CONTOH TEKS KETUA PEMBANGKANG

-SALAM
TERIMA KASIH YB. TUAN YANG DIPERTUA, RAKAN-RAKAN PIHAK
PEMBANGKANG , JEMAAH KABINET, SETERUSNYA AHLI-AHLI DEWAN
YANG DIHORMATI.
SEBENTAR TADI, YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI
TELAH MEMBENTANG SATU USUL
IAITU…....................................................................................................
....................................................................................................(USUL)

NAMUN, SETELAH KAMI KAJI, KAMI TELITI TERDAPAT KELEMAHAN
DAN KETIDAK RELEVANAN USUL KERAJAAN PADA HARI INI.
DENGAN IZIN TUAN YANG DIPERTUA, KAMI MOHON
MEMBANGKANG DAN MENOLAK USUL KERAJAAN.

TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN
YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI SEBENTAR TADI
TELAH MEMBERIKAN DEFINISI DAN TAKRIFAN USUL KITA PADA HARI
INI.
KAMI MENERIMA DENGAN PINDAAN DEFINISI USUL PIHAK
KERAJAAN.
DENGAN IZIN TUAN YANG DIPERTUA, SAYA MOHON MEMINDA
FRASA.....................................................................................................
..............................................................................................................
KAMI TAKRIFKAN FRASA
................................................................................................IALAH

................................................... TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN BANGUN YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI TELAH MEMBERIKAN SATU PREMIS YANG AMAT RAPUH IAITU........................................... ............................... BIDASAN SAYA AMAT MUDAH ..................................................................................................... SETERUSNYA...RASIONALNYA ... .................................................................................................. .............................................. ..... PREMIS YANG MEREKA KEMUKAKAN TIDAK RELEVAN DAN TIDAK RASIONAL DENGAN USUL YANG MEREKA SENDIRI BENTANGKAN......................................................................................................................................................... SEBENTAR TADI PERDANA MENTERI TELAH MEMBENTANGKAN SATU HUJAH IAITU ...................... SAYA MEMOHON AGAR AHLI-AHLI DEWAN MENERIMA PINDAAN DEFINISI PIHAK PEMBANGKANG.......... ................................................................. OLEH ITU................................................................................... ................................................................................................................ IZINKAN SAYA MEMBIDAS HUJAH YANG TELAH DIKEMUKAKAN OLEH YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI........

................................................. DENGAN IZIN TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN SAYA MEMBENTANG HUJAH PERTAMA PEMBANGKANG IAITU………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… .........................KAMI TELAH MELETAKKAN 3 STRATEGI UTAMA IAITU........... .......… PEMBANGKANG KETIGA PULA............................................... 3...........................(DASAR) UNTUK MENGUKUHKAN PREMIS PIHAK PEMBANGKANG BAGI MENOLAK USUL...... SAYA TELAH AMANAHKAN UNTUK MEMBIDAS DAN MEMBETULKAN KEPINCANGAN HUJAH KERAJAAN YANG CUBA MERAIH SIMPATI AHLI-AHLI DEWAN UNTUK MENERIMA USUL YANG MEREKA BENTANGKAN. SAYA SELAKU KETUAPEMBANGKANG AKAN MEMBENTANGKAN HUJAH PERTAMA IAITU 1...... SETERUSNYA PEMBANGKANG KETIGA AKAN MENGUKUHKAN HUJAH-HUJAH PIHAK PEMBANGKANG UNTUK MENOLAK USUL PADA HARI INI.......... …........TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN UNTUK MENOLAK USUL PADA HARI INI............... PIHAK PEMBANGKANG TELAH MELETAKKAN SATU PREMIS YANG AMAT SIMPLISTIK IAITU..................................(USUL) RASIONALNYA IALAH.................................................................................................................. … MANAKALA PEMBANGKANG KEDUA AKAN MEMBENTANG DUA HUJAH IAITU 2........

.BERDASARKAN HUJAH DAN FAKTA YANG SAYA BENTANGKAN TADI.......................... .............(HUJAH) DAN SELARAS DENGAN PREMIS KAMI IAITU MAKA USUL (hujah kerajaan) WAJAR DITOLAK SEBULAT SUARA....................... JELAS BAHAWA .....

SETERUSNYA AHLI-AHLI DEWAN YANG DIHORMATI....... ...... BERTEMU SEKALI LAGI DI ARENA PENGGULUNGAN........ YANG BERHORMAT JEMAAH KABINET... TUAN YANG DIPERTUA.......................CONTOH TEKS PENGGULUNGAN PEMBANGKANG SALAM TERIMA KASIH SEKALI LAGI YANG BERHORMAT................... TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN............. DARI AWAL PERDEBATAN PIHAK KERAJAAN MELAKUKAN BANYAK KESILAPAN YANG DILAKUKAN SECARA INDIVIDU ATAU BERPASUKAN......... 2.................. IAITU 1............................. KAMI PIHAK PEMBANGKANG YANG PRIHATIN DAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN KEPADA RAKYAT TELAH MEMBERIKAN DEFINISI DAN PREMIS YANG PADU DAN JITU UNTUK MENOLAK USUL PIHAK KERAJAAN.................... PIHAK KERAJAAN GAGAL MEMBERIKAN DEFINISI SECARA KONSEP YANG MANTAP PIHAK KERAJAAN JUGA TELAH MEMBERIKAN PREMIS YANG AMAT RAPUH DAN TIDAK RASIONAL..................... UNTUK MENYOKONG USUL PADA HARI INI.............. USUL PADA HARI INI BERBUNYI …............ PIHAK KERAJAAN TELAHMEMABERIKAN 3 HUJAH..................... RAKAN-RAKAN PEMBANGKANG........

........... .....KAMI TELAH MEMBUAT KAJIAN DAN PENYELIDIKAN TERHADAP USUL PADA HARI INI............................................... TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN............. UNTUK MENYOKONG USUL PADA HARI INI................. ..................................................................................................................... KAMI TELAH MELETAKAKKAN SATUPREMIS YANG KUKUH IAITU …(usul) .......................... KETIGA-TIGA HUJAH MEREKA......................................... KETIGA-TIGA HUJAH PIHAK KERAJAAN DAPAT SAYA SIMPULKAN BAHAWA HUJAH-HUJAH TERSEBUT AMAT TIDAK RELEVAN DENGAN PREMIS MEREKA UNTUK MENYOKONG USUL........................................................................................ DARI AWAL PERDEBATAN.................................................................................. SELAKU PEMBANGKANG YANG DIBERI BERWIBAWA ........ SAYA TELAH MEMBERIKAN DEFINISI YANG MANTAP DAN AMAT MUDAH DIFAHAMI..... TELAH GAGAL MENUNJUKKAN BAHAWA ...................................................... NAMUN TUAN YANG DIPERTUA......................................................................................................... ................. ............................................................................................................................. ............ ................................................................................................... .................................................................... MEREKA HANYA .............. TERDAPAT JUGA PERCANGGAHAN HUJAH ANTARA ..................................3...

SEKIAN. YANG GELAP DAH JADI TERANG. MARILAH BERSAMA-SAMA PIHAK PEMBANGKANG UNTUK MENOLAK USUL PADAHARI INI IAITU …..SEBULAT SUARA TANPA KOMPROMI. … 2. HUJAH-HUJAH YANG DIBENTANGKAN UMPAMA MENANAM TEBU DI BIBIR SAHAJA...... AKHIRNYA. JANGANLAH AHLI-AHLI YANG BERHORMAT TERPEDAYA DENGAN JANJI MANIS TAPIPALSU YANG DILEMPARKAN OLEH MEREKA DALAM USAHA MENGABURI PEMIKIRAN AHLI DEWAN UNTUK MENERIMA USUL. SAYA MENYERU KEPADA AHLI-AHLI DEWAN MENGGUNAKAN KEBIJAKSANAAN DAN KEWARASAN UNTUK KITA MENOLAK USUL PADA HARI INI DEMI MEMBINA SEBUAH NEGARA BANGSA YANG BERSATU PADU YANG MENJADI TERAS KEPADA PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN NEGARA. NAMPAKNYA KERAJAAN KITA PADA HARI INI. MOHON USUL DITOLAK.. . YANG BENGKOK TELAH LURUS. KAMI TELAHMENGEMUKAKAN TIGA HUJAH YANG DISOKONG OLEH FAKTA DAN BUKTI YANG KONKRIT....... TIDAK ADA LAGI KERAGUAN.. TIDAK MEMBUAT PERSEDIAAN YANG CUKUP SEBELUM MEMBENTANGKAN USUL..RASIONALNYA IALAH …(dasar) BAGI MEMANTAPKAN LAGI PREMIS KAMI UNTUK MENOLAK USUL. USUL KERAJAAN AMAT TIDAK RELEVAN DAN TIDAK MEMBERI MANFAAT JIKA DILULUSKAN. … 3. … OLEH ITU TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN.. TIGA HUJAH KAMI IALAH 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful