George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

1998.(George Orwell: The Complete Works. by Peter Davison. (A szerkesztő) -(4)- . London. Vol. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. Ed. 1-20.

a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . Ma először történt meg.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. augusztus 28. kivárva amíg az magától kifullad.-1941. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. Mindez nyilván a papírhiány jele. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. kapituláljanak. 28. a másik fele pedig arról tudósít.F. így aztán csak találgatni lehet. mégis azt remélem: a B. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. V. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. alighanem súlyos veszteségek árán. 1940. hogy képesek lesznek kitartani. hogy a belgák hősiesen helytállnak. már csupán arra van esély.E. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . ha tehetnék. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.I.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star.. (. meg hogy királyuk velük maradt. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. hogy a mieink átvágják magukat délre. saját híradásaik szerint. A franciák. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. mi is történik valójában.. RÉSZ 1940. május 28.

A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. Tegnap este lementünk E. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. Churchill bejelentette. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. az író első felesége. -(6)- . magát. diplomata. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. rajtunk kívül senkit sem izgat. V. és úgy tűnt. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. 29.fog felmorzsolódni. hogy a 9 órai hírek előtt . ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. író. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. Mint eddig is. mi történt aznap. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. ha rádiót akartak hallgatni. 1940. Ha mi nem kérjük. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket.nyilván a keserű pirulát megédesítendő .

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Eget ostromló baromság. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. V. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Egyetlen érdekessége. nem gondolom-e. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele.. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak.. inkább csak elhallgatják a tényeket. (. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. (. és váltig nyugtalanít az érzés. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. amit az újságokban is olvasni. VI. hogy ezrek esnek el naponta. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. 8. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Ez persze részben amiatt is van így. Károly szobránál a Trafalgar téren. 31.. Meglepő. a Csendes kocsmát. mint a reggeliek. könnyen belátható: micsoda -(10)- .) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. ez éppen tízzel több. 1940. Az esti lapok ugyanazt írják. a szemenszedett hazudozás helyett. hogy már kezdem elhinni. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. hogy nincs elég puskánk. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. hogy bár 1940-ben játszódik. szinte bizonyos.) Annyi helyről hallottam.. hogy az egészről alig tudunk valamit. azt hiszem. így I.1940. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra.

és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. Cripps zárta ki őt a pártból.Spender azt állítja: ő 1929. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. ami történt. mint az úgynevezett „szakértők”. miféle forradalmak jönnek. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember.. ma még nem tudható. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. miféle világban élünk. hanem egyszerűen az a tény. hogy ha nem is éppen az. hisz mindig is éreztem. egyáltalán nem leptek meg. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. nem holmi látnoki képesség. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. Cripps a moszkvai nagykövet. miféle háborúk. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. -(11)- . hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. óta sejtem . hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. óta! -. Annak nyitja pedig. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette.. mégis amikor bekövetkeztek. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Már 1934-től számítottam rá. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. (. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. sem a népfrontosok színlelt aggálya. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. hogy valami katasztrófa készül. Én minden esetre már 1931. akkor igen. És lám most mégis.

(. Kész gyötrelem. az pedig kiváltképp dühít. Így volt ez a spanyol háború idején is. Úgy tűnik. és készültem is írni róla a naplóban.. 1940. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. 10. hogy képtelen vagyok rá. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. mint ahogy a lapok írták. E. Most is úgy érzem magam. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. csak hogy meggyőződjünk róla. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. Az egész világ széthullóban van. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. VI.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. tudom.. Most vettem a hírt. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. hogy Norvégia föladta semlegességét. bár a sajtó még nem közölte. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. hogy félrevezessem az orvost. Azt hiszem. visszavonulásunk valódi oka inkább az. hisz azok után. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. csak elég ügyes legyek. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. többé nem érdekel majd a politikai aréna. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. mint 1936-ban. -(12)- . amit korábban Párizsban.-vel elsétáltunk a Sohoba. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. ám most olyannyira letörtem. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. 12.1940. VI. s különben se sok hasznunk lenne belőle.

V. (. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. -(13)- . hogy a klub tagja vagyok. (. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. 1922-ben.D.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. mintha egy templomban levizelném az oltárt. amelyről feltehető. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. 13. hogy valójában svájci. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. Mussolini álnok. Még évek múltán is nyomasztott az érzés.. hogy ez valami bűncselekmény volt.. Tegnap az L.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. tudatván. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. az éppoly szentségtörés. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. mivel az angolokat. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. Orwell 1940. hogy szükség lehet rájuk. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. Gyanítom.) Bármi viszolyogtató is. Úgy tűnik. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. többnyire nemigen érdekli a világpolitika... maga a jelenség igen érdekes. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. mármint azt a fajtát. felkészülve az eshetőségre. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.„britesítették”. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. 1940. Akkortájt úgy éreztem. VI. június 12-én lépett a szervezetbe. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből.

Ez negatív rekordnak számít. és egyáltalán. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. 14.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. A részvétel amúgy igen alacsony volt. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. egy nappal korábban. -(14)- . Már csaknem bizonyos. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. hogy átengedik az olaszoknak. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. igaz. Az ember lassan gondolni se mer arra. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. azzal a nyilvánvaló szándékkal. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. és röpítik levegőbe az egészet. VI. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. hogy kormányunk végre tanul is valamit. amin egy csizma lép a horogkeresztre. A németek elérték Párizst. a bambán réveteg arcoktól. Miért nem aknázzák alá. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. a mohó 17 Kelet-londoni. „Taposd szét!” hirdette a felirat. ismert egykori pacifista. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. mint vártuk. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. a rikító színektől. akik majd támaszpontként használják. 1940.

és kiderült. VI. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. W. 16.igyekezettől.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. Ha így van. utánajárt. most gyereket vár. hogyan vehetne részletre varrógépet. utazó és mecénás. -(15)- . hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. mint a civilizált élet fonákja. akkor majd meglátjuk. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. 15. Orwell írásainak lelkes híve. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. Csak a nyár végéig húzzuk ki. máris 30 fontot vesztettem. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. Nemrég E. kinek a nevére nem emlékszem. de az ügylet végül meghiúsult. amit valaki tehet. miután 1934-ben találkozott vele. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. VI. és értékálló árut vásárol rajta. így rikoltott: . biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). hogy Unity Mitford21.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. Elképesztő. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Erre egy ráncos képű emberke. Holott a legésszerűbb. A ma reggeli lapokból világos. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. Redesdale második lordjának negyedik leánya.20 említette. Az jutott eszembe.

amiről viszont még semmi hír. Már-már képtelenség végiggondolni. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. hát ott lett volna esélyük rá.. mindenki erről beszél. Ha a flottát nem éri kár. sőt már abból is. szakaszom egy zsidó tagjával. pedig ha valahol. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. de okvetlen harcban. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. mihez is kezdjünk. Új-Zélandból vagy Kanadából.. ha a németek tényleg megszállják Angliát. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. A franciák letették a fegyvert. mint harcban meghalni. hogy nem tudták megvédeni Párizst. hogy Amerika hadba lépett. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. VI. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. én nem fogok elmenekülni. 17. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. szerint ez forradalomhoz vezetne. akár egy koncentrációs táborban is.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. az L. úgy nem marad más. egy darabig még azután is. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. D. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. és elég jól mehet neki. s én azt mondtam neki.holott maga is gyáros. hogy megállítsák a német tankokat. -(16)- . fegyverrel a kézben. M.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. Egy biztos. V. 1940. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Tegnap beszélgettünk M. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. (.-mel22. ő legalábbis ebben reménykedik . sem elég munkáskéz nem lesz.

melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. első világháborús érmekkel a mellén. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. legalább kétszer másoltam le. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. mivel G. nyilván olyan barbárságokat követnének el. a könyveimet pedig háromszor. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. és sose hittem. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt.Hál’istennek. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. 1940. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. Újabban. Mindent. -(17)- . C. írógéphez ülök. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. ami látható tetszést aratott az utasok körében. kivéve a gyerekes anyákat. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . 20. hogy az több veszéllyel. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. baloldali politikus. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. mint haszonnal jár.23. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). hogy valaha is képes leszek rá.. hazafias szónoklatot tartott. amit korábban írtam. mit tartanak a védelmi készültségünkről. VI. hogy megjelenjen.hallani mindenütt. aki most is. újságíró. hogy megtudjam. mondván. ekkoriban a New Statesman munkatársa.a lényeg. ha kritikát írok. Az esetben. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. csak már nem érdekel annyira .

könnyen lehet. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. Én viszont még jól emlékszem. öttagú kabinetben. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Biztosra veszem.. (. ahol. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. Brit Gyalogdandár 1940. mindenki eliszkolt. a Tribune társigazgatója. hogy az teljes képtelenség. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. Ugyanezen megfontolásból C.) C. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. ám azt mégse hinném. Kérdésemre C. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. -(18)- . hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. akik éppen az Alsóházból jöttek. szintén munkáspárti képviselő. Persze. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. G. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. megkérdeztem Bevant és Strausst . mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. És lám. azt felelte. 25 Aneurin Bevan. május 10-én mondott le. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. hogy mentse az irháját. Chamberlain és társai védelmére kelt.. függetlenség Indiának stb. Strauss. mire közölték. mint mi. melyben elődjének. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra.). brit munkáspárti képviselő. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. szerint Churchill. hogy erre nem túl sok esélyt lát. A helyzet szerintem annyiban más. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. R.

-re is. Ámbár. bár az egész a modernizációtól függ. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. mondván.Mindinkább terjed a gyanakvás. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. de az is lehet. -(19)- . hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. R. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. C. azokat viszont eddig még nem közölték.) Ami engem illet. ami igencsak aggasztó jelenség. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. úgy vélem. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. vajon mennyi az igazság benne. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja .28 szerint máris indult egy kezdeményezés.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után.V.. hogy vezetőink sorában árulók vannak. Ugyanez áll az L.D. baloldali újságíró.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. egy percig se habozik majd. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. (. ha az emberek nem esnek tőle pánikba.27 meséli. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. így az a mérhetetlen ostobaság. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. H. és sosem tudni. hogy a magunkfajtát kiirtsa. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. Ha a vészhelyzet rákényszerít. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogy Cyrill Conollyról. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. akkor lesz modernizáció .

ami aligha lesz az enyém. 22.. VI. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. 1945 nyarán ez meg is valósult. amely nyomban átállna Hitlerhez. Compton Mackenzie meséli. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. Tizennégyen haltak meg. 1940. R. és nem lennék meglepve. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon.. Egyelőre nem tudni. és állítólag hét német gépet lőttek le. H. Pétain és társai a másikon. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. -(20)- . a hír tehát feltehetően igaz. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. mindenesetre példázatnak nem rossz. hogy elkerülje a légitámadást. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. (. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. hogy visszavonul a Hebridákra. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. mihelyt győzelmét biztosra veheti. ami olyannyira elterjedt nézet. Nem tudni.) Azt hiszem. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. most mind pánikszerűen arra jutottunk. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. de békeidőben csak minden tizedik lakott). hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. mondja. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. valójában nem történik más.rendőrség az a testület. igaz-e. és váltig azon tanakodnak. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. sőt talán még csak nem is láthatom újra. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. Felteszem. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. legfeljebb a francia kormány révén.

majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd.. VI. Avagy micsoda komisz paradoxon az. ha átdobnák Francia Marokkóba. bevenném Gibraltárt. mára mennyire kiürültek. a legcélszerűbb taktika az lenne. Ha a briteknek lenne egy. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. 1940. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. kitűzve a köztársasági zászlót. hogy bármi ilyesmi megeshet. visszatértek az antináci álláspontra. könnyen mozgatható haderejük. S lám. a hűség stb. mint a becsület.. ami később antifasiszta jelszóvá lett. úgy tűnik. és még azt is igen furcsállták volna.) Az egészben az a legfurcsább. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára... aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. (. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . Sajnos semmi remény rá. A kommunisták. mondjuk negyedmilliós. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . mint az várható volt. (. hogy az afféle hajdani erények. most mindazok..31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. 24.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.

nagyiparosok stb. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték.. Z pozícióban van. semhogy fölvegye a harcot. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. (. 1934-35-ben miniszterelnök. az egész háború nem volt más. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. hogy esélytelenül. püspökök. francia politikus. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). egyeznének ki szívesen vele. 1945 után eltiltották a közügyektől. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. akár stratégiai távlatból.számítanak. A 32 Pierre Laval (1883-1945). s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. aki a tőkés osztályhoz tartozik. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. hogy ő a kisemberek szövetségese. a Pétainkormány külügyminisztere. Nyilvánvaló. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. tábornokok. amiért is előbb-utóbb mennie kell. Ha arról van szó. hogy Churchill nem így látja. Sokkal inkább a bankárok. Az egyetlen haszon az egészben. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. francia politikus. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. feltételezhető. váltig arra a következtetésre kell jusson. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. Lavalnak32. Y. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. amíg például X..) Hitler nem más. korántsem biztos. hogy félig vagy egészen áruló lesz. bárkiről. mint esztelen gyilkolászás. Pétainnek. -(22)- . hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek.. (. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. hogy megpaskolja az orcánk. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. és mindaddig. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. Bármerre néz is az ember.. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. uralkodók.

amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. -(23)- . a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. Ami végül is csak azon múlik. és bizonyos. hogy eltörli a tisztelgést. A ma reggeli News-Chronicle írja. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. A spanyolországi leckéből úgy vélem.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. (..kérdés csak az. hogy már csak akkor. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. akik arra tippelnek. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. azt hiszem. ahol valódi forradalom megy végbe. amikor késő lesz. Azok viszont. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. hogy Anglia elkerülje a megszállást. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. akkor minden rendben. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. hogy baloldali kormányunk lesz. ha forradalmi kormányunk lenne. eszmei robbanókeverékéből tör ki.. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Félek. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. Oroszország. tévednek. Ha Anglia megszállása elmarad. Kérdés.

és G. idegen kenyéren élni céltalanul. 34 Az író felesége: Eileen . hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal.D.. Menekült vagy emigráns újságíró. noha beteges vagyok és gyermektelen. aki a biztos távolból jártatja a száját. főleg Duff-Cooper üzenetei. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Ámbár lehet. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. biztosan mennék is. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. hisz annyi minden van még. s ott megbíznának valamivel.34 arra biztat. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. Azt hiszem. parancsot kapott.. -(24)- . miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. még mindig jobb meghalni. Ha a sors úgy hozza. mint külföldön. hogy menjek át Kanadába. Elképesztő félreértések születtek.és sógornője. akárcsak a rádióbeszédek. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. ha a helyzet rosszabbra fordulna. jól jellemzi a brit hadsereget.Az L. E. Gwen O’Shaughnessy.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. amiért szívesen élnék. elmesélte. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. Ha bármi feladatom lenne. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. akik csak heti 5 fontból élnek. Nem mintha vágynék a halálra. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. hogy csupán arról van szó: nem akarják. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). és részt vehessek a propagandamunkában. mint a revolver.V. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. hogy mindenképp életben maradjak. ugyanakkor nem lennék soha . mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk.

Természetes. A. akiknél nem volt. Tegnap egy lap azt írta. mint odaát. Később alábbhagyott a divatja. fizetni kell érte. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. de ha nem hall fegyverzajt utána. hogy téves a riasztás. A puszta tény. hogy valaki hord-e gázálarcot. már ami Londont illeti. felöltöztünk. amit ha nem is képes egészen felfogni. egy lépés az egyenruha felé. igaz. 25. csak álldogált és csevegett. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. hogy az ember felkel. Később kiderült. hogy Angliában valami változóban van. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. de nem mentünk le az óvóhelyre. 1940. Végül. Ezzel szemben E. ha valami egyenes beszédet hall. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. VI. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. A házban mindenki így tett. Például Mrs.Annak. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. 35 Valószínűleg Mrs. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. makacsul állítja. restell lemenni a pincébe. -(25)- . első jele az lesz. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. mindenképpen hatásosnak érez. szörnyen ostoba helyzet volt. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. ha meghallja a szirénát. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Holott ez az. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. Felkeltünk. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük.35 is kedveli Churchill beszédeit. és szerintem is van abban némi igazság. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. Anderson.

(. Talán nem ártana. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. aki írni is alig tudott . hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. Ma délután elmentem a toborzóirodába. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. és ma úgy nézem. bár néha még most is megnézik. 1940.O.ahogy szaporodtak a rossz hírek. minden ötödik ember magával hordja. a követelmények nem lehetnek túl magasak.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. még ma is megtörténhet ilyesmi. VI. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. félkegyelmű veterán végezte. -(26)Tájékoztatásügyi .) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya.. a németek nem használnak harci gázt. hányszor elmagyarázták. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. s lám. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. 27. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. Éppen tíz hónapja tart a háború.. levonultak a pincékbe. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. Akárhogy is. of Information. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. és bárki meggyőződhet róla. Tekintve. ha valaki megmutatná az M. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. a gázálarcdivat is újraéledt. holott ki tudja.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat .még akár a Francoféléket is. mi a teendő légitámadás esetén. Persze. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra.

aki ismeri ezeket az embereket. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. hogy a szélesebb tömegek felismernék.. Azt mondja. (. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után.M. később pénzügy-. ez idáig csak egyszer tévedett. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . Már csak az a kérdés.) A ma reggeli lapok cáfolják. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát.. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. M.. egykori brit nagykövet Madridban. valójában mi történt. De hát az oroszok 38 R. Butler (1902-1984). A németek érdeke szerinte az lenne. Orwell barátja. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. H.. úgy véli. mindaddig. minden ítélete helytállónak bizonyult. külügyminiszter-helyettes.tehát biztos. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra.) L. semhogy sok szót érdemelne. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. híján van a legelemibb hazafiságnak is. 39 Sir Samuel Hoare. -(27)- . L. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. miszerint csak azért foglalták el Tangert.. Myers regényíró. amikor úgy vélte. A. Megjegyzem.) L. majd külügyminiszter.. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli.40. (. amióta a háború kitört. hányan lehetnek a tudatos árulók.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. ami mostanra valószínűtlenné vált. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. 40 L. hogy tényleg ezt teszi. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. M. a télen még nem történik semmi. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. Inkább az a kérdés.

Ha Hitler elfoglalná Angliát. jó ideje mást se tesz. hogy szövetséget kössön. éppúgy átejtik majd Oroszországot. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. Jó példája lesz ez annak. semmi hatása az eseményekre. mint azt korábban Oroszország tette Angliával.P. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. 42 Independent Labour Party . ha sikerül nekik. holott elég csak egy pillantás a térképre. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.L. Amúgy Pétain és társai. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. vigaszképpen azzal áltatják magukat. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének.Független Munkáspárt.. Bármit tesznek vagy mondanak. amikor az I. Nagy kérdés. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. -(28)- . (. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. Érdekes. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. Ezek a mozgalmárok. mint mi Münchenben.maguk sem gondolhatták. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák.

Az még csak megbocsátható volna.) Ijesztő. és továbbra is őrzi függetlenségét. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. 1940. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. ámbár csak némi burkolt fenntartással. (. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. inkább jóváhagyó. méghozzá C besorolással. mint bíráló volt . még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. ha tényleg arról lenne szó. Nem hiszem.) Igaz. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. és az. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. az ennek épp az ellenkezőjét látja. 28... de különben kutyabajuk sincs. Mindenképp biztató. amit sikerült elcsípnem. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra.ellentétben a heves közfelháborodással. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. némi szépségfolt ezen. VI. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. azt ugyanis nem deklarálta. VI.. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. (. elutasítottak.még csak egy múlik rajtuk. 29. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek.. 1940. az a néhány megjegyzés. hogy a sajtó -(29)- . ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta.

Tegnap C.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. hisz maguk is a csokoládé.-t és engem felvidított a gyászhír.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.V. hogy abbéi még bármi lehet. Ma délután az L. vajon próbálkoztak-e már azzal. (. nem is olyan hitvány kompánia. 1940. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. ami elvben tizenkét. C. mindjárt elmondta.-vel és M. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. Kíváncsi vagyok... Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. C. Főként kiszolgált katonák voltak. VI. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. hogy 43 Orwell. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. Így aztán mindazon lapok. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. és nagy éljenzés fogadta a hírt. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. hogy végre a puskák is megérkeztek. Az emberek azért így is lelkesedtek. és eltekintve attól.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. 30. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.D. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. -(30)- . amit valaha is hallottam. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne.

Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb .. majd kidobták a gépből. -(31)- . a szöveget apró betűvel szedik. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni.vagyis a lap közel egyharmada. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek.-ék is rosszallották a dolgot. E. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. holott ők már-már radikális békepártiak. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. hogy napokig még az étvágyam is elment -. 1940. amin végül is kievickélt. (. igaz. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az újságok már csak hat oldalból .) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. hogy már azon is örülni tudunk. Ott hagytuk egy félórára. és nem mozdult. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. aztán E. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. VII. Később. Még M. szintén örült. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. 1. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért.három lapból állnak.. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától.

A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. bár nő a félelem is. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. Mind többen vélik úgy. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. -(32)- . Franco közeli munkatársa. a spanyol anarchisták vezetője. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. 1940. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. VII. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. ha valami ismert személy hal meg. hogy a kormány tehetetlen. 47 Werner von Fritsch (1880-1993).A. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. látván. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. 49 Buenaventura Durutti. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. régimódi német vezérkari tiszt.F. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el.50 közlemény. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. 3. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat.

július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. nem sok meggyőződéssel tették. avagy ha mégis. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. Az a tény. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. 8 rombolót. VII. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 2 cirkálót.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. 1940.lehet szó. hogy csupán a francia flotta feléről . 10. A francia Richelieu csatahajót. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). Arról persze egy sort sem írnak. VII. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. holott nyilvánvaló. 2 csatahajót. 7. mennyire helyénvaló volt e lépés. a napló írása idején liberális publicista. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. a News-Chronicle -(33)- . amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. Oranban és Mersel-Kébirben.1940. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. politikai író. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. 52 1940. elég egyértelműen sugallja. használhatatlannő tették.

semeddig. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. amerikai Mrs. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel.) Gollanz új könyvét. Simpsont és Franciaországba települt át. hogy csak azért hagyják nekik. Windsor hercege (1894-1972). mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. január 20-án lépett trónra. meddig ér el a kommunisták keze. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról.. (. Wallis Simpsont. hasonló feltételekkel. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. úgy veszik.békeajánlatot tesz nekünk. mi több. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. Napok óta nincs semmi hír. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. Számomra hihetetlen. 16.. Sokan vélik úgy. Még az is lehet. Ez után feleségül vette Mrs. mint a cukrot. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. hogy Angliában akadnak csoportok. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. 1940. Újabban viszont minden országban más és más. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. -(34)- . Nemrég még úgy tűnt. az ember sohasem tudhatja. 54 Edward. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. VII. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. a Bűnös embereket. de amikor feleségül akarta venni az elvált. Edward néven 1936. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. VIII. ha csak az nem. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. Persze. a rendkívül népszerű walesi herceg. mint azt korábban én is feltételeztem.

és már csak a fegyverletételt várja. és elnézzük neki. 56 Bizonytalan. 1940. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. VII. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb... hogy Spanyolország bármit. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett.56 azt mondja. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. ahogy előre megmondtam: eljátssza. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. F. Mindez előre látható volt már akkor is. hogy Anglia felé hajlik. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. és ha kudarcot vall. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. ami egyértelműen németellenes lépés. alighanem Tosco Fyvelről van szó. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. talán nem. Talán így lesz. (. így azt. és mi semmit se teszünk ellene. alighanem Frederick Warburg. hogy összeült a pánamerikai konferencia. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. A legfőbb esemény. Mégis. a világ pedig már rég nem hiszi. -(35)- .) Holott pontosan úgy tesz. Még most sincs semmi érdemi hír. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. 22. W. a sok szájhős mind maga alá rondít.küld hadi utánpótlást Burmán át. helyzetünket reménytelennek látja. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. bármilyen 55 Bizonytalan. Ez persze nem olyan ígéret. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. ami egy következő kormányt is kötelezhet. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. nyilván a németek számára.

D. VII.300. melynek állítólag már 1.mennyiségben importáljon. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. és új neve: Home Guard. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától.) Sokan már bánják. bár az is lehet. 58 Azonosíthatatlan személy. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. azzal. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja.. mivel utálta Chamberlaint . 25. Ha tényleg így van. rendre visszautasította az ajánlatot. Persze meglehet.-t. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. Az L. -(36)- . Sokan rebesgetik. majd a németeknél.V. hogy L.D.. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. felhagyott a toborzással. azaz Polgárőrség lesz. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L.58 is ugyanezt mondja magáról. csak féltékenységből és intrikából dacol.000 tagja van. 1940. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. ám az.. (. 1940.D.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. hogy csak tartanak tőle. ámbár ez nem is oly hihetetlen. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.57 Én legalábbis nem hiszem.V. 28. Az olasz sajtó is ezt írja. VII. G. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. hogy összeállna a Tory klikkel.

brit állampolgárságot sosem szerzett. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. Amerikában született. Így tesz a francia sajtó azon része is. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. Furcsa. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. bár senki se tudja. Szélsőséges nacionalista. a Brit Fasiszta Unió vezére. aki szerint Hitler nem igényli. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. 59 William Joyce (1908-1946). amely német befolyás alatt áll. kinek a nevét folyton elfelejtem. kis baloldali pártokról. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. kommunista. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában.csakugyan nácikollaboráns lett. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. 62 Gaston Bergery. majd fasiszta politikus. 60 Sir Oswald Mosley. valójában miért. noha egész életét Angliában élte le. Emberem azt állítja. aki utóbb . -(37)- . akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. hisz jól tudom. Az apró emberke. szélsőjobb. akit később internáltak. 61 Jacques Doriot (1898-1945).

amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Wells jól ismeri Churchillt. de az újságok azt sejtetik. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. ahogy egy szovjet komisszár. VIII. (Sajnos elég gyatra volt. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Úgy látja. és különös gyengéje. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. ami talán arra is fényt vet. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. G. Wells. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. mit miért csinál. hogy ezek az emberek. vagy hogy karrierista lenne. nem hinné.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. de a pénz nem érdekli.1940. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. ha elveszítjük. 8. szerinte rendes fickó. és nem igaz. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. H. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Mindig is úgy élt. Perim most a legfontosabb. s azon a feltevésen alapul. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. hogy csak a maga hasznát lesi. Eddig még semmi hír. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . Megindult az olasz támadás Egyiptom. Úgy véli. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. a franciákat viszont eléggé leszólta. Megkérdeztem.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

. Hosszan beszélt a polgárőrségről. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. s azzal szépen visszaaludtam. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. tábornok tartott.nyilván az -(42)- . Azt mondják. hacsak nem akarjuk. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. VIII. ez pedig igen veszélyes lehet. Hajnali három körül légitámadás volt.másokat kapok rajta. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. Tegnap este elmentem egy előadásra.. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. amit mielőbb meg is kell tenni. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. átszervezik a légiriadók egész rendjét. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. hagyják félbe a munkájukat. Ez nem csupán azzal jár. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. 23. Azzal kérkedett. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. amit . Megvetően mondta. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. 1940. nem kétlem. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. hogy ő bizony nem sok hasznát látja.

Az oktalan pára nem képes eldönteni.. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. (. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. és azt is: miért. kik miatt. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. (Greenwich) Azt hiszem. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. Ettől talán észre térne a jónép. és megpendítette azt is.. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. s hogy milyen szánalmas ez az egész. hogy az ország végromlás előtt áll. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. 26. mire egy tehén jól oldalba döfi. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. 1940. Ahogy elnézem.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. hogy a trágya nem ennivaló. egy életre megtanítva arra. VIII. hogy valami nincs rendjén. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. hogy ízlik neki vagy sem. -(43)- . Legfőbb ideje. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. kivénhedt hadfiak. Tegnap azon tűnődtem.

máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. Ma reggel mégis. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. Máig emlékszem arra a kettőre. és halálra váltan nyomban felriadtam. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. hogy egy bomba robban mellettem. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. (. s ahogy eddig is. VIII. E. 1940.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. de olyan pokoli robajjal. és mindaddig. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására..-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. A bejárati ajtóból néztük.) Elég nagy robbanás volt. asszonyság. próbálják eltussolni.. Világos. azt álmodtam. amit Huescánál dobtak le. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. hogy a házak beleremegtek. A -(44)- . ám azért nem annyira rettenetes. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. Talán egytonnás bomba lehetett. (. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. 29. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. Hallottam..először igazán közelről a bombák hangját. míg ezek jó ha feleakkorák. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem.. amibe a föld is beleremeg. ha bármi fontos létesítményt találat ért.

régóta ezt várják. Sosem gondoltam volna.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. tábori szalmaágyamon elnyúlva. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz.P. VIII. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. szerkesztőjével. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . s én feküdnék kényelmes.-vel. XI. és aknagránátok robbannak köröttem. 1940. ha elég távoli.P. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. hacsak az ember nem sejti. Amerikában is.. 23. 1940. hogy nem érdemes sokat törődni velük. s lám. H. erős robbanást hallottunk. Félálomban. fegyverzajt hallok.-vel éppen csak megjegyeztük. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. 1940. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. minden fedezék nélkül. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. A légiriadók egyre kimerítőbbek. márpedig az emberek itt is.) Tegnap lefekvéshez készülve. mégis így lett. Akkoriban rendre azt álmodtam. vagy túl közeliek a becsapódások. lidérces emlékeim. -(45)egy ha ... mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. E. 16. 24 órára rendszerint 5-6 esik. 31. a . a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. s nemigen látja. könnyen álomba ringatja az embert.. hogy nyílt mezőn fekszem. A monoton fegyverzaj. XI. (.a nácizmus. és máris aludtunk tovább. azzal a megnyugtató tudattal. Általános a vélemény. hogy hidegen hagy. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza.

vagy inkább próbáljunk békét kötni. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. Ld. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. egyébiránt biztosra veszi. 2000. Halifax és Simon védelmére kel. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. hogy . Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. ám ekkorra már mind a szűkebb.. Mindaddig.. öt éven át tartó küldetést. H.P. kényes. kulcsfontosságú. brit tájékoztatási miniszter.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.” Ami. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. mint vállalni a Hitler elleni harcot..71 és társai titkon alkura készülődnek. Habár a . Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. amikor Franciaország elesett.-t. A második világháború című művében Churchill 1940. kijelentését. válasza: „Ugyan már. az összes brit lapot figyelmeztették. bárki képes könnyedén elhitetni. ha tényleg igaz. igaz is lehet. P. Európa Kiadó. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. és „becsületszavát” adta nekik. úgy tűnik.P. -(46)- . H. hisz minden a tálaláson múlik.” 72 Alfred Duff-Cooper. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. tartok tőle. májusi kormányát tárgyalva Hoare. még nem cenzúrázzák..P. szerint. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. hogy nincs más hátra.

a sajtóosztályt vezette. Wallis Simpson.74-vel. Azt mondja. C. és élt már nálunk korábban is. S. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. mint azt itt képzelik. angolbarát. Edward . VI. korábban diplomata. Laval kormányzása76 idején C. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. 74 Piene Comert. jól ismeri Angliát. úgy tűnik. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. 75 Mrs. szerint. XI. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat.. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . C. Persze itt. jóslatai. C. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. Szerinte VIII. egyetlen európai se hitte volna. és eszébe se jutott panaszkodni. Laval 1935-ben azt mondta neki. aki ekkor már a windsori herceg . melódiája: monoton Tegnap C. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. Különben C.felesége volt. Meglepően jókedvű volt. mégsem váltak be. Mindig is azt hittem. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. és úgy véli: Anglia nagy előnye.utóbb VIII. Angliában mindenki tudja. hogy államformája királyság. igaz. bármi tehetséges politikus Laval. 28. Edward végül is Mrs. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza.. 76 Lásd az 1940. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. 1940. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. Nos. Franciaország eleste után Angliába emigrált.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. francia újságíró.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. a France szerkesztőjével ebédeltem. Olaszország viszont valódi erő. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást.

. a halottak száma 550. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. a sebesülteké ennél jóval több volt. a tüzérségi tűz elől. bár azt nem árulta el. s legalább negyed részük földig rombolódott. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. aki nemrég érkezett Lengyelországból. teljesen tönkrementek.. 8. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. november 14-én szenvedett légitámadást. amelyben 500 repülőgép vett részt. (. XII. miként sikerült átszöknie. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.000 gyújtóbombát dobtak a városra. víz.) Azt mondja. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. A közüzemek. (. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. mindenki amiatt aggódik. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült.) Beszéltem egy férfival. mint korábban Balbo halálának. Ugyanúgy örülünk neki.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. és ami még rosszabb. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. -(48)- . Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. 1940. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. XII. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat.. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940.. Meséli. A német források szerint mintegy 30. villany stb. 1.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta.

hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. I.” 1941. 2. Több mint mulatságos. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. 1940. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. inkább a félbeszakított alvás.segítségükre sietnek. akár a manna. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. XII. 29. rendre azon kapom magam. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. Az a múlt heti újsághír. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. s a csengő sem ép. amíg a bombázás alább nem hagy. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. hogy hibbant kis versikéket faragok. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . A bombázás legszörnyűbb. Idézet egy újságcikkből bombák. Az a hír járta. nappal közrendre felügyel. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. nem annyira a bombáktól rettegve. Az esszében azt írtam. kezdeti szakaszában.

1941.. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. a Konvenció a második front megnyitását sürgette.Isten látja lelkemet. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. I. -(50)- . Így azután én lettem nevetséges. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. aminek igen örül. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét.” 79 Büntetés. és Orwell úr aligha sejthette. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. tényleg örülök. úgy véli. olyan időszakban. majd 1942-ben beszüntette működését. 22. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. hogy ezegyszer tévedtem.hogy nincs valami nagy véleményem róla. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . és minden érintett szíves elnézését kéri.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. magasabb béreket. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. 1941 júliusában. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. s talán joggal. német. de nyilván erre sem kell várni sokáig. nem sokkal a franciaországi események után. bár .. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. . hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük.

És lám. hogy „hagymáztam”. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . de normális helyzetben eszembe se jutna. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. ezrével vannak ilyenek. és meggyőződésem. teljes szívemből kívánom.csak arra való. -(51)- . Keresztények és a kommunizmus. ahogy megcsókoltam. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. a POUM82 betiltása után. A helyért ugyan nem fizettek. Az utca tele van a plakátjaikkal. spanyol köztársasági párt. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. először tettem ilyesmit életemben. már az is erősnek tűnik. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Szovjet erő.a következőket írta: „Óhajtom. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Igaz. Az ügyeskedés menten beindul. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. vagy valami hasonló). hogy „Éljen a POUM!”. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. hogy tudja mindenki. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. pedig több mint hat órával azelőtt történt. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. 1931-66 között Canterbury érseke. aki amellett. Barcelonában pedig. hogy „Chamberlainből elég!”. E. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. A minap. újabb defetista manőver. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. nyomban megérezte rajtam. akik nem képesek átlátni. Művei. Mindenesetre tény. Úgy tűnik.

között volt betiltva. június 21-én foglalta vissza. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. J.108 sor. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. és betiltották a Daily Workert84.az ébresztőóra. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. I. 26. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. A Daily Worker és a Week85 betiltása .000 hadifogoly! ) .2 sor. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. A német Afrika Korps 1942. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. s a többinek is hasonlóan felment az ára. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. és 1942. stb. Erwin Rommel tábornok vezetésével. mire Mrs. boltjába betérve megjegyeztem. J. amint két nő arról társalog. -(52)- . és megütötte a fülem. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. Másnap reggel Mrs. hogy „már nem tart soká” stb. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. szeptember 6. január 22-én vették be a brit csapatok. 1941. mivel érezni. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). 84 A lap 1941. január 22.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . -(56)- . homályos és rossz szagú. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. Wallington. Az elmúlt napokban az a hír járta. Bár dúl a háború. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. néhány téli viola bimbózni kezdett. G. III. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. 4. III. hogy „valami készül” a Balkánon. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. Én mindenesetre váltig állítom . Az altemplom nem egyéb. 3. 1941. hogy még mindig sokkal rosszabb. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. s ilyenkor látja. ha elég meleg lesz). 1941. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. még a lapok is pedzegették. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak..bár jól tudom. III.. s a hóvirág is most a legszebb. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes).küszködött. legalábbis ezen az éjszakán nem. Tegnap este G. Korábban ugyanis épp azért gondolta. és a többiek mondták is. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. 14. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. hogy visszatérhetnek Londonba. kevesen értenek egyet velem -.

Túl veszélyesnek tűnik. miközben támogatta a királyság intézményét. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához.van. elhárította a segítséget. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. Katonai diktatúrát vezetett be. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. előbb ismernie kellene. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. attól tartva. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. a német támadás már április elején megindult. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. Ahhoz. vagy legalábbis azok jó része. de alighanem inkább a Szueziről van szó. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. 95 A szövegből nem derül ki. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. hogy küldjenek tíz hadosztályt. egyben meghagyva neki. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. 1935-től görög miniszterelnök. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. mi történne. hogy milyenek a szállítási eszközök. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). arra kérte az angolokat. amit az olaszok elvesztettek. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. Mindenki ezen tépelődik. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. Elképzelni is szörnyű. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. -(57)- .

Mint írja. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hogy nem tudunk. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). mivel annak bizonyságát láttuk benne. éppúgy. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. Én mégis azt tartom. Az a baj. 97 Stefan Haffner. ha most veszni hagyjuk Görögországot. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. hacsak azzal nem számolunk. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. -(58)- . csakúgy. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. Ő maga nem volt zsidó. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. mint Norvégiában. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. elképedt azon. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. Sok német. akivel beszéltem. Másrészt viszont. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. ha netán tudjuk.hadisikerekkel. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. Ugyanakkor. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. csak a felesége. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. mint az. amiért hagyjuk. egész Európa rajtunk röhög. antifasiszta újságíró. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit.

de csak egy gépet lőttünk le. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Greenwichre igen sok bomba hullott. titkos fegyvert is rebesget. aminek használatát a brit légierő 1941. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével.98 1941.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. 20. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. -(59)- . Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. s a szóbeszéd holmi új. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. minden előzetes propaganda nélkül. éppúgy. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. ami azután a bombázókra tekeredik. június 17-én jelentette be. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. végre pompás alkalmunk lesz rá. úgy hírlik. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. mint az indiai rádzsák körül.itthon és Amerikában egyaránt. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Kérdés. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Ijesztő lenne. Ám a szokásos álszent. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . Ez hát az európai nézőpont. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. III. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. de tetszetős érveket máris hallani. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt.

mint azelőtt. Bárcsak tudhatnánk.. A Greenwich templom lángokban állt. Visszalapozva e naplóban.csapódott be.. Fölöttük tombolt a tűz.: „Betört az ablak. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. amit persze nem engedhetünk meg. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. és kevesebb közéleti eseményt említek. és társaik tényleg árulók. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. hogy . az író nővére. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. szakadt a víz a nyakukba. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. hogy megtartsák a búzát.. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. -(60)- . Úgy tűnik. ami megingatná a Pétain-kormányt.-vel99 telefonáltam. mondjuk. A németek ugyan engedik. majd nagy csörrenést hallottam. de senki sem mozdult. Én: „Mi volt az?” E. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. semmi jele annak. Úgy tűnik. avagy csak elképesztően ostobák. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. amit küldünk. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. ez akkor sem jó így a franciáknak. látom. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.. amikor E. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. És miközben mi mindent megteszünk.

hisz ez idő szerint még az sem világos. Számomra nem volt újdonság. s ha így teszünk. kényszerítő intézkedések híján. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. a Női Légierős Tartalékosok stb. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. akik Churchillért meghalnának. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. 23. a légierős kadétok. mint eleddig. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. nemigen számít. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Még szerencse. ez pedig az éhínség.A legrosszabb még hátra van. Ha elfogadjuk az államot. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. amit mi tényleg nem ismerünk itt. elfogadjuk a háborút is. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. hogy gyermekei azért éheznek. III. akik érzésem szerint nem valódi hívők. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. hogy igenis vannak. valahányszor azt látom. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. akkor biztos. a gazdagok pedig. sokan ezt teszik . éppúgy élnek. Miként lehet ezt elfogadtatni. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. mi a célja a háborúnak. Még ma sem képesek felfogni. 1941. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . stb. hogy a püspökök megáldják -(61)- .általában olyanok. Angliában.

ami éppoly hatásos lehet. és segíts. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. az ellenségnek is vannak indítékai . milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. Eddig úgy tudtam. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. Persze az is lehet. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. Az egész azon az elemi érzésen alapul. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. és jó útra térhessenek”. add. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. mint a németek. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. mert mi jobb emberek vagyunk. ha az emberek látnák. így aztán helyénvaló. hogy imádkozunk érte. Holott bizonyos helyzetekben. -(62)- . Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. Talán az a félelem diktálja mindezt. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. hogy valójában nem is gondolják végig. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. III. 24. hogy megbánják gonosz tetteiket. mint egy. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben .amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. a keresztény meggyőződés azt tartja. úgymond.az ezredzászlókat. Egy szó sem esik arról. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. Azért várjuk el. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. hogy netán csökkenne a harci elszántság. 1941. hogy Isten bennünket segítsen. nem vagyunk különbek ellenségeinknél.

kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. mikor kivonultak Bengáziból. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. és ma jelentették be először hivatalosan. érzékelhető hatása. a műszaki leírások alapján. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. nincsenek például fegyvereink. Rajzok készülnek majd.000 ember életébe is kerülhet. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hogy Görögországban 150. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. bár Hitler még így is jól járna.csatahajókat. Tovább tisztázódhat a -(63)- .000 főnyi brit sereg állomásozik. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hogy nincs az az erő. Tehát megoldódott a rejtély. bár ezt már akkor sejthettük. Azt hiszem. hisz általános a vélekedés. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. hogy valamivel ellensúlyozzák. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. IV. 1941. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. Felteszem. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. és legalább három hétig kitart. így valószínű. s így szükséges. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hogy egy sikertelen megszállás 100. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. mint akár több ezer légitámadás. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. Tegnap Belgrádot bombázták. ez alighanem így is van. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. 7... az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Közben hallani.000 vagy akár 500. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. Ám ennek nincs közvetlen.

s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. hogy beleszorítják őket a tengerbe. Persze. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. Szinte látom.. most hirtelen rájönnének... 102 A matapan-foki csatáról van szó. és küldenek-e követet a császári udvarba? (.helyzet.. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Etiópiát mindenesetre elvesztették. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. A britek-minden veszteség nélkül . Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. Mulatságos lenne.. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt.elsüllyesztették a Zara. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.) Egyre kevesebb a munka. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. katonai szakíró. )Immár világos. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. (. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. A legjobb esetben talán még szűken vett. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. -(64)- . hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. ha az ember 2-3 évre előre gondol. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . (. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak.. Nem tudni. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak.

hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. . mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért.103 bestsellerét. csak sajnálom. Például az. Állítólag Francis Beeding. de tudván. hogy ejtőernyők. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. s ez rendre azt igazolta. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként.O. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. ez szeptember 7-én volt). az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. elszalasztották az esélyt. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. of Information -(65)Tájékoztatási . hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. pontos. 1941. „hősies” stb. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. hogy pár napig nem is lehetett kapni). hogy nem volt annyi eszük. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. 8. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. a regényíró állította össze. IV. Most olvastam épp az M. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. Emlékszem. hogy olyasvalamit hozzanak létre. tényszerű ismertetőt. mint „dicső”. s igen nehezemre esett. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. Rosszabbat vártam. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium.I. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani.

és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. de az óriási tűz engem is megbabonázott. egy darabig onnan néztük a tüzeket. hogy győzelmet arat. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. még ki is mentem megnézni. egyszer csak megszólalt: . lángol-e még. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket.A kapitalizmusnak vége. Később. Rajtunk az ítélet. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. Aznap éjjel. majd így szólt: .Akárcsak Madrid. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. de más fronton még várható. -(66)- .105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. aki az ablakban ült. . Kimentünk a tetőre.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Én mindenesetre nem így éreztem. Most jön Austerlitz. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. miután a németek láthatóan elálltak attól. Hugh Slater. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában.Ez volt Trafalgar. hogy felébresztettek a robbanások. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. azt mondtam Fyvelnek: .

hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. amíg lehetett. IV. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. Ez is igen baljós előjel. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. hogy kivontuk csapatainkat. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. A tegnapi lapok megírták. Hol van már az az idő. és Görögországba küldtük őket.persze nem volt egy darab se -. Csak erről beszél mindenki. ha a görögöket cserbenhagyva. 9. 11.106 Ma este igen rossz hír érkezett. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . legalább kettő jut minden századnak. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak.gondolom. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. A nagyokosok szerint ahelyett. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. 1941. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. amikor rosszul áll a szénánk. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. IV. A közlemény súlyát az mutatja. s amikor megkérdeztem. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. hogy egyáltalán kiadták. a Balkánról alig esik már szó. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. 1941. kapunk-e gépfegyvert. -(67)- .

. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. Lehet. -(68)- . csak sokkal lassabban. Nem hinném.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. csak éppen nem adhatják tovább. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Úgy látszik. amely alig különbet. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . a köznapi ember számára kevésbé érthető. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. ami némi reményre jogosít. IV. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. hogy a politikai helyzet javulni fog. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. azt látom. mint gondoltam. Semmi hír . Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. Akivel csak beszéltem. de ez más lesz. IV.. vagy legalább egy részük.. de mégis. se Líbiáról. most is zajlanak. és a Sunday Express. 13. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. azok a forradalmi változások. Isten tudja. micsoda szörnyű állapotok lehetnek.1941.se Görögországról. Ahogy visszalapozok a napló elejére. hogy még mindig érvényben van az utasítás. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. amelyekre számítottam. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. Az egyetlen. amely még ezeknél is pesszimistább volt. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. Az a két újság. 1941. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. abbahagyom a naplóírást. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. mely igen sötét képet fest a jövőről. 12. francia hajókkal.. mind lehetségesnek tartja. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. és megszilárdul a helyzet.

míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. micsoda szedett-vedelt társaság ez. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. Connolly mondta egyszer. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. hogy létszámuk aránylag csekély. de már sokkal kevesebb van belőlük. 14. aki jól ismeri Dél-Afrikát.Olvasom a bejegyzést. D. és elvágták a tobruki angol csapatokat.. Megrázó hírek. nem tűntek el. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. 1941. Nagyon igaz. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. bár ezt Kairóban107 még tagadják. mások azt állítják. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. IV. Mindjárt feltűnik. az utóbbi a valószínűbb. s az is erősen hihetőnek látszik. A németek az egyiptomi határig nyomultak. míg december 4-én megérkezett az erősítés. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. -(69)12-én hamar akció végül . mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. csak éppen a tempóját nem. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. Azt hiszem. de Tobruk kitartott. Persze. döbbenten láttam. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. arra számítva. mint a középosztálybeliek. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. amit a reklámokról írtam. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot.

Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés.Jaj. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . 1941. Görögországról semmi hír. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. anélkül. mi is történik. éppúgy.persze csak fokozatosan. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. ha én nem kérem. és mivel kissé késtem. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. melyben az oroszok megígérik. Ha nem így lenne. tudja. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. hogy kivonulnak Kínából . Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. igen nehéz elképzelni. nem figyel rá senki. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. leszámítva azt a jelentéktelen esetet.. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. A másik pultnál meg szól a gramofon. mit mondtak be korábban.úgy tartja. IV. . 15. megkérdeztem a tulajdonosnőt. akkor máris megérte. hanem azért. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. Mindez akkor. hogy beismernék. drága uram.. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót.

Barnsleyben voltam éppen.Én még csak le se hunytam a szemem! . és miután hallottam a hírt. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. John’s Wood-i temetőt találta el. és E. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. amitől már régóta tartok. -(71)- . aki rendesen tudott volna aludni. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. Igaz. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).bizonygatja mindenki. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. francia) . valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. IV. A szombat éjjeli „blitz” még ide .vidéket. Ez volt az egyetlen reakció. Az utcát mindenesetre lezárták. . betértem egy kocsmába. is ugyanezt mondja. 1941. 1941. Egy másik a St. hogy egyszer bekövetkezik. Emlékszem. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét.” (Parlez vous. és a mentők is ott várakoztak. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. többeknek megjegyezve. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán... Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. de azért E.70 km távolságra! . 22. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Az ember már-már úgy érzi. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. 17. Ma reggel. Senkivel sem beszéltem.is 108 „Mondja csak.. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. IV. Persze.. ez képtelenség. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Persze.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. Két-három napja újra Wallingtonban.

Furcsa lenne. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén.elhallatszott. Churchill a minap azt mondta. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. Engem legfőképp az zavar.. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. Ha az újságok híradásai igazak.. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. stb. is beleértve. Amióta itt vagyunk. hogy sikerül majd. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. amit kell. minden még ezután megírandó cikkemet. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. Még nem tudni. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. -(72)- . fanina felé. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. rádiójegyzetemet stb. minden bizonnyal hamarosan várható. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. mint a kéve. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. mi pedig lekaszáljuk őket.” Kíváncsi vagyok. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. megalapozott volt. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. Olyan ez. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. hogy 109 Orwell gyanúja. Churchill kezd úgy beszélni. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. vajon azt teszik-e. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. Athéntől kissé északra. hogy a németek nem hullanak úgy. nem így lesz -. Gibraltár megtámadása. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket.

hogy ellenállnak-e a németeknek . IV. hogy a görög hadsereg. hány emberünk van ott. 1941. Mindössze annyit lehet tudni. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% .Ausztrália: 13.a hülyébbnél elháríthatnád.55%. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. a görögök visszavonulóban vannak.ÚjZéland: 13. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. milyen hadállásokban.110 Mindaddig.mindez még hasznos is lehet. 23. és így tovább. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. Különben sejtelmünk sincs. hogy ne álljanak ellen. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben.8%-a származott az Egyesült Királyságból. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. 24.1%-a Ausztráliából és 19.55% . így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.1% Új-Zélandból. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. A Daily Express burkoltan arra célozgat. Az oroszoknak dönteniük kell. hogy mennyire tudják tartani magukat. -(73)- . hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. Eszerint az elesettek 55. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. IV. 25. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. 1941.

A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. bár azt hiszem. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. 1941. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát .111 Gondolom.az ára -. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. V. most mindenféle hússal üzletel. C. IV. 1941. IV. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. avagy tétlenül elnézik. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. csak kutyaeledelnek. de bármelyiket választják is. 2.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. mert nem volt mivel etetni őket. Milyen kár. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. 28. -(74)- . körülbelül 30. 25. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. Tegnap eljött hozzánk egy ember. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. hogy nem képes. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. ami tényleg magával ragadta az embereket. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál.. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. vagy esetleg a harmadik. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. nem akar.

újabban az egész cég erre állt át. felszerelésük jó részét és 12. Mesélte. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. s úgy hagyjuk el a porondot. az ausztrál kormány egyik minisztere. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. valójában 55. mint arról korábban tájékoztattak. Mint mondja. és hét-nyolcezren estek fogságba . 3. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. úgy látszik. ahogy a tűpárnát tartotta. V. mindenféle volt közöttük. gondolom. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. Katasztrofális.000 járművet vesztettünk.ez egybevág a német hadijelentésekkel.. amiben mindent odaígérünk nekik. A hajókról nem esett említés. mint a bútorhuzat. az is ugyanúgy készül. politikus. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. Hátrahagyták összes tankjukat. 1941. miután bejelentették. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. hogy kevesebb katonánk volt ott. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. mert folyton csak fegyvertokokat szab.000-re teszik. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt.tisztes ábrázatú.000 ember. mint az íj és a nyílvessző”. de ez számunkra nem gond. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.000 embert. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése.000 körül. aztán egyszer csak halljuk. ügyvéd. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. nyilvánosan kijelentette. Persze az is lehet. A veszteség állítólag 3. -(75)- . hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. 113 Sir Percy Spender (1897-1985.. majd elnöke lett. Spender113. mivel úgyis megegyeztünk. 8.112 Azt mondják.

Érdekes. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. Iránban mozgósítás van. amiben igazán hiszünk. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. folyton az az érzésem. apa. csak annyi bizonyos. nincsenek fenntartásaink.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. Előre látható. anya. mit fognak tenni. Ha olyan ügyért harcolunk. ami nem túl jó jel. hogy balul üt ki. 6. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . ami ezt a taktikát sikerre vihetné.csupán azt jelzik. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. 1941. Sosem tudni előre.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. ha csak a puszta harcról van szó. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. a kicsik sorban fekszenek. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. meglepő látvány tárul a szeme elé. s menten elgyámoltalanodunk. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Valahányszor csak elképzelem. A tiszta. gyerekek.és azt hiszem. A semleges államok megtámadását illető aggályok . ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. mert hiányzik az akarat. akár a nyulak. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. pusztán azért. Főleg a fiatal házasok ilyenek. Békésen alszik mindenki -(76)- . A törökök felajánlották. Itt-ott nagyobb családokat is látni. ám biztosan valami rosszat jelez. V.

114 Vjacseszlav Molotov.az erős lámpafényben . hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. s hogy mindenki maradjon a lakásában. Nyilvánvaló. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. hogy a mi házunkat találták el. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. meredek. az egyik. égre szökő lángokkal. valami raktárépület lehetett. Felkapaszkodva a tetőre. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. külügyi népbiztos. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. de úgy tűnt. kintről valaki kiabált. Immár bizonyos. V. tőlünk nyugatra. hogy épp benne voltam egy házban. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. mintha viaszbábuk lennének.a kicsik hanyatt fekve. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. kiváltképp nagy volt. de megmaradt alelnöknek. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. ez az első diplomáciai lépés. 1941. E. Az éjjel komoly légitámadás volt. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. -(77)- . amikor találat érte. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. Az elmúlt napok legfontosabb híre . hogy az oroszok bejelentették. Gondolom. Lefelé menet közölték velünk. ez az első eset. 11. felkelt és kinézett az ablakon. s a szobában sem keletkezett kár. netán mindkettő ellen. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. hogy mindez német nyomásra történt. A füst csak igen lassan oszlott el. Az ablakok épen maradtak. melynek üzenete nem egyéb. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. 1941-ben leváltották. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba.

Elmentünk D. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. és talán nem lesz módunk visszajönni.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst.Igen. Magunkra kaptuk a ruháinkat. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. akik teával kínáltak. amit a legfontosabbnak tart. Ilyenkor az ember azt viszi magával. amint kiabál valaki: . s én csak utólag döbbentem rá. milyen sötét lett az arca. s láttam. hogy a folyosón nem lehetett látni. csupa korom vagyok én is. gondolván. Később megjegyeztem E. hogy menjünk ki. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. Hallottuk. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe.Talán azt hiszed. mire ő visszakérdezett: . teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. -(78)- . hogy tényleg ég a ház. és a bent lévő autók kiégtek. Később kiderült. amit hónapok óta őrizgettünk.-ékhez. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel.nek.

Darlan116 Sztálin. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. 13. Még csak ötletem sincs. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Alfred Hornként mutatkozott be. remélve. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. a Führer helyettese. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. iraki nácibarát miniszter. Franco . V. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Utóbb többször is felmerült. 1941. Irak. május 30-án Iránba menekült. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). és Rashid Ali 1941. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. Szíria. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. Hitler közeli barátja. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Egy hónappal később rövid harc. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Az egész ügy merő rejtély. Churchill nem akart tárgyalni vele. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt.1941. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. továbbá mindazon térségek neveit. bejelentvén hogy Hess megőrült. Spanyolország. aki 1941. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. Rashid Ali117. Csak azt tudom.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118.

és fegyverhiány (repülők. legalábbis szerinte . Az ember kezdi azt hinni. Persze. talán még Amerika is. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. Churchillnek és társainak az lehet a terve. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. már akkor. -(80)- . néhányan bekiabáltak: „Szégyen. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. hogy mindent veszni hagyunk. Szíria. vannak még emberek. ha kiderül. amikor nem vettük be Dakart. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Úgy tűnik.tolni. hadihajók stb. Tangert és Szíriát akkor. nincs esély arra. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Tanger. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. hogy nem fog sikerülni. Az egész világ ellenünk van.könnyedén be lehetett volna keríteni. mi biztosan el is toljuk. lesz titkosrendőrség. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. amikor még megtehettük volna. hogy ez már-már törvényszerű. hogy ember. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. a Kanári-szigetek. Ezzel szemben a valóság az. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. a lakosság fele pedig éhezni fog. akik meg tudnak lepődni azon. hogy ez történik majd.) miatt Dakar. a Kanári-szigeteket. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. szégyen!” Úgy látszik.

hogy így van. 17. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. 25. Lehet. 1941.600 brit. és milyen a fegyverzetük. hogy hány ember védi is a szigetet. légvédelmük szintén gyenge volt.540 ausztrál.960 brit. A brit -(81)- . kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült.1941. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. így azt. mint Angliában. Szíriáról. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. Valaki megsúgta. 24. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. 10. új-zélandi és ausztrál. egy repülőgép-anyahajó. (Liddell Hart szerint összesen 28. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. szervezetlenek voltak. Ezt az arcátlan. Darlan nyilatkozott. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. ha Kréta csakugyan próba. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. V. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. majd ejtőernyősöket vetettek be. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek).700 új-zélandi és 6. V. A német légitámadás május 20-án indult. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. Ha csak 10-20. V.300 görög. Mindenki Krétára figyel. Úgy tűnik. 21. még úgy is. és majdnem ugyanannyi görög volt. 1941. hét cirkáló.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Irakról semmi hír. csak végre ismernénk az alap tényeket. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. 7. Három csatahajó. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket.

a mentegetőzés.500-at mentettek ki. 1941. 31. annak tagadása. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. hogy hányról is van szó. 1941. ebből 2. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni.olvasni. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést.bár még jobb lenne azt hallani. VI. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. 13. és 14 gép védte Szuezt. A brit csapatok Bagdadban vannak . 122 A 42. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. 1. Kivonulunk Krétáról. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. Az. Arra sincs magyarázat. és csak utána az etiópot.500 Krétán szolgáló katonából 16. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. V. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. -(82)- . bár rideg. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben.000 görög volt. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak.

hogy semmi értelme Ciprust védeni. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. Ebből nyilvánvaló. tank és repülőgép. valamint a Greyhound.714 halott és 2. számos légvédelmi ágyú. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja.376 ausztrál és 2.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Hereward.996 új-zélandi). Most.000 ember. Student tábornoknak. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. S mindez teljesen hiába. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. abból legalább kiderülne.000 brit tengerész esett áldozatul. Hitler eleinte habozott. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. aminek vagy 2.500 sebesült. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. Szíriára. márpedig ennek semmi jele. Ma reggel jött a hír.000 embert kellett elszállítani. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.583 embert vesztettek (ebből 8. VI. Pár nap 123 A Calcutta. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. 124 Szíriába. A teljes veszteség várhatóan 10. A híradás nem felelt meg a valóságnak. -(83)- . A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Összességében a szövetségesek 16.. hány kereskedelmi hajó. mint azt a sajtóval tudatták. 20. hogy Kréta kiürítése megtörtént. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. 3. Szuezre vagy Máltára csapnak le. A német veszteség: 3.. azt mondják. 1941. 3. Miként K. Fiji és Gloucester cirkálókat. A britek arra számítottak. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák.200 brit.

amelyről. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. 1941. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. -(84)- . két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. 1941. 14. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. VI. s eddig még senkivel se futottam össze. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. hogy talán az egész manőver nem más. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. ha csak elkerülheti. 8. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről.múlva már nyilván késő lenne. mint puszta blöff. nem fog háborúba keveredni a németekkel. úgy lehet. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. történetesen az Anglia elleni invázióról. A közeljövőben. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. 125 Stafford Cripps. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. úgy tűnik. VI. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk.

Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. VI. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. és ezzel. Napok óta rendkívüli a hőség. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. 22. 19. 1941. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. hogy ez „jól jön nekünk” .persze csak akkor.ámbár azt hiszem. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. VI. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. s megállítottak három finn hajót is. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. -(85)- .126 1941. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul.1941. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Rendkívül izgatott mindenki. Mindez nyilvánvalóan jelzi. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. Az jutott eszembe. hatalmas közönség előtt. 20. VI. ez a jutalom. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. ha nem is tudják megállítani. Íme. Általános a vélekedés. Nyilvánvaló.

ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. 23. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. akik nem bánnák. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. A legrosszabb az az egészben. amíg leszámolnak Angliával. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására.ha nem is sokan – a gazdagok között. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. a légierő és a flotta legénységét. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. Mit gondolnak vajon ezek. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. úgy vélem. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. 1941. úgy találtam. hogy őszintén ajánlja a segítséget. miként hatna. bár lesz annyi eszük.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. mint a baloldali pártokat. hogy gyorsan véghez tudják vinni. bár igen meggyőzően hangoztatta. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. Persze akadnak néhányan . Churchill. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. ha nem lennének biztosak benne. VI. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . ma igen jó beszédet mondott. csak úgy.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. sőt magukat az oroszokat is. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat.

elfogadnák Hitlert vezérüknek. éppúgy összerogynak majd. Azon múlik minden. s még azt is meg merem kockáztatni. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. mint az első háborúban. Meglátja. mi több. hogy ennek maga Sztálin a feje. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. s újra támogatják a nácikat. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. a kommunisták. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani.000 font jövedelemből élők. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Kétségtelen. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Három éve még az évi 1. úgy hiszem. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Egykettőre hazavágják a nácikat. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. az esetben érdekük. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Persze nyomban hangot váltanak majd. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Orvos (külföldi. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Tíz -(87)- .

míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. itt most nem állnak fenn. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. E szerint bevették Lemberget. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. hogy szamovárt áruljon.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. Már egy hét múlt el. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. többféle magyarázata is lehet. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Nem tudni. Mindenki arról élcelődik. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.még ha lesz is némi „húzd meg. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. hogy a németek azért kiváló katonák. s alighanem elfoglalták Litvániát is. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. Hisz azok a politikai viszonyok. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. -(88)- . hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. Állítólag túlszárnyalták Minszket. A leginkább mértéktartó vélemények szerint.. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. 1941. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. (. 30. ereszd meg” -.. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. Akárcsak az emigráns fehérek. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. VI. Az esetben.

amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. melyben egyértelművé tette. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. Churchill beszédének méltó párja. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. A felek vállalták. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. 1941. -(89)- . A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. s mint ilyen. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. legalábbis e pillanatban. VII. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Mindenesetre elég sok időbe tellett.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Sztálin rádióbeszéde nem más. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. 3. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. amelynek nincs angol megfelelője. jóllehet formális szövetség még nem létezik. mint az a tény. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. szögesen ellentmond mindannak. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ.

De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. VII. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. láthatóan nemigen készülnek támadásra. Azt aligha hiszem. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. nem indítunk szárazföldi támadást. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. a belső meggyőződés hajtja. de ha semmivel nem próbálkoznak. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról.oldalunkra. legalábbis Angliából nem. mire is használnák e tankokat. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. hiszen őt úgymond a „lélek”. s ettől. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. 1941. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. és azt sem tudni. ha majd netán ők is átállnak végül. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. lám. Nem tudom. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Ha a németek helyzete megengedné. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Ha most. 6. Több lap is türelmetlen. amíg be nem bizonyosodik. s arra sem utal semmi. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el.

számíthatunk rájuk. akinek ki kellett lépnie a mosdóba.000 emberre rúg. A németek már átkeltek a Pruton. ahol kommunisták üléseztek. és alighanem ez a jövőben sem várható. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. hogy lássam. visszatértekor meglepve konstatálta. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. Az oroszok azt állítják. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. hogy az a „semlegesség”. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. úgy tűnik. jelentése: igazság.mindezt két héttel azután. Néhány ír katolikus lap mostanra. mégis hasonlóan ír. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. ha a német támadást netán már visszaverték. Kíváncsian várom. A frontokról sincsenek megbízható hírek. megtiltván számukra. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. hogy az belépett a háborúba. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. Az az anekdota járja. ám azt nem tudni. most. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. -(91)- . és a Truth129 néhány példányát is. Ha ez tényleg mérvadó. egyikük. hogy a németek vesztesége már 700. vajon elérték-e már a Beresinát. Végignéztem a katolikus lapokat. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. nyíltan szimpatizál a nácikkal. Nyilvánvalóan az az „irány”. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” .

legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre .1941. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. VIII. Már csak egy hónapunk van arra.bár azért összeomlani sem fog. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Ugyanakkor semmi jele. hogy belefogjunk valami európai akcióba. de nem hiszem. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. mint amit elszenvedett. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. A keleti front. amely Dunkerque-kel kezdődött. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. az irániak már menekülnek. hogy bármit is terveznének. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. miként azt terveztem. Az a félforradalmi időszak. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. -(92)- . mára véget ért. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. de ezek egyre gyengülnek. 28. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. Úgy sejtem. egy új korszak kezdetéhez érve. Ezért itt be is zárom e naplót. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható.

mint a sír. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Sokan azt gyanítják. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. akik képtelenek felfogni. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. Akik netán tudják. hogy csak azért küldték el. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. E percben az is nagy talány. III. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. amiből egyúttal kikövetkeztethető. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. miután a háború új szakaszába ért. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. rész 1942. de alighanem már elment. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. -(93)- . azok is hallgatnak róla. mekkora jelentősége is lehet Indiának. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Azt. 14. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). Kósza találgatásokat hallani minden felől. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Így például.II. Gyakran hallani a megjegyzést.

akik úgy vélik (például Abrams. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak.a teljes vereség ugyan elmaradt. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. maradok.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. egy kompromisszumos békekötés reményében. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. majd közellátási miniszter. egy balti orosz. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. bár annyi azért igaznak tűnik. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. -(94)- . [Azt hiszem. hogy az esetben. különben valószínűleg nem. miként is tudnának akár a németek. és csupa haszontalan. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani.még ez évben különbékét köt. mivel nem látom be. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. [Másfelől viszont vannak. hogy Beaverbrook távozik. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. mint mí az angliai csatában . Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. de azért még nem dőlt el semmi. bár nem tagja a pártnak).

akkor „mi már előre megmondtuk”. mert a japánok félnek az oroszoktól. A propaganda merő hazugság. hogy így lenne. nyitva a bejárat. nem lehet tesztelni. hogy azt korábban el se hitte volna. 1942.. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt.. Persze én sem hiszem. ha az ember történetesen igazat mond. -(95)- . 1942. még akkor is. azt mondhatjuk. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. b) Ha az oroszok támadnak először. sajnos. akkor mi. ha legalább tudjuk. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mennyire hatékony a suttogó propaganda. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. hogy miért. mikor ér hozzám vissza. március 11-én terjeszteni kezdtem. hogy csak azért nem. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. s az ember olyan dörzsöltté válik. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. május 30. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. úgy látszik. Mégis úgy vélem.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. kíváncsi vagyok. mit teszünk és főként. úgy tehetünk. mindez mit se számít. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése.katonainál is kiábrándítóbb. nem. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben.

Empson mondja. és még csak utalást sem teszünk rá. mivel Harold 133 William Hickey. 1942. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. a britellenesség százféleképp virít. amíg csak lehet. baloldali politikus. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. aki most tért vissza Amerikából. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. 1942. Orwell későbbi. III. Azt mondja. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. -(96)- . mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. aggasztó a közhangulat odaát. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. III. amíg a légiriadót le nem fújják.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. se légvédelmi tűz. de nem követte se bombázás. 22. később munkáspárti képviselő. 15. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. A termelés akadozik. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. s nyilván így van ezzel mindenki. Eddig még nem jöttek rá.

újságíró. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. kritikus. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. diplomata. -(97)- . hiszen az emberek jó része tudatlan. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. parlamenti képviselő. egyenjogúságot a kaffereknek. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. majd Leningrádba ment. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. Alfred Duff-Cooper. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek.angol nyelvű német propagandaadó. óva intve mindenkit. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. életrajzíró. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. 135 New British Broadcasting Station . Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. író. Az októberi forradalom után Moszkvába. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. mivel legalább tudatosan az. később Berlinben indított lapot. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. 137 Victor Serge (1890-1947). akik 134 Harold Nicholson. ugyanakkor a BBC felkért. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). 1941-ben Mexikóban telepedett le.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. életrajzíró. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. mindez ijesztően hatékony. örökbefogadás útján lett francia. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”.

az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. Mindez persze. Én mégis azt hiszem. Nekem úgy tűnik. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. [Csupán akkor lenne esélye. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. mert folyton újságot olvasok.Franciaországból érkeztek. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. kiutasításukat követelve. ehelyett inkább dél felé. Mindez jórészt azért van így. Az egyik lehetséges fejlemény. Nem is annyira azért. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni.nincs semmi hír. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. Általános a gyanú. márpedig a Kominternt eddig mindig. mert erkölcsileg viszolyogtató. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. meg kell támadnunk Európát. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. mind egy kedvezőbb békealkura. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést.] -(98)- . de nem folytatná a támadást. mint a franciaországi hadjárat idején . hogy Oroszország különbékét akar. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. ha itt új kormány állna fel. lehetetlen a mostani brit kormánnyal.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Így aztán mi. mindenütt legyőzték a fasiszták. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. s ameddig Sztálin hatalmon van. Ugyanaz az ócska taktika. vagy legalábbis azok egy részét. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el.

Állítólag holnap kiderül végre. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. 141 Herbert Morrison. munkáspárti képviselő. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. valahogy kiszimatolták. melyeket az 1. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. Egy megrögzött ellenségünk. ez idő tájt brit belügyminiszter. világháború idején írt. úgy tűnik. Shelvankar. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. 139 Közkedvelt baloldali lap.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. 27. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. 1942.S. A leginkább elterjedt változat az volt.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. 140 Aqneurin Bevan. melyek szintén a Daily 138 Dr.S. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. valamennyi hihető. Krishna S. K. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. III.

-(100)- . ezt a vádat utóbb visszavonta. aligha vettek volna tudomást róla. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. aki azt Sir Jas. és visszatér az újságíráshoz. Tom Jonesnak. A késlekedés fő oka az volt. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Azt hiszem. káros hatással volt a brit közvéleményre. 144 A vita Orwelltől indult. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. Hitler és a Világállam” című írása. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. G. ha két szocialista esik egymásnak. Erről feljegyzést küldtem Dr. hogy a lőszert nem osztották ki előre. hogy három hónap se telik bele. szétosztani a muníciót.Mirrorban jelentek meg . Cassandra142 bejelentette. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Griggnek143 továbbította. A ember már-már [H. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. és további egy órába telt. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. a az krókuszok.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. vagy ha mégis. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. igaz. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni.a konzervatívok nem kis mulatságára. Mindenki azt jósolja. ám azt mindig is élvezik. miután a Horizonban megjelent „Wells. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe.

az háborúban újságírók így van. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. a szövetségesek közül . így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. [Akárhogy is. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. s úgy látom. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.Tokióval.] 1942. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. aki úgy véli.. akik nem harcolnak. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. az üvöltés. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. a katonák mocskolódnak. „eszi . Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. remélem. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. IV. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. hogy a hadipropaganda. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból.) Minden harcolnak. 1. Azt hiszem. „(. hogy nem mi.] Akad persze. már csak a közvélemény nyomására is..eggyel sem. az indiaiak sem örülnek neki. Rossz jel ugyan. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. s megkért.nem eszi” ajánlatától.ha jól tudom . hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. az igaz -(101)- .

előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. Mármár vigasztaló a gondolat. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. 1942. hogy mi a tét ebben a játszmában. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve.hazafiak pedig. hogy e sorokat leírtam. IV. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. 3. és sikertelenül vezette a britek ellen. itt vagyok a BBC-ben. Jó jelnek veszi mindenki. Gandhi készakarva keveri a bajt. Arra biztatta az indiaiakat. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. 145 Hódolat Katalóniának. 94-96. Azt hiszem. hogy a hír nem igaz. amikor kiderült. messze elkerülik a lövészárkokat. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). 1999. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. augusztus 19-én. minthogy hiába remélte.”145 S lám. -(102)- . [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. harcias britellenes indiai nacionalista. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. Cartaphilus. s annyi igaz is. egyébként semmi ok a bizakodásra. nem egészen öt évvel azután. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. Ellenfelei úgy tartják. majd üdvözlő táviratot.] Lehetetlen megállapítani. Ford. Ha majd eljön egy újabb háború. az esetben. o.] Nem tudom.: Betlen János és Tóth László. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. hogy sokan szentként tisztelik. ha a németek megtámadnák. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá.

aki ez idő szerint Angliában élt. [Már csak mennyiben az a kérdés. 148 Krishna Menon (1897-1974). Mondtam is A. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. újságíró. mire A. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. -(103)- . író. Legnagyobb ámulatomra. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. s elég balga ahhoz. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről.-nak. a fájdalommentes mártíromsághoz. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. nemigen tudja azt elképzelni. Még mindig azzal áltatják magukat. ügyvéd. így szólt: . s hogy voltaképp nem is akarja. Megjegyeztem. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Egyszerűen elképesztő. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. igehirdető és propagandista. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. hogy nem számít a függetlenségre. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. indiai államférfi. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. George. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. mindezzel Anand is egyetértett.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. hogy azt higgye. folyvást arról lármáznak. kiváltképp a kommunisták között. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961).

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. Útban visszafelé több gép megsérült. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. mire Pritt közölte velük. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. egy indiainak ezt kell mondania. az író nővére. no meg azért is. Tokiót bombázzák. Persze. 19. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. Most már csakugyan azt kell hinnem. Fyvel meséli. hogy „persze. IV. hogy 1940 táján. tényleg készül valami. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta.áll a nálunk dívó. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. mintsem hadászati jelentőségű volt. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. Eileen Blair. hogy mindenki hazudik. felszínes Amerika-ellenességre is. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt.] Mind több szó esik egy európai invázióról. 1942. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. mikor ez ellen E. mintha mi sem volna természetesebb. mondja. [E. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. -(107)- . amikor még Chamberlain is kormánytag volt. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. ha mindkét fél megerősíti. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. s igen meglepődött. A hatás inkább lélektani. mert ha megengednék maguknak. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hisz 153 1942. Ekként még az sem okvetlen igaz. tiltakozott.

hogy a hála politikai fogalom. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. Mégis meglep. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. 1942. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. akkor nincs többé indok.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. valamint Spanyolország megszállása -. hogy ekkora bakot lőjenek. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. másrészt. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. ahol internálták őket. sokan úgy beszélnek.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. amiért derekasan küzdöttünk. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. az a két józan és gyakorlatias lépés. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. Csak kevesen érik fel ésszel.aligha kockáztatnák meg. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. -(108)- . lásd Amerikát. hiszen e tranzakciót korábban leállították. Ugyanakkor.] Ami pedig a második feltevést illeti. mely javíthatna helyzetünkön . akkor ez valami új fejlemény. 25. IV. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. [Ha ez így van. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. hogy különbékét kössenek.

Bósz Japán területen van.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. -(109)- . hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. Az olasz rádió bemondta. Afganisztánon át. hogy ha az oroszok átengedték. 5. ahol 1943. mint bármely más irányba. megsúgták-e ezt nekünk is. Általános a vélekedés Japánba szökött át. ám azért ez sem lehetetlen. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. február 8-ig tartózkodott. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. A vichyi közlemény. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. Indiában. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. kormány bejelentette. mindenesetre arra vall. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. A (német) Szabad azonosították a hangját. az máris sokat elárulna arról. de elhárították. 4. majd onnan dekódolva sugározták.Amit tudni lehet: 1. hogy a vichyi körök is úgy vélik. 2. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. hogy úgy tüntessék fel. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. 6. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. mintha Berlinben volna. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. Németországban viszont. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. hogy támogassák. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. 7. mire ez a nagy felhajtás. teljesen alaptalan. felségterületen tartózkodik.

hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). mikor az mégsem indul meg. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. [Semmi hír. mint rendesen. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. hogy nem hagyjuk őket a pácban. melyek mostanában hülyébbek. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Hónapok semmitmondóak alapok. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Annál pompásabb alkalom. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. IV. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. 1942. avagy bátorítás az oroszoknak. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. hogy azután gúnyolódhassanak.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . valószínű. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. 27. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz.

ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. ha olyanokkal állunk szóba. még akkor sem.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. ahogy a részvétet adagolják . akik közvetlen érdekkörén kívül esnek.” Az ember azt hinné. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. Mindenki folyvást ítélkezik. Bátran lehet hazudozni. s a szellemi tisztesség. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. csillagászati árak fejében.hol megnyitva. pusztán a politikai célszerűség alapján. A legmegdöbbentőbb mégis az. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. mi több. a hallgató is könnyen ráébred. Ugyanígy -(111)- . és csak a saját érdekeit nézi. Cukrot már alig lehet kapni. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. hogy becsapták. ha pedig ez mégsem történik meg. Fuldoklunk a mocsokban. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. mindenki egyforma. Ha szót váltok valakivel. hol elzárva. váltig az a benyomásom. kiváltképp azok. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. és mitse törődik azokkal. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. Mindenki becstelen. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. akár egy csapot -. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. [A legtöbb balos. ha tényleg senki nem veszi be őket. vagy az írását olvasom. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. de az igazat megvallva. akiknek határozott véleményük van. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. akikkel nem értünk egyet. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. Ez leginkább akkor tűnik fel.

] Avagy tényleg nem akad senki. hogy telt ház van. hanem arra. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. -(112)- . hogy megtöltsék az üléstermet. IV. szitkozódnak. 29. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. elég gyengécske műsor volt. mindegyre az jutott eszembe.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. alighanem nagyon is sokan vannak. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. Cripps beszédét leszámítva. de megszámolva a képviselőket kiderült. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei.még így is elegen.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. hogy ez valaha mind plüss volt. miközben a képviselők felsorakoznak. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába.viselkedtek azok. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. 1942. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. Tegnap elmentem az alsóházba. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya.esküdni mernék. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. Most a felsőházban gyűlnek össze. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. hogy csak mintegy 250-en voltak . Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. csak épp nem hallani a hangjukat. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. akik 1941.

mint egy újabb imperialista hódításról. mi készül”. hogy Szingapúr veszélyben forog. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira.1942. mikor néhány hete megjött az utasítás . 1643-ban -(113)- . mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát.alighanem a külügyminisztériumból -. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján.] Mihelyt kiderült. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. 157 Az a hír járta. nyomban megírtam. mint a szíriaiakat157. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. [Sok a találgatás. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. egyikük igazi keménykalapot viselt. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. Annál inkább elkedvetlenedtem. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. 6. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. hogy részben tényleg így történt. A dolognak végül is az lett az eredménye. Amennyire megítélhetem. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. még az is lehet. hogy 1941. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. V.

elérik céljaikat.] 1942. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. 159 Frank Owen (1905-1979). 8.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. Mindenesetre abból. kinek higgyen. Szerintem ez kacsa.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. 160 Frederic Warburg. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. hogy az ember nem tudja. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. több mint 80 repülőgép és legalább 1. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. olyan elképesztően nagy számokkal. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. egy rombolót. 74 repülőgépet és 543 embert. egy romboló. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. 1648-ban csatában esett el. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. arra következtetek. újságíró. de nem hinném. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. rádiós személyiség. W. hogy ő lett volna. Ez volt az első olyan tengeri csata. V. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren.Frank Owenre159 tippelnek. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő.000 ember. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. író. hogy úgy látják. -(114)- . melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül.-a között zajlott. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna.

aki közel jut a politikához. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. „sötét alaknak” -(115)indul a német . 18. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. a japán kormány úgy döntött. hogy Bósz német területen van. Felteszem. s mégis. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. ám én fenntartom. hogy találkozzék vele. már azt is tudják. V. 15. századi életrajzokban olvashatunk arról. az „előszobai reszketés”. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. mint a „minden követ megmozgat”. és „reszkettek az előszobában”. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. Bár az orra kissé túl borvirágos.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. V. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. Kérdésemre. Wintringham ugyan tagadja. A falakon régi metszetek. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. mi több. hogy ő írta volna e cikket.] Cripps biztos benne. 30. ez volt az első alkalom. hogy mennyire igaz ma is. akit igen jól ismert. mint gondoltam volna. 11. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. és készséggel válaszolt kérdéseimre.] 1942. 1942. V. hogy mi a véleménye Bószról. Szerdán találkoztam Cripps-szel. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. hogy ő volt. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre.1942. csak az tudja igazán. hogy az emberek pártfogójukra vártak. hogy érdemben beszélhettem vele.

Képtelenség! 1942. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. és kizárólag a saját karriere érdekli. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. úgy ez váratlan ajándék. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. amiről úgy véli. aki felváltva túlzón optimista. -(116)- . május 26-án írták alá. Megjegyzésemre. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. hogy Londonban van. és folyvást valami küszöbönálló. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. Molotov állítólag Londonban van. hasznos lehet számára. V.162 A hír persze Warburgtól származik. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. mivel sehol nem történik semmi. összevetve egymással őket. csak az orosz fronton. Bár így lenne. akár német forrásból származnak is. hogy miről is írjak. 1942. Cripps csupán annyit mondott. vagy sötéten borúlátó. ami még csak ezután fog felpuffadni. V. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról.nevezte. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. 1942. V. 21. Nyilván az jönne ki belőle. világrengető eseményben hisz. Ha igaz. Bármit megtenne. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. 19. akár orosz. 22. Állítólag Molotov nemcsak. Jól jönne most egy hét szabadság. amit mond. Cripps vitatta ezt.

V. hogy ma senki sem teheti meg.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. V. idősebb japán férfit. . hogy tényleges dolgával foglakozna. de a legfontosabb tanulság mégis az. még a rádióban is beolvasták. ami nem más. mi több. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. 30. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. hétfő. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. 27.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. erősen sárgás bőrű. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. amivel nap mint nap elárasztanak. 1942. akinek olyan az arca. se pedig beosztottaikra. mint a rábízott legénység kiképzése.” Ezt lehozták a lapokban. akár egy -(117)- . 1942. de kérem. hogy mindez önökre nem vonatkozik. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. gondoskodni fogok arról. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre.végeztek. tegyenek arról.

béketűrően szenvedő majomé. Warburg. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. mintha ő lenne a csali. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. ami számára értékes. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. Állítólag csak azért. rendkívül intelligens a maga módján. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. aki ellenezte. Azt mondja.165 163 J. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. s most csupán azzal van elfoglalva. elvész. mára elfeledte az egészet. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. valós alapja van a dolognak. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. s egyben összegyűjteni. Alighanem a követség munkatársa. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. tudatosan venne részt ilyesmiben. Garvin. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. jobboldali újságíró. Épp csak azt nem tudni. Úgy véli. akik képesek a háborúnak egyfajta új. minden. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. főleg Lady Astor. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. hogy a rendőr azért kíséri-e. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. a lap tulajdonosával. L. az Astor család. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. annak oroszbarátsága miatt. ebből következik Churchill-(118)- . Természetesen oroszellenesek. és úgy véli. forradalmi értelmet is adni. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. vagy inkább. s az Observer átalakítása is része e manővernek. Az egész képtelen manővernek tűnik. hogy megvédje a felheccelt tömegtől.

Ezzel egyetértek. amikor csakugyan arra készültek. ellenességük is. a Labour’s Northern Voice-ot is. Darlan167 admirális érdemeit. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. mint ismert antifasisztát. s a lélek jajgat és sikolt. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. hanem a szakszervezet hetilapját. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. Megzaklatott. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hogy sült halat vett. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. „ha tudna járni”. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. A háború sötét Poklába vont. a láb. gyönge lányt. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. a kéz. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. 166 Desmond Hawkins.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. már ami a szovjet szövetséget illeti. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. -(119)- . hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. szerinte még az sem kizárt. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. Volt egy időszak. mely újabban „a királynál is királypártibb”. Azt is hozzátette. 167 Francois Darlan tengernagy. gyötört. És fogtad őt. A szív. mivel azt hittem. a kedves. a francia haditengerészet főparancsnoka. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. Már fáj minden tagunk. szabadúszó újságíró. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni.

) Állítólag itt járt. oldja. magad Kezével jobban vérzed.. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Különben furcsa.nézd. 6. ember. tolják a babakocsit. Nagy a forróság. Ennyi. Ó. Mert azt kívánta durva háborúd. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. alig látni egyenruhát. hogy tárgyaljon a szerződésről.169 1942. Feltűnően kevés az autó is. ember. 4. aki A kedvesed. benzint még feketén is nehéz szerezni. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Az újságok még a nevét sem említik. tennen magad Csak őt imádtad. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. kinek haját A szél bogozza. Még mindig Molotovról szól a fáma.A rózsaarcút. hogy milyen normális minden. szelíd ma is. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. majd hazatért. ocsmány zűrzavar Királya . Úgy látszik. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. 1942. Ne tiltakozz.. (. ki szép. őt. teljesen békés. Nincs rohanás. Hogy meg ne illethesse más. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. VI. lebzselnek a parkokban. Eisenhower 1942. ím a sárba húztad őt. hazád. azt. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Csak itt-ott látni egyet. szennyezed. nézegetik a galagonyabokrokat. VI. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy.

VI. -(121)- . baloldali újságíró. Kingsley Martin171. hogy már döntés született az invázióról. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. A BBC megbízhatatlannak tartotta. Azt mondja. Úgy tűnik. 1942. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. hogy nyissák meg. és többnyire az a verzió az igaz. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. újabb front csupán 1942. akik a vonaton találkoznak: . nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak.Hová utazol? . november 8-án nyílt. az is csak Észak-Afrikában. Hazugságok hálójában élünk. biztosra veszem. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni.Berlinbe. miután egy éve maga is azt követeli. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. most egyszerre visszariadt tőle. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. aki a háború kezdete óta mindent megtett.mindezt épp ő mondja. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. 7.lehetőségéről. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. Akárhogy is. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. és így tovább . 171 Kingsley Martin. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról.

Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. Rajtam kívül ott volt még Empson. ha Berlint mondasz. valójában Lipcsébe tartasz. Norman Cameron: költő. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. mintha nem is érzékelné. hogy kém. úgy tűnt. kritikus. David Owen: Cripps titkára. például azt. ha egyszer a háborút megnyertük.174 172 1942. akik úgy képzelik. akinek nem értettem a nevét.Hazug alak. Mikor azt mondtam erre. június 2-án. mintha nem értené a megjegyzésem. azt hiszed. a másik kommunista. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. -(122)- . hogy vannak befolyásos emberek. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. Jack Common. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. akiről utóbb kiderült. Orwell barátja. Úgy tűnt. micsoda lényegi különbség. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. hitvány gazember. a háború októberre véget ér. Jack Common: író. én azt hiszem majd. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. A szokásos hiábavaló szócséplés. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Azt mondta. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. 173 William Empson: költő. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. mivel a németek addigra kifulladnak. miközben te. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Norman Cameron. David Owen. és láthatóan mindenre odafigyelt. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. Guy Burgess: a BBC producere.

hogy ki-ki megkapja partvisát. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. akit nem ismertem. 1942. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. [A német adó bejelentette. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. szükségképp beszűkül a látóköre. Nem a pénz. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. és a férfi. hogy egy ponton túl. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. majd június 4-én belehalt sebeibe. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők.000 lakosából alig maradt -(123)- . Himmler helyettese. leülnek a portánál. Emellett. inkább talán a felelősségtudat. Népes rajokban egyszerre érkeznek. Cripps tartását valami belülről kikezdte.] Láttam. mint egy pondró perspektívája. de az az érzésem. VI. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. VI. 1942.[David Owen. akár a verebek. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. a hatalom vagy a hízelkedés. [Az ilyen emberek azt feltételezik. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. várva. mindenki azt szeretné. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. 1942. 11. s az a legfontosabb. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. s 2. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. 10. és képtelen belátni. szintén egyetértett Cripps-szel. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. és eközben oly élénken csivitelnek.

egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. A helység összes épületét lerombolták. a férfi lakosságot agyonlőtték. Ezáltal bebizonyosodott. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. JÚNIUS 6. miként az is. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. a nőket koncentrációs táborba küldték. ahogyan a BBC közreadta. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. a nőket gyűjtőtáborba szállították. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. A falut földig lerombolták. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe.] néhány túlélő.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. a község nevét eltörölték. Megőriztem a jelentés egy példányát. minden férfit agyonlőttek . hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. s a nevét megváltoztatták. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. úgy. -(124)- .

február 26-án közvetítette. amerikai atrocitások Nicaraguában. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. Talán nem telik bele sok idő. sőt rögzítették gramofonon is. Sokkal inkább az izgat. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. török atrocitások. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. brit atrocitások Indiában. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda.Valójában nem lep meg e gaztett. japán atrocitások Kínában176]. Ezt a BBC 1942. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. mi több. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. akik nincsenek közvetlenül érintve. -(125)- . hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. s a lemezek mind fennmaradnak. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. bolsevik atrocitások. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. még az sem. hogy mások.

1920-21-ben.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb.) 179 A túlzott félelmek miatt. amely nem csupán kegyetlen. (A fordító jegyzete. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. amikor hasonló félelmek miatt. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. (A fordító jegyzete. hanem ostoba lépés is volt. -(126)- .) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen.

1937től a Tribune főszerkesztője. Híven tükrözik szocialista nézeteit. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). arra juthatunk. 06. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. VI. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. hogy Molotov itt van Londonban. hordozható adóvevőjük volt. hogy a németek még csak nem is sejtették. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. 1942. azt nem hagyják szó nélkül. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. ejtőernyővel dobták le őket. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. 12. -(127)- .1941(és később) Japán atrocitások 1942. Nyilvánvaló. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. 13. baloldali újságíró. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. januári indulástól. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. író.

” 1942.: „Most. február 24. itt van köztünk nap mint nap. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Még egy 1931.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. vagy egy 1935. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. mint bátran előretörni. a mi vitáink és kétségeink táplálják. nem hagyhatom el a főhadiszállást. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. Haladni ma nem más. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.és edenjeink sem tehetik meg. Szocializmust akarunk. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. amely épp attól nyeri valódi erejét. A mi gyengénk az ő erősségük. március 15.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. Ha tétlenek maradunk. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. hisz régóta elkezdődött már. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. azok keresik ezt. 1941. november 10. november 3.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. azzal a vereséget választjuk. június 21. egész létét ennek köszönheti. február 28. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. ami mozgalmunk éltető eszménye. Történelmi válaszúthoz érkezett.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. amely leteríti az ellenséget. Olyan egységet. A munkásmozgalom döntés előtt áll. 1942. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. Nem akarunk társadalmi konfliktust.” 1942.

” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal.” 1942. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. mint a mi vezetőink bennünk. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . s ugyancsak kétséges . Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. hogy a haditerv kivihetőe.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével.Tribune. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. Akárhogyan is. Az persze még majd ezután derül ki.tömegekkel találja szembe magát. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. 15. és Moszkva is széles körben terjeszti. azon egyszerű okból. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. alatta az író megjegyzéseivel. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. 1942.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. hogy a britek. VI. Persze éppoly kétséges az is. inkább harci riadó. mekkora fába vágták a fejszét azzal. vajon tisztában vannak-e azzal. amely arra szólítja a nemzetet. június 6.

Aki viszont nem így cselekszik. hogy a téma „nem időszerű”. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. Aki az utasításnak eleget tesz. Később ismét azt mondják: persze. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. mondván. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. folytassa csak. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. és arra kérnek. Végül. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. -(130)- . hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb.tartalmazza a napló. kezdetben még biztatják. június 11-i keltezéssel. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. feltéve. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. „túl korai” stb. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. azt családjával együtt főbelövik”.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. megfelelő jutalomban részesül. s a féltékeny. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. Majd azzal állnak elő. akárcsak valami apró gazemberséget is. hozzátéve. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. [Elhangzott Prágában. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet.00 órakor.] 1942. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. hanem az az állandó kudarcélmény. ami egy cseppet sem érdekel. majd lepöckölik. melyek becsúsztak. VI.és ez nyilván így van a többi osztályon is . csehül. 19. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. Nálunk a BBC-nél . [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. 21. ha ezen információ 1942.

melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. a Polgárőrséggel is. ami fenekestül fölforgatta a terveket. szinte biztosra veheti.mindezt azért nem. nyomban ránk nehezedik a tudat. hogy jön egy új parancs. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. hogy voltaképp miért is vagyunk. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor.és nincs mögötte semmi elgondolás. Bármibe kezd is az ember. mert a tervek folyvást változtak. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. és így -(131)- . az túl értelmes lett. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. mert ha valami már félig kész volt. hogy úgyse hallgatja meg senki. hogy (két évvel azután. hogy valójában már senki se tudja. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. nem építettek bunkereket . ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. A szervezeti rendet. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. nem dolgoztak ki stratégiát. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. és máig sem sikerült tisztázni. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. Európát kivéve. mert amit elkészített. akinek van rövidhullámú készüléke. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. mindig jött egy új parancs. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. Minden mással ugyanez a helyzet. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van.] Csak most derült ki. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. majd még egy.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. Hogy csak egyetlen példát említsek. egy módosítás.

majd őt egy másik. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. 24. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. -(132)- . Semmi sem halad a maga rendes útján. Ez már csak azért is különös. Callow End. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. mint Lord Haw-Haw. meg vannak elégedve velük. VII. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. kétszer annyi szavazatot szerezve. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. Persze biztató. a németeknél is így van. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. Úgy tűnik. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Már csak abban lehet bizakodni. VI. A madarakat. hogy ez többé-kevésbé odaát. Megütközve hallottam. mint a konzervatív jelölt. 182 Tobruk elestéről van szó. teljes a fejetlenség. 26. melyet 8 hónapos ostrom után. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. 1942.tovább a végtelenségig. Ez most nem Joyce181 volt. hanem egy másik. 1942. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. VI. és a Worcesterből 181 William Joyce. 1942. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. kelet-londoni kiejtésű alak követte. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. 1. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait.

1940-45 között független parlamenti képviselő. mi lesz. libát és pulykát lehet itt látni.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Időnként furcsa dolgokat is látni. A kormány helyzetét megkönnyíti. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Churchill beszédében második frontra. hisz senki sincs. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. Nem tudom. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. 3. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. hogy az a tény. majd három évvel később ugyanő menesztette. VII. Isten tudja. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. hogy most újra kezdik. láthatóan a rosszindulat vezeti. szárnyast.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. Minden étkezéshez van tejszín. meddig folytatható még ez a cirkusz. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. mint Hore-Belishát183. 1937-40 között hadügyminiszter. aki Churchill helyébe léphetne. szinte magában is elég. Churchill már nem vette be a kormányába. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. melyet csak megnyerni lehet. hogy bírálóit. -(133)- . de már biztosan nem tart sokáig. Régi trükk ez .] 1942. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. 183 Leslie Hore-Belisha.

amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. Phillips185 karalábéföldjét. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. akik pár óra alatt kigazolták Mr. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. fehér pólós férfiakat. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. VII. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. hogy folyvást olyasmit csinálnak. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. vajon a felesége is vele volt-e. Mindig is Churchill ellenfele volt. s a gazdákat külön kérték. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). mikor még tartott a „blitz” London ellen. Például már egy ideje azt mondogatják. Holott ez itt komlótermő vidék volna. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. 1942. 1942. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. 4. Nem tudni. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. persze csak az alkalmas minőségűt. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. 10. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. A legkézenfekvőbb magyarázat. VII. és Gloucester csupán a bábja lenne. Az is szembetűnő. stb. -(134)- .Érdekes.

Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Ám az. Bárhol indul ez a szélhámos. voltaképp nem egyéb. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . mert nincs mozi.] Mr. Hipwell ellenében.inkább egy radarkutató központ. csupán azért. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást.hallatszott mindenünnen. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. aki a Reveille szerkesztője.Tudja. hogy jelöltesse magát. egy önkéntes szervezethez tartoznak. Nyilván hálásak neki. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. azt hagyják. s még az sem kizárt. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. ahol egyben kiképzés is folyt. s az azt követő iszogatást a kocsmában. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. de nem sok hasznát látjuk. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. megcsinálják. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. hogy tényleg pénzelik.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. amihez nincs. Mint kiderült. mindig örülünk nekik. tudják. A lányok mind elszökdöstek a faluból. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. máskor tengerészeket. ugye. Persze. [Ezek a fiúk meg.. Néha tartalékosokat küldenek. Phillips így magyarázta: . s hogy milyen áldásos. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. -(135)- . mint államilag szervezett sztrájktörés. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! .

ha bezárok pár napra. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. VII.] 1942. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett.Én aztán nem hagyom. fiúk. 22. pláne a mai hitvány koszt mellett. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. gondoltam. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. Mondom: „Idehallgassál. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. másnap hárommal. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). szorosan együttműködve Gandhival. ha mindennap kapsz egy korsóval. próbálom beosztani valahogy. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. annak kell ám a sör. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. „Sajnálom. a hátsó ajtón át. Ha fogytán a sör. Mert úgy tartom. [Ha némelyik zárva is tart. ugye. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. Sokszor. a régi Delhi egy jellemző darabja. cimbora. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. később elnöke. hogy az ebédet lenyomasd vele. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. csak a helyiek tudják a járást. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. mint azt a tulaj mesélte nekem: . ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár.kocsmák. -(136)- . amint a belső helyiségben iszogatnak. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik.” Szóval. ha valaki kinn dógozik a fődeken.

Szörnyű ez a frusztrált állapot. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. Amint látom. A legtöbb műsor. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. VII. ezzel küszködik mindenki. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. Egy másik rikkancs. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. Újabban ritkán írok e naplóba. teszek-veszek értelmetlenül. 23. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . amit elkészítünk és a -(137)- . és hallom. Azzal megint elfordul.s egy jóízűt káromkodik hozzá. s amit csinálok. pusztán az öncélú. nem vagy te Sarkar! Csak előre. ha nincs túl nagy hőség. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. Különben is: kit érdekel. ha érdekel. holnap ellenkezőjét.Ez annyit tesz. az urdu nyelvű újságot lóbálva: .Képtelenség eligazodni rajta. A minap beülök egy tongába. és tovább ordít: . hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. nem is csak azért értelmetlen.” [„Igen mulatságos az is. baromságokon piszmogva. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik.Hékás. Még mesélek majd. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. mint Hitler! . és hallgatja.”] 1942. épp az Mondanom sem kell. mert a háború eleve az. azt mondja: . a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. Úgy látszik. Amikor kérdőre vonom a fiút. mit ordibálnak a rikkancsok. ne hőkölj.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. Ma támogatja a brit kormányt. ha az ember lemegy a bazárba.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja.

Erről jut eszembe egy történet. és fontoskodva úgy tesznek. s azt hiszem.BBC-ben leadunk.De honnan kommunisták? tudhatnánk. akik ennyit se csinálnak. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. főként a minisztériumokban. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. kérte az alkirályt. -(138)- . miután Indiába érkezett. ha hallgatná is valaki. amit még David Owen189 mesélt. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. elszáll az űrbe anélkül. Gondolom. tényleg elengedték). de később inába szállt a bátorsága. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. S ez így van minden hivatalban. és biztosra vettem. utóvégre Kínában köt ki. nagyon magasröptű lett. Ki tudja. Ehhez jönnek még a többiek. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. még nem vettem bele a naplóba. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. és azt kérdezte: . csak ülnek a kis kuckójukban. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. azt hiszem. mintha dolgoznának. hogy nem. Viszont Hsziao Csiennek. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. hogy kevesebb kenyér fogyjon. talán Kínát kellene megcéloznunk. igen tetszett. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. Cripps. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. a kínai diáknak. hogy bármi visszhangja lenne. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról.

mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. hogy is mondjam (közben mint egy szita. mely hadianyagot szállított. az egyik máltai bemondóval beszéltem. nem ért célba.izé. 27. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. a cenzor szót kivág belőle. De azért a is ki tudom venni belőle. de a másik. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. és nagyon rossz a helyzet odahaza.és hogy az feléljük. 27. ugyanakkor nem gonosz.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? .kérdeztem. -(139)- . Érdekes. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. 1942. amely élelmiszerrel volt megrakna. VII. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. 1942. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. ami egészen . Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. Sultanával. hogy a két hajóraj közül. az egyiptomi. . mintha jelezni akarná. Az arcuk durva és mogorva volt. mint egy gesztikulál) -. VII. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. Mondja. az angol.Ma reggel is olyan. [Azt gyanítja. Hála Mussolininek. Tudod. ugyan megérkezett. Mind frissek és fiatalok. és milyen durva volt az arcuk. mint a kicsattanó fizikai egészség. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Nem volt ez más. Megvonta a vállát. Meséli. melyet nemrég Máltába indítottak. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon.

hogy igaz. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. Gondolom. de ez nem túl valószínű. -(140)- . kivéve a News-Chronicle-t. igen nyomasztja. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. Kémeim jelentették. mindenesetre azok. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ).[A német adók arról számoltak be.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. Ha mégis kiderülne. Alighanem csak találgatnak. aki . noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. 191 Sir W. ami.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. amely a második front ellen foglalt állást. látszott rajta. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. Douglas S. 1940-ben visszavonult. hogy tartsák a szájukat. VII. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. mint én. és úgy kalkuláltak. amelyeket elolvastam.A kormány utasította őket. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. azt makacsul tagadják. augusztus 12-én Moszkvában. Brownrigg altábornagy (18861946). 1942. 28. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. hogy Vorosilov190 Londonban van. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát.

hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. A rakéták nem voltak túl pontosak. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. amikor Oroszország még erősnek tűnt. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. Helybenhagyta. Visszatekintve látom. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. egy év múlva. rakétaágyúkkal szerelték fel.Meglásd.Úgy látom. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. megváltozott a véleményed az oroszokról most. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. hogy benne vannak a pácban mondtam. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. -(141)- . de már jó tempóban haladunk efelé. mihelyt szorult helyzetbe került. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Ez volt az első eset. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. politikailag és katonailag egyaránt. vagyis 1933 és 1941 között. Emlékszem.

Ardaschirt. A. D. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. hogy vegyen neki még egy jércét. ha terveznék is a megnyitását. hogy nem lesz semmiféle második front. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. -(142)- . 3. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. hogy elhitesse az ellenkezőjét. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. azt is meséli. [És könnyen lehet. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. mint bármely más. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. majd Teheránon keresztül utazott tovább. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. Szemernyi bűntudatom sincs. Mondja azt is. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. D. megerősítette ezt. Ha a számok igazak.ellenkezőleg: úgy érzem. VIII. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. A. szerint Churchill Moszkvában194 van. akivel együtt szerepelt az adásban. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. Mindenesetre. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. Azt is hozzátette. 1942. 1. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. éppen D. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban.1942. november 4-én keltezett levelében arra kéri K.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. VIII. A. K.

nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. de végül 1942. Nyilván parancsuk van rá. razziát tartott a Kongresszus központjában. VIII. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. [Ahogy már lenni szokott. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. 1942. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. hogy Churchill Moszkvában van. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. de zárt körben már szó volt róla. hogy helyreállítsa a rendet.] D. mit fog utána csinálni. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. már ami Cripps politikai terveit illeti. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. A kormányban általános a megdöbbenés. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. VIII. nyilván azért.deszantosok. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. 1942. -(143)- . 4. Bár hallottam olyat is. nem bocsátkoznak harcba. 196 John Macmurray (1891-1976). Persze. már azt is tudja. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. 5. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. A. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. a University of London filozófiaprofesszora. hanem elrejtőznek. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. erről nyilvánosan még nem beszélhet.

ahogy jelentették. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. miként vonultak vissza az oroszok.] Az egy Warburgot kivéve. lehetetlen. ha csak annyit akarna mondani.hangulatot keltett Amerikában. és talán Oroszországban és Kínában is. . de az az érzésem. Nem tudom. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. ha belegondolunk. s az 1. ez valahogy összefügghet azzal. hogy Churchill nincs is Moszkvában.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. miért. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. [Persze az is lehet. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. VIII. -(144)- . hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. 7. 1942.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. hogy megmagyarázza az oroszoknak. amiket állítólag a japánokkal forralt. a szokásos stílusban. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. valamennyien tisztában vagyunk azzal.Miért menne Churchill Moszkvába. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. Nemzeti hősként tisztelték. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. Azt mondja. mint annak idején Kitchenerét197. Mindenki egyetért velem.

nem ráz. konzervatív képviselő.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. s csak annyit kellett tennem. Ha valami komoly baja van. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. 10. Amery200 rémes beszédet mondott. azzal nagyot lépnénk előre. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. az indiai is. Nehru.sajnos csak kevés sikerrel. ahogy korábban hittem. Nem rúg. indiai iszlám nacionalista vezető. mindössze 18]. elég halk.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. 9. Azad199 és még sokan mások börtönben. India nagy részében zavargások vannak. és aránylag pontos. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. 200 Leo Amery. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. és számos letartóztatás. több haláleset volt. Gandhi. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . Az ára nem 50 shilling. hogy ezt az összes brit rádió átvette. melyet azért kényszerültek gyártani. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. Lelki szemeimmel látom. VIII. Mondanom sem kell. 2. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. 1942. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. VIII. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). 1942. A legviccesebb az egészben. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. az ember egyszerűen eldobja. -(145)- . hogy ezt megtegye. és kap egy másikat.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly.

amikor ilyesmit hall vagy olvas. és azon töri a fejét. -(146)- . melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. 1942. hogy az ifjúság: bolondság. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával.. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. szigorúan bizalmasan.. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. stb.keseredve. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. „Tudjuk. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). hosszú távú hatásuk igen káros lehet. 12. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is.] Furcsa. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. nem is történt annyi halálasét. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. mint egy katonai vereség.. [Ma délután. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. Sok indiai. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. mindenki együtt érez velük. aki India felosztását követelte.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. VIII. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. és kezd a helyzet olybá tűnni.. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. [Még 201 Bokhari. A zavargások jelentéktelenek. urai vagyunk a helyzetnek.

ott tartok. amit nagyon nem szeretnék... mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. ugyanolyan feltételekkel. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból.újjáépítést. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. mint korábban. és mint mindig. VIII. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. Isten óvjon attól. hogy tényleg el is kezdem. 1942. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. és mint ilyen. mivel épp börtönben ül. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. Ha nem javul a helyzet. 14. ezúttal is úgy konferáltuk be. de egyáltalán nem biztos. Horrabin beszélt ma a rádióban. 18. akiknek már többször is írtam. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. nem szalonképes. -(147)- . Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. VIII. kénytelen leszek egy másik. Még az is lehet. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. éspedig. és a nagy brit cégek újra megalakulnának.] 1942. majd ezeket írja: „. orosz születésű belga. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. már amennyire azt innen tudni lehet. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét.

mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. vagy csak az első lépés főpróbája. 22.fogni [talán emlékszel. Minden ötödik meghalt.000-ren estek fogságba. A rádió figyelmeztette a franciákat. ezek közül 2. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. VIII. és legalább 2. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult.000 ember vett részt a támadásban. hogy Angliába meneküljek. a légierő 70 gépet veszített. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. a támadás még az este is folyt. zömmel kanadai katona vett részt. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült.” Mindez érthetően: „Félek. mindent megteszek. A németek 297 halottat. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. legalábbis rövid távon.000 elesett vagy fogságba került. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. VIII. Ez most vagy az invázió első lépése. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. még a háború előtt]. amit egyébként a mieink nem terveztek. 1942. 19. A támadásban több mint 6.000. és 34 hajó elsüllyedt. -(148)- . és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam.” 1942. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. bár nehéz elhinni. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. az egész akció teljes kudarc. és úgy véli.

csatasorba fejlődtek. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. hogy takarékoskodjanak erőikkel. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. és úgy lőtték a partot. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. -(149)- . Azok az újságfotók. Alig 20-30 tank ért partot. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. Churchill későbbi könyvében fenntartja. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. s mind ott is maradt. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. szándékosan megtévesztők voltak. nyomban kiadták a felszállási parancsot. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. Egy hajót elsüllyesztettek. A védelem igen erős volt. és roppant betonfedezékek takarták őket. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Mindenki azt feltételezi. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. A többiek nem jutottak messzire. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. de úgy tűnik. többségük ki sem jutott a partra. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. hogy nem szivároghatott ki információ. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. Amikor minden hajó odaért.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. 205 Gyanították. Mihelyt megkezdődött a támadás.

Más jelek viszont azt valószínűsítik. 27. Íme. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. -(150)- . vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. 1942. Ismét engedélyezték a Daily Workert.Phenacetin. de nekem mégis az az érzésem. valójában miért is mondta ezt. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. 25. háborús idegbántalmak. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. [Persze.] 1942. fejfájás. a szüleit ismerve. B. hogy Nehrut. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. 1942. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. [Szeptember 7én jelenik meg újra. Bósz Penangban van. 28. Az itteni indiaiak között az a hír járja. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . VIII. sosem tudhatni.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. C. A német rádió feltételezi. még így is komoly teljesítmény. VIII.] Nem tehetek róla. hogy S. Bósz helyett. VIII. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. ugyanazon a napon.

.fogfájás. -(151)- . 7. Szíriában komoly lehet a baj. 1942. így aztán még az is lehet. hogy ez a szervezet már megszűnt). álmatlanság. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. És ajkán ott az elfojtott röhej. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . 206 Hardy darabjában. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. Más szóval. nem Rómában. csak az a bökkenő. Orwell 1942. IX. reuma és kedélybetegség ellen. és ezért lehetetlen bármilyen. hol segge elhever. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. Míg áldja azt.. a szírekkel nem kötnek szerződést. idegzsába. hogy . stb. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát.mindenki alig állta meg. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. s ezért a mi kis bábunkra.stb. nem tudom miért.állítólag most szökött meg. de a milánói katedrálisban. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. hogy Szíria francia mandátum. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni .

havonta egy könyvet adtak ki. Hiába. és csak a papírt pazarolják. 1942. Lásd Münchent 1938-ban. láthatóan kommunista. -(152)- . hogy a lapot ismét engedélyezzék.Többnyire arra hivatkoztak. mint a harsány követelést. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. IX. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. 15. IX. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. 9. [Csupán egyetlen nő. Churchill beszédeiből úgy tűnik. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. emelt szót a Daily Worker védelmében. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. körülbelül 50 csoport alakult. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). az ember könnyen becsapja magát. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. 1942. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . A klubnak kisebb csoportjai voltak. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné.

Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. író. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. hogy Anglia kezdte! ). később a gránátosoknál szolgált. nem ér el semmi hatást.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. ám egyúttal szeretné. tudván. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. s úgy láttam. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. IX. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. és ők követték el a legtöbb atrocitást. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. és sosem veszi a fáradságot. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. hogy a hagyományos. nincs értelme az egésznek. és nem gyengíti meg Németországot. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. kemény módszerekkel rendet csináljanak. Az is rémes. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. Úgy véli. mi az igazság.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. költő. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Meglepően defetistának tűnt. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. 1942. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. -(153)- . Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. 21. ha felhagynánk a bombázással is. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. hogy kiderítse. Etonban tanult.a régi vágású katonáknak.

ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. úgy gyártották le a fegyvereket.ami maga a júdáscsók. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. március 24-i naplóbejegyzést. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. IX. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. hanem milliméterben adták meg. amelynek kaliberét nem hüvelykben. augusztus 9-i naplóbejegyzést. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. könnyű pára. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . 22. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Mire Sitwell: . Új. kutyák kergetőznek a gyepen. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. Így ráadásul még az az előnye is megvan. Azt hiszem. főként a karmester. 28. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. vagy olasz használatra készült német gyártmány. IX. szellő se rebben. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. A zenekar nagyszerű volt. Az ima 209 Lásd az 1942. -(154)- .jegyeztem meg epésen.

amivel másoknak is segített. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. X. később a BBC munkatársa lett. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. elszabadul a pokol. Műsorain sokat dolgozott. Helyzetképe annyira lesújtó. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. a pap végszavára: „a mi Urunk. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. de aligha változik bármi. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Ez persze nem érintette hivatástudatát. író. aki most tért haza féléves indiai útjáról.”] 1942. sokat beszélgettünk a problémákról. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. egyetemi tanár. Hosszan beszéltem Branderrel is. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. 5. hogy elviseljék. és mindenki készen áll. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. mint azt itt bárki is képzelheti. Mindig is hálás voltam neki. Szerinte híreken és Laurence Brander.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Sejtelmem sincs. Jézus Krisztus nevében. Hamar ráérzett. Ha a japánok megtámadják Indiát. mivel senki sem hallgatja őket. a karmesterpálca a magasba lendül. hogy nem adja be a derekát. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. mivel a kormány eltökélte.” -(155)- . hogy leírni is alig bírom. hogy ki lesz az. s azok mindenkor kiválóak voltak.

10. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Nehéz hindi tolmácsot találni. mint ahány britet a németek. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. Az egyik rejtélyes testület. 1942. és politikailag megbízható volt. Pár hét múlva az egyik munkatársam. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. azt állítván. és részt vett a diákmozgalomban. szerint Cripps hamarosan lemond. Ma. vagy legalábbis az volt. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. és bizalmasan elmondta. Ezt mondom én is már régóta. jött hát a parancs. Kothari kissé kövérkés. -(156)- . odajött hozzám.] 1942. X.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. azzal. hogy a háborús kormány csak porhintés. X. aki az India Házban dolgozott. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. 15. 11. éppen fordítva. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. [D. Mi az ördög lesz ebből? 1942. amiért korábban bebörtönözték. hogy Kothari kommunista. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. hogy szabaduljunk meg tőle. Miss Chitale. Egy darabka India van most itt Angliában. A. X. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon.376 hadifoglyát. igen értelmes. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat.

így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Újabb találgatások a második frontról. Nem volt túl bántó . hiszen az is keddi napra esik. s ezért Kothari a titkos famulusa. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. 15. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. de írni már nem tud úgy. de jóval később. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. 1942. 17. de még így is volt némi antiszemita éle.is Kothari írja. 1944. 211 Az El Alamein ellen 1942. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. ami elég valószínűtlen. -(157)- . Ahol csak indiaiak feltűnnek. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. X. Jatha ugyan jól olvas hindiül. XI. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. június 6-án. Annyi mindenesetre biztos. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. 1942. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. a gázsin pedig szépen megosztoznak. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót.egy zsidó mesélte. Ezúttal október 20-áról beszélnek.

mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. mint egy nem várt vészhelyzet. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. Mi tagadás. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. május végén. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. önigazolás. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. máig élő hagyománynak. az élményidézés hitele. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940..alulnézetből. Nos. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. hiúság. nem túl gyakori konstelláció. meggyőző eredetiséggel. vajon ez esetben mi a legfőbb.. Amerika még nem szállt harcba. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. kitapintható ok. A második világháború könyvtárnyi napló. önismereti gyakorlat. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. aligha más. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. * E nagy múltú. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . de az egész világ jövendő sorsára. arra nem túl nehéz a válasz. hazai olvasók számára. izgalmas meglepetés. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. Kérdés.. Hogy miért..és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. George Orwell magyarul csak most.Légitámadás . akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző.

küszködést és könnyet. állástalanul. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló.. („Még mindig semmi hír. már képzelni se lehet.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. „Lesújtóbb” kilátást. Légitámadás . hogy nincs más választás.” . s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. sok mindent megélt. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. gyilkos csapásaival. -(159)- . s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. hónapokban. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. a végsőkig.őt.” stb.alulnézetből. kipróbált férfi. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. a kortársak közül még senki se tudta. Majd szétveti a tettvágy – s lám. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. verejtéket. Harminchét éves. Vérbeli dokumentátor. kiváltképp az első hetekben. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. hogy behívják. vélnénk. hogy meddig bírja. Érezni szinte minden során.) Friss házasember.. regényterveit feladva... aki már nagy fél tucat könyvet publikált. a „tények megszállottja”. sőt éveken át. mely azóta szállóigévé vált. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. Ismert és számos kortársa által becsült író. Azt.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. csupa keserű csalódás éri mégis. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben.. „Nem ígérhetek mást.akár egyedül is. csak vért. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon.

Csupa bizonytalanság: gyanú. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. Churchill. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. A napló első felében . Oswald Mosley. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Orwell láthatóan erre törekszik. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. menekülés. kérdés. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Mussolinit . Halifax. (V.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. „Ha valamit makacsul tagadnak. abban egész biztos van valami” stb. képmutatás.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. meglepő. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. Ami a hadihelyzetet illeti. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. hogy a brit hadvezetés. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. keserves próbatételét.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója.ö. jobb híján a hadipropaganda. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére.) Így például kezdettől tisztán látja. (Háborúban persze minden híreket követő. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. a defetista toryk. megszállás. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. amint azt Orwell is rendre kiemeli. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. és háború utáni ellentmondásos következményeit.

hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. Nagy-Britanniában Churchill és hívei.” * 1942. Spanyolország. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. sőt fasisztabarát elemek. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. Balítéletektől. defetista. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . mint Churchill vagy de Gaulle . illúzióktól persze ő sem mentes. Észak-Afrika.legalábbis a háború első két évében . mi több.kezeli. hogy mindez vágyfantázia. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . november közepén. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. olyanok. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi.jócskán kerültek ingadozó. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. ideologikus önámítás volt csupán. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. Olaszországban. Csupán a háború vége felé látja be . akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. az ellenálló mozgalmak. és jól látja azt is. mint ahogy abban sem téved. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. mikor e napló véget ér. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között.

Byrnes.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Hull. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Patton. Ciano. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. mint Thomas Mann. Halifax. Beneš. fegyverek diktálta világára. Schellenberg.). főként egy háborús szükséghelyzetben. Emiatt van. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Rokoszovszkij. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Goebbels. de Gaulle. Koestler. Malinovszkij. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. újságírók. Dönitz.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . (Nevesítve: Frederick Warburgtól.sokkal inkább mindaz. Eden. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Ironside. Churchill. Paulus. és nemcsak friss hírekhez. Eisenhower. Evelyn Waugh. Virginia Wolf. Politikai pártnak nem tagja .) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Sztálin. Lássuk tehát. Horthy. Chamberlain. Victor Gollancztól. Gandhi. Rommel. ismeretségi körét. Guderian. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Rauschning. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Montgomery. Herbert Readtől és másoktól. Faludy és Márai. kiadók és politikusok népes táborával. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Hemingway. Pownell. Djilas. tisztes jövedelme van. Hoare. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Zsukov stb. Cyrill Conollytól. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti.

a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.ez a napló. whisky.és naplóírói nézőpontját! . Nincsenek esztétikai skrupulusai. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.csalódnia kell. hol a hiánycikkeket . kifülelt kocsmai párbeszéd. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. . („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Hol arról tudósít. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. keresne a helyét.benzin. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. karóra stb. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . mint a bombázások. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. és mi magunk is tudjuk. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. vagy éppen felkeresni falusi házát. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. mint a Komintern megszűnése. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni.míg pár sorral odébb arról..jól jellemzi. Az öldöklő káosz kellős közepén.. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . India és Palesztina sorsa. Coventry és Lidice. mert nincs mivel etetni őket. cukor. írógép. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.akár egy „virtuális óvóhelyre” . Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). csak még rosszabb lenne. s a főnökeivel. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. hogy tyúkólat fabrikáljon. és nem baj. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Sűrűn váltogatott pozícióját . ha -(163)- .az általános pusztulás elől.” ) Kint és benn. ha hallgatná is valaki.ha tetszik: elegyes .” Színielőadás. folyvást figyelne.lajstromozza hosszan. hogy miközben parlamenti vitákra. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.

hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . e gazdag élmény. Ugyanilyen érdekes. japán és francia hadijelentések. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. töredékesen. röplapok. (Köztudott. s a háború végére az író feleségét.mindez kuszán keveredik. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. Persze máig se tudni. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . az egymással feleselő német és brit. otthonukból kibombázva. újságkivágások.ha némileg más műfajokban is . a háború kellős közepén. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”).s hogy milyen kicsik a nagyok. Anthony Powell. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét.így nagyon is meglehet.) Mindenesetre . hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. Mindez megannyi apró. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. hogy Orwelléknek. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. Kenneth Clark és mások.. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). alkalma azonban már nem jutott rá. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. viccek. megsemmisültek. Eileent is elvesztette . és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . avagy az író netán még folytatta azt.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.. versek. ideje.

Nóvé Béla -(165)- . hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. már nem kell sokat várni. tényés gondolatgazdag beszámolók. Mindezek nem kevésbé izgalmas. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Ha hihetünk a nyomdászoknak.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . kötet. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.

NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. (Idézetes könyv. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. Londonban JANN S.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N.

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful