George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

1998. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből.(George Orwell: The Complete Works. by Peter Davison. 1-20. (A szerkesztő) -(4)- . Vol. Ed. London.

megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán .. V. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.F. kapituláljanak. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. ha tehetnék. mi is történik valójában. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. (. meg hogy királyuk velük maradt. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. így aztán csak találgatni lehet.-1941. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék.I. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. augusztus 28. hogy a belgák hősiesen helytállnak. RÉSZ 1940. alighanem súlyos veszteségek árán. 1940. 28. Mindez nyilván a papírhiány jele. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. mégis azt remélem: a B. kivárva amíg az magától kifullad. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. hogy a mieink átvágják magukat délre. már csupán arra van esély.E. A franciák. a másik fele pedig arról tudósít. május 28.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. saját híradásaik szerint. hogy képesek lesznek kitartani.. Ma először történt meg.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.

rajtunk kívül senkit sem izgat. -(6)- . 1940. ha rádiót akartak hallgatni. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. Churchill bejelentette. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. mi történt aznap. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Ha mi nem kérjük. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. az író első felesége.fog felmorzsolódni. V. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. diplomata. és úgy tűnt. 29. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. hogy a 9 órai hírek előtt . magát. Mint eddig is.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . Tegnap este lementünk E. író.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra.. (.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. és váltig nyugtalanít az érzés. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. inkább csak elhallgatják a tényeket. szinte bizonyos. V. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. hogy bár 1940-ben játszódik. amit az újságokban is olvasni.1940. Egyetlen érdekessége. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Meglepő. nem gondolom-e. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. VI. hogy az egészről alig tudunk valamit. Ez persze részben amiatt is van így. 31. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. hogy ezrek esnek el naponta. hogy nincs elég puskánk. mint a reggeliek.) Annyi helyről hallottam. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. a szemenszedett hazudozás helyett. azt hiszem. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. (.. a Csendes kocsmát. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. 8. így I. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. ez éppen tízzel több. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. hogy már kezdem elhinni. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén.. 1940.. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. Az esti lapok ugyanazt írják. Károly szobránál a Trafalgar téren. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. könnyen belátható: micsoda -(10)- . Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. Eget ostromló baromság.

hisz mindig is éreztem. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. akkor igen. óta! -. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hogy valami katasztrófa készül. hanem egyszerűen az a tény. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. Én minden esetre már 1931. És lám most mégis. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. miféle forradalmak jönnek. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. ami történt. Már 1934-től számítottam rá. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. sem a népfrontosok színlelt aggálya. (. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. óta sejtem . valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében.. Cripps zárta ki őt a pártból. miféle világban élünk.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. egyáltalán nem leptek meg. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. mint az úgynevezett „szakértők”.Spender azt állítja: ő 1929. mégis amikor bekövetkeztek. miféle háborúk. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. nem holmi látnoki képesség. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. ma még nem tudható. -(11)- . hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hogy ha nem is éppen az. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul.. Cripps a moszkvai nagykövet. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. Annak nyitja pedig.

Most vettem a hírt.. amit korábban Párizsban. és készültem is írni róla a naplóban. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. 10. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal.-vel elsétáltunk a Sohoba. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. hogy képtelen vagyok rá. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. VI. többé nem érdekel majd a politikai aréna. mint ahogy a lapok írták. hisz azok után.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. Azt hiszem. VI. (. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. -(12)- . tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. 12. Most is úgy érzem magam. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. hogy Norvégia föladta semlegességét. tudom. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet.1940.. Így volt ez a spanyol háború idején is. az pedig kiváltképp dühít. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. visszavonulásunk valódi oka inkább az. E. Az egész világ széthullóban van. csak elég ügyes legyek. bár a sajtó még nem közölte. hogy félrevezessem az orvost. s különben se sok hasznunk lenne belőle. Kész gyötrelem. Úgy tűnik. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. 1940. mint 1936-ban. ám most olyannyira letörtem. csak hogy meggyőződjünk róla.

Még évek múltán is nyomasztott az érzés. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. Gyanítom. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. hogy szükség lehet rájuk.. 1940. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. VI.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. Úgy tűnik. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. Orwell 1940. hogy valójában svájci. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták.) Bármi viszolyogtató is. Akkortájt úgy éreztem.D. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. mármint azt a fajtát. 13. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. az éppoly szentségtörés.. hogy a klub tagja vagyok. 1922-ben.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. (. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. (. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. hogy ez valami bűncselekmény volt. amelyről feltehető. Tegnap az L.V. mivel az angolokat. maga a jelenség igen érdekes. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. Mussolini álnok. tudatván. -(13)- .. felkészülve az eshetőségre. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről.„britesítették”. mintha egy templomban levizelném az oltárt. június 12-én lépett a szervezetbe..

Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. a rikító színektől. A németek elérték Párizst. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. és egyáltalán. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. -(14)- . amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. mint vártuk. „Taposd szét!” hirdette a felirat. VI. 1940. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. amin egy csizma lép a horogkeresztre. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. akik majd támaszpontként használják. A részvétel amúgy igen alacsony volt. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). hogy kormányunk végre tanul is valamit. mert ez volt Lansbury18 választókerülete.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. egy nappal korábban. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. ismert egykori pacifista. Miért nem aknázzák alá. Ez negatív rekordnak számít. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. 14. a bambán réveteg arcoktól. Az ember lassan gondolni se mer arra. a mohó 17 Kelet-londoni. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. és röpítik levegőbe az egészet. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. igaz. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. Már csaknem bizonyos. azzal a nyilvánvaló szándékkal. hogy átengedik az olaszoknak.

így rikoltott: . miután 1934-ben találkozott vele. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. Ha így van. mint a civilizált élet fonákja. W. de az ügylet végül meghiúsult. Holott a legésszerűbb.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. akkor majd meglátjuk. Orwell írásainak lelkes híve. amit valaki tehet. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). kinek a nevére nem emlékszem. aki Hitler buzgó hívévé vált. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. most gyereket vár.20 említette.igyekezettől. VI. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. Nemrég E. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. A ma reggeli lapokból világos. és kiderült. -(15)- . VI. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). 16. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Erre egy ráncos képű emberke. Redesdale második lordjának negyedik leánya. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. utazó és mecénás. utánajárt. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. Az jutott eszembe. máris 30 fontot vesztettem. 15. Elképesztő. hogy Unity Mitford21. hogyan vehetne részletre varrógépet. és értékálló árut vásárol rajta.

akár egy koncentrációs táborban is. ő legalábbis ebben reménykedik . és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. az L. mihez is kezdjünk. D. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. én nem fogok elmenekülni. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. hogy megállítsák a német tankokat. hogy Amerika hadba lépett. Már-már képtelenség végiggondolni. egy darabig még azután is. szakaszom egy zsidó tagjával. s én azt mondtam neki. A franciák letették a fegyvert. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. amiről viszont még semmi hír. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik.holott maga is gyáros. ha a németek tényleg megszállják Angliát. VI. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából.. M. Egy biztos.-mel22. mint harcban meghalni. sőt már abból is. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. és elég jól mehet neki. 1940. -(16)- . Tegnap beszélgettünk M. Ha a flottát nem éri kár. pedig ha valahol. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. (.. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. hogy nem tudták megvédeni Párizst. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. sem elég munkáskéz nem lesz. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. szerint ez forradalomhoz vezetne. V. fegyverrel a kézben. hát ott lett volna esélyük rá. de okvetlen harcban.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. Új-Zélandból vagy Kanadából. úgy nem marad más. mindenki erről beszél.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. 17.

A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. és sose hittem. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. hogy megtudjam.. mondván.Hál’istennek. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. legalább kétszer másoltam le. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. 1940. Az esetben. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. Mindent. amit korábban írtam. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . első világháborús érmekkel a mellén. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. -(17)- . aki most is. írógéphez ülök. hogy megjelenjen. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe.hallani mindenütt.a lényeg. mivel G. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. baloldali politikus. nyilván olyan barbárságokat követnének el. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. hogy az több veszéllyel. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. újságíró. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. hazafias szónoklatot tartott. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. mit tartanak a védelmi készültségünkről. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. csak már nem érdekel annyira . ha kritikát írok. ekkoriban a New Statesman munkatársa. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. Újabban. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. mint haszonnal jár. ami látható tetszést aratott az utasok körében. hogy valaha is képes leszek rá. 20. és hozzon egy kis pénzt a konyhára.23. VI. C. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). kivéve a gyerekes anyákat. a könyveimet pedig háromszor. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre.

melyben elődjének. mindenki eliszkolt. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. Brit Gyalogdandár 1940. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. A helyzet szerintem annyiban más. ám azt mégse hinném. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. azt felelte.). brit munkáspárti képviselő. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése.. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. Strauss. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. Chamberlain és társai védelmére kelt. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. ahol. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. G. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. -(18)- . hogy erre nem túl sok esélyt lát. szerint Churchill. öttagú kabinetben. mint mi. Én viszont még jól emlékszem. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. Persze. megkérdeztem Bevant és Strausst . a Tribune társigazgatója. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. (. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. És lám. hogy az teljes képtelenség. szintén munkáspárti képviselő. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. R. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. 25 Aneurin Bevan. Kérdésemre C. mire közölték.) C. május 10-én mondott le. hogy mentse az irháját. Ugyanezen megfontolásból C.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának.. akik éppen az Alsóházból jöttek. Biztosra veszem. függetlenség Indiának stb. könnyen lehet.

holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. egy percig se habozik majd. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. Ámbár. hogy a magunkfajtát kiirtsa. hogy vezetőink sorában árulók vannak. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. és sosem tudni. bár az egész a modernizációtól függ. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. H. hogy Cyrill Conollyról. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. akkor lesz modernizáció . hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával.Mindinkább terjed a gyanakvás.) Ami engem illet.D. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. vajon mennyi az igazság benne. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. de az is lehet. így az a mérhetetlen ostobaság.V. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. (. 28 Talán Richard Crossmanról van szó.. C. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. baloldali újságíró. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. azokat viszont eddig még nem közölték. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . mondván. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány..csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. ami igencsak aggasztó jelenség. Ugyanez áll az L.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. R.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. -(19)- . Ha a vészhelyzet rákényszerít.-re is. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.27 meséli. úgy vélem.

és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van.) Azt hiszem. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. Compton Mackenzie meséli. ami aligha lesz az enyém. Felteszem. és állítólag hét német gépet lőttek le.. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. Tizennégyen haltak meg. mihelyt győzelmét biztosra veheti. de békeidőben csak minden tizedik lakott). Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. most mind pánikszerűen arra jutottunk. és nem lennék meglepve. VI. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. -(20)- . 1940. 1945 nyarán ez meg is valósult. R. amely nyomban átállna Hitlerhez. Pétain és társai a másikon. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. (.rendőrség az a testület. és váltig azon tanakodnak. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. H. valójában nem történik más. legfeljebb a francia kormány révén. mindenesetre példázatnak nem rossz. sőt talán még csak nem is láthatom újra. a hír tehát feltehetően igaz. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. mondja.. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. hogy visszavonul a Hebridákra. igaz-e. ami olyannyira elterjedt nézet. Egyelőre nem tudni. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. Nem tudni. 22. hogy elkerülje a légitámadást. és hosszas tárgyalásokra van kilátás.

hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. könnyen mozgatható haderejük. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót.. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . Sajnos semmi remény rá. most mindazok. és még azt is igen furcsállták volna. bevenném Gibraltárt.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. mint a becsület. S lám.. 1940. ami később antifasiszta jelszóvá lett. ha átdobnák Francia Marokkóba.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. a hűség stb. hogy bármi ilyesmi megeshet. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . Avagy micsoda komisz paradoxon az.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. mára mennyire kiürültek. (. 24. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk..) Az egészben az a legfurcsább. A kommunisták. Ha a briteknek lenne egy. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. a legcélszerűbb taktika az lenne. VI. (.. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. mint az várható volt. visszatértek az antináci álláspontra. kitűzve a köztársasági zászlót.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. úgy tűnik. hogy az afféle hajdani erények.. mondjuk negyedmilliós. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára.

a Pétainkormány külügyminisztere. semhogy fölvegye a harcot. mint esztelen gyilkolászás. akár stratégiai távlatból. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. hogy félig vagy egészen áruló lesz. bárkiről. amíg például X. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. -(22)- . ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető... Bármerre néz is az ember. aki a tőkés osztályhoz tartozik. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. (. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958).. uralkodók.. Az egyetlen haszon az egészben. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. Pétainnek. hogy megpaskolja az orcánk. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. egyeznének ki szívesen vele. 1934-35-ben miniszterelnök. az egész háború nem volt más. 1945 után eltiltották a közügyektől. Lavalnak32. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. hogy ő a kisemberek szövetségese.) Hitler nem más. Sokkal inkább a bankárok. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték.számítanak. hogy Churchill nem így látja. amiért is előbb-utóbb mennie kell. püspökök. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. nagyiparosok stb. és mindaddig. hogy esélytelenül. korántsem biztos. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. A 32 Pierre Laval (1883-1945). feltételezhető. francia politikus. váltig arra a következtetésre kell jusson. francia politikus. tábornokok. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. Ha arról van szó. Z pozícióban van. (. Y. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. Nyilvánvaló.

Azok viszont. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. eszmei robbanókeverékéből tör ki. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. azt hiszem. mint bármely korábbi uralkodó osztály. Ami végül is csak azon múlik.. A ma reggeli News-Chronicle írja. akkor minden rendben. (. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. hogy eltörli a tisztelgést. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy már csak akkor. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. A spanyolországi leckéből úgy vélem. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. tévednek. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. hogy baloldali kormányunk lesz. ahol valódi forradalom megy végbe. és bizonyos. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz.kérdés csak az. ha forradalmi kormányunk lenne. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. Ha Anglia megszállása elmarad. akik arra tippelnek. Oroszország. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül.. -(23)- . s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. amikor késő lesz. hogy Anglia elkerülje a megszállást. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. Kérdés. Félek. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség.

hogy mindenképp életben maradjak. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. hisz annyi minden van még. Ámbár lehet. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Nem mintha vágynék a halálra. Gwen O’Shaughnessy. parancsot kapott. Menekült vagy emigráns újságíró. jól jellemzi a brit hadsereget.és sógornője. Ha bármi feladatom lenne. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. mint a revolver. és G.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. akárcsak a rádióbeszédek. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. mint külföldön. Ha a sors úgy hozza.V.. akik csak heti 5 fontból élnek. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. főleg Duff-Cooper üzenetei. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). ugyanakkor nem lennék soha . hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik.. 34 Az író felesége: Eileen . E. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk.34 arra biztat. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. aki a biztos távolból jártatja a száját. elmesélte. és részt vehessek a propagandamunkában. -(24)- . idegen kenyéren élni céltalanul. Elképesztő félreértések születtek. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt.D. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. még mindig jobb meghalni. amiért szívesen élnék. s ott megbíznának valamivel.Az L. biztosan mennék is. ha a helyzet rosszabbra fordulna. noha beteges vagyok és gyermektelen. Azt hiszem. hogy menjek át Kanadába. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. hogy csupán arról van szó: nem akarják.

ha valami egyenes beszédet hall. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. A házban mindenki így tett. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. hogy valaki hord-e gázálarcot. 1940. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. de ha nem hall fegyverzajt utána. igaz. csak álldogált és csevegett. már ami Londont illeti. Például Mrs. A. egy lépés az egyenruha felé. szörnyen ostoba helyzet volt. -(25)- . VI. Természetes. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd.35 is kedveli Churchill beszédeit. mindenképpen hatásosnak érez. hogy Angliában valami változóban van. Végül. 35 Valószínűleg Mrs. amit ha nem is képes egészen felfogni. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. Később alábbhagyott a divatja.Annak. Felkeltünk. ha meghallja a szirénát. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. mint odaát. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. fizetni kell érte. akiknél nem volt. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. Tegnap egy lap azt írta. Holott ez az. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. Ezzel szemben E. restell lemenni a pincébe. A puszta tény. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. makacsul állítja. felöltöztünk. hogy az ember felkel. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Később kiderült. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. és szerintem is van abban némi igazság. de nem mentünk le az óvóhelyre. első jele az lesz. Anderson. 25. hogy téves a riasztás. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük.

-(26)Tájékoztatásügyi . Ma délután elmentem a toborzóirodába. bár néha még most is megnézik. Talán nem ártana. s lám. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. hányszor elmagyarázták. mi a teendő légitámadás esetén.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. a követelmények nem lehetnek túl magasak.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. Éppen tíz hónapja tart a háború. a németek nem használnak harci gázt.. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. a gázálarcdivat is újraéledt. minden ötödik ember magával hordja. Akárhogy is. és ma úgy nézem. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. ha valaki megmutatná az M. levonultak a pincékbe. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. holott ki tudja. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. 27. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. félkegyelmű veterán végezte.. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. VI. aki írni is alig tudott . of Information. Tekintve. és bárki meggyőződhet róla.ahogy szaporodtak a rossz hírek. Persze. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . még ma is megtörténhet ilyesmi. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk.még akár a Francoféléket is. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. 1940. (.O. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra.

hányan lehetnek a tudatos árulók. H. hogy a szélesebb tömegek felismernék. ami mostanra valószínűtlenné vált. miszerint csak azért foglalták el Tangert. 40 L. Azt mondja. Butler (1902-1984). De hát az oroszok 38 R. úgy véli. Megjegyzem. 39 Sir Samuel Hoare.. (. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . -(27)- . hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. majd külügyminiszter. amikor úgy vélte.. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. semhogy sok szót érdemelne. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. aki ismeri ezeket az embereket. A németek érdeke szerinte az lenne. külügyminiszter-helyettes..40.) L. mindaddig. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. amióta a háború kitört. Orwell barátja. hogy tényleg ezt teszi. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal..tehát biztos.. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. ez idáig csak egyszer tévedett. Myers regényíró. egykori brit nagykövet Madridban. M. híján van a legelemibb hazafiságnak is. A. M. a télen még nem történik semmi. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga.) L. Már csak az a kérdés. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő.M. (. amíg egyszer hátba nem támad bennünket.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben.) A ma reggeli lapok cáfolják.. később pénzügy-. Inkább az a kérdés. L. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. minden ítélete helytállónak bizonyult. valójában mi történt. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi.

-(28)- . Amúgy Pétain és társai.. Bármit tesznek vagy mondanak. (.maguk sem gondolhatták. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit.L. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. éppúgy átejtik majd Oroszországot. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. vigaszképpen azzal áltatják magukat. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”.P. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. semmi hatása az eseményekre. 42 Independent Labour Party . Nagy kérdés. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. Érdekes.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. Ha Hitler elfoglalná Angliát. holott elég csak egy pillantás a térképre.Független Munkáspárt. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. mint mi Münchenben. ha sikerül nekik. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. amikor az I. jó ideje mást se tesz. Ezek a mozgalmárok. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. hogy szövetséget kössön. Jó példája lesz ez annak.. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll.

hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek.) Ijesztő. Mindenképp biztató. azt ugyanis nem deklarálta. amit sikerült elcsípnem. és továbbra is őrzi függetlenségét. mint bíráló volt . elutasítottak. 28. ha tényleg arról lenne szó. az a néhány megjegyzés. de különben kutyabajuk sincs. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár.. méghozzá C besorolással. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. VI. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk.. némi szépségfolt ezen.ellentétben a heves közfelháborodással. inkább jóváhagyó. 1940.. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. ámbár csak némi burkolt fenntartással. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. 1940. hogy a sajtó -(29)- . hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. VI. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra.. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. Nem hiszem. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. az ennek épp az ellenkezőjét látja. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. (. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. 29.még csak egy múlik rajtuk. és az. Az még csak megbocsátható volna. (.) Igaz.

Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. és nagy éljenzés fogadta a hírt. Ma délután az L. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. C. hogy végre a puskák is megérkeztek. Kíváncsi vagyok. (.V. VI. amit valaha is hallottam. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. vajon próbálkoztak-e már azzal. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. hisz maguk is a csokoládé. hogy abbéi még bármi lehet. ami elvben tizenkét.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. -(30)- . akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.. 30. 1940. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. nem is olyan hitvány kompánia.-vel és M. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.D. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. C. Az emberek azért így is lelkesedtek. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. hogy 43 Orwell. Tegnap C. és eltekintve attól. Főként kiszolgált katonák voltak.-t és engem felvidított a gyászhír. Így aztán mindazon lapok..) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. mindjárt elmondta. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek.

VII. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. 1. Az ilyesmi persze semmiségnek számít.-ék is rosszallották a dolgot. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. Még M. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. 1940.. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. szintén örült. -(31)- . hogy napokig még az étvágyam is elment -. a szöveget apró betűvel szedik. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá.három lapból állnak. (. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Ott hagytuk egy félórára. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük.. majd kidobták a gépből. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. hogy már azon is örülni tudunk. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. E. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. igaz. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. és nem mozdult.vagyis a lap közel egyharmada. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. holott ők már-már radikális békepártiak. aztán E. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. Az újságok már csak hat oldalból . Később. amin végül is kievickélt.

50 közlemény. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. hogy a kormány tehetetlen. VII. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. a spanyol anarchisták vezetője. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. Mind többen vélik úgy. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). bár nő a félelem is. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. Franco közeli munkatársa. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. 47 Werner von Fritsch (1880-1993).F. 49 Buenaventura Durutti. -(32)- . s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. 1940. ha valami ismert személy hal meg. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. régimódi német vezérkari tiszt.A. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. 3. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. látván.

politikai író. holott nyilvánvaló. használhatatlannő tették. 8 rombolót. hogy csupán a francia flotta feléről . VII. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. a napló írása idején liberális publicista. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. 1940. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). nem sok meggyőződéssel tették. Arról persze egy sort sem írnak. 2 cirkálót.1940. 10. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. avagy ha mégis.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. VII. elég egyértelműen sugallja. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. Az a tény. A francia Richelieu csatahajót. mennyire helyénvaló volt e lépés. 7. Oranban és Mersel-Kébirben. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 2 csatahajót. 52 1940. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott.lehet szó. a News-Chronicle -(33)- . július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. hogy egyiket sem őrzik túl erősen.

ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. 1940. VIII. január 20-án lépett trónra. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. mint a cukrot. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. Újabban viszont minden országban más és más. semeddig. a rendkívül népszerű walesi herceg. Sokan vélik úgy. úgy veszik. de amikor feleségül akarta venni az elvált. Edward néven 1936. mi több. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. hasonló feltételekkel. Még az is lehet. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. hogy csak azért hagyják nekik. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. Ez után feleségül vette Mrs. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. (. Wallis Simpsont. Számomra hihetetlen. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. ha csak az nem. Windsor hercege (1894-1972). az ember sohasem tudhatja. -(34)- . meddig ér el a kommunisták keze. Napok óta nincs semmi hír. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. VII. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. mint azt korábban én is feltételeztem. a Bűnös embereket. Persze. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. amerikai Mrs.. 16.. hogy Angliában akadnak csoportok. 54 Edward. Simpsont és Franciaországba települt át. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől.békeajánlatot tesz nekünk.) Gollanz új könyvét. Nemrég még úgy tűnt.

ami egyértelműen németellenes lépés. 56 Bizonytalan. alighanem Frederick Warburg. W.56 azt mondja. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek.küld hadi utánpótlást Burmán át. nyilván a németek számára. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. talán nem..55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. Mégis. és már csak a fegyverletételt várja. hogy Anglia felé hajlik. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. F. Még most sincs semmi érdemi hír. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. hogy összeült a pánamerikai konferencia. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. Mindez előre látható volt már akkor is. Talán így lesz. alighanem Tosco Fyvelről van szó. VII. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. -(35)- . és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. 22. ami egy következő kormányt is kötelezhet. bármilyen 55 Bizonytalan. hogy Spanyolország bármit. a világ pedig már rég nem hiszi. így azt.. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. és elnézzük neki. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. (. Ez persze nem olyan ígéret. a sok szájhős mind maga alá rondít. helyzetünket reménytelennek látja. ahogy előre megmondtam: eljátssza. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. és ha kudarcot vall. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. A legfőbb esemény.) Holott pontosan úgy tesz. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. és mi semmit se teszünk ellene. 1940. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján.

hogy L. (.) Sokan már bánják. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. Az utcákat járva rendre azon kapom magam.-t. majd a németeknél. Az olasz sajtó is ezt írja. melynek állítólag már 1. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától.. Sokan rebesgetik. -(36)- . amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. VII. Ha tényleg így van. azzal. hogy csak tartanak tőle. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. hogy összeállna a Tory klikkel. ám az.V.57 Én legalábbis nem hiszem. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt.V. bár az is lehet. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. 1940. rendre visszautasította az ajánlatot. felhagyott a toborzással. G. 1940. 28.000 tagja van. és új neve: Home Guard. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. mivel utálta Chamberlaint .D. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. csak féltékenységből és intrikából dacol. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.D.58 is ugyanezt mondja magáról. VII. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.mennyiségben importáljon. Az L. D.300. ámbár ez nem is oly hihetetlen... Persze meglehet.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. azaz Polgárőrség lesz. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. 58 Azonosíthatatlan személy. 25.

majd fasiszta politikus.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . kinek a nevét folyton elfelejtem. Emberem azt állítja. Amerikában született. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. valójában miért. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Szélsőséges nacionalista. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. hisz jól tudom. szélsőjobb. Furcsa. brit állampolgárságot sosem szerzett.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. 62 Gaston Bergery. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. kis baloldali pártokról. 60 Sir Oswald Mosley. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. noha egész életét Angliában élte le. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. -(37)- . hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. Így tesz a francia sajtó azon része is. a Brit Fasiszta Unió vezére. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. aki szerint Hitler nem igényli. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem.csakugyan nácikollaboráns lett. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. Az apró emberke. aki utóbb . hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. 61 Jacques Doriot (1898-1945). amely német befolyás alatt áll. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. kommunista. 59 William Joyce (1908-1946). bár senki se tudja.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. akit később internáltak. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró.

(Sajnos elég gyatra volt. Megkérdeztem. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra.1940. Wells jól ismeri Churchillt. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. ami talán arra is fényt vet. G. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. vagy hogy karrierista lenne.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. Megindult az olasz támadás Egyiptom. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. hogy csak a maga hasznát lesi. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. nem hinné. 8. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Perim most a legfontosabb. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. és nem igaz. ahogy egy szovjet komisszár. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. de a pénz nem érdekli. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. a franciákat viszont eléggé leszólta. H. Eddig még semmi hír. Úgy véli. és különös gyengéje. VIII. mit miért csinál. de az újságok azt sejtetik. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. s azon a feltevésen alapul. Mindig is úgy élt. hogy ezek az emberek. szerinte rendes fickó. Wells. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. Úgy látja. ha elveszítjük. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. tábornok tartott. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. 1940. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. VIII. Hosszan beszélt a polgárőrségről. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. amit . Hajnali három körül légitámadás volt. Azzal kérkedett. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. s azzal szépen visszaaludtam.. Tegnap este elmentem egy előadásra. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. átszervezik a légiriadók egész rendjét.másokat kapok rajta. hacsak nem akarjuk. hagyják félbe a munkájukat. Megvetően mondta. 23. nem kétlem. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. amit mielőbb meg is kell tenni. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani.nyilván az -(42)- . A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. ez pedig igen veszélyes lehet. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. Ez nem csupán azzal jár. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. Azt mondják.. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat.

. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. kik miatt. kivénhedt hadfiak. hogy valami nincs rendjén. és megpendítette azt is. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket.. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. hogy ízlik neki vagy sem. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. Ahogy elnézem.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. VIII. -(43)- . Tegnap azon tűnődtem. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. s hogy milyen szánalmas ez az egész. 1940. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. mire egy tehén jól oldalba döfi. Legfőbb ideje. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. Ettől talán észre térne a jónép. hogy az ország végromlás előtt áll. (Greenwich) Azt hiszem. egy életre megtanítva arra. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. 26.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. Az oktalan pára nem képes eldönteni. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. és azt is: miért. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. hogy a trágya nem ennivaló. (.

Hallottam. 1940. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. E. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla.. amibe a föld is beleremeg. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira.. (. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. Ma reggel mégis. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol.) Elég nagy robbanás volt. (. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. és mindaddig. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. s ahogy eddig is. amit Huescánál dobtak le. ha bármi fontos létesítményt találat ért. azt álmodtam. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. Máig emlékszem arra a kettőre. próbálják eltussolni.. VIII. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. ám azért nem annyira rettenetes. A bejárati ajtóból néztük. 29. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. míg ezek jó ha feleakkorák. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. A -(44)- . Talán egytonnás bomba lehetett. asszonyság. hogy a házak beleremegtek. és halálra váltan nyomban felriadtam.először igazán közelről a bombák hangját. maga itt a kalauz vagy én?” Lám.. Világos. hogy egy bomba robban mellettem. de olyan pokoli robajjal.

VIII. s lám. (. hogy nem érdemes sokat törődni velük. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . 31. azzal a megnyugtató tudattal. 23. E. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől.. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. tábori szalmaágyamon elnyúlva.. -(45)egy ha . hogy hidegen hagy.. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. a . XI. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz.-vel. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. és máris aludtunk tovább. könnyen álomba ringatja az embert. A légiriadók egyre kimerítőbbek. minden fedezék nélkül. s én feküdnék kényelmes.P. 1940. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. hacsak az ember nem sejti. Félálomban. A monoton fegyverzaj. Sosem gondoltam volna. XI.) Tegnap lefekvéshez készülve. erős robbanást hallottunk. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. Amerikában is. ha elég távoli. Általános a vélemény. 16. Akkoriban rendre azt álmodtam. mégis így lett. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. szerkesztőjével. hogy nyílt mezőn fekszem. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. vagy túl közeliek a becsapódások. s nemigen látja. 1940. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. és aknagránátok robbannak köröttem. fegyverzajt hallok.-vel éppen csak megjegyeztük. H. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. lidérces emlékeim.. 1940. régóta ezt várják. 24 órára rendszerint 5-6 esik.P.a nácizmus. márpedig az emberek itt is.

H. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára.. Ld. ha tényleg igaz. kényes.P. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. 2000. bárki képes könnyedén elhitetni. az összes brit lapot figyelmeztették. -(46)- . öt éven át tartó küldetést. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. szerint. kulcsfontosságú. Európa Kiadó. brit tájékoztatási miniszter. válasza: „Ugyan már. májusi kormányát tárgyalva Hoare. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. Mindaddig. Halifax és Simon védelmére kel. egyébiránt biztosra veszi. hisz minden a tálaláson múlik. Habár a .73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. amikor Franciaország elesett.békeajánlatot a mostani helyzetben? H.71 és társai titkon alkura készülődnek. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. ám ekkorra már mind a szűkebb. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. úgy tűnik. hogy nincs más hátra. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. P. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. hogy .. A második világháború című művében Churchill 1940. mint vállalni a Hitler elleni harcot.. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban.P.P. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. kijelentését. még nem cenzúrázzák. vagy inkább próbáljunk békét kötni.. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját.” Ami. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. H.-t. igaz is lehet. tartok tőle. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.” 72 Alfred Duff-Cooper. és „becsületszavát” adta nekik. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.

Edward . XI. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. Olaszország viszont valódi erő. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Szerinte VIII. a sajtóosztályt vezette. angolbarát. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. egyetlen európai se hitte volna. Wallis Simpson. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. aki ekkor már a windsori herceg . Edward végül is Mrs. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. hogy államformája királyság.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. és eszébe se jutott panaszkodni. C. Mindig is azt hittem. korábban diplomata. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. Nos. mint azt itt képzelik. Különben C. mégsem váltak be. 75 Mrs. C. jól ismeri Angliát. Angliában mindenki tudja.utóbb VIII. és úgy véli: Anglia nagy előnye. jóslatai.. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. francia újságíró. hogy „Anglia csupán egy árnyék”.felesége volt.74-vel. 28. 74 Piene Comert. Meglepően jókedvű volt. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. bármi tehetséges politikus Laval. 76 Lásd az 1940. Laval kormányzása76 idején C.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. melódiája: monoton Tegnap C. és élt már nálunk korábban is. 1940. Azt mondja. Franciaország eleste után Angliába emigrált. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. C. úgy tűnik. a France szerkesztőjével ebédeltem.. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. szerint. S. VI. Laval 1935-ben azt mondta neki. Persze itt. igaz.

XII. A közüzemek.. s legalább negyed részük földig rombolódott. a tüzérségi tűz elől.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. 8. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. Meséli. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat.. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. és ami még rosszabb. november 14-én szenvedett légitámadást.) Beszéltem egy férfival. XII. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. miként sikerült átszöknie. 1940. aki nemrég érkezett Lengyelországból. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. amelyben 500 repülőgép vett részt. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. mindenki amiatt aggódik. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.000 gyújtóbombát dobtak a városra. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. bár azt nem árulta el. Ugyanúgy örülünk neki. a halottak száma 550. (. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák..) Azt mondja. mint korábban Balbo halálának. 1. villany stb. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. -(48)- .Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról.. (. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. teljesen tönkrementek. víz. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. A német források szerint mintegy 30. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. a sebesülteké ennél jóval több volt. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól.

Az esszében azt írtam. Idézet egy újságcikkből bombák. 29. A bombázás legszörnyűbb. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. Az a hír járta. nem annyira a bombáktól rettegve. rendre azon kapom magam. 1940. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. A jobboldal most aztán tényleg elemében van.segítségükre sietnek. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. 2. akár a manna. amíg a bombázás alább nem hagy. inkább a félbeszakított alvás. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. nappal közrendre felügyel. XII.” 1941. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. I. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. kezdeti szakaszában. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. s a csengő sem ép. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. Az a múlt heti újsághír. hogy hibbant kis versikéket faragok. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. Több mint mulatságos. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el.

December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. és minden érintett szíves elnézését kéri.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. nem sokkal a franciaországi események után.” 79 Büntetés. aminek igen örül. 1941. majd 1942-ben beszüntette működését. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. . német. úgy véli. de nyilván erre sem kell várni sokáig. bár . amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. tényleg örülök. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. magasabb béreket. -(50)- . 22.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. s talán joggal.. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett.hogy nincs valami nagy véleményem róla. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. és Orwell úr aligha sejthette. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. olyan időszakban.. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. I. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. 1941 júliusában. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. Így azután én lettem nevetséges. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. hogy ezegyszer tévedtem.Isten látja lelkemet. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták.

Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Az utca tele van a plakátjaikkal. Barcelonában pedig. már az is erősnek tűnik. Igaz. Keresztények és a kommunizmus. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Úgy tűnik. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . először tettem ilyesmit életemben. A helyért ugyan nem fizettek. És lám. hogy „Chamberlainből elég!”. akik nem képesek átlátni. teljes szívemből kívánom. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. hogy „hagymáztam”. Az ügyeskedés menten beindul. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. a POUM82 betiltása után. és meggyőződésem.a következőket írta: „Óhajtom. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Művei. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. Szovjet erő. hogy tudja mindenki. ezrével vannak ilyenek. E. aki amellett. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. 1931-66 között Canterbury érseke. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. ahogy megcsókoltam. hogy „Éljen a POUM!”. nyomban megérezte rajtam. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. -(51)- . de normális helyzetben eszembe se jutna. újabb defetista manőver. A minap. Mindenesetre tény. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová.csak arra való. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. spanyol köztársasági párt. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. vagy valami hasonló).

A német Afrika Korps 1942.108 sor. mivel érezni. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. s a többinek is hasonlóan felment az ára. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). Másnap reggel Mrs. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend.2 sor. Erwin Rommel tábornok vezetésével. szeptember 6. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. amint két nő arról társalog. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. között volt betiltva. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. -(52)- . A Daily Worker és a Week85 betiltása . január 22. január 22-én vették be a brit csapatok. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. J. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. J. június 21-én foglalta vissza. 1941. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. 26. és megütötte a fülem. és 1942. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. 84 A lap 1941. boltjába betérve megjegyeztem. stb. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek.000 hadifogoly! ) . és betiltották a Daily Workert84. I. mire Mrs.az ébresztőóra. hogy „már nem tart soká” stb.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

hogy „valami készül” a Balkánon. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. kevesen értenek egyet velem -. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. 1941.bár jól tudom. Az elmúlt napokban az a hír járta. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. s ilyenkor látja. hogy még mindig sokkal rosszabb. 3. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes).. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. 4. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. Én mindenesetre váltig állítom . 1941. Bár dúl a háború. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. III.. -(56)- . hogy visszatérhetnek Londonba. Wallington. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. III. Korábban ugyanis épp azért gondolta. G. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. s a hóvirág is most a legszebb. még a lapok is pedzegették. Az altemplom nem egyéb. 14. homályos és rossz szagú. legalábbis ezen az éjszakán nem. III. néhány téli viola bimbózni kezdett. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. Tegnap este G. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve.küszködött. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. ha elég meleg lesz). és a többiek mondták is. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak.

hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. előbb ismernie kellene. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. amit az olaszok elvesztettek. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. Ahhoz. Katonai diktatúrát vezetett be.van. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. miközben támogatta a királyság intézményét. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. -(57)- . Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. attól tartva. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. elhárította a segítséget. 95 A szövegből nem derül ki. hogy milyenek a szállítási eszközök. 1935-től görög miniszterelnök. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. vagy legalábbis azok jó része. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. Mindenki ezen tépelődik. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. Elképzelni is szörnyű. Túl veszélyesnek tűnik. hogy küldjenek tíz hadosztályt. mi történne. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. arra kérte az angolokat. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. egyben meghagyva neki. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. de alighanem inkább a Szueziről van szó. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. a német támadás már április elején megindult. melyet a görögök ezúttal elfogadtak.

97 Stefan Haffner. ha most veszni hagyjuk Görögországot. Az a baj. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. akár egy súlyos vereség kockázatával is. csak a felesége. egész Európa rajtunk röhög. 1938-ban emigrált Németországból Angliába.hadisikerekkel. amiért hagyjuk. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. csakúgy. Mint írja. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). mivel annak bizonyságát láttuk benne. Másrészt viszont. antifasiszta újságíró. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. elképedt azon. ha netán tudjuk. Sok német. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. Ő maga nem volt zsidó. Én mégis azt tartom. mint az. mint Norvégiában. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. Ugyanakkor. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. hacsak azzal nem számolunk. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. -(58)- . akivel beszéltem. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. hogy nem tudunk. éppúgy. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében.

Ijesztő lenne. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. aminek használatát a brit légierő 1941. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. s a szóbeszéd holmi új. mint az indiai rádzsák körül. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. -(59)- .itthon és Amerikában egyaránt. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. éppúgy. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Ez hát az európai nézőpont. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. de tetszetős érveket máris hallani. Kérdés. de csak egy gépet lőttünk le. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. minden előzetes propaganda nélkül. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. végre pompás alkalmunk lesz rá. Ám a szokásos álszent. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. úgy hírlik. titkos fegyvert is rebesget. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. ami azután a bombázókra tekeredik. 20. Ha egyszer az olaszokat kiűztük.98 1941. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . Greenwichre igen sok bomba hullott.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. III. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. június 17-én jelentette be. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést.

amit persze nem engedhetünk meg. Én: „Mi volt az?” E. és társaik tényleg árulók. hogy megtartsák a búzát. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Fölöttük tombolt a tűz. ami megingatná a Pétain-kormányt.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. És miközben mi mindent megteszünk. hogy . mondjuk.: „Betört az ablak. A németek ugyan engedik. A Greenwich templom lángokban állt. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. de senki sem mozdult. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. Úgy tűnik. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. amit küldünk. semmi jele annak. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt.. és kevesebb közéleti eseményt említek. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. látom. az író nővére. amikor E. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Bárcsak tudhatnánk.. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából.. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. Visszalapozva e naplóban. szakadt a víz a nyakukba.. avagy csak elképesztően ostobák.csapódott be. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen.-vel99 telefonáltam. Úgy tűnik. -(60)- . Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. mint azelőtt. ez akkor sem jó így a franciáknak. majd nagy csörrenést hallottam. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.

kényszerítő intézkedések híján. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. akkor biztos. mi a célja a háborúnak. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút.A legrosszabb még hátra van. Miként lehet ezt elfogadtatni. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. akik érzésem szerint nem valódi hívők. amit mi tényleg nem ismerünk itt. Még ma sem képesek felfogni. 23. a Női Légierős Tartalékosok stb. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy gyermekei azért éheznek.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. stb. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. akik Churchillért meghalnának. a légierős kadétok. Ha elfogadjuk az államot. III. Még szerencse. valahányszor azt látom. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. nemigen számít. Számomra nem volt újdonság. hogy igenis vannak. éppúgy élnek. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. sokan ezt teszik . Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. ez pedig az éhínség. a gazdagok pedig.általában olyanok. hisz ez idő szerint még az sem világos. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. Angliában. mint eleddig. hogy a püspökök megáldják -(61)- . ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. 1941. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. elfogadjuk a háborút is. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. s ha így teszünk. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét.

és segíts. Azért várjuk el. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. hogy megbánják gonosz tetteiket. úgymond. -(62)- . és jó útra térhessenek”.az ezredzászlókat.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. mert mi jobb emberek vagyunk. hogy imádkozunk érte. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. hogy Isten bennünket segítsen. ha az emberek látnák. III. 1941. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. mint a németek. add.ami éppoly hatásos lehet. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. így aztán helyénvaló. Holott bizonyos helyzetekben. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. Persze az is lehet. az ellenségnek is vannak indítékai . Eddig úgy tudtam. mint egy. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. hogy valójában nem is gondolják végig. Egy szó sem esik arról. Az egész azon az elemi érzésen alapul. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. Talán az a félelem diktálja mindezt. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. 24. a keresztény meggyőződés azt tartja. hogy netán csökkenne a harci elszántság. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz.

Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. és legalább három hétig kitart. mint akár több ezer légitámadás. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. Felteszem. ez alighanem így is van. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. mindenesetre nehéz nem észrevenni. bár Hitler még így is jól járna. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Ám ennek nincs közvetlen. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. érzékelhető hatása. nincsenek például fegyvereink. Tehát megoldódott a rejtély.000 ember életébe is kerülhet. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. 1941. mikor kivonultak Bengáziból. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Rajzok készülnek majd. IV. 7. hogy Görögországban 150. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk.000 főnyi brit sereg állomásozik. hogy valamivel ellensúlyozzák. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hisz általános a vélekedés. s így szükséges.. a műszaki leírások alapján. Azt hiszem. és ma jelentették be először hivatalosan. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy egy sikertelen megszállás 100. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.000 vagy akár 500. így valószínű.csatahajókat. hogy nincs az az erő.. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. bár ezt már akkor sejthettük. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Közben hallani.

A britek-minden veszteség nélkül .) Egyre kevesebb a munka.. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. Etiópiát mindenesetre elvesztették.. Mulatságos lenne. ha az ember 2-3 évre előre gondol. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. hogy beleszorítják őket a tengerbe. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe.helyzet. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Persze.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. Nem tudni. -(64)- . A legjobb esetben talán még szűken vett. most hirtelen rájönnének. )Immár világos. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be.elsüllyesztették a Zara. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. Szinte látom. katonai szakíró. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg... ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. (.. (.. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.

hogy olyasvalamit hozzanak létre. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. Emlékszem. de tudván. s ez rendre azt igazolta. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. Például az. 1941.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. elszalasztották az esélyt. hogy nem volt annyi eszük. Állítólag Francis Beeding. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. s igen nehezemre esett. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy ejtőernyők. . és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. of Information -(65)Tájékoztatási . s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. pontos. „hősies” stb. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. hogy pár napig nem is lehetett kapni). ez szeptember 7-én volt).I. 8. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel.O. IV. a regényíró állította össze. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. Most olvastam épp az M. mint „dicső”. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. Rosszabbat vártam. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. csak sajnálom.103 bestsellerét. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. tényszerű ismertetőt. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket.

Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. . mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. Most jön Austerlitz. Aznap éjjel. egy darabig onnan néztük a tüzeket. -(66)- . Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. majd így szólt: .Akárcsak Madrid. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. aki az ablakban ült. de más fronton még várható.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Kimentünk a tetőre. Én mindenesetre nem így éreztem. azt mondtam Fyvelnek: . miután a németek láthatóan elálltak attól.A kapitalizmusnak vége. de az óriási tűz engem is megbabonázott. még ki is mentem megnézni. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Rajtunk az ítélet. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Hugh Slater. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. egyszer csak megszólalt: . Később. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. hogy győzelmet arat.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát.Ez volt Trafalgar. hogy felébresztettek a robbanások.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. lángol-e még.

legalább kettő jut minden századnak.gondolom.persze nem volt egy darab se -. A közlemény súlyát az mutatja. a Balkánról alig esik már szó. Ez is igen baljós előjel. hogy egyáltalán kiadták. amíg lehetett. 11. s amikor megkérdeztem. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. kapunk-e gépfegyvert. 1941. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. 1941. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. és Görögországba küldtük őket. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. hogy kivontuk csapatainkat.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. IV. -(67)- . ha a görögöket cserbenhagyva. A tegnapi lapok megírták. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. Csak erről beszél mindenki. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében.106 Ma este igen rossz hír érkezett. IV. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. 9. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. A nagyokosok szerint ahelyett. Hol van már az az idő. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. amikor rosszul áll a szénánk.

márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. 1941. amely még ezeknél is pesszimistább volt. csak éppen nem adhatják tovább. francia hajókkal. 13. abbahagyom a naplóírást. azt látom. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. mind lehetségesnek tartja. hogy még mindig érvényben van az utasítás.1941. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. és megszilárdul a helyzet... Akivel csak beszéltem. Nem hinném. vagy legalább egy részük. hogy a politikai helyzet javulni fog. mint gondoltam. Úgy látszik. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . de mégis. Ahogy visszalapozok a napló elejére. Az egyetlen... azok a forradalmi változások. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. mely igen sötét képet fest a jövőről. 12. se Líbiáról. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. amelyekre számítottam. IV. a köznapi ember számára kevésbé érthető. Lehet. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. amely alig különbet. Az a két újság. de ez más lesz. és a Sunday Express. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. IV. most is zajlanak. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. Isten tudja. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. micsoda szörnyű állapotok lehetnek.se Görögországról. -(68)- . csak sokkal lassabban. Semmi hír . ami némi reményre jogosít.

mint a középosztálybeliek. hogy létszámuk aránylag csekély. amit a reklámokról írtam. 1941. IV. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. de már sokkal kevesebb van belőlük. aki jól ismeri Dél-Afrikát. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. mások azt állítják. D. arra számítva. döbbenten láttam. A németek az egyiptomi határig nyomultak. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Nagyon igaz. az utóbbi a valószínűbb.. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. micsoda szedett-vedelt társaság ez. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. Persze. s az is erősen hihetőnek látszik. és elvágták a tobruki angol csapatokat. nem tűntek el. bár ezt Kairóban107 még tagadják. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. csak éppen a tempóját nem. Mindjárt feltűnik. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. Azt hiszem. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. -(69)12-én hamar akció végül . Megrázó hírek. 14. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. de Tobruk kitartott.Olvasom a bejegyzést. míg december 4-én megérkezett az erősítés. Connolly mondta egyszer. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik.

hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza.persze csak fokozatosan. nem figyel rá senki. ha én nem kérem. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. hanem azért. hogy beismernék.úgy tartja. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. 15. megkérdeztem a tulajdonosnőt. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . éppúgy. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. hogy kivonulnak Kínából . Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. mi is történik. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. melyben az oroszok megígérik. . amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. igen nehéz elképzelni. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. akkor máris megérte. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. tudja. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. Görögországról semmi hír.Jaj. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. mi nemigen szoktuk bekapcsolni.. Mindez akkor. mit mondtak be korábban. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja.. anélkül. drága uram. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. Ha nem így lenne. A másik pultnál meg szól a gramofon. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. és mivel kissé késtem. IV. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. 1941.

és miután hallottam a hírt. hogy egyszer bekövetkezik. francia) . 1941. Persze. ez képtelenség. Emlékszem. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. amitől már régóta tartok. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. többeknek megjegyezve.70 km távolságra! . Két-három napja újra Wallingtonban. Ma reggel. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Az ember már-már úgy érzi. de azért E. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. 22. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. Az utcát mindenesetre lezárták. és a mentők is ott várakoztak. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. Ez volt az egyetlen reakció. Persze.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.bizonygatja mindenki.vidéket. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. aki rendesen tudott volna aludni. Senkivel sem beszéltem. A fegyverek egész éjjel lármáztak.is 108 „Mondja csak. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. John’s Wood-i temetőt találta el. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt.. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. és E.. is ugyanezt mondja. -(71)- . IV. A szombat éjjeli „blitz” még ide . Igaz. . Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). betértem egy kocsmába. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. 1941..Én még csak le se hunytam a szemem! . Barnsleyben voltam éppen.. IV. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába.” (Parlez vous. 17. Egy másik a St. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában.

sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. rádiójegyzetemet stb. minden bizonnyal hamarosan várható. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. fanina felé. Még nem tudni. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. nem így lesz -.. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Furcsa lenne. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy a németek nem hullanak úgy. Engem legfőképp az zavar. Churchill kezd úgy beszélni. Ha az újságok híradásai igazak. megalapozott volt. mint a kéve.. Gibraltár megtámadása. -(72)- . Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. minden még ezután megírandó cikkemet. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba.” Kíváncsi vagyok. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. stb. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. Athéntől kissé északra. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. vajon azt teszik-e. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. Churchill a minap azt mondta. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. hogy sikerül majd. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. hogy 109 Orwell gyanúja. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. Amióta itt vagyunk. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. amit kell. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Olyan ez. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna.elhallatszott. is beleértve.

55% . hogy mennyire tudják tartani magukat. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. -(73)- . Mindössze annyit lehet tudni. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről.8%-a származott az Egyesült Királyságból.ÚjZéland: 13. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. Különben sejtelmünk sincs. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. 24. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. Eszerint az elesettek 55. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. a görögök visszavonulóban vannak. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. milyen hadállásokban. 25.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .55%. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . IV. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira.Ausztrália: 13. A Daily Express burkoltan arra célozgat. 1941. hogy ne álljanak ellen.1%-a Ausztráliából és 19. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja.1% Új-Zélandból. 23. hogy a görög hadsereg. hogy ellenállnak-e a németeknek . és így tovább. 1941.110 Mindaddig. IV. hány emberünk van ott. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. vagy csak egy része kapitulált a németeknek.mindez még hasznos is lehet.a hülyébbnél elháríthatnád. Az oroszoknak dönteniük kell. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.

25. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. csak kutyaeledelnek. C. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. IV. Tegnap eljött hozzánk egy ember.az ára -. 28. vagy esetleg a harmadik. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. de bármelyiket választják is. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. 1941. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. ami tényleg magával ragadta az embereket. körülbelül 30. nem akar.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. bár azt hiszem. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. mert nem volt mivel etetni őket.111 Gondolom. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. most mindenféle hússal üzletel. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. Csupán annyit tudtam kivenni belőle.. 2. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. IV. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. hogy nem képes. -(74)- . hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. avagy tétlenül elnézik. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. 1941. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. V. Milyen kár.

112 Azt mondják. gondolom. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. 8. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. Mint mondja. miután bejelentették.000 körül.. az ausztrál kormány egyik minisztere. ügyvéd. majd elnöke lett. s úgy hagyjuk el a porondot. és hét-nyolcezren estek fogságba . politikus. nyilvánosan kijelentette. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. Katasztrofális. 3.000 embert.000 járművet vesztettünk. újabban az egész cég erre állt át. -(75)- . Hátrahagyták összes tankjukat.000 ember. Persze az is lehet. de ez számunkra nem gond. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. úgy látszik.ez egybevág a német hadijelentésekkel. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. mint az íj és a nyílvessző”. aztán egyszer csak halljuk. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.. mint arról korábban tájékoztattak. 1941. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója.tisztes ábrázatú. hogy kevesebb katonánk volt ott. mert folyton csak fegyvertokokat szab. ahogy a tűpárnát tartotta. Spender113. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. A hajókról nem esett említés. mivel úgyis megegyeztünk. az is ugyanúgy készül. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. valójában 55.000-re teszik. A veszteség állítólag 3. mindenféle volt közöttük. Mesélte. felszerelésük jó részét és 12. mint a bútorhuzat. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. amiben mindent odaígérünk nekik. V. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek.

e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . A törökök felajánlották. Érdekes. 6. ám biztosan valami rosszat jelez. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. apa. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. anya. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. Itt-ott nagyobb családokat is látni. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. 1941. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. V. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. A tiszta. Ha olyan ügyért harcolunk. amiben igazán hiszünk. folyton az az érzésem.csupán azt jelzik. csak annyi bizonyos. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Iránban mozgósítás van. hogy balul üt ki. s menten elgyámoltalanodunk.és azt hiszem. Valahányszor csak elképzelem. Sosem tudni előre. a kicsik sorban fekszenek. pusztán azért. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. ha csak a puszta harcról van szó. nincsenek fenntartásaink. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. gyerekek. Főleg a fiatal házasok ilyenek. ami nem túl jó jel. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. A semleges államok megtámadását illető aggályok . mit fognak tenni. akár a nyulak. mert hiányzik az akarat. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. Előre látható.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Békésen alszik mindenki -(76)- . meglepő látvány tárul a szeme elé.

az erős lámpafényben . az egyik. Nyilvánvaló. 11.a kicsik hanyatt fekve. hogy a mi házunkat találták el. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. Lefelé menet közölték velünk. Az elmúlt napok legfontosabb híre . hogy épp benne voltam egy házban. -(77)- . 1941. tőlünk nyugatra. melynek üzenete nem egyéb. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. felkelt és kinézett az ablakon. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. s a szobában sem keletkezett kár. amikor találat érte. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. netán mindkettő ellen. Felkapaszkodva a tetőre. s hogy mindenki maradjon a lakásában. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. Gondolom. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. V. hogy mindez német nyomásra történt. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. ez az első eset. kintről valaki kiabált. A füst csak igen lassan oszlott el. külügyi népbiztos. de megmaradt alelnöknek. 1941-ben leváltották. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. hogy az oroszok bejelentették. mintha viaszbábuk lennének. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. ez az első diplomáciai lépés. égre szökő lángokkal. kiváltképp nagy volt. Az ablakok épen maradtak. 114 Vjacseszlav Molotov. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. Az éjjel komoly légitámadás volt. Immár bizonyos. meredek.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. de úgy tűnt. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. E. valami raktárépület lehetett.

hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. és talán nem lesz módunk visszajönni. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. gondolván. amit a legfontosabbnak tart. s láttam. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. Később megjegyeztem E. mire ő visszakérdezett: . teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. -(78)- . igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. milyen sötét lett az arca. amit hónapok óta őrizgettünk. Később kiderült. akik teával kínáltak. hogy a folyosón nem lehetett látni. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot.nek. hogy menjünk ki. s én csak utólag döbbentem rá. Elmentünk D. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. amint kiabál valaki: . hogy tényleg ég a ház.-ékhez.Igen. és a bent lévő autók kiégtek.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. csupa korom vagyok én is. Magunkra kaptuk a ruháinkat. Hallottuk.Talán azt hiszed. Ilyenkor az ember azt viszi magával.

a Führer helyettese. Szíria. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Az egész ügy merő rejtély. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. bejelentvén hogy Hess megőrült.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Spanyolország. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Utóbb többször is felmerült. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. 1941. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). Csak azt tudom. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. iraki nácibarát miniszter. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Egy hónappal később rövid harc. Darlan116 Sztálin. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Churchill nem akart tárgyalni vele. Franco . V. remélve. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). aki 1941. továbbá mindazon térségek neveit. Irak. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. május 30-án Iránba menekült. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Alfred Hornként mutatkozott be. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni.1941. 13. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. és Rashid Ali 1941. Még csak ötletem sincs. Hitler közeli barátja. Rashid Ali117. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült.

ha kiderül. hogy mindent veszni hagyunk. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. legalábbis szerinte . s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. hadihajók stb. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Ezzel szemben a valóság az. hogy ember. már akkor. Tanger. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. vannak még emberek. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. amikor nem vettük be Dakart. hogy nem fog sikerülni. Tangert és Szíriát akkor. Szíria. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. -(80)- . a lakosság fele pedig éhezni fog. a Kanári-szigetek. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. szégyen!” Úgy látszik. néhányan bekiabáltak: „Szégyen.tolni. Persze. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Az egész világ ellenünk van. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. talán még Amerika is. hogy ez már-már törvényszerű. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. a Kanári-szigeteket. mi biztosan el is toljuk. hogy ez történik majd. Úgy tűnik. Churchillnek és társainak az lehet a terve. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. amikor még megtehettük volna. nincs esély arra. Az ember kezdi azt hinni. akik meg tudnak lepődni azon.és fegyverhiány (repülők.) miatt Dakar. mikor Franciaország a háborúból kilépett.könnyedén be lehetett volna keríteni. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. lesz titkosrendőrség.

ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. majd ejtőernyősöket vetettek be. V. és milyen a fegyverzetük. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. hogy hány ember védi is a szigetet. A német légitámadás május 20-án indult. 7. Ha csak 10-20. Szíriáról.300 görög. légvédelmük szintén gyenge volt. 1941. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. hogy így van. Három csatahajó. Úgy tűnik. Mindenki Krétára figyel.540 ausztrál.700 új-zélandi és 6. 24. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek.600 brit. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. szervezetlenek voltak. 1941. 10. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. 21. 17. mint Angliában. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. csak végre ismernénk az alap tényeket. Irakról semmi hír. V.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. V. hét cirkáló. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. így azt. A brit -(81)- .1941. ha Kréta csakugyan próba. Darlan nyilatkozott. Lehet. Ezt az arcátlan. még úgy is. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk.960 brit. és majdnem ugyanannyi görög volt.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. új-zélandi és ausztrál. Valaki megsúgta. 25. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. egy repülőgép-anyahajó. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. (Liddell Hart szerint összesen 28.

és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot.bár még jobb lenne azt hallani. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. VI. a mentegetőzés. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. 122 A 42. hogy hányról is van szó. -(82)- . katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Kivonulunk Krétáról.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. 1. 31. Arra sincs magyarázat. A brit csapatok Bagdadban vannak . és csak utána az etiópot.olvasni. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. ebből 2.500 Krétán szolgáló katonából 16. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. bár rideg. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni.000 görög volt. 13. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. V. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. és 14 gép védte Szuezt. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni.500-at mentettek ki. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. Az. 1941. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. annak tagadása. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. 1941.

Ebből nyilvánvaló. Hereward. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. 3. 1941. számos légvédelmi ágyú. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. aminek vagy 2. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások.583 embert vesztettek (ebből 8. hogy semmi értelme Ciprust védeni. 3. A híradás nem felelt meg a valóságnak. abból legalább kiderülne.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. tank és repülőgép. Szíriára. Összességében a szövetségesek 16.. azt mondják. Fiji és Gloucester cirkálókat.000 ember. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. márpedig ennek semmi jele. Student tábornoknak. Pár nap 123 A Calcutta. valamint a Greyhound. VI.714 halott és 2.996 új-zélandi). 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. hogy Kréta kiürítése megtörtént. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. Most. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.500 sebesült.376 ausztrál és 2.200 brit. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. mint azt a sajtóval tudatták. 20. Szuezre vagy Máltára csapnak le. S mindez teljesen hiába. 124 Szíriába. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Ma reggel jött a hír. A britek arra számítottak..000 brit tengerész esett áldozatul. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. A teljes veszteség várhatóan 10. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Miként K. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. A német veszteség: 3. -(83)- . hány kereskedelmi hajó. Hitler eleinte habozott.000 embert kellett elszállítani.

A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. 8. ha csak elkerülheti. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. VI. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. mint puszta blöff. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. 125 Stafford Cripps. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. úgy lehet. A közeljövőben. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”.múlva már nyilván késő lenne. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. 1941. s eddig még senkivel se futottam össze. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. amelyről. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. 14. VI. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. nem fog háborúba keveredni a németekkel. úgy tűnik. -(84)- . történetesen az Anglia elleni invázióról. hogy talán az egész manőver nem más. 1941. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték.

VI. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. Napok óta rendkívüli a hőség. hatalmas közönség előtt. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. VI. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít.126 1941. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Íme.persze csak akkor. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. ha az oroszok komolyan ellenállnak. hogy ez „jól jön nekünk” . ha nem is tudják megállítani. és ezzel. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Nyilvánvaló. -(85)- . Rendkívül izgatott mindenki. ez a jutalom. Általános a vélekedés. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Az jutott eszembe. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul.ámbár azt hiszem.1941. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. 22. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. VI. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. 1941. Mindez nyilvánvalóan jelzi. s megállítottak három finn hajót is. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. 19. 20.

sőt magukat az oroszokat is.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. ha nem lennének biztosak benne. 23. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. hogy őszintén ajánlja a segítséget. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. mint a baloldali pártokat. bár lesz annyi eszük. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . A baloldalnak persze nyilván nem tetszik.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról.ha nem is sokan – a gazdagok között. A legrosszabb az az egészben. akik nem bánnák. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. Persze akadnak néhányan . hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. miként hatna. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. úgy találtam. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. hogy gyorsan véghez tudják vinni. 1941. VI. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. bár igen meggyőzően hangoztatta. Mit gondolnak vajon ezek. amíg leszámolnak Angliával. úgy vélem. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. csak úgy. a légierő és a flotta legénységét. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. Churchill. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. ma igen jó beszédet mondott.

Tíz -(87)- . az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. az esetben érdekük. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. hogy ennek maga Sztálin a feje. mint az első háborúban. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. s még azt is meg merem kockáztatni. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. s újra támogatják a nácikat. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Három éve még az évi 1. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Kétségtelen. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. úgy hiszem. mi több. Egykettőre hazavágják a nácikat. és ne folyjék ellene belső aknamunka. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. éppúgy összerogynak majd. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Azon múlik minden. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Persze nyomban hangot váltanak majd. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Orvos (külföldi. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne.000 font jövedelemből élők. Meglátja. a kommunisták. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében.

30.. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. Már egy hét múlt el. (. hogy szamovárt áruljon. Nem tudni. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. Állítólag túlszárnyalták Minszket. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. ereszd meg” -. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. E szerint bevették Lemberget. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. itt most nem állnak fenn. -(88)- .nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. 1941. Akárcsak az emigráns fehérek. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel.. s alighanem elfoglalták Litvániát is. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . többféle magyarázata is lehet. Mindenki arról élcelődik. Az esetben. Hisz azok a politikai viszonyok. VI. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. hogy a németek azért kiváló katonák. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül.még ha lesz is némi „húzd meg. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg.

mint az a tény. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. 3. amelynek nincs angol megfelelője. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. 1941. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. Churchill beszédének méltó párja. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. jóllehet formális szövetség még nem létezik. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. s mint ilyen. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. A felek vállalták. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. VII. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. melyben egyértelművé tette. Sztálin rádióbeszéde nem más. legalábbis e pillanatban. -(89)- . Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. szögesen ellentmond mindannak. Mindenesetre elég sok időbe tellett. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak.

vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. s ettől. nem indítunk szárazföldi támadást. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne.oldalunkra. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Azt aligha hiszem. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. lám. legalábbis Angliából nem. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Ha most. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. láthatóan nemigen készülnek támadásra. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . hiszen őt úgymond a „lélek”. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. ha majd netán ők is átállnak végül. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. de ha semmivel nem próbálkoznak. 1941. VII. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. mire is használnák e tankokat. Ha a németek helyzete megengedné. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. amíg be nem bizonyosodik. a belső meggyőződés hajtja. Nem tudom. 6. és azt sem tudni. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. Több lap is türelmetlen. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. s arra sem utal semmi. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is.

hogy a németek vesztesége már 700. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt.számíthatunk rájuk. Kíváncsian várom. ha a német támadást netán már visszaverték. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . Ha ez tényleg mérvadó. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. Nyilvánvalóan az az „irány”.mindezt két héttel azután. Végignéztem a katolikus lapokat. hogy lássam. jelentése: igazság. úgy tűnik. mégis hasonlóan ír.000 emberre rúg. egyikük. hogy az a „semlegesség”. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. most. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. Néhány ír katolikus lap mostanra. és a Truth129 néhány példányát is. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. megtiltván számukra. és alighanem ez a jövőben sem várható. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. visszatértekor meglepve konstatálta. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. vajon elérték-e már a Beresinát. Az oroszok azt állítják. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. ahol kommunisták üléseztek. A frontokról sincsenek megbízható hírek. ám azt nem tudni. -(91)- . Az az anekdota járja. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. hogy az belépett a háborúba. nyíltan szimpatizál a nácikkal. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. A németek már átkeltek a Pruton. 129 Szélsőjobboldali folyóirat.

mint amit elszenvedett. Az a félforradalmi időszak. Ezért itt be is zárom e naplót. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. az irániak már menekülnek. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. egy új korszak kezdetéhez érve. Már csak egy hónapunk van arra. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. Ugyanakkor semmi jele. amely Dunkerque-kel kezdődött. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. A keleti front. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. hogy belefogjunk valami európai akcióba. VIII. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. miként azt terveztem. de nem hiszem. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. de ezek egyre gyengülnek. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. Úgy sejtem. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt.bár azért összeomlani sem fog.1941. 28. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. mára véget ért. hogy bármit is terveznének. -(92)- .

hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. Akik netán tudják. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. Azt. -(93)- . hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Gyakran hallani a megjegyzést. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. miután a háború új szakaszába ért. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. rész 1942. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. azok is hallgatnak róla.II. Kósza találgatásokat hallani minden felől. E percben az is nagy talány. hogy csak azért küldték el. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. Így például. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. akik képtelenek felfogni. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. 14. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. Sokan azt gyanítják. III. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). hogy „ne menjenek túl messzire” vele. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. mint a sír. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. de alighanem már elment.

és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. különben valószínűleg nem. bár annyi azért igaznak tűnik. hogy az esetben. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. akik úgy vélik (például Abrams. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. mivel nem látom be. maradok.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. mint mí az angliai csatában . [Másfelől viszont vannak. miként is tudnának akár a németek.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. bár nem tagja a pártnak). -(94)- . [Azt hiszem. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. de azért még nem dőlt el semmi. egy kompromisszumos békekötés reményében. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. egy balti orosz. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez.a teljes vereség ugyan elmaradt. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított.még ez évben különbékét köt. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. és csupa haszontalan. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. majd közellátási miniszter. hogy Beaverbrook távozik. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek.

nyitva a bejárat. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. azt mondhatjuk. nem lehet tesztelni. A propaganda merő hazugság. Persze én sem hiszem. 1942.katonainál is kiábrándítóbb. ha az ember történetesen igazat mond. hogy azt korábban el se hitte volna. kíváncsi vagyok. ha legalább tudjuk. b) Ha az oroszok támadnak először. sajnos..: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. mert a japánok félnek az oroszoktól. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. hogy csak azért nem. mindez mit se számít. akkor mi. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. mit teszünk és főként. hogy így lenne. hogy miért. március 11-én terjeszteni kezdtem. úgy látszik. akkor „mi már előre megmondtuk”.. mikor ér hozzám vissza. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. nem. május 30. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. Mégis úgy vélem. mennyire hatékony a suttogó propaganda. mintha az egészet a japánok kezdték volna.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. még akkor is. 1942. úgy tehetünk. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. -(95)- . Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. s az ember olyan dörzsöltté válik.

Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. később munkáspárti képviselő. III. 1942. 22. 15. a britellenesség százféleképp virít. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. Orwell későbbi.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. III. 1942. s nyilván így van ezzel mindenki. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. és még csak utalást sem teszünk rá. -(96)- . aggasztó a közhangulat odaát. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. aki most tért vissza Amerikából. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. Azt mondja. Eddig még nem jöttek rá. de nem követte se bombázás. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). amíg a légiriadót le nem fújják. se légvédelmi tűz. A termelés akadozik. amíg csak lehet. mivel Harold 133 William Hickey. Empson mondja. baloldali politikus.

-(97)- . mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. író. diplomata. akik 134 Harold Nicholson. 135 New British Broadcasting Station . életrajzíró. mivel legalább tudatosan az. Az októberi forradalom után Moszkvába. óva intve mindenkit. életrajzíró. 1941-ben Mexikóban telepedett le. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. mindez ijesztően hatékony. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. ugyanakkor a BBC felkért. kritikus. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. hiszen az emberek jó része tudatlan. 137 Victor Serge (1890-1947). Alfred Duff-Cooper. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. örökbefogadás útján lett francia. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. majd Leningrádba ment. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. később Berlinben indított lapot.angol nyelvű német propagandaadó. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. újságíró. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). egyenjogúságot a kaffereknek. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. parlamenti képviselő.

nincs semmi hír. meg kell támadnunk Európát. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Nem is annyira azért. Nekem úgy tűnik. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. hogy Oroszország különbékét akar. mint a franciaországi hadjárat idején . Ugyanaz az ócska taktika. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. [Csupán akkor lenne esélye.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. mind egy kedvezőbb békealkura. ehelyett inkább dél felé. mert erkölcsileg viszolyogtató. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Én mégis azt hiszem. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. Általános a gyanú. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. ha itt új kormány állna fel.] -(98)- .Franciaországból érkeztek. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. vagy legalábbis azok egy részét. mert folyton újságot olvasok. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. mindenütt legyőzték a fasiszták. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. Így aztán mi. de nem folytatná a támadást. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. Mindez persze. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. márpedig a Kominternt eddig mindig. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Az egyik lehetséges fejlemény. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. s ameddig Sztálin hatalmon van. Mindez jórészt azért van így. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. kiutasításukat követelve. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor.

Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. 1942. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Shelvankar. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). K. munkáspárti képviselő. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Egy megrögzött ellenségünk. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. 139 Közkedvelt baloldali lap.S. melyeket az 1. valamennyi hihető. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. 27. III. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. 140 Aqneurin Bevan. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. világháború idején írt. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Krishna S. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. ez idő tájt brit belügyminiszter. úgy tűnik. A leginkább elterjedt változat az volt. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . Eddig csak a százféle szóbeszéd járta.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. valahogy kiszimatolták. 141 Herbert Morrison. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. melyek szintén a Daily 138 Dr.S. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Állítólag holnap kiderül végre.

és további egy órába telt. ezt a vádat utóbb visszavonta. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. hogy a lőszert nem osztották ki előre. Azt hiszem. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. a az krókuszok. igaz. vagy ha mégis. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. Cassandra142 bejelentette. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. aki azt Sir Jas. miután a Horizonban megjelent „Wells. hogy három hónap se telik bele. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter.Mirrorban jelentek meg . A késlekedés fő oka az volt. Tom Jonesnak. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. Erről feljegyzést küldtem Dr. A ember már-már [H. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. Hitler és a Világállam” című írása. Griggnek143 továbbította. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. G. ha két szocialista esik egymásnak. káros hatással volt a brit közvéleményre.a konzervatívok nem kis mulatságára. Mindenki azt jósolja. aligha vettek volna tudomást róla. 144 A vita Orwelltől indult. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. ám azt mindig is élvezik. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. szétosztani a muníciót. és visszatér az újságíráshoz. -(100)- . 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon.

az háborúban újságírók így van..] 1942. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit.ha jól tudom . [Akárhogy is. s megkért. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. IV. a szövetségesek közül .. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. az igaz -(101)- .Tokióval. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. Azt hiszem. remélem. akik nem harcolnak. Rossz jel ugyan. hogy a hadipropaganda. hogy nem mi. az üvöltés. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol.) Minden harcolnak. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő.nem eszi” ajánlatától. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. az indiaiak sem örülnek neki. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. „eszi . Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. „(. már csak a közvélemény nyomására is. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. s úgy látom. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül.] Akad persze. 1.eggyel sem. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. a katonák mocskolódnak. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. aki úgy véli.

146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). Gandhi készakarva keveri a bajt. messze elkerülik a lövészárkokat. 3.”145 S lám.] Lehetetlen megállapítani. az esetben. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. s annyi igaz is. majd üdvözlő táviratot. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. augusztus 19-én. és sikertelenül vezette a britek ellen. amikor kiderült. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. egyébként semmi ok a bizakodásra. hogy e sorokat leírtam. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. 1999. Ford. Cartaphilus. hogy sokan szentként tisztelik.: Betlen János és Tóth László. -(102)- . 1942. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. 94-96. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945.hazafiak pedig. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. itt vagyok a BBC-ben. nem egészen öt évvel azután.] Nem tudom. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. harcias britellenes indiai nacionalista. IV. Arra biztatta az indiaiakat. Mármár vigasztaló a gondolat. Azt hiszem. Ha majd eljön egy újabb háború. 145 Hódolat Katalóniának. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. Ellenfelei úgy tartják. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. minthogy hiába remélte. Jó jelnek veszi mindenki. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. hogy a hír nem igaz. ha a németek megtámadnák. hogy mi a tét ebben a játszmában. o. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában.

-(103)- . Még mindig azzal áltatják magukat. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. író. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. mire A. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. folyvást arról lármáznak. Mondtam is A. mindezzel Anand is egyetértett. hogy azt higgye. Megjegyeztem. Legnagyobb ámulatomra. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. ügyvéd. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. s hogy voltaképp nem is akarja. s elég balga ahhoz. [Már csak mennyiben az a kérdés. a fájdalommentes mártíromsághoz.-nak. igehirdető és propagandista. így szólt: . újságíró. indiai államférfi. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. aki ez idő szerint Angliában élt. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Egyszerűen elképesztő.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). kiváltképp a kommunisták között. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. George. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. hogy nem számít a függetlenségre. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. nemigen tudja azt elképzelni. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. 148 Krishna Menon (1897-1974).

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

hogy Anand tegnap szóba hozta neki. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. -(107)- . hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. ha mindkét fél megerősíti. Eileen Blair. hogy „persze. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. no meg azért is. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. tiltakozott. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. IV. az író nővére. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. hisz 153 1942. mikor ez ellen E. mire Pritt közölte velük. s igen meglepődött. hogy mindenki hazudik. mert ha megengednék maguknak.] Mind több szó esik egy európai invázióról. 1942. tényleg készül valami. Fyvel meséli. Most már csakugyan azt kell hinnem. 19. mondja. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. [E. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. Persze. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. hogy 1940 táján. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt.áll a nálunk dívó. Útban visszafelé több gép megsérült. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. Ekként még az sem okvetlen igaz. A hatás inkább lélektani. mintha mi sem volna természetesebb. egy indiainak ezt kell mondania. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. Tokiót bombázzák. felszínes Amerika-ellenességre is. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. mintsem hadászati jelentőségű volt.

-(108)- . Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. 1942. másrészt. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. az a két józan és gyakorlatias lépés. ahol internálták őket. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. sokan úgy beszélnek. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. akkor nincs többé indok.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. hiszen e tranzakciót korábban leállították.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi.aligha kockáztatnák meg. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. IV.] Ami pedig a második feltevést illeti. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. mely javíthatna helyzetünkön . lásd Amerikát. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. Csak kevesen érik fel ésszel. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. Mégis meglep. amiért derekasan küzdöttünk. [Ha ez így van. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. valamint Spanyolország megszállása -. Ugyanakkor. hogy a hála politikai fogalom. akkor ez valami új fejlemény. 25. hogy ekkora bakot lőjenek. hogy különbékét kössenek.

műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. megsúgták-e ezt nekünk is. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. A vichyi közlemény. felségterületen tartózkodik. A (német) Szabad azonosították a hangját. mintha Berlinben volna. Az olasz rádió bemondta. de elhárították. hogy a vichyi körök is úgy vélik. mint bármely más irányba. Bósz Japán területen van. hogy ha az oroszok átengedték. Általános a vélekedés Japánba szökött át. -(109)- . Afganisztánon át. az máris sokat elárulna arról. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. ám azért ez sem lehetetlen. ahol 1943. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. 6.Amit tudni lehet: 1. Németországban viszont. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. kormány bejelentette.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. mire ez a nagy felhajtás. mindenesetre arra vall. teljesen alaptalan. 5. február 8-ig tartózkodott. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. Indiában. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. 4. hogy úgy tüntessék fel. 2. majd onnan dekódolva sugározták. 7. hogy támogassák. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik.

hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. mikor az mégsem indul meg. hogy nem hagyjuk őket a pácban. 27.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. 1942. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. avagy bátorítás az oroszoknak. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Hónapok semmitmondóak alapok. IV. Annál pompásabb alkalom.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. melyek mostanában hülyébbek. valószínű. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). hogy azután gúnyolódhassanak. mint rendesen. [Semmi hír. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól.

hogy az efféle propaganda merő ostobaság. és csak a saját érdekeit nézi. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. Mindenki becstelen. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. s a szellemi tisztesség. Bátran lehet hazudozni. Ha szót váltok valakivel. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. ha olyanokkal állunk szóba. Cukrot már alig lehet kapni. akikkel nem értünk egyet. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. [A legtöbb balos. a hallgató is könnyen ráébred. akiknek határozott véleményük van. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. Fuldoklunk a mocsokban. csillagászati árak fejében. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. még akkor sem. de az igazat megvallva. hogy becsapták. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. pusztán a politikai célszerűség alapján. A legmegdöbbentőbb mégis az. ahogy a részvétet adagolják . vagy az írását olvasom. Ez leginkább akkor tűnik fel. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. és mitse törődik azokkal. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. mi több.” Az ember azt hinné. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. ha tényleg senki nem veszi be őket. Ugyanígy -(111)- . csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. akár egy csapot -. Mindenki folyvást ítélkezik. váltig az a benyomásom. hol elzárva. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. ha pedig ez mégsem történik meg.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. kiváltképp azok. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. mindenki egyforma. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt.hol megnyitva.

akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába.esküdni mernék. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át.viselkedtek azok. mindegyre az jutott eszembe. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. miközben a képviselők felsorakoznak. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. alighanem nagyon is sokan vannak. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. hogy telt ház van. hogy csak mintegy 250-en voltak .155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. Tegnap elmentem az alsóházba. Cripps beszédét leszámítva. elég gyengécske műsor volt. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. IV. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. hogy megtöltsék az üléstermet. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. Most a felsőházban gyűlnek össze. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. csak épp nem hallani a hangjukat. -(112)- . 1942. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban.] Avagy tényleg nem akad senki. szitkozódnak. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. 29.még így is elegen. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. hanem arra. akik 1941. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. hogy ez valaha mind plüss volt. de megszámolva a képviselőket kiderült.

mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. hogy Szingapúr veszélyben forog. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek.alighanem a külügyminisztériumból -. [Sok a találgatás. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé.] Mihelyt kiderült. A dolognak végül is az lett az eredménye. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. V. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. 6. 1643-ban -(113)- . 157 Az a hír járta. Annál inkább elkedvetlenedtem. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. Amennyire megítélhetem. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. nyomban megírtam. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt.1942. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. egyikük igazi keménykalapot viselt. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. mi készül”. mint egy újabb imperialista hódításról. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. még az is lehet. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. hogy 1941. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. mikor néhány hete megjött az utasítás . hogy részben tényleg így történt. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. mint a szíriaiakat157. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták.

újságíró. 8. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül.000 ember. -(114)- . kinek higgyen. olyan elképesztően nagy számokkal. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. V. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. 160 Frederic Warburg. 74 repülőgépet és 543 embert. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. de nem hinném.Frank Owenre159 tippelnek. egy romboló. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. író. több mint 80 repülőgép és legalább 1. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. 159 Frank Owen (1905-1979). arra következtetek. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. 1648-ban csatában esett el. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. hogy úgy látják. egy rombolót. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. Ez volt az első olyan tengeri csata. rádiós személyiség. W. Szerintem ez kacsa. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések.-a között zajlott. Mindenesetre abból. hogy az ember nem tudja. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának).] 1942. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. hogy ő lett volna. elérik céljaikat.

mint gondoltam volna. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. a japán kormány úgy döntött. és készséggel válaszolt kérdéseimre. aki közel jut a politikához. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. csak az tudja igazán. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. ám én fenntartom. hogy érdemben beszélhettem vele. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. A falakon régi metszetek. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak.] Cripps biztos benne. már azt is tudják. hogy mennyire igaz ma is. az „előszobai reszketés”. Kérdésemre. V.] 1942. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. és „reszkettek az előszobában”. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. hogy Bósz német területen van. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. ez volt az első alkalom. hogy az emberek pártfogójukra vártak. 30. hogy ő írta volna e cikket. Szerdán találkoztam Cripps-szel.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. hogy találkozzék vele. mint a „minden követ megmozgat”. századi életrajzokban olvashatunk arról. 18. akit igen jól ismert. s mégis. V. 11. 15. hogy ő volt. mi több. V. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Bár az orra kissé túl borvirágos. Felteszem. hogy mi a véleménye Bószról. Wintringham ugyan tagadja. „sötét alaknak” -(115)indul a német . vagy akár az igényesebb újságíráshoz. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. 1942. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. hogy pár héten belül bevetik a gázokat.1942.

csak az orosz fronton. és kizárólag a saját karriere érdekli. 1942. Nyilván az jönne ki belőle. V. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. 21. aki felváltva túlzón optimista. világrengető eseményben hisz. Cripps vitatta ezt. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. úgy ez váratlan ajándék. V. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. amit mond. Cripps csupán annyit mondott. Molotov állítólag Londonban van. V. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. május 26-án írták alá. Jól jönne most egy hét szabadság. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. 1942. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. Állítólag Molotov nemcsak. hasznos lehet számára. 19. Megjegyzésemre. akár orosz. Képtelenség! 1942. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. és folyvást valami küszöbönálló. ami még csak ezután fog felpuffadni. akár német forrásból származnak is. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. hogy miről is írjak. -(116)- . de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. összevetve egymással őket.nevezte. amiről úgy véli. Bármit megtenne. Bár így lenne. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. mivel sehol nem történik semmi. hogy Londonban van.162 A hír persze Warburgtól származik. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. vagy sötéten borúlátó. 22. Ha igaz.

mi több. de a legfontosabb tanulság mégis az. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. de kérem. 1942. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre.” Ezt lehozták a lapokban. mint a rábízott legénység kiképzése. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. . hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. akinek olyan az arca. V. V. erősen sárgás bőrű. se pedig beosztottaikra. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. akár egy -(117)- . melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak.végeztek.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. ami nem más. gondoskodni fogok arról. hogy ma senki sem teheti meg. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. 30. amivel nap mint nap elárasztanak. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. tegyenek arról. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. idősebb japán férfit. még a rádióban is beolvasták. 1942. hogy tényleges dolgával foglakozna. 27. hétfő. hogy mindez önökre nem vonatkozik.

vagy inkább. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. Alighanem a követség munkatársa. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. jobboldali újságíró. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. minden. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. s egyben összegyűjteni. L.béketűrően szenvedő majomé. rendkívül intelligens a maga módján. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. főleg Lady Astor. Azt mondja. mintha ő lenne a csali. mára elfeledte az egészet. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Épp csak azt nem tudni. akik képesek a háborúnak egyfajta új. s az Observer átalakítása is része e manővernek. ami számára értékes. valós alapja van a dolognak. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. Garvin. forradalmi értelmet is adni. Állítólag csak azért. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Az egész képtelen manővernek tűnik. ebből következik Churchill-(118)- . Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. aki ellenezte. Természetesen oroszellenesek. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. és úgy véli. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. s most csupán azzal van elfoglalva. Warburg. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. elvész. az Astor család. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. annak oroszbarátsága miatt. hogy a rendőr azért kíséri-e. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. a lap tulajdonosával. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter.165 163 J. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. tudatosan venne részt ilyesmiben. Úgy véli. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat.

mely újabban „a királynál is királypártibb”. A háború sötét Poklába vont. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. a francia haditengerészet főparancsnoka. hanem a szakszervezet hetilapját. A szív.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. amikor csakugyan arra készültek. a Labour’s Northern Voice-ot is. mivel azt hittem. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. szerinte még az sem kizárt. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. hogy sült halat vett. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. a kéz. „ha tudna járni”. gyötört. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. -(119)- . gyönge lányt. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. Megzaklatott. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. már ami a szovjet szövetséget illeti. Azt is hozzátette. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. 167 Francois Darlan tengernagy. a kedves. a láb. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Volt egy időszak. szabadúszó újságíró. mint ismert antifasisztát. 166 Desmond Hawkins. És fogtad őt. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. s a lélek jajgat és sikolt. Már fáj minden tagunk. Ezzel egyetértek. ellenességük is. Darlan167 admirális érdemeit.

Ne tiltakozz. Eisenhower 1942. őt. Nagy a forróság. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. kinek haját A szél bogozza. ím a sárba húztad őt. 4. azt. Mert azt kívánta durva háborúd. hogy milyen normális minden. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Nincs rohanás. Különben furcsa. Hogy meg ne illethesse más. ember. szelíd ma is. teljesen békés. Csak itt-ott látni egyet. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták.169 1942.A rózsaarcút. Feltűnően kevés az autó is. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy.. oldja. nézegetik a galagonyabokrokat.) Állítólag itt járt. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. 1942. ki szép. ocsmány zűrzavar Királya . Ó. tennen magad Csak őt imádtad. VI. Az újságok még a nevét sem említik. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek..nézd. Még mindig Molotovról szól a fáma. alig látni egyenruhát. majd hazatért. (. hazád. lebzselnek a parkokban. 6. benzint még feketén is nehéz szerezni. Ennyi. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. hogy tárgyaljon a szerződésről. aki A kedvesed. ember. tolják a babakocsit. magad Kezével jobban vérzed. VI. Úgy látszik. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. szennyezed.

hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. november 8-án nyílt. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. VI. akik a vonaton találkoznak: . hogy már döntés született az invázióról. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. A BBC megbízhatatlannak tartotta. -(121)- .Hová utazol? . Azt mondja. hogy nyissák meg. biztosra veszem. 7. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. Úgy tűnik. és így tovább . baloldali újságíró. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől.Berlinbe. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. az is csak Észak-Afrikában. Hazugságok hálójában élünk. most egyszerre visszariadt tőle.lehetőségéről.mindezt épp ő mondja. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. 1942. aki a háború kezdete óta mindent megtett. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. miután egy éve maga is azt követeli. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. Akárhogy is. 171 Kingsley Martin. újabb front csupán 1942. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. Kingsley Martin171. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. és többnyire az a verzió az igaz. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek.

Mikor azt mondtam erre. akik úgy képzelik. mintha nem is érzékelné. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. David Owen: Cripps titkára. én azt hiszem majd. például azt. -(122)- . A szokásos hiábavaló szócséplés. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. és láthatóan mindenre odafigyelt. Úgy tűnt. június 2-án. ha Berlint mondasz. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna.174 172 1942. miközben te. Jack Common: író. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). 173 William Empson: költő. úgy tűnt. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. Jack Common. Orwell barátja. Guy Burgess: a BBC producere. akinek nem értettem a nevét. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Azt mondta. a másik kommunista. mintha nem értené a megjegyzésem. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. akiről utóbb kiderült. hogy kém. kritikus. Norman Cameron: költő.Hazug alak. David Owen. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. hogy vannak befolyásos emberek. azt hiszed. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. ha egyszer a háborút megnyertük. Norman Cameron. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. a háború októberre véget ér. micsoda lényegi különbség. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. Rajtam kívül ott volt még Empson. valójában Lipcsébe tartasz. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. hitvány gazember. mivel a németek addigra kifulladnak.

a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. szükségképp beszűkül a látóköre. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). 10. akár a verebek. 11. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti.[David Owen. VI. de az az érzésem. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. 1942. 1942. szintén egyetértett Cripps-szel. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. VI. inkább talán a felelősségtudat. a hatalom vagy a hízelkedés. s 2. Emellett. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. [Az ilyen emberek azt feltételezik. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. s az a legfontosabb. és eközben oly élénken csivitelnek. akit nem ismertem. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. hogy egy ponton túl. várva. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. leülnek a portánál. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. Himmler helyettese. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. és képtelen belátni. hogy ki-ki megkapja partvisát.] Láttam. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. majd június 4-én belehalt sebeibe. 1942. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. [A német adó bejelentette. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. Népes rajokban egyszerre érkeznek.000 lakosából alig maradt -(123)- . Cripps tartását valami belülről kikezdte. Nem a pénz. mindenki azt szeretné. és a férfi. mint egy pondró perspektívája.

a férfi lakosságot agyonlőtték. JÚNIUS 6. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. A falut földig lerombolták. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. Megőriztem a jelentés egy példányát. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. miként az is. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. a nőket koncentrációs táborba küldték. s a nevét megváltoztatták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. úgy.] néhány túlélő. a nőket gyűjtőtáborba szállították. A helység összes épületét lerombolták. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. minden férfit agyonlőttek . ahogyan a BBC közreadta.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. Ezáltal bebizonyosodott. a község nevét eltörölték. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. -(124)- .

hogy mások. mi több. amerikai atrocitások Nicaraguában. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban.Valójában nem lep meg e gaztett. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. még az sem. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. február 26-án közvetítette. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. sőt rögzítették gramofonon is. Sokkal inkább az izgat. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. Ezt a BBC 1942. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. japán atrocitások Kínában176]. brit atrocitások Indiában. bolsevik atrocitások. -(125)- . Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. akik nincsenek közvetlenül érintve. török atrocitások. s a lemezek mind fennmaradnak. Talán nem telik bele sok idő. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja.

) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. 1920-21-ben.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. -(126)- . 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. amikor hasonló félelmek miatt. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. amely nem csupán kegyetlen. hanem ostoba lépés is volt.) 179 A túlzott félelmek miatt. (A fordító jegyzete.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. (A fordító jegyzete.

vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. hogy a németek még csak nem is sejtették. VI.1941(és később) Japán atrocitások 1942. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. 12. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. hordozható adóvevőjük volt. Nyilvánvaló. hogy Molotov itt van Londonban. 06. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. író. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. baloldali újságíró. 13. -(127)- . Híven tükrözik szocialista nézeteit. 1937től a Tribune főszerkesztője. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. azt nem hagyják szó nélkül. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. 1942. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. arra juthatunk. januári indulástól. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. ejtőernyővel dobták le őket.

mint bátran előretörni. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. azzal a vereséget választjuk.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. ami mozgalmunk éltető eszménye. június 21. Haladni ma nem más. 1941. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. 1942. hisz régóta elkezdődött már. egész létét ennek köszönheti. Olyan egységet. Még egy 1931. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. vagy egy 1935. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. a mi vitáink és kétségeink táplálják. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. Történelmi válaszúthoz érkezett. nem hagyhatom el a főhadiszállást. itt van köztünk nap mint nap.” 1942. Nem akarunk társadalmi konfliktust. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre.: „Most. november 10. amely épp attól nyeri valódi erejét. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. Ha tétlenek maradunk. Szocializmust akarunk.” 1942. A munkásmozgalom döntés előtt áll. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.és edenjeink sem tehetik meg. február 24. november 3. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. február 28. azok keresik ezt. A mi gyengénk az ő erősségük. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. amely leteríti az ellenséget. március 15.

tömegekkel találja szembe magát. mint a mi vezetőink bennünk. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. Persze éppoly kétséges az is. hogy a haditerv kivihetőe. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. alatta az író megjegyzéseivel. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. 1942. vajon tisztában vannak-e azzal. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. Akárhogyan is. hogy a britek.Tribune. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . VI. azon egyszerű okból. és Moszkva is széles körben terjeszti. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. június 6. mekkora fába vágták a fejszét azzal. Az persze még majd ezután derül ki. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért.” 1942. 15. amely arra szólítja a nemzetet. inkább harci riadó.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. s ugyancsak kétséges . A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.

tartalmazza a napló. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban.és ez nyilván így van a többi osztályon is . hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. 19. ha ezen információ 1942.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. s a féltékeny. Nálunk a BBC-nél . [Elhangzott Prágában. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. akárcsak valami apró gazemberséget is. kezdetben még biztatják. Végül. ami egy cseppet sem érdekel. Aki viszont nem így cselekszik.] 1942. VI. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. mondván. és arra kérnek.00 órakor. megfelelő jutalomban részesül.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. hanem az az állandó kudarcélmény. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. hozzátéve. folytassa csak. hogy a téma „nem időszerű”. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. Majd azzal állnak elő. június 11-i keltezéssel. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. csehül. -(130)- . úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. feltéve. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. Aki az utasításnak eleget tesz. azt családjával együtt főbelövik”. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. „túl korai” stb. Később ismét azt mondják: persze. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. 21. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. majd lepöckölik. melyek becsúsztak.

melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. mert ha valami már félig kész volt. egy módosítás. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. mert a tervek folyvást változtak. a Polgárőrséggel is. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. hogy valójában már senki se tudja. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. mindig jött egy új parancs. Hogy csak egyetlen példát említsek. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. Európát kivéve. az túl értelmes lett. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk.és nincs mögötte semmi elgondolás. és máig sem sikerült tisztázni. A szervezeti rendet. Minden mással ugyanez a helyzet.mindezt azért nem. nem dolgoztak ki stratégiát. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. szinte biztosra veheti. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. akinek van rövidhullámú készüléke. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. hogy (két évvel azután.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. Bármibe kezd is az ember. hogy úgyse hallgatja meg senki. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. hogy jön egy új parancs. ami fenekestül fölforgatta a terveket. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. mert amit elkészített. nyomban ránk nehezedik a tudat. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre.] Csak most derült ki. hogy voltaképp miért is vagyunk. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. majd még egy. nem építettek bunkereket . [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. és így -(131)- .

26. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. kétszer annyi szavazatot szerezve. Persze biztató. a németeknél is így van. 24. Úgy tűnik. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. teljes a fejetlenség.tovább a végtelenségig. kelet-londoni kiejtésű alak követte. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. 182 Tobruk elestéről van szó. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. 1942. Már csak abban lehet bizakodni. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. meg vannak elégedve velük. VII. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. melyet 8 hónapos ostrom után. majd őt egy másik. hogy ez többé-kevésbé odaát. 1942. Semmi sem halad a maga rendes útján. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. VI. Megütközve hallottam. A madarakat. mint a konzervatív jelölt. 1. Callow End. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Ez már csak azért is különös. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. VI. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. 1942. és a Worcesterből 181 William Joyce. -(132)- . mint Lord Haw-Haw. Ez most nem Joyce181 volt. június 21-én vettek be Rommel csapatai. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. hanem egy másik.

akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. mi lesz. szárnyast. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. libát és pulykát lehet itt látni.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. 1940-45 között független parlamenti képviselő. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. hisz senki sincs. Minden étkezéshez van tejszín. aki Churchill helyébe léphetne.] 1942. mint Hore-Belishát183. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. Isten tudja. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. meddig folytatható még ez a cirkusz. VII. Churchill már nem vette be a kormányába. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. de már biztosan nem tart sokáig. Churchill beszédében második frontra. szinte magában is elég. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Régi trükk ez . Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. A kormány helyzetét megkönnyíti. majd három évvel később ugyanő menesztette. 183 Leslie Hore-Belisha.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. hogy az a tény. -(133)- . hogy most újra kezdik. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. Nem tudom. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. 3. hogy bírálóit. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. Időnként furcsa dolgokat is látni. melyet csak megnyerni lehet. láthatóan a rosszindulat vezeti. 1937-40 között hadügyminiszter.

s a gazdákat külön kérték. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. 1942. Nem tudni. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. fehér pólós férfiakat. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. vajon a felesége is vele volt-e.Érdekes. VII. Az is szembetűnő. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. Például már egy ideje azt mondogatják. A legkézenfekvőbb magyarázat. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Mindig is Churchill ellenfele volt. 10. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. 4. mikor még tartott a „blitz” London ellen. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. persze csak az alkalmas minőségűt. Holott ez itt komlótermő vidék volna. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. -(134)- . hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. és Gloucester csupán a bábja lenne. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. 1942. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Phillips185 karalábéföldjét. stb. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. hogy folyvást olyasmit csinálnak. VII. 1922-45 között (északír) unionista képviselő.

Ám az. Persze. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. Phillips így magyarázta: . ahol egyben kiképzés is folyt. s még az sem kizárt. máskor tengerészeket. azt hagyják. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. s hogy milyen áldásos. hogy jelöltesse magát. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. -(135)- . hogy tényleg pénzelik.Tudja. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Hipwell ellenében. amihez nincs. Bárhol indul ez a szélhámos. tudják. egy önkéntes szervezethez tartoznak. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. mint államilag szervezett sztrájktörés. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. aki a Reveille szerkesztője. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. de nem sok hasznát látjuk. csupán azért. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. A lányok mind elszökdöstek a faluból.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . voltaképp nem egyéb. Nyilván hálásak neki.inkább egy radarkutató központ. Néha tartalékosokat küldenek. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. ugye. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni.hallatszott mindenünnen. [Ezek a fiúk meg. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk.] Mr. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. mert nincs mozi.. megcsinálják. mindig örülünk nekik. Mint kiderült.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna .

annak kell ám a sör. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. Sokszor. ugye. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. pláne a mai hitvány koszt mellett. amint a belső helyiségben iszogatnak. „Sajnálom.Én aztán nem hagyom. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. ha mindennap kapsz egy korsóval. később elnöke. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. fiúk. ha valaki kinn dógozik a fődeken. hogy az ebédet lenyomasd vele. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. [Ha némelyik zárva is tart.” Szóval. Mert úgy tartom. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. cimbora. ha bezárok pár napra. gondoltam. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek.kocsmák. 22. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. csak a helyiek tudják a járást. a hátsó ajtón át. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. Ha fogytán a sör. szorosan együttműködve Gandhival. Mondom: „Idehallgassál. próbálom beosztani valahogy. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár.] 1942. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. -(136)- . VII. másnap hárommal. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. a régi Delhi egy jellemző darabja.

Holott csupa hiábavaló dolog köt le.Ez annyit tesz. Azzal megint elfordul. A minap beülök egy tongába. ha az ember lemegy a bazárba. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. baromságokon piszmogva. mit ordibálnak a rikkancsok. VII. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. Szörnyű ez a frusztrált állapot. Ma támogatja a brit kormányt. Különben is: kit érdekel. pusztán az öncélú.” [„Igen mulatságos az is.s egy jóízűt káromkodik hozzá. azt mondja: . nem is csak azért értelmetlen. ne hőkölj. épp az Mondanom sem kell. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Még mesélek majd. Újabban ritkán írok e naplóba. Amikor kérdőre vonom a fiút. mert a háború eleve az. ezzel küszködik mindenki. teszek-veszek értelmetlenül. és hallom.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. mint Hitler! . Egy másik rikkancs. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . nem vagy te Sarkar! Csak előre.Képtelenség eligazodni rajta. holnap ellenkezőjét. Amint látom. amit elkészítünk és a -(137)- . 23. Úgy látszik.”] 1942. s amit csinálok. ha nincs túl nagy hőség. A legtöbb műsor. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. és hallgatja.Hékás. és tovább ordít: .Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. ha érdekel. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a .

és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. amit még David Owen189 mesélt. a kínai diáknak. -(138)- .BBC-ben leadunk. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. azt hiszem. még nem vettem bele a naplóba. Ki tudja. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. csak ülnek a kis kuckójukban. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. tényleg elengedték). különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. Ehhez jönnek még a többiek. miután Indiába érkezett. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. de később inába szállt a bátorsága. Cripps. akik ennyit se csinálnak. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. talán Kínát kellene megcéloznunk. hogy bármi visszhangja lenne.De honnan kommunisták? tudhatnánk. kérte az alkirályt. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. S ez így van minden hivatalban. elszáll az űrbe anélkül. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. Viszont Hsziao Csiennek. főként a minisztériumokban. Erről jut eszembe egy történet. utóvégre Kínában köt ki. igen tetszett. s azt hiszem. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. és biztosra vettem. Gondolom. mintha dolgoznának. és fontoskodva úgy tesznek. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. hogy kevesebb kenyér fogyjon. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. hogy nem. és azt kérdezte: . ha hallgatná is valaki. nagyon magasröptű lett.

mely hadianyagot szállított. 1942. Az arcuk durva és mogorva volt. és milyen durva volt az arcuk. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. amely élelmiszerrel volt megrakna. az angol. VII. 27. hogy is mondjam (közben mint egy szita. az egyiptomi. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. ugyanakkor nem gonosz. 27. ami egészen . Tudod. [Azt gyanítja. -(139)- .Ma reggel is olyan.izé. hogy a két hajóraj közül. de a másik. VII. Meséli. mint egy gesztikulál) -. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. Mondja. Megvonta a vállát. nem ért célba.kérdeztem. Érdekes.és hogy az feléljük. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. De azért a is ki tudom venni belőle. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. Hála Mussolininek. 1942. melyet nemrég Máltába indítottak. mint a kicsattanó fizikai egészség. az egyik máltai bemondóval beszéltem. ugyan megérkezett. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. Mind frissek és fiatalok. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. és nagyon rossz a helyzet odahaza. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. . hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. a cenzor szót kivág belőle. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. mintha jelezni akarná. Sultanával. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. Nem volt ez más.

de ez nem túl valószínű. Douglas S. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942.[A német adók arról számoltak be. hogy igaz. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. augusztus 12-én Moszkvában. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. kivéve a News-Chronicle-t. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. azt makacsul tagadják. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. Brownrigg altábornagy (18861946).] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. igen nyomasztja. Gondolom.A kormány utasította őket. aki . és úgy kalkuláltak. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. látszott rajta. ami.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. amelyeket elolvastam. 1942. hogy Vorosilov190 Londonban van. amely a második front ellen foglalt állást. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. 191 Sir W. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. hogy tartsák a szájukat. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 28. VII. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. mindenesetre azok. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. Ha mégis kiderülne. -(140)- . Alighanem csak találgatnak. mint én. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. 1940-ben visszavonult. Kémeim jelentették. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta.

A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. Emlékszem. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. politikailag és katonailag egyaránt. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. -(141)- . egy év múlva. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. Ez volt az első eset. A rakéták nem voltak túl pontosak. mihelyt szorult helyzetbe került. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el.Úgy látom.Meglásd. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Visszatekintve látom. vagyis 1933 és 1941 között. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. rakétaágyúkkal szerelték fel. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. hogy benne vannak a pácban mondtam. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. de már jó tempóban haladunk efelé. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. Helybenhagyta. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. megváltozott a véleményed az oroszokról most. amikor Oroszország még erősnek tűnt. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években.

Mindenesetre. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. A. D. Azt is hozzátette. K. D.1942. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. hogy nem lesz semmiféle második front. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. Mondja azt is. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. VIII. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. azt is meséli. 3. szerint Churchill Moszkvában194 van. hogy vegyen neki még egy jércét.ellenkezőleg: úgy érzem. majd Teheránon keresztül utazott tovább. Szemernyi bűntudatom sincs. A. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. Ardaschirt. akivel együtt szerepelt az adásban. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. megerősítette ezt. [És könnyen lehet. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. VIII. ha terveznék is a megnyitását. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. mint bármely más. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. -(142)- . hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. hogy elhitesse az ellenkezőjét. 1.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. Ha a számok igazak. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. A. éppen D. 1942. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr.

de zárt körben már szó volt róla. 4. hanem elrejtőznek. 1942. hogy helyreállítsa a rendet. [Ahogy már lenni szokott. nem bocsátkoznak harcba. mit fog utána csinálni. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. erről nyilvánosan még nem beszélhet. nyilván azért. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. 196 John Macmurray (1891-1976). melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több.deszantosok. A. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. hogy Churchill Moszkvában van. A kormányban általános a megdöbbenés. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni.] D. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. -(143)- . Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. a University of London filozófiaprofesszora. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. már azt is tudja. Persze. de végül 1942. VIII. 1942. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. VIII. Nyilván parancsuk van rá. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. Bár hallottam olyat is. razziát tartott a Kongresszus központjában. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. már ami Cripps politikai terveit illeti. 5.

hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. hogy megmagyarázza az oroszoknak. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. miként vonultak vissza az oroszok. miért. 1942. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. hogy Churchill nincs is Moszkvában. Mindenki egyetért velem.Miért menne Churchill Moszkvába. . hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. -(144)- . és talán Oroszországban és Kínában is. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. ahogy jelentették. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. Nem tudom. [Persze az is lehet. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. valamennyien tisztában vagyunk azzal. VIII.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. Nemzeti hősként tisztelték. 7. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. de az az érzésem.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. ha belegondolunk. ez valahogy összefügghet azzal. mint annak idején Kitchenerét197. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. Azt mondja. s az 1. a szokásos stílusban. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. ha csak annyit akarna mondani. lehetetlen.hangulatot keltett Amerikában.] Az egy Warburgot kivéve. amiket állítólag a japánokkal forralt. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt.

és számos letartóztatás. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. több haláleset volt. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. elég halk. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. VIII. azzal nagyot lépnénk előre. indiai iszlám nacionalista vezető. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. 10. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. Azad199 és még sokan mások börtönben. 9. Ha valami komoly baja van. s csak annyit kellett tennem. és aránylag pontos. és kap egy másikat. konzervatív képviselő. 200 Leo Amery. az ember egyszerűen eldobja. A legviccesebb az egészben. 2. mindössze 18]. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. ahogy korábban hittem. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Lelki szemeimmel látom. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. VIII.sajnos csak kevés sikerrel. 1942. hogy ezt megtegye. nem ráz. Nehru.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. melyet azért kényszerültek gyártani. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. Mondanom sem kell. Amery200 rémes beszédet mondott. Nem rúg. Gandhi. India nagy részében zavargások vannak. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. az indiai is. 1942. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. Az ára nem 50 shilling. -(145)- . Semmi újat nem lehet belőle tanulni.

és kezd a helyzet olybá tűnni. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). Sok indiai. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. szigorúan bizalmasan. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről.] Furcsa. „Tudjuk.. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. -(146)- . stb. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. 1942. és azon töri a fejét. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. aki India felosztását követelte. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. amikor ilyesmit hall vagy olvas. mindenki együtt érez velük. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. mint egy katonai vereség. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik.. A zavargások jelentéktelenek. [Ma délután.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. [Még 201 Bokhari. 12. nem is történt annyi halálasét. VIII.keseredve.. hogy az ifjúság: bolondság. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. a diákok bárhol a világon készen állnak arra.. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. urai vagyunk a helyzetnek. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót.

mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. nem szalonképes. 14. akiknek már többször is írtam. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. 18. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből.újjáépítést. és mint mindig... már amennyire azt innen tudni lehet. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. VIII. mivel épp börtönben ül. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. éspedig. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát.ott tartok. Horrabin beszélt ma a rádióban. Isten óvjon attól. -(147)- . Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. majd ezeket írja: „. Ha nem javul a helyzet. hogy tényleg el is kezdem. amit nagyon nem szeretnék. ugyanolyan feltételekkel. mint korábban. és a nagy brit cégek újra megalakulnának.] 1942. ezúttal is úgy konferáltuk be. Még az is lehet. de egyáltalán nem biztos. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. és mint ilyen. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. kénytelen leszek egy másik. orosz születésű belga. VIII. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. 1942.

A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. és 34 hajó elsüllyedt. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. -(148)- . a támadás még az este is folyt. és legalább 2. zömmel kanadai katona vett részt. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás.000 ember vett részt a támadásban. A németek 297 halottat. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. legalábbis rövid távon. Minden ötödik meghalt. amit egyébként a mieink nem terveztek. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. A rádió figyelmeztette a franciákat. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. VIII. mindent megteszek. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. még a háború előtt]. Ez most vagy az invázió első lépése.” Mindez érthetően: „Félek. A támadásban több mint 6. bár nehéz elhinni. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. 19. VIII. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. vagy csak az első lépés főpróbája.000. 1942.” 1942. az egész akció teljes kudarc. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. hogy Angliába meneküljek. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. 22. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. ezek közül 2. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. a légierő 70 gépet veszített.000 elesett vagy fogságba került.000-ren estek fogságba.fogni [talán emlékszel. és úgy véli. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal.

Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. de úgy tűnik. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. és roppant betonfedezékek takarták őket. Egy hajót elsüllyesztettek. és úgy lőtték a partot. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. -(149)- . A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. szándékosan megtévesztők voltak.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. Mindenki azt feltételezi. Azok az újságfotók. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. A védelem igen erős volt. nyomban kiadták a felszállási parancsot. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Alig 20-30 tank ért partot. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. hogy nem szivároghatott ki információ. Amikor minden hajó odaért. többségük ki sem jutott a partra. 205 Gyanították. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Churchill későbbi könyvében fenntartja. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. hogy takarékoskodjanak erőikkel. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. csatasorba fejlődtek. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. A többiek nem jutottak messzire. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. s mind ott is maradt. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Mihelyt megkezdődött a támadás.

mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. háborús idegbántalmak. Bósz Penangban van. [Persze. hogy Nehrut. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. -(150)- . még így is komoly teljesítmény. sosem tudhatni. VIII.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. 28. 1942. a szüleit ismerve. Íme. 1942. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. Az itteni indiaiak között az a hír járja. Ismét engedélyezték a Daily Workert.] Nem tehetek róla. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. C. de nekem mégis az az érzésem. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. B. A német rádió feltételezi. valójában miért is mondta ezt. fejfájás.] 1942. hogy S. VIII. 27. ugyanazon a napon. Bósz helyett. [Szeptember 7én jelenik meg újra. 25. VIII. Más jelek viszont azt valószínűsítik. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R.Phenacetin.

hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. így aztán még az is lehet. s ezért a mi kis bábunkra. hogy . hol segge elhever. és ezért lehetetlen bármilyen. hogy Szíria francia mandátum.. a szírekkel nem kötnek szerződést. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. Míg áldja azt. Orwell 1942.állítólag most szökött meg. stb. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. Szíriában komoly lehet a baj. Más szóval.. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. És ajkán ott az elfojtott röhej. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . 7. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . -(151)- . nem Rómában. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. hogy ez a szervezet már megszűnt). de a milánói katedrálisban. IX.mindenki alig állta meg. reuma és kedélybetegség ellen. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. csak az a bökkenő. nem tudom miért. 206 Hardy darabjában. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. De Gaulle hepciáskodása szánalmas.fogfájás. idegzsába. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg.stb. 1942. álmatlanság. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el.

15. láthatóan kommunista.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. 9. IX. A klubnak kisebb csoportjai voltak. [Csupán egyetlen nő. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. Lásd Münchent 1938-ban. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. és csak a papírt pazarolják.Többnyire arra hivatkoztak. Churchill beszédeiből úgy tűnik. Hiába. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. 1942. hogy a lapot ismét engedélyezzék. az ember könnyen becsapja magát. emelt szót a Daily Worker védelmében. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. körülbelül 50 csoport alakult. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. -(152)- . hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . mint a harsány követelést. havonta egy könyvet adtak ki. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. IX. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. 1942. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel.

kemény módszerekkel rendet csináljanak. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Úgy véli. később a gránátosoknál szolgált. mi az igazság. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. hogy Anglia kezdte! ). Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. Etonban tanult.a régi vágású katonáknak. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. nincs értelme az egésznek. nem ér el semmi hatást. költő. IX. és sosem veszi a fáradságot. s úgy láttam. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. és ők követték el a legtöbb atrocitást. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy a hagyományos. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Az is rémes.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. ha felhagynánk a bombázással is.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. tudván. 1942. -(153)- . író. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. ám egyúttal szeretné. Meglepően defetistának tűnt. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. és nem gyengíti meg Németországot. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. 21. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. hogy kiderítse. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet.

hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. hanem milliméterben adták meg. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. 28. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. könnyű pára. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. Azt hiszem. Így ráadásul még az az előnye is megvan.ami maga a júdáscsók. amelynek kaliberét nem hüvelykben. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz .holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. vagy olasz használatra készült német gyártmány. szellő se rebben. kutyák kergetőznek a gyepen.jegyeztem meg epésen. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . IX. IX. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. 22. úgy gyártották le a fegyvereket. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. Új. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. Az ima 209 Lásd az 1942. március 24-i naplóbejegyzést. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Mire Sitwell: . ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. -(154)- . A zenekar nagyszerű volt. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. augusztus 9-i naplóbejegyzést. főként a karmester.

a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. mivel a kormány eltökélte. de aligha változik bármi. Mindig is hálás voltam neki. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. s azok mindenkor kiválóak voltak. író. Helyzetképe annyira lesújtó. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. hogy nem adja be a derekát. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. elszabadul a pokol. a karmesterpálca a magasba lendül. hogy leírni is alig bírom. amivel másoknak is segített. Szerinte híreken és Laurence Brander. Ha a japánok megtámadják Indiát. Műsorain sokat dolgozott. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait.”] 1942. később a BBC munkatársa lett. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Hamar ráérzett. Hosszan beszéltem Branderrel is. a pap végszavára: „a mi Urunk. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. és mindenki készen áll. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Sejtelmem sincs. 5. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. sokat beszélgettünk a problémákról.” -(155)- . hogy elviseljék. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. Ez persze nem érintette hivatástudatát. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Jézus Krisztus nevében. hogy ki lesz az. egyetemi tanár. aki most tért haza féléves indiai útjáról. X. mivel senki sem hallgatja őket. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. mint azt itt bárki is képzelheti.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt.

és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. amiért korábban bebörtönözték. Miss Chitale. jött hát a parancs. [D. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. 10. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1.] 1942. X. Mi az ördög lesz ebből? 1942. 15. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Az egyik rejtélyes testület. és bizalmasan elmondta. hogy a háborús kormány csak porhintés. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. és politikailag megbízható volt. 1942. azzal. Egy darabka India van most itt Angliában. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. éppen fordítva. igen értelmes. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. A. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. aki az India Házban dolgozott. vagy legalábbis az volt. hogy szabaduljunk meg tőle. azt állítván. X. és részt vett a diákmozgalomban. hogy Kothari kommunista. 11. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos.376 hadifoglyát. -(156)- . szerint Cripps hamarosan lemond.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. X. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Ma. Pár hét múlva az egyik munkatársam. mint ahány britet a németek. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. Kothari kissé kövérkés. odajött hozzám. Nehéz hindi tolmácsot találni. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Ezt mondom én is már régóta.

aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. de még így is volt némi antiszemita éle. 1942. a gázsin pedig szépen megosztoznak. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. de írni már nem tud úgy.is Kothari írja. 1942. Nem volt túl bántó . mindig akadnak efféle titokzatos históriák. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Ezúttal október 20-áról beszélnek. X. 15. 17. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. Újabb találgatások a második frontról. ami elég valószínűtlen. 1944. Jatha ugyan jól olvas hindiül. hiszen az is keddi napra esik. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. s ezért Kothari a titkos famulusa. XI. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. de jóval később. Annyi mindenesetre biztos. 211 Az El Alamein ellen 1942. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. -(157)- . hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942.egy zsidó mesélte. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. június 6-án. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet.

Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. Mi tagadás. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940.Légitámadás . az élményidézés hitele. Kérdés. máig élő hagyománynak. hazai olvasók számára.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. mint egy nem várt vészhelyzet. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Amerika még nem szállt harcba. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. de az egész világ jövendő sorsára.. Nos. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. Hogy miért. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. hiúság.. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. május végén. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. meggyőző eredetiséggel. aligha más...alulnézetből. arra nem túl nehéz a válasz. önigazolás. nem túl gyakori konstelláció. George Orwell magyarul csak most. kitapintható ok. A második világháború könyvtárnyi napló. * E nagy múltú. vajon ez esetben mi a legfőbb. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. önismereti gyakorlat. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. izgalmas meglepetés.

hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát .bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. csupa keserű csalódás éri mégis. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. hogy nincs más választás. Ismert és számos kortársa által becsült író. kiváltképp az első hetekben.alulnézetből.. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. gyilkos csapásaival. Vérbeli dokumentátor. hogy meddig bírja. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. sőt éveken át.. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja .” .őt.akár egyedül is. hogy behívják. („Még mindig semmi hír.. mely azóta szállóigévé vált.. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. állástalanul. verejtéket. regényterveit feladva. a kortársak közül még senki se tudta. sok mindent megélt. Harminchét éves. hónapokban. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. vélnénk. „Nem ígérhetek mást. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. Azt. küszködést és könnyet. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. Majd szétveti a tettvágy – s lám. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló.) Friss házasember. csak vért... csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.” stb. Érezni szinte minden során. -(159)- . „Lesújtóbb” kilátást. kipróbált férfi. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. a végsőkig. már képzelni se lehet. a „tények megszállottja”. Légitámadás .

meglepő. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt.ö. (Háborúban persze minden híreket követő. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Orwell láthatóan erre törekszik. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. megszállás. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. Csupa bizonytalanság: gyanú. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. hogy a brit hadvezetés. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. amint azt Orwell is rendre kiemeli. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. „Ha valamit makacsul tagadnak. a defetista toryk. abban egész biztos van valami” stb. Oswald Mosley. keserves próbatételét. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. menekülés.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Churchill. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. Ami a hadihelyzetet illeti.) Így például kezdettől tisztán látja. A napló első felében . Mussolinit . az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. jobb híján a hadipropaganda. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. kérdés. és háború utáni ellentmondásos következményeit. Halifax. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. képmutatás.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- .) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. (V.

hogy mindez vágyfantázia. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. november közepén. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. mikor e napló véget ér.” * 1942. Balítéletektől. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. ideologikus önámítás volt csupán. Olaszországban. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. illúzióktól persze ő sem mentes.jócskán kerültek ingadozó.kezeli. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét.legalábbis a háború első két évében . az ellenálló mozgalmak.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. sőt fasisztabarát elemek. mint Churchill vagy de Gaulle . mi több. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. olyanok. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. Észak-Afrika. Spanyolország. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. mint ahogy abban sem téved. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. és jól látja azt is. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. defetista.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Csupán a háború vége felé látja be .

Pownell. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Paulus. Guderian. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Evelyn Waugh. Emiatt van. Ironside. Rauschning. Beneš. Eisenhower. főként egy háborús szükséghelyzetben. Montgomery. Faludy és Márai.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Sztálin. Hull. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít.sokkal inkább mindaz. Koestler.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Victor Gollancztól. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi.). Goebbels. fegyverek diktálta világára. Ciano. Churchill. Politikai pártnak nem tagja . emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Djilas. Horthy. de Gaulle. Rokoszovszkij. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Dönitz. Lássuk tehát. Halifax. Byrnes. ismeretségi körét. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Schellenberg. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. újságírók. Zsukov stb. Patton.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Hemingway. Herbert Readtől és másoktól. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Chamberlain. Hoare. kiadók és politikusok népes táborával. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. tisztes jövedelme van. Gandhi. Eden. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Virginia Wolf. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Cyrill Conollytól. Rommel. Malinovszkij. és nemcsak friss hírekhez. mint Thomas Mann. de a „hírcsinálás” közelébe juthat .

Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .míg pár sorral odébb arról. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. folyvást figyelne. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. csak még rosszabb lenne. India és Palesztina sorsa. mint a bombázások. írógép. kifülelt kocsmai párbeszéd. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.” ) Kint és benn.ha tetszik: elegyes . Nincsenek esztétikai skrupulusai. Az öldöklő káosz kellős közepén. Sűrűn váltogatott pozícióját . s a főnökeivel. és nem baj. mint a Komintern megszűnése...és naplóírói nézőpontját! .jól jellemzi. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Hol arról tudósít.ez a napló. whisky. cukor. . és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. mert nincs mivel etetni őket. vagy éppen felkeresni falusi házát. Coventry és Lidice. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban.csalódnia kell. Nyilván ezért is ilyen sokszínű .az általános pusztulás elől. hol a hiánycikkeket . és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja.benzin. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. karóra stb. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). hogy tyúkólat fabrikáljon. ha -(163)- . úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.” Színielőadás. ha hallgatná is valaki. és mi magunk is tudjuk.akár egy „virtuális óvóhelyre” . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. keresne a helyét. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .lajstromozza hosszan. hogy miközben parlamenti vitákra. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni.

A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . Anthony Powell.s hogy milyen kicsik a nagyok. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. versek. avagy az író netán még folytatta azt. japán és francia hadijelentések. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). újságkivágások. töredékesen. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. Persze máig se tudni. Kenneth Clark és mások. alkalma azonban már nem jutott rá. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. hogy Orwelléknek.. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. s a háború végére az író feleségét. ideje. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. Mindez megannyi apró.így nagyon is meglehet.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna .) Mindenesetre . Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent.ha némileg más műfajokban is .mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. otthonukból kibombázva. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. az egymással feleselő német és brit.mindez kuszán keveredik. Ugyanilyen érdekes. viccek.. e gazdag élmény. megsemmisültek. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. a háború kellős közepén. Eileent is elvesztette . (Köztudott. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. röplapok.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással.

a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. tényés gondolatgazdag beszámolók. Ha hihetünk a nyomdászoknak. már nem kell sokat várni. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Nóvé Béla -(165)- . s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. Mindezek nem kevésbé izgalmas.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . kötet. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .

LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. (Idézetes könyv. S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. Londonban JANN S.

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful