You are on page 1of 2

Diada del Soci 2008

Benvolguts Socis :

El passat 15 d’octubre de 2007 es va aprovar en Junta Directiva establir el 13 de


febrer com a DIADA DEL SOCI, per commemorar anualment la data de
constitució del club (13 de Febrer de 1927). Aquest any es compliran ja 81 anys
de la seva creació. Es va aprovar també traslladar-la al divendres mes proper a
aquella data per facilitar la assistència de tots els socis.
Amb aquest motiu, el divendres 15 de Febrer de 2008, a la “Sala Iberia” de la
nostra ciutat , es durà a terme un sopar per a tots els socis, jugadors i amics de
l’entitat que hi desitgin assistir. També hi estant convidats destacats membres de
la Generalitat, Alcaldia, Premsa i del mon de l’esport.

L’acte tindrà el present programa :

• Arribada i acreditacions : 20:30


• Discurs de Benvinguda per part del President : 21:00
• Inici del Sopar : 21:15
• Discursos oficials i homenatges: 22:30

• Festa de Cloenda : premis rifa Nadal, ball i animació. 23:00

Esperem passar una vetllada agradable i us animen a que hi participeu. El club es


cosa de tots, dels socis actuals, dels antics, dels jugadors, i dels aficionats.

Club Basquet Santfeliuenc. FEM CLUB!. FEM AFICIÓ.!

INSCRIPCIONS

El preu del sopar es de 20€ per als menors amb menú infantil, i de 30€ per els adults. Les
places son limitades a 250 assistents.

L’assistència quedarà confirmada mitjançant ingrés abans del dia 8 de febrer, al compte de
Caixa Girona 2030-0311-27–3300000814, (oficina situada al carrer Laureà Miró 179-181
xamfrà Joan Maragall de Sant Feliu). L’ingrés es farà per la quantitat resultant del
sumatori de les places reservades, indicant nom complert del soci y número d’invitacions
totals, amb indicació de reserves de nen i d’adult.

Exemple : Pedro Puerto Ortiz 3 places , 1 nen 2 adult¡s (indicar-ho al text del concepte de
l ‘ingrés) . (L’ingrés en aquest cas seria de 80 € ).

Un cop fet el pagament, les invitacions podran retirar-se a les oficines del club del dia 11
al 14 de febrer, de 18.00 a 21.00 hores. De no pogué fer-ho, s’entregaran mitja hora
abans el mateix dia del sopar, mitjançant el resguard d’ingrés.

Per mes informació, consultes, petició de dietes especials, etc... us podeu adreçar a
info@cbsantfeliuenc.com.
Diada del Soci 2008

Apreciados Socios :

El pasado 15 d’octubre de 2007 se aprobó en Junta Directiva establecer el 13 de


febrero como FIESTA DEL SOCIO, por conmemorar anualmente la fecha de
constitución del club (13 de Febrero de 1927). Este año se cumplirán ya 81 años
de su creación. Se aprobó también trasladarla al viernes más próximo a aquella
fecha para facilitar la asistencia de todos los socios.

Con este motivo, el viernes 15 de Febrero de 2008, en la “Sala Iberia” de nuestra


ciudad, se celebrará una cena para todos los socios, jugadores y amigos de la
entidad que deseen asistir. También estando invitados destacados miembros de la
Generalitat, Alcaldía, Prensa y del mundo del deporte.

El acto tendrá el siguiente programa:

• Llegada y acreditaciones : 20:30


• Discurso de Bienvenida por parte del Presidente : 21:00
• Inicio de la Cena : 21:15
• Discursos oficiales y homenajes: 22:30
• Fiesta de Conclusión: premios sorteo Navidad, baile y animación. 23:00

Esperamos pasar una velada agradable y os animamos a que participéis. El club


es cosa de todos, de los socios actuales, de los antiguos, de los jugadores, y de
los aficionados.

Club Basquet Santfeliuenc. FEM CLUB!. FEM AFICIÓ.!

INSCRIPCIONES

El precio de la cena se de 20€ para los menores con menú infantil, y de 30€ para los
adultos. Las plazas son limitadas a 250 asistentes. La asistencia quedará confirmada
mediante ingreso antes del día 8 de febrero, en la cuenta de Caixa Girona 2030-0311-27–
3300000814, (oficina sita a la calle Laureà Miró 179-181 chaflán Joan Maragall de Sant
Feliu). El ingreso se hará por la cantidad resultante del sumatorio de las plazas
reservadas, indicando nombre completo del socio y número de invitaciones totales, con
indicación de reservas de niño y de adulto.

Ejemplo : Pedro Puerto Ortiz 3 plazas , 1 niño 2 adultos (indicarlo al texto del concepto de
l ‘ingreso) . (El ingreso en este caso seria de 80 €).

Una vez realizado el pago, las invitaciones podrán retirarse en las oficinas del club del día
11 al 14 de febrero, de 18.00 a 21.00 horas. De no poder hacerlo, se entregarán media
hora antes el mismo día de la cena, mediante presentación del resguardo de ingreso.

Por más información, consultas, petición de dietas especiales, etc... os podéis dirigir a
info@cbsantfeliuenc.com