George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

(George Orwell: The Complete Works. Ed. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. (A szerkesztő) -(4)- . by Peter Davison. Vol. 1998. 1-20. London.

28. alighanem súlyos veszteségek árán.. A franciák. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. meg hogy királyuk velük maradt. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást.I. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.E.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. V. hogy képesek lesznek kitartani. hogy a mieink átvágják magukat délre. 1940. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. mi is történik valójában. saját híradásaik szerint. Ma először történt meg. mégis azt remélem: a B. már csupán arra van esély.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. hogy a belgák hősiesen helytállnak. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. augusztus 28. a másik fele pedig arról tudósít. RÉSZ 1940. Mindez nyilván a papírhiány jele. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán .. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. így aztán csak találgatni lehet. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. május 28.-1941. ha tehetnék. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- .F. (. kivárva amíg az magától kifullad. kapituláljanak.

mi történt aznap. 29. ha rádiót akartak hallgatni.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. diplomata. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. az író első felesége.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. Ha mi nem kérjük. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. Mint eddig is. hogy a 9 órai hírek előtt . a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. és úgy tűnt. Tegnap este lementünk E. magát. író. -(6)- . Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. V. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. 1940. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. rajtunk kívül senkit sem izgat. Churchill bejelentette. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést.fog felmorzsolódni.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Ez persze részben amiatt is van így.) Annyi helyről hallottam. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. amit az újságokban is olvasni. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. Károly szobránál a Trafalgar téren. könnyen belátható: micsoda -(10)- .) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. mint a reggeliek. a Csendes kocsmát. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. így I. 31. (. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. hogy bár 1940-ben játszódik. hogy ezrek esnek el naponta.. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza.1940. és váltig nyugtalanít az érzés. Az esti lapok ugyanazt írják. szinte bizonyos. inkább csak elhallgatják a tényeket. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. hogy már kezdem elhinni. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. nem gondolom-e. V. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. 1940. ez éppen tízzel több. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. VI. Meglepő. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. Eget ostromló baromság. azt hiszem. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. (. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. 8. Egyetlen érdekessége. a szemenszedett hazudozás helyett. Ami a hírek igazságtartalmát illeti.. hogy nincs elég puskánk. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját.. hogy az egészről alig tudunk valamit.. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek.

Ezt már csak irodalmuk is sugallta. Cripps zárta ki őt a pártból..stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. hanem egyszerűen az a tény. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. nem holmi látnoki képesség. Én minden esetre már 1931. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. óta! -. sem a népfrontosok színlelt aggálya. óta sejtem .) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. ami történt.Spender azt állítja: ő 1929. -(11)- . miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Annak nyitja pedig. egyáltalán nem leptek meg. mint az úgynevezett „szakértők”. Már 1934-től számítottam rá. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. És lám most mégis. akkor igen. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. hogy ha nem is éppen az. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. mégis amikor bekövetkeztek. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja.. Cripps a moszkvai nagykövet. hogy valami katasztrófa készül. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. miféle forradalmak jönnek. ma még nem tudható. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. (. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. miféle háborúk. hisz mindig is éreztem. miféle világban élünk. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul.

A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. hisz azok után. (. E. hogy félrevezessem az orvost. Most vettem a hírt. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. hogy Norvégia föladta semlegességét. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. VI. s különben se sok hasznunk lenne belőle. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. bár a sajtó még nem közölte. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. hogy képtelen vagyok rá. Kész gyötrelem. ám most olyannyira letörtem.1940. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk.. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. csak hogy meggyőződjünk róla. 12.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják.-vel elsétáltunk a Sohoba. mint 1936-ban. és készültem is írni róla a naplóban. Úgy tűnik. amit korábban Párizsban. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. tudom. Az egész világ széthullóban van. az pedig kiváltképp dühít. csak elég ügyes legyek.. -(12)- . Most is úgy érzem magam. VI. visszavonulásunk valódi oka inkább az. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. Így volt ez a spanyol háború idején is. Azt hiszem. többé nem érdekel majd a politikai aréna. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. 10. 1940. mint ahogy a lapok írták.

Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. hogy a klub tagja vagyok. (. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből.. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. Mussolini álnok. 1940. -(13)- .„britesítették”. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. tudatván. Orwell 1940. 1922-ben. hogy ez valami bűncselekmény volt. Tegnap az L.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt.. felkészülve az eshetőségre. (. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. az éppoly szentségtörés. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. 13. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”.. Gyanítom.V.) Bármi viszolyogtató is. hogy valójában svájci. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. maga a jelenség igen érdekes. Úgy tűnik. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. Akkortájt úgy éreztem. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. június 12-én lépett a szervezetbe. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. VI. mivel az angolokat. mintha egy templomban levizelném az oltárt.D. amelyről feltehető. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.. mármint azt a fajtát. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. hogy szükség lehet rájuk. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte.

amin egy csizma lép a horogkeresztre. Már csaknem bizonyos. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. a bambán réveteg arcoktól. azzal a nyilvánvaló szándékkal. a mohó 17 Kelet-londoni. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. 14. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. Miért nem aknázzák alá. „Taposd szét!” hirdette a felirat. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. a rikító színektől. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. hogy kormányunk végre tanul is valamit. és egyáltalán. és röpítik levegőbe az egészet. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. akik majd támaszpontként használják. egy nappal korábban. ismert egykori pacifista.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. hogy átengedik az olaszoknak. Ez negatív rekordnak számít. igaz. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. A részvétel amúgy igen alacsony volt. VI. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. Az ember lassan gondolni se mer arra. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. mint vártuk. 1940. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. -(14)- . A németek elérték Párizst.

így rikoltott: . hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). Ha így van. hogy Unity Mitford21.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. Holott a legésszerűbb. W. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. miután 1934-ben találkozott vele. Redesdale második lordjának negyedik leánya. aki Hitler buzgó hívévé vált. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. máris 30 fontot vesztettem. hogyan vehetne részletre varrógépet. Elképesztő. VI. Orwell írásainak lelkes híve. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. 15. VI. de az ügylet végül meghiúsult. utazó és mecénás. Nemrég E. akkor majd meglátjuk. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. amit valaki tehet. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. és értékálló árut vásárol rajta. 16. Erre egy ráncos képű emberke. Az jutott eszembe. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). A ma reggeli lapokból világos.20 említette. most gyereket vár. és kiderült. mint a civilizált élet fonákja.igyekezettől. Csak a nyár végéig húzzuk ki. utánajárt. -(15)- . kinek a nevére nem emlékszem.

én nem fogok elmenekülni.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. 17. szerint ez forradalomhoz vezetne. Egy biztos. 1940. (. mihez is kezdjünk.-mel22. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. -(16)- . felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. hogy nem tudták megvédeni Párizst.. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. Már-már képtelenség végiggondolni. mint harcban meghalni.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. M. ő legalábbis ebben reménykedik . de okvetlen harcban. sőt már abból is. akár egy koncentrációs táborban is. D. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. mindenki erről beszél. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek.holott maga is gyáros. Ha a flottát nem éri kár. sem elég munkáskéz nem lesz. az L. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. úgy nem marad más. A franciák letették a fegyvert. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet.. egy darabig még azután is. és elég jól mehet neki. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. s én azt mondtam neki. hogy Amerika hadba lépett. fegyverrel a kézben. VI. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. ha a németek tényleg megszállják Angliát. szakaszom egy zsidó tagjával. pedig ha valahol. amiről viszont még semmi hír. V. Tegnap beszélgettünk M. Új-Zélandból vagy Kanadából. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. hogy megállítsák a német tankokat. hát ott lett volna esélyük rá.

legalább kétszer másoltam le. csak már nem érdekel annyira .hallani mindenütt. 20. írógéphez ülök. baloldali politikus. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. mivel G. mondván. kivéve a gyerekes anyákat. és sose hittem. nyilván olyan barbárságokat követnének el. ekkoriban a New Statesman munkatársa. mint haszonnal jár. Újabban. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. 1940.. ami látható tetszést aratott az utasok körében. Az esetben. a könyveimet pedig háromszor. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. Mindent. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. VI.a lényeg.Hál’istennek. aki most is. -(17)- .23. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . hogy az több veszéllyel. amit korábban írtam. újságíró. C. hogy valaha is képes leszek rá. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. első világháborús érmekkel a mellén. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. hogy megjelenjen. hazafias szónoklatot tartott. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. mit tartanak a védelmi készültségünkről. hogy megtudjam. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). és piszkozat nélkül nyomban legépelem. ha kritikát írok. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot.

Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. hogy mentse az irháját. mint mi. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. ám azt mégse hinném. azt felelte. megkérdeztem Bevant és Strausst . R. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. És lám. Brit Gyalogdandár 1940.) C. mire közölték. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. függetlenség Indiának stb. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. G. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. akik éppen az Alsóházból jöttek. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. (.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. Biztosra veszem. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. -(18)- . öttagú kabinetben. Én viszont még jól emlékszem. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. könnyen lehet.). végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. hogy erre nem túl sok esélyt lát. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának.. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. Strauss. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. hogy az teljes képtelenség. mindenki eliszkolt. a Tribune társigazgatója. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. 25 Aneurin Bevan. brit munkáspárti képviselő. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. Persze. május 10-én mondott le. szerint Churchill. Kérdésemre C. ahol. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Ugyanezen megfontolásból C. A helyzet szerintem annyiban más. melyben elődjének.. szintén munkáspárti képviselő. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. Chamberlain és társai védelmére kelt.

hogy vezetőink sorában árulók vannak.. azokat viszont eddig még nem közölték. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. Ugyanez áll az L. Ámbár.) Ami engem illet. és sosem tudni. mondván. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.D. C. R. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. (. hogy a magunkfajtát kiirtsa. vajon mennyi az igazság benne. így az a mérhetetlen ostobaság. bár az egész a modernizációtól függ.V. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja .ez még a spanyol milíciákban is így volt -. ami igencsak aggasztó jelenség.27 meséli. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania.-re is. Ha a vészhelyzet rákényszerít. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. úgy vélem.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. akkor lesz modernizáció . magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után.Mindinkább terjed a gyanakvás. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. H.. baloldali újságíró. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. egy percig se habozik majd. de az is lehet. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. -(19)- .28 szerint máris indult egy kezdeményezés. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. hogy Cyrill Conollyról.

) Azt hiszem.rendőrség az a testület. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe.. Tizennégyen haltak meg. Egyelőre nem tudni. valójában nem történik más. H. 1945 nyarán ez meg is valósult. ami aligha lesz az enyém. Pétain és társai a másikon. igaz-e. hogy visszavonul a Hebridákra. (. és váltig azon tanakodnak. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. sőt talán még csak nem is láthatom újra. és nem lennék meglepve. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. amely nyomban átállna Hitlerhez. és állítólag hét német gépet lőttek le. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. mindenesetre példázatnak nem rossz. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. VI. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. a hír tehát feltehetően igaz. Nem tudni. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. Felteszem.. most mind pánikszerűen arra jutottunk. de békeidőben csak minden tizedik lakott). mihelyt győzelmét biztosra veheti. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. Compton Mackenzie meséli. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. 1940. ami olyannyira elterjedt nézet. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. mondja. 22. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. legfeljebb a francia kormány révén. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. hogy elkerülje a légitámadást. -(20)- . miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. R. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük.

Sajnos semmi remény rá. hogy bármi ilyesmi megeshet. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. ha átdobnák Francia Marokkóba. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30.. Avagy micsoda komisz paradoxon az.. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. hogy az afféle hajdani erények.) Az egészben az a legfurcsább. (. mára mennyire kiürültek. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. (.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. a legcélszerűbb taktika az lenne. a hűség stb. A kommunisták. könnyen mozgatható haderejük. S lám. mint a becsület. mint az várható volt. és még azt is igen furcsállták volna. Ha a briteknek lenne egy.. visszatértek az antináci álláspontra. most mindazok.. mondjuk negyedmilliós. kitűzve a köztársasági zászlót. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. VI.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” .. 24. 1940. ami később antifasiszta jelszóvá lett. úgy tűnik. bevenném Gibraltárt.

Z pozícióban van. 1945 után eltiltották a közügyektől. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. amiért is előbb-utóbb mennie kell. nagyiparosok stb. tábornokok. Ha arról van szó. Nyilvánvaló. 1934-35-ben miniszterelnök. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). semhogy fölvegye a harcot.. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. amíg például X. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. francia politikus. és mindaddig. uralkodók. egyeznének ki szívesen vele. korántsem biztos. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt.. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal.. akár stratégiai távlatból.számítanak.. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. bárkiről. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. hogy félig vagy egészen áruló lesz. Az egyetlen haszon az egészben. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. a Pétainkormány külügyminisztere. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. aki a tőkés osztályhoz tartozik. Lavalnak32. (. (. Y. váltig arra a következtetésre kell jusson. Pétainnek. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. feltételezhető. hogy megpaskolja az orcánk. hogy esélytelenül. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. -(22)- . A 32 Pierre Laval (1883-1945). püspökök. mint esztelen gyilkolászás. hogy ő a kisemberek szövetségese. Bármerre néz is az ember. Sokkal inkább a bankárok. az egész háború nem volt más.) Hitler nem más. francia politikus. hogy Churchill nem így látja.

Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. ha forradalmi kormányunk lenne. (. A ma reggeli News-Chronicle írja. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. hogy Anglia elkerülje a megszállást. Azok viszont. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. mint bármely korábbi uralkodó osztály.. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. Oroszország. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. eszmei robbanókeverékéből tör ki. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. tévednek. hogy baloldali kormányunk lesz. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot.. Ami végül is csak azon múlik. akkor minden rendben.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. -(23)- . s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. azt hiszem. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy már csak akkor. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. hogy eltörli a tisztelgést. amikor késő lesz. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. Ha Anglia megszállása elmarad. ahol valódi forradalom megy végbe. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. Kérdés. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. A spanyolországi leckéből úgy vélem. akik arra tippelnek. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. és bizonyos. Félek.kérdés csak az.

34 Az író felesége: Eileen . Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. amiért szívesen élnék. noha beteges vagyok és gyermektelen. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Menekült vagy emigráns újságíró.. Gwen O’Shaughnessy. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. még mindig jobb meghalni. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. Azt hiszem. Nem mintha vágynék a halálra. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”..D. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. elmesélte. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. akárcsak a rádióbeszédek. biztosan mennék is. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. jól jellemzi a brit hadsereget. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. mint külföldön. hogy mindenképp életben maradjak.V. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. E.Az L. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!).34 arra biztat. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. ugyanakkor nem lennék soha . s ott megbíznának valamivel. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. ha a helyzet rosszabbra fordulna. hogy csupán arról van szó: nem akarják. főleg Duff-Cooper üzenetei. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. akik csak heti 5 fontból élnek. aki a biztos távolból jártatja a száját. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. Ámbár lehet. idegen kenyéren élni céltalanul. Ha a sors úgy hozza. -(24)- . hisz annyi minden van még. Ha bármi feladatom lenne. parancsot kapott. és részt vehessek a propagandamunkában. mint a revolver. és G. Elképesztő félreértések születtek.és sógornője. hogy menjek át Kanadába. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal.

s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. Ezzel szemben E. -(25)- . ha meghallja a szirénát. Végül. akiknél nem volt. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. VI. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. 25. Anderson. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. és szerintem is van abban némi igazság. 35 Valószínűleg Mrs. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. mindenképpen hatásosnak érez. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. szörnyen ostoba helyzet volt. restell lemenni a pincébe.35 is kedveli Churchill beszédeit. Felkeltünk. mint odaát. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. felöltöztünk. A puszta tény. Tegnap egy lap azt írta. igaz. már ami Londont illeti. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás.Annak. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. de ha nem hall fegyverzajt utána. hogy Angliában valami változóban van. de nem mentünk le az óvóhelyre. hogy téves a riasztás. Természetes. amit ha nem is képes egészen felfogni. Holott ez az. A házban mindenki így tett. makacsul állítja. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. hogy az ember felkel. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. Később kiderült. Például Mrs. A. egy lépés az egyenruha felé. ha valami egyenes beszédet hall. első jele az lesz. 1940. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. csak álldogált és csevegett. fizetni kell érte. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Később alábbhagyott a divatja. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. hogy valaki hord-e gázálarcot.

aki civil ruhához gázálarctáskát visel. Tekintve. minden ötödik ember magával hordja.O.. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. a németek nem használnak harci gázt. Éppen tíz hónapja tart a háború. VI. 27. (. bár néha még most is megnézik. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. a gázálarcdivat is újraéledt. félkegyelmű veterán végezte. aki írni is alig tudott .ahogy szaporodtak a rossz hírek.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. ha valaki megmutatná az M. hányszor elmagyarázták. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. és ma úgy nézem. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. holott ki tudja. of Information. levonultak a pincékbe. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. Persze. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra.. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok.még akár a Francoféléket is. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. Akárhogy is. -(26)Tájékoztatásügyi . 1940. Ma délután elmentem a toborzóirodába. Talán nem ártana. mi a teendő légitámadás esetén. és bárki meggyőződhet róla.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . amíg csak 37 Ministry Minisztérium. a követelmények nem lehetnek túl magasak. még ma is megtörténhet ilyesmi. s lám.

. minden ítélete helytállónak bizonyult. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. M. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli.40. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. semhogy sok szót érdemelne. De hát az oroszok 38 R.. Myers regényíró.. Butler (1902-1984). vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. Megjegyzem. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. mindaddig.) A ma reggeli lapok cáfolják. külügyminiszter-helyettes. (. ez idáig csak egyszer tévedett.) L. hogy tényleg ezt teszi. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. Azt mondja. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. miszerint csak azért foglalták el Tangert. -(27)- . 40 L. aki ismeri ezeket az embereket. egykori brit nagykövet Madridban. valójában mi történt.M. amikor úgy vélte. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. A németek érdeke szerinte az lenne. hányan lehetnek a tudatos árulók. ami mostanra valószínűtlenné vált. L. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. amióta a háború kitört. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. 39 Sir Samuel Hoare. úgy véli.. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. később pénzügy-. Már csak az a kérdés. A. hogy a szélesebb tömegek felismernék. M.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. (. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik .. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. majd külügyminiszter. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben.) L. Inkább az a kérdés. H. híján van a legelemibb hazafiságnak is.tehát biztos. Orwell barátja.. a télen még nem történik semmi.

s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. mint mi Münchenben. (. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. holott elég csak egy pillantás a térképre. vigaszképpen azzal áltatják magukat. jó ideje mást se tesz.. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. Bármit tesznek vagy mondanak. hogy szövetséget kössön. semmi hatása az eseményekre. 42 Independent Labour Party . s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták.P. Amúgy Pétain és társai. ha sikerül nekik. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is.L.. Érdekes. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát.maguk sem gondolhatták. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. Ha Hitler elfoglalná Angliát. Jó példája lesz ez annak. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. akiknek szemernyi hatalmuk sincs.Független Munkáspárt. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. Nagy kérdés. Ezek a mozgalmárok. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. éppúgy átejtik majd Oroszországot. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. -(28)- .) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. amikor az I.

VI. Az még csak megbocsátható volna. Nem hiszem. 1940. az ennek épp az ellenkezőjét látja. inkább jóváhagyó. (. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. és továbbra is őrzi függetlenségét. az a néhány megjegyzés. VI. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok.) Ijesztő. ámbár csak némi burkolt fenntartással.. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. 29. ha tényleg arról lenne szó. elutasítottak.) Igaz. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. de különben kutyabajuk sincs. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. amit sikerült elcsípnem. 1940. (.. némi szépségfolt ezen. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta.még csak egy múlik rajtuk.. mint bíráló volt . hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. méghozzá C besorolással. hogy a sajtó -(29)- . Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.ellentétben a heves közfelháborodással. Mindenképp biztató. és az. 28. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. azt ugyanis nem deklarálta..

.-t és engem felvidított a gyászhír. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. 30. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. vajon próbálkoztak-e már azzal. hogy abbéi még bármi lehet. ami elvben tizenkét. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. és eltekintve attól. amit valaha is hallottam. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. Így aztán mindazon lapok.D. Az emberek azért így is lelkesedtek. -(30)- . Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. VI. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta.-vel és M. hogy 43 Orwell. (. C. hogy végre a puskák is megérkeztek. Tegnap C. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. Ma délután az L.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak..„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. mindjárt elmondta. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. Kíváncsi vagyok. és nagy éljenzés fogadta a hírt. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve.V. C. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. Főként kiszolgált katonák voltak. nem is olyan hitvány kompánia. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. hisz maguk is a csokoládé. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. 1940.és a selyemharisnya-reklámokból élnek.

a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. igaz. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. 1. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az újságok már csak hat oldalból . (. aztán E. VII. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. Ott hagytuk egy félórára.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. a szöveget apró betűvel szedik. holott ők már-már radikális békepártiak. és nem mozdult. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. E..vagyis a lap közel egyharmada. amin végül is kievickélt. szintén örült. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. hogy napokig még az étvágyam is elment -. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. majd kidobták a gépből. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek.három lapból állnak. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. hogy már azon is örülni tudunk.. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. -(31)- . 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. Később. Még M. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. 1940.-ék is rosszallották a dolgot. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka.

A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. régimódi német vezérkari tiszt. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. bár nő a félelem is. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. VII. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. 3. Franco közeli munkatársa. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). Mind többen vélik úgy. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. ha valami ismert személy hal meg. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937).50 közlemény. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. -(32)- . a spanyol anarchisták vezetője. 49 Buenaventura Durutti. látván. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna.A. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. 47 Werner von Fritsch (1880-1993).F. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. 1940. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. hogy a kormány tehetetlen.

használhatatlannő tették.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . a News-Chronicle -(33)- . amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. 2 cirkálót. avagy ha mégis. 1940. 7. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. nem sok meggyőződéssel tették.1940. 2 csatahajót. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). hogy egyiket sem őrzik túl erősen. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. Az a tény. Arról persze egy sort sem írnak.lehet szó. holott nyilvánvaló. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. VII. a napló írása idején liberális publicista. VII. Oranban és Mersel-Kébirben. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. 52 1940. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. 8 rombolót. mennyire helyénvaló volt e lépés. A francia Richelieu csatahajót. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. hogy csupán a francia flotta feléről . politikai író. elég egyértelműen sugallja. 10.

melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne.. 16. Újabban viszont minden országban más és más. VIII.) Gollanz új könyvét. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. 1940. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. -(34)- . meddig ér el a kommunisták keze. 54 Edward. amerikai Mrs. Edward néven 1936. a rendkívül népszerű walesi herceg. semeddig. Windsor hercege (1894-1972). (. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. ha csak az nem. a Bűnös embereket. úgy veszik. de amikor feleségül akarta venni az elvált. Ez után feleségül vette Mrs. Még az is lehet. az ember sohasem tudhatja. Napok óta nincs semmi hír. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. Persze. mi több. mint azt korábban én is feltételeztem. Sokan vélik úgy. hogy csak azért hagyják nekik. mint a cukrot.. január 20-án lépett trónra. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. VII. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal.békeajánlatot tesz nekünk. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. Simpsont és Franciaországba települt át. Számomra hihetetlen. hasonló feltételekkel. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. Nemrég még úgy tűnt. Wallis Simpsont. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. hogy Angliában akadnak csoportok. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen.

hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. nyilván a németek számára..) Holott pontosan úgy tesz. ahogy előre megmondtam: eljátssza. a világ pedig már rég nem hiszi. Talán így lesz. F. A legfőbb esemény.küld hadi utánpótlást Burmán át. 1940. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést.56 azt mondja. -(35)- . W. alighanem Tosco Fyvelről van szó. és már csak a fegyverletételt várja. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. Mindez előre látható volt már akkor is. így azt. és elnézzük neki. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. hogy Anglia felé hajlik. hogy Spanyolország bármit. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. Még most sincs semmi érdemi hír. alighanem Frederick Warburg. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. és ha kudarcot vall. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. 22. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. 56 Bizonytalan. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. Mégis. bármilyen 55 Bizonytalan. a sok szájhős mind maga alá rondít.. VII. ami egyértelműen németellenes lépés. talán nem. Ez persze nem olyan ígéret. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. és mi semmit se teszünk ellene. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. helyzetünket reménytelennek látja. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. (. ami egy következő kormányt is kötelezhet. hogy összeült a pánamerikai konferencia.

hogy csak tartanak tőle. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. VII. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. hogy összeállna a Tory klikkel. Sokan rebesgetik. Persze meglehet.. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. csak féltékenységből és intrikából dacol. Az L.V. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Ha tényleg így van. azaz Polgárőrség lesz. azzal.-t. 1940. 28. Az olasz sajtó is ezt írja. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura.) Sokan már bánják. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.mennyiségben importáljon.D. rendre visszautasította az ajánlatot. bár az is lehet. VII.57 Én legalábbis nem hiszem.58 is ugyanezt mondja magáról.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. melynek állítólag már 1. 58 Azonosíthatatlan személy.300..D. mivel utálta Chamberlaint . Az utcákat járva rendre azon kapom magam. ámbár ez nem is oly hihetetlen. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. (.000 tagja van. hogy L.V. D. ám az. 1940. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. és új neve: Home Guard. -(36)- . hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. felhagyott a toborzással.. G. majd a németeknél. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. 25. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére.

valójában miért. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. a Brit Fasiszta Unió vezére. aki szerint Hitler nem igényli. 59 William Joyce (1908-1946). akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. Furcsa. aki utóbb . noha egész életét Angliában élte le. Így tesz a francia sajtó azon része is. amely német befolyás alatt áll. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. kommunista. majd fasiszta politikus. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. brit állampolgárságot sosem szerzett. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. szélsőjobb. -(37)- . akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak.csakugyan nácikollaboráns lett. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. 62 Gaston Bergery.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . Emberem azt állítja. Az apró emberke. akit később internáltak. kis baloldali pártokról. hisz jól tudom. bár senki se tudja. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. Amerikában született.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. 60 Sir Oswald Mosley. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. 61 Jacques Doriot (1898-1945). Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. kinek a nevét folyton elfelejtem. Szélsőséges nacionalista.

Úgy véli. Megkérdeztem. s azon a feltevésen alapul. és különös gyengéje. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. szerinte rendes fickó. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. Megindult az olasz támadás Egyiptom. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. Mindig is úgy élt. Wells jól ismeri Churchillt. de az újságok azt sejtetik. és nem igaz. Wells. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. 8. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen.1940. nem hinné. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. ahogy egy szovjet komisszár. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. hogy csak a maga hasznát lesi. de a pénz nem érdekli. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. hogy ezek az emberek. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. a franciákat viszont eléggé leszólta. H. vagy hogy karrierista lenne. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. ha elveszítjük. Eddig még semmi hír. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. mit miért csinál. Perim most a legfontosabb. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. Úgy látja. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. VIII. (Sajnos elég gyatra volt. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. ami talán arra is fényt vet. G.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

tábornok tartott. Azzal kérkedett.. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Azt mondják. Ez nem csupán azzal jár. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. hacsak nem akarjuk. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. s azzal szépen visszaaludtam. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. VIII. átszervezik a légiriadók egész rendjét. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva.másokat kapok rajta. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Hajnali három körül légitámadás volt. amit . hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. nem kétlem. Megvetően mondta. hagyják félbe a munkájukat. 23. ez pedig igen veszélyes lehet. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. Tegnap este elmentem egy előadásra. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk.. 1940.nyilván az -(42)- . Hosszan beszélt a polgárőrségről. amit mielőbb meg is kell tenni. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam.

Az oktalan pára nem képes eldönteni. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. s hogy milyen szánalmas ez az egész. Ettől talán észre térne a jónép. hogy valami nincs rendjén. egy életre megtanítva arra. kivénhedt hadfiak. (.. és megpendítette azt is. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. kik miatt. hogy az ország végromlás előtt áll. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. hogy a trágya nem ennivaló. 26. (Greenwich) Azt hiszem. 1940. Tegnap azon tűnődtem. VIII. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. -(43)- . hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. Ahogy elnézem. és azt is: miért.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. Legfőbb ideje. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra.. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. mire egy tehén jól oldalba döfi. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. hogy ízlik neki vagy sem.) Szánalmasak ezek a fontoskodó.

A bejárati ajtóból néztük. és halálra váltan nyomban felriadtam. ám azért nem annyira rettenetes. s ahogy eddig is.először igazán közelről a bombák hangját. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. próbálják eltussolni. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla.. 29. és mindaddig.) Elég nagy robbanás volt. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. 1940. Ma reggel mégis. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. E. amit Huescánál dobtak le. ha bármi fontos létesítményt találat ért. amibe a föld is beleremeg. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. Világos.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. VIII. azt álmodtam. Hallottam. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. (. de olyan pokoli robajjal. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. Talán egytonnás bomba lehetett. A -(44)- . Máig emlékszem arra a kettőre. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. míg ezek jó ha feleakkorák... ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. hogy egy bomba robban mellettem.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. (. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát.. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. hogy a házak beleremegtek. asszonyság.

70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. s én feküdnék kényelmes. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. Akkoriban rendre azt álmodtam. tábori szalmaágyamon elnyúlva. ha elég távoli. azzal a megnyugtató tudattal. s lám. Félálomban. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. hogy hidegen hagy..P. hogy nyílt mezőn fekszem. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. minden fedezék nélkül. 24 órára rendszerint 5-6 esik. fegyverzajt hallok. Sosem gondoltam volna..-vel. 1940. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. XI. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. E..P. A monoton fegyverzaj. A légiriadók egyre kimerítőbbek. hacsak az ember nem sejti. XI. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. könnyen álomba ringatja az embert.a nácizmus.-vel éppen csak megjegyeztük. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. 31. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. vagy túl közeliek a becsapódások. Általános a vélemény. s nemigen látja. erős robbanást hallottunk. Amerikában is.. 16. a . régóta ezt várják. szerkesztőjével. hogy nem érdemes sokat törődni velük. 1940. és máris aludtunk tovább. 23. 1940. és aknagránátok robbannak köröttem. VIII. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. lidérces emlékeim. márpedig az emberek itt is. -(45)egy ha .) Tegnap lefekvéshez készülve. (. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. mégis így lett. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. H.

és „becsületszavát” adta nekik. az összes brit lapot figyelmeztették. kulcsfontosságú. Európa Kiadó. mint vállalni a Hitler elleni harcot. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést..P. Halifax és Simon védelmére kel. még nem cenzúrázzák. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.. kényes. májusi kormányát tárgyalva Hoare.-t. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. brit tájékoztatási miniszter. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. ám ekkorra már mind a szűkebb. egyébiránt biztosra veszi.” Ami. Habár a . Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt.P. hogy nincs más hátra. vagy inkább próbáljunk békét kötni. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. Ld. öt éven át tartó küldetést. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. H. A második világháború című művében Churchill 1940. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. szerint. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. tartok tőle. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. P. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. Mindaddig. H. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta..” 72 Alfred Duff-Cooper. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. ha tényleg igaz. hogy . úgy tűnik. kijelentését.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. 2000.P. hisz minden a tálaláson múlik. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. -(46)- . hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. amikor Franciaország elesett.71 és társai titkon alkura készülődnek. igaz is lehet. válasza: „Ugyan már.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. bárki képes könnyedén elhitetni..

melódiája: monoton Tegnap C. francia újságíró. Különben C. korábban diplomata. 28. Azt mondja. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. Angliában mindenki tudja. Wallis Simpson. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. Edward végül is Mrs. mint azt itt képzelik. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. angolbarát. bármi tehetséges politikus Laval. VI.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. a France szerkesztőjével ebédeltem. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Nos. a sajtóosztályt vezette. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. és úgy véli: Anglia nagy előnye. C. hogy államformája királyság. S. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. jól ismeri Angliát. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. Laval 1935-ben azt mondta neki. C. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . Edward . 1940. és élt már nálunk korábban is. C. aki ekkor már a windsori herceg . XI.. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. 76 Lásd az 1940. Persze itt. 75 Mrs. úgy tűnik. és eszébe se jutott panaszkodni. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is.74-vel. Laval kormányzása76 idején C. szerint.utóbb VIII. Mindig is azt hittem. Meglepően jókedvű volt. igaz. Olaszország viszont valódi erő. 74 Piene Comert. mégsem váltak be.. jóslatai. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. egyetlen európai se hitte volna. Szerinte VIII.felesége volt. Franciaország eleste után Angliába emigrált.

Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. a halottak száma 550. Meséli.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. 1940.. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket.000 gyújtóbombát dobtak a városra. a sebesülteké ennél jóval több volt. november 14-én szenvedett légitámadást. Az a nyomorult Chiappe bekrepált.. A német források szerint mintegy 30. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. (.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. a tüzérségi tűz elől. XII. miként sikerült átszöknie.) Beszéltem egy férfival. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. 8. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. mint korábban Balbo halálának. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. víz. XII. aki nemrég érkezett Lengyelországból.) Azt mondja. villany stb. bár azt nem árulta el. amelyben 500 repülőgép vett részt. A közüzemek. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. -(48)- . A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. 1.. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. s legalább negyed részük földig rombolódott. (. és ami még rosszabb. mindenki amiatt aggódik.. teljesen tönkrementek. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. Ugyanúgy örülünk neki.

hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. inkább a félbeszakított alvás. 1940. nappal közrendre felügyel. A bombázás legszörnyűbb. Több mint mulatságos. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. rendre azon kapom magam.” 1941. XII. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . 29. Az a hír járta. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. 2. nem annyira a bombáktól rettegve. I. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. akár a manna. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. kezdeti szakaszában. Az esszében azt írtam. amíg a bombázás alább nem hagy.segítségükre sietnek. hogy hibbant kis versikéket faragok. s a csengő sem ép. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. Idézet egy újságcikkből bombák. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. Az a múlt heti újsághír.

Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. és minden érintett szíves elnézését kéri.hogy nincs valami nagy véleményem róla. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. német. olyan időszakban. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. aminek igen örül. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. 1941.Isten látja lelkemet. s talán joggal. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. és Orwell úr aligha sejthette. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. úgy véli. -(50)- .. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. 22.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt.. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. de nyilván erre sem kell várni sokáig. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. tényleg örülök. I. bár . 1941 júliusában. magasabb béreket. hogy ezegyszer tévedtem. majd 1942-ben beszüntette működését. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. Így azután én lettem nevetséges. . hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . nem sokkal a franciaországi események után.” 79 Büntetés.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják.

A helyért ugyan nem fizettek. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. Barcelonában pedig. és meggyőződésem. -(51)- . Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Az ügyeskedés menten beindul. de normális helyzetben eszembe se jutna. pedig több mint hat órával azelőtt történt. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. ezrével vannak ilyenek. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). Keresztények és a kommunizmus. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. Szovjet erő. nyomban megérezte rajtam. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. teljes szívemből kívánom. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. vagy valami hasonló). többek közt: A világ szocialista egyhatoda. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. Igaz. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. aki amellett. Művei. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Mindenesetre tény. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. a POUM82 betiltása után. spanyol köztársasági párt. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére.a következőket írta: „Óhajtom. ahogy megcsókoltam. akik nem képesek átlátni. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. Úgy tűnik. E. már az is erősnek tűnik. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. hogy „Chamberlainből elég!”. Az utca tele van a plakátjaikkal. hogy „hagymáztam”. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. újabb defetista manőver. 1931-66 között Canterbury érseke. És lám. először tettem ilyesmit életemben. hogy tudja mindenki. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy „Éljen a POUM!”.csak arra való. A minap.

január 22. stb. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. s a többinek is hasonlóan felment az ára. J.108 sor. június 21-én foglalta vissza. között volt betiltva. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. mivel érezni.2 sor. és megütötte a fülem. J. A német Afrika Korps 1942. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. és betiltották a Daily Workert84. hogy „már nem tart soká” stb. I.az ébresztőóra. január 22-én vették be a brit csapatok. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Másnap reggel Mrs. mire Mrs. A Daily Worker és a Week85 betiltása . és 1942. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. -(52)- . szeptember 6. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. 84 A lap 1941. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. mivel annyira zsúfoltak a vonalak).000 hadifogoly! ) . 1941. boltjába betérve megjegyeztem. amint két nő arról társalog. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. Erwin Rommel tábornok vezetésével. 26.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

1941. ha elég meleg lesz). akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. és a többiek mondták is. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. G. 1941. Wallington. néhány téli viola bimbózni kezdett. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. hogy még mindig sokkal rosszabb. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. III. -(56)- . A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. 14. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik.. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . 3..bár jól tudom. Bár dúl a háború.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. Az elmúlt napokban az a hír járta. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. Korábban ugyanis épp azért gondolta. III.küszködött. hogy „valami készül” a Balkánon. hogy visszatérhetnek Londonba. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. homályos és rossz szagú. s a hóvirág is most a legszebb. legalábbis ezen az éjszakán nem. s ilyenkor látja. kevesen értenek egyet velem -. még a lapok is pedzegették. III. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. Tegnap este G. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. 4. Az altemplom nem egyéb. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. Én mindenesetre váltig állítom . mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes).

hogy milyenek a szállítási eszközök. miközben támogatta a királyság intézményét. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. a német támadás már április elején megindult. attól tartva. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Mindenki ezen tépelődik. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. hogy küldjenek tíz hadosztályt. 1935-től görög miniszterelnök. arra kérte az angolokat. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. -(57)- . vagy legalábbis azok jó része. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. Elképzelni is szörnyű. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Katonai diktatúrát vezetett be. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. mi történne. amit az olaszok elvesztettek. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. 95 A szövegből nem derül ki. előbb ismernie kellene. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. elhárította a segítséget.van. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. Túl veszélyesnek tűnik. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. de alighanem inkább a Szueziről van szó. egyben meghagyva neki. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. Ahhoz. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941).

hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. akár egy súlyos vereség kockázatával is. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. elképedt azon. mint az. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. hogy nem tudunk. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. akivel beszéltem. Ő maga nem volt zsidó. éppúgy. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. egész Európa rajtunk röhög. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. mint Norvégiában.hadisikerekkel. csakúgy. amiért hagyjuk. csak a felesége. antifasiszta újságíró. hacsak azzal nem számolunk. ha most veszni hagyjuk Görögországot. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. Én mégis azt tartom. Az a baj. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. ha netán tudjuk. -(58)- . 1938-ban emigrált Németországból Angliába. Ugyanakkor. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. Mint írja. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. 97 Stefan Haffner. mivel annak bizonyságát láttuk benne. Másrészt viszont. Sok német.

melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. de csak egy gépet lőttünk le. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. aminek használatát a brit légierő 1941. de tetszetős érveket máris hallani. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Ám a szokásos álszent. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. mint az indiai rádzsák körül. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. 20. Ez hát az európai nézőpont. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével.itthon és Amerikában egyaránt.98 1941. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. ami azután a bombázókra tekeredik. s a szóbeszéd holmi új. éppúgy. végre pompás alkalmunk lesz rá. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. -(59)- .Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. titkos fegyvert is rebesget. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. június 17-én jelentette be. Kérdés. minden előzetes propaganda nélkül. Greenwichre igen sok bomba hullott. úgy hírlik. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. III. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Ijesztő lenne. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád.

például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. mondjuk.. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. amit küldünk. A Greenwich templom lángokban állt. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. semmi jele annak. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. Úgy tűnik. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. ami megingatná a Pétain-kormányt. az író nővére. hogy . ez akkor sem jó így a franciáknak. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. hogy megtartsák a búzát. látom. Én: „Mi volt az?” E. Bárcsak tudhatnánk. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. -(60)- . s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. Fölöttük tombolt a tűz.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. És miközben mi mindent megteszünk. de senki sem mozdult. és társaik tényleg árulók. szakadt a víz a nyakukba. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. A németek ugyan engedik.-vel99 telefonáltam. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt.. Úgy tűnik. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. amit persze nem engedhetünk meg. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. és kevesebb közéleti eseményt említek. amikor E. Visszalapozva e naplóban.. mint azelőtt. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából.. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá.: „Betört az ablak. majd nagy csörrenést hallottam. avagy csak elképesztően ostobák.csapódott be.

általában olyanok. akkor biztos. 1941.A legrosszabb még hátra van. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Ha elfogadjuk az államot. s ha így teszünk. Angliában. Még ma sem képesek felfogni. valahányszor azt látom. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. a légierős kadétok. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. mi a célja a háborúnak. stb. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. Miként lehet ezt elfogadtatni. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. ez pedig az éhínség. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. sokan ezt teszik . a Női Légierős Tartalékosok stb. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. Még szerencse. nemigen számít. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. mint eleddig. 23. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hisz ez idő szerint még az sem világos. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. a gazdagok pedig. hogy a püspökök megáldják -(61)- .sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. amit mi tényleg nem ismerünk itt. III. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . elfogadjuk a háborút is. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. akik érzésem szerint nem valódi hívők. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. Számomra nem volt újdonság. hogy gyermekei azért éheznek. hogy igenis vannak. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. éppúgy élnek. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. akik Churchillért meghalnának. kényszerítő intézkedések híján.

így aztán helyénvaló. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. a keresztény meggyőződés azt tartja. hogy valójában nem is gondolják végig.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. mint a németek. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. Holott bizonyos helyzetekben. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et.ami éppoly hatásos lehet. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . Egy szó sem esik arról. és segíts.az ezredzászlókat. 24. Eddig úgy tudtam. Talán az a félelem diktálja mindezt. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Azért várjuk el. III. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. hogy netán csökkenne a harci elszántság. 1941. mert mi jobb emberek vagyunk. Az egész azon az elemi érzésen alapul. és jó útra térhessenek”. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. hogy imádkozunk érte. ha az emberek látnák. mint egy. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy megbánják gonosz tetteiket. úgymond. add. Persze az is lehet. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. hogy Isten bennünket segítsen. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. -(62)- .

hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját.. hogy Görögországban 150. mikor kivonultak Bengáziból. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. ez alighanem így is van. és legalább három hétig kitart. így valószínű. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. Közben hallani. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. Felteszem. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hogy egy sikertelen megszállás 100. Ám ennek nincs közvetlen. a műszaki leírások alapján. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. és ma jelentették be először hivatalosan. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát.000 ember életébe is kerülhet. Tegnap Belgrádot bombázták.csatahajókat. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. 1941. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. bár Hitler még így is jól járna. IV. Rajzok készülnek majd.000 vagy akár 500. 7. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. nincsenek például fegyvereink. Azt hiszem. bár ezt már akkor sejthettük. Tovább tisztázódhat a -(63)- . s így szükséges. hogy valamivel ellensúlyozzák. mint akár több ezer légitámadás. érzékelhető hatása. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. hogy nincs az az erő.. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele.000 főnyi brit sereg állomásozik. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Tehát megoldódott a rejtély. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hisz általános a vélekedés. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni.

Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. ha az ember 2-3 évre előre gondol. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna.) Egyre kevesebb a munka. 102 A matapan-foki csatáról van szó. most hirtelen rájönnének. Nem tudni.. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. A legjobb esetben talán még szűken vett.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. Mulatságos lenne.elsüllyesztették a Zara. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába.. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. katonai szakíró. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. A britek-minden veszteség nélkül . hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak.. hogy beleszorítják őket a tengerbe.helyzet. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be.. (. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. Etiópiát mindenesetre elvesztették.. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. Persze. Szinte látom. )Immár világos. (. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. -(64)- . különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra.

„hősies” stb. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy pár napig nem is lehetett kapni).pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. s igen nehezemre esett. of Information -(65)Tájékoztatási . Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. mint „dicső”. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. pontos. a regényíró állította össze.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. 1941. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. hogy ejtőernyők. s ez rendre azt igazolta. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. csak sajnálom. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. 8.O. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. Emlékszem. IV. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. Rosszabbat vártam. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. tényszerű ismertetőt. hogy olyasvalamit hozzanak létre. . Állítólag Francis Beeding. elszalasztották az esélyt. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. Most olvastam épp az M. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait.103 bestsellerét. Például az. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. ez szeptember 7-én volt). de tudván. hogy nem volt annyi eszük.I.

már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt.Akárcsak Madrid. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. . Hugh Slater.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. miután a németek láthatóan elálltak attól. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. Aznap éjjel. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. Én mindenesetre nem így éreztem. egyszer csak megszólalt: . Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. lángol-e még. hogy győzelmet arat. aki az ablakban ült. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. -(66)- . ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. Később. Kimentünk a tetőre. még ki is mentem megnézni. de az óriási tűz engem is megbabonázott.Ez volt Trafalgar. azt mondtam Fyvelnek: . Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Rajtunk az ítélet.A kapitalizmusnak vége. Most jön Austerlitz. egy darabig onnan néztük a tüzeket.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. majd így szólt: . hogy felébresztettek a robbanások. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. de más fronton még várható.

A nagyokosok szerint ahelyett. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . 1941. hogy kivontuk csapatainkat. A közlemény súlyát az mutatja. IV.persze nem volt egy darab se -. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát.gondolom. A tegnapi lapok megírták. kapunk-e gépfegyvert. legalább kettő jut minden századnak. Hol van már az az idő. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből.106 Ma este igen rossz hír érkezett. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. 9. Csak erről beszél mindenki. ha a görögöket cserbenhagyva. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. hogy egyáltalán kiadták.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. és Görögországba küldtük őket. amikor rosszul áll a szénánk. 1941. IV. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. 11. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. s amikor megkérdeztem. amíg lehetett. -(67)- . kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. Ez is igen baljós előjel. a Balkánról alig esik már szó.

1941. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. vagy legalább egy részük. -(68)- . IV. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. hogy a politikai helyzet javulni fog. most is zajlanak. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. a köznapi ember számára kevésbé érthető.se Görögországról. mely igen sötét képet fest a jövőről. ami némi reményre jogosít. hogy még mindig érvényben van az utasítás. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Úgy látszik. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. Akivel csak beszéltem. Isten tudja. Az egyetlen. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. azt látom... de mégis. és a Sunday Express. 1941. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . Az a két újság. se Líbiáról. Nem hinném. Semmi hír . Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. és megszilárdul a helyzet. csak éppen nem adhatják tovább. 12. Ahogy visszalapozok a napló elejére. amely még ezeknél is pesszimistább volt. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. abbahagyom a naplóírást.. IV. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Lehet. azok a forradalmi változások.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. amely alig különbet. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. csak sokkal lassabban. de ez más lesz. mint gondoltam. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. mind lehetségesnek tartja.. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. 13. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. amelyekre számítottam. francia hajókkal.

hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. az utóbbi a valószínűbb. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. és elvágták a tobruki angol csapatokat. bár ezt Kairóban107 még tagadják. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. nem tűntek el. Mindjárt feltűnik. 1941. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. D. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. Megrázó hírek. arra számítva. A németek az egyiptomi határig nyomultak. Connolly mondta egyszer.Olvasom a bejegyzést. micsoda szedett-vedelt társaság ez. amit a reklámokról írtam. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. aki jól ismeri Dél-Afrikát. döbbenten láttam. csak éppen a tempóját nem. de Tobruk kitartott. 14. s az is erősen hihetőnek látszik. míg december 4-én megérkezett az erősítés. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. Azt hiszem. -(69)12-én hamar akció végül .. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. hogy létszámuk aránylag csekély. Persze. Nagyon igaz. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. mások azt állítják. IV. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. mint a középosztálybeliek. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. de már sokkal kevesebb van belőlük.

Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is.persze csak fokozatosan. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. éppúgy. nem figyel rá senki. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak.. Ha nem így lenne. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. tudja.Jaj. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . megkérdeztem a tulajdonosnőt. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. drága uram. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. akkor máris megérte.. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. IV. és mivel kissé késtem. igen nehéz elképzelni. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. anélkül. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. hanem azért. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. .úgy tartja. hogy kivonulnak Kínából . mi nemigen szoktuk bekapcsolni. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. melyben az oroszok megígérik. Mindez akkor. mit mondtak be korábban. A másik pultnál meg szól a gramofon. 1941. 15. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. ha én nem kérem. hogy beismernék. Görögországról semmi hír. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. mi is történik.

valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. amitől már régóta tartok. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).. 1941. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne.. 17. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Senkivel sem beszéltem. Persze.” (Parlez vous.bizonygatja mindenki. Szerencsére nem a sírok közé csapódott.vidéket. 1941.70 km távolságra! . és E.is 108 „Mondja csak. IV. többeknek megjegyezve. Az utcát mindenesetre lezárták. Két-három napja újra Wallingtonban. Ez volt az egyetlen reakció. és a mentők is ott várakoztak. -(71)- . Ma reggel. John’s Wood-i temetőt találta el. 22. hogy egyszer bekövetkezik. Egy másik a St. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. Barnsleyben voltam éppen. is ugyanezt mondja. . és miután hallottam a hírt. Igaz. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. A szombat éjjeli „blitz” még ide . de azért E. aki rendesen tudott volna aludni. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét.. Persze. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. IV. Az ember már-már úgy érzi. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. betértem egy kocsmába..egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. francia) . valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Emlékszem.Én még csak le se hunytam a szemem! . ez képtelenség.

és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. Olyan ez. nem így lesz -. minden még ezután megírandó cikkemet. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Gibraltár megtámadása. hogy sikerül majd. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. Ha az újságok híradásai igazak. fanina felé. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. Még nem tudni. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák.. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. megalapozott volt. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. amit kell. minden bizonnyal hamarosan várható. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. Churchill kezd úgy beszélni. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni.” Kíváncsi vagyok. vajon azt teszik-e. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Engem legfőképp az zavar. stb. Amióta itt vagyunk. is beleértve. Athéntől kissé északra. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. mi pedig lekaszáljuk őket. -(72)- . mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Churchill a minap azt mondta.elhallatszott. hogy 109 Orwell gyanúja. Furcsa lenne. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat.. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. rádiójegyzetemet stb. mint a kéve. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. hogy a németek nem hullanak úgy.

1941.8%-a származott az Egyesült Királyságból. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. és így tovább. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira.Ausztrália: 13.1% Új-Zélandból.55%. Eszerint az elesettek 55. Az oroszoknak dönteniük kell. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . 24. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.ÚjZéland: 13. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. milyen hadállásokban. hogy ne álljanak ellen. 25. -(73)- . hogy a görög hadsereg. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. Mindössze annyit lehet tudni. IV.1%-a Ausztráliából és 19. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. hogy ellenállnak-e a németeknek . a görögök visszavonulóban vannak. IV. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Különben sejtelmünk sincs. hogy mennyire tudják tartani magukat. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .110 Mindaddig.mindez még hasznos is lehet. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre.55% . 1941. 23. hány emberünk van ott.a hülyébbnél elháríthatnád. A Daily Express burkoltan arra célozgat. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.

vagy esetleg a harmadik. ami tényleg magával ragadta az embereket. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. 2. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. hogy nem képes. V.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. C. avagy tétlenül elnézik. -(74)- . nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. csak kutyaeledelnek. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. Tegnap eljött hozzánk egy ember. IV. 1941.az ára -.111 Gondolom. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. 1941. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. de bármelyiket választják is. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. Milyen kár. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. 28. nem akar. IV. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját.. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. 25. körülbelül 30. bár azt hiszem.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. most mindenféle hússal üzletel. mert nem volt mivel etetni őket.

aztán egyszer csak halljuk.000 ember. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt.. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. az ausztrál kormány egyik minisztere. újabban az egész cég erre állt át. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. 3. Mint mondja. gondolom. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. ahogy a tűpárnát tartotta. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát.000 járművet vesztettünk. majd elnöke lett. mint arról korábban tájékoztattak. s úgy hagyjuk el a porondot.. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. mint az íj és a nyílvessző”. 1941.000 körül. politikus. mert folyton csak fegyvertokokat szab.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. A hajókról nem esett említés. ügyvéd. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. Mesélte.112 Azt mondják. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. Persze az is lehet. V. felszerelésük jó részét és 12. 8. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. mivel úgyis megegyeztünk. miután bejelentették. amiben mindent odaígérünk nekik. valójában 55. mindenféle volt közöttük. és hét-nyolcezren estek fogságba . Hátrahagyták összes tankjukat. hogy kevesebb katonánk volt ott. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. úgy látszik.ez egybevág a német hadijelentésekkel. nyilvánosan kijelentette. -(75)- .tisztes ábrázatú. de ez számunkra nem gond.000-re teszik.000 embert. az is ugyanúgy készül. Spender113. A veszteség állítólag 3. Katasztrofális. mint a bútorhuzat.

apa. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. Ha olyan ügyért harcolunk. csak annyi bizonyos. Békésen alszik mindenki -(76)- . e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . ha csak a puszta harcról van szó. 6. A semleges államok megtámadását illető aggályok . Érdekes. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. A törökök felajánlották. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. a kicsik sorban fekszenek. Iránban mozgósítás van. Itt-ott nagyobb családokat is látni. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. Sosem tudni előre. anya.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. mert hiányzik az akarat. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. ami nem túl jó jel.és azt hiszem. 1941. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. ám biztosan valami rosszat jelez. A tiszta. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. nincsenek fenntartásaink. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. pusztán azért. hogy balul üt ki. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. Valahányszor csak elképzelem. Előre látható. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. V. Főleg a fiatal házasok ilyenek. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. gyerekek. s menten elgyámoltalanodunk.csupán azt jelzik. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . folyton az az érzésem. meglepő látvány tárul a szeme elé. akár a nyulak. mit fognak tenni. amiben igazán hiszünk.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül.

hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. hogy az oroszok bejelentették. Az éjjel komoly légitámadás volt. 1941-ben leváltották. V. A füst csak igen lassan oszlott el. s hogy mindenki maradjon a lakásában. amikor találat érte. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. 1941. hogy épp benne voltam egy házban. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. de úgy tűnt.a kicsik hanyatt fekve. netán mindkettő ellen. valami raktárépület lehetett. de megmaradt alelnöknek. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. ez az első diplomáciai lépés. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. Az ablakok épen maradtak. Az elmúlt napok legfontosabb híre . 114 Vjacseszlav Molotov. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. tőlünk nyugatra. 11. külügyi népbiztos. -(77)- . kintről valaki kiabált. Immár bizonyos. E. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. ez az első eset.az erős lámpafényben . Lefelé menet közölték velünk. mintha viaszbábuk lennének. felkelt és kinézett az ablakon. hogy a mi házunkat találták el. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. melynek üzenete nem egyéb. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. s a szobában sem keletkezett kár. meredek. Felkapaszkodva a tetőre. az egyik. kiváltképp nagy volt. hogy mindez német nyomásra történt. Nyilvánvaló. égre szökő lángokkal. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. Gondolom.

és elmajszoltuk a tábla csokoládét.-ékhez. amint kiabál valaki: . és a bent lévő autók kiégtek. hogy menjünk ki. Hallottuk. Később kiderült. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. Elmentünk D. Ilyenkor az ember azt viszi magával.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel.Igen. és talán nem lesz módunk visszajönni. csupa korom vagyok én is.Talán azt hiszed. hogy tényleg ég a ház. amit hónapok óta őrizgettünk. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. hogy a folyosón nem lehetett látni. mire ő visszakérdezett: . a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. s én csak utólag döbbentem rá. gondolván. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. akik teával kínáltak. -(78)- . Később megjegyeztem E. amit a legfontosabbnak tart.nek. Magunkra kaptuk a ruháinkat. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. milyen sötét lett az arca. s láttam.

majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. Alfred Hornként mutatkozott be. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. 13.1941. bejelentvén hogy Hess megőrült. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. a Führer helyettese. Darlan116 Sztálin. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. május 30-án Iránba menekült. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). Rashid Ali117. továbbá mindazon térségek neveit. aki 1941. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. és Rashid Ali 1941. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Franco . hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Irak. Hitler közeli barátja. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. Egy hónappal később rövid harc. Még csak ötletem sincs. Az egész ügy merő rejtély. Csak azt tudom. iraki nácibarát miniszter. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Utóbb többször is felmerült. remélve. Szíria. 1941. Spanyolország. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. V. Churchill nem akart tárgyalni vele.

a lakosság fele pedig éhezni fog. Az ember kezdi azt hinni. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. lesz titkosrendőrség. -(80)- . a Kanári-szigetek. akik meg tudnak lepődni azon. Szíria. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. hogy ember. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. Persze. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. hadihajók stb.és fegyverhiány (repülők. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. ha kiderül. hogy mindent veszni hagyunk. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Az egész világ ellenünk van. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. amikor nem vettük be Dakart. Tanger. talán még Amerika is.könnyedén be lehetett volna keríteni. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. hogy ez történik majd. vannak még emberek. Ezzel szemben a valóság az. hogy ez már-már törvényszerű. Churchillnek és társainak az lehet a terve. legalábbis szerinte . szégyen!” Úgy látszik. Tangert és Szíriát akkor. mi biztosan el is toljuk. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Úgy tűnik.tolni. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. már akkor. amikor még megtehettük volna. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet.) miatt Dakar. a Kanári-szigeteket. nincs esély arra. hogy nem fog sikerülni. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták.

Darlan nyilatkozott. hogy így van. és milyen a fegyverzetük.700 új-zélandi és 6. Ha csak 10-20. V. hét cirkáló.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást.540 ausztrál. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. új-zélandi és ausztrál.300 görög. 17. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. 24. 1941. A német légitámadás május 20-án indult. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek.960 brit. (Liddell Hart szerint összesen 28. Valaki megsúgta. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. Ezt az arcátlan. Lehet. V. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. 7. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. Szíriáról. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. szervezetlenek voltak. hogy hány ember védi is a szigetet. Mindenki Krétára figyel. ha Kréta csakugyan próba. V. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. A brit -(81)- . hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. és majdnem ugyanannyi görög volt. így azt. csak végre ismernénk az alap tényeket. Irakról semmi hír. még úgy is. 25. légvédelmük szintén gyenge volt. majd ejtőernyősöket vetettek be. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor.600 brit.1941. 1941. egy repülőgép-anyahajó. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. Úgy tűnik. Három csatahajó. 21. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. 10. mint Angliában.

katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. 1941. A brit csapatok Bagdadban vannak . Az. Arra sincs magyarázat. -(82)- . Kivonulunk Krétáról. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. hogy hányról is van szó. 1941. 13. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. a mentegetőzés. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. 1.000 görög volt. 31. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. és csak utána az etiópot. és 14 gép védte Szuezt. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. ebből 2.olvasni.bár még jobb lenne azt hallani. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. VI. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni.500-at mentettek ki. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. V. annak tagadása. bár rideg. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. hogy már Damaszkuszban! Előre látni.500 Krétán szolgáló katonából 16. 122 A 42. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába.

A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Most. Student tábornoknak. 3. valamint a Greyhound.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.376 ausztrál és 2. Hereward. S mindez teljesen hiába. abból legalább kiderülne. hány kereskedelmi hajó. Hitler eleinte habozott. Ebből nyilvánvaló. 1941. Pár nap 123 A Calcutta.000 ember. Szíriára. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. VI. márpedig ennek semmi jele. Szuezre vagy Máltára csapnak le. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát.500 sebesült. azt mondják.. 20. 3.000 embert kellett elszállítani. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást.000 brit tengerész esett áldozatul. 124 Szíriába. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el.996 új-zélandi). A híradás nem felelt meg a valóságnak.583 embert vesztettek (ebből 8. A német veszteség: 3. aminek vagy 2. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. számos légvédelmi ágyú. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. hogy semmi értelme Ciprust védeni. A britek arra számítottak. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. A teljes veszteség várhatóan 10. Miként K. mint azt a sajtóval tudatták. hogy Kréta kiürítése megtörtént. tank és repülőgép. Ma reggel jött a hír..714 halott és 2. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. -(83)- . Összességében a szövetségesek 16.200 brit. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Fiji és Gloucester cirkálókat.

hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. 8. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. -(84)- . aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. úgy tűnik. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. 14. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. amelyről. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről.múlva már nyilván késő lenne. VI. 125 Stafford Cripps. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. VI. hogy talán az egész manőver nem más. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. mint puszta blöff. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. s eddig még senkivel se futottam össze. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. nem fog háborúba keveredni a németekkel. A közeljövőben. úgy lehet. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. 1941. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. ha csak elkerülheti. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. 1941. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. történetesen az Anglia elleni invázióról. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására.

A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. és ezzel. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. ez a jutalom. hatalmas közönség előtt. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. VI. Az jutott eszembe. 20. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. VI. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. ha az oroszok komolyan ellenállnak. hogy ez „jól jön nekünk” .persze csak akkor. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. VI. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . -(85)- . feltartóztatás és ellenőrzés nélkül.1941. 22. 19. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót.126 1941. ha nem is tudják megállítani. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Nyilvánvaló. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Rendkívül izgatott mindenki. 1941. s megállítottak három finn hajót is. Napok óta rendkívüli a hőség. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Íme.ámbár azt hiszem. Általános a vélekedés. Mindez nyilvánvalóan jelzi. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát.

Mit gondolnak vajon ezek. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. úgy vélem. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. VI. amíg leszámolnak Angliával.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. 1941. miként hatna. a légierő és a flotta legénységét. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. A legrosszabb az az egészben. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. ha nem lennének biztosak benne. hogy őszintén ajánlja a segítséget. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. csak úgy. Persze akadnak néhányan . hogy most mindenki az oroszokat támogatja. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. bár igen meggyőzően hangoztatta. sőt magukat az oroszokat is. mint a baloldali pártokat. 23. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . hogy gyorsan véghez tudják vinni. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. Churchill. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. úgy találtam. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. ma igen jó beszédet mondott. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak.ha nem is sokan – a gazdagok között. bár lesz annyi eszük. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. akik nem bánnák. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek.

úgy hiszem. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. Persze nyomban hangot váltanak majd. s újra támogatják a nácikat. az esetben érdekük. Kétségtelen. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. Tíz -(87)- . és ne folyjék ellene belső aknamunka. elfogadnák Hitlert vezérüknek. mint az első háborúban. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Orvos (külföldi. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Meglátja. Három éve még az évi 1. s még azt is meg merem kockáztatni. a kommunisták. hogy ennek maga Sztálin a feje. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Egykettőre hazavágják a nácikat. mi több. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen.000 font jövedelemből élők. éppúgy összerogynak majd. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Azon múlik minden. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét.Baromfi-nagykereskedő: Remélem.

hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. hogy a németek azért kiváló katonák. Hisz azok a politikai viszonyok. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. E szerint bevették Lemberget. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.) Némelyek máris látni vélik Sztálint.. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. Az esetben. (. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Állítólag túlszárnyalták Minszket. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. többféle magyarázata is lehet. Mindenki arról élcelődik. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. Akárcsak az emigráns fehérek.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak.még ha lesz is némi „húzd meg. 1941. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . itt most nem állnak fenn. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. VI. -(88)- . A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. hogy szamovárt áruljon.. 30. Nem tudni. Már egy hét múlt el. ereszd meg” -. s alighanem elfoglalták Litvániát is. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be.

-(89)- . Sztálin rádióbeszéde nem más. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. 3. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. szögesen ellentmond mindannak. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. 1941. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. jóllehet formális szövetség még nem létezik. A felek vállalták. legalábbis e pillanatban.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. s mint ilyen. Churchill beszédének méltó párja. amelynek nincs angol megfelelője. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. mint az a tény. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. VII. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. melyben egyértelművé tette. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. Mindenesetre elég sok időbe tellett. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette.

melyben mindig is Sztálin lép elsőként. hiszen őt úgymond a „lélek”. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. a belső meggyőződés hajtja. ha majd netán ők is átállnak végül. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. s ettől. 6. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. nem indítunk szárazföldi támadást.oldalunkra. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. lám. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Ha most. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Ha a németek helyzete megengedné. mire is használnák e tankokat. Több lap is türelmetlen. 1941. VII. de ha semmivel nem próbálkoznak. s arra sem utal semmi. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. amíg be nem bizonyosodik. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. láthatóan nemigen készülnek támadásra. és azt sem tudni. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. legalábbis Angliából nem. Nem tudom. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. Azt aligha hiszem.

A németek már átkeltek a Pruton. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. jelentése: igazság. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. úgy tűnik. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. hogy az belépett a háborúba. vajon elérték-e már a Beresinát. ám azt nem tudni. Végignéztem a katolikus lapokat. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. -(91)- . egyikük.számíthatunk rájuk. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. Az oroszok azt állítják. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. ahol kommunisták üléseztek. ha a német támadást netán már visszaverték. megtiltván számukra. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” .mindezt két héttel azután. Az az anekdota járja. és a Truth129 néhány példányát is. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. hogy lássam. Néhány ír katolikus lap mostanra. Ha ez tényleg mérvadó. és alighanem ez a jövőben sem várható. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. A frontokról sincsenek megbízható hírek. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. hogy az a „semlegesség”. hogy a németek vesztesége már 700. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. mégis hasonlóan ír. nyíltan szimpatizál a nácikkal. most. visszatértekor meglepve konstatálta.000 emberre rúg. Kíváncsian várom. Nyilvánvalóan az az „irány”. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak.

Már csak egy hónapunk van arra. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. hogy bármit is terveznének. miként azt terveztem. egy új korszak kezdetéhez érve. Az a félforradalmi időszak. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. Úgy sejtem. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. VIII. Ezért itt be is zárom e naplót. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. mára véget ért. hogy belefogjunk valami európai akcióba. -(92)- . mint amit elszenvedett.bár azért összeomlani sem fog. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. 28. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Ugyanakkor semmi jele. de nem hiszem. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt.1941. az irániak már menekülnek. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. A keleti front. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. amely Dunkerque-kel kezdődött. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. de ezek egyre gyengülnek.

Kósza találgatásokat hallani minden felől. de alighanem már elment. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. III. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. mint a sír. -(93)- . A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Gyakran hallani a megjegyzést. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. E percben az is nagy talány. Azt. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. 14. hogy csak azért küldték el. Így például. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. azok is hallgatnak róla. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. akik képtelenek felfogni. rész 1942. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát.II. amiből egyúttal kikövetkeztethető. Sokan azt gyanítják. Akik netán tudják. miután a háború új szakaszába ért. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott.

mivel nem látom be. [Azt hiszem. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. akik úgy vélik (például Abrams. majd közellátási miniszter. -(94)- .] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. és csupa haszontalan. miként is tudnának akár a németek. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. [Másfelől viszont vannak. hogy az esetben. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. Bár intézkedéseit sok bírálat érte.a teljes vereség ugyan elmaradt. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam.még ez évben különbékét köt. egy kompromisszumos békekötés reményében. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. bár annyi azért igaznak tűnik. mint mí az angliai csatában . és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. bár nem tagja a pártnak).] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. különben valószínűleg nem. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. hogy Beaverbrook távozik. de azért még nem dőlt el semmi. maradok. egy balti orosz. aki erősen szimpatizál Sztálinnal.

mindez mit se számít. május 30. hogy azt korábban el se hitte volna. sajnos. hogy csak azért nem. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre.. ha legalább tudjuk.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. nem. A propaganda merő hazugság.katonainál is kiábrándítóbb. 1942. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. Mégis úgy vélem.. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. hogy miért. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. akkor „mi már előre megmondtuk”. úgy látszik. azt mondhatjuk. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. mert a japánok félnek az oroszoktól. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. ha az ember történetesen igazat mond. akkor mi. nem lehet tesztelni.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. -(95)- . Persze én sem hiszem. kíváncsi vagyok. nyitva a bejárat. március 11-én terjeszteni kezdtem. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. hogy így lenne. úgy tehetünk. még akkor is. s az ember olyan dörzsöltté válik. mikor ér hozzám vissza. mennyire hatékony a suttogó propaganda. mit teszünk és főként. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. 1942. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. b) Ha az oroszok támadnak először.

s nyilván így van ezzel mindenki. a britellenesség százféleképp virít. aki most tért vissza Amerikából.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. III. -(96)- . és még csak utalást sem teszünk rá. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. 1942. se légvédelmi tűz. amíg a légiriadót le nem fújják. 22. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. aggasztó a közhangulat odaát. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. III. később munkáspárti képviselő. A termelés akadozik. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. 1942. de nem követte se bombázás. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. mivel Harold 133 William Hickey. amíg csak lehet. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. Orwell későbbi. Azt mondja. 15. Eddig még nem jöttek rá. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). Empson mondja. baloldali politikus.

Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. életrajzíró. diplomata. ugyanakkor a BBC felkért. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. 135 New British Broadcasting Station . hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. mindez ijesztően hatékony.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. 1941-ben Mexikóban telepedett le. 137 Victor Serge (1890-1947).angol nyelvű német propagandaadó. később Berlinben indított lapot. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. újságíró.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. mivel legalább tudatosan az. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. örökbefogadás útján lett francia. hiszen az emberek jó része tudatlan. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. akik 134 Harold Nicholson. óva intve mindenkit. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. Alfred Duff-Cooper. életrajzíró. parlamenti képviselő. majd Leningrádba ment. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. egyenjogúságot a kaffereknek. -(97)- . kritikus. Az októberi forradalom után Moszkvába. író.

mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. kiutasításukat követelve. Nekem úgy tűnik. Én mégis azt hiszem. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek.nincs semmi hír. mindenütt legyőzték a fasiszták. Általános a gyanú. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. mint a franciaországi hadjárat idején . ehelyett inkább dél felé. mert erkölcsileg viszolyogtató. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. Mindez jórészt azért van így. márpedig a Kominternt eddig mindig.Franciaországból érkeztek. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. vagy legalábbis azok egy részét. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Így aztán mi. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. Az egyik lehetséges fejlemény. meg kell támadnunk Európát. de nem folytatná a támadást. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. mind egy kedvezőbb békealkura. [Csupán akkor lenne esélye. Mindez persze. s ameddig Sztálin hatalmon van. hogy Oroszország különbékét akar. ha itt új kormány állna fel. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. Ugyanaz az ócska taktika. Nem is annyira azért. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. mert folyton újságot olvasok.] -(98)- .

hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak.S. 141 Herbert Morrison. A leginkább elterjedt változat az volt. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. valamennyi hihető. ez idő tájt brit belügyminiszter. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. 140 Aqneurin Bevan. melyeket az 1. 27.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Krishna S. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. világháború idején írt. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. III. Állítólag holnap kiderül végre. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. úgy tűnik. 139 Közkedvelt baloldali lap. Shelvankar. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. K. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. valahogy kiszimatolták. Egy megrögzött ellenségünk. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. 1942. munkáspárti képviselő. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. melyek szintén a Daily 138 Dr.S.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- .

144 A vita Orwelltől indult. és további egy órába telt. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. Mindenki azt jósolja. A késlekedés fő oka az volt. miután a Horizonban megjelent „Wells. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. káros hatással volt a brit közvéleményre. és visszatér az újságíráshoz. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. Erről feljegyzést küldtem Dr. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. Azt hiszem. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. ám azt mindig is élvezik. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. a az krókuszok. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Hitler és a Világállam” című írása. Tom Jonesnak. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta.a konzervatívok nem kis mulatságára. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. igaz.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. hogy a lőszert nem osztották ki előre. ha két szocialista esik egymásnak.Mirrorban jelentek meg . G. aligha vettek volna tudomást róla. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. hogy három hónap se telik bele. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. Cassandra142 bejelentette. aki azt Sir Jas. szétosztani a muníciót. A ember már-már [H. ezt a vádat utóbb visszavonta. -(100)- . hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. Griggnek143 továbbította. vagy ha mégis.

amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.) Minden harcolnak. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. az üvöltés. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. az indiaiak sem örülnek neki.. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. az háborúban újságírók így van. már csak a közvélemény nyomására is. Rossz jel ugyan. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. 1. IV. aki úgy véli. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát.] 1942. hogy nem mi. „(. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. a katonák mocskolódnak.Tokióval.eggyel sem. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben.] Akad persze. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. Azt hiszem. akik nem harcolnak. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra.nem eszi” ajánlatától. [Akárhogy is. a szövetségesek közül . hogy a hadipropaganda.ha jól tudom . s úgy látom. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. s megkért. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot.. remélem. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. „eszi . az igaz -(101)- .

ha a németek megtámadnák. IV. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. messze elkerülik a lövészárkokat. és sikertelenül vezette a britek ellen. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. hogy sokan szentként tisztelik. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. Arra biztatta az indiaiakat. 3. 1942. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. o. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. harcias britellenes indiai nacionalista. augusztus 19-én. 1999. Ellenfelei úgy tartják. s annyi igaz is. nem egészen öt évvel azután. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. amikor kiderült. 94-96.] Nem tudom. Jó jelnek veszi mindenki. Cartaphilus. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. majd üdvözlő táviratot. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. itt vagyok a BBC-ben. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy a hír nem igaz. Ha majd eljön egy újabb háború. az esetben. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. 145 Hódolat Katalóniának. -(102)- . egyébként semmi ok a bizakodásra. Gandhi készakarva keveri a bajt.] Lehetetlen megállapítani. minthogy hiába remélte. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad.hazafiak pedig. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. hogy e sorokat leírtam. Ford. Mármár vigasztaló a gondolat. hogy mi a tét ebben a játszmában. Azt hiszem. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal.”145 S lám.: Betlen János és Tóth László.

148 Krishna Menon (1897-1974). Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Még mindig azzal áltatják magukat. indiai államférfi. mire A. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. aki ez idő szerint Angliában élt. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. kiváltképp a kommunisták között. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. így szólt: . -(103)- . George. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. a fájdalommentes mártíromsághoz.-nak. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. nemigen tudja azt elképzelni. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. ügyvéd. s hogy voltaképp nem is akarja. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. hogy azt higgye. [Már csak mennyiben az a kérdés.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Megjegyeztem. Mondtam is A. újságíró. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. folyvást arról lármáznak. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. Legnagyobb ámulatomra. ahogy ma azt az angolokkal teszi. hogy nem számít a függetlenségre. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). író. mindezzel Anand is egyetértett. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Egyszerűen elképesztő. igehirdető és propagandista. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. s elég balga ahhoz.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. mire Pritt közölte velük. [E. Persze. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hisz 153 1942. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. Most már csakugyan azt kell hinnem.] Mind több szó esik egy európai invázióról. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. az író nővére. 1942. mert ha megengednék maguknak. -(107)- . IV. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. Útban visszafelé több gép megsérült. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. ha mindkét fél megerősíti. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. A hatás inkább lélektani. hogy 1940 táján. mintsem hadászati jelentőségű volt. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. hogy mindenki hazudik. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. mondja. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. mintha mi sem volna természetesebb. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. s igen meglepődött. Fyvel meséli. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. 19. felszínes Amerika-ellenességre is. egy indiainak ezt kell mondania. tényleg készül valami. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. mikor ez ellen E. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. hogy „persze. Tokiót bombázzák. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. no meg azért is.áll a nálunk dívó. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. Eileen Blair. Ekként még az sem okvetlen igaz. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. tiltakozott.

mely javíthatna helyzetünkön . Csak kevesen érik fel ésszel. akkor nincs többé indok. másrészt. IV.] Ami pedig a második feltevést illeti. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. hogy ekkora bakot lőjenek. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. [Ha ez így van. Ugyanakkor. Továbbra is majd mindenki azt hiszi.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. lásd Amerikát. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. sokan úgy beszélnek. ahol internálták őket. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. valamint Spanyolország megszállása -. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava.aligha kockáztatnák meg. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. 1942. amiért derekasan küzdöttünk. hogy a hála politikai fogalom. hogy különbékét kössenek. 25. Mégis meglep. -(108)- . hiszen e tranzakciót korábban leállították. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. akkor ez valami új fejlemény. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. az a két józan és gyakorlatias lépés. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból.

Afganisztánon át. február 8-ig tartózkodott. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. mint bármely más irányba. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Általános a vélekedés Japánba szökött át. hogy úgy tüntessék fel. mindenesetre arra vall. 6. Indiában. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. mire ez a nagy felhajtás. kormány bejelentette. hogy ha az oroszok átengedték. 5. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. teljesen alaptalan. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. felségterületen tartózkodik. majd onnan dekódolva sugározták. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. az máris sokat elárulna arról. Németországban viszont. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. mintha Berlinben volna. 4. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés.Amit tudni lehet: 1. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. 2. Bósz Japán területen van. -(109)- . hogy a vichyi körök is úgy vélik. A vichyi közlemény. 7. Az olasz rádió bemondta. megsúgták-e ezt nekünk is. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. ám azért ez sem lehetetlen. ahol 1943. A (német) Szabad azonosították a hangját. de elhárították. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. hogy támogassák.

valószínű.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). avagy bátorítás az oroszoknak. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). [Semmi hír. IV. Hónapok semmitmondóak alapok. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. mikor az mégsem indul meg. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Annál pompásabb alkalom. 1942. 27. melyek mostanában hülyébbek. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. mint rendesen. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. hogy nem hagyjuk őket a pácban. hogy azután gúnyolódhassanak. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról.

ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. Ez leginkább akkor tűnik fel. ha tényleg senki nem veszi be őket. hol elzárva. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. mi több. Mindenki folyvást ítélkezik. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. pusztán a politikai célszerűség alapján. Cukrot már alig lehet kapni. Ugyanígy -(111)- . [A legtöbb balos.” Az ember azt hinné. akár egy csapot -.hol megnyitva.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. még akkor sem. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. váltig az a benyomásom. ahogy a részvétet adagolják . így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. csillagászati árak fejében. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. Bátran lehet hazudozni. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. Fuldoklunk a mocsokban. de az igazat megvallva. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. akikkel nem értünk egyet. akiknek határozott véleményük van. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. mindenki egyforma. a hallgató is könnyen ráébred. Ha szót váltok valakivel. hogy becsapták. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. s a szellemi tisztesség. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. ha olyanokkal állunk szóba. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. A legmegdöbbentőbb mégis az. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. vagy az írását olvasom. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. ha pedig ez mégsem történik meg. Mindenki becstelen. és csak a saját érdekeit nézi. és mitse törődik azokkal. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. kiváltképp azok.

Tegnap elmentem az alsóházba. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. de megszámolva a képviselőket kiderült.még így is elegen. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . 1942. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. hogy csak mintegy 250-en voltak . [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. hanem arra. elég gyengécske műsor volt. Cripps beszédét leszámítva.viselkedtek azok. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei.] Avagy tényleg nem akad senki.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek.esküdni mernék. miközben a képviselők felsorakoznak. akik 1941. csak épp nem hallani a hangjukat. hogy telt ház van. alighanem nagyon is sokan vannak. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. hogy megtöltsék az üléstermet. -(112)- . És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. IV. szitkozódnak. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. Most a felsőházban gyűlnek össze.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. mindegyre az jutott eszembe. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. hogy ez valaha mind plüss volt. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. 29. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban.

amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy 1941. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt.alighanem a külügyminisztériumból -. V. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. 6. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. hogy részben tényleg így történt. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. [Sok a találgatás. még az is lehet. 157 Az a hír járta.1942. mikor néhány hete megjött az utasítás . nyomban megírtam. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. Annál inkább elkedvetlenedtem. mi készül”. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. egyikük igazi keménykalapot viselt. Amennyire megítélhetem. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. mint egy újabb imperialista hódításról. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. A dolognak végül is az lett az eredménye. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. hogy Szingapúr veszélyben forog. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést.] Mihelyt kiderült. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. mint a szíriaiakat157. 1643-ban -(113)- .

kinek higgyen. olyan elképesztően nagy számokkal. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. W. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. de nem hinném. elérik céljaikat. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. Ez volt az első olyan tengeri csata. rádiós személyiség. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. -(114)- . hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. 160 Frederic Warburg. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. 8. 1648-ban csatában esett el. hogy ő lett volna. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. egy rombolót. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. író. hogy az ember nem tudja. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. 159 Frank Owen (1905-1979). arra következtetek. több mint 80 repülőgép és legalább 1. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta.] 1942. Szerintem ez kacsa. hogy úgy látják.-a között zajlott. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. V.Frank Owenre159 tippelnek. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. újságíró.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. Mindenesetre abból. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. 74 repülőgépet és 543 embert. egy romboló.000 ember.

ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. hogy az emberek pártfogójukra vártak. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. hogy mennyire igaz ma is. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. hogy ő írta volna e cikket. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. ám én fenntartom. 11. aki közel jut a politikához. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával.] Cripps biztos benne. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. mi több. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. s mégis. Bár az orra kissé túl borvirágos. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. 15. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. mint a „minden követ megmozgat”. hogy találkozzék vele. és készséggel válaszolt kérdéseimre. hogy érdemben beszélhettem vele. az „előszobai reszketés”. mint gondoltam volna. V. 1942.] 1942.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. A falakon régi metszetek. a japán kormány úgy döntött. Szerdán találkoztam Cripps-szel. Felteszem. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. ez volt az első alkalom. hogy ő volt. és „reszkettek az előszobában”. akit igen jól ismert. már azt is tudják. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. századi életrajzokban olvashatunk arról. hogy mi a véleménye Bószról. Kérdésemre. hogy Bósz német területen van. V. V. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. 18. Wintringham ugyan tagadja. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. 30.1942. „sötét alaknak” -(115)indul a német . csak az tudja igazán. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is.

Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. akár orosz. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Megjegyzésemre.162 A hír persze Warburgtól származik. világrengető eseményben hisz. amiről úgy véli. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. Cripps csupán annyit mondott. Ha igaz. 19. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. V. és folyvást valami küszöbönálló. akár német forrásból származnak is. Bármit megtenne. hogy Bósz csakis magával szimpatizál.nevezte. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. 1942. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. hasznos lehet számára. hogy miről is írjak. Bár így lenne. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. V. V. és kizárólag a saját karriere érdekli. aki felváltva túlzón optimista. 1942. május 26-án írták alá. Molotov állítólag Londonban van. Nyilván az jönne ki belőle. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. 21. Állítólag Molotov nemcsak. -(116)- . 22. úgy ez váratlan ajándék. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. Jól jönne most egy hét szabadság. vagy sötéten borúlátó. csak az orosz fronton. mivel sehol nem történik semmi. amit mond. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. ami még csak ezután fog felpuffadni. Képtelenség! 1942. Cripps vitatta ezt. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. összevetve egymással őket. hogy Londonban van. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain.

még a rádióban is beolvasták. 1942. 1942. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. hogy mindez önökre nem vonatkozik. ami nem más. tegyenek arról. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. hétfő. hogy tényleges dolgával foglakozna. idősebb japán férfit. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. V. gondoskodni fogok arról. amivel nap mint nap elárasztanak. . akinek olyan az arca. mi több.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. mint a rábízott legénység kiképzése. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. akár egy -(117)- .” Ezt lehozták a lapokban. 27.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. de kérem. se pedig beosztottaikra. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. hogy ma senki sem teheti meg. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. de a legfontosabb tanulság mégis az. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom.végeztek. 30. V. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). erősen sárgás bőrű.

az Astor család. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. Az egész képtelen manővernek tűnik. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. annak oroszbarátsága miatt. főleg Lady Astor. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. L. Épp csak azt nem tudni. a lap tulajdonosával. rendkívül intelligens a maga módján. és úgy véli. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. s egyben összegyűjteni. vagy inkább. akik képesek a háborúnak egyfajta új. forradalmi értelmet is adni. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. Úgy véli. ebből következik Churchill-(118)- . minden. valós alapja van a dolognak. mintha ő lenne a csali. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Azt mondja.165 163 J. Állítólag csak azért. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa.béketűrően szenvedő majomé. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. s az Observer átalakítása is része e manővernek. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. Garvin. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. elvész. Természetesen oroszellenesek. jobboldali újságíró. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. hogy a rendőr azért kíséri-e. ami számára értékes. s most csupán azzal van elfoglalva. mára elfeledte az egészet. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. tudatosan venne részt ilyesmiben. aki ellenezte. Warburg. Alighanem a követség munkatársa.

Már fáj minden tagunk. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. a kéz. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. szerinte még az sem kizárt. Ezzel egyetértek.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. mely újabban „a királynál is királypártibb”. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. ellenességük is. gyötört. hanem a szakszervezet hetilapját. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. „ha tudna járni”. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. hogy sült halat vett. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. És fogtad őt. a francia haditengerészet főparancsnoka. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Darlan167 admirális érdemeit. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. mivel azt hittem. a kedves. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. gyönge lányt. 167 Francois Darlan tengernagy. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. -(119)- . a láb. A szív. Megzaklatott. 166 Desmond Hawkins. A háború sötét Poklába vont. Azt is hozzátette. már ami a szovjet szövetséget illeti. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. szabadúszó újságíró. Volt egy időszak. a Labour’s Northern Voice-ot is. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. mint ismert antifasisztát. s a lélek jajgat és sikolt. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. amikor csakugyan arra készültek.

Csak itt-ott látni egyet. (. benzint még feketén is nehéz szerezni. Nagy a forróság. oldja. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. ki szép. Ennyi. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy.nézd. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. majd hazatért. tolják a babakocsit. Még mindig Molotovról szól a fáma. őt. magad Kezével jobban vérzed. VI. Hogy meg ne illethesse más.) Állítólag itt járt. ember. tennen magad Csak őt imádtad. hogy milyen normális minden. teljesen békés. hogy tárgyaljon a szerződésről. 4. ím a sárba húztad őt. VI. aki A kedvesed. ember. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . azt. Mert azt kívánta durva háborúd.169 1942. alig látni egyenruhát. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. ocsmány zűrzavar Királya . 1942. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. Ne tiltakozz. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. Eisenhower 1942. Nincs rohanás.A rózsaarcút. Feltűnően kevés az autó is. kinek haját A szél bogozza. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Különben furcsa. Az újságok még a nevét sem említik. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. szelíd ma is. Ó. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. lebzselnek a parkokban... hazád. szennyezed. 6. Úgy látszik. nézegetik a galagonyabokrokat.

az is csak Észak-Afrikában. újabb front csupán 1942.mindezt épp ő mondja. 7.Hová utazol? . értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan.lehetőségéről. miután egy éve maga is azt követeli. Úgy tűnik. 171 Kingsley Martin. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. Akárhogy is. aki a háború kezdete óta mindent megtett. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. -(121)- . baloldali újságíró. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. Kingsley Martin171. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. november 8-án nyílt.Berlinbe. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. és így tovább . Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. biztosra veszem. és többnyire az a verzió az igaz. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. hogy nyissák meg. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. VI. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. akik a vonaton találkoznak: . hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. Azt mondja. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. hogy már döntés született az invázióról. most egyszerre visszariadt tőle. Hazugságok hálójában élünk. A BBC megbízhatatlannak tartotta. 1942.

a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. június 2-án. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. és láthatóan mindenre odafigyelt. Azt mondta. miközben te. David Owen. valójában Lipcsébe tartasz. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. Norman Cameron. akiről utóbb kiderült. Mikor azt mondtam erre. ha egyszer a háborút megnyertük. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. hitvány gazember. akik úgy képzelik. hogy kém. mivel a németek addigra kifulladnak. mintha nem is érzékelné. akinek nem értettem a nevét. úgy tűnt. a háború októberre véget ér. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. David Owen: Cripps titkára. -(122)- . Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). A szokásos hiábavaló szócséplés. Jack Common: író. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Orwell barátja. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem.174 172 1942. például azt. azt hiszed. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. a másik kommunista. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Norman Cameron: költő. Jack Common. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Guy Burgess: a BBC producere. 173 William Empson: költő. Úgy tűnt. én azt hiszem majd.Hazug alak. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. kritikus. mintha nem értené a megjegyzésem. hogy vannak befolyásos emberek. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. micsoda lényegi különbség. ha Berlint mondasz. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. Rajtam kívül ott volt még Empson.

akit nem ismertem. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. mindenki azt szeretné. 1942. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. és képtelen belátni. a hatalom vagy a hízelkedés. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. [A német adó bejelentette. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. leülnek a portánál. VI. 11. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. majd június 4-én belehalt sebeibe. [Az ilyen emberek azt feltételezik. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják.[David Owen.] Láttam. szintén egyetértett Cripps-szel. hogy ki-ki megkapja partvisát. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. hogy egy ponton túl. inkább talán a felelősségtudat. VI. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. s 2. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. 1942. Nem a pénz.000 lakosából alig maradt -(123)- . Cripps tartását valami belülről kikezdte. Népes rajokban egyszerre érkeznek. akár a verebek. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). Himmler helyettese. de az az érzésem. várva. 10. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. 1942. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. és eközben oly élénken csivitelnek. s az a legfontosabb. szükségképp beszűkül a látóköre. mint egy pondró perspektívája. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. Emellett. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. és a férfi. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne.

ahogyan a BBC közreadta. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. -(124)- . egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Ezáltal bebizonyosodott. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. a nőket koncentrációs táborba küldték. miként az is. s a nevét megváltoztatták. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. minden férfit agyonlőttek .Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. JÚNIUS 6. A helység összes épületét lerombolták. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. a község nevét eltörölték. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. a nőket gyűjtőtáborba szállították. úgy. a férfi lakosságot agyonlőtték.] néhány túlélő. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. Megőriztem a jelentés egy példányát. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. A falut földig lerombolták.

vörös és fehér atrocitások Spanyolországban.Valójában nem lep meg e gaztett. hogy mások. még az sem. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. török atrocitások. brit atrocitások Indiában. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. Sokkal inkább az izgat. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. mi több. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. február 26-án közvetítette. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. s a lemezek mind fennmaradnak. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. amerikai atrocitások Nicaraguában. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. japán atrocitások Kínában176]. -(125)- . olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. akik nincsenek közvetlenül érintve. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. sőt rögzítették gramofonon is. Talán nem telik bele sok idő. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. bolsevik atrocitások. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. Ezt a BBC 1942. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte.

hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. 1920-21-ben. hanem ostoba lépés is volt.) 179 A túlzott félelmek miatt. (A fordító jegyzete.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. amely nem csupán kegyetlen. (A fordító jegyzete. amikor hasonló félelmek miatt. -(126)- .) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt.

06. VI. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. baloldali újságíró. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. -(127)- . hordozható adóvevőjük volt. 12. Híven tükrözik szocialista nézeteit. 1937től a Tribune főszerkesztője. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. 13. hogy Molotov itt van Londonban. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz.1941(és később) Japán atrocitások 1942. író. Nyilvánvaló. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. azt nem hagyják szó nélkül. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. hogy a németek még csak nem is sejtették. arra juthatunk. 1942. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. januári indulástól. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. ejtőernyővel dobták le őket. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942).

Olyan egységet. november 10.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. A mi gyengénk az ő erősségük. azzal a vereséget választjuk. ami mozgalmunk éltető eszménye. hisz régóta elkezdődött már. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. a mi vitáink és kétségeink táplálják. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. november 3. február 28.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből.: „Most. Még egy 1931. amely leteríti az ellenséget.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára.” 1942. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. február 24. 1942. amely épp attól nyeri valódi erejét. azok keresik ezt. március 15. Haladni ma nem más. Történelmi válaszúthoz érkezett. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . hogy a tél nagy részén már túl vagyunk.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. június 21. 1941. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.” 1942. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. itt van köztünk nap mint nap. Szocializmust akarunk.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. nem hagyhatom el a főhadiszállást. Nem akarunk társadalmi konfliktust.és edenjeink sem tehetik meg. mint bátran előretörni. A munkásmozgalom döntés előtt áll. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. Ha tétlenek maradunk. egész létét ennek köszönheti. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. vagy egy 1935. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt.

inkább harci riadó.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. hogy a haditerv kivihetőe. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. VI. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. alatta az író megjegyzéseivel. Persze éppoly kétséges az is. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . mint a mi vezetőink bennünk. amely arra szólítja a nemzetet.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . Akárhogyan is. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.” 1942.Tribune. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. s ugyancsak kétséges . június 6. mekkora fába vágták a fejszét azzal. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. vajon tisztában vannak-e azzal. 15. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével.tömegekkel találja szembe magát. Az persze még majd ezután derül ki. azon egyszerű okból. és Moszkva is széles körben terjeszti. hogy a britek. 1942.

melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. megfelelő jutalomban részesül. 21. hogy a téma „nem időszerű”. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. azt családjával együtt főbelövik”. Majd azzal állnak elő. ami egy cseppet sem érdekel. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket.és ez nyilván így van a többi osztályon is . hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. 19. majd lepöckölik. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent.] 1942. folytassa csak. akárcsak valami apró gazemberséget is. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. hanem az az állandó kudarcélmény. és arra kérnek. Aki viszont nem így cselekszik.00 órakor. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. feltéve. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. [Elhangzott Prágában. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. melyek becsúsztak. Végül. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni.tartalmazza a napló. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. hozzátéve. Aki az utasításnak eleget tesz.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. mondván. június 11-i keltezéssel. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. „túl korai” stb. ha ezen információ 1942.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. -(130)- . június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. csehül. s a féltékeny. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. kezdetben még biztatják. Később ismét azt mondják: persze. VI. Nálunk a BBC-nél .

A szervezeti rendet. a Polgárőrséggel is. egy módosítás. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni.és nincs mögötte semmi elgondolás. nyomban ránk nehezedik a tudat. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. hogy (két évvel azután. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. mert a tervek folyvást változtak. hogy úgyse hallgatja meg senki. mert amit elkészített. hogy voltaképp miért is vagyunk. Bármibe kezd is az ember.mindezt azért nem. mindig jött egy új parancs. majd még egy. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. hogy jön egy új parancs. Hogy csak egyetlen példát említsek. az túl értelmes lett. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. Minden mással ugyanez a helyzet. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. mert ha valami már félig kész volt. Ráadásul az egész stáb túlméretezett.] Csak most derült ki. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. hogy valójában már senki se tudja. nem dolgoztak ki stratégiát. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. ami fenekestül fölforgatta a terveket. és így -(131)- . akinek van rövidhullámú készüléke. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. és máig sem sikerült tisztázni. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. Európát kivéve. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. nem építettek bunkereket . szinte biztosra veheti.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban.

teljes a fejetlenség. Semmi sem halad a maga rendes útján. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. 1942. 1942. VI. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. melyet 8 hónapos ostrom után. mint Lord Haw-Haw. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. 1. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. a németeknél is így van. és a Worcesterből 181 William Joyce. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk.tovább a végtelenségig. A madarakat. Ez most nem Joyce181 volt. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. meg vannak elégedve velük. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Úgy tűnik. Már csak abban lehet bizakodni. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. kétszer annyi szavazatot szerezve. hanem egy másik. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. 1942. majd őt egy másik. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. VII. 24. -(132)- . június 21-én vettek be Rommel csapatai. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. 26. VI. mint a konzervatív jelölt. 182 Tobruk elestéről van szó. Persze biztató. Ez már csak azért is különös. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Callow End. kelet-londoni kiejtésű alak követte. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. Megütközve hallottam. hogy ez többé-kevésbé odaát.

3. meddig folytatható még ez a cirkusz. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét.] 1942. 1940-45 között független parlamenti képviselő. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. Churchill beszédében második frontra. mint Hore-Belishát183. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. Churchill már nem vette be a kormányába. A kormány helyzetét megkönnyíti. hogy most újra kezdik. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. -(133)- . aki Churchill helyébe léphetne. Időnként furcsa dolgokat is látni. VII. Nem tudom. Isten tudja. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. Minden étkezéshez van tejszín. hogy az a tény. 183 Leslie Hore-Belisha. szinte magában is elég. mi lesz. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. 1937-40 között hadügyminiszter. majd három évvel később ugyanő menesztette. melyet csak megnyerni lehet. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. de már biztosan nem tart sokáig. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. hisz senki sincs. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. szárnyast. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. libát és pulykát lehet itt látni. láthatóan a rosszindulat vezeti. Régi trükk ez . hogy bírálóit.

hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. VII. Nem tudni. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Az is szembetűnő. persze csak az alkalmas minőségűt. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. -(134)- . 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. és Gloucester csupán a bábja lenne. vajon a felesége is vele volt-e. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. fehér pólós férfiakat. Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. 1942. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. stb. 10. akik pár óra alatt kigazolták Mr. mikor még tartott a „blitz” London ellen. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. 4. hogy folyvást olyasmit csinálnak. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. 1942. s a gazdákat külön kérték. Phillips185 karalábéföldjét. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. VII. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. A legkézenfekvőbb magyarázat. Például már egy ideje azt mondogatják.Érdekes. Mindig is Churchill ellenfele volt. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is.

hallatszott mindenünnen. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. Hipwell ellenében. Nyilván hálásak neki. megcsinálják. mert nincs mozi.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . [Ezek a fiúk meg. voltaképp nem egyéb. Ám az. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. -(135)- . Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. mindig örülünk nekik. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást.. Phillips így magyarázta: . s az azt követő iszogatást a kocsmában. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer.Tudja. hogy tényleg pénzelik. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni.] Mr. de nem sok hasznát látjuk. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. ugye. Néha tartalékosokat küldenek. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. egy önkéntes szervezethez tartoznak. mint államilag szervezett sztrájktörés. azt hagyják. tudják. hogy jelöltesse magát. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Persze. Mint kiderült. máskor tengerészeket. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. ahol egyben kiképzés is folyt. aki a Reveille szerkesztője. amihez nincs. s hogy milyen áldásos. A lányok mind elszökdöstek a faluból.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. s még az sem kizárt. Bárhol indul ez a szélhámos.inkább egy radarkutató központ. csupán azért. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van.

] 1942. -(136)- . gondoltam. Mondom: „Idehallgassál. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. próbálom beosztani valahogy. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. „Sajnálom. mint azt a tulaj mesélte nekem: . miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. VII. [Ha némelyik zárva is tart. Sokszor. annak kell ám a sör. 22.Én aztán nem hagyom. amint a belső helyiségben iszogatnak. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. ha mindennap kapsz egy korsóval. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. hogy az ebédet lenyomasd vele. a régi Delhi egy jellemző darabja. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. ugye. másnap hárommal. szorosan együttműködve Gandhival. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. később elnöke. csak a helyiek tudják a járást. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. Ha fogytán a sör. Mert úgy tartom. cimbora. ha bezárok pár napra. fiúk.kocsmák. ha valaki kinn dógozik a fődeken. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. pláne a mai hitvány koszt mellett.” Szóval. a hátsó ajtón át. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában.

mit ordibálnak a rikkancsok. nem is csak azért értelmetlen. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze.Képtelenség eligazodni rajta. 23.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban.” [„Igen mulatságos az is. Ma támogatja a brit kormányt. baromságokon piszmogva. ha nincs túl nagy hőség. azt mondja: . ha érdekel.Hékás. ne hőkölj. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. és tovább ordít: . Szörnyű ez a frusztrált állapot. épp az Mondanom sem kell. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. A legtöbb műsor. Újabban ritkán írok e naplóba.s egy jóízűt káromkodik hozzá. és hallom. Még mesélek majd.Ez annyit tesz. ha az ember lemegy a bazárba. Különben is: kit érdekel. holnap ellenkezőjét. mert a háború eleve az. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. Azzal megint elfordul. teszek-veszek értelmetlenül. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. amit elkészítünk és a -(137)- . Egy másik rikkancs. pusztán az öncélú.”] 1942. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . s amit csinálok. A minap beülök egy tongába. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. mint Hitler! . nem vagy te Sarkar! Csak előre. Úgy látszik. és hallgatja. Amikor kérdőre vonom a fiút. Amint látom. ezzel küszködik mindenki. VII.

főként a minisztériumokban. mintha dolgoznának. igen tetszett. -(138)- . miután Indiába érkezett. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. hogy kevesebb kenyér fogyjon. Viszont Hsziao Csiennek. utóvégre Kínában köt ki. kérte az alkirályt.De honnan kommunisták? tudhatnánk. a kínai diáknak. elszáll az űrbe anélkül. és fontoskodva úgy tesznek. Cripps. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. S ez így van minden hivatalban.BBC-ben leadunk. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. azt hiszem. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. amit még David Owen189 mesélt. ha hallgatná is valaki. Erről jut eszembe egy történet. akik ennyit se csinálnak. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. és azt kérdezte: . hogy nem. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. de később inába szállt a bátorsága. nagyon magasröptű lett. s azt hiszem. és biztosra vettem. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. még nem vettem bele a naplóba. Ki tudja. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. Ehhez jönnek még a többiek. tényleg elengedték). Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. Gondolom. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. talán Kínát kellene megcéloznunk. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. hogy bármi visszhangja lenne. csak ülnek a kis kuckójukban.

a cenzor szót kivág belőle. melyet nemrég Máltába indítottak. az egyiptomi. VII. mintha jelezni akarná. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Nem volt ez más. az egyik máltai bemondóval beszéltem. ami egészen . és milyen durva volt az arcuk.kérdeztem. mely hadianyagot szállított. 1942. [Azt gyanítja. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Mind frissek és fiatalok.és hogy az feléljük. hogy a két hajóraj közül. VII. Érdekes. 1942. nem ért célba. 27. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . az angol. ugyan megérkezett. hogy is mondjam (közben mint egy szita. Megvonta a vállát. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. 27. Az arcuk durva és mogorva volt.Ma reggel is olyan. de a másik. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. -(139)- . Tudod. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. Sultanával. Meséli. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke.izé. De azért a is ki tudom venni belőle. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. ugyanakkor nem gonosz. mint egy gesztikulál) -. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. és nagyon rossz a helyzet odahaza. Mondja. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. mint a kicsattanó fizikai egészség. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. . Hála Mussolininek. amely élelmiszerrel volt megrakna. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán.

augusztus 12-én Moszkvában. 1942. és úgy kalkuláltak. Gondolom. Alighanem csak találgatnak. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt.A kormány utasította őket. hogy tartsák a szájukat. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ).] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. VII. hiszen itt még csak szó sem esett róla. Douglas S. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. azt makacsul tagadják. látszott rajta. aki . hogy Vorosilov190 Londonban van. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. Brownrigg altábornagy (18861946). hogy igaz. -(140)- . mindenesetre azok. 28. ami. igen nyomasztja. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. mint én. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. Kémeim jelentették. de ez nem túl valószínű. amely a második front ellen foglalt állást. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat.[A német adók arról számoltak be. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. 1940-ben visszavonult. kivéve a News-Chronicle-t. amelyeket elolvastam. 191 Sir W. Ha mégis kiderülne. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban.

de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. mihelyt szorult helyzetbe került. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Helybenhagyta. megváltozott a véleményed az oroszokról most. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Visszatekintve látom. vagyis 1933 és 1941 között. A rakéták nem voltak túl pontosak. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. egy év múlva. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . Emlékszem. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. hogy benne vannak a pácban mondtam. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. -(141)- . hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Ez volt az első eset.Úgy látom. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. de már jó tempóban haladunk efelé. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. politikailag és katonailag egyaránt. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. rakétaágyúkkal szerelték fel.Meglásd. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek.

-(142)- . D. megerősítette ezt. VIII. K. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. Mindenesetre. A. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. A.ellenkezőleg: úgy érzem. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. akivel együtt szerepelt az adásban. VIII. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. szerint Churchill Moszkvában194 van. Ardaschirt. ha terveznék is a megnyitását. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. azt is meséli. 3. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. Szemernyi bűntudatom sincs. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . A. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. Azt is hozzátette. [És könnyen lehet. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba.1942. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. hogy vegyen neki még egy jércét. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. Ha a számok igazak. 1. D. 1942. majd Teheránon keresztül utazott tovább. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. hogy nem lesz semmiféle második front. mint bármely más. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. Mondja azt is. éppen D. hogy elhitesse az ellenkezőjét. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok.

a University of London filozófiaprofesszora. nyilván azért. hogy Churchill Moszkvában van. VIII. mit fog utána csinálni. de zárt körben már szó volt róla. hanem elrejtőznek. 4. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. nem bocsátkoznak harcba. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. Nyilván parancsuk van rá. razziát tartott a Kongresszus központjában. Persze. erről nyilvánosan még nem beszélhet.] D. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. Bár hallottam olyat is. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. VIII. [Ahogy már lenni szokott. A kormányban általános a megdöbbenés. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. 196 John Macmurray (1891-1976). 1942. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. már azt is tudja. 5. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. A. -(143)- . melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság.deszantosok. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. 1942. hogy helyreállítsa a rendet. de végül 1942. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. már ami Cripps politikai terveit illeti.

[Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki.hangulatot keltett Amerikában. és talán Oroszországban és Kínában is. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. [Persze az is lehet.Miért menne Churchill Moszkvába. a szokásos stílusban.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. . hogy Churchill nincs is Moszkvában. Nem tudom. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. s az 1. 7. ahogy jelentették. Mindenki egyetért velem. lehetetlen. VIII. de az az érzésem. hogy megmagyarázza az oroszoknak. ez valahogy összefügghet azzal. mint annak idején Kitchenerét197. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé.] Az egy Warburgot kivéve.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. valamennyien tisztában vagyunk azzal. Nemzeti hősként tisztelték. -(144)- . hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. 1942. miért. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. ha belegondolunk. ha csak annyit akarna mondani. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. Azt mondja. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. amiket állítólag a japánokkal forralt. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. miként vonultak vissza az oroszok.

több haláleset volt. Nem rúg. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. Lelki szemeimmel látom. ahogy korábban hittem. 1942. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. Gandhi. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. s csak annyit kellett tennem. A legviccesebb az egészben. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. -(145)- . mindkét alkalommal a hibás töltény miatt.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve.sajnos csak kevés sikerrel. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. 9. és aránylag pontos. India nagy részében zavargások vannak. Nehru.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. konzervatív képviselő. melyet azért kényszerültek gyártani. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. 10. VIII. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . és számos letartóztatás. indiai iszlám nacionalista vezető. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. Amery200 rémes beszédet mondott. mindössze 18]. 200 Leo Amery. hogy ezt megtegye. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. nem ráz. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. az ember egyszerűen eldobja. azzal nagyot lépnénk előre. 1942. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). 2. Ha valami komoly baja van. Mondanom sem kell. az indiai is. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Azad199 és még sokan mások börtönben. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. elég halk. és kap egy másikat. VIII. Az ára nem 50 shilling.

[Még 201 Bokhari. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. amikor ilyesmit hall vagy olvas. és azon töri a fejét. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. 1942. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. mint egy katonai vereség.] Furcsa.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. és kezd a helyzet olybá tűnni... stb. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal.. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. 12. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. egészen belesápad és igen furcsa képet vág.. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. aki India felosztását követelte. VIII. hosszú távú hatásuk igen káros lehet.keseredve. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). szigorúan bizalmasan. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. [Ma délután. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Sok indiai. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. A zavargások jelentéktelenek. -(146)- . hogy ott kellene hagynia a BBC-t. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. „Tudjuk. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. hogy az ifjúság: bolondság. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. urai vagyunk a helyzetnek. mindenki együtt érez velük. nem is történt annyi halálasét. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást.

és a nagy brit cégek újra megalakulnának. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. 18. nem szalonképes. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. ezúttal is úgy konferáltuk be. mivel épp börtönben ül. VIII. mint korábban. 1942. VIII. kénytelen leszek egy másik.. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. 14. ugyanolyan feltételekkel. és mint ilyen. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt.] 1942. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. amit nagyon nem szeretnék. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez.ott tartok. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. akiknek már többször is írtam.újjáépítést. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. orosz születésű belga. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben.. éspedig. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. Ha nem javul a helyzet. hogy tényleg el is kezdem. -(147)- . hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. majd ezeket írja: „. és mint mindig. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. már amennyire azt innen tudni lehet. Isten óvjon attól. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. de egyáltalán nem biztos. Még az is lehet. Horrabin beszélt ma a rádióban.

zömmel kanadai katona vett részt. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. A németek 297 halottat. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. VIII.” Mindez érthetően: „Félek. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. legalábbis rövid távon. 1942. ezek közül 2. VIII. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. hogy Angliába meneküljek. Minden ötödik meghalt. -(148)- .000 ember vett részt a támadásban. és 34 hajó elsüllyedt.000.” 1942. és úgy véli. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz.fogni [talán emlékszel. mindent megteszek. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Ez most vagy az invázió első lépése. bár nehéz elhinni. a támadás még az este is folyt. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. A támadásban több mint 6. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. vagy csak az első lépés főpróbája. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. 22. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés.000-ren estek fogságba. az egész akció teljes kudarc. 19. A rádió figyelmeztette a franciákat. amit egyébként a mieink nem terveztek. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el.000 elesett vagy fogságba került. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. a légierő 70 gépet veszített. még a háború előtt]. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. és legalább 2. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt.

megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. 205 Gyanították. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. de úgy tűnik. Mindenki azt feltételezi. s mind ott is maradt. és úgy lőtték a partot. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. csatasorba fejlődtek. nyomban kiadták a felszállási parancsot. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. szándékosan megtévesztők voltak. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. hogy nem szivároghatott ki információ. Azok az újságfotók. Alig 20-30 tank ért partot. -(149)- . az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Churchill későbbi könyvében fenntartja. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. A védelem igen erős volt. A többiek nem jutottak messzire. hogy takarékoskodjanak erőikkel. Mihelyt megkezdődött a támadás. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. és roppant betonfedezékek takarták őket. Egy hajót elsüllyesztettek. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. Amikor minden hajó odaért. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. többségük ki sem jutott a partra.

a szüleit ismerve. VIII. ugyanazon a napon. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. még így is komoly teljesítmény. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. A német rádió feltételezi. VIII. de nekem mégis az az érzésem. -(150)- . 28. VIII. Bósz Penangban van. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. fejfájás. sosem tudhatni. [Persze. Bósz helyett. 25. valójában miért is mondta ezt. 1942. C. hogy S.] Nem tehetek róla. Ismét engedélyezték a Daily Workert. B. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. háborús idegbántalmak. 1942.Phenacetin. Íme. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -.] 1942. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. [Szeptember 7én jelenik meg újra. 27. Más jelek viszont azt valószínűsítik. hogy Nehrut. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . Az itteni indiaiak között az a hír járja.

de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el.állítólag most szökött meg. IX. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. és ezért lehetetlen bármilyen. nem tudom miért. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát.. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül.stb.. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . 1942. idegzsába. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. Más szóval. Orwell 1942. 7. álmatlanság. hol segge elhever. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. de a milánói katedrálisban. hogy Szíria francia mandátum. Míg áldja azt. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. nem Rómában. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. hogy .fogfájás. s ezért a mi kis bábunkra. így aztán még az is lehet. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . hogy ez a szervezet már megszűnt). a szírekkel nem kötnek szerződést. És ajkán ott az elfojtott röhej. Szíriában komoly lehet a baj. reuma és kedélybetegség ellen. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. csak az a bökkenő.mindenki alig állta meg. stb. 206 Hardy darabjában. -(151)- . de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére.

ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. Hiába. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. Churchill beszédeiből úgy tűnik. IX. Lásd Münchent 1938-ban.Többnyire arra hivatkoztak. körülbelül 50 csoport alakult. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. mint a harsány követelést. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. az ember könnyen becsapja magát. láthatóan kommunista. -(152)- . hogy a lapot ismét engedélyezzék. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. 1942. és csak a papírt pazarolják. 1942. emelt szót a Daily Worker védelmében. havonta egy könyvet adtak ki. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. 15. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. IX.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. A klubnak kisebb csoportjai voltak. 9. [Csupán egyetlen nő.

21. költő. hogy kiderítse. és ők követték el a legtöbb atrocitást. mi az igazság. hogy Anglia kezdte! ). [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Úgy véli. ám egyúttal szeretné. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. Etonban tanult. 1942.a régi vágású katonáknak.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. ha felhagynánk a bombázással is. és nem gyengíti meg Németországot. s úgy láttam. kemény módszerekkel rendet csináljanak. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. és sosem veszi a fáradságot. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. nincs értelme az egésznek. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). később a gránátosoknál szolgált. -(153)- . hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. Az is rémes. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. IX. író. hogy a hagyományos. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. Meglepően defetistának tűnt. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. tudván. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. nem ér el semmi hatást. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt.

ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. vagy olasz használatra készült német gyártmány. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. Azt hiszem. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. Így ráadásul még az az előnye is megvan. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Mire Sitwell: . hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . március 24-i naplóbejegyzést. amelynek kaliberét nem hüvelykben. főként a karmester.ami maga a júdáscsók. IX. kutyák kergetőznek a gyepen. hanem milliméterben adták meg. úgy gyártották le a fegyvereket. A zenekar nagyszerű volt. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. 22. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. augusztus 9-i naplóbejegyzést. szellő se rebben.jegyeztem meg epésen. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. Új. 28.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. IX. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. könnyű pára. Az ima 209 Lásd az 1942. -(154)- .

hogy leírni is alig bírom. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. mivel a kormány eltökélte. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt.”] 1942. Mindig is hálás voltam neki. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. hogy elviseljék. író. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. mint azt itt bárki is képzelheti. Hamar ráérzett. Szerinte híreken és Laurence Brander. de aligha változik bármi. aki most tért haza féléves indiai útjáról.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. sokat beszélgettünk a problémákról. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Ha a japánok megtámadják Indiát. amivel másoknak is segített. A helyzeten ugyan volna még mit menteni.” -(155)- . s azok mindenkor kiválóak voltak. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. hogy nem adja be a derekát. elszabadul a pokol. egyetemi tanár. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. mivel senki sem hallgatja őket. a pap végszavára: „a mi Urunk. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. X. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. hogy ki lesz az. 5. a karmesterpálca a magasba lendül. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. Jézus Krisztus nevében. Ez persze nem érintette hivatástudatát. és mindenki készen áll. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Hosszan beszéltem Branderrel is. Sejtelmem sincs. később a BBC munkatársa lett. Műsorain sokat dolgozott. Helyzetképe annyira lesújtó.

zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. [D.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. aki az India Házban dolgozott. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. 10. szerint Cripps hamarosan lemond. X. Egy darabka India van most itt Angliában. 15.] 1942. 1942. Pár hét múlva az egyik munkatársam. jött hát a parancs. és politikailag megbízható volt. amiért korábban bebörtönözték. igen értelmes. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. és bizalmasan elmondta. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Ma. Az egyik rejtélyes testület. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. hogy Kothari kommunista. -(156)- . Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta.376 hadifoglyát. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Ezt mondom én is már régóta. X. odajött hozzám. X. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. 11. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. A. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. vagy legalábbis az volt. hogy a háborús kormány csak porhintés. azzal. mint ahány britet a németek. Miss Chitale. Kothari kissé kövérkés. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. éppen fordítva. azt állítván. hogy szabaduljunk meg tőle. Nehéz hindi tolmácsot találni. Mi az ördög lesz ebből? 1942. és részt vett a diákmozgalomban.

a gázsin pedig szépen megosztoznak. Nem volt túl bántó . de jóval később. Ezúttal október 20-áról beszélnek. Ahol csak indiaiak feltűnnek. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. hiszen az is keddi napra esik. Újabb találgatások a második frontról. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. s ezért Kothari a titkos famulusa. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. ami elég valószínűtlen. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. 1942. de még így is volt némi antiszemita éle. Jatha ugyan jól olvas hindiül. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában.is Kothari írja. 211 Az El Alamein ellen 1942. 17. 1942.egy zsidó mesélte. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. Annyi mindenesetre biztos. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. június 6-án. 15. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. 1944. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. X. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. XI. -(157)- . de írni már nem tud úgy. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára.

Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. George Orwell magyarul csak most. aligha más. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése.. Hogy miért. Amerika még nem szállt harcba. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. önigazolás. Kérdés. május végén. mint egy nem várt vészhelyzet. Nos. kitapintható ok. az élményidézés hitele.alulnézetből. hiúság. meggyőző eredetiséggel. de az egész világ jövendő sorsára.. arra nem túl nehéz a válasz. hazai olvasók számára. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. önismereti gyakorlat. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . máig élő hagyománynak. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. A második világháború könyvtárnyi napló. nem túl gyakori konstelláció. Mi tagadás.Légitámadás . Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző.. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. vajon ez esetben mi a legfőbb.. izgalmas meglepetés. * E nagy múltú.

hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . Vérbeli dokumentátor. a „tények megszállottja”. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. hogy behívják. csak vért. „Lesújtóbb” kilátást. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. gyilkos csapásaival. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. „Nem ígérhetek mást.” . Légitámadás .. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. Harminchét éves. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. a végsőkig. Azt.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. hogy nincs más választás. a kortársak közül még senki se tudta. mely azóta szállóigévé vált. kipróbált férfi. küszködést és könnyet. Érezni szinte minden során. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit..” stb..őt. sok mindent megélt.. Majd szétveti a tettvágy – s lám. („Még mindig semmi hír. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. Ismert és számos kortársa által becsült író. állástalanul. vélnénk.. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. hónapokban.. csupa keserű csalódás éri mégis. -(159)- . sőt éveken át. már képzelni se lehet. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló.alulnézetből. verejtéket. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik.akár egyedül is.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. regényterveit feladva. hogy meddig bírja.) Friss házasember. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. kiváltképp az első hetekben. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna.

„Ha valamit makacsul tagadnak.ö. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. meglepő. hogy a brit hadvezetés. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. Csupa bizonytalanság: gyanú. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. keserves próbatételét.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. abban egész biztos van valami” stb. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. (Háborúban persze minden híreket követő.) Így például kezdettől tisztán látja. amint azt Orwell is rendre kiemeli. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. megszállás. A napló első felében . a defetista toryk. (V. jobb híján a hadipropaganda. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. Ami a hadihelyzetet illeti. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. képmutatás. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. Oswald Mosley. kérdés. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Churchill. Mussolinit . menekülés. Halifax. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. és háború utáni ellentmondásos következményeit. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Orwell láthatóan erre törekszik.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít.

Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- .legalábbis a háború első két évében . mint ahogy abban sem téved. Balítéletektől. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. és jól látja azt is. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. olyanok. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. november közepén.jócskán kerültek ingadozó. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. hogy mindez vágyfantázia. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. Csupán a háború vége felé látja be . ideologikus önámítás volt csupán. mi több. az ellenálló mozgalmak. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. mikor e napló véget ér. defetista. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. illúzióktól persze ő sem mentes.” * 1942.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. Spanyolország. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét.kezeli. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. mint Churchill vagy de Gaulle . Olaszországban. sőt fasisztabarát elemek. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Észak-Afrika.

Dönitz. Hoare. mint Thomas Mann. ismeretségi körét. Ironside. Rauschning. Rokoszovszkij. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Chamberlain. újságírók.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. és nemcsak friss hírekhez. Hull. Guderian. Pownell. Herbert Readtől és másoktól. Eden. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Hemingway. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Halifax. Byrnes. Djilas. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Virginia Wolf. Gandhi. Politikai pártnak nem tagja . Cyrill Conollytól.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Churchill. Koestler. Beneš. kiadók és politikusok népes táborával. Horthy. főként egy háborús szükséghelyzetben. Victor Gollancztól. Montgomery. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. fegyverek diktálta világára. Patton. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Ciano. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Emiatt van. Goebbels.). Eisenhower. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít.sokkal inkább mindaz. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. tisztes jövedelme van. Paulus. Schellenberg. Faludy és Márai. Lássuk tehát. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Malinovszkij.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Sztálin. de Gaulle. Rommel. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Zsukov stb. Evelyn Waugh. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered.

írógép.az általános pusztulás elől.ha tetszik: elegyes . Nyilván ezért is ilyen sokszínű . ha hallgatná is valaki.” Színielőadás. Sűrűn váltogatott pozícióját . hogy tyúkólat fabrikáljon. s a főnökeivel.benzin. hogy miközben parlamenti vitákra. Az öldöklő káosz kellős közepén. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban.jól jellemzi. . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. és mi magunk is tudjuk. India és Palesztina sorsa. mert nincs mivel etetni őket. karóra stb. whisky. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja.akár egy „virtuális óvóhelyre” . csak még rosszabb lenne..lajstromozza hosszan. Hol arról tudósít. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. hol a hiánycikkeket . úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.és naplóírói nézőpontját! . a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása..” ) Kint és benn.míg pár sorral odébb arról. vagy éppen felkeresni falusi házát. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). mint a Komintern megszűnése. Nincsenek esztétikai skrupulusai. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.csalódnia kell. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. ha -(163)- .ez a napló. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. és nem baj. mint a bombázások. cukor. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. kifülelt kocsmai párbeszéd. Coventry és Lidice. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. folyvást figyelne. keresne a helyét.

(Köztudott. viccek. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. s a háború végére az író feleségét. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. japán és francia hadijelentések. Ugyanilyen érdekes.ha némileg más műfajokban is .a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok ..és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . otthonukból kibombázva. versek.s hogy milyen kicsik a nagyok. töredékesen. alkalma azonban már nem jutott rá. újságkivágások. e gazdag élmény. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak.) Mindenesetre . ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. Kenneth Clark és mások. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. röplapok. Eileent is elvesztette . avagy az író netán még folytatta azt. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent.. Mindez megannyi apró. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. hogy Orwelléknek. ideje. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. az egymással feleselő német és brit. a háború kellős közepén.mindez kuszán keveredik. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). megsemmisültek. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .így nagyon is meglehet.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. Persze máig se tudni. Anthony Powell. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak.

mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. már nem kell sokat várni. Nóvé Béla -(165)- . a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Ha hihetünk a nyomdászoknak. tényés gondolatgazdag beszámolók. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. Mindezek nem kevésbé izgalmas.

második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . kötet.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.

(Idézetes könyv. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. S. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. Londonban JANN S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- .

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful