George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

1-20. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből.(George Orwell: The Complete Works. Ed. Vol. London. 1998. (A szerkesztő) -(4)- . by Peter Davison.

(. a másik fele pedig arról tudósít. május 28. 28. így aztán csak találgatni lehet.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. már csupán arra van esély. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. Ma először történt meg.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék.F. 1940. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. A franciák. RÉSZ 1940. saját híradásaik szerint. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. ha tehetnék. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. hogy a belgák hősiesen helytállnak. alighanem súlyos veszteségek árán. kapituláljanak.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star.-1941. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- .I. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. Mindez nyilván a papírhiány jele. V.E. kivárva amíg az magától kifullad.. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. hogy a mieink átvágják magukat délre. hogy képesek lesznek kitartani. meg hogy királyuk velük maradt. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . mégis azt remélem: a B. augusztus 28. mi is történik valójában.

és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. Tegnap este lementünk E. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. diplomata. író. ha rádiót akartak hallgatni. 1940. 29. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. -(6)- . hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. Churchill bejelentette. mi történt aznap. Ha mi nem kérjük. és úgy tűnt. V.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. az író első felesége. magát. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. rajtunk kívül senkit sem izgat. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere.fog felmorzsolódni. Mint eddig is.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. hogy a 9 órai hírek előtt .

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

inkább csak elhallgatják a tényeket. Eget ostromló baromság. hogy nincs elég puskánk. (. nem gondolom-e. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. hogy már kezdem elhinni. a Csendes kocsmát. 31. hogy ezrek esnek el naponta. Az esti lapok ugyanazt írják. hogy az egészről alig tudunk valamit. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. Egyetlen érdekessége. Meglepő.. hogy bár 1940-ben játszódik. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. (. és váltig nyugtalanít az érzés. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. így I. 1940. V. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. mint a reggeliek. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta... a szemenszedett hazudozás helyett.) Annyi helyről hallottam.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. könnyen belátható: micsoda -(10)- . Károly szobránál a Trafalgar téren. szinte bizonyos. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. ez éppen tízzel több. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. 8. VI. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. azt hiszem. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. amit az újságokban is olvasni.. Ez persze részben amiatt is van így.1940.

Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. Cripps a moszkvai nagykövet. ami történt. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. akkor igen. hogy valami katasztrófa készül. mint az úgynevezett „szakértők”. hogy ha nem is éppen az. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. óta! -. egyáltalán nem leptek meg.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. nem holmi látnoki képesség. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. -(11)- . óta sejtem . Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. (. Cripps zárta ki őt a pártból. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. És lám most mégis. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. sem a népfrontosok színlelt aggálya.. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. hanem egyszerűen az a tény. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni.. miféle háborúk. Már 1934-től számítottam rá. mégis amikor bekövetkeztek. Én minden esetre már 1931. Annak nyitja pedig. ma még nem tudható. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. miféle forradalmak jönnek. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette.Spender azt állítja: ő 1929. miféle világban élünk. hisz mindig is éreztem.

-vel elsétáltunk a Sohoba. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Az egész világ széthullóban van. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. mint ahogy a lapok írták. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. Most vettem a hírt. Úgy tűnik. hogy félrevezessem az orvost. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. hogy képtelen vagyok rá. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. E. 12. 1940. ám most olyannyira letörtem. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. hogy Norvégia föladta semlegességét. az pedig kiváltképp dühít. csak hogy meggyőződjünk róla. mint 1936-ban. Most is úgy érzem magam. (. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. VI. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. -(12)- . és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. VI... visszavonulásunk valódi oka inkább az.1940. amit korábban Párizsban. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. és készültem is írni róla a naplóban. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. többé nem érdekel majd a politikai aréna. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. Így volt ez a spanyol háború idején is. Kész gyötrelem. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. s különben se sok hasznunk lenne belőle. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. tudom. bár a sajtó még nem közölte. 10. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. hisz azok után. Azt hiszem. csak elég ügyes legyek.

Egy másik üzletről egyszerre kiderült. Tegnap az L. amelyről feltehető. június 12-én lépett a szervezetbe. tudatván. -(13)- . Mussolini álnok.. 1922-ben. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. hogy szükség lehet rájuk. többnyire nemigen érdekli a világpolitika.„britesítették”.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. hogy a klub tagja vagyok. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott.) Bármi viszolyogtató is. Gyanítom. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. mármint azt a fajtát. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. 13. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. Akkortájt úgy éreztem. mintha egy templomban levizelném az oltárt. az éppoly szentségtörés. Úgy tűnik. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről.D..16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. felkészülve az eshetőségre. (.. hogy ez valami bűncselekmény volt. hogy valójában svájci. mivel az angolokat. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. (.. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. maga a jelenség igen érdekes. 1940. Orwell 1940. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. VI.V. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.

egy nappal korábban. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. 14. „Taposd szét!” hirdette a felirat. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. hogy kormányunk végre tanul is valamit. ismert egykori pacifista. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. a mohó 17 Kelet-londoni. azzal a nyilvánvaló szándékkal. igaz.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. Miért nem aknázzák alá. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Az ember lassan gondolni se mer arra. amin egy csizma lép a horogkeresztre. 1940. A németek elérték Párizst. hogy átengedik az olaszoknak. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. mint vártuk. A részvétel amúgy igen alacsony volt. Ez negatív rekordnak számít. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. akik majd támaszpontként használják. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. Már csaknem bizonyos. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. a rikító színektől. és röpítik levegőbe az egészet. és egyáltalán. a bambán réveteg arcoktól. VI. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. -(14)- .

hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. máris 30 fontot vesztettem. Nemrég E.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt.20 említette. utazó és mecénás. VI. Redesdale második lordjának negyedik leánya. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. miután 1934-ben találkozott vele. aki Hitler buzgó hívévé vált.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. 15. és értékálló árut vásárol rajta. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). hogyan vehetne részletre varrógépet. 16. W. amit valaki tehet. Az jutott eszembe. de az ügylet végül meghiúsult.igyekezettől. kinek a nevére nem emlékszem. és kiderült. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). utánajárt. -(15)- . VI. Holott a legésszerűbb. Orwell írásainak lelkes híve. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. A ma reggeli lapokból világos. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. akkor majd meglátjuk. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. Ha így van. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. mint a civilizált élet fonákja. most gyereket vár. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogy Unity Mitford21. Elképesztő. így rikoltott: . hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. Erre egy ráncos képű emberke. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz.

sőt már abból is. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. mindenki erről beszél. D. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett.holott maga is gyáros. egy darabig még azután is. hogy Amerika hadba lépett. pedig ha valahol. 17. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. hogy nem tudták megvédeni Párizst.-mel22. szakaszom egy zsidó tagjával. amiről viszont még semmi hír. Tegnap beszélgettünk M. (. 1940. VI. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. V. hát ott lett volna esélyük rá. A franciák letették a fegyvert. hogy megállítsák a német tankokat. sem elég munkáskéz nem lesz. Egy biztos.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. én nem fogok elmenekülni. akár egy koncentrációs táborban is. de okvetlen harcban. úgy nem marad más. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. az L. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. mint harcban meghalni. mihez is kezdjünk. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik.. M.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. Ha a flottát nem éri kár. Már-már képtelenség végiggondolni. ha a németek tényleg megszállják Angliát. -(16)- . ő legalábbis ebben reménykedik . hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. és elég jól mehet neki. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. s én azt mondtam neki. szerint ez forradalomhoz vezetne. Új-Zélandból vagy Kanadából.. fegyverrel a kézben. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom.

20. nyilván olyan barbárságokat követnének el.. csak már nem érdekel annyira . melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. ekkoriban a New Statesman munkatársa. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. kivéve a gyerekes anyákat. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. hogy valaha is képes leszek rá. hazafias szónoklatot tartott. hogy megtudjam. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. újságíró. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. Az esetben. amit korábban írtam. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . -(17)- . Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). mondván. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. és sose hittem. ha kritikát írok. C.23.a lényeg. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. VI. baloldali politikus. mit tartanak a védelmi készültségünkről. mint haszonnal jár. ami látható tetszést aratott az utasok körében. 1940. mivel G. Újabban. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. hogy az több veszéllyel. Mindent. írógéphez ülök. aki most is. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. legalább kétszer másoltam le. a könyveimet pedig háromszor. mint mindig szörnyű lármában dolgozik.Hál’istennek. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. első világháborús érmekkel a mellén. hogy megjelenjen. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat.hallani mindenütt.

hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. szintén munkáspárti képviselő. öttagú kabinetben. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. hogy erre nem túl sok esélyt lát. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. azt felelte. a Tribune társigazgatója. Én viszont még jól emlékszem. G. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. Chamberlain és társai védelmére kelt.). Ugyanezen megfontolásból C. Persze. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. megkérdeztem Bevant és Strausst .) C.. Kérdésemre C. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. mint mi. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb.. Strauss. hogy mentse az irháját. könnyen lehet.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. melyben elődjének. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. A helyzet szerintem annyiban más. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. -(18)- . akik éppen az Alsóházból jöttek. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. R. (. szerint Churchill. Brit Gyalogdandár 1940. És lám. mindenki eliszkolt. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. Biztosra veszem. hogy az teljes képtelenség. ahol. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. brit munkáspárti képviselő. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. május 10-én mondott le. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. függetlenség Indiának stb. ám azt mégse hinném. 25 Aneurin Bevan. mire közölték.

Ha a vészhelyzet rákényszerít. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket.V. így az a mérhetetlen ostobaság. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. és sosem tudni. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. mondván. -(19)- . de az is lehet.ez még a spanyol milíciákban is így volt -.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. vajon mennyi az igazság benne. ami igencsak aggasztó jelenség. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. bár az egész a modernizációtól függ. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. 28 Talán Richard Crossmanról van szó.-re is.27 meséli. hogy Cyrill Conollyról. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. Ugyanez áll az L. hogy vezetőink sorában árulók vannak. Ámbár. R.) Ami engem illet. C. akkor lesz modernizáció .. úgy vélem. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. H. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. azokat viszont eddig még nem közölték. baloldali újságíró. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe.. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania.D.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk.Mindinkább terjed a gyanakvás. (. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. hogy a magunkfajtát kiirtsa. egy percig se habozik majd.

Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. Egyelőre nem tudni. legfeljebb a francia kormány révén. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Felteszem. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. ami olyannyira elterjedt nézet. H. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. hogy visszavonul a Hebridákra. és váltig azon tanakodnak. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. 1940. igaz-e. hogy elkerülje a légitámadást. ami aligha lesz az enyém.rendőrség az a testület. Pétain és társai a másikon. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. valójában nem történik más.. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. VI. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. sőt talán még csak nem is láthatom újra. Tizennégyen haltak meg. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. R. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. (. -(20)- . 22. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. és nem lennék meglepve. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. mihelyt győzelmét biztosra veheti. amely nyomban átállna Hitlerhez. 1945 nyarán ez meg is valósult. és állítólag hét német gépet lőttek le. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. mondja. de békeidőben csak minden tizedik lakott). talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. mindenesetre példázatnak nem rossz. Nem tudni. Compton Mackenzie meséli..) Azt hiszem. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. a hír tehát feltehetően igaz. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük.

a legcélszerűbb taktika az lenne. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. visszatértek az antináci álláspontra. mint az várható volt.. Sajnos semmi remény rá. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. 24. (. mint a becsület. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. VI.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. mondjuk negyedmilliós. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . 1940.) Az egészben az a legfurcsább. bevenném Gibraltárt... hogy bármi ilyesmi megeshet. mára mennyire kiürültek.. ha átdobnák Francia Marokkóba. ami később antifasiszta jelszóvá lett. úgy tűnik. és még azt is igen furcsállták volna. a hűség stb. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. könnyen mozgatható haderejük. Ha a briteknek lenne egy.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. S lám. Avagy micsoda komisz paradoxon az. kitűzve a köztársasági zászlót. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . (. A kommunisták. hogy az afféle hajdani erények.. most mindazok. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.

aki a tőkés osztályhoz tartozik. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. és mindaddig. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. hogy félig vagy egészen áruló lesz. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. püspökök. korántsem biztos. hogy Churchill nem így látja. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. Nyilvánvaló. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak.. amiért is előbb-utóbb mennie kell. Ha arról van szó. Lavalnak32.. feltételezhető. -(22)- . váltig arra a következtetésre kell jusson. amíg például X. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). bárkiről. (. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. uralkodók. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. a Pétainkormány külügyminisztere. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. francia politikus.. (. hogy ő a kisemberek szövetségese. mint esztelen gyilkolászás. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. Y. az egész háború nem volt más. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. egyeznének ki szívesen vele.számítanak.) Hitler nem más. 1945 után eltiltották a közügyektől.. hogy megpaskolja az orcánk. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. 1934-35-ben miniszterelnök. Bármerre néz is az ember. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. Sokkal inkább a bankárok. akár stratégiai távlatból. A 32 Pierre Laval (1883-1945). ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. Z pozícióban van. Pétainnek. Az egyetlen haszon az egészben. semhogy fölvegye a harcot. francia politikus. hogy esélytelenül. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. tábornokok. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. nagyiparosok stb.

. akkor minden rendben. és bizonyos.. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. hogy Anglia elkerülje a megszállást. hogy már csak akkor. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. A spanyolországi leckéből úgy vélem. Ha Anglia megszállása elmarad. ahol valódi forradalom megy végbe. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. akik arra tippelnek. ha forradalmi kormányunk lenne. tévednek. azt hiszem. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. Oroszország. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. hogy eltörli a tisztelgést. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. Félek. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Azok viszont. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Ami végül is csak azon múlik. (. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét.kérdés csak az. -(23)- . A ma reggeli News-Chronicle írja. amikor késő lesz. Kérdés. eszmei robbanókeverékéből tör ki. mint bármely korábbi uralkodó osztály.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. hogy baloldali kormányunk lesz.

hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. ha a helyzet rosszabbra fordulna. Ha a sors úgy hozza. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. Nem mintha vágynék a halálra. amiért szívesen élnék. hogy menjek át Kanadába. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. jól jellemzi a brit hadsereget. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. s ott megbíznának valamivel. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak.V. hisz annyi minden van még. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit.D.Az L. ugyanakkor nem lennék soha . még mindig jobb meghalni.és sógornője. hogy csupán arról van szó: nem akarják. és részt vehessek a propagandamunkában. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. noha beteges vagyok és gyermektelen. főleg Duff-Cooper üzenetei. 34 Az író felesége: Eileen . Ha bármi feladatom lenne. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. E. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. akik csak heti 5 fontból élnek.34 arra biztat.. idegen kenyéren élni céltalanul.. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. mint külföldön. parancsot kapott. mint a revolver. Ámbár lehet. elmesélte. és G. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. akárcsak a rádióbeszédek. Menekült vagy emigráns újságíró. Gwen O’Shaughnessy. aki a biztos távolból jártatja a száját. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. Elképesztő félreértések születtek. hogy mindenképp életben maradjak. -(24)- . biztosan mennék is. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. Azt hiszem. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt.

hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. Végül. Anderson. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. mindenképpen hatásosnak érez. egy lépés az egyenruha felé. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Felkeltünk. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. hogy az ember felkel. hogy valaki hord-e gázálarcot. mint odaát. Holott ez az. ha valami egyenes beszédet hall. 35 Valószínűleg Mrs. 25. Természetes. már ami Londont illeti. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. -(25)- . első jele az lesz. VI. Később alábbhagyott a divatja. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. A. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. felöltöztünk.Annak. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. fizetni kell érte. Például Mrs. makacsul állítja.35 is kedveli Churchill beszédeit. de ha nem hall fegyverzajt utána. amit ha nem is képes egészen felfogni. és szerintem is van abban némi igazság. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. csak álldogált és csevegett. hogy Angliában valami változóban van. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. hogy téves a riasztás. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. szörnyen ostoba helyzet volt. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. akiknél nem volt. igaz. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. ha meghallja a szirénát. 1940. restell lemenni a pincébe. Ezzel szemben E. Tegnap egy lap azt írta. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. A puszta tény. de nem mentünk le az óvóhelyre. A házban mindenki így tett. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. Később kiderült.

hányszor elmagyarázták.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra.. 1940. még ma is megtörténhet ilyesmi. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. 27. Tekintve.ahogy szaporodtak a rossz hírek.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . bár néha még most is megnézik. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. minden ötödik ember magával hordja. (. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. mi a teendő légitámadás esetén. Ma délután elmentem a toborzóirodába. holott ki tudja. -(26)Tájékoztatásügyi . of Information. VI. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. a gázálarcdivat is újraéledt. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok.O. a követelmények nem lehetnek túl magasak. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. levonultak a pincékbe. és ma úgy nézem. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. Talán nem ártana. félkegyelmű veterán végezte. s lám. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. ha valaki megmutatná az M. a németek nem használnak harci gázt.. Akárhogy is. Persze. Éppen tíz hónapja tart a háború. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. és bárki meggyőződhet róla. aki írni is alig tudott .még akár a Francoféléket is.

meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. (.. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. úgy véli. a télen még nem történik semmi. ami mostanra valószínűtlenné vált. Inkább az a kérdés. H. később pénzügy-. Megjegyzem. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt.) L. Azt mondja. egykori brit nagykövet Madridban.. híján van a legelemibb hazafiságnak is.M. semhogy sok szót érdemelne. hányan lehetnek a tudatos árulók.) A ma reggeli lapok cáfolják. 40 L. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. M.. külügyminiszter-helyettes. A.40. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. 39 Sir Samuel Hoare. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. aki ismeri ezeket az embereket.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. Butler (1902-1984). Orwell barátja.) L. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. L. amikor úgy vélte. A németek érdeke szerinte az lenne. minden ítélete helytállónak bizonyult. ez idáig csak egyszer tévedett. hogy a szélesebb tömegek felismernék.. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. majd külügyminiszter.. -(27)- . mindaddig. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. De hát az oroszok 38 R. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. hogy tényleg ezt teszi. M. valójában mi történt. miszerint csak azért foglalták el Tangert. (. amióta a háború kitört. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga.tehát biztos. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . Már csak az a kérdés. Myers regényíró. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt..

és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. mint mi Münchenben. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. vigaszképpen azzal áltatják magukat.Független Munkáspárt. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. amikor az I. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. (..maguk sem gondolhatták. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. semmi hatása az eseményekre. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. Ha Hitler elfoglalná Angliát.. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll.L. Ezek a mozgalmárok. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. jó ideje mást se tesz. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. Amúgy Pétain és társai. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. ha sikerül nekik. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. holott elég csak egy pillantás a térképre.P. éppúgy átejtik majd Oroszországot. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. Jó példája lesz ez annak. 42 Independent Labour Party . -(28)- . hogy szövetséget kössön. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. Bármit tesznek vagy mondanak. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. Érdekes. Nagy kérdés.

Mindenképp biztató. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. és az. VI. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. az a néhány megjegyzés. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. (. de különben kutyabajuk sincs. méghozzá C besorolással. amit sikerült elcsípnem. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. ha tényleg arról lenne szó. 1940. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. 28. hogy a sajtó -(29)- . (. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. ámbár csak némi burkolt fenntartással.ellentétben a heves közfelháborodással.) Igaz. azt ugyanis nem deklarálta.) Ijesztő. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. mint bíráló volt . A brit kormány elismerte de Gaulle-t. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. Az még csak megbocsátható volna. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. Nem hiszem.. némi szépségfolt ezen. elutasítottak. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. VI. 1940...még csak egy múlik rajtuk. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. az ennek épp az ellenkezőjét látja. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. 29. inkább jóváhagyó.. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. és továbbra is őrzi függetlenségét.

melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. VI. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. C. hisz maguk is a csokoládé. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. Így aztán mindazon lapok. és nagy éljenzés fogadta a hírt.V. Az emberek azért így is lelkesedtek.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. és eltekintve attól. 30. Ma délután az L. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. -(30)- . vajon próbálkoztak-e már azzal. Főként kiszolgált katonák voltak..D. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. amit valaha is hallottam. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. (.-t és engem felvidított a gyászhír.. Tegnap C. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. mindjárt elmondta. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével.-vel és M. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. ami elvben tizenkét. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. 1940. nem is olyan hitvány kompánia. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. Kíváncsi vagyok. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. C. hogy 43 Orwell. hogy végre a puskák is megérkeztek. hogy abbéi még bármi lehet. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén.

Ott hagytuk egy félórára. -(31)- . gyengéden benyúlt érte és eleresztette. Az újságok már csak hat oldalból . a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. Később. VII.vagyis a lap közel egyharmada. hogy már azon is örülni tudunk. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. igaz.. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. 1940.. szintén örült. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. Még M. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. és nem mozdult. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. a szöveget apró betűvel szedik. 1. E. aztán E. holott ők már-már radikális békepártiak. amin végül is kievickélt. majd kidobták a gépből. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró.-ék is rosszallották a dolgot. hogy napokig még az étvágyam is elment -. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. (. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától.három lapból állnak.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart.

hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. -(32)- . 49 Buenaventura Durutti.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. a spanyol anarchisták vezetője.A. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. 3. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. hogy a kormány tehetetlen. Mind többen vélik úgy.50 közlemény. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. bár nő a félelem is. VII. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. Franco közeli munkatársa. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság.F. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). látván. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. régimódi német vezérkari tiszt. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). 1940. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. ha valami ismert személy hal meg. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna.

1940. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket.1940. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. használhatatlannő tették. avagy ha mégis. 7. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 8 rombolót. politikai író. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. elég egyértelműen sugallja. Az a tény.lehet szó. 52 1940. hogy csupán a francia flotta feléről . hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. A francia Richelieu csatahajót. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. Arról persze egy sort sem írnak. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. VII. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. a napló írása idején liberális publicista. nem sok meggyőződéssel tették. 10. 2 csatahajót. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. 2 cirkálót. a News-Chronicle -(33)- . Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. mennyire helyénvaló volt e lépés. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). holott nyilvánvaló.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . Oranban és Mersel-Kébirben. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. VII. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. hogy egyiket sem őrzik túl erősen.

hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. Simpsont és Franciaországba települt át.. úgy veszik. de amikor feleségül akarta venni az elvált. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. Nemrég még úgy tűnt. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. Napok óta nincs semmi hír. január 20-án lépett trónra. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. (. mint azt korábban én is feltételeztem. Újabban viszont minden országban más és más. Edward néven 1936. VII. Persze. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. hogy Angliában akadnak csoportok. mint a cukrot. amerikai Mrs. Wallis Simpsont. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. meddig ér el a kommunisták keze. ha csak az nem. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. 54 Edward. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. mi több. hasonló feltételekkel.békeajánlatot tesz nekünk. a Bűnös embereket. 1940. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra.) Gollanz új könyvét. Számomra hihetetlen. a rendkívül népszerű walesi herceg. Windsor hercege (1894-1972). 16. Sokan vélik úgy.. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. -(34)- . Még az is lehet. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. az ember sohasem tudhatja. hogy csak azért hagyják nekik. Ez után feleségül vette Mrs. VIII. semeddig.

-(35)- . Még most sincs semmi érdemi hír. Mindez előre látható volt már akkor is.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. 1940. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. VII. és mi semmit se teszünk ellene.. hogy Spanyolország bármit. helyzetünket reménytelennek látja.. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. hogy összeült a pánamerikai konferencia. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. és már csak a fegyverletételt várja. és ha kudarcot vall.) Holott pontosan úgy tesz. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. alighanem Frederick Warburg. ahogy előre megmondtam: eljátssza. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. ami egy következő kormányt is kötelezhet. bármilyen 55 Bizonytalan. alighanem Tosco Fyvelről van szó. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. (. ami egyértelműen németellenes lépés. Mégis. nyilván a németek számára. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. 56 Bizonytalan. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. a világ pedig már rég nem hiszi.küld hadi utánpótlást Burmán át.56 azt mondja. a sok szájhős mind maga alá rondít. így azt. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. és elnézzük neki. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. 22. talán nem. F. Talán így lesz. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. W. hogy Anglia felé hajlik. A legfőbb esemény. Ez persze nem olyan ígéret.

amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. ám az. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. G. felhagyott a toborzással. majd a németeknél. D. 28.58 is ugyanezt mondja magáról. és új neve: Home Guard. (.V..mennyiségben importáljon.D.D. bár az is lehet. -(36)- . míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. melynek állítólag már 1. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. hogy összeállna a Tory klikkel. 25. ámbár ez nem is oly hihetetlen. Az olasz sajtó is ezt írja. Az L. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. azzal.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -.-t. VII... Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. csak féltékenységből és intrikából dacol.000 tagja van.) Sokan már bánják. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. 1940. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. hogy L.57 Én legalábbis nem hiszem. azaz Polgárőrség lesz. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. Sokan rebesgetik.V. hogy csak tartanak tőle. mivel utálta Chamberlaint . VII. Persze meglehet. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. 1940. Ha tényleg így van.300. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. 58 Azonosíthatatlan személy. rendre visszautasította az ajánlatot.

akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. brit állampolgárságot sosem szerzett.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . a Brit Fasiszta Unió vezére. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. 61 Jacques Doriot (1898-1945). akit később internáltak. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. kinek a nevét folyton elfelejtem. Amerikában született. 60 Sir Oswald Mosley. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. -(37)- . kommunista. bár senki se tudja. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. aki szerint Hitler nem igényli. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Így tesz a francia sajtó azon része is. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére.csakugyan nácikollaboráns lett. amely német befolyás alatt áll. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. noha egész életét Angliában élte le.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. Furcsa. hisz jól tudom. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. majd fasiszta politikus. szélsőjobb. Az apró emberke. kis baloldali pártokról. aki utóbb . hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. Szélsőséges nacionalista. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. 62 Gaston Bergery.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. 59 William Joyce (1908-1946). valójában miért. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. Emberem azt állítja. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki.

G. de a pénz nem érdekli. a franciákat viszont eléggé leszólta. Megindult az olasz támadás Egyiptom. mit miért csinál. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. és különös gyengéje. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. de az újságok azt sejtetik. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Eddig még semmi hír. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. Mindig is úgy élt. és nem igaz. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Perim most a legfontosabb. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. Úgy véli. H. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. nem hinné. Úgy látja. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Wells. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . Megkérdeztem. szerinte rendes fickó. (Sajnos elég gyatra volt. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. ahogy egy szovjet komisszár. 8. Wells jól ismeri Churchillt. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. s azon a feltevésen alapul. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. ha elveszítjük. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e.1940. ami talán arra is fényt vet. hogy csak a maga hasznát lesi. hogy ezek az emberek. vagy hogy karrierista lenne. VIII. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

amit .. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. s azzal szépen visszaaludtam. hagyják félbe a munkájukat. Azzal kérkedett. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. 23. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. Azt mondják. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. átszervezik a légiriadók egész rendjét. Ez nem csupán azzal jár. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. ez pedig igen veszélyes lehet. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. nem kétlem. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. hacsak nem akarjuk. amit mielőbb meg is kell tenni. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. tábornok tartott.másokat kapok rajta. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Tegnap este elmentem egy előadásra. Megvetően mondta. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő.nyilván az -(42)- . holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. Hajnali három körül légitámadás volt. VIII. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. 1940. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Hosszan beszélt a polgárőrségről..

hogy a trágya nem ennivaló. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. mire egy tehén jól oldalba döfi. Ahogy elnézem. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. Tegnap azon tűnődtem. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. kik miatt. és megpendítette azt is. Az oktalan pára nem képes eldönteni. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. egy életre megtanítva arra. és azt is: miért. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. s hogy milyen szánalmas ez az egész. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. (. hogy az ország végromlás előtt áll. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. Ettől talán észre térne a jónép. Legfőbb ideje... hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. hogy valami nincs rendjén. 1940. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. kivénhedt hadfiak. (Greenwich) Azt hiszem. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. 26. hogy ízlik neki vagy sem. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. VIII. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. -(43)- . sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett.

E. A -(44)- . amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. VIII. próbálják eltussolni. (. azt álmodtam.. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. Máig emlékszem arra a kettőre. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. 29. 1940. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk.) Elég nagy robbanás volt. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. ám azért nem annyira rettenetes. míg ezek jó ha feleakkorák. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. s ahogy eddig is. Talán egytonnás bomba lehetett. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. asszonyság. hogy a házak beleremegtek. Hallottam. ha bármi fontos létesítményt találat ért. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. (. A bejárati ajtóból néztük. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. és halálra váltan nyomban felriadtam. de olyan pokoli robajjal. amibe a föld is beleremeg. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni.. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki.. és mindaddig. hogy egy bomba robban mellettem.először igazán közelről a bombák hangját. amit Huescánál dobtak le. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. Ma reggel mégis. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba.. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. Világos. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból.

lidérces emlékeim. H.. A légiriadók egyre kimerítőbbek. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . újra a spanyol polgárháborúban vagyok.P. (.a nácizmus. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. hogy nyílt mezőn fekszem. hogy nem érdemes sokat törődni velük. 24 órára rendszerint 5-6 esik. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől.) Tegnap lefekvéshez készülve. hacsak az ember nem sejti. és aknagránátok robbannak köröttem. 16. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. azzal a megnyugtató tudattal. 31. Sosem gondoltam volna. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. s nemigen látja. hogy hidegen hagy. Általános a vélemény. vagy túl közeliek a becsapódások. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. Amerikában is. 23.. XI. könnyen álomba ringatja az embert. XI. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. Akkoriban rendre azt álmodtam. 1940. ha elég távoli. s én feküdnék kényelmes. E. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete.. tábori szalmaágyamon elnyúlva. fegyverzajt hallok. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H.. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. régóta ezt várják.-vel éppen csak megjegyeztük. -(45)egy ha . és máris aludtunk tovább. minden fedezék nélkül. mégis így lett. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. A monoton fegyverzaj. 1940. a . a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.P. 1940.-vel. Félálomban. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. márpedig az emberek itt is. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. VIII. s lám. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. erős robbanást hallottunk. szerkesztőjével.

Ld. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. hisz minden a tálaláson múlik. bárki képes könnyedén elhitetni.P. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. öt éven át tartó küldetést.P. amikor Franciaország elesett. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. P.” Ami. Habár a . vagy inkább próbáljunk békét kötni. A második világháború című művében Churchill 1940. tartok tőle. brit tájékoztatási miniszter. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme.. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára.” 72 Alfred Duff-Cooper. még nem cenzúrázzák. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. májusi kormányát tárgyalva Hoare. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. hogy .-t. igaz is lehet. szerint. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. Európa Kiadó. Mindaddig. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. az összes brit lapot figyelmeztették..71 és társai titkon alkura készülődnek. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. H. Halifax és Simon védelmére kel. kényes. válasza: „Ugyan már. kulcsfontosságú. és „becsületszavát” adta nekik. ha tényleg igaz. úgy tűnik. kijelentését. egyébiránt biztosra veszi. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. ám ekkorra már mind a szűkebb. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. mint vállalni a Hitler elleni harcot. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala.. -(46)- . hogy nincs más hátra. 2000.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját.P. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban.. H.

74-vel. Wallis Simpson. Azt mondja. jól ismeri Angliát. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. korábban diplomata. igaz. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. Edward végül is Mrs. VI. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is.. melódiája: monoton Tegnap C. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. a sajtóosztályt vezette. 75 Mrs. szerint. mint azt itt képzelik. 28. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. S. Edward .. és eszébe se jutott panaszkodni. angolbarát. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. Laval 1935-ben azt mondta neki.utóbb VIII. egyetlen európai se hitte volna. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. Franciaország eleste után Angliába emigrált. Különben C. és úgy véli: Anglia nagy előnye. mégsem váltak be. XI. Laval kormányzása76 idején C. 76 Lásd az 1940. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. Persze itt. 74 Piene Comert. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. bármi tehetséges politikus Laval. hogy államformája királyság. Olaszország viszont valódi erő. Szerinte VIII. Mindig is azt hittem. úgy tűnik. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. francia újságíró. és élt már nálunk korábban is. a France szerkesztőjével ebédeltem. 1940. Meglepően jókedvű volt. C. Nos. jóslatai. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. Angliában mindenki tudja. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- .felesége volt. C. C. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. aki ekkor már a windsori herceg . hogy „Anglia csupán egy árnyék”.

Meséli. 8. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. 1940. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. víz. a tüzérségi tűz elől. mint korábban Balbo halálának. 1. villany stb. november 14-én szenvedett légitámadást. a sebesülteké ennél jóval több volt. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. a halottak száma 550.. -(48)- . A közüzemek. s legalább negyed részük földig rombolódott. A német források szerint mintegy 30. (. amelyben 500 repülőgép vett részt. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. teljesen tönkrementek. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. Ugyanúgy örülünk neki. mindenki amiatt aggódik. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. és ami még rosszabb. XII. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. XII.000 gyújtóbombát dobtak a városra. bár azt nem árulta el. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák.. miként sikerült átszöknie.. aki nemrég érkezett Lengyelországból.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról.) Beszéltem egy férfival. (. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot.) Azt mondja. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat..

de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. hogy hibbant kis versikéket faragok. inkább a félbeszakított alvás. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. XII. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. 29. kezdeti szakaszában.segítségükre sietnek. akár a manna. Az a hír járta. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. rendre azon kapom magam. amíg a bombázás alább nem hagy. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. Idézet egy újságcikkből bombák. Az esszében azt írtam. 1940. nappal közrendre felügyel. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. A bombázás legszörnyűbb. Az a múlt heti újsághír. nem annyira a bombáktól rettegve. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. 2. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . s a csengő sem ép. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb.” 1941. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. I. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. Több mint mulatságos.

Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri..bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. és Orwell úr aligha sejthette. olyan időszakban. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. . miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. de nyilván erre sem kell várni sokáig. tényleg örülök.hogy nincs valami nagy véleményem róla. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. úgy véli. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . hogy ezegyszer tévedtem. -(50)- . magasabb béreket.” 79 Büntetés. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. nem sokkal a franciaországi események után. és minden érintett szíves elnézését kéri. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. 1941 júliusában. 1941. a Konvenció a második front megnyitását sürgette.Isten látja lelkemet. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. 22. s talán joggal. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. német.. bár . majd 1942-ben beszüntette működését. I. aminek igen örül. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. Így azután én lettem nevetséges.

és meggyőződésem. vagy valami hasonló). A helyért ugyan nem fizettek. akik nem képesek átlátni. spanyol köztársasági párt. Igaz. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. hogy tudja mindenki. 1931-66 között Canterbury érseke. a POUM82 betiltása után. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. hogy „Chamberlainből elég!”. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. Az ügyeskedés menten beindul. A minap. ahogy megcsókoltam. hogy „hagymáztam”. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. már az is erősnek tűnik. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. És lám. Mindenesetre tény. teljes szívemből kívánom. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. hogy „Éljen a POUM!”. aki amellett. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. Keresztények és a kommunizmus. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). pedig több mint hat órával azelőtt történt. először tettem ilyesmit életemben. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. Szovjet erő. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. -(51)- . Az utca tele van a plakátjaikkal. Úgy tűnik. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet.a következőket írta: „Óhajtom. Barcelonában pedig.csak arra való. E. Művei. nyomban megérezte rajtam. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. de normális helyzetben eszembe se jutna. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. ezrével vannak ilyenek. újabb defetista manőver.

hogy „már nem tart soká” stb. január 22-én vették be a brit csapatok. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. mire Mrs. mivel érezni. január 22. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. J. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. között volt betiltva. 26.000 hadifogoly! ) . szeptember 6. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). A Daily Worker és a Week85 betiltása .2 sor. és 1942. és betiltották a Daily Workert84. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. -(52)- . A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. J. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. június 21-én foglalta vissza. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. I. 84 A lap 1941. és megütötte a fülem.108 sor. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. boltjába betérve megjegyeztem. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. Erwin Rommel tábornok vezetésével. stb. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. amint két nő arról társalog. 1941. s a többinek is hasonlóan felment az ára. A német Afrika Korps 1942. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20.az ébresztőóra. Másnap reggel Mrs.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

1941. hogy „valami készül” a Balkánon. még a lapok is pedzegették. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. Wallington.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában.küszködött. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás.. Én mindenesetre váltig állítom . legalábbis ezen az éjszakán nem. Az altemplom nem egyéb. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . Bár dúl a háború. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. G.bár jól tudom. III. 14. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. -(56)- . ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. s ilyenkor látja. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. hogy visszatérhetnek Londonba. Korábban ugyanis épp azért gondolta. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. Az elmúlt napokban az a hír járta. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. homályos és rossz szagú. s a hóvirág is most a legszebb. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Tegnap este G. 3. néhány téli viola bimbózni kezdett. és a többiek mondták is. III. hogy még mindig sokkal rosszabb.. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. ha elég meleg lesz). de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. III. 4. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. 1941. kevesen értenek egyet velem -. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki.

elhárította a segítséget. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). arra kérte az angolokat. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. hogy küldjenek tíz hadosztályt. de alighanem inkább a Szueziről van szó. hogy milyenek a szállítási eszközök.van. egyben meghagyva neki. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. mi történne. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. vagy legalábbis azok jó része. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. 95 A szövegből nem derül ki. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Ahhoz. Mindenki ezen tépelődik. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. Elképzelni is szörnyű. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. amit az olaszok elvesztettek. Katonai diktatúrát vezetett be. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. -(57)- . 1935-től görög miniszterelnök. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. Túl veszélyesnek tűnik. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. a német támadás már április elején megindult. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. előbb ismernie kellene. attól tartva. miközben támogatta a királyság intézményét. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. melyet a görögök ezúttal elfogadtak.

akivel beszéltem. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. ha netán tudjuk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. Mint írja. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. ha most veszni hagyjuk Görögországot. elképedt azon. hacsak azzal nem számolunk. Az a baj. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Másrészt viszont. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. -(58)- . egész Európa rajtunk röhög. 97 Stefan Haffner. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. amiért hagyjuk. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. mint Norvégiában. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Sok német. akár egy súlyos vereség kockázatával is. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. mint az. csakúgy. éppúgy. Ugyanakkor. csak a felesége. Én mégis azt tartom. mivel annak bizonyságát láttuk benne. hogy nem tudunk.hadisikerekkel. Ő maga nem volt zsidó. antifasiszta újságíró.

Ijesztő lenne. s a szóbeszéd holmi új.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. de tetszetős érveket máris hallani. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. éppúgy.98 1941. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. -(59)- . Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. titkos fegyvert is rebesget.itthon és Amerikában egyaránt. Greenwichre igen sok bomba hullott. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. Ám a szokásos álszent. úgy hírlik. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. ami azután a bombázókra tekeredik. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. június 17-én jelentette be. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . aminek használatát a brit légierő 1941. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. minden előzetes propaganda nélkül. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Ez hát az európai nézőpont. mint az indiai rádzsák körül. 20. Kérdés. III. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. végre pompás alkalmunk lesz rá. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. de csak egy gépet lőttünk le. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még.

-vel99 telefonáltam. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. Visszalapozva e naplóban. amit persze nem engedhetünk meg. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. amikor E. Fölöttük tombolt a tűz. A Greenwich templom lángokban állt. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt..: „Betört az ablak. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. és társaik tényleg árulók. hogy megtartsák a búzát. mint azelőtt.. ez akkor sem jó így a franciáknak. majd nagy csörrenést hallottam.csapódott be. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. és kevesebb közéleti eseményt említek.. látom. mondjuk. de senki sem mozdult.. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. szakadt a víz a nyakukba. Én: „Mi volt az?” E. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. -(60)- . az író nővére. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. 99 Valószínűleg Eileen Blair. avagy csak elképesztően ostobák. amit küldünk. hogy . semmi jele annak. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. Bárcsak tudhatnánk. ami megingatná a Pétain-kormányt. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. És miközben mi mindent megteszünk. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. Úgy tűnik. Úgy tűnik. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. A németek ugyan engedik. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat.

de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. mi a célja a háborúnak. Ha csak a megszállókat kell visszaverni.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Számomra nem volt újdonság. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. sokan ezt teszik . elfogadjuk a háborút is. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Miként lehet ezt elfogadtatni. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. s ha így teszünk. a gazdagok pedig. hogy igenis vannak. Ha elfogadjuk az államot. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút.általában olyanok. éppúgy élnek. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. akkor biztos. ez pedig az éhínség. hogy a püspökök megáldják -(61)- . hogy gyermekei azért éheznek. Még szerencse. valahányszor azt látom. 23. mint eleddig. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. III. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. nemigen számít. Angliában.A legrosszabb még hátra van. akik Churchillért meghalnának. kényszerítő intézkedések híján. hisz ez idő szerint még az sem világos. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. 1941. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Még ma sem képesek felfogni. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. stb. a légierős kadétok. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. amit mi tényleg nem ismerünk itt. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. a Női Légierős Tartalékosok stb.

hogy netán csökkenne a harci elszántság. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. így aztán helyénvaló. és segíts. Az egész azon az elemi érzésen alapul. mint egy. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. ha az emberek látnák. -(62)- . csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket.ami éppoly hatásos lehet. III. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. Egy szó sem esik arról. hogy imádkozunk érte. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Holott bizonyos helyzetekben. 24. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. Persze az is lehet. mint a németek. az ellenségnek is vannak indítékai . mert mi jobb emberek vagyunk. úgymond.az ezredzászlókat. add. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Eddig úgy tudtam. Talán az a félelem diktálja mindezt. és jó útra térhessenek”. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. a keresztény meggyőződés azt tartja. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. 1941. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. hogy megbánják gonosz tetteiket. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. hogy valójában nem is gondolják végig. hogy Isten bennünket segítsen. Azért várjuk el.

és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. és legalább három hétig kitart. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. Rajzok készülnek majd.000 vagy akár 500. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. 1941. bár ezt már akkor sejthettük.000 ember életébe is kerülhet. nincsenek például fegyvereink. hisz általános a vélekedés. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. 7. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából.. így valószínű. ha más tervei feltűnően jól alakulnak.csatahajókat. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. Ám ennek nincs közvetlen.000 főnyi brit sereg állomásozik. érzékelhető hatása. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. mindenesetre nehéz nem észrevenni. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. Felteszem.. és ma jelentették be először hivatalosan. Közben hallani. IV. s így szükséges. hogy nincs az az erő. a műszaki leírások alapján. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. Azt hiszem. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. hogy egy sikertelen megszállás 100. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. mint akár több ezer légitámadás. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hogy valamivel ellensúlyozzák. bár Hitler még így is jól járna. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. hogy Görögországban 150. Tehát megoldódott a rejtély. Tegnap Belgrádot bombázták. mikor kivonultak Bengáziból. ez alighanem így is van. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját.

Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. Persze. -(64)- . Szinte látom. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. Nem tudni. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. 102 A matapan-foki csatáról van szó. ha az ember 2-3 évre előre gondol. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre..) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac.helyzet.. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába.. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. most hirtelen rájönnének. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat..elsüllyesztették a Zara. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. (. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. (. hogy beleszorítják őket a tengerbe. Etiópiát mindenesetre elvesztették.) Egyre kevesebb a munka. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. A britek-minden veszteség nélkül . Mulatságos lenne. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. A legjobb esetben talán még szűken vett. katonai szakíró. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. )Immár világos. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek.

ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. de tudván. „hősies” stb. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. elszalasztották az esélyt. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. mint „dicső”. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. csak sajnálom.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. Most olvastam épp az M. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy ejtőernyők. of Information -(65)Tájékoztatási . 8. pontos.I. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. 1941. hogy pár napig nem is lehetett kapni). Például az. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani.103 bestsellerét. a regényíró állította össze. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. Emlékszem. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. s ez rendre azt igazolta. ez szeptember 7-én volt). mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. IV. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy nem volt annyi eszük. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. s igen nehezemre esett. Állítólag Francis Beeding. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. . tényszerű ismertetőt.O. Rosszabbat vártam. hogy olyasvalamit hozzanak létre.

A kapitalizmusnak vége. Hugh Slater. Rajtunk az ítélet. azt mondtam Fyvelnek: . Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. . egy darabig onnan néztük a tüzeket. Kimentünk a tetőre. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. de más fronton még várható. Én mindenesetre nem így éreztem. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. Aznap éjjel. hogy felébresztettek a robbanások. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. hogy győzelmet arat.Akárcsak Madrid. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. -(66)- . 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. lángol-e még.Ez volt Trafalgar. Később. aki az ablakban ült. egyszer csak megszólalt: .105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Most jön Austerlitz. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. majd így szólt: . Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. még ki is mentem megnézni.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. miután a németek láthatóan elálltak attól.

A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. hogy kivontuk csapatainkat. IV. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát.gondolom. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. 11. A tegnapi lapok megírták. Hol van már az az idő. IV. -(67)- . hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. 1941. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . Eddig az egész háborúban végig úgy volt. kapunk-e gépfegyvert. a Balkánról alig esik már szó.106 Ma este igen rossz hír érkezett. s amikor megkérdeztem. A nagyokosok szerint ahelyett.persze nem volt egy darab se -. A közlemény súlyát az mutatja. Ez is igen baljós előjel. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . amíg lehetett. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. és Görögországba küldtük őket.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. legalább kettő jut minden századnak. hogy egyáltalán kiadták. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. 1941. Csak erről beszél mindenki. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. ha a görögöket cserbenhagyva. 9. amikor rosszul áll a szénánk. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát.

azok a forradalmi változások. hogy a politikai helyzet javulni fog. csak sokkal lassabban. mint gondoltam. mind lehetségesnek tartja. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. abbahagyom a naplóírást.1941. IV. Ahogy visszalapozok a napló elejére. 12. amelyekre számítottam. Úgy látszik. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. és a Sunday Express. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. 1941. azt látom. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. és megszilárdul a helyzet. amely még ezeknél is pesszimistább volt.se Görögországról. mely igen sötét képet fest a jövőről. ami némi reményre jogosít... de mégis. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. Lehet. a köznapi ember számára kevésbé érthető. 13. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Az a két újság. most is zajlanak. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. se Líbiáról. francia hajókkal.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. Isten tudja. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. amely alig különbet. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. csak éppen nem adhatják tovább. IV. -(68)- . hogy még mindig érvényben van az utasítás. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. Az egyetlen.. de ez más lesz. Nem hinném. Akivel csak beszéltem.. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. Semmi hír . vagy legalább egy részük.

mások azt állítják. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik.. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. aki jól ismeri Dél-Afrikát. D. az utóbbi a valószínűbb. hogy létszámuk aránylag csekély. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. mint a középosztálybeliek. micsoda szedett-vedelt társaság ez. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is.Olvasom a bejegyzést. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. bár ezt Kairóban107 még tagadják. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. arra számítva. -(69)12-én hamar akció végül . csak éppen a tempóját nem. Persze. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. de Tobruk kitartott. nem tűntek el. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. míg december 4-én megérkezett az erősítés. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. Mindjárt feltűnik. A németek az egyiptomi határig nyomultak. döbbenten láttam. Megrázó hírek. de már sokkal kevesebb van belőlük. Nagyon igaz. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. 14. s az is erősen hihetőnek látszik. IV. 1941. amit a reklámokról írtam. és elvágták a tobruki angol csapatokat. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Azt hiszem. Connolly mondta egyszer.

akkor máris megérte. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . éppúgy. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. hogy kivonulnak Kínából . hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. 15. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. A másik pultnál meg szól a gramofon.Jaj.úgy tartja. Mindez akkor. anélkül. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. drága uram. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. mit mondtak be korábban. hanem azért. tudja. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. és mivel kissé késtem. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. IV. Görögországról semmi hír. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet.persze csak fokozatosan. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. ha én nem kérem. mi is történik.. Ha nem így lenne. megkérdeztem a tulajdonosnőt. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. melyben az oroszok megígérik. igen nehéz elképzelni. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. 1941.. hogy beismernék. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. nem figyel rá senki. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. . Ha Egyiptomot sikerül tartanunk.

hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. Ma reggel. Senkivel sem beszéltem. Az ember már-már úgy érzi. de azért E. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. aki rendesen tudott volna aludni. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét.Én még csak le se hunytam a szemem! .is 108 „Mondja csak. többeknek megjegyezve. betértem egy kocsmába.70 km távolságra! .egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. Igaz.bizonygatja mindenki. ez képtelenség. Barnsleyben voltam éppen. francia) .vidéket. Emlékszem.. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. is ugyanezt mondja. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. Az utcát mindenesetre lezárták. 1941. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. IV. . Ez volt az egyetlen reakció. John’s Wood-i temetőt találta el. hogy egyszer bekövetkezik. Persze.” (Parlez vous. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. 1941. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. Egy másik a St. 17.. Persze. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. -(71)- . amitől már régóta tartok.. Két-három napja újra Wallingtonban. és a mentők is ott várakoztak. és miután hallottam a hírt.. 22. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. és E. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). IV. A fegyverek egész éjjel lármáztak. A szombat éjjeli „blitz” még ide .

minden bizonnyal hamarosan várható. -(72)- . hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. Gibraltár megtámadása. Furcsa lenne. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. Athéntől kissé északra. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. fanina felé.. mint a kéve. hogy sikerül majd. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. is beleértve. hogy 109 Orwell gyanúja. Még nem tudni. vajon azt teszik-e. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. minden még ezután megírandó cikkemet. Engem legfőképp az zavar. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Ha az újságok híradásai igazak. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. Churchill kezd úgy beszélni. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén.. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba.” Kíváncsi vagyok. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Amióta itt vagyunk. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. Churchill a minap azt mondta. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. Olyan ez. megalapozott volt. amit kell. hogy a németek nem hullanak úgy. nem így lesz -. mi pedig lekaszáljuk őket. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. stb.elhallatszott. rádiójegyzetemet stb.

55%. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. a görögök visszavonulóban vannak. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. 24. milyen hadállásokban. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.55% . 23.mindez még hasznos is lehet. és így tovább. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. -(73)- . hogy mennyire tudják tartani magukat. IV. IV. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. Az oroszoknak dönteniük kell. hogy ne álljanak ellen. A Daily Express burkoltan arra célozgat. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. Különben sejtelmünk sincs. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre.1% Új-Zélandból.a hülyébbnél elháríthatnád. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .110 Mindaddig. Mindössze annyit lehet tudni. hogy ellenállnak-e a németeknek . 1941. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben.ÚjZéland: 13. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja.1%-a Ausztráliából és 19. 25.Ausztrália: 13. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. hogy a görög hadsereg. 1941. hány emberünk van ott. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. vagy csak egy része kapitulált a németeknek.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Eszerint az elesettek 55.

V. körülbelül 30. 1941. IV. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. vagy esetleg a harmadik. mert nem volt mivel etetni őket. C.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. -(74)- . 1941. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. nem akar. most mindenféle hússal üzletel.. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. de bármelyiket választják is. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. bár azt hiszem. 28. avagy tétlenül elnézik. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Tegnap eljött hozzánk egy ember. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. csak kutyaeledelnek. hogy nem képes.az ára -. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. 25.111 Gondolom. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . 2.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. ami tényleg magával ragadta az embereket. IV. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. Milyen kár. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. Csupán annyit tudtam kivenni belőle.

mert folyton csak fegyvertokokat szab. miután bejelentették. felszerelésük jó részét és 12. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. mint arról korábban tájékoztattak. újabban az egész cég erre állt át. hogy kevesebb katonánk volt ott. úgy látszik. majd elnöke lett.. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50.000 ember. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. nyilvánosan kijelentette.. Spender113. politikus. az is ugyanúgy készül. gondolom. Hátrahagyták összes tankjukat. mivel úgyis megegyeztünk.000 embert. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. s úgy hagyjuk el a porondot. Mint mondja. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. 1941. mint a bútorhuzat. aztán egyszer csak halljuk. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. 8. ügyvéd. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat.112 Azt mondják. V. az ausztrál kormány egyik minisztere.tisztes ábrázatú.000 járművet vesztettünk. Persze az is lehet. mindenféle volt közöttük. ahogy a tűpárnát tartotta. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van.000-re teszik. Mesélte. valójában 55. A hajókról nem esett említés. 3.000 körül. -(75)- . s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. Katasztrofális. A veszteség állítólag 3.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. mint az íj és a nyílvessző”. és hét-nyolcezren estek fogságba . Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt.ez egybevág a német hadijelentésekkel. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. de ez számunkra nem gond. amiben mindent odaígérünk nekik. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.

és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. akár a nyulak. a kicsik sorban fekszenek. Ha olyan ügyért harcolunk. Valahányszor csak elképzelem. 1941. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. ami nem túl jó jel. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. Itt-ott nagyobb családokat is látni.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. nincsenek fenntartásaink. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. s menten elgyámoltalanodunk. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. csak annyi bizonyos. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. pusztán azért. folyton az az érzésem. 6. V. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. amiben igazán hiszünk.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. Sosem tudni előre. meglepő látvány tárul a szeme elé. ám biztosan valami rosszat jelez. anya. gyerekek. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt.csupán azt jelzik. A törökök felajánlották. Érdekes. hogy balul üt ki. Iránban mozgósítás van. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. A tiszta. mert hiányzik az akarat. Főleg a fiatal házasok ilyenek. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . ha csak a puszta harcról van szó.és azt hiszem. mit fognak tenni. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . Előre látható. Békésen alszik mindenki -(76)- . Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. A semleges államok megtámadását illető aggályok . apa.

netán mindkettő ellen. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. 114 Vjacseszlav Molotov. hogy a mi házunkat találták el. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. külügyi népbiztos. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. kiváltképp nagy volt. V. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. kintről valaki kiabált. Felkapaszkodva a tetőre. hogy az oroszok bejelentették. 1941. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. E. Az elmúlt napok legfontosabb híre . amikor találat érte. A füst csak igen lassan oszlott el. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. valami raktárépület lehetett. hogy mindez német nyomásra történt. meredek. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. s hogy mindenki maradjon a lakásában. 1941-ben leváltották. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. ez az első eset. felkelt és kinézett az ablakon. mintha viaszbábuk lennének.az erős lámpafényben . Gondolom. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. Lefelé menet közölték velünk. Az éjjel komoly légitámadás volt. égre szökő lángokkal. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. az egyik. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. -(77)- . hogy épp benne voltam egy házban. 11. melynek üzenete nem egyéb. tőlünk nyugatra. Nyilvánvaló. Immár bizonyos. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat.a kicsik hanyatt fekve. ez az első diplomáciai lépés.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. s a szobában sem keletkezett kár. de úgy tűnt. Az ablakok épen maradtak. de megmaradt alelnöknek. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is.

hogy a folyosón nem lehetett látni. Később kiderült. s láttam. Ilyenkor az ember azt viszi magával. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. Elmentünk D. mire ő visszakérdezett: .Igen. hogy tényleg ég a ház. Magunkra kaptuk a ruháinkat. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. amint kiabál valaki: . amit hónapok óta őrizgettünk. és a bent lévő autók kiégtek. Hallottuk. gondolván. Később megjegyeztem E. milyen sötét lett az arca. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. és talán nem lesz módunk visszajönni. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. -(78)- . sebtében összeszedtünk néhány dolgot.nek.-ékhez. hogy menjünk ki. csupa korom vagyok én is. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. akik teával kínáltak. amit a legfontosabbnak tart.Talán azt hiszed. s én csak utólag döbbentem rá.

bejelentvén hogy Hess megőrült. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. a Führer helyettese. 13. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. továbbá mindazon térségek neveit. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. remélve.1941. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Csak azt tudom. május 30-án Iránba menekült. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). Egy hónappal később rövid harc.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Szíria. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. és Rashid Ali 1941. Churchill nem akart tárgyalni vele. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Rashid Ali117. Még csak ötletem sincs. 1941. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Alfred Hornként mutatkozott be. Az egész ügy merő rejtély. Darlan116 Sztálin. Franco . hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Utóbb többször is felmerült. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. iraki nácibarát miniszter. Hitler közeli barátja. V. Irak. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Spanyolország. aki 1941.

hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. vannak még emberek. szégyen!” Úgy látszik. amikor még megtehettük volna. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. legalábbis szerinte . hogy mindent veszni hagyunk. nincs esély arra. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. hogy nem fog sikerülni. a lakosság fele pedig éhezni fog. amikor nem vettük be Dakart. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Tangert és Szíriát akkor. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. Az egész világ ellenünk van. hogy ez történik majd. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Úgy tűnik. Churchillnek és társainak az lehet a terve. mikor Franciaország a háborúból kilépett. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Ezzel szemben a valóság az. mi biztosan el is toljuk. Az ember kezdi azt hinni. lesz titkosrendőrség. ha kiderül. néhányan bekiabáltak: „Szégyen.és fegyverhiány (repülők. már akkor. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. hadihajók stb. Szíria. -(80)- . Persze. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. hogy ember.tolni. talán még Amerika is.könnyedén be lehetett volna keríteni. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. a Kanári-szigetek. akik meg tudnak lepődni azon.) miatt Dakar. hogy ez már-már törvényszerű. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Tanger. a Kanári-szigeteket. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra.

960 brit.700 új-zélandi és 6. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. A brit -(81)- . akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. 1941. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. új-zélandi és ausztrál. 10. csak végre ismernénk az alap tényeket. így azt. V. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). Darlan nyilatkozott.1941. 25. V. Úgy tűnik. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája.300 görög. hogy hány ember védi is a szigetet. légvédelmük szintén gyenge volt. és milyen a fegyverzetük. Szíriáról. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. 24.600 brit. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. Ha csak 10-20. még úgy is. vajon képesek-e elfoglalni Angliát.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. mint Angliában. egy repülőgép-anyahajó. hét cirkáló. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. Három csatahajó. Lehet. ha Kréta csakugyan próba. A német légitámadás május 20-án indult. 21. 1941. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. V. 7. Ezt az arcátlan. 17.540 ausztrál. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. majd ejtőernyősöket vetettek be. Valaki megsúgta. hogy így van. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. (Liddell Hart szerint összesen 28. Irakról semmi hír. Mindenki Krétára figyel. szervezetlenek voltak. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. és majdnem ugyanannyi görög volt.

A brit csapatok Bagdadban vannak . annak tagadása. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. ebből 2.olvasni. 1941. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot.000 görög volt. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. és 14 gép védte Szuezt. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. 31. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. 1.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. Arra sincs magyarázat.bár még jobb lenne azt hallani. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. Kivonulunk Krétáról. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. a mentegetőzés. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. VI. 13. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. hogy hányról is van szó. Az. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle.500-at mentettek ki. -(82)- .500 Krétán szolgáló katonából 16. 122 A 42. bár rideg. V. 1941. és csak utána az etiópot. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe.

000 ember. aminek vagy 2. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. hogy Kréta kiürítése megtörtént. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Szíriára. Most. Fiji és Gloucester cirkálókat.000 embert kellett elszállítani. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. 20.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben.500 sebesült. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. A teljes veszteség várhatóan 10. 1941. Szuezre vagy Máltára csapnak le. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. 3. 124 Szíriába. azt mondják. hogy semmi értelme Ciprust védeni. mint azt a sajtóval tudatták.000 brit tengerész esett áldozatul. VI. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások.. Hitler eleinte habozott. Pár nap 123 A Calcutta. márpedig ennek semmi jele. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. A német veszteség: 3. -(83)- .714 halott és 2. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. tank és repülőgép. Miként K. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. S mindez teljesen hiába.200 brit. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Ebből nyilvánvaló. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték.376 ausztrál és 2. valamint a Greyhound.583 embert vesztettek (ebből 8.. hány kereskedelmi hajó. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. Összességében a szövetségesek 16. számos légvédelmi ágyú. abból legalább kiderülne. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. A britek arra számítottak. 3. Student tábornoknak. Ma reggel jött a hír. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. Hereward.996 új-zélandi).

Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. úgy lehet. VI. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. 8. -(84)- . nem fog háborúba keveredni a németekkel. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. A közeljövőben. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. 125 Stafford Cripps. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket.múlva már nyilván késő lenne. 1941. 1941. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. s eddig még senkivel se futottam össze. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. történetesen az Anglia elleni invázióról. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. VI. mint puszta blöff. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. 14. ha csak elkerülheti. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. amelyről. hogy talán az egész manőver nem más. úgy tűnik.

hatalmas közönség előtt. 20. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. 22. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. ez a jutalom. VI. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . s megállítottak három finn hajót is. -(85)- . legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Mindez nyilvánvalóan jelzi. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. ha nem is tudják megállítani. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. Rendkívül izgatott mindenki. ha az oroszok komolyan ellenállnak. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. Íme. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. hogy ez „jól jön nekünk” . Nyilvánvaló.ámbár azt hiszem.persze csak akkor. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Általános a vélekedés. 1941. VI. Az jutott eszembe. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül.1941. és ezzel.126 1941. VI. 19. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. Napok óta rendkívüli a hőség.

E pillanatban lehetetlen megbecsülni. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. bár igen meggyőzően hangoztatta. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. akik nem bánnák. A legrosszabb az az egészben. hogy gyorsan véghez tudják vinni. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. úgy találtam.ha nem is sokan – a gazdagok között. hogy őszintén ajánlja a segítséget. csak úgy. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. bár lesz annyi eszük. sőt magukat az oroszokat is. ha nem lennének biztosak benne. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. miként hatna. a légierő és a flotta legénységét. Persze akadnak néhányan . Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. Mit gondolnak vajon ezek. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . mint a baloldali pártokat.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. ma igen jó beszédet mondott. Churchill. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. VI. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. 23. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. amíg leszámolnak Angliával. úgy vélem. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. 1941.

úgy hiszem. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. mi több. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne.000 font jövedelemből élők. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Meglátja. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Egykettőre hazavágják a nácikat. Kétségtelen. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Azon múlik minden. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. Persze nyomban hangot váltanak majd. az esetben érdekük. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. s még azt is meg merem kockáztatni. Tíz -(87)- . A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. hogy ennek maga Sztálin a feje. éppúgy összerogynak majd. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. s újra támogatják a nácikat. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. elfogadnák Hitlert vezérüknek. a kommunisták. mint az első háborúban. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Orvos (külföldi. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Három éve még az évi 1.

Hisz azok a politikai viszonyok. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. többféle magyarázata is lehet. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be.. Akárcsak az emigráns fehérek. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Mindenki arról élcelődik. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. VI. E szerint bevették Lemberget. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. (. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. Már egy hét múlt el. hogy a németek azért kiváló katonák. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Nem tudni.még ha lesz is némi „húzd meg. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. ereszd meg” -. itt most nem állnak fenn. 1941. 30. hogy szamovárt áruljon. Állítólag túlszárnyalták Minszket. Az esetben.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. -(88)- . hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz.. s alighanem elfoglalták Litvániát is. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre .

-(89)- . 1941. amelynek nincs angol megfelelője. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. VII. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. 3. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Churchill beszédének méltó párja. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Sztálin rádióbeszéde nem más. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. legalábbis e pillanatban. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. s mint ilyen. melyben egyértelművé tette. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. mint az a tény. jóllehet formális szövetség még nem létezik. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Mindenesetre elég sok időbe tellett. A felek vállalták. szögesen ellentmond mindannak. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában.

Több lap is türelmetlen. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. s ettől. de ha semmivel nem próbálkoznak. a belső meggyőződés hajtja. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. láthatóan nemigen készülnek támadásra. és azt sem tudni. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. Ha a németek helyzete megengedné. amíg be nem bizonyosodik. 1941. hiszen őt úgymond a „lélek”. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . Ha most. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. ha majd netán ők is átállnak végül. 6. mire is használnák e tankokat. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. lám. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. nem indítunk szárazföldi támadást. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is.oldalunkra. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Nem tudom. s arra sem utal semmi. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. VII. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. legalábbis Angliából nem. Azt aligha hiszem. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot.

amit az ír sajtóra rákényszerítettek.000 emberre rúg. -(91)- . hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. hogy az belépett a háborúba. megtiltván számukra. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. Ha ez tényleg mérvadó. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. nyíltan szimpatizál a nácikkal. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. ám azt nem tudni.számíthatunk rájuk. Az oroszok azt állítják. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. egyikük. hogy a németek vesztesége már 700. Néhány ír katolikus lap mostanra. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. Az az anekdota járja. és a Truth129 néhány példányát is. hogy lássam. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. úgy tűnik. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. visszatértekor meglepve konstatálta. ha a német támadást netán már visszaverték.mindezt két héttel azután. vajon elérték-e már a Beresinát. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. jelentése: igazság. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. A németek már átkeltek a Pruton. mégis hasonlóan ír. és alighanem ez a jövőben sem várható. ahol kommunisták üléseztek. most. Kíváncsian várom. Végignéztem a katolikus lapokat. A frontokról sincsenek megbízható hírek. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. Nyilvánvalóan az az „irány”. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. hogy az a „semlegesség”.

egy új korszak kezdetéhez érve. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. de ezek egyre gyengülnek. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. Ezért itt be is zárom e naplót. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. -(92)- . s egyre nyomorultabb lesz mindenki. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. az irániak már menekülnek. amely Dunkerque-kel kezdődött. A keleti front. VIII. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. de nem hiszem. mint amit elszenvedett. 28. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. Már csak egy hónapunk van arra. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. miként azt terveztem. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. Úgy sejtem. hogy belefogjunk valami európai akcióba. mára véget ért. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. Mától a BBC alkalmazottja vagyok.1941. hogy bármit is terveznének.bár azért összeomlani sem fog. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Az a félforradalmi időszak. Ugyanakkor semmi jele. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz.

hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). rész 1942. III. Azt. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. akik képtelenek felfogni. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Így például. Kósza találgatásokat hallani minden felől. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. -(93)- . amiből egyúttal kikövetkeztethető. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hogy csak azért küldték el.II. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. E percben az is nagy talány. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. de alighanem már elment. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. mekkora jelentősége is lehet Indiának. azok is hallgatnak róla. Akik netán tudják. Gyakran hallani a megjegyzést. Sokan azt gyanítják. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. miután a háború új szakaszába ért. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. 14. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. mint a sír. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek.

bár nem tagja a pártnak). maradok. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. különben valószínűleg nem. miként is tudnának akár a németek. majd közellátási miniszter. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. [Azt hiszem. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. akik úgy vélik (például Abrams. és csupa haszontalan. hogy az esetben. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. mint mí az angliai csatában . hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. -(94)- . de azért még nem dőlt el semmi.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. egy kompromisszumos békekötés reményében. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. egy balti orosz. [Másfelől viszont vannak. bár annyi azért igaznak tűnik.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is.a teljes vereség ugyan elmaradt. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. mivel nem látom be.még ez évben különbékét köt. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. hogy Beaverbrook távozik.

sajnos. nem. kíváncsi vagyok. még akkor is. s az ember olyan dörzsöltté válik.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. úgy látszik.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. azt mondhatjuk. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. -(95)- . nem lehet tesztelni. hogy csak azért nem.katonainál is kiábrándítóbb. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. úgy tehetünk. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. 1942. Persze én sem hiszem. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva.. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. mikor ér hozzám vissza. akkor mi. b) Ha az oroszok támadnak először. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. hogy miért. nyitva a bejárat. március 11-én terjeszteni kezdtem. mindez mit se számít. mert a japánok félnek az oroszoktól. ha legalább tudjuk. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. május 30. 1942. hogy így lenne. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. ha az ember történetesen igazat mond. Mégis úgy vélem.. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. mit teszünk és főként. A propaganda merő hazugság. hogy azt korábban el se hitte volna. mennyire hatékony a suttogó propaganda. akkor „mi már előre megmondtuk”.

Empson mondja. amíg a légiriadót le nem fújják. a britellenesség százféleképp virít. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. Orwell későbbi. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. Azt mondja. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. -(96)- . A termelés akadozik. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. 1942. s nyilván így van ezzel mindenki. se légvédelmi tűz. aki most tért vissza Amerikából.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. amíg csak lehet. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. 1942. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. mivel Harold 133 William Hickey. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. aggasztó a közhangulat odaát. baloldali politikus. és még csak utalást sem teszünk rá. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. később munkáspárti képviselő. de nem követte se bombázás. 15. Eddig még nem jöttek rá. III. III. 22.

kritikus. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. örökbefogadás útján lett francia. 1941-ben Mexikóban telepedett le. Alfred Duff-Cooper. óva intve mindenkit. majd Leningrádba ment. diplomata.angol nyelvű német propagandaadó. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. akik 134 Harold Nicholson. mindez ijesztően hatékony. hiszen az emberek jó része tudatlan. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. -(97)- . később Berlinben indított lapot. parlamenti képviselő. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. Az októberi forradalom után Moszkvába. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. író. 135 New British Broadcasting Station . Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. 137 Victor Serge (1890-1947). mivel legalább tudatosan az. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). életrajzíró.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. életrajzíró. egyenjogúságot a kaffereknek. újságíró. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. ugyanakkor a BBC felkért. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja.

és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. Általános a gyanú. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. meg kell támadnunk Európát. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. Ugyanaz az ócska taktika.nincs semmi hír.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. mint a franciaországi hadjárat idején . az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. ehelyett inkább dél felé. Nem is annyira azért. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. vagy legalábbis azok egy részét. kiutasításukat követelve. de nem folytatná a támadást.Franciaországból érkeztek. mert folyton újságot olvasok. Mindez persze. Nekem úgy tűnik. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Mindez jórészt azért van így. hogy Oroszország különbékét akar. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. ha itt új kormány állna fel. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Így aztán mi. mindenütt legyőzték a fasiszták. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor.] -(98)- . Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Én mégis azt hiszem. Az egyik lehetséges fejlemény. mert erkölcsileg viszolyogtató. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. [Csupán akkor lenne esélye. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. márpedig a Kominternt eddig mindig. s ameddig Sztálin hatalmon van. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. mind egy kedvezőbb békealkura.

munkáspárti képviselő. Krishna S. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . 1942. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. A leginkább elterjedt változat az volt. valahogy kiszimatolták. melyek szintén a Daily 138 Dr. világháború idején írt. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával.S. 141 Herbert Morrison.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. úgy tűnik.S. 27. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. 140 Aqneurin Bevan. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Állítólag holnap kiderül végre. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). valamennyi hihető. K. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. 139 Közkedvelt baloldali lap. melyeket az 1. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. III. Shelvankar. ez idő tájt brit belügyminiszter. Egy megrögzött ellenségünk. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény.

és visszatér az újságíráshoz. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. és további egy órába telt. Tom Jonesnak. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. hogy három hónap se telik bele. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. ám azt mindig is élvezik. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. -(100)- . 144 A vita Orwelltől indult. Hitler és a Világállam” című írása. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. aki azt Sir Jas. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. A ember már-már [H. ezt a vádat utóbb visszavonta. igaz. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve.a konzervatívok nem kis mulatságára. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. Mindenki azt jósolja. G. káros hatással volt a brit közvéleményre. Cassandra142 bejelentette. ha két szocialista esik egymásnak. szétosztani a muníciót. Azt hiszem. hogy a lőszert nem osztották ki előre.Mirrorban jelentek meg . ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. miután a Horizonban megjelent „Wells. Erről feljegyzést küldtem Dr. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. aligha vettek volna tudomást róla. Griggnek143 továbbította. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. A késlekedés fő oka az volt. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. vagy ha mégis. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. a az krókuszok. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket.

az indiaiak sem örülnek neki. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. IV. már csak a közvélemény nyomására is. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. a katonák mocskolódnak. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást.] Akad persze. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot.ha jól tudom .] 1942. hogy nem mi. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. s úgy látom. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. Azt hiszem. a szövetségesek közül . lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. az háborúban újságírók így van. Rossz jel ugyan. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. „(. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. hogy a hadipropaganda.eggyel sem. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött.nem eszi” ajánlatától. az igaz -(101)- . s megkért.. az üvöltés. „eszi . [Akárhogy is. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik.Tokióval. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül..) Minden harcolnak. remélem. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. akik nem harcolnak. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. 1. aki úgy véli. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.

majd üdvözlő táviratot. hogy sokan szentként tisztelik. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. ha a németek megtámadnák. itt vagyok a BBC-ben. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. Ha majd eljön egy újabb háború. az esetben. 1942. augusztus 19-én. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. Mármár vigasztaló a gondolat. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította.”145 S lám. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. minthogy hiába remélte. Azt hiszem. Cartaphilus. Gandhi készakarva keveri a bajt. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. harcias britellenes indiai nacionalista. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet.] Nem tudom. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. hogy mi a tét ebben a játszmában.hazafiak pedig. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget.] Lehetetlen megállapítani. nem egészen öt évvel azután. Ellenfelei úgy tartják. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. 145 Hódolat Katalóniának. o. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. 3. amikor kiderült. Ford.: Betlen János és Tóth László. Arra biztatta az indiaiakat. Jó jelnek veszi mindenki. egyébként semmi ok a bizakodásra. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. 94-96. és sikertelenül vezette a britek ellen. IV. 1999. s annyi igaz is. -(102)- . hogy e sorokat leírtam. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. hogy a hír nem igaz. messze elkerülik a lövészárkokat.

George. -(103)- . kiváltképp a kommunisták között. indiai államférfi. [Már csak mennyiben az a kérdés. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. újságíró. Legnagyobb ámulatomra. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. a fájdalommentes mártíromsághoz. hogy azt higgye. Megjegyeztem. aki ez idő szerint Angliában élt.-nak. 148 Krishna Menon (1897-1974). Még mindig azzal áltatják magukat. nemigen tudja azt elképzelni. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. ügyvéd. mire A. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Egyszerűen elképesztő.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Mondtam is A. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). igehirdető és propagandista.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. s hogy voltaképp nem is akarja. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. ahogy ma azt az angolokkal teszi. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. hogy nem számít a függetlenségre. s elég balga ahhoz. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. író. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. folyvást arról lármáznak. mindezzel Anand is egyetértett. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. így szólt: .

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

Ekként még az sem okvetlen igaz. Eileen Blair. felszínes Amerika-ellenességre is. mire Pritt közölte velük. hogy mindenki hazudik. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. tiltakozott. mintsem hadászati jelentőségű volt. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. hisz 153 1942. egy indiainak ezt kell mondania. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. ha mindkét fél megerősíti. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. Most már csakugyan azt kell hinnem. A hatás inkább lélektani. mondja. az író nővére. tényleg készül valami. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. -(107)- . Persze. s igen meglepődött. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. mert ha megengednék maguknak. [E. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. IV. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. 19. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. Tokiót bombázzák. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. no meg azért is. Fyvel meséli. mikor ez ellen E. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. 1942. Útban visszafelé több gép megsérült. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. hogy 1940 táján. mintha mi sem volna természetesebb. hogy „persze.áll a nálunk dívó. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt.] Mind több szó esik egy európai invázióról. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna.

25. ahol internálták őket.] Ami pedig a második feltevést illeti. IV. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. másrészt. hiszen e tranzakciót korábban leállították. az a két józan és gyakorlatias lépés. hogy a hála politikai fogalom. amiért derekasan küzdöttünk. Csak kevesen érik fel ésszel. akkor nincs többé indok.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. hogy ekkora bakot lőjenek. Továbbra is majd mindenki azt hiszi.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. sokan úgy beszélnek. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. valamint Spanyolország megszállása -. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. akkor ez valami új fejlemény.aligha kockáztatnák meg. 1942. [Ha ez így van. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. Mégis meglep. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. hogy különbékét kössenek. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. lásd Amerikát. Ugyanakkor. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. mely javíthatna helyzetünkön . -(108)- . Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen.

Afganisztánon át. majd onnan dekódolva sugározták. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. mire ez a nagy felhajtás.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. 2. hogy a vichyi körök is úgy vélik. hogy támogassák. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. mindenesetre arra vall. Bósz Japán területen van. február 8-ig tartózkodott. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. ahol 1943. 6. Indiában. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. A (német) Szabad azonosították a hangját. hogy ha az oroszok átengedték. az máris sokat elárulna arról.Amit tudni lehet: 1. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. teljesen alaptalan. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. mintha Berlinben volna. kormány bejelentette. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. 5. Az olasz rádió bemondta. 7. hogy úgy tüntessék fel. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. ám azért ez sem lehetetlen. mint bármely más irányba. de elhárították. A vichyi közlemény. 4. megsúgták-e ezt nekünk is. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. Németországban viszont. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. felségterületen tartózkodik. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. -(109)- . Általános a vélekedés Japánba szökött át.

Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. mint rendesen. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. 27. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. melyek mostanában hülyébbek. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. mikor az mégsem indul meg. Annál pompásabb alkalom. [Semmi hír. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. Hónapok semmitmondóak alapok. hogy azután gúnyolódhassanak. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. valószínű. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. 1942. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. avagy bátorítás az oroszoknak. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. IV.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. hogy nem hagyjuk őket a pácban.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat.

hogy az efféle propaganda merő ostobaság. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. de az igazat megvallva. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. ha olyanokkal állunk szóba. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. vagy az írását olvasom. Ugyanígy -(111)- . hol elzárva. ha tényleg senki nem veszi be őket.” Az ember azt hinné. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. váltig az a benyomásom. kiváltképp azok. csillagászati árak fejében. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. és csak a saját érdekeit nézi. akikkel nem értünk egyet. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. Mindenki folyvást ítélkezik. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. A legmegdöbbentőbb mégis az. Ez leginkább akkor tűnik fel. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. akár egy csapot -. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. s a szellemi tisztesség. még akkor sem. pusztán a politikai célszerűség alapján. Mindenki becstelen. és mitse törődik azokkal. mára megfeledkezett e szörnyűségekről.hol megnyitva. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. ahogy a részvétet adagolják . Fuldoklunk a mocsokban. Bátran lehet hazudozni. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. mi több. ha pedig ez mégsem történik meg. [A legtöbb balos. Cukrot már alig lehet kapni. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. mindenki egyforma. akiknek határozott véleményük van. Ha szót váltok valakivel. hogy becsapták. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. a hallgató is könnyen ráébred. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol.

-(112)- .] Avagy tényleg nem akad senki. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . 1942. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. alighanem nagyon is sokan vannak. akik 1941.viselkedtek azok. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. elég gyengécske műsor volt. Tegnap elmentem az alsóházba. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. de megszámolva a képviselőket kiderült. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. 29. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. Cripps beszédét leszámítva. 155 A brit alsóház ülésterme 1941.] ezek az alakok pedig csak árnyékok.esküdni mernék. hogy csak mintegy 250-en voltak . hanem arra. Most a felsőházban gyűlnek össze. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. hogy ez valaha mind plüss volt. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. miközben a képviselők felsorakoznak. szitkozódnak. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok.még így is elegen. hogy telt ház van. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. IV. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. hogy megtöltsék az üléstermet. csak épp nem hallani a hangjukat. mindegyre az jutott eszembe. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak.

A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. mi készül”. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. V. mikor néhány hete megjött az utasítás . ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. mint egy újabb imperialista hódításról. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. 1643-ban -(113)- . mint a szíriaiakat157. 157 Az a hír járta. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. egyikük igazi keménykalapot viselt. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban.1942.alighanem a külügyminisztériumból -. hogy Szingapúr veszélyben forog. [Sok a találgatás. 6. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy részben tényleg így történt. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. Amennyire megítélhetem. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján.] Mihelyt kiderült. nyomban megírtam. Annál inkább elkedvetlenedtem. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. hogy 1941. még az is lehet. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. A dolognak végül is az lett az eredménye. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott.

író.000 ember. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél.-a között zajlott. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. hogy ő lett volna. hogy az ember nem tudja. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). hogy úgy látják. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. arra következtetek. 160 Frederic Warburg. több mint 80 repülőgép és legalább 1. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. 159 Frank Owen (1905-1979). elérik céljaikat. V. W. 8. kinek higgyen.] 1942. -(114)- . olyan elképesztően nagy számokkal. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. 74 repülőgépet és 543 embert. egy rombolót. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. újságíró. Mindenesetre abból.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója.Frank Owenre159 tippelnek. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. rádiós személyiség. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. egy romboló. de nem hinném. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. 1648-ban csatában esett el. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. Ez volt az első olyan tengeri csata. Szerintem ez kacsa. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális.

V. A falakon régi metszetek. Wintringham ugyan tagadja. mi több. hogy mennyire igaz ma is. Szerdán találkoztam Cripps-szel. 11. „sötét alaknak” -(115)indul a német . Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. 18. hogy érdemben beszélhettem vele. Felteszem. és „reszkettek az előszobában”. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. 1942. vagy akár az igényesebb újságíráshoz.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. mint gondoltam volna. 15.1942. az „előszobai reszketés”. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. V.] Cripps biztos benne. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. ez volt az első alkalom. V. s mégis. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. és készséggel válaszolt kérdéseimre. csak az tudja igazán. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. Bár az orra kissé túl borvirágos. már azt is tudják. hogy találkozzék vele. mint a „minden követ megmozgat”. hogy mi a véleménye Bószról. századi életrajzokban olvashatunk arról. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. 30. hogy az emberek pártfogójukra vártak.] 1942. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. a japán kormány úgy döntött. Kérdésemre. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. ám én fenntartom. aki közel jut a politikához. hogy Bósz német területen van. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. akit igen jól ismert. hogy ő volt. hogy ő írta volna e cikket. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát.

Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. és folyvást valami küszöbönálló.nevezte. V. akár orosz. 21. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Jól jönne most egy hét szabadság. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. Ha igaz. Cripps vitatta ezt. Képtelenség! 1942. Bármit megtenne. május 26-án írták alá. Cripps csupán annyit mondott. Molotov állítólag Londonban van. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. mivel sehol nem történik semmi. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942.162 A hír persze Warburgtól származik. 1942. V. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. akár német forrásból származnak is. Nyilván az jönne ki belőle. V. aki felváltva túlzón optimista. hogy miről is írjak. Megjegyzésemre. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. összevetve egymással őket. világrengető eseményben hisz. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. és kizárólag a saját karriere érdekli. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. amit mond. csak az orosz fronton. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. amiről úgy véli. hasznos lehet számára. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. 19. ami még csak ezután fog felpuffadni. Állítólag Molotov nemcsak. 22. hogy Londonban van. -(116)- . 1942. vagy sötéten borúlátó. Bár így lenne. úgy ez váratlan ajándék.

mint a rábízott legénység kiképzése. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. amivel nap mint nap elárasztanak. mi több. 1942. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. . melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. V. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. 30. akár egy -(117)- . hogy tényleges dolgával foglakozna. még a rádióban is beolvasták. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. hogy mindez önökre nem vonatkozik. ami nem más. se pedig beosztottaikra. 1942. 27. de kérem. akinek olyan az arca. tegyenek arról. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). de a legfontosabb tanulság mégis az.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. V.” Ezt lehozták a lapokban. hétfő. idősebb japán férfit. gondoskodni fogok arról. erősen sárgás bőrű. hogy ma senki sem teheti meg.végeztek. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal.

hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. Épp csak azt nem tudni. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. Állítólag csak azért. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. mintha ő lenne a csali. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. tudatosan venne részt ilyesmiben. a lap tulajdonosával. Az egész képtelen manővernek tűnik. és úgy véli. az Astor család. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. annak oroszbarátsága miatt. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. valós alapja van a dolognak. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. minden. s most csupán azzal van elfoglalva. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak.165 163 J.béketűrően szenvedő majomé. Úgy véli. s egyben összegyűjteni. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. ami számára értékes. Garvin. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. Azt mondja. forradalmi értelmet is adni. hogy a rendőr azért kíséri-e. aki ellenezte. Természetesen oroszellenesek. Alighanem a követség munkatársa. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. mára elfeledte az egészet. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. akik képesek a háborúnak egyfajta új. s az Observer átalakítása is része e manővernek. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Warburg. elvész. főleg Lady Astor. vagy inkább. L. rendkívül intelligens a maga módján. ebből következik Churchill-(118)- . jobboldali újságíró. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük.

gyötört. mivel azt hittem. amikor csakugyan arra készültek. Megzaklatott. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. a kéz. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 167 Francois Darlan tengernagy. a Labour’s Northern Voice-ot is. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. gyönge lányt. a francia haditengerészet főparancsnoka. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. hanem a szakszervezet hetilapját. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. A szív. „ha tudna járni”. szerinte még az sem kizárt. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. A háború sötét Poklába vont. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. a kedves. ellenességük is. Volt egy időszak. a láb. -(119)- . mint ismert antifasisztát. szabadúszó újságíró. hogy sült halat vett. már ami a szovjet szövetséget illeti. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. Már fáj minden tagunk. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. s a lélek jajgat és sikolt. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. Azt is hozzátette. Ezzel egyetértek. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. 166 Desmond Hawkins. És fogtad őt. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. Darlan167 admirális érdemeit. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. mely újabban „a királynál is királypártibb”. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte.

. hogy tárgyaljon a szerződésről. hogy milyen normális minden. Csak itt-ott látni egyet. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. aki A kedvesed. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Nincs rohanás. nézegetik a galagonyabokrokat. 6. Mert azt kívánta durva háborúd. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. lebzselnek a parkokban. (. tennen magad Csak őt imádtad. Ne tiltakozz. Az újságok még a nevét sem említik. tolják a babakocsit. Hogy meg ne illethesse más. majd hazatért. Különben furcsa.. ember. Még mindig Molotovról szól a fáma. Ó. 1942. Eisenhower 1942. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. ki szép.) Állítólag itt járt.nézd. oldja. ember. Feltűnően kevés az autó is. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. szennyezed. 4. Úgy látszik. hazád. kinek haját A szél bogozza. Ennyi.169 1942. alig látni egyenruhát. VI. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. VI. Nagy a forróság. benzint még feketén is nehéz szerezni. ím a sárba húztad őt. magad Kezével jobban vérzed. azt. teljesen békés.A rózsaarcút. őt. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. szelíd ma is. ocsmány zűrzavar Királya .

171 Kingsley Martin. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. Akárhogy is. miután egy éve maga is azt követeli. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. Hazugságok hálójában élünk.lehetőségéről. és többnyire az a verzió az igaz. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják.Hová utazol? .mindezt épp ő mondja. A BBC megbízhatatlannak tartotta. az is csak Észak-Afrikában. Kingsley Martin171. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. most egyszerre visszariadt tőle. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. november 8-án nyílt. hogy már döntés született az invázióról.Berlinbe. Azt mondja. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. Úgy tűnik. és így tovább . 7. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. VI. 1942. aki a háború kezdete óta mindent megtett. -(121)- . nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. újabb front csupán 1942. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. hogy nyissák meg. baloldali újságíró. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. akik a vonaton találkoznak: . biztosra veszem.

hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. A szokásos hiábavaló szócséplés. miközben te. Úgy tűnt. mivel a németek addigra kifulladnak. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. hogy kém. a háború októberre véget ér. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Mikor azt mondtam erre. kritikus. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. és láthatóan mindenre odafigyelt. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. úgy tűnt. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Jack Common. akik úgy képzelik. Azt mondta. a másik kommunista. micsoda lényegi különbség.Hazug alak. Norman Cameron. például azt. akinek nem értettem a nevét. ha Berlint mondasz. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). hogy vannak befolyásos emberek. Guy Burgess: a BBC producere. akiről utóbb kiderült. június 2-án. valójában Lipcsébe tartasz. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. ha egyszer a háborút megnyertük.174 172 1942. Orwell barátja. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. David Owen. -(122)- . azt hiszed. 173 William Empson: költő. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. én azt hiszem majd. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. Rajtam kívül ott volt még Empson. mintha nem értené a megjegyzésem. David Owen: Cripps titkára. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. Norman Cameron: költő. mintha nem is érzékelné. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. Jack Common: író. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. hitvány gazember.

mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. majd június 4-én belehalt sebeibe. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. szükségképp beszűkül a látóköre.] Láttam. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják.[David Owen. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. inkább talán a felelősségtudat. és eközben oly élénken csivitelnek. várva. 1942. s az a legfontosabb. Emellett. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. akit nem ismertem. s 2. 1942. 1942. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. Cripps tartását valami belülről kikezdte. mindenki azt szeretné. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. a hatalom vagy a hízelkedés. de az az érzésem. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. VI. 11. Népes rajokban egyszerre érkeznek. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. és képtelen belátni. hogy ki-ki megkapja partvisát. Nem a pénz. hogy egy ponton túl. leülnek a portánál. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. [A német adó bejelentette. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert.000 lakosából alig maradt -(123)- . akár a verebek. Himmler helyettese. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. 10. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. mint egy pondró perspektívája. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. [Az ilyen emberek azt feltételezik. VI. szintén egyetértett Cripps-szel. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). ahogy együtt söprik végig a folyosókat. és a férfi.

miként az is. Ezáltal bebizonyosodott. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. ahogyan a BBC közreadta. úgy.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. minden férfit agyonlőttek . a nőket koncentrációs táborba küldték. -(124)- . [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. s a nevét megváltoztatták. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. JÚNIUS 6. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. Megőriztem a jelentés egy példányát. a község nevét eltörölték. A helység összes épületét lerombolták. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. A falut földig lerombolták. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe.] néhány túlélő. a férfi lakosságot agyonlőtték. a nőket gyűjtőtáborba szállították.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték.

február 26-án közvetítette. -(125)- . POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. Talán nem telik bele sok idő. amerikai atrocitások Nicaraguában. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. török atrocitások. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. akik nincsenek közvetlenül érintve. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. brit atrocitások Indiában. mi több. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. Sokkal inkább az izgat. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. még az sem. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. japán atrocitások Kínában176]. bolsevik atrocitások. Ezt a BBC 1942. hogy mások. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. sőt rögzítették gramofonon is. s a lemezek mind fennmaradnak.Valójában nem lep meg e gaztett.

a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. 1920-21-ben. -(126)- .) 179 A túlzott félelmek miatt. amikor hasonló félelmek miatt. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. (A fordító jegyzete.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. (A fordító jegyzete. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. amely nem csupán kegyetlen. Írországban ekkor gerillaháború dúlt.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. hanem ostoba lépés is volt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen.

Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. januári indulástól. arra juthatunk. 1937től a Tribune főszerkesztője. baloldali újságíró. hogy a németek még csak nem is sejtették. azt nem hagyják szó nélkül. 1942. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. hordozható adóvevőjük volt. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. Nyilvánvaló. 06. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. író. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják.1941(és később) Japán atrocitások 1942. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. Híven tükrözik szocialista nézeteit. hogy Molotov itt van Londonban. ejtőernyővel dobták le őket. 12. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. 13. -(127)- . s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. VI. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában.

A munkásmozgalom döntés előtt áll. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. hisz régóta elkezdődött már. Olyan egységet. a mi vitáink és kétségeink táplálják. nem hagyhatom el a főhadiszállást. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. vagy egy 1935. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. Történelmi válaszúthoz érkezett. egész létét ennek köszönheti. Haladni ma nem más. február 28. március 15. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből.és edenjeink sem tehetik meg. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. Nem akarunk társadalmi konfliktust. mint bátran előretörni. itt van köztünk nap mint nap.” 1942. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. február 24. azzal a vereséget választjuk. ami mozgalmunk éltető eszménye. november 3. azok keresik ezt. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . 1942. Szocializmust akarunk. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre.: „Most. 1941.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. A mi gyengénk az ő erősségük. Ha tétlenek maradunk.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. november 10. június 21. amely leteríti az ellenséget.” 1942.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. Még egy 1931. amely épp attól nyeri valódi erejét.

” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . 1942.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . azon egyszerű okból. június 6. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . 15. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. Akárhogyan is. vajon tisztában vannak-e azzal. hogy a haditerv kivihetőe. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. s ugyancsak kétséges . Persze éppoly kétséges az is. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. mint a mi vezetőink bennünk.” 1942. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. Az persze még majd ezután derül ki. hogy a britek.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. és Moszkva is széles körben terjeszti. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. inkább harci riadó. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. mekkora fába vágták a fejszét azzal. VI.tömegekkel találja szembe magát. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.Tribune. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. amely arra szólítja a nemzetet. alatta az író megjegyzéseivel.

ha ezen információ 1942. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. folytassa csak. és arra kérnek. Majd azzal állnak elő. Végül. Később ismét azt mondják: persze. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. kezdetben még biztatják. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. s a féltékeny. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni.] 1942. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. „túl korai” stb. csehül. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. -(130)- . hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti.00 órakor. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. Nálunk a BBC-nél .tartalmazza a napló. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. mondván. hogy a téma „nem időszerű”. ami egy cseppet sem érdekel. [Elhangzott Prágában. feltéve. akárcsak valami apró gazemberséget is. hanem az az állandó kudarcélmény. melyek becsúsztak. Aki viszont nem így cselekszik. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. majd lepöckölik.és ez nyilván így van a többi osztályon is . VI. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. 19.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. hozzátéve. Aki az utasításnak eleget tesz. azt családjával együtt főbelövik”. június 11-i keltezéssel. 21. megfelelő jutalomban részesül.

] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. mert amit elkészített. A szervezeti rendet. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. hogy voltaképp miért is vagyunk. és így -(131)- . hogy jön egy új parancs. nem építettek bunkereket . s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. ami fenekestül fölforgatta a terveket.és nincs mögötte semmi elgondolás. akinek van rövidhullámú készüléke. mert ha valami már félig kész volt. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. az túl értelmes lett. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. hogy (két évvel azután. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. nem dolgoztak ki stratégiát.mindezt azért nem. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. Bármibe kezd is az ember. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. Hogy csak egyetlen példát említsek. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. szinte biztosra veheti. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. mert a tervek folyvást változtak. egy módosítás. hogy úgyse hallgatja meg senki. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. Minden mással ugyanez a helyzet. és máig sem sikerült tisztázni. mindig jött egy új parancs.] Csak most derült ki. Európát kivéve. nyomban ránk nehezedik a tudat. majd még egy. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. hogy valójában már senki se tudja. a Polgárőrséggel is. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják.

aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. hanem egy másik. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. hogy ez többé-kevésbé odaát. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. Ez már csak azért is különös. Már csak abban lehet bizakodni. VI. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. VI. kétszer annyi szavazatot szerezve. 182 Tobruk elestéről van szó. 1942. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. 1942. mint Lord Haw-Haw. 26. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség.tovább a végtelenségig. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. majd őt egy másik. és a Worcesterből 181 William Joyce. A madarakat. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. -(132)- . meg vannak elégedve velük. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. a németeknél is így van. Persze biztató. 24. 1. Megütközve hallottam. melyet 8 hónapos ostrom után. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. 1942. mint a konzervatív jelölt. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. teljes a fejetlenség. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. kelet-londoni kiejtésű alak követte. Ez most nem Joyce181 volt. VII. Callow End. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Semmi sem halad a maga rendes útján. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Úgy tűnik.

akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. VII. Isten tudja. meddig folytatható még ez a cirkusz.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. libát és pulykát lehet itt látni.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. -(133)- . Időnként furcsa dolgokat is látni. 1937-40 között hadügyminiszter. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. 1940-45 között független parlamenti képviselő. hogy az a tény. hogy bírálóit. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. szárnyast. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. mi lesz. hisz senki sincs. 183 Leslie Hore-Belisha. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. Minden étkezéshez van tejszín. aki Churchill helyébe léphetne. majd három évvel később ugyanő menesztette.] 1942. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. mint Hore-Belishát183. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. melyet csak megnyerni lehet. de már biztosan nem tart sokáig. A kormány helyzetét megkönnyíti. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. hogy most újra kezdik. Churchill beszédében második frontra. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. szinte magában is elég. Nem tudom. láthatóan a rosszindulat vezeti. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. Churchill már nem vette be a kormányába. Régi trükk ez . 3.

4. 10. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Phillips185 karalábéföldjét. 1942. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Mindig is Churchill ellenfele volt. és Gloucester csupán a bábja lenne. stb. fehér pólós férfiakat. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Például már egy ideje azt mondogatják. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. persze csak az alkalmas minőségűt. VII. Az is szembetűnő. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. A legkézenfekvőbb magyarázat. akik pár óra alatt kigazolták Mr. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. VII. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. s a gazdákat külön kérték. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. vajon a felesége is vele volt-e. 1942. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is.Érdekes. Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Nem tudni. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. -(134)- . mikor még tartott a „blitz” London ellen. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett].

.] Mr. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Nyilván hálásak neki. mindig örülünk nekik. -(135)- . Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. ahol egyben kiképzés is folyt. s az azt követő iszogatást a kocsmában. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. hogy tényleg pénzelik. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. Hipwell ellenében.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. azt hagyják.inkább egy radarkutató központ. csupán azért. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Persze. Phillips így magyarázta: . [Ezek a fiúk meg. mint államilag szervezett sztrájktörés. s hogy milyen áldásos. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Bárhol indul ez a szélhámos. aki a Reveille szerkesztője. s még az sem kizárt. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Ám az. mert nincs mozi. voltaképp nem egyéb. ugye. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. hogy jelöltesse magát. egy önkéntes szervezethez tartoznak. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. megcsinálják. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. amihez nincs. tudják. Mint kiderült. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha.hallatszott mindenünnen. Néha tartalékosokat küldenek. de nem sok hasznát látjuk.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. máskor tengerészeket.Tudja.

Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat.Én aztán nem hagyom. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. ha valaki kinn dógozik a fődeken. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. mint azt a tulaj mesélte nekem: . de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. hogy az ebédet lenyomasd vele. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. fiúk. ha mindennap kapsz egy korsóval. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. Mondom: „Idehallgassál.kocsmák. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. próbálom beosztani valahogy. annak kell ám a sör. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. szorosan együttműködve Gandhival. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. csak a helyiek tudják a járást. gondoltam. a régi Delhi egy jellemző darabja. [Ha némelyik zárva is tart. „Sajnálom. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik.” Szóval.] 1942. később elnöke. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. másnap hárommal. -(136)- . Mert úgy tartom. a hátsó ajtón át. VII. Ha fogytán a sör. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. ha bezárok pár napra. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. pláne a mai hitvány koszt mellett. amint a belső helyiségben iszogatnak. ugye. 22. Sokszor. cimbora.

Ez annyit tesz. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. teszek-veszek értelmetlenül. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. Amikor kérdőre vonom a fiút. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. VII. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. ha nincs túl nagy hőség. Újabban ritkán írok e naplóba. Amint látom. mit ordibálnak a rikkancsok. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. s amit csinálok. Szörnyű ez a frusztrált állapot. Egy másik rikkancs.s egy jóízűt káromkodik hozzá. Azzal megint elfordul.”] 1942. és tovább ordít: . ezzel küszködik mindenki. A legtöbb műsor. ne hőkölj.Hékás. 23. amit elkészítünk és a -(137)- . ha az ember lemegy a bazárba. Különben is: kit érdekel. és hallom. azt mondja: . épp az Mondanom sem kell. nem vagy te Sarkar! Csak előre. baromságokon piszmogva. ha érdekel.Képtelenség eligazodni rajta.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. holnap ellenkezőjét.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. A minap beülök egy tongába. Ma támogatja a brit kormányt. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. Úgy látszik. nem is csak azért értelmetlen. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. mert a háború eleve az. pusztán az öncélú. Még mesélek majd. mint Hitler! . az urdu nyelvű újságot lóbálva: .” [„Igen mulatságos az is. és hallgatja.

és biztosra vettem. azt hiszem. Erről jut eszembe egy történet. Viszont Hsziao Csiennek.BBC-ben leadunk. nagyon magasröptű lett. a kínai diáknak. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. hogy bármi visszhangja lenne. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. Ki tudja. tényleg elengedték). aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. ha hallgatná is valaki. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. hogy nem. akik ennyit se csinálnak. még nem vettem bele a naplóba. s azt hiszem. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. de később inába szállt a bátorsága. mintha dolgoznának. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. Cripps. amit még David Owen189 mesélt. utóvégre Kínában köt ki. talán Kínát kellene megcéloznunk. igen tetszett. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. Gondolom. S ez így van minden hivatalban. miután Indiába érkezett. hogy kevesebb kenyér fogyjon. kérte az alkirályt. elszáll az űrbe anélkül. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. -(138)- . főként a minisztériumokban.De honnan kommunisták? tudhatnánk. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. és fontoskodva úgy tesznek. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. csak ülnek a kis kuckójukban. és azt kérdezte: . Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. Ehhez jönnek még a többiek.

[Azt gyanítja. Mind frissek és fiatalok. és milyen durva volt az arcuk. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni.kérdeztem. nem ért célba. Nem volt ez más. De azért a is ki tudom venni belőle. 1942. Megvonta a vállát. hogy is mondjam (közben mint egy szita.és hogy az feléljük.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. amely élelmiszerrel volt megrakna. Mondja. VII. Érdekes. de a másik. 1942. melyet nemrég Máltába indítottak. ami egészen . az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. mintha jelezni akarná. a cenzor szót kivág belőle. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. ugyanakkor nem gonosz. Az arcuk durva és mogorva volt. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. az egyik máltai bemondóval beszéltem. mint a kicsattanó fizikai egészség. az egyiptomi. Sultanával. 27. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. . hogy a két hajóraj közül. és nagyon rossz a helyzet odahaza.izé. mint egy gesztikulál) -. -(139)- . VII. Hála Mussolininek. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. az angol. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. ugyan megérkezett. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Tudod. Meséli.Ma reggel is olyan. mely hadianyagot szállított. 27. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta.

aki . Gondolom. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. hogy igaz.[A német adók arról számoltak be. Kémeim jelentették. mindenesetre azok. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. és úgy kalkuláltak. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. amely a második front ellen foglalt állást. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. mint én. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). Alighanem csak találgatnak. hogy Vorosilov190 Londonban van. hiszen itt még csak szó sem esett róla. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. 1942. kivéve a News-Chronicle-t. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. 191 Sir W.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. Douglas S. amelyeket elolvastam. hogy tartsák a szájukat. igen nyomasztja. augusztus 12-én Moszkvában. azt makacsul tagadják. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. Ha mégis kiderülne. 28. VII. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. 1940-ben visszavonult.A kormány utasította őket. Brownrigg altábornagy (18861946). a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. -(140)- . egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. ami. látszott rajta. de ez nem túl valószínű.

amikor Oroszország még erősnek tűnt. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. -(141)- . Emlékszem. politikailag és katonailag egyaránt. hogy benne vannak a pácban mondtam. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. de már jó tempóban haladunk efelé. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. mihelyt szorult helyzetbe került.Meglásd.Úgy látom. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. rakétaágyúkkal szerelték fel. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. egy év múlva. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. vagyis 1933 és 1941 között. Helybenhagyta. megváltozott a véleményed az oroszokról most. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. Ez volt az első eset. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. A rakéták nem voltak túl pontosak. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Visszatekintve látom.

A hétvégén nem sok mindent csináltunk. megerősítette ezt. [És könnyen lehet. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. Ardaschirt. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. 3.ellenkezőleg: úgy érzem. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. VIII. hogy nem lesz semmiféle második front.1942. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. VIII. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. A. D. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. ha terveznék is a megnyitását. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. majd Teheránon keresztül utazott tovább. azt is meséli. D. Ha a számok igazak. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . mint bármely más. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. Azt is hozzátette. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. Mondja azt is. -(142)- . hogy vegyen neki még egy jércét. Mindenesetre. éppen D. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. 1942. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. A. Szemernyi bűntudatom sincs. 1. szerint Churchill Moszkvában194 van. hogy elhitesse az ellenkezőjét. akivel együtt szerepelt az adásban. A. K. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt.

hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. hogy helyreállítsa a rendet. razziát tartott a Kongresszus központjában. nem bocsátkoznak harcba. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. de zárt körben már szó volt róla. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. erről nyilvánosan még nem beszélhet. A kormányban általános a megdöbbenés. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát.] D. -(143)- . már azt is tudja. már ami Cripps politikai terveit illeti. Nyilván parancsuk van rá. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. 1942. 1942. [Ahogy már lenni szokott. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. 196 John Macmurray (1891-1976). Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. nyilván azért. 4. Persze. hogy Churchill Moszkvában van. VIII. hanem elrejtőznek. mit fog utána csinálni. A. de végül 1942. Bár hallottam olyat is.deszantosok. VIII. a University of London filozófiaprofesszora. 5.

VIII. amiket állítólag a japánokkal forralt. ahogy jelentették. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. Nemzeti hősként tisztelték. [Persze az is lehet. s az 1.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. miért. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák.Miért menne Churchill Moszkvába. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. ez valahogy összefügghet azzal. Azt mondja. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. hogy Churchill nincs is Moszkvában. ha csak annyit akarna mondani. ha belegondolunk. . [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt.] Az egy Warburgot kivéve. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás.hangulatot keltett Amerikában. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. 1942. mint annak idején Kitchenerét197. 7. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. valamennyien tisztában vagyunk azzal. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. Mindenki egyetért velem. -(144)- . aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. és talán Oroszországban és Kínában is. Nem tudom. de az az érzésem. lehetetlen. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. miként vonultak vissza az oroszok. a szokásos stílusban. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. hogy megmagyarázza az oroszoknak.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be.

9. 200 Leo Amery. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. Lelki szemeimmel látom. 1942. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. és aránylag pontos. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. ahogy korábban hittem. 1942. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. indiai iszlám nacionalista vezető. -(145)- . Azad199 és még sokan mások börtönben. mindössze 18].Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. hogy ezt megtegye. Mondanom sem kell. konzervatív képviselő. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . 10. nem ráz. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. Amery200 rémes beszédet mondott. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). és számos letartóztatás. Az ára nem 50 shilling. több haláleset volt. melyet azért kényszerültek gyártani. Nem rúg. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. az indiai is. Ha valami komoly baja van. Nehru. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. VIII. azzal nagyot lépnénk előre. elég halk. VIII.sajnos csak kevés sikerrel. Gandhi. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. az ember egyszerűen eldobja. 2. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. India nagy részében zavargások vannak. és kap egy másikat. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. A legviccesebb az egészben. s csak annyit kellett tennem.

202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). 12. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. és kezd a helyzet olybá tűnni. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. nem is történt annyi halálasét. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak.. szigorúan bizalmasan.keseredve. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. 1942. -(146)- . Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. [Még 201 Bokhari. hogy az ifjúság: bolondság. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is..” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. mindenki együtt érez velük. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. és azon töri a fejét. amikor ilyesmit hall vagy olvas. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. aki India felosztását követelte. VIII. A zavargások jelentéktelenek. urai vagyunk a helyzetnek. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne.. „Tudjuk. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. [Ma délután. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. Sok indiai. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. mint egy katonai vereség.] Furcsa.. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. stb. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. hogy ott kellene hagynia a BBC-t.

Horrabin beszélt ma a rádióban. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. Ha nem javul a helyzet. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. nem szalonképes. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. ugyanolyan feltételekkel. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. -(147)- . de egyáltalán nem biztos. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. ezúttal is úgy konferáltuk be. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. hogy tényleg el is kezdem. VIII. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból.újjáépítést. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák.ott tartok. Isten óvjon attól. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. kénytelen leszek egy másik. mint korábban. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. 18. mivel épp börtönben ül.] 1942. Még az is lehet. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. és mint mindig. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. akiknek már többször is írtam. éspedig. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951).. orosz születésű belga. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. már amennyire azt innen tudni lehet. 1942. majd ezeket írja: „. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. amit nagyon nem szeretnék. VIII. és mint ilyen.. 14.

és úgy véli. legalábbis rövid távon. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. -(148)- . bár nehéz elhinni. VIII. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig).000-ren estek fogságba. még a háború előtt]. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. A németek 297 halottat. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. 1942.000 ember vett részt a támadásban. mindent megteszek. 19. amit egyébként a mieink nem terveztek.000 elesett vagy fogságba került. zömmel kanadai katona vett részt. A támadásban több mint 6. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében.fogni [talán emlékszel. és 34 hajó elsüllyedt. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés.000. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. a légierő 70 gépet veszített. az egész akció teljes kudarc. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. 22.” Mindez érthetően: „Félek. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. Minden ötödik meghalt. ezek közül 2. vagy csak az első lépés főpróbája. hogy Angliába meneküljek. a támadás még az este is folyt. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. és legalább 2.” 1942. Ez most vagy az invázió első lépése. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. A rádió figyelmeztette a franciákat. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. VIII. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit.

s mind ott is maradt. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. Azok az újságfotók. Alig 20-30 tank ért partot. A védelem igen erős volt. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. Amikor minden hajó odaért. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. nyomban kiadták a felszállási parancsot. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. A többiek nem jutottak messzire. Mihelyt megkezdődött a támadás. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. és roppant betonfedezékek takarták őket. csatasorba fejlődtek. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. Churchill későbbi könyvében fenntartja. és úgy lőtték a partot. 205 Gyanították. szándékosan megtévesztők voltak. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. hogy nem szivároghatott ki információ. Mindenki azt feltételezi. -(149)- . de úgy tűnik. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. többségük ki sem jutott a partra. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. Egy hajót elsüllyesztettek. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. hogy takarékoskodjanak erőikkel.

27. [Szeptember 7én jelenik meg újra. sosem tudhatni. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. -(150)- . Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. B. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . háborús idegbántalmak. 25. 28. 1942. A német rádió feltételezi. Bósz helyett.Phenacetin.] 1942. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. Íme. Az itteni indiaiak között az a hír járja. C. Ismét engedélyezték a Daily Workert. ugyanazon a napon. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. VIII. a szüleit ismerve. hogy S. de nekem mégis az az érzésem.] Nem tehetek róla. VIII. még így is komoly teljesítmény. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. valójában miért is mondta ezt. hogy Nehrut. [Persze. VIII. fejfájás. Bósz Penangban van. Más jelek viszont azt valószínűsítik. 1942. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -.

reuma és kedélybetegség ellen. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . IX. hogy Szíria francia mandátum.. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. csak az a bökkenő. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. -(151)- .fogfájás.stb. hogy . így aztán még az is lehet. s ezért a mi kis bábunkra. nem Rómában. 206 Hardy darabjában. idegzsába. És ajkán ott az elfojtott röhej. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . Más szóval. álmatlanság. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. a szírekkel nem kötnek szerződést. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget.. hol segge elhever. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. stb.mindenki alig állta meg. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. nem tudom miért. Orwell 1942. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. de a milánói katedrálisban. hogy ez a szervezet már megszűnt). Szíriában komoly lehet a baj. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. Míg áldja azt. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. 7. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. és ezért lehetetlen bármilyen.állítólag most szökött meg. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. 1942.

Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. 9. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. havonta egy könyvet adtak ki.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. 15. A klubnak kisebb csoportjai voltak. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). IX. hogy a lapot ismét engedélyezzék.Többnyire arra hivatkoztak. 1942. [Csupán egyetlen nő. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. Lásd Münchent 1938-ban. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. mint a harsány követelést. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. és csak a papírt pazarolják. IX. Hiába. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. emelt szót a Daily Worker védelmében. körülbelül 50 csoport alakult. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. láthatóan kommunista. -(152)- . hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. Churchill beszédeiből úgy tűnik. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. 1942. az ember könnyen becsapja magát. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze.

hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. hogy a hagyományos. tudván. és nem gyengíti meg Németországot. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Meglepően defetistának tűnt. költő. és ők követték el a legtöbb atrocitást.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. kemény módszerekkel rendet csináljanak.a régi vágású katonáknak. nincs értelme az egésznek. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. később a gránátosoknál szolgált. mi az igazság. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. s úgy láttam. 1942. ha felhagynánk a bombázással is. ám egyúttal szeretné. 21. nem ér el semmi hatást.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. és sosem veszi a fáradságot. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. -(153)- . [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. író. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Úgy véli. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. hogy Anglia kezdte! ). hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. IX. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. hogy kiderítse. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Az is rémes. Etonban tanult.

A zenekar nagyszerű volt. 28. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942.ami maga a júdáscsók. hanem milliméterben adták meg. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. kutyák kergetőznek a gyepen. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság.jegyeztem meg epésen. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. augusztus 9-i naplóbejegyzést. úgy gyártották le a fegyvereket. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. IX. vagy olasz használatra készült német gyártmány. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. 22. főként a karmester. Azt hiszem. IX. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. amelynek kaliberét nem hüvelykben. Így ráadásul még az az előnye is megvan. szellő se rebben. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. -(154)- . Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. könnyű pára. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. Mire Sitwell: . Új. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . március 24-i naplóbejegyzést. Az ima 209 Lásd az 1942. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott.

5. Mindig is hálás voltam neki. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. Hosszan beszéltem Branderrel is. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. de aligha változik bármi. Helyzetképe annyira lesújtó. a pap végszavára: „a mi Urunk. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Hamar ráérzett. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. Jézus Krisztus nevében. X. mivel a kormány eltökélte. Műsorain sokat dolgozott. Ez persze nem érintette hivatástudatát. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. később a BBC munkatársa lett. mint azt itt bárki is képzelheti. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. amivel másoknak is segített. Szerinte híreken és Laurence Brander. egyetemi tanár. aki most tért haza féléves indiai útjáról. sokat beszélgettünk a problémákról. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. hogy ki lesz az. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. s azok mindenkor kiválóak voltak.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. és mindenki készen áll. mivel senki sem hallgatja őket. hogy elviseljék. író. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják.”] 1942. hogy leírni is alig bírom. a karmesterpálca a magasba lendül.” -(155)- . hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Sejtelmem sincs. Ha a japánok megtámadják Indiát. hogy nem adja be a derekát. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. elszabadul a pokol.

hogy Kothari kommunista. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. odajött hozzám. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Mi az ördög lesz ebből? 1942. 1942. X. éppen fordítva.] 1942. Pár hét múlva az egyik munkatársam.376 hadifoglyát. A. 15. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Egy darabka India van most itt Angliában. igen értelmes. és politikailag megbízható volt. Az egyik rejtélyes testület. [D. X. -(156)- . amiért korábban bebörtönözték. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. Ma. szerint Cripps hamarosan lemond. hogy szabaduljunk meg tőle. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. Kothari kissé kövérkés. X. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. és részt vett a diákmozgalomban. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. 11. aki az India Házban dolgozott. Miss Chitale. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. Nehéz hindi tolmácsot találni. Ezt mondom én is már régóta. vagy legalábbis az volt. 10. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. és bizalmasan elmondta.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. azzal. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. jött hát a parancs. hogy a háborús kormány csak porhintés. mint ahány britet a németek. azt állítván. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos.

hiszen az is keddi napra esik. XI. -(157)- . 1942. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. 211 Az El Alamein ellen 1942. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. ami elég valószínűtlen. de jóval később. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. Ezúttal október 20-áról beszélnek. de még így is volt némi antiszemita éle. de írni már nem tud úgy. Annyi mindenesetre biztos. Nem volt túl bántó .is Kothari írja. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. június 6-án. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. Jatha ugyan jól olvas hindiül. X. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. 1942. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. 1944. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. 17. november 11-re elfoglalta Egyiptomot.egy zsidó mesélte. Újabb találgatások a második frontról. 15. s ezért Kothari a titkos famulusa. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. a gázsin pedig szépen megosztoznak. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet.

Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. de az egész világ jövendő sorsára.Légitámadás .alulnézetből.. aligha más. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. mint egy nem várt vészhelyzet. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. George Orwell magyarul csak most. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még.. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. május végén. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. Mi tagadás. önigazolás. Kérdés. * E nagy múltú. Hogy miért.. arra nem túl nehéz a válasz. kitapintható ok. Nos. máig élő hagyománynak. önismereti gyakorlat. meggyőző eredetiséggel. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. hiúság. A második világháború könyvtárnyi napló. hazai olvasók számára. vajon ez esetben mi a legfőbb.. az élményidézés hitele. izgalmas meglepetés. nem túl gyakori konstelláció. Amerika még nem szállt harcba.

küszködést és könnyet..akár egyedül is. („Még mindig semmi hír. csak vért. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. mely azóta szállóigévé vált. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. hogy meddig bírja. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna..nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. regényterveit feladva. a „tények megszállottja”. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . „Nem ígérhetek mást. állástalanul.őt..) Friss házasember.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. „Lesújtóbb” kilátást.alulnézetből. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. kiváltképp az első hetekben. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . a kortársak közül még senki se tudta. vélnénk. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. sőt éveken át. kipróbált férfi. Majd szétveti a tettvágy – s lám. verejtéket. -(159)- . hogy nincs más választás. a végsőkig. gyilkos csapásaival. Harminchét éves. Légitámadás . Azt. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. Érezni szinte minden során. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. hogy behívják.” stb. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire.. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. sok mindent megélt. csupa keserű csalódás éri mégis. már képzelni se lehet.” . Vérbeli dokumentátor. hónapokban. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit... Ismert és számos kortársa által becsült író. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló.

Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. Churchill.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. A napló első felében . keserves próbatételét. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. (V. amint azt Orwell is rendre kiemeli. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. Halifax. kérdés. Oswald Mosley. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Mussolinit . megszállás. abban egész biztos van valami” stb. hogy a brit hadvezetés. a defetista toryk. (Háborúban persze minden híreket követő.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. képmutatás. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. Orwell láthatóan erre törekszik. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. és háború utáni ellentmondásos következményeit. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. jobb híján a hadipropaganda.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . „Ha valamit makacsul tagadnak. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. menekülés.) Így például kezdettől tisztán látja. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. Csupa bizonytalanság: gyanú. meglepő. Ami a hadihelyzetet illeti.ö. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére.

Nagy-Britanniában Churchill és hívei. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. sőt fasisztabarát elemek. olyanok. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. mi több. illúzióktól persze ő sem mentes. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. ideologikus önámítás volt csupán. mint Churchill vagy de Gaulle . Csupán a háború vége felé látja be .kezeli. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. az ellenálló mozgalmak. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Balítéletektől. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. mint ahogy abban sem téved. defetista. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . mikor e napló véget ér. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Spanyolország. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. Észak-Afrika. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak.” * 1942. Olaszországban.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. hogy mindez vágyfantázia.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből.jócskán kerültek ingadozó. november közepén. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. és jól látja azt is.legalábbis a háború első két évében . Ezek közül talán a legszembetűnőbb. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország.

Koestler. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Rauschning. Beneš. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen.). Eisenhower. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. tisztes jövedelme van. Eden. Guderian. Montgomery. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Schellenberg. Rommel. főként egy háborús szükséghelyzetben. de Gaulle. Lássuk tehát. Halifax. Hemingway. Sztálin. Faludy és Márai. Churchill. és nemcsak friss hírekhez. Dönitz. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Cyrill Conollytól. Evelyn Waugh. Djilas. Malinovszkij. fegyverek diktálta világára. Virginia Wolf. Goebbels.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Ciano.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Victor Gollancztól. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Patton.sokkal inkább mindaz. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Gandhi. kiadók és politikusok népes táborával. Zsukov stb. Hoare. Ironside. újságírók. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Politikai pártnak nem tagja . Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . mint Thomas Mann. Chamberlain. Byrnes. Hull. Rokoszovszkij.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Horthy. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Paulus. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. ismeretségi körét. Pownell. Emiatt van. Herbert Readtől és másoktól.

(„A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Az öldöklő káosz kellős közepén. hogy tyúkólat fabrikáljon. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . írógép. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. és mi magunk is tudjuk. kifülelt kocsmai párbeszéd. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja.ez a napló. mert nincs mivel etetni őket. keresne a helyét.jól jellemzi.az általános pusztulás elől..” Színielőadás. s a főnökeivel. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Nincsenek esztétikai skrupulusai. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. ha hallgatná is valaki. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . mint a Komintern megszűnése.és naplóírói nézőpontját! . Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására).akár egy „virtuális óvóhelyre” .csalódnia kell. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. hol a hiánycikkeket . Coventry és Lidice. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. csak még rosszabb lenne.” ) Kint és benn. vagy éppen felkeresni falusi házát. Sűrűn váltogatott pozícióját . ha -(163)- . nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban.. India és Palesztina sorsa.benzin. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”.lajstromozza hosszan. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. . cukor. és nem baj. Hol arról tudósít. Nyilván ezért is ilyen sokszínű .ha tetszik: elegyes . cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. folyvást figyelne. mint a bombázások. whisky. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. karóra stb. hogy miközben parlamenti vitákra.míg pár sorral odébb arról.

Mindez megannyi apró. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. alkalma azonban már nem jutott rá. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek.így nagyon is meglehet. megsemmisültek... röplapok. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással.mindez kuszán keveredik. (Köztudott. Eileent is elvesztette . csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. Ugyanilyen érdekes.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. Persze máig se tudni. Kenneth Clark és mások.) Mindenesetre . * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. e gazdag élmény.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . a rákövetkező években többször is költözniük kellett. otthonukból kibombázva. újságkivágások. a háború kellős közepén. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent.s hogy milyen kicsik a nagyok. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.ha némileg más műfajokban is . versek. japán és francia hadijelentések. viccek. Anthony Powell. s a háború végére az író feleségét. avagy az író netán még folytatta azt. ideje. hogy Orwelléknek. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . töredékesen. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. az egymással feleselő német és brit. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!).

a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Mindezek nem kevésbé izgalmas. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. tényés gondolatgazdag beszámolók. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. már nem kell sokat várni. Ha hihetünk a nyomdászoknak. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Nóvé Béla -(165)- .

HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. kötet.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.

sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. (Idézetes könyv. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. Londonban JANN S.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. S. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.