George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Ed. by Peter Davison. London.(George Orwell: The Complete Works. Vol. 1998. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. 1-20. (A szerkesztő) -(4)- .

1940. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . május 28. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. hogy képesek lesznek kitartani. saját híradásaik szerint. hogy a belgák hősiesen helytállnak.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. már csupán arra van esély.. hogy a mieink átvágják magukat délre. meg hogy királyuk velük maradt. kivárva amíg az magától kifullad. V. mi is történik valójában. augusztus 28. (. ha tehetnék. alighanem súlyos veszteségek árán. Ma először történt meg.I. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást.F. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. RÉSZ 1940. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. kapituláljanak.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.E. A franciák. 28. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. így aztán csak találgatni lehet.. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak.-1941. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. a másik fele pedig arról tudósít. Mindez nyilván a papírhiány jele. mégis azt remélem: a B. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán .

egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. mi történt aznap. rajtunk kívül senkit sem izgat. -(6)- . Mint eddig is. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. és úgy tűnt. Ha mi nem kérjük. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. az író első felesége. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. 1940. diplomata. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Churchill bejelentette. 29. író. V. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. Tegnap este lementünk E. hogy a 9 órai hírek előtt .fog felmorzsolódni. magát. ha rádiót akartak hallgatni.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

8. hogy bár 1940-ben játszódik.. Károly szobránál a Trafalgar téren. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. hogy már kezdem elhinni. és váltig nyugtalanít az érzés.1940.) Annyi helyről hallottam. Ez persze részben amiatt is van így. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. (. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik.. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. mint a reggeliek. V. hogy az egészről alig tudunk valamit. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. Meglepő. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. szinte bizonyos. 1940. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. 31. Eget ostromló baromság. Az esti lapok ugyanazt írják. (. így I. amit az újságokban is olvasni. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. VI. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát.. a szemenszedett hazudozás helyett. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. hogy nincs elég puskánk. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. ez éppen tízzel több. könnyen belátható: micsoda -(10)- . mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Egyetlen érdekessége. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. azt hiszem. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy ezrek esnek el naponta. nem gondolom-e. a Csendes kocsmát. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek..

Már-már a zsigereimben éreztem ezt. miféle forradalmak jönnek. Cripps zárta ki őt a pártból. hogy valami katasztrófa készül. Annak nyitja pedig. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. mint az úgynevezett „szakértők”. Már 1934-től számítottam rá. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését.Spender azt állítja: ő 1929. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. ma még nem tudható. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. egyáltalán nem leptek meg. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. ami történt. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. miféle háborúk. nem holmi látnoki képesség. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. óta! -. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. miféle világban élünk.. óta sejtem . Cripps a moszkvai nagykövet. sem a népfrontosok színlelt aggálya.. hanem egyszerűen az a tény. mégis amikor bekövetkeztek. És lám most mégis. hisz mindig is éreztem. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. -(11)- . hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. akkor igen. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. Én minden esetre már 1931. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hogy ha nem is éppen az. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. (. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni.

csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. -(12)- .-vel elsétáltunk a Sohoba. többé nem érdekel majd a politikai aréna. az pedig kiváltképp dühít. VI.1940. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. csak elég ügyes legyek. tudom. hisz azok után. hogy Norvégia föladta semlegességét. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. ám most olyannyira letörtem. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. mint ahogy a lapok írták.. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. 10. 12. Azt hiszem. (. Úgy tűnik. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer.. Így volt ez a spanyol háború idején is. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. hogy félrevezessem az orvost. és készültem is írni róla a naplóban. VI. amit korábban Párizsban. csak hogy meggyőződjünk róla. hogy képtelen vagyok rá. visszavonulásunk valódi oka inkább az. Most vettem a hírt. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. E. 1940. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. Most is úgy érzem magam. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. bár a sajtó még nem közölte. s különben se sok hasznunk lenne belőle. mint 1936-ban. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. Kész gyötrelem. Az egész világ széthullóban van.

hogy valójában svájci. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. mármint azt a fajtát. hogy ez valami bűncselekmény volt. hogy a klub tagja vagyok.. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. mintha egy templomban levizelném az oltárt. Akkortájt úgy éreztem. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. 1940. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe.V. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. amiért akár bíróság elé is citálhatnak.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek.. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből.. az éppoly szentségtörés.) Bármi viszolyogtató is. tudatván. -(13)- .„britesítették”. felkészülve az eshetőségre. 1922-ben. mivel az angolokat. hogy szükség lehet rájuk. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. Tegnap az L. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. Mussolini álnok. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. június 12-én lépett a szervezetbe. (. (. VI.. Gyanítom. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. Úgy tűnik. amelyről feltehető. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. Orwell 1940.D. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. 13. maga a jelenség igen érdekes. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el.

Ez negatív rekordnak számít. 14. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. Már csaknem bizonyos.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. amin egy csizma lép a horogkeresztre. 1940. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. VI. akik majd támaszpontként használják. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. hogy átengedik az olaszoknak. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. A részvétel amúgy igen alacsony volt. hogy kormányunk végre tanul is valamit. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. igaz. Miért nem aknázzák alá. Az ember lassan gondolni se mer arra. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. azzal a nyilvánvaló szándékkal. a rikító színektől. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. A németek elérték Párizst. mint vártuk. és röpítik levegőbe az egészet. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. a mohó 17 Kelet-londoni. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. egy nappal korábban. ismert egykori pacifista. -(14)- . amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. „Taposd szét!” hirdette a felirat. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. és egyáltalán. a bambán réveteg arcoktól.

20 említette. kinek a nevére nem emlékszem. Holott a legésszerűbb. és kiderült. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. Az jutott eszembe. mint a civilizált élet fonákja. Orwell írásainak lelkes híve. Elképesztő. Erre egy ráncos képű emberke. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. így rikoltott: . hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. utazó és mecénás. aki Hitler buzgó hívévé vált. 16. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. hogy Unity Mitford21.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. Redesdale második lordjának negyedik leánya.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. és értékálló árut vásárol rajta. máris 30 fontot vesztettem. hogyan vehetne részletre varrógépet. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. 15. utánajárt. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. VI. most gyereket vár. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. miután 1934-ben találkozott vele. akkor majd meglátjuk. Csak a nyár végéig húzzuk ki. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. VI. Nemrég E. W. de az ügylet végül meghiúsult. -(15)- .igyekezettől. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). amit valaki tehet. A ma reggeli lapokból világos. Ha így van.

VI. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. fegyverrel a kézben.-mel22. hát ott lett volna esélyük rá. hogy nem tudták megvédeni Párizst. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. A franciák letették a fegyvert. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. 17. V. (. az L. hogy Amerika hadba lépett. pedig ha valahol. hogy megállítsák a német tankokat. Egy biztos.holott maga is gyáros. akár egy koncentrációs táborban is. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. egy darabig még azután is. mint harcban meghalni. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. én nem fogok elmenekülni. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. Tegnap beszélgettünk M. -(16)- . D. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. sem elég munkáskéz nem lesz. mihez is kezdjünk. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban.. Ha a flottát nem éri kár. szerint ez forradalomhoz vezetne. sőt már abból is. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. ő legalábbis ebben reménykedik .. de okvetlen harcban. ha a németek tényleg megszállják Angliát. Új-Zélandból vagy Kanadából. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. és elég jól mehet neki. M. 1940. szakaszom egy zsidó tagjával. úgy nem marad más. mindenki erről beszél. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. amiről viszont még semmi hír. Már-már képtelenség végiggondolni. s én azt mondtam neki.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk.

hazafias szónoklatot tartott. és sose hittem. a könyveimet pedig háromszor. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. aki most is. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. csak már nem érdekel annyira . -(17)- . újságíró. hogy az több veszéllyel. ekkoriban a New Statesman munkatársa.. nyilván olyan barbárságokat követnének el. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Az esetben.23. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. Újabban.Hál’istennek. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. kivéve a gyerekes anyákat. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. legalább kétszer másoltam le. mondván. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. VI. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. mivel G. C. baloldali politikus. 1940. 20. mint haszonnal jár. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. mit tartanak a védelmi készültségünkről.hallani mindenütt. amit korábban írtam. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. hogy megtudjam. Mindent. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. ha kritikát írok. ami látható tetszést aratott az utasok körében. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. írógéphez ülök. hogy megjelenjen. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott.a lényeg. hogy valaha is képes leszek rá. első világháborús érmekkel a mellén. és piszkozat nélkül nyomban legépelem.

Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. Persze. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. szintén munkáspárti képviselő. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. -(18)- . hogy Churchill egész másként látja a dolgokat.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. Kérdésemre C. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. szerint Churchill. És lám. ám azt mégse hinném. Strauss. Én viszont még jól emlékszem. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. (. ahol. brit munkáspárti képviselő. a Tribune társigazgatója. öttagú kabinetben. akik éppen az Alsóházból jöttek. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra.) C. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. hogy erre nem túl sok esélyt lát. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba.. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. mire közölték. R. Ugyanezen megfontolásból C. függetlenség Indiának stb. A helyzet szerintem annyiban más. Chamberlain és társai védelmére kelt. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. hogy mentse az irháját. Biztosra veszem. G. mint mi. 25 Aneurin Bevan. könnyen lehet. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. megkérdeztem Bevant és Strausst . hogy az teljes képtelenség. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják.). április 16-17-én szállt partra Namsosnál. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. május 10-én mondott le. mindenki eliszkolt. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. azt felelte.. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. Brit Gyalogdandár 1940. melyben elődjének. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának.

D. Ugyanez áll az L. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. ami igencsak aggasztó jelenség. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. és sosem tudni. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. hogy a magunkfajtát kiirtsa. (. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. baloldali újságíró.V. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. -(19)- . akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. R.27 meséli. C. vajon mennyi az igazság benne. H. akkor lesz modernizáció . ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. úgy vélem. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. bár az egész a modernizációtól függ.) Ami engem illet.. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. azokat viszont eddig még nem közölték. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.-re is. Ha a vészhelyzet rákényszerít. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. hogy vezetőink sorában árulók vannak.Mindinkább terjed a gyanakvás. így az a mérhetetlen ostobaság. hogy Cyrill Conollyról. de az is lehet. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. mondván. egy percig se habozik majd.. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. Ámbár.

ami olyannyira elterjedt nézet. 22. Egyelőre nem tudni. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. sőt talán még csak nem is láthatom újra. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. 1940. 1945 nyarán ez meg is valósult. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. mondja. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. most mind pánikszerűen arra jutottunk. R. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. valójában nem történik más. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. mihelyt győzelmét biztosra veheti. legfeljebb a francia kormány révén. H. de békeidőben csak minden tizedik lakott). miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. hogy visszavonul a Hebridákra. és váltig azon tanakodnak. Compton Mackenzie meséli.rendőrség az a testület.) Azt hiszem. igaz-e. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe.. és nem lennék meglepve. Felteszem. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. a hír tehát feltehetően igaz. Tizennégyen haltak meg. Pétain és társai a másikon. amely nyomban átállna Hitlerhez. VI. -(20)- . a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok.. ami aligha lesz az enyém. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. és állítólag hét német gépet lőttek le. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. hogy elkerülje a légitámadást. (. mindenesetre példázatnak nem rossz. Nem tudni.

úgy tűnik. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. 1940. hogy az afféle hajdani erények.. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. Avagy micsoda komisz paradoxon az.) Az egészben az a legfurcsább. mára mennyire kiürültek. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. ami később antifasiszta jelszóvá lett. a legcélszerűbb taktika az lenne.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon.. bevenném Gibraltárt. mondjuk negyedmilliós. VI. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. A kommunisták.. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. visszatértek az antináci álláspontra. mint a becsület.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. kitűzve a köztársasági zászlót. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” .31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. és még azt is igen furcsállták volna. most mindazok.. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . ha átdobnák Francia Marokkóba. (. 24. Sajnos semmi remény rá. hogy bármi ilyesmi megeshet..holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. mint az várható volt. (. S lám. könnyen mozgatható haderejük. a hűség stb. Ha a briteknek lenne egy.

1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. 1945 után eltiltották a közügyektől. Y. Az egyetlen haszon az egészben. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. uralkodók. -(22)- .számítanak. francia politikus. nagyiparosok stb. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. püspökök. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. feltételezhető. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958).. korántsem biztos. bárkiről. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. a Pétainkormány külügyminisztere. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. amiért is előbb-utóbb mennie kell.. hogy esélytelenül. Pétainnek. aki a tőkés osztályhoz tartozik. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. Nyilvánvaló. semhogy fölvegye a harcot. Ha arról van szó. francia politikus. tábornokok. hogy félig vagy egészen áruló lesz. Sokkal inkább a bankárok. hogy Churchill nem így látja. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. és mindaddig. hogy ő a kisemberek szövetségese. mint esztelen gyilkolászás. akár stratégiai távlatból. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. Lavalnak32. Z pozícióban van..) Hitler nem más. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. amíg például X. Bármerre néz is az ember. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. az egész háború nem volt más. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott.. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. váltig arra a következtetésre kell jusson. egyeznének ki szívesen vele. (. (. hogy megpaskolja az orcánk. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. A 32 Pierre Laval (1883-1945). 1934-35-ben miniszterelnök.

mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. hogy már csak akkor.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. hogy Anglia elkerülje a megszállást. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. Félek. Oroszország. Azok viszont. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. tévednek. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Kérdés.kérdés csak az. azt hiszem. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. -(23)- . akik arra tippelnek. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Ami végül is csak azon múlik. eszmei robbanókeverékéből tör ki. Ha Anglia megszállása elmarad. ahol valódi forradalom megy végbe. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden.. (. hogy eltörli a tisztelgést. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. amikor késő lesz. akkor minden rendben. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy baloldali kormányunk lesz. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. és bizonyos. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. ha forradalmi kormányunk lenne. mint bármely korábbi uralkodó osztály. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot.. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. A ma reggeli News-Chronicle írja. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. A spanyolországi leckéből úgy vélem.

parancsot kapott.. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. elmesélte. még mindig jobb meghalni.Az L.és sógornője. E. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. biztosan mennék is. jól jellemzi a brit hadsereget. és G. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. Azt hiszem. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk.34 arra biztat. 34 Az író felesége: Eileen . főleg Duff-Cooper üzenetei. s ott megbíznának valamivel. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. Menekült vagy emigráns újságíró. hogy csupán arról van szó: nem akarják. amiért szívesen élnék. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. mint külföldön. és részt vehessek a propagandamunkában. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. mint a revolver. Ha bármi feladatom lenne.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. idegen kenyéren élni céltalanul. akik csak heti 5 fontból élnek. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Gwen O’Shaughnessy. ugyanakkor nem lennék soha . Ha a sors úgy hozza. ha a helyzet rosszabbra fordulna. akárcsak a rádióbeszédek. aki a biztos távolból jártatja a száját. hisz annyi minden van még.V. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. hogy menjek át Kanadába.D. Nem mintha vágynék a halálra. Ámbár lehet. Elképesztő félreértések születtek. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). -(24)- . és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. hogy mindenképp életben maradjak.. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. noha beteges vagyok és gyermektelen. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.

-(25)- . már ami Londont illeti. 1940. 35 Valószínűleg Mrs. Tegnap egy lap azt írta. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. első jele az lesz. Természetes. szörnyen ostoba helyzet volt. Végül. Holott ez az. VI. A. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. fizetni kell érte. Később kiderült. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. hogy Angliában valami változóban van. akiknél nem volt. Ezzel szemben E. és szerintem is van abban némi igazság. A házban mindenki így tett. Anderson. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. egy lépés az egyenruha felé. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. A puszta tény. ha meghallja a szirénát. amit ha nem is képes egészen felfogni.35 is kedveli Churchill beszédeit.Annak. felöltöztünk. igaz. hogy az ember felkel. csak álldogált és csevegett. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. Felkeltünk. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. mindenképpen hatásosnak érez. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. 25. de nem mentünk le az óvóhelyre. ha valami egyenes beszédet hall. de ha nem hall fegyverzajt utána. restell lemenni a pincébe. Később alábbhagyott a divatja. mint odaát. makacsul állítja. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. hogy valaki hord-e gázálarcot. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. Például Mrs. hogy téves a riasztás.

Akárhogy is. Tekintve. és bárki meggyőződhet róla. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. a gázálarcdivat is újraéledt. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. Éppen tíz hónapja tart a háború.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. bár néha még most is megnézik. Ma délután elmentem a toborzóirodába.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. of Information.még akár a Francoféléket is. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. ha valaki megmutatná az M. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. mi a teendő légitámadás esetén. hányszor elmagyarázták. félkegyelmű veterán végezte. még ma is megtörténhet ilyesmi. 27..O. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak.ahogy szaporodtak a rossz hírek. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. minden ötödik ember magával hordja. aki írni is alig tudott .több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. 1940. holott ki tudja. (. a követelmények nem lehetnek túl magasak. és ma úgy nézem. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. -(26)Tájékoztatásügyi . VI. a németek nem használnak harci gázt.. levonultak a pincékbe. Talán nem ártana. Persze. s lám.

hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. M. miszerint csak azért foglalták el Tangert.M. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. amikor úgy vélte. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Myers regényíró. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. 39 Sir Samuel Hoare..tehát biztos. -(27)- . A németek érdeke szerinte az lenne. ami mostanra valószínűtlenné vált. mindaddig. hogy tényleg ezt teszi. minden ítélete helytállónak bizonyult. Inkább az a kérdés. Megjegyzem. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. hányan lehetnek a tudatos árulók. majd külügyminiszter.. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. aki ismeri ezeket az embereket.) L. H. Azt mondja. amíg egyszer hátba nem támad bennünket.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. 40 L. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra.) A ma reggeli lapok cáfolják. Butler (1902-1984).40. egykori brit nagykövet Madridban. később pénzügy-. úgy véli. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. De hát az oroszok 38 R. Orwell barátja. M... ez idáig csak egyszer tévedett. L. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal.) L. amióta a háború kitört. híján van a legelemibb hazafiságnak is. semhogy sok szót érdemelne. hogy a szélesebb tömegek felismernék. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. külügyminiszter-helyettes. Már csak az a kérdés. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. (. valójában mi történt. a télen még nem történik semmi. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . A.. (..

41 A Független Munkáspárt hetilapja. Nagy kérdés. jó ideje mást se tesz. Ezek a mozgalmárok. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. -(28)- . semmi hatása az eseményekre. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. 42 Independent Labour Party . hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. Érdekes.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi.P. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.Független Munkáspárt. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. holott elég csak egy pillantás a térképre. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. Bármit tesznek vagy mondanak. hogy szövetséget kössön. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. Jó példája lesz ez annak.maguk sem gondolhatták. mint mi Münchenben.. éppúgy átejtik majd Oroszországot. (.L. ha sikerül nekik. amikor az I. Amúgy Pétain és társai. Ha Hitler elfoglalná Angliát.. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. vigaszképpen azzal áltatják magukat.

amit sikerült elcsípnem. Nem hiszem. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. Mindenképp biztató. Az még csak megbocsátható volna. 1940.még csak egy múlik rajtuk. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. VI. és továbbra is őrzi függetlenségét. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére.. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. és az. hogy a sajtó -(29)- . ámbár csak némi burkolt fenntartással. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. inkább jóváhagyó. (. VI.) Igaz. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. 29. azt ugyanis nem deklarálta. 28. ha tényleg arról lenne szó. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. elutasítottak. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. az ennek épp az ellenkezőjét látja. mint bíráló volt . Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. az a néhány megjegyzés. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. (. némi szépségfolt ezen. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra.ellentétben a heves közfelháborodással.. méghozzá C besorolással... 1940. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.) Ijesztő. de különben kutyabajuk sincs.

és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. hogy végre a puskák is megérkeztek. Így aztán mindazon lapok. Kíváncsi vagyok. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. mindjárt elmondta. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. -(30)- . Tegnap C. amit valaha is hallottam.-t és engem felvidított a gyászhír. nem is olyan hitvány kompánia. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. C.. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben.-vel és M. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. 1940. 30. vajon próbálkoztak-e már azzal. és nagy éljenzés fogadta a hírt.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Főként kiszolgált katonák voltak. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. hogy 43 Orwell.V. és eltekintve attól. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Az emberek azért így is lelkesedtek. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. C. ami elvben tizenkét.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. (. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van.D. VI. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. Ma délután az L.. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. hisz maguk is a csokoládé. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. hogy abbéi még bármi lehet. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt.

hogy napokig még az étvágyam is elment -. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. 1940. majd kidobták a gépből. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. hogy már azon is örülni tudunk. Még M. igaz. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. VII. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. (. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. E. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . holott ők már-már radikális békepártiak. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. -(31)- ... Az ilyesmi persze semmiségnek számít. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Az újságok már csak hat oldalból . a szöveget apró betűvel szedik.-ék is rosszallották a dolgot. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. aztán E.vagyis a lap közel egyharmada. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. 1. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak.három lapból állnak. és nem mozdult. szintén örült. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Később. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Ott hagytuk egy félórára. amin végül is kievickélt.

Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. bár nő a félelem is. látván. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat.50 közlemény. 49 Buenaventura Durutti. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. régimódi német vezérkari tiszt. ha valami ismert személy hal meg. 3. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. 1940. hogy a kormány tehetetlen. Mind többen vélik úgy.F. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. -(32)- . a spanyol anarchisták vezetője. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. Franco közeli munkatársa. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). VII.A. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek.

) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. A francia Richelieu csatahajót. hogy csupán a francia flotta feléről . használhatatlannő tették. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. VII. a napló írása idején liberális publicista. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940.1940. 2 csatahajót. Az a tény. VII. politikai író. 1940. 10. a News-Chronicle -(33)- . 8 rombolót. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. mennyire helyénvaló volt e lépés. Arról persze egy sort sem írnak. Oranban és Mersel-Kébirben. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb.lehet szó. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. 2 cirkálót. elég egyértelműen sugallja. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. holott nyilvánvaló. avagy ha mégis. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). 7. nem sok meggyőződéssel tették. 52 1940.

mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. Ez után feleségül vette Mrs. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. hogy Angliában akadnak csoportok. hasonló feltételekkel. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. semeddig. mi több.) Gollanz új könyvét.. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már.békeajánlatot tesz nekünk. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. (. a Bűnös embereket. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt.. mint a cukrot. Újabban viszont minden országban más és más. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. Napok óta nincs semmi hír. úgy veszik. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. 16. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. Windsor hercege (1894-1972). 1940. meddig ér el a kommunisták keze. de amikor feleségül akarta venni az elvált. ha csak az nem. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. VII. Wallis Simpsont. mint azt korábban én is feltételeztem. amerikai Mrs. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. Persze. január 20-án lépett trónra. Sokan vélik úgy. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. 54 Edward. Nemrég még úgy tűnt. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. az ember sohasem tudhatja. Simpsont és Franciaországba települt át. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. -(34)- . Még az is lehet. a rendkívül népszerű walesi herceg. Edward néven 1936. VIII. hogy csak azért hagyják nekik. Számomra hihetetlen.

hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. a sok szájhős mind maga alá rondít. bármilyen 55 Bizonytalan. Ez persze nem olyan ígéret. 56 Bizonytalan. A legfőbb esemény. Mindez előre látható volt már akkor is. (. W. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele.. Talán így lesz. VII. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. és ha kudarcot vall. és már csak a fegyverletételt várja. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. 1940. -(35)- . és mi semmit se teszünk ellene.küld hadi utánpótlást Burmán át. így azt.56 azt mondja. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. Mégis. F. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. hogy Spanyolország bármit. és elnézzük neki. helyzetünket reménytelennek látja. nyilván a németek számára. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. a világ pedig már rég nem hiszi. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. ami egy következő kormányt is kötelezhet. alighanem Frederick Warburg.) Holott pontosan úgy tesz. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. Még most sincs semmi érdemi hír. ahogy előre megmondtam: eljátssza. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. 22. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. hogy összeült a pánamerikai konferencia.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. alighanem Tosco Fyvelről van szó. hogy Anglia felé hajlik. ami egyértelműen németellenes lépés. talán nem..

300. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. (. 1940. azzal.. Az olasz sajtó is ezt írja. 25. felhagyott a toborzással.-t. ámbár ez nem is oly hihetetlen. VII.D. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. rendre visszautasította az ajánlatot. melynek állítólag már 1. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. VII. Persze meglehet.. bár az is lehet. hogy L. ám az. Sokan rebesgetik. G. 28. majd a németeknél. azaz Polgárőrség lesz.) Sokan már bánják.V.58 is ugyanezt mondja magáról..000 tagja van. 1940.57 Én legalábbis nem hiszem. -(36)- . Az L. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura.D. és új neve: Home Guard. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja.V. hogy csak tartanak tőle. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.mennyiségben importáljon. hogy összeállna a Tory klikkel. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Ha tényleg így van. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. 58 Azonosíthatatlan személy.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. mivel utálta Chamberlaint . D. csak féltékenységből és intrikából dacol.

noha egész életét Angliában élte le. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. kinek a nevét folyton elfelejtem. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. kommunista. akit később internáltak. hisz jól tudom. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. kis baloldali pártokról. Az apró emberke. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. 61 Jacques Doriot (1898-1945). aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Furcsa. brit állampolgárságot sosem szerzett. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Szélsőséges nacionalista. a Brit Fasiszta Unió vezére. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. aki szerint Hitler nem igényli. valójában miért. aki utóbb .és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. majd fasiszta politikus. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. Amerikában született. bár senki se tudja. amely német befolyás alatt áll. Így tesz a francia sajtó azon része is. Emberem azt állítja. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró.csakugyan nácikollaboráns lett.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. -(37)- . Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. 60 Sir Oswald Mosley. 62 Gaston Bergery. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. 59 William Joyce (1908-1946).Orwell minden hitetlenkedése ellenére . szélsőjobb.

de az újságok azt sejtetik. H. ha elveszítjük. Úgy véli. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. vagy hogy karrierista lenne. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. Eddig még semmi hír. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Wells. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. és különös gyengéje. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Megindult az olasz támadás Egyiptom. hogy ezek az emberek. a franciákat viszont eléggé leszólta. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . ahogy egy szovjet komisszár.1940. G. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. Perim most a legfontosabb. és nem igaz. hogy csak a maga hasznát lesi. 8. VIII. de a pénz nem érdekli. Úgy látja. ami talán arra is fényt vet. Mindig is úgy élt. szerinte rendes fickó. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. (Sajnos elég gyatra volt. nem hinné.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. Wells jól ismeri Churchillt. mit miért csinál. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Megkérdeztem. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. s azon a feltevésen alapul.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

másokat kapok rajta.. átszervezik a légiriadók egész rendjét. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. hagyják félbe a munkájukat. Ez nem csupán azzal jár. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. Azzal kérkedett. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. ez pedig igen veszélyes lehet. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. nem kétlem. 1940. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani.. tábornok tartott. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. Tegnap este elmentem egy előadásra. Hosszan beszélt a polgárőrségről. s azzal szépen visszaaludtam. hacsak nem akarjuk. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. VIII. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó.nyilván az -(42)- . Azt mondják. 23. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. amit . holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. amit mielőbb meg is kell tenni. Megvetően mondta. Hajnali három körül légitámadás volt. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel.

a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. mire egy tehén jól oldalba döfi. Az oktalan pára nem képes eldönteni. hogy az ország végromlás előtt áll. (. kivénhedt hadfiak. (Greenwich) Azt hiszem. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. hogy a trágya nem ennivaló. Tegnap azon tűnődtem. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. Legfőbb ideje. Ahogy elnézem. és azt is: miért. VIII.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. 1940. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. hogy valami nincs rendjén. s hogy milyen szánalmas ez az egész. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. 26. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. és megpendítette azt is. egy életre megtanítva arra. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát.. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. -(43)- . legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. kik miatt. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket.. hogy ízlik neki vagy sem. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. Ettől talán észre térne a jónép.

ám azért nem annyira rettenetes. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. (. amibe a föld is beleremeg.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása.először igazán közelről a bombák hangját. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. hogy egy bomba robban mellettem. 29. hogy a házak beleremegtek. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. A bejárati ajtóból néztük.. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. amit Huescánál dobtak le. Talán egytonnás bomba lehetett. próbálják eltussolni. ha bármi fontos létesítményt találat ért. Ma reggel mégis. 1940. azt álmodtam. (. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. Hallottam. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. Világos. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. A -(44)- . Máig emlékszem arra a kettőre.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. és mindaddig.. míg ezek jó ha feleakkorák. VIII.) Elég nagy robbanás volt. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. asszonyság. E. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. és halálra váltan nyomban felriadtam. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától.. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. s ahogy eddig is. de olyan pokoli robajjal..

a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.P. lidérces emlékeim. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. s nemigen látja. 1940. tábori szalmaágyamon elnyúlva. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. 1940. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. (.a nácizmus. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. 1940. 16. VIII.) Tegnap lefekvéshez készülve. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza.. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára.. XI. hogy nem érdemes sokat törődni velük. könnyen álomba ringatja az embert. hogy nyílt mezőn fekszem. vagy túl közeliek a becsapódások. Félálomban. a . és aknagránátok robbannak köröttem. fegyverzajt hallok.-vel éppen csak megjegyeztük. 23. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. hogy hidegen hagy. márpedig az emberek itt is.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. és máris aludtunk tovább. A monoton fegyverzaj. hacsak az ember nem sejti. minden fedezék nélkül. ha elég távoli.-vel. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. E. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. s én feküdnék kényelmes. A légiriadók egyre kimerítőbbek.P. erős robbanást hallottunk. XI. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. szerkesztőjével. 24 órára rendszerint 5-6 esik. régóta ezt várják. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. azzal a megnyugtató tudattal. Akkoriban rendre azt álmodtam.. mégis így lett. Általános a vélemény. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. s lám. Amerikában is. -(45)egy ha .. H. 31. Sosem gondoltam volna.

71 és társai titkon alkura készülődnek. öt éven át tartó küldetést. kényes. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. májusi kormányát tárgyalva Hoare. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. kulcsfontosságú. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. 2000. Mindaddig. H. hogy nincs más hátra. H. az összes brit lapot figyelmeztették. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. szerint. mint vállalni a Hitler elleni harcot..P. P. Halifax és Simon védelmére kel. brit tájékoztatási miniszter. válasza: „Ugyan már.-t. tartok tőle. hisz minden a tálaláson múlik.” Ami. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. amikor Franciaország elesett. még nem cenzúrázzák. Európa Kiadó. -(46)- . hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme.” 72 Alfred Duff-Cooper. bárki képes könnyedén elhitetni. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. egyébiránt biztosra veszi. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. A második világháború című művében Churchill 1940. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. ám ekkorra már mind a szűkebb. Habár a . összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. úgy tűnik. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira.. és „becsületszavát” adta nekik. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál.. hogy .P.békeajánlatot a mostani helyzetben? H.P. Ld. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. igaz is lehet. kijelentését.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. ha tényleg igaz. vagy inkább próbáljunk békét kötni.

1940.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Edward . és élt már nálunk korábban is.utóbb VIII. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette.felesége volt. Nos. Angliában mindenki tudja. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat.74-vel. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. XI.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Mindig is azt hittem.. aki ekkor már a windsori herceg . úgy tűnik. jóslatai. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. 76 Lásd az 1940. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. Edward végül is Mrs. Különben C. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. 75 Mrs. Olaszország viszont valódi erő. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. igaz. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. C. jól ismeri Angliát. Persze itt. a France szerkesztőjével ebédeltem. angolbarát. C. C. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. francia újságíró. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. és eszébe se jutott panaszkodni. hogy államformája királyság. melódiája: monoton Tegnap C. 28. Meglepően jókedvű volt. bármi tehetséges politikus Laval. Azt mondja. Franciaország eleste után Angliába emigrált. a sajtóosztályt vezette. S. 74 Piene Comert. VI. egyetlen európai se hitte volna. Wallis Simpson.. szerint. Laval kormányzása76 idején C. és úgy véli: Anglia nagy előnye. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . mégsem váltak be. Laval 1935-ben azt mondta neki. korábban diplomata. Szerinte VIII. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. mint azt itt képzelik.

amelyben 500 repülőgép vett részt. -(48)- . A közüzemek. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. s legalább negyed részük földig rombolódott. 8. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. a sebesülteké ennél jóval több volt. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. november 14-én szenvedett légitámadást. mindenki amiatt aggódik.. miként sikerült átszöknie. A német források szerint mintegy 30.000 gyújtóbombát dobtak a városra.. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940.. 1940. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. Ugyanúgy örülünk neki. Meséli.. a tüzérségi tűz elől. (. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.) Azt mondja. és ami még rosszabb. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk.) Beszéltem egy férfival. a halottak száma 550. aki nemrég érkezett Lengyelországból. teljesen tönkrementek. XII.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. bár azt nem árulta el. (. villany stb. 1. víz. mint korábban Balbo halálának. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. XII.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják.

29. Idézet egy újságcikkből bombák. kezdeti szakaszában. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el.” 1941. amíg a bombázás alább nem hagy. nem annyira a bombáktól rettegve. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. I. akár a manna. Az esszében azt írtam. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. nappal közrendre felügyel.segítségükre sietnek. A bombázás legszörnyűbb. Az a múlt heti újsághír. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. s a csengő sem ép. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. rendre azon kapom magam. hogy hibbant kis versikéket faragok. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. 1940. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. 2. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. Több mint mulatságos. Az a hír járta. XII. inkább a félbeszakított alvás.

1941. de nyilván erre sem kell várni sokáig. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. tényleg örülök. I. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett.” 79 Büntetés. német. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. magasabb béreket. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. . aminek igen örül. úgy véli. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt.Isten látja lelkemet. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. majd 1942-ben beszüntette működését. hogy ezegyszer tévedtem. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. nem sokkal a franciaországi események után. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. és minden érintett szíves elnézését kéri. Így azután én lettem nevetséges.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. s talán joggal. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál.. olyan időszakban. -(50)- . látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. 22. 1941 júliusában. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. és Orwell úr aligha sejthette. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban.hogy nincs valami nagy véleményem róla. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. bár ..

teljes szívemből kívánom. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Barcelonában pedig. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. már az is erősnek tűnik. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. spanyol köztársasági párt. -(51)- . Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. És lám. hogy „Chamberlainből elég!”. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Az utca tele van a plakátjaikkal. nyomban megérezte rajtam. és meggyőződésem. vagy valami hasonló). újabb defetista manőver. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. A helyért ugyan nem fizettek. E. de normális helyzetben eszembe se jutna. A minap.a következőket írta: „Óhajtom. aki amellett. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. Igaz. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. hogy tudja mindenki. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy „Éljen a POUM!”. Az ügyeskedés menten beindul. akik nem képesek átlátni. ahogy megcsókoltam. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. ezrével vannak ilyenek. először tettem ilyesmit életemben. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam.csak arra való. Mindenesetre tény. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. Keresztények és a kommunizmus. a POUM82 betiltása után. hogy „hagymáztam”. Szovjet erő. Művei. Úgy tűnik. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. 1931-66 között Canterbury érseke. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz.

boltjába betérve megjegyeztem. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. -(52)- . s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. 26.108 sor. január 22-én vették be a brit csapatok.az ébresztőóra. 84 A lap 1941. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik.000 hadifogoly! ) . mire Mrs. Másnap reggel Mrs. amint két nő arról társalog. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. és betiltották a Daily Workert84. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941.2 sor. között volt betiltva. I. stb. 1941. J. és 1942. június 21-én foglalta vissza. és megütötte a fülem. A német Afrika Korps 1942. J. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. január 22. mivel érezni. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. szeptember 6. s a többinek is hasonlóan felment az ára. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. A Daily Worker és a Week85 betiltása . ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. hogy „már nem tart soká” stb. Erwin Rommel tábornok vezetésével.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

4. Tegnap este G. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. hogy még mindig sokkal rosszabb. legalábbis ezen az éjszakán nem. 1941.. 1941. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. s ilyenkor látja.. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. Wallington. Az elmúlt napokban az a hír járta. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. III. homályos és rossz szagú.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. Bár dúl a háború. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). vagyis csapatokat küldünk Görögországba. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. és a többiek mondták is. s a hóvirág is most a legszebb. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . néhány téli viola bimbózni kezdett. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. G. 3. hogy „valami készül” a Balkánon. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. még a lapok is pedzegették. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. -(56)- . Én mindenesetre váltig állítom . hogy visszatérhetnek Londonba. III. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. 14. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik.küszködött. kevesen értenek egyet velem -. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. Korábban ugyanis épp azért gondolta.bár jól tudom. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Az altemplom nem egyéb. ha elég meleg lesz). III.

attól tartva. előbb ismernie kellene. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. a német támadás már április elején megindult. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. Ahhoz. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. arra kérte az angolokat. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. hogy küldjenek tíz hadosztályt. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). hogy milyenek a szállítási eszközök. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. de alighanem inkább a Szueziről van szó. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Katonai diktatúrát vezetett be. amit az olaszok elvesztettek. Mindenki ezen tépelődik. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. Túl veszélyesnek tűnik. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. Elképzelni is szörnyű. -(57)- .93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. elhárította a segítséget. 95 A szövegből nem derül ki. 1935-től görög miniszterelnök. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. vagy legalábbis azok jó része. miközben támogatta a királyság intézményét. mi történne. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki.van. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. egyben meghagyva neki. melyet a görögök ezúttal elfogadtak.

ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. antifasiszta újságíró. egész Európa rajtunk röhög. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Ugyanakkor. -(58)- . Ő maga nem volt zsidó. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. amiért hagyjuk. hogy nem tudunk. ha netán tudjuk. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hacsak azzal nem számolunk. Az a baj. éppúgy. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. mivel annak bizonyságát láttuk benne. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Sok német. Mint írja. 97 Stefan Haffner. csakúgy. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. Másrészt viszont. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket.hadisikerekkel. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. csak a felesége. ha most veszni hagyjuk Görögországot. Én mégis azt tartom. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. akivel beszéltem. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. mint az. mint Norvégiában. elképedt azon.

június 17-én jelentette be. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . aminek használatát a brit légierő 1941. végre pompás alkalmunk lesz rá. Kérdés. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. de tetszetős érveket máris hallani. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. III. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. Ez hát az európai nézőpont. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. ami azután a bombázókra tekeredik. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. úgy hírlik. éppúgy. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. mint az indiai rádzsák körül. minden előzetes propaganda nélkül. Ijesztő lenne.itthon és Amerikában egyaránt. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Ám a szokásos álszent. Greenwichre igen sok bomba hullott.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk.98 1941. 20. -(59)- . Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. titkos fegyvert is rebesget. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. s a szóbeszéd holmi új. de csak egy gépet lőttünk le. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók.

. hogy megtartsák a búzát.. majd nagy csörrenést hallottam. A németek ugyan engedik. 99 Valószínűleg Eileen Blair. semmi jele annak. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. És miközben mi mindent megteszünk. Úgy tűnik. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. Bárcsak tudhatnánk. Visszalapozva e naplóban. Én: „Mi volt az?” E. és társaik tényleg árulók.. Fölöttük tombolt a tűz. ami megingatná a Pétain-kormányt. az író nővére. mint azelőtt. szakadt a víz a nyakukba.: „Betört az ablak. mondjuk. ez akkor sem jó így a franciáknak. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. hogy . avagy csak elképesztően ostobák.-vel99 telefonáltam. de senki sem mozdult. amit persze nem engedhetünk meg. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. amikor E. és kevesebb közéleti eseményt említek. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. amit küldünk. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. -(60)- . A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. látom.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt.. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. Úgy tűnik. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt.csapódott be. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. A Greenwich templom lángokban állt.

mint eleddig. hogy igenis vannak. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. 23. Ha elfogadjuk az államot.általában olyanok. hisz ez idő szerint még az sem világos. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. Még ma sem képesek felfogni. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Angliában. mi a célja a háborúnak. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. a légierős kadétok. Számomra nem volt újdonság. éppúgy élnek. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. akik Churchillért meghalnának. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. elfogadjuk a háborút is. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. hogy gyermekei azért éheznek. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Még szerencse.A legrosszabb még hátra van. akkor biztos. 1941. amit mi tényleg nem ismerünk itt. stb. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. III. a Női Légierős Tartalékosok stb. valahányszor azt látom. a gazdagok pedig. kényszerítő intézkedések híján. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. sokan ezt teszik . Miként lehet ezt elfogadtatni. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. s ha így teszünk. nemigen számít. ez pedig az éhínség. Sosem tudom elfojtani az undort magamban.

Eddig úgy tudtam. hogy imádkozunk érte.ami éppoly hatásos lehet. hogy valójában nem is gondolják végig. -(62)- . hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. Az egész azon az elemi érzésen alapul. úgymond. az ellenségnek is vannak indítékai . Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. 1941. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. Holott bizonyos helyzetekben. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. mint a németek. hogy netán csökkenne a harci elszántság. hogy megbánják gonosz tetteiket. hogy Isten bennünket segítsen. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. ha az emberek látnák. 24. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . a keresztény meggyőződés azt tartja. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. és segíts. mint egy.az ezredzászlókat. Persze az is lehet. hogy meg tudjunk bocsátani nekik.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. Azért várjuk el. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. és jó útra térhessenek”. mert mi jobb emberek vagyunk. így aztán helyénvaló. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. III. add. Egy szó sem esik arról. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. Talán az a félelem diktálja mindezt. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak.

ez alighanem így is van. Ám ennek nincs közvetlen. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. hogy valamivel ellensúlyozzák. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hogy Görögországban 150. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni.000 ember életébe is kerülhet. hisz általános a vélekedés..csatahajókat. mint akár több ezer légitámadás. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. mikor kivonultak Bengáziból. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.000 főnyi brit sereg állomásozik. 1941. és ma jelentették be először hivatalosan. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat.000 vagy akár 500. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Rajzok készülnek majd. hogy nincs az az erő. hogy egy sikertelen megszállás 100. bár ezt már akkor sejthettük. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. így valószínű. Tovább tisztázódhat a -(63)- . 7. mindenesetre nehéz nem észrevenni. a műszaki leírások alapján. nincsenek például fegyvereink. érzékelhető hatása.. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. Azt hiszem. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. bár Hitler még így is jól járna. és legalább három hétig kitart. Felteszem. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. Közben hallani. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Tegnap Belgrádot bombázták. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. Tehát megoldódott a rejtély. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. s így szükséges. IV.

)Immár világos. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. Persze. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . A legjobb esetben talán még szűken vett. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. most hirtelen rájönnének. Etiópiát mindenesetre elvesztették. (. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. (. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Mulatságos lenne.. ha az ember 2-3 évre előre gondol. -(64)- . ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Nem tudni. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. hogy a katonai behívókat egyben arra használják... hogy beleszorítják őket a tengerbe.. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. katonai szakíró. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg..helyzet. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. A britek-minden veszteség nélkül .) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac.) Egyre kevesebb a munka.. Szinte látom.elsüllyesztették a Zara.

of Information -(65)Tájékoztatási . . amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. IV. Emlékszem. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. Rosszabbat vártam. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. de tudván. elszalasztották az esélyt. hogy pár napig nem is lehetett kapni). és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. s igen nehezemre esett.103 bestsellerét. csak sajnálom.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. Most olvastam épp az M. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. hogy ejtőernyők. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. s ez rendre azt igazolta. mint „dicső”. ez szeptember 7-én volt). hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. hogy nem volt annyi eszük. tényszerű ismertetőt. 8.O. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. pontos. Például az.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. a regényíró állította össze. Állítólag Francis Beeding.I. 1941. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. hogy olyasvalamit hozzanak létre. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. „hősies” stb. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért.

hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. azt mondtam Fyvelnek: . de az óriási tűz engem is megbabonázott. aki az ablakban ült. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél.Ez volt Trafalgar. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. de más fronton még várható. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. egy darabig onnan néztük a tüzeket. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Kimentünk a tetőre.A kapitalizmusnak vége. hogy felébresztettek a robbanások. még ki is mentem megnézni. Most jön Austerlitz. Hugh Slater. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Rajtunk az ítélet. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Én mindenesetre nem így éreztem.Akárcsak Madrid. hogy győzelmet arat. majd így szólt: . . miután a németek láthatóan elálltak attól.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. egyszer csak megszólalt: . Később. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. lángol-e még. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. -(66)- . Aznap éjjel.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát.

IV. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. A közlemény súlyát az mutatja. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . 1941. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. 1941. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. amikor rosszul áll a szénánk. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. Csak erről beszél mindenki. amíg lehetett.106 Ma este igen rossz hír érkezett. a Balkánról alig esik már szó. legalább kettő jut minden századnak.persze nem volt egy darab se -. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. -(67)- . nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. 9. hogy kivontuk csapatainkat. IV. A nagyokosok szerint ahelyett.gondolom. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. 11. Ez is igen baljós előjel. Hol van már az az idő. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. s amikor megkérdeztem. A tegnapi lapok megírták. hogy egyáltalán kiadták. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. kapunk-e gépfegyvert. és Görögországba küldtük őket. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. ha a görögöket cserbenhagyva.

A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. azok a forradalmi változások. 1941. abbahagyom a naplóírást. ami némi reményre jogosít. Úgy látszik.se Görögországról. a köznapi ember számára kevésbé érthető. csak sokkal lassabban. amelyekre számítottam. Akivel csak beszéltem. csak éppen nem adhatják tovább.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. Nem hinném. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. amely alig különbet. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. de mégis. 12.. mind lehetségesnek tartja. 13. hogy a politikai helyzet javulni fog. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. hogy még mindig érvényben van az utasítás. Isten tudja. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. és a Sunday Express. vagy legalább egy részük. Semmi hír . A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. Az egyetlen. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. -(68)- . hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . Lehet. most is zajlanak. de ez más lesz. se Líbiáról. mely igen sötét képet fest a jövőről. IV. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál.. és megszilárdul a helyzet. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik.. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. Az a két újság. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial..1941. francia hajókkal. amely még ezeknél is pesszimistább volt. mint gondoltam. azt látom. IV. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. Ahogy visszalapozok a napló elejére.

A németek az egyiptomi határig nyomultak. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. aki jól ismeri Dél-Afrikát. 1941. IV. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. Azt hiszem.Olvasom a bejegyzést. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. de már sokkal kevesebb van belőlük. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. mások azt állítják. Connolly mondta egyszer. arra számítva. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. Persze. micsoda szedett-vedelt társaság ez. míg december 4-én megérkezett az erősítés. D. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. 14. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. és elvágták a tobruki angol csapatokat. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. az utóbbi a valószínűbb. Megrázó hírek. -(69)12-én hamar akció végül . hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. bár ezt Kairóban107 még tagadják. amit a reklámokról írtam. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. de Tobruk kitartott. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. nem tűntek el. döbbenten láttam. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. hogy létszámuk aránylag csekély. s az is erősen hihetőnek látszik. Nagyon igaz. csak éppen a tempóját nem. Mindjárt feltűnik.. mint a középosztálybeliek.

mit mondtak be korábban. 1941. hogy kivonulnak Kínából . amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. akkor máris megérte. drága uram. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. A másik pultnál meg szól a gramofon. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. Görögországról semmi hír. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. igen nehéz elképzelni. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. 15. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. megkérdeztem a tulajdonosnőt. tudja. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt.persze csak fokozatosan. ha én nem kérem. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. IV... Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. hogy beismernék. mi is történik. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is.úgy tartja. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. Ha nem így lenne. melyben az oroszok megígérik. Mindez akkor. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. nem figyel rá senki. és mivel kissé késtem. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. anélkül. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. leszámítva azt a jelentéktelen esetet.Jaj. éppúgy. hanem azért. . hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen.

Emlékszem. Az utcát mindenesetre lezárták. 17.. többeknek megjegyezve.is 108 „Mondja csak. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. aki rendesen tudott volna aludni. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. ez képtelenség. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. 1941. Ez volt az egyetlen reakció. Persze.. és a mentők is ott várakoztak.” (Parlez vous. A szombat éjjeli „blitz” még ide . e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt.Én még csak le se hunytam a szemem! . Két-három napja újra Wallingtonban. amitől már régóta tartok.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne.. Persze. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van.bizonygatja mindenki. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. hogy egyszer bekövetkezik. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. és miután hallottam a hírt.vidéket. IV. és E. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. de azért E. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. francia) . nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. -(71)- . 1941..70 km távolságra! . betértem egy kocsmába. Barnsleyben voltam éppen. IV. 22. John’s Wood-i temetőt találta el. Egy másik a St. Igaz. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Az ember már-már úgy érzi. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. . is ugyanezt mondja. Senkivel sem beszéltem. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Ma reggel.

elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. hogy sikerül majd. is beleértve. stb. Gibraltár megtámadása. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. minden bizonnyal hamarosan várható. minden még ezután megírandó cikkemet. Még nem tudni. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. amit kell. Churchill a minap azt mondta. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. Furcsa lenne. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. mint a kéve. Churchill kezd úgy beszélni. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. fanina felé. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása.. rádiójegyzetemet stb. nem így lesz -. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz.elhallatszott. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. Ha az újságok híradásai igazak.. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. hogy 109 Orwell gyanúja. vajon azt teszik-e. -(72)- . A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. Olyan ez. Athéntől kissé északra. hogy a németek nem hullanak úgy. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Amióta itt vagyunk. Engem legfőképp az zavar. megalapozott volt.” Kíváncsi vagyok.

hogy mennyire tudják tartani magukat. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% .55%.1% Új-Zélandból. Eszerint az elesettek 55. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben.Ausztrália: 13. és így tovább. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. 25. 24. IV. hány emberünk van ott. hogy ellenállnak-e a németeknek . Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. Mindössze annyit lehet tudni. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. IV. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. milyen hadállásokban. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Az oroszoknak dönteniük kell. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. 23.55% . -(73)- .1%-a Ausztráliából és 19. a görögök visszavonulóban vannak.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre.mindez még hasznos is lehet. Különben sejtelmünk sincs. hogy ne álljanak ellen. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. A Daily Express burkoltan arra célozgat. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. 1941.a hülyébbnél elháríthatnád. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.ÚjZéland: 13.110 Mindaddig. hogy a görög hadsereg. 1941.

25. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. de bármelyiket választják is. Tegnap eljött hozzánk egy ember. 2. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. bár azt hiszem. ami tényleg magával ragadta az embereket. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől.. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. 28. 1941. nem akar. Milyen kár.az ára -. IV. -(74)- . csak éppen nem tartalmazott semmi információt. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. hogy nem képes. most mindenféle hússal üzletel. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. C. 1941. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony.111 Gondolom. V. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. vagy esetleg a harmadik. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. csak kutyaeledelnek.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. avagy tétlenül elnézik. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. körülbelül 30. IV. mert nem volt mivel etetni őket. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni.

mert folyton csak fegyvertokokat szab. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. mint a bútorhuzat. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. Mint mondja. az is ugyanúgy készül. V.000 körül. miután bejelentették. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet.000 járművet vesztettünk. 3. ahogy a tűpárnát tartotta. ügyvéd. A hajókról nem esett említés. s úgy hagyjuk el a porondot. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. majd elnöke lett. és hét-nyolcezren estek fogságba . hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Katasztrofális.ez egybevág a német hadijelentésekkel. mivel úgyis megegyeztünk. Hátrahagyták összes tankjukat. amiben mindent odaígérünk nekik. mint az íj és a nyílvessző”.000 embert. felszerelésük jó részét és 12. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van.000-re teszik. újabban az egész cég erre állt át. aztán egyszer csak halljuk.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. az ausztrál kormány egyik minisztere. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. -(75)- . nyilvánosan kijelentette. Spender113. Mesélte. politikus. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. úgy látszik. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. 1941.000 ember. 8. mint arról korábban tájékoztattak. Persze az is lehet. valójában 55. 113 Sir Percy Spender (1897-1985.tisztes ábrázatú. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.112 Azt mondják.. mindenféle volt közöttük. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. A veszteség állítólag 3. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. gondolom.. hogy kevesebb katonánk volt ott. de ez számunkra nem gond.

szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. 1941. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. meglepő látvány tárul a szeme elé. ám biztosan valami rosszat jelez. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel .és azt hiszem. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . ha csak a puszta harcról van szó. Ha olyan ügyért harcolunk. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. Sosem tudni előre. csak annyi bizonyos. apa. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. amiben igazán hiszünk. akár a nyulak. A törökök felajánlották. folyton az az érzésem. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. V. Valahányszor csak elképzelem. a kicsik sorban fekszenek. 6. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. A tiszta. pusztán azért. mit fognak tenni. gyerekek. A semleges államok megtámadását illető aggályok . Főleg a fiatal házasok ilyenek. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. ami nem túl jó jel. Iránban mozgósítás van. anya. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -.csupán azt jelzik. nincsenek fenntartásaink. s menten elgyámoltalanodunk. mert hiányzik az akarat. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. Békésen alszik mindenki -(76)- . Előre látható. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. hogy balul üt ki. Itt-ott nagyobb családokat is látni.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. Érdekes.

hogy épp benne voltam egy házban. Az éjjel komoly légitámadás volt. felkelt és kinézett az ablakon. melynek üzenete nem egyéb. s a szobában sem keletkezett kár. -(77)- . de megmaradt alelnöknek. 11. 1941. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. netán mindkettő ellen. hogy az oroszok bejelentették. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. az egyik. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. hogy mindez német nyomásra történt. amikor találat érte. Az ablakok épen maradtak. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. külügyi népbiztos. V. Lefelé menet közölték velünk. s hogy mindenki maradjon a lakásában. égre szökő lángokkal. valami raktárépület lehetett. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. kiváltképp nagy volt. E. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. ez az első diplomáciai lépés. kintről valaki kiabált. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. hogy a mi házunkat találták el.a kicsik hanyatt fekve. mintha viaszbábuk lennének. meredek. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. Nyilvánvaló. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. Immár bizonyos. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. Gondolom. Felkapaszkodva a tetőre. tőlünk nyugatra. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. Az elmúlt napok legfontosabb híre . de úgy tűnt. A füst csak igen lassan oszlott el. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -.az erős lámpafényben . 1941-ben leváltották. 114 Vjacseszlav Molotov. ez az első eset.

Igen. Elmentünk D. hogy menjünk ki. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel.nek. hogy a folyosón nem lehetett látni.-ékhez. Ilyenkor az ember azt viszi magával. amit a legfontosabbnak tart. Később kiderült. amint kiabál valaki: . és a bent lévő autók kiégtek. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. mire ő visszakérdezett: . csupa korom vagyok én is. és talán nem lesz módunk visszajönni. gondolván. s én csak utólag döbbentem rá. akik teával kínáltak.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. s láttam. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. Hallottuk. amit hónapok óta őrizgettünk. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak.Talán azt hiszed. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. Magunkra kaptuk a ruháinkat. -(78)- . Később megjegyeztem E. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. hogy tényleg ég a ház. milyen sötét lett az arca.

május 30-án Iránba menekült. V. Irak. aki 1941. 1941. remélve. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . a Führer helyettese. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Churchill nem akart tárgyalni vele. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 13. Csak azt tudom. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. Darlan116 Sztálin. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Alfred Hornként mutatkozott be. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. Hitler közeli barátja. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Még csak ötletem sincs. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Franco . Spanyolország. Rashid Ali117.1941. továbbá mindazon térségek neveit. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Utóbb többször is felmerült. Az egész ügy merő rejtély. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). Egy hónappal később rövid harc. bejelentvén hogy Hess megőrült. iraki nácibarát miniszter. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. és Rashid Ali 1941. Szíria. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig.

brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. vannak még emberek. ha kiderül. már akkor. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. mikor Franciaország a háborúból kilépett. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. a Kanári-szigetek. Az egész világ ellenünk van. szégyen!” Úgy látszik. legalábbis szerinte . Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. hogy ember. amikor még megtehettük volna. Tangert és Szíriát akkor. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. hogy ez már-már törvényszerű. amikor nem vettük be Dakart.könnyedén be lehetett volna keríteni. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy mindent veszni hagyunk. a Kanári-szigeteket. Churchillnek és társainak az lehet a terve. Úgy tűnik. a lakosság fele pedig éhezni fog. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek.tolni. akik meg tudnak lepődni azon. nincs esély arra. Tanger. Persze. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Szíria. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. hadihajók stb.és fegyverhiány (repülők. Ezzel szemben a valóság az. Az ember kezdi azt hinni. -(80)- . talán még Amerika is. lesz titkosrendőrség. mi biztosan el is toljuk. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. hogy nem fog sikerülni. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben.) miatt Dakar. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. hogy ez történik majd.

akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. V. Darlan nyilatkozott. Úgy tűnik. még úgy is.1941. (Liddell Hart szerint összesen 28. Valaki megsúgta. Ha csak 10-20. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. Három csatahajó. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. hogy hány ember védi is a szigetet. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). 1941. 21. mint Angliában. ha Kréta csakugyan próba. Irakról semmi hír. Mindenki Krétára figyel. 1941. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. majd ejtőernyősöket vetettek be.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. egy repülőgép-anyahajó.540 ausztrál. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. és milyen a fegyverzetük. és majdnem ugyanannyi görög volt.700 új-zélandi és 6. V. szervezetlenek voltak.960 brit.600 brit. 7. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. V. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. 10. A német légitámadás május 20-án indult. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. új-zélandi és ausztrál. Ezt az arcátlan. 17. 25. 24.300 görög. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. A brit -(81)- . hogy így van. Lehet. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. Szíriáról. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. így azt. csak végre ismernénk az alap tényeket. hét cirkáló. légvédelmük szintén gyenge volt.

s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést.olvasni. 1941. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. ebből 2. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. 31. annak tagadása. Kivonulunk Krétáról. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. V. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. bár rideg. 1941.500-at mentettek ki. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. a mentegetőzés. 13. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. és 14 gép védte Szuezt. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Az.000 görög volt. Arra sincs magyarázat. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos.500 Krétán szolgáló katonából 16. 1. és csak utána az etiópot. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről.bár még jobb lenne azt hallani. A brit csapatok Bagdadban vannak . hogy hányról is van szó. -(82)- . VI.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. 122 A 42. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat.

1941. VI. mint azt a sajtóval tudatták. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat.996 új-zélandi).vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Miként K. 3. A német veszteség: 3. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. Szuezre vagy Máltára csapnak le. márpedig ennek semmi jele. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Most. 20. Pár nap 123 A Calcutta. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Hereward.. A híradás nem felelt meg a valóságnak. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. számos légvédelmi ágyú.376 ausztrál és 2. tank és repülőgép. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. -(83)- . ha nem lépünk fel Szíriával szemben. hogy Kréta kiürítése megtörtént. azt mondják. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. hány kereskedelmi hajó. abból legalább kiderülne. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Fiji és Gloucester cirkálókat. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. S mindez teljesen hiába. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. 124 Szíriába.200 brit. Hitler eleinte habozott.000 embert kellett elszállítani. valamint a Greyhound. Szíriára. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja.500 sebesült. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. Student tábornoknak. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.000 ember.000 brit tengerész esett áldozatul. A britek arra számítottak.714 halott és 2. Ebből nyilvánvaló. Összességében a szövetségesek 16.. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. 3. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja.583 embert vesztettek (ebből 8. A teljes veszteség várhatóan 10. Ma reggel jött a hír. aminek vagy 2.

Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. mint puszta blöff. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. 8. történetesen az Anglia elleni invázióról. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. úgy tűnik. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. úgy lehet. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. VI. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin.múlva már nyilván késő lenne. s eddig még senkivel se futottam össze. amelyről. 125 Stafford Cripps. ha csak elkerülheti. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. hogy talán az egész manőver nem más. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. 14. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. 1941. -(84)- . A közeljövőben. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. 1941. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. VI. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. nem fog háborúba keveredni a németekkel.

feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra.ámbár azt hiszem. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. 22. s megállítottak három finn hajót is. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. 19. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. hogy ez „jól jön nekünk” . VI. Az jutott eszembe. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Nyilvánvaló. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Mindez nyilvánvalóan jelzi. ez a jutalom. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. 20. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. Általános a vélekedés. -(85)- . és ezzel. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. VI. 1941. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. ha nem is tudják megállítani. Íme. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. VI. Rendkívül izgatott mindenki.1941. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. ha az oroszok komolyan ellenállnak. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Napok óta rendkívüli a hőség.126 1941.persze csak akkor. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. hatalmas közönség előtt. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul.

miként hatna. bár igen meggyőzően hangoztatta. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. Mit gondolnak vajon ezek. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. amíg leszámolnak Angliával. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. hogy gyorsan véghez tudják vinni. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. ma igen jó beszédet mondott. akik nem bánnák. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. Churchill. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. Persze akadnak néhányan . A legrosszabb az az egészben. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . 23. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. úgy találtam. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. ha nem lennének biztosak benne. úgy vélem. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. csak úgy. a légierő és a flotta legénységét. mint a baloldali pártokat. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. sőt magukat az oroszokat is. bár lesz annyi eszük. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. VI. 1941. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy őszintén ajánlja a segítséget.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt.ha nem is sokan – a gazdagok között.

alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. s még azt is meg merem kockáztatni. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. mi több.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. a kommunisták. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Egykettőre hazavágják a nácikat. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. elfogadnák Hitlert vezérüknek. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. az esetben érdekük. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Orvos (külföldi. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Tíz -(87)- .000 font jövedelemből élők. Három éve még az évi 1. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. úgy hiszem. hogy ennek maga Sztálin a feje. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. éppúgy összerogynak majd. Persze nyomban hangot váltanak majd. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Azon múlik minden. mint az első háborúban. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Kétségtelen. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. Meglátja. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. s újra támogatják a nácikat.

hogy a németek azért kiváló katonák. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. Állítólag túlszárnyalták Minszket.még ha lesz is némi „húzd meg. 1941. Hisz azok a politikai viszonyok. 30. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. -(88)- . s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. ereszd meg” -. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki.. E szerint bevették Lemberget. hogy szamovárt áruljon. itt most nem állnak fenn. Már egy hét múlt el. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. (.. többféle magyarázata is lehet. Az esetben. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Mindenki arról élcelődik. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. Akárcsak az emigráns fehérek. VI.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. Nem tudni. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. s alighanem elfoglalták Litvániát is. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket.

3. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Churchill beszédének méltó párja. Sztálin rádióbeszéde nem más. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. melyben egyértelművé tette. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. s mint ilyen. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. amelynek nincs angol megfelelője. Mindenesetre elég sok időbe tellett. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. jóllehet formális szövetség még nem létezik. A felek vállalták. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. szögesen ellentmond mindannak. -(89)- . Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. mint az a tény. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. VII. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. legalábbis e pillanatban. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. 1941. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban.

vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Azt aligha hiszem. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. de ha semmivel nem próbálkoznak. amíg be nem bizonyosodik.oldalunkra. Nem tudom. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. legalábbis Angliából nem. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. s arra sem utal semmi. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Több lap is türelmetlen. lám. és azt sem tudni. hiszen őt úgymond a „lélek”. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. Ha most. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. 6. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. s ettől. mire is használnák e tankokat. a belső meggyőződés hajtja. Ha a németek helyzete megengedné. VII. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. láthatóan nemigen készülnek támadásra. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. ha majd netán ők is átállnak végül. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. 1941. nem indítunk szárazföldi támadást.

Végignéztem a katolikus lapokat. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. és alighanem ez a jövőben sem várható. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. megtiltván számukra. A frontokról sincsenek megbízható hírek. ahol kommunisták üléseztek. most. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. hogy az a „semlegesség”. mégis hasonlóan ír. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. és a Truth129 néhány példányát is. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. visszatértekor meglepve konstatálta. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. ha a német támadást netán már visszaverték. Nyilvánvalóan az az „irány”. Ha ez tényleg mérvadó. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy a németek vesztesége már 700. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. A németek már átkeltek a Pruton. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. nyíltan szimpatizál a nácikkal. Az oroszok azt állítják. -(91)- . hogy az belépett a háborúba. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. vajon elérték-e már a Beresinát. ám azt nem tudni. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. jelentése: igazság.000 emberre rúg. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani.számíthatunk rájuk. úgy tűnik. Az az anekdota járja. Néhány ír katolikus lap mostanra. hogy lássam.mindezt két héttel azután. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. Kíváncsian várom. egyikük. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak.

1941. hogy belefogjunk valami európai akcióba. mint amit elszenvedett. Ezért itt be is zárom e naplót. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. 28. Úgy sejtem. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. mára véget ért. -(92)- . Mától a BBC alkalmazottja vagyok. Már csak egy hónapunk van arra. miként azt terveztem. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. Ugyanakkor semmi jele. VIII. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még.bár azért összeomlani sem fog. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. hogy bármit is terveznének. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. Az a félforradalmi időszak. de nem hiszem. A keleti front. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. de ezek egyre gyengülnek. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. amely Dunkerque-kel kezdődött. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. az irániak már menekülnek. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. egy új korszak kezdetéhez érve.

Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. mint a sír. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). akik képtelenek felfogni. 14.II. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. III. miután a háború új szakaszába ért. hogy csak azért küldték el. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Azt. Kósza találgatásokat hallani minden felől. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Akik netán tudják. de alighanem már elment. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Sokan azt gyanítják. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Így például. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. E percben az is nagy talány. rész 1942. Gyakran hallani a megjegyzést. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. azok is hallgatnak róla. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. -(93)- .

Bár intézkedéseit sok bírálat érte. egy kompromisszumos békekötés reményében. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. hogy Beaverbrook távozik. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. miként is tudnának akár a németek. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. maradok. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről.a teljes vereség ugyan elmaradt.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. [Másfelől viszont vannak. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. bár nem tagja a pártnak). [Azt hiszem. mint mí az angliai csatában . lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. majd közellátási miniszter.még ez évben különbékét köt. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. de azért még nem dőlt el semmi. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. -(94)- . úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. különben valószínűleg nem. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. bár annyi azért igaznak tűnik. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. hogy az esetben. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. és csupa haszontalan. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. egy balti orosz.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. mivel nem látom be. akik úgy vélik (például Abrams.

nem. akkor mi. még akkor is. kíváncsi vagyok. mert a japánok félnek az oroszoktól.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. sajnos. mikor ér hozzám vissza. akkor „mi már előre megmondtuk”. mintha az egészet a japánok kezdték volna. ha az ember történetesen igazat mond. A propaganda merő hazugság. úgy látszik. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. Mégis úgy vélem. május 30. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. mennyire hatékony a suttogó propaganda. 1942. hogy azt korábban el se hitte volna. hogy így lenne. nem lehet tesztelni. 1942. azt mondhatjuk. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. ha legalább tudjuk. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. mindez mit se számít.. nyitva a bejárat. úgy tehetünk. -(95)- . Persze én sem hiszem.. március 11-én terjeszteni kezdtem. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. mit teszünk és főként. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. s az ember olyan dörzsöltté válik.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. hogy csak azért nem. b) Ha az oroszok támadnak először. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. hogy miért.katonainál is kiábrándítóbb.

Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. III. Empson mondja. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. amíg csak lehet. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). mivel Harold 133 William Hickey. III.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. -(96)- . de nem követte se bombázás. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. Orwell későbbi. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. a britellenesség százféleképp virít. aki most tért vissza Amerikából. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. baloldali politikus. 22. A termelés akadozik. Eddig még nem jöttek rá. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. Azt mondja. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. 15. 1942. aggasztó a közhangulat odaát. s nyilván így van ezzel mindenki. amíg a légiriadót le nem fújják. 1942. és még csak utalást sem teszünk rá. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. később munkáspárti képviselő. se légvédelmi tűz.

s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. hiszen az emberek jó része tudatlan. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. diplomata.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. örökbefogadás útján lett francia. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. 1941-ben Mexikóban telepedett le. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. életrajzíró. 135 New British Broadcasting Station . Alfred Duff-Cooper. majd Leningrádba ment. mivel legalább tudatosan az. 137 Victor Serge (1890-1947). Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. életrajzíró. író.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). újságíró. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. -(97)- . saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. kritikus. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. akik 134 Harold Nicholson. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. mindez ijesztően hatékony. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. egyenjogúságot a kaffereknek. parlamenti képviselő. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. Az októberi forradalom után Moszkvába. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. később Berlinben indított lapot. ugyanakkor a BBC felkért.angol nyelvű német propagandaadó. óva intve mindenkit.

hogy Oroszország különbékét akar. ha itt új kormány állna fel. Mindez persze. Ugyanaz az ócska taktika. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. [Csupán akkor lenne esélye. márpedig a Kominternt eddig mindig. vagy legalábbis azok egy részét. mindenütt legyőzték a fasiszták.nincs semmi hír. Én mégis azt hiszem. s ameddig Sztálin hatalmon van. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. de nem folytatná a támadást. Nekem úgy tűnik.] -(98)- . mind egy kedvezőbb békealkura. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. ehelyett inkább dél felé. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. mert folyton újságot olvasok. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. kiutasításukat követelve. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. meg kell támadnunk Európát.] Ugyanaz a nyomasztó érzés.Franciaországból érkeztek. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Az egyik lehetséges fejlemény. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. mert erkölcsileg viszolyogtató. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Így aztán mi. Nem is annyira azért. Mindez jórészt azért van így. Általános a gyanú. mint a franciaországi hadjárat idején .

melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. melyeket az 1. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. 140 Aqneurin Bevan.S. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Állítólag holnap kiderül végre.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. ez idő tájt brit belügyminiszter. Shelvankar. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. 139 Közkedvelt baloldali lap. Krishna S. 1942. világháború idején írt. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. 141 Herbert Morrison. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. valamennyi hihető. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. Egy megrögzött ellenségünk. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. A leginkább elterjedt változat az volt. III. K. melyek szintén a Daily 138 Dr. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. 27. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. valahogy kiszimatolták.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. munkáspárti képviselő. úgy tűnik. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán).S.

G. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. igaz. -(100)- . aligha vettek volna tudomást róla. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. 144 A vita Orwelltől indult. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. káros hatással volt a brit közvéleményre. hogy három hónap se telik bele. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. a az krókuszok. Griggnek143 továbbította. és visszatér az újságíráshoz. ezt a vádat utóbb visszavonta. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. aki azt Sir Jas. Hitler és a Világállam” című írása.a konzervatívok nem kis mulatságára. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. Cassandra142 bejelentette. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. ha két szocialista esik egymásnak. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. ám azt mindig is élvezik. szétosztani a muníciót.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. Erről feljegyzést küldtem Dr. A késlekedés fő oka az volt. vagy ha mégis. A ember már-már [H. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Tom Jonesnak. Mindenki azt jósolja. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. miután a Horizonban megjelent „Wells. hogy a lőszert nem osztották ki előre. és további egy órába telt. Azt hiszem.Mirrorban jelentek meg .

s úgy látom. 1. remélem. s megkért. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra.) Minden harcolnak. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. aki úgy véli. [Akárhogy is.nem eszi” ajánlatától. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. már csak a közvélemény nyomására is. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. az üvöltés. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. hogy nem mi. „(.eggyel sem. „eszi .] Akad persze. a katonák mocskolódnak. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. IV. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. Azt hiszem.] 1942. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. akik nem harcolnak. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. az indiaiak sem örülnek neki. az igaz -(101)- . hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. a szövetségesek közül . noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége... így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai.Tokióval.ha jól tudom . Rossz jel ugyan. hogy a hadipropaganda. az háborúban újságírók így van. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit.

hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. Ha majd eljön egy újabb háború. harcias britellenes indiai nacionalista. Cartaphilus. és sikertelenül vezette a britek ellen. augusztus 19-én. 3. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét.] Lehetetlen megállapítani. hogy e sorokat leírtam. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. nem egészen öt évvel azután. 145 Hódolat Katalóniának. o. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. egyébként semmi ok a bizakodásra. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. itt vagyok a BBC-ben. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Azt hiszem. hogy sokan szentként tisztelik. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. Gandhi készakarva keveri a bajt. minthogy hiába remélte.: Betlen János és Tóth László. IV. Jó jelnek veszi mindenki.] Nem tudom. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve.”145 S lám. 1942. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad.hazafiak pedig. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). 94-96. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. 1999. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. Ellenfelei úgy tartják. Ford. messze elkerülik a lövészárkokat. Mármár vigasztaló a gondolat. s annyi igaz is. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. hogy a hír nem igaz. hogy mi a tét ebben a játszmában. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. ha a németek megtámadnák. amikor kiderült. Arra biztatta az indiaiakat. az esetben. majd üdvözlő táviratot. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. -(102)- .

Legnagyobb ámulatomra. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást.-nak. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. [Már csak mennyiben az a kérdés. hogy nem számít a függetlenségre. újságíró. nemigen tudja azt elképzelni. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. -(103)- . mindezzel Anand is egyetértett. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Megjegyeztem. kiváltképp a kommunisták között.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. s hogy voltaképp nem is akarja. George. Mondtam is A. a fájdalommentes mártíromsághoz. mire A. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). hogy azt higgye. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. így szólt: . hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. folyvást arról lármáznak. 148 Krishna Menon (1897-1974). aki ez idő szerint Angliában élt. ügyvéd. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. s elég balga ahhoz. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. író. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. Még mindig azzal áltatják magukat. igehirdető és propagandista. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. Egyszerűen elképesztő. indiai államférfi.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Eileen Blair. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. felszínes Amerika-ellenességre is. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. mondja. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. tényleg készül valami. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. hisz 153 1942. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. hogy „persze. ha mindkét fél megerősíti. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. az író nővére. 1942. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. -(107)- . Persze. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. egy indiainak ezt kell mondania.áll a nálunk dívó. mert ha megengednék maguknak. hogy mindenki hazudik. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. [E. no meg azért is. Fyvel meséli. Útban visszafelé több gép megsérült. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. Tokiót bombázzák. Most már csakugyan azt kell hinnem. 19. mire Pritt közölte velük. s igen meglepődött. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. hogy 1940 táján. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. A hatás inkább lélektani. Ekként még az sem okvetlen igaz. mintsem hadászati jelentőségű volt.] Mind több szó esik egy európai invázióról. IV. mikor ez ellen E. tiltakozott. mintha mi sem volna természetesebb.

lásd Amerikát. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. ami Sztálint a háború folytatására késztetné.] Ami pedig a második feltevést illeti. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. Csak kevesen érik fel ésszel.aligha kockáztatnák meg. hogy a hála politikai fogalom. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. hiszen e tranzakciót korábban leállították. ahol internálták őket. Ugyanakkor. [Ha ez így van. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. sokan úgy beszélnek. az a két józan és gyakorlatias lépés.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. hogy különbékét kössenek. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. valamint Spanyolország megszállása -. akkor ez valami új fejlemény. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. hogy ekkora bakot lőjenek. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. Mégis meglep. -(108)- . 25. mely javíthatna helyzetünkön . Továbbra is majd mindenki azt hiszi. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. akkor nincs többé indok. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. IV. másrészt.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. 1942. amiért derekasan küzdöttünk.

miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. Általános a vélekedés Japánba szökött át. hogy a vichyi körök is úgy vélik. 4. mintha Berlinben volna. mindenesetre arra vall. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. 2. teljesen alaptalan. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. ahol 1943. hogy támogassák.Amit tudni lehet: 1. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. hogy úgy tüntessék fel. mint bármely más irányba. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. Bósz Japán területen van. 6. felségterületen tartózkodik. hogy ha az oroszok átengedték. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. 5. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. Indiában. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. A vichyi közlemény. mire ez a nagy felhajtás. A (német) Szabad azonosították a hangját. kormány bejelentette. február 8-ig tartózkodott. 7. de elhárították. Németországban viszont. -(109)- . ám azért ez sem lehetetlen. Afganisztánon át. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. az máris sokat elárulna arról. Az olasz rádió bemondta. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. megsúgták-e ezt nekünk is. majd onnan dekódolva sugározták.

mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. mint rendesen. hogy nem hagyjuk őket a pácban. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. melyek mostanában hülyébbek. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. Annál pompásabb alkalom. [Semmi hír.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- .] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. avagy bátorítás az oroszoknak. mikor az mégsem indul meg. 27. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. hogy azután gúnyolódhassanak. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). 1942. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. Hónapok semmitmondóak alapok. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. IV. valószínű. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét.

a hallgató is könnyen ráébred. Ugyanígy -(111)- . pusztán a politikai célszerűség alapján. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. ha olyanokkal állunk szóba. ha pedig ez mégsem történik meg. akiknek határozott véleményük van. és mitse törődik azokkal. s a szellemi tisztesség. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. hogy becsapták. A legmegdöbbentőbb mégis az. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. Mindenki folyvást ítélkezik. kiváltképp azok. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. de az igazat megvallva. akár egy csapot -. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. akikkel nem értünk egyet. Cukrot már alig lehet kapni. Ez leginkább akkor tűnik fel.hol megnyitva. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. hol elzárva. mindenki egyforma. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. és csak a saját érdekeit nézi. mi több. Bátran lehet hazudozni. [A legtöbb balos. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. Fuldoklunk a mocsokban. Ha szót váltok valakivel. még akkor sem. ha tényleg senki nem veszi be őket. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. váltig az a benyomásom. csillagászati árak fejében. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. ahogy a részvétet adagolják .” Az ember azt hinné.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. vagy az írását olvasom. Mindenki becstelen.

csak épp nem hallani a hangjukat.még így is elegen. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. mindegyre az jutott eszembe. hanem arra. Cripps beszédét leszámítva. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. alighanem nagyon is sokan vannak. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. elég gyengécske műsor volt. 29. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. IV. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya.viselkedtek azok. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. szitkozódnak. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. Most a felsőházban gyűlnek össze. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák .esküdni mernék. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. -(112)- .] ezek az alakok pedig csak árnyékok. miközben a képviselők felsorakoznak. akik 1941. hogy telt ház van. 1942. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. de megszámolva a képviselőket kiderült. hogy ez valaha mind plüss volt. Tegnap elmentem az alsóházba. hogy csak mintegy 250-en voltak . akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat.] Avagy tényleg nem akad senki. hogy megtöltsék az üléstermet.

amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. 1643-ban -(113)- . mi készül”. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. még az is lehet. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük.1942. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. mint a szíriaiakat157. 6. V. hogy részben tényleg így történt. hogy Szingapúr veszélyben forog. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. Annál inkább elkedvetlenedtem. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. mint egy újabb imperialista hódításról. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. mikor néhány hete megjött az utasítás . hogy 1941. Amennyire megítélhetem. egyikük igazi keménykalapot viselt. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. 157 Az a hír járta. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. nyomban megírtam. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. [Sok a találgatás. A dolognak végül is az lett az eredménye.alighanem a külügyminisztériumból -. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott.] Mihelyt kiderült. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. hogy Madagaszkárt ne emlegessük.

kinek higgyen. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. 8. W. Ez volt az első olyan tengeri csata. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. 74 repülőgépet és 543 embert. 160 Frederic Warburg. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. író. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. egy romboló. Mindenesetre abból. elérik céljaikat. de nem hinném. egy rombolót.Frank Owenre159 tippelnek.] 1942.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. hogy ő lett volna. több mint 80 repülőgép és legalább 1. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. 1648-ban csatában esett el. arra következtetek.-a között zajlott. rádiós személyiség. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. újságíró. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. 159 Frank Owen (1905-1979). hogy úgy látják. -(114)- . hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót.000 ember. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. olyan elképesztően nagy számokkal. Szerintem ez kacsa. hogy az ember nem tudja. V.

hogy Bósz német területen van. Szerdán találkoztam Cripps-szel. Bár az orra kissé túl borvirágos. 18. a japán kormány úgy döntött. s mégis. Wintringham ugyan tagadja. ám én fenntartom. és készséggel válaszolt kérdéseimre.] 1942. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. mint a „minden követ megmozgat”. hogy mi a véleménye Bószról. csak az tudja igazán. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. V. 11. hogy érdemben beszélhettem vele. hogy ő volt. mi több. Kérdésemre. A falakon régi metszetek. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. „sötét alaknak” -(115)indul a német . 15. ez volt az első alkalom. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát.] Cripps biztos benne. V. már azt is tudják. 1942. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. 30. századi életrajzokban olvashatunk arról. aki közel jut a politikához. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. az „előszobai reszketés”. mint gondoltam volna. Felteszem. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. hogy találkozzék vele. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy mennyire igaz ma is. hogy az emberek pártfogójukra vártak. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. V. és „reszkettek az előszobában”. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is.1942. akit igen jól ismert. hogy ő írta volna e cikket.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen.

akár német forrásból származnak is. Jól jönne most egy hét szabadság. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. -(116)- . csak az orosz fronton. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. mivel sehol nem történik semmi. 19. 1942.162 A hír persze Warburgtól származik. hogy miről is írjak. 21. Cripps vitatta ezt. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. Bármit megtenne. Megjegyzésemre. Molotov állítólag Londonban van. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve.nevezte. Cripps csupán annyit mondott. aki felváltva túlzón optimista. amiről úgy véli. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. május 26-án írták alá. hasznos lehet számára. hogy Londonban van. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. Nyilván az jönne ki belőle. és kizárólag a saját karriere érdekli. V. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. Bár így lenne. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. V. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Képtelenség! 1942. ami még csak ezután fog felpuffadni. V. 1942. világrengető eseményben hisz. 22. úgy ez váratlan ajándék. Ha igaz. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. vagy sötéten borúlátó. Állítólag Molotov nemcsak. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. amit mond. és folyvást valami küszöbönálló. akár orosz. összevetve egymással őket.

amivel nap mint nap elárasztanak. 30. mi több. ami nem más.” Ezt lehozták a lapokban. erősen sárgás bőrű.végeztek. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. gondoskodni fogok arról. 27. akár egy -(117)- . nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. de kérem. se pedig beosztottaikra.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. . hogy tényleges dolgával foglakozna. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. akinek olyan az arca. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. mint a rábízott legénység kiképzése. még a rádióban is beolvasták. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. de a legfontosabb tanulság mégis az. hogy mindez önökre nem vonatkozik.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. 1942. idősebb japán férfit. tegyenek arról. 1942. V. V. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. hogy ma senki sem teheti meg. hétfő.

ebből következik Churchill-(118)- . s egyben összegyűjteni. s az Observer átalakítása is része e manővernek. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Állítólag csak azért. jobboldali újságíró. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. ami számára értékes. minden. Azt mondja. elvész. főleg Lady Astor. L. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. mára elfeledte az egészet. a lap tulajdonosával. rendkívül intelligens a maga módján. Úgy véli. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt.165 163 J. aki ellenezte. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. annak oroszbarátsága miatt. Garvin. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. és úgy véli. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. Épp csak azt nem tudni. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek.béketűrően szenvedő majomé. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. Természetesen oroszellenesek. akik képesek a háborúnak egyfajta új. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. forradalmi értelmet is adni. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. tudatosan venne részt ilyesmiben. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. mintha ő lenne a csali. s most csupán azzal van elfoglalva. Az egész képtelen manővernek tűnik. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. az Astor család. vagy inkább. hogy a rendőr azért kíséri-e. valós alapja van a dolognak. Alighanem a követség munkatársa. Warburg.

166 Desmond Hawkins.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. Azt is hozzátette. a kedves. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. mely újabban „a királynál is királypártibb”. a francia haditengerészet főparancsnoka. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. hogy sült halat vett. Darlan167 admirális érdemeit. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. a Labour’s Northern Voice-ot is. mint ismert antifasisztát. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. mivel azt hittem. „ha tudna járni”. a kéz. 167 Francois Darlan tengernagy. Volt egy időszak. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. gyönge lányt. hanem a szakszervezet hetilapját. Megzaklatott. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. ellenességük is. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. s a lélek jajgat és sikolt. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. -(119)- . Ezzel egyetértek. Már fáj minden tagunk. a láb. szabadúszó újságíró. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. szerinte még az sem kizárt. A szív. gyötört. amikor csakugyan arra készültek. És fogtad őt. A háború sötét Poklába vont. már ami a szovjet szövetséget illeti. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot.

Nagy a forróság. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . ember. Ó. Ennyi. oldja.. lebzselnek a parkokban. tennen magad Csak őt imádtad. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. 1942. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. alig látni egyenruhát. 6.A rózsaarcút.nézd. Ne tiltakozz.) Állítólag itt járt. hogy tárgyaljon a szerződésről. hogy milyen normális minden. Hogy meg ne illethesse más. tolják a babakocsit. ocsmány zűrzavar Királya . Nincs rohanás. ím a sárba húztad őt. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. ember. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. teljesen békés. ki szép. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. hazád.169 1942. Még mindig Molotovról szól a fáma. Csak itt-ott látni egyet. szennyezed. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. Úgy látszik. őt. szelíd ma is. Feltűnően kevés az autó is. azt. aki A kedvesed. VI. Eisenhower 1942. kinek haját A szél bogozza. Az újságok még a nevét sem említik.. Mert azt kívánta durva háborúd. majd hazatért. benzint még feketén is nehéz szerezni. nézegetik a galagonyabokrokat. (. magad Kezével jobban vérzed. VI. 4. Különben furcsa.

biztosra veszem. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. 7. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. miután egy éve maga is azt követeli. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője.lehetőségéről. hogy nyissák meg. 171 Kingsley Martin. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni.Hová utazol? . és többnyire az a verzió az igaz. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét.Berlinbe. akik a vonaton találkoznak: . most egyszerre visszariadt tőle. -(121)- . a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. VI. hogy már döntés született az invázióról. baloldali újságíró. és így tovább . [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. Azt mondja. Hazugságok hálójában élünk. A BBC megbízhatatlannak tartotta. aki a háború kezdete óta mindent megtett. Akárhogy is. újabb front csupán 1942.mindezt épp ő mondja. Úgy tűnik. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. az is csak Észak-Afrikában. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. november 8-án nyílt. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. Kingsley Martin171. 1942. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak.

Orwell barátja. 173 William Empson: költő. valójában Lipcsébe tartasz. mintha nem is érzékelné. Guy Burgess: a BBC producere. Mikor azt mondtam erre. én azt hiszem majd. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. miközben te. A szokásos hiábavaló szócséplés. például azt. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. ha egyszer a háborút megnyertük. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. mivel a németek addigra kifulladnak. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. a háború októberre véget ér. Úgy tűnt. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. június 2-án. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. akik úgy képzelik. mintha nem értené a megjegyzésem. Jack Common. -(122)- . Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). aki irodalmi emberekkel akart találkozni. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). akiről utóbb kiderült.174 172 1942. akinek nem értettem a nevét. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. hogy vannak befolyásos emberek. Norman Cameron: költő. kritikus. hogy kém. hitvány gazember. micsoda lényegi különbség. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Rajtam kívül ott volt még Empson. Norman Cameron. azt hiszed.Hazug alak. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. és láthatóan mindenre odafigyelt. Azt mondta. a másik kommunista. ha Berlint mondasz. David Owen: Cripps titkára. úgy tűnt. Jack Common: író. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. David Owen.

és eközben oly élénken csivitelnek. VI. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. akár a verebek. Emellett. mint egy pondró perspektívája. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. 11. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. VI. szintén egyetértett Cripps-szel. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. s az a legfontosabb. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. [Az ilyen emberek azt feltételezik. várva. Himmler helyettese. 1942. leülnek a portánál. s 2. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. 10. de az az érzésem. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. mindenki azt szeretné. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. 1942. inkább talán a felelősségtudat. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. majd június 4-én belehalt sebeibe. akit nem ismertem. Cripps tartását valami belülről kikezdte. hogy egy ponton túl. és a férfi. 1942. a hatalom vagy a hízelkedés. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát.[David Owen. [A német adó bejelentette. és képtelen belátni. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). Nem a pénz.000 lakosából alig maradt -(123)- . a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője.] Láttam. Népes rajokban egyszerre érkeznek. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. hogy ki-ki megkapja partvisát. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. szükségképp beszűkül a látóköre.

Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. Ezáltal bebizonyosodott. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. A helység összes épületét lerombolták. miként az is. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. A falut földig lerombolták. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. a nőket gyűjtőtáborba szállították. minden férfit agyonlőttek . egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. a férfi lakosságot agyonlőtték. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. -(124)- . hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt.] néhány túlélő.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. ahogyan a BBC közreadta. úgy. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Megőriztem a jelentés egy példányát. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. a község nevét eltörölték. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. JÚNIUS 6. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. s a nevét megváltoztatták. a nőket koncentrációs táborba küldték.

olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. bolsevik atrocitások. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. Sokkal inkább az izgat. hogy mások. február 26-án közvetítette. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. japán atrocitások Kínában176]. mi több. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. s a lemezek mind fennmaradnak. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. brit atrocitások Indiában. még az sem. -(125)- . sőt rögzítették gramofonon is. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. akik nincsenek közvetlenül érintve.Valójában nem lep meg e gaztett. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. amerikai atrocitások Nicaraguában. Talán nem telik bele sok idő. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. Ezt a BBC 1942. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. török atrocitások. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban.

Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. (A fordító jegyzete. amikor hasonló félelmek miatt. amely nem csupán kegyetlen. -(126)- . 1920-21-ben. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. hanem ostoba lépés is volt. (A fordító jegyzete. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.) 179 A túlzott félelmek miatt. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt.

13. 1937től a Tribune főszerkesztője. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. hogy Molotov itt van Londonban. hogy a németek még csak nem is sejtették. 06. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. 1942. januári indulástól. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. hordozható adóvevőjük volt. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. arra juthatunk. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. baloldali újságíró. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. Híven tükrözik szocialista nézeteit. ejtőernyővel dobták le őket. -(127)- .1941(és később) Japán atrocitások 1942. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). 12. VI. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Nyilvánvaló. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. azt nem hagyják szó nélkül. író. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó.

és edenjeink sem tehetik meg. február 28. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. március 15. A mi gyengénk az ő erősségük. a mi vitáink és kétségeink táplálják. ami mozgalmunk éltető eszménye. amely leteríti az ellenséget. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. Haladni ma nem más. nem hagyhatom el a főhadiszállást. amely épp attól nyeri valódi erejét. azzal a vereséget választjuk. Olyan egységet. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. A munkásmozgalom döntés előtt áll. november 3. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. június 21. Szocializmust akarunk. hisz régóta elkezdődött már. Történelmi válaszúthoz érkezett. november 10. 1942. Még egy 1931. 1941. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.: „Most. mint bátran előretörni. Ha tétlenek maradunk.” 1942. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. itt van köztünk nap mint nap. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. egész létét ennek köszönheti.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. azok keresik ezt. Nem akarunk társadalmi konfliktust. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére.” 1942. vagy egy 1935. február 24. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre.

Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. inkább harci riadó. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. hogy a haditerv kivihetőe. Akárhogyan is. Az persze még majd ezután derül ki. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. s ugyancsak kétséges . hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . alatta az író megjegyzéseivel. mint a mi vezetőink bennünk. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . Persze éppoly kétséges az is. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . június 6.tömegekkel találja szembe magát. hogy a britek. 15. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. azon egyszerű okból. mekkora fába vágták a fejszét azzal. Többé nem vitás: döntés született a második frontról.Tribune. vajon tisztában vannak-e azzal.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. VI.” 1942. amely arra szólítja a nemzetet. és Moszkva is széles körben terjeszti. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. 1942. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget.

Később ismét azt mondják: persze. hanem az az állandó kudarcélmény.00 órakor.tartalmazza a napló. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. „túl korai” stb. -(130)- . Aki viszont nem így cselekszik. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. melyek becsúsztak. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. ha ezen információ 1942. június 11-i keltezéssel.] 1942. Végül. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. [Elhangzott Prágában. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. csehül. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. Nálunk a BBC-nél . Majd azzal állnak elő. 19. azt családjával együtt főbelövik”. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. 21. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. hogy a téma „nem időszerű”. mondván.és ez nyilván így van a többi osztályon is . hozzátéve. folytassa csak. s a féltékeny. akárcsak valami apró gazemberséget is. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. kezdetben még biztatják. majd lepöckölik.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. feltéve. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. VI. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. és arra kérnek. Aki az utasításnak eleget tesz. ami egy cseppet sem érdekel. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. megfelelő jutalomban részesül.

hogy (két évvel azután. nem dolgoztak ki stratégiát. és így -(131)- . nem építettek bunkereket .] Csak most derült ki. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. a Polgárőrséggel is. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. Minden mással ugyanez a helyzet. hogy valójában már senki se tudja. Bármibe kezd is az ember. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. mindig jött egy új parancs.mindezt azért nem. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. hogy úgyse hallgatja meg senki. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. A szervezeti rendet. hogy jön egy új parancs. szinte biztosra veheti. hogy voltaképp miért is vagyunk.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. mert ha valami már félig kész volt. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. akinek van rövidhullámú készüléke. mert a tervek folyvást változtak. nyomban ránk nehezedik a tudat. Hogy csak egyetlen példát említsek. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. majd még egy. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk.és nincs mögötte semmi elgondolás. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. mert amit elkészített. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. az túl értelmes lett. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. egy módosítás. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. Európát kivéve. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. és máig sem sikerült tisztázni. ami fenekestül fölforgatta a terveket.

A madarakat. -(132)- . aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. 26. VI. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után.tovább a végtelenségig. Callow End. Úgy tűnik. 1942. mint a konzervatív jelölt. hanem egy másik. Persze biztató. június 21-én vettek be Rommel csapatai. a németeknél is így van. 182 Tobruk elestéről van szó. Ez most nem Joyce181 volt. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. kétszer annyi szavazatot szerezve. melyet 8 hónapos ostrom után. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. 24. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. majd őt egy másik. Már csak abban lehet bizakodni. teljes a fejetlenség. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. VII. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Semmi sem halad a maga rendes útján. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. VI. meg vannak elégedve velük. 1. mint Lord Haw-Haw. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 1942. hogy ez többé-kevésbé odaát. Megütközve hallottam. és a Worcesterből 181 William Joyce. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. kelet-londoni kiejtésű alak követte. Ez már csak azért is különös. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. 1942. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait.

például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. hisz senki sincs. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Minden étkezéshez van tejszín. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. hogy az a tény. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. majd három évvel később ugyanő menesztette. 183 Leslie Hore-Belisha.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. Nem tudom. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. VII. láthatóan a rosszindulat vezeti. Isten tudja. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. hogy bírálóit. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Időnként furcsa dolgokat is látni. libát és pulykát lehet itt látni. 1940-45 között független parlamenti képviselő. melyet csak megnyerni lehet. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. mint Hore-Belishát183. A kormány helyzetét megkönnyíti. -(133)- . 1937-ben Chamberlain nevezte ki. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. hogy most újra kezdik. 3.] 1942. Régi trükk ez . Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. mi lesz. de már biztosan nem tart sokáig. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. szinte magában is elég. szárnyast. 1937-40 között hadügyminiszter. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Churchill már nem vette be a kormányába. aki Churchill helyébe léphetne. Churchill beszédében második frontra. meddig folytatható még ez a cirkusz.

hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. A legkézenfekvőbb magyarázat. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. mikor még tartott a „blitz” London ellen. stb. 4. -(134)- . hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. 10. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Mindig is Churchill ellenfele volt. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). fehér pólós férfiakat. Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Phillips185 karalábéföldjét. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. akik pár óra alatt kigazolták Mr. vajon a felesége is vele volt-e. s a gazdákat külön kérték. 1942. VII. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Nem tudni. 1942. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. és Gloucester csupán a bábja lenne. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. Például már egy ideje azt mondogatják. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. VII. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el.Érdekes. Az is szembetűnő. persze csak az alkalmas minőségűt. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?].

Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. egy önkéntes szervezethez tartoznak. A lányok mind elszökdöstek a faluból. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. voltaképp nem egyéb. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna .] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. Hipwell ellenében. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. [Ezek a fiúk meg. ahol egyben kiképzés is folyt. Persze. Bárhol indul ez a szélhámos. hogy tényleg pénzelik. -(135)- . mindig örülünk nekik. amihez nincs. mert nincs mozi. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Mint kiderült. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. s hogy milyen áldásos. mint államilag szervezett sztrájktörés. Phillips így magyarázta: .Tudja. s még az sem kizárt. hogy jelöltesse magát.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . aki a Reveille szerkesztője. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. azt hagyják. Néha tartalékosokat küldenek. Ám az. megcsinálják.] Mr. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba.. máskor tengerészeket.inkább egy radarkutató központ. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. ugye. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. de nem sok hasznát látjuk. Nyilván hálásak neki. csupán azért. tudják.hallatszott mindenünnen. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van.

188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. másnap hárommal.Én aztán nem hagyom. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. „Sajnálom. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. [Ha némelyik zárva is tart. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. Sokszor. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. szorosan együttműködve Gandhival.] 1942. gondoltam.” Szóval. ugye.kocsmák. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. Ha fogytán a sör. -(136)- . Mondom: „Idehallgassál. fiúk. ha valaki kinn dógozik a fődeken. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. ha mindennap kapsz egy korsóval. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. próbálom beosztani valahogy. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. csak a helyiek tudják a járást. ha bezárok pár napra. cimbora. VII. a hátsó ajtón át. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. mint azt a tulaj mesélte nekem: . ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. 22. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. Mert úgy tartom. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. később elnöke. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. amint a belső helyiségben iszogatnak. hogy az ebédet lenyomasd vele. a régi Delhi egy jellemző darabja. pláne a mai hitvány koszt mellett. annak kell ám a sör.

teszek-veszek értelmetlenül. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. Amikor kérdőre vonom a fiút. s amit csinálok. nem is csak azért értelmetlen. és tovább ordít: . azt mondja: . amit elkészítünk és a -(137)- . ha az ember lemegy a bazárba. és hallom.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze.s egy jóízűt káromkodik hozzá. és hallgatja. A legtöbb műsor.”] 1942. épp az Mondanom sem kell. Ma támogatja a brit kormányt. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. A minap beülök egy tongába. 23. Egy másik rikkancs. ha nincs túl nagy hőség. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. holnap ellenkezőjét. Újabban ritkán írok e naplóba. VII. Úgy látszik. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a .” [„Igen mulatságos az is. az urdu nyelvű újságot lóbálva: .Hékás. Még mesélek majd. Amint látom. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak.Ez annyit tesz. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. Azzal megint elfordul. pusztán az öncélú. Különben is: kit érdekel. baromságokon piszmogva. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. mit ordibálnak a rikkancsok. Szörnyű ez a frusztrált állapot.Képtelenség eligazodni rajta. nem vagy te Sarkar! Csak előre. ha érdekel. ezzel küszködik mindenki.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. mint Hitler! . mert a háború eleve az. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. ne hőkölj.

hogy nem. azt hiszem. a kínai diáknak. Erről jut eszembe egy történet.De honnan kommunisták? tudhatnánk. hogy bármi visszhangja lenne. Viszont Hsziao Csiennek. S ez így van minden hivatalban. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. talán Kínát kellene megcéloznunk. Ehhez jönnek még a többiek. amit még David Owen189 mesélt. akik ennyit se csinálnak. még nem vettem bele a naplóba. mintha dolgoznának. elszáll az űrbe anélkül. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. s azt hiszem. Cripps. -(138)- . Gondolom. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. nagyon magasröptű lett. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. tényleg elengedték). Ki tudja. főként a minisztériumokban. és fontoskodva úgy tesznek. miután Indiába érkezett. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. kérte az alkirályt. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. hogy kevesebb kenyér fogyjon. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. és biztosra vettem. utóvégre Kínában köt ki. és azt kérdezte: . ha hallgatná is valaki. de később inába szállt a bátorsága. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. csak ülnek a kis kuckójukban. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. igen tetszett.BBC-ben leadunk.

mintha jelezni akarná. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal.és hogy az feléljük. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. nem ért célba.Ma reggel is olyan. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. . hogy a két hajóraj közül. mely hadianyagot szállított. ugyan megérkezett. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. [Azt gyanítja. Meséli. 1942. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. az angol. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. az egyik máltai bemondóval beszéltem. melyet nemrég Máltába indítottak. hogy is mondjam (közben mint egy szita. mint egy gesztikulál) -. 1942. mint a kicsattanó fizikai egészség.kérdeztem. Tudod. de a másik. Az arcuk durva és mogorva volt. 27. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. és milyen durva volt az arcuk. Nem volt ez más. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. VII. Mondja. a cenzor szót kivág belőle. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Hála Mussolininek. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. az egyiptomi. VII.izé. ugyanakkor nem gonosz. -(139)- . Sultanával. Érdekes. amely élelmiszerrel volt megrakna. 27. és nagyon rossz a helyzet odahaza. Mind frissek és fiatalok.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. De azért a is ki tudom venni belőle. Megvonta a vállát. ami egészen .

] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje.[A német adók arról számoltak be.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. látszott rajta. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. VII. augusztus 12-én Moszkvában. hiszen itt még csak szó sem esett róla. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. és úgy kalkuláltak. 191 Sir W. Gondolom. hogy igaz. Kémeim jelentették. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. hogy tartsák a szájukat. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. ami. 1940-ben visszavonult. amelyeket elolvastam. kivéve a News-Chronicle-t. Brownrigg altábornagy (18861946). a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. Ha mégis kiderülne. azt makacsul tagadják. 1942. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). Alighanem csak találgatnak. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. hogy Vorosilov190 Londonban van. mint én. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. 28. -(140)- . de ez nem túl valószínű. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta.A kormány utasította őket. Douglas S. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. aki . mindenesetre azok. amely a második front ellen foglalt állást. igen nyomasztja. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt.

megváltozott a véleményed az oroszokról most. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. mihelyt szorult helyzetbe került. Emlékszem. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Visszatekintve látom. hogy benne vannak a pácban mondtam. Ez volt az első eset. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. -(141)- . csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk.Meglásd. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . vagyis 1933 és 1941 között. egy év múlva. de már jó tempóban haladunk efelé. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. Helybenhagyta. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)].Úgy látom. A rakéták nem voltak túl pontosak. amikor Oroszország még erősnek tűnt. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. politikailag és katonailag egyaránt. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. rakétaágyúkkal szerelték fel.

Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. 1. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. megerősítette ezt. majd Teheránon keresztül utazott tovább. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. Mindenesetre. Mondja azt is. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. D. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. Szemernyi bűntudatom sincs. szerint Churchill Moszkvában194 van. azt is meséli. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. A. eddig hadrendbe állított harci repülőgép.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. hogy vegyen neki még egy jércét. 3. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. -(142)- .1942. VIII. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. [És könnyen lehet. A. mint bármely más. Azt is hozzátette. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. éppen D. Ardaschirt. A.ellenkezőleg: úgy érzem. ha terveznék is a megnyitását. K. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. hogy elhitesse az ellenkezőjét. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. D. VIII. Ha a számok igazak. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. hogy nem lesz semmiféle második front. 1942. akivel együtt szerepelt az adásban.

november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. már azt is tudja. razziát tartott a Kongresszus központjában. 5. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. Persze. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. Nyilván parancsuk van rá. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. 4. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. nyilván azért. amely pozícióját a háború végéig megtartotta.] D. VIII. -(143)- . Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. [Ahogy már lenni szokott. 1942. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. 196 John Macmurray (1891-1976). már ami Cripps politikai terveit illeti. nem bocsátkoznak harcba. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. Bár hallottam olyat is. erről nyilvánosan még nem beszélhet. de zárt körben már szó volt róla. A kormányban általános a megdöbbenés. a University of London filozófiaprofesszora. hogy Churchill Moszkvában van. 1942.deszantosok. A. mit fog utána csinálni. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. VIII. de végül 1942. hanem elrejtőznek. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. hogy helyreállítsa a rendet. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat.

] Az egy Warburgot kivéve. lehetetlen. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. 7. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. hogy megmagyarázza az oroszoknak.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. ahogy jelentették. ez valahogy összefügghet azzal. a szokásos stílusban. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. valamennyien tisztában vagyunk azzal. és talán Oroszországban és Kínában is. miként vonultak vissza az oroszok. hogy Churchill nincs is Moszkvában. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is.hangulatot keltett Amerikában. ha belegondolunk. -(144)- . miért. Nem tudom. mint annak idején Kitchenerét197. Mindenki egyetért velem. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. de az az érzésem. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. 1942. VIII. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás.Miért menne Churchill Moszkvába. . Azt mondja. [Persze az is lehet. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. ha csak annyit akarna mondani. amiket állítólag a japánokkal forralt. Nemzeti hősként tisztelték. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. s az 1. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából.

mindössze 18]. 2. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. hogy ezt megtegye. India nagy részében zavargások vannak. és kap egy másikat. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. az indiai is.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. VIII. 9. Amery200 rémes beszédet mondott. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. 200 Leo Amery. Nehru. VIII. azzal nagyot lépnénk előre. 1942. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. Gandhi. Az ára nem 50 shilling. elég halk. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Mondanom sem kell. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. melyet azért kényszerültek gyártani. az ember egyszerűen eldobja. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. hogy ezt az összes brit rádió átvette. és aránylag pontos. Lelki szemeimmel látom. s csak annyit kellett tennem. 1942. A legviccesebb az egészben. indiai iszlám nacionalista vezető. ahogy korábban hittem. Azad199 és még sokan mások börtönben.sajnos csak kevés sikerrel. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. 10. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. -(145)- . Ha valami komoly baja van. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. és számos letartóztatás. Nem rúg. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. nem ráz. több haláleset volt. hogy kézzel húztam fel a závárzatot.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. konzervatív képviselő.

12. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. [Ma délután. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. mindenki együtt érez velük.] Furcsa. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. -(146)- . hosszú távú hatásuk igen káros lehet. és azon töri a fejét. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). „Tudjuk.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak.. A zavargások jelentéktelenek. VIII. nem is történt annyi halálasét.. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. mint egy katonai vereség.keseredve. amikor ilyesmit hall vagy olvas. aki India felosztását követelte. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. stb. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító.. urai vagyunk a helyzetnek. 1942. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. hogy az ifjúság: bolondság. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. Sok indiai. szigorúan bizalmasan. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. [Még 201 Bokhari. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. és kezd a helyzet olybá tűnni.. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át.

mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. kénytelen leszek egy másik. amit nagyon nem szeretnék. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát.] 1942. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. hogy tényleg el is kezdem. Ha nem javul a helyzet. nem szalonképes. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. de egyáltalán nem biztos. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. akiknek már többször is írtam.ott tartok. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Még az is lehet.. és mint mindig.újjáépítést. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. -(147)- . Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. és mint ilyen. mint korábban. VIII. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. 1942. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. éspedig. mivel épp börtönben ül. orosz születésű belga. Horrabin beszélt ma a rádióban. már amennyire azt innen tudni lehet.. ezúttal is úgy konferáltuk be. 18. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. Isten óvjon attól. VIII. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. 14. ugyanolyan feltételekkel. majd ezeket írja: „. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951).

zömmel kanadai katona vett részt. A németek 297 halottat. még a háború előtt]. 22. A rádió figyelmeztette a franciákat. -(148)- . amit egyébként a mieink nem terveztek. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. Minden ötödik meghalt.000 ember vett részt a támadásban. A támadásban több mint 6.000. és legalább 2.fogni [talán emlékszel. 19. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. hogy Angliába meneküljek. és 34 hajó elsüllyedt.000-ren estek fogságba. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. Ez most vagy az invázió első lépése. mindent megteszek. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. 1942. az egész akció teljes kudarc. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. legalábbis rövid távon. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. bár nehéz elhinni. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. vagy csak az első lépés főpróbája. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. a támadás még az este is folyt. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. a légierő 70 gépet veszített. ezek közül 2. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. VIII.000 elesett vagy fogságba került. és úgy véli.” 1942. VIII. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en.” Mindez érthetően: „Félek. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés.

Alig 20-30 tank ért partot. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. 205 Gyanították. A többiek nem jutottak messzire. s mind ott is maradt. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. többségük ki sem jutott a partra. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. nyomban kiadták a felszállási parancsot. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. Mindenki azt feltételezi. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. Churchill későbbi könyvében fenntartja. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. Amikor minden hajó odaért. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. hogy nem szivároghatott ki információ. csatasorba fejlődtek. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. és úgy lőtték a partot. A védelem igen erős volt. Mihelyt megkezdődött a támadás. Egy hajót elsüllyesztettek. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. szándékosan megtévesztők voltak. -(149)- . hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. és roppant betonfedezékek takarták őket. Azok az újságfotók. de úgy tűnik. hogy takarékoskodjanak erőikkel.

Bósz helyett. hogy Nehrut. háborús idegbántalmak. 27. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. de nekem mégis az az érzésem. Bósz Penangban van. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. sosem tudhatni. még így is komoly teljesítmény. hogy S. VIII. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. -(150)- . fejfájás. valójában miért is mondta ezt. ugyanazon a napon. B. VIII. C. 1942. VIII.Phenacetin.] Nem tehetek róla. Íme. [Persze. 28. 1942. [Szeptember 7én jelenik meg újra. Az itteni indiaiak között az a hír járja. 25. A német rádió feltételezi. Más jelek viszont azt valószínűsítik. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj.] 1942. Ismét engedélyezték a Daily Workert.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. a szüleit ismerve.

álmatlanság. hogy Szíria francia mandátum.. reuma és kedélybetegség ellen. Más szóval. nem tudom miért. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. hogy ez a szervezet már megszűnt).mindenki alig állta meg. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. És ajkán ott az elfojtott röhej. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. de a milánói katedrálisban. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. nem Rómában. és ezért lehetetlen bármilyen. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. a szírekkel nem kötnek szerződést.fogfájás. s ezért a mi kis bábunkra. 1942.. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. csak az a bökkenő. 206 Hardy darabjában. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. idegzsába. így aztán még az is lehet.stb.állítólag most szökött meg. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. stb. 7. Orwell 1942. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. -(151)- . IX. hogy . Szíriában komoly lehet a baj. hol segge elhever. Míg áldja azt. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek .

Többnyire arra hivatkoztak. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. hogy a lapot ismét engedélyezzék. 1942. 15. emelt szót a Daily Worker védelmében. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. Churchill beszédeiből úgy tűnik. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. IX. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. mint a harsány követelést. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. 1942. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. Lásd Münchent 1938-ban. Hiába. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. és csak a papírt pazarolják. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. havonta egy könyvet adtak ki. [Csupán egyetlen nő. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. az ember könnyen becsapja magát. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. -(152)- . láthatóan kommunista. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. IX. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. A klubnak kisebb csoportjai voltak. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. körülbelül 50 csoport alakult. 9. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” .

később a gránátosoknál szolgált. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. tudván. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. nincs értelme az egésznek. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. és sosem veszi a fáradságot. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. hogy Anglia kezdte! ). hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Meglepően defetistának tűnt. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. 1942. hogy kiderítse. költő. mi az igazság.a régi vágású katonáknak. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. ha felhagynánk a bombázással is. Az is rémes. s úgy láttam. IX. és nem gyengíti meg Németországot. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. Úgy véli. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. kemény módszerekkel rendet csináljanak. -(153)- . Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. író. nem ér el semmi hatást. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. 21. és ők követték el a legtöbb atrocitást. ám egyúttal szeretné. hogy a hagyományos. Etonban tanult. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja.

Az ima 209 Lásd az 1942. 22. IX. főként a karmester. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket.ami maga a júdáscsók. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. Mire Sitwell: . vagy olasz használatra készült német gyártmány. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. augusztus 9-i naplóbejegyzést. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. szellő se rebben. A zenekar nagyszerű volt. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Azt hiszem. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. úgy gyártották le a fegyvereket. március 24-i naplóbejegyzést. 28. Így ráadásul még az az előnye is megvan. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Új. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. amelynek kaliberét nem hüvelykben.jegyeztem meg epésen. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. könnyű pára. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. -(154)- . hanem milliméterben adták meg. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . IX. kutyák kergetőznek a gyepen. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt.

hogy nem adja be a derekát. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Hosszan beszéltem Branderrel is. Helyzetképe annyira lesújtó. elszabadul a pokol. Ha a japánok megtámadják Indiát. Jézus Krisztus nevében. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon.”] 1942. amivel másoknak is segített. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. X. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Hamar ráérzett.” -(155)- . Szerinte híreken és Laurence Brander. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. Mindig is hálás voltam neki. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. író. hogy ki lesz az. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. a karmesterpálca a magasba lendül. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Műsorain sokat dolgozott. a pap végszavára: „a mi Urunk. aki most tért haza féléves indiai útjáról. sokat beszélgettünk a problémákról. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. mivel a kormány eltökélte. mivel senki sem hallgatja őket. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. 5. és mindenki készen áll. később a BBC munkatársa lett. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Sejtelmem sincs. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. mint azt itt bárki is képzelheti. de aligha változik bármi. hogy leírni is alig bírom. s azok mindenkor kiválóak voltak.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. egyetemi tanár. hogy elviseljék.

és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. hogy szabaduljunk meg tőle. 11. hogy Kothari kommunista. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. azzal. X. Egy darabka India van most itt Angliában. hogy a háborús kormány csak porhintés. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. odajött hozzám. szerint Cripps hamarosan lemond. és politikailag megbízható volt. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. és bizalmasan elmondta. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. és részt vett a diákmozgalomban. Kothari kissé kövérkés. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. mint ahány britet a németek.376 hadifoglyát. Mi az ördög lesz ebből? 1942. X. azt állítván. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Pár hét múlva az egyik munkatársam. Ma. 1942. X. aki az India Házban dolgozott. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. -(156)- .500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. 15. Ezt mondom én is már régóta. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére.] 1942. amiért korábban bebörtönözték. igen értelmes. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Az egyik rejtélyes testület. vagy legalábbis az volt. Miss Chitale. [D. jött hát a parancs. A. Nehéz hindi tolmácsot találni. éppen fordítva. 10.

Annyi mindenesetre biztos. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. a gázsin pedig szépen megosztoznak. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. de még így is volt némi antiszemita éle. 15. -(157)- . Nem volt túl bántó . ami elég valószínűtlen. 211 Az El Alamein ellen 1942.egy zsidó mesélte. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. X. Ezúttal október 20-áról beszélnek. 1942. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. de írni már nem tud úgy. Újabb találgatások a második frontról. hiszen az is keddi napra esik. 1942. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. június 6-án. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet.is Kothari írja. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. 17. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. 1944. s ezért Kothari a titkos famulusa. Jatha ugyan jól olvas hindiül. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. XI. Ahol csak indiaiak feltűnnek. de jóval később. mindig akadnak efféle titokzatos históriák.

alulnézetből. meggyőző eredetiséggel. Kérdés. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. nem túl gyakori konstelláció. de az egész világ jövendő sorsára. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. mint egy nem várt vészhelyzet. aligha más. George Orwell magyarul csak most. kitapintható ok. önigazolás.. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. Nos. A második világháború könyvtárnyi napló. önismereti gyakorlat.. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye.. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. vajon ez esetben mi a legfőbb. arra nem túl nehéz a válasz. izgalmas meglepetés. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. az élményidézés hitele. hazai olvasók számára. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. Mi tagadás. máig élő hagyománynak.Légitámadás . május végén. hiúság. Amerika még nem szállt harcba. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Hogy miért. * E nagy múltú.. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet.

bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. kipróbált férfi. hónapokban. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. Vérbeli dokumentátor. („Még mindig semmi hír. „Nem ígérhetek mást.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel.. gyilkos csapásaival. regényterveit feladva.őt. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. -(159)- . Harminchét éves. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.. küszködést és könnyet.. verejtéket. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. Ismert és számos kortársa által becsült író. már képzelni se lehet. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. „Lesújtóbb” kilátást..hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. hogy meddig bírja. sok mindent megélt. csupa keserű csalódás éri mégis. hogy nincs más választás. állástalanul.akár egyedül is. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. hogy behívják. csak vért.” .alulnézetből. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. a „tények megszállottja”.” stb. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. mely azóta szállóigévé vált. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna.) Friss házasember. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . Azt. Majd szétveti a tettvágy – s lám.. a kortársak közül még senki se tudta. a végsőkig. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . Érezni szinte minden során. sőt éveken át. vélnénk.. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. Légitámadás . kiváltképp az első hetekben.

Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. abban egész biztos van valami” stb. képmutatás. hogy a brit hadvezetés. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. a defetista toryk. A napló első felében . jobb híján a hadipropaganda.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Ami a hadihelyzetet illeti. keserves próbatételét. kérdés. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Oswald Mosley. Churchill. meglepő. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. Halifax. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. menekülés. megszállás. „Ha valamit makacsul tagadnak.ö.) Így például kezdettől tisztán látja. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. Mussolinit . és háború utáni ellentmondásos következményeit.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. Csupa bizonytalanság: gyanú. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. (V. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. (Háborúban persze minden híreket követő. Orwell láthatóan erre törekszik. amint azt Orwell is rendre kiemeli. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért.

illúzióktól persze ő sem mentes. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. hogy mindez vágyfantázia. november közepén. Spanyolország.jócskán kerültek ingadozó. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . Ezek közül talán a legszembetűnőbb. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. és jól látja azt is. sőt fasisztabarát elemek.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Franciaországban de Gaulle és Pétain között.” * 1942. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi.legalábbis a háború első két évében . hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. olyanok. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . Nagy-Britanniában Churchill és hívei. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. defetista. Balítéletektől. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. mi több. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből.kezeli. Észak-Afrika. ideologikus önámítás volt csupán. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. Csupán a háború vége felé látja be . Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. mikor e napló véget ér. Olaszországban. mint Churchill vagy de Gaulle . mint ahogy abban sem téved. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. az ellenálló mozgalmak.

Horthy. de Gaulle. Emiatt van. kiadók és politikusok népes táborával. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Gandhi. Halifax. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Lássuk tehát. Goebbels. Malinovszkij. Rommel. Paulus. Zsukov stb. Churchill. Chamberlain. Beneš. mint Thomas Mann. Schellenberg. ismeretségi körét. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. újságírók. Djilas. Eisenhower. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Rauschning. Evelyn Waugh. Dönitz.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -.). Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” .állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Faludy és Márai. Sztálin. Patton.sokkal inkább mindaz. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Politikai pártnak nem tagja . Byrnes. Virginia Wolf. tisztes jövedelme van. Ironside. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Cyrill Conollytól. Pownell. és nemcsak friss hírekhez. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Rokoszovszkij. Victor Gollancztól. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. fegyverek diktálta világára. Hemingway. Eden. Ciano.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Montgomery. Guderian. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Herbert Readtől és másoktól.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . főként egy háborús szükséghelyzetben. Hull. Hoare. Koestler. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett.

akár egy „virtuális óvóhelyre” . („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. folyvást figyelne. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. mint a bombázások... és nem baj. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . kifülelt kocsmai párbeszéd.csalódnia kell. hol a hiánycikkeket . mint a Komintern megszűnése.ez a napló. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .jól jellemzi. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”.míg pár sorral odébb arról. keresne a helyét. mert nincs mivel etetni őket. Az öldöklő káosz kellős közepén. és mi magunk is tudjuk.az általános pusztulás elől. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. vagy éppen felkeresni falusi házát. ha -(163)- .ha tetszik: elegyes . s a főnökeivel. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. Sűrűn váltogatott pozícióját .” Színielőadás. karóra stb. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.benzin. Nincsenek esztétikai skrupulusai. cukor. whisky.és naplóírói nézőpontját! . Coventry és Lidice. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). Hol arról tudósít. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. India és Palesztina sorsa. hogy tyúkólat fabrikáljon. ha hallgatná is valaki. írógép. csak még rosszabb lenne. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.lajstromozza hosszan. hogy miközben parlamenti vitákra.” ) Kint és benn. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. .

Ugyanilyen érdekes. viccek. újságkivágások. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén.így nagyon is meglehet. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. (Köztudott. Mindez megannyi apró. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”).a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. japán és francia hadijelentések. Eileent is elvesztette . röplapok..mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. ideje. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. otthonukból kibombázva. Anthony Powell. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. töredékesen. avagy az író netán még folytatta azt. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. Kenneth Clark és mások.. az egymással feleselő német és brit.ha némileg más műfajokban is . Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét.) Mindenesetre . hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. hogy Orwelléknek.s hogy milyen kicsik a nagyok. a háború kellős közepén. megsemmisültek. alkalma azonban már nem jutott rá.mindez kuszán keveredik. s a háború végére az író feleségét. Persze máig se tudni. versek. e gazdag élmény. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok .

Ha hihetünk a nyomdászoknak. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. Nóvé Béla -(165)- .mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Mindezek nem kevésbé izgalmas. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. már nem kell sokat várni. tényés gondolatgazdag beszámolók.

HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. kötet. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .

MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. (Idézetes könyv. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. S. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. Londonban JANN S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful