2.

1 Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 5

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Objektif

: Bahasa Melayu : 5 Merah : 30 Orang : 8.15 pagi – 9.15 pagi (60 minit) : 6 April 2012 : Kebudayaan Malaysia : Permainan Tradisional : Pada akhir pelajaran, murid dapat: i. Tiga orang murid dapat melaporkan cara-cara bermain permainan tradisional yang dipilih oleh mereka. ii. Lima orang murid dapat membaca kuat ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul seperti seorang pengacara. iii. Membuat sekurang-kurangnya tiga catatan ringkas daripada petikan “Permainan Tradisional” yang didengar.

Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

14

Sintaksis : Ayat tunggal dan ayat majmuk. Kecerdasan Pelbagai. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir. Kemahiran Belajar. Sebutan dan intonasi. 9. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.Fokus Sampingan: 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Pengisian Kurikulum: Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan dan Kebudayaan. dibaca atau dialami. Murid mengetahui tentang permainan tradisional di Malaysia. Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. ditonton. Pengetahuan sedia ada: 1. Hormat-menghormati. 15 . congkak dan galah panjang. : Kerjasama. Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis. 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat. Kemahiran Bahasa: Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. Sistem Bahasa: i. ii. 2. Menghargai Kebudayaan dan Warisan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Keberanian. Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Murid pernah bermain permainan tradisional seperti batu seremban.

Bahan Bantu Mengajar: Video “Permainan Tradisional”. 3. Murid-murid menonton video yang ditayangkan. Rakaman Audio Petikan “Permainan Tradisional”. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru 1. CATATAN Congkak 3. Set Permainan Tradisional (Congkak. Dua orang murid tampil ke hadapan dan menjelaskan cara-cara bermain permainan tradisional kepada rakanKemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir Nilai: Yakin Pada Diri Sendiri. LANGKAH/ MASA Set Induksi (5 minit) ISI PELAJARAN Menonton video “Permainan Tradisional”. 2. Guru memainkan video “Permainan Tradisional”. Lembaran Kerja Pengayaan dan Lembaran Kerja Pemulihan. Kad Manila. Soalansoalannya: . Gumpalan Kertas menggantikan Sepak Raga dan Batu Seremban). Sampul Surat yang mengandungi Gambar Puzzle Permainan Tradisional (Congkak. Jawapan murid berkaitan dengan tajuk pelajaran untuk hari ini.Apakah jenis permainan tradisional yang terdapat Wau di dalam video yang telah dimainkan sebentar tadi? . Double Tape. 4. 2.Adakah Gasing permainan tradisional ini 16 . Lembaran Pengurusan Grafik. Murid 1. BBM: Video “Permainan Tradisional”. Guru bersoal jawab dengan murid. Sampul Surat yang mengandungi petikan “Permainan Tradisional”. Sepak Raga dan Batu Seremban). Murid menjawab soalan guru.

Jika pernah. 4.Pernahkah murid-murid bermain permainan tradisional tersebut? . Guru meminta dua orang murid menjelaskan cara-cara bermain permainan tradisional yang pernah dimainkan oleh mereka. CATATAN Batu Seremban .LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru masih dimainkan pada zaman sekarang? Murid rakan yang lain. 17 . Sepak Raga cuba jelaskan serba sedikit tentang kelebihan bermain permainan tersebut.

4. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. cantumkan potongan puzzle permainan tradisional dan lekatkan ke dalam sekeping kad manila yang di sediakan. (Congkak. 3. Satu kumpulan terdiri daripada 1. Murid-murid melantik ketua kumpulan BBM: Sampul yang mengandungi gambar puzzle permainan tradisional Arahan Guru: Secara berkumpulan. 3. 10 orang ahli. murid-murid mencantumkan puzzle permainan tradisional dan berbincang tentang caracara bermain permainan tersebut. 5.LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru Murid CATATAN Langkah 1: Perbincangan: Kemahiran Lisan (10 minit) Cara-cara bermain permainan tradisional. Guru memberi arahan secara lisan sebelum membuat aktiviti dan memastikan semua murid menerima arahan yang jelas. Gumpalan Kertas menggantikan Sepak Raga dan Batu Seremban). Guru memantau 18 . Guru meminta ketua kumpulan datang ke masing-masing. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan. dan Yakin Set Permainan Tradisional (Congkak. Murid-murid mengambil set permainan tradisional yang telah disediakan dihadapan Nilai: Kerjasama. Di dalam kumpulan Sepak Raga dan Batu masing-masing. 2. Kemudian. 2. Kad Manila dan Double Tape. Seremban). 4. bincang bersama rakan kumpulan tentang caracara bermain permainan depan dan memilih sampul yang mengandungi gambar puzzle permainan tradisional. 1.

Murid-murid saling bertukartukar pendapat antara ahli kumpulan. Selepas tiga minit perbincangan. 6. Masa perbincangan ialah selama tiga minit. 5. Penilaian Objektif i Tiga murid orang dapat Kemahiran Berfikir (perbincanga n) Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Belajar (mendengar) Pada Diri Sendiri. CATATAN Seterusnya. 6.LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN tersebut. seorang wakil dari setiap kumpulan melaporkan jenis permainan tradisional dan cara-cara bermain permainan tradisional tersebut kepada rakan sekelas manakala ahli kumpulan yang lain membuat demonstrasi cara-cara bermain permainan tradisional di guru memanggil wakil dari setiap kumpulan untuk menerangkan tentang caracara bermain permainan tradisional yang dipilih oleh mereka. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru aktiviti perbincangan murid-murid. melaporkan cara-cara bermain permainann tradisional yang dipilih oleh mereka. Wakil dari setiap kumpulan melaporkan dan membuat demonstrasi tentang caracara bermain permainan tradisional dalam masa dua minit. Murid kelas sebaik sahaja gambar puzzle permainan tradisional berjaya dicantumkan. 19 .

Murid harus bertutur dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru Murid CATATAN Masa pembentanga n adalah dua minit bagi setiap kumpulan. BBM: Sampul surat yang mengandungi petikan “Permainan Tradisional”. Murid memilih pasangan masing-masing dan mencantumkan petikan-petikan yang telah dibahagikan kepada beberapa bahagian kecil sehingga menjadi sebuah “Double Tape” Kad Manila. murid-murid dikehendaki untuk mencantumka n petikanSoalan (Quesions). Arahan Guru: Secara berpasangan.LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN hadapan kelas. 20 . Pernyataan Semula (State) dan Ujian Bahan (Test) 1. Membaca (Read). Langkah 2 Kemahiran Membaca (20 minit) Membaca Petikan “Permainan Tradisional” 1. Guru menggunakan teknik PQRST iaitu Tinjauan (Preview).

4. Murid meneliti soalan-soalan yang telah disediakan. Murid mencantumkan petikan tersebut. 2. membaca kuat petikan tersebut dan menjawab soalan yang disediakan. Tinjauan: Guru memberikan petikan yang telah dipotong tentang “Permainan Tradisional” kepada setiap pasangan. Berdasarkan petikan yang terhasil (Petikan Permainan Tradisional) 3. Soalan: Guru memberikan soalan berkaitan dengan petikan “Permainan Tradisional”. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru semasa mengajar Kemahiran Membaca. Petikan tersebut Soalan Nilai: Kerjasama dan Yakin CATATAN dilekatkan pada Pada Diri 2. Membaca: Guru meminta beberapa orang Penilaian Ilmu: Kajian Tempatan Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Belajar (membaca) Sendiri beberapa orang Objektif ii murid akan membaca kuat petikan tersebut secara bergilir-gilir mengikut gaya seorang pengacara sambil memahami Lima orang murid dapat membaca kuat ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk 21 . 4. Murid petikan yang lengkap.LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN petikan yang telah dipotong sehingga menjadi sebuah petikan yang lengkap. 3. kad manila dengan menggunakan “Double Tape”.

BBM: Petikan “Permainan Tradisional” (yang telah dicantumkan oleh muridmurid. Murid-murid mencatatkan maklumat yang didengar ke dalam grafik yang disediakan. Pernyataan Semula: Murid menyatakan semula apa yang dibaca.LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru murid membaca kuat petikan mengikut gaya seorang pengacara. Ujian Bahan: Menyemak dan meneliti jawapan yang diberikan oleh murid-murid di dalam soalan yang disediakan. 2. 5. Guru membaca salah satu daripada petikan yang telah dicantumkan oleh muridmurid tadi. CATATAN Langkah 3 Kemahiran Menulis (5 minit) Arahan Guru: Secara individu. murid-murid mencatatkan maklumat ke dalam pengurusan grafik 1. 1. Murid-murid yang lain mendengar dan menjawab 5. dengan sebutan dan intonasi yang betul seperti seorang pengacara. soalan-soalan yang disediakan. Murid menyemak jawapan bersama-sama dengan guru. Contohnya. 6. Murid petikan yang dibaca. 6. 22 .

Guru membuat penilaian tentang pengurusan grafik yang telah dihasilkan. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru petikan tentang permainan congkak.LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN berdasarkan rakaman audio petikan “Permainan Congkak” yang dipetik daripada petikan “Permainan Tradisional” yang dimainkan oleh guru. Ilmu: Kajian Tempatan dan Kebudayaan Nilai: Peka Murid Lembaran pengurusan Grafik CATATAN Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir (Pengurusan Grafik) Kemahiran Belajar (Kemahiran mencatat maklumat) Penilaian Objektif iii Menulis 23 . 3.

tradisional. Murid-murid membuat latihan pengayaan dan pemulihan yang disediakan. Aktiviti Pemulihan 1: 24 . Menulis esei pendek tentang cara-cara bermain permainan Pemulihan Menjawab teka-teki yang diberikan. 1.Congkak . BBM: Pengayaan Lembaran Kerja Pemulihan Lembaran Aktiviti Pengayaan 2: Kerja Menulis caracara bermain permainan tradisional. 2. CATATAN Langkah 4 Pengayaan dan Pemulihan (5 minit) Pengayaan Membina ayat ayat tunggal berdasarkan kata nama am berikut: .LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru Murid sekurangkurangnya tiga catatan ringkas daripada petikan “Permainan Tradisional” yang didengar. Aktiviti Pengayaan 1: Membina ayat tunggal berdasarkan kata nama am yang diberikan.Gasing 1.Wau .

LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru Menjawab Murid CATATAN Melengkapka n petikan Permainan Tradisional dengan perkataan yang sesuai. 2. Aktiviti Pemulihan 2: Melengkapkan tempat kosong berdasarkan petikan yang disediakan dengan menggunakan perkataan yang sesuai. teka-teki Permainan Tradisional. Langkah 5 Penutup (5 minit) Rumusan Guru membuat rumusan tentang kepentingan mengekalkan permainan tradisional. 1. Murid menyatakan nilai-nilai murni yang diperolehi sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu berlangsung. 25 . Guru meminta murid menyatakan nilai-nilai murni yang diperolehi sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Guru membuat rumusan tentang kepentingan 1.

Murid CATATAN Refleksi: Kelebihan: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Kelemahan: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cadangan Penambahbaikan: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 26 .LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru Permainan Tradisional.