George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

by Peter Davison. Vol. Ed. (A szerkesztő) -(4)- . 1998.(George Orwell: The Complete Works. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. London. 1-20.

alighanem súlyos veszteségek árán. 28. (. ha tehetnék. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen.F. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. már csupán arra van esély. a másik fele pedig arról tudósít. hogy a mieink átvágják magukat délre. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán .mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. kivárva amíg az magától kifullad. A franciák. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik..I. Mindez nyilván a papírhiány jele..-1941. 1940. meg hogy királyuk velük maradt. mégis azt remélem: a B. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. saját híradásaik szerint.E. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. hogy képesek lesznek kitartani. V. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. Ma először történt meg. augusztus 28.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. május 28. így aztán csak találgatni lehet. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . kapituláljanak. mi is történik valójában.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. RÉSZ 1940. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. hogy a belgák hősiesen helytállnak. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán.

Churchill bejelentette.fog felmorzsolódni. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. diplomata. 1940. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. rajtunk kívül senkit sem izgat. Tegnap este lementünk E.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . Ha mi nem kérjük. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. -(6)- . ha rádiót akartak hallgatni. Mint eddig is. író. V. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. 29. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. az író első felesége. hogy a 9 órai hírek előtt .-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. magát. mi történt aznap. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. és úgy tűnt.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

mint a reggeliek. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. azt hiszem. amit az újságokban is olvasni. V.1940. Az esti lapok ugyanazt írják. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. nem gondolom-e. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. hogy bár 1940-ben játszódik.. és váltig nyugtalanít az érzés. Egyetlen érdekessége. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. hogy az egészről alig tudunk valamit. Eget ostromló baromság. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. (. (. VI. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. ez éppen tízzel több. a Csendes kocsmát. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. 31. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. a szemenszedett hazudozás helyett. Meglepő. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. hogy nincs elég puskánk. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. hogy ezrek esnek el naponta. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést.. Károly szobránál a Trafalgar téren. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. könnyen belátható: micsoda -(10)- . hogy már kezdem elhinni..) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. így I.) Annyi helyről hallottam. 1940. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. inkább csak elhallgatják a tényeket. Ez persze részben amiatt is van így. szinte bizonyos. 8.. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be.

nem holmi látnoki képesség.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Cripps a moszkvai nagykövet. ami történt. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. (. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. ma még nem tudható.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani.. miféle világban élünk. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással.. egyáltalán nem leptek meg. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. És lám most mégis. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. miféle forradalmak jönnek.Spender azt állítja: ő 1929. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. hogy ha nem is éppen az. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. Cripps zárta ki őt a pártból. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. mint az úgynevezett „szakértők”. hogy valami katasztrófa készül. miféle háborúk. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. óta! -. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. hisz mindig is éreztem. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. Én minden esetre már 1931. hanem egyszerűen az a tény. akkor igen. -(11)- . mégis amikor bekövetkeztek. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Már 1934-től számítottam rá. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. sem a népfrontosok színlelt aggálya. óta sejtem . hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Annak nyitja pedig.

mint ahogy a lapok írták. csak elég ügyes legyek. Így volt ez a spanyol háború idején is. Azt hiszem. (. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. többé nem érdekel majd a politikai aréna. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. 12. Most is úgy érzem magam. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. csak hogy meggyőződjünk róla. 1940. Úgy tűnik. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. Az egész világ széthullóban van. VI. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett.1940. E. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. visszavonulásunk valódi oka inkább az. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. tudom. 10. az pedig kiváltképp dühít. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. hogy Norvégia föladta semlegességét. Most vettem a hírt. bár a sajtó még nem közölte. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. -(12)- .. ám most olyannyira letörtem. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. s különben se sok hasznunk lenne belőle. hisz azok után. mint 1936-ban. és készültem is írni róla a naplóban. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. hogy képtelen vagyok rá.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe.-vel elsétáltunk a Sohoba. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. amit korábban Párizsban. VI.. hogy félrevezessem az orvost. Kész gyötrelem. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. hogy Olaszország hadat üzent nekünk.

. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. hogy a klub tagja vagyok. mivel az angolokat. hogy valójában svájci. VI. hogy szükség lehet rájuk. Úgy tűnik. Akkortájt úgy éreztem... június 12-én lépett a szervezetbe. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. mintha egy templomban levizelném az oltárt. Gyanítom. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. Mussolini álnok. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. 1922-ben. mármint azt a fajtát.V. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. tudatván. maga a jelenség igen érdekes. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. amelyről feltehető. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. hogy ez valami bűncselekmény volt. -(13)- . Orwell 1940.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. (. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. (.) Bármi viszolyogtató is. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. felkészülve az eshetőségre. 1940. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott.. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. 13.„britesítették”.D. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. Tegnap az L. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. az éppoly szentségtörés.

munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. 1940. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. a bambán réveteg arcoktól. hogy átengedik az olaszoknak. Az ember lassan gondolni se mer arra. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. igaz. egy nappal korábban.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. azzal a nyilvánvaló szándékkal. hogy kormányunk végre tanul is valamit. ismert egykori pacifista. mint vártuk. -(14)- . Miért nem aknázzák alá. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. amin egy csizma lép a horogkeresztre. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. 14. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. és röpítik levegőbe az egészet. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. VI. akik majd támaszpontként használják. Már csaknem bizonyos. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. A részvétel amúgy igen alacsony volt. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. A németek elérték Párizst. a rikító színektől. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. a mohó 17 Kelet-londoni. „Taposd szét!” hirdette a felirat. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. és egyáltalán. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. Ez negatív rekordnak számít. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes.

Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940.20 említette. Holott a legésszerűbb. Erre egy ráncos képű emberke. máris 30 fontot vesztettem. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. Az jutott eszembe. VI.igyekezettől. Csak a nyár végéig húzzuk ki. -(15)- . W. 15. hogyan vehetne részletre varrógépet. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. aki Hitler buzgó hívévé vált. Ha így van. Elképesztő. amit valaki tehet. utánajárt. akkor majd meglátjuk.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. utazó és mecénás. VI. Orwell írásainak lelkes híve. miután 1934-ben találkozott vele. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. Redesdale második lordjának negyedik leánya. mint a civilizált élet fonákja. és kiderült. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). 16. de az ügylet végül meghiúsult. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. most gyereket vár. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. és értékálló árut vásárol rajta. Nemrég E. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. A ma reggeli lapokból világos. így rikoltott: . kinek a nevére nem emlékszem. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. hogy Unity Mitford21.

egy darabig még azután is. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. fegyverrel a kézben. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. hogy nem tudták megvédeni Párizst. mint harcban meghalni. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Egy biztos. én nem fogok elmenekülni. (.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. sem elég munkáskéz nem lesz. Már-már képtelenség végiggondolni. M. hát ott lett volna esélyük rá. A franciák letették a fegyvert. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. mindenki erről beszél. ha a németek tényleg megszállják Angliát. úgy nem marad más.-mel22. 17. akár egy koncentrációs táborban is. de okvetlen harcban. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. Ha a flottát nem éri kár. ő legalábbis ebben reménykedik . szakaszom egy zsidó tagjával. és elég jól mehet neki. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. 1940. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. V..holott maga is gyáros. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. sőt már abból is. D. szerint ez forradalomhoz vezetne. Tegnap beszélgettünk M. amiről viszont még semmi hír. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. Új-Zélandból vagy Kanadából.. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. az L. mihez is kezdjünk. hogy megállítsák a német tankokat.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. pedig ha valahol. s én azt mondtam neki. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. hogy Amerika hadba lépett. -(16)- . Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. VI.

csak már nem érdekel annyira . A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. hogy valaha is képes leszek rá. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. -(17)- . Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. hogy megjelenjen. baloldali politikus. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. aki most is. hogy megtudjam. mint haszonnal jár. ekkoriban a New Statesman munkatársa. újságíró. a könyveimet pedig háromszor. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. amit korábban írtam. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott.Hál’istennek. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. mivel G. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. 20. hogy az több veszéllyel. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. VI.a lényeg. Mindent. ami látható tetszést aratott az utasok körében. első világháborús érmekkel a mellén. mit tartanak a védelmi készültségünkről. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe.hallani mindenütt. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. ha kritikát írok. írógéphez ülök.23. C. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). és piszkozat nélkül nyomban legépelem. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. 1940. nyilván olyan barbárságokat követnének el. és sose hittem. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. mondván.. kivéve a gyerekes anyákat. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. legalább kétszer másoltam le. hazafias szónoklatot tartott. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . Újabban. Az esetben.

Chamberlain és társai védelmére kelt. szerint Churchill. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba.. függetlenség Indiának stb. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. akik éppen az Alsóházból jöttek. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. hogy mentse az irháját. megkérdeztem Bevant és Strausst . Kérdésemre C. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. mint mi. mire közölték. hogy az teljes képtelenség. ám azt mégse hinném. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. melyben elődjének. 25 Aneurin Bevan. könnyen lehet.) C. -(18)- .. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. május 10-én mondott le. mindenki eliszkolt. És lám. R. Én viszont még jól emlékszem. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. Biztosra veszem.). brit munkáspárti képviselő. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. Ugyanezen megfontolásból C. szintén munkáspárti képviselő. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. a Tribune társigazgatója. öttagú kabinetben. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. hogy erre nem túl sok esélyt lát. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. Persze. Strauss. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. Brit Gyalogdandár 1940. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. G. azt felelte. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. A helyzet szerintem annyiban más. ahol. (. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják.

C. akkor lesz modernizáció . hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall.Mindinkább terjed a gyanakvás. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. így az a mérhetetlen ostobaság.D. bár az egész a modernizációtól függ. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. (. úgy vélem. Ugyanez áll az L. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. baloldali újságíró.-re is. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.. Ha a vészhelyzet rákényszerít. mondván. hogy Cyrill Conollyról. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. hogy a magunkfajtát kiirtsa. H. R. -(19)- . magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. és sosem tudni.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. hogy vezetőink sorában árulók vannak. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. vajon mennyi az igazság benne. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. de az is lehet. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. egy percig se habozik majd. ami igencsak aggasztó jelenség.) Ami engem illet.27 meséli. azokat viszont eddig még nem közölték.28 szerint máris indult egy kezdeményezés.V. Ámbár. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg.

rendőrség az a testület. Felteszem. mindenesetre példázatnak nem rossz. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. Egyelőre nem tudni. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. 22. és váltig azon tanakodnak. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. -(20)- . a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. Nem tudni.) Azt hiszem. legfeljebb a francia kormány révén. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. hogy visszavonul a Hebridákra. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon.. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. valójában nem történik más. ami aligha lesz az enyém. de békeidőben csak minden tizedik lakott). Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. a hír tehát feltehetően igaz. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. ami olyannyira elterjedt nézet. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Tizennégyen haltak meg. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. igaz-e. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. Pétain és társai a másikon. VI. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. 1945 nyarán ez meg is valósult. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. 1940. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. és nem lennék meglepve. (. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. R. amely nyomban átállna Hitlerhez. mondja. sőt talán még csak nem is láthatom újra. hogy elkerülje a légitámadást. Compton Mackenzie meséli. és állítólag hét német gépet lőttek le. H. most mind pánikszerűen arra jutottunk.. mihelyt győzelmét biztosra veheti.

hogy az afféle hajdani erények. Ha a briteknek lenne egy.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- .. mondjuk negyedmilliós. 1940. és még azt is igen furcsállták volna. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. úgy tűnik.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd.) Az egészben az a legfurcsább. mint az várható volt. S lám. mára mennyire kiürültek. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk.. (. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. most mindazok. hogy bármi ilyesmi megeshet. Avagy micsoda komisz paradoxon az. A kommunisták. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. könnyen mozgatható haderejük. mint a becsület.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. ha átdobnák Francia Marokkóba. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . ami később antifasiszta jelszóvá lett. kitűzve a köztársasági zászlót. 24. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.. bevenném Gibraltárt. VI. (... Sajnos semmi remény rá.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. a hűség stb. visszatértek az antináci álláspontra. a legcélszerűbb taktika az lenne.

(. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. Pétainnek. Y. Lavalnak32. Ha arról van szó. hogy esélytelenül. Nyilvánvaló. hogy megpaskolja az orcánk. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). aki a tőkés osztályhoz tartozik. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. Bármerre néz is az ember. hogy félig vagy egészen áruló lesz. bárkiről. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. Z pozícióban van. francia politikus. nagyiparosok stb. a Pétainkormány külügyminisztere.számítanak. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. feltételezhető. püspökök. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. korántsem biztos. 1934-35-ben miniszterelnök. 1945 után eltiltották a közügyektől. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt.. -(22)- . hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. váltig arra a következtetésre kell jusson. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. mint esztelen gyilkolászás. és mindaddig. tábornokok. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált.. amiért is előbb-utóbb mennie kell. Sokkal inkább a bankárok. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. amíg például X. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. uralkodók.) Hitler nem más. (.. egyeznének ki szívesen vele. akár stratégiai távlatból. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető.. az egész háború nem volt más. Az egyetlen haszon az egészben. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. A 32 Pierre Laval (1883-1945). francia politikus. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. hogy ő a kisemberek szövetségese. hogy Churchill nem így látja. semhogy fölvegye a harcot.

Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. hogy Anglia elkerülje a megszállást. tévednek. azt hiszem. Ami végül is csak azon múlik. eszmei robbanókeverékéből tör ki. Ha Anglia megszállása elmarad. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. akkor minden rendben. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Oroszország. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. és bizonyos. ahol valódi forradalom megy végbe.. -(23)- . hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. akik arra tippelnek. hogy már csak akkor. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. A spanyolországi leckéből úgy vélem. ha forradalmi kormányunk lenne. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. amikor késő lesz. (. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. hogy baloldali kormányunk lesz. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. Azok viszont.kérdés csak az. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. Félek. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Kérdés. A ma reggeli News-Chronicle írja. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség.. hogy eltörli a tisztelgést.

hisz annyi minden van még. Ha bármi feladatom lenne. hogy csupán arról van szó: nem akarják. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. Azt hiszem. Ámbár lehet. 34 Az író felesége: Eileen . és G.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. Elképesztő félreértések születtek.. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. hogy menjek át Kanadába. biztosan mennék is. még mindig jobb meghalni.Az L. s ott megbíznának valamivel. akik csak heti 5 fontból élnek. mint külföldön. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. ha a helyzet rosszabbra fordulna. ugyanakkor nem lennék soha . hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. -(24)- . elmesélte. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Ha a sors úgy hozza. idegen kenyéren élni céltalanul.V. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. főleg Duff-Cooper üzenetei. aki a biztos távolból jártatja a száját. Menekült vagy emigráns újságíró. parancsot kapott. jól jellemzi a brit hadsereget. Gwen O’Shaughnessy. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. mint a revolver.és sógornője. noha beteges vagyok és gyermektelen. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. hogy mindenképp életben maradjak. amiért szívesen élnék.34 arra biztat. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. és részt vehessek a propagandamunkában. Nem mintha vágynék a halálra. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.D. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). E.. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. akárcsak a rádióbeszédek.

aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. 1940. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. A puszta tény. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. Természetes. hogy téves a riasztás. 25. hogy valaki hord-e gázálarcot. de ha nem hall fegyverzajt utána. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. de nem mentünk le az óvóhelyre. hogy az ember felkel. egy lépés az egyenruha felé. hogy Angliában valami változóban van. VI. Tegnap egy lap azt írta.35 is kedveli Churchill beszédeit. csak álldogált és csevegett. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. szörnyen ostoba helyzet volt. 35 Valószínűleg Mrs. A. ha valami egyenes beszédet hall. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. amit ha nem is képes egészen felfogni. Holott ez az. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Végül. A házban mindenki így tett. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. és szerintem is van abban némi igazság. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. Például Mrs. fizetni kell érte. igaz. Anderson. akiknél nem volt. első jele az lesz. restell lemenni a pincébe. Később alábbhagyott a divatja. ha meghallja a szirénát. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. Ezzel szemben E. Felkeltünk. mint odaát. mindenképpen hatásosnak érez.Annak. -(25)- . makacsul állítja. felöltöztünk. már ami Londont illeti. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Később kiderült. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette.

a németek nem használnak harci gázt. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. félkegyelmű veterán végezte. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. és bárki meggyőződhet róla. Akárhogy is..még akár a Francoféléket is. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. és ma úgy nézem. Tekintve. of Information. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. Talán nem ártana. a gázálarcdivat is újraéledt. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. 27.O.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . hányszor elmagyarázták. Persze. 1940. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. VI. ha valaki megmutatná az M. holott ki tudja.. s lám. minden ötödik ember magával hordja. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak.ahogy szaporodtak a rossz hírek. Éppen tíz hónapja tart a háború. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. levonultak a pincékbe. Ma délután elmentem a toborzóirodába.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. a követelmények nem lehetnek túl magasak. bár néha még most is megnézik. aki írni is alig tudott . mi a teendő légitámadás esetén. (. -(26)Tájékoztatásügyi . még ma is megtörténhet ilyesmi. aki civil ruhához gázálarctáskát visel.

Már csak az a kérdés. aki ismeri ezeket az embereket. Megjegyzem. a télen még nem történik semmi. Inkább az a kérdés. híján van a legelemibb hazafiságnak is. H..M. M. De hát az oroszok 38 R. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt.. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. (. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra.. külügyminiszter-helyettes. majd külügyminiszter. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (.) L.. Orwell barátja. A németek érdeke szerinte az lenne. A. M. amióta a háború kitört. 39 Sir Samuel Hoare. ez idáig csak egyszer tévedett. amikor úgy vélte.40. úgy véli. mindaddig. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát.. Myers regényíró.tehát biztos.) L. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. -(27)- . meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. ami mostanra valószínűtlenné vált. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. egykori brit nagykövet Madridban. semhogy sok szót érdemelne. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. hogy tényleg ezt teszi.. Azt mondja. Butler (1902-1984). hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . 40 L. később pénzügy-. (. minden ítélete helytállónak bizonyult. L.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. hogy a szélesebb tömegek felismernék. valójában mi történt. hányan lehetnek a tudatos árulók. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. miszerint csak azért foglalták el Tangert. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát.) A ma reggeli lapok cáfolják. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt.

De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. mint mi Münchenben.P. Amúgy Pétain és társai. holott elég csak egy pillantás a térképre. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Ha Hitler elfoglalná Angliát. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. Érdekes. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. Ezek a mozgalmárok. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. ha sikerül nekik. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak.L.Független Munkáspárt. jó ideje mást se tesz.maguk sem gondolhatták. Jó példája lesz ez annak. amikor az I.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. Bármit tesznek vagy mondanak. hogy szövetséget kössön. 42 Independent Labour Party . -(28)- . semmi hatása az eseményekre. Nagy kérdés. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. éppúgy átejtik majd Oroszországot.. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. vigaszképpen azzal áltatják magukat. (. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. 41 A Független Munkáspárt hetilapja.

hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. és továbbra is őrzi függetlenségét. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. 1940. mint bíráló volt . hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. Mindenképp biztató.még csak egy múlik rajtuk. (. és az. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár.) Igaz. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. inkább jóváhagyó. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra.. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. (. az a néhány megjegyzés. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. azt ugyanis nem deklarálta. méghozzá C besorolással. amit sikerült elcsípnem. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. amely politikailag jobbára megbízhatatlan.ellentétben a heves közfelháborodással. elutasítottak. Az még csak megbocsátható volna. VI. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. 29. ha tényleg arról lenne szó. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. hogy a sajtó -(29)- . akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek.) Ijesztő. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. 1940.. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. de különben kutyabajuk sincs. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. VI. 28. némi szépségfolt ezen. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. Nem hiszem. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát.. ámbár csak némi burkolt fenntartással.. az ennek épp az ellenkezőjét látja. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít.

hogy 43 Orwell. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. Főként kiszolgált katonák voltak. 1940.. (. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. hogy abbéi még bármi lehet. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. Tegnap C. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. ami elvben tizenkét. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok.V. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt.D. és nagy éljenzés fogadta a hírt. hogy végre a puskák is megérkeztek. C. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Kíváncsi vagyok.-vel és M. mindjárt elmondta.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. amit valaha is hallottam. C.-t és engem felvidított a gyászhír. vajon próbálkoztak-e már azzal. 30. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. VI. -(30)- . aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. Ma délután az L. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. és eltekintve attól.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. hisz maguk is a csokoládé. Így aztán mindazon lapok. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. Az emberek azért így is lelkesedtek..„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. nem is olyan hitvány kompánia. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével.

amin végül is kievickélt. és nem mozdult. VII. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. aztán E.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. majd kidobták a gépből. szintén örült.-ék is rosszallották a dolgot. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. Az újságok már csak hat oldalból .. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. E. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró.három lapból állnak. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak.. hogy napokig még az étvágyam is elment -. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. -(31)- .Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból.vagyis a lap közel egyharmada. igaz. Később. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. holott ők már-már radikális békepártiak. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. (. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. 1940. hogy már azon is örülni tudunk. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. Ott hagytuk egy félórára. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. a szöveget apró betűvel szedik. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. Még M. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. 1. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény.

s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. ha valami ismert személy hal meg. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. 47 Werner von Fritsch (1880-1993).A. Mind többen vélik úgy. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). Franco közeli munkatársa. 3. hogy a kormány tehetetlen. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. régimódi német vezérkari tiszt. bár nő a félelem is. a spanyol anarchisták vezetője. -(32)- . aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. VII. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. látván. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. 49 Buenaventura Durutti. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt.F. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el.50 közlemény. 1940. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát.

10. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. VII. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). 1940. Oranban és Mersel-Kébirben. a napló írása idején liberális publicista. VII. 8 rombolót. nem sok meggyőződéssel tették. A francia Richelieu csatahajót. mennyire helyénvaló volt e lépés. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. használhatatlannő tették. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. elég egyértelműen sugallja. politikai író. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. a News-Chronicle -(33)- . 2 csatahajót. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. 7. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. Arról persze egy sort sem írnak. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. avagy ha mégis.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről .lehet szó. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. Az a tény. 52 1940. 2 cirkálót.1940. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. holott nyilvánvaló. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. hogy csupán a francia flotta feléről .

mint a cukrot. VII. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. Nemrég még úgy tűnt. semeddig. Windsor hercege (1894-1972). hogy Angliában akadnak csoportok. amerikai Mrs. meddig ér el a kommunisták keze. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. hogy csak azért hagyják nekik.. hasonló feltételekkel. (.. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. 54 Edward.) Gollanz új könyvét. a rendkívül népszerű walesi herceg. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. a Bűnös embereket. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. Persze. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. Ez után feleségül vette Mrs. mi több. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. Számomra hihetetlen. úgy veszik. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. ha csak az nem. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű.békeajánlatot tesz nekünk. Még az is lehet. 16. Napok óta nincs semmi hír. Simpsont és Franciaországba települt át. Újabban viszont minden országban más és más. Wallis Simpsont. -(34)- . január 20-án lépett trónra. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. de amikor feleségül akarta venni az elvált. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. mint azt korábban én is feltételeztem. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. VIII. 1940. Sokan vélik úgy. Edward néven 1936. az ember sohasem tudhatja.

Talán így lesz. 1940. Még most sincs semmi érdemi hír. 22. és mi semmit se teszünk ellene. Ez persze nem olyan ígéret. ahogy előre megmondtam: eljátssza. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. F.56 azt mondja. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. bármilyen 55 Bizonytalan. hogy Anglia felé hajlik. (. W. és ha kudarcot vall. A legfőbb esemény. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. és már csak a fegyverletételt várja. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. helyzetünket reménytelennek látja. és elnézzük neki. Mégis. Mindez előre látható volt már akkor is. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele.) Holott pontosan úgy tesz. hogy összeült a pánamerikai konferencia. hogy Spanyolország bármit. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz.. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. a világ pedig már rég nem hiszi. ami egy következő kormányt is kötelezhet. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. VII. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. alighanem Frederick Warburg. alighanem Tosco Fyvelről van szó. a sok szájhős mind maga alá rondít. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia.. így azt. nyilván a németek számára. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. -(35)- . és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. talán nem. 56 Bizonytalan.küld hadi utánpótlást Burmán át. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. ami egyértelműen németellenes lépés.

300.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. ám az.. melynek állítólag már 1. 1940.V. 28. Ha tényleg így van. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. ámbár ez nem is oly hihetetlen. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. VII. és új neve: Home Guard. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. Sokan rebesgetik. 25..000 tagja van. hogy összeállna a Tory klikkel. Persze meglehet.D. hogy L.mennyiségben importáljon. (. mivel utálta Chamberlaint .D. hogy csak tartanak tőle. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. felhagyott a toborzással. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. bár az is lehet. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. rendre visszautasította az ajánlatot. csak féltékenységből és intrikából dacol. D.V.) Sokan már bánják. G. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. Az olasz sajtó is ezt írja.58 is ugyanezt mondja magáról. Az L. 1940. azaz Polgárőrség lesz. azzal. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. Az utcákat járva rendre azon kapom magam.57 Én legalábbis nem hiszem. majd a németeknél. -(36)- . VII. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. 58 Azonosíthatatlan személy..-t.

akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki.csakugyan nácikollaboráns lett. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . 59 William Joyce (1908-1946). akit később internáltak. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. majd fasiszta politikus. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. kinek a nevét folyton elfelejtem. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. noha egész életét Angliában élte le. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. szélsőjobb. a Brit Fasiszta Unió vezére. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. Amerikában született. aki szerint Hitler nem igényli. Szélsőséges nacionalista. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. kis baloldali pártokról. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. hisz jól tudom. Így tesz a francia sajtó azon része is. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. 60 Sir Oswald Mosley. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. aki utóbb . A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. brit állampolgárságot sosem szerzett. kommunista. Emberem azt állítja. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. 62 Gaston Bergery. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. valójában miért. bár senki se tudja. Az apró emberke. amely német befolyás alatt áll. 61 Jacques Doriot (1898-1945). Furcsa. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. -(37)- .

ahogy egy szovjet komisszár. s azon a feltevésen alapul. G. Wells jól ismeri Churchillt. és különös gyengéje.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. de az újságok azt sejtetik. 8. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. vagy hogy karrierista lenne. Úgy látja. a franciákat viszont eléggé leszólta. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. nem hinné. VIII. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. Perim most a legfontosabb. Eddig még semmi hír. H. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. mit miért csinál. Mindig is úgy élt. hogy csak a maga hasznát lesi. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . de a pénz nem érdekli. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. ha elveszítjük. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. és nem igaz.1940. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. Megkérdeztem. hogy ezek az emberek. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. Megindult az olasz támadás Egyiptom. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. szerinte rendes fickó. Úgy véli. Wells. (Sajnos elég gyatra volt. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. ami talán arra is fényt vet.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik.másokat kapok rajta. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. Hosszan beszélt a polgárőrségről. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. Hajnali három körül légitámadás volt. amit . nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. tábornok tartott. Azzal kérkedett. nem kétlem. hagyják félbe a munkájukat. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást.. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. amit mielőbb meg is kell tenni. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. hacsak nem akarjuk. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. Megvetően mondta. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel.. VIII. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. Ez nem csupán azzal jár.nyilván az -(42)- . hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. s azzal szépen visszaaludtam. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Azt mondják. 23. átszervezik a légiriadók egész rendjét. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. Tegnap este elmentem egy előadásra. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. 1940. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. ez pedig igen veszélyes lehet.

Ettől talán észre térne a jónép. (.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. VIII. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. hogy valami nincs rendjén. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogy az ország végromlás előtt áll. kik miatt. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. (Greenwich) Azt hiszem. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. Ahogy elnézem. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. és azt is: miért. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. Az oktalan pára nem képes eldönteni. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik.. -(43)- . 1940. kivénhedt hadfiak. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. egy életre megtanítva arra. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. hogy a trágya nem ennivaló. és megpendítette azt is. Legfőbb ideje. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. 26.. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. s hogy milyen szánalmas ez az egész.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. Tegnap azon tűnődtem. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. hogy ízlik neki vagy sem.

először igazán közelről a bombák hangját. míg ezek jó ha feleakkorák. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. A -(44)- . amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. (. Világos. VIII. A bejárati ajtóból néztük. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. amit Huescánál dobtak le.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. Máig emlékszem arra a kettőre. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. de olyan pokoli robajjal. amibe a föld is beleremeg. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. Hallottam. ha bármi fontos létesítményt találat ért. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán.) Elég nagy robbanás volt. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant.. hogy egy bomba robban mellettem. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. (. E. asszonyság. hogy a házak beleremegtek. 29. s ahogy eddig is. próbálják eltussolni. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. és halálra váltan nyomban felriadtam. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol.. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait.. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. azt álmodtam. 1940. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. Ma reggel mégis. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. és mindaddig. Talán egytonnás bomba lehetett. ám azért nem annyira rettenetes.. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni.

állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. 16. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. és máris aludtunk tovább. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. hogy nyílt mezőn fekszem. hogy nem érdemes sokat törődni velük. újra a spanyol polgárháborúban vagyok.. könnyen álomba ringatja az embert. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. vagy túl közeliek a becsapódások. erős robbanást hallottunk. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. fegyverzajt hallok. mégis így lett. 1940. Általános a vélemény. lidérces emlékeim. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. A légiriadók egyre kimerítőbbek. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. s én feküdnék kényelmes. Félálomban. Akkoriban rendre azt álmodtam. hacsak az ember nem sejti. 23.. Amerikában is. 24 órára rendszerint 5-6 esik. és aknagránátok robbannak köröttem. H.. minden fedezék nélkül. E. Sosem gondoltam volna. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. ha elég távoli.-vel éppen csak megjegyeztük. márpedig az emberek itt is..P. hogy hidegen hagy. 31. régóta ezt várják. A monoton fegyverzaj.a nácizmus. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . (. XI. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét.P. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. 1940. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. azzal a megnyugtató tudattal. 1940. -(45)egy ha . a . s nemigen látja. VIII.) Tegnap lefekvéshez készülve. XI.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. s lám. tábori szalmaágyamon elnyúlva. szerkesztőjével.-vel. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál.

májusi kormányát tárgyalva Hoare. hogy nincs más hátra. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. Ld. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. amikor Franciaország elesett. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.” Ami.P. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. és „becsületszavát” adta nekik.. H. P. bárki képes könnyedén elhitetni. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. Habár a . úgy tűnik. az összes brit lapot figyelmeztették.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. hogy . hisz minden a tálaláson múlik. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. kulcsfontosságú..-t. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. Európa Kiadó.” 72 Alfred Duff-Cooper. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. Halifax és Simon védelmére kel. öt éven át tartó küldetést.. Mindaddig.. vagy inkább próbáljunk békét kötni. -(46)- . H. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.P. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. válasza: „Ugyan már. tartok tőle. 2000. brit tájékoztatási miniszter. ha tényleg igaz. még nem cenzúrázzák. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. igaz is lehet. kijelentését.P. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. ám ekkorra már mind a szűkebb. kényes. egyébiránt biztosra veszi. mint vállalni a Hitler elleni harcot. szerint. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.71 és társai titkon alkura készülődnek. A második világháború című művében Churchill 1940.

Mindig is azt hittem. Edward végül is Mrs. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. Laval kormányzása76 idején C. 74 Piene Comert. VI. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. 1940. 76 Lásd az 1940. mint azt itt képzelik. S. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. Edward . Angliában mindenki tudja. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. Franciaország eleste után Angliába emigrált. C. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. jóslatai. aki ekkor már a windsori herceg . szerint. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . és eszébe se jutott panaszkodni.felesége volt. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. melódiája: monoton Tegnap C. mégsem váltak be. Különben C. jól ismeri Angliát. 28. Azt mondja. úgy tűnik. igaz. Persze itt. és úgy véli: Anglia nagy előnye. Laval 1935-ben azt mondta neki. a France szerkesztőjével ebédeltem.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Szerinte VIII. francia újságíró.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Wallis Simpson. és élt már nálunk korábban is. Meglepően jókedvű volt.74-vel. a sajtóosztályt vezette. angolbarát. egyetlen európai se hitte volna. korábban diplomata. hogy államformája királyság. bármi tehetséges politikus Laval. Olaszország viszont valódi erő. Nos.utóbb VIII. C. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. hogy Sztálin Európa legerősebb embere.. 75 Mrs. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk.. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. C. XI. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette.

hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. villany stb. a sebesülteké ennél jóval több volt..) Beszéltem egy férfival. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. XII. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. mint korábban Balbo halálának. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. amelyben 500 repülőgép vett részt. 1940.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. 8. bár azt nem árulta el. Meséli. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák.000 gyújtóbombát dobtak a városra. a halottak száma 550. víz. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. mindenki amiatt aggódik. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. s legalább negyed részük földig rombolódott. (. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. és ami még rosszabb.. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. november 14-én szenvedett légitámadást. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. A német források szerint mintegy 30.) Azt mondja. XII. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. Ugyanúgy örülünk neki.. A közüzemek. miként sikerült átszöknie. aki nemrég érkezett Lengyelországból. 1. teljesen tönkrementek. (. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. -(48)- .. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. a tüzérségi tűz elől.

Idézet egy újságcikkből bombák. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. s a csengő sem ép. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. akár a manna. 29. Az a hír járta. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. amíg a bombázás alább nem hagy. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. Több mint mulatságos. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. kezdeti szakaszában. rendre azon kapom magam.segítségükre sietnek.” 1941. nappal közrendre felügyel. nem annyira a bombáktól rettegve. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. Az esszében azt írtam. 2. I. XII. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. inkább a félbeszakított alvás. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Az a múlt heti újsághír. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. hogy hibbant kis versikéket faragok. 1940. A bombázás legszörnyűbb. A jobboldal most aztán tényleg elemében van.

Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. majd 1942-ben beszüntette működését.hogy nincs valami nagy véleményem róla.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. és Orwell úr aligha sejthette.” 79 Büntetés.. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. és minden érintett szíves elnézését kéri.Isten látja lelkemet. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. -(50)- . akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. német. magasabb béreket. .78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. tényleg örülök. 22. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. I. Így azután én lettem nevetséges. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. s talán joggal. aminek igen örül. olyan időszakban. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. 1941. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. 1941 júliusában. úgy véli. de nyilván erre sem kell várni sokáig. bár . nem sokkal a franciaországi események után. hogy ezegyszer tévedtem.

Igaz. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy „hagymáztam”. aki amellett. akik nem képesek átlátni. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. Az utca tele van a plakátjaikkal. nyomban megérezte rajtam. spanyol köztársasági párt. Keresztények és a kommunizmus. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. 1931-66 között Canterbury érseke. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. A helyért ugyan nem fizettek.a következőket írta: „Óhajtom. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. vagy valami hasonló). hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. a POUM82 betiltása után. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. -(51)- . Mindenesetre tény. És lám. újabb defetista manőver. ezrével vannak ilyenek. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. először tettem ilyesmit életemben. ahogy megcsókoltam. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. E. de normális helyzetben eszembe se jutna. Barcelonában pedig. hogy „Chamberlainből elég!”. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966).csak arra való. már az is erősnek tűnik. és meggyőződésem. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. Szovjet erő. A minap. teljes szívemből kívánom. Úgy tűnik. hogy „Éljen a POUM!”. Művei. hogy tudja mindenki. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. Az ügyeskedés menten beindul. hogy mindez csak egy Hitlert támogató.

mivel annyira zsúfoltak a vonalak). s a többinek is hasonlóan felment az ára. Másnap reggel Mrs. A Daily Worker és a Week85 betiltása . amint két nő arról társalog. 84 A lap 1941. és megütötte a fülem. J. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. 26. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. mire Mrs. A német Afrika Korps 1942. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. és betiltották a Daily Workert84. boltjába betérve megjegyeztem. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Erwin Rommel tábornok vezetésével. 1941. január 22. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. -(52)- . január 22-én vették be a brit csapatok. mivel érezni. és 1942. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. stb. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. június 21-én foglalta vissza. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. I. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül.2 sor. J.108 sor. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik.000 hadifogoly! ) . között volt betiltva. hogy „már nem tart soká” stb. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni.az ébresztőóra. szeptember 6. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. III. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. Wallington. -(56)- . III. Én mindenesetre váltig állítom . Tegnap este G. 3. Bár dúl a háború.. s a hóvirág is most a legszebb. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. 4. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki.küszködött. és a többiek mondták is. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. s ilyenkor látja. legalábbis ezen az éjszakán nem. kevesen értenek egyet velem -. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. 1941. hogy még mindig sokkal rosszabb. 1941. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. Az elmúlt napokban az a hír járta. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. hogy „valami készül” a Balkánon. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve.bár jól tudom. Az altemplom nem egyéb. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). G. III. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. még a lapok is pedzegették. Korábban ugyanis épp azért gondolta. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. néhány téli viola bimbózni kezdett. hogy visszatérhetnek Londonba.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. homályos és rossz szagú. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. 14. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. ha elég meleg lesz). az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből..

és a csapatok zömét küldje át Görögországba. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Ahhoz. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. 1935-től görög miniszterelnök. de alighanem inkább a Szueziről van szó. vagy legalábbis azok jó része. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. attól tartva. Túl veszélyesnek tűnik. előbb ismernie kellene. -(57)- . hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. egyben meghagyva neki. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Katonai diktatúrát vezetett be. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. elhárította a segítséget.van. hogy küldjenek tíz hadosztályt. a német támadás már április elején megindult. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. mi történne. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. 95 A szövegből nem derül ki. amit az olaszok elvesztettek. hogy milyenek a szállítási eszközök. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. miközben támogatta a királyság intézményét. Mindenki ezen tépelődik. Elképzelni is szörnyű. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). arra kérte az angolokat.

hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. Mint írja. ha most veszni hagyjuk Görögországot. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. ha netán tudjuk.hadisikerekkel. 97 Stefan Haffner. antifasiszta újságíró. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. hacsak azzal nem számolunk. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. -(58)- . és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. mivel annak bizonyságát láttuk benne. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). 1938-ban emigrált Németországból Angliába. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. csak a felesége. mint Norvégiában. elképedt azon. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. hogy nem tudunk. Ugyanakkor. Az a baj. csakúgy. Sok német. Ő maga nem volt zsidó. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. egész Európa rajtunk röhög. Másrészt viszont. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. Én mégis azt tartom. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. éppúgy. akivel beszéltem. amiért hagyjuk. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. mint az. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel.

20. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. III. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. s a szóbeszéd holmi új. titkos fegyvert is rebesget. minden előzetes propaganda nélkül. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. -(59)- . Ijesztő lenne. aminek használatát a brit légierő 1941. Greenwichre igen sok bomba hullott. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult.98 1941. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . Ez hát az európai nézőpont. de csak egy gépet lőttünk le. mint az indiai rádzsák körül. Ám a szokásos álszent. úgy hírlik. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. ami azután a bombázókra tekeredik. éppúgy. végre pompás alkalmunk lesz rá. de tetszetős érveket máris hallani. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Kérdés.itthon és Amerikában egyaránt. június 17-én jelentette be. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni.

az író nővére. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. Úgy tűnik.. látom. amit küldünk. és kevesebb közéleti eseményt említek. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. amikor E. és társaik tényleg árulók.. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul.. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. hogy megtartsák a búzát. szakadt a víz a nyakukba. Visszalapozva e naplóban.-vel99 telefonáltam. avagy csak elképesztően ostobák.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.csapódott be. ez akkor sem jó így a franciáknak. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. Én: „Mi volt az?” E. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. A Greenwich templom lángokban állt. ami megingatná a Pétain-kormányt. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás.: „Betört az ablak. de senki sem mozdult. -(60)- . A németek ugyan engedik. majd nagy csörrenést hallottam. És miközben mi mindent megteszünk. Fölöttük tombolt a tűz. amit persze nem engedhetünk meg. Úgy tűnik. mondjuk. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. mint azelőtt.. semmi jele annak. hogy . s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Bárcsak tudhatnánk. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen.

Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. éppúgy élnek.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. 1941. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. akkor biztos.A legrosszabb még hátra van. a gazdagok pedig. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. hisz ez idő szerint még az sem világos. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . nemigen számít. 23. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. Miként lehet ezt elfogadtatni. Ha elfogadjuk az államot. akik érzésem szerint nem valódi hívők. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. s ha így teszünk. ez pedig az éhínség. hogy a püspökök megáldják -(61)- . hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. valahányszor azt látom. III. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. akik Churchillért meghalnának. stb. amit mi tényleg nem ismerünk itt. hogy gyermekei azért éheznek. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Még szerencse. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. elfogadjuk a háborút is. kényszerítő intézkedések híján. a légierős kadétok. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. mint eleddig. a Női Légierős Tartalékosok stb. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. sokan ezt teszik . hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. Még ma sem képesek felfogni. Számomra nem volt újdonság. Angliában. mi a célja a háborúnak.általában olyanok. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. hogy igenis vannak. Ha csak a megszállókat kell visszaverni.

hogy netán csökkenne a harci elszántság. nem vagyunk különbek ellenségeinknél.ami éppoly hatásos lehet. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. hogy valójában nem is gondolják végig. az ellenségnek is vannak indítékai . az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. mint egy. hogy megbánják gonosz tetteiket. 1941. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. mint a németek. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. add. úgymond. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. a keresztény meggyőződés azt tartja. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . Holott bizonyos helyzetekben. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. hogy meg tudjunk bocsátani nekik.az ezredzászlókat.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. III. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. Azért várjuk el. így aztán helyénvaló. Az egész azon az elemi érzésen alapul. ha az emberek látnák. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. 24. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. hogy imádkozunk érte. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. és segíts. és jó útra térhessenek”. Eddig úgy tudtam. Talán az a félelem diktálja mindezt. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. -(62)- . Egy szó sem esik arról. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. mert mi jobb emberek vagyunk. Persze az is lehet. hogy Isten bennünket segítsen. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva.

hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. hogy nincs az az erő. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. és legalább három hétig kitart. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. bár ezt már akkor sejthettük.000 ember életébe is kerülhet. 1941. mint akár több ezer légitámadás. 7. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. hogy valamivel ellensúlyozzák. Azt hiszem.. Tehát megoldódott a rejtély. s így szükséges. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.. IV. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Közben hallani. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. Tegnap Belgrádot bombázták. mikor kivonultak Bengáziból. bár Hitler még így is jól járna. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. ez alighanem így is van. Tovább tisztázódhat a -(63)- . és ma jelentették be először hivatalosan. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. Felteszem. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. a műszaki leírások alapján. Ám ennek nincs közvetlen. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk.csatahajókat. hogy Görögországban 150. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hogy egy sikertelen megszállás 100. így valószínű. mindenesetre nehéz nem észrevenni.000 főnyi brit sereg állomásozik. érzékelhető hatása. nincsenek például fegyvereink. Rajzok készülnek majd.000 vagy akár 500. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. hisz általános a vélekedés.

(.helyzet. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Mulatságos lenne. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. 102 A matapan-foki csatáról van szó.) Egyre kevesebb a munka. katonai szakíró. most hirtelen rájönnének. és küldenek-e követet a császári udvarba? (... Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. -(64)- . hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. ha az ember 2-3 évre előre gondol. Persze. )Immár világos. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. A britek-minden veszteség nélkül . hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. Etiópiát mindenesetre elvesztették. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. A legjobb esetben talán még szűken vett. hogy beleszorítják őket a tengerbe.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek.. (. talán politikailag helyes volt meglépni ezt.. Nem tudni. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált.. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. Szinte látom. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték .elsüllyesztették a Zara. hogy a katonai behívókat egyben arra használják.

8. Most olvastam épp az M. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket.I. Állítólag Francis Beeding. s ez rendre azt igazolta. „hősies” stb. mint „dicső”. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. de tudván. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. Rosszabbat vártam. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. s igen nehezemre esett. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet.O. Például az.103 bestsellerét. hogy ejtőernyők. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. hogy pár napig nem is lehetett kapni). of Information -(65)Tájékoztatási . ez szeptember 7-én volt). az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. Emlékszem. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. elszalasztották az esélyt.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. hogy olyasvalamit hozzanak létre. hogy nem volt annyi eszük. csak sajnálom. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. IV.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. a regényíró állította össze. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. . amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. 1941. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. pontos. tényszerű ismertetőt.

majd így szólt: .Ez volt Trafalgar.Akárcsak Madrid. még ki is mentem megnézni. Később. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. hogy győzelmet arat. Aznap éjjel. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. de más fronton még várható. de az óriási tűz engem is megbabonázott.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert.A kapitalizmusnak vége. Hugh Slater. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. aki az ablakban ült. lángol-e még. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. Rajtunk az ítélet. Kimentünk a tetőre. -(66)- . Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. miután a németek láthatóan elálltak attól. egyszer csak megszólalt: .105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. azt mondtam Fyvelnek: . egy darabig onnan néztük a tüzeket. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Én mindenesetre nem így éreztem. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. hogy felébresztettek a robbanások. Most jön Austerlitz. . mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát.

hogy egyáltalán kiadták. Csak erről beszél mindenki. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. amíg lehetett. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. 11. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. ha a görögöket cserbenhagyva.gondolom. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. Ez is igen baljós előjel. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát.persze nem volt egy darab se -. IV. s amikor megkérdeztem. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. A nagyokosok szerint ahelyett.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. és Görögországba küldtük őket. legalább kettő jut minden századnak. 1941. A tegnapi lapok megírták. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk.106 Ma este igen rossz hír érkezett. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . IV. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. -(67)- . kapunk-e gépfegyvert. amikor rosszul áll a szénánk. Hol van már az az idő. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. 9. A közlemény súlyát az mutatja. 1941. a Balkánról alig esik már szó. hogy kivontuk csapatainkat.

de mégis. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. de ez más lesz. és a Sunday Express. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . mely igen sötét képet fest a jövőről. azok a forradalmi változások. amely alig különbet. Semmi hír .1941. mint gondoltam. Ahogy visszalapozok a napló elejére. most is zajlanak. se Líbiáról. Úgy látszik.. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. Isten tudja.. a köznapi ember számára kevésbé érthető. hogy még mindig érvényben van az utasítás..se Görögországról. Lehet. Az egyetlen. -(68)- . A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. 13. azt látom. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. amelyekre számítottam. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. és megszilárdul a helyzet. csak éppen nem adhatják tovább. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. 12. Akivel csak beszéltem. 1941. ami némi reményre jogosít. abbahagyom a naplóírást. francia hajókkal. IV. csak sokkal lassabban. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. IV. amely még ezeknél is pesszimistább volt. Nem hinném. vagy legalább egy részük. hogy a politikai helyzet javulni fog. Az a két újság.. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. mind lehetségesnek tartja.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla.

míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. mint a középosztálybeliek. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. nem tűntek el. bár ezt Kairóban107 még tagadják. Nagyon igaz. aki jól ismeri Dél-Afrikát. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. az utóbbi a valószínűbb. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. arra számítva. IV. csak éppen a tempóját nem. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. Persze. és elvágták a tobruki angol csapatokat. mások azt állítják. amit a reklámokról írtam. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. A németek az egyiptomi határig nyomultak. Mindjárt feltűnik. de Tobruk kitartott. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. de már sokkal kevesebb van belőlük. hogy létszámuk aránylag csekély. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. döbbenten láttam. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították.Olvasom a bejegyzést. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. míg december 4-én megérkezett az erősítés. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. Megrázó hírek. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. D. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. s az is erősen hihetőnek látszik. 1941. Azt hiszem. Connolly mondta egyszer. micsoda szedett-vedelt társaság ez. -(69)12-én hamar akció végül . 14..

anélkül. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. A másik pultnál meg szól a gramofon. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. hogy beismernék. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. és mivel kissé késtem. . és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. leszámítva azt a jelentéktelen esetet.. Görögországról semmi hír. drága uram. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. tudja. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. igen nehéz elképzelni.Jaj. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna.úgy tartja. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket.. éppúgy. IV. megkérdeztem a tulajdonosnőt. ha én nem kérem. 15. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . mi nemigen szoktuk bekapcsolni. nem figyel rá senki. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. 1941. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. mi is történik. melyben az oroszok megígérik. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. Mindez akkor. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. hogy kivonulnak Kínából . hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat.persze csak fokozatosan. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. Ha nem így lenne. mit mondtak be korábban. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. akkor máris megérte. hanem azért.

. és a mentők is ott várakoztak.” (Parlez vous. 22. betértem egy kocsmába. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. 1941.. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. Az ember már-már úgy érzi. IV.70 km távolságra! . Szerencsére nem a sírok közé csapódott. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. Ez volt az egyetlen reakció. Emlékszem. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).bizonygatja mindenki. Ma reggel. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Barnsleyben voltam éppen. A szombat éjjeli „blitz” még ide . is ugyanezt mondja. Két-három napja újra Wallingtonban. Igaz. és E. Az utcát mindenesetre lezárták. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. aki rendesen tudott volna aludni. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. -(71)- . IV. . de azért E. hogy egyszer bekövetkezik. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. Egy másik a St.vidéket. 1941..is 108 „Mondja csak. és miután hallottam a hírt. 17.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. Persze. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Persze. Senkivel sem beszéltem.Én még csak le se hunytam a szemem! . amitől már régóta tartok.. francia) . ez képtelenség. John’s Wood-i temetőt találta el. többeknek megjegyezve.

sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. hogy 109 Orwell gyanúja. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. hogy a németek nem hullanak úgy. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. Még nem tudni. Athéntől kissé északra.elhallatszott. rádiójegyzetemet stb. Ha az újságok híradásai igazak. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. is beleértve. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. -(72)- . Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák.. Churchill kezd úgy beszélni. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. mint a kéve. minden bizonnyal hamarosan várható.. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. Furcsa lenne. Engem legfőképp az zavar. fanina felé. Olyan ez.” Kíváncsi vagyok. Gibraltár megtámadása. minden még ezután megírandó cikkemet. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. hogy sikerül majd. vajon azt teszik-e. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. nem így lesz -. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Amióta itt vagyunk. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. megalapozott volt. Churchill a minap azt mondta. amit kell. stb. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. milyen hatalmas veszteségeket okozunk.

25. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. IV. és így tovább. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. hány emberünk van ott. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. 1941. Eszerint az elesettek 55.110 Mindaddig. 1941.ÚjZéland: 13. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . hogy a görög hadsereg.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. milyen hadállásokban.8%-a származott az Egyesült Királyságból. A Daily Express burkoltan arra célozgat. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik.1% Új-Zélandból. Különben sejtelmünk sincs. IV.mindez még hasznos is lehet. vagy csak egy része kapitulált a németeknek.Ausztrália: 13.55%. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. Az oroszoknak dönteniük kell. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. hogy ellenállnak-e a németeknek . hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. hogy mennyire tudják tartani magukat. 24. -(73)- . hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. 23. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. hogy ne álljanak ellen.1%-a Ausztráliából és 19. a görögök visszavonulóban vannak.55% . Mindössze annyit lehet tudni.a hülyébbnél elháríthatnád.

csak kutyaeledelnek. 28. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . most mindenféle hússal üzletel. 25. 1941. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. V. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. nem akar. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. vagy esetleg a harmadik. körülbelül 30. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony.az ára -. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok.. IV. ami tényleg magával ragadta az embereket. C. Csupán annyit tudtam kivenni belőle.111 Gondolom. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. hogy nem képes. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. Tegnap eljött hozzánk egy ember. 2. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. avagy tétlenül elnézik.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. IV. -(74)- . Milyen kár. de bármelyiket választják is.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. bár azt hiszem. 1941. mert nem volt mivel etetni őket. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt.

ahogy a tűpárnát tartotta. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. újabban az egész cég erre állt át.ez egybevág a német hadijelentésekkel. mivel úgyis megegyeztünk. de ez számunkra nem gond. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. felszerelésük jó részét és 12. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. mint az íj és a nyílvessző”. gondolom.000 embert.000 körül. Hátrahagyták összes tankjukat. az ausztrál kormány egyik minisztere.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. 8. majd elnöke lett. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. mert folyton csak fegyvertokokat szab. aztán egyszer csak halljuk. az is ugyanúgy készül.000 járművet vesztettünk.tisztes ábrázatú. V. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. miután bejelentették. mint arról korábban tájékoztattak. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. Katasztrofális.000 ember. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. mindenféle volt közöttük.000-re teszik. A veszteség állítólag 3. mint a bútorhuzat. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. Mint mondja. s úgy hagyjuk el a porondot. hogy kevesebb katonánk volt ott. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. politikus. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. amiben mindent odaígérünk nekik. úgy látszik. nyilvánosan kijelentette. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. 1941. valójában 55. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. Spender113. A hajókról nem esett említés.. ügyvéd. és hét-nyolcezren estek fogságba .. Persze az is lehet. Mesélte. 3. -(75)- . hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek.112 Azt mondják.

Valahányszor csak elképzelem. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. csak annyi bizonyos. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. Ha olyan ügyért harcolunk. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. V. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . Iránban mozgósítás van.csupán azt jelzik. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. Itt-ott nagyobb családokat is látni. 6. Békésen alszik mindenki -(76)- . ám biztosan valami rosszat jelez. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. nincsenek fenntartásaink. A tiszta. apa.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. folyton az az érzésem. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. Főleg a fiatal házasok ilyenek. 1941. amiben igazán hiszünk. pusztán azért. ha csak a puszta harcról van szó. Előre látható. Sosem tudni előre. a kicsik sorban fekszenek. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. meglepő látvány tárul a szeme elé. A törökök felajánlották. ami nem túl jó jel. Érdekes. A semleges államok megtámadását illető aggályok . anya. mit fognak tenni. mert hiányzik az akarat. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek.és azt hiszem. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. s menten elgyámoltalanodunk. gyerekek. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. akár a nyulak. hogy balul üt ki. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba.

melynek üzenete nem egyéb. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. mintha viaszbábuk lennének. égre szökő lángokkal. 1941-ben leváltották. 1941. kintről valaki kiabált. ez az első eset. A füst csak igen lassan oszlott el. ez az első diplomáciai lépés. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. -(77)- . de úgy tűnt. E. Az elmúlt napok legfontosabb híre . mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. külügyi népbiztos. de megmaradt alelnöknek. Nyilvánvaló. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. felkelt és kinézett az ablakon. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. hogy mindez német nyomásra történt. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. s a szobában sem keletkezett kár. Felkapaszkodva a tetőre. 114 Vjacseszlav Molotov. Az éjjel komoly légitámadás volt. amikor találat érte. hogy az oroszok bejelentették. az egyik. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is.a kicsik hanyatt fekve.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. valami raktárépület lehetett. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114.az erős lámpafényben . hogy épp benne voltam egy házban. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. tőlünk nyugatra. Lefelé menet közölték velünk. kiváltképp nagy volt. s hogy mindenki maradjon a lakásában. meredek. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. hogy a mi házunkat találták el. 11. Az ablakok épen maradtak. Gondolom. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. netán mindkettő ellen. V. Immár bizonyos.

a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. Ilyenkor az ember azt viszi magával. Később kiderült.-ékhez. s láttam. Később megjegyeztem E.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. akik teával kínáltak. Hallottuk. amit a legfontosabbnak tart. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. gondolván. hogy tényleg ég a ház. és a bent lévő autók kiégtek. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt.Talán azt hiszed. csupa korom vagyok én is. amint kiabál valaki: . hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. és talán nem lesz módunk visszajönni. -(78)- . s én csak utólag döbbentem rá.Igen. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. hogy a folyosón nem lehetett látni. milyen sötét lett az arca.nek. hogy menjünk ki. Elmentünk D. mire ő visszakérdezett: . Magunkra kaptuk a ruháinkat. amit hónapok óta őrizgettünk.

továbbá mindazon térségek neveit. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. bejelentvén hogy Hess megőrült. Darlan116 Sztálin. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. aki 1941.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 1941. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Franco . 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Spanyolország. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. Még csak ötletem sincs. Szíria. május 30-án Iránba menekült. remélve. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). a Führer helyettese. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte.1941. Irak. Csak azt tudom. iraki nácibarát miniszter. Hitler közeli barátja. Egy hónappal később rövid harc. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). 13. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. Utóbb többször is felmerült. Churchill nem akart tárgyalni vele. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Rashid Ali117. és Rashid Ali 1941. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). Alfred Hornként mutatkozott be. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Az egész ügy merő rejtély. V.

nincs esély arra. már akkor. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. vannak még emberek. Az egész világ ellenünk van. amikor nem vettük be Dakart. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. a Kanári-szigeteket. Ezzel szemben a valóság az. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. hogy ez történik majd. Tangert és Szíriát akkor. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. akik meg tudnak lepődni azon. Úgy tűnik. hogy ember. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. talán még Amerika is. a lakosság fele pedig éhezni fog. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Szíria.) miatt Dakar. a Kanári-szigetek. hogy ez már-már törvényszerű. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra.tolni. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. amikor még megtehettük volna.könnyedén be lehetett volna keríteni. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. hogy nem fog sikerülni. mikor Franciaország a háborúból kilépett. mi biztosan el is toljuk.és fegyverhiány (repülők. legalábbis szerinte . Persze. lesz titkosrendőrség. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. szégyen!” Úgy látszik. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. -(80)- . és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Tanger. Az ember kezdi azt hinni. hogy mindent veszni hagyunk. Churchillnek és társainak az lehet a terve. ha kiderül. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. hadihajók stb.

V. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk.600 brit.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. 24. Darlan nyilatkozott. 1941. Szíriáról. Valaki megsúgta. hét cirkáló. mint Angliában. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. 17. Lehet.540 ausztrál. így azt. Úgy tűnik. A német légitámadás május 20-án indult. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. Ezt az arcátlan. 10. vajon képesek-e elfoglalni Angliát.960 brit. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. Ha csak 10-20.1941. hogy így van. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. A brit -(81)- . új-zélandi és ausztrál. Irakról semmi hír. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. Három csatahajó. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. egy repülőgép-anyahajó. hogy hány ember védi is a szigetet. 21. V. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. és majdnem ugyanannyi görög volt. ha Kréta csakugyan próba. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. szervezetlenek voltak. és milyen a fegyverzetük. V. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. még úgy is. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor.700 új-zélandi és 6. 25. 7. légvédelmük szintén gyenge volt. 1941. majd ejtőernyősöket vetettek be. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. (Liddell Hart szerint összesen 28. csak végre ismernénk az alap tényeket.300 görög. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). Mindenki Krétára figyel.

000 görög volt. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába.500-at mentettek ki. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná.olvasni. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. Az. Kivonulunk Krétáról. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. 31. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt.500 Krétán szolgáló katonából 16. annak tagadása. 1. -(82)- . hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. a mentegetőzés. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. Arra sincs magyarázat. V. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. és 14 gép védte Szuezt. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. A brit csapatok Bagdadban vannak . hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére.bár még jobb lenne azt hallani. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. VI. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. ebből 2. 1941. 122 A 42. 13. és csak utána az etiópot. bár rideg.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. hogy hányról is van szó. 1941. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre.

Hitler eleinte habozott. mint azt a sajtóval tudatták. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.200 brit. 3. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát.996 új-zélandi). hány kereskedelmi hajó. azt mondják.000 brit tengerész esett áldozatul. Miként K. VI. tank és repülőgép.. 3. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. 1941.000 embert kellett elszállítani. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el.000 ember.583 embert vesztettek (ebből 8.500 sebesült. -(83)- . Pár nap 123 A Calcutta. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. Összességében a szövetségesek 16. Fiji és Gloucester cirkálókat. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. A német veszteség: 3. 124 Szíriába. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el.714 halott és 2. A híradás nem felelt meg a valóságnak. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. 20. A britek arra számítottak. Ebből nyilvánvaló.. Ma reggel jött a hír. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. A teljes veszteség várhatóan 10. hogy Kréta kiürítése megtörtént.376 ausztrál és 2. S mindez teljesen hiába. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Most. valamint a Greyhound. aminek vagy 2.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Student tábornoknak. Szíriára. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. Hereward. Szuezre vagy Máltára csapnak le. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. abból legalább kiderülne. számos légvédelmi ágyú. márpedig ennek semmi jele. hogy semmi értelme Ciprust védeni.

8. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. amelyről. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. s eddig még senkivel se futottam össze. 125 Stafford Cripps. ha csak elkerülheti. 1941. 14. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. VI. A közeljövőben. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. hogy talán az egész manőver nem más. -(84)- . aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. nem fog háborúba keveredni a németekkel. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. történetesen az Anglia elleni invázióról. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható.múlva már nyilván késő lenne. mint puszta blöff. úgy lehet. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. úgy tűnik. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. VI. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. 1941. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk.

Nyilvánvaló. Az jutott eszembe. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Napok óta rendkívüli a hőség. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. -(85)- . legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. Íme.126 1941. VI. VI. ha nem is tudják megállítani. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. hatalmas közönség előtt. Rendkívül izgatott mindenki. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Mindez nyilvánvalóan jelzi. 20. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. 22. Általános a vélekedés. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. 19. s megállítottak három finn hajót is. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. 1941. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül.ámbár azt hiszem. hogy ez „jól jön nekünk” . s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . és ezzel. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak.1941. ez a jutalom. VI.persze csak akkor. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami.

hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. ma igen jó beszédet mondott. amíg leszámolnak Angliával.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. Churchill. Mit gondolnak vajon ezek. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. 23. úgy találtam. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. bár lesz annyi eszük. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. A legrosszabb az az egészben. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. hogy gyorsan véghez tudják vinni. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. ha nem lennének biztosak benne. VI.ha nem is sokan – a gazdagok között. csak úgy. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. mint a baloldali pártokat. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. bár igen meggyőzően hangoztatta. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. akik nem bánnák. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. Persze akadnak néhányan . A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. a légierő és a flotta legénységét. úgy vélem. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. miként hatna. sőt magukat az oroszokat is. hogy őszintén ajánlja a segítséget. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . 1941.

s még azt is meg merem kockáztatni. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. s újra támogatják a nácikat. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Persze nyomban hangot váltanak majd. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak.000 font jövedelemből élők.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. mi több. Meglátja. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Azon múlik minden. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. a kommunisták. Orvos (külföldi. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Tíz -(87)- . mint az első háborúban. Három éve még az évi 1. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Kétségtelen. az esetben érdekük. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. hogy ennek maga Sztálin a feje. úgy hiszem. Egykettőre hazavágják a nácikat. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. éppúgy összerogynak majd. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal.

ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . Az esetben. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. itt most nem állnak fenn. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. ereszd meg” -. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. E szerint bevették Lemberget. 1941. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. (. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. Már egy hét múlt el. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. többféle magyarázata is lehet. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. -(88)- . hogy a németek azért kiváló katonák.) Némelyek máris látni vélik Sztálint.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. Akárcsak az emigráns fehérek. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.még ha lesz is némi „húzd meg. VI. hogy szamovárt áruljon.. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. s alighanem elfoglalták Litvániát is. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. Hisz azok a politikai viszonyok. Nem tudni. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. 30.. Mindenki arról élcelődik. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. Állítólag túlszárnyalták Minszket.

A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. Mindenesetre elég sok időbe tellett. -(89)- . Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Sztálin rádióbeszéde nem más. VII. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. 1941. 3. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. Churchill beszédének méltó párja. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. melyben egyértelművé tette. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. A felek vállalták.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. s mint ilyen. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. jóllehet formális szövetség még nem létezik. legalábbis e pillanatban. szögesen ellentmond mindannak. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. mint az a tény. amelynek nincs angol megfelelője. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait.

1941. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. de ha semmivel nem próbálkoznak. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. s ettől. 6. hiszen őt úgymond a „lélek”. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. lám. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. nem indítunk szárazföldi támadást. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. Több lap is türelmetlen. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Azt aligha hiszem. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. VII. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Ha a németek helyzete megengedné. láthatóan nemigen készülnek támadásra. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . Nem tudom. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. s arra sem utal semmi. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. hogy ő maga legalább annyiban őszinte.oldalunkra. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. Ha most. és azt sem tudni. mire is használnák e tankokat. ha majd netán ők is átállnak végül. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. legalábbis Angliából nem. a belső meggyőződés hajtja. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. amíg be nem bizonyosodik.

most. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . jelentése: igazság. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. Néhány ír katolikus lap mostanra. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. -(91)- . A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. hogy az belépett a háborúba. visszatértekor meglepve konstatálta. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. mégis hasonlóan ír. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. megtiltván számukra. és alighanem ez a jövőben sem várható. vajon elérték-e már a Beresinát. ha a német támadást netán már visszaverték. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. Kíváncsian várom. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. egyikük. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. Nyilvánvalóan az az „irány”. nyíltan szimpatizál a nácikkal. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről.mindezt két héttel azután. és a Truth129 néhány példányát is.000 emberre rúg. ahol kommunisták üléseztek. Az az anekdota járja. ám azt nem tudni. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. Végignéztem a katolikus lapokat. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. Az oroszok azt állítják. A németek már átkeltek a Pruton. hogy lássam. A frontokról sincsenek megbízható hírek. hogy az a „semlegesség”. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről.számíthatunk rájuk. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. Ha ez tényleg mérvadó. hogy a németek vesztesége már 700. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. úgy tűnik. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba.

mára véget ért. hogy bármit is terveznének. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. 28. az irániak már menekülnek. Ezért itt be is zárom e naplót. Az a félforradalmi időszak. VIII. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Ugyanakkor semmi jele. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. -(92)- .1941. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. de nem hiszem. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. hogy belefogjunk valami európai akcióba. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. de ezek egyre gyengülnek. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. Már csak egy hónapunk van arra. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. A keleti front. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . miként azt terveztem. amely Dunkerque-kel kezdődött.bár azért összeomlani sem fog. egy új korszak kezdetéhez érve. Úgy sejtem. mint amit elszenvedett. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el.

Akik netán tudják. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. E percben az is nagy talány. 14. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. amiből egyúttal kikövetkeztethető. azok is hallgatnak róla. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. Azt. miután a háború új szakaszába ért. de alighanem már elment. hogy csak azért küldték el. rész 1942. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna.II. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. akik képtelenek felfogni. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. -(93)- . hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. Kósza találgatásokat hallani minden felől. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. Gyakran hallani a megjegyzést. III. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Így például. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. mint a sír. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Sokan azt gyanítják.

mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. és csupa haszontalan. egy balti orosz. mint mí az angliai csatában . Bár intézkedéseit sok bírálat érte. [Másfelől viszont vannak. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. [Azt hiszem. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam.a teljes vereség ugyan elmaradt. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. maradok. majd közellátási miniszter. akik úgy vélik (például Abrams.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. hogy Beaverbrook távozik. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. -(94)- . úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. bár nem tagja a pártnak). lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. különben valószínűleg nem. de azért még nem dőlt el semmi. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. bár annyi azért igaznak tűnik. mivel nem látom be. hogy az esetben.még ez évben különbékét köt. egy kompromisszumos békekötés reményében. miként is tudnának akár a németek. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak.

nem. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. úgy tehetünk. úgy látszik. A propaganda merő hazugság. ha az ember történetesen igazat mond. nyitva a bejárat. hogy csak azért nem. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. b) Ha az oroszok támadnak először. 1942. -(95)- . mindez mit se számít.katonainál is kiábrándítóbb. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva.. sajnos. mikor ér hozzám vissza. Mégis úgy vélem. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. hogy miért. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. mit teszünk és főként. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. hogy így lenne. mert a japánok félnek az oroszoktól. még akkor is. kíváncsi vagyok. nem lehet tesztelni. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. azt mondhatjuk. hogy azt korábban el se hitte volna. akkor mi. mintha az egészet a japánok kezdték volna. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. s az ember olyan dörzsöltté válik. ha legalább tudjuk. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. mennyire hatékony a suttogó propaganda. 1942. május 30. március 11-én terjeszteni kezdtem.. akkor „mi már előre megmondtuk”. Persze én sem hiszem.

Azt mondja. a britellenesség százféleképp virít. III. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. A termelés akadozik. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). később munkáspárti képviselő. de nem követte se bombázás. baloldali politikus. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. és még csak utalást sem teszünk rá. 1942. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. mivel Harold 133 William Hickey. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. se légvédelmi tűz. amíg a légiriadót le nem fújják. s nyilván így van ezzel mindenki. 15. Eddig még nem jöttek rá. -(96)- . amíg csak lehet. 22. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. Orwell későbbi. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. 1942. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. aggasztó a közhangulat odaát. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. aki most tért vissza Amerikából. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. III. Empson mondja.

életrajzíró. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. újságíró. mindez ijesztően hatékony. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. hiszen az emberek jó része tudatlan. Az októberi forradalom után Moszkvába. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. parlamenti képviselő. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. örökbefogadás útján lett francia. akik 134 Harold Nicholson. 135 New British Broadcasting Station . mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. Alfred Duff-Cooper. egyenjogúságot a kaffereknek. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. kritikus. óva intve mindenkit. mivel legalább tudatosan az.angol nyelvű német propagandaadó. később Berlinben indított lapot. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). 1941-ben Mexikóban telepedett le. életrajzíró. majd Leningrádba ment. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. író. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. diplomata. -(97)- . ugyanakkor a BBC felkért. 137 Victor Serge (1890-1947). Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták.

hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. kiutasításukat követelve.nincs semmi hír. mind egy kedvezőbb békealkura. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. hogy Oroszország különbékét akar. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. ehelyett inkább dél felé. meg kell támadnunk Európát. Nem is annyira azért. márpedig a Kominternt eddig mindig. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. Én mégis azt hiszem. vagy legalábbis azok egy részét. Nekem úgy tűnik. s ameddig Sztálin hatalmon van. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Mindez jórészt azért van így. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Így aztán mi. mint a franciaországi hadjárat idején . mert folyton újságot olvasok. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. [Csupán akkor lenne esélye. Az egyik lehetséges fejlemény. Mindez persze. mert erkölcsileg viszolyogtató. de nem folytatná a támadást. Ugyanaz az ócska taktika.Franciaországból érkeztek. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést.] -(98)- . az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. mindenütt legyőzték a fasiszták. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Általános a gyanú. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. ha itt új kormány állna fel.

Shelvankar. 27. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. melyeket az 1. úgy tűnik. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. A leginkább elterjedt változat az volt. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. világháború idején írt.S. 139 Közkedvelt baloldali lap. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. melyek szintén a Daily 138 Dr. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- .S.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. munkáspárti képviselő. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. Egy megrögzött ellenségünk. 140 Aqneurin Bevan. Krishna S. 141 Herbert Morrison. III. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. K. Állítólag holnap kiderül végre. ez idő tájt brit belügyminiszter. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. 1942. valahogy kiszimatolták. valamennyi hihető.

Griggnek143 továbbította. hogy a lőszert nem osztották ki előre. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. vagy ha mégis. szétosztani a muníciót. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. Azt hiszem. 144 A vita Orwelltől indult. aligha vettek volna tudomást róla. G. hogy három hónap se telik bele. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. a az krókuszok. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. A késlekedés fő oka az volt. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni.a konzervatívok nem kis mulatságára. igaz. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. miután a Horizonban megjelent „Wells.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. káros hatással volt a brit közvéleményre. Cassandra142 bejelentette. Tom Jonesnak. ezt a vádat utóbb visszavonta. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. és visszatér az újságíráshoz. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. A ember már-már [H. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. és további egy órába telt. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. Hitler és a Világállam” című írása. Mindenki azt jósolja. aki azt Sir Jas. -(100)- . ha két szocialista esik egymásnak. Erről feljegyzést küldtem Dr. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. ám azt mindig is élvezik. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe.Mirrorban jelentek meg . A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél.

IV. Rossz jel ugyan. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. „(.] 1942.ha jól tudom .. az indiaiak sem örülnek neki. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. aki úgy véli. a katonák mocskolódnak.. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.) Minden harcolnak. az üvöltés. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. az háborúban újságírók így van.] Akad persze. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit.Tokióval. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. az igaz -(101)- . márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. már csak a közvélemény nyomására is. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. s megkért. remélem. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. 1. akik nem harcolnak.nem eszi” ajánlatától. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. Azt hiszem. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. a szövetségesek közül . „eszi . hogy nem mi. [Akárhogy is. s úgy látom. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol.eggyel sem. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. hogy a hadipropaganda. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev.

itt vagyok a BBC-ben. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá.hazafiak pedig. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. nem egészen öt évvel azután. harcias britellenes indiai nacionalista. Cartaphilus. Ford. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. 94-96. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. o.] Lehetetlen megállapítani. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). amikor kiderült. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. 145 Hódolat Katalóniának. Jó jelnek veszi mindenki. Ha majd eljön egy újabb háború. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. ha a németek megtámadnák. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. messze elkerülik a lövészárkokat. Azt hiszem. s annyi igaz is. egyébként semmi ok a bizakodásra.] Nem tudom.”145 S lám. 3. Gandhi készakarva keveri a bajt.: Betlen János és Tóth László. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. és sikertelenül vezette a britek ellen. hogy sokan szentként tisztelik. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. 1942. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. az esetben. Arra biztatta az indiaiakat. IV. 1999. majd üdvözlő táviratot. Mármár vigasztaló a gondolat. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. Ellenfelei úgy tartják. hogy e sorokat leírtam. -(102)- . augusztus 19-én. hogy mi a tét ebben a játszmában. minthogy hiába remélte. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. hogy a hír nem igaz.

igehirdető és propagandista. mire A. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. kiváltképp a kommunisták között. Egyszerűen elképesztő. -(103)- . hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. így szólt: . Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. hogy nem számít a függetlenségre. Még mindig azzal áltatják magukat. ahogy ma azt az angolokkal teszi. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). Mondtam is A. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról.-nak. nemigen tudja azt elképzelni. aki ez idő szerint Angliában élt. hogy azt higgye. folyvást arról lármáznak. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. újságíró. George. a fájdalommentes mártíromsághoz. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. indiai államférfi. 148 Krishna Menon (1897-1974). Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. Legnagyobb ámulatomra. [Már csak mennyiben az a kérdés. s elég balga ahhoz. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Megjegyeztem. s hogy voltaképp nem is akarja. ügyvéd. mindezzel Anand is egyetértett. író. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. felszínes Amerika-ellenességre is. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. mikor ez ellen E. tényleg készül valami. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. tiltakozott. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. Persze. Tokiót bombázzák. hogy mindenki hazudik. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség.áll a nálunk dívó. egy indiainak ezt kell mondania. mondja. Ekként még az sem okvetlen igaz. mire Pritt közölte velük. mert ha megengednék maguknak. Útban visszafelé több gép megsérült. -(107)- . Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. [E. Most már csakugyan azt kell hinnem. Fyvel meséli. 19. hogy „persze. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. hisz 153 1942. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. mintsem hadászati jelentőségű volt. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. 1942. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. hogy 1940 táján. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. mintha mi sem volna természetesebb. ha mindkét fél megerősíti. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. IV. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. no meg azért is. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. A hatás inkább lélektani. az író nővére. s igen meglepődött. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Eileen Blair.] Mind több szó esik egy európai invázióról.

annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. amiért derekasan küzdöttünk. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. -(108)- . hiszen e tranzakciót korábban leállították. Ugyanakkor. IV. lásd Amerikát. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. hogy a hála politikai fogalom. akkor nincs többé indok. Mégis meglep. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel.aligha kockáztatnák meg. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. hogy különbékét kössenek.] Ami pedig a második feltevést illeti.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. valamint Spanyolország megszállása -. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. akkor ez valami új fejlemény. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. ahol internálták őket. Csak kevesen érik fel ésszel. másrészt. 1942. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. az a két józan és gyakorlatias lépés. [Ha ez így van. sokan úgy beszélnek.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. 25. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. mely javíthatna helyzetünkön . a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. hogy ekkora bakot lőjenek. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból.

A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. Németországban viszont. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. 4. teljesen alaptalan. Afganisztánon át. hogy úgy tüntessék fel. felségterületen tartózkodik. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. Bósz Japán területen van. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. február 8-ig tartózkodott. 6. ahol 1943. 5. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. az máris sokat elárulna arról. mindenesetre arra vall. Indiában. hogy ha az oroszok átengedték. Általános a vélekedés Japánba szökött át.Amit tudni lehet: 1. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. Az olasz rádió bemondta. A vichyi közlemény. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. kormány bejelentette. mint bármely más irányba. -(109)- . A (német) Szabad azonosították a hangját. ám azért ez sem lehetetlen. majd onnan dekódolva sugározták. 2.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. megsúgták-e ezt nekünk is. mintha Berlinben volna. de elhárították. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. mire ez a nagy felhajtás. 7. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. hogy támogassák. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. hogy a vichyi körök is úgy vélik.

Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. Hónapok semmitmondóak alapok. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. Annál pompásabb alkalom. IV. avagy bátorítás az oroszoknak. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. 1942. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. 27. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. mikor az mégsem indul meg. hogy azután gúnyolódhassanak. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. valószínű. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. melyek mostanában hülyébbek. [Semmi hír. mint rendesen. hogy nem hagyjuk őket a pácban. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról.

” Az ember azt hinné. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. Cukrot már alig lehet kapni. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. akikkel nem értünk egyet. ha olyanokkal állunk szóba. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. [A legtöbb balos.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. ha pedig ez mégsem történik meg. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. és mitse törődik azokkal.hol megnyitva. kiváltképp azok. mindenki egyforma. de az igazat megvallva. Fuldoklunk a mocsokban. s a szellemi tisztesség. akár egy csapot -. és csak a saját érdekeit nézi. Ha szót váltok valakivel. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. csillagászati árak fejében. váltig az a benyomásom. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. ahogy a részvétet adagolják . a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. hogy becsapták. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. ha tényleg senki nem veszi be őket. pusztán a politikai célszerűség alapján. Mindenki folyvást ítélkezik. akiknek határozott véleményük van. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. vagy az írását olvasom. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. a hallgató is könnyen ráébred. mi több. Mindenki becstelen. Ugyanígy -(111)- . hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. A legmegdöbbentőbb mégis az. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. még akkor sem. Bátran lehet hazudozni. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. Ez leginkább akkor tűnik fel. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. hol elzárva.

akik 1941.] Avagy tényleg nem akad senki. szitkozódnak. 29. elég gyengécske műsor volt. Cripps beszédét leszámítva. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. hogy megtöltsék az üléstermet. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. hanem arra. miközben a képviselők felsorakoznak. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. csak épp nem hallani a hangjukat. hogy ez valaha mind plüss volt. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. IV. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos.esküdni mernék. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. hogy csak mintegy 250-en voltak . 1942. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. mindegyre az jutott eszembe. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. hogy telt ház van. alighanem nagyon is sokan vannak. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. -(112)- .még így is elegen. Most a felsőházban gyűlnek össze. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. de megszámolva a képviselőket kiderült. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. Tegnap elmentem az alsóházba. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban.viselkedtek azok.

még az is lehet. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. hogy Szingapúr veszélyben forog.1942. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. mint a szíriaiakat157. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. nyomban megírtam. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. 1643-ban -(113)- . 157 Az a hír járta. Amennyire megítélhetem. hogy 1941. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. mint egy újabb imperialista hódításról. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. mikor néhány hete megjött az utasítás . 6. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. [Sok a találgatás.alighanem a külügyminisztériumból -. mi készül”. A dolognak végül is az lett az eredménye. V.] Mihelyt kiderült. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. Annál inkább elkedvetlenedtem. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. hogy részben tényleg így történt. egyikük igazi keménykalapot viselt.

két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). több mint 80 repülőgép és legalább 1.Frank Owenre159 tippelnek. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. Ez volt az első olyan tengeri csata. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. egy rombolót. kinek higgyen. rádiós személyiség. Mindenesetre abból. -(114)- . Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. hogy úgy látják. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. de nem hinném. hogy ő lett volna. 1648-ban csatában esett el. 74 repülőgépet és 543 embert. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. író. W. hogy az ember nem tudja. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő.] 1942. Szerintem ez kacsa.-a között zajlott. 8. olyan elképesztően nagy számokkal. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. 160 Frederic Warburg. elérik céljaikat. 159 Frank Owen (1905-1979). [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések.000 ember. arra következtetek. újságíró. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. V. egy romboló.

és készséggel válaszolt kérdéseimre. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. ám én fenntartom. hogy érdemben beszélhettem vele. V. Szerdán találkoztam Cripps-szel. hogy mennyire igaz ma is. hogy ő írta volna e cikket. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Wintringham ugyan tagadja. 18. a japán kormány úgy döntött. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. hogy az emberek pártfogójukra vártak. hogy mi a véleménye Bószról. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. 15. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. A falakon régi metszetek. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. hogy Bósz német területen van. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. már azt is tudják. V. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. „sötét alaknak” -(115)indul a német . Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Felteszem. aki közel jut a politikához.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. hogy találkozzék vele. Bár az orra kissé túl borvirágos. akit igen jól ismert. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. hogy ő volt. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. s mégis. mint gondoltam volna. századi életrajzokban olvashatunk arról. 1942. Kérdésemre. 30. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. csak az tudja igazán. és „reszkettek az előszobában”. ez volt az első alkalom. az „előszobai reszketés”. mint a „minden követ megmozgat”. mi több. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. V. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát.] Cripps biztos benne. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés.] 1942.1942. 11.

hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. május 26-án írták alá. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Cripps csupán annyit mondott. 1942. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. 21. Képtelenség! 1942. Állítólag Molotov nemcsak. Cripps vitatta ezt. hogy Londonban van. V. amiről úgy véli. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti.162 A hír persze Warburgtól származik.nevezte. -(116)- . V. összevetve egymással őket. úgy ez váratlan ajándék. akár német forrásból származnak is. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. Jól jönne most egy hét szabadság. Bármit megtenne. akár orosz. 22. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. és folyvást valami küszöbönálló. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. csak az orosz fronton. V. aki felváltva túlzón optimista. 19. és kizárólag a saját karriere érdekli. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. amit mond. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Nyilván az jönne ki belőle. mivel sehol nem történik semmi. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. hogy miről is írjak. Megjegyzésemre. Ha igaz. ami még csak ezután fog felpuffadni. világrengető eseményben hisz. 1942. Molotov állítólag Londonban van. Bár így lenne. vagy sötéten borúlátó. hasznos lehet számára. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között.

” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. hogy ma senki sem teheti meg. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. 30. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). mint a rábízott legénység kiképzése. hogy tényleges dolgával foglakozna. ami nem más. V. gondoskodni fogok arról. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. amivel nap mint nap elárasztanak. . hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. 27. se pedig beosztottaikra. tegyenek arról. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. erősen sárgás bőrű. V. hétfő. de a legfontosabb tanulság mégis az. akinek olyan az arca. 1942. hogy mindez önökre nem vonatkozik.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. mi több. idősebb japán férfit. de kérem.végeztek. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. akár egy -(117)- .” Ezt lehozták a lapokban. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. 1942. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. még a rádióban is beolvasták.

Azt mondja. minden. annak oroszbarátsága miatt. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. vagy inkább. Alighanem a követség munkatársa. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. főleg Lady Astor. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. Állítólag csak azért. akik képesek a háborúnak egyfajta új. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. hogy a rendőr azért kíséri-e. aki ellenezte. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. Garvin. rendkívül intelligens a maga módján. az Astor család. Warburg. s egyben összegyűjteni.béketűrően szenvedő majomé. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük.165 163 J. Úgy véli. tudatosan venne részt ilyesmiben. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. L. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. s az Observer átalakítása is része e manővernek. valós alapja van a dolognak. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Épp csak azt nem tudni. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. ami számára értékes. mintha ő lenne a csali. s most csupán azzal van elfoglalva. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Az egész képtelen manővernek tűnik. forradalmi értelmet is adni. jobboldali újságíró. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Természetesen oroszellenesek. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. és úgy véli. elvész. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. ebből következik Churchill-(118)- . mára elfeledte az egészet. a lap tulajdonosával. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri.

Már fáj minden tagunk. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. Ezzel egyetértek. Volt egy időszak. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. 166 Desmond Hawkins. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. gyötört. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. a kéz. gyönge lányt. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. már ami a szovjet szövetséget illeti. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. mely újabban „a királynál is királypártibb”. 167 Francois Darlan tengernagy. Azt is hozzátette. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. -(119)- . amikor csakugyan arra készültek. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. Megzaklatott. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. mint ismert antifasisztát. a kedves. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. ellenességük is. „ha tudna járni”. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. szerinte még az sem kizárt. s a lélek jajgat és sikolt. a láb. a Labour’s Northern Voice-ot is. mivel azt hittem. A háború sötét Poklába vont. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Darlan167 admirális érdemeit. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. szabadúszó újságíró. hanem a szakszervezet hetilapját. a francia haditengerészet főparancsnoka. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. hogy sült halat vett. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. És fogtad őt. A szív.

Hogy meg ne illethesse más. Feltűnően kevés az autó is. lebzselnek a parkokban. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. 1942. azt. VI. ocsmány zűrzavar Királya . tennen magad Csak őt imádtad. Mert azt kívánta durva háborúd. (. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. Ne tiltakozz. Ennyi. ím a sárba húztad őt.) Állítólag itt járt. Eisenhower 1942. majd hazatért. Különben furcsa. magad Kezével jobban vérzed. 4.169 1942. benzint még feketén is nehéz szerezni. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. Nincs rohanás. nézegetik a galagonyabokrokat. Ó... Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. VI. aki A kedvesed. teljesen békés. oldja. 6. ember. őt. Csak itt-ott látni egyet. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . alig látni egyenruhát. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. Még mindig Molotovról szól a fáma. hogy tárgyaljon a szerződésről. tolják a babakocsit. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben.nézd. kinek haját A szél bogozza. Az újságok még a nevét sem említik.A rózsaarcút. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. szennyezed. ki szép. ember. Úgy látszik. hogy milyen normális minden. szelíd ma is. Nagy a forróság. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. hazád.

hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. Kingsley Martin171.lehetőségéről. hogy nyissák meg. és többnyire az a verzió az igaz. Azt mondja. Hazugságok hálójában élünk. 7. november 8-án nyílt. Akárhogy is. aki a háború kezdete óta mindent megtett. miután egy éve maga is azt követeli. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. biztosra veszem. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. 171 Kingsley Martin. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. az is csak Észak-Afrikában. -(121)- . 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. akik a vonaton találkoznak: . a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. VI. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. hogy már döntés született az invázióról. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. baloldali újságíró. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. újabb front csupán 1942. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. most egyszerre visszariadt tőle.mindezt épp ő mondja. Úgy tűnik.Berlinbe. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. A BBC megbízhatatlannak tartotta. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. és így tovább . 1942.Hová utazol? .

hogy vannak befolyásos emberek. hogy kém. a másik kommunista. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. akiről utóbb kiderült. ha Berlint mondasz. kritikus. valójában Lipcsébe tartasz. akik úgy képzelik.174 172 1942. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. Norman Cameron: költő. Úgy tűnt. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. miközben te. és láthatóan mindenre odafigyelt. június 2-án. Jack Common. mintha nem értené a megjegyzésem. én azt hiszem majd. mintha nem is érzékelné. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. Norman Cameron. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. 173 William Empson: költő. Jack Common: író. micsoda lényegi különbség. David Owen. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. David Owen: Cripps titkára. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. akinek nem értettem a nevét. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé.Hazug alak. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Guy Burgess: a BBC producere. úgy tűnt. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. -(122)- . a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. azt hiszed. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. Mikor azt mondtam erre. ha egyszer a háborút megnyertük. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. a háború októberre véget ér. hitvány gazember. Azt mondta. mivel a németek addigra kifulladnak. A szokásos hiábavaló szócséplés. Orwell barátja. például azt. Rajtam kívül ott volt még Empson.

a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. és a férfi. szintén egyetértett Cripps-szel. 1942. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. VI. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. a hatalom vagy a hízelkedés. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. Népes rajokban egyszerre érkeznek. s 2. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. ahogy együtt söprik végig a folyosókat.[David Owen. hogy egy ponton túl. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. s az a legfontosabb. mint egy pondró perspektívája. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. leülnek a portánál. és képtelen belátni. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). [Az ilyen emberek azt feltételezik. Himmler helyettese. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. akár a verebek. VI. inkább talán a felelősségtudat. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. és eközben oly élénken csivitelnek. majd június 4-én belehalt sebeibe. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. 1942. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. 11. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. várva. akit nem ismertem. Cripps tartását valami belülről kikezdte. Nem a pénz. szükségképp beszűkül a látóköre. Emellett. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát.] Láttam. mindenki azt szeretné. [A német adó bejelentette. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője.000 lakosából alig maradt -(123)- . de az az érzésem. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. 1942. hogy ki-ki megkapja partvisát. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. 10.

A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. JÚNIUS 6. a község nevét eltörölték. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. Megőriztem a jelentés egy példányát. A falut földig lerombolták. miként az is. a nőket gyűjtőtáborba szállították. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. a férfi lakosságot agyonlőtték. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. -(124)- . Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. a nőket koncentrációs táborba küldték. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. Ezáltal bebizonyosodott.] néhány túlélő. s a nevét megváltoztatták. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. minden férfit agyonlőttek . úgy. A helység összes épületét lerombolták. ahogyan a BBC közreadta.

amerikai atrocitások Nicaraguában. sőt rögzítették gramofonon is. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. brit atrocitások Indiában. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött.Valójában nem lep meg e gaztett. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. -(125)- . Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. Talán nem telik bele sok idő. hogy mások. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. japán atrocitások Kínában176]. még az sem. akik nincsenek közvetlenül érintve. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. török atrocitások. bolsevik atrocitások. Sokkal inkább az izgat. mi több. február 26-án közvetítette. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. Ezt a BBC 1942. s a lemezek mind fennmaradnak. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek.

hanem ostoba lépés is volt. amikor hasonló félelmek miatt. (A fordító jegyzete. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. -(126)- .Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. 1920-21-ben.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. (A fordító jegyzete. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. Írországban ekkor gerillaháború dúlt.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. amely nem csupán kegyetlen.) 179 A túlzott félelmek miatt. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre.

1937től a Tribune főszerkesztője. januári indulástól. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. hogy Molotov itt van Londonban. 12. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. VI.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. baloldali újságíró. ejtőernyővel dobták le őket. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. arra juthatunk. 1942. 06. Híven tükrözik szocialista nézeteit. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. író. 13. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. Nyilvánvaló. azt nem hagyják szó nélkül. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). hogy a németek még csak nem is sejtették. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). -(127)- . hordozható adóvevőjük volt.

azok keresik ezt. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. 1941.: „Most. egész létét ennek köszönheti. Olyan egységet. A munkásmozgalom döntés előtt áll.” 1942. február 28. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . mint bátran előretörni. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. november 3.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. június 21. amely épp attól nyeri valódi erejét. Történelmi válaszúthoz érkezett. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. A mi gyengénk az ő erősségük. amely leteríti az ellenséget. Ha tétlenek maradunk. hisz régóta elkezdődött már.és edenjeink sem tehetik meg. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. azzal a vereséget választjuk. a mi vitáink és kétségeink táplálják. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. november 10. ami mozgalmunk éltető eszménye. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. március 15. Szocializmust akarunk. Haladni ma nem más. nem hagyhatom el a főhadiszállást. február 24.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. Nem akarunk társadalmi konfliktust. itt van köztünk nap mint nap. Még egy 1931. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre.” 1942. 1942. vagy egy 1935. ahol már javában készülünk a végső győzelemre.

Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. és Moszkva is széles körben terjeszti. azon egyszerű okból. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. mekkora fába vágták a fejszét azzal. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. 1942. mint a mi vezetőink bennünk. június 6.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni .” 1942. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. 15. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. inkább harci riadó. alatta az író megjegyzéseivel. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. s ugyancsak kétséges .a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla.Tribune.tömegekkel találja szembe magát. amely arra szólítja a nemzetet.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. hogy a britek. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. Az persze még majd ezután derül ki. Akárhogyan is. Persze éppoly kétséges az is. vajon tisztában vannak-e azzal. VI. hogy a haditerv kivihetőe. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- .” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .

hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. VI.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre.és ez nyilván így van a többi osztályon is . Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. ha ezen információ 1942. Végül. csehül. [Elhangzott Prágában. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. feltéve. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. június 11-i keltezéssel. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. mondván. folytassa csak. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. hozzátéve. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. megfelelő jutalomban részesül. akárcsak valami apró gazemberséget is. azt családjával együtt főbelövik”. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. kezdetben még biztatják. „túl korai” stb. s a féltékeny.tartalmazza a napló. hogy a téma „nem időszerű”. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. Majd azzal állnak elő. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. 21.] 1942. melyek becsúsztak. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. és arra kérnek. 19. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. ami egy cseppet sem érdekel. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot.00 órakor. -(130)- . a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. hanem az az állandó kudarcélmény. Később ismét azt mondják: persze. majd lepöckölik. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. Aki viszont nem így cselekszik. Aki az utasításnak eleget tesz. Nálunk a BBC-nél .

hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. hogy jön egy új parancs. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. mert amit elkészített. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták.] Csak most derült ki. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. Bármibe kezd is az ember. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. és így -(131)- . majd még egy. hogy valójában már senki se tudja. ami fenekestül fölforgatta a terveket. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. nyomban ránk nehezedik a tudat. nem dolgoztak ki stratégiát. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. hogy (két évvel azután. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat.és nincs mögötte semmi elgondolás. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. hogy úgyse hallgatja meg senki. mert ha valami már félig kész volt. mert a tervek folyvást változtak. és máig sem sikerült tisztázni. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. a Polgárőrséggel is. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. Európát kivéve. az túl értelmes lett. A szervezeti rendet. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. szinte biztosra veheti. akinek van rövidhullámú készüléke. Minden mással ugyanez a helyzet. hogy voltaképp miért is vagyunk.mindezt azért nem. Hogy csak egyetlen példát említsek. nem építettek bunkereket . s ezért az utolsó pillanatban lefújták. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. mindig jött egy új parancs. egy módosítás.

hanem egy másik. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Ez már csak azért is különös. Már csak abban lehet bizakodni. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. teljes a fejetlenség. Megütközve hallottam. Semmi sem halad a maga rendes útján. mint Lord Haw-Haw. Ez most nem Joyce181 volt. mint a konzervatív jelölt. 26. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. 1. VI. kelet-londoni kiejtésű alak követte.tovább a végtelenségig. hogy ez többé-kevésbé odaát. -(132)- . aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. és a Worcesterből 181 William Joyce. VII. meg vannak elégedve velük. A madarakat. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. VI. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 1942. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. 1942. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. 182 Tobruk elestéről van szó. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. Úgy tűnik. melyet 8 hónapos ostrom után. 24. kétszer annyi szavazatot szerezve. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. a németeknél is így van. Persze biztató. 1942. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Callow End. majd őt egy másik.

mint Hore-Belishát183. 1937-40 között hadügyminiszter.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. melyet csak megnyerni lehet. libát és pulykát lehet itt látni. 3. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. aki Churchill helyébe léphetne. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. de már biztosan nem tart sokáig. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. hogy az a tény. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. hisz senki sincs. hogy bírálóit.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. A kormány helyzetét megkönnyíti. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. Régi trükk ez . Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. majd három évvel később ugyanő menesztette.] 1942. láthatóan a rosszindulat vezeti. VII. 1940-45 között független parlamenti képviselő. Isten tudja. mi lesz. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. -(133)- . hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. meddig folytatható még ez a cirkusz. Időnként furcsa dolgokat is látni. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Minden étkezéshez van tejszín. 183 Leslie Hore-Belisha. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. szinte magában is elég. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. hogy most újra kezdik. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Churchill beszédében második frontra. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. szárnyast. Churchill már nem vette be a kormányába. Nem tudom. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk.

Például már egy ideje azt mondogatják. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). amivel csak a németek malmára hajtják a vizet.Érdekes. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. 4. vajon a felesége is vele volt-e. és Gloucester csupán a bábja lenne. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. 1942. Az is szembetűnő. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Holott ez itt komlótermő vidék volna. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. A legkézenfekvőbb magyarázat. Phillips185 karalábéföldjét. -(134)- . VII. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. 1942. persze csak az alkalmas minőségűt. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. Nem tudni. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. VII. fehér pólós férfiakat. stb. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. mikor még tartott a „blitz” London ellen. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. s a gazdákat külön kérték. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. 10. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Mindig is Churchill ellenfele volt. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük.

Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. aki a Reveille szerkesztője. amihez nincs. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. mert nincs mozi. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. A lányok mind elszökdöstek a faluból. s hogy milyen áldásos. máskor tengerészeket. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Ám az. hogy jelöltesse magát. Persze. Mint kiderült. azt hagyják. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni.Tudja. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. hogy tényleg pénzelik. csupán azért. ugye. mint államilag szervezett sztrájktörés. tudják. s még az sem kizárt. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. voltaképp nem egyéb. ahol egyben kiképzés is folyt.. Nyilván hálásak neki. [Ezek a fiúk meg. -(135)- . Hipwell ellenében. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. hogy nem boldogulnánk nélkülük. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Phillips így magyarázta: . megcsinálják. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség.hallatszott mindenünnen. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . s az azt követő iszogatást a kocsmában. mindig örülünk nekik.] Mr. egy önkéntes szervezethez tartoznak. Néha tartalékosokat küldenek. de nem sok hasznát látjuk.inkább egy radarkutató központ. Bárhol indul ez a szélhámos. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna .

VII. próbálom beosztani valahogy. gondoltam. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. ha bezárok pár napra. a régi Delhi egy jellemző darabja. mint azt a tulaj mesélte nekem: . ha mindennap kapsz egy korsóval. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában.” Szóval. 22. „Sajnálom. csak a helyiek tudják a járást. Sokszor. szorosan együttműködve Gandhival.] 1942. később elnöke.kocsmák. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik.Én aztán nem hagyom. cimbora. másnap hárommal. -(136)- . Mert úgy tartom. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. annak kell ám a sör. amint a belső helyiségben iszogatnak. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). [Ha némelyik zárva is tart. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. ha valaki kinn dógozik a fődeken. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. pláne a mai hitvány koszt mellett. a hátsó ajtón át. Ha fogytán a sör. hogy az ebédet lenyomasd vele. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. Mondom: „Idehallgassál. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. ugye. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. fiúk. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár.

az urdu nyelvű újságot lóbálva: .s egy jóízűt káromkodik hozzá. mit ordibálnak a rikkancsok. nem is csak azért értelmetlen. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye.Ez annyit tesz. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. és hallom. ha az ember lemegy a bazárba. azt mondja: . mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. s amit csinálok. A minap beülök egy tongába. ha nincs túl nagy hőség. Azzal megint elfordul. A legtöbb műsor. mint Hitler! . Még mesélek majd. amit elkészítünk és a -(137)- . Újabban ritkán írok e naplóba. és hallgatja. épp az Mondanom sem kell. pusztán az öncélú. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. baromságokon piszmogva. ne hőkölj. ezzel küszködik mindenki. VII.” [„Igen mulatságos az is. Szörnyű ez a frusztrált állapot. Úgy látszik. nem vagy te Sarkar! Csak előre. holnap ellenkezőjét. ha érdekel. Különben is: kit érdekel. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Egy másik rikkancs. 23. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. Amikor kérdőre vonom a fiút. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. mert a háború eleve az. Holott csupa hiábavaló dolog köt le.Képtelenség eligazodni rajta.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. teszek-veszek értelmetlenül. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. Ma támogatja a brit kormányt. és tovább ordít: . kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Amint látom.”] 1942.Hékás.

kérte az alkirályt. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. azt hiszem. és azt kérdezte: . utóvégre Kínában köt ki. s azt hiszem. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. de később inába szállt a bátorsága. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. Viszont Hsziao Csiennek. a kínai diáknak. akik ennyit se csinálnak. Ehhez jönnek még a többiek. -(138)- . különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. Cripps. talán Kínát kellene megcéloznunk. és fontoskodva úgy tesznek. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. ha hallgatná is valaki. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. Gondolom. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. és biztosra vettem. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. mintha dolgoznának. hogy kevesebb kenyér fogyjon. amit még David Owen189 mesélt. S ez így van minden hivatalban. tényleg elengedték). főként a minisztériumokban. csak ülnek a kis kuckójukban. Erről jut eszembe egy történet. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. hogy bármi visszhangja lenne. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. nagyon magasröptű lett. bocsássák szabadon az internált kommunistákat.BBC-ben leadunk. miután Indiába érkezett. hogy nem. még nem vettem bele a naplóba. elszáll az űrbe anélkül.De honnan kommunisták? tudhatnánk. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. Ki tudja. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. igen tetszett.

a cenzor szót kivág belőle. Megvonta a vállát. ami egészen . VII. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. az egyik máltai bemondóval beszéltem. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. de a másik. 1942. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. Sultanával. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. Mind frissek és fiatalok. ugyanakkor nem gonosz. az angol. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. nem ért célba. ugyan megérkezett. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. Meséli. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Tudod. De azért a is ki tudom venni belőle. Nem volt ez más. mint a kicsattanó fizikai egészség. az egyiptomi. -(139)- . hogy a két hajóraj közül. mintha jelezni akarná. [Azt gyanítja. mely hadianyagot szállított.Ma reggel is olyan.és hogy az feléljük. Hála Mussolininek. mint egy gesztikulál) -. Az arcuk durva és mogorva volt. melyet nemrég Máltába indítottak. Mondja.izé.kérdeztem. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. . hogy is mondjam (közben mint egy szita. amely élelmiszerrel volt megrakna. Érdekes.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. VII. 1942. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. 27. 27. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. és milyen durva volt az arcuk. és nagyon rossz a helyzet odahaza.

] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. amelyeket elolvastam. Brownrigg altábornagy (18861946). 1940-ben visszavonult. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. hogy Vorosilov190 Londonban van. mindenesetre azok. hogy tartsák a szájukat. látszott rajta. augusztus 12-én Moszkvában. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. hiszen itt még csak szó sem esett róla. és úgy kalkuláltak. hogy igaz. ami. -(140)- . hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). 28. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. amely a második front ellen foglalt állást. Douglas S. aki . kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. Alighanem csak találgatnak. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. azt makacsul tagadják. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. VII. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt.A kormány utasította őket. 191 Sir W. Kémeim jelentették.[A német adók arról számoltak be. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. igen nyomasztja. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. kivéve a News-Chronicle-t. Ha mégis kiderülne. Gondolom. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. 1942. de ez nem túl valószínű. mint én.

de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. hogy benne vannak a pácban mondtam. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. amikor Oroszország még erősnek tűnt. de már jó tempóban haladunk efelé. Visszatekintve látom. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Emlékszem. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét.Úgy látom. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. -(141)- . Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. rakétaágyúkkal szerelték fel. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. egy év múlva. Ez volt az első eset. vagyis 1933 és 1941 között. A rakéták nem voltak túl pontosak. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. politikailag és katonailag egyaránt. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt.Meglásd. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Helybenhagyta. mihelyt szorult helyzetbe került. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. megváltozott a véleményed az oroszokról most.

Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek.1942. 3. Mindenesetre. Szemernyi bűntudatom sincs. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. A. éppen D. hogy elhitesse az ellenkezőjét. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . D. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. ha terveznék is a megnyitását. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. mint bármely más. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. hogy nem lesz semmiféle második front. szerint Churchill Moszkvában194 van. A. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. Ha a számok igazak. A. 1. D. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. 1942. Mondja azt is. azt is meséli. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. VIII. -(142)- . majd Teheránon keresztül utazott tovább. hogy vegyen neki még egy jércét. [És könnyen lehet. K. Azt is hozzátette. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. akivel együtt szerepelt az adásban. megerősítette ezt.ellenkezőleg: úgy érzem. VIII. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. Ardaschirt.

A kormányban általános a megdöbbenés. -(143)- . A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. VIII. 1942. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. Nyilván parancsuk van rá.] D. razziát tartott a Kongresszus központjában. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. hogy Churchill Moszkvában van. VIII. a University of London filozófiaprofesszora. mit fog utána csinálni. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. [Ahogy már lenni szokott. már azt is tudja. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. Persze. nyilván azért. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. 5. hanem elrejtőznek. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. Bár hallottam olyat is. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. hogy helyreállítsa a rendet. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. már ami Cripps politikai terveit illeti. A. de zárt körben már szó volt róla.deszantosok. de végül 1942. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. 1942. 4. nem bocsátkoznak harcba. 196 John Macmurray (1891-1976). erről nyilvánosan még nem beszélhet. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni.

] Az egy Warburgot kivéve. 1942.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. miként vonultak vissza az oroszok. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. 7. és talán Oroszországban és Kínában is. Azt mondja.Miért menne Churchill Moszkvába. Nemzeti hősként tisztelték. . valamennyien tisztában vagyunk azzal. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. ha csak annyit akarna mondani. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. Nem tudom. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. ha belegondolunk. a szokásos stílusban. Mindenki egyetért velem. amiket állítólag a japánokkal forralt. s az 1. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. mint annak idején Kitchenerét197. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. lehetetlen. hogy Churchill nincs is Moszkvában. VIII. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. miért.hangulatot keltett Amerikában. -(144)- . Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. hogy megmagyarázza az oroszoknak. ahogy jelentették. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. [Persze az is lehet. de az az érzésem. ez valahogy összefügghet azzal.

500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. és kap egy másikat. Mondanom sem kell. melyet azért kényszerültek gyártani. Az ára nem 50 shilling. több haláleset volt. és aránylag pontos. 1942. 10. ahogy korábban hittem. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). VIII. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. Nem rúg. 9. mindössze 18]. 200 Leo Amery. hogy ezt az összes brit rádió átvette. és számos letartóztatás. Azad199 és még sokan mások börtönben. Nehru. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. indiai iszlám nacionalista vezető. 2. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . elég halk. Lelki szemeimmel látom. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. Amery200 rémes beszédet mondott. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. az ember egyszerűen eldobja. s csak annyit kellett tennem. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. VIII. -(145)- . az indiai is. hogy ezt megtegye. Ha valami komoly baja van. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. konzervatív képviselő. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. nem ráz. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. azzal nagyot lépnénk előre. India nagy részében zavargások vannak. 1942. Gandhi.sajnos csak kevés sikerrel. A legviccesebb az egészben.

. mint egy katonai vereség.. amikor ilyesmit hall vagy olvas. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. „Tudjuk. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. és kezd a helyzet olybá tűnni. stb. -(146)- . szigorúan bizalmasan. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. 1942. aki India felosztását követelte. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. urai vagyunk a helyzetnek. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. nem is történt annyi halálasét.. [Ma délután.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. mindenki együtt érez velük. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. A zavargások jelentéktelenek. és azon töri a fejét. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt.] Furcsa.. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését.keseredve. [Még 201 Bokhari. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. VIII. hogy az ifjúság: bolondság. 12. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. Sok indiai. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója.

de egyáltalán nem biztos. majd ezeket írja: „.] 1942. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. kénytelen leszek egy másik. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. és mint ilyen. VIII. Ha nem javul a helyzet.újjáépítést. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. mivel épp börtönben ül. VIII. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. és mint mindig. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. hogy tényleg el is kezdem. -(147)- . Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. Horrabin beszélt ma a rádióban. akiknek már többször is írtam. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. amit nagyon nem szeretnék.ott tartok. Még az is lehet. orosz születésű belga. 1942. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek.. Isten óvjon attól. 14. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. már amennyire azt innen tudni lehet. éspedig. mint korábban. ezúttal is úgy konferáltuk be. 18. nem szalonképes. ugyanolyan feltételekkel. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam.. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát.

” 1942. hogy Angliába meneküljek. legalábbis rövid távon.” Mindez érthetően: „Félek. Ez most vagy az invázió első lépése.000-ren estek fogságba. A támadásban több mint 6.000. A rádió figyelmeztette a franciákat. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. a légierő 70 gépet veszített. A németek 297 halottat. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. vagy csak az első lépés főpróbája. és legalább 2.000 ember vett részt a támadásban. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. 1942. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. 22. -(148)- . kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. mindent megteszek. 19. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). és 34 hajó elsüllyedt. amit egyébként a mieink nem terveztek. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. zömmel kanadai katona vett részt. Minden ötödik meghalt. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. bár nehéz elhinni. VIII. a támadás még az este is folyt.000 elesett vagy fogságba került. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. az egész akció teljes kudarc. VIII. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. ezek közül 2. és úgy véli. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. még a háború előtt].fogni [talán emlékszel. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés.

205 Gyanították. Mihelyt megkezdődött a támadás. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. s mind ott is maradt. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. többségük ki sem jutott a partra. hogy nem szivároghatott ki információ. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. -(149)- . Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. Amikor minden hajó odaért. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. A védelem igen erős volt. és úgy lőtték a partot. Alig 20-30 tank ért partot. és roppant betonfedezékek takarták őket. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. nyomban kiadták a felszállási parancsot. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Mindenki azt feltételezi. szándékosan megtévesztők voltak. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. csatasorba fejlődtek. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. hogy takarékoskodjanak erőikkel. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Azok az újságfotók. de úgy tűnik. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. A többiek nem jutottak messzire. Egy hajót elsüllyesztettek. Churchill későbbi könyvében fenntartja.

VIII. valójában miért is mondta ezt. [Persze. 25. VIII. hogy Nehrut. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. hogy S. Más jelek viszont azt valószínűsítik. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. 1942. Az itteni indiaiak között az a hír járja. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja .Phenacetin. háborús idegbántalmak. 28. Bósz Penangban van. Íme. még így is komoly teljesítmény. sosem tudhatni. a szüleit ismerve.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. 1942. fejfájás. Bósz helyett. B. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. C.] 1942. Ismét engedélyezték a Daily Workert. [Szeptember 7én jelenik meg újra. ugyanazon a napon.] Nem tehetek róla. -(150)- . de nekem mégis az az érzésem. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. 27. VIII. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. A német rádió feltételezi.

Míg áldja azt.stb. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. idegzsába. reuma és kedélybetegség ellen.mindenki alig állta meg. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére.állítólag most szökött meg. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. hol segge elhever. s ezért a mi kis bábunkra. Más szóval. Szíriában komoly lehet a baj. csak az a bökkenő.. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül.fogfájás. IX. stb. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. így aztán még az is lehet. 7. és ezért lehetetlen bármilyen. És ajkán ott az elfojtott röhej.. nem Rómában. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. -(151)- . Ma reggel egy röpcédulán olvastam. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. de a milánói katedrálisban. álmatlanság. a szírekkel nem kötnek szerződést. 1942. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. hogy Szíria francia mandátum. hogy . Orwell 1942. hogy ez a szervezet már megszűnt). nem tudom miért. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. 206 Hardy darabjában. De Gaulle hepciáskodása szánalmas.

1942. körülbelül 50 csoport alakult. Lásd Münchent 1938-ban. A klubnak kisebb csoportjai voltak. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. hogy a lapot ismét engedélyezzék. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. IX. és csak a papírt pazarolják. 9. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . láthatóan kommunista. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. az ember könnyen becsapja magát. emelt szót a Daily Worker védelmében. Hiába. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. [Csupán egyetlen nő. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó.Többnyire arra hivatkoztak. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. IX. Churchill beszédeiből úgy tűnik. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. -(152)- . ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. havonta egy könyvet adtak ki. 1942. 15. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. mint a harsány követelést. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai).

és sosem veszi a fáradságot. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. Az is rémes. ha felhagynánk a bombázással is. hogy Anglia kezdte! ). hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. ám egyúttal szeretné. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra.a régi vágású katonáknak. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. hogy a hagyományos.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. 21. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. később a gránátosoknál szolgált. mi az igazság. nem ér el semmi hatást. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. tudván. hogy kiderítse. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. Etonban tanult. IX. költő. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. és nem gyengíti meg Németországot. kemény módszerekkel rendet csináljanak. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. író. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. -(153)- . Úgy véli. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. nincs értelme az egésznek. s úgy láttam. és ők követték el a legtöbb atrocitást. Meglepően defetistának tűnt. 1942.

[Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. vagy olasz használatra készült német gyártmány. amelynek kaliberét nem hüvelykben. főként a karmester. kutyák kergetőznek a gyepen. Új. A zenekar nagyszerű volt. 22. -(154)- .ami maga a júdáscsók. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. Mire Sitwell: . IX. 28. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Azt hiszem. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság.jegyeztem meg epésen. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. úgy gyártották le a fegyvereket. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. március 24-i naplóbejegyzést. augusztus 9-i naplóbejegyzést. hanem milliméterben adták meg.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. Az ima 209 Lásd az 1942. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. Így ráadásul még az az előnye is megvan. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. könnyű pára. szellő se rebben. IX. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209.

Jézus Krisztus nevében.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. mivel a kormány eltökélte. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Szerinte híreken és Laurence Brander. 5. Hosszan beszéltem Branderrel is. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. mint azt itt bárki is képzelheti. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. egyetemi tanár. később a BBC munkatársa lett. elszabadul a pokol. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. amivel másoknak is segített. aki most tért haza féléves indiai útjáról. X. író. Ha a japánok megtámadják Indiát.” -(155)- . hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. sokat beszélgettünk a problémákról. Helyzetképe annyira lesújtó. hogy ki lesz az. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. Hamar ráérzett. Műsorain sokat dolgozott. Mindig is hálás voltam neki. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. Ez persze nem érintette hivatástudatát. de aligha változik bármi. a pap végszavára: „a mi Urunk. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek.”] 1942. és mindenki készen áll. hogy leírni is alig bírom. Sejtelmem sincs. mivel senki sem hallgatja őket. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. hogy nem adja be a derekát. s azok mindenkor kiválóak voltak. hogy elviseljék. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. a karmesterpálca a magasba lendül.

vagy legalábbis az volt. X. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. 1942. igen értelmes. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Mi az ördög lesz ebből? 1942. [D. -(156)- . 10. 11. Az egyik rejtélyes testület. jött hát a parancs. hogy szabaduljunk meg tőle. azzal. Egy darabka India van most itt Angliában.] 1942. 15. Nehéz hindi tolmácsot találni. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. éppen fordítva. amiért korábban bebörtönözték. odajött hozzám. és politikailag megbízható volt.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. aki az India Házban dolgozott. hogy Kothari kommunista. és bizalmasan elmondta. hogy a háborús kormány csak porhintés. Ezt mondom én is már régóta. Miss Chitale. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. Pár hét múlva az egyik munkatársam. Kothari kissé kövérkés. azt állítván. A. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. szerint Cripps hamarosan lemond. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. mint ahány britet a németek.376 hadifoglyát. X. és részt vett a diákmozgalomban. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. Ma. X. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva.

Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. a gázsin pedig szépen megosztoznak. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. -(157)- . Ezúttal október 20-áról beszélnek. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. X. Újabb találgatások a második frontról. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. de még így is volt némi antiszemita éle. de jóval később. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. ami elég valószínűtlen. 17.is Kothari írja. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. s ezért Kothari a titkos famulusa. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Jatha ugyan jól olvas hindiül.egy zsidó mesélte. június 6-án. 1942. Nem volt túl bántó . 1944. 15. Annyi mindenesetre biztos. 211 Az El Alamein ellen 1942. XI. 1942. hiszen az is keddi napra esik. de írni már nem tud úgy. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet.

Hogy miért. * E nagy múltú. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- .Légitámadás . aligha más.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. meggyőző eredetiséggel. vajon ez esetben mi a legfőbb. május végén. izgalmas meglepetés. Mi tagadás. máig élő hagyománynak. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. mint egy nem várt vészhelyzet. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.. az élményidézés hitele. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre.. Kérdés. A második világháború könyvtárnyi napló. önismereti gyakorlat. hazai olvasók számára. arra nem túl nehéz a válasz. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. hiúság.. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. nem túl gyakori konstelláció. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. kitapintható ok. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit.alulnézetből. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. George Orwell magyarul csak most. de az egész világ jövendő sorsára. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Nos. Amerika még nem szállt harcba. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. önigazolás.

s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. verejtéket. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis.” stb.. („Még mindig semmi hír. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. Érezni szinte minden során. már képzelni se lehet..alulnézetből. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. regényterveit feladva. hónapokban.) Friss házasember.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. Ismert és számos kortársa által becsült író. csak vért. kiváltképp az első hetekben. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. „Nem ígérhetek mást. „Lesújtóbb” kilátást. Harminchét éves. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. hogy meddig bírja. gyilkos csapásaival.. -(159)- . sőt éveken át. hogy nincs más választás. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . küszködést és könnyet.” .őt. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. csupa keserű csalódás éri mégis. kipróbált férfi. aki már nagy fél tucat könyvet publikált.akár egyedül is.. Légitámadás . vélnénk. hogy behívják. a végsőkig.. sok mindent megélt. Vérbeli dokumentátor. Azt. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . Majd szétveti a tettvágy – s lám. állástalanul. a „tények megszállottja”.. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. a kortársak közül még senki se tudta. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . mely azóta szállóigévé vált.

Churchill. Oswald Mosley. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. és háború utáni ellentmondásos következményeit. képmutatás. meglepő. a defetista toryk. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt.) Így például kezdettől tisztán látja. jobb híján a hadipropaganda. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. megszállás. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. kérdés. A napló első felében .) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. abban egész biztos van valami” stb. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. Mussolinit . Orwell láthatóan erre törekszik. (V. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. menekülés. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . amint azt Orwell is rendre kiemeli. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség.ö. Csupa bizonytalanság: gyanú. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. hogy a brit hadvezetés. keserves próbatételét. Halifax. Ami a hadihelyzetet illeti. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. (Háborúban persze minden híreket követő. „Ha valamit makacsul tagadnak.

A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. Olaszországban. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. és jól látja azt is. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. ideologikus önámítás volt csupán. illúzióktól persze ő sem mentes.jócskán kerültek ingadozó. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. november közepén. mint Churchill vagy de Gaulle . mint ahogy abban sem téved. Spanyolország. olyanok. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal.legalábbis a háború első két évében . hogy mindez vágyfantázia. defetista.” * 1942. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Balítéletektől. az ellenálló mozgalmak. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el.kezeli. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. mi több. Csupán a háború vége felé látja be . mikor e napló véget ér. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. Észak-Afrika. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . sőt fasisztabarát elemek.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-.

Malinovszkij. Eisenhower. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól.sokkal inkább mindaz. Rommel. tisztes jövedelme van. Chamberlain. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Schellenberg. Pownell. Emiatt van. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. fegyverek diktálta világára. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Djilas. Patton. mint Thomas Mann. Paulus. Faludy és Márai. Rauschning. Victor Gollancztól. Cyrill Conollytól.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Ciano. ismeretségi körét. és nemcsak friss hírekhez. Guderian.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Gandhi. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Eden. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Virginia Wolf. de Gaulle. Evelyn Waugh.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Hemingway. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. főként egy háborús szükséghelyzetben. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Dönitz. Sztálin. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Herbert Readtől és másoktól. kiadók és politikusok népes táborával. Beneš. Ironside. Goebbels. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Halifax. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Hoare. Hull.). milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Horthy. Byrnes. Rokoszovszkij.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Koestler. Lássuk tehát. Zsukov stb. Churchill. Politikai pártnak nem tagja . újságírók. Montgomery.

s a főnökeivel. Sűrűn váltogatott pozícióját . úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.benzin.” Színielőadás.csalódnia kell. Az öldöklő káosz kellős közepén.. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. hogy tyúkólat fabrikáljon. ha hallgatná is valaki.jól jellemzi. Coventry és Lidice. írógép.ha tetszik: elegyes . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. mert nincs mivel etetni őket. . Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.ez a napló. whisky. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. hol a hiánycikkeket . és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. kifülelt kocsmai párbeszéd.” ) Kint és benn. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. ha -(163)- . cukor.akár egy „virtuális óvóhelyre” . a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . hogy miközben parlamenti vitákra. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. Nincsenek esztétikai skrupulusai.és naplóírói nézőpontját! . és mi magunk is tudjuk. keresne a helyét. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.lajstromozza hosszan. Hol arról tudósít. India és Palesztina sorsa. és nem baj. vagy éppen felkeresni falusi házát. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. karóra stb.míg pár sorral odébb arról. csak még rosszabb lenne.. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . folyvást figyelne. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. mint a bombázások.az általános pusztulás elől. mint a Komintern megszűnése.

tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.így nagyon is meglehet. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről.ha némileg más műfajokban is . a háború kellős közepén. e gazdag élmény. viccek. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!).. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”).) Mindenesetre . Kenneth Clark és mások. az egymással feleselő német és brit. töredékesen. hogy Orwelléknek. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent.mindez kuszán keveredik. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . Persze máig se tudni. megsemmisültek.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással.s hogy milyen kicsik a nagyok. avagy az író netán még folytatta azt. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget.. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. ideje. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. alkalma azonban már nem jutott rá. Eileent is elvesztette .mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. (Köztudott. s a háború végére az író feleségét. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. Mindez megannyi apró. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . Anthony Powell. versek. otthonukból kibombázva. Ugyanilyen érdekes. újságkivágások. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. japán és francia hadijelentések. röplapok.

s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. tényés gondolatgazdag beszámolók. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. már nem kell sokat várni. Mindezek nem kevésbé izgalmas. Ha hihetünk a nyomdászoknak. Nóvé Béla -(165)- . a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból.

Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. kötet. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .

Londonban JANN S. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. (Idézetes könyv. S.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful