George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

1-20. London.(George Orwell: The Complete Works. Ed. 1998. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. Vol. (A szerkesztő) -(4)- . by Peter Davison.

A franciák. ha tehetnék. mégis azt remélem: a B. hogy a belgák hősiesen helytállnak. alighanem súlyos veszteségek árán. V. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. kapituláljanak.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.I.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. saját híradásaik szerint. így aztán csak találgatni lehet. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. hogy a mieink átvágják magukat délre. Mindez nyilván a papírhiány jele. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. 28. Ma először történt meg. hogy képesek lesznek kitartani. kivárva amíg az magától kifullad. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek.F.-1941. augusztus 28. május 28. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást.E. már csupán arra van esély. RÉSZ 1940. (. 1940. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak.. mi is történik valójában. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. meg hogy királyuk velük maradt. a másik fele pedig arról tudósít.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást..

Ha mi nem kérjük. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. magát.fog felmorzsolódni. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. az író első felesége. hogy a 9 órai hírek előtt . V.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. 1940. 29. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. Mint eddig is. és úgy tűnt. Tegnap este lementünk E. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. író. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. Churchill bejelentette. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. ha rádiót akartak hallgatni. diplomata.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . -(6)- . rajtunk kívül senkit sem izgat. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. mi történt aznap.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Egyetlen érdekessége. Eget ostromló baromság. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. azt hiszem.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza.. és váltig nyugtalanít az érzés. inkább csak elhallgatják a tényeket. Az esti lapok ugyanazt írják. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. könnyen belátható: micsoda -(10)- .. a Csendes kocsmát. Meglepő. hogy az egészről alig tudunk valamit. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. 31. 1940. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. amit az újságokban is olvasni. mint a reggeliek. a szemenszedett hazudozás helyett. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. nem gondolom-e... hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. V. VI. így I. hogy bár 1940-ben játszódik. hogy már kezdem elhinni. hogy nincs elég puskánk. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be.1940. Károly szobránál a Trafalgar téren. (. (. hogy ezrek esnek el naponta. Ez persze részben amiatt is van így. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. ez éppen tízzel több. szinte bizonyos.) Annyi helyről hallottam. 8. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink.

óta sejtem . hisz mindig is éreztem. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. ami történt. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. hanem egyszerűen az a tény.. hogy valami katasztrófa készül. miféle forradalmak jönnek. (. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. sem a népfrontosok színlelt aggálya. -(11)- . miféle háborúk. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. akkor igen. ma még nem tudható. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. Cripps zárta ki őt a pártból. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. Cripps a moszkvai nagykövet. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra.Spender azt állítja: ő 1929. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. egyáltalán nem leptek meg. miféle világban élünk. Annak nyitja pedig. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. hogy ha nem is éppen az. Már 1934-től számítottam rá. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. nem holmi látnoki képesség. mint az úgynevezett „szakértők”. mégis amikor bekövetkeztek. óta! -. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. Én minden esetre már 1931.. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. És lám most mégis.

VI. E. Az egész világ széthullóban van. hogy Norvégia föladta semlegességét. Kész gyötrelem. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. (.-vel elsétáltunk a Sohoba. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. Most vettem a hírt. többé nem érdekel majd a politikai aréna. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. mint 1936-ban. bár a sajtó még nem közölte. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. 10. amit korábban Párizsban. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. -(12)- . 1940. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. csak hogy meggyőződjünk róla. az pedig kiváltképp dühít. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. Most is úgy érzem magam. visszavonulásunk valódi oka inkább az. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. Úgy tűnik. tudom. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. hisz azok után. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. hogy képtelen vagyok rá. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. hogy félrevezessem az orvost. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten.. 12. és készültem is írni róla a naplóban. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. Így volt ez a spanyol háború idején is. Azt hiszem. csak elég ügyes legyek. VI.1940. ám most olyannyira letörtem.. s különben se sok hasznunk lenne belőle. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. mint ahogy a lapok írták.

ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott.D. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. hogy a klub tagja vagyok. -(13)- . mármint azt a fajtát. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.. Mussolini álnok.. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Tegnap az L. hogy valójában svájci. Orwell 1940. hogy szükség lehet rájuk. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. 1940.. Gyanítom. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. Akkortájt úgy éreztem. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. (.V. Úgy tűnik. 13. mivel az angolokat. hogy ez valami bűncselekmény volt. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. tudatván. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. mintha egy templomban levizelném az oltárt. az éppoly szentségtörés.) Bármi viszolyogtató is. 1922-ben.„britesítették”. június 12-én lépett a szervezetbe. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. (. VI.. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. maga a jelenség igen érdekes. amelyről feltehető. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. felkészülve az eshetőségre. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt.

ismert egykori pacifista. 14. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. -(14)- . Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. azzal a nyilvánvaló szándékkal. A németek elérték Párizst. egy nappal korábban. Az ember lassan gondolni se mer arra. hogy kormányunk végre tanul is valamit. a mohó 17 Kelet-londoni. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. és röpítik levegőbe az egészet. VI. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. 1940. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. a rikító színektől. mint vártuk. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. a bambán réveteg arcoktól. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. „Taposd szét!” hirdette a felirat. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. Ez negatív rekordnak számít. és egyáltalán. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. igaz. Már csaknem bizonyos. hogy átengedik az olaszoknak. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. akik majd támaszpontként használják. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. amin egy csizma lép a horogkeresztre. Miért nem aknázzák alá. mert ez volt Lansbury18 választókerülete.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. A részvétel amúgy igen alacsony volt.

hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. most gyereket vár. 16. utazó és mecénás. miután 1934-ben találkozott vele. 15. hogyan vehetne részletre varrógépet. de az ügylet végül meghiúsult. VI. így rikoltott: . Erre egy ráncos képű emberke. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. utánajárt. akkor majd meglátjuk. hogy Unity Mitford21. Redesdale második lordjának negyedik leánya. A ma reggeli lapokból világos. Orwell írásainak lelkes híve. mint a civilizált élet fonákja. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. Az jutott eszembe. VI. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. Nemrég E.igyekezettől. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. és értékálló árut vásárol rajta. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. W. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. és kiderült. amit valaki tehet.20 említette. Elképesztő. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). aki Németországban még főbe akarta lőni magát.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. máris 30 fontot vesztettem. kinek a nevére nem emlékszem. Holott a legésszerűbb. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Ha így van. aki Hitler buzgó hívévé vált. -(15)- .

ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. ő legalábbis ebben reménykedik . fegyverrel a kézben. mihez is kezdjünk. 17. az L. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. Tegnap beszélgettünk M. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. V.. A franciák letették a fegyvert. egy darabig még azután is. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Új-Zélandból vagy Kanadából. én nem fogok elmenekülni. hogy megállítsák a német tankokat. 1940. Egy biztos. Már-már képtelenség végiggondolni. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk.holott maga is gyáros. úgy nem marad más. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. VI. akár egy koncentrációs táborban is. hát ott lett volna esélyük rá. de okvetlen harcban. Ha a flottát nem éri kár. amiről viszont még semmi hír. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. sem elég munkáskéz nem lesz. pedig ha valahol. -(16)- . legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. s én azt mondtam neki. mint harcban meghalni.. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. szerint ez forradalomhoz vezetne. ha a németek tényleg megszállják Angliát. M. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. szakaszom egy zsidó tagjával.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. sőt már abból is. hogy Amerika hadba lépett.-mel22. D. (. és elég jól mehet neki. hogy nem tudták megvédeni Párizst. mindenki erről beszél.

mondván. nyilván olyan barbárságokat követnének el. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat.Hál’istennek. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna.23. Mindent. ha kritikát írok. első világháborús érmekkel a mellén. legalább kétszer másoltam le. Az esetben. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. mint haszonnal jár. 20. C. ami látható tetszést aratott az utasok körében.a lényeg. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. hogy megjelenjen. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható.. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. amit korábban írtam. hogy valaha is képes leszek rá. hogy megtudjam. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. 1940. mit tartanak a védelmi készültségünkről. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. -(17)- . és sose hittem. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. újságíró.hallani mindenütt. csak már nem érdekel annyira . a könyveimet pedig háromszor. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. VI. ekkoriban a New Statesman munkatársa. hogy az több veszéllyel. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. aki most is. írógéphez ülök. baloldali politikus. hazafias szónoklatot tartott. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. mivel G. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. Újabban. kivéve a gyerekes anyákat. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974).

A helyzet szerintem annyiban más. május 10-én mondott le. R. Persze. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. Én viszont még jól emlékszem. (. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. Brit Gyalogdandár 1940. akik éppen az Alsóházból jöttek. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. hogy mentse az irháját. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba.. megkérdeztem Bevant és Strausst . azt felelte.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. -(18)- . mindenki eliszkolt. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket.) C. 25 Aneurin Bevan. G. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. hogy erre nem túl sok esélyt lát. Ugyanezen megfontolásból C. a Tribune társigazgatója. melyben elődjének. ám azt mégse hinném. Strauss. mire közölték. függetlenség Indiának stb. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. hogy az teljes képtelenség. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. szintén munkáspárti képviselő. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. szerint Churchill. Kérdésemre C. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. És lám. könnyen lehet. Biztosra veszem.). hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. brit munkáspárti képviselő. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. ahol. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb.. mint mi. öttagú kabinetben.

így az a mérhetetlen ostobaság. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Ámbár. (. úgy vélem. R. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. akkor lesz modernizáció . ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. hogy Cyrill Conollyról. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. C. ha az emberek nem esnek tőle pánikba.V. vajon mennyi az igazság benne.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány.. ami igencsak aggasztó jelenség. Ha a vészhelyzet rákényszerít. és sosem tudni. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk.. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . de az is lehet.-re is.) Ami engem illet. H. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. hogy vezetőink sorában árulók vannak. baloldali újságíró. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. bár az egész a modernizációtól függ.27 meséli. 28 Talán Richard Crossmanról van szó.Mindinkább terjed a gyanakvás. azokat viszont eddig még nem közölték.D.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. hogy a magunkfajtát kiirtsa. Ugyanez áll az L. -(19)- . akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. mondván. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. egy percig se habozik majd.

és nem lennék meglepve. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. -(20)- . és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. igaz-e. 1940. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. Egyelőre nem tudni. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. 22. és váltig azon tanakodnak. hogy elkerülje a légitámadást. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. Nem tudni. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. és állítólag hét német gépet lőttek le. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. mindenesetre példázatnak nem rossz.. Pétain és társai a másikon. valójában nem történik más. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. Tizennégyen haltak meg. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. ami olyannyira elterjedt nézet. mondja. ami aligha lesz az enyém. mihelyt győzelmét biztosra veheti. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. most mind pánikszerűen arra jutottunk. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. a hír tehát feltehetően igaz. 1945 nyarán ez meg is valósult.. amely nyomban átállna Hitlerhez. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra.rendőrség az a testület. hogy visszavonul a Hebridákra. (. R. Felteszem. de békeidőben csak minden tizedik lakott). VI.) Azt hiszem. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. Compton Mackenzie meséli. legfeljebb a francia kormány révén. sőt talán még csak nem is láthatom újra. H. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon.

.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. (. könnyen mozgatható haderejük.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. VI. és még azt is igen furcsállták volna. 1940. most mindazok. mondjuk negyedmilliós. ami később antifasiszta jelszóvá lett.) Az egészben az a legfurcsább.. kitűzve a köztársasági zászlót. hogy bármi ilyesmi megeshet.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. Avagy micsoda komisz paradoxon az. Sajnos semmi remény rá. a hűség stb.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. 24. visszatértek az antináci álláspontra. S lám. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- .. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. ha átdobnák Francia Marokkóba. (. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. mára mennyire kiürültek. A kommunisták. Ha a briteknek lenne egy. mint az várható volt. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . a legcélszerűbb taktika az lenne. úgy tűnik.. hogy az afféle hajdani erények. bevenném Gibraltárt. mint a becsület.

. Sokkal inkább a bankárok. váltig arra a következtetésre kell jusson. Lavalnak32. Nyilvánvaló. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. egyeznének ki szívesen vele. az egész háború nem volt más.számítanak. Z pozícióban van. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. francia politikus. Ha arról van szó.. aki a tőkés osztályhoz tartozik. 1945 után eltiltották a közügyektől. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. és mindaddig. Bármerre néz is az ember. uralkodók. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. Y. (. 1934-35-ben miniszterelnök.) Hitler nem más. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. mint esztelen gyilkolászás. tábornokok. nagyiparosok stb. hogy félig vagy egészen áruló lesz. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. korántsem biztos. francia politikus. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. Az egyetlen haszon az egészben. a Pétainkormány külügyminisztere. (. hogy megpaskolja az orcánk. amíg például X. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. akár stratégiai távlatból. hogy Churchill nem így látja. Pétainnek. hogy ő a kisemberek szövetségese. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. bárkiről. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges.. amiért is előbb-utóbb mennie kell. hogy esélytelenül. feltételezhető. A 32 Pierre Laval (1883-1945). -(22)- . hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. püspökök. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek.. semhogy fölvegye a harcot.

Azok viszont. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. tévednek. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz.. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy már csak akkor. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit..kérdés csak az. A ma reggeli News-Chronicle írja. hogy Anglia elkerülje a megszállást. Félek. eszmei robbanókeverékéből tör ki. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. Kérdés. amikor késő lesz. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. hogy eltörli a tisztelgést. ahol valódi forradalom megy végbe. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Oroszország. akkor minden rendben. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. mint bármely korábbi uralkodó osztály. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. azt hiszem. hogy baloldali kormányunk lesz. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. és bizonyos. ha forradalmi kormányunk lenne. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. (. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Ami végül is csak azon múlik. akik arra tippelnek. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. A spanyolországi leckéből úgy vélem. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. -(23)- . Ha Anglia megszállása elmarad. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül.

.. s ott megbíznának valamivel. Elképesztő félreértések születtek. aki a biztos távolból jártatja a száját. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. hogy mindenképp életben maradjak. E. ugyanakkor nem lennék soha . ha a helyzet rosszabbra fordulna. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik.Az L. noha beteges vagyok és gyermektelen. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. és részt vehessek a propagandamunkában. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. hogy csupán arról van szó: nem akarják. Ha bármi feladatom lenne. Ámbár lehet. jól jellemzi a brit hadsereget. mint külföldön. -(24)- . akárcsak a rádióbeszédek. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. parancsot kapott. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. Gwen O’Shaughnessy. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. elmesélte. idegen kenyéren élni céltalanul. Azt hiszem. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. biztosan mennék is.34 arra biztat. hisz annyi minden van még. Nem mintha vágynék a halálra. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. Menekült vagy emigráns újságíró. hogy menjek át Kanadába. és G. még mindig jobb meghalni. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). főleg Duff-Cooper üzenetei. mint a revolver.D. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. Ha a sors úgy hozza. akik csak heti 5 fontból élnek. 34 Az író felesége: Eileen .V. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk.és sógornője. amiért szívesen élnék. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések.

-(25)- . Anderson. első jele az lesz. Később kiderült. ha valami egyenes beszédet hall.Annak.35 is kedveli Churchill beszédeit. Végül. A. A házban mindenki így tett. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. Például Mrs. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. egy lépés az egyenruha felé. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. és szerintem is van abban némi igazság. Természetes. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. hogy valaki hord-e gázálarcot. Később alábbhagyott a divatja. amit ha nem is képes egészen felfogni. csak álldogált és csevegett. hogy az ember felkel. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. makacsul állítja. hogy téves a riasztás. ha meghallja a szirénát. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. igaz. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Holott ez az. A puszta tény. VI. hogy Angliában valami változóban van. 1940. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. de nem mentünk le az óvóhelyre. restell lemenni a pincébe. de ha nem hall fegyverzajt utána. fizetni kell érte. Felkeltünk. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. akiknél nem volt. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. már ami Londont illeti. 35 Valószínűleg Mrs. Ezzel szemben E. szörnyen ostoba helyzet volt. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. mint odaát. Tegnap egy lap azt írta. mindenképpen hatásosnak érez. felöltöztünk. 25. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban.

VI. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. és bárki meggyőződhet róla. Persze. félkegyelmű veterán végezte. és ma úgy nézem. 1940. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. minden ötödik ember magával hordja..O.még akár a Francoféléket is. levonultak a pincékbe. 27. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. Talán nem ártana. bár néha még most is megnézik. a németek nem használnak harci gázt. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. Ma délután elmentem a toborzóirodába. holott ki tudja. a követelmények nem lehetnek túl magasak.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. Akárhogy is. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. aki írni is alig tudott . s lám. Tekintve. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. (. Éppen tíz hónapja tart a háború. hányszor elmagyarázták.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. mi a teendő légitámadás esetén. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba.ahogy szaporodtak a rossz hírek. a gázálarcdivat is újraéledt. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. of Information. még ma is megtörténhet ilyesmi. -(26)Tájékoztatásügyi . amint megindulnak a komolyabb légitámadások. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. ha valaki megmutatná az M..

. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. hányan lehetnek a tudatos árulók. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli.40. Butler (1902-1984).. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. 39 Sir Samuel Hoare.) A ma reggeli lapok cáfolják. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. Már csak az a kérdés.M. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. Azt mondja. amikor úgy vélte. -(27)- . hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. M. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. a télen még nem történik semmi. A. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. minden ítélete helytállónak bizonyult. úgy véli. semhogy sok szót érdemelne. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. ez idáig csak egyszer tévedett. Orwell barátja. 40 L. később pénzügy-. Megjegyzem. De hát az oroszok 38 R. Inkább az a kérdés. aki ismeri ezeket az embereket.) L. miszerint csak azért foglalták el Tangert. majd külügyminiszter. L. amióta a háború kitört.. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. híján van a legelemibb hazafiságnak is. Myers regényíró. ami mostanra valószínűtlenné vált.. mindaddig.tehát biztos.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. (.) L. (. egykori brit nagykövet Madridban. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga.. hogy a szélesebb tömegek felismernék. A németek érdeke szerinte az lenne. valójában mi történt. H.. hogy tényleg ezt teszi. külügyminiszter-helyettes. M.

holott elég csak egy pillantás a térképre. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. Jó példája lesz ez annak. 42 Independent Labour Party . hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül.maguk sem gondolhatták. vigaszképpen azzal áltatják magukat. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. Amúgy Pétain és társai. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. 41 A Független Munkáspárt hetilapja..P. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. semmi hatása az eseményekre. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. (. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. ha sikerül nekik. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Érdekes. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. jó ideje mást se tesz. Bármit tesznek vagy mondanak. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. Ha Hitler elfoglalná Angliát. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. Nagy kérdés. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. amikor az I. -(28)- . hogy szövetséget kössön.. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. éppúgy átejtik majd Oroszországot. mint mi Münchenben. Ezek a mozgalmárok. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak.L. csak az oroszok „nyertek az üzleten”.Független Munkáspárt. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte.

még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. azt ugyanis nem deklarálta. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. A brit kormány elismerte de Gaulle-t.ellentétben a heves közfelháborodással. inkább jóváhagyó. 1940.) Igaz. amit sikerült elcsípnem.) Ijesztő. mint bíráló volt . VI. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár.. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni.. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. és az. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta.. 28. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. ha tényleg arról lenne szó. méghozzá C besorolással. az a néhány megjegyzés.még csak egy múlik rajtuk. az ennek épp az ellenkezőjét látja. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra.. 29. (. 1940. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. elutasítottak. Az még csak megbocsátható volna. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. ámbár csak némi burkolt fenntartással. Mindenképp biztató. Nem hiszem. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. némi szépségfolt ezen. és továbbra is őrzi függetlenségét. (. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. hogy a sajtó -(29)- . de különben kutyabajuk sincs. VI. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek.

-(30)- . Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek.-vel és M. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. ami elvben tizenkét. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. Így aztán mindazon lapok. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. C. és eltekintve attól. hogy végre a puskák is megérkeztek. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket.-t és engem felvidított a gyászhír.. vajon próbálkoztak-e már azzal.V. és nagy éljenzés fogadta a hírt. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. hogy 43 Orwell. VI.D. Az emberek azért így is lelkesedtek. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. hogy abbéi még bármi lehet. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. Főként kiszolgált katonák voltak. (. C. 30. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. Ma délután az L. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben.. amit valaha is hallottam. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. mindjárt elmondta. hisz maguk is a csokoládé. nem is olyan hitvány kompánia. 1940. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. Tegnap C. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. Kíváncsi vagyok. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.

Később. 1. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. a szöveget apró betűvel szedik.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. E. 1940. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés.három lapból állnak. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. -(31)- . Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. VII..Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. holott ők már-már radikális békepártiak. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Az Express 6 oldal= 42 hasáb.-ék is rosszallották a dolgot. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. majd kidobták a gépből. Ott hagytuk egy félórára. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. és nem mozdult. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. igaz. Az újságok már csak hat oldalból . (. hogy napokig még az étvágyam is elment -.. hogy már azon is örülni tudunk. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. gyengéden benyúlt érte és eleresztette.vagyis a lap közel egyharmada. amin végül is kievickélt. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. aztán E. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Még M. szintén örült. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik.

aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. VII. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. Mind többen vélik úgy. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). 1940. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. a spanyol anarchisták vezetője. látván. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. ha valami ismert személy hal meg.A. hogy a kormány tehetetlen. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. régimódi német vezérkari tiszt. bár nő a félelem is. 3. 49 Buenaventura Durutti. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). -(32)- .A mai lapok tele vannak a híreszteléssel.F.50 közlemény. Franco közeli munkatársa. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek.

hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. a napló írása idején liberális publicista. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. nem sok meggyőződéssel tették. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. hogy csupán a francia flotta feléről . politikai író. 7. Oranban és Mersel-Kébirben. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. 2 csatahajót. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül.1940. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. A francia Richelieu csatahajót. 2 cirkálót. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. használhatatlannő tették. avagy ha mégis.lehet szó. VII. 52 1940. 10.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. VII. Arról persze egy sort sem írnak. a News-Chronicle -(33)- . és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. Az a tény. mennyire helyénvaló volt e lépés. 1940. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. elég egyértelműen sugallja. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. 8 rombolót. holott nyilvánvaló.

-(34)- . hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. (. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. Nemrég még úgy tűnt. a Bűnös embereket. hogy csak azért hagyják nekik. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. Edward néven 1936. semeddig. a rendkívül népszerű walesi herceg. mint azt korábban én is feltételeztem. január 20-án lépett trónra. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. Sokan vélik úgy. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. Persze. amerikai Mrs.békeajánlatot tesz nekünk. 1940.. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. mi több. 54 Edward. Wallis Simpsont. Újabban viszont minden országban más és más. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. Napok óta nincs semmi hír. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. Windsor hercege (1894-1972). bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. hogy Angliában akadnak csoportok. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. VIII. hasonló feltételekkel. Számomra hihetetlen.) Gollanz új könyvét. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. Ez után feleségül vette Mrs. Simpsont és Franciaországba települt át. az ember sohasem tudhatja. Még az is lehet. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. 16. ha csak az nem. VII. de amikor feleségül akarta venni az elvált. úgy veszik.. mint a cukrot. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. meddig ér el a kommunisták keze. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról.

immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. 1940. talán nem.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. F. hogy összeült a pánamerikai konferencia.. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. ami egyértelműen németellenes lépés. és ha kudarcot vall. Mégis. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. VII. (.) Holott pontosan úgy tesz. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. ami egy következő kormányt is kötelezhet. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. Mindez előre látható volt már akkor is. 22. nyilván a németek számára. W. alighanem Tosco Fyvelről van szó. a sok szájhős mind maga alá rondít. 56 Bizonytalan. Még most sincs semmi érdemi hír. hogy Spanyolország bármit. ahogy előre megmondtam: eljátssza. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. így azt. hogy Anglia felé hajlik. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. Ez persze nem olyan ígéret. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. és elnézzük neki. a világ pedig már rég nem hiszi. alighanem Frederick Warburg. és mi semmit se teszünk ellene. helyzetünket reménytelennek látja. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. Talán így lesz.. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele.56 azt mondja. -(35)- . bármilyen 55 Bizonytalan. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. és már csak a fegyverletételt várja. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz.küld hadi utánpótlást Burmán át. A legfőbb esemény.

amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. VII. VII. bár az is lehet. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. melynek állítólag már 1. felhagyott a toborzással.mennyiségben importáljon. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától.V. G.. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt..000 tagja van. D. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. Sokan rebesgetik. hogy csak tartanak tőle. rendre visszautasította az ajánlatot. azzal. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. (. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. 1940. ámbár ez nem is oly hihetetlen. és új neve: Home Guard. hogy L.57 Én legalábbis nem hiszem. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. Az L. 58 Azonosíthatatlan személy.V.58 is ugyanezt mondja magáról. Az utcákat járva rendre azon kapom magam.D. Ha tényleg így van.) Sokan már bánják. 25.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. 28.. -(36)- . ám az. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban.-t. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. csak féltékenységből és intrikából dacol. azaz Polgárőrség lesz. 1940. hogy összeállna a Tory klikkel. mivel utálta Chamberlaint .300. majd a németeknél. Az olasz sajtó is ezt írja. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.D. Persze meglehet.

aki szerint Hitler nem igényli. noha egész életét Angliában élte le. szélsőjobb. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása.csakugyan nácikollaboráns lett. Furcsa. 60 Sir Oswald Mosley. akit később internáltak. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. valójában miért. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. Az apró emberke. Emberem azt állítja. hisz jól tudom.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. kis baloldali pártokról. aki utóbb . akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. kommunista. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. -(37)- . hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. 59 William Joyce (1908-1946). hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. amely német befolyás alatt áll. a Brit Fasiszta Unió vezére. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. Szélsőséges nacionalista. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. bár senki se tudja.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . Amerikában született. Így tesz a francia sajtó azon része is. 61 Jacques Doriot (1898-1945). aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. majd fasiszta politikus. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. kinek a nevét folyton elfelejtem. brit állampolgárságot sosem szerzett. 62 Gaston Bergery.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet.

ha elveszítjük. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . ami talán arra is fényt vet. (Sajnos elég gyatra volt. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. Wells jól ismeri Churchillt. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. Megkérdeztem. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. de a pénz nem érdekli. és nem igaz. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Perim most a legfontosabb. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Eddig még semmi hír. H. vagy hogy karrierista lenne.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. Megindult az olasz támadás Egyiptom. 8. Úgy látja. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. nem hinné. hogy csak a maga hasznát lesi. Úgy véli. szerinte rendes fickó. Wells. Mindig is úgy élt. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. hogy ezek az emberek. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. mit miért csinál.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. és különös gyengéje. VIII. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat.1940. de az újságok azt sejtetik. G. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. a franciákat viszont eléggé leszólta. ahogy egy szovjet komisszár. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . s azon a feltevésen alapul. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . amit mielőbb meg is kell tenni. Hajnali három körül légitámadás volt. hacsak nem akarjuk.másokat kapok rajta. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Ez nem csupán azzal jár. VIII. Tegnap este elmentem egy előadásra. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. Hosszan beszélt a polgárőrségről. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat.nyilván az -(42)- . Azzal kérkedett. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. ez pedig igen veszélyes lehet. hogy ő bizony nem sok hasznát látja.. nem kétlem. s azzal szépen visszaaludtam. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. átszervezik a légiriadók egész rendjét. amit . hogy a légiriadók mindenkor tévesek. Azt mondják. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. 23. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. tábornok tartott. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. hagyják félbe a munkájukat. 1940. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. Megvetően mondta.. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat.

) Szánalmasak ezek a fontoskodó. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. egy életre megtanítva arra. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. 26. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. Ahogy elnézem. hogy valami nincs rendjén.. és megpendítette azt is. s hogy milyen szánalmas ez az egész. Az oktalan pára nem képes eldönteni. kik miatt. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. hogy az ország végromlás előtt áll. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. hogy a trágya nem ennivaló. (Greenwich) Azt hiszem. Legfőbb ideje. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. VIII. és azt is: miért. Ettől talán észre térne a jónép. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. hogy ízlik neki vagy sem.. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. (. Tegnap azon tűnődtem. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. mire egy tehén jól oldalba döfi. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. -(43)- . 1940. kivénhedt hadfiak.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön.

E. A bejárati ajtóból néztük. és halálra váltan nyomban felriadtam. próbálják eltussolni.először igazán közelről a bombák hangját. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. ha bármi fontos létesítményt találat ért. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. Világos. VIII. és mindaddig. amit Huescánál dobtak le. ám azért nem annyira rettenetes. (. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. (. hogy egy bomba robban mellettem. míg ezek jó ha feleakkorák. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból..) Elég nagy robbanás volt. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. s ahogy eddig is. amibe a föld is beleremeg. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. 29. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. A -(44)- . de olyan pokoli robajjal. 1940. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki.. hogy a házak beleremegtek.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. asszonyság. azt álmodtam. Ma reggel mégis. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. Hallottam.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. Talán egytonnás bomba lehetett. Máig emlékszem arra a kettőre.. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait.. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra.

. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. vagy túl közeliek a becsapódások. 1940. Félálomban. 16. Akkoriban rendre azt álmodtam. és aknagránátok robbannak köröttem. mégis így lett. s nemigen látja. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.. könnyen álomba ringatja az embert. s én feküdnék kényelmes.P. hogy nem érdemes sokat törődni velük. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. márpedig az emberek itt is. és máris aludtunk tovább. VIII. 23. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó.) Tegnap lefekvéshez készülve. minden fedezék nélkül. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál.-vel.-vel éppen csak megjegyeztük. E. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . Sosem gondoltam volna. azzal a megnyugtató tudattal. hogy nyílt mezőn fekszem. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. 24 órára rendszerint 5-6 esik. tábori szalmaágyamon elnyúlva. -(45)egy ha . 1940. XI. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. lidérces emlékeim. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. XI. fegyverzajt hallok. A monoton fegyverzaj. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál.P.. ha elég távoli. régóta ezt várják. 31. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. erős robbanást hallottunk. H..a nácizmus. Általános a vélemény. (. Amerikában is. szerkesztőjével. 1940. hacsak az ember nem sejti. s lám. A légiriadók egyre kimerítőbbek. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. a . hogy hidegen hagy.

amikor Franciaország elesett. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. kijelentését. tartok tőle. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. és „becsületszavát” adta nekik. hogy nincs más hátra.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. öt éven át tartó küldetést. vagy inkább próbáljunk békét kötni. Mindaddig. kulcsfontosságú. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. az összes brit lapot figyelmeztették. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. bárki képes könnyedén elhitetni. H. H. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. brit tájékoztatási miniszter. még nem cenzúrázzák. mint vállalni a Hitler elleni harcot.. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. A második világháború című művében Churchill 1940. szerint. kényes. ám ekkorra már mind a szűkebb. Habár a . válasza: „Ugyan már. -(46)- . ha tényleg igaz.P. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. májusi kormányát tárgyalva Hoare. úgy tűnik. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok.-t. 2000. egyébiránt biztosra veszi.P. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. P.” Ami. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. Európa Kiadó..” 72 Alfred Duff-Cooper.P. Halifax és Simon védelmére kel. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. hisz minden a tálaláson múlik. hogy . A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára.. igaz is lehet.71 és társai titkon alkura készülődnek. Ld.

Nos.74-vel. amikor Franciaországot a németek elfoglalták.utóbb VIII. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. Persze itt. és élt már nálunk korábban is. és eszébe se jutott panaszkodni. Wallis Simpson. a France szerkesztőjével ebédeltem. szerint. C. melódiája: monoton Tegnap C. XI. a sajtóosztályt vezette. Franciaország eleste után Angliába emigrált. egyetlen európai se hitte volna. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. Edward . hogy „Anglia csupán egy árnyék”. hogy államformája királyság.. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. C. Azt mondja. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. 76 Lásd az 1940. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Angliában mindenki tudja. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. angolbarát. S. 28. VI. Meglepően jókedvű volt. Edward végül is Mrs. Mindig is azt hittem. Laval kormányzása76 idején C.. Szerinte VIII. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. bármi tehetséges politikus Laval.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Olaszország viszont valódi erő. 75 Mrs. mégsem váltak be. 74 Piene Comert. jóslatai. jól ismeri Angliát. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. aki ekkor már a windsori herceg . úgy tűnik.felesége volt. francia újságíró. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . és úgy véli: Anglia nagy előnye. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. Laval 1935-ben azt mondta neki. 1940. igaz. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. korábban diplomata. C. mint azt itt képzelik. Különben C. hogy Anglia folytatni fogja a harcot.

A közüzemek. a sebesülteké ennél jóval több volt.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. víz. Meséli. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják.000 gyújtóbombát dobtak a városra. a tüzérségi tűz elől. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat.. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. teljesen tönkrementek. miként sikerült átszöknie. aki nemrég érkezett Lengyelországból. bár azt nem árulta el. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért.) Beszéltem egy férfival. (. a halottak száma 550. XII. 8. november 14-én szenvedett légitámadást. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. A német források szerint mintegy 30. Ugyanúgy örülünk neki. villany stb. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. XII. mint korábban Balbo halálának. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle.. 1940. 1. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák.. s legalább negyed részük földig rombolódott. és ami még rosszabb. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. -(48)- . mindenki amiatt aggódik..) Azt mondja. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. amelyben 500 repülőgép vett részt. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. (.

2. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. Az a hír járta. akár a manna. amíg a bombázás alább nem hagy. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. s a csengő sem ép. 29. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. Az a múlt heti újsághír. XII. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. inkább a félbeszakított alvás. kezdeti szakaszában.” 1941. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. Az esszében azt írtam.segítségükre sietnek. A bombázás legszörnyűbb. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. Idézet egy újságcikkből bombák. I. nappal közrendre felügyel. 1940. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. hogy hibbant kis versikéket faragok. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. nem annyira a bombáktól rettegve. Több mint mulatságos. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. rendre azon kapom magam.

csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. német. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt.Isten látja lelkemet. bár . és csakugyan tenni kellene valamit ellene. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. a Konvenció a második front megnyitását sürgette.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. aminek igen örül. nem sokkal a franciaországi események után.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt.. tényleg örülök. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. . hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál.” 79 Büntetés. I.. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. és minden érintett szíves elnézését kéri. de nyilván erre sem kell várni sokáig. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . Így azután én lettem nevetséges. magasabb béreket. és Orwell úr aligha sejthette. úgy véli. hogy ezegyszer tévedtem. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. olyan időszakban. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. s talán joggal. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. 22. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. 1941 júliusában. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg.hogy nincs valami nagy véleményem róla. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. majd 1942-ben beszüntette működését. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. 1941. -(50)- .

hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. Az ügyeskedés menten beindul. 1931-66 között Canterbury érseke. spanyol köztársasági párt. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Igaz. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. már az is erősnek tűnik. ezrével vannak ilyenek. és meggyőződésem. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. És lám. Keresztények és a kommunizmus. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. E. először tettem ilyesmit életemben. de normális helyzetben eszembe se jutna. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). Szovjet erő. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is.csak arra való. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. hogy „Éljen a POUM!”. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Mindenesetre tény. A helyért ugyan nem fizettek. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Művei. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is.a következőket írta: „Óhajtom. hogy „Chamberlainből elég!”. akik nem képesek átlátni. Barcelonában pedig. aki amellett. teljes szívemből kívánom. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. hogy tudja mindenki. a POUM82 betiltása után. Az utca tele van a plakátjaikkal. A minap. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. Úgy tűnik. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. újabb defetista manőver. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. -(51)- . nyomban megérezte rajtam. hogy „hagymáztam”. ahogy megcsókoltam. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . vagy valami hasonló).

amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak.2 sor. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. mivel érezni. között volt betiltva. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni.108 sor. mire Mrs.az ébresztőóra. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. J. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. Erwin Rommel tábornok vezetésével. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. -(52)- . A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83.000 hadifogoly! ) . és 1942. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. január 22. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. január 22-én vették be a brit csapatok. szeptember 6. és betiltották a Daily Workert84. amint két nő arról társalog. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. és megütötte a fülem. A német Afrika Korps 1942. A Daily Worker és a Week85 betiltása . hogy „már nem tart soká” stb. stb. 1941. 26. J. 84 A lap 1941. Másnap reggel Mrs. boltjába betérve megjegyeztem. s a többinek is hasonlóan felment az ára. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. június 21-én foglalta vissza. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. I.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

s ilyenkor látja. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. néhány téli viola bimbózni kezdett. Korábban ugyanis épp azért gondolta. hogy „valami készül” a Balkánon. hogy visszatérhetnek Londonba. G. Bár dúl a háború. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. III. Tegnap este G. Az elmúlt napokban az a hír járta. még a lapok is pedzegették. homályos és rossz szagú. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. Az altemplom nem egyéb. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. s a hóvirág is most a legszebb. III. 4. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. -(56)- . mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. 1941. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. ha elég meleg lesz). mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). hogy még mindig sokkal rosszabb. Wallington.küszködött. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik.bár jól tudom. 3. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . és a többiek mondták is. legalábbis ezen az éjszakán nem. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. 14.. Én mindenesetre váltig állítom . III. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. kevesen értenek egyet velem -. 1941..

hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. hogy milyenek a szállítási eszközök. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). melyet a görögök ezúttal elfogadtak. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. amit az olaszok elvesztettek. de alighanem inkább a Szueziről van szó. miközben támogatta a királyság intézményét. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Mindenki ezen tépelődik. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. arra kérte az angolokat. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. egyben meghagyva neki. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. 95 A szövegből nem derül ki. elhárította a segítséget. -(57)- . Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki.van. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. attól tartva. Katonai diktatúrát vezetett be. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. mi történne. Ahhoz. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. 1935-től görög miniszterelnök. a német támadás már április elején megindult. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. előbb ismernie kellene. hogy küldjenek tíz hadosztályt. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. Elképzelni is szörnyű. Túl veszélyesnek tűnik. vagy legalábbis azok jó része. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak.

hadisikerekkel. amiért hagyjuk. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. 97 Stefan Haffner. akivel beszéltem. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. csak a felesége. egész Európa rajtunk röhög. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. elképedt azon. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. ha netán tudjuk. hogy nem tudunk. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. ha most veszni hagyjuk Görögországot. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. -(58)- . micsoda eget verő baromság volt a háború elején. csakúgy. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. hacsak azzal nem számolunk. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Ő maga nem volt zsidó. mint az. Sok német. Másrészt viszont. Az a baj. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). éppúgy. Ugyanakkor. mint Norvégiában. antifasiszta újságíró. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. Én mégis azt tartom. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. Mint írja. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. mivel annak bizonyságát láttuk benne. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben.

Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. s a szóbeszéd holmi új. -(59)- . június 17-én jelentette be. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. 20. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. ami azután a bombázókra tekeredik. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak.itthon és Amerikában egyaránt.98 1941. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Ijesztő lenne. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. végre pompás alkalmunk lesz rá. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. de csak egy gépet lőttünk le. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. III.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Kérdés. mint az indiai rádzsák körül. éppúgy. Ez hát az európai nézőpont. minden előzetes propaganda nélkül. Greenwichre igen sok bomba hullott. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. úgy hírlik. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . titkos fegyvert is rebesget. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. Ám a szokásos álszent. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. aminek használatát a brit légierő 1941. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. de tetszetős érveket máris hallani. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott.

Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. majd nagy csörrenést hallottam. mint azelőtt. amikor E. amit küldünk. ami megingatná a Pétain-kormányt. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. Visszalapozva e naplóban. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot.csapódott be. hogy megtartsák a búzát. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. és kevesebb közéleti eseményt említek.. És miközben mi mindent megteszünk.. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. Én: „Mi volt az?” E. semmi jele annak. Fölöttük tombolt a tűz. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. szakadt a víz a nyakukba. mondjuk. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. de senki sem mozdult. az író nővére. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. -(60)- . Bárcsak tudhatnánk. Úgy tűnik. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat.. amit persze nem engedhetünk meg.: „Betört az ablak. avagy csak elképesztően ostobák. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. A németek ugyan engedik. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. ez akkor sem jó így a franciáknak. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. A Greenwich templom lángokban állt.. Úgy tűnik. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. hogy . látom.-vel99 telefonáltam. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. és társaik tényleg árulók. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez.

A legrosszabb még hátra van. kényszerítő intézkedések híján. elfogadjuk a háborút is. stb. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. a Női Légierős Tartalékosok stb. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. mi a célja a háborúnak. akik érzésem szerint nem valódi hívők. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. ez pedig az éhínség. mint eleddig. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. éppúgy élnek.általában olyanok. Még szerencse. hogy gyermekei azért éheznek. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. Még ma sem képesek felfogni. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. akik Churchillért meghalnának. sokan ezt teszik . hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. akkor biztos. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. III. Miként lehet ezt elfogadtatni. s ha így teszünk. valahányszor azt látom. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. hogy a püspökök megáldják -(61)- . a légierős kadétok.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. Számomra nem volt újdonság. 1941. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. 23. Angliában. nemigen számít. a gazdagok pedig. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hisz ez idő szerint még az sem világos. Ha elfogadjuk az államot. hogy igenis vannak. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. amit mi tényleg nem ismerünk itt.

Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. az ellenségnek is vannak indítékai . Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. és segíts. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. 1941. a keresztény meggyőződés azt tartja. Talán az a félelem diktálja mindezt. III.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. Egy szó sem esik arról. 24. hogy netán csökkenne a harci elszántság. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. hogy valójában nem is gondolják végig. Persze az is lehet. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. úgymond.az ezredzászlókat. -(62)- . hogy imádkozunk érte. hogy megbánják gonosz tetteiket. Az egész azon az elemi érzésen alapul. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. Holott bizonyos helyzetekben. mert mi jobb emberek vagyunk. hogy Isten bennünket segítsen. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. így aztán helyénvaló. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. mint egy. és jó útra térhessenek”. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való.ami éppoly hatásos lehet. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. mint a németek. add. Eddig úgy tudtam. ha az emberek látnák. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . Azért várjuk el.

. 7.. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. hisz általános a vélekedés. Közben hallani. ez alighanem így is van. Tegnap Belgrádot bombázták. érzékelhető hatása. és legalább három hétig kitart. így valószínű. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. IV. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk.000 főnyi brit sereg állomásozik. Ám ennek nincs közvetlen. nincsenek például fegyvereink. Tehát megoldódott a rejtély.000 vagy akár 500. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. Rajzok készülnek majd. bár ezt már akkor sejthettük. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka.000 ember életébe is kerülhet. mikor kivonultak Bengáziból. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. 1941. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. bár Hitler még így is jól járna. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. Tovább tisztázódhat a -(63)- . s így szükséges. mint akár több ezer légitámadás. hogy Görögországban 150. Azt hiszem. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. Felteszem. hogy egy sikertelen megszállás 100. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.csatahajókat. hogy valamivel ellensúlyozzák. a műszaki leírások alapján. és ma jelentették be először hivatalosan. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. hogy nincs az az erő. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. mindenesetre nehéz nem észrevenni.

) Egyre kevesebb a munka. most hirtelen rájönnének.. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . talán politikailag helyes volt meglépni ezt. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. A legjobb esetben talán még szűken vett. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. Mulatságos lenne. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. Etiópiát mindenesetre elvesztették.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek.helyzet. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.... Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. )Immár világos. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. Szinte látom..elsüllyesztették a Zara.. Persze. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. (. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. (.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. hogy beleszorítják őket a tengerbe. Nem tudni. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. ha az ember 2-3 évre előre gondol. A britek-minden veszteség nélkül . 102 A matapan-foki csatáról van szó. katonai szakíró. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. -(64)- . stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. hogy a katonai behívókat egyben arra használják.

s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. hogy pár napig nem is lehetett kapni).103 bestsellerét.I. elszalasztották az esélyt. 1941. Emlékszem. Például az. hogy nem volt annyi eszük. pontos. hogy ejtőernyők. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket.O. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. a regényíró állította össze. s igen nehezemre esett. Most olvastam épp az M. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. tényszerű ismertetőt. 8. IV. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. de tudván. Állítólag Francis Beeding. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. ez szeptember 7-én volt). .míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. of Information -(65)Tájékoztatási . mint „dicső”. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. s ez rendre azt igazolta. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. „hősies” stb.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. Rosszabbat vártam. hogy olyasvalamit hozzanak létre. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. csak sajnálom. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék.

aki az ablakban ült. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. Rajtunk az ítélet. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Később. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. de az óriási tűz engem is megbabonázott. miután a németek láthatóan elálltak attól. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. Aznap éjjel. Most jön Austerlitz. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. Kimentünk a tetőre. Hugh Slater. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. majd így szólt: . -(66)- . egyszer csak megszólalt: .Akárcsak Madrid. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. azt mondtam Fyvelnek: . . lángol-e még. hogy felébresztettek a robbanások.A kapitalizmusnak vége. még ki is mentem megnézni. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak.Ez volt Trafalgar.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. hogy győzelmet arat. Én mindenesetre nem így éreztem. de más fronton még várható.

amíg lehetett. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. Hol van már az az idő. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. IV. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . kapunk-e gépfegyvert.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak.106 Ma este igen rossz hír érkezett. 1941. hogy kivontuk csapatainkat. 1941. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. amikor rosszul áll a szénánk. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. 9. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be.gondolom. 11. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. Ez is igen baljós előjel. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. -(67)- . és Görögországba küldtük őket. s amikor megkérdeztem. legalább kettő jut minden századnak. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. IV. Csak erről beszél mindenki. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. a Balkánról alig esik már szó. ha a görögöket cserbenhagyva. hogy egyáltalán kiadták. A közlemény súlyát az mutatja.persze nem volt egy darab se -. A tegnapi lapok megírták. A nagyokosok szerint ahelyett.

Nem hinném. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. Az a két újság. se Líbiáról. Isten tudja. mind lehetségesnek tartja. és megszilárdul a helyzet. és a Sunday Express. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. francia hajókkal. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. azok a forradalmi változások. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából.. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. amelyekre számítottam. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. 1941. amely még ezeknél is pesszimistább volt. de ez más lesz. de mégis. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. hogy a politikai helyzet javulni fog. Semmi hír . IV. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. amely alig különbet. Lehet. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. 12. Akivel csak beszéltem. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. abbahagyom a naplóírást. mint gondoltam..se Görögországról. IV. -(68)- .márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. vagy legalább egy részük. Az egyetlen.. ami némi reményre jogosít. azt látom. most is zajlanak. a köznapi ember számára kevésbé érthető.. Úgy látszik. csak éppen nem adhatják tovább. mely igen sötét képet fest a jövőről. csak sokkal lassabban. 13.1941. hogy még mindig érvényben van az utasítás. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. Ahogy visszalapozok a napló elejére. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik.

Azt hiszem. de már sokkal kevesebb van belőlük. hogy létszámuk aránylag csekély. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. Nagyon igaz. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. Persze. bár ezt Kairóban107 még tagadják. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. arra számítva. aki jól ismeri Dél-Afrikát. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. amit a reklámokról írtam. D. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét.. 14. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. Mindjárt feltűnik. döbbenten láttam. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. 1941. mások azt állítják. de Tobruk kitartott. és elvágták a tobruki angol csapatokat. IV. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. míg december 4-én megérkezett az erősítés. s az is erősen hihetőnek látszik. nem tűntek el.Olvasom a bejegyzést. A németek az egyiptomi határig nyomultak. mint a középosztálybeliek. micsoda szedett-vedelt társaság ez. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. -(69)12-én hamar akció végül . csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. az utóbbi a valószínűbb. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. csak éppen a tempóját nem. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. Connolly mondta egyszer. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. Megrázó hírek. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították.

ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. hanem azért. IV. leszámítva azt a jelentéktelen esetet..Jaj. akkor máris megérte. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat.. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. melyben az oroszok megígérik. nem figyel rá senki. hogy kivonulnak Kínából . 1941. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk.úgy tartja. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. éppúgy. ha én nem kérem. Ha nem így lenne. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. hogy beismernék. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. 15. mit mondtak be korábban. . Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. tudja. A másik pultnál meg szól a gramofon. megkérdeztem a tulajdonosnőt. drága uram. anélkül. igen nehéz elképzelni. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. Görögországról semmi hír. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. és mivel kissé késtem. Mindez akkor. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. mi is történik. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak.persze csak fokozatosan. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. hogy az etióp hadjáratot befejezzék.

Persze. is ugyanezt mondja. IV. többeknek megjegyezve.. Senkivel sem beszéltem. Ez volt az egyetlen reakció.70 km távolságra! . 1941. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Emlékszem. de azért E. Szerencsére nem a sírok közé csapódott.” (Parlez vous. John’s Wood-i temetőt találta el. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. francia) . ez képtelenség. aki rendesen tudott volna aludni. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Igaz.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van.. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. és a mentők is ott várakoztak. Az ember már-már úgy érzi. 22. . és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. Barnsleyben voltam éppen. hogy egyszer bekövetkezik.. Egy másik a St. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. amitől már régóta tartok. és miután hallottam a hírt. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. betértem egy kocsmába. IV. és E. Ma reggel.Én még csak le se hunytam a szemem! . Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). hátha akad még egy-két túlélő közöttük.bizonygatja mindenki. 1941.is 108 „Mondja csak. A szombat éjjeli „blitz” még ide . valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. -(71)- .vidéket. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. 17. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. Persze. Két-három napja újra Wallingtonban. Az utcát mindenesetre lezárták. A fegyverek egész éjjel lármáztak.

. Furcsa lenne. fanina felé. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. Churchill kezd úgy beszélni.. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. amit kell. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. Athéntől kissé északra. -(72)- . mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. is beleértve. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. mint a kéve. Még nem tudni.” Kíváncsi vagyok.elhallatszott. Gibraltár megtámadása. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. vajon azt teszik-e. stb. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. Churchill a minap azt mondta. megalapozott volt. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. nem így lesz -. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. Ha az újságok híradásai igazak. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. hogy 109 Orwell gyanúja. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. minden még ezután megírandó cikkemet. rádiójegyzetemet stb. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. minden bizonnyal hamarosan várható. hogy sikerül majd. Olyan ez. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. Amióta itt vagyunk. Engem legfőképp az zavar. hogy a németek nem hullanak úgy. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén.

hogy a görög hadsereg. Különben sejtelmünk sincs. 23. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. A Daily Express burkoltan arra célozgat.8%-a származott az Egyesült Királyságból.55%.110 Mindaddig. 1941. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. hogy mennyire tudják tartani magukat. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.Ausztrália: 13. hány emberünk van ott. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. IV. és így tovább. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. a görögök visszavonulóban vannak.ÚjZéland: 13. 24. -(73)- . vagy csak egy része kapitulált a németeknek. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.1% Új-Zélandból. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. IV. Az oroszoknak dönteniük kell.55% . 1941. 25. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni.1%-a Ausztráliából és 19.mindez még hasznos is lehet. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . milyen hadállásokban. hogy ne álljanak ellen.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. Eszerint az elesettek 55. hogy ellenállnak-e a németeknek . Mindössze annyit lehet tudni.a hülyébbnél elháríthatnád. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira.

hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. hogy nem képes. bár azt hiszem. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. V. nem akar. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. IV. körülbelül 30. ami tényleg magával ragadta az embereket. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. 1941. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. vagy esetleg a harmadik. 2. C. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. 28. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. most mindenféle hússal üzletel. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. avagy tétlenül elnézik. -(74)- . de bármelyiket választják is.111 Gondolom. 25.. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. mert nem volt mivel etetni őket. IV. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. Tegnap eljött hozzánk egy ember. csak kutyaeledelnek. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni.az ára -. Milyen kár. 1941.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. Csupán annyit tudtam kivenni belőle.

Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. mivel úgyis megegyeztünk. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. nyilvánosan kijelentette. Mesélte. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. miután bejelentették. úgy látszik.. s úgy hagyjuk el a porondot.112 Azt mondják.000-re teszik. V. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. aztán egyszer csak halljuk. Mint mondja. -(75)- . felszerelésük jó részét és 12.. újabban az egész cég erre állt át. mint arról korábban tájékoztattak. ügyvéd. mint a bútorhuzat. 8.tisztes ábrázatú.ez egybevág a német hadijelentésekkel. gondolom. 1941. Spender113. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. A hajókról nem esett említés. mint az íj és a nyílvessző”. 3. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. az ausztrál kormány egyik minisztere. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. Katasztrofális. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. majd elnöke lett. mindenféle volt közöttük. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. Hátrahagyták összes tankjukat. de ez számunkra nem gond. mert folyton csak fegyvertokokat szab. politikus. hogy kevesebb katonánk volt ott. amiben mindent odaígérünk nekik. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát.000 körül. az is ugyanúgy készül. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. valójában 55.000 embert. ahogy a tűpárnát tartotta. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. és hét-nyolcezren estek fogságba . Persze az is lehet. A veszteség állítólag 3. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne.000 járművet vesztettünk.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere.000 ember.

s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. s menten elgyámoltalanodunk.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Sosem tudni előre. ám biztosan valami rosszat jelez. Előre látható. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. Ha olyan ügyért harcolunk. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. gyerekek. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat.és azt hiszem. V. hogy balul üt ki. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. pusztán azért. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. folyton az az érzésem.csupán azt jelzik. Valahányszor csak elképzelem. a kicsik sorban fekszenek. akár a nyulak. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. csak annyi bizonyos. 6. A semleges államok megtámadását illető aggályok . A törökök felajánlották. amiben igazán hiszünk. meglepő látvány tárul a szeme elé. A tiszta. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. apa. nincsenek fenntartásaink. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Érdekes. anya. Itt-ott nagyobb családokat is látni. mit fognak tenni. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. ami nem túl jó jel. Békésen alszik mindenki -(76)- . mert hiányzik az akarat. 1941. ha csak a puszta harcról van szó. Főleg a fiatal házasok ilyenek. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. Iránban mozgósítás van.

a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény.a kicsik hanyatt fekve. hogy a mi házunkat találták el. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. Immár bizonyos.az erős lámpafényben . hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. netán mindkettő ellen. hogy épp benne voltam egy házban. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. de úgy tűnt. Lefelé menet közölték velünk. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. Gondolom. az egyik. Az éjjel komoly légitámadás volt. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. E. 11. kintről valaki kiabált. külügyi népbiztos. valami raktárépület lehetett. s a szobában sem keletkezett kár. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. meredek. mintha viaszbábuk lennének. 114 Vjacseszlav Molotov. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. hogy mindez német nyomásra történt. de megmaradt alelnöknek. 1941. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. Felkapaszkodva a tetőre. ez az első eset. tőlünk nyugatra. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. Az ablakok épen maradtak. melynek üzenete nem egyéb. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. V. hogy az oroszok bejelentették. A füst csak igen lassan oszlott el. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. Nyilvánvaló. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. 1941-ben leváltották. felkelt és kinézett az ablakon.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. amikor találat érte. s hogy mindenki maradjon a lakásában. Az elmúlt napok legfontosabb híre . kiváltképp nagy volt. égre szökő lángokkal. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. ez az első diplomáciai lépés. -(77)- .

és a bent lévő autók kiégtek. hogy menjünk ki.-ékhez. s láttam. Elmentünk D. Később megjegyeztem E. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. amit hónapok óta őrizgettünk. és talán nem lesz módunk visszajönni. mire ő visszakérdezett: . Később kiderült. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. csupa korom vagyok én is. akik teával kínáltak. sebtében összeszedtünk néhány dolgot.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst.nek. amit a legfontosabbnak tart. Ilyenkor az ember azt viszi magával. Magunkra kaptuk a ruháinkat.Talán azt hiszed. -(78)- . hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. milyen sötét lett az arca. s én csak utólag döbbentem rá. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. Hallottuk. hogy tényleg ég a ház. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt.Igen. gondolván. amint kiabál valaki: . hogy a folyosón nem lehetett látni.

bejelentvén hogy Hess megőrült. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. Csak azt tudom. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. iraki nácibarát miniszter. V. Egy hónappal később rövid harc. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Darlan116 Sztálin.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. május 30-án Iránba menekült. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. továbbá mindazon térségek neveit. aki 1941. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik.1941. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Utóbb többször is felmerült. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Franco . Rashid Ali117. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Szíria. Churchill nem akart tárgyalni vele. Spanyolország. remélve. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). Hitler közeli barátja. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. 13. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Az egész ügy merő rejtély. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. és Rashid Ali 1941. Még csak ötletem sincs. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Alfred Hornként mutatkozott be. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Irak. a Führer helyettese. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 1941.

Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. lesz titkosrendőrség.könnyedén be lehetett volna keríteni. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. hogy ez történik majd. Persze. Tangert és Szíriát akkor. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. legalábbis szerinte . hadihajók stb. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. -(80)- . Úgy tűnik. akik meg tudnak lepődni azon. a lakosság fele pedig éhezni fog. a Kanári-szigeteket. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Churchillnek és társainak az lehet a terve.) miatt Dakar. hogy nem fog sikerülni. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Ezzel szemben a valóság az. szégyen!” Úgy látszik. nincs esély arra. talán még Amerika is. mikor Franciaország a háborúból kilépett. vannak még emberek. a Kanári-szigetek. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Tanger. ha kiderül. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. hogy ez már-már törvényszerű. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. Az egész világ ellenünk van. amikor nem vettük be Dakart. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. mi biztosan el is toljuk. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. Szíria. hogy mindent veszni hagyunk.tolni. már akkor. hogy ember.és fegyverhiány (repülők. Az ember kezdi azt hinni. amikor még megtehettük volna. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben.

hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. Ha csak 10-20. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. Szíriáról.700 új-zélandi és 6. csak végre ismernénk az alap tényeket. (Liddell Hart szerint összesen 28. A brit -(81)- . 24. 21. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. új-zélandi és ausztrál. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Mindenki Krétára figyel. ha Kréta csakugyan próba. szervezetlenek voltak. 10. mint Angliában. Valaki megsúgta. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. hogy így van. Irakról semmi hír. Három csatahajó. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. még úgy is.540 ausztrál. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. hét cirkáló. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. 1941. és majdnem ugyanannyi görög volt.960 brit. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. 1941. V. hogy hány ember védi is a szigetet. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket.600 brit. egy repülőgép-anyahajó. Lehet.300 görög. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. V.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. és milyen a fegyverzetük. Ezt az arcátlan. V. légvédelmük szintén gyenge volt. Darlan nyilatkozott. Úgy tűnik. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti.1941. majd ejtőernyősöket vetettek be. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. 7. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. 17. 25. így azt. A német légitámadás május 20-án indult.

Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. és csak utána az etiópot. 31. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. a mentegetőzés. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. 1941. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. V. bár rideg.500 Krétán szolgáló katonából 16. annak tagadása.500-at mentettek ki.olvasni. Arra sincs magyarázat. 1.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. -(82)- . hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. és 14 gép védte Szuezt. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni.000 görög volt. VI. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. 1941. Kivonulunk Krétáról.bár még jobb lenne azt hallani. hogy hányról is van szó. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. ebből 2. Az. 122 A 42. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. A brit csapatok Bagdadban vannak . 13. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel.

500 sebesült. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. Szíriára. abból legalább kiderülne. A híradás nem felelt meg a valóságnak. márpedig ennek semmi jele. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. hány kereskedelmi hajó. VI. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.996 új-zélandi). Ebből nyilvánvaló. 124 Szíriába.200 brit.376 ausztrál és 2. S mindez teljesen hiába. A teljes veszteség várhatóan 10.000 brit tengerész esett áldozatul. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. Ma reggel jött a hír. mint azt a sajtóval tudatták. számos légvédelmi ágyú. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. 1941. Szuezre vagy Máltára csapnak le. 3. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.714 halott és 2. azt mondják. Most. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. A britek arra számítottak. Hitler eleinte habozott. tank és repülőgép. Miként K. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. hogy semmi értelme Ciprust védeni. valamint a Greyhound. 20. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. Összességében a szövetségesek 16.000 embert kellett elszállítani. -(83)- . Pár nap 123 A Calcutta. A német veszteség: 3.. 3. aminek vagy 2.583 embert vesztettek (ebből 8.000 ember. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. Student tábornoknak..vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. hogy Kréta kiürítése megtörtént. Fiji és Gloucester cirkálókat. Hereward. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.

hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. VI. hogy talán az egész manőver nem más. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. s eddig még senkivel se futottam össze. VI. -(84)- . úgy tűnik. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk.múlva már nyilván késő lenne. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. A közeljövőben. 125 Stafford Cripps. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. mint puszta blöff. 1941. 14. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. 8. úgy lehet. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. ha csak elkerülheti. történetesen az Anglia elleni invázióról. nem fog háborúba keveredni a németekkel. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. 1941. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. amelyről. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről.

amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát.126 1941. 20. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. s megállítottak három finn hajót is. 22. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. hogy ez „jól jön nekünk” . 1941.1941. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. Mindez nyilvánvalóan jelzi. Nyilvánvaló. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. ha nem is tudják megállítani. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. Íme. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. Az jutott eszembe. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Általános a vélekedés. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. ez a jutalom. hatalmas közönség előtt. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet .ámbár azt hiszem. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. -(85)- . VI. és ezzel. VI. VI. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett.persze csak akkor. Rendkívül izgatott mindenki. Napok óta rendkívüli a hőség. 19. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára.

miként hatna. hogy őszintén ajánlja a segítséget. bár lesz annyi eszük. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik.ha nem is sokan – a gazdagok között. ma igen jó beszédet mondott. 23. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. ha nem lennének biztosak benne. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. 1941. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. úgy vélem. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . bár igen meggyőzően hangoztatta. A legrosszabb az az egészben. amíg leszámolnak Angliával. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. VI. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. sőt magukat az oroszokat is.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. Churchill. hogy gyorsan véghez tudják vinni. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. a légierő és a flotta legénységét. úgy találtam.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. csak úgy. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. Mit gondolnak vajon ezek. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. mint a baloldali pártokat. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. Persze akadnak néhányan . akik nem bánnák.

az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. úgy hiszem. Tíz -(87)- . e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Azon múlik minden. éppúgy összerogynak majd. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Meglátja. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. s még azt is meg merem kockáztatni. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Kétségtelen. hogy ennek maga Sztálin a feje. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. mi több. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. és ne folyjék ellene belső aknamunka. az esetben érdekük. s újra támogatják a nácikat. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. Egykettőre hazavágják a nácikat. elfogadnák Hitlert vezérüknek. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Orvos (külföldi. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget.000 font jövedelemből élők. Persze nyomban hangot váltanak majd. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. Három éve még az évi 1.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. mint az első háborúban. a kommunisták. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett.

míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. s alighanem elfoglalták Litvániát is. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. Az esetben. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. Akárcsak az emigráns fehérek. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be.még ha lesz is némi „húzd meg. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. -(88)- . hogy szamovárt áruljon. ereszd meg” -. hogy a németek azért kiváló katonák. Mindenki arról élcelődik. VI. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. Már egy hét múlt el.. többféle magyarázata is lehet. E szerint bevették Lemberget. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. Nem tudni. Hisz azok a politikai viszonyok. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. itt most nem állnak fenn. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. Állítólag túlszárnyalták Minszket. 1941. (. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. 30. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz.. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van.

A felek vállalták. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. VII. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. s mint ilyen. mint az a tény. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. Sztálin rádióbeszéde nem más. 1941. Churchill beszédének méltó párja. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. amelynek nincs angol megfelelője. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. szögesen ellentmond mindannak. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. 3. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. melyben egyértelművé tette. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. jóllehet formális szövetség még nem létezik. Mindenesetre elég sok időbe tellett. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. -(89)- . a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. legalábbis e pillanatban. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen.

Több lap is türelmetlen. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. VII. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . mire is használnák e tankokat.oldalunkra. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. Ha most. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. ha majd netán ők is átállnak végül. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. hiszen őt úgymond a „lélek”. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. Nem tudom. nem indítunk szárazföldi támadást. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. és azt sem tudni. amíg be nem bizonyosodik. s arra sem utal semmi. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Ha a németek helyzete megengedné. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. lám. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. láthatóan nemigen készülnek támadásra. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. 1941. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. a belső meggyőződés hajtja. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. legalábbis Angliából nem. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. Azt aligha hiszem. 6. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. de ha semmivel nem próbálkoznak. s ettől.

hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. és a Truth129 néhány példányát is. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. Az az anekdota járja. Nyilvánvalóan az az „irány”. hogy az belépett a háborúba. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. és alighanem ez a jövőben sem várható. hogy a németek vesztesége már 700. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. Néhány ír katolikus lap mostanra. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. A németek már átkeltek a Pruton. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. ám azt nem tudni.számíthatunk rájuk. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. vajon elérték-e már a Beresinát. Az oroszok azt állítják. A frontokról sincsenek megbízható hírek. Kíváncsian várom. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. jelentése: igazság.000 emberre rúg. nyíltan szimpatizál a nácikkal. -(91)- . mégis hasonlóan ír. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. most. visszatértekor meglepve konstatálta. ahol kommunisták üléseztek. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. ha a német támadást netán már visszaverték. Ha ez tényleg mérvadó. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. hogy lássam. Végignéztem a katolikus lapokat.mindezt két héttel azután. hogy az a „semlegesség”. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. úgy tűnik. egyikük. megtiltván számukra.

Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. amely Dunkerque-kel kezdődött. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. mint amit elszenvedett. Már csak egy hónapunk van arra. -(92)- . de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. hogy bármit is terveznének. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el.bár azért összeomlani sem fog. Az a félforradalmi időszak. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. Ezért itt be is zárom e naplót. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Úgy sejtem. az irániak már menekülnek. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. miként azt terveztem. A keleti front. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. de nem hiszem. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Ugyanakkor semmi jele. egy új korszak kezdetéhez érve. hogy belefogjunk valami európai akcióba. de ezek egyre gyengülnek. VIII.1941. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. mára véget ért. 28.

miután a háború új szakaszába ért. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. Gyakran hallani a megjegyzést. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. azok is hallgatnak róla. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. de alighanem már elment. mekkora jelentősége is lehet Indiának. rész 1942. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. akik képtelenek felfogni. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. mint a sír. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. III. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. 14. -(93)- . miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. Sokan azt gyanítják. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. Kósza találgatásokat hallani minden felől. E percben az is nagy talány. Így például. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Akik netán tudják.II. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Azt. hogy csak azért küldték el. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. amiből egyúttal kikövetkeztethető.

példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. de azért még nem dőlt el semmi. miként is tudnának akár a németek. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. mint mí az angliai csatában .még ez évben különbékét köt. maradok. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. különben valószínűleg nem. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. és csupa haszontalan. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. mivel nem látom be. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk.a teljes vereség ugyan elmaradt. bár nem tagja a pártnak). Bár intézkedéseit sok bírálat érte. [Másfelől viszont vannak. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. [Azt hiszem. bár annyi azért igaznak tűnik. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. hogy az esetben. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. egy balti orosz. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. egy kompromisszumos békekötés reményében. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. akik úgy vélik (például Abrams. majd közellátási miniszter. -(94)- . hogy Beaverbrook távozik. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is.

b) Ha az oroszok támadnak először.. hogy miért. nem lehet tesztelni. mindez mit se számít. Persze én sem hiszem. ha legalább tudjuk. kíváncsi vagyok. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. még akkor is. nyitva a bejárat. mikor ér hozzám vissza. azt mondhatjuk. nem. sajnos. s az ember olyan dörzsöltté válik. 1942. -(95)- . május 30.katonainál is kiábrándítóbb. mennyire hatékony a suttogó propaganda. úgy látszik. A propaganda merő hazugság. akkor „mi már előre megmondtuk”. mit teszünk és főként. ha az ember történetesen igazat mond. úgy tehetünk. hogy azt korábban el se hitte volna. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. hogy csak azért nem. akkor mi. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. 1942. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mert a japánok félnek az oroszoktól. mintha az egészet a japánok kezdték volna. március 11-én terjeszteni kezdtem. Mégis úgy vélem. hogy így lenne. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése.. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt.

aki most tért vissza Amerikából. se légvédelmi tűz. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. Orwell későbbi. mivel Harold 133 William Hickey.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. s nyilván így van ezzel mindenki. baloldali politikus. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. Eddig még nem jöttek rá. 1942. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. -(96)- . 22. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. Azt mondja. III. de nem követte se bombázás. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). aggasztó a közhangulat odaát. és még csak utalást sem teszünk rá. amíg a légiriadót le nem fújják. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. A termelés akadozik. 1942. később munkáspárti képviselő. 15. III. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. amíg csak lehet. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. a britellenesség százféleképp virít. Empson mondja.

136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. mindez ijesztően hatékony. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. 135 New British Broadcasting Station . -(97)- . Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. diplomata. majd Leningrádba ment. ugyanakkor a BBC felkért. 137 Victor Serge (1890-1947). parlamenti képviselő. mivel legalább tudatosan az. Alfred Duff-Cooper.angol nyelvű német propagandaadó. 1941-ben Mexikóban telepedett le. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. Az októberi forradalom után Moszkvába. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. életrajzíró. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. újságíró. később Berlinben indított lapot. kritikus. író. életrajzíró. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. akik 134 Harold Nicholson.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. óva intve mindenkit. hiszen az emberek jó része tudatlan. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. örökbefogadás útján lett francia. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. egyenjogúságot a kaffereknek.

Az egyik lehetséges fejlemény. Én mégis azt hiszem. mert folyton újságot olvasok. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. vagy legalábbis azok egy részét. mert erkölcsileg viszolyogtató. Ugyanaz az ócska taktika. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. Általános a gyanú. Nem is annyira azért. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. de nem folytatná a támadást.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. hogy Oroszország különbékét akar.nincs semmi hír. Mindez persze. Nekem úgy tűnik. [Csupán akkor lenne esélye. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. ehelyett inkább dél felé. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. mindenütt legyőzték a fasiszták.Franciaországból érkeztek. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. ha itt új kormány állna fel. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. meg kell támadnunk Európát. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. s ameddig Sztálin hatalmon van. mind egy kedvezőbb békealkura. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna.] -(98)- . Így aztán mi. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. márpedig a Kominternt eddig mindig. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. mint a franciaországi hadjárat idején . Mindez jórészt azért van így. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. kiutasításukat követelve.

139 Közkedvelt baloldali lap. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. 141 Herbert Morrison. 1942.S. valamennyi hihető. munkáspárti képviselő. valahogy kiszimatolták. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. Krishna S. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. ez idő tájt brit belügyminiszter. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. K. III. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. úgy tűnik. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Állítólag holnap kiderül végre. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. melyeket az 1. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . 27. A leginkább elterjedt változat az volt. Shelvankar. 140 Aqneurin Bevan. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. világháború idején írt.S. Egy megrögzött ellenségünk. melyek szintén a Daily 138 Dr.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot.

A ember már-már [H. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. káros hatással volt a brit közvéleményre. Erről feljegyzést küldtem Dr. -(100)- . többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb.a konzervatívok nem kis mulatságára. Tom Jonesnak. Mindenki azt jósolja.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. a az krókuszok. G. miután a Horizonban megjelent „Wells. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. és visszatér az újságíráshoz. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. és további egy órába telt. Cassandra142 bejelentette. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. 144 A vita Orwelltől indult. A késlekedés fő oka az volt. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. aligha vettek volna tudomást róla. ám azt mindig is élvezik. aki azt Sir Jas. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. ha két szocialista esik egymásnak. Griggnek143 továbbította. igaz. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. Azt hiszem. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. Hitler és a Világállam” című írása. szétosztani a muníciót. hogy három hónap se telik bele. hogy a lőszert nem osztották ki előre. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. ezt a vádat utóbb visszavonta. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. vagy ha mégis.Mirrorban jelentek meg . Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt.

az üvöltés. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát.) Minden harcolnak. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. akik nem harcolnak. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. Rossz jel ugyan. „eszi . így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik.. IV. és Cripps talán ezért is oly magabiztos.ha jól tudom . az igaz -(101)- .] Akad persze. a katonák mocskolódnak. a szövetségesek közül .nem eszi” ajánlatától. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre.eggyel sem. hogy nem mi. az háborúban újságírók így van. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. s megkért. hogy a hadipropaganda. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő.] 1942. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. az indiaiak sem örülnek neki. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. „(. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló.Tokióval. Azt hiszem. aki úgy véli. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. 1. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. [Akárhogy is. már csak a közvélemény nyomására is. remélem.. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. s úgy látom.

hogy sokan szentként tisztelik. Azt hiszem.] Nem tudom. harcias britellenes indiai nacionalista.: Betlen János és Tóth László. 145 Hódolat Katalóniának. o. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. egyébként semmi ok a bizakodásra. az esetben. s annyi igaz is. Cartaphilus. minthogy hiába remélte. -(102)- . Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította.] Lehetetlen megállapítani. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. Gandhi készakarva keveri a bajt. 3.hazafiak pedig. 1942. hogy e sorokat leírtam. 94-96. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. IV. majd üdvözlő táviratot. itt vagyok a BBC-ben. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. messze elkerülik a lövészárkokat. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. hogy mi a tét ebben a játszmában. Jó jelnek veszi mindenki. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. és sikertelenül vezette a britek ellen. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945.”145 S lám. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. Arra biztatta az indiaiakat. 1999. hogy a hír nem igaz. Mármár vigasztaló a gondolat. Ha majd eljön egy újabb háború. nem egészen öt évvel azután. augusztus 19-én. Ford. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. Ellenfelei úgy tartják. ha a németek megtámadnák. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. amikor kiderült.

s elég balga ahhoz.-nak. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. író. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. George. Mondtam is A.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. indiai államférfi. mire A. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. igehirdető és propagandista. s hogy voltaképp nem is akarja. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. folyvást arról lármáznak. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Egyszerűen elképesztő. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. Megjegyeztem. hogy nem számít a függetlenségre. 148 Krishna Menon (1897-1974). Legnagyobb ámulatomra. így szólt: . Még mindig azzal áltatják magukat. -(103)- . Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. hogy azt higgye.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. [Már csak mennyiben az a kérdés. újságíró. kiváltképp a kommunisták között. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. mindezzel Anand is egyetértett. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. aki ez idő szerint Angliában élt. ügyvéd. nemigen tudja azt elképzelni. a fájdalommentes mártíromsághoz. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. mikor ez ellen E. 1942. s igen meglepődött. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. tényleg készül valami. no meg azért is. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. Útban visszafelé több gép megsérült. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. mire Pritt közölte velük. Ekként még az sem okvetlen igaz. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hogy „persze. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. az író nővére. IV. egy indiainak ezt kell mondania. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. [E. Fyvel meséli.] Mind több szó esik egy európai invázióról. A hatás inkább lélektani. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Persze. hogy mindenki hazudik. Eileen Blair. mintsem hadászati jelentőségű volt. mintha mi sem volna természetesebb. -(107)- . s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. mert ha megengednék maguknak. Tokiót bombázzák. ha mindkét fél megerősíti. tiltakozott. hogy 1940 táján. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. 19. hisz 153 1942. Most már csakugyan azt kell hinnem.áll a nálunk dívó. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. mondja. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. felszínes Amerika-ellenességre is. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték.

Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. hiszen e tranzakciót korábban leállították.] Ami pedig a második feltevést illeti. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. lásd Amerikát. 1942. -(108)- . hogy a hála politikai fogalom. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. ahol internálták őket. Ugyanakkor. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba.aligha kockáztatnák meg. másrészt. Mégis meglep. hogy ekkora bakot lőjenek. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. mely javíthatna helyzetünkön . [Ha ez így van. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. az a két józan és gyakorlatias lépés. akkor ez valami új fejlemény.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. IV. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. valamint Spanyolország megszállása -. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. 25. akkor nincs többé indok. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. amiért derekasan küzdöttünk. sokan úgy beszélnek. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. hogy különbékét kössenek. Csak kevesen érik fel ésszel.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. ami Sztálint a háború folytatására késztetné.

-(109)- . felségterületen tartózkodik. mint bármely más irányba. kormány bejelentette. Németországban viszont. ám azért ez sem lehetetlen. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. az máris sokat elárulna arról. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. Indiában. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. de elhárították. ahol 1943. 6. mintha Berlinben volna. 2. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. hogy úgy tüntessék fel. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. Az olasz rádió bemondta.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. hogy a vichyi körök is úgy vélik. 4. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. mindenesetre arra vall. Bósz Japán területen van. majd onnan dekódolva sugározták. hogy támogassák. Afganisztánon át. 5. február 8-ig tartózkodott. teljesen alaptalan. 7. A vichyi közlemény.Amit tudni lehet: 1. Általános a vélekedés Japánba szökött át. A (német) Szabad azonosították a hangját. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. megsúgták-e ezt nekünk is. hogy ha az oroszok átengedték. mire ez a nagy felhajtás. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok.

miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. valószínű. mint rendesen. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. melyek mostanában hülyébbek. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. IV.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. 1942. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. [Semmi hír.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Annál pompásabb alkalom. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Hónapok semmitmondóak alapok. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. avagy bátorítás az oroszoknak. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. hogy nem hagyjuk őket a pácban. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. mikor az mégsem indul meg. 27. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. hogy azután gúnyolódhassanak.

de az igazat megvallva. még akkor sem. és mitse törődik azokkal. akár egy csapot -. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. csillagászati árak fejében. A legmegdöbbentőbb mégis az. mindenki egyforma. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. hol elzárva. kiváltképp azok. váltig az a benyomásom. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek.hol megnyitva. Cukrot már alig lehet kapni. pusztán a politikai célszerűség alapján. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne.” Az ember azt hinné. vagy az írását olvasom. Ez leginkább akkor tűnik fel. Bátran lehet hazudozni. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. ha pedig ez mégsem történik meg. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. s a szellemi tisztesség. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. ha olyanokkal állunk szóba. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. [A legtöbb balos. Ha szót váltok valakivel. ahogy a részvétet adagolják . csak itt-ott találni kisebb mennyiséget.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. hogy becsapták. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. mi több. akiknek határozott véleményük van. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. Mindenki becstelen. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. Mindenki folyvást ítélkezik. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. Fuldoklunk a mocsokban. ha tényleg senki nem veszi be őket. és csak a saját érdekeit nézi. Ugyanígy -(111)- . hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. akikkel nem értünk egyet. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. a hallgató is könnyen ráébred. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést.

május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. Cripps beszédét leszámítva. szitkozódnak. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. -(112)- . hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. alighanem nagyon is sokan vannak. hogy megtöltsék az üléstermet. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. hogy csak mintegy 250-en voltak . Most a felsőházban gyűlnek össze. Tegnap elmentem az alsóházba. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. miközben a képviselők felsorakoznak. akik 1941.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. 1942. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . elég gyengécske műsor volt.még így is elegen. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek.] Avagy tényleg nem akad senki. hogy telt ház van.viselkedtek azok. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. 29. hogy ez valaha mind plüss volt. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába.esküdni mernék. IV. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. csak épp nem hallani a hangjukat. mindegyre az jutott eszembe.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. de megszámolva a képviselőket kiderült. hanem arra. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt.

talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette.1942. nyomban megírtam. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. mint egy újabb imperialista hódításról. még az is lehet. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. 1643-ban -(113)- . Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. egyikük igazi keménykalapot viselt. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. mint a szíriaiakat157. [Sok a találgatás. Annál inkább elkedvetlenedtem. hogy Szingapúr veszélyben forog. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. Amennyire megítélhetem. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. A dolognak végül is az lett az eredménye. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. mi készül”. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. 6. V. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük.alighanem a külügyminisztériumból -.] Mihelyt kiderült. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. hogy részben tényleg így történt. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. 157 Az a hír járta. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. mikor néhány hete megjött az utasítás . hogy 1941. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé.

Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó.Frank Owenre159 tippelnek.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. rádiós személyiség. író. egy romboló. 159 Frank Owen (1905-1979). kinek higgyen. arra következtetek. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna.] 1942. Ez volt az első olyan tengeri csata. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. -(114)- . [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). 74 repülőgépet és 543 embert. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. V. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. hogy ő lett volna. W. egy rombolót. több mint 80 repülőgép és legalább 1. olyan elképesztően nagy számokkal. hogy úgy látják.-a között zajlott.000 ember. Szerintem ez kacsa. 1648-ban csatában esett el. de nem hinném. hogy az ember nem tudja. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. elérik céljaikat. 160 Frederic Warburg. Mindenesetre abból. újságíró. 8.

már azt is tudják. 1942. Kérdésemre. 11. mi több. és „reszkettek az előszobában”. Szerdán találkoztam Cripps-szel. akit igen jól ismert. mint a „minden követ megmozgat”. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. Felteszem. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. „sötét alaknak” -(115)indul a német . hogy pár héten belül bevetik a gázokat. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. V. Bár az orra kissé túl borvirágos. a japán kormány úgy döntött.] 1942. mint gondoltam volna. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. hogy mi a véleménye Bószról. századi életrajzokban olvashatunk arról. Wintringham ugyan tagadja. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. hogy találkozzék vele. az „előszobai reszketés”.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. hogy érdemben beszélhettem vele. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. ám én fenntartom. 15. hogy ő volt.1942. hogy Bósz német területen van. s mégis. 18. A falakon régi metszetek. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. hogy ő írta volna e cikket. 30. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. hogy mennyire igaz ma is. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. V. ez volt az első alkalom. csak az tudja igazán. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. aki közel jut a politikához.] Cripps biztos benne. hogy az emberek pártfogójukra vártak. és készséggel válaszolt kérdéseimre. V. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát.

V. 21. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. és folyvást valami küszöbönálló. összevetve egymással őket. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. akár orosz. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. hasznos lehet számára. Megjegyzésemre. Bármit megtenne. 22. 1942. amit mond. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. és kizárólag a saját karriere érdekli.162 A hír persze Warburgtól származik. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. Bár így lenne. május 26-án írták alá. Nyilván az jönne ki belőle. mivel sehol nem történik semmi. Jól jönne most egy hét szabadság. Képtelenség! 1942. -(116)- . Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták.nevezte. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. V. világrengető eseményben hisz. amiről úgy véli. 1942. ami még csak ezután fog felpuffadni. csak az orosz fronton. akár német forrásból származnak is. Cripps csupán annyit mondott. Cripps vitatta ezt. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. V. hogy Londonban van. Molotov állítólag Londonban van. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. vagy sötéten borúlátó. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. 19. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. úgy ez váratlan ajándék. aki felváltva túlzón optimista. Állítólag Molotov nemcsak. hogy miről is írjak. Ha igaz.

1942. még a rádióban is beolvasták. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. mi több. gondoskodni fogok arról. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. 27. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. amivel nap mint nap elárasztanak. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. akinek olyan az arca. hogy mindez önökre nem vonatkozik.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. de a legfontosabb tanulság mégis az. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). . erősen sárgás bőrű. mint a rábízott legénység kiképzése. 30.” Ezt lehozták a lapokban.végeztek. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. hogy tényleges dolgával foglakozna. 1942. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. akár egy -(117)- .” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. hogy ma senki sem teheti meg. se pedig beosztottaikra. V. idősebb japán férfit. hétfő. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. tegyenek arról. V. ami nem más. de kérem.

aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Garvin. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. és úgy véli. Warburg. forradalmi értelmet is adni. vagy inkább. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. az Astor család. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. annak oroszbarátsága miatt. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. minden. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. főleg Lady Astor.béketűrően szenvedő majomé. aki ellenezte. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. Állítólag csak azért. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Úgy véli. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. ami számára értékes. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Azt mondja. rendkívül intelligens a maga módján. Alighanem a követség munkatársa. valós alapja van a dolognak. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. a lap tulajdonosával. akik képesek a háborúnak egyfajta új. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. mára elfeledte az egészet. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. ebből következik Churchill-(118)- . Épp csak azt nem tudni.165 163 J. s most csupán azzal van elfoglalva. hogy a rendőr azért kíséri-e. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. Természetesen oroszellenesek. s egyben összegyűjteni. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. elvész. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. Az egész képtelen manővernek tűnik. jobboldali újságíró. L. mintha ő lenne a csali. s az Observer átalakítása is része e manővernek. tudatosan venne részt ilyesmiben.

már ami a szovjet szövetséget illeti. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. a kedves. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. amikor csakugyan arra készültek. 166 Desmond Hawkins.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. gyötört. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. szabadúszó újságíró. hanem a szakszervezet hetilapját. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. Volt egy időszak. a francia haditengerészet főparancsnoka. a láb. Azt is hozzátette. -(119)- . mint ismert antifasisztát. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. gyönge lányt. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. szerinte még az sem kizárt. A szív. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. hogy sült halat vett. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. s a lélek jajgat és sikolt. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. mivel azt hittem. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. a kéz. 167 Francois Darlan tengernagy. „ha tudna járni”. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. mely újabban „a királynál is királypártibb”. ellenességük is. Darlan167 admirális érdemeit. Megzaklatott. A háború sötét Poklába vont. a Labour’s Northern Voice-ot is. Már fáj minden tagunk. Ezzel egyetértek. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. És fogtad őt.

alig látni egyenruhát. Ó. ember.nézd. Nagy a forróság. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. hazád. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. őt. Nincs rohanás. oldja. ím a sárba húztad őt. kinek haját A szél bogozza. Feltűnően kevés az autó is. VI. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. hogy milyen normális minden. Úgy látszik.. ki szép. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Különben furcsa. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. aki A kedvesed. majd hazatért. lebzselnek a parkokban. hogy tárgyaljon a szerződésről. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül.) Állítólag itt járt. Eisenhower 1942..169 1942. 4. magad Kezével jobban vérzed. tolják a babakocsit. VI. (. szennyezed. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Ennyi. 6. Csak itt-ott látni egyet. Hogy meg ne illethesse más. tennen magad Csak őt imádtad. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása.A rózsaarcút. Még mindig Molotovról szól a fáma. teljesen békés. szelíd ma is. ember. nézegetik a galagonyabokrokat. Mert azt kívánta durva háborúd. Az újságok még a nevét sem említik. ocsmány zűrzavar Királya . a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. azt. Ne tiltakozz. 1942. benzint még feketén is nehéz szerezni. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták.

lehetőségéről. miután egy éve maga is azt követeli. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. 1942. aki a háború kezdete óta mindent megtett. az is csak Észak-Afrikában. Kingsley Martin171. baloldali újságíró. 7. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. hogy már döntés született az invázióról. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. és többnyire az a verzió az igaz. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt.mindezt épp ő mondja. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. 171 Kingsley Martin. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. Úgy tűnik. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. Hazugságok hálójában élünk. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. akik a vonaton találkoznak: .Hová utazol? . Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. Akárhogy is. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. VI. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. hogy nyissák meg. -(121)- . újabb front csupán 1942. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. Azt mondja. most egyszerre visszariadt tőle. biztosra veszem. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. és így tovább .Berlinbe. november 8-án nyílt. A BBC megbízhatatlannak tartotta. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát.

például azt. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. a másik kommunista. kritikus. 173 William Empson: költő. én azt hiszem majd. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. hogy kém. Orwell barátja.174 172 1942. A szokásos hiábavaló szócséplés. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Jack Common. David Owen. Rajtam kívül ott volt még Empson. Mikor azt mondtam erre. ha egyszer a háborút megnyertük. Guy Burgess: a BBC producere. a háború októberre véget ér. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. akinek nem értettem a nevét. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. micsoda lényegi különbség. David Owen: Cripps titkára. mivel a németek addigra kifulladnak. akiről utóbb kiderült. mintha nem értené a megjegyzésem. hitvány gazember. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. valójában Lipcsébe tartasz. mintha nem is érzékelné. Norman Cameron. Jack Common: író.Hazug alak. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. akik úgy képzelik. miközben te. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. úgy tűnt. Norman Cameron: költő. Úgy tűnt. ha Berlint mondasz. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. Azt mondta. hogy vannak befolyásos emberek. -(122)- . június 2-án. és láthatóan mindenre odafigyelt. azt hiszed.

mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. majd június 4-én belehalt sebeibe. Emellett. Népes rajokban egyszerre érkeznek. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. mindenki azt szeretné. szükségképp beszűkül a látóköre. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. és eközben oly élénken csivitelnek. [Az ilyen emberek azt feltételezik. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. 1942. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. hogy egy ponton túl. s 2. szintén egyetértett Cripps-szel. hogy ki-ki megkapja partvisát. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. Cripps tartását valami belülről kikezdte. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. leülnek a portánál. VI. s az a legfontosabb. 10. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők.[David Owen. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad.] Láttam. akit nem ismertem. inkább talán a felelősségtudat. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. akár a verebek. [A német adó bejelentette. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. Himmler helyettese. de az az érzésem. és képtelen belátni. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. 11. és a férfi. 1942. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. 1942. várva. a hatalom vagy a hízelkedés. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). Nem a pénz.000 lakosából alig maradt -(123)- . mint egy pondró perspektívája. VI. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek.

ahogyan a BBC közreadta. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. a férfi lakosságot agyonlőtték. úgy.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. A falut földig lerombolták. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. a nőket koncentrációs táborba küldték. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. JÚNIUS 6. a község nevét eltörölték. -(124)- . A helység összes épületét lerombolták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. miként az is. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. s a nevét megváltoztatták. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. a nőket gyűjtőtáborba szállították. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt.] néhány túlélő.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. Ezáltal bebizonyosodott. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Megőriztem a jelentés egy példányát. minden férfit agyonlőttek .

akik nincsenek közvetlenül érintve. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. sőt rögzítették gramofonon is.Valójában nem lep meg e gaztett. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. február 26-án közvetítette. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. japán atrocitások Kínában176]. amerikai atrocitások Nicaraguában. még az sem. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. brit atrocitások Indiában. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. török atrocitások. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. hogy mások. Talán nem telik bele sok idő. bolsevik atrocitások. s a lemezek mind fennmaradnak. -(125)- . Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. Ezt a BBC 1942. Sokkal inkább az izgat. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. mi több.

Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. (A fordító jegyzete. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. -(126)- . 1920-21-ben. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. amely nem csupán kegyetlen. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. (A fordító jegyzete.) 179 A túlzott félelmek miatt. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. amikor hasonló félelmek miatt. hanem ostoba lépés is volt.

1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. hogy Molotov itt van Londonban. ejtőernyővel dobták le őket. baloldali újságíró.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. hogy a németek még csak nem is sejtették. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. -(127)- . Híven tükrözik szocialista nézeteit. 12. 13. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. író. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). januári indulástól. arra juthatunk. hordozható adóvevőjük volt. 1937től a Tribune főszerkesztője. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. VI. 06. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Nyilvánvaló. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. 1942. azt nem hagyják szó nélkül. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják.

A mi gyengénk az ő erősségük. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. Nem akarunk társadalmi konfliktust. azzal a vereséget választjuk. 1941. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.és edenjeink sem tehetik meg. november 10. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. amely épp attól nyeri valódi erejét. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. hisz régóta elkezdődött már. Még egy 1931. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. június 21. itt van köztünk nap mint nap. egész létét ennek köszönheti. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. február 28.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. Ha tétlenek maradunk. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. nem hagyhatom el a főhadiszállást. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. amely leteríti az ellenséget. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. ami mozgalmunk éltető eszménye. november 3. A munkásmozgalom döntés előtt áll. azok keresik ezt.” 1942. vagy egy 1935.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. Szocializmust akarunk. február 24. 1942. Történelmi válaszúthoz érkezett.” 1942. március 15. Haladni ma nem más.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. a mi vitáink és kétségeink táplálják.: „Most. Olyan egységet. mint bátran előretörni.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk.

Az persze még majd ezután derül ki. alatta az író megjegyzéseivel. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. Persze éppoly kétséges az is. mekkora fába vágták a fejszét azzal. VI. vajon tisztában vannak-e azzal.tömegekkel találja szembe magát. 1942. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- .Tribune. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. mint a mi vezetőink bennünk. 15.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. és Moszkva is széles körben terjeszti.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. amely arra szólítja a nemzetet. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. inkább harci riadó.” 1942. hogy a britek. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. hogy a haditerv kivihetőe. június 6.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. azon egyszerű okból. Akárhogyan is. s ugyancsak kétséges .

24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. 19. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. [Elhangzott Prágában. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. VI. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. feltéve. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni.00 órakor. majd lepöckölik.] 1942.tartalmazza a napló. „túl korai” stb. melyek becsúsztak. azt családjával együtt főbelövik”. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. június 11-i keltezéssel. mondván. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. csehül. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb.és ez nyilván így van a többi osztályon is . hozzátéve. Nálunk a BBC-nél . gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. és arra kérnek. hanem az az állandó kudarcélmény. hogy a téma „nem időszerű”. ha ezen információ 1942. Később ismét azt mondják: persze. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. akárcsak valami apró gazemberséget is. megfelelő jutalomban részesül. -(130)- . Majd azzal állnak elő. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. ami egy cseppet sem érdekel. kezdetben még biztatják. 21. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. Végül. s a féltékeny. Aki viszont nem így cselekszik. Aki az utasításnak eleget tesz. folytassa csak. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet.

még csak nem is tud a BBC indiai adásáról.mindezt azért nem. az túl értelmes lett.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. egy módosítás. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. majd még egy. nyomban ránk nehezedik a tudat. mert a tervek folyvást változtak. hogy jön egy új parancs. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. hogy (két évvel azután. Európát kivéve.] Csak most derült ki. hogy voltaképp miért is vagyunk. szinte biztosra veheti. és így -(131)- .és nincs mögötte semmi elgondolás. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. nem dolgoztak ki stratégiát. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. hogy úgyse hallgatja meg senki. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. mindig jött egy új parancs. A szervezeti rendet. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. és máig sem sikerült tisztázni. Hogy csak egyetlen példát említsek. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. nem építettek bunkereket . melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. Minden mással ugyanez a helyzet. a Polgárőrséggel is. mert ha valami már félig kész volt. akinek van rövidhullámú készüléke. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. Bármibe kezd is az ember. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. hogy valójában már senki se tudja. mert amit elkészített. ami fenekestül fölforgatta a terveket. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt.

a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. kelet-londoni kiejtésű alak követte. Persze biztató. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. kétszer annyi szavazatot szerezve. a németeknél is így van. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. 26. meg vannak elégedve velük. 1942. Ez már csak azért is különös. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek.tovább a végtelenségig. Megütközve hallottam. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. 1. Úgy tűnik. teljes a fejetlenség. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. -(132)- . VI. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. hogy ez többé-kevésbé odaát. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Semmi sem halad a maga rendes útján. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. A madarakat. 182 Tobruk elestéről van szó. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Már csak abban lehet bizakodni. VII. Callow End. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. mint a konzervatív jelölt. mint Lord Haw-Haw. 1942. és a Worcesterből 181 William Joyce. hanem egy másik. melyet 8 hónapos ostrom után. majd őt egy másik. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. VI. 24. 1942. Ez most nem Joyce181 volt.

a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. meddig folytatható még ez a cirkusz. Churchill beszédében második frontra. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. 3. mi lesz. Időnként furcsa dolgokat is látni. libát és pulykát lehet itt látni. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Régi trükk ez . 1940-45 között független parlamenti képviselő. -(133)- . 1937-ben Chamberlain nevezte ki. szárnyast. hogy most újra kezdik. aki Churchill helyébe léphetne. szinte magában is elég.] 1942. hogy az a tény. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Minden étkezéshez van tejszín. 183 Leslie Hore-Belisha. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. mint Hore-Belishát183. hisz senki sincs. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. hogy bírálóit.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. VII. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. Isten tudja. Nem tudom. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. majd három évvel később ugyanő menesztette. melyet csak megnyerni lehet. láthatóan a rosszindulat vezeti. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. de már biztosan nem tart sokáig. 1937-40 között hadügyminiszter. A kormány helyzetét megkönnyíti. Churchill már nem vette be a kormányába.

Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Az is szembetűnő. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. VII. Phillips185 karalábéföldjét. fehér pólós férfiakat. 10. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. és Gloucester csupán a bábja lenne. hogy folyvást olyasmit csinálnak. vajon a felesége is vele volt-e. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. Mindig is Churchill ellenfele volt. Például már egy ideje azt mondogatják. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. persze csak az alkalmas minőségűt. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. 1942. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. mikor még tartott a „blitz” London ellen. VII. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. -(134)- . A legkézenfekvőbb magyarázat.Érdekes. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. 4. Nem tudni. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. 1942. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. s a gazdákat külön kérték. stb.

Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. mindig örülünk nekik. hogy nem boldogulnánk nélkülük. csupán azért. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. hogy tényleg pénzelik. -(135)- .] Mr.Tudja. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Persze.. s még az sem kizárt. hogy jelöltesse magát. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. aki a Reveille szerkesztője. Néha tartalékosokat küldenek. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. ugye. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. [Ezek a fiúk meg. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. ahol egyben kiképzés is folyt. egy önkéntes szervezethez tartoznak. s az azt követő iszogatást a kocsmában. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. Nyilván hálásak neki. mint államilag szervezett sztrájktörés.hallatszott mindenünnen. Bárhol indul ez a szélhámos. Mint kiderült. máskor tengerészeket. azt hagyják. tudják. amihez nincs. de nem sok hasznát látjuk. megcsinálják. mert nincs mozi. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Hipwell ellenében.inkább egy radarkutató központ. Ám az. Phillips így magyarázta: . voltaképp nem egyéb. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . s hogy milyen áldásos. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség.

” Szóval. pláne a mai hitvány koszt mellett. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. Mondom: „Idehallgassál. Sokszor. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Ha fogytán a sör. -(136)- . hogy az ebédet lenyomasd vele. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked.kocsmák. Mert úgy tartom. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik.] 1942. később elnöke. ha mindennap kapsz egy korsóval. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. a régi Delhi egy jellemző darabja. fiúk. próbálom beosztani valahogy. ha valaki kinn dógozik a fődeken. annak kell ám a sör. a hátsó ajtón át. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár.Én aztán nem hagyom. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. [Ha némelyik zárva is tart. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. VII. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. amint a belső helyiségben iszogatnak. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. csak a helyiek tudják a járást. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. ugye. szorosan együttműködve Gandhival. 22. „Sajnálom. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. cimbora. gondoltam. ha bezárok pár napra. másnap hárommal. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában.

miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak.” [„Igen mulatságos az is.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. ezzel küszködik mindenki. épp az Mondanom sem kell. és hallgatja. Még mesélek majd. Egy másik rikkancs. nem is csak azért értelmetlen. ha nincs túl nagy hőség. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. Azzal megint elfordul. nem vagy te Sarkar! Csak előre. mit ordibálnak a rikkancsok. bürokratikus gépezetet segít fenntartani.Képtelenség eligazodni rajta.s egy jóízűt káromkodik hozzá. amit elkészítünk és a -(137)- . az urdu lapok a berlini híreket ismétlik.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. s amit csinálok. azt mondja: . Holott csupa hiábavaló dolog köt le. 23. Amint látom. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. Amikor kérdőre vonom a fiút. és hallom. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . ne hőkölj. mint Hitler! . az urdu nyelvű újságot lóbálva: .Hékás. Úgy látszik. ha érdekel.Ez annyit tesz. teszek-veszek értelmetlenül. VII. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. A legtöbb műsor. baromságokon piszmogva. A minap beülök egy tongába.”] 1942. mert a háború eleve az. Ma támogatja a brit kormányt. holnap ellenkezőjét. Szörnyű ez a frusztrált állapot. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. és tovább ordít: . hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. pusztán az öncélú. Újabban ritkán írok e naplóba. ha az ember lemegy a bazárba. Különben is: kit érdekel.

ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. utóvégre Kínában köt ki. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. csak ülnek a kis kuckójukban. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. tényleg elengedték). [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. kérte az alkirályt. Erről jut eszembe egy történet. talán Kínát kellene megcéloznunk. ha hallgatná is valaki. s azt hiszem. és azt kérdezte: . azt hiszem. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. főként a minisztériumokban. nagyon magasröptű lett. igen tetszett. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. Cripps. hogy kevesebb kenyér fogyjon. hogy bármi visszhangja lenne. amit még David Owen189 mesélt. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. de később inába szállt a bátorsága. Ki tudja. és biztosra vettem. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. még nem vettem bele a naplóba. miután Indiába érkezett.De honnan kommunisták? tudhatnánk. S ez így van minden hivatalban. mintha dolgoznának. Gondolom. hogy nem. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. elszáll az űrbe anélkül.BBC-ben leadunk. -(138)- . Ehhez jönnek még a többiek. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. a kínai diáknak. Viszont Hsziao Csiennek. és fontoskodva úgy tesznek. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. akik ennyit se csinálnak.

[Azt gyanítja. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal.kérdeztem.és hogy az feléljük. de a másik. 1942. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. mely hadianyagot szállított. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Nem volt ez más. 1942. mint a kicsattanó fizikai egészség. a cenzor szót kivág belőle. mint egy gesztikulál) -. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. nem ért célba. 27. az egyik máltai bemondóval beszéltem. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. és nagyon rossz a helyzet odahaza. -(139)- . Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. és milyen durva volt az arcuk. De azért a is ki tudom venni belőle. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. VII. VII. amely élelmiszerrel volt megrakna. Tudod. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. ami egészen . Meséli. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. ugyan megérkezett.izé. Az arcuk durva és mogorva volt. Mind frissek és fiatalok. mintha jelezni akarná. Hála Mussolininek. hogy is mondjam (közben mint egy szita. Sultanával. ugyanakkor nem gonosz. az egyiptomi. melyet nemrég Máltába indítottak. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. Megvonta a vállát. . az angol. Érdekes. 27. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. hogy a két hajóraj közül.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . Mondja.Ma reggel is olyan. minden második lényeget még így kaptam egy levelet.

28. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). amely a második front ellen foglalt állást. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. azt makacsul tagadják. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. 191 Sir W. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. hogy Vorosilov190 Londonban van. 1940-ben visszavonult. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. -(140)- . hogy igaz. látszott rajta. mindenesetre azok. Ha mégis kiderülne. igen nyomasztja. mint én. Alighanem csak találgatnak. ami. de ez nem túl valószínű. és úgy kalkuláltak. augusztus 12-én Moszkvában. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. Kémeim jelentették. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. hogy tartsák a szájukat. VII. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. amelyeket elolvastam. 1942.A kormány utasította őket. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. aki . Douglas S. Gondolom.[A német adók arról számoltak be. kivéve a News-Chronicle-t.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. hiszen itt még csak szó sem esett róla. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. Brownrigg altábornagy (18861946). 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942.

A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. A rakéták nem voltak túl pontosak. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. megváltozott a véleményed az oroszokról most. vagyis 1933 és 1941 között. Ez volt az első eset. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Helybenhagyta. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak.Úgy látom. -(141)- . amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. rakétaágyúkkal szerelték fel. politikailag és katonailag egyaránt.Meglásd. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. de már jó tempóban haladunk efelé. egy év múlva. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Emlékszem. Visszatekintve látom. hogy benne vannak a pácban mondtam. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. mihelyt szorult helyzetbe került.

] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. ha terveznék is a megnyitását. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. hogy elhitesse az ellenkezőjét. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. A. D. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. K. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. hogy vegyen neki még egy jércét. éppen D. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. Ardaschirt. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. hogy nem lesz semmiféle második front.1942. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. majd Teheránon keresztül utazott tovább. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. Azt is hozzátette. megerősítette ezt. azt is meséli. D. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. Ha a számok igazak. VIII.ellenkezőleg: úgy érzem. -(142)- . 1. mint bármely más. Mindenesetre. 3. Szemernyi bűntudatom sincs. akivel együtt szerepelt az adásban. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. [És könnyen lehet. 1942. A. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. A. Mondja azt is. VIII. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. szerint Churchill Moszkvában194 van. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást.

] D. razziát tartott a Kongresszus központjában. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. 5. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. Bár hallottam olyat is. [Ahogy már lenni szokott. Persze. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. de végül 1942. hogy Churchill Moszkvában van.deszantosok. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. Nyilván parancsuk van rá. a University of London filozófiaprofesszora. A kormányban általános a megdöbbenés. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. 4. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. 1942. 196 John Macmurray (1891-1976). már azt is tudja. A. nem bocsátkoznak harcba. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. VIII. nyilván azért. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. már ami Cripps politikai terveit illeti. 1942. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. erről nyilvánosan még nem beszélhet. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. hogy helyreállítsa a rendet. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. mit fog utána csinálni. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. de zárt körben már szó volt róla. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. -(143)- . hanem elrejtőznek. VIII.

miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be.Miért menne Churchill Moszkvába. Mindenki egyetért velem. . hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. lehetetlen.hangulatot keltett Amerikában. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. ahogy jelentették. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. VIII. s az 1. 7. 1942. amiket állítólag a japánokkal forralt.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. de az az érzésem. ha csak annyit akarna mondani. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. miként vonultak vissza az oroszok. [Persze az is lehet. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. ha belegondolunk. hogy Churchill nincs is Moszkvában. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. hogy megmagyarázza az oroszoknak. miért.] Az egy Warburgot kivéve. mint annak idején Kitchenerét197. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. valamennyien tisztában vagyunk azzal. ez valahogy összefügghet azzal. és talán Oroszországban és Kínában is. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. a szokásos stílusban. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. -(144)- . Nemzeti hősként tisztelték. Nem tudom. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. Azt mondja. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt.

mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. és aránylag pontos. melyet azért kényszerültek gyártani. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Ha valami komoly baja van. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. mindössze 18]. 10. több haláleset volt. 1942. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. hogy ezt megtegye. -(145)- . 2. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. Nehru. VIII. VIII. Amery200 rémes beszédet mondott.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. indiai iszlám nacionalista vezető. hogy ezt az összes brit rádió átvette. A legviccesebb az egészben. 1942.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. ahogy korábban hittem. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. és számos letartóztatás. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában.sajnos csak kevés sikerrel. India nagy részében zavargások vannak. Nem rúg. elég halk. 200 Leo Amery. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. s csak annyit kellett tennem. nem ráz. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. és kap egy másikat. Mondanom sem kell. konzervatív képviselő. Gandhi. azzal nagyot lépnénk előre. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. az indiai is. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. az ember egyszerűen eldobja. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. Lelki szemeimmel látom. Azad199 és még sokan mások börtönben. Az ára nem 50 shilling. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . 9.

hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át.. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. amikor ilyesmit hall vagy olvas. mindenki együtt érez velük. -(146)- . David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. hogy az ifjúság: bolondság. VIII.. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. A zavargások jelentéktelenek. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik.keseredve. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást.. 12. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. urai vagyunk a helyzetnek. és azon töri a fejét. stb. [Még 201 Bokhari. és kezd a helyzet olybá tűnni. 1942.. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. nem is történt annyi halálasét. szigorúan bizalmasan. „Tudjuk. mint egy katonai vereség.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. Az újságok jó része kemény hangot üt meg.] Furcsa. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. [Ma délután. Sok indiai. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. aki India felosztását követelte.

és a nagy brit cégek újra megalakulnának.. VIII. amit nagyon nem szeretnék. éspedig. és mint mindig. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. Még az is lehet. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák.ott tartok. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. nem szalonképes. Horrabin beszélt ma a rádióban. már amennyire azt innen tudni lehet. ugyanolyan feltételekkel. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). majd ezeket írja: „. -(147)- . hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. de egyáltalán nem biztos. Ha nem javul a helyzet. hogy tényleg el is kezdem. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. VIII. kénytelen leszek egy másik. Isten óvjon attól. 14. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. akiknek már többször is írtam. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. mivel épp börtönben ül. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. mint korábban. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. orosz születésű belga. ezúttal is úgy konferáltuk be. 18. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból.újjáépítést. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten.] 1942.. 1942. és mint ilyen.

A támadásban több mint 6. A rádió figyelmeztette a franciákat. hogy Angliába meneküljek. és legalább 2. legalábbis rövid távon. mindent megteszek. 1942.000 ember vett részt a támadásban. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. a támadás még az este is folyt. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. a légierő 70 gépet veszített. és úgy véli. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. az egész akció teljes kudarc. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. VIII.000-ren estek fogságba. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). VIII. Ez most vagy az invázió első lépése. vagy csak az első lépés főpróbája. amit egyébként a mieink nem terveztek. 22. még a háború előtt]. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. zömmel kanadai katona vett részt. bár nehéz elhinni.000. 19. ezek közül 2. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204.” Mindez érthetően: „Félek. és 34 hajó elsüllyedt. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt.” 1942. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz.000 elesett vagy fogságba került.fogni [talán emlékszel. A németek 297 halottat. -(148)- . Minden ötödik meghalt. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap.

A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Mihelyt megkezdődött a támadás. A többiek nem jutottak messzire. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. -(149)- . hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. csatasorba fejlődtek. 205 Gyanították. hogy nem szivároghatott ki információ. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. Amikor minden hajó odaért. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. de úgy tűnik. Churchill későbbi könyvében fenntartja. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. Alig 20-30 tank ért partot. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Egy hajót elsüllyesztettek. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. és roppant betonfedezékek takarták őket. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. s mind ott is maradt. A védelem igen erős volt. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. szándékosan megtévesztők voltak. többségük ki sem jutott a partra. nyomban kiadták a felszállási parancsot. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. hogy takarékoskodjanak erőikkel. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. és úgy lőtték a partot. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. Mindenki azt feltételezi. Azok az újságfotók.

David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. VIII. 28. [Szeptember 7én jelenik meg újra. VIII. valójában miért is mondta ezt. hogy Nehrut. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. 1942. -(150)- . egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . A német rádió feltételezi. C. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj.] 1942. [Persze. ugyanazon a napon. Íme. háborús idegbántalmak. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. Ismét engedélyezték a Daily Workert. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. VIII. B.Phenacetin. sosem tudhatni. Az itteni indiaiak között az a hír járja. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. Bósz Penangban van. hogy S. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. 27. fejfájás. 1942. 25. még így is komoly teljesítmény. a szüleit ismerve. Más jelek viszont azt valószínűsítik. de nekem mégis az az érzésem.] Nem tehetek róla. Bósz helyett.

nem tudom miért. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. És ajkán ott az elfojtott röhej. de a milánói katedrálisban. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát.fogfájás. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . stb. IX. hol segge elhever. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát.stb. s ezért a mi kis bábunkra. 7. hogy ez a szervezet már megszűnt). de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. Más szóval. hogy . Ma reggel egy röpcédulán olvastam. idegzsába. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. reuma és kedélybetegség ellen. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg.állítólag most szökött meg. csak az a bökkenő. a szírekkel nem kötnek szerződést. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. Orwell 1942. Míg áldja azt. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. Szíriában komoly lehet a baj.. 206 Hardy darabjában. és ezért lehetetlen bármilyen. így aztán még az is lehet. hogy Szíria francia mandátum. -(151)- . álmatlanság. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni .. 1942. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. nem Rómában.mindenki alig állta meg.

és csak a papírt pazarolják. Churchill beszédeiből úgy tűnik. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. havonta egy könyvet adtak ki. 1942. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. IX. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető.Többnyire arra hivatkoztak. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. Hiába. 9. körülbelül 50 csoport alakult. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . hogy a lapot ismét engedélyezzék. Lásd Münchent 1938-ban. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. [Csupán egyetlen nő. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. az ember könnyen becsapja magát. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. mint a harsány követelést. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. -(152)- . többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai).Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. 15. emelt szót a Daily Worker védelmében. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. IX. láthatóan kommunista. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. A klubnak kisebb csoportjai voltak. 1942.

hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. hogy Anglia kezdte! ). Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. 21. mi az igazság.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969).a régi vágású katonáknak. tudván. és ők követték el a legtöbb atrocitást. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. ám egyúttal szeretné. hogy a hagyományos. és nem gyengíti meg Németországot. Az is rémes. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Úgy véli. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. író. Meglepően defetistának tűnt. kemény módszerekkel rendet csináljanak. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. nincs értelme az egésznek. ha felhagynánk a bombázással is. hogy kiderítse. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. és sosem veszi a fáradságot. -(153)- . IX. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Etonban tanult. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. 1942. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. s úgy láttam. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. költő. később a gránátosoknál szolgált. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. nem ér el semmi hatást. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet.

s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. hanem milliméterben adták meg. Új.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. március 24-i naplóbejegyzést. amelynek kaliberét nem hüvelykben. Mire Sitwell: . IX. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. kutyák kergetőznek a gyepen. A zenekar nagyszerű volt. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. Azt hiszem. úgy gyártották le a fegyvereket. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért .holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. 28. vagy olasz használatra készült német gyártmány. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. szellő se rebben. 22. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . könnyű pára. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva.jegyeztem meg epésen. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. -(154)- . Így ráadásul még az az előnye is megvan.ami maga a júdáscsók. főként a karmester. IX. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. Az ima 209 Lásd az 1942. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. augusztus 9-i naplóbejegyzést. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209.

Mindig is hálás voltam neki. elszabadul a pokol. Sejtelmem sincs. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. és mindenki készen áll. mivel a kormány eltökélte. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. a karmesterpálca a magasba lendül. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. mivel senki sem hallgatja őket. Hamar ráérzett. amivel másoknak is segített. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból.” -(155)- . Jézus Krisztus nevében. író. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. 5. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. mint azt itt bárki is képzelheti.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Műsorain sokat dolgozott. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. egyetemi tanár. Ha a japánok megtámadják Indiát. Ez persze nem érintette hivatástudatát. X. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. később a BBC munkatársa lett. aki most tért haza féléves indiai útjáról. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában.”] 1942. Szerinte híreken és Laurence Brander. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. hogy nem adja be a derekát. hogy leírni is alig bírom. de aligha változik bármi. s azok mindenkor kiválóak voltak. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. Hosszan beszéltem Branderrel is. hogy elviseljék. hogy ki lesz az. a pap végszavára: „a mi Urunk. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Helyzetképe annyira lesújtó. sokat beszélgettünk a problémákról.

éppen fordítva. aki az India Házban dolgozott. 11. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. szerint Cripps hamarosan lemond. [D. -(156)- . Kothari kissé kövérkés. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. azzal. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. X. vagy legalábbis az volt. Nehéz hindi tolmácsot találni. mint ahány britet a németek. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. jött hát a parancs.376 hadifoglyát. azt állítván. X. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. X. 1942. hogy Kothari kommunista. Egy darabka India van most itt Angliában. hogy a háborús kormány csak porhintés. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. 15. Az egyik rejtélyes testület. 10. odajött hozzám. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. Pár hét múlva az egyik munkatársam. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. A. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Mi az ördög lesz ebből? 1942. és részt vett a diákmozgalomban. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Ezt mondom én is már régóta. és bizalmasan elmondta. és politikailag megbízható volt. amiért korábban bebörtönözték. hogy szabaduljunk meg tőle. Miss Chitale. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk.] 1942. igen értelmes. Ma. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték.

de jóval később. 1944. -(157)- . Jatha ugyan jól olvas hindiül. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. de még így is volt némi antiszemita éle. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 211 Az El Alamein ellen 1942. Ahol csak indiaiak feltűnnek. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. hiszen az is keddi napra esik. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. a gázsin pedig szépen megosztoznak. 1942. Nem volt túl bántó . ami elég valószínűtlen. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Annyi mindenesetre biztos. 17. s ezért Kothari a titkos famulusa. 1942. XI. Ezúttal október 20-áról beszélnek. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. Újabb találgatások a második frontról. 15.egy zsidó mesélte. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. június 6-án.is Kothari írja. X. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. de írni már nem tud úgy. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára.

izgalmas meglepetés. hazai olvasók számára. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Nos. mint egy nem várt vészhelyzet. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.alulnézetből. hiúság.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert.. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. vajon ez esetben mi a legfőbb. Hogy miért. Amerika még nem szállt harcba. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. önigazolás. Kérdés. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző.. önismereti gyakorlat. május végén. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. meggyőző eredetiséggel. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Mi tagadás. aligha más. kitapintható ok. az élményidézés hitele.Légitámadás .. máig élő hagyománynak. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. A második világháború könyvtárnyi napló. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. * E nagy múltú. arra nem túl nehéz a válasz. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. nem túl gyakori konstelláció. de az egész világ jövendő sorsára.. George Orwell magyarul csak most.

. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. („Még mindig semmi hír. regényterveit feladva. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . csak vért.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. Harminchét éves. sőt éveken át.alulnézetből. vélnénk. Légitámadás . hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. „Lesújtóbb” kilátást...bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire.akár egyedül is. hogy meddig bírja. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. Majd szétveti a tettvágy – s lám. -(159)- . harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért .” . a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . kipróbált férfi.. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. mely azóta szállóigévé vált.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel.. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. a végsőkig. Ismert és számos kortársa által becsült író. a „tények megszállottja”. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. a kortársak közül még senki se tudta. „Nem ígérhetek mást. küszködést és könnyet. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. Vérbeli dokumentátor. hogy behívják.” stb. kiváltképp az első hetekben. már képzelni se lehet. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. hónapokban. sok mindent megélt. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. verejtéket. csupa keserű csalódás éri mégis.) Friss házasember. hogy nincs más választás. Azt. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. Érezni szinte minden során.. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. gyilkos csapásaival. állástalanul.őt.

(V.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. amint azt Orwell is rendre kiemeli. Ami a hadihelyzetet illeti. (Háborúban persze minden híreket követő. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. és háború utáni ellentmondásos következményeit. keserves próbatételét. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. megszállás. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Churchill. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. abban egész biztos van valami” stb. képmutatás. meglepő. „Ha valamit makacsul tagadnak. A napló első felében . hogy a brit hadvezetés.ö. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Halifax. jobb híján a hadipropaganda. menekülés. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Csupa bizonytalanság: gyanú. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Mussolinit . Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. Oswald Mosley. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Orwell láthatóan erre törekszik. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. a defetista toryk. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. kérdés. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.) Így például kezdettől tisztán látja.

Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. Olaszországban. mint ahogy abban sem téved. Spanyolország. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. ideologikus önámítás volt csupán. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. olyanok.” * 1942. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Balítéletektől. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. hogy mindez vágyfantázia. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. és jól látja azt is. Franciaországban de Gaulle és Pétain között.legalábbis a háború első két évében .kezeli. az ellenálló mozgalmak.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. sőt fasisztabarát elemek. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. illúzióktól persze ő sem mentes. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . mint Churchill vagy de Gaulle . mi több. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Csupán a háború vége felé látja be . defetista. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. november közepén. Észak-Afrika.jócskán kerültek ingadozó. mikor e napló véget ér. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi.

és nemcsak friss hírekhez.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Victor Gollancztól. Beneš. Lássuk tehát. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Malinovszkij. Pownell. Churchill. fegyverek diktálta világára. Hoare. Chamberlain.). de Gaulle. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Ciano. Virginia Wolf. Rommel. főként egy háborús szükséghelyzetben. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Hemingway. Eisenhower. Djilas. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Montgomery. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Ironside. Goebbels. Guderian. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Byrnes. Hull. Schellenberg. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. mint Thomas Mann. Sztálin.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Horthy. Koestler. Cyrill Conollytól. kiadók és politikusok népes táborával. Eden. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Patton. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Rokoszovszkij. Emiatt van. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . avagy az olyan írók háborús jegyzetei. tisztes jövedelme van.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Rauschning. Halifax. ismeretségi körét. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Faludy és Márai. Paulus. Zsukov stb. Gandhi. Dönitz.sokkal inkább mindaz. Herbert Readtől és másoktól. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Evelyn Waugh. újságírók. Politikai pártnak nem tagja .

úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. Coventry és Lidice. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. karóra stb. hol a hiánycikkeket .ha tetszik: elegyes . ha hallgatná is valaki.akár egy „virtuális óvóhelyre” . a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. .csalódnia kell. mert nincs mivel etetni őket. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. és mi magunk is tudjuk. hogy tyúkólat fabrikáljon. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. whisky. s a főnökeivel.” ) Kint és benn. keresne a helyét. Hol arról tudósít. Sűrűn váltogatott pozícióját . Az öldöklő káosz kellős közepén.benzin.és naplóírói nézőpontját! . hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van..lajstromozza hosszan.. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. vagy éppen felkeresni falusi házát. írógép. ha -(163)- . és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. kifülelt kocsmai párbeszéd. folyvást figyelne. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . Nincsenek esztétikai skrupulusai. cukor. mint a bombázások. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. és nem baj. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . csak még rosszabb lenne.jól jellemzi. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot.az általános pusztulás elől. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására).míg pár sorral odébb arról.ez a napló. India és Palesztina sorsa. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. hogy miközben parlamenti vitákra.” Színielőadás. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. mint a Komintern megszűnése.

tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). s a háború végére az író feleségét. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . viccek. Anthony Powell. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. hogy Orwelléknek. az egymással feleselő német és brit. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. töredékesen. megsemmisültek. a háború kellős közepén. Persze máig se tudni. röplapok. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.. Kenneth Clark és mások. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. e gazdag élmény. alkalma azonban már nem jutott rá. (Köztudott. japán és francia hadijelentések. Eileent is elvesztette .mindez kuszán keveredik. otthonukból kibombázva. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . Ugyanilyen érdekes.. újságkivágások. Mindez megannyi apró. versek.így nagyon is meglehet. ideje. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. avagy az író netán még folytatta azt. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le.s hogy milyen kicsik a nagyok. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással.ha némileg más műfajokban is . A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .) Mindenesetre .

hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. tényés gondolatgazdag beszámolók. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. már nem kell sokat várni. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. Nóvé Béla -(165)- .mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Ha hihetünk a nyomdászoknak. Mindezek nem kevésbé izgalmas.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . kötet. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .

BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. Londonban JANN S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. S.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. (Idézetes könyv. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz.

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful