George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

(George Orwell: The Complete Works. 1998. by Peter Davison. London. 1-20. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. Vol. Ed. (A szerkesztő) -(4)- .

meg hogy királyuk velük maradt. így aztán csak találgatni lehet. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.-1941. mi is történik valójában. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. 28. Ma először történt meg. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. V. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . RÉSZ 1940. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. hogy a belgák hősiesen helytállnak.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. Mindez nyilván a papírhiány jele. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. hogy képesek lesznek kitartani. hogy a mieink átvágják magukat délre. saját híradásaik szerint. kivárva amíg az magától kifullad. ha tehetnék. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. augusztus 28. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek..E.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. mégis azt remélem: a B. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást.. május 28.F. alighanem súlyos veszteségek árán. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . 1940. a másik fele pedig arról tudósít. már csupán arra van esély. kapituláljanak. (.I. A franciák.

mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. író. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. Tegnap este lementünk E. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. rajtunk kívül senkit sem izgat. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . V. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy.fog felmorzsolódni. az író első felesége. és úgy tűnt. 29.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. mi történt aznap. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. 1940. ha rádiót akartak hallgatni. hogy a 9 órai hírek előtt . diplomata. magát. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. -(6)- . Mint eddig is. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. Ha mi nem kérjük. Churchill bejelentette.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. azt hiszem.) Annyi helyről hallottam. Egyetlen érdekessége. inkább csak elhallgatják a tényeket.. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Az esti lapok ugyanazt írják. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. a szemenszedett hazudozás helyett. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. amit az újságokban is olvasni. hogy ezrek esnek el naponta. Eget ostromló baromság. hogy az egészről alig tudunk valamit. 1940. hogy nincs elég puskánk. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik... 31. a Csendes kocsmát. (. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. hogy már kezdem elhinni. ez éppen tízzel több. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. így I. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. (. és váltig nyugtalanít az érzés. VI. V. mint a reggeliek. szinte bizonyos. nem gondolom-e.. Meglepő.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. Károly szobránál a Trafalgar téren. hogy bár 1940-ben játszódik.1940. könnyen belátható: micsoda -(10)- . Ez persze részben amiatt is van így. 8.

Cripps a moszkvai nagykövet. egyáltalán nem leptek meg. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. akkor igen. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. Cripps zárta ki őt a pártból. nem holmi látnoki képesség. hanem egyszerűen az a tény. mint az úgynevezett „szakértők”. Már 1934-től számítottam rá. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette.. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. óta! -. Annak nyitja pedig. óta sejtem . sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. miféle forradalmak jönnek. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. sem a népfrontosok színlelt aggálya. miféle háborúk. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. (. Én minden esetre már 1931. de ha továbbra is ellenségeink maradnak.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. miféle világban élünk. hisz mindig is éreztem. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. mégis amikor bekövetkeztek.. ami történt. hogy valami katasztrófa készül. hogy ha nem is éppen az. ma még nem tudható. És lám most mégis. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője.Spender azt állítja: ő 1929. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. -(11)- .

hogy Norvégia föladta semlegességét. hogy képtelen vagyok rá. (. és készültem is írni róla a naplóban. VI.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. 1940. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. többé nem érdekel majd a politikai aréna. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. mint 1936-ban. Úgy tűnik. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. Kész gyötrelem. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. hisz azok után. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. Az egész világ széthullóban van. amit korábban Párizsban.. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. Azt hiszem. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk.. visszavonulásunk valódi oka inkább az. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. bár a sajtó még nem közölte. 10. mint ahogy a lapok írták. VI. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. ám most olyannyira letörtem. tudom.-vel elsétáltunk a Sohoba. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. hogy félrevezessem az orvost. s különben se sok hasznunk lenne belőle. csak hogy meggyőződjünk róla. Most vettem a hírt. 12. Így volt ez a spanyol háború idején is. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. E.1940. csak elég ügyes legyek. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. -(12)- . Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. az pedig kiváltképp dühít. Most is úgy érzem magam. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják.

D. (. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. 1940. hogy a klub tagja vagyok.V. Egy másik üzletről egyszerre kiderült..) Bármi viszolyogtató is. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. Úgy tűnik.. maga a jelenség igen érdekes. június 12-én lépett a szervezetbe. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. mivel az angolokat. (. hogy valójában svájci. Mussolini álnok. Tegnap az L. Gyanítom.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. VI.„britesítették”. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. felkészülve az eshetőségre. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. tudatván. 13. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. -(13)- . mármint azt a fajtát.. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. az éppoly szentségtörés. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. amelyről feltehető. hogy ez valami bűncselekmény volt.. mintha egy templomban levizelném az oltárt. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. 1922-ben. Orwell 1940. Akkortájt úgy éreztem. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. hogy szükség lehet rájuk. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek.

Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. a mohó 17 Kelet-londoni. Ez negatív rekordnak számít. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. és röpítik levegőbe az egészet. amin egy csizma lép a horogkeresztre. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. és egyáltalán. a bambán réveteg arcoktól. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. A részvétel amúgy igen alacsony volt. mint vártuk. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. a rikító színektől.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. -(14)- . Már csaknem bizonyos. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). Az ember lassan gondolni se mer arra. igaz. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. 1940. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. „Taposd szét!” hirdette a felirat. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. Miért nem aknázzák alá. VI. 14. ismert egykori pacifista. akik majd támaszpontként használják. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. hogy átengedik az olaszoknak. A németek elérték Párizst. hogy kormányunk végre tanul is valamit. azzal a nyilvánvaló szándékkal. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. egy nappal korábban.

akkor majd meglátjuk. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. máris 30 fontot vesztettem. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. kinek a nevére nem emlékszem. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. hogyan vehetne részletre varrógépet. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. 16. -(15)- .Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. miután 1934-ben találkozott vele. és értékálló árut vásárol rajta.igyekezettől. mint a civilizált élet fonákja. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. Nemrég E. VI. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. VI. Ha így van.20 említette. W. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Az jutott eszembe. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. Holott a legésszerűbb. Csak a nyár végéig húzzuk ki. Orwell írásainak lelkes híve. Elképesztő. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. és kiderült. utánajárt. A ma reggeli lapokból világos. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). így rikoltott: . 15. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogy Unity Mitford21. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). most gyereket vár. Erre egy ráncos képű emberke. amit valaki tehet. Redesdale második lordjának negyedik leánya. utazó és mecénás.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. de az ügylet végül meghiúsult. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt.

hát ott lett volna esélyük rá. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. és elég jól mehet neki. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. mint harcban meghalni. hogy megállítsák a német tankokat.-mel22. ő legalábbis ebben reménykedik . hogy Amerika hadba lépett.. s én azt mondtam neki. M. úgy nem marad más. akár egy koncentrációs táborban is. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket.. Új-Zélandból vagy Kanadából.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. 1940. fegyverrel a kézben. egy darabig még azután is. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. én nem fogok elmenekülni. A franciák letették a fegyvert. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. D. ha a németek tényleg megszállják Angliát. hogy nem tudták megvédeni Párizst. szerint ez forradalomhoz vezetne. Egy biztos. sem elég munkáskéz nem lesz. sőt már abból is. az L. -(16)- . szakaszom egy zsidó tagjával. VI. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. mihez is kezdjünk. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. V. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. de okvetlen harcban. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. pedig ha valahol. 17.holott maga is gyáros. Ha a flottát nem éri kár. amiről viszont még semmi hír.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Már-már képtelenség végiggondolni. (. mindenki erről beszél. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. Tegnap beszélgettünk M.

sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. Az esetben. mint haszonnal jár. -(17)- . hogy az több veszéllyel. aki most is. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. a könyveimet pedig háromszor. amit korábban írtam. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. mit tartanak a védelmi készültségünkről. első világháborús érmekkel a mellén. ami látható tetszést aratott az utasok körében. és sose hittem. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. ha kritikát írok. kivéve a gyerekes anyákat. VI. 20. nyilván olyan barbárságokat követnének el.23. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. írógéphez ülök. hogy valaha is képes leszek rá. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. csak már nem érdekel annyira . hogy megjelenjen. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. baloldali politikus..a lényeg. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. Mindent. ekkoriban a New Statesman munkatársa. 1940. mondván. újságíró. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. mivel G. Újabban. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. hazafias szónoklatot tartott. C. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. hogy megtudjam. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. legalább kétszer másoltam le.Hál’istennek. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna.hallani mindenütt.

könnyen lehet. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. ám azt mégse hinném. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb.. És lám. szerint Churchill. hogy erre nem túl sok esélyt lát. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. (. akik éppen az Alsóházból jöttek. Persze. Strauss. függetlenség Indiának stb. hogy az teljes képtelenség. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. hogy mentse az irháját. mindenki eliszkolt.). Kérdésemre C. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. a Tribune társigazgatója. 25 Aneurin Bevan. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. G. május 10-én mondott le. Biztosra veszem. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. Ugyanezen megfontolásból C.. öttagú kabinetben. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. mire közölték. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146.) C. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. Chamberlain és társai védelmére kelt. azt felelte.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. mint mi. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. -(18)- . R. ahol. Brit Gyalogdandár 1940. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. megkérdeztem Bevant és Strausst . A helyzet szerintem annyiban más. Én viszont még jól emlékszem. brit munkáspárti képviselő. szintén munkáspárti képviselő. melyben elődjének. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte.

bár az egész a modernizációtól függ. (. hogy a magunkfajtát kiirtsa.Mindinkább terjed a gyanakvás. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. -(19)- .) Ami engem illet. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. vajon mennyi az igazság benne. azokat viszont eddig még nem közölték.27 meséli. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. így az a mérhetetlen ostobaság. baloldali újságíró.D. egy percig se habozik majd. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. úgy vélem. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. akkor lesz modernizáció . és sosem tudni. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. mondván.ez még a spanyol milíciákban is így volt -... hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. hogy vezetőink sorában árulók vannak. C. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . H. ami igencsak aggasztó jelenség. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. de az is lehet. R.V.-re is. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Ámbár.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. hogy Cyrill Conollyról. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. Ha a vészhelyzet rákényszerít. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. Ugyanez áll az L.

Tizennégyen haltak meg. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. és állítólag hét német gépet lőttek le. hogy visszavonul a Hebridákra. (. ami olyannyira elterjedt nézet. mindenesetre példázatnak nem rossz. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. Felteszem.. mondja. legfeljebb a francia kormány révén. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. de békeidőben csak minden tizedik lakott). sőt talán még csak nem is láthatom újra. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. Compton Mackenzie meséli. amely nyomban átállna Hitlerhez. 1940. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. 1945 nyarán ez meg is valósult. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. valójában nem történik más. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. és váltig azon tanakodnak. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. Nem tudni. mihelyt győzelmét biztosra veheti. VI. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát.rendőrség az a testület. hogy elkerülje a légitámadást. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. H.. 22. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. Pétain és társai a másikon. ami aligha lesz az enyém. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra.) Azt hiszem. igaz-e. és nem lennék meglepve. a hír tehát feltehetően igaz. Egyelőre nem tudni. -(20)- . R. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. most mind pánikszerűen arra jutottunk.

(. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. a legcélszerűbb taktika az lenne. Ha a briteknek lenne egy. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. visszatértek az antináci álláspontra.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. mondjuk negyedmilliós. úgy tűnik. VI.. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. mint az várható volt. hogy bármi ilyesmi megeshet. ha átdobnák Francia Marokkóba. ami később antifasiszta jelszóvá lett. 1940. A kommunisták. (.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon..) Az egészben az a legfurcsább..reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. bevenném Gibraltárt. most mindazok. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . mára mennyire kiürültek. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- ... kitűzve a köztársasági zászlót. a hűség stb. Avagy micsoda komisz paradoxon az. hogy az afféle hajdani erények. könnyen mozgatható haderejük. mint a becsület. Sajnos semmi remény rá. és még azt is igen furcsállták volna. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. 24. S lám.

mint a tőkések brutális visszavágásának embere. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. francia politikus. (. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. püspökök. az egész háború nem volt más. Nyilvánvaló. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. uralkodók.. hogy ő a kisemberek szövetségese. bárkiről. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. 1945 után eltiltották a közügyektől. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. aki a tőkés osztályhoz tartozik. semhogy fölvegye a harcot. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. Bármerre néz is az ember. hogy megpaskolja az orcánk. akár stratégiai távlatból. (. Az egyetlen haszon az egészben. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak.. hogy Churchill nem így látja. a Pétainkormány külügyminisztere. tábornokok. hogy félig vagy egészen áruló lesz. váltig arra a következtetésre kell jusson. Lavalnak32. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. francia politikus. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). Sokkal inkább a bankárok.) Hitler nem más. Y. 1934-35-ben miniszterelnök. Z pozícióban van. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. nagyiparosok stb. amíg például X. amiért is előbb-utóbb mennie kell. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott.. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. A 32 Pierre Laval (1883-1945). feltételezhető. Ha arról van szó. és mindaddig.. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni.számítanak. hogy esélytelenül. Pétainnek. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. korántsem biztos. -(22)- . amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. egyeznének ki szívesen vele. mint esztelen gyilkolászás. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett.

Azok viszont. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. -(23)- . (. Ami végül is csak azon múlik. akik arra tippelnek. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy Anglia elkerülje a megszállást. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. azt hiszem. eszmei robbanókeverékéből tör ki. hogy eltörli a tisztelgést. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. és bizonyos. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. tévednek. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. A spanyolországi leckéből úgy vélem. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. akkor minden rendben.kérdés csak az. A ma reggeli News-Chronicle írja. amikor késő lesz. Ha Anglia megszállása elmarad.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival.. ahol valódi forradalom megy végbe. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. hogy már csak akkor. Félek. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. Kérdés. ha forradalmi kormányunk lenne.. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy baloldali kormányunk lesz. Oroszország. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz.

noha beteges vagyok és gyermektelen. amiért szívesen élnék. 34 Az író felesége: Eileen . ugyanakkor nem lennék soha . mint külföldön.. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. parancsot kapott.V. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. s ott megbíznának valamivel.Az L. Ha a sors úgy hozza. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. még mindig jobb meghalni. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”.és sógornője. hisz annyi minden van még. Gwen O’Shaughnessy. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. biztosan mennék is. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. hogy csupán arról van szó: nem akarják. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Azt hiszem. -(24)- . hogy mindenképp életben maradjak. Menekült vagy emigráns újságíró. és részt vehessek a propagandamunkában. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. ha a helyzet rosszabbra fordulna. E. Ámbár lehet.34 arra biztat. főleg Duff-Cooper üzenetei. akárcsak a rádióbeszédek. mint a revolver. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Nem mintha vágynék a halálra. és G. akik csak heti 5 fontból élnek. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. idegen kenyéren élni céltalanul. jól jellemzi a brit hadsereget. elmesélte. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. Ha bármi feladatom lenne. hogy menjek át Kanadába.D. Elképesztő félreértések születtek. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. aki a biztos távolból jártatja a száját.

és szerintem is van abban némi igazság. A. akiknél nem volt. csak álldogált és csevegett. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. -(25)- . még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. A puszta tény. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. szörnyen ostoba helyzet volt. hogy Angliában valami változóban van. ha meghallja a szirénát. egy lépés az egyenruha felé.35 is kedveli Churchill beszédeit. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. Természetes. VI. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban.Annak. Például Mrs. ha valami egyenes beszédet hall. mindenképpen hatásosnak érez. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. mint odaát. fizetni kell érte. igaz. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. 35 Valószínűleg Mrs. Felkeltünk. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. Végül. Holott ez az. amit ha nem is képes egészen felfogni. de ha nem hall fegyverzajt utána. de nem mentünk le az óvóhelyre. már ami Londont illeti. makacsul állítja. Később alábbhagyott a divatja. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. hogy valaki hord-e gázálarcot. 25. felöltöztünk. Anderson. 1940. Később kiderült. Tegnap egy lap azt írta. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. hogy az ember felkel. Ezzel szemben E. első jele az lesz. restell lemenni a pincébe. A házban mindenki így tett. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. hogy téves a riasztás.

a gázálarcdivat is újraéledt. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. a követelmények nem lehetnek túl magasak. VI. of Information.még akár a Francoféléket is. és ma úgy nézem. hányszor elmagyarázták. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. -(26)Tájékoztatásügyi . mi a teendő légitámadás esetén.ahogy szaporodtak a rossz hírek. Éppen tíz hónapja tart a háború.O. a németek nem használnak harci gázt.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. 1940. Talán nem ártana. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. Ma délután elmentem a toborzóirodába.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat .. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. bár néha még most is megnézik. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. aki írni is alig tudott . 27. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. még ma is megtörténhet ilyesmi. minden ötödik ember magával hordja. holott ki tudja. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. ha valaki megmutatná az M. Akárhogy is. Tekintve. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. s lám. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. félkegyelmű veterán végezte. (. Persze. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. és bárki meggyőződhet róla. levonultak a pincékbe. amíg csak 37 Ministry Minisztérium..több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra.

majd külügyminiszter. A. A németek érdeke szerinte az lenne.) A ma reggeli lapok cáfolják. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. hányan lehetnek a tudatos árulók. hogy tényleg ezt teszi. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. miszerint csak azért foglalták el Tangert. Azt mondja. amikor úgy vélte. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. M. L. Megjegyzem. Inkább az a kérdés. úgy véli. Már csak az a kérdés. külügyminiszter-helyettes.. 39 Sir Samuel Hoare.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. H.) L. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. 40 L. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. De hát az oroszok 38 R. valójában mi történt. ez idáig csak egyszer tévedett. -(27)- .. mindaddig. aki ismeri ezeket az embereket.40. (. hogy a szélesebb tömegek felismernék. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. később pénzügy-. M.) L. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. minden ítélete helytállónak bizonyult. semhogy sok szót érdemelne. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. Myers regényíró. egykori brit nagykövet Madridban. amióta a háború kitört. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. híján van a legelemibb hazafiságnak is.tehát biztos. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi...M. ami mostanra valószínűtlenné vált. (. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. Butler (1902-1984)... Orwell barátja. a télen még nem történik semmi.

ha sikerül nekik. Nagy kérdés. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. (. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.P. akiknek szemernyi hatalmuk sincs.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. mint azt korábban Oroszország tette Angliával.. 42 Independent Labour Party . amikor az I. holott elég csak egy pillantás a térképre. semmi hatása az eseményekre. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll.L. jó ideje mást se tesz. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. vigaszképpen azzal áltatják magukat. mint mi Münchenben. hogy szövetséget kössön. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. éppúgy átejtik majd Oroszországot. -(28)- . Érdekes.. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. Ha Hitler elfoglalná Angliát. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. Amúgy Pétain és társai.maguk sem gondolhatták. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. Jó példája lesz ez annak. Ezek a mozgalmárok. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek.Független Munkáspárt. Bármit tesznek vagy mondanak. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak.

29.. méghozzá C besorolással. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.még csak egy múlik rajtuk. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. és az. azt ugyanis nem deklarálta. VI. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít.) Igaz. mint bíráló volt . hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír.ellentétben a heves közfelháborodással. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. de különben kutyabajuk sincs. elutasítottak.) Ijesztő. amit sikerült elcsípnem. Nem hiszem. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. VI. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. és továbbra is őrzi függetlenségét. az ennek épp az ellenkezőjét látja.. Mindenképp biztató. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. ámbár csak némi burkolt fenntartással. (.. némi szépségfolt ezen. 1940. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. Az még csak megbocsátható volna. 1940. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok.. 28. inkább jóváhagyó. az a néhány megjegyzés. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. hogy a sajtó -(29)- . (. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. ha tényleg arról lenne szó.

és a selyemharisnya-reklámokból élnek. VI. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. Főként kiszolgált katonák voltak. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.. hogy végre a puskák is megérkeztek. C.V. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. és eltekintve attól. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.-vel és M. és nagy éljenzés fogadta a hírt. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. (. -(30)- . nem is olyan hitvány kompánia.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Így aztán mindazon lapok. amit valaha is hallottam. hogy 43 Orwell. mindjárt elmondta. Az emberek azért így is lelkesedtek. ami elvben tizenkét.D. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. vajon próbálkoztak-e már azzal.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Ma délután az L. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. 30. 1940. C. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is..-t és engem felvidított a gyászhír. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. Tegnap C. Kíváncsi vagyok. hisz maguk is a csokoládé. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. hogy abbéi még bármi lehet. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.

vagyis a lap közel egyharmada. szintén örült. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától.-ék is rosszallották a dolgot. hogy napokig még az étvágyam is elment -. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés.három lapból állnak. a szöveget apró betűvel szedik. és nem mozdult.. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. VII. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. 1940. holott ők már-már radikális békepártiak. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. hogy már azon is örülni tudunk. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. Az újságok már csak hat oldalból . a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. -(31)- .) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. aztán E. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. 1. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. (. igaz. E. amin végül is kievickélt. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . Ott hagytuk egy félórára. Még M. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb.. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. majd kidobták a gépből. Később.

A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek.A. látván. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). a spanyol anarchisták vezetője.50 közlemény. ha valami ismert személy hal meg. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. -(32)- . hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. VII. bár nő a félelem is. 49 Buenaventura Durutti. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). 3. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. Franco közeli munkatársa. 1940. régimódi német vezérkari tiszt. Mind többen vélik úgy. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. hogy a kormány tehetetlen.F. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R.

hogy csupán a francia flotta feléről . vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. használhatatlannő tették. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). hogy egyiket sem őrzik túl erősen. avagy ha mégis. A francia Richelieu csatahajót. Oranban és Mersel-Kébirben. a News-Chronicle -(33)- . Arról persze egy sort sem írnak. 7. nem sok meggyőződéssel tették. elég egyértelműen sugallja. politikai író. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 1940. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk.1940. 2 cirkálót. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. 10. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. mennyire helyénvaló volt e lépés. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. a napló írása idején liberális publicista. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. VII. 2 csatahajót. holott nyilvánvaló. VII. 52 1940. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . 8 rombolót. Az a tény.lehet szó. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál.

(. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. semeddig.. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. Simpsont és Franciaországba települt át. az ember sohasem tudhatja. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. mi több. de amikor feleségül akarta venni az elvált. 54 Edward. Ez után feleségül vette Mrs. Újabban viszont minden országban más és más. -(34)- . Sokan vélik úgy. hogy csak azért hagyják nekik. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. Windsor hercege (1894-1972). mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal.békeajánlatot tesz nekünk. úgy veszik. Napok óta nincs semmi hír. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. ha csak az nem. Wallis Simpsont. 16. Persze. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. 1940. VII. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. Számomra hihetetlen. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. a rendkívül népszerű walesi herceg. hogy Angliában akadnak csoportok. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. mint azt korábban én is feltételeztem. hasonló feltételekkel.) Gollanz új könyvét. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már.. január 20-án lépett trónra. Edward néven 1936. meddig ér el a kommunisták keze. amerikai Mrs. a Bűnös embereket. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. VIII. Nemrég még úgy tűnt. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. Még az is lehet. mint a cukrot.

bármilyen 55 Bizonytalan. Mindez előre látható volt már akkor is. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. VII. alighanem Tosco Fyvelről van szó. F. A legfőbb esemény. talán nem. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. így azt. hogy Anglia felé hajlik. Mégis.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké.. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. 56 Bizonytalan. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. W. ahogy előre megmondtam: eljátssza. Még most sincs semmi érdemi hír. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. ami egyértelműen németellenes lépés. Talán így lesz. hogy Spanyolország bármit. a sok szájhős mind maga alá rondít. és elnézzük neki. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. helyzetünket reménytelennek látja. Ez persze nem olyan ígéret. 22. 1940.. és már csak a fegyverletételt várja.küld hadi utánpótlást Burmán át. -(35)- . ami egy következő kormányt is kötelezhet. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. és ha kudarcot vall. alighanem Frederick Warburg. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. hogy összeült a pánamerikai konferencia. nyilván a németek számára. (.56 azt mondja. a világ pedig már rég nem hiszi.) Holott pontosan úgy tesz. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. és mi semmit se teszünk ellene. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak.

. G.V. rendre visszautasította az ajánlatot. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. hogy L. hogy csak tartanak tőle. melynek állítólag már 1. azzal. majd a németeknél. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. bár az is lehet. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.D. 1940. -(36)- . 25. Sokan rebesgetik. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.D. felhagyott a toborzással. 1940. azaz Polgárőrség lesz. Az olasz sajtó is ezt írja.58 is ugyanezt mondja magáról. (. 28.-t. VII.. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. VII. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban.V. ám az. mivel utálta Chamberlaint . D.) Sokan már bánják. Az L. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. Persze meglehet. Ha tényleg így van. és új neve: Home Guard. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. hogy összeállna a Tory klikkel. ámbár ez nem is oly hihetetlen.300.57 Én legalábbis nem hiszem. mint aminek egy hete voltam szemtanúja.000 tagja van. 58 Azonosíthatatlan személy.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -.mennyiségben importáljon.. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. csak féltékenységből és intrikából dacol.

Szélsőséges nacionalista. kis baloldali pártokról. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. noha egész életét Angliában élte le. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. kommunista. aki szerint Hitler nem igényli. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. -(37)- .majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. Emberem azt állítja. szélsőjobb.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. Így tesz a francia sajtó azon része is. majd fasiszta politikus. Az apró emberke. akit később internáltak.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . Amerikában született. 62 Gaston Bergery. aki utóbb . hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. 59 William Joyce (1908-1946). akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. brit állampolgárságot sosem szerzett. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. 60 Sir Oswald Mosley. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. valójában miért. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. Furcsa. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. amely német befolyás alatt áll. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. kinek a nevét folyton elfelejtem. 61 Jacques Doriot (1898-1945). Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. hisz jól tudom. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. a Brit Fasiszta Unió vezére.csakugyan nácikollaboráns lett. bár senki se tudja. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is.

Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . ami talán arra is fényt vet. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. de az újságok azt sejtetik. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. 8. a franciákat viszont eléggé leszólta. (Sajnos elég gyatra volt. Eddig még semmi hír. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Wells jól ismeri Churchillt. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Úgy látja. mit miért csinál.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. és különös gyengéje. Wells. szerinte rendes fickó. vagy hogy karrierista lenne. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. Megkérdeztem. G. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. és nem igaz. hogy ezek az emberek. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. hogy csak a maga hasznát lesi. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. ahogy egy szovjet komisszár. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. ha elveszítjük. VIII. nem hinné. Úgy véli. s azon a feltevésen alapul.1940. Mindig is úgy élt. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. H. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Megindult az olasz támadás Egyiptom. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Perim most a legfontosabb. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. de a pénz nem érdekli.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

nyilván az -(42)- . de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. átszervezik a légiriadók egész rendjét. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. tábornok tartott. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. s azzal szépen visszaaludtam. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára.másokat kapok rajta. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. amit mielőbb meg is kell tenni. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. hacsak nem akarjuk. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. amit . hogy a légiriadók mindenkor tévesek. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. Ez nem csupán azzal jár. Hajnali három körül légitámadás volt. VIII. Tegnap este elmentem egy előadásra. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. ez pedig igen veszélyes lehet. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. 23. nem kétlem. Azt mondják. Megvetően mondta. Azzal kérkedett.. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. 1940.. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. hagyják félbe a munkájukat. Hosszan beszélt a polgárőrségről.

legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. kik miatt. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. hogy az ország végromlás előtt áll. VIII. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. 26. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval.. egy életre megtanítva arra. hogy a trágya nem ennivaló. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett.. s hogy milyen szánalmas ez az egész. és megpendítette azt is. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. Az oktalan pára nem képes eldönteni. Ettől talán észre térne a jónép. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. és azt is: miért. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. Ahogy elnézem. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. (Greenwich) Azt hiszem. -(43)- . hogy valami nincs rendjén.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. 1940. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. Tegnap azon tűnődtem. kivénhedt hadfiak. Legfőbb ideje. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogy ízlik neki vagy sem. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. (.

de olyan pokoli robajjal. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait.először igazán közelről a bombák hangját. amit Huescánál dobtak le. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. E. Világos. ha bármi fontos létesítményt találat ért. Talán egytonnás bomba lehetett. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. ám azért nem annyira rettenetes. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. s ahogy eddig is. Ma reggel mégis.) Elég nagy robbanás volt.. asszonyság. A bejárati ajtóból néztük. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. amibe a föld is beleremeg. A -(44)- . amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már.. azt álmodtam. VIII.. és halálra váltan nyomban felriadtam.. (. Hallottam.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. hogy egy bomba robban mellettem. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. 29. próbálják eltussolni. míg ezek jó ha feleakkorák. hogy a házak beleremegtek. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. Máig emlékszem arra a kettőre. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. (. 1940. és mindaddig.

XI. VIII... és aknagránátok robbannak köröttem. XI. 24 órára rendszerint 5-6 esik. ha elég távoli. mégis így lett. márpedig az emberek itt is. Általános a vélemény. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. tábori szalmaágyamon elnyúlva. s nemigen látja. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. azzal a megnyugtató tudattal. 1940.P. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere.. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára.a nácizmus. 1940.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. Sosem gondoltam volna. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . könnyen álomba ringatja az embert. (. Amerikában is. H. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. minden fedezék nélkül. A légiriadók egyre kimerítőbbek. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. és máris aludtunk tovább. régóta ezt várják. szerkesztőjével. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. hogy nem érdemes sokat törődni velük. 16. lidérces emlékeim. Akkoriban rendre azt álmodtam.. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. E. fegyverzajt hallok. hogy nyílt mezőn fekszem. 31. 23. -(45)egy ha . vagy túl közeliek a becsapódások.-vel éppen csak megjegyeztük. a . újra a spanyol polgárháborúban vagyok. hacsak az ember nem sejti. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. 1940.-vel. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. Félálomban. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. s lám.P.) Tegnap lefekvéshez készülve. hogy hidegen hagy. s én feküdnék kényelmes. erős robbanást hallottunk. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. A monoton fegyverzaj.

73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda..-t.. májusi kormányát tárgyalva Hoare.” Ami. Európa Kiadó. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt.” 72 Alfred Duff-Cooper. ám ekkorra már mind a szűkebb. még nem cenzúrázzák. mint vállalni a Hitler elleni harcot. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. és „becsületszavát” adta nekik. Halifax és Simon védelmére kel. hisz minden a tálaláson múlik. egyébiránt biztosra veszi. Ld. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. az összes brit lapot figyelmeztették. szerint. kijelentését. Habár a . Mindaddig. öt éven át tartó küldetést.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. -(46)- .P. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. hogy . vagy inkább próbáljunk békét kötni..P. P. igaz is lehet. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. 2000. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. tartok tőle. bárki képes könnyedén elhitetni. amikor Franciaország elesett. A második világháború című művében Churchill 1940. hogy nincs más hátra.. kulcsfontosságú. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. H.71 és társai titkon alkura készülődnek. H. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban.P. úgy tűnik. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. válasza: „Ugyan már. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. brit tájékoztatási miniszter. ha tényleg igaz. kényes.

és eszébe se jutott panaszkodni. C. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . és úgy véli: Anglia nagy előnye. mégsem váltak be. melódiája: monoton Tegnap C. angolbarát. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. Olaszország viszont valódi erő. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. a sajtóosztályt vezette.felesége volt. és élt már nálunk korábban is. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. C. Laval kormányzása76 idején C. Meglepően jókedvű volt. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. úgy tűnik. aki ekkor már a windsori herceg . Angliában mindenki tudja. francia újságíró. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. Edward . Mindig is azt hittem. Szerinte VIII. egyetlen európai se hitte volna. 74 Piene Comert. szerint. C. a France szerkesztőjével ebédeltem. bármi tehetséges politikus Laval. Nos. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti.. jól ismeri Angliát. VI. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. XI. Franciaország eleste után Angliába emigrált. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. 1940. 75 Mrs.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Persze itt. S. Különben C.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Azt mondja. korábban diplomata..utóbb VIII. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. jóslatai. Wallis Simpson. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. Laval 1935-ben azt mondta neki. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. 76 Lásd az 1940. 28.74-vel. mint azt itt képzelik. igaz. Edward végül is Mrs. hogy államformája királyság.

mint korábban Balbo halálának. bár azt nem árulta el.. november 14-én szenvedett légitámadást. aki nemrég érkezett Lengyelországból. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940.. víz. XII. 1. a sebesülteké ennél jóval több volt. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. A közüzemek. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.. Meséli.. villany stb. a halottak száma 550. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. és ami még rosszabb. amelyben 500 repülőgép vett részt. (. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. A német források szerint mintegy 30. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket.) Azt mondja. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült.) Beszéltem egy férfival. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. (. Ugyanúgy örülünk neki. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. 1940. mindenki amiatt aggódik. teljesen tönkrementek. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. -(48)- . S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. miként sikerült átszöknie. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. 8. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat.000 gyújtóbombát dobtak a városra. a tüzérségi tűz elől. XII.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. s legalább negyed részük földig rombolódott.

nem annyira a bombáktól rettegve. Az esszében azt írtam. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. akár a manna. XII. A bombázás legszörnyűbb.” 1941. nappal közrendre felügyel. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el.segítségükre sietnek. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. Az a hír járta. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. amíg a bombázás alább nem hagy. s a csengő sem ép. rendre azon kapom magam. 2. 29. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. hogy hibbant kis versikéket faragok. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. Az a múlt heti újsághír. inkább a félbeszakított alvás. 1940. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. Több mint mulatságos. I. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. Idézet egy újságcikkből bombák. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. kezdeti szakaszában. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek.

1941. 22. I. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. és Orwell úr aligha sejthette.Isten látja lelkemet. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. magasabb béreket. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. -(50)- . nem sokkal a franciaországi események után. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve .. és minden érintett szíves elnézését kéri. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. aminek igen örül. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. s talán joggal.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. úgy véli. német. de nyilván erre sem kell várni sokáig. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük.hogy nincs valami nagy véleményem róla. majd 1942-ben beszüntette működését. hogy ezegyszer tévedtem.. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. olyan időszakban.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. 1941 júliusában. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. . tényleg örülök. bár .” 79 Büntetés. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. Így azután én lettem nevetséges.

Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. teljes szívemből kívánom. aki amellett. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. vagy valami hasonló). pedig több mint hat órával azelőtt történt. ezrével vannak ilyenek. hogy „Éljen a POUM!”. A minap. Szovjet erő. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. Művei. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . nyomban megérezte rajtam.a következőket írta: „Óhajtom. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. Barcelonában pedig. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. de normális helyzetben eszembe se jutna. És lám. hogy „hagymáztam”. először tettem ilyesmit életemben. hogy „Chamberlainből elég!”. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. hogy tudja mindenki. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. Igaz. -(51)- . E. ahogy megcsókoltam. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Úgy tűnik. és meggyőződésem. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. újabb defetista manőver. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. Az utca tele van a plakátjaikkal. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. Az ügyeskedés menten beindul. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. 1931-66 között Canterbury érseke. akik nem képesek átlátni. A helyért ugyan nem fizettek. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. Mindenesetre tény.csak arra való. már az is erősnek tűnik. Keresztények és a kommunizmus. a POUM82 betiltása után. spanyol köztársasági párt. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak.

hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig.108 sor. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. és 1942. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. és megütötte a fülem. A Daily Worker és a Week85 betiltása . és betiltották a Daily Workert84. J. Másnap reggel Mrs. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. s a többinek is hasonlóan felment az ára. amint két nő arról társalog. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. Erwin Rommel tábornok vezetésével.000 hadifogoly! ) . Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. január 22-én vették be a brit csapatok. 84 A lap 1941. között volt betiltva. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. boltjába betérve megjegyeztem. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. I. június 21-én foglalta vissza.2 sor. szeptember 6. A német Afrika Korps 1942. mire Mrs. 1941. január 22. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. hogy „már nem tart soká” stb. J. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. -(52)- . mivel annyira zsúfoltak a vonalak). 26. mivel érezni.az ébresztőóra. stb. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. s a hóvirág is most a legszebb. Korábban ugyanis épp azért gondolta. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. G. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. még a lapok is pedzegették. 3. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. -(56)- . Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. 4. 14. hogy még mindig sokkal rosszabb. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. néhány téli viola bimbózni kezdett. 1941. Az elmúlt napokban az a hír járta. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). s ilyenkor látja. Tegnap este G.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. és a többiek mondták is. kevesen értenek egyet velem -. homályos és rossz szagú. Az altemplom nem egyéb. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. hogy visszatérhetnek Londonba.. legalábbis ezen az éjszakán nem. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak.bár jól tudom. III. 1941. Bár dúl a háború. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . hogy „valami készül” a Balkánon. Wallington. III. ha elég meleg lesz). Én mindenesetre váltig állítom .. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz.küszködött. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. III. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941.

miközben támogatta a királyság intézményét.van. arra kérte az angolokat. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. előbb ismernie kellene. vagy legalábbis azok jó része.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. Katonai diktatúrát vezetett be. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. amit az olaszok elvesztettek. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. elhárította a segítséget. Túl veszélyesnek tűnik. Ahhoz. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. hogy milyenek a szállítási eszközök. -(57)- . ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. mi történne. hogy küldjenek tíz hadosztályt. egyben meghagyva neki. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. a német támadás már április elején megindult. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Elképzelni is szörnyű. de alighanem inkább a Szueziről van szó. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. attól tartva. 95 A szövegből nem derül ki. Mindenki ezen tépelődik. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. 1935-től görög miniszterelnök. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki.

frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. antifasiszta újságíró. ha most veszni hagyjuk Görögországot. egész Európa rajtunk röhög. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. csak a felesége. Sok német. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. Ugyanakkor. Ő maga nem volt zsidó. mivel annak bizonyságát láttuk benne. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. hacsak azzal nem számolunk. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. akivel beszéltem. Én mégis azt tartom. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. csakúgy.hadisikerekkel. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. hogy nem tudunk. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. Az a baj. 97 Stefan Haffner. éppúgy. ha netán tudjuk. mint az. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. amiért hagyjuk. elképedt azon. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. -(58)- . mint Norvégiában. Másrészt viszont. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. Mint írja. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok.

annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . mint az indiai rádzsák körül. éppúgy. III. minden előzetes propaganda nélkül. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Ijesztő lenne. de tetszetős érveket máris hallani.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. s a szóbeszéd holmi új. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Greenwichre igen sok bomba hullott. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. úgy hírlik. június 17-én jelentette be. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”.itthon és Amerikában egyaránt. végre pompás alkalmunk lesz rá. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Kérdés. de csak egy gépet lőttünk le.98 1941. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. aminek használatát a brit légierő 1941. ami azután a bombázókra tekeredik. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. 20. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. Ám a szokásos álszent. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. titkos fegyvert is rebesget. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Ez hát az európai nézőpont. -(59)- .

Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. amit persze nem engedhetünk meg. A németek ugyan engedik. semmi jele annak. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. Visszalapozva e naplóban.. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. Én: „Mi volt az?” E. Bárcsak tudhatnánk. az író nővére. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. Úgy tűnik. amit küldünk. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. ez akkor sem jó így a franciáknak. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá.. majd nagy csörrenést hallottam. hogy . de senki sem mozdult. És miközben mi mindent megteszünk. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. mint azelőtt. Úgy tűnik. szakadt a víz a nyakukba. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. mondjuk. látom.. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. avagy csak elképesztően ostobák. ami megingatná a Pétain-kormányt. -(60)- . s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.: „Betört az ablak. A Greenwich templom lángokban állt. és társaik tényleg árulók. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak.csapódott be. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt.. és kevesebb közéleti eseményt említek. hogy megtartsák a búzát.-vel99 telefonáltam. amikor E. Fölöttük tombolt a tűz. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. 99 Valószínűleg Eileen Blair.

hogy gyermekei azért éheznek. akik érzésem szerint nem valódi hívők.A legrosszabb még hátra van. éppúgy élnek. hogy a püspökök megáldják -(61)- .általában olyanok. a gazdagok pedig. 1941. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. Angliában. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. ez pedig az éhínség. mint eleddig. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . valahányszor azt látom. 23. Ha elfogadjuk az államot. hogy igenis vannak. sokan ezt teszik . ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. III. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. akkor biztos. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. kényszerítő intézkedések híján. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. elfogadjuk a háborút is. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. mi a célja a háborúnak. a Női Légierős Tartalékosok stb. Miként lehet ezt elfogadtatni. a légierős kadétok. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. amit mi tényleg nem ismerünk itt. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. Még ma sem képesek felfogni. stb.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Még szerencse. Számomra nem volt újdonság. s ha így teszünk. akik Churchillért meghalnának. nemigen számít. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. hisz ez idő szerint még az sem világos.

add. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. 24. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. és jó útra térhessenek”. hogy megbánják gonosz tetteiket. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. hogy Isten bennünket segítsen.ami éppoly hatásos lehet. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. és segíts. -(62)- . az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. mint egy. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . a keresztény meggyőződés azt tartja. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. 1941. hogy valójában nem is gondolják végig. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. III. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. Egy szó sem esik arról. úgymond. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. Az egész azon az elemi érzésen alapul. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. ha az emberek látnák. hogy netán csökkenne a harci elszántság. mert mi jobb emberek vagyunk. Eddig úgy tudtam. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. hogy imádkozunk érte. nem vagyunk különbek ellenségeinknél.az ezredzászlókat. Talán az a félelem diktálja mindezt. mint a németek. így aztán helyénvaló. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. Azért várjuk el. Persze az is lehet. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. Holott bizonyos helyzetekben.

hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. ha más tervei feltűnően jól alakulnak.000 ember életébe is kerülhet. 7. Tehát megoldódott a rejtély. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. bár Hitler még így is jól járna. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. érzékelhető hatása. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. hogy Görögországban 150. mint akár több ezer légitámadás. így valószínű. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. 1941. hisz általános a vélekedés.. és ma jelentették be először hivatalosan. Közben hallani. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. mikor kivonultak Bengáziból. Tegnap Belgrádot bombázták. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. IV.. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. Felteszem.000 vagy akár 500. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. mindenesetre nehéz nem észrevenni. Azt hiszem. Tovább tisztázódhat a -(63)- . A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. nincsenek például fegyvereink. bár ezt már akkor sejthettük. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. a műszaki leírások alapján. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. és legalább három hétig kitart. hogy egy sikertelen megszállás 100. s így szükséges. ez alighanem így is van. Ám ennek nincs közvetlen.000 főnyi brit sereg állomásozik. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. hogy valamivel ellensúlyozzák.csatahajókat. Rajzok készülnek majd. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hogy nincs az az erő. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig.

a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. )Immár világos. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna.. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.. Persze. -(64)- .) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. talán politikailag helyes volt meglépni ezt.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek.. ha az ember 2-3 évre előre gondol. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. most hirtelen rájönnének. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. (. A britek-minden veszteség nélkül ... Etiópiát mindenesetre elvesztették.. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. 102 A matapan-foki csatáról van szó.) Egyre kevesebb a munka. A legjobb esetben talán még szűken vett. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . (. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. hogy beleszorítják őket a tengerbe. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. Szinte látom. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. Nem tudni.elsüllyesztették a Zara. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. Mulatságos lenne.helyzet. katonai szakíró. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg.

hogy ejtőernyők. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. mint „dicső”. hogy pár napig nem is lehetett kapni). hogy nem volt annyi eszük. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. Emlékszem. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. . és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. „hősies” stb. Állítólag Francis Beeding. Például az.103 bestsellerét. pontos. s ez rendre azt igazolta.O. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. de tudván. 1941. 8. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. ez szeptember 7-én volt). elszalasztották az esélyt. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. IV. a regényíró állította össze. of Information -(65)Tájékoztatási . az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. csak sajnálom. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében.I. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. Most olvastam épp az M. tényszerű ismertetőt. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. Rosszabbat vártam. s igen nehezemre esett. hogy olyasvalamit hozzanak létre.

105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. de az óriási tűz engem is megbabonázott. majd így szólt: . de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Én mindenesetre nem így éreztem. hogy győzelmet arat. miután a németek láthatóan elálltak attól. hogy felébresztettek a robbanások. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. Rajtunk az ítélet. Aznap éjjel. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. de más fronton még várható.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. még ki is mentem megnézni. lángol-e még. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. Most jön Austerlitz.Akárcsak Madrid. -(66)- . Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. Kimentünk a tetőre. egyszer csak megszólalt: . . 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. Később. aki az ablakban ült. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. azt mondtam Fyvelnek: . hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Hugh Slater.Ez volt Trafalgar. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki.A kapitalizmusnak vége.

nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. 11. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. és Görögországba küldtük őket.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó.persze nem volt egy darab se -. A nagyokosok szerint ahelyett. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. hogy egyáltalán kiadták. amikor rosszul áll a szénánk. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel.106 Ma este igen rossz hír érkezett. Ez is igen baljós előjel. 1941. kapunk-e gépfegyvert. amíg lehetett. A közlemény súlyát az mutatja. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . -(67)- . amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. legalább kettő jut minden századnak. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. IV.gondolom. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. 9. hogy kivontuk csapatainkat. IV. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. Csak erről beszél mindenki. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. a Balkánról alig esik már szó. ha a görögöket cserbenhagyva. A tegnapi lapok megírták. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. 1941. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. Hol van már az az idő. s amikor megkérdeztem.

Akivel csak beszéltem. azok a forradalmi változások. Az a két újság. Úgy látszik. csak sokkal lassabban. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. 12. 13. vagy legalább egy részük. most is zajlanak. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. 1941. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Az egyetlen. se Líbiáról.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak.se Görögországról. Lehet. és a Sunday Express. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. Ahogy visszalapozok a napló elejére. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. és megszilárdul a helyzet. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el.. amely alig különbet. IV. mely igen sötét képet fest a jövőről... Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. francia hajókkal. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla.. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. Isten tudja. a köznapi ember számára kevésbé érthető. Semmi hír . -(68)- . hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . hogy még mindig érvényben van az utasítás. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. hogy a politikai helyzet javulni fog. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. de mégis. IV. mint gondoltam. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. ami némi reményre jogosít. de ez más lesz.1941. amely még ezeknél is pesszimistább volt. mind lehetségesnek tartja. amelyekre számítottam. abbahagyom a naplóírást. Nem hinném. azt látom. csak éppen nem adhatják tovább.

Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. hogy létszámuk aránylag csekély. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. IV. Connolly mondta egyszer. amit a reklámokról írtam. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. 14. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. Nagyon igaz. arra számítva. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. A németek az egyiptomi határig nyomultak. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. aki jól ismeri Dél-Afrikát. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. Mindjárt feltűnik. de már sokkal kevesebb van belőlük. nem tűntek el. s az is erősen hihetőnek látszik. Azt hiszem. Megrázó hírek. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. mások azt állítják. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. mint a középosztálybeliek. csak éppen a tempóját nem. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. az utóbbi a valószínűbb. Persze. és elvágták a tobruki angol csapatokat. bár ezt Kairóban107 még tagadják. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították.. D. de Tobruk kitartott. 1941. döbbenten láttam. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. -(69)12-én hamar akció végül . míg december 4-én megérkezett az erősítés. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. micsoda szedett-vedelt társaság ez.Olvasom a bejegyzést. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is.

egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen.. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. IV. megkérdeztem a tulajdonosnőt. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. Mindez akkor. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. hanem azért. drága uram. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. hogy beismernék. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. és mivel kissé késtem. melyben az oroszok megígérik. . Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre.persze csak fokozatosan. akkor máris megérte. hogy kivonulnak Kínából . ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. anélkül.úgy tartja. mit mondtak be korábban.Jaj. éppúgy. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . nem figyel rá senki. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. mi is történik. Ha nem így lenne. tudja. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. igen nehéz elképzelni. 15. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. Görögországról semmi hír.. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. ha én nem kérem. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. 1941. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. A másik pultnál meg szól a gramofon. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt.

Senkivel sem beszéltem. 17.. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. és miután hallottam a hírt. betértem egy kocsmába.. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. Emlékszem. hogy egyszer bekövetkezik. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. Az utcát mindenesetre lezárták..Én még csak le se hunytam a szemem! .70 km távolságra! . John’s Wood-i temetőt találta el. ez képtelenség. IV. Két-három napja újra Wallingtonban.is 108 „Mondja csak. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. francia) . nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. de azért E. és a mentők is ott várakoztak. többeknek megjegyezve. és E. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. IV. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány.bizonygatja mindenki.. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne.vidéket. Igaz. 1941. Persze. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). A fegyverek egész éjjel lármáztak. Egy másik a St. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb.” (Parlez vous. -(71)- . . aki rendesen tudott volna aludni. Persze. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. 22. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. is ugyanezt mondja. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Az ember már-már úgy érzi. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. amitől már régóta tartok. A szombat éjjeli „blitz” még ide . Ez volt az egyetlen reakció. Ma reggel. Barnsleyben voltam éppen.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. 1941.

minden bizonnyal hamarosan várható. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni.. nem így lesz -. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. Olyan ez. hogy sikerül majd. Ha az újságok híradásai igazak. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. megalapozott volt. hogy 109 Orwell gyanúja. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. Amióta itt vagyunk. Furcsa lenne. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. vajon azt teszik-e. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. Gibraltár megtámadása.” Kíváncsi vagyok. mi pedig lekaszáljuk őket. Churchill a minap azt mondta. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. hogy a németek nem hullanak úgy.. fanina felé. is beleértve. Még nem tudni.elhallatszott. mint a kéve. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Athéntől kissé északra. Engem legfőképp az zavar. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. rádiójegyzetemet stb. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. minden még ezután megírandó cikkemet. amit kell. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. Churchill kezd úgy beszélni. -(72)- . mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. stb. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban.

IV.a hülyébbnél elháríthatnád. A Daily Express burkoltan arra célozgat. hogy a görög hadsereg. hogy ellenállnak-e a németeknek . Az oroszoknak dönteniük kell. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.1% Új-Zélandból.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . 1941. hány emberünk van ott. Különben sejtelmünk sincs. hogy ne álljanak ellen. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. hogy mennyire tudják tartani magukat.ÚjZéland: 13. 1941. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz.55%. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. -(73)- . hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. Eszerint az elesettek 55. 24. és így tovább. a görögök visszavonulóban vannak. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . IV.mindez még hasznos is lehet. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.55% . vagy csak egy része kapitulált a németeknek. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.1%-a Ausztráliából és 19.Ausztrália: 13. 25. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. 23. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. milyen hadállásokban. Mindössze annyit lehet tudni.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.110 Mindaddig.

Csupán annyit tudtam kivenni belőle. 2. 25. mert nem volt mivel etetni őket. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. ami tényleg magával ragadta az embereket. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. hogy nem képes. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. csak kutyaeledelnek. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. nem akar. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet.az ára -. bár azt hiszem. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. körülbelül 30. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. -(74)- . C. 1941. 1941.111 Gondolom. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. Milyen kár. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. most mindenféle hússal üzletel.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. IV. de bármelyiket választják is.. vagy esetleg a harmadik. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. V. Tegnap eljött hozzánk egy ember. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. avagy tétlenül elnézik. IV. 28. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni.

mert folyton csak fegyvertokokat szab. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. s úgy hagyjuk el a porondot. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. ügyvéd. majd elnöke lett. mint a bútorhuzat. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. politikus. felszerelésük jó részét és 12. újabban az egész cég erre állt át. Mint mondja. Spender113. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. Persze az is lehet. az ausztrál kormány egyik minisztere. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. A hajókról nem esett említés. mivel úgyis megegyeztünk. gondolom. amiben mindent odaígérünk nekik. -(75)- . s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. az is ugyanúgy készül. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre.ez egybevág a német hadijelentésekkel. mint az íj és a nyílvessző”.000 körül. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. ahogy a tűpárnát tartotta. Hátrahagyták összes tankjukat.000-re teszik. 1941. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Katasztrofális. úgy látszik. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet.. mint arról korábban tájékoztattak. és hét-nyolcezren estek fogságba . aztán egyszer csak halljuk. miután bejelentették. Mesélte.tisztes ábrázatú. mindenféle volt közöttük.000 járművet vesztettünk. A veszteség állítólag 3. V. 3.000 embert. valójában 55. hogy kevesebb katonánk volt ott. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. 8. nyilvánosan kijelentette. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van..000 ember. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50.112 Azt mondják. de ez számunkra nem gond.

A tiszta. Békésen alszik mindenki -(76)- . Főleg a fiatal házasok ilyenek. Érdekes. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény.és azt hiszem. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. mit fognak tenni. s menten elgyámoltalanodunk.csupán azt jelzik. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. 6. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. folyton az az érzésem. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között .s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. akár a nyulak. apa. Itt-ott nagyobb családokat is látni. amiben igazán hiszünk. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. meglepő látvány tárul a szeme elé. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. Valahányszor csak elképzelem. 1941. pusztán azért. ha csak a puszta harcról van szó. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. A törökök felajánlották. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. mert hiányzik az akarat. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. hogy balul üt ki. a kicsik sorban fekszenek. gyerekek. csak annyi bizonyos. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. ami nem túl jó jel. Iránban mozgósítás van. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. Előre látható.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. ám biztosan valami rosszat jelez. anya. Sosem tudni előre. Ha olyan ügyért harcolunk. V. A semleges államok megtámadását illető aggályok . akik amúgy is féltve óvják otthonukat. nincsenek fenntartásaink. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond.

külügyi népbiztos. 114 Vjacseszlav Molotov. kintről valaki kiabált. hogy mindez német nyomásra történt. valami raktárépület lehetett. égre szökő lángokkal. s a szobában sem keletkezett kár.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. mintha viaszbábuk lennének. ez az első eset. 1941-ben leváltották. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. tőlünk nyugatra. kiváltképp nagy volt.az erős lámpafényben . az egyik. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. felkelt és kinézett az ablakon. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. hogy az oroszok bejelentették. hogy épp benne voltam egy házban. Gondolom. Lefelé menet közölték velünk. E. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. Az ablakok épen maradtak. de megmaradt alelnöknek. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. Nyilvánvaló. hogy a mi házunkat találták el. Az elmúlt napok legfontosabb híre . Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. 11. s hogy mindenki maradjon a lakásában. meredek. ez az első diplomáciai lépés. Felkapaszkodva a tetőre. melynek üzenete nem egyéb. 1941. Immár bizonyos.a kicsik hanyatt fekve. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. A füst csak igen lassan oszlott el. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. V. Az éjjel komoly légitámadás volt. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. -(77)- . hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. amikor találat érte. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. netán mindkettő ellen. de úgy tűnt. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség.

Magunkra kaptuk a ruháinkat. Ilyenkor az ember azt viszi magával. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. s láttam. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt.Igen. hogy menjünk ki. csupa korom vagyok én is.nek. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. és a bent lévő autók kiégtek. amit hónapok óta őrizgettünk.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst.-ékhez. -(78)- . Később megjegyeztem E. Később kiderült. Elmentünk D.Talán azt hiszed. hogy a folyosón nem lehetett látni. milyen sötét lett az arca. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. amit a legfontosabbnak tart. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. és talán nem lesz módunk visszajönni. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. amint kiabál valaki: . s én csak utólag döbbentem rá. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. mire ő visszakérdezett: . gondolván. Hallottuk. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. hogy tényleg ég a ház. akik teával kínáltak.

Rashid Ali117. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Hitler közeli barátja. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. iraki nácibarát miniszter. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. Egy hónappal később rövid harc. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. 1941. remélve. és Rashid Ali 1941. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Irak. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. továbbá mindazon térségek neveit. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Utóbb többször is felmerült. V. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Csak azt tudom. 13. Szíria. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből.1941. Franco . május 30-án Iránba menekült. a Führer helyettese. bejelentvén hogy Hess megőrült.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Churchill nem akart tárgyalni vele. aki 1941. Még csak ötletem sincs. Darlan116 Sztálin. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. Spanyolország. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Alfred Hornként mutatkozott be. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. Az egész ügy merő rejtély. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942).

hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat.és fegyverhiány (repülők. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. hogy ez már-már törvényszerű. nincs esély arra. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. a Kanári-szigetek. amikor nem vettük be Dakart.) miatt Dakar. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. legalábbis szerinte .könnyedén be lehetett volna keríteni. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Az egész világ ellenünk van. hogy ez történik majd. Persze. a lakosság fele pedig éhezni fog. lesz titkosrendőrség. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. mikor Franciaország a háborúból kilépett. akik meg tudnak lepődni azon. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Tangert és Szíriát akkor. Ezzel szemben a valóság az. ha kiderül. amikor még megtehettük volna. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Tanger. vannak még emberek. hogy ember. hadihajók stb.tolni. Az ember kezdi azt hinni. már akkor. a Kanári-szigeteket. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. mi biztosan el is toljuk. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Szíria. Churchillnek és társainak az lehet a terve. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. talán még Amerika is. hogy mindent veszni hagyunk. -(80)- . Úgy tűnik. szégyen!” Úgy látszik. hogy nem fog sikerülni. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat.

hét cirkáló. így azt.960 brit. ha Kréta csakugyan próba. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. egy repülőgép-anyahajó.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. szervezetlenek voltak. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. V. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. hogy így van. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. 21. és majdnem ugyanannyi görög volt. (Liddell Hart szerint összesen 28. V. Mindenki Krétára figyel. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. még úgy is. Irakról semmi hír. Három csatahajó. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek).540 ausztrál. légvédelmük szintén gyenge volt. 10. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. mint Angliában. 1941. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. hogy hány ember védi is a szigetet. Úgy tűnik. Ha csak 10-20. és milyen a fegyverzetük. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. Valaki megsúgta. Ezt az arcátlan. majd ejtőernyősöket vetettek be. Darlan nyilatkozott.1941. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. 1941. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. 25. A német légitámadás május 20-án indult. Szíriáról. 17. A brit -(81)- .) A csapatok zöme Görögországból menekült át. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. új-zélandi és ausztrál. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. csak végre ismernénk az alap tényeket.300 görög. 7. V. Lehet. 24.600 brit.700 új-zélandi és 6.

hogy már Damaszkuszban! Előre látni. Arra sincs magyarázat. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. 1941. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. A brit csapatok Bagdadban vannak . VI. a mentegetőzés.000 görög volt. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. és 14 gép védte Szuezt. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. 122 A 42. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában.bár még jobb lenne azt hallani.500 Krétán szolgáló katonából 16. 13. 31. bár rideg.500-at mentettek ki. Az. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. annak tagadása. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. -(82)- . ebből 2. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. és csak utána az etiópot. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. hogy hányról is van szó. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. Kivonulunk Krétáról. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. V. 1941. 1.olvasni. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel.

000 embert kellett elszállítani. valamint a Greyhound. -(83)- . A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”.200 brit. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. Fiji és Gloucester cirkálókat. mint azt a sajtóval tudatták. A teljes veszteség várhatóan 10. Szíriára. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat.000 brit tengerész esett áldozatul. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák.. Ma reggel jött a hír. Student tábornoknak. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. aminek vagy 2. hogy Kréta kiürítése megtörtént. abból legalább kiderülne. Ebből nyilvánvaló.996 új-zélandi). Most. 20.. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. S mindez teljesen hiába. 1941. Szuezre vagy Máltára csapnak le. azt mondják. 3. márpedig ennek semmi jele. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. VI. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Hereward. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. Összességében a szövetségesek 16. Hitler eleinte habozott. Miként K.376 ausztrál és 2. tank és repülőgép.583 embert vesztettek (ebből 8. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. Pár nap 123 A Calcutta. hogy semmi értelme Ciprust védeni.500 sebesült. 124 Szíriába. A híradás nem felelt meg a valóságnak. A britek arra számítottak. A német veszteség: 3. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. hány kereskedelmi hajó. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. 3. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. számos légvédelmi ágyú.714 halott és 2.000 ember.

125 Stafford Cripps. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. úgy tűnik. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. A közeljövőben. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. mint puszta blöff. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. 1941. ha csak elkerülheti. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. VI. 8. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. 1941. úgy lehet. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. nem fog háborúba keveredni a németekkel. 14. s eddig még senkivel se futottam össze. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. történetesen az Anglia elleni invázióról. amelyről.múlva már nyilván késő lenne. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. hogy talán az egész manőver nem más. -(84)- . hogy csak angol propagandamanőverről van szó. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. VI. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin.

amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. ha nem is tudják megállítani. Rendkívül izgatott mindenki. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. ez a jutalom. hatalmas közönség előtt. hogy ez „jól jön nekünk” . mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. VI.126 1941. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Mindez nyilvánvalóan jelzi. VI. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. ha az oroszok komolyan ellenállnak. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Napok óta rendkívüli a hőség. 19.ámbár azt hiszem. Íme. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. és ezzel. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. 22. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. 1941.1941. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Az jutott eszembe. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. 20. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. -(85)- . Nyilvánvaló. VI. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . s megállítottak három finn hajót is. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Általános a vélekedés.persze csak akkor.

Persze akadnak néhányan . Churchill. bár lesz annyi eszük. ma igen jó beszédet mondott. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. hogy gyorsan véghez tudják vinni. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. VI. miként hatna. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. 23. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. hogy őszintén ajánlja a segítséget. ha nem lennének biztosak benne. sőt magukat az oroszokat is.ha nem is sokan – a gazdagok között. mint a baloldali pártokat. bár igen meggyőzően hangoztatta. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . úgy találtam. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. A legrosszabb az az egészben. E pillanatban lehetetlen megbecsülni.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. amíg leszámolnak Angliával. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. a légierő és a flotta legénységét. Mit gondolnak vajon ezek. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. úgy vélem. akik nem bánnák. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. 1941. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. csak úgy.

s még azt is meg merem kockáztatni. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Azon múlik minden. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. és ne folyjék ellene belső aknamunka. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. éppúgy összerogynak majd. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. hogy ennek maga Sztálin a feje.000 font jövedelemből élők. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Persze nyomban hangot váltanak majd. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. a kommunisták. Meglátja. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. úgy hiszem. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Tíz -(87)- . de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. az esetben érdekük. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Orvos (külföldi. Egykettőre hazavágják a nácikat. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. Három éve még az évi 1. mint az első háborúban. mi több. Kétségtelen. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. s újra támogatják a nácikat. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását.

VI.. Már egy hét múlt el. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Az esetben. többféle magyarázata is lehet. Mindenki arról élcelődik. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. E szerint bevették Lemberget. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. (.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. 1941. s alighanem elfoglalták Litvániát is. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. 30. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket.még ha lesz is némi „húzd meg. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van.. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. -(88)- . s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . Akárcsak az emigráns fehérek. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. Hisz azok a politikai viszonyok. hogy a németek azért kiváló katonák. Nem tudni. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. itt most nem állnak fenn. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. Állítólag túlszárnyalták Minszket. hogy szamovárt áruljon. ereszd meg” -. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben.

Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. jóllehet formális szövetség még nem létezik. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. -(89)- . és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. 1941. Churchill beszédének méltó párja. A felek vállalták. 3. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. melyben egyértelművé tette. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. legalábbis e pillanatban. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. Mindenesetre elég sok időbe tellett. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. VII. s mint ilyen. amelynek nincs angol megfelelője. mint az a tény. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. szögesen ellentmond mindannak. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. Sztálin rádióbeszéde nem más. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz.

hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. lám. ha majd netán ők is átállnak végül. legalábbis Angliából nem. Több lap is türelmetlen. Ha most. Azt aligha hiszem. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. 1941. s ettől. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . nem indítunk szárazföldi támadást. láthatóan nemigen készülnek támadásra. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. amíg be nem bizonyosodik. hiszen őt úgymond a „lélek”. VII. Ha a németek helyzete megengedné. a belső meggyőződés hajtja. s arra sem utal semmi. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. 6. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. mire is használnák e tankokat. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. Nem tudom. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. és azt sem tudni. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. de ha semmivel nem próbálkoznak. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne.oldalunkra.

most. ahol kommunisták üléseztek. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. vajon elérték-e már a Beresinát. hogy a németek vesztesége már 700. jelentése: igazság. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. hogy az belépett a háborúba. Néhány ír katolikus lap mostanra. Végignéztem a katolikus lapokat. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. ha a német támadást netán már visszaverték. és a Truth129 néhány példányát is. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . megtiltván számukra. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. Nyilvánvalóan az az „irány”.000 emberre rúg. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. Az oroszok azt állítják. visszatértekor meglepve konstatálta. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. nyíltan szimpatizál a nácikkal. mégis hasonlóan ír. hogy lássam. A frontokról sincsenek megbízható hírek. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. hogy az a „semlegesség”. és alighanem ez a jövőben sem várható.számíthatunk rájuk. egyikük. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. Kíváncsian várom. Ha ez tényleg mérvadó.mindezt két héttel azután. A németek már átkeltek a Pruton. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. -(91)- . ám azt nem tudni. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. úgy tűnik. Az az anekdota járja.

A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. 28. egy új korszak kezdetéhez érve. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. mára véget ért. de ezek egyre gyengülnek. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. miként azt terveztem. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. Úgy sejtem. s egyre nyomorultabb lesz mindenki.bár azért összeomlani sem fog. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. hogy bármit is terveznének. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok.1941. VIII. A keleti front. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. -(92)- . az irániak már menekülnek. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Ugyanakkor semmi jele. mint amit elszenvedett. amely Dunkerque-kel kezdődött. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. hogy belefogjunk valami európai akcióba. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. Ezért itt be is zárom e naplót. de nem hiszem. Az a félforradalmi időszak. Már csak egy hónapunk van arra.

mekkora jelentősége is lehet Indiának. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. rész 1942. Akik netán tudják. de alighanem már elment. Kósza találgatásokat hallani minden felől. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. III. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy csak azért küldték el. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. azok is hallgatnak róla. mint a sír. Sokan azt gyanítják. Gyakran hallani a megjegyzést. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. -(93)- . 14. akik képtelenek felfogni. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. E percben az is nagy talány. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók.II. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Azt. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). Ez magában foglalja a figyelmeztetést. amiből egyúttal kikövetkeztethető. Így például. miután a háború új szakaszába ért.

a teljes vereség ugyan elmaradt. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. majd közellátási miniszter.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. hogy az esetben. -(94)- . hogy Beaverbrook távozik. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. maradok.még ez évben különbékét köt. bár nem tagja a pártnak). c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. akik úgy vélik (például Abrams. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. mint mí az angliai csatában . [Másfelől viszont vannak. [Azt hiszem. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. egy balti orosz. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. egy kompromisszumos békekötés reményében. mivel nem látom be. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. különben valószínűleg nem. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. de azért még nem dőlt el semmi. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. miként is tudnának akár a németek. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. és csupa haszontalan. bár annyi azért igaznak tűnik.

132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. sajnos. mit teszünk és főként. nem lehet tesztelni. hogy miért. Persze én sem hiszem. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva.katonainál is kiábrándítóbb. mennyire hatékony a suttogó propaganda. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. 1942. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. hogy csak azért nem. mikor ér hozzám vissza. március 11-én terjeszteni kezdtem.. nem. ha legalább tudjuk. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. úgy tehetünk.. nyitva a bejárat. hogy azt korábban el se hitte volna. ha az ember történetesen igazat mond. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. mindez mit se számít. A propaganda merő hazugság. 1942. még akkor is. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. május 30. úgy látszik. azt mondhatjuk. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. s az ember olyan dörzsöltté válik. mert a japánok félnek az oroszoktól. b) Ha az oroszok támadnak először. hogy így lenne. mintha az egészet a japánok kezdték volna. akkor „mi már előre megmondtuk”. akkor mi. mivel korábban már említettük a japánok szándékát.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. kíváncsi vagyok. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. Mégis úgy vélem. -(95)- .

mivel Harold 133 William Hickey. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. Empson mondja. 1942. III. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). s nyilván így van ezzel mindenki. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. 22. és még csak utalást sem teszünk rá. amíg csak lehet. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. a britellenesség százféleképp virít. amíg a légiriadót le nem fújják. A termelés akadozik. aggasztó a közhangulat odaát. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. Eddig még nem jöttek rá. III. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. később munkáspárti képviselő. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. aki most tért vissza Amerikából.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. se légvédelmi tűz. -(96)- . Orwell későbbi. 15. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. baloldali politikus. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. de nem követte se bombázás. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. Azt mondja. 1942.

egyenjogúságot a kaffereknek. Alfred Duff-Cooper. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. majd Leningrádba ment. író. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). életrajzíró. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. akik 134 Harold Nicholson. 1941-ben Mexikóban telepedett le. óva intve mindenkit. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. parlamenti képviselő. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. életrajzíró. újságíró. 137 Victor Serge (1890-1947).] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. kritikus. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. 135 New British Broadcasting Station . hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján.angol nyelvű német propagandaadó. Az októberi forradalom után Moszkvába. örökbefogadás útján lett francia. ugyanakkor a BBC felkért. mivel legalább tudatosan az. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. később Berlinben indított lapot. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. diplomata. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. -(97)- . mindez ijesztően hatékony. hiszen az emberek jó része tudatlan.

velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. Nem is annyira azért. mert folyton újságot olvasok. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni.] -(98)- . ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. ehelyett inkább dél felé. hogy Oroszország különbékét akar. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. kiutasításukat követelve. Nekem úgy tűnik. [Csupán akkor lenne esélye. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. mind egy kedvezőbb békealkura. Mindez persze. ha itt új kormány állna fel. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. Az egyik lehetséges fejlemény. Ugyanaz az ócska taktika. márpedig a Kominternt eddig mindig.Franciaországból érkeztek. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. mindenütt legyőzték a fasiszták. mert erkölcsileg viszolyogtató. Mindez jórészt azért van így. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. Én mégis azt hiszem. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. Általános a gyanú. mint a franciaországi hadjárat idején . akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. meg kell támadnunk Európát. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. s ameddig Sztálin hatalmon van. de nem folytatná a támadást. Így aztán mi. vagy legalábbis azok egy részét. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát.nincs semmi hír. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket.

munkáspárti képviselő. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. III. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. világháború idején írt.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. melyeket az 1.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán).S. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. 1942. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. valamennyi hihető. K. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. melyek szintén a Daily 138 Dr. úgy tűnik. 141 Herbert Morrison. ez idő tájt brit belügyminiszter. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Shelvankar. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. 139 Közkedvelt baloldali lap. Krishna S. Egy megrögzött ellenségünk. Állítólag holnap kiderül végre. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. 27. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. A leginkább elterjedt változat az volt. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . valahogy kiszimatolták.S. 140 Aqneurin Bevan. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről.

Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. ha két szocialista esik egymásnak. Hitler és a Világállam” című írása. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. hogy a lőszert nem osztották ki előre.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. igaz. a az krókuszok. Griggnek143 továbbította. -(100)- . A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Tom Jonesnak. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. hogy három hónap se telik bele. szétosztani a muníciót. és visszatér az újságíráshoz. 144 A vita Orwelltől indult. Cassandra142 bejelentette. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. A ember már-már [H. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb.a konzervatívok nem kis mulatságára. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. Erről feljegyzést küldtem Dr. A késlekedés fő oka az volt. Mindenki azt jósolja. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. és további egy órába telt. vagy ha mégis. miután a Horizonban megjelent „Wells. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. aki azt Sir Jas. Azt hiszem. káros hatással volt a brit közvéleményre. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. G. ám azt mindig is élvezik. ezt a vádat utóbb visszavonta. aligha vettek volna tudomást róla.Mirrorban jelentek meg . hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni.

a szövetségesek közül . Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.] 1942. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. „(. s úgy látom. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. hogy nem mi. 1. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. akik nem harcolnak. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. „eszi . de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. a katonák mocskolódnak.. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. már csak a közvélemény nyomására is. IV. hogy a hadipropaganda. az üvöltés. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev.. az igaz -(101)- . noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. az háborúban újságírók így van. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai.ha jól tudom .) Minden harcolnak. az indiaiak sem örülnek neki.] Akad persze. Rossz jel ugyan. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. aki úgy véli.nem eszi” ajánlatától. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. s megkért.eggyel sem. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. Azt hiszem. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. és Cripps talán ezért is oly magabiztos.Tokióval. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. [Akárhogy is. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. remélem.

hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják.] Nem tudom. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. és sikertelenül vezette a britek ellen. augusztus 19-én. majd üdvözlő táviratot. Ha majd eljön egy újabb háború. hogy sokan szentként tisztelik. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. IV. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. hogy mi a tét ebben a játszmában. minthogy hiába remélte. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. egyébként semmi ok a bizakodásra. Ellenfelei úgy tartják. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. o. 145 Hódolat Katalóniának. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. ha a németek megtámadnák. az esetben. harcias britellenes indiai nacionalista. Jó jelnek veszi mindenki. 1942. itt vagyok a BBC-ben. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. hogy e sorokat leírtam.] Lehetetlen megállapítani. Ford. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. 94-96. 1999.: Betlen János és Tóth László. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. Mármár vigasztaló a gondolat. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. Gandhi készakarva keveri a bajt. Cartaphilus.hazafiak pedig. 3. Arra biztatta az indiaiakat. amikor kiderült. Azt hiszem. nem egészen öt évvel azután.”145 S lám. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy a hír nem igaz. messze elkerülik a lövészárkokat. -(102)- . s annyi igaz is.

hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. s hogy voltaképp nem is akarja.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. s elég balga ahhoz. igehirdető és propagandista. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. hogy nem számít a függetlenségre. hogy azt higgye. 148 Krishna Menon (1897-1974). mindezzel Anand is egyetértett. folyvást arról lármáznak. Megjegyeztem. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. Legnagyobb ámulatomra. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. a fájdalommentes mártíromsághoz. Még mindig azzal áltatják magukat. ahogy ma azt az angolokkal teszi. [Már csak mennyiben az a kérdés. -(103)- . író. aki ez idő szerint Angliában élt. Egyszerűen elképesztő. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. ügyvéd. mire A. George. így szólt: . és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről.-nak. nemigen tudja azt elképzelni. indiai államférfi. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. kiváltképp a kommunisták között.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. Mondtam is A. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. újságíró.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

19. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. 1942. s igen meglepődött. hogy mindenki hazudik. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. Most már csakugyan azt kell hinnem. hogy 1940 táján.] Mind több szó esik egy európai invázióról. felszínes Amerika-ellenességre is. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. mintha mi sem volna természetesebb. Útban visszafelé több gép megsérült. egy indiainak ezt kell mondania. mert ha megengednék maguknak. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. mintsem hadászati jelentőségű volt.áll a nálunk dívó. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. hogy „persze. tiltakozott. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. no meg azért is. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. [E. mire Pritt közölte velük. az író nővére. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. tényleg készül valami. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Persze. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. ha mindkét fél megerősíti. hisz 153 1942. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. Eileen Blair. Fyvel meséli. Tokiót bombázzák. A hatás inkább lélektani. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. mondja. Ekként még az sem okvetlen igaz. IV. mikor ez ellen E. -(107)- . amikor még Chamberlain is kormánytag volt.

25. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Csak kevesen érik fel ésszel. ahol internálták őket. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. hiszen e tranzakciót korábban leállították. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. amiért derekasan küzdöttünk.] Ami pedig a második feltevést illeti. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. hogy a hála politikai fogalom. Ugyanakkor. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. 1942. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. -(108)- . akkor nincs többé indok. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. IV. az a két józan és gyakorlatias lépés. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. sokan úgy beszélnek. valamint Spanyolország megszállása -. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. [Ha ez így van.aligha kockáztatnák meg. másrészt. mely javíthatna helyzetünkön . hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. akkor ez valami új fejlemény. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. hogy különbékét kössenek. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. lásd Amerikát. Mégis meglep. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. hogy ekkora bakot lőjenek.

5. -(109)- . Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. A (német) Szabad azonosították a hangját. mint bármely más irányba. 4. felségterületen tartózkodik. mire ez a nagy felhajtás. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. Indiában. hogy támogassák. A vichyi közlemény. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. Németországban viszont. 6. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. megsúgták-e ezt nekünk is. teljesen alaptalan. mintha Berlinben volna. mindenesetre arra vall. ám azért ez sem lehetetlen. Afganisztánon át. hogy a vichyi körök is úgy vélik. majd onnan dekódolva sugározták. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. Általános a vélekedés Japánba szökött át. Bósz Japán területen van. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. 2. hogy ha az oroszok átengedték. hogy úgy tüntessék fel. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. kormány bejelentette. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. Az olasz rádió bemondta. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. február 8-ig tartózkodott. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. de elhárították. ahol 1943. 7.Amit tudni lehet: 1. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. az máris sokat elárulna arról.

melyek mostanában hülyébbek. hogy nem hagyjuk őket a pácban.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. [Semmi hír. mint rendesen. Hónapok semmitmondóak alapok. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. IV. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. 27. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. avagy bátorítás az oroszoknak. valószínű. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. hogy azután gúnyolódhassanak. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. Annál pompásabb alkalom. 1942. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. mikor az mégsem indul meg. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- .

így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. Ugyanígy -(111)- . és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe.hol megnyitva. a hallgató is könnyen ráébred. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. A legmegdöbbentőbb mégis az. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. vagy az írását olvasom. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. akikkel nem értünk egyet. ha olyanokkal állunk szóba. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. de az igazat megvallva. Fuldoklunk a mocsokban. Mindenki folyvást ítélkezik. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt.” Az ember azt hinné. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. csillagászati árak fejében. akár egy csapot -. még akkor sem. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. váltig az a benyomásom. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. mindenki egyforma. ha pedig ez mégsem történik meg. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. [A legtöbb balos. és csak a saját érdekeit nézi. hol elzárva. hogy becsapták. Mindenki becstelen. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. s a szellemi tisztesség. Cukrot már alig lehet kapni. akiknek határozott véleményük van. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. ha tényleg senki nem veszi be őket. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. pusztán a politikai célszerűség alapján. kiváltképp azok. mi több. Ez leginkább akkor tűnik fel. és mitse törődik azokkal. Ha szót váltok valakivel. ahogy a részvétet adagolják . Bátran lehet hazudozni.

155 A brit alsóház ülésterme 1941. miközben a képviselők felsorakoznak. Tegnap elmentem az alsóházba. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. mindegyre az jutott eszembe. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába.] Avagy tényleg nem akad senki. de megszámolva a képviselőket kiderült. hogy ez valaha mind plüss volt. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei.viselkedtek azok. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. csak épp nem hallani a hangjukat. akik 1941. alighanem nagyon is sokan vannak. elég gyengécske műsor volt. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról.még így is elegen. hogy megtöltsék az üléstermet. 1942. hogy telt ház van. Cripps beszédét leszámítva. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba.esküdni mernék.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. hanem arra. szitkozódnak. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. hogy csak mintegy 250-en voltak . -(112)- . akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. Most a felsőházban gyűlnek össze. 29. IV.

hogy Szingapúr veszélyben forog. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. [Sok a találgatás. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. mi készül”. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. még az is lehet. V. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. hogy 1941. nyomban megírtam.1942. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. 157 Az a hír járta. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. mint a szíriaiakat157. Amennyire megítélhetem. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. A dolognak végül is az lett az eredménye. 6. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. 1643-ban -(113)- . ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. mikor néhány hete megjött az utasítás .alighanem a külügyminisztériumból -. Annál inkább elkedvetlenedtem. mint egy újabb imperialista hódításról. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. egyikük igazi keménykalapot viselt. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. hogy részben tényleg így történt. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek.] Mihelyt kiderült.

egy rombolót. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. hogy úgy látják. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. 159 Frank Owen (1905-1979). hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). olyan elképesztően nagy számokkal. 160 Frederic Warburg. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. W.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják.Frank Owenre159 tippelnek. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. Ez volt az első olyan tengeri csata. 1648-ban csatában esett el. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. kinek higgyen. több mint 80 repülőgép és legalább 1. de nem hinném. arra következtetek. hogy ő lett volna. hogy az ember nem tudja. rádiós személyiség. egy romboló.-a között zajlott. Mindenesetre abból. elérik céljaikat.000 ember. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. V. 74 repülőgépet és 543 embert. Szerintem ez kacsa. újságíró. 8. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta.] 1942. -(114)- . az orosz küldöttség már megérkezett Londonba.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. író. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő.

Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. ám én fenntartom. Bár az orra kissé túl borvirágos. s mégis. hogy mi a véleménye Bószról. A falakon régi metszetek. hogy mennyire igaz ma is.1942. mint gondoltam volna. az „előszobai reszketés”. hogy érdemben beszélhettem vele. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. 1942.] 1942. Wintringham ugyan tagadja. hogy Bósz német területen van. hogy az emberek pártfogójukra vártak. és „reszkettek az előszobában”. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. ez volt az első alkalom. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. 11. a japán kormány úgy döntött. hogy ő volt. aki közel jut a politikához. V. Kérdésemre. Felteszem. mint a „minden követ megmozgat”.] Cripps biztos benne.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. csak az tudja igazán. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. és készséggel válaszolt kérdéseimre. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. 18. akit igen jól ismert. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. Szerdán találkoztam Cripps-szel. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. hogy találkozzék vele. V. „sötét alaknak” -(115)indul a német . hogy pár héten belül bevetik a gázokat. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. századi életrajzokban olvashatunk arról. 15. már azt is tudják. hogy ő írta volna e cikket. 30. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. V. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. mi több.

Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. hogy Londonban van. aki felváltva túlzón optimista. vagy sötéten borúlátó. 21. amit mond. Képtelenség! 1942. Cripps csupán annyit mondott. Nyilván az jönne ki belőle. és kizárólag a saját karriere érdekli. és folyvást valami küszöbönálló. Bár így lenne. V. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. akár orosz. Molotov állítólag Londonban van. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. csak az orosz fronton. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. 1942. amiről úgy véli.nevezte. 19. világrengető eseményben hisz. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. úgy ez váratlan ajándék. május 26-án írták alá. Ha igaz. V. -(116)- . Megjegyzésemre. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. 22. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Cripps vitatta ezt. mivel sehol nem történik semmi. összevetve egymással őket. hogy miről is írjak. V. akár német forrásból származnak is. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. hasznos lehet számára. 1942. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. Bármit megtenne.162 A hír persze Warburgtól származik. Állítólag Molotov nemcsak. ami még csak ezután fog felpuffadni. Jól jönne most egy hét szabadság.

V.végeztek. se pedig beosztottaikra. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. 1942. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. 27. ami nem más. mi több. gondoskodni fogok arról. akár egy -(117)- . . V.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. akinek olyan az arca. hogy mindez önökre nem vonatkozik. tegyenek arról.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. de kérem. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. de a legfontosabb tanulság mégis az. hogy tényleges dolgával foglakozna.” Ezt lehozták a lapokban. még a rádióban is beolvasták. erősen sárgás bőrű. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. hogy ma senki sem teheti meg. idősebb japán férfit. hétfő. 30. amivel nap mint nap elárasztanak. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. mint a rábízott legénység kiképzése. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. 1942.

akik képesek a háborúnak egyfajta új. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. minden. s most csupán azzal van elfoglalva. Azt mondja. forradalmi értelmet is adni. ebből következik Churchill-(118)- . Természetesen oroszellenesek. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. elvész. Állítólag csak azért. s egyben összegyűjteni. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak.béketűrően szenvedő majomé. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. jobboldali újságíró. az Astor család. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. s az Observer átalakítása is része e manővernek. Alighanem a követség munkatársa. tudatosan venne részt ilyesmiben. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. vagy inkább. és úgy véli. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. ami számára értékes. a lap tulajdonosával.165 163 J. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. L. mára elfeledte az egészet. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Épp csak azt nem tudni. hogy a rendőr azért kíséri-e. valós alapja van a dolognak. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Úgy véli. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. annak oroszbarátsága miatt. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Az egész képtelen manővernek tűnik. Garvin. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. aki ellenezte. főleg Lady Astor. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. Warburg. mintha ő lenne a csali. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. rendkívül intelligens a maga módján.

mivel azt hittem. A háború sötét Poklába vont. a kedves. amikor csakugyan arra készültek. mely újabban „a királynál is királypártibb”. gyötört. Ezzel egyetértek.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. „ha tudna járni”. Azt is hozzátette. szabadúszó újságíró. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. a Labour’s Northern Voice-ot is. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. a francia haditengerészet főparancsnoka. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. gyönge lányt. És fogtad őt. a kéz. Darlan167 admirális érdemeit. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. -(119)- . Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. ellenességük is. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. már ami a szovjet szövetséget illeti. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. a láb. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. 167 Francois Darlan tengernagy. s a lélek jajgat és sikolt. hogy sült halat vett. Megzaklatott. szerinte még az sem kizárt. Volt egy időszak. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. mint ismert antifasisztát. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. hanem a szakszervezet hetilapját. Már fáj minden tagunk. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. A szív. 166 Desmond Hawkins.

majd hazatért. oldja. teljesen békés. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt.A rózsaarcút. lebzselnek a parkokban. Ne tiltakozz. Különben furcsa. Nagy a forróság. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek.. szennyezed.nézd. Még mindig Molotovról szól a fáma. szelíd ma is. alig látni egyenruhát. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. Ó. azt. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. 1942. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Feltűnően kevés az autó is. Úgy látszik. őt. Eisenhower 1942.169 1942.. magad Kezével jobban vérzed. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. Csak itt-ott látni egyet. aki A kedvesed. VI. kinek haját A szél bogozza. VI. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. hazád. 6. Nincs rohanás. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. benzint még feketén is nehéz szerezni. Mert azt kívánta durva háborúd. ember. ember. hogy milyen normális minden. ím a sárba húztad őt. Hogy meg ne illethesse más. nézegetik a galagonyabokrokat. 4.) Állítólag itt járt. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . hogy tárgyaljon a szerződésről. tennen magad Csak őt imádtad. Az újságok még a nevét sem említik. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. (. ocsmány zűrzavar Királya . tolják a babakocsit. ki szép. Ennyi.

és többnyire az a verzió az igaz. -(121)- . mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. Úgy tűnik. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. Azt mondja. 7. A BBC megbízhatatlannak tartotta.Hová utazol? . az is csak Észak-Afrikában. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. Hazugságok hálójában élünk. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. baloldali újságíró. aki a háború kezdete óta mindent megtett. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan.mindezt épp ő mondja. és így tovább . november 8-án nyílt. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. most egyszerre visszariadt tőle. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. VI. újabb front csupán 1942. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. hogy nyissák meg.lehetőségéről. biztosra veszem. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. miután egy éve maga is azt követeli. 1942. 171 Kingsley Martin. Akárhogy is.Berlinbe. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. hogy már döntés született az invázióról. Kingsley Martin171. akik a vonaton találkoznak: . hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról.

Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Norman Cameron. Azt mondta. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. Rajtam kívül ott volt még Empson. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. akik úgy képzelik. -(122)- . hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Guy Burgess: a BBC producere. hogy kém. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. a másik kommunista. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Jack Common. azt hiszed. hitvány gazember. David Owen: Cripps titkára. 173 William Empson: költő. micsoda lényegi különbség. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. ha egyszer a háborút megnyertük. én azt hiszem majd. a háború októberre véget ér. akinek nem értettem a nevét. miközben te. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). június 2-án. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Mikor azt mondtam erre. Úgy tűnt. akiről utóbb kiderült. A szokásos hiábavaló szócséplés. hogy vannak befolyásos emberek. ha Berlint mondasz. Norman Cameron: költő. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Orwell barátja. Jack Common: író. például azt.Hazug alak. kritikus. úgy tűnt. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. David Owen.174 172 1942. valójában Lipcsébe tartasz. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. és láthatóan mindenre odafigyelt. mintha nem értené a megjegyzésem. mivel a németek addigra kifulladnak. mintha nem is érzékelné. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet.

[A német adó bejelentette.] Láttam. hogy egy ponton túl. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. inkább talán a felelősségtudat. s 2. várva. Cripps tartását valami belülről kikezdte. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert.[David Owen. s az a legfontosabb. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. szintén egyetértett Cripps-szel. Nem a pénz. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. 11. hogy ki-ki megkapja partvisát. és eközben oly élénken csivitelnek. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. szükségképp beszűkül a látóköre. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. VI. leülnek a portánál. és képtelen belátni. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. [Az ilyen emberek azt feltételezik.000 lakosából alig maradt -(123)- . és a férfi. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. 1942. 10. akár a verebek. 1942. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. VI. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. akit nem ismertem. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. de az az érzésem. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). mindenki azt szeretné. a hatalom vagy a hízelkedés. Emellett. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. Himmler helyettese. mint egy pondró perspektívája. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. Népes rajokban egyszerre érkeznek. 1942. majd június 4-én belehalt sebeibe.

Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. JÚNIUS 6. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. Megőriztem a jelentés egy példányát. a nőket gyűjtőtáborba szállították. a férfi lakosságot agyonlőtték. úgy. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. a nőket koncentrációs táborba küldték. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. a község nevét eltörölték.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. minden férfit agyonlőttek . ahogyan a BBC közreadta.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált.] néhány túlélő. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. -(124)- . miként az is. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. A helység összes épületét lerombolták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. s a nevét megváltoztatták. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Ezáltal bebizonyosodott. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. A falut földig lerombolták. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt.

akik nincsenek közvetlenül érintve. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. hogy mások. bolsevik atrocitások. Talán nem telik bele sok idő. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. sőt rögzítették gramofonon is. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak.Valójában nem lep meg e gaztett. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. brit atrocitások Indiában. -(125)- . s a lemezek mind fennmaradnak. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. török atrocitások. amerikai atrocitások Nicaraguában. mi több. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. Sokkal inkább az izgat. még az sem. Ezt a BBC 1942. japán atrocitások Kínában176]. február 26-án közvetítette. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942.

) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. amely nem csupán kegyetlen. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. -(126)- . a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. (A fordító jegyzete. amikor hasonló félelmek miatt.) 179 A túlzott félelmek miatt. 1920-21-ben. hanem ostoba lépés is volt.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. (A fordító jegyzete.

1941(és később) Japán atrocitások 1942. baloldali újságíró. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. hogy Molotov itt van Londonban. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. januári indulástól. -(127)- . és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. 1937től a Tribune főszerkesztője. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). 12. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. Híven tükrözik szocialista nézeteit. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 06. hordozható adóvevőjük volt. arra juthatunk. ejtőernyővel dobták le őket. 13. hogy a németek még csak nem is sejtették. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. Nyilvánvaló. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). azt nem hagyják szó nélkül. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. 1942. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. író. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. VI.

hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.: „Most. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. hisz régóta elkezdődött már. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .” 1942. Még egy 1931. február 24. Történelmi válaszúthoz érkezett. itt van köztünk nap mint nap. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. A munkásmozgalom döntés előtt áll. nem hagyhatom el a főhadiszállást. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. ami mozgalmunk éltető eszménye.és edenjeink sem tehetik meg. Szocializmust akarunk. Haladni ma nem más. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. Nem akarunk társadalmi konfliktust. Ha tétlenek maradunk.” 1942. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. február 28. azok keresik ezt. november 10. egész létét ennek köszönheti.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. amely leteríti az ellenséget. vagy egy 1935. mint bátran előretörni. június 21. november 3. Olyan egységet. 1942. a mi vitáink és kétségeink táplálják. amely épp attól nyeri valódi erejét.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. azzal a vereséget választjuk. 1941.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. március 15. A mi gyengénk az ő erősségük. ahol már javában készülünk a végső győzelemre.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk.

tömegekkel találja szembe magát. mekkora fába vágták a fejszét azzal.Tribune. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. 1942. hogy a britek. hogy a haditerv kivihetőe. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- .” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni .a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. június 6. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. mint a mi vezetőink bennünk. 15. alatta az író megjegyzéseivel. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. amely arra szólítja a nemzetet. Persze éppoly kétséges az is. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. vajon tisztában vannak-e azzal. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. inkább harci riadó. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. Az persze még majd ezután derül ki. s ugyancsak kétséges . hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. VI. Többé nem vitás: döntés született a második frontról.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. és Moszkva is széles körben terjeszti.” 1942. Akárhogyan is. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . azon egyszerű okból.

hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni.és ez nyilván így van a többi osztályon is .] 1942. melyek becsúsztak. VI. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. csehül. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. Nálunk a BBC-nél . folytassa csak. június 11-i keltezéssel. akárcsak valami apró gazemberséget is. Aki viszont nem így cselekszik. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. 21. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. azt családjával együtt főbelövik”. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. feltéve. hogy a téma „nem időszerű”. ami egy cseppet sem érdekel. Később ismét azt mondják: persze. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. majd lepöckölik. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. „túl korai” stb. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. kezdetben még biztatják. 19. és arra kérnek. s a féltékeny. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. hozzátéve. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. Aki az utasításnak eleget tesz. Majd azzal állnak elő. Végül. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. mondván. hanem az az állandó kudarcélmény. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében.00 órakor. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. megfelelő jutalomban részesül.tartalmazza a napló. -(130)- .még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. ha ezen információ 1942. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. [Elhangzott Prágában.

majd még egy. Európát kivéve. Bármibe kezd is az ember. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. nem építettek bunkereket . mert amit elkészített. Hogy csak egyetlen példát említsek. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. hogy voltaképp miért is vagyunk. Minden mással ugyanez a helyzet. mert ha valami már félig kész volt. mindig jött egy új parancs. a Polgárőrséggel is.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. hogy jön egy új parancs. akinek van rövidhullámú készüléke. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. A szervezeti rendet. mert a tervek folyvást változtak. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. ami fenekestül fölforgatta a terveket.] Csak most derült ki. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. és máig sem sikerült tisztázni. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. hogy úgyse hallgatja meg senki. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. nyomban ránk nehezedik a tudat. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. hogy (két évvel azután. az túl értelmes lett. hogy valójában már senki se tudja.mindezt azért nem. nem dolgoztak ki stratégiát. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. és így -(131)- .és nincs mögötte semmi elgondolás. egy módosítás. szinte biztosra veheti.

aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. hogy ez többé-kevésbé odaát. és a Worcesterből 181 William Joyce. A madarakat. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. VI. Ez már csak azért is különös. Semmi sem halad a maga rendes útján. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. majd őt egy másik. 1942. 182 Tobruk elestéről van szó. VII. Callow End. hanem egy másik. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. kelet-londoni kiejtésű alak követte. -(132)- . Már csak abban lehet bizakodni. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. melyet 8 hónapos ostrom után. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. kétszer annyi szavazatot szerezve. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően.tovább a végtelenségig. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. a németeknél is így van. Megütközve hallottam. 1942. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. meg vannak elégedve velük. mint a konzervatív jelölt. Úgy tűnik. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. 1. teljes a fejetlenség. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 1942. június 21-én vettek be Rommel csapatai. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Persze biztató. 24. mint Lord Haw-Haw. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. 26. VI. Ez most nem Joyce181 volt.

kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. hogy most újra kezdik. láthatóan a rosszindulat vezeti. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. libát és pulykát lehet itt látni. Időnként furcsa dolgokat is látni. mi lesz. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. hogy bírálóit. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. 183 Leslie Hore-Belisha. hogy az a tény. Régi trükk ez . Churchill beszédében második frontra. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. Minden étkezéshez van tejszín. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. 3. hisz senki sincs. 1940-45 között független parlamenti képviselő.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk.] 1942. de már biztosan nem tart sokáig. VII. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. Nem tudom. Isten tudja. 1937-40 között hadügyminiszter. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. majd három évvel később ugyanő menesztette. Churchill már nem vette be a kormányába. szárnyast. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. aki Churchill helyébe léphetne. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. melyet csak megnyerni lehet. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. A kormány helyzetét megkönnyíti. -(133)- . mint Hore-Belishát183. szinte magában is elég. meddig folytatható még ez a cirkusz. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva.

fehér pólós férfiakat. Például már egy ideje azt mondogatják. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. 1942. Nem tudni. Az is szembetűnő. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. s a gazdákat külön kérték. mikor még tartott a „blitz” London ellen. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). A legkézenfekvőbb magyarázat. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. és Gloucester csupán a bábja lenne.Érdekes. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. VII. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. -(134)- . mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. VII. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. Mindig is Churchill ellenfele volt. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. 1942. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. vajon a felesége is vele volt-e. Phillips185 karalábéföldjét. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. Holott ez itt komlótermő vidék volna. stb. 4. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. akik pár óra alatt kigazolták Mr. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. 10. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. hogy folyvást olyasmit csinálnak. persze csak az alkalmas minőségűt. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet.

aki a Reveille szerkesztője. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. [Ezek a fiúk meg. mert nincs mozi. s az azt követő iszogatást a kocsmában. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. hogy tényleg pénzelik. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. ahol egyben kiképzés is folyt.inkább egy radarkutató központ. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. megcsinálják. amihez nincs. mint államilag szervezett sztrájktörés. mindig örülünk nekik. s még az sem kizárt. -(135)- .Tudja.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . Nyilván hálásak neki. hogy jelöltesse magát. de nem sok hasznát látjuk. A lányok mind elszökdöstek a faluból. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Ám az. egy önkéntes szervezethez tartoznak. Mint kiderült. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. tudják. azt hagyják.. máskor tengerészeket.hallatszott mindenünnen. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Hipwell ellenében.] Mr. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . voltaképp nem egyéb. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Bárhol indul ez a szélhámos. ugye. csupán azért. s hogy milyen áldásos. Phillips így magyarázta: . Persze.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. Néha tartalékosokat küldenek.

„Sajnálom. Ha fogytán a sör. -(136)- . 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964).” Szóval. a régi Delhi egy jellemző darabja. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. ha valaki kinn dógozik a fődeken. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. annak kell ám a sör. Sokszor. VII. amint a belső helyiségben iszogatnak. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. Mert úgy tartom. a hátsó ajtón át. 22.kocsmák. másnap hárommal. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. cimbora. hogy az ebédet lenyomasd vele. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. gondoltam. pláne a mai hitvány koszt mellett. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. szorosan együttműködve Gandhival. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. később elnöke. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. ha bezárok pár napra. mint azt a tulaj mesélte nekem: . csak a helyiek tudják a járást.Én aztán nem hagyom. ha mindennap kapsz egy korsóval. [Ha némelyik zárva is tart. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. Mondom: „Idehallgassál.] 1942. fiúk. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. ugye. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. próbálom beosztani valahogy.

kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Különben is: kit érdekel. teszek-veszek értelmetlenül. mint Hitler! .Képtelenség eligazodni rajta. s amit csinálok. épp az Mondanom sem kell. nem is csak azért értelmetlen.s egy jóízűt káromkodik hozzá. Még mesélek majd. azt mondja: . ha érdekel. amit elkészítünk és a -(137)- . Ma támogatja a brit kormányt.”] 1942. Újabban ritkán írok e naplóba. Egy másik rikkancs. A minap beülök egy tongába. és tovább ordít: . és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye.Hékás. Amint látom. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. mert a háború eleve az. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. és hallom. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik.Ez annyit tesz. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. VII. nem vagy te Sarkar! Csak előre. Úgy látszik. Amikor kérdőre vonom a fiút. ne hőkölj. A legtöbb műsor. mit ordibálnak a rikkancsok. Azzal megint elfordul. ha nincs túl nagy hőség. Szörnyű ez a frusztrált állapot. 23.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. ha az ember lemegy a bazárba. és hallgatja. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . ezzel küszködik mindenki. pusztán az öncélú. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. baromságokon piszmogva.” [„Igen mulatságos az is. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. holnap ellenkezőjét. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se.

és fontoskodva úgy tesznek. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. tényleg elengedték). ha hallgatná is valaki. a kínai diáknak. miután Indiába érkezett. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. utóvégre Kínában köt ki. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. főként a minisztériumokban. Ki tudja. Erről jut eszembe egy történet. de később inába szállt a bátorsága. S ez így van minden hivatalban. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. elszáll az űrbe anélkül. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. Gondolom. nagyon magasröptű lett. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. még nem vettem bele a naplóba. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. talán Kínát kellene megcéloznunk. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában.BBC-ben leadunk. igen tetszett. Viszont Hsziao Csiennek. amit még David Owen189 mesélt. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. akik ennyit se csinálnak. s azt hiszem. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. Cripps. hogy nem. és azt kérdezte: . [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. -(138)- . és biztosra vettem. mintha dolgoznának.De honnan kommunisták? tudhatnánk. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. hogy kevesebb kenyér fogyjon. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. azt hiszem. kérte az alkirályt. Ehhez jönnek még a többiek. csak ülnek a kis kuckójukban. hogy bármi visszhangja lenne. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő.

amely élelmiszerrel volt megrakna. a cenzor szót kivág belőle. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. és nagyon rossz a helyzet odahaza. az egyik máltai bemondóval beszéltem. Érdekes. Nem volt ez más.kérdeztem. De azért a is ki tudom venni belőle. az egyiptomi. ugyan megérkezett. mint a kicsattanó fizikai egészség. 1942. de a másik. mint egy gesztikulál) -. az angol. melyet nemrég Máltába indítottak.Ma reggel is olyan. ugyanakkor nem gonosz. Mondja. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. 1942. Az arcuk durva és mogorva volt. [Azt gyanítja. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. 27. -(139)- . Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. nem ért célba. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. 27. és milyen durva volt az arcuk. Sultanával. Meséli. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. ami egészen . jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. mintha jelezni akarná. Mind frissek és fiatalok.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . Hála Mussolininek. VII. Tudod. . mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni.izé. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. hogy is mondjam (közben mint egy szita. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke.és hogy az feléljük. VII. hogy a két hajóraj közül. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. Megvonta a vállát. mely hadianyagot szállított.

azt makacsul tagadják. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. de ez nem túl valószínű. 28. hogy tartsák a szájukat. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). amely a második front ellen foglalt állást.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 1942. kivéve a News-Chronicle-t. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. Alighanem csak találgatnak.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. Gondolom. mint én. igen nyomasztja. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40.[A német adók arról számoltak be. Ha mégis kiderülne. látszott rajta. augusztus 12-én Moszkvában. 1940-ben visszavonult. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. hogy igaz. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. 191 Sir W. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. -(140)- . amelyeket elolvastam. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. Brownrigg altábornagy (18861946).A kormány utasította őket. ami. aki . és úgy kalkuláltak. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. Douglas S. VII. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. hogy Vorosilov190 Londonban van. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. mindenesetre azok. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. Kémeim jelentették.

amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. rakétaágyúkkal szerelték fel. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . hogy benne vannak a pácban mondtam. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. mihelyt szorult helyzetbe került. vagyis 1933 és 1941 között. de már jó tempóban haladunk efelé. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek.Meglásd. megváltozott a véleményed az oroszokról most. politikailag és katonailag egyaránt.Úgy látom. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. Ez volt az első eset. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. egy év múlva. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Emlékszem. amikor Oroszország még erősnek tűnt. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. -(141)- . Visszatekintve látom. A rakéták nem voltak túl pontosak. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. Helybenhagyta. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek.

Mindenesetre. hogy elhitesse az ellenkezőjét. A. 3. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt.1942. akivel együtt szerepelt az adásban. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. [És könnyen lehet. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. K. hogy vegyen neki még egy jércét. eddig hadrendbe állított harci repülőgép.ellenkezőleg: úgy érzem. szerint Churchill Moszkvában194 van. Ha a számok igazak. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. VIII. A. Ardaschirt. hogy nem lesz semmiféle második front. éppen D. -(142)- . D. Szemernyi bűntudatom sincs. azt is meséli. D. 1. majd Teheránon keresztül utazott tovább. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. 1942. A. mint bármely más. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. VIII. megerősítette ezt. Azt is hozzátette. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. ha terveznék is a megnyitását. Mondja azt is.

196 John Macmurray (1891-1976). amely pozícióját a háború végéig megtartotta. razziát tartott a Kongresszus központjában. 1942. [Ahogy már lenni szokott. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. mit fog utána csinálni. de végül 1942. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. 5. hogy helyreállítsa a rendet. 4. A kormányban általános a megdöbbenés.] D. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság.deszantosok. erről nyilvánosan még nem beszélhet. nyilván azért. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. Persze. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. A. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. már azt is tudja. a University of London filozófiaprofesszora. VIII. VIII. már ami Cripps politikai terveit illeti. de zárt körben már szó volt róla. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. nem bocsátkoznak harcba. hogy Churchill Moszkvában van. Bár hallottam olyat is. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. hanem elrejtőznek. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. Nyilván parancsuk van rá. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. -(143)- . s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. 1942.

7. VIII. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. mint annak idején Kitchenerét197. s az 1. hogy Churchill nincs is Moszkvában. lehetetlen.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. valamennyien tisztában vagyunk azzal.] Az egy Warburgot kivéve. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. és talán Oroszországban és Kínában is. miként vonultak vissza az oroszok. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. . hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. 1942.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. ha csak annyit akarna mondani. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. a szokásos stílusban. de az az érzésem. amiket állítólag a japánokkal forralt. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. ha belegondolunk. hogy megmagyarázza az oroszoknak. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. miért. ez valahogy összefügghet azzal. Mindenki egyetért velem. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. Nemzeti hősként tisztelték. [Persze az is lehet. Azt mondja. Nem tudom. -(144)- . ahogy jelentették.Miért menne Churchill Moszkvába.hangulatot keltett Amerikában.

10. több haláleset volt. 9. India nagy részében zavargások vannak. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Mondanom sem kell. hogy ezt az összes brit rádió átvette. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . elég halk. és kap egy másikat. s csak annyit kellett tennem. hogy ezt megtegye. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. az ember egyszerűen eldobja. azzal nagyot lépnénk előre.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. és számos letartóztatás. 2. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. mindössze 18]. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. VIII. -(145)- . 1942. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. Nem rúg. indiai iszlám nacionalista vezető. Nehru. és aránylag pontos. VIII. A legviccesebb az egészben. Amery200 rémes beszédet mondott. 1942. Azad199 és még sokan mások börtönben. Lelki szemeimmel látom. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. Ha valami komoly baja van.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. Az ára nem 50 shilling. Gandhi. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. melyet azért kényszerültek gyártani. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló.sajnos csak kevés sikerrel. az indiai is. konzervatív képviselő. ahogy korábban hittem. nem ráz. 200 Leo Amery.

12.. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. stb. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. 1942.keseredve. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. VIII.. amikor ilyesmit hall vagy olvas. Sok indiai. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. A zavargások jelentéktelenek. [Ma délután. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. aki India felosztását követelte.. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. és azon töri a fejét. és kezd a helyzet olybá tűnni. mint egy katonai vereség. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. urai vagyunk a helyzetnek. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. mindenki együtt érez velük. -(146)- . amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. szigorúan bizalmasan. [Még 201 Bokhari.] Furcsa.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. „Tudjuk.. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. hogy az ifjúság: bolondság. nem is történt annyi halálasét. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. a diákok bárhol a világon készen állnak arra.

hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. mivel épp börtönben ül. orosz születésű belga. 18. mint korábban. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. de egyáltalán nem biztos. és mint ilyen. hogy tényleg el is kezdem. ugyanolyan feltételekkel. Még az is lehet. és mint mindig. VIII.. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. kénytelen leszek egy másik. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). éspedig. Ha nem javul a helyzet.] 1942. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. akiknek már többször is írtam. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. majd ezeket írja: „. már amennyire azt innen tudni lehet. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt.újjáépítést.ott tartok. amit nagyon nem szeretnék. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. VIII. -(147)- . hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. 14. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. nem szalonképes. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. Horrabin beszélt ma a rádióban. ezúttal is úgy konferáltuk be. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom.. 1942. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. Isten óvjon attól.

Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. a légierő 70 gépet veszített. 1942. zömmel kanadai katona vett részt. A németek 297 halottat. vagy csak az első lépés főpróbája. és legalább 2. Ha viszont ez tényleg maga az invázió.” Mindez érthetően: „Félek. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig).000-ren estek fogságba. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. a támadás még az este is folyt. még a háború előtt]. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. mindent megteszek.” 1942. VIII. bár nehéz elhinni.000 ember vett részt a támadásban. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. Ez most vagy az invázió első lépése. legalábbis rövid távon. amit egyébként a mieink nem terveztek.000 elesett vagy fogságba került. VIII. hogy Angliába meneküljek. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. ezek közül 2. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. Minden ötödik meghalt. és 34 hajó elsüllyedt. Ő aránylag közelről követte az eseményeket.000. A rádió figyelmeztette a franciákat. A támadásban több mint 6. és úgy véli. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. 19. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. 22. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam.fogni [talán emlékszel. az egész akció teljes kudarc. -(148)- . hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204.

A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. szándékosan megtévesztők voltak. és roppant betonfedezékek takarták őket. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. s mind ott is maradt. hogy takarékoskodjanak erőikkel. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. A többiek nem jutottak messzire. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. de úgy tűnik. Egy hajót elsüllyesztettek. A védelem igen erős volt. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. Amikor minden hajó odaért. hogy nem szivároghatott ki információ. csatasorba fejlődtek. Churchill későbbi könyvében fenntartja. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. nyomban kiadták a felszállási parancsot. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. Mindenki azt feltételezi. és úgy lőtték a partot. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. -(149)- . Mihelyt megkezdődött a támadás. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. Azok az újságfotók. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. Alig 20-30 tank ért partot. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. 205 Gyanították. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. többségük ki sem jutott a partra.

Bósz Penangban van. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. még így is komoly teljesítmény. Az itteni indiaiak között az a hír járja. VIII.] Nem tehetek róla. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. C. B. sosem tudhatni. 28.Phenacetin. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták.] 1942. A német rádió feltételezi. 1942. Íme. hogy S. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. 27. Ismét engedélyezték a Daily Workert. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. de nekem mégis az az érzésem. [Persze. VIII. a szüleit ismerve. valójában miért is mondta ezt. hogy Nehrut. 25. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. Más jelek viszont azt valószínűsítik. fejfájás. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . Bósz helyett. háborús idegbántalmak. [Szeptember 7én jelenik meg újra.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. 1942. -(150)- . ugyanazon a napon. VIII.

csak az a bökkenő. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. stb.fogfájás. de a milánói katedrálisban. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. hogy . álmatlanság. hogy ez a szervezet már megszűnt).állítólag most szökött meg. IX. Más szóval. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. 7. 206 Hardy darabjában. a szírekkel nem kötnek szerződést. 1942. Szíriában komoly lehet a baj. Orwell 1942.. hol segge elhever. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. idegzsába. reuma és kedélybetegség ellen.stb. hogy Szíria francia mandátum. nem Rómában. -(151)- . kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . nem tudom miért. Míg áldja azt.. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. így aztán még az is lehet.mindenki alig állta meg. És ajkán ott az elfojtott röhej. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. s ezért a mi kis bábunkra. és ezért lehetetlen bármilyen. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni .

Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. láthatóan kommunista. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek.Többnyire arra hivatkoztak. emelt szót a Daily Worker védelmében. 9. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. Churchill beszédeiből úgy tűnik. IX. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. havonta egy könyvet adtak ki. [Csupán egyetlen nő. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. IX. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. körülbelül 50 csoport alakult. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. Lásd Münchent 1938-ban. mint a harsány követelést.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. A klubnak kisebb csoportjai voltak. 15. 1942. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. -(152)- . hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. 1942. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. Hiába. az ember könnyen becsapja magát. és csak a papírt pazarolják. hogy a lapot ismét engedélyezzék.

és sosem veszi a fáradságot. 1942. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. nincs értelme az egésznek. -(153)- . Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. hogy Anglia kezdte! ). Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. tudván. ha felhagynánk a bombázással is. hogy kiderítse. nem ér el semmi hatást. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. költő. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. és ők követték el a legtöbb atrocitást.a régi vágású katonáknak. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. mi az igazság. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. és nem gyengíti meg Németországot. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. hogy a hagyományos. s úgy láttam. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. író. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. 21. később a gránátosoknál szolgált. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Etonban tanult. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. Az is rémes.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. Meglepően defetistának tűnt. Úgy véli. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. ám egyúttal szeretné. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. kemény módszerekkel rendet csináljanak. IX.

ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. főként a karmester. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. könnyű pára. Új. kutyák kergetőznek a gyepen.jegyeztem meg epésen. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Azt hiszem. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. 22. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . hanem milliméterben adták meg. IX. Mire Sitwell: . vagy olasz használatra készült német gyártmány. -(154)- .Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. március 24-i naplóbejegyzést. szellő se rebben. amelynek kaliberét nem hüvelykben. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. 28. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209.ami maga a júdáscsók. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. augusztus 9-i naplóbejegyzést. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. A zenekar nagyszerű volt. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . Az ima 209 Lásd az 1942. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. úgy gyártották le a fegyvereket. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. IX. Így ráadásul még az az előnye is megvan. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják.

hogy ki lesz az. elszabadul a pokol. sokat beszélgettünk a problémákról. író. mint azt itt bárki is képzelheti. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. később a BBC munkatársa lett.” -(155)- .végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. egyetemi tanár. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. aki most tért haza féléves indiai útjáról. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. amivel másoknak is segített. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. Jézus Krisztus nevében. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. hogy elviseljék. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. hogy leírni is alig bírom. Ez persze nem érintette hivatástudatát. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. a pap végszavára: „a mi Urunk. Mindig is hálás voltam neki. a karmesterpálca a magasba lendül. és mindenki készen áll. Szerinte híreken és Laurence Brander. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. X. Műsorain sokat dolgozott. mivel a kormány eltökélte. mivel senki sem hallgatja őket. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Helyzetképe annyira lesújtó. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Sejtelmem sincs. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Hosszan beszéltem Branderrel is.”] 1942. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Ha a japánok megtámadják Indiát. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. hogy nem adja be a derekát. Hamar ráérzett. s azok mindenkor kiválóak voltak. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. de aligha változik bármi. 5.

X.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. éppen fordítva. X. jött hát a parancs. X.376 hadifoglyát. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. -(156)- . hogy szabaduljunk meg tőle. A. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Pár hét múlva az egyik munkatársam.] 1942. Ezt mondom én is már régóta. Miss Chitale. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. szerint Cripps hamarosan lemond. [D.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. mint ahány britet a németek. azzal. hogy Kothari kommunista. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. és bizalmasan elmondta. igen értelmes. hogy a háborús kormány csak porhintés. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Kothari kissé kövérkés. odajött hozzám. 11. 10. Az egyik rejtélyes testület. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. vagy legalábbis az volt. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. azt állítván. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. 1942. és politikailag megbízható volt. Mi az ördög lesz ebből? 1942. aki az India Házban dolgozott. 15. Egy darabka India van most itt Angliában. amiért korábban bebörtönözték. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. Ma. és részt vett a diákmozgalomban. Nehéz hindi tolmácsot találni.

Ezúttal október 20-áról beszélnek. s ezért Kothari a titkos famulusa. ami elég valószínűtlen. hiszen az is keddi napra esik. a gázsin pedig szépen megosztoznak. Nem volt túl bántó . XI. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában.egy zsidó mesélte. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. 1944.is Kothari írja. Újabb találgatások a második frontról. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. 1942. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Annyi mindenesetre biztos. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. 17. Jatha ugyan jól olvas hindiül. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. de jóval később. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. de írni már nem tud úgy. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. de még így is volt némi antiszemita éle. X. 211 Az El Alamein ellen 1942. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. -(157)- . hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. június 6-án. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. 15. 1942.

Nos.Légitámadás . meggyőző eredetiséggel. arra nem túl nehéz a válasz. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. hiúság. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.. Kérdés. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. izgalmas meglepetés. A második világháború könyvtárnyi napló. az élményidézés hitele. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. május végén. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. kitapintható ok. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet.alulnézetből. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . de az egész világ jövendő sorsára. aligha más. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja... mint egy nem várt vészhelyzet.. önismereti gyakorlat. nem túl gyakori konstelláció. Mi tagadás. önigazolás. máig élő hagyománynak. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. * E nagy múltú. hazai olvasók számára. vajon ez esetben mi a legfőbb. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. George Orwell magyarul csak most. Amerika még nem szállt harcba. Hogy miért.

mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben..” . hónapokban. a kortársak közül még senki se tudta. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . hogy behívják. küszködést és könnyet. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát.. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. gyilkos csapásaival. sok mindent megélt. aki már nagy fél tucat könyvet publikált.őt. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . már képzelni se lehet. Légitámadás . megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. -(159)- . Azt. Majd szétveti a tettvágy – s lám. csak vért. csupa keserű csalódás éri mégis. Harminchét éves. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit.alulnézetből.. „Nem ígérhetek mást. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. a végsőkig. kiváltképp az első hetekben.. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . vélnénk.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis.” stb. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. állástalanul.akár egyedül is. mely azóta szállóigévé vált. Vérbeli dokumentátor. „Lesújtóbb” kilátást. hogy nincs más választás. sőt éveken át. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. Érezni szinte minden során. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. a „tények megszállottja”. („Még mindig semmi hír. kipróbált férfi. hogy meddig bírja.) Friss házasember. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára.. verejtéket.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire.. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. Ismert és számos kortársa által becsült író. regényterveit feladva. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon.

Orwell láthatóan erre törekszik. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. amint azt Orwell is rendre kiemeli. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz.) Így például kezdettől tisztán látja. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak.ö. (Háborúban persze minden híreket követő. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. hogy a brit hadvezetés. (V. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Mussolinit . Oswald Mosley.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. képmutatás. abban egész biztos van valami” stb. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. jobb híján a hadipropaganda. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. „Ha valamit makacsul tagadnak. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. Ami a hadihelyzetet illeti. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. menekülés. Csupa bizonytalanság: gyanú.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. Churchill.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. Halifax. és háború utáni ellentmondásos következményeit. a defetista toryk. megszállás.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. kérdés. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. meglepő. A napló első felében . keserves próbatételét.

Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen.kezeli. mi több. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között.” * 1942. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. és jól látja azt is. Spanyolország. Balítéletektől.legalábbis a háború első két évében . mint ahogy abban sem téved. az ellenálló mozgalmak. hogy mindez vágyfantázia. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. illúzióktól persze ő sem mentes. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. november közepén. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. mint Churchill vagy de Gaulle . ideologikus önámítás volt csupán. Észak-Afrika. defetista.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . mikor e napló véget ér. Csupán a háború vége felé látja be . Olaszországban. olyanok.jócskán kerültek ingadozó. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. sőt fasisztabarát elemek.

Chamberlain. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Hemingway. Goebbels. főként egy háborús szükséghelyzetben. Herbert Readtől és másoktól. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. fegyverek diktálta világára. Cyrill Conollytól. Emiatt van. Gandhi. Byrnes. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Victor Gollancztól. Lássuk tehát. Horthy.sokkal inkább mindaz. Halifax. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Faludy és Márai. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Rommel. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. tisztes jövedelme van.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Malinovszkij. Zsukov stb. Schellenberg. Ciano. Rauschning. de Gaulle. Dönitz.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Eden. Patton. és nemcsak friss hírekhez. Rokoszovszkij. ismeretségi körét. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Montgomery. Eisenhower. Churchill. Paulus. Hoare. Pownell. újságírók. Beneš.). Virginia Wolf. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Ironside. Koestler. mint Thomas Mann. Djilas. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Sztálin. Hull. Evelyn Waugh. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. kiadók és politikusok népes táborával. Guderian. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Politikai pártnak nem tagja .

ha tetszik: elegyes .akár egy „virtuális óvóhelyre” . („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. cukor. Sűrűn váltogatott pozícióját . hogy miközben parlamenti vitákra. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Hol arról tudósít. Coventry és Lidice.míg pár sorral odébb arról. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. vagy éppen felkeresni falusi házát. csak még rosszabb lenne. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. mert nincs mivel etetni őket. írógép. hogy tyúkólat fabrikáljon. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). whisky. hol a hiánycikkeket .jól jellemzi. mint a Komintern megszűnése. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.. karóra stb.az általános pusztulás elől. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. Nyilván ezért is ilyen sokszínű .és naplóírói nézőpontját! . Az öldöklő káosz kellős közepén. és nem baj. ha -(163)- . s a főnökeivel.” ) Kint és benn. ha hallgatná is valaki. India és Palesztina sorsa. . a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .” Színielőadás. folyvást figyelne.csalódnia kell. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . mint a bombázások.. kifülelt kocsmai párbeszéd.ez a napló. és mi magunk is tudjuk.benzin. keresne a helyét. Nincsenek esztétikai skrupulusai. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”.lajstromozza hosszan. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában.

mindez kuszán keveredik. versek. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. avagy az író netán még folytatta azt.s hogy milyen kicsik a nagyok. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. viccek.) Mindenesetre . Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. újságkivágások.. Mindez megannyi apró. Anthony Powell. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. s a háború végére az író feleségét. röplapok. ideje. (Köztudott. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. az egymással feleselő német és brit. e gazdag élmény. megsemmisültek. Kenneth Clark és mások. hogy Orwelléknek.. Ugyanilyen érdekes. alkalma azonban már nem jutott rá. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . töredékesen. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . japán és francia hadijelentések. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. otthonukból kibombázva.így nagyon is meglehet. Persze máig se tudni. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). Eileent is elvesztette .a napló szerzője nem maradt adós a folytatással.ha némileg más műfajokban is .mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. a háború kellős közepén.

Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. Nóvé Béla -(165)- . hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Ha hihetünk a nyomdászoknak. már nem kell sokat várni. Mindezek nem kevésbé izgalmas. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. tényés gondolatgazdag beszámolók.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . kötet.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .

ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. S. (Idézetes könyv. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. Londonban JANN S.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful