George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

1-20.(George Orwell: The Complete Works. Ed. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. by Peter Davison. (A szerkesztő) -(4)- . Vol. 1998. London.

Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. mégis azt remélem: a B.-1941.F.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . kivárva amíg az magától kifullad. Mindez nyilván a papírhiány jele. meg hogy királyuk velük maradt.E. hogy képesek lesznek kitartani. alighanem súlyos veszteségek árán. a másik fele pedig arról tudósít. ha tehetnék. RÉSZ 1940. mi is történik valójában. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak.. saját híradásaik szerint. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. hogy a belgák hősiesen helytállnak. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. (. kapituláljanak. 28. Ma először történt meg. V. így aztán csak találgatni lehet. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. május 28.I. augusztus 28. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni.. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. A franciák. hogy a mieink átvágják magukat délre. már csupán arra van esély. 1940.

4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Mint eddig is. író. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. ha rádiót akartak hallgatni. V. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. 1940. Tegnap este lementünk E. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról.fog felmorzsolódni. diplomata. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. magát. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. és úgy tűnt. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. az író első felesége. 29. Churchill bejelentette. hogy a 9 órai hírek előtt . mi történt aznap. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. -(6)- .-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. rajtunk kívül senkit sem izgat. Ha mi nem kérjük.nyilván a keserű pirulát megédesítendő .egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

nem gondolom-e. (. Az esti lapok ugyanazt írják. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza.1940. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. Egyetlen érdekessége. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. hogy bár 1940-ben játszódik. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. mint a reggeliek. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. hogy az egészről alig tudunk valamit. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta.. a szemenszedett hazudozás helyett. V. hogy nincs elég puskánk. szinte bizonyos.. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. (. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. a Csendes kocsmát. Eget ostromló baromság. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. könnyen belátható: micsoda -(10)- . 1940. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. inkább csak elhallgatják a tényeket. és váltig nyugtalanít az érzés.. Ez persze részben amiatt is van így. VI. 8. ez éppen tízzel több. 31. hogy már kezdem elhinni. Károly szobránál a Trafalgar téren. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. amit az újságokban is olvasni. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. Meglepő. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját.) Annyi helyről hallottam. így I. hogy ezrek esnek el naponta. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak.. azt hiszem.

Ezt már csak irodalmuk is sugallta. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. Cripps zárta ki őt a pártból. Annak nyitja pedig. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. óta! -. miféle forradalmak jönnek.Spender azt állítja: ő 1929. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. És lám most mégis. sem a népfrontosok színlelt aggálya. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. ami történt. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. hogy ha nem is éppen az. (. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. ma még nem tudható. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. Már 1934-től számítottam rá. egyáltalán nem leptek meg. Én minden esetre már 1931. nem holmi látnoki képesség. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. hisz mindig is éreztem. hogy valami katasztrófa készül. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. -(11)- . miféle világban élünk.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani.. Cripps a moszkvai nagykövet. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. óta sejtem . akkor igen. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. mint az úgynevezett „szakértők”. hanem egyszerűen az a tény. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. miféle háborúk. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. mégis amikor bekövetkeztek..

az pedig kiváltképp dühít.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. hogy félrevezessem az orvost. mint 1936-ban. csak elég ügyes legyek. 1940. -(12)- . Londonban és Marokkóban is kezeltetett. 10. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. hogy képtelen vagyok rá. 12. E. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. amit korábban Párizsban. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. tudom. bár a sajtó még nem közölte. VI. ám most olyannyira letörtem. Most vettem a hírt. Most is úgy érzem magam. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. csak hogy meggyőződjünk róla. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. visszavonulásunk valódi oka inkább az. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. Az egész világ széthullóban van. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. hogy Norvégia föladta semlegességét. hisz azok után. mint ahogy a lapok írták. Kész gyötrelem.. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. Úgy tűnik. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. (. VI. és készültem is írni róla a naplóban. Azt hiszem. többé nem érdekel majd a politikai aréna. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból.-vel elsétáltunk a Sohoba. Így volt ez a spanyol háború idején is. az újságok kissé eltúlozták a dolgot.. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket.1940. s különben se sok hasznunk lenne belőle.

.. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe.V. -(13)- . Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. Úgy tűnik. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. mintha egy templomban levizelném az oltárt. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. hogy a klub tagja vagyok. mármint azt a fajtát. mivel az angolokat. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. amelyről feltehető. 13. (. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban.. hogy ez valami bűncselekmény volt. hogy valójában svájci. Tegnap az L.) Bármi viszolyogtató is.D. június 12-én lépett a szervezetbe. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. az éppoly szentségtörés. Orwell 1940. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. hogy szükség lehet rájuk. Gyanítom. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. VI.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. Akkortájt úgy éreztem. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. 1922-ben. maga a jelenség igen érdekes. tudatván. (. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. felkészülve az eshetőségre. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Mussolini álnok. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. többnyire nemigen érdekli a világpolitika.„britesítették”.. 1940.

Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. mint vártuk. -(14)- . a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. Már csaknem bizonyos. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. Miért nem aknázzák alá. és röpítik levegőbe az egészet. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. Az ember lassan gondolni se mer arra. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. akik majd támaszpontként használják. a mohó 17 Kelet-londoni. ismert egykori pacifista. Ez negatív rekordnak számít. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. hogy átengedik az olaszoknak. igaz. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. hogy kormányunk végre tanul is valamit. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. A németek elérték Párizst. „Taposd szét!” hirdette a felirat. amin egy csizma lép a horogkeresztre. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). a bambán réveteg arcoktól. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. azzal a nyilvánvaló szándékkal. A részvétel amúgy igen alacsony volt. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. 14. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. egy nappal korábban. és egyáltalán. a rikító színektől. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. 1940. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. VI.

Orwell írásainak lelkes híve. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. amit valaki tehet. de az ügylet végül meghiúsult.igyekezettől. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. máris 30 fontot vesztettem. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956).20 említette. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. miután 1934-ben találkozott vele. akkor majd meglátjuk. hogy Unity Mitford21. Elképesztő. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. 16. és értékálló árut vásárol rajta. A ma reggeli lapokból világos. Nemrég E. és kiderült. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. aki Hitler buzgó hívévé vált. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. 15. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. VI. utánajárt. hogyan vehetne részletre varrógépet. utazó és mecénás. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. Redesdale második lordjának negyedik leánya. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. -(15)- . Erre egy ráncos képű emberke. Ha így van. VI. így rikoltott: . Az jutott eszembe. most gyereket vár. mint a civilizált élet fonákja. Holott a legésszerűbb. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948).Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. Csak a nyár végéig húzzuk ki. W. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. kinek a nevére nem emlékszem.

amiről viszont még semmi hír. szakaszom egy zsidó tagjával. az L. hogy nem tudták megvédeni Párizst. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. hát ott lett volna esélyük rá. én nem fogok elmenekülni. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. mindenki erről beszél. -(16)- . V. A franciák letették a fegyvert. de okvetlen harcban. ha a németek tényleg megszállják Angliát.-mel22. s én azt mondtam neki. (. Tegnap beszélgettünk M. mihez is kezdjünk. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. Ha a flottát nem éri kár. sem elég munkáskéz nem lesz. akár egy koncentrációs táborban is. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. D. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. mint harcban meghalni. Új-Zélandból vagy Kanadából. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. egy darabig még azután is. ő legalábbis ebben reménykedik . legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. úgy nem marad más. hogy megállítsák a német tankokat. szerint ez forradalomhoz vezetne. VI. Már-már képtelenség végiggondolni. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet.. Ha pedig még Amerikát is megszállnák..holott maga is gyáros. 1940. Egy biztos. pedig ha valahol. és elég jól mehet neki. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. 17.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. sőt már abból is. M. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. hogy Amerika hadba lépett. fegyverrel a kézben.

a lényeg. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). C. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. és sose hittem. ami látható tetszést aratott az utasok körében. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. Az esetben. első világháborús érmekkel a mellén. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. VI. Újabban. baloldali politikus. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is.. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. -(17)- . legalább kétszer másoltam le. mit tartanak a védelmi készültségünkről. amit korábban írtam. mondván. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. mint haszonnal jár. 20. aki most is. hogy megjelenjen.hallani mindenütt. írógéphez ülök. csak már nem érdekel annyira . hogy megtudjam. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . mivel G. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. újságíró.Hál’istennek. a könyveimet pedig háromszor. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos.23. Mindent. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. 1940. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. nyilván olyan barbárságokat követnének el. hazafias szónoklatot tartott. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. ekkoriban a New Statesman munkatársa. ha kritikát írok. hogy az több veszéllyel. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. kivéve a gyerekes anyákat. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. hogy valaha is képes leszek rá.

hogy erre nem túl sok esélyt lát. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. szerint Churchill. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. Persze.. hogy mentse az irháját. mindenki eliszkolt. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. -(18)- . Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. ahol. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. május 10-én mondott le. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. ám azt mégse hinném. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. Strauss. a Tribune társigazgatója. könnyen lehet. brit munkáspárti képviselő.) C.). (. A helyzet szerintem annyiban más.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot.. Biztosra veszem. R. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. 25 Aneurin Bevan. azt felelte. mire közölték. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy az teljes képtelenség. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. melyben elődjének. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. Ugyanezen megfontolásból C. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. függetlenség Indiának stb. Brit Gyalogdandár 1940. mint mi. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. És lám. szintén munkáspárti képviselő. öttagú kabinetben. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. akik éppen az Alsóházból jöttek. megkérdeztem Bevant és Strausst . Kérdésemre C. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. G. Én viszont még jól emlékszem. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat.

úgy vélem. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.) Ami engem illet. baloldali újságíró. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. C.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. ami igencsak aggasztó jelenség. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. vajon mennyi az igazság benne. hogy Cyrill Conollyról. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. (. egy percig se habozik majd. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. Ha a vészhelyzet rákényszerít.27 meséli. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall.ez még a spanyol milíciákban is így volt -.D. Ámbár. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. hogy a magunkfajtát kiirtsa. de az is lehet. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. így az a mérhetetlen ostobaság. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket.. hogy vezetőink sorában árulók vannak. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. mondván. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja .-re is.V. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. H. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. azokat viszont eddig még nem közölték. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. akkor lesz modernizáció . -(19)- . R. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. Ugyanez áll az L. és sosem tudni. bár az egész a modernizációtól függ..Mindinkább terjed a gyanakvás.

és hosszas tárgyalásokra van kilátás. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. és váltig azon tanakodnak. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. VI. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. Felteszem. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. 1945 nyarán ez meg is valósult. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. valójában nem történik más. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. Nem tudni. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. 22. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát.. hogy elkerülje a légitámadást. most mind pánikszerűen arra jutottunk. és állítólag hét német gépet lőttek le. Compton Mackenzie meséli. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. legfeljebb a francia kormány révén. -(20)- . Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok.. sőt talán még csak nem is láthatom újra. R. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. hogy visszavonul a Hebridákra. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van.) Azt hiszem. mindenesetre példázatnak nem rossz. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. ami aligha lesz az enyém. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. amely nyomban átállna Hitlerhez. mondja.rendőrség az a testület. és nem lennék meglepve. mihelyt győzelmét biztosra veheti. H. igaz-e. Pétain és társai a másikon. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. a hír tehát feltehetően igaz. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. Tizennégyen haltak meg. ami olyannyira elterjedt nézet. 1940. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. de békeidőben csak minden tizedik lakott). (. Egyelőre nem tudni.

1940. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.. és még azt is igen furcsállták volna. Sajnos semmi remény rá. a hűség stb. Avagy micsoda komisz paradoxon az. 24..) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon.. mondjuk negyedmilliós. mint a becsület. hogy az afféle hajdani erények. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. bevenném Gibraltárt. most mindazok. könnyen mozgatható haderejük. kitűzve a köztársasági zászlót. Ha a briteknek lenne egy. S lám. mára mennyire kiürültek. hogy bármi ilyesmi megeshet.. A kommunisták. (.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd.) Az egészben az a legfurcsább. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. mint az várható volt. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” .31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. úgy tűnik. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. ami később antifasiszta jelszóvá lett. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . VI.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. ha átdobnák Francia Marokkóba. visszatértek az antináci álláspontra.. (. a legcélszerűbb taktika az lenne. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna.

33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). tábornokok. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. hogy esélytelenül. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. püspökök. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni.. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. A 32 Pierre Laval (1883-1945). amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. a Pétainkormány külügyminisztere. Ha arról van szó. hogy ő a kisemberek szövetségese. Az egyetlen haszon az egészben. feltételezhető. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. az egész háború nem volt más. bárkiről. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. mint esztelen gyilkolászás. francia politikus. Lavalnak32. (. Sokkal inkább a bankárok. Nyilvánvaló. hogy félig vagy egészen áruló lesz. semhogy fölvegye a harcot. Bármerre néz is az ember. 1945 után eltiltották a közügyektől.. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. Pétainnek. váltig arra a következtetésre kell jusson. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. és mindaddig. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással.. amíg például X.) Hitler nem más.. Y. amiért is előbb-utóbb mennie kell. hogy Churchill nem így látja. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. (. -(22)- . akár stratégiai távlatból. hogy megpaskolja az orcánk. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. 1934-35-ben miniszterelnök. aki a tőkés osztályhoz tartozik. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. nagyiparosok stb. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. egyeznének ki szívesen vele. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. francia politikus. uralkodók.számítanak. korántsem biztos. Z pozícióban van.

hogy Anglia elkerülje a megszállást.. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. ha forradalmi kormányunk lenne. Azok viszont. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Ami végül is csak azon múlik. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Ha Anglia megszállása elmarad. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot.kérdés csak az. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. akik arra tippelnek.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. és bizonyos. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat.. eszmei robbanókeverékéből tör ki. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. tévednek. Félek. A ma reggeli News-Chronicle írja. (. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. azt hiszem. Kérdés. ahol valódi forradalom megy végbe. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. hogy baloldali kormányunk lesz. hogy eltörli a tisztelgést. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. Oroszország. A spanyolországi leckéből úgy vélem. amikor késő lesz. -(23)- . vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. akkor minden rendben. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. hogy már csak akkor. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét.

elmesélte. aki a biztos távolból jártatja a száját. Gwen O’Shaughnessy. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. hisz annyi minden van még.Az L. még mindig jobb meghalni. Elképesztő félreértések születtek. akik csak heti 5 fontból élnek.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”.34 arra biztat. s ott megbíznának valamivel. E.. noha beteges vagyok és gyermektelen. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. akárcsak a rádióbeszédek.V. amiért szívesen élnék. mint a revolver. Ha bármi feladatom lenne. hogy menjek át Kanadába. parancsot kapott. mint külföldön. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. 34 Az író felesége: Eileen . hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. Ámbár lehet. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). biztosan mennék is. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. ha a helyzet rosszabbra fordulna. és részt vehessek a propagandamunkában. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. -(24)- . Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal.és sógornője. főleg Duff-Cooper üzenetei. idegen kenyéren élni céltalanul. ugyanakkor nem lennék soha . Menekült vagy emigráns újságíró. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat.. és G. jól jellemzi a brit hadsereget. Azt hiszem.D. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. Ha a sors úgy hozza. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. hogy csupán arról van szó: nem akarják. hogy mindenképp életben maradjak. Nem mintha vágynék a halálra.

a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. 35 Valószínűleg Mrs. restell lemenni a pincébe. Természetes. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. Később kiderült. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. hogy az ember felkel. hogy téves a riasztás. ha valami egyenes beszédet hall. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. makacsul állítja. Végül. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. Például Mrs. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. Később alábbhagyott a divatja.Annak. Tegnap egy lap azt írta. és szerintem is van abban némi igazság. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. Ezzel szemben E. hogy valaki hord-e gázálarcot. A házban mindenki így tett. szörnyen ostoba helyzet volt. amit ha nem is képes egészen felfogni. első jele az lesz. már ami Londont illeti. egy lépés az egyenruha felé. Holott ez az. Anderson. 25. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. -(25)- . de nem mentünk le az óvóhelyre. felöltöztünk. akiknél nem volt. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. 1940. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. A puszta tény.35 is kedveli Churchill beszédeit. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. de ha nem hall fegyverzajt utána. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. A. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. fizetni kell érte. csak álldogált és csevegett. hogy Angliában valami változóban van. VI. igaz. mint odaát. mindenképpen hatásosnak érez. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Felkeltünk. ha meghallja a szirénát.

ha valaki megmutatná az M. bár néha még most is megnézik.. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. és bárki meggyőződhet róla. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. Éppen tíz hónapja tart a háború. holott ki tudja. a gázálarcdivat is újraéledt.. a követelmények nem lehetnek túl magasak. Persze. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. minden ötödik ember magával hordja. hányszor elmagyarázták. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. Akárhogy is. és ma úgy nézem. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. aki civil ruhához gázálarctáskát visel.O. Tekintve. s lám. még ma is megtörténhet ilyesmi. mi a teendő légitámadás esetén. Ma délután elmentem a toborzóirodába. of Information. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. (. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. Talán nem ártana. a németek nem használnak harci gázt. -(26)Tájékoztatásügyi . 1940.még akár a Francoféléket is. levonultak a pincékbe. félkegyelmű veterán végezte. VI. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva.ahogy szaporodtak a rossz hírek.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. aki írni is alig tudott .) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . 27. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak.

Myers regényíró. Orwell barátja. aki ismeri ezeket az embereket. Már csak az a kérdés. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. miszerint csak azért foglalták el Tangert.tehát biztos. Butler (1902-1984). (. hányan lehetnek a tudatos árulók. H. Megjegyzem. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. semhogy sok szót érdemelne. minden ítélete helytállónak bizonyult. ez idáig csak egyszer tévedett. -(27)- . miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát.) A ma reggeli lapok cáfolják.. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. amikor úgy vélte. L.. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt.M... amióta a háború kitört.) L... 39 Sir Samuel Hoare. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. M. De hát az oroszok 38 R. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt.) L. később pénzügy-. a télen még nem történik semmi. hogy tényleg ezt teszi. Inkább az a kérdés. (. A. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. hogy a szélesebb tömegek felismernék. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . külügyminiszter-helyettes.40. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. híján van a legelemibb hazafiságnak is. majd külügyminiszter.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. 40 L. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. valójában mi történt. mindaddig. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. M. A németek érdeke szerinte az lenne. ami mostanra valószínűtlenné vált. egykori brit nagykövet Madridban. úgy véli. Azt mondja.

akiknek szemernyi hatalmuk sincs. mint mi Münchenben. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. jó ideje mást se tesz. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek.. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. Nagy kérdés. hogy szövetséget kössön. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. ha sikerül nekik. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. Ezek a mozgalmárok. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. amikor az I. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. holott elég csak egy pillantás a térképre. Érdekes. Amúgy Pétain és társai.P. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.Független Munkáspárt.. vigaszképpen azzal áltatják magukat. Bármit tesznek vagy mondanak. éppúgy átejtik majd Oroszországot. (.maguk sem gondolhatták. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. semmi hatása az eseményekre. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. -(28)- . 42 Independent Labour Party . Ha Hitler elfoglalná Angliát. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. 41 A Független Munkáspárt hetilapja.L. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. Jó példája lesz ez annak. csak az oroszok „nyertek az üzleten”.

hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak.. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. elutasítottak. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. és továbbra is őrzi függetlenségét. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. Nem hiszem.ellentétben a heves közfelháborodással. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. némi szépségfolt ezen. és az. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta.. 1940. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. (. 1940. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. azt ugyanis nem deklarálta. az ennek épp az ellenkezőjét látja. méghozzá C besorolással.. Az még csak megbocsátható volna. 28. inkább jóváhagyó. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik.) Igaz. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. mint bíráló volt . ámbár csak némi burkolt fenntartással. de különben kutyabajuk sincs.még csak egy múlik rajtuk. A brit kormány elismerte de Gaulle-t.) Ijesztő. 29.. VI. Mindenképp biztató. az a néhány megjegyzés. amit sikerült elcsípnem. ha tényleg arról lenne szó. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. VI. (. hogy a sajtó -(29)- . hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra.

Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. -(30)- . 30. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. és eltekintve attól.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. és nagy éljenzés fogadta a hírt.-vel és M. Kíváncsi vagyok. mindjárt elmondta.D. hogy 43 Orwell. hogy abbéi még bármi lehet. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. amit valaha is hallottam. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. (. Főként kiszolgált katonák voltak.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat.V. 1940. hogy végre a puskák is megérkeztek.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. Az emberek azért így is lelkesedtek. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. Tegnap C.. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. hisz maguk is a csokoládé. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. vajon próbálkoztak-e már azzal.. nem is olyan hitvány kompánia. C.-t és engem felvidított a gyászhír. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. Így aztán mindazon lapok. ami elvben tizenkét. C. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. VI. Ma délután az L.

46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. 1940.-ék is rosszallották a dolgot. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. hogy már azon is örülni tudunk. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. Ott hagytuk egy félórára.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. és nem mozdult. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . a szöveget apró betűvel szedik. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb.három lapból állnak.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. amin végül is kievickélt. VII. Később.vagyis a lap közel egyharmada. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. 1. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. -(31)- . Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. igaz. E.. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. szintén örült. holott ők már-már radikális békepártiak. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. aztán E. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az újságok már csak hat oldalból . Az Express 6 oldal= 42 hasáb.. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. Még M. (. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. majd kidobták a gépből. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. hogy napokig még az étvágyam is elment -.

Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. VII. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. régimódi német vezérkari tiszt. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. ha valami ismert személy hal meg. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő).50 közlemény. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. látván. 49 Buenaventura Durutti. Franco közeli munkatársa. -(32)- . 1940. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. bár nő a félelem is. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. a spanyol anarchisták vezetője.F. 47 Werner von Fritsch (1880-1993).A. 3. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). Mind többen vélik úgy. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. hogy a kormány tehetetlen.

a News-Chronicle -(33)- . és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére.1940. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. nem sok meggyőződéssel tették. VII. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. 52 1940. politikai író. használhatatlannő tették. 1940. elég egyértelműen sugallja. 2 csatahajót. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. a napló írása idején liberális publicista.lehet szó. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. holott nyilvánvaló. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. 2 cirkálót. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. Arról persze egy sort sem írnak. mennyire helyénvaló volt e lépés. 10. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. hogy csupán a francia flotta feléről . 7. Az a tény. VII. avagy ha mégis. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). Oranban és Mersel-Kébirben. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 8 rombolót. A francia Richelieu csatahajót.

hogy csak azért hagyják nekik. Windsor hercege (1894-1972). Napok óta nincs semmi hír. 16. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. Számomra hihetetlen. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek.. VIII. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. Sokan vélik úgy. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. Még az is lehet. Simpsont és Franciaországba települt át. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. az ember sohasem tudhatja. semeddig. Nemrég még úgy tűnt.békeajánlatot tesz nekünk. Ez után feleségül vette Mrs. hogy Angliában akadnak csoportok. mint a cukrot. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. Edward néven 1936. 54 Edward. Persze. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. úgy veszik. mi több. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. a Bűnös embereket. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. Wallis Simpsont. VII.) Gollanz új könyvét. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. amerikai Mrs. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. ha csak az nem. hasonló feltételekkel. Újabban viszont minden országban más és más. meddig ér el a kommunisták keze. mint azt korábban én is feltételeztem.. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. a rendkívül népszerű walesi herceg. január 20-án lépett trónra. de amikor feleségül akarta venni az elvált. (. -(34)- . hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. 1940. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel.

hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. ami egyértelműen németellenes lépés. 22. A legfőbb esemény. és már csak a fegyverletételt várja.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. Mégis. (. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. hogy összeült a pánamerikai konferencia. alighanem Tosco Fyvelről van szó. hogy Anglia felé hajlik. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. Még most sincs semmi érdemi hír. és elnézzük neki. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. és ha kudarcot vall. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. VII. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. ami egy következő kormányt is kötelezhet. Talán így lesz. Ez persze nem olyan ígéret.) Holott pontosan úgy tesz.küld hadi utánpótlást Burmán át. 56 Bizonytalan. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. W. Mindez előre látható volt már akkor is. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. a sok szájhős mind maga alá rondít. alighanem Frederick Warburg.. hogy Spanyolország bármit. nyilván a németek számára. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. talán nem. bármilyen 55 Bizonytalan. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. helyzetünket reménytelennek látja. ahogy előre megmondtam: eljátssza. a világ pedig már rég nem hiszi. F.. 1940. -(35)- . és mi semmit se teszünk ellene. így azt. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett.56 azt mondja. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján.

ám az. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. 1940. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. G. (. Persze meglehet.57 Én legalábbis nem hiszem. majd a németeknél. csak féltékenységből és intrikából dacol. Sokan rebesgetik.-t.D.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -.000 tagja van. D. 58 Azonosíthatatlan személy.. VII. azzal. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. hogy csak tartanak tőle. 28. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. melynek állítólag már 1. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L.58 is ugyanezt mondja magáról. mivel utálta Chamberlaint . felhagyott a toborzással. hogy L. VII. és új neve: Home Guard. rendre visszautasította az ajánlatot. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától.V.V. azaz Polgárőrség lesz. 1940. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. 25.) Sokan már bánják.300. bár az is lehet. Az L. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír..mennyiségben importáljon. ámbár ez nem is oly hihetetlen. hogy összeállna a Tory klikkel. -(36)- . Ha tényleg így van. mint aminek egy hete voltam szemtanúja.D. Az olasz sajtó is ezt írja. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban.. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.

Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. 62 Gaston Bergery.csakugyan nácikollaboráns lett. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. hisz jól tudom. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. Szélsőséges nacionalista. noha egész életét Angliában élte le. Emberem azt állítja. bár senki se tudja.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . akit később internáltak. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. Így tesz a francia sajtó azon része is. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. majd fasiszta politikus. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. szélsőjobb. -(37)- . valójában miért. kis baloldali pártokról. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. kinek a nevét folyton elfelejtem. Az apró emberke. 59 William Joyce (1908-1946). jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. 60 Sir Oswald Mosley. aki utóbb . kommunista. a Brit Fasiszta Unió vezére. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Amerikában született. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. amely német befolyás alatt áll. brit állampolgárságot sosem szerzett. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. 61 Jacques Doriot (1898-1945). aki szerint Hitler nem igényli. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. Furcsa.

ha elveszítjük. VIII. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. (Sajnos elég gyatra volt.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. G. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. szerinte rendes fickó. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. Perim most a legfontosabb. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. H. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Wells. mit miért csinál. nem hinné.1940. Megindult az olasz támadás Egyiptom. és nem igaz. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. ahogy egy szovjet komisszár. vagy hogy karrierista lenne. hogy csak a maga hasznát lesi. Eddig még semmi hír. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Úgy véli. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. de az újságok azt sejtetik. a franciákat viszont eléggé leszólta. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Mindig is úgy élt. és különös gyengéje. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. 8. hogy ezek az emberek. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. de a pénz nem érdekli. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Úgy látja. Wells jól ismeri Churchillt. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- .már három nappal előtte szóltak nekünk! -. ami talán arra is fényt vet. Megkérdeztem. s azon a feltevésen alapul.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. átszervezik a légiriadók egész rendjét. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. ez pedig igen veszélyes lehet.. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. tábornok tartott. s azzal szépen visszaaludtam. Azzal kérkedett. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. hagyják félbe a munkájukat. VIII. nem kétlem. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. 1940. Tegnap este elmentem egy előadásra. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról.nyilván az -(42)- . amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. Ez nem csupán azzal jár. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást.. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . amit . hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. Hosszan beszélt a polgárőrségről. Megvetően mondta. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. Hajnali három körül légitámadás volt. hacsak nem akarjuk. 23.másokat kapok rajta. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Azt mondják. amit mielőbb meg is kell tenni. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben.

hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik.. hogy a trágya nem ennivaló.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. Ettől talán észre térne a jónép. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. kivénhedt hadfiak. egy életre megtanítva arra. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogy valami nincs rendjén. (Greenwich) Azt hiszem. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. Tegnap azon tűnődtem. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. és azt is: miért. -(43)- . 1940. Legfőbb ideje. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. mire egy tehén jól oldalba döfi. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. VIII. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. kik miatt. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. hogy ízlik neki vagy sem.. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. s hogy milyen szánalmas ez az egész. hogy az ország végromlás előtt áll. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. Ahogy elnézem. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. (. Az oktalan pára nem képes eldönteni. 26. és megpendítette azt is. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket.

míg ezek jó ha feleakkorák. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. és halálra váltan nyomban felriadtam. Hallottam. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. A bejárati ajtóból néztük. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. amibe a föld is beleremeg. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. 29. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. A -(44)- .. és mindaddig. hogy egy bomba robban mellettem. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. (. amit Huescánál dobtak le. 1940.. de olyan pokoli robajjal.) Elég nagy robbanás volt. Ma reggel mégis. s ahogy eddig is.először igazán közelről a bombák hangját. E. hogy a házak beleremegtek. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. (. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. azt álmodtam. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. VIII. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. Talán egytonnás bomba lehetett. ám azért nem annyira rettenetes.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. ha bármi fontos létesítményt találat ért.. Máig emlékszem arra a kettőre.. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. Világos.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. próbálják eltussolni. asszonyság.

31. lidérces emlékeim. és aknagránátok robbannak köröttem. szerkesztőjével. A monoton fegyverzaj. 1940. Félálomban. s nemigen látja. a . Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. tábori szalmaágyamon elnyúlva. hogy nyílt mezőn fekszem.. 23. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. hacsak az ember nem sejti. -(45)egy ha . Általános a vélemény. ha elég távoli.. XI.) Tegnap lefekvéshez készülve. 1940. s lám. hogy hidegen hagy. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. márpedig az emberek itt is. XI. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. és máris aludtunk tovább. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba.. 16. s én feküdnék kényelmes. azzal a megnyugtató tudattal. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő.a nácizmus. Amerikában is. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. vagy túl közeliek a becsapódások. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét.. A légiriadók egyre kimerítőbbek. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. mégis így lett. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.P. hogy nem érdemes sokat törődni velük. Akkoriban rendre azt álmodtam.-vel éppen csak megjegyeztük. H. VIII. 24 órára rendszerint 5-6 esik. fegyverzajt hallok. Sosem gondoltam volna. minden fedezék nélkül. E. könnyen álomba ringatja az embert. (. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . erős robbanást hallottunk. régóta ezt várják. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H.P.-vel. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. 1940. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől.

P. és „becsületszavát” adta nekik. Habár a . májusi kormányát tárgyalva Hoare. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. H.. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. A második világháború című művében Churchill 1940. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. kényes. amikor Franciaország elesett. ám ekkorra már mind a szűkebb. 2000. hogy nincs más hátra. Halifax és Simon védelmére kel. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira.71 és társai titkon alkura készülődnek.-t. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. szerint. kijelentését. -(46)- . ha tényleg igaz. az összes brit lapot figyelmeztették. kulcsfontosságú. hisz minden a tálaláson múlik. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. hogy . igaz is lehet.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. még nem cenzúrázzák. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala.. válasza: „Ugyan már. brit tájékoztatási miniszter. mint vállalni a Hitler elleni harcot.” 72 Alfred Duff-Cooper. vagy inkább próbáljunk békét kötni. tartok tőle. öt éven át tartó küldetést. Európa Kiadó. Ld. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. bárki képes könnyedén elhitetni.P.. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. Mindaddig. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. H. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”.P.” Ami. úgy tűnik. egyébiránt biztosra veszi. P.

utóbb VIII.74-vel. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. Edward . Persze itt. 75 Mrs. C.. egyetlen európai se hitte volna. Laval kormányzása76 idején C. 1940. Edward végül is Mrs. és élt már nálunk korábban is. Angliában mindenki tudja. melódiája: monoton Tegnap C. igaz. 74 Piene Comert. korábban diplomata. Franciaország eleste után Angliába emigrált. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . a France szerkesztőjével ebédeltem. mégsem váltak be. és eszébe se jutott panaszkodni. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. Meglepően jókedvű volt. Nos. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani.. jól ismeri Angliát. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. Wallis Simpson. Azt mondja. Olaszország viszont valódi erő. XI. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. Laval 1935-ben azt mondta neki. C. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. Szerinte VIII. és úgy véli: Anglia nagy előnye. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. szerint. VI. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. hogy államformája királyság. angolbarát.felesége volt.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. Mindig is azt hittem. bármi tehetséges politikus Laval. C. jóslatai. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. aki ekkor már a windsori herceg . mint azt itt képzelik. Különben C. 76 Lásd az 1940. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. francia újságíró. S. úgy tűnik. 28. a sajtóosztályt vezette.

Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól.) Azt mondja. 1. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. XII. a halottak száma 550. a sebesülteké ennél jóval több volt. miként sikerült átszöknie. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. villany stb.. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. (. Ugyanúgy örülünk neki.) Beszéltem egy férfival. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. XII. november 14-én szenvedett légitámadást. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk.. (. a tüzérségi tűz elől. víz. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. -(48)- . 8. Meséli. 1940. A közüzemek. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért.000 gyújtóbombát dobtak a városra. mindenki amiatt aggódik. A német források szerint mintegy 30. és ami még rosszabb... Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. aki nemrég érkezett Lengyelországból. mint korábban Balbo halálának. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. s legalább negyed részük földig rombolódott. bár azt nem árulta el. teljesen tönkrementek. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. amelyben 500 repülőgép vett részt.

Az a hír járta. nappal közrendre felügyel. 29. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog.” 1941. I. Az a múlt heti újsághír. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. akár a manna.segítségükre sietnek. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. rendre azon kapom magam. 1940. inkább a félbeszakított alvás. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. Több mint mulatságos. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. nem annyira a bombáktól rettegve. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. s a csengő sem ép. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. A bombázás legszörnyűbb. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. XII. kezdeti szakaszában. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. hogy hibbant kis versikéket faragok. 2. Az esszében azt írtam. Idézet egy újságcikkből bombák. amíg a bombázás alább nem hagy.

December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. Így azután én lettem nevetséges. tényleg örülök. s talán joggal. olyan időszakban. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. nem sokkal a franciaországi események után. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. 1941.Isten látja lelkemet. aminek igen örül.” 79 Büntetés. úgy véli. .78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. német.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. 1941 júliusában. bár . hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. majd 1942-ben beszüntette működését. de nyilván erre sem kell várni sokáig.hogy nincs valami nagy véleményem róla. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. és minden érintett szíves elnézését kéri. és Orwell úr aligha sejthette. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. magasabb béreket. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. -(50)- . 22.. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. I. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük.. hogy ezegyszer tévedtem. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri.

hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Barcelonában pedig. Az ügyeskedés menten beindul. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. Úgy tűnik. -(51)- . Az utca tele van a plakátjaikkal. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Művei. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. A helyért ugyan nem fizettek. a POUM82 betiltása után. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. 1931-66 között Canterbury érseke. már az is erősnek tűnik. teljes szívemből kívánom. hogy tudja mindenki. újabb defetista manőver. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. ahogy megcsókoltam. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. vagy valami hasonló). És lám. pedig több mint hat órával azelőtt történt. és meggyőződésem. nyomban megérezte rajtam. Szovjet erő. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. Igaz. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. Keresztények és a kommunizmus. spanyol köztársasági párt. E. aki amellett. A minap. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy mindez csak egy Hitlert támogató. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. ezrével vannak ilyenek. akik nem képesek átlátni. Mindenesetre tény. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). hogy „Chamberlainből elég!”. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. először tettem ilyesmit életemben.csak arra való. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. de normális helyzetben eszembe se jutna. hogy „Éljen a POUM!”.a következőket írta: „Óhajtom. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. hogy „hagymáztam”.

A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. mivel annyira zsúfoltak a vonalak).108 sor. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. és 1942.000 hadifogoly! ) .2 sor. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. június 21-én foglalta vissza. hogy „már nem tart soká” stb. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. A német Afrika Korps 1942. s a többinek is hasonlóan felment az ára. mire Mrs. stb. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. január 22-én vették be a brit csapatok. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. J.az ébresztőóra. között volt betiltva. A Daily Worker és a Week85 betiltása . Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. szeptember 6. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. J. Erwin Rommel tábornok vezetésével. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. amint két nő arról társalog. Másnap reggel Mrs. I. -(52)- . amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. 26. és megütötte a fülem. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. 1941. és betiltották a Daily Workert84. mivel érezni. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. 84 A lap 1941. boltjába betérve megjegyeztem. január 22.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

Tegnap este G. Bár dúl a háború. homályos és rossz szagú. hogy „valami készül” a Balkánon. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. 1941. Korábban ugyanis épp azért gondolta. III. s a hóvirág is most a legszebb. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. Az altemplom nem egyéb. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. Én mindenesetre váltig állítom . legalábbis ezen az éjszakán nem. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. és a többiek mondták is.bár jól tudom. hogy még mindig sokkal rosszabb. néhány téli viola bimbózni kezdett.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. még a lapok is pedzegették. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd.. III. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. III. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. ha elég meleg lesz). G. 14. hogy visszatérhetnek Londonba. -(56)- . az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. Wallington. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). Az elmúlt napokban az a hír járta. kevesen értenek egyet velem -. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. 3. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . s ilyenkor látja. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. 4. 1941. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941.küszködött.. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki.

miközben támogatta a királyság intézményét. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. egyben meghagyva neki. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. arra kérte az angolokat. előbb ismernie kellene. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. hogy küldjenek tíz hadosztályt. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Mindenki ezen tépelődik. Elképzelni is szörnyű. de alighanem inkább a Szueziről van szó. a német támadás már április elején megindult. 1935-től görög miniszterelnök. hogy milyenek a szállítási eszközök. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. vagy legalábbis azok jó része. mi történne.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. 95 A szövegből nem derül ki. -(57)- . Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. attól tartva. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. Túl veszélyesnek tűnik. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). elhárította a segítséget. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. Ahhoz. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. amit az olaszok elvesztettek.van. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. Katonai diktatúrát vezetett be.

akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. elképedt azon.hadisikerekkel. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. Mint írja. mivel annak bizonyságát láttuk benne. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. akivel beszéltem. csak a felesége. Sok német. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. Ő maga nem volt zsidó. mint Norvégiában. amiért hagyjuk. mint az. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. hacsak azzal nem számolunk. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. -(58)- . mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). antifasiszta újságíró. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. hogy nem tudunk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. ha most veszni hagyjuk Görögországot. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. Az a baj. 97 Stefan Haffner. éppúgy. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. Másrészt viszont. egész Európa rajtunk röhög. Én mégis azt tartom. Ugyanakkor. csakúgy. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. ha netán tudjuk.

úgy hírlik. 20. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. s a szóbeszéd holmi új. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . Greenwichre igen sok bomba hullott. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. végre pompás alkalmunk lesz rá. ami azután a bombázókra tekeredik. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Ám a szokásos álszent. minden előzetes propaganda nélkül. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon.98 1941. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók.itthon és Amerikában egyaránt. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. június 17-én jelentette be. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. mint az indiai rádzsák körül. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. titkos fegyvert is rebesget. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Ez hát az európai nézőpont. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. éppúgy. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Ijesztő lenne. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. -(59)- . aminek használatát a brit légierő 1941. Kérdés. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. III. de tetszetős érveket máris hallani. de csak egy gépet lőttünk le. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal.

ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. ami megingatná a Pétain-kormányt.. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. És miközben mi mindent megteszünk. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. az író nővére. -(60)- .” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. Visszalapozva e naplóban.. 99 Valószínűleg Eileen Blair. amit persze nem engedhetünk meg. amikor E. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. szakadt a víz a nyakukba. Bárcsak tudhatnánk. mondjuk. majd nagy csörrenést hallottam.csapódott be. és kevesebb közéleti eseményt említek. Én: „Mi volt az?” E. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. de senki sem mozdult. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. A Greenwich templom lángokban állt. ez akkor sem jó így a franciáknak. mint azelőtt. látom. amit küldünk. hogy megtartsák a búzát. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát.. avagy csak elképesztően ostobák. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá.: „Betört az ablak. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen.-vel99 telefonáltam. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. Úgy tűnik. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt.. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. semmi jele annak. Fölöttük tombolt a tűz. A németek ugyan engedik. hogy . és társaik tényleg árulók. Úgy tűnik.

Sosem tudom elfojtani az undort magamban. Miként lehet ezt elfogadtatni. hogy igenis vannak. éppúgy élnek. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. 23. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Számomra nem volt újdonság. sokan ezt teszik . hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. Még szerencse. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Angliában. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. nemigen számít. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. 1941. kényszerítő intézkedések híján. stb. valahányszor azt látom.A legrosszabb még hátra van. a gazdagok pedig. a Női Légierős Tartalékosok stb. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hisz ez idő szerint még az sem világos.általában olyanok. akik érzésem szerint nem valódi hívők. ez pedig az éhínség. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. Még ma sem képesek felfogni. a légierős kadétok. III. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. s ha így teszünk. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . akik Churchillért meghalnának. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. amit mi tényleg nem ismerünk itt. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. elfogadjuk a háborút is. mi a célja a háborúnak. Ha elfogadjuk az államot. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. mint eleddig. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. akkor biztos. hogy a püspökök megáldják -(61)- . hogy gyermekei azért éheznek.

1941. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. Talán az a félelem diktálja mindezt. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . úgymond. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy megbánják gonosz tetteiket.az ezredzászlókat. Eddig úgy tudtam. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Az egész azon az elemi érzésen alapul. hogy Isten bennünket segítsen. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. mint egy.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. add. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. hogy netán csökkenne a harci elszántság. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. Azért várjuk el. III. Holott bizonyos helyzetekben. hogy imádkozunk érte. 24. és jó útra térhessenek”. így aztán helyénvaló. Egy szó sem esik arról. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz.ami éppoly hatásos lehet. ha az emberek látnák. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. mert mi jobb emberek vagyunk. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. Persze az is lehet. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. hogy valójában nem is gondolják végig. a keresztény meggyőződés azt tartja. mint a németek. és segíts. -(62)- .

hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. így valószínű. ez alighanem így is van.000 ember életébe is kerülhet. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. Tovább tisztázódhat a -(63)- . ha más tervei feltűnően jól alakulnak..csatahajókat. 1941. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. nincsenek például fegyvereink. bár Hitler még így is jól járna. érzékelhető hatása. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd.000 vagy akár 500. Rajzok készülnek majd. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hogy egy sikertelen megszállás 100. Tehát megoldódott a rejtély. 7. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. Tegnap Belgrádot bombázták. mikor kivonultak Bengáziból. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. s így szükséges. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól.. Közben hallani. Azt hiszem. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hogy valamivel ellensúlyozzák. és ma jelentették be először hivatalosan. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hisz általános a vélekedés. hogy nincs az az erő. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne.000 főnyi brit sereg állomásozik. Ám ennek nincs közvetlen. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. a műszaki leírások alapján. és legalább három hétig kitart. mint akár több ezer légitámadás. bár ezt már akkor sejthettük. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. IV. hogy Görögországban 150. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. Felteszem. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát.

Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték .. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre.. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. )Immár világos. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.elsüllyesztették a Zara. -(64)- . Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. A britek-minden veszteség nélkül . Mulatságos lenne. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe.helyzet. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. (. katonai szakíró. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. hogy beleszorítják őket a tengerbe. hogy a katonai behívókat egyben arra használják.. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. Nem tudni. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak.. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. Szinte látom. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. Etiópiát mindenesetre elvesztették.. ha az ember 2-3 évre előre gondol. A legjobb esetben talán még szűken vett. most hirtelen rájönnének. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. Persze. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt.) Egyre kevesebb a munka. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna..) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. (. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. 102 A matapan-foki csatáról van szó.

. de tudván. pontos. a regényíró állította össze. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. hogy olyasvalamit hozzanak létre. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. hogy pár napig nem is lehetett kapni). 8. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként.I. tényszerű ismertetőt. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. mint „dicső”. Állítólag Francis Beeding. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. elszalasztották az esélyt.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. Például az. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról.103 bestsellerét. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. IV. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. hogy ejtőernyők. of Information -(65)Tájékoztatási . s igen nehezemre esett.O. 1941. „hősies” stb. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. Emlékszem. ez szeptember 7-én volt).pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. csak sajnálom. Rosszabbat vártam. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Most olvastam épp az M. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy nem volt annyi eszük. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. s ez rendre azt igazolta. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról.

és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet.Ez volt Trafalgar. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. még ki is mentem megnézni. azt mondtam Fyvelnek: . Rajtunk az ítélet. egyszer csak megszólalt: . 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. Most jön Austerlitz. aki az ablakban ült. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. Kimentünk a tetőre.A kapitalizmusnak vége. majd így szólt: . hogy győzelmet arat.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. de más fronton még várható. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. hogy felébresztettek a robbanások.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. miután a németek láthatóan elálltak attól. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. lángol-e még. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. Később. -(66)- . . de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak.Akárcsak Madrid. Hugh Slater. Aznap éjjel. Én mindenesetre nem így éreztem.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.

legalább kettő jut minden századnak. 1941.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. s amikor megkérdeztem. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. IV. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. 11. Eddig az egész háborúban végig úgy volt.gondolom. ha a görögöket cserbenhagyva. a Balkánról alig esik már szó. hogy kivontuk csapatainkat. amikor rosszul áll a szénánk. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. Csak erről beszél mindenki. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. 9. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . A tegnapi lapok megírták. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . hogy egyáltalán kiadták. IV. A nagyokosok szerint ahelyett. amíg lehetett. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. -(67)- .persze nem volt egy darab se -.106 Ma este igen rossz hír érkezett. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. Ez is igen baljós előjel. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. kapunk-e gépfegyvert. és Görögországba küldtük őket. Hol van már az az idő. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. 1941. A közlemény súlyát az mutatja.

csak éppen nem adhatják tovább. mely igen sötét képet fest a jövőről. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. és a Sunday Express. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. 1941. hogy a politikai helyzet javulni fog. amely még ezeknél is pesszimistább volt. Nem hinném. amelyekre számítottam. vagy legalább egy részük.. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. 13. Isten tudja. de ez más lesz. hogy még mindig érvényben van az utasítás. amely alig különbet. most is zajlanak. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. azt látom. ami némi reményre jogosít. mint gondoltam. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. de mégis. azok a forradalmi változások. Úgy látszik.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. a köznapi ember számára kevésbé érthető. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. abbahagyom a naplóírást. IV. Ahogy visszalapozok a napló elejére. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. Semmi hír . IV. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. francia hajókkal. Az egyetlen. -(68)- . Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Lehet.se Görögországról.1941. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . micsoda szörnyű állapotok lehetnek. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. se Líbiáról. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. és megszilárdul a helyzet. Akivel csak beszéltem. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. mind lehetségesnek tartja. Az a két újság... Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá.. csak sokkal lassabban. 12.

az utóbbi a valószínűbb. és elvágták a tobruki angol csapatokat. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. 14. Azt hiszem. nem tűntek el. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. IV. -(69)12-én hamar akció végül . Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. Persze. Megrázó hírek. bár ezt Kairóban107 még tagadják. D. A németek az egyiptomi határig nyomultak. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. amit a reklámokról írtam. aki jól ismeri Dél-Afrikát. Mindjárt feltűnik. 1941. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek.. mások azt állítják. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. mint a középosztálybeliek. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. de Tobruk kitartott. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. hogy létszámuk aránylag csekély. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. arra számítva.Olvasom a bejegyzést. Nagyon igaz. micsoda szedett-vedelt társaság ez. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. míg december 4-én megérkezett az erősítés. de már sokkal kevesebb van belőlük. Connolly mondta egyszer. s az is erősen hihetőnek látszik. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. döbbenten láttam. csak éppen a tempóját nem. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik.

1941. hanem azért. Mindez akkor. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. IV. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. melyben az oroszok megígérik. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. mit mondtak be korábban.persze csak fokozatosan. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. megkérdeztem a tulajdonosnőt. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. nem figyel rá senki. anélkül. Görögországról semmi hír. hogy kivonulnak Kínából . 15. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. Ha nem így lenne. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna.. . ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. ha én nem kérem. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. éppúgy. tudja. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat.Jaj. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. mi is történik. hogy beismernék. A másik pultnál meg szól a gramofon. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. igen nehéz elképzelni. és mivel kissé késtem. drága uram. akkor máris megérte. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- .úgy tartja. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket.. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak.

John’s Wood-i temetőt találta el. Ez volt az egyetlen reakció. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. Barnsleyben voltam éppen. többeknek megjegyezve. és E. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. 1941.70 km távolságra! . . ez képtelenség. IV.. 1941. betértem egy kocsmába. és miután hallottam a hírt.is 108 „Mondja csak.” (Parlez vous. Senkivel sem beszéltem. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. és a mentők is ott várakoztak. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Igaz.bizonygatja mindenki.. A fegyverek egész éjjel lármáztak. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Emlékszem. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. Ma reggel. Egy másik a St. -(71)- . Az utcát mindenesetre lezárták. Két-három napja újra Wallingtonban. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Persze. aki rendesen tudott volna aludni. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne.Én még csak le se hunytam a szemem! . A szombat éjjeli „blitz” még ide . és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. hogy egyszer bekövetkezik. de azért E. 22.vidéket. 17. Az ember már-már úgy érzi.. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába.. Persze. is ugyanezt mondja. amitől már régóta tartok. francia) . IV. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt.

. is beleértve. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Ha az újságok híradásai igazak.elhallatszott. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. mint a kéve. hogy a németek nem hullanak úgy. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. Churchill kezd úgy beszélni. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. nem így lesz -. Amióta itt vagyunk.” Kíváncsi vagyok. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Churchill a minap azt mondta. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. fanina felé. hogy sikerül majd. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. mi pedig lekaszáljuk őket. megalapozott volt. Furcsa lenne. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. Engem legfőképp az zavar.. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. Olyan ez. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. Athéntől kissé északra. Még nem tudni. rádiójegyzetemet stb. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. Gibraltár megtámadása. amit kell. vajon azt teszik-e. minden még ezután megírandó cikkemet. stb. -(72)- . Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. hogy 109 Orwell gyanúja. minden bizonnyal hamarosan várható.

Különben sejtelmünk sincs.ÚjZéland: 13. 1941. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. hogy mennyire tudják tartani magukat. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. hogy ne álljanak ellen.1%-a Ausztráliából és 19.Ausztrália: 13.mindez még hasznos is lehet. Az oroszoknak dönteniük kell. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. a görögök visszavonulóban vannak.1% Új-Zélandból. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik.110 Mindaddig. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.8%-a származott az Egyesült Királyságból. 24. 25. és így tovább. Eszerint az elesettek 55. Mindössze annyit lehet tudni. IV.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. 23. A Daily Express burkoltan arra célozgat.a hülyébbnél elháríthatnád. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . hogy ellenállnak-e a németeknek . Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. hány emberünk van ott. 1941. -(73)- .55% . Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. IV. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.55%. milyen hadállásokban. hogy a görög hadsereg. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira.

ami tényleg magával ragadta az embereket. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt.. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet.az ára -. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. nem akar. 2. Tegnap eljött hozzánk egy ember. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. bár azt hiszem. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. 1941. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. 25. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . körülbelül 30. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. vagy esetleg a harmadik. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. 1941. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját.111 Gondolom. csak kutyaeledelnek. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. most mindenféle hússal üzletel. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. C. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. V. 28. mert nem volt mivel etetni őket. hogy nem képes. de bármelyiket választják is. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. IV.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. IV. avagy tétlenül elnézik. -(74)- . Milyen kár.

gondolom. politikus. nyilvánosan kijelentette. mivel úgyis megegyeztünk. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. mindenféle volt közöttük. majd elnöke lett. Mint mondja. amiben mindent odaígérünk nekik. mint a bútorhuzat. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50.000 körül. A veszteség állítólag 3. aztán egyszer csak halljuk.. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. valójában 55. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt.tisztes ábrázatú. ügyvéd.000 járművet vesztettünk. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. 1941. 8. úgy látszik. az ausztrál kormány egyik minisztere. hogy kevesebb katonánk volt ott. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Persze az is lehet. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. 3. az is ugyanúgy készül. Hátrahagyták összes tankjukat. és hét-nyolcezren estek fogságba . újabban az egész cég erre állt át. Katasztrofális. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. de ez számunkra nem gond. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne.112 Azt mondják. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát.ez egybevág a német hadijelentésekkel. mert folyton csak fegyvertokokat szab. V.000-re teszik.. Spender113.000 embert. A hajókról nem esett említés. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. Mesélte. felszerelésük jó részét és 12. s úgy hagyjuk el a porondot. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. mint az íj és a nyílvessző”. ahogy a tűpárnát tartotta. -(75)- . miután bejelentették.000 ember. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. mint arról korábban tájékoztattak.

A tiszta. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül.csupán azt jelzik. folyton az az érzésem. Érdekes. Előre látható. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . mert hiányzik az akarat. Valahányszor csak elképzelem. A törökök felajánlották. gyerekek. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Sosem tudni előre. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. 6. Iránban mozgósítás van. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. ha csak a puszta harcról van szó. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Főleg a fiatal házasok ilyenek. ám biztosan valami rosszat jelez. V. anya. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. hogy balul üt ki. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. ami nem túl jó jel. amiben igazán hiszünk. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. Itt-ott nagyobb családokat is látni. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. A semleges államok megtámadását illető aggályok . mit fognak tenni.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. 1941. meglepő látvány tárul a szeme elé. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. apa. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. pusztán azért. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. Békésen alszik mindenki -(76)- . a kicsik sorban fekszenek. Ha olyan ügyért harcolunk. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. csak annyi bizonyos. akár a nyulak.és azt hiszem. nincsenek fenntartásaink. s menten elgyámoltalanodunk. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat.

Nyilvánvaló. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Lefelé menet közölték velünk. az egyik. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség.az erős lámpafényben . netán mindkettő ellen. tőlünk nyugatra. Felkapaszkodva a tetőre. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. 1941-ben leváltották. amikor találat érte. s hogy mindenki maradjon a lakásában. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. meredek. égre szökő lángokkal. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. melynek üzenete nem egyéb. ez az első eset. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. V. Az ablakok épen maradtak. külügyi népbiztos. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. -(77)- . Az elmúlt napok legfontosabb híre . valami raktárépület lehetett. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. kintről valaki kiabált. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. 11.a kicsik hanyatt fekve. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. Gondolom. 114 Vjacseszlav Molotov. kiváltképp nagy volt. s a szobában sem keletkezett kár. de úgy tűnt. hogy a mi házunkat találták el. 1941. felkelt és kinézett az ablakon. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. E. de megmaradt alelnöknek. Immár bizonyos. Az éjjel komoly légitámadás volt. hogy az oroszok bejelentették. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. A füst csak igen lassan oszlott el. hogy mindez német nyomásra történt. hogy épp benne voltam egy házban. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. mintha viaszbábuk lennének. ez az első diplomáciai lépés.

és talán nem lesz módunk visszajönni. csupa korom vagyok én is. amint kiabál valaki: . igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak.Talán azt hiszed. Hallottuk. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. amit a legfontosabbnak tart. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. s én csak utólag döbbentem rá. Később kiderült. mire ő visszakérdezett: .nek.-ékhez.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. -(78)- . s láttam. Elmentünk D. Magunkra kaptuk a ruháinkat.Igen. gondolván. hogy menjünk ki. és a bent lévő autók kiégtek. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. amit hónapok óta őrizgettünk. milyen sötét lett az arca. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. hogy a folyosón nem lehetett látni. Később megjegyeztem E. Ilyenkor az ember azt viszi magával. hogy tényleg ég a ház. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. akik teával kínáltak.

1941. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. V. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). Szíria. és Rashid Ali 1941. bejelentvén hogy Hess megőrült. a Führer helyettese. Utóbb többször is felmerült. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Hitler közeli barátja. aki 1941. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Alfred Hornként mutatkozott be. Darlan116 Sztálin. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Rashid Ali117. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. Még csak ötletem sincs. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. iraki nácibarát miniszter. továbbá mindazon térségek neveit. Az egész ügy merő rejtély. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. remélve. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. 13. Egy hónappal később rövid harc.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Churchill nem akart tárgyalni vele. Spanyolország. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. május 30-án Iránba menekült.1941. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Csak azt tudom. Franco . 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Irak. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte.

hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. hogy mindent veszni hagyunk. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. amikor még megtehettük volna. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. szégyen!” Úgy látszik. hogy ember. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Churchillnek és társainak az lehet a terve. már akkor. a Kanári-szigetek. Tanger.és fegyverhiány (repülők. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. ha kiderül. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. vannak még emberek. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Szíria. Az ember kezdi azt hinni. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Ezzel szemben a valóság az. a lakosság fele pedig éhezni fog. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. Az egész világ ellenünk van. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal.tolni. hogy ez történik majd. mi biztosan el is toljuk. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. amikor nem vettük be Dakart. hogy ez már-már törvényszerű. nincs esély arra. Tangert és Szíriát akkor. a Kanári-szigeteket. Persze. legalábbis szerinte .) miatt Dakar. Úgy tűnik. -(80)- . brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. hogy nem fog sikerülni. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. lesz titkosrendőrség. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat.könnyedén be lehetett volna keríteni. hadihajók stb. talán még Amerika is. akik meg tudnak lepődni azon. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat.

új-zélandi és ausztrál. 25.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. Irakról semmi hír. Három csatahajó. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. ha Kréta csakugyan próba. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. Szíriáról. légvédelmük szintén gyenge volt.700 új-zélandi és 6.540 ausztrál. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. Darlan nyilatkozott. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). 10. még úgy is. 17. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. A brit -(81)- . s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. V. hogy így van.1941. mint Angliában. hét cirkáló. A német légitámadás május 20-án indult. 7. V. 1941. Lehet. 21. majd ejtőernyősöket vetettek be. Valaki megsúgta. V. és majdnem ugyanannyi görög volt.300 görög. Mindenki Krétára figyel. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. hogy hány ember védi is a szigetet. 24. Ha csak 10-20. csak végre ismernénk az alap tényeket. Úgy tűnik. vajon képesek-e elfoglalni Angliát.960 brit. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. 1941. szervezetlenek voltak. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. (Liddell Hart szerint összesen 28. és milyen a fegyverzetük. így azt. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült.600 brit. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. egy repülőgép-anyahajó. Ezt az arcátlan. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája.

bár rideg. annak tagadása. 31. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. 122 A 42. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. A brit csapatok Bagdadban vannak .olvasni. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. Arra sincs magyarázat. 13. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. ebből 2. 1. és csak utána az etiópot. -(82)- . 1941. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést.500 Krétán szolgáló katonából 16. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. VI. V. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle.000 görög volt.bár még jobb lenne azt hallani. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. 1941. Az. hogy hányról is van szó. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. és 14 gép védte Szuezt.500-at mentettek ki. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. Kivonulunk Krétáról. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. a mentegetőzés. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről.

A britek arra számítottak. hogy Kréta kiürítése megtörtént. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. hány kereskedelmi hajó. Szuezre vagy Máltára csapnak le. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. abból legalább kiderülne. 3. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. márpedig ennek semmi jele. Fiji és Gloucester cirkálókat.000 ember. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. A teljes veszteség várhatóan 10.. Miként K. S mindez teljesen hiába. Ma reggel jött a hír.996 új-zélandi).. azt mondják.714 halott és 2. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. Most. számos légvédelmi ágyú. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. tank és repülőgép. Ebből nyilvánvaló. -(83)- . A német veszteség: 3. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Szíriára.583 embert vesztettek (ebből 8. Pár nap 123 A Calcutta. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát.376 ausztrál és 2. VI. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. 124 Szíriába. Hereward. aminek vagy 2. valamint a Greyhound. Student tábornoknak. Hitler eleinte habozott.000 embert kellett elszállítani. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. hogy semmi értelme Ciprust védeni. 3.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben.500 sebesült. Összességében a szövetségesek 16. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.200 brit. A híradás nem felelt meg a valóságnak. 1941. mint azt a sajtóval tudatták.000 brit tengerész esett áldozatul. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. 20.

125 Stafford Cripps.múlva már nyilván késő lenne. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. VI. VI. amelyről. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. s eddig még senkivel se futottam össze. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. -(84)- . hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. 1941. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. 1941. A közeljövőben. ha csak elkerülheti. úgy lehet. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. 14. történetesen az Anglia elleni invázióról. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. úgy tűnik. hogy talán az egész manőver nem más. nem fog háborúba keveredni a németekkel. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. mint puszta blöff. 8. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható.

hogy ez „jól jön nekünk” . hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . hatalmas közönség előtt. 20.126 1941. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. s megállítottak három finn hajót is. 22. 1941. VI. 19. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. Íme. -(85)- . inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól.1941. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. s ez nagy hatással lesz az arab világra is.ámbár azt hiszem. ha nem is tudják megállítani. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Napok óta rendkívüli a hőség.persze csak akkor. ez a jutalom. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. és ezzel. VI. Nyilvánvaló. VI. Az jutott eszembe. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. Rendkívül izgatott mindenki. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. Mindez nyilvánvalóan jelzi. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Általános a vélekedés.

bár igen meggyőzően hangoztatta. hogy gyorsan véghez tudják vinni. a légierő és a flotta legénységét. 23. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. miként hatna. Persze akadnak néhányan . ha nem lennének biztosak benne. 1941. Churchill. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. Mit gondolnak vajon ezek.ha nem is sokan – a gazdagok között. bár lesz annyi eszük. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . úgy vélem. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. mint a baloldali pártokat. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. csak úgy. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. A legrosszabb az az egészben. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. akik nem bánnák. VI. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. ma igen jó beszédet mondott. hogy őszintén ajánlja a segítséget. amíg leszámolnak Angliával. úgy találtam. sőt magukat az oroszokat is. az elégedetlen boltosokat és gazdákat.

Egykettőre hazavágják a nácikat. Orvos (külföldi. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Persze nyomban hangot váltanak majd. a kommunisták. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. elfogadnák Hitlert vezérüknek. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. s még azt is meg merem kockáztatni. mint az első háborúban. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását.000 font jövedelemből élők. hogy ennek maga Sztálin a feje. mi több. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. éppúgy összerogynak majd. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. s újra támogatják a nácikat. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Azon múlik minden. Meglátja. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Három éve még az évi 1. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. úgy hiszem. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Tíz -(87)- . Kétségtelen. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. és ne folyjék ellene belső aknamunka. az esetben érdekük. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából.

akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. többféle magyarázata is lehet. Akárcsak az emigráns fehérek. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket.még ha lesz is némi „húzd meg. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett.. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre.. s alighanem elfoglalták Litvániát is. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. VI. Hisz azok a politikai viszonyok. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. E szerint bevették Lemberget. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Az esetben. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Nem tudni. 1941.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. Mindenki arról élcelődik. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. 30. Már egy hét múlt el. hogy szamovárt áruljon. (. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. ereszd meg” -. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. itt most nem állnak fenn. -(88)- . hogy a németek azért kiváló katonák. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. Állítólag túlszárnyalták Minszket.

mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. Churchill beszédének méltó párja. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Mindenesetre elég sok időbe tellett. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. mint az a tény. legalábbis e pillanatban. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. 3. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. 1941. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. VII. amelynek nincs angol megfelelője. A felek vállalták. s mint ilyen. jóllehet formális szövetség még nem létezik. -(89)- . Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. melyben egyértelművé tette. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. szögesen ellentmond mindannak. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Sztálin rádióbeszéde nem más. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról.

s arra sem utal semmi. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. nem indítunk szárazföldi támadást. Azt aligha hiszem. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. hiszen őt úgymond a „lélek”. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. ha majd netán ők is átállnak végül.oldalunkra. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. 6. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. Ha most. a belső meggyőződés hajtja. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. 1941. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. legalábbis Angliából nem. és azt sem tudni. Több lap is türelmetlen. mire is használnák e tankokat. Nem tudom. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. amíg be nem bizonyosodik. láthatóan nemigen készülnek támadásra. lám. VII. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. de ha semmivel nem próbálkoznak. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. Ha a németek helyzete megengedné. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. s ettől.

és alighanem ez a jövőben sem várható. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. visszatértekor meglepve konstatálta.000 emberre rúg. most. Végignéztem a katolikus lapokat. Ha ez tényleg mérvadó. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. Kíváncsian várom. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. ha a német támadást netán már visszaverték. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. ám azt nem tudni. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . úgy tűnik. A németek már átkeltek a Pruton. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. Az az anekdota járja. Az oroszok azt állítják. Néhány ír katolikus lap mostanra. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. vajon elérték-e már a Beresinát. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. mégis hasonlóan ír. hogy lássam. nyíltan szimpatizál a nácikkal. Nyilvánvalóan az az „irány”. hogy a németek vesztesége már 700.számíthatunk rájuk. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. egyikük. megtiltván számukra. jelentése: igazság. hogy az a „semlegesség”. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. A frontokról sincsenek megbízható hírek. hogy az belépett a háborúba. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. -(91)- . és a Truth129 néhány példányát is. ahol kommunisták üléseztek.mindezt két héttel azután. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani.

egy új korszak kezdetéhez érve. az irániak már menekülnek. de nem hiszem. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. hogy bármit is terveznének. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. -(92)- . Ezért itt be is zárom e naplót. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. Már csak egy hónapunk van arra. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. VIII. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . s egyre nyomorultabb lesz mindenki. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. de ezek egyre gyengülnek. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. Ugyanakkor semmi jele. 28. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. Az a félforradalmi időszak. mint amit elszenvedett. Úgy sejtem. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz.1941. miként azt terveztem.bár azért összeomlani sem fog. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. mára véget ért. hogy belefogjunk valami európai akcióba. A keleti front. amely Dunkerque-kel kezdődött.

A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. 14. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Azt. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. -(93)- . Akik netán tudják. III. akik képtelenek felfogni. azok is hallgatnak róla. miután a háború új szakaszába ért.II. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. Kósza találgatásokat hallani minden felől. Gyakran hallani a megjegyzést. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. mint a sír. hogy csak azért küldték el. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. Sokan azt gyanítják. Így például. de alighanem már elment. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. rész 1942. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). E percben az is nagy talány.

ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. mivel nem látom be. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. majd közellátási miniszter. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. akik úgy vélik (például Abrams. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. -(94)- . maradok.még ez évben különbékét köt. hogy az esetben. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. különben valószínűleg nem. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. de azért még nem dőlt el semmi. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. egy kompromisszumos békekötés reményében.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek.a teljes vereség ugyan elmaradt. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. [Azt hiszem. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. és csupa haszontalan. mint mí az angliai csatában . bár nem tagja a pártnak). miként is tudnának akár a németek. hogy Beaverbrook távozik. [Másfelől viszont vannak. bár annyi azért igaznak tűnik. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. egy balti orosz. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani.

1942.. sajnos. hogy így lenne.katonainál is kiábrándítóbb. mintha az egészet a japánok kezdték volna. úgy látszik. akkor mi. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. kíváncsi vagyok. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. akkor „mi már előre megmondtuk”. nem lehet tesztelni. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. hogy azt korábban el se hitte volna. b) Ha az oroszok támadnak először. mikor ér hozzám vissza. -(95)- . május 30. s az ember olyan dörzsöltté válik. mennyire hatékony a suttogó propaganda. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. még akkor is. mindez mit se számít. hogy csak azért nem. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. nem. 1942. Mégis úgy vélem. nyitva a bejárat. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. hogy miért. ha az ember történetesen igazat mond. ha legalább tudjuk. Persze én sem hiszem. március 11-én terjeszteni kezdtem. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. úgy tehetünk. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. A propaganda merő hazugság.. azt mondhatjuk. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mit teszünk és főként.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. mert a japánok félnek az oroszoktól.

amíg csak lehet. s nyilván így van ezzel mindenki. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. baloldali politikus. később munkáspárti képviselő. 22. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. III. 1942. mivel Harold 133 William Hickey. Empson mondja. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. 15. Eddig még nem jöttek rá. amíg a légiriadót le nem fújják. -(96)- . kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). a britellenesség százféleképp virít. Azt mondja. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. se légvédelmi tűz. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. A termelés akadozik. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. és még csak utalást sem teszünk rá. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. aggasztó a közhangulat odaát. 1942. III. de nem követte se bombázás. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. aki most tért vissza Amerikából. Orwell későbbi. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki.

] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. mindez ijesztően hatékony. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. Alfred Duff-Cooper. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. diplomata. 137 Victor Serge (1890-1947). gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. mivel legalább tudatosan az. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”.angol nyelvű német propagandaadó. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. életrajzíró. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. akik 134 Harold Nicholson. kritikus. óva intve mindenkit. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). később Berlinben indított lapot. Az októberi forradalom után Moszkvába. 135 New British Broadcasting Station . író. ugyanakkor a BBC felkért. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. 1941-ben Mexikóban telepedett le. örökbefogadás útján lett francia. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. -(97)- . 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. majd Leningrádba ment. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. életrajzíró. parlamenti képviselő. egyenjogúságot a kaffereknek. újságíró. hiszen az emberek jó része tudatlan.

és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. Nekem úgy tűnik.Franciaországból érkeztek. mind egy kedvezőbb békealkura. kiutasításukat követelve. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. Mindez jórészt azért van így. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Nem is annyira azért. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. [Csupán akkor lenne esélye. Mindez persze. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Általános a gyanú. ehelyett inkább dél felé. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Így aztán mi. mint a franciaországi hadjárat idején . hogy Oroszország különbékét akar.] -(98)- . Én mégis azt hiszem. s ameddig Sztálin hatalmon van. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. de nem folytatná a támadást. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. vagy legalábbis azok egy részét. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. meg kell támadnunk Európát. márpedig a Kominternt eddig mindig.nincs semmi hír. Ugyanaz az ócska taktika. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. mert erkölcsileg viszolyogtató.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. mindenütt legyőzték a fasiszták. Az egyik lehetséges fejlemény. ha itt új kormány állna fel. mert folyton újságot olvasok.

Állítólag holnap kiderül végre.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). K. 141 Herbert Morrison. A leginkább elterjedt változat az volt. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. III. munkáspárti képviselő. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Shelvankar. Krishna S.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. 139 Közkedvelt baloldali lap. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. 140 Aqneurin Bevan. melyeket az 1. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. 1942. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. ez idő tájt brit belügyminiszter. Egy megrögzött ellenségünk. valahogy kiszimatolták. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. úgy tűnik. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. 27. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. világháború idején írt. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak.S. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. melyek szintén a Daily 138 Dr. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását.S. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. valamennyi hihető.

144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. Cassandra142 bejelentette. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. és további egy órába telt. 144 A vita Orwelltől indult.Mirrorban jelentek meg . Tom Jonesnak. A ember már-már [H. hogy három hónap se telik bele. káros hatással volt a brit közvéleményre. szétosztani a muníciót. ám azt mindig is élvezik. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Erről feljegyzést küldtem Dr. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. igaz. a az krókuszok. A késlekedés fő oka az volt. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. -(100)- . Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. vagy ha mégis. aligha vettek volna tudomást róla. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. ha két szocialista esik egymásnak. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. hogy a lőszert nem osztották ki előre. aki azt Sir Jas. Azt hiszem. ezt a vádat utóbb visszavonta. G. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. Mindenki azt jósolja. Hitler és a Világállam” című írása. Griggnek143 továbbította. és visszatér az újságíráshoz.a konzervatívok nem kis mulatságára. miután a Horizonban megjelent „Wells.

amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. már csak a közvélemény nyomására is. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. Rossz jel ugyan. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. az indiaiak sem örülnek neki. remélem. aki úgy véli. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev.Tokióval. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal.) Minden harcolnak. s úgy látom. akik nem harcolnak. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. az igaz -(101)- . az oroszok állnak a Cripps-terv mögött.] Akad persze. hogy nem mi. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben.. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra.nem eszi” ajánlatától. „(. [Akárhogy is. Azt hiszem. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. IV. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. a szövetségesek közül .eggyel sem. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. 1.ha jól tudom . „eszi . hogy a hadipropaganda. az üvöltés.] 1942. s megkért. a katonák mocskolódnak. az háborúban újságírók így van..

az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. Mármár vigasztaló a gondolat. Cartaphilus. harcias britellenes indiai nacionalista. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. minthogy hiába remélte. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. 3. Ellenfelei úgy tartják. Ford. Arra biztatta az indiaiakat.”145 S lám. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. 1999. o. IV. Azt hiszem. s annyi igaz is. Ha majd eljön egy újabb háború. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. 145 Hódolat Katalóniának. és sikertelenül vezette a britek ellen. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet.hazafiak pedig. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. Jó jelnek veszi mindenki. augusztus 19-én. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. Gandhi készakarva keveri a bajt. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. az esetben. 1942. 94-96. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. -(102)- . majd üdvözlő táviratot. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. hogy sokan szentként tisztelik. messze elkerülik a lövészárkokat. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal.: Betlen János és Tóth László. hogy a hír nem igaz. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy mi a tét ebben a játszmában. egyébként semmi ok a bizakodásra. amikor kiderült. ha a németek megtámadnák.] Lehetetlen megállapítani. itt vagyok a BBC-ben. nem egészen öt évvel azután. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. hogy e sorokat leírtam.] Nem tudom.

mire A. így szólt: . Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. a fájdalommentes mártíromsághoz. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Egyszerűen elképesztő. indiai államférfi. hogy azt higgye. mindezzel Anand is egyetértett. író. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. s hogy voltaképp nem is akarja. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. folyvást arról lármáznak.-nak. aki ez idő szerint Angliában élt. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). Még mindig azzal áltatják magukat. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. 148 Krishna Menon (1897-1974). -(103)- . hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. nemigen tudja azt elképzelni.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Megjegyeztem. George. Legnagyobb ámulatomra. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. Mondtam is A. igehirdető és propagandista. hogy nem számít a függetlenségre. kiváltképp a kommunisták között. újságíró. s elég balga ahhoz. [Már csak mennyiben az a kérdés. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. ügyvéd. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. 1942.áll a nálunk dívó. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. mintsem hadászati jelentőségű volt. mire Pritt közölte velük. ha mindkét fél megerősíti. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. mintha mi sem volna természetesebb. mert ha megengednék maguknak. no meg azért is. tiltakozott. mondja. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. Fyvel meséli. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. tényleg készül valami. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. Útban visszafelé több gép megsérült. Eileen Blair. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hogy mindenki hazudik. mikor ez ellen E. IV. [E. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. A hatás inkább lélektani.] Mind több szó esik egy európai invázióról. az író nővére. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. hogy 1940 táján. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Ekként még az sem okvetlen igaz. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. hogy „persze. Persze. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. 19. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. s igen meglepődött. egy indiainak ezt kell mondania. -(107)- . Tokiót bombázzák. hisz 153 1942. felszínes Amerika-ellenességre is. Most már csakugyan azt kell hinnem. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb.

hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. Ugyanakkor.aligha kockáztatnák meg. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. -(108)- .] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. 1942. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. sokan úgy beszélnek. az a két józan és gyakorlatias lépés. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. hogy ekkora bakot lőjenek. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. hiszen e tranzakciót korábban leállították. Mégis meglep. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. hogy különbékét kössenek. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. akkor nincs többé indok. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. amiért derekasan küzdöttünk. akkor ez valami új fejlemény. ahol internálták őket. 25. másrészt. mely javíthatna helyzetünkön . hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. IV. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. Csak kevesen érik fel ésszel. valamint Spanyolország megszállása -. lásd Amerikát. [Ha ez így van. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. hogy a hála politikai fogalom. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen.] Ami pedig a második feltevést illeti.

A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. Németországban viszont. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. Afganisztánon át. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Bósz Japán területen van. 2. A vichyi közlemény. hogy úgy tüntessék fel. ahol 1943. felségterületen tartózkodik. mire ez a nagy felhajtás. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. Indiában. ám azért ez sem lehetetlen. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. hogy ha az oroszok átengedték. teljesen alaptalan. 7. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. A (német) Szabad azonosították a hangját. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. február 8-ig tartózkodott. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. -(109)- . de elhárították. hogy a vichyi körök is úgy vélik. mintha Berlinben volna. mindenesetre arra vall. megsúgták-e ezt nekünk is. kormány bejelentette. mint bármely más irányba. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb.Amit tudni lehet: 1. majd onnan dekódolva sugározták. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. az máris sokat elárulna arról. hogy támogassák. 5. 6. Általános a vélekedés Japánba szökött át. Az olasz rádió bemondta. 4. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3.

hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. hogy nem hagyjuk őket a pácban. 27. mikor az mégsem indul meg. melyek mostanában hülyébbek. Hónapok semmitmondóak alapok.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). mint rendesen. [Semmi hír. 1942. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. valószínű. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. avagy bátorítás az oroszoknak. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. Annál pompásabb alkalom. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. hogy azután gúnyolódhassanak. IV. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól.

hol elzárva. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. Fuldoklunk a mocsokban.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. s a szellemi tisztesség. de az igazat megvallva. akikkel nem értünk egyet. váltig az a benyomásom. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. mi több. ha tényleg senki nem veszi be őket. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. ahogy a részvétet adagolják . Mindenki becstelen. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. Cukrot már alig lehet kapni. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. hogy becsapták. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol.” Az ember azt hinné. A legmegdöbbentőbb mégis az. és csak a saját érdekeit nézi. kiváltképp azok. Mindenki folyvást ítélkezik. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. Ha szót váltok valakivel. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről.hol megnyitva. még akkor sem. ha pedig ez mégsem történik meg. ha olyanokkal állunk szóba. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. [A legtöbb balos. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. akiknek határozott véleményük van. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. mindenki egyforma. vagy az írását olvasom. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. Ez leginkább akkor tűnik fel. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. Bátran lehet hazudozni. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. csillagászati árak fejében. a hallgató is könnyen ráébred. és mitse törődik azokkal. pusztán a politikai célszerűség alapján. akár egy csapot -. Ugyanígy -(111)- .

A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. Tegnap elmentem az alsóházba. alighanem nagyon is sokan vannak. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. IV.még így is elegen.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. szitkozódnak. hogy telt ház van. hogy csak mintegy 250-en voltak . május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült.] Avagy tényleg nem akad senki. hogy ez valaha mind plüss volt. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. csak épp nem hallani a hangjukat. elég gyengécske műsor volt. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. -(112)- .viselkedtek azok. mindegyre az jutott eszembe. hogy megtöltsék az üléstermet. hanem arra. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. Cripps beszédét leszámítva. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. 29. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. miközben a képviselők felsorakoznak. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. 1942.esküdni mernék. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. de megszámolva a képviselőket kiderült. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. akik 1941. Most a felsőházban gyűlnek össze. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak.

Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. egyikük igazi keménykalapot viselt. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. V. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. hogy 1941. 157 Az a hír járta. hogy részben tényleg így történt. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. 6. mikor néhány hete megjött az utasítás . nyomban megírtam. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. mint a szíriaiakat157. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. Amennyire megítélhetem. 1643-ban -(113)- .] Mihelyt kiderült. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát.1942. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést.alighanem a külügyminisztériumból -. mi készül”. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. [Sok a találgatás. még az is lehet. hogy Szingapúr veszélyben forog. mint egy újabb imperialista hódításról. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. A dolognak végül is az lett az eredménye. Annál inkább elkedvetlenedtem. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt.

000 ember.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. hogy úgy látják. olyan elképesztően nagy számokkal. újságíró. elérik céljaikat. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. egy rombolót. író. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. de nem hinném.-a között zajlott.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. arra következtetek. hogy ő lett volna. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. 160 Frederic Warburg. -(114)- . rádiós személyiség. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. Mindenesetre abból. egy romboló. 1648-ban csatában esett el. V. 74 repülőgépet és 543 embert. Szerintem ez kacsa. 8. 159 Frank Owen (1905-1979). W.] 1942. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél.Frank Owenre159 tippelnek. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). Ez volt az első olyan tengeri csata. több mint 80 repülőgép és legalább 1. hogy az ember nem tudja. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. kinek higgyen.

A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. hogy mi a véleménye Bószról. mint a „minden követ megmozgat”. V. hogy az emberek pártfogójukra vártak. Felteszem. Szerdán találkoztam Cripps-szel. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. hogy találkozzék vele. V. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. mi több. hogy ő írta volna e cikket. V.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. már azt is tudják. az „előszobai reszketés”. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. hogy Bósz német területen van. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. 30. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. ám én fenntartom. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. a japán kormány úgy döntött. A falakon régi metszetek. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. és „reszkettek az előszobában”. Bár az orra kissé túl borvirágos. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. aki közel jut a politikához. Kérdésemre. hogy ő volt. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot.] Cripps biztos benne. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. ez volt az első alkalom. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte.1942. 15. „sötét alaknak” -(115)indul a német . és készséggel válaszolt kérdéseimre. s mégis. akit igen jól ismert. csak az tudja igazán. mint gondoltam volna. Wintringham ugyan tagadja. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. hogy érdemben beszélhettem vele. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. 11.] 1942. hogy mennyire igaz ma is. századi életrajzokban olvashatunk arról. 1942. 18.

Molotov állítólag Londonban van. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. hogy miről is írjak. 1942. 1942. Ha igaz. V. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. úgy ez váratlan ajándék. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. május 26-án írták alá. Nyilván az jönne ki belőle. 22. Cripps vitatta ezt. Jól jönne most egy hét szabadság. összevetve egymással őket. Bármit megtenne. hogy Londonban van. aki felváltva túlzón optimista. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. és folyvást valami küszöbönálló. Bár így lenne. és kizárólag a saját karriere érdekli. V. amit mond. ami még csak ezután fog felpuffadni. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Cripps csupán annyit mondott. -(116)- . Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. 19. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. Megjegyzésemre. világrengető eseményben hisz. akár orosz. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Képtelenség! 1942.162 A hír persze Warburgtól származik. vagy sötéten borúlátó. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. mivel sehol nem történik semmi. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. V. akár német forrásból származnak is. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. csak az orosz fronton. 21. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. amiről úgy véli. hasznos lehet számára.nevezte. Állítólag Molotov nemcsak.

tegyenek arról. hogy tényleges dolgával foglakozna. de a legfontosabb tanulság mégis az. V. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. idősebb japán férfit.végeztek.” Ezt lehozták a lapokban. mi több. 1942. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). mint a rábízott legénység kiképzése. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. még a rádióban is beolvasták. hogy ma senki sem teheti meg. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. se pedig beosztottaikra. akinek olyan az arca. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. 1942. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. ami nem más. de kérem. V. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. akár egy -(117)- . hétfő. hogy mindez önökre nem vonatkozik.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. 27. . amivel nap mint nap elárasztanak. erősen sárgás bőrű. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. 30. gondoskodni fogok arról. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű.

Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. ami számára értékes. Épp csak azt nem tudni. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. s most csupán azzal van elfoglalva. Úgy véli. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak.165 163 J. jobboldali újságíró. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. tudatosan venne részt ilyesmiben. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. ebből következik Churchill-(118)- . mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. L. Állítólag csak azért. aki ellenezte. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. és úgy véli. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. forradalmi értelmet is adni. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. Warburg. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. akik képesek a háborúnak egyfajta új. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. vagy inkább. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. valós alapja van a dolognak. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. mára elfeledte az egészet. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. elvész. Természetesen oroszellenesek. főleg Lady Astor. az Astor család. s az Observer átalakítása is része e manővernek. hogy a rendőr azért kíséri-e. Alighanem a követség munkatársa. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. minden.béketűrően szenvedő majomé. annak oroszbarátsága miatt. mintha ő lenne a csali. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. Az egész képtelen manővernek tűnik. a lap tulajdonosával. rendkívül intelligens a maga módján. Azt mondja. Garvin. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. s egyben összegyűjteni.

a Labour’s Northern Voice-ot is. -(119)- . szerinte még az sem kizárt. a kedves. s a lélek jajgat és sikolt. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. mint ismert antifasisztát. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. A háború sötét Poklába vont. a kéz. gyönge lányt. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. 167 Francois Darlan tengernagy. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. hanem a szakszervezet hetilapját. Megzaklatott. mivel azt hittem. a francia haditengerészet főparancsnoka. Ezzel egyetértek. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. Volt egy időszak. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Azt is hozzátette. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. Darlan167 admirális érdemeit. „ha tudna járni”. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. gyötört.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. a láb. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. 166 Desmond Hawkins. hogy sült halat vett. szabadúszó újságíró. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. mely újabban „a királynál is királypártibb”. A szív. Már fáj minden tagunk. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. ellenességük is. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. És fogtad őt. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. amikor csakugyan arra készültek. már ami a szovjet szövetséget illeti.

szelíd ma is. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Mert azt kívánta durva háborúd. szennyezed. 4. hazád. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. hogy tárgyaljon a szerződésről. 1942. teljesen békés. Feltűnően kevés az autó is. nézegetik a galagonyabokrokat. Nincs rohanás. ocsmány zűrzavar Királya . Ennyi. majd hazatért. tennen magad Csak őt imádtad.169 1942. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. őt. Eisenhower 1942. Különben furcsa.A rózsaarcút. oldja. aki A kedvesed. VI.. ki szép. Úgy látszik.. azt. Hogy meg ne illethesse más. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. VI.) Állítólag itt járt. alig látni egyenruhát. 6. Ne tiltakozz. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. (. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. hogy milyen normális minden. Még mindig Molotovról szól a fáma.nézd. lebzselnek a parkokban. ember. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Az újságok még a nevét sem említik. ember. Nagy a forróság. kinek haját A szél bogozza. Csak itt-ott látni egyet. benzint még feketén is nehéz szerezni. magad Kezével jobban vérzed. Ó. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. tolják a babakocsit. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. ím a sárba húztad őt. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy.

1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. Kingsley Martin171.Berlinbe. A BBC megbízhatatlannak tartotta. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek.Hová utazol? . 171 Kingsley Martin. most egyszerre visszariadt tőle. hogy már döntés született az invázióról. hogy nyissák meg. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. Akárhogy is. az is csak Észak-Afrikában. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. Hazugságok hálójában élünk. 7. -(121)- . és így tovább . VI. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. újabb front csupán 1942. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. november 8-án nyílt. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”.lehetőségéről. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. biztosra veszem. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. akik a vonaton találkoznak: . miután egy éve maga is azt követeli. aki a háború kezdete óta mindent megtett. baloldali újságíró. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. és többnyire az a verzió az igaz. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. Azt mondja. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják.mindezt épp ő mondja. Úgy tűnik. 1942.

kritikus. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. akinek nem értettem a nevét. a háború októberre véget ér. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. -(122)- . csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. Norman Cameron: költő. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. Rajtam kívül ott volt még Empson. Mikor azt mondtam erre. Guy Burgess: a BBC producere. június 2-án. David Owen: Cripps titkára. Úgy tűnt. Jack Common. például azt. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. én azt hiszem majd. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. 173 William Empson: költő. micsoda lényegi különbség. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. ha egyszer a háborút megnyertük. miközben te. hitvány gazember.Hazug alak. Jack Common: író. úgy tűnt. Norman Cameron.174 172 1942. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. a másik kommunista. A szokásos hiábavaló szócséplés. David Owen. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. mivel a németek addigra kifulladnak. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. Azt mondta. akiről utóbb kiderült. ha Berlint mondasz. mintha nem is érzékelné. mintha nem értené a megjegyzésem. azt hiszed. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. Orwell barátja. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). valójában Lipcsébe tartasz. hogy kém. hogy vannak befolyásos emberek. akik úgy képzelik. és láthatóan mindenre odafigyelt.

ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. szintén egyetértett Cripps-szel. hogy ki-ki megkapja partvisát. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek.[David Owen. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. VI. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. Nem a pénz. 11. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. majd június 4-én belehalt sebeibe. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. 1942. és képtelen belátni. és eközben oly élénken csivitelnek. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. Cripps tartását valami belülről kikezdte. leülnek a portánál. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. s az a legfontosabb. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. inkább talán a felelősségtudat. Himmler helyettese. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. hogy egy ponton túl. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). akit nem ismertem. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. 10. szükségképp beszűkül a látóköre. és a férfi. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. mint egy pondró perspektívája.000 lakosából alig maradt -(123)- .] Láttam. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. de az az érzésem. 1942. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. VI. [A német adó bejelentette. mindenki azt szeretné. akár a verebek. Népes rajokban egyszerre érkeznek. 1942. Emellett. várva. a hatalom vagy a hízelkedés. s 2. [Az ilyen emberek azt feltételezik.

Ezáltal bebizonyosodott. minden férfit agyonlőttek . miként az is. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. a nőket koncentrációs táborba küldték. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. s a nevét megváltoztatták. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. JÚNIUS 6. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. a férfi lakosságot agyonlőtték. A falut földig lerombolták. Megőriztem a jelentés egy példányát. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. ahogyan a BBC közreadta.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. A helység összes épületét lerombolták. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket.] néhány túlélő. -(124)- . úgy.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. a nőket gyűjtőtáborba szállították. a község nevét eltörölték. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés.

Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. mi több. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. japán atrocitások Kínában176]. Talán nem telik bele sok idő. bolsevik atrocitások. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. -(125)- . amerikai atrocitások Nicaraguában. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. sőt rögzítették gramofonon is. török atrocitások. Sokkal inkább az izgat. s a lemezek mind fennmaradnak. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. Ezt a BBC 1942. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. akik nincsenek közvetlenül érintve. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. még az sem. brit atrocitások Indiában.Valójában nem lep meg e gaztett. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. hogy mások. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. február 26-án közvetítette. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja.

a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.) 179 A túlzott félelmek miatt. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. -(126)- . a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. 1920-21-ben. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. (A fordító jegyzete. amikor hasonló félelmek miatt.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. Írországban ekkor gerillaháború dúlt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. amely nem csupán kegyetlen. (A fordító jegyzete. hanem ostoba lépés is volt.

hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. író. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. hordozható adóvevőjük volt. hogy ha tényleg tudnak Molotovról.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. arra juthatunk. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. hogy Molotov itt van Londonban. baloldali újságíró. 06. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. -(127)- . 1942. 1937től a Tribune főszerkesztője. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. januári indulástól. azt nem hagyják szó nélkül. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. hogy a németek még csak nem is sejtették. VI. 13. Híven tükrözik szocialista nézeteit. 12. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. ejtőernyővel dobták le őket. Nyilvánvaló.

azok keresik ezt. február 24.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. amely épp attól nyeri valódi erejét. hisz régóta elkezdődött már. Történelmi válaszúthoz érkezett. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. a mi vitáink és kétségeink táplálják. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. egész létét ennek köszönheti. Szocializmust akarunk. Nem akarunk társadalmi konfliktust. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. ami mozgalmunk éltető eszménye. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Haladni ma nem más. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. november 3.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. 1942. amely leteríti az ellenséget. A munkásmozgalom döntés előtt áll. A mi gyengénk az ő erősségük. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. itt van köztünk nap mint nap. vagy egy 1935.és edenjeink sem tehetik meg. június 21. Ha tétlenek maradunk. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget.: „Most. Olyan egységet.” 1942. 1941. február 28.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. november 10. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. március 15. Még egy 1931.” 1942. nem hagyhatom el a főhadiszállást. mint bátran előretörni. azzal a vereséget választjuk.

hogy a haditerv kivihetőe. inkább harci riadó. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. amely arra szólítja a nemzetet. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. 1942. azon egyszerű okból. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. hogy a britek. vajon tisztában vannak-e azzal. mekkora fába vágták a fejszét azzal. 15. mint a mi vezetőink bennünk. Az persze még majd ezután derül ki. s ugyancsak kétséges . hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- .legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -.tömegekkel találja szembe magát.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. alatta az író megjegyzéseivel. VI. június 6. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. Persze éppoly kétséges az is.” 1942. és Moszkva is széles körben terjeszti. Akárhogyan is. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében.Tribune. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal.

melyek becsúsztak. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. csehül. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. 19. Majd azzal állnak elő. „túl korai” stb. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. feltéve.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. hogy a téma „nem időszerű”. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. június 11-i keltezéssel. hanem az az állandó kudarcélmény. Aki viszont nem így cselekszik. [Elhangzott Prágában. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. majd lepöckölik. folytassa csak. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. s a féltékeny. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. VI. -(130)- . a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. azt családjával együtt főbelövik”. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. Aki az utasításnak eleget tesz. hozzátéve. és arra kérnek. Végül. megfelelő jutalomban részesül. akárcsak valami apró gazemberséget is. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. 21. ha ezen információ 1942. mondván. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. Később ismét azt mondják: persze. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában.] 1942. ami egy cseppet sem érdekel. Nálunk a BBC-nél .00 órakor.tartalmazza a napló.és ez nyilván így van a többi osztályon is . kezdetben még biztatják.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni.

egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. egy módosítás. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. A szervezeti rendet. hogy voltaképp miért is vagyunk. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. nem építettek bunkereket . ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. az túl értelmes lett. és így -(131)- . hogy úgyse hallgatja meg senki. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. és máig sem sikerült tisztázni.] Csak most derült ki. mindig jött egy új parancs. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. Minden mással ugyanez a helyzet. akinek van rövidhullámú készüléke. hogy valójában már senki se tudja. mert amit elkészített. hogy (két évvel azután. a Polgárőrséggel is.mindezt azért nem. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. Európát kivéve. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. mert a tervek folyvást változtak. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. szinte biztosra veheti. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. Hogy csak egyetlen példát említsek. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. nem dolgoztak ki stratégiát. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. Bármibe kezd is az ember. mert ha valami már félig kész volt. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. majd még egy. ami fenekestül fölforgatta a terveket. nyomban ránk nehezedik a tudat.és nincs mögötte semmi elgondolás. hogy jön egy új parancs.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban.

A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. 182 Tobruk elestéről van szó. 1942. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. VI. majd őt egy másik. 1942. mint Lord Haw-Haw. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. 1942. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. melyet 8 hónapos ostrom után. teljes a fejetlenség. 1. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. kétszer annyi szavazatot szerezve. 24. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. Ez már csak azért is különös. Callow End. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. Semmi sem halad a maga rendes útján. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. mint a konzervatív jelölt. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Ez most nem Joyce181 volt. hogy ez többé-kevésbé odaát. Már csak abban lehet bizakodni. és a Worcesterből 181 William Joyce. -(132)- . Persze biztató. A madarakat. hanem egy másik. VI. a németeknél is így van. Úgy tűnik. Megütközve hallottam. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. június 21-én vettek be Rommel csapatai. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. 26. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. kelet-londoni kiejtésű alak követte. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. VII.tovább a végtelenségig. meg vannak elégedve velük.

A kormány helyzetét megkönnyíti. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. Régi trükk ez . Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. mint Hore-Belishát183. -(133)- . hogy most újra kezdik. Minden étkezéshez van tejszín. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. majd három évvel később ugyanő menesztette. Churchill beszédében második frontra. hogy az a tény. aki Churchill helyébe léphetne. Isten tudja. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. 1937-40 között hadügyminiszter. meddig folytatható még ez a cirkusz. szárnyast. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. Időnként furcsa dolgokat is látni. hogy bírálóit. Nem tudom. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. szinte magában is elég. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk.] 1942. melyet csak megnyerni lehet. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. hisz senki sincs. libát és pulykát lehet itt látni. mi lesz. VII. 1940-45 között független parlamenti képviselő.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. 183 Leslie Hore-Belisha. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Churchill már nem vette be a kormányába. de már biztosan nem tart sokáig. 3. láthatóan a rosszindulat vezeti.

A legkézenfekvőbb magyarázat. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. fehér pólós férfiakat. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. Holott ez itt komlótermő vidék volna. 4. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Nem tudni. 1942. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. -(134)- . Például már egy ideje azt mondogatják. Az is szembetűnő. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. VII. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. 10. s a gazdákat külön kérték. persze csak az alkalmas minőségűt. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. és Gloucester csupán a bábja lenne. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. VII. hogy folyvást olyasmit csinálnak. vajon a felesége is vele volt-e. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. Mindig is Churchill ellenfele volt. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. akik pár óra alatt kigazolták Mr.Érdekes. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. Phillips185 karalábéföldjét. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. 1942. mikor még tartott a „blitz” London ellen. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. stb. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített.

Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. hogy jelöltesse magát. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Hipwell ellenében. tudják. s még az sem kizárt. Phillips így magyarázta: . Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. s hogy milyen áldásos. -(135)- . vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok.Tudja. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. aki a Reveille szerkesztője. Néha tartalékosokat küldenek. máskor tengerészeket.inkább egy radarkutató központ. csupán azért.hallatszott mindenünnen. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. megcsinálják. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. hogy tényleg pénzelik. azt hagyják. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni..Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . Nyilván hálásak neki. hogy nem boldogulnánk nélkülük. [Ezek a fiúk meg. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . ugye. mindig örülünk nekik. Ám az. Persze. Mint kiderült. egy önkéntes szervezethez tartoznak.] Mr. mint államilag szervezett sztrájktörés.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. de nem sok hasznát látjuk. amihez nincs. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. voltaképp nem egyéb. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Bárhol indul ez a szélhámos. ahol egyben kiképzés is folyt. mert nincs mozi.

Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme.kocsmák. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek.” Szóval. ha valaki kinn dógozik a fődeken. 22. Sokszor. ha bezárok pár napra. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. annak kell ám a sör. később elnöke. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. amint a belső helyiségben iszogatnak. hogy az ebédet lenyomasd vele. próbálom beosztani valahogy. a hátsó ajtón át. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. másnap hárommal. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. Mert úgy tartom. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. gondoltam. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. Ha fogytán a sör. Mondom: „Idehallgassál. cimbora. a régi Delhi egy jellemző darabja. ugye. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. ha mindennap kapsz egy korsóval. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964).] 1942. szorosan együttműködve Gandhival. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. VII. pláne a mai hitvány koszt mellett.Én aztán nem hagyom. fiúk. csak a helyiek tudják a járást. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. -(136)- . [Ha némelyik zárva is tart. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. „Sajnálom.

amit elkészítünk és a -(137)- . miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. A legtöbb műsor. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. Még mesélek majd. nem is csak azért értelmetlen. s amit csinálok. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. baromságokon piszmogva. A minap beülök egy tongába. és hallgatja. mit ordibálnak a rikkancsok. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . Újabban ritkán írok e naplóba. Amint látom. és tovább ordít: . ha az ember lemegy a bazárba. ha érdekel. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. Különben is: kit érdekel. azt mondja: . 23. és hallom. VII. ezzel küszködik mindenki. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. Szörnyű ez a frusztrált állapot. mint Hitler! .Képtelenség eligazodni rajta. mert a háború eleve az. Úgy látszik. teszek-veszek értelmetlenül. holnap ellenkezőjét. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban.Hékás. Azzal megint elfordul. bürokratikus gépezetet segít fenntartani.s egy jóízűt káromkodik hozzá. ne hőkölj.”] 1942.Ez annyit tesz. épp az Mondanom sem kell. ha nincs túl nagy hőség. nem vagy te Sarkar! Csak előre. pusztán az öncélú. Amikor kérdőre vonom a fiút. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a .” [„Igen mulatságos az is. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. Ma támogatja a brit kormányt. Egy másik rikkancs.

és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne.De honnan kommunisták? tudhatnánk. ha hallgatná is valaki. kérte az alkirályt. miután Indiába érkezett. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál.BBC-ben leadunk. de később inába szállt a bátorsága. és azt kérdezte: . Cripps. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. Ehhez jönnek még a többiek. még nem vettem bele a naplóba. S ez így van minden hivatalban. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. azt hiszem. Gondolom. hogy kevesebb kenyér fogyjon. talán Kínát kellene megcéloznunk. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. igen tetszett. elszáll az űrbe anélkül. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. hogy bármi visszhangja lenne. a kínai diáknak. utóvégre Kínában köt ki. tényleg elengedték). aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. akik ennyit se csinálnak. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. amit még David Owen189 mesélt. mintha dolgoznának. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. nagyon magasröptű lett. főként a minisztériumokban. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. Erről jut eszembe egy történet. s azt hiszem. csak ülnek a kis kuckójukban. -(138)- . és biztosra vettem. Ki tudja. és fontoskodva úgy tesznek. hogy nem. Viszont Hsziao Csiennek.

hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot.izé. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. és nagyon rossz a helyzet odahaza.Ma reggel is olyan. ami egészen . mely hadianyagot szállított. Sultanával. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. mint egy gesztikulál) -. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . [Azt gyanítja. Tudod. VII. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. melyet nemrég Máltába indítottak. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. 1942. amely élelmiszerrel volt megrakna. de a másik. 27. Hála Mussolininek. az egyik máltai bemondóval beszéltem. nem ért célba. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. az angol. -(139)- . 1942. mintha jelezni akarná. hogy is mondjam (közben mint egy szita. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. Nem volt ez más. 27. Meséli. Mondja. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Az arcuk durva és mogorva volt. De azért a is ki tudom venni belőle. ugyan megérkezett. és milyen durva volt az arcuk. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. az egyiptomi. hogy a két hajóraj közül. a cenzor szót kivág belőle. mint a kicsattanó fizikai egészség. Megvonta a vállát.kérdeztem. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Mind frissek és fiatalok. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. Érdekes. VII.és hogy az feléljük. . ugyanakkor nem gonosz.

a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. Kémeim jelentették. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. Gondolom. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). augusztus 12-én Moszkvában. Douglas S. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. aki . azt makacsul tagadják. amelyeket elolvastam. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. VII. hogy igaz.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. mindenesetre azok. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt.A kormány utasította őket. és úgy kalkuláltak. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. amely a második front ellen foglalt állást.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. hogy tartsák a szájukat. mint én. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. igen nyomasztja. hogy Vorosilov190 Londonban van. 1942. 28. -(140)- . Ha mégis kiderülne. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. Alighanem csak találgatnak. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. kivéve a News-Chronicle-t. 1940-ben visszavonult. látszott rajta. 191 Sir W. Brownrigg altábornagy (18861946). hiszen itt még csak szó sem esett róla. ami.[A német adók arról számoltak be. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. de ez nem túl valószínű. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett.

vagyis 1933 és 1941 között.Meglásd. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. politikailag és katonailag egyaránt. A rakéták nem voltak túl pontosak. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. de már jó tempóban haladunk efelé. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. hogy benne vannak a pácban mondtam. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. Emlékszem. rakétaágyúkkal szerelték fel. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Helybenhagyta. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. Visszatekintve látom. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. -(141)- . amikor Oroszország még erősnek tűnt. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni.Úgy látom. Ez volt az első eset. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. egy év múlva. mihelyt szorult helyzetbe került. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. megváltozott a véleményed az oroszokról most. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák.

november 4-én keltezett levelében arra kéri K. szerint Churchill Moszkvában194 van. Mindenesetre. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. Ha a számok igazak. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . 3. ha terveznék is a megnyitását. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. 1. mint bármely más. VIII. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. A. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. D. 1942. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. K.ellenkezőleg: úgy érzem. A. A. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást.1942. Ardaschirt. Szemernyi bűntudatom sincs. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. D. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. VIII. megerősítette ezt. hogy elhitesse az ellenkezőjét. hogy vegyen neki még egy jércét. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. Mondja azt is. Azt is hozzátette.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. akivel együtt szerepelt az adásban. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. éppen D. -(142)- . [És könnyen lehet. hogy nem lesz semmiféle második front. majd Teheránon keresztül utazott tovább. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. azt is meséli. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük.

Nyilván parancsuk van rá. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. Persze. razziát tartott a Kongresszus központjában. A kormányban általános a megdöbbenés. már ami Cripps politikai terveit illeti. -(143)- . Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. hogy Churchill Moszkvában van. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. [Ahogy már lenni szokott. VIII. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. 4. Bár hallottam olyat is. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. VIII. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. erről nyilvánosan még nem beszélhet. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. nem bocsátkoznak harcba. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni.] D. hogy helyreállítsa a rendet. nyilván azért. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. 1942. 5. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. A. 196 John Macmurray (1891-1976). 1942. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. de zárt körben már szó volt róla. de végül 1942. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. hanem elrejtőznek.deszantosok. már azt is tudja. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. mit fog utána csinálni. a University of London filozófiaprofesszora. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több.

[Persze az is lehet. hogy Churchill nincs is Moszkvában. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. Azt mondja. ahogy jelentették. ez valahogy összefügghet azzal. ha csak annyit akarna mondani.] Az egy Warburgot kivéve. . valamennyien tisztában vagyunk azzal. hogy megmagyarázza az oroszoknak. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. de az az érzésem. 7. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. lehetetlen. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. és talán Oroszországban és Kínában is. -(144)- . hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. s az 1.Miért menne Churchill Moszkvába. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. 1942. Nemzeti hősként tisztelték. amiket állítólag a japánokkal forralt. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. ha belegondolunk. a szokásos stílusban. VIII. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. mint annak idején Kitchenerét197. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. Mindenki egyetért velem. miért. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott.hangulatot keltett Amerikában. miként vonultak vissza az oroszok. Nem tudom.

mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. A legviccesebb az egészben. VIII. Gandhi. India nagy részében zavargások vannak. 10. Nem rúg. az ember egyszerűen eldobja. konzervatív képviselő. 1942.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. 9.sajnos csak kevés sikerrel. indiai iszlám nacionalista vezető. VIII. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. és számos letartóztatás. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. és kap egy másikat. mindössze 18]. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. Amery200 rémes beszédet mondott. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. Ha valami komoly baja van. Azad199 és még sokan mások börtönben. nem ráz.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. hogy ezt az összes brit rádió átvette. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . több haláleset volt. azzal nagyot lépnénk előre. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. Mondanom sem kell. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. hogy ezt megtegye. 200 Leo Amery. 1942. Lelki szemeimmel látom. s csak annyit kellett tennem. 2. elég halk. ahogy korábban hittem. -(145)- . és aránylag pontos. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. melyet azért kényszerültek gyártani. Az ára nem 50 shilling. az indiai is. Nehru. [Cserélhető alkatrészei nincsenek.

mint egy katonai vereség. [Még 201 Bokhari. urai vagyunk a helyzetnek. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult.. és kezd a helyzet olybá tűnni. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik.] Furcsa. stb. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító.keseredve. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. VIII. -(146)- . Sok indiai. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. nem is történt annyi halálasét. aki India felosztását követelte. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). hogy az ifjúság: bolondság. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. mindenki együtt érez velük.. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. [Ma délután. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. 1942.. és azon töri a fejét. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. A zavargások jelentéktelenek. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését.. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. szigorúan bizalmasan. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. a diákok bárhol a világon készen állnak arra.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. amikor ilyesmit hall vagy olvas. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. „Tudjuk. 12. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával.

éspedig. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom.. Horrabin beszélt ma a rádióban. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. hogy tényleg el is kezdem. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. Isten óvjon attól. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. Ha nem javul a helyzet. -(147)- . és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. mivel épp börtönben ül.] 1942. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. VIII. akiknek már többször is írtam. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. ugyanolyan feltételekkel.ott tartok. orosz születésű belga. és mint ilyen. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Még az is lehet. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. ezúttal is úgy konferáltuk be. amit nagyon nem szeretnék. és mint mindig.. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). nem szalonképes. kénytelen leszek egy másik. 1942. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. 14. 18. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. de egyáltalán nem biztos. majd ezeket írja: „. VIII. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. már amennyire azt innen tudni lehet.újjáépítést. mint korábban.

akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. VIII. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. és legalább 2. még a háború előtt]. a támadás még az este is folyt. A németek 297 halottat. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. legalábbis rövid távon.000-ren estek fogságba. ezek közül 2. Ha viszont ez tényleg maga az invázió.fogni [talán emlékszel. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. és 34 hajó elsüllyedt. 1942.” 1942.000 elesett vagy fogságba került.000 ember vett részt a támadásban. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. VIII. az egész akció teljes kudarc. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. A támadásban több mint 6. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. -(148)- . mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). amit egyébként a mieink nem terveztek. Minden ötödik meghalt.000. a légierő 70 gépet veszített. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. 22. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. mindent megteszek. vagy csak az első lépés főpróbája. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. hogy Angliába meneküljek.” Mindez érthetően: „Félek. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. A rádió figyelmeztette a franciákat. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. bár nehéz elhinni. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. és úgy véli. Ez most vagy az invázió első lépése. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. zömmel kanadai katona vett részt. 19. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. Ő aránylag közelről követte az eseményeket.

de úgy tűnik. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. hogy nem szivároghatott ki információ. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. A védelem igen erős volt. többségük ki sem jutott a partra. Amikor minden hajó odaért. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. és roppant betonfedezékek takarták őket. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. s mind ott is maradt. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. Egy hajót elsüllyesztettek. -(149)- . míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. szándékosan megtévesztők voltak. A többiek nem jutottak messzire. Mindenki azt feltételezi. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. Azok az újságfotók. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. hogy takarékoskodjanak erőikkel. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. nyomban kiadták a felszállási parancsot. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. és úgy lőtték a partot. Mihelyt megkezdődött a támadás. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. Alig 20-30 tank ért partot. 205 Gyanították. Churchill későbbi könyvében fenntartja. csatasorba fejlődtek.

még így is komoly teljesítmény. 1942. hogy S. A német rádió feltételezi.] Nem tehetek róla.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. Az itteni indiaiak között az a hír járja. C. fejfájás. 27. a szüleit ismerve. háborús idegbántalmak. hogy Nehrut. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. Más jelek viszont azt valószínűsítik. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. VIII. de nekem mégis az az érzésem. sosem tudhatni. ugyanazon a napon. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . Ismét engedélyezték a Daily Workert. VIII. Bósz Penangban van. valójában miért is mondta ezt. Bósz helyett. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. 25. [Szeptember 7én jelenik meg újra.] 1942. -(150)- . Íme. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. [Persze. VIII. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták.Phenacetin. B. 28. 1942.

stb. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. 1942.. a szírekkel nem kötnek szerződést. hol segge elhever. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. s ezért a mi kis bábunkra.fogfájás. Orwell 1942. reuma és kedélybetegség ellen. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. 206 Hardy darabjában. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -.állítólag most szökött meg. nem tudom miért. -(151)- . de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . 7. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. hogy . Szíriában komoly lehet a baj. így aztán még az is lehet. és ezért lehetetlen bármilyen..mindenki alig állta meg. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. idegzsába. És ajkán ott az elfojtott röhej. nem Rómában. csak az a bökkenő. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. hogy ez a szervezet már megszűnt). szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. de a milánói katedrálisban. Míg áldja azt. hogy Szíria francia mandátum. IX. Más szóval. álmatlanság.stb.

Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. havonta egy könyvet adtak ki. az ember könnyen becsapja magát. és csak a papírt pazarolják. 15. A klubnak kisebb csoportjai voltak. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. IX. 1942. Lásd Münchent 1938-ban. [Csupán egyetlen nő. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. 1942. hogy a lapot ismét engedélyezzék. mint a harsány követelést. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. -(152)- . körülbelül 50 csoport alakult. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. emelt szót a Daily Worker védelmében. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után.Többnyire arra hivatkoztak. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. IX. láthatóan kommunista. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. Churchill beszédeiből úgy tűnik. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. 9. Hiába. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani.

a régi vágású katonáknak. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. később a gránátosoknál szolgált. -(153)- . India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. és sosem veszi a fáradságot. mi az igazság. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. IX. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). hogy Anglia kezdte! ). hogy kiderítse. hogy a hagyományos.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. ám egyúttal szeretné. költő. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. s úgy láttam. 21. Meglepően defetistának tűnt.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. nem ér el semmi hatást. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. tudván. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. nincs értelme az egésznek. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. kemény módszerekkel rendet csináljanak. 1942. és nem gyengíti meg Németországot. Az is rémes. Úgy véli. Etonban tanult. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. ha felhagynánk a bombázással is. író. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. és ők követték el a legtöbb atrocitást. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk.

Mire Sitwell: . főként a karmester. IX. kutyák kergetőznek a gyepen. úgy gyártották le a fegyvereket. könnyű pára. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. Így ráadásul még az az előnye is megvan. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. -(154)- . Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. augusztus 9-i naplóbejegyzést. Új. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. hanem milliméterben adták meg. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. március 24-i naplóbejegyzést.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. A zenekar nagyszerű volt. 28.jegyeztem meg epésen. Az ima 209 Lásd az 1942. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. vagy olasz használatra készült német gyártmány. szellő se rebben.ami maga a júdáscsók. IX. 22. Azt hiszem. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. amelynek kaliberét nem hüvelykben. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge.

és mindenki készen áll. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. író.” -(155)- . Szerinte híreken és Laurence Brander. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. hogy elviseljék. Műsorain sokat dolgozott. mivel senki sem hallgatja őket. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. Ha a japánok megtámadják Indiát. hogy ki lesz az. elszabadul a pokol. Mindig is hálás voltam neki. X. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. 5. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. a karmesterpálca a magasba lendül. Helyzetképe annyira lesújtó. Hosszan beszéltem Branderrel is.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. később a BBC munkatársa lett. de aligha változik bármi. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Jézus Krisztus nevében. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. amivel másoknak is segített. hogy leírni is alig bírom. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Sejtelmem sincs. sokat beszélgettünk a problémákról. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. hogy nem adja be a derekát. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. aki most tért haza féléves indiai útjáról. mivel a kormány eltökélte. mint azt itt bárki is képzelheti. Hamar ráérzett. egyetemi tanár. s azok mindenkor kiválóak voltak. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. a pap végszavára: „a mi Urunk.”] 1942.

és politikailag megbízható volt. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. X. Egy darabka India van most itt Angliában. Ezt mondom én is már régóta. 1942. és bizalmasan elmondta. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. -(156)- . éppen fordítva. odajött hozzám. X. hogy szabaduljunk meg tőle. A. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. vagy legalábbis az volt. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. Nehéz hindi tolmácsot találni. 10. [D. 11.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. jött hát a parancs. Pár hét múlva az egyik munkatársam. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat.] 1942. Ma. hogy a háborús kormány csak porhintés. 15. szerint Cripps hamarosan lemond. és részt vett a diákmozgalomban. igen értelmes. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. Az egyik rejtélyes testület. azzal. aki az India Házban dolgozott. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. Kothari kissé kövérkés. Miss Chitale. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. X. azt állítván. amiért korábban bebörtönözték. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. mint ahány britet a németek.376 hadifoglyát. hogy Kothari kommunista. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Mi az ördög lesz ebből? 1942.

és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. de jóval később. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. 15. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. 1942. ami elég valószínűtlen. -(157)- . aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. Nem volt túl bántó . október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 1944. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. 17. Annyi mindenesetre biztos. de írni már nem tud úgy.egy zsidó mesélte. 211 Az El Alamein ellen 1942. XI. de még így is volt némi antiszemita éle. Ezúttal október 20-áról beszélnek. Jatha ugyan jól olvas hindiül. hiszen az is keddi napra esik. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. X. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. június 6-án. a gázsin pedig szépen megosztoznak.is Kothari írja. Ahol csak indiaiak feltűnnek. s ezért Kothari a titkos famulusa. Újabb találgatások a második frontról. 1942.

Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. május végén. vajon ez esetben mi a legfőbb.Légitámadás . de az egész világ jövendő sorsára. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. A második világháború könyvtárnyi napló. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. Nos. izgalmas meglepetés. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. máig élő hagyománynak. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.. kitapintható ok. hazai olvasók számára..alulnézetből. Kérdés. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. nem túl gyakori konstelláció. arra nem túl nehéz a válasz. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. Mi tagadás. önigazolás.. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr.. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. Amerika még nem szállt harcba. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. Hogy miért. hiúság. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. aligha más. meggyőző eredetiséggel. az élményidézés hitele. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. George Orwell magyarul csak most. * E nagy múltú. önismereti gyakorlat. mint egy nem várt vészhelyzet. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet.

Vérbeli dokumentátor.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. a végsőkig. csak vért.. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte.. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben.” . sőt éveken át..bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. („Még mindig semmi hír. Légitámadás . Harminchét éves.. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. gyilkos csapásaival.akár egyedül is. -(159)- . hónapokban. a kortársak közül még senki se tudta. csupa keserű csalódás éri mégis. vélnénk. verejtéket. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. „Nem ígérhetek mást. kiváltképp az első hetekben.) Friss házasember. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . állástalanul. a „tények megszállottja”. Azt. mely azóta szállóigévé vált.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata.. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. Érezni szinte minden során. hogy behívják. Majd szétveti a tettvágy – s lám.őt. már képzelni se lehet. kipróbált férfi. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért .alulnézetből. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik.” stb. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. hogy meddig bírja.. „Lesújtóbb” kilátást. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. sok mindent megélt. küszködést és könnyet. hogy nincs más választás. Ismert és számos kortársa által becsült író. regényterveit feladva. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja .

a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . megszállás. Ami a hadihelyzetet illeti. amint azt Orwell is rendre kiemeli. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. A napló első felében . s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. jobb híján a hadipropaganda.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Churchill. a defetista toryk. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. hogy a brit hadvezetés. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. és háború utáni ellentmondásos következményeit. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért.ö. meglepő. abban egész biztos van valami” stb. menekülés. (V. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. „Ha valamit makacsul tagadnak. Halifax. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Orwell láthatóan erre törekszik. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. keserves próbatételét. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Csupa bizonytalanság: gyanú. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. (Háborúban persze minden híreket követő. Oswald Mosley. képmutatás. kérdés.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. Mussolinit .) Így például kezdettől tisztán látja. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”.

hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. olyanok. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. Spanyolország. Észak-Afrika. ideologikus önámítás volt csupán. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. defetista. az ellenálló mozgalmak. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. hogy mindez vágyfantázia.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. mint ahogy abban sem téved. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. mi több. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. mikor e napló véget ér. illúzióktól persze ő sem mentes. és jól látja azt is. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el.jócskán kerültek ingadozó.” * 1942. mint Churchill vagy de Gaulle . Olaszországban. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. sőt fasisztabarát elemek. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Csupán a háború vége felé látja be . India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből.kezeli. november közepén. Balítéletektől.legalábbis a háború első két évében .

még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Ironside. Chamberlain. Churchill. Montgomery. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Zsukov stb. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Hoare. Lássuk tehát. Gandhi. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Eisenhower. Faludy és Márai. Herbert Readtől és másoktól. Horthy. Hull. Schellenberg. Malinovszkij. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól.). Emiatt van. Rommel. Ciano. és nemcsak friss hírekhez. Hemingway. Goebbels. de Gaulle. kiadók és politikusok népes táborával. főként egy háborús szükséghelyzetben. Virginia Wolf. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Paulus. (Nevesítve: Frederick Warburgtól.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . újságírók. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Koestler. Politikai pártnak nem tagja . milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. tisztes jövedelme van. Rokoszovszkij. Dönitz. fegyverek diktálta világára. Beneš. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti.sokkal inkább mindaz. Evelyn Waugh. Halifax. ismeretségi körét. Cyrill Conollytól. Eden. Byrnes.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Rauschning. Patton.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Victor Gollancztól. Sztálin. mint Thomas Mann. Guderian. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Pownell. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Djilas. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból.

Hol arról tudósít. s a főnökeivel.csalódnia kell. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. hogy tyúkólat fabrikáljon. kifülelt kocsmai párbeszéd.az általános pusztulás elől. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. mert nincs mivel etetni őket. Coventry és Lidice.ez a napló. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . ha -(163)- .. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. karóra stb. . írógép.ha tetszik: elegyes . és mi magunk is tudjuk. whisky. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására).míg pár sorral odébb arról. hogy miközben parlamenti vitákra. folyvást figyelne. csak még rosszabb lenne. mint a Komintern megszűnése. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . Nincsenek esztétikai skrupulusai.és naplóírói nézőpontját! .. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .” Színielőadás. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. keresne a helyét. vagy éppen felkeresni falusi házát. India és Palesztina sorsa. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban.akár egy „virtuális óvóhelyre” . ha hallgatná is valaki. hol a hiánycikkeket . a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja.” ) Kint és benn.benzin. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. Sűrűn váltogatott pozícióját . mint a bombázások.lajstromozza hosszan.jól jellemzi. Az öldöklő káosz kellős közepén. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. és nem baj. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. cukor. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.

röplapok. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. Kenneth Clark és mások. japán és francia hadijelentések. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. (Köztudott.) Mindenesetre . töredékesen. avagy az író netán még folytatta azt. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek.így nagyon is meglehet. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. s a háború végére az író feleségét. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. megsemmisültek. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. versek. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.ha némileg más műfajokban is . A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. újságkivágások. otthonukból kibombázva. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). az egymással feleselő német és brit..mindez kuszán keveredik. hogy Orwelléknek. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). Mindez megannyi apró. alkalma azonban már nem jutott rá. e gazdag élmény. Ugyanilyen érdekes. Anthony Powell. viccek. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. Persze máig se tudni. ideje. Eileent is elvesztette .a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. a háború kellős közepén.s hogy milyen kicsik a nagyok.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna .. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről.

Ha hihetünk a nyomdászoknak. tényés gondolatgazdag beszámolók.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. Mindezek nem kevésbé izgalmas. már nem kell sokat várni. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. Nóvé Béla -(165)- . hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék.

Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. kötet. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .

MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. Londonban JANN S. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. (Idézetes könyv. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .