Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice CUPRINS

Argument Capitolul 1 - Stocurile si evaluarea lor 1.1 Continutul si structura stocurilor 1.2 Recunoasterea si evaluarea stocurilor Capitolul 2 – Inventarierea stocurilor 2.1 Inventarierea stocurilor 2.2 Inregistrarea in contabilitate a diferentelor constatate 2.3 Documente privind inventarierea stocurilor Capitolul 3 – Studiu de caz 3.1 Prezentarea societatii 3.2 Concluzii Bibliografie Anexe

Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice

ARGUMENT Contabilitatea, ca principal instrument al conducerii, trebuie saasigure informatii reale asupra activitatii unitatii patrimoniale, in vederea adoptarii de decizii fundamentate din punct de vedere stiintific.Pentru realizarea acestui obiectiv, o conditie fundamentala o prezintaconcordanta deplina care trebuie sa existe intre datele inregistrate inconturi si realitatea faptica existenta in unitate. Consider că tratarea temei „Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice” este necesară şi interesantă, deoarece actuala programă şcolară pentru clasa a XII-a acordă un rol primordial acesteia. Am avut în vedere şi faptul că numeroase probleme publicate în diverse cărţi de contabilitate şi nu numai, precum şi cele care au fost date la diverse concursuri, au rezolvări ce implică, inventarierea patrimoniului. Scopul principal al lucrării este de a oferi o varietate de noţiuni teoretice necesare referitoare la inventariere, aceasta fiind un instrument principal al conducerii firmei, ajutând la adoptarea unor decizii fundamentale din punct de vedere ştiinţific. Mijlocul principal prin care se constata situatia r e a l a a patrimoniului si care permite compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii, il reprezinta inventarierea. Necesitatea inventarierii patrimoniului unitatilor se explica prinimport anta deosebita pe care o prezinta pentru activitatea practica aacestora.In primul rand, ea constituie baza de pornire pentru deschidereasi organizarea evidentei operative si contabile la unitatile patrimoniale n o u i n f i i n t a t e , i a r i n a l d o i l e a r a n d , i n d e c u r s u l e x e r c i t i u l u i , e a e s t e determinata de faptul ca intre datele contabilitatii si realitatea de peteren pot sa apara anumite diferente, in plus sau in minus, chiar si inc o n d i t i i l e u n e i b u n e o r g a n i z a r i a e v i d e n t e i operative si contabile,d a t o r i t a m a i m u l t o r c a u z e d i n t r e c a r e m e n t i o n a m : m o d i f i c a r i intervenite la elementele patrimoniale ale unitatii, fie ca urmare a unorcauze naturale (cum sunt: uscarea, evaporarea, scaderea in greutatee t c . ) , f i e d a t o r i t a u n o r c a u z e s u b i e c t i v e ( c a d e e x e m p l u : m a s u r a r i inexacte; sustrageri de mijloace economice); neintocmirea sau i n t o c m i r e a defectuoasa a unor documente; neinregistrarea s a u inregistrarea gresita in conturi a anumitor operatii; neglijenta s i neatentia gestionarilor care gestioneaza bunurile si valorile economice;etc. O inventariere se considera de calitate, daca s-au efectuat situatiilep r e v a z u t e d e l e g e , c l a r i f i c a n d t o a t e p r o b l e m e l e , d a c a a a v u t l o c l a momentul oportun, nu a necesitat un timp indelungat si cheltuieli mari, nu a i m p i e d i c a t d e s f a s u r a r e a n o r m a l a a a c t i v i t a t i i , n u a g e n e r a t s i t u a t i i ambigue.I n c o m e r t s p r e e x e m p l u i n v e n t a r i e r e a n u t r e b u i e s a d u c a l a intreruperea completa a vanzarii marfurilor, ea trebuie sa se desfasoarei n t r - o anumita succesiune c u p r i n z a n d u n e l e r a i o a n e , l a s a n d u - l e p e celelalte sa functioneze normal, dupa

1 Continutul si structura stocurilor Stocurile reprezinta. iar costul de achizitie al acestora cuprinde pretul de cumparare. regasindu-se in componenta lor integral sau partial.). pasarile si coloniile de albine.). produsele finite. Cap. sub aspectul gestionarii. materiile prime. in stare initiala sau transformata. in produsul rezultat.  Materii prime.01. furajele si alte materiale consumabile care participa indirect sau ajuta activitatea de exploatare fara a se regasi. Principalele tipuri de stocuri deţinute de o întreprindere sunt destinate utilizării în producţie sau destinate vânzării. taxele vamale si alte taxe nerecuperabile. fie în acelaşi stadiu în care au fost procurate. Stocurile pot fi:  Bunuri achizitionate in scopul revanzarii ( marfa cumparata de un comerciant cu amanuntul si destinata revanzarii) sau orice alta achizitie avand acest scop.S. semifabricate necesare continuarii activitatii.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice cum in unitatile de productie. combustibili. 1 Caraiani Chirița (Coord. respectiv bunuri pe care intreprinderea le cumpara in vederea revanzarii . Comisia Internationala a Standardelor Contabile (I. cheltuieli de transport-aprovizionare. care participa direct la fabricarea produselor. in cazul prestarilor de servicii. semintele si materialul de plantat. produse ne supuse probelor si receptiei tehnice.  Produsele sub forma semifabricatelor. Cele mai reprezentative stocuri sunt mărfurile. utilitati ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie.ambalajele. producţia în curs de execuţie.1 Stocurile. pg. Biblioteca digitală ASE.A.  Materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele auxiliare.Stocurile si evaluarea lor 1.fie dupăce au suferit o prelucrare.  Productia in curs de fabricatie reprezinta materii prime care nu au trecut prin toate stadiile de fabricatie. 6.  Marfuri. Capitolul 1 .  Bunuri finite sau in curs de executie fabricate de intreprindere. precum si lucrarile si serviciile in curs de executie sau neterminate.  Costul serviciului pentru care intreprinderea nu a recunoscut inca venitul aferent.obiectele de inventar. 1 . in norma de contabilitate IAS 2 „Stocurile” aplicata incepand cu 1. piesele de schimb. ambele fiind considerate active circulante materiale. pentrua nu intrerupe productia trebuie ca inainte de inventariere sa se asigurestocurile de materiale.Bazele contabilității.C. lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare. materiale. animale de ingrasat.1976 si revizuita in anul 1993 defineste stocurile ca fiind un element de activ. de regula.  Animale care nu au indeplinit conditiile de a fi trecute la animale adulte. materiale. precum si productia in curs de executie. sa fie vandute in situatia cand au starea de marfa sau produse rezultate din prelucrare.  Materii prime. produselor finite si produselor reziduale. se pot grupa in stocuri si productia in curs de executie.

pg. in contabilitatea analitica  cantitativ. in structura caruia se cuprind urmatoarele elemente:  Pretul de cumparare a bunurilor. la intrarea in patrimoniu.  Taxe vamale aferente bunurilor importate. la inventariere. Cheltuieli indirecte de fabricatie. Costul de productie. 77 Idem 1. remizele. Cheltuielile directe de fabricatie. Op. Evaluarea la bilant. Evaluarea la iesirea din patrimoniu. format din: 1. transport extern. In contabilitate. Obtinute cu titlu gratuit. Aport la capital. Pretul de achizitie a materialelor consumate. C. ceea ce implică recunoaşterea stocurilor în contabilitate la costul de achiziţie sau la costul de fabricaţie. 2. stocurile sunt reflectate astfel:  valoric. este evaluarea la cost istoric. precum si rabaturile. cu unele exceptii. la întocmirea bilanţului şi cu ocazia vânzării sau consumului (încetarea recunoaşterii în contabilitate). corespunzatoare starii lor patrimoniale2: A. din care sunt deduse taxele recuperabile (TVA). in contabilitatea sintetica. Din donatii. .3  2 3 Doina Maria Robu. Evaluarea la inventariere. in cazul bunurilor aduse ca: 0. Evaluarea la intrarea in patrimoniul intreprinderi. Nu se includ in costul de achizitie cheltuielile financiare aferente finantarii necesare constituirii stocurilor si nici sconturile financiare acordate pentru plata inainte de scadenta. B. D. asigurare. Contabilitate Generală. ele pot fi:  Costuri externe: comisioane. 3. pg. . in cazul bunurilor achizitionate de la terti. risturnuri etc.  Cheltuieli accesorii de achizitionare – acestea fiind cheltuielile directe sau indirecte legate de aprovizionare pana la intrarea bunurilor intrate in gestiune. cheltuieli de manipulare.  cantitativ si valoric. 2. Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu Regula generala de evaluare si inregistrare a stocurilor . in evidenta operativa de la locurile de depozitare. Biblioteca digitală .  Costuri interne: de transport intern. in cazul bunurilor si serviciilor obtinute din activitatea proprie de exploatare. Se pot identifica patru momente ale evaluării stocurilor: cu ocaziaachiziţiei sau producţiei (prima recunoaştere în contabilitate).Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice Ambalajele. 2. Cit. prin: Costul de achizitie.2 Recunoasterea si evaluarea stocurilor La evaluarea stocurilor se disting patru momente principale. Valoarea de utilitate. A. 1. care poate fi identificata. Evaluarea stocurilor se bazează pe principiul costului istoric. Capitulul 6. 1. cuprind bunurile necesare pentru protectia marfurilor pe timpul transporturilor si depozitarii sau pentru prezentarea lor comerciala.

deci plusul de valoare nu se inregistreaza in contabilitate. stabilita la . comisioane etc. Provizioanele constituite cu ocazia inventarierii.  Semifabricatele si productia in curs de executie se evalueaza la valoarea componentelor materiale incorporate la care se adauga costurile stadiilor de prelucrare.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice Costul de intrare in patrimoniu este denumit si valoare de intrare sau valoare contabila. inclusiv TVA. C. astfel pot fi posibile urmatoarele cazuri:  Pentru stocurile la care au rezultat diferente in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare.  In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune. se obtine valoarea de inventar ca valoare neta ce se inscrie in bilant. li se stabilesc valoarea de inventar sub forma valorii nete de realizare.  Pentru stocurile la care s-au constatat diferente in minus intre valoarea de inventar si valoarea lor de intrare. pentru deprecierile constatate. astfel:  Stocurile destinate vanzarii. La stabilirea valorii de inventar se va aplica principiul prudentei. cheltuieli de transport aprovizionare. respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor. este evaluarea la valoarea actuala sau de utilitate denumita si valoare de inventar. Daca din valoarea de intrare a stocurilor se deduce valoarea deprecierilor pentru care au fost calculate si inregistrate provizioane. iar minusul de valoare datorat unor deprecieri se inregistreaza prin intermediul conturilor de provizioane. Aceste valori se stabilesc in functie de utilitatea bunului in intreprindere sau pretul pietei si se identifica. taxele nedeductibile. respectiv la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele evaluarilor la inventariere.  Materiile prime si materiale consumabile destinate utilizarii in exploatare se evalueaza la costul lor de inlocuire. care sa reflecte situatia reala existenta. in functie de destinatia lor. in listele de inventariere se vor scrie valorile de inventar.  Pentru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului. la inventar. este mai mare decat valoarea cu care sunt acestea inregistrate in contabilitate. Evaluarea stocurilor cu ocazia inventarierii Regula generala de evaluare si inregistrare a stocurilor. administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea lor de inlocuire. Evaluarea stocurilor la inchiderea exercitiului prin bilant contabil Se face la valoarea de intrare. Pe baza celor aratate mai sus se desprinde regula generala de evaluare si inregistrare a stocurilor. si anume: inregistrarea lor in contabilitate la valoarea de intrare. nu sunt deductibile fiscal. care este data de pretul de vanzare previzionat. In contabilitate aceste stocuri vor continua sa fie inregistrate la valoarea lor de intrare. chiar si in cazul in care aceste cheltuieli nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. in cazul constatarii unor deprecieri relative(nedefinitive) trebuie constituit provizion pentru deprecieri. in listele de inventariere vor fi inscrise valorile din contabilitate. in bilant acestea sunt evaluate la valoarea lor de intrare. potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor.  In cazul in care valoarea de inventar este mai mica decat valoarea din contabilitate. B. din care se scad cheltuielile cu transport. In acest sens:  In cazul in care se constata ca valoarea de inventar. acestea se evalueaza in bilant la valoarea de inventar. imputabile. in care sunt incluse costul de cumparare practicat pe piata. stabilita in functie de utilitatea bunului pentru unitate si pretul pietei. Prin valoarea de inlocuire se intelege costul de achizitie.

Contabilitate Generală. costurile efective de achizitie si de productie fiind parametrii reali ai valorii stocurilor D. inventarierea are ca obiect principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale care constituie aporturile în natura si/sau în bani ale asociatilor/actionarilor sau întreprinzatorului particular. Dar în condiţiile utilizării tehnicii moderne de calcul. Necesitatea inventarierii patrimoniului unitatilor se explica prin importanta deosebita pe care o prezinta pentru activitatea practica a acestora.  În primul rând. Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii. a elementelor de activ si de pasiv aflate în patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. avand la baza valoarea de intrare a acestora. comun si altor stiinte economice. aceleasi feluri de bunuri se procura la preturi diferite. Cap.5 Toate aceste operatii se efectueaza cu scopul evaluarii elementelor inventariate si punerii de acord a datelor contabilitatii cu realitatea faptica constatata. dupa caz.prima iesire (LIFO). pg. Biblioteca digitală. dupa caz. întrucât generează costuri ridicare determinate de volumul mare de înregistrări contabile şi calcule.  Metoda costului standard.  Metoda prima intrare. 4 5 Mihai Ristea.prima iesire (FIFO). pentru evaluarea cantitatilor de stocuri iesite sau consumate. Problema fundamentala a inregistrarilor la iesirea stocurilor cumparate sau fabricate este cea a pretului utilizat pentru evaluarea stocurilor iesite. ea constituie baza de pornire pentru deschiderea si organizarea evidentei operative si contabile la unitatile patrimoniale nou înfiintate. La începutul activitatii. Capitolul 2 – Inventarierea Stocurilor 2. Prin aceasta se asigura aplicarea principiului realitatii. ca forme a costului istoric. Evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu La iesirea din patrimoniu sau la darea in consum.1 Inventarierea stocurilor Mijlocul principal prin care se constata situatia reala a patrimoniului si compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii.  Metoda ultima intrare. In conditiile in care pe parcursul desfasurarii activitatii. reglementarile si standardele internationale recomanda urmatoarele metode de evaluare4:  Metoda costului mediu ponderat (CMP). care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica. iar sistemul inventarului permanent devine un instrument de bază al contabilităţii stocurilor din unităţile patrimoniale.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice nivelul costului de achizitie sau a costului de productie. îl reprezinta inventarierea. 4. Biblioteca digitală . Sistemul inventarului permanent a fost considerat inadecvat o mare perioadă de timp. pg. 11 Doina Maria Robu. 71 . Contabilitate Aprofundată. acest inconvenient este eliminat. în functie de forma de organizare a unitatii economice. stocurile sunt evaluate si se inregistreaza scoaterea lor din gestiune la valoarea lor de intrare.

a bunei gospodariri a patrimoniului pentru întărirea gestiunii economice. .neînregistrarea sau înregistrarea gresita în conturi a anumitor operatii. respectiv a datoriilor neplătite la timp . scaderea în greutate etc.determinarea şi evaluarea bunurilor aportate . întocmirii bilanţului contabil anual. chiar si în conditiile unei bune organizari a evidentei operative si contabile.neglijenta si neatentia gestionarilor care gestioneaza bunurile si valorile economice.constatarea deprecierilor provizorii (reversibile) bunurilor şi valorilor economice. neutilizabile sau degradate. . datorita mai multor cauze dintre care mentionam: . . a produselor şi mărfurilor greu vandabile etc.constituie un mijloc de control şi verificare asupra integrităţii mijloacelor economice.inventarierea contribuie la mobilizarea resurselor interne prin aceea că permite identificarea valorilor materiale fără mişcare. . Obiectul inventarierii îl constituie întregul patrimoniu. . . Inventarierea ajută la : . obligatorie. adică toate elementele de activ şi de pasiv de care dispune unitatea patrimonialp. Rolul inventarierii Rolul inventarierii se manifestă pe mai multe direcţii şi anume : . şi valorificarea acestora. Pe această bază are loc determinarea producţiei neterminate care influenţeaza claculul exact al costurilor şi rezultatelor finale. Inventarierea este o lucrare premergătoare. a evidenţei operative a stocurilor. cu ocazia inventarierii.pe baza inventarierii se pot obţine o serie de concluzii pentru îmbunătăţirea organizării contabilităţii curente. .prin inventariere se determină mărimea unor indicatori economici cuprinşi în contabilitate. . . în momentul efectuării inventarierii. fie dator 525f59f ita unor cauze subiective (ca de exemplu: masurari inexacte.inventarierea contribuie la respectarea disciplinei financiare şi la desfăşurarea normală a decontărilor . . . . sustrageri de mijloace economice). Cu această ocazie se stabilesc răspunderile şi măsurile de recuperare a pagubelor produse asupra patrimoniului . . etc.). diminuarea pierderilor sau recuperarea lipsurilor constatate. contribuind la realizarea imaginii fidele a patrimoniului reprezentată prin bilanţ . în decursul exercitiului. prin descoperirea creanţelor neîncasate.stabilirea valorilor actuale sau de utilitate a elementelor patrimoniale determinându-se creşterea sau descreşterea valorii contabile a acestora. fie ca urmare a unor cauze naturale (cum sunt: uscarea. a controlului gestionar..determinarea bunurilor aflate în unitate dar care aparţin altor persoane fizice sau juridice . ea este determinata de faptul ca între datele contabilitatii si realitatea de pe teren pot sa apara anumite diferente.inventarierea este un mijloc de realizare a concordanţei datelor contabilităţii şi a celorlalte forme de evidenţa economică cu realitatea obiectivă pe care o reprezintă . . consta în valorificarea acestora.modificari intervenite la elementele patrimoniale ale unitatii.determinarea situaţiei reale a patrimoniului propriu .neîntocmirea sau întocmirea defectuoasa a unor documente. evaporarea.controlul gestionar.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice  În al doilea rând. în plus sau în minus.

2388/XII. Inventarierea periodica se face la alte intervale de timp mai mici. respectiv a municipiului Bucuresti. inventarierea se clasifica dupa mai multe criterii: 1. caracter ocazional. actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa între data inventarierii si data de 31 decembrie. f) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora. a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului. casa si alte valori gestionate în casieria unitatii se inventariaza cel putin odata pe luna. În registrul inventar se va cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si înscrise în listele de inventariere. 8 al. de catre contabilul sef sau alta persoana desemnata în acest scop. partiala. precum si toate bunurile detinute. la solicitarea justificata a unitatii patrimoniale. marfurile si ambalajele la unitatile comerciale cu amanuntul se inventariaza de doua ori pe an. Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face. Ea se efectueaza în urmatoarele situatii: a) în cazul modificarii preturilor. inventarierea este: anuala. pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii. vagoanele de cale ferata o data la cinci ani. exceptii de la regula inventarierii obligatorii anuale. de regula. decât anul calendaristic. periodica. cu ocazia închiderii exercitiului financiar. Inventarierea generala cuprinde întregul patrimoniu. republicata si Ordinului Ministrului Finantelor nr. sau mai mari.1995. cu aprobarea administratorului. e) cu prilejul reorganizarii gestiunilor.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice În teoria si practica de contabilitate. în cazul fuzionarii. avându-se în vedere si specificul activitatii unitatii economice. 3. 2. 82/1991. Din punct de vedere al perioadei când se efectueaza. de regula. cu orice titlu. cu avizul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene. inventarierea generala se efectueaza: la începutul activitatii. pentru institutiile publice. b) la cererea organelor de control. pe parcursul functionarii sale. inventarierea poate fi: generala. cel putin o data pe an obligatoriu. apartinând altor persoane juridice sau fizice. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. adica toate elementele patrimoniale ale unitatii. cu prilejul efectuarii controlului sau a altor organe prevazute de lege. Ministerul Finantelor poate aproba. În cazul în care în situatiile mentionate anterior sunt inventariate toate elementele patrimoniale dintr-o gestiune. Inventarierea partiala cuprinde numai anumite elemente patrimoniale sau numai anumite gestiuni si are. divizarii sau încetarii activitatii. d) ori de câte ori intervine o predare . c) ori de câte ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri în gestiune care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere. Dupa natura elementelor supuse inventarierii se disting: . precum si în alte situatii prevazute de lege.primire de gestiune. cu ocazia încheierii exercitiului financiar. De exemplu. Conform reglementarilor art. aceasta poate tine loc de inventariere anuala. (2) din Legea contabilitatii. Din punct de vedere sferei de cuprindere.

etc. de comercializare. elemente patrimoniale de natura stocurilor (materii prime.Stabilirea cu anticipatie a elementelor supuse inventarierii. disponibilitati.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice Inventarierea mijloacelor materiale si banesti. materiale consumabile. de productie. . aprobat de conducerea unitatii si au la baza obiectivele urmarite prin inventarierea patrimoniului.1 Inregistrarea in contabilitate a diferentelor constatate Înregistrarea rezultatelor definitive ale inventarierii se face în scopul punerii de acord a datelor contabilitatii cu realitatea faptica constatata. o forma a controlului gestionar asupra modului de gospodarire a bunurilor materiale si valorilor banesti. 4. în cadrul unui plan al inventarierii. care conduc la cresterea eficientei inventarierii. Acestea se concretizeaza în situatii în care se înscriu facturile sau alte documente de decontare cu referire la: numarul si data lor.primire a gestiunii. dupa caz. În desfasurarea inventarierii trebuie sa se respecte anumite conditii cu caracter de principii. În acest sens. Inventarierea productiei neterminate se efectueaza. de fapt. Ele se stabilesc. Dupa rolul pe care îl are inventarierea în activitatea practica a unitatii patrimoniale: Inventarierea de control a gestiunii. precum si termenele de decontare. Inventarierea de predare . ce reprezinta. Inventarierea valorilor materiale se face la locul de depozitare si pastrare. marfuri). se are în vedere aspectul pregatirii profesionale (economice si tehnice) a membrilor ei cu respectarea. Inventarierea creantelor (clienti. fie prin constatare faptica la sfârsitul perioadei. . respectiv a datoriilor (furnizori. adica: imobilizari corporale. valoarea care urmeaza sa se încaseze sau sa se plateasca. iar în cazul disponibilitatilor în conturi la banci se face pe baza de documente (extrasul de cont). dar participa efectiv la realizarea ei). 2. fie prin metoda contabila. în acelasi timp. Inventarierea ca operatiune premergatoare întocmirii bilantului contabil anual al unitatii patrimoniale. .) se face pe baza de documente si punctaje cu persoanele juridice sau fizice partenere. care are ca scop verificarea concordantei dintre realitatea faptica si datele înregistrate în contabilitate. a principiului incompatibilitatii inventarierii de catre gestionar (el nu face parte din comisie. debitori interni si externi). iar în cazul mijloacelor materiale si banesti verificarea sa se faca prin constatare directa a acestor elemente. trebuie sa se respecte caracterul inopinat al acestei operatiuni pastrânduse secretul asupra datei ei. Verificarea acestora se face prin constatare faptica si cantitativa.Inventarierea trebuie sa se efectueze într-un timp cât mai scurt în asa fel încât sa nu împiedice desfasurarea normala a activitatii economice. în functie de specificul activitatii. printre care mentionam: . . titluri de valoare. constituie o operatiune obligatorie în cazul înfiintarii unei gestiuni sau schimbarii unui gestionar. etc. a limitelor de extindere a acesteia asupra patrimoniului. de catre conducatorul compartimentului financiar contabil.Pentru evitarea încercarilor de acoperire a eventualelor lipsuri din gestiune sau de sustragere a plusurilor. .Inventarierea sa se execute corect.Comisiile de inventariere trebuie sa aiba o componenta care sa asigure buna desfasurare a operatiunilor de inventariere. etc.

materia prima constatata lipsa: 601 = 301 "Cheltuieli cu materiile prime" "Materii prime" . se înregistreaza dupa cum urmeaza: . fara însa a diminua valoric patrimoniul unitatii. în locul contului 428. aceeasi perioada de gestiune si la acelasi gestionar. 48 din Ordinul Ministrului Finantelor nr. De regula. "Alte datorii si creante în legatura cu personalul"se utilizeaza contul 461 "Debitori diversi".marfuri constatate lipsa: 607 = 371 "Cheltuieli privind marfurile" "Marfuri" b) Elementele de natura stocurilor obtinute din productie proprie (semifabricate. rezultatele inventarierii trebuie înregistrate. crearea creantei fata de persoana vinovata.obiecte de inventar în depozit constatate lipsa: 603 = 303 "Cheltuieli privind materiale de natura "Materiale de natura obiectelo de inventar" obiectelor de inventar" . în termen de cel mult 5 zile de la data terminarii operatiunilor de inventariere. a) Cele provenite din aprovizionari. cheltuielile de transport si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate a bunului respectiv.materiale consumabile (materiale auxiliare. 2388/1995. ceea ce înseamna. în primul rând. care cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata. când se refera la aceleasi bunuri.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice Potrivit art. Se admit compensari cantitative ale lipsurilor cu plusurile numai când exista riscul de confuzie. Lipsurile peste normele stabilite si pierderile cauzate de proasta gestiune se pot imputa celor vinovati la valoarea de înlocuire reprezentata de costul de achizitie. atât în evidenta tehnic-operativa. Înregistrarea în contabilitate a valorii bunurilor imputate. valorificarea inventarierii se face prin înregistrarea plusurilor si imputarea minusurilor. Daca lipsurile nu se datoreaza vinovatiei unei persoane acestea se trec pe cheltuielile unitatii patrimoniale. piese de schimb. etc): 602 = 302 "Cheltuieli cu materialele consumabile" "Materiale consumabile" . cât si în contabilitate. respectiv de catre ordonatorii de credite. Concomitent cu operatia mentionata anterior. este urmatoarea: 428 = % "Alte datorii si creante în legatura cu 758 personalul" "Alte venituri din exploatare" 4427 "TVA colectata" Daca valoarea bunurilor se imputa tertilor (persoane din afara unitatii). combustibil. Listele cu valorile materiale care întrunesc conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre administratorii. inclusiv TVA. la care se adauga taxele nerecuperabile. produse finite): 711 = % "Venituri din productia stocata" 341 "Semifabricate" 345 . se descarca gestiunea cu elementele patrimoniale de natura stocurilor.

a si b): Plusurile de bunuri se înregistreaza. ca intrari în patrimoniu. 67 stabileste posibilitatea alegerii de catre agentii economici a uneia din urmatoarele metode:  Cost mediu ponderat. obiecte de inventar. Pretul standard este un pret prestabilit ce consta in evaluarea si inregistrarea stocurilor la preturi fixe. In acest scop. Intrucat costul de achizitie. marfuri. difera de la o perioada la alta in functie de marimea preturilor de livrare practicate de furnizori sau de cheltuielilor de transport aprovizionare. 35. materia prima constatata plus la inventariere: 301 = 601 "Materii prime" "Cheltuieli cu materiile prime" Bunurile constatate plus la inventariere se mai pot înregistra si prin stornarea operatiei de iesire a acestora din patrimoniu (cu suma înscrisa în rosu). astfel: a) materiale.  Ultima intrare-prima iesire. b) semifabricate sau produse finite constatate plus la inventariere: % = 711 341 "Venituri din productia stocata" "Semifabricate" 345 "Produse finite" Dupa ce s-au efectuat înregistrarile privind plusurile si minusurile constatate la inventariere. stabilite anterior pe baza preturilor medii ale stocurilor respective realizate in perioada precedenta. în mod diferit. astfel: a. Preturile folosite la evaluarea activelor circulante inregistrate in contabilitate se numesc preturi de inregistrare. Un asemenea pret devine cost istoric si va fi luat in considerare la eliberarea stocurilor din depozit. 82/1995. devenit pret de inregistrare in contabilitate chiar pentru aceleasi sortimente. 37. 34.  Prima intrare-prima iesire. la art. se ridica problema preturilor unitare care trebuie practicate la iesirea stocurilor in cauza de la locurile de depozitare.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice "Produse finite" Lipsurile de active circulante materiale care nu se datoreaza vinovatiei unei persoane si se încadreaza în limitele normelor de perisabilitate se înregistreaza numai în conturile de cheltuieli corespunzatoare (vezi înregistrarile anterioare de la pct. Ele pot fi diferite in functie de optiunea unitatilor patrimoniale si de natura stocurilor si pot fi inregistrare in contabilitate. taxele si ambalajele nerecuperabile. b. Preturile standard . 38 "Cheltuieli privind stocurile" De exemplu. El devine pret de inregistrare in contabilitate cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de achizitie. Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii nr. Costul de achizitie folosit la inregistrarea intrarilor stocurilor este format din pretul de facturare al furnizorului. valoarea totala a stocurilor din listele de inventariere trebuie sa corespunda cu soldurile conturilor de elemente de natura stocurilor si cu stocurile cantitative ale elementelor respective din evidenta operativa de la depozite (fisele de magazie). ambalaje. în functie de natura acestora. constatate plus la inventariere: Conturi din grupele = Conturi grupa 60 30. cheltuielile de transportaprovizionare si alte cheltuieli incluse in factura furnizorului.

atat asupra valorii bunurilor iesite cat si asupra stocurilor cu ajutorul unui coeficient de repartizare K. Diferentele de pret stabilite la intrarea bunurilor in patrimoniu se repartizeaza si se inregistreaza proportional. c.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice trebuie sa fie actualizate periodic. in fapt. astfel. pentru ca. astfel incat aceste conturi sa reflecteze valoarea stocurilor la costul de achizitie. cand pretul standard este mai mic decat costul efectiv si se inscriu in negru. tot cu ajutorul unui coeficient de repartizare K care se calculeaza astfel: Cheltuieli de transport aferente Cheltuieli de transport stocurilor existente la + aferente intrarilor de stocuri Coeficient de = inceputul perioadei in cursul perioadei repartizare ( Soldul initial al stocurilor la + Valoarea intrarilor de K) pret de facturare stocuri in cursul perioadei la pret de factura K = Si (cont de diferente) Si (cont de stoc la pret de factura) + + Rd (cont de diferente) Rd ( cont de stoc la pret de factura ) K = . astfel ele vor fi inregistrate distinct in conturile de diferente de pret. reprezinta cheltuielile de transport-aprovizionare. care se calculeaza astfel: Coeficient de repartizare = (K) Soldul initial al diferentelor de pret Sold initial al stocurilor la pret de inregistrare Diferente de pret aferente intrarilor in cursul perioadei Valoarea intrarilor in cursul perioadei la pret de inregistrare + + Si (cont de diferente) + Rd (cont de diferente) Si (cont de stoc la pret de + Rd (cont de stoc la pret de inregistrare inregistrare Acest coeficient se aplica asupra valorii bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare. in functie de evolutia preturilor si alti factori. cat si asupra stocurilor. Pretul de facturare devine pret de inregistrare in contabilitate cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de achizitie. iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite. diferentele de pret aferente bunurilor iesite. Pretul de facturare al furnizorului este pretul indicat in factura furnizorului. El se inmulteste cu valoarea stocurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare. obtinandu-se. soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri.  Nefavorabile. atat asupra valorii bunurilor iesite. La finele perioadei. Diferentele de pret vor fi in toate cazurile nefavorabile. cand pretul standard este mai mare decat costul efectiv si se inscriu in rosu. evaluate la pret de inregistrare. Diferentele de pret pot fi:  Favorabile. cel putin o data pe an. Cheltuielile de transport aprovizionare inregistrate in conturile de diferente se vor repartiza proportional.

Prezinta dezavantajul ca nu este cunoscut decat dupa expirarea lunii curente. acolo unde este cazul. cu respectarea dispoziţiilor legale. Costurile de productie este format din totalitatea cheltuielilor ocazionate de fabricarea bunurilor respective. În concluzie. 3.1 Documente privind inventarierea stocurilor Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării elementelor de activ şi de pasiv şi care elaborează şi transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la specificul unităţii. inventariate de unitate.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice Acest coeficient (K) se aplica asupra valorii bunurilor iesite din gestiune la preturi de factura. reflectandu-se astfel valoarea stocurilor la costul de achizitie. cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil şi al conducătorului compartimentului juridic.  Ultima intrare prima iesire (LIFO). Registrul-inventar este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv.semnate pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar (în cazul gestiunilor colective.  Prima intrare-prima iesire (FIFO). -fişele de magazie . în termen de cel mult 5 zile de la primirea procesului-verbal. listele de inventariere se semnează de către toţi gestionarii). gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de .barate şi semnate de comisia de inventariere. La sfarsitul lunii soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri la pret de inregistrare. Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 3 zile de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator. d. la ultima operaţiune. iar acesta devine pret de inregistrare in contabilitate. respectiv de productie. în termen de cel mult 11 zile de la data încheierii operaţiunilor de inventariere trebuie înscrise în Registrul-inventar elementele inventariate. decide. obtinandu-se astfel cheltuielile de transport aprovizionare aferente bunurilor iesite din gestiune. asupra soluţionării propunerilor făcute. potrivit legii. grupate în funcţie de natura lor. menţionând data la care s-au inventariat bunurile. -listele de inventariere . În continuare sunt prezentate documentele ce trebuie să existe în dosarul întocmit cu ocazia inventarierii: -decizia de numire a comisiilor de inventariere (acestea sunt coordonate. Conform prevederilor legale. pe ultima filă a listei de inventariere. Acesta. -declaraţia scrisă a gestionarului (gestionarilor). în termen de 3 zile de la data încheierii operaţiunilor de inventariere trebuie prezentate administratorului unităţii propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere. Elementele de activ şi de pasiv înscrise în acest registru au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica conţinutul acestora. La iesirea stocurilor din locurile de depozitare vor trebui calculate costurile unitare ale acestora si se va folosi una dintre urmatoarele metode:  Costul mediu ponderat (CMP).de către o comisie centrala).

precum şi la unităţile al căror număr de salariaţi este redus.are plusuri sau lipsuri în gestiune. cu stampila oficială a unităţilor bancare şi unităţilor Trezoreriei Statului emitente. La persoanele fizice care desfaşoară activităţi producătoare de venituri.are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate). are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor. formate din cel puţin două persoane. Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere. .. emisă de administrator sau altă persoană care are obligaţia gestionării elementelor de activ şi de pasiv. numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune. despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă. Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv se efectuează de către comisii de inventariere.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice inventariere în prezenţa sa să menţioneze dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. În decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenţa comisiei.deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa. data de începere şi de terminare a operaţiunilor. gestiunea supusa inventarierii. -extrasele de cont pentru comunicarea şi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse.a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale. gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul. măsurare. cântărire. . Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt urmatoarele: a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere sa ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă: . care atestă că a fost dată în prezenţa sa. inventarierea poate fi efectuata de către o singură persoană. pentru care s -au întocmit documentele aferente.în afara bunurilor unităţii respective. De asemenea. -extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi lucrătoare a anului. -proces-verbal privind rezultatele inventarierii. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii şi nici contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective. . . rămase neachitate. iar valoarea bunurilor din gestiune nu depăşeşte plafonul stabilit de administratori. modul de efectuare a inventarierii (numărare.gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare. primite cu sau fără documente. . cubare etc. b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate. numele responsabilului comisiei. numite prin decizie scrisă. după caz). . .are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.

În cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracţiuni. model. căreia îi aparţin bunurile respective. după caz. comenzi în curs. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: . ori de cate ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea. urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile de la primirea listelor de inventariere. să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de bunuri.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice c) să asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare. d) să bareze şi să semneze. spre prelucrare etc. menţionând data la care s-au inventariat bunurile. dimensiuni. române ori străine. existente în gestiune. Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar. în leasing. În acest caz. abandonate sau sistate. care trebuie să se întocmească pe locuri de depozitare. pe gestiuni şi pe categorii de bunuri. precum şi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze. în custodie. din cauza asemănării în cee a ce priveşte aspectul exterior: culoare. se va avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate. . respectiv a urmăririi decontării creanţelor. comisia de inventariere trebuie să primească explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării. e) să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă. lipsurile şi deprecierile constatate la bunuri. Neconfirmarea în acest termen presupune recunoaşterea exactităţii datelor înscrise în listele de inventariere. De asemenea. iar concluziile la care a ajuns se vor menţiona la sfârşitul listelor de inventariere. Pe ultima filă a listei de inventariere.să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material. dar neînregistrate. Pentru bunurile depreciate. după caz. să dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la contabilitate.) se inventariază şi se înscriu în liste separate. inutilizabile sau deteriorate. precum şi alte informaţii utile. Bunurile aparţinând altor unităţi (închiriate. cu vânzare în consignaţie. în prezenţa gestionarului. la ultima operaţiune. în termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii. astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea. f) să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare. fără mişcare ori greu vandabile. desen. Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se trimit şi persoanei fizice sau juridice. comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile. Pentru toate plusurile. precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte ori in litigiu se întocmesc liste de inventariere separate sau situaţii analitice separate. solicitând întocmirea monetarului (la gestiunile cu vânzare cu amănuntul) şi depunerea numerarului la casieria unităţii. aceasta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. Listele de inventariere pentru aceste bunuri vor conţine informaţii cu privire la numărul şi data actului de predare-primire şi ale documentului de livrare. ambalaj sau alte elemente. fişele de magazie. gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere.

ambalaje şi alte valori materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către administratori. volumul stocurilor depreciate. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină. fără mişcare. numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere. propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri. gestiunea inventariată. fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic. respectiv de către ordonatorii de credite. depozitarea. în principal. . asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune. Compensarea se face pentru cantităţi egale între plusurile şi lipsurile constatate. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate şi se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal. şi servesc pentru uz intern în cadrul unităţilor respective. cu mişcare lentă. constatări privind păstrarea. conservarea. Listele cu sorturile de produse. rezultatele inventarierii. mărfuri. greu vandabile.diferenţele constatate în plus sau în minus să privească aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune. numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere. precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere. concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi la persoanele vinovate.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice . următoarele elemente: data întocmirii. precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea.

S. Sediul societatii este in Romania. cu respectarea conditiilor de forma. judetul Sibiu. si va putea infiinta sucursale.000 Numar salariati 7 9 12 20 20 . 19. publicitate si inregistrare.000 11.Studiu de caz 3. Forma juridica a societatii este societate comerciala cu raspundere limitata.000 10.850. este certificata de catre Societatea Romana de Asigurare a Calitatii ca are implementat si mentine un sistem al calitatii conform conditiilor standardului ISO 9001:2000 pentru activitatea de morarit.150. acumuland o importanta experienta in acest domeniu. Johan Strauss nr. Spicul S.C. str.000 5. Din anul 2002. localitatea Medias. agentii sau reprezentante in orice alta localitate din tara sau din strainatate.1 Descrierea societății comerciale Firma “Spicul” este prezentă activ pe piaţa moraritului inca din anul 2000.R. Evolutia principalilor indicatori Anul 2005 2006 2007 2008 2009 Cifra de afaceri (RON) 3. Denumirea societatii este “Spicul” S.R.L.290.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice Capitolul 3 . filiale.710.000 6.010.L.

12.marfuri:-pret amanuntul 2380lei -diferente de pret 200 lei .obiecte de inventar in depozite 100 lei .INREGISTRAREA PLUSURILOR LA INVENTARIERE Cu ocazia inventarierii anuale la data de 27.2012 se constata plusuri de inventar in valoare de 15416 lei la : .TVA 380 lei .obiecte de inventar in folosinta 240 lei .materiale consumabile in depozite 400lei .Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice 3.2 Inregistrarea în contablitatea a diferențelor constatate în urma inventarierii A.numerar in caserie 10 lei a)Inregistrarea utilajelor constatate plus la inventariere 2131 = 131 12000 lei b)Inregistrarea plusurilor de materiale consumabile in depozite 302 = 602 400 lei c)Inventarierea plusurilor la obiecte de inventar in depozite 303 = 603 100 lei d)Inregistrarea plusurilor la obiectele de inventar in folosinta  in cazul in cazul in care acestea se returneza in depozite 603 = 303 240 lei in cazul in care acestea raman in folosinta salariatilor Debit 8039 240 lei e)Inregistrarea plusurilor la marfuri 371 = % 607 378 4428 2380 lei 1800 lei 200 lei 380 lei .ambalaje din categoria celor achizitionate 286lei .utilaje 12000 lei .

Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice f)Inregistrarea plusurilor la ambalajele achizitionate 381 = 608 286lei g)Inventarierea plusurilor de numerar 531 = 7588 10 lei B. Inregistrarea scaderii din evidenta a imobilizarilor corporale constatate lipsa % = 2131 2813 6583 % = 2133 2813 473 10000 lei 6000 lei 4000 lei 6000 lei 4000 lei 4000 lei .12.TVA 2280 lei . Ulterior se constata ca lipsurile se datoreaza unor cauze neimputabile salariatilor.2012 se constata lipsuri in gestiune in valoare de 24885 lei la: a) Imobilizari corporale . valoarea imobilizarilor sa fie inregistrata intr. pana la finalizarea cercetarilor asupra cauzelor acestor lipsuri .verbal de inventariere. INREGISTRAREA LIPSURILOR LA INVENTARIERE Cu ocazia inventarierii anuale la data de 27.valoarea amortizata 4000 lei .valoarea neamortizata 4000 lei .valoarea de inlocuire 14280 lei Cauzele lipsurilor la mijloacelor de transport nu se pot stabili la data finalizarii procesului.valoarea de inregistrare 6000 lei .costul de achizitie la data producerii pagubei 12000 lei .mijloace de transport .utilaje -valoarea de inregistrare 10000 lei .valorea amortizata 6000 lei .valoarea neamortizata 2000 lei Utilajele se imputa persoanelor vinovate din cadrul unitatii la valoarea de inlocuire: .o evidenta separata. Administratorul unitatii decide ca.

TVA 152 lei . dar nu mai putin decat valoarea ramasa a mijlocului fix respectiv. baza de impozitare este zero. imputate salariatilor 4282 = % 14280 lei 7583 12000 lei 4427 2280 lei Hotararea Guvernului nr.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice Inregistrarea pe cheltuieli a valorii neamortizate a mijloacelor de transport constatate lipsa. Pentru mijloacele fixe complet amortizate . calculata in functie de amortizarea contabila. baza de impozitare este suma imputata” 635 = 4427 38 lei b)La obiecte de inventar .571/2003 prevede ca in cazul taxei pe valoarea adaugata „ baza de impozitare pentru mijloacele fixa lipsa neimputabile este valoarea ramasa la care aceste bunuri sunt inregistrate in contabilitate . 6583 = 473 2000 lei Inregistrarea TVA aferenta imobilizarilor constatate lipsa . Inregistrarea mijloacelor fixe lipsa. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobat prin Legea nr 571/2003 prevede ca in cazul TVA „baza de impozitare pentru mijloacele fixe imputabile este suma imputabila. dupa clarificarea cauzelor acestor lipsuri.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobat prin Legea nr.valoarea de inlocuire 1666 lei Inregistrarea scaderii din evidenta a bunurilor lipsa 603 = 303 1000 lei Credit 8039 1200 lei Inregistrarea imputarii lipsurilor 4282 = % 952 lei 7588 800 lei .obiecte de inventar in folosinta 1200 lei Obiectele de inventar in depozit in folosinta se imputa salariatilor care au primit bunurile spre folosinta : .cost de achizitie 1400 lei . neimputabile 635 = 4427 380 lei Hotararea Guvernului nr.obiecte de inventar in depozit 1000 lei . Pentru mijloacele fixe complet amortizare.

COMPENSAREA INVENTARIERE.TVA 1380 lei . 6588 = 5311 40 lei C.TVA 304 lei .valoarea de inlocuire 1904 lei Scaderea din gestiune a marfurilor lipsa % = 371 2380 lei 607 1600 lei 378 400 lei 4428 380 lei Imputarea marfurilor lipsa 4282 = % 7588 4427 1904 lei 1600 lei 304 lei e) La gestiunea „ casa”  Numerar in lei : 24 lei Lipsurile se imputa gestionarului 4282 = 5311 24 lei Numerar in lei :40 lei Lipsurile nu se datoreaza unor cauze imputabile.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice 4427 4282 = % 7588 4427 152 lei 1666 lei 1400 lei 266 lei c) La marfuri: .cost de achizitie 1600 lei . LIPSURILOR CU PLUSURILE CONSTATATE LA .cost de achizitie 1600 lei Marfurile se imputa gestionarului la valoarea de inlocuire: .pret cu amanuntul 2380 lei .

in ordine descrescanda. precum si diferenta valorica intre plusurile si minusurile compensate ( 4700000 lei – 320 lei) se vor inregistra in contabilitate: 302 = 602 1760 lei b) In situatia in care cantitatile sorturilor supuse compensarii la care s-au constatat plusuri depasesc lipsurile ( valoarea cantitatilor plus intrate in compensare < valoarea lipsurilor) La depozit se constata situatia din tabelul nr. prin eliminarea din calcul a diferentei constatate in plus . La depozit de se contata situatia din tabelul nr. in ordine crescanda: 400 kg x 2 lei = 800 lei 100 kg x 1. incepand cu sorturile cu preturile cele mai scazute.2 lei = 20 lei 500 kg = 180 lei Din calculul compensarii au fost eliminate cantitatile constatate in plus la pretul cel mai scazut: . intrucat nu apar diferente cantitative ce nu au putut fi conpensate si nici diferente valorice in minus ( valoarea cantitatilor constatate plus intrate in compensare de 1140 lei > valoarea plusurilor constatate de 320 lei) .2 Cantitatea lipsa de 500 kg se compenseaza cu aceeiasi cantitate de produse finite constatate in plus .4 lei = 840 lei 900 kg = 1140 lei In urma compensarii .1 Cantitatea de 500 Kg lipsa se compenseaza cu aceeiasi cantitate de produse constatata plus. nu se pune problema raspunderii materiale.4 lei = 140 lei 500 kg = 940 lei Din calculul compensarii au fost eliminate cantitatile constatate in plus cu pretul cel mai scazut: 300 kg x 1 lei = 300 lei 600 kg x 1.4 lei = 160 lei 100 kg x 0.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice a) In situatia in care cantitatile sorturilor supuse compensarii la care s-au constatat plusuri depasesc lipsurile ( valoarea cantitatilor constatate plus . 400 kg x 0. incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute. Cantitatile constatate in plus neintrate in conpensare( 900 kg si 1140 lei). intrate in compensare > valoarea lipsurilor).

1 Sortiment UM PU Plusuri Cantitate A B C D E TOTAL Kg Kg Kg Kg Kg 2 1.2 400 600 1000 Valoare (lei) 160 120 280 Lipsuri Cantitate 300 200 500 Valoare (lei) 600 200 800 In urma conpensarii cantitative a tuturor lipsurilor se constata existenta diferentei intre valoarea lipsurilor ( 800 lei) mai mare si valoarea cantitatilor constatate plus intrate in compensare (180 lei) Aceasta diferenta valorica ( 620 lei) se va inregistra in contabilitate ca lipsa de gestiune.4 0.8 lei 7588 620 lei 4427 117.2 lei = 100 lei Tabelul nr.4 1 0.6 400 700 300 1400 Valoare ( lei) 800 980 300 2080 Lipsuri Cantitate 100 400 500 Valoare ( lei) 80 240 320 Tabelul nr.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice 500 kg x 0.8 0.8 lei Plusurile neintrate in compensare ( 500 kg si 100 lei ) se vor inregistra in contabilitate. 4282 = % 737. 711 = 345 620 lei In acelasi timp se inregistreaza imputarea diferentei valorice negative persoanei nevinovate.2 Sortiment UM PU Plusuri Cantitate A B C D TOTAL Kg Kg Kg Kg 2 1 0. .

8 lei 7588 20 lei 4427 3.8 lei Se inregistreaza scoaterea din evidenta a lipsurilor cantitative necompensate: 601 = 301 20 lei .Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice 345 = 711 100 lei c) In situatia in care s-au constatat lipsuri depasesc plusurile cantitative ( valoarea cantitatilor constatate plus intrate in compensare > valoarea cantitatilor lipsa intrate in compensare). incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute. prin eliminarea din calcul a diferentei ce depaseste totalul cantitativ al plusurilor. 500 kg x 3000 kg = 300 lei 300 kg x 2000 kg = 120 lei 800 kg = 420 lei Din calculul compensarii au fost eliminate cantitatile ce depasesc plusurile .3 Tabelul nr 3 Sortiment UM PU Plusuri Cantitate ( lei) A B C D E F TOTAL Kg Kg Kg Kg Kg Kg 6000 5000 4000 3000 2000 1000 200 400 800 240 400 160 800 Valoare Lipsuri Cantitate Valoare ( lei) 500 300 300 120 100 20 900 440 Cantitatea de 800 Kg constatata plus se compenseaza cu aceeasi cantitate de materie prima lipsa.2 lei = 20 lei Se va imputa gestionarului cantitatea ce nu a intrat in compensare: 4282 = % 23. La depozit se constata situatia din tabelul nr. in ordine crescanda: 100 kg x 0.

La depozit se constata situatia din tabelul nr.personelor vinovate.6 lei = 240 lei 100 kg x 0. prin eliminarea din calcul a diferentei ce depaseste totalul cantitativ al plusurilor: 500 kg x 0.8 lei = 80 lei 700 kg = 800 lei Se va imputa gestionarului cantitatea lipsa ce nu a intrat in compensare Se va inregistra valoarea aferenta cantitatilor constatate in plus neintrate in compensare. 301 = 601 380 lei d) In situatia in care cantitatile sorturilor supuse compensarii la care s-au constatat lipsuri depasesc plusurile cantitative ( valoarea cantitatilor constatate plus intrare in compensare < valoarea cantitatilor caonstatate minus intrate in compensare). 4 Sortiment UM PU Plusuri Cantitate A B C D E TOTAL kg kg kg kg kg 6000 5000 4000 3000 2000 200 300 500 Valoare ( lei) 240 300 540 Lipsuri Cantitate 600 400 200 1200 Valoare ( lei) 480 240 80 800 Cantitatea de 500 Kg constatata plus se compenseaza cu urmatoarele cantitati lipsa . . in ordine crescanda: 200 kg x 0.4 lei = 80 lei 400 kg x 0.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice Inregistrarea plusului valoric rezultat din compensare . Se inregistreaza scaderea din evidenta a lipsurilor cantitative necompensate si imputarea sumei .8 lei = 400 lei Din calculul compensarii au fost eliminate cantitatile constatate lipsa la pretul cel mai scazut.4 Tabelul nr.

5 Tabelul nr.7 0.76 0.8 lei 0.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice 602 = 302 4282 = % 7588 4427 800 lei 476 lei 400 lei 76 lei Inregistrarea plusului de materiale consumabile neintrate in compensare: 302 = 602 140 lei D. Cantitatea plus de 2700 kg se compenseaza cu cantitatea de materii prime constatate lipsa prin eliminarea din calcul a diferentei constatate plus. 1700 kg x 1000 kg x 2700 kg 0.66 Valoare ( lei ) 760 1156 1916 Valoare ( lei) 1360 1050 198 2608 Se procedeaza in primul rand la compensare .68 0. 5 Sortiment UM PU Plusuri Cantitate 1000 1700 2700 Lipsuri Cantitate 1700 1500 300 3500 CONSTATATE LA A B C D E TOTAL Kg Kg Kg Kg Kg 0.8 0.7 lei = 1360 lei = 700 lei = 2060 lei . COMPENSAREA LIPSURILOR CU PLUSURILE INVENTARIERE SI APLICAREA PERSABILITATILOR La depozit se constata situatia din tabelul nr.

.6 lei = 300 lei 300 kg x 0. in ordine crescanda: 500 kg x 0.66 lei = 198 lei 800 kg = 498 lei In urma compensarii celor 2700 kg rezulta o diferenta valorica in minus de 2060 lei ce se va imputa.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice Din claculul comensarii au fost eliminate cantitatile lipsa la pretul cel mai scazut .

fiind cheltuieli nedeductibile fiscal. Importanta sa consta in primul rand in stabilirea unei situatii reale a patrimoniului si a datelor furnizate pentru bilantul contabil. Daca sunt neimputabile. Cele inreversibile se inregistreaza ca amortizari. necesitand existenta unor conditii de natura organizatorica si contabila. In urma inventarierii se pot constata plusuri si minusuri de inventar si deprecieri valorice. Deprecierile valorice pot avea caracter reversibil sau inreversibil. iar cand deprecierea dispare se anuleaza ramanand fara obiect. Inventarierea este o lucrare complexa ce se desfasoara pe mai multe etape.Inventarierea si evaluarea stocurilor unei entitati economice Concluzii Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii. Daca sunt inputabile minusurile se imputa persoanelor vinovate de la care se recupereaza sumele. minusurile reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal. prin care se constata faptic existenta si starea elementelor patrimoniale de activ si pasiv si se compara situatia reala cu cea scriptica din evidenta contabilitatii. Cele reversibile se inregistreaza prin constituirea de provizioane pentru deprecieri. . Minusurile de inventar se inregistreaza ca iesiri din gestiune pe seama cheltuielilor. Plusurile de inventar se inregistreaza ca intrari in gestiune pe seama veniturilor. Provizioanele se majoreaza sau se diminueaza dupa caz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful