Mata Pelajaran : Pendidikan Syariah Islamiah Langkah 1

Semester : 1

Kelas : Tingkatan 4 Maliki

1. Bina satu jadual atau grid yang mengandungi dua paksi 2. Paksi tegak (turus sebelah kiri jadual) iaitu kandungan sukatan mata pelajaran 3. Paksi ufuk ( baris pertama sebelah atas jadual ) meliputi kemahiran pengajaran bagi setiap objektif tajuk. ARAS KEFAHAMAN

KANDUNGAN

Langkah 2 1. Gunakan paksi tegak untuk merekod isi kandungan (topik atau sub topik) 2. Bilangan tajuk dan perincian tajuk ditentukan berasaskan skop isi kandungan ujian
3. Galurkan topik dan sub topik yang ingin diukur.

BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14

KANDUNGAN Iman fitrah manusia Peranan Iman Islam sebagai Ad-Din yang membawa rahmat Kejadian manusia bukti kewujudan Allah Pengenalan Usul Fiqh Rukhsah Tayammum Qiamullail Mengubah ciptaan Allah Syak dalam solat Sejarah ibadah haji Manasik haji Pelaksanaan ibadah haji Niabah dalam haji Pengurusan haji di

ARAS KEFAHAMAN

15

Malaysia sembelihan

Langkah 3
1. Gunakan paksi ufuk untuk merekod hasil pembelajaran atau kemahiran kognitif.

2. Biasanya hasil pembelajaran atau kemahiran kognitif dikategorikan menurut taksonomi bloom (1965). ARAS KEFAHAMAN KEFAHAM APLIKA ANALIS AN SI IS

BI L 1 2

KANDUNGAN

PENGETAHU AN

SINTESI S

PENILAIA N

Iman fitrah manusia Peranan Iman Islam sebagai Ad-Din 3 yang membawa rahmat Kejadian manusia 4 bukti kewujudan Allah Pengenalan Usul 5 Fiqh 6 Rukhsah Tayammum 7 Qiamullail Mengubah ciptaan 8 Allah 9 Syak dalam solat 10 Sejarah ibadah haji 11 Manasik haji 12 Pelaksanaan ibadah

haji 13 Niabah dalam haji Pengurusan haji di 14 Malaysia 15 sembelihan

Langkah 4
1. Tentukan pemberatan atau wajaran keseluruhan dan juga bilangan soalan keseluruhan bagi topik (isi

kandungan) yang akan diuji.
2. Tentukan bilangan waktu, iaitu sebanyak 44 waktu (1 waktu bersamaan 40 minit) yang diperuntukkan bagi

pengajaran setiap topik atau sub topik. ARAS KEFAHAMAN KEFAHAM APLIKA ANALIS AN SI IS

BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KANDUNGAN Iman fitrah manusia Peranan Iman Islam sebagai Ad-Din yang membawa rahmat Kejadian manusia bukti kewujudan Allah Pengenalan Usul Fiqh Rukhsah Tayammum Qiamullail Mengubah ciptaan Allah Syak dalam solat Sejarah ibadah haji Manasik haji Pelaksanaan ibadah haji Niabah dalam haji Pengurusan haji di

PENGETAHU AN

SINTESI S

PENILAIA N

WAKTU 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 8 2 2

Malaysia 15 sembelihan

4

Langkah 5
1. Tentukan pemberatan relatif dan juga bilangan soalan bagi setiap topik yang akan diuji (bundarkan setiap

bilangan soalan)
2. Tetapkan peratusan dan jumlah bilangan soalan yang akan digubal bagi setiap kategori kemahiran kognitif

(bundarkan setiap bilangan soalan) JUMLA H ITEM 3 3 3
: wajaran x keseluruhan

BI L 1 2 3 4 5

KANDUNGAN Iman fitrah manusia Peranan Iman Islam sebagai Ad-Din yang membawa rahmat Kejadian manusia bukti kewujudan Allah Pengenalan Usul Fiqh

ARAS KEFAHAMAN 1. Penentuan wajaran APLIKA ANALIS SINTESI PENGETAHU KEFAHAM dan bilangan item bagi topik: PENILAIA AN AN SI IS S N
1.1 Penentuan wajaran x 100 pengajaran 1.2 Penentuan jumlah item jumlah item 100 : ______ waktu pengajaran_________ Jumlah keseluruhan waktu

WAJARA N % 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 9.1%

WAKTU 2 2 2 2 4

3 5

2. Penentuan wajaran dan bilangan item bagi aras kefahaman: 1.1 Penentuan wajaran berdasarkan pertimbangan profesional guru

6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15

Rukhsah Tayammum Qiamullail Mengubah ciptaan Allah Syak dalam solat Sejarah ibadah haji Manasik haji Pelaksanaan ibadah haji Niabah dalam haji Pengurusan haji di Malaysia sembelihan JUMLAH ITEM WAJARAN 1.1 Penentuan wajaran : 44

3 3 3 3 5 5 10 3 3 9 15 15 25 24 40 12 20 1.2 5 60 100%

4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 9.1% 9.1% 18.2% 4.5% 4.5% 9.1% 100%

2 2 2 2 4 4 8 2 2 4 44

2 x 100 = 4.5%

Penentuan jumlah item : 4.5 x 60 = 100

2.7 (dibundarkan kepada 3)

Langkah 6
1. Kirakan bilangan soalan bagi setiap sel JPU (bundarkan setiap bilangan soalan).

2. Pemilihan empat soalan daripada pelbagai aras kefahaman. JUMLA H SINTESI S PENILAIA N ITEM 3 3 3 1 1 2 1 3 1 (item 2) 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 4 2 3 2 (item 1 (item 4) 1 3 1 5 3 3 3 3 5 5 10 3 3 1 5 9.1% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 9.1% 9.1% 18.2% 4.5% 4.5% 9.1% 4 2 2 2 2 4 4 8 2 2 4 4.5% 2 WAJARA N % 4.5% 4.5% 4.5%

BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KANDUNGAN Iman fitrah manusia Peranan Iman Islam sebagai Ad-Din yang membawa rahmat Kejadian manusia bukti kewujudan Allah Pengenalan Usul Fiqh Rukhsah Tayammum Qiamullail Mengubah ciptaan Allah Syak dalam solat Sejarah ibadah haji Manasik haji Pelaksanaan ibadah haji Niabah dalam haji Pengurusan haji di Malaysia sembelihan

PENGETAHU AN 1 (item 1) 1

ARAS KEFAHAMAN KEFAHAM APLIKA ANALIS AN SI IS 1 1 1 1

WAKTU 2 2 2

1 1

2 4 1

2

JUMLAH ITEM WAJARAN

9 15

15 25

3) 24 40

12 20

60 100%

44

Langkah 7 1. Semak untuk memastikan bahawa: i. ii. iii. Jumlah soalan bagi semua tajuk. Jumlah soalan bagi semua kemahiran kognitif Akur dengan jumlah soalan yang telah ditetapkan bagi unjian berkenaan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful