George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

1-20. Ed. Vol.(George Orwell: The Complete Works. London. (A szerkesztő) -(4)- . Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. by Peter Davison. 1998.

Mindez nyilván a papírhiány jele. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. RÉSZ 1940. hogy a belgák hősiesen helytállnak. V. mégis azt remélem: a B.. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . Ma először történt meg. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . alighanem súlyos veszteségek árán. kapituláljanak. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. mi is történik valójában. már csupán arra van esély. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.E. (.I.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. kivárva amíg az magától kifullad. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. 1940.-1941. ha tehetnék. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen..F. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. hogy képesek lesznek kitartani. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. A franciák. a másik fele pedig arról tudósít. május 28. 28.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. saját híradásaik szerint. így aztán csak találgatni lehet. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. augusztus 28. meg hogy királyuk velük maradt. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. hogy a mieink átvágják magukat délre.

Ha mi nem kérjük. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. ha rádiót akartak hallgatni.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. Mint eddig is. magát. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. mi történt aznap. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken.fog felmorzsolódni. hogy a 9 órai hírek előtt . hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. és úgy tűnt. az író első felesége. -(6)- . Tegnap este lementünk E. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. 1940. Churchill bejelentette. rajtunk kívül senkit sem izgat. 29. diplomata. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. író. V. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. a Csendes kocsmát. (. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. 8. és váltig nyugtalanít az érzés. inkább csak elhallgatják a tényeket. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. Meglepő. mint a reggeliek.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. így I.. könnyen belátható: micsoda -(10)- . hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra.. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik.. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. nem gondolom-e. hogy nincs elég puskánk. VI. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. V.1940. (. Eget ostromló baromság. Egyetlen érdekessége. Károly szobránál a Trafalgar téren. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. 1940. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. szinte bizonyos. azt hiszem. 31. hogy ezrek esnek el naponta. ez éppen tízzel több. a szemenszedett hazudozás helyett.) Annyi helyről hallottam. Az esti lapok ugyanazt írják. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. hogy az egészről alig tudunk valamit. hogy már kezdem elhinni.. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. hogy bár 1940-ben játszódik. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. amit az újságokban is olvasni. Ez persze részben amiatt is van így. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik.

mint az úgynevezett „szakértők”. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. -(11)- . hogy valami katasztrófa készül. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. miféle forradalmak jönnek. óta sejtem . Cripps zárta ki őt a pártból. Én minden esetre már 1931. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. ami történt. (. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. óta! -. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. miféle világban élünk. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. sem a népfrontosok színlelt aggálya. ma még nem tudható. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. miféle háborúk. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. És lám most mégis.. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését.. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. Cripps a moszkvai nagykövet. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. nem holmi látnoki képesség. Már 1934-től számítottam rá. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni.Spender azt állítja: ő 1929. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. Annak nyitja pedig. mégis amikor bekövetkeztek. akkor igen. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. egyáltalán nem leptek meg. hisz mindig is éreztem. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. hogy ha nem is éppen az. hanem egyszerűen az a tény.

10. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. mint 1936-ban. és készültem is írni róla a naplóban. Így volt ez a spanyol háború idején is. VI. hogy Norvégia föladta semlegességét. hogy félrevezessem az orvost. Az egész világ széthullóban van.. (. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra.1940. s különben se sok hasznunk lenne belőle.-vel elsétáltunk a Sohoba. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. ám most olyannyira letörtem. bár a sajtó még nem közölte. hisz azok után. csak elég ügyes legyek. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. mint ahogy a lapok írták. Azt hiszem. -(12)- . Úgy tűnik. többé nem érdekel majd a politikai aréna. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. Kész gyötrelem. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. amit korábban Párizsban. 12. 1940. E. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk.. csak hogy meggyőződjünk róla. hogy képtelen vagyok rá. Most vettem a hírt. az pedig kiváltképp dühít. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Most is úgy érzem magam. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. visszavonulásunk valódi oka inkább az. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. VI. tudom.

Akkortájt úgy éreztem. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. mármint azt a fajtát. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. hogy valójában svájci. (. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. hogy szükség lehet rájuk. 1922-ben. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. tudatván. maga a jelenség igen érdekes. Orwell 1940. Mussolini álnok. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből.. hogy a klub tagja vagyok. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. 13.. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele.. amelyről feltehető.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Tegnap az L. mintha egy templomban levizelném az oltárt.) Bármi viszolyogtató is. VI.„britesítették”. 1940. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. Úgy tűnik. június 12-én lépett a szervezetbe. felkészülve az eshetőségre. hogy ez valami bűncselekmény volt.V. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt.. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. mivel az angolokat.D. (. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. Gyanítom. -(13)- . az éppoly szentségtörés.

a rikító színektől. és egyáltalán. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. -(14)- . 14. egy nappal korábban. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. Miért nem aknázzák alá. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. akik majd támaszpontként használják. és röpítik levegőbe az egészet. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. hogy kormányunk végre tanul is valamit. a bambán réveteg arcoktól. azzal a nyilvánvaló szándékkal. mint vártuk. a mohó 17 Kelet-londoni. Az ember lassan gondolni se mer arra. A németek elérték Párizst. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. Már csaknem bizonyos. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. 1940. hogy átengedik az olaszoknak. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. „Taposd szét!” hirdette a felirat. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. igaz. ismert egykori pacifista. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). Ez negatív rekordnak számít. amin egy csizma lép a horogkeresztre. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. VI. A részvétel amúgy igen alacsony volt. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették.

miután 1934-ben találkozott vele. Elképesztő. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak.igyekezettől. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. A ma reggeli lapokból világos. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. utánajárt. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. utazó és mecénás. hogyan vehetne részletre varrógépet. Az jutott eszembe. amit valaki tehet. -(15)- . és kiderült. akkor majd meglátjuk. így rikoltott: .20 említette. most gyereket vár. VI. Holott a legésszerűbb. Csak a nyár végéig húzzuk ki. 15. aki Hitler buzgó hívévé vált. W. Nemrég E. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). mint a civilizált élet fonákja. de az ügylet végül meghiúsult. Redesdale második lordjának negyedik leánya. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. VI. Orwell írásainak lelkes híve. máris 30 fontot vesztettem. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. kinek a nevére nem emlékszem.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. 16. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. hogy Unity Mitford21. és értékálló árut vásárol rajta. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Ha így van. Erre egy ráncos képű emberke. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948).

már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. úgy nem marad más. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. D.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. hát ott lett volna esélyük rá. 17. Ha a flottát nem éri kár. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket.-mel22. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. egy darabig még azután is. A franciák letették a fegyvert. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. én nem fogok elmenekülni. -(16)- . ő legalábbis ebben reménykedik . ha a németek tényleg megszállják Angliát. sőt már abból is. fegyverrel a kézben. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. V. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. Már-már képtelenség végiggondolni. mihez is kezdjünk. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. M. és elég jól mehet neki. mindenki erről beszél. akár egy koncentrációs táborban is.holott maga is gyáros. mint harcban meghalni. VI.. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. hogy megállítsák a német tankokat. Új-Zélandból vagy Kanadából. az L. de okvetlen harcban. Tegnap beszélgettünk M. pedig ha valahol. (. hogy nem tudták megvédeni Párizst.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. amiről viszont még semmi hír.. 1940. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. szakaszom egy zsidó tagjával. Egy biztos. hogy Amerika hadba lépett. s én azt mondtam neki. szerint ez forradalomhoz vezetne. sem elég munkáskéz nem lesz.

Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. csak már nem érdekel annyira . melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. Újabban. nyilván olyan barbárságokat követnének el. 20. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. első világháborús érmekkel a mellén. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni.Hál’istennek. baloldali politikus. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos.a lényeg. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. mivel G. hogy megtudjam. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. hogy megjelenjen. -(17)- . mint haszonnal jár. hazafias szónoklatot tartott. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. írógéphez ülök. mit tartanak a védelmi készültségünkről. legalább kétszer másoltam le. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. Az esetben. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. kivéve a gyerekes anyákat.23. ha kritikát írok. ekkoriban a New Statesman munkatársa. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. VI.. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. hogy valaha is képes leszek rá. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Mindent. mondván. újságíró. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. és sose hittem. amit korábban írtam. C. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). a könyveimet pedig háromszor. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. 1940. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. ami látható tetszést aratott az utasok körében. hogy az több veszéllyel. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! .hallani mindenütt. aki most is.

április 16-17-én szállt partra Namsosnál. Strauss. a Tribune társigazgatója. G. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. 25 Aneurin Bevan. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. ahol. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. azt felelte. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. szintén munkáspárti képviselő. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. függetlenség Indiának stb. Én viszont még jól emlékszem. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. mindenki eliszkolt. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. Kérdésemre C. könnyen lehet. öttagú kabinetben.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. május 10-én mondott le. (. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. Chamberlain és társai védelmére kelt. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. melyben elődjének. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. megkérdeztem Bevant és Strausst . A helyzet szerintem annyiban más. Biztosra veszem. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. ám azt mégse hinném. Persze. mint mi. Ugyanezen megfontolásból C. hogy mentse az irháját.. brit munkáspárti képviselő. Brit Gyalogdandár 1940. -(18)- . hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. hogy erre nem túl sok esélyt lát.). És lám.. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. mire közölték. R. akik éppen az Alsóházból jöttek.) C. hogy az teljes képtelenség. szerint Churchill. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot.

vajon mennyi az igazság benne. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.-re is.) Ami engem illet.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. de az is lehet. Ámbár. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. Ha a vészhelyzet rákényszerít. R. -(19)- . (. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. baloldali újságíró. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. bár az egész a modernizációtól függ. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. C. hogy vezetőink sorában árulók vannak. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. egy percig se habozik majd. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. hogy Cyrill Conollyról. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. mondván.27 meséli.V. akkor lesz modernizáció .. ami igencsak aggasztó jelenség. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. így az a mérhetetlen ostobaság. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . H. azokat viszont eddig még nem közölték. hogy a magunkfajtát kiirtsa. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. és sosem tudni. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. úgy vélem.Mindinkább terjed a gyanakvás.D. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány..28 szerint máris indult egy kezdeményezés. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. Ugyanez áll az L.

22. ami aligha lesz az enyém. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. és nem lennék meglepve. VI. hogy visszavonul a Hebridákra. 1940. H. Felteszem. 1945 nyarán ez meg is valósult. mondja. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. -(20)- .) Azt hiszem. most mind pánikszerűen arra jutottunk.. Tizennégyen haltak meg. sőt talán még csak nem is láthatom újra. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. és állítólag hét német gépet lőttek le. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. legfeljebb a francia kormány révén.. de békeidőben csak minden tizedik lakott). mindenesetre példázatnak nem rossz. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. a hír tehát feltehetően igaz. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. ami olyannyira elterjedt nézet. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. (. amely nyomban átállna Hitlerhez. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán.rendőrség az a testület. Pétain és társai a másikon. és váltig azon tanakodnak. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. valójában nem történik más. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. Egyelőre nem tudni. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. mihelyt győzelmét biztosra veheti. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. Compton Mackenzie meséli. hogy elkerülje a légitámadást. igaz-e. R. Nem tudni. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe.

(. bevenném Gibraltárt. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. 1940. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . könnyen mozgatható haderejük.. ami később antifasiszta jelszóvá lett. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. Sajnos semmi remény rá. mint az várható volt. Avagy micsoda komisz paradoxon az. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. a legcélszerűbb taktika az lenne. a hűség stb... akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára.) Az egészben az a legfurcsább. és még azt is igen furcsállták volna. mint a becsület. hogy bármi ilyesmi megeshet. VI. most mindazok. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. A kommunisták. 24. S lám.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. ha átdobnák Francia Marokkóba.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. kitűzve a köztársasági zászlót.. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna.. (. Ha a briteknek lenne egy. mondjuk negyedmilliós. úgy tűnik. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. mára mennyire kiürültek.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. visszatértek az antináci álláspontra.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. hogy az afféle hajdani erények. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.

miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. hogy ő a kisemberek szövetségese. -(22)- . Y. hogy félig vagy egészen áruló lesz. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett.. püspökök. 1934-35-ben miniszterelnök.) Hitler nem más. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. Nyilvánvaló. nagyiparosok stb. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. Z pozícióban van. tábornokok. váltig arra a következtetésre kell jusson.. francia politikus. aki a tőkés osztályhoz tartozik. 1945 után eltiltották a közügyektől. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. akár stratégiai távlatból. hogy Churchill nem így látja. A 32 Pierre Laval (1883-1945). amiért is előbb-utóbb mennie kell. Sokkal inkább a bankárok. mint esztelen gyilkolászás. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak.. és mindaddig. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. (. uralkodók. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni.számítanak. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. Bármerre néz is az ember. amíg például X. feltételezhető. Pétainnek. a Pétainkormány külügyminisztere. egyeznének ki szívesen vele. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). Ha arról van szó. hogy megpaskolja az orcánk. Az egyetlen haszon az egészben. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. semhogy fölvegye a harcot. hogy esélytelenül. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. Lavalnak32. bárkiről. korántsem biztos. az egész háború nem volt más. francia politikus. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. (..

hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. hogy már csak akkor. hogy Anglia elkerülje a megszállást. és bizonyos.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival.. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. Ha Anglia megszállása elmarad. hogy baloldali kormányunk lesz. akkor minden rendben. eszmei robbanókeverékéből tör ki. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. mint bármely korábbi uralkodó osztály. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Félek. -(23)- . tévednek. ahol valódi forradalom megy végbe. ha forradalmi kormányunk lenne. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. azt hiszem. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Kérdés..kérdés csak az. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. (. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. hogy eltörli a tisztelgést. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. Oroszország. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. akik arra tippelnek. A ma reggeli News-Chronicle írja. Ami végül is csak azon múlik. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. A spanyolországi leckéből úgy vélem. amikor késő lesz. Azok viszont. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani.

Menekült vagy emigráns újságíró. 34 Az író felesége: Eileen . Nem mintha vágynék a halálra. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. aki a biztos távolból jártatja a száját. hisz annyi minden van még. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. ha a helyzet rosszabbra fordulna. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Elképesztő félreértések születtek. és részt vehessek a propagandamunkában. Ha a sors úgy hozza.Az L.34 arra biztat. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. ugyanakkor nem lennék soha .így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. akárcsak a rádióbeszédek. hogy csupán arról van szó: nem akarják. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról.D. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. hogy mindenképp életben maradjak. parancsot kapott. jól jellemzi a brit hadsereget. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. -(24)- . Gwen O’Shaughnessy. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. akik csak heti 5 fontból élnek. E... főleg Duff-Cooper üzenetei.és sógornője. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. biztosan mennék is. amiért szívesen élnék. s ott megbíznának valamivel. és G. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. idegen kenyéren élni céltalanul. hogy menjek át Kanadába.V. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. noha beteges vagyok és gyermektelen. mint a revolver. elmesélte. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. még mindig jobb meghalni. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. Ha bármi feladatom lenne. mint külföldön. Ámbár lehet. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. Azt hiszem.

Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. 35 Valószínűleg Mrs. ha valami egyenes beszédet hall. hogy valaki hord-e gázálarcot. A házban mindenki így tett. és szerintem is van abban némi igazság. Anderson. Végül. Tegnap egy lap azt írta. 1940. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Holott ez az. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. hogy Angliában valami változóban van. felöltöztünk. hogy téves a riasztás. Természetes. Például Mrs. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. de ha nem hall fegyverzajt utána. de nem mentünk le az óvóhelyre. hogy az ember felkel. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. szörnyen ostoba helyzet volt. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. mint odaát. Később kiderült.35 is kedveli Churchill beszédeit. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. már ami Londont illeti. Felkeltünk. fizetni kell érte. restell lemenni a pincébe. Ezzel szemben E. akiknél nem volt. -(25)- . csak álldogált és csevegett. első jele az lesz.Annak. egy lépés az egyenruha felé. Később alábbhagyott a divatja. amit ha nem is képes egészen felfogni. ha meghallja a szirénát. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. A. igaz. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. makacsul állítja. VI. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. A puszta tény. mindenképpen hatásosnak érez. 25.

levonultak a pincékbe. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. és ma úgy nézem.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra.. bár néha még most is megnézik. a követelmények nem lehetnek túl magasak.még akár a Francoféléket is. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. amint megindulnak a komolyabb légitámadások.O.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . a gázálarcdivat is újraéledt. 27. Akárhogy is. minden ötödik ember magával hordja.. Talán nem ártana. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok.ahogy szaporodtak a rossz hírek. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. és bárki meggyőződhet róla. hányszor elmagyarázták. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. félkegyelmű veterán végezte. aki írni is alig tudott . holott ki tudja. Tekintve. még ma is megtörténhet ilyesmi. of Information. 1940. ha valaki megmutatná az M. Éppen tíz hónapja tart a háború. mi a teendő légitámadás esetén. VI. s lám. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. Ma délután elmentem a toborzóirodába.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. Persze. (. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. -(26)Tájékoztatásügyi . a németek nem használnak harci gázt. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak.

ez idáig csak egyszer tévedett. miszerint csak azért foglalták el Tangert.) L. A németek érdeke szerinte az lenne. úgy véli..tehát biztos. Megjegyzem. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. hogy a szélesebb tömegek felismernék. minden ítélete helytállónak bizonyult. (. semhogy sok szót érdemelne. Myers regényíró. -(27)- . hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. M. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. mindaddig. amióta a háború kitört. Inkább az a kérdés.M. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal..40. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt.. Azt mondja. A.. amikor úgy vélte.. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. külügyminiszter-helyettes. a télen még nem történik semmi. Butler (1902-1984). L. aki ismeri ezeket az embereket. 39 Sir Samuel Hoare. De hát az oroszok 38 R. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. később pénzügy-. Már csak az a kérdés. híján van a legelemibb hazafiságnak is. M. majd külügyminiszter.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott.. valójában mi történt. 40 L. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. egykori brit nagykövet Madridban. hogy tényleg ezt teszi.) L. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. H. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. hányan lehetnek a tudatos árulók. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. (. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. Orwell barátja.) A ma reggeli lapok cáfolják. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. ami mostanra valószínűtlenné vált.

hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést.maguk sem gondolhatták. Ha Hitler elfoglalná Angliát. holott elég csak egy pillantás a térképre. vigaszképpen azzal áltatják magukat. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. 42 Independent Labour Party . Nagy kérdés. Jó példája lesz ez annak. csak az oroszok „nyertek az üzleten”.Független Munkáspárt. mint mi Münchenben. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. éppúgy átejtik majd Oroszországot. ha sikerül nekik. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. (. hogy szövetséget kössön.P. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. jó ideje mást se tesz. semmi hatása az eseményekre. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. amikor az I. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. Orwell 1938-ban lépett be a pártba.. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. -(28)- . Bármit tesznek vagy mondanak.L.. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Érdekes. Amúgy Pétain és társai. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. Ezek a mozgalmárok.

még csak egy múlik rajtuk.. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít.. Az még csak megbocsátható volna. némi szépségfolt ezen. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. VI. (. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. de különben kutyabajuk sincs. az ennek épp az ellenkezőjét látja.) Igaz. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok.. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. Mindenképp biztató. Nem hiszem. azt ugyanis nem deklarálta. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. méghozzá C besorolással. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. ha tényleg arról lenne szó. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. amit sikerült elcsípnem. 29. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. és továbbra is őrzi függetlenségét. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. inkább jóváhagyó. 1940. VI.) Ijesztő. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. mint bíráló volt . elutasítottak. ámbár csak némi burkolt fenntartással. 1940. és az. az a néhány megjegyzés. hogy a sajtó -(29)- .ellentétben a heves közfelháborodással. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta.. 28. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. (. amely politikailag jobbára megbízhatatlan.

Főként kiszolgált katonák voltak. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. nem is olyan hitvány kompánia. hogy abbéi még bármi lehet.-t és engem felvidított a gyászhír.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. Az emberek azért így is lelkesedtek.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt... melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. ami elvben tizenkét. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. vajon próbálkoztak-e már azzal. hogy végre a puskák is megérkeztek. Kíváncsi vagyok.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. amit valaha is hallottam. (. és nagy éljenzés fogadta a hírt. -(30)- . akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. 30. és eltekintve attól. hisz maguk is a csokoládé. C. mindjárt elmondta. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. 1940. hogy 43 Orwell. Így aztán mindazon lapok. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. Ma délután az L. C. Tegnap C. VI.D.-vel és M. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.V. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén.

melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. szintén örült. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. VII. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. 1940. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Ott hagytuk egy félórára. hogy már azon is örülni tudunk. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. -(31)- . így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. Az újságok már csak hat oldalból . 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések.három lapból állnak.vagyis a lap közel egyharmada. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. 1. Még M. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. aztán E. (. majd kidobták a gépből. igaz.. és nem mozdult. hogy napokig még az étvágyam is elment -. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. a szöveget apró betűvel szedik. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. amin végül is kievickélt.. holott ők már-már radikális békepártiak. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. Később.-ék is rosszallották a dolgot. E. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed.

hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. Franco közeli munkatársa. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. a spanyol anarchisták vezetője. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. VII.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel.A. 49 Buenaventura Durutti. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését.50 közlemény. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). régimódi német vezérkari tiszt. ha valami ismert személy hal meg. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. 1940. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. hogy a kormány tehetetlen. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. látván. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. Mind többen vélik úgy.F. -(32)- . 3. bár nő a félelem is. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). Ez a gyanú gyakran felmerül manapság.

Arról persze egy sort sem írnak. hogy csupán a francia flotta feléről . A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. nem sok meggyőződéssel tették. Az a tény. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. 7. 2 csatahajót. használhatatlannő tették.lehet szó. a News-Chronicle -(33)- . hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. 1940. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. 10. 52 1940. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. 2 cirkálót. VII. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. elég egyértelműen sugallja. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. 8 rombolót. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. A francia Richelieu csatahajót. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. avagy ha mégis. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. VII. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. holott nyilvánvaló. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. mennyire helyénvaló volt e lépés. politikai író.1940. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. a napló írása idején liberális publicista. Oranban és Mersel-Kébirben.

a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. Újabban viszont minden országban más és más. (. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. hogy csak azért hagyják nekik. Edward néven 1936. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. Wallis Simpsont. meddig ér el a kommunisták keze. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. VIII. Sokan vélik úgy. Számomra hihetetlen. úgy veszik. január 20-án lépett trónra. ha csak az nem. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne.) Gollanz új könyvét. hogy Angliában akadnak csoportok. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. az ember sohasem tudhatja. mint a cukrot. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. semeddig. Ez után feleségül vette Mrs. amerikai Mrs. Persze. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. a rendkívül népszerű walesi herceg. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. 54 Edward. Simpsont és Franciaországba települt át. de amikor feleségül akarta venni az elvált. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. 16. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. hasonló feltételekkel.. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. Még az is lehet. a Bűnös embereket.békeajánlatot tesz nekünk. Nemrég még úgy tűnt. -(34)- . s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. mi több. mint azt korábban én is feltételeztem. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. 1940. Napok óta nincs semmi hír. Windsor hercege (1894-1972).. VII.

a világ pedig már rég nem hiszi. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. ami egyértelműen németellenes lépés. és ha kudarcot vall. (. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele..küld hadi utánpótlást Burmán át. bármilyen 55 Bizonytalan. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. alighanem Tosco Fyvelről van szó. W. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb.. -(35)- . amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. F. és elnézzük neki. és mi semmit se teszünk ellene. 1940. és már csak a fegyverletételt várja. hogy Anglia felé hajlik. helyzetünket reménytelennek látja. Mégis.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. A legfőbb esemény. a sok szájhős mind maga alá rondít. hogy Spanyolország bármit.56 azt mondja. Mindez előre látható volt már akkor is. talán nem. 22. Talán így lesz. nyilván a németek számára. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. ahogy előre megmondtam: eljátssza. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. hogy Franco ki akar maradni a háborúból.) Holott pontosan úgy tesz. VII. 56 Bizonytalan. hogy összeült a pánamerikai konferencia. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. Ez persze nem olyan ígéret. ami egy következő kormányt is kötelezhet. így azt. alighanem Frederick Warburg. Még most sincs semmi érdemi hír.

Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. ám az. azaz Polgárőrség lesz.V. 25. Az L. majd a németeknél. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt.57 Én legalábbis nem hiszem. 1940. 28. rendre visszautasította az ajánlatot.V.58 is ugyanezt mondja magáról.. hogy összeállna a Tory klikkel. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. és új neve: Home Guard. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. Ha tényleg így van. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. ámbár ez nem is oly hihetetlen.000 tagja van. Persze meglehet. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. bár az is lehet. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. -(36)- . Sokan rebesgetik.) Sokan már bánják.mennyiségben importáljon. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. 1940. hogy L. (.D. 58 Azonosíthatatlan személy..-t. VII. hogy csak tartanak tőle. csak féltékenységből és intrikából dacol. D. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír.D.300. melynek állítólag már 1. azzal. mivel utálta Chamberlaint . Az utcákat járva rendre azon kapom magam. Az olasz sajtó is ezt írja.. VII. felhagyott a toborzással. G.

Szélsőséges nacionalista.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. -(37)- . kommunista.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. a Brit Fasiszta Unió vezére.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. 60 Sir Oswald Mosley. Így tesz a francia sajtó azon része is. Amerikában született. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. amely német befolyás alatt áll. szélsőjobb. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. Furcsa. 62 Gaston Bergery. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. brit állampolgárságot sosem szerzett. Emberem azt állítja. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. noha egész életét Angliában élte le. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. Az apró emberke. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. bár senki se tudja. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. aki szerint Hitler nem igényli. hisz jól tudom. 61 Jacques Doriot (1898-1945).csakugyan nácikollaboráns lett. 59 William Joyce (1908-1946). hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. kis baloldali pártokról. kinek a nevét folyton elfelejtem. majd fasiszta politikus. aki utóbb .és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. akit később internáltak. valójában miért.

szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. hogy ezek az emberek. Wells jól ismeri Churchillt. H. Úgy látja. Mindig is úgy élt. szerinte rendes fickó. 8. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . vagy hogy karrierista lenne. hogy csak a maga hasznát lesi. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. a franciákat viszont eléggé leszólta. és nem igaz. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. ami talán arra is fényt vet. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. Perim most a legfontosabb. de a pénz nem érdekli. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Megkérdeztem. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében.1940. Úgy véli. VIII. Eddig még semmi hír. mit miért csinál. (Sajnos elég gyatra volt.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . és különös gyengéje. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. Wells. de az újságok azt sejtetik. Megindult az olasz támadás Egyiptom. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. G. s azon a feltevésen alapul. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. ahogy egy szovjet komisszár. nem hinné. ha elveszítjük.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. átszervezik a légiriadók egész rendjét. Megvetően mondta. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. hacsak nem akarjuk.nyilván az -(42)- . amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. Azzal kérkedett. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. Hosszan beszélt a polgárőrségről. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Tegnap este elmentem egy előadásra. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker.. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. 1940. amit . tábornok tartott. s azzal szépen visszaaludtam. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek.másokat kapok rajta. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. ez pedig igen veszélyes lehet. VIII.. Ez nem csupán azzal jár. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. Azt mondják. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. 23. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. nem kétlem. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. hagyják félbe a munkájukat. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. amit mielőbb meg is kell tenni. Hajnali három körül légitámadás volt.

1940. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. Tegnap azon tűnődtem. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. és azt is: miért. VIII. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. kik miatt. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. s hogy milyen szánalmas ez az egész.. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. Ahogy elnézem. hogy ízlik neki vagy sem. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. hogy valami nincs rendjén. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. Ettől talán észre térne a jónép. Legfőbb ideje. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. kivénhedt hadfiak. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. Az oktalan pára nem képes eldönteni. egy életre megtanítva arra. 26. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogy az ország végromlás előtt áll. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. -(43)- . sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. hogy a trágya nem ennivaló. (. és megpendítette azt is. (Greenwich) Azt hiszem.. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön.

Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. míg ezek jó ha feleakkorák. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. 1940. és halálra váltan nyomban felriadtam. próbálják eltussolni. A bejárati ajtóból néztük. s ahogy eddig is. E.. ám azért nem annyira rettenetes. Máig emlékszem arra a kettőre. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. azt álmodtam.először igazán közelről a bombák hangját. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. és mindaddig. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. Ma reggel mégis. de olyan pokoli robajjal.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. Hallottam. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. Világos. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására.. amit Huescánál dobtak le. ha bármi fontos létesítményt találat ért. VIII. asszonyság. (. amibe a föld is beleremeg. 29. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. (.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már.) Elég nagy robbanás volt. A -(44)- . hogy egy bomba robban mellettem.. Talán egytonnás bomba lehetett. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. hogy a házak beleremegtek..

és máris aludtunk tovább. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz.. 1940. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. régóta ezt várják. E..P. Akkoriban rendre azt álmodtam. XI. -(45)egy ha . a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. Félálomban. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. Sosem gondoltam volna. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő.P. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. vagy túl közeliek a becsapódások. könnyen álomba ringatja az embert. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . újra a spanyol polgárháborúban vagyok. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. ha elég távoli. s én feküdnék kényelmes. fegyverzajt hallok. 1940. s lám. 31. mégis így lett. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. (.. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. hacsak az ember nem sejti. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. A monoton fegyverzaj.a nácizmus. és aknagránátok robbannak köröttem. lidérces emlékeim.-vel. 1940. A légiriadók egyre kimerítőbbek. 24 órára rendszerint 5-6 esik. hogy nem érdemes sokat törődni velük. hogy nyílt mezőn fekszem. VIII. XI. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál.-vel éppen csak megjegyeztük. a . 16. hogy hidegen hagy. H. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. szerkesztőjével. Általános a vélemény. tábori szalmaágyamon elnyúlva.) Tegnap lefekvéshez készülve. márpedig az emberek itt is. azzal a megnyugtató tudattal. erős robbanást hallottunk. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. Amerikában is. s nemigen látja. 23. minden fedezék nélkül..

májusi kormányát tárgyalva Hoare. egyébiránt biztosra veszi. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. igaz is lehet.. ám ekkorra már mind a szűkebb. ha tényleg igaz.” 72 Alfred Duff-Cooper.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.71 és társai titkon alkura készülődnek. brit tájékoztatási miniszter. Mindaddig. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. tartok tőle.” Ami. az összes brit lapot figyelmeztették. vagy inkább próbáljunk békét kötni. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. még nem cenzúrázzák. szerint. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. bárki képes könnyedén elhitetni. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. válasza: „Ugyan már. amikor Franciaország elesett. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára.. hogy . Ld. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.P. hisz minden a tálaláson múlik. H. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. hogy nincs más hátra. kulcsfontosságú. H. P.P. A második világháború című művében Churchill 1940. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. -(46)- .. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. Habár a . Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. Halifax és Simon védelmére kel. Európa Kiadó. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó.-t. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. mint vállalni a Hitler elleni harcot. úgy tűnik. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. kijelentését.P. és „becsületszavát” adta nekik. öt éven át tartó küldetést.. 2000. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. kényes. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.

1940. igaz. 76 Lásd az 1940. és eszébe se jutott panaszkodni. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. Olaszország viszont valódi erő. aki ekkor már a windsori herceg . Edward végül is Mrs. S. úgy tűnik. angolbarát. melódiája: monoton Tegnap C. Mindig is azt hittem. Angliában mindenki tudja. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon.felesége volt. egyetlen európai se hitte volna. mint azt itt képzelik. mégsem váltak be. a sajtóosztályt vezette. francia újságíró. Franciaország eleste után Angliába emigrált.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Wallis Simpson. Edward . viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. 75 Mrs. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. Laval kormányzása76 idején C.utóbb VIII. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. és úgy véli: Anglia nagy előnye. Meglepően jókedvű volt. 74 Piene Comert. C. Különben C. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. Laval 1935-ben azt mondta neki.. jól ismeri Angliát. és élt már nálunk korábban is. Nos. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . hogy „Anglia csupán egy árnyék”. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. VI. Szerinte VIII. Persze itt.. korábban diplomata. hogy államformája királyság. Azt mondja. a France szerkesztőjével ebédeltem. szerint. C. XI. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. jóslatai. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. 28.74-vel. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. bármi tehetséges politikus Laval. C.

a halottak száma 550. víz. Ugyanúgy örülünk neki.) Beszéltem egy férfival. 1940.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. (.. aki nemrég érkezett Lengyelországból. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. A közüzemek. teljesen tönkrementek. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940... a tüzérségi tűz elől. -(48)- . s legalább negyed részük földig rombolódott. 1. 8. amelyben 500 repülőgép vett részt. és ami még rosszabb. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. XII. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. A német források szerint mintegy 30.. mindenki amiatt aggódik. (. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. a sebesülteké ennél jóval több volt. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. bár azt nem árulta el. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta.000 gyújtóbombát dobtak a városra. XII. villany stb. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. november 14-én szenvedett légitámadást. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. miként sikerült átszöknie. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. Meséli. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják.) Azt mondja. mint korábban Balbo halálának. Az a nyomorult Chiappe bekrepált.

Több mint mulatságos. I. inkább a félbeszakított alvás. XII. nem annyira a bombáktól rettegve. Az esszében azt írtam. 29. kezdeti szakaszában. nappal közrendre felügyel. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. Az a hír járta. amíg a bombázás alább nem hagy.segítségükre sietnek. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. 2. 1940. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. akár a manna. s a csengő sem ép. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni.” 1941. Idézet egy újságcikkből bombák. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. hogy hibbant kis versikéket faragok. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. Az a múlt heti újsághír. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. A bombázás legszörnyűbb. rendre azon kapom magam. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát.

és csakugyan tenni kellene valamit ellene. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . Így azután én lettem nevetséges. nem sokkal a franciaországi események után. és Orwell úr aligha sejthette. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért.. olyan időszakban. -(50)- . hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. 1941 júliusában. német. és minden érintett szíves elnézését kéri. aminek igen örül. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. . hogy ezegyszer tévedtem. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. bár .Isten látja lelkemet..” 79 Büntetés. de nyilván erre sem kell várni sokáig. úgy véli. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. tényleg örülök. majd 1942-ben beszüntette működését. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. magasabb béreket. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják.hogy nincs valami nagy véleményem róla. s talán joggal. 1941.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. 22. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. I. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri.

ahogy megcsókoltam. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Igaz. nyomban megérezte rajtam. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Úgy tűnik. vagy valami hasonló). Mindenesetre tény. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. aki amellett. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. Az ügyeskedés menten beindul. akik nem képesek átlátni. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. Szovjet erő. ezrével vannak ilyenek. spanyol köztársasági párt. hogy „hagymáztam”. És lám. Keresztények és a kommunizmus. teljes szívemből kívánom. újabb defetista manőver.a következőket írta: „Óhajtom. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. E. A minap. hogy „Éljen a POUM!”. de normális helyzetben eszembe se jutna. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. Barcelonában pedig. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is.csak arra való. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. 1931-66 között Canterbury érseke. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. A helyért ugyan nem fizettek. a POUM82 betiltása után. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Az utca tele van a plakátjaikkal. hogy tudja mindenki. Művei. már az is erősnek tűnik. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy „Chamberlainből elég!”. -(51)- . és meggyőződésem. először tettem ilyesmit életemben. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt.

január 22-én vették be a brit csapatok. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak.108 sor. boltjába betérve megjegyeztem. A Daily Worker és a Week85 betiltása . A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. 26. és 1942. június 21-én foglalta vissza. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni.2 sor. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. -(52)- . január 22. hogy „már nem tart soká” stb. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. A német Afrika Korps 1942. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. mire Mrs. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. amint két nő arról társalog. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. I. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. Erwin Rommel tábornok vezetésével. s a többinek is hasonlóan felment az ára. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. és megütötte a fülem. és betiltották a Daily Workert84. stb.000 hadifogoly! ) . J. között volt betiltva. J. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak.az ébresztőóra. mivel érezni. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. szeptember 6. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. Másnap reggel Mrs. 1941. 84 A lap 1941. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

még a lapok is pedzegették. hogy még mindig sokkal rosszabb. III.. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. kevesen értenek egyet velem -. Tegnap este G. s a hóvirág is most a legszebb. ha elég meleg lesz). A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. 14. G. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . Én mindenesetre váltig állítom . hogy visszatérhetnek Londonba. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. 1941. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. legalábbis ezen az éjszakán nem. Az altemplom nem egyéb. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. és a többiek mondták is. 3.. III. Wallington. Korábban ugyanis épp azért gondolta. hogy „valami készül” a Balkánon. s ilyenkor látja.küszködött. -(56)- . 1941.bár jól tudom. homályos és rossz szagú. Az elmúlt napokban az a hír járta. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. néhány téli viola bimbózni kezdett. 4. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. Bár dúl a háború. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. III.

mi történne. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. hogy milyenek a szállítási eszközök. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. Katonai diktatúrát vezetett be. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. attól tartva. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. egyben meghagyva neki. arra kérte az angolokat. előbb ismernie kellene. Elképzelni is szörnyű. Túl veszélyesnek tűnik. de alighanem inkább a Szueziről van szó. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. a német támadás már április elején megindult. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta.van. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. miközben támogatta a királyság intézményét. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. 95 A szövegből nem derül ki. Ahhoz. elhárította a segítséget. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. -(57)- . vagy legalábbis azok jó része. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. 1935-től görög miniszterelnök. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. hogy küldjenek tíz hadosztályt. Mindenki ezen tépelődik. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. amit az olaszok elvesztettek. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941).

melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. Ugyanakkor. csakúgy. akivel beszéltem. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. antifasiszta újságíró. mint az. elképedt azon. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. hacsak azzal nem számolunk. Az a baj. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. -(58)- . mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. hogy nem tudunk. mint Norvégiában. Ő maga nem volt zsidó. ha most veszni hagyjuk Görögországot. egész Európa rajtunk röhög. ha netán tudjuk. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Én mégis azt tartom. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. amiért hagyjuk. éppúgy. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. Mint írja. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. Másrészt viszont.hadisikerekkel. 97 Stefan Haffner. Sok német. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. mivel annak bizonyságát láttuk benne. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. csak a felesége.

titkos fegyvert is rebesget. Kérdés. ami azután a bombázókra tekeredik. III. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. de tetszetős érveket máris hallani. úgy hírlik. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok.itthon és Amerikában egyaránt. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. s a szóbeszéd holmi új. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. 20. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására .Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. június 17-én jelentette be. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. minden előzetes propaganda nélkül. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Ám a szokásos álszent. végre pompás alkalmunk lesz rá. mint az indiai rádzsák körül.98 1941. Ez hát az európai nézőpont. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. éppúgy. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Greenwichre igen sok bomba hullott. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. de csak egy gépet lőttünk le. aminek használatát a brit légierő 1941. -(59)- . Ijesztő lenne.

amit persze nem engedhetünk meg. Úgy tűnik. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. és kevesebb közéleti eseményt említek. hogy . ami megingatná a Pétain-kormányt. ez akkor sem jó így a franciáknak. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. az író nővére. Visszalapozva e naplóban.: „Betört az ablak.-vel99 telefonáltam.csapódott be. Fölöttük tombolt a tűz. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat.. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. Bárcsak tudhatnánk. Úgy tűnik. -(60)- . semmi jele annak. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. A Greenwich templom lángokban állt. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. mint azelőtt. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. avagy csak elképesztően ostobák. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. Én: „Mi volt az?” E. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. és társaik tényleg árulók. És miközben mi mindent megteszünk. szakadt a víz a nyakukba.. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. hogy megtartsák a búzát. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. majd nagy csörrenést hallottam. amit küldünk. látom. amikor E.. A németek ugyan engedik. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. mondjuk.. de senki sem mozdult.

hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. Még ma sem képesek felfogni. a Női Légierős Tartalékosok stb. Számomra nem volt újdonság.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. mint eleddig. 23. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. s ha így teszünk. III. sokan ezt teszik . hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. elfogadjuk a háborút is. mi a célja a háborúnak. akkor biztos. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy a püspökök megáldják -(61)- .A legrosszabb még hátra van. nemigen számít. Még szerencse. kényszerítő intézkedések híján. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. a gazdagok pedig. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. éppúgy élnek. Miként lehet ezt elfogadtatni. Ha elfogadjuk az államot. 1941. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. valahányszor azt látom.általában olyanok. amit mi tényleg nem ismerünk itt. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. akik Churchillért meghalnának. hisz ez idő szerint még az sem világos. hogy igenis vannak. a légierős kadétok. hogy gyermekei azért éheznek. akik érzésem szerint nem valódi hívők. stb. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. ez pedig az éhínség. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. Angliában.

azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. a keresztény meggyőződés azt tartja.ami éppoly hatásos lehet. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. hogy netán csökkenne a harci elszántság. Holott bizonyos helyzetekben. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. -(62)- . úgymond. 1941. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. és segíts. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. hogy valójában nem is gondolják végig.az ezredzászlókat. így aztán helyénvaló. Eddig úgy tudtam. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. add. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. mint egy. mint a németek. mert mi jobb emberek vagyunk. III. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Egy szó sem esik arról.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. Azért várjuk el. Talán az a félelem diktálja mindezt. és jó útra térhessenek”. 24. hogy megbánják gonosz tetteiket. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . hogy meg tudjunk bocsátani nekik. hogy Isten bennünket segítsen. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. Az egész azon az elemi érzésen alapul. hogy imádkozunk érte. ha az emberek látnák. Persze az is lehet.

000 ember életébe is kerülhet. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. IV. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. érzékelhető hatása. hogy valamivel ellensúlyozzák. Rajzok készülnek majd. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hogy Görögországban 150. bár ezt már akkor sejthettük.csatahajókat. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hogy nincs az az erő. Felteszem. s így szükséges. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. Tehát megoldódott a rejtély. hisz általános a vélekedés. Közben hallani. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hogy egy sikertelen megszállás 100. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. Azt hiszem. ez alighanem így is van. 1941. így valószínű. és legalább három hétig kitart. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. és ma jelentették be először hivatalosan. mint akár több ezer légitámadás. mikor kivonultak Bengáziból. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. a műszaki leírások alapján. Ám ennek nincs közvetlen.. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. Tegnap Belgrádot bombázták.. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. mindenesetre nehéz nem észrevenni. nincsenek például fegyvereink. 7. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. bár Hitler még így is jól járna.000 vagy akár 500. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.000 főnyi brit sereg állomásozik. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne.

102 A matapan-foki csatáról van szó. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. A legjobb esetben talán még szűken vett. (. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt.. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. A britek-minden veszteség nélkül . ha az ember 2-3 évre előre gondol. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna.. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”.. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. )Immár világos.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. -(64)- . talán politikailag helyes volt meglépni ezt. Szinte látom. és küldenek-e követet a császári udvarba? (.helyzet. (.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac.. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. most hirtelen rájönnének. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg..elsüllyesztették a Zara. Nem tudni. Mulatságos lenne. katonai szakíró.. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. Persze.) Egyre kevesebb a munka. Etiópiát mindenesetre elvesztették. hogy beleszorítják őket a tengerbe. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak.

Állítólag Francis Beeding. Például az. mint „dicső”. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. ez szeptember 7-én volt). tényszerű ismertetőt. s igen nehezemre esett.I. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. csak sajnálom.O. pontos. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. Emlékszem. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. . hogy pár napig nem is lehetett kapni). Most olvastam épp az M. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. 8. a regényíró állította össze. s ez rendre azt igazolta. hogy olyasvalamit hozzanak létre. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. 1941. de tudván. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. IV. of Information -(65)Tájékoztatási .míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól.103 bestsellerét. „hősies” stb. hogy ejtőernyők. Rosszabbat vártam. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. hogy nem volt annyi eszük. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. elszalasztották az esélyt. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében.

. de más fronton még várható. majd így szólt: . 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. hogy győzelmet arat.Ez volt Trafalgar.Akárcsak Madrid. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. hogy felébresztettek a robbanások.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. miután a németek láthatóan elálltak attól. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Hugh Slater. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert.A kapitalizmusnak vége. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. aki az ablakban ült. még ki is mentem megnézni. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. lángol-e még. Rajtunk az ítélet. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Én mindenesetre nem így éreztem. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Később. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. egyszer csak megszólalt: . Aznap éjjel. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. azt mondtam Fyvelnek: . Kimentünk a tetőre. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. -(66)- . Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. de az óriási tűz engem is megbabonázott.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Most jön Austerlitz. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.

IV. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. IV. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be.106 Ma este igen rossz hír érkezett. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. Csak erről beszél mindenki. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. A tegnapi lapok megírták. hogy kivontuk csapatainkat. A nagyokosok szerint ahelyett. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. a Balkánról alig esik már szó. hogy egyáltalán kiadták. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. legalább kettő jut minden századnak. ha a görögöket cserbenhagyva.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. s amikor megkérdeztem. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani .gondolom. 11. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. amikor rosszul áll a szénánk. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. 1941. Hol van már az az idő. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni .persze nem volt egy darab se -. és Görögországba küldtük őket. A közlemény súlyát az mutatja. -(67)- . 9. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. Ez is igen baljós előjel. kapunk-e gépfegyvert. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. 1941. amíg lehetett.

amely alig különbet. IV. se Líbiáról. Úgy látszik. Ahogy visszalapozok a napló elejére. Akivel csak beszéltem. amely még ezeknél is pesszimistább volt.. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. hogy még mindig érvényben van az utasítás. 1941. IV. amelyekre számítottam. Az a két újság. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Semmi hír . hogy a politikai helyzet javulni fog. vagy legalább egy részük. mint gondoltam. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. és a Sunday Express.. Isten tudja. mely igen sötét képet fest a jövőről..1941. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. francia hajókkal. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. és megszilárdul a helyzet. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. 12. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Nem hinném. Lehet. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. de mégis. abbahagyom a naplóírást.. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. -(68)- . most is zajlanak. 13. csak sokkal lassabban. a köznapi ember számára kevésbé érthető. ami némi reményre jogosít. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. azok a forradalmi változások.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak.se Görögországról. mind lehetségesnek tartja. csak éppen nem adhatják tovább. de ez más lesz. azt látom. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . Az egyetlen. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial.

mások azt állítják. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. amit a reklámokról írtam. 1941. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. aki jól ismeri Dél-Afrikát. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. Mindjárt feltűnik. nem tűntek el. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. arra számítva. mint a középosztálybeliek. Persze.Olvasom a bejegyzést. de már sokkal kevesebb van belőlük. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. Megrázó hírek. D.. hogy létszámuk aránylag csekély. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. 14. csak éppen a tempóját nem. míg december 4-én megérkezett az erősítés. Azt hiszem. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. A németek az egyiptomi határig nyomultak. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. az utóbbi a valószínűbb. Nagyon igaz. micsoda szedett-vedelt társaság ez. s az is erősen hihetőnek látszik. de Tobruk kitartott. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. döbbenten láttam. IV. -(69)12-én hamar akció végül . hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. és elvágták a tobruki angol csapatokat. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. bár ezt Kairóban107 még tagadják. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. Connolly mondta egyszer. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét.

. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. tudja. 15. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. anélkül. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . mit mondtak be korábban. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. Görögországról semmi hír. 1941. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. megkérdeztem a tulajdonosnőt. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. .persze csak fokozatosan. IV. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. hogy kivonulnak Kínából . ha én nem kérem. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. akkor máris megérte. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés.Jaj. leszámítva azt a jelentéktelen esetet.. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt.úgy tartja. drága uram. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. Mindez akkor. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. és mivel kissé késtem. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. hanem azért. Ha nem így lenne. melyben az oroszok megígérik. hogy beismernék. éppúgy. mi is történik. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. A másik pultnál meg szól a gramofon. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. nem figyel rá senki. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. igen nehéz elképzelni.

Persze.” (Parlez vous. A fegyverek egész éjjel lármáztak. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. 1941. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. Emlékszem. Barnsleyben voltam éppen.. de azért E. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. Az ember már-már úgy érzi. IV. francia) . Két-három napja újra Wallingtonban.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. Egy másik a St. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. 1941. John’s Wood-i temetőt találta el. ez képtelenség.is 108 „Mondja csak. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. és a mentők is ott várakoztak. betértem egy kocsmába. 22. és E. -(71)- . amitől már régóta tartok.vidéket. is ugyanezt mondja. A szombat éjjeli „blitz” még ide . Ma reggel. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. IV... hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Persze. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. hogy egyszer bekövetkezik. Az utcát mindenesetre lezárták. többeknek megjegyezve.Én még csak le se hunytam a szemem! ..bizonygatja mindenki. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. aki rendesen tudott volna aludni. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány.70 km távolságra! . Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). Ez volt az egyetlen reakció. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. 17. Senkivel sem beszéltem. . és miután hallottam a hírt. Igaz.

Furcsa lenne. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. Churchill kezd úgy beszélni. Gibraltár megtámadása. amit kell. minden még ezután megírandó cikkemet. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. mint a kéve. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. Ha az újságok híradásai igazak. is beleértve. fanina felé. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. mi pedig lekaszáljuk őket. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. hogy 109 Orwell gyanúja. Még nem tudni. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. hogy a németek nem hullanak úgy. stb.. rádiójegyzetemet stb.elhallatszott. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. minden bizonnyal hamarosan várható. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. Amióta itt vagyunk. Olyan ez. nem így lesz -. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották.” Kíváncsi vagyok. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Athéntől kissé északra. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. hogy sikerül majd. milyen hatalmas veszteségeket okozunk.. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. Churchill a minap azt mondta. megalapozott volt. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. -(72)- . sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. Engem legfőképp az zavar. vajon azt teszik-e. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve.

a hülyébbnél elháríthatnád. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Különben sejtelmünk sincs. Eszerint az elesettek 55. A Daily Express burkoltan arra célozgat. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. hogy a görög hadsereg. IV. Mindössze annyit lehet tudni. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .mindez még hasznos is lehet.55%. IV. 23. hány emberünk van ott.8%-a származott az Egyesült Királyságból. 1941.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. 1941. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.110 Mindaddig.1% Új-Zélandból. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.1%-a Ausztráliából és 19. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. -(73)- . hogy mennyire tudják tartani magukat. és így tovább.55% . a görögök visszavonulóban vannak. hogy ne álljanak ellen. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. hogy ellenállnak-e a németeknek . milyen hadállásokban. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% .ÚjZéland: 13. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni.Ausztrália: 13. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. Az oroszoknak dönteniük kell. 24. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. 25. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja.

a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. C. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. 28.az ára -. nem akar. Tegnap eljött hozzánk egy ember. most mindenféle hússal üzletel. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. avagy tétlenül elnézik.. 1941.111 Gondolom. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. de bármelyiket választják is. IV. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . ami tényleg magával ragadta az embereket. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. Milyen kár. -(74)- . körülbelül 30. vagy esetleg a harmadik.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. 2. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. V. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. IV. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. hogy nem képes. bár azt hiszem. mert nem volt mivel etetni őket. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. 25. 1941. csak kutyaeledelnek. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában.

mint arról korábban tájékoztattak. Hátrahagyták összes tankjukat. ahogy a tűpárnát tartotta. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.000 embert.000 járművet vesztettünk. úgy látszik. hogy kevesebb katonánk volt ott. amiben mindent odaígérünk nekik. Mesélte. Katasztrofális. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. gondolom. felszerelésük jó részét és 12. s úgy hagyjuk el a porondot. valójában 55. az ausztrál kormány egyik minisztere. mivel úgyis megegyeztünk. Mint mondja. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. mint az íj és a nyílvessző”. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. nyilvánosan kijelentette. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. A veszteség állítólag 3.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. majd elnöke lett. miután bejelentették. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. A hajókról nem esett említés. ügyvéd. aztán egyszer csak halljuk. Persze az is lehet. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát.ez egybevág a német hadijelentésekkel. és hét-nyolcezren estek fogságba . -(75)- . hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50.000-re teszik.. politikus. mert folyton csak fegyvertokokat szab. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. V. újabban az egész cég erre állt át. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. mint a bútorhuzat. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb.112 Azt mondják. az is ugyanúgy készül. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt.000 ember.000 körül. Spender113. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. 1941. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. de ez számunkra nem gond.. 3. mindenféle volt közöttük. 8.tisztes ábrázatú.

csak annyi bizonyos.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Valahányszor csak elképzelem. ám biztosan valami rosszat jelez. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. apa. mert hiányzik az akarat. mit fognak tenni. pusztán azért. ha csak a puszta harcról van szó. Ha olyan ügyért harcolunk. s menten elgyámoltalanodunk. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. gyerekek. Főleg a fiatal házasok ilyenek. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. hogy balul üt ki. ami nem túl jó jel.csupán azt jelzik. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. a kicsik sorban fekszenek. A törökök felajánlották. V. meglepő látvány tárul a szeme elé. folyton az az érzésem. anya. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . 1941. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. akár a nyulak. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot.és azt hiszem. Békésen alszik mindenki -(76)- . A tiszta. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. A semleges államok megtámadását illető aggályok . Sosem tudni előre. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. Iránban mozgósítás van. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. amiben igazán hiszünk. Érdekes. Itt-ott nagyobb családokat is látni. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. nincsenek fenntartásaink. Előre látható. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. 6. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni.

1941-ben leváltották. valami raktárépület lehetett. melynek üzenete nem egyéb. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Immár bizonyos. kiváltképp nagy volt. égre szökő lángokkal. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. 11. hogy a mi házunkat találták el. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. az egyik.az erős lámpafényben .a kicsik hanyatt fekve. A füst csak igen lassan oszlott el. 1941. de megmaradt alelnöknek. -(77)- . kintről valaki kiabált. külügyi népbiztos. de úgy tűnt. Lefelé menet közölték velünk. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. Az éjjel komoly légitámadás volt. hogy mindez német nyomásra történt. netán mindkettő ellen. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. ez az első diplomáciai lépés. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. V. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. Felkapaszkodva a tetőre. tőlünk nyugatra. hogy az oroszok bejelentették. s a szobában sem keletkezett kár. 114 Vjacseszlav Molotov. Az ablakok épen maradtak. E. ez az első eset. mintha viaszbábuk lennének. hogy épp benne voltam egy házban. meredek. Az elmúlt napok legfontosabb híre . Nyilvánvaló. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. amikor találat érte. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. s hogy mindenki maradjon a lakásában. felkelt és kinézett az ablakon. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. Gondolom.

hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. hogy a folyosón nem lehetett látni. Hallottuk. amit a legfontosabbnak tart. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. mire ő visszakérdezett: .nek. s én csak utólag döbbentem rá. milyen sötét lett az arca. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. gondolván. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. -(78)- . hogy menjünk ki. hogy tényleg ég a ház. Magunkra kaptuk a ruháinkat. akik teával kínáltak.Igen. s láttam. csupa korom vagyok én is.Talán azt hiszed. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt.-ékhez. Később megjegyeztem E. és a bent lévő autók kiégtek. amint kiabál valaki: . teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. amit hónapok óta őrizgettünk. és talán nem lesz módunk visszajönni. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. Később kiderült. Ilyenkor az ember azt viszi magával. Elmentünk D. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel.

hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. Utóbb többször is felmerült. iraki nácibarát miniszter. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Hitler közeli barátja. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt.1941. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben).mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Franco . május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Darlan116 Sztálin. aki 1941. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Még csak ötletem sincs. Szíria. továbbá mindazon térségek neveit. Spanyolország. és Rashid Ali 1941. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. bejelentvén hogy Hess megőrült. a Führer helyettese. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). Egy hónappal később rövid harc. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Az egész ügy merő rejtély. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Irak. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . remélve. Alfred Hornként mutatkozott be. V. május 30-án Iránba menekült. 13. Churchill nem akart tárgyalni vele. Rashid Ali117. 1941. Csak azt tudom. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből.

és fegyverhiány (repülők. szégyen!” Úgy látszik. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. hogy mindent veszni hagyunk. amikor nem vettük be Dakart. Az egész világ ellenünk van. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Ezzel szemben a valóság az. már akkor. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. hogy ember.tolni. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. a Kanári-szigeteket. hogy nem fog sikerülni. talán még Amerika is. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. lesz titkosrendőrség. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. Szíria. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. legalábbis szerinte . Tanger.könnyedén be lehetett volna keríteni. akik meg tudnak lepődni azon. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Úgy tűnik. Churchillnek és társainak az lehet a terve. vannak még emberek. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. ha kiderül.) miatt Dakar. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. hadihajók stb. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. hogy ez már-már törvényszerű. mi biztosan el is toljuk. Tangert és Szíriát akkor. nincs esély arra. Persze. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. a lakosság fele pedig éhezni fog. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. a Kanári-szigetek. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. amikor még megtehettük volna. Az ember kezdi azt hinni. hogy ez történik majd. -(80)- .

24. Lehet.300 görög.600 brit.540 ausztrál. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. Darlan nyilatkozott.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. 1941. egy repülőgép-anyahajó. Úgy tűnik. (Liddell Hart szerint összesen 28. hogy így van. 1941. és milyen a fegyverzetük. A brit -(81)- . Három csatahajó. még úgy is. V. és majdnem ugyanannyi görög volt. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. új-zélandi és ausztrál. szervezetlenek voltak. majd ejtőernyősöket vetettek be. csak végre ismernénk az alap tényeket. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket.700 új-zélandi és 6. ha Kréta csakugyan próba. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. 25. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. Ha csak 10-20. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Ezt az arcátlan. V. Valaki megsúgta. mint Angliában. hogy hány ember védi is a szigetet. hét cirkáló. légvédelmük szintén gyenge volt. így azt. Irakról semmi hír.960 brit. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. A német légitámadás május 20-án indult. 7. Szíriáról. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. Mindenki Krétára figyel. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. 21.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. 17. V. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. 10. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból.1941. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek).

s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. hogy már Damaszkuszban! Előre látni.500-at mentettek ki. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. a mentegetőzés. 1941. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. 1. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. 122 A 42. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. VI. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná.bár még jobb lenne azt hallani. 1941. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. 13. annak tagadása. ebből 2.olvasni. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Az. hogy hányról is van szó. V. Arra sincs magyarázat.500 Krétán szolgáló katonából 16. -(82)- .000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. és csak utána az etiópot. és 14 gép védte Szuezt. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni.000 görög volt. 31. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. Kivonulunk Krétáról. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. bár rideg. A brit csapatok Bagdadban vannak . hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni.

A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Ebből nyilvánvaló. A német veszteség: 3.714 halott és 2. VI. Pár nap 123 A Calcutta. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el.996 új-zélandi). nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. Most. hogy Kréta kiürítése megtörtént. márpedig ennek semmi jele. S mindez teljesen hiába. azt mondják.200 brit.000 embert kellett elszállítani. Fiji és Gloucester cirkálókat. számos légvédelmi ágyú.. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. abból legalább kiderülne. 20. A híradás nem felelt meg a valóságnak. A teljes veszteség várhatóan 10. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.583 embert vesztettek (ebből 8. Hereward. Hitler eleinte habozott. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. 1941. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. tank és repülőgép. -(83)- . 3. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Szíriára. hány kereskedelmi hajó. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást.000 brit tengerész esett áldozatul. Miként K. Összességében a szövetségesek 16. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. 3. Student tábornoknak.000 ember. valamint a Greyhound.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. mint azt a sajtóval tudatták. Szuezre vagy Máltára csapnak le. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát.500 sebesült.. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. A britek arra számítottak.376 ausztrál és 2. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. 124 Szíriába. aminek vagy 2. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Ma reggel jött a hír. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el.

amelyről. hogy talán az egész manőver nem más. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. úgy tűnik. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. s eddig még senkivel se futottam össze. 14. -(84)- . 1941. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. mint puszta blöff. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható.múlva már nyilván késő lenne. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. ha csak elkerülheti. 1941. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. VI. A közeljövőben. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. nem fog háborúba keveredni a németekkel. történetesen az Anglia elleni invázióról. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. úgy lehet. VI. 8. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. 125 Stafford Cripps. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza.

inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. ha nem is tudják megállítani. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. 19. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Íme. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. Nyilvánvaló. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Az jutott eszembe. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. hogy ez „jól jön nekünk” . s megállítottak három finn hajót is. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. és ezzel. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére.persze csak akkor. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. 22. hatalmas közönség előtt. -(85)- . amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. VI.ámbár azt hiszem. Rendkívül izgatott mindenki. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Mindez nyilvánvalóan jelzi. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. ha az oroszok komolyan ellenállnak. ez a jutalom. 1941. Napok óta rendkívüli a hőség. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Általános a vélekedés. VI.126 1941. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól.1941. VI. 20.

mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. ma igen jó beszédet mondott. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy őszintén ajánlja a segítséget. sőt magukat az oroszokat is. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. Churchill. bár igen meggyőzően hangoztatta. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. 23. 1941. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. Mit gondolnak vajon ezek. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. csak úgy.ha nem is sokan – a gazdagok között.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. miként hatna. úgy vélem. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. amíg leszámolnak Angliával. úgy találtam. mint a baloldali pártokat. Persze akadnak néhányan . Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. hogy gyorsan véghez tudják vinni. A legrosszabb az az egészben. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. ha nem lennének biztosak benne. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. a légierő és a flotta legénységét. akik nem bánnák. VI. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. bár lesz annyi eszük. bár arról igencsak eltérnek a vélemények.

alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. mi több. Azon múlik minden. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. a kommunisták. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. s még azt is meg merem kockáztatni. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Persze nyomban hangot váltanak majd. Meglátja. az esetben érdekük.000 font jövedelemből élők. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Orvos (külföldi. hogy ennek maga Sztálin a feje. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. éppúgy összerogynak majd. úgy hiszem. Kétségtelen. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. Egykettőre hazavágják a nácikat. mint az első háborúban. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Tíz -(87)- . e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Három éve még az évi 1. s újra támogatják a nácikat.

még ha lesz is némi „húzd meg. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. -(88)- . ereszd meg” -. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. s alighanem elfoglalták Litvániát is. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. Hisz azok a politikai viszonyok. hogy a németek azért kiváló katonák. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. Nem tudni. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. 1941. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. E szerint bevették Lemberget. 30. VI. Már egy hét múlt el. Mindenki arról élcelődik.. (. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. Az esetben. itt most nem állnak fenn. Akárcsak az emigráns fehérek. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. hogy szamovárt áruljon. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. Állítólag túlszárnyalták Minszket. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. többféle magyarázata is lehet. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül..

s mint ilyen. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. -(89)- . Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. jóllehet formális szövetség még nem létezik. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. mint az a tény. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. amelynek nincs angol megfelelője. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Mindenesetre elég sok időbe tellett. 3. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. VII. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. szögesen ellentmond mindannak.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. 1941. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. Sztálin rádióbeszéde nem más. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. melyben egyértelművé tette. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. legalábbis e pillanatban. A felek vállalták. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Churchill beszédének méltó párja.

Ha most. s arra sem utal semmi. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. és azt sem tudni. 6. de ha semmivel nem próbálkoznak. láthatóan nemigen készülnek támadásra. mire is használnák e tankokat. amíg be nem bizonyosodik. s ettől. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . Nem tudom. a belső meggyőződés hajtja. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút.oldalunkra. nem indítunk szárazföldi támadást. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. legalábbis Angliából nem. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. lám. 1941. Több lap is türelmetlen. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. VII. ha majd netán ők is átállnak végül. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. hiszen őt úgymond a „lélek”. Ha a németek helyzete megengedné. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. Azt aligha hiszem.

hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. ahol kommunisták üléseztek. -(91)- . Az oroszok azt állítják. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. egyikük. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. A németek már átkeltek a Pruton. Az az anekdota járja. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. mégis hasonlóan ír. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. és a Truth129 néhány példányát is. ha a német támadást netán már visszaverték. Nyilvánvalóan az az „irány”. és alighanem ez a jövőben sem várható. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. megtiltván számukra. ám azt nem tudni. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. hogy a németek vesztesége már 700. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. A frontokról sincsenek megbízható hírek. Ha ez tényleg mérvadó. visszatértekor meglepve konstatálta. most. hogy az a „semlegesség”. vajon elérték-e már a Beresinát. Kíváncsian várom.mindezt két héttel azután.000 emberre rúg. Végignéztem a katolikus lapokat. nyíltan szimpatizál a nácikkal. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . azaz: akkor sem hagyják abba a harcot.számíthatunk rájuk. Néhány ír katolikus lap mostanra. hogy az belépett a háborúba. hogy lássam. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. úgy tűnik. jelentése: igazság. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell.

miként azt terveztem. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. 28. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el.bár azért összeomlani sem fog. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. hogy bármit is terveznének. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. -(92)- . Úgy sejtem. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Az a félforradalmi időszak. amely Dunkerque-kel kezdődött. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. de ezek egyre gyengülnek. mint amit elszenvedett. de nem hiszem. mára véget ért.1941. hogy belefogjunk valami európai akcióba. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Ezért itt be is zárom e naplót. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. VIII. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. Már csak egy hónapunk van arra. Ugyanakkor semmi jele. A keleti front. egy új korszak kezdetéhez érve. az irániak már menekülnek. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. a németek oroszországi hadjárata megrekedt.

Akik netán tudják. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. Gyakran hallani a megjegyzést. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. azok is hallgatnak róla. 14. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Azt. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hogy csak azért küldték el. Így például. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. rész 1942. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. amiből egyúttal kikövetkeztethető.II. miután a háború új szakaszába ért. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. III. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. mint a sír. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. -(93)- . akik képtelenek felfogni. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. E percben az is nagy talány. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. Sokan azt gyanítják. de alighanem már elment. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. Kósza találgatásokat hallani minden felől.

akik úgy vélik (például Abrams.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. mint mí az angliai csatában . hogy Beaverbrook távozik.a teljes vereség ugyan elmaradt. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek.még ez évben különbékét köt. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. -(94)- . akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. miként is tudnának akár a németek. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. majd közellátási miniszter. bár nem tagja a pártnak). bár annyi azért igaznak tűnik. és csupa haszontalan. [Azt hiszem. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. különben valószínűleg nem. egy balti orosz. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. hogy az esetben. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. maradok. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. de azért még nem dőlt el semmi. egy kompromisszumos békekötés reményében. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. mivel nem látom be. [Másfelől viszont vannak.

Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. mit teszünk és főként. úgy tehetünk.. Mégis úgy vélem. A propaganda merő hazugság. március 11-én terjeszteni kezdtem. mintha az egészet a japánok kezdték volna. kíváncsi vagyok. akkor mi. mikor ér hozzám vissza. Persze én sem hiszem. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. nyitva a bejárat. még akkor is. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. nem. mennyire hatékony a suttogó propaganda. hogy így lenne. május 30. nem lehet tesztelni. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot.katonainál is kiábrándítóbb. mindez mit se számít. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. -(95)- .132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. hogy miért. hogy azt korábban el se hitte volna. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. mert a japánok félnek az oroszoktól. b) Ha az oroszok támadnak először. sajnos. azt mondhatjuk. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. s az ember olyan dörzsöltté válik. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. úgy látszik.. ha legalább tudjuk. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. hogy csak azért nem. 1942. akkor „mi már előre megmondtuk”. ha az ember történetesen igazat mond. 1942.

Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. Orwell későbbi. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. amíg a légiriadót le nem fújják. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. Azt mondja. 1942. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. A termelés akadozik. később munkáspárti képviselő. 22. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. Empson mondja. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. III. mivel Harold 133 William Hickey. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. -(96)- . hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. és még csak utalást sem teszünk rá. III. a britellenesség százféleképp virít. aki most tért vissza Amerikából. 15. s nyilván így van ezzel mindenki. 1942. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. aggasztó a közhangulat odaát. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. baloldali politikus. Eddig még nem jöttek rá. amíg csak lehet.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. se légvédelmi tűz. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. de nem követte se bombázás. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet.

saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. akik 134 Harold Nicholson. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. parlamenti képviselő. diplomata. író. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. -(97)- . ugyanakkor a BBC felkért. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. kritikus.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. egyenjogúságot a kaffereknek. 135 New British Broadcasting Station . életrajzíró. hiszen az emberek jó része tudatlan. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. újságíró. mivel legalább tudatosan az. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. 137 Victor Serge (1890-1947).angol nyelvű német propagandaadó. mindez ijesztően hatékony. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. Az októberi forradalom után Moszkvába. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. később Berlinben indított lapot. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. örökbefogadás útján lett francia. életrajzíró. majd Leningrádba ment. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. Alfred Duff-Cooper. 1941-ben Mexikóban telepedett le. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. óva intve mindenkit.

[A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. márpedig a Kominternt eddig mindig. meg kell támadnunk Európát. Mindez persze. ehelyett inkább dél felé. mind egy kedvezőbb békealkura. Ugyanaz az ócska taktika. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. hogy Oroszország különbékét akar.] -(98)- . ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. kiutasításukat követelve. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Az egyik lehetséges fejlemény. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. ha itt új kormány állna fel. [Csupán akkor lenne esélye. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Nekem úgy tűnik. Általános a gyanú. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze.Franciaországból érkeztek. mint a franciaországi hadjárat idején . akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Mindez jórészt azért van így.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. s ameddig Sztálin hatalmon van. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett.nincs semmi hír. Nem is annyira azért. Én mégis azt hiszem. vagy legalábbis azok egy részét. mert folyton újságot olvasok. Így aztán mi. mert erkölcsileg viszolyogtató. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. mindenütt legyőzték a fasiszták. de nem folytatná a támadást. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel.

valamennyi hihető. 1942. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. III. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Egy megrögzött ellenségünk.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. világháború idején írt. Krishna S. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. úgy tűnik. 139 Közkedvelt baloldali lap. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. ez idő tájt brit belügyminiszter. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . Állítólag holnap kiderül végre. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. 141 Herbert Morrison. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. 27. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. K. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. melyeket az 1.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Shelvankar. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. munkáspárti képviselő. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). melyek szintén a Daily 138 Dr. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. 140 Aqneurin Bevan.S.S. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. A leginkább elterjedt változat az volt. valahogy kiszimatolták.

142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. a az krókuszok. Hitler és a Világállam” című írása. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. G. Cassandra142 bejelentette. káros hatással volt a brit közvéleményre. Tom Jonesnak. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. miután a Horizonban megjelent „Wells. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. 144 A vita Orwelltől indult. és visszatér az újságíráshoz. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Griggnek143 továbbította. A ember már-már [H. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. igaz. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. aligha vettek volna tudomást róla. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket.Mirrorban jelentek meg . ezt a vádat utóbb visszavonta. ha két szocialista esik egymásnak.a konzervatívok nem kis mulatságára. szétosztani a muníciót.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. Erről feljegyzést küldtem Dr. ám azt mindig is élvezik. hogy három hónap se telik bele. vagy ha mégis. aki azt Sir Jas. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. Mindenki azt jósolja. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. A késlekedés fő oka az volt. hogy a lőszert nem osztották ki előre. Azt hiszem. és további egy órába telt. -(100)- .

hogy nem mi.. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.] Akad persze.] 1942. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra.. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. az indiaiak sem örülnek neki. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. [Akárhogy is. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. „eszi . s megkért. a szövetségesek közül . Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. remélem.ha jól tudom .) Minden harcolnak. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot.nem eszi” ajánlatától. Rossz jel ugyan. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. az igaz -(101)- . aki úgy véli. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. a katonák mocskolódnak. IV. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. hogy a hadipropaganda. már csak a közvélemény nyomására is. Azt hiszem.eggyel sem. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. az üvöltés. az háborúban újságírók így van. s úgy látom. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik.Tokióval. akik nem harcolnak. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. 1. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. „(. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. és Cripps talán ezért is oly magabiztos.

messze elkerülik a lövészárkokat. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. az esetben.: Betlen János és Tóth László. és sikertelenül vezette a britek ellen. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. Ha majd eljön egy újabb háború. o. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. 94-96. 3. nem egészen öt évvel azután. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. Gandhi készakarva keveri a bajt. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. Azt hiszem. 1999. amikor kiderült. itt vagyok a BBC-ben. hogy a hír nem igaz. Cartaphilus. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. s annyi igaz is. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. hogy sokan szentként tisztelik. Ellenfelei úgy tartják. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. Arra biztatta az indiaiakat.hazafiak pedig. minthogy hiába remélte.] Nem tudom. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét.”145 S lám. 145 Hódolat Katalóniának. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. Mármár vigasztaló a gondolat. harcias britellenes indiai nacionalista. hogy e sorokat leírtam. IV. Jó jelnek veszi mindenki. augusztus 19-én. -(102)- . hogy mi a tét ebben a játszmában. 1942. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. egyébként semmi ok a bizakodásra. ha a németek megtámadnák. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. majd üdvözlő táviratot. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy Cripps még egy hétig Indiában marad.] Lehetetlen megállapítani. Ford.

India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. [Már csak mennyiben az a kérdés. mindezzel Anand is egyetértett. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. aki ez idő szerint Angliában élt. hogy nem számít a függetlenségre. ügyvéd. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. Megjegyeztem. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Még mindig azzal áltatják magukat. így szólt: . Mondtam is A. újságíró.-nak. a fájdalommentes mártíromsághoz. -(103)- . hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). igehirdető és propagandista. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. ahogy ma azt az angolokkal teszi. s elég balga ahhoz. folyvást arról lármáznak. hogy azt higgye. mire A. kiváltképp a kommunisták között.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Legnagyobb ámulatomra. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. nemigen tudja azt elképzelni. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Egyszerűen elképesztő. író. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. s hogy voltaképp nem is akarja. indiai államférfi. 148 Krishna Menon (1897-1974). hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. George.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. Ekként még az sem okvetlen igaz. hisz 153 1942. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni.] Mind több szó esik egy európai invázióról. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. A hatás inkább lélektani. mire Pritt közölte velük. no meg azért is. tiltakozott. Fyvel meséli. felszínes Amerika-ellenességre is. Útban visszafelé több gép megsérült. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. egy indiainak ezt kell mondania. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. IV. tényleg készül valami. hogy „persze. 19. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Tokiót bombázzák. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. ha mindkét fél megerősíti. Persze. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Most már csakugyan azt kell hinnem. mondja.áll a nálunk dívó. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. Eileen Blair. hogy mindenki hazudik. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. mintha mi sem volna természetesebb. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. s igen meglepődött. az író nővére. -(107)- . ő maga jelen volt egy megbeszélésen. mert ha megengednék maguknak. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. hogy 1940 táján. 1942. [E. mintsem hadászati jelentőségű volt. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. mikor ez ellen E.

Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. hogy különbékét kössenek. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. Mégis meglep. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt.aligha kockáztatnák meg. hogy a hála politikai fogalom. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. másrészt. sokan úgy beszélnek. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. 1942. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. lásd Amerikát. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. -(108)- . valamint Spanyolország megszállása -. hogy ekkora bakot lőjenek.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava.] Ami pedig a második feltevést illeti. akkor nincs többé indok. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. [Ha ez így van. az a két józan és gyakorlatias lépés. amiért derekasan küzdöttünk. akkor ez valami új fejlemény. 25.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. hiszen e tranzakciót korábban leállították. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. Ugyanakkor. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. Csak kevesen érik fel ésszel. mely javíthatna helyzetünkön . ahol internálták őket. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. IV. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból.

154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. mire ez a nagy felhajtás. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. -(109)- . Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. ám azért ez sem lehetetlen. Általános a vélekedés Japánba szökött át. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. A vichyi közlemény. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. mintha Berlinben volna. mint bármely más irányba. hogy ha az oroszok átengedték. Németországban viszont. Afganisztánon át. Bósz Japán területen van. teljesen alaptalan. megsúgták-e ezt nekünk is. hogy a vichyi körök is úgy vélik. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. de elhárították. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. mindenesetre arra vall. 7. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. az máris sokat elárulna arról. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. hogy támogassák. 4. Indiában. február 8-ig tartózkodott. ahol 1943. 6. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. majd onnan dekódolva sugározták. 5.Amit tudni lehet: 1. kormány bejelentette. felségterületen tartózkodik. 2. Az olasz rádió bemondta. A (német) Szabad azonosították a hangját. hogy úgy tüntessék fel.

hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. mint rendesen. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. [Semmi hír. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. 1942. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. Hónapok semmitmondóak alapok. hogy nem hagyjuk őket a pácban. valószínű. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. Annál pompásabb alkalom. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. 27. hogy azután gúnyolódhassanak. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). IV. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. melyek mostanában hülyébbek. avagy bátorítás az oroszoknak.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. mikor az mégsem indul meg.

ha pedig ez mégsem történik meg. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. hol elzárva. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. ahogy a részvétet adagolják .hol megnyitva. mindenki egyforma. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. de az igazat megvallva. csillagászati árak fejében. Ugyanígy -(111)- . akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. Ez leginkább akkor tűnik fel. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. és csak a saját érdekeit nézi. ha olyanokkal állunk szóba.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. mi több. A legmegdöbbentőbb mégis az. Fuldoklunk a mocsokban. a hallgató is könnyen ráébred. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. akiknek határozott véleményük van. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. akikkel nem értünk egyet. Cukrot már alig lehet kapni. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. kiváltképp azok. ha tényleg senki nem veszi be őket. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. váltig az a benyomásom. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. [A legtöbb balos. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. akár egy csapot -. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. még akkor sem. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. vagy az írását olvasom. pusztán a politikai célszerűség alapján. s a szellemi tisztesség. Ha szót váltok valakivel.” Az ember azt hinné. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. és mitse törődik azokkal. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. Mindenki folyvást ítélkezik. hogy becsapták. Bátran lehet hazudozni. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. Mindenki becstelen.

hogy csak mintegy 250-en voltak . A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. de megszámolva a képviselőket kiderült. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. -(112)- . tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. hogy megtöltsék az üléstermet. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. hanem arra. hogy ez valaha mind plüss volt. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat.esküdni mernék. elég gyengécske műsor volt. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. szitkozódnak. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. Most a felsőházban gyűlnek össze.még így is elegen. Tegnap elmentem az alsóházba. mindegyre az jutott eszembe. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. 29. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . 1942. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t.] Avagy tényleg nem akad senki. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban.viselkedtek azok. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. Cripps beszédét leszámítva. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. alighanem nagyon is sokan vannak. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. csak épp nem hallani a hangjukat. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. akik 1941.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. IV. hogy telt ház van. miközben a képviselők felsorakoznak. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos.

Amennyire megítélhetem. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. A dolognak végül is az lett az eredménye. egyikük igazi keménykalapot viselt. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. mikor néhány hete megjött az utasítás .] Mihelyt kiderült. mint a szíriaiakat157. 157 Az a hír járta. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. hogy részben tényleg így történt. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. [Sok a találgatás. hogy 1941. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. még az is lehet. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. 6. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. mint egy újabb imperialista hódításról. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. mi készül”. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette.alighanem a külügyminisztériumból -. nyomban megírtam. Annál inkább elkedvetlenedtem. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. V. hogy Szingapúr veszélyben forog. 1643-ban -(113)- . A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát.1942. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták.

hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. W. hogy az ember nem tudja. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. hogy ő lett volna.-a között zajlott. egy rombolót. hogy úgy látják. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. 8. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. 159 Frank Owen (1905-1979). (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. -(114)- . 1648-ban csatában esett el.000 ember. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. újságíró. Ez volt az első olyan tengeri csata. Szerintem ez kacsa. kinek higgyen. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. olyan elképesztően nagy számokkal. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. elérik céljaikat. 74 repülőgépet és 543 embert. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. több mint 80 repülőgép és legalább 1. író.] 1942. Mindenesetre abból. 160 Frederic Warburg. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. de nem hinném. V. arra következtetek. rádiós személyiség. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél.Frank Owenre159 tippelnek. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). egy romboló. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8.

[Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. akit igen jól ismert. hogy mi a véleménye Bószról. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. aki közel jut a politikához. mint a „minden követ megmozgat”.] 1942. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. V. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. és készséggel válaszolt kérdéseimre. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. s mégis. V.1942. Szerdán találkoztam Cripps-szel. 18. hogy Bósz német területen van. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. 30. V. ám én fenntartom. Felteszem. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. mi több. hogy találkozzék vele. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. hogy ő írta volna e cikket. A falakon régi metszetek. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. az „előszobai reszketés”. „sötét alaknak” -(115)indul a német . a japán kormány úgy döntött.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. már azt is tudják. és „reszkettek az előszobában”. hogy érdemben beszélhettem vele. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. Bár az orra kissé túl borvirágos. Kérdésemre.] Cripps biztos benne. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. csak az tudja igazán. mint gondoltam volna. hogy ő volt. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. 15. Wintringham ugyan tagadja. 1942. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. 11. századi életrajzokban olvashatunk arról. hogy az emberek pártfogójukra vártak. ez volt az első alkalom. hogy mennyire igaz ma is.

összevetve egymással őket. Állítólag Molotov nemcsak. -(116)- . 1942. 1942. 21. Megjegyzésemre.162 A hír persze Warburgtól származik. aki felváltva túlzón optimista. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. május 26-án írták alá. mivel sehol nem történik semmi. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. Cripps vitatta ezt. vagy sötéten borúlátó. Bármit megtenne. hogy Londonban van. amit mond. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Molotov állítólag Londonban van. V. világrengető eseményben hisz. amiről úgy véli. Cripps csupán annyit mondott. ami még csak ezután fog felpuffadni. Jól jönne most egy hét szabadság. és folyvást valami küszöbönálló. Képtelenség! 1942.nevezte. csak az orosz fronton. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. V. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Ha igaz. Bár így lenne. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. és kizárólag a saját karriere érdekli. hogy miről is írjak. 22. Nyilván az jönne ki belőle. hasznos lehet számára. V. 19. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. úgy ez váratlan ajándék. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. akár német forrásból származnak is. akár orosz. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet.

További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. de a legfontosabb tanulság mégis az. de kérem. gondoskodni fogok arról. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. még a rádióban is beolvasták. 1942. hétfő. mint a rábízott legénység kiképzése. amivel nap mint nap elárasztanak. V. 1942. tegyenek arról. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. idősebb japán férfit. 30. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. akinek olyan az arca. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. hogy mindez önökre nem vonatkozik. 27. erősen sárgás bőrű. hogy ma senki sem teheti meg. akár egy -(117)- . se pedig beosztottaikra. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. hogy tényleges dolgával foglakozna. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. . V.végeztek.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom.” Ezt lehozták a lapokban. mi több. ami nem más.

Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. Warburg. Úgy véli. ami számára értékes. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. vagy inkább. tudatosan venne részt ilyesmiben. rendkívül intelligens a maga módján. s most csupán azzal van elfoglalva. annak oroszbarátsága miatt. valós alapja van a dolognak. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. ebből következik Churchill-(118)- . 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. s egyben összegyűjteni. Természetesen oroszellenesek. Épp csak azt nem tudni. hogy a rendőr azért kíséri-e. akik képesek a háborúnak egyfajta új. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. s az Observer átalakítása is része e manővernek. jobboldali újságíró. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. és úgy véli. elvész. az Astor család. forradalmi értelmet is adni. a lap tulajdonosával. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. Az egész képtelen manővernek tűnik. minden. Azt mondja. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást.béketűrően szenvedő majomé.165 163 J. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. főleg Lady Astor. mára elfeledte az egészet. mintha ő lenne a csali. L. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Garvin. aki ellenezte. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. Alighanem a követség munkatársa. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. Állítólag csak azért. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük.

Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. Már fáj minden tagunk. gyötört. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. a kéz. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. Darlan167 admirális érdemeit. -(119)- . a kedves. Megzaklatott. Ezzel egyetértek. 166 Desmond Hawkins. mivel azt hittem. A szív. a Labour’s Northern Voice-ot is. s a lélek jajgat és sikolt. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. hanem a szakszervezet hetilapját. 167 Francois Darlan tengernagy. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. És fogtad őt. a láb. már ami a szovjet szövetséget illeti. mely újabban „a királynál is királypártibb”. A háború sötét Poklába vont. Azt is hozzátette. „ha tudna járni”. szerinte még az sem kizárt. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. a francia haditengerészet főparancsnoka. mint ismert antifasisztát. gyönge lányt. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. amikor csakugyan arra készültek. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. hogy sült halat vett. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Volt egy időszak. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. ellenességük is. szabadúszó újságíró.

4. Ne tiltakozz. 6. ím a sárba húztad őt. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. alig látni egyenruhát.169 1942. hogy milyen normális minden. lebzselnek a parkokban. oldja. VI. nézegetik a galagonyabokrokat.) Állítólag itt járt. Eisenhower 1942. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. őt. kinek haját A szél bogozza. Ennyi. Csak itt-ott látni egyet. Az újságok még a nevét sem említik. tolják a babakocsit. aki A kedvesed. Különben furcsa. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . hazád. Még mindig Molotovról szól a fáma. Feltűnően kevés az autó is. majd hazatért. ki szép.. Nagy a forróság. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. ember. ember. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. (. ocsmány zűrzavar Királya . VI. magad Kezével jobban vérzed. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Nincs rohanás. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy.. Úgy látszik. 1942. hogy tárgyaljon a szerződésről. szennyezed. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal.A rózsaarcút. szelíd ma is. Ó. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Mert azt kívánta durva háborúd. tennen magad Csak őt imádtad.nézd. benzint még feketén is nehéz szerezni. teljesen békés. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. azt. Hogy meg ne illethesse más.

-(121)- . felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. újabb front csupán 1942. VI. Kingsley Martin171. akik a vonaton találkoznak: . Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. miután egy éve maga is azt követeli. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. és többnyire az a verzió az igaz. Úgy tűnik.Berlinbe. Hazugságok hálójában élünk. baloldali újságíró. hogy már döntés született az invázióról. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit.lehetőségéről. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. aki a háború kezdete óta mindent megtett. 1942. 171 Kingsley Martin. Akárhogy is. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak.mindezt épp ő mondja. most egyszerre visszariadt tőle. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. hogy nyissák meg. 7. az is csak Észak-Afrikában. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani.Hová utazol? . biztosra veszem. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. Azt mondja. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. és így tovább . november 8-án nyílt. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. A BBC megbízhatatlannak tartotta.

mivel a németek addigra kifulladnak. Norman Cameron: költő. például azt. akinek nem értettem a nevét. David Owen. úgy tűnt. Rajtam kívül ott volt még Empson. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. Jack Common. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). június 2-án. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. David Owen: Cripps titkára. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. hogy kém. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. és láthatóan mindenre odafigyelt. a másik kommunista. én azt hiszem majd. akiről utóbb kiderült. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. a háború októberre véget ér. ha egyszer a háborút megnyertük. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Úgy tűnt. hitvány gazember.174 172 1942. Guy Burgess: a BBC producere. ha Berlint mondasz. miközben te. hogy vannak befolyásos emberek. 173 William Empson: költő. A szokásos hiábavaló szócséplés. Azt mondta. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. azt hiszed. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Norman Cameron. s még csak egy pohár italt sem kaptunk.Hazug alak. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. akik úgy képzelik. Mikor azt mondtam erre. valójában Lipcsébe tartasz. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. Jack Common: író. micsoda lényegi különbség. mintha nem értené a megjegyzésem. -(122)- . Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Orwell barátja. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. kritikus. mintha nem is érzékelné. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Jack Common tudott vele leginkább szót érteni.

[David Owen. s az a legfontosabb. majd június 4-én belehalt sebeibe. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. 11. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. [Az ilyen emberek azt feltételezik. mint egy pondró perspektívája. hogy ki-ki megkapja partvisát. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. hogy egy ponton túl. a hatalom vagy a hízelkedés. és képtelen belátni. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. leülnek a portánál. Nem a pénz. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. 1942. 1942. szükségképp beszűkül a látóköre. Népes rajokban egyszerre érkeznek. és a férfi. akit nem ismertem. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. 10.000 lakosából alig maradt -(123)- . ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. VI. akár a verebek. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. inkább talán a felelősségtudat. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. VI. Emellett.] Láttam. 1942. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. szintén egyetértett Cripps-szel. de az az érzésem. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. Himmler helyettese. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. [A német adó bejelentette. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). Cripps tartását valami belülről kikezdte. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. s 2. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. és eközben oly élénken csivitelnek. mindenki azt szeretné. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. várva.

a nőket gyűjtőtáborba szállították. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. a község nevét eltörölték. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. a férfi lakosságot agyonlőtték. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. JÚNIUS 6. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. úgy. A falut földig lerombolták. Megőriztem a jelentés egy példányát. Ezáltal bebizonyosodott. -(124)- .Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. A helység összes épületét lerombolták. s a nevét megváltoztatták. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. miként az is. minden férfit agyonlőttek . ahogyan a BBC közreadta. a nőket koncentrációs táborba küldték.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut.] néhány túlélő. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját.

olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában.Valójában nem lep meg e gaztett. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. sőt rögzítették gramofonon is. Talán nem telik bele sok idő. brit atrocitások Indiában. török atrocitások. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. február 26-án közvetítette. -(125)- . január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. amerikai atrocitások Nicaraguában. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. bolsevik atrocitások. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. Ezt a BBC 1942. még az sem. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. mi több. hogy mások. akik nincsenek közvetlenül érintve. japán atrocitások Kínában176]. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. Sokkal inkább az izgat. s a lemezek mind fennmaradnak.

1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. (A fordító jegyzete. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. 1920-21-ben. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. -(126)- . Írországban ekkor gerillaháború dúlt. amely nem csupán kegyetlen. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. amikor hasonló félelmek miatt. (A fordító jegyzete.) 179 A túlzott félelmek miatt. hanem ostoba lépés is volt.

1942. író. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. hogy a németek még csak nem is sejtették. azt nem hagyják szó nélkül. hogy Molotov itt van Londonban. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. 12. ejtőernyővel dobták le őket. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. 1937től a Tribune főszerkesztője. VI. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. -(127)- . s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). 06. 13. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. januári indulástól. Nyilvánvaló. Híven tükrözik szocialista nézeteit. baloldali újságíró. hordozható adóvevőjük volt.1941(és később) Japán atrocitások 1942. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. arra juthatunk. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. hogy ha tényleg tudnak Molotovról.

1942.” 1942. Még egy 1931.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .és edenjeink sem tehetik meg. azzal a vereséget választjuk.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. itt van köztünk nap mint nap. március 15. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. február 28. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. A munkásmozgalom döntés előtt áll.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. Szocializmust akarunk. amely épp attól nyeri valódi erejét. Nem akarunk társadalmi konfliktust. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941.” 1942. egész létét ennek köszönheti. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942.: „Most. vagy egy 1935. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. hisz régóta elkezdődött már. 1941. június 21. Ha tétlenek maradunk. a mi vitáink és kétségeink táplálják. november 10. ami mozgalmunk éltető eszménye. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. Történelmi válaszúthoz érkezett. azok keresik ezt. A mi gyengénk az ő erősségük. február 24. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. nem hagyhatom el a főhadiszállást. amely leteríti az ellenséget. Olyan egységet. Haladni ma nem más. november 3. mint bátran előretörni. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget.

hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. június 6. VI. azon egyszerű okból. vajon tisztában vannak-e azzal. Akárhogyan is. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. inkább harci riadó. hogy a haditerv kivihetőe.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. 15.tömegekkel találja szembe magát.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .” 1942. mekkora fába vágták a fejszét azzal. amely arra szólítja a nemzetet. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla.Tribune. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. alatta az író megjegyzéseivel. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. és Moszkva is széles körben terjeszti. s ugyancsak kétséges . Persze éppoly kétséges az is. hogy a britek. mint a mi vezetőink bennünk. 1942. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Az persze még majd ezután derül ki.

akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. s a féltékeny. Majd azzal állnak elő. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. azt családjával együtt főbelövik”.és ez nyilván így van a többi osztályon is . Aki viszont nem így cselekszik. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta.00 órakor. Később ismét azt mondják: persze. folytassa csak. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. Végül. kezdetben még biztatják. melyek becsúsztak. ha ezen információ 1942. csehül. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. 21. akárcsak valami apró gazemberséget is. [Elhangzott Prágában. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. mondván. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. majd lepöckölik. június 11-i keltezéssel. hanem az az állandó kudarcélmény. ami egy cseppet sem érdekel.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. megfelelő jutalomban részesül. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. -(130)- . „túl korai” stb. hogy a téma „nem időszerű”. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. VI. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. Aki az utasításnak eleget tesz. 19.tartalmazza a napló. Nálunk a BBC-nél . június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. feltéve.] 1942. hozzátéve. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. és arra kérnek.

s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. mert ha valami már félig kész volt. Hogy csak egyetlen példát említsek. szinte biztosra veheti. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. egy módosítás. ami fenekestül fölforgatta a terveket. mert a tervek folyvást változtak. Bármibe kezd is az ember. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. hogy úgyse hallgatja meg senki.mindezt azért nem. hogy (két évvel azután.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. akinek van rövidhullámú készüléke. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. mindig jött egy új parancs. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. az túl értelmes lett. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. mert amit elkészített. majd még egy. hogy voltaképp miért is vagyunk. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. hogy jön egy új parancs.] Csak most derült ki. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. és így -(131)- . hogy valójában már senki se tudja. Minden mással ugyanez a helyzet. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. és máig sem sikerült tisztázni. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. Európát kivéve. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. A szervezeti rendet. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. Ráadásul az egész stáb túlméretezett.és nincs mögötte semmi elgondolás. a Polgárőrséggel is. nem dolgoztak ki stratégiát. nem építettek bunkereket . a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. nyomban ránk nehezedik a tudat.

Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. VII. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. teljes a fejetlenség. 26. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. meg vannak elégedve velük. A madarakat. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. Ez most nem Joyce181 volt. 1. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. hanem egy másik. 24. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. Ez már csak azért is különös. 1942. a németeknél is így van. kétszer annyi szavazatot szerezve. kelet-londoni kiejtésű alak követte. 182 Tobruk elestéről van szó. Callow End. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. mint a konzervatív jelölt. Úgy tűnik. VI. -(132)- . 1942. Már csak abban lehet bizakodni. Persze biztató. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. június 21-én vettek be Rommel csapatai. melyet 8 hónapos ostrom után.tovább a végtelenségig. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. Semmi sem halad a maga rendes útján. Megütközve hallottam. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. hogy ez többé-kevésbé odaát. 1942. mint Lord Haw-Haw. VI. majd őt egy másik. és a Worcesterből 181 William Joyce. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942.

Churchill beszédében második frontra. Minden étkezéshez van tejszín. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. mint Hore-Belishát183. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. majd három évvel később ugyanő menesztette. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. mi lesz. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. 1940-45 között független parlamenti képviselő. hisz senki sincs.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. 1937-40 között hadügyminiszter. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva.] 1942. hogy most újra kezdik. Régi trükk ez . Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. hogy bírálóit. melyet csak megnyerni lehet. szinte magában is elég. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. szárnyast. aki Churchill helyébe léphetne. Isten tudja. hogy az a tény. Churchill már nem vette be a kormányába. láthatóan a rosszindulat vezeti. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. libát és pulykát lehet itt látni. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. -(133)- . meddig folytatható még ez a cirkusz. VII. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Időnként furcsa dolgokat is látni. de már biztosan nem tart sokáig. 183 Leslie Hore-Belisha. A kormány helyzetét megkönnyíti. 3.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Nem tudom.

persze csak az alkalmas minőségűt. hogy folyvást olyasmit csinálnak. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. 10. és Gloucester csupán a bábja lenne. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Mindig is Churchill ellenfele volt. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. vajon a felesége is vele volt-e. 4. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. fehér pólós férfiakat. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Holott ez itt komlótermő vidék volna. mikor még tartott a „blitz” London ellen. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. -(134)- . VII. 1942. Az is szembetűnő. akik pár óra alatt kigazolták Mr. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. Nem tudni. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket.Érdekes. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. Phillips185 karalábéföldjét. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. s a gazdákat külön kérték. A legkézenfekvőbb magyarázat. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. stb. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). Például már egy ideje azt mondogatják. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. VII. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. 1942.

mert nincs mozi. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. Ám az. egy önkéntes szervezethez tartoznak.hallatszott mindenünnen. hogy tényleg pénzelik. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. aki a Reveille szerkesztője. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . Bárhol indul ez a szélhámos. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. [Ezek a fiúk meg. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok.Tudja. mindig örülünk nekik. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Nyilván hálásak neki. s hogy milyen áldásos. Phillips így magyarázta: .. mint államilag szervezett sztrájktörés. azt hagyják.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. s még az sem kizárt. máskor tengerészeket. amihez nincs. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. hogy jelöltesse magát. de nem sok hasznát látjuk.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . tudják. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. csupán azért. -(135)- . Persze. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. Hipwell ellenében. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Néha tartalékosokat küldenek. Mint kiderült. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. voltaképp nem egyéb. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt.inkább egy radarkutató központ. ugye. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. megcsinálják. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer.] Mr. ahol egyben kiképzés is folyt.

amint a belső helyiségben iszogatnak. [Ha némelyik zárva is tart. mint azt a tulaj mesélte nekem: .Én aztán nem hagyom. Mert úgy tartom.] 1942. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. 22. cimbora. később elnöke. szorosan együttműködve Gandhival. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. csak a helyiek tudják a járást. „Sajnálom. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. Ha fogytán a sör.kocsmák. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. annak kell ám a sör. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. gondoltam. Sokszor. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. VII. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. pláne a mai hitvány koszt mellett. ha valaki kinn dógozik a fődeken. ha mindennap kapsz egy korsóval. a régi Delhi egy jellemző darabja. másnap hárommal. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. Mondom: „Idehallgassál. ha bezárok pár napra. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). próbálom beosztani valahogy. hogy az ebédet lenyomasd vele. -(136)- . A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. fiúk. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. ugye. a hátsó ajtón át.” Szóval.

ha nincs túl nagy hőség. 23. Szörnyű ez a frusztrált állapot. Úgy látszik.”] 1942. ne hőkölj.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. s amit csinálok. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . A minap beülök egy tongába. teszek-veszek értelmetlenül. Azzal megint elfordul.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. holnap ellenkezőjét. mit ordibálnak a rikkancsok. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. pusztán az öncélú. ezzel küszködik mindenki. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. amit elkészítünk és a -(137)- . Egy másik rikkancs. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban.” [„Igen mulatságos az is. azt mondja: .Képtelenség eligazodni rajta.s egy jóízűt káromkodik hozzá. és tovább ordít: . baromságokon piszmogva. és hallgatja. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. mint Hitler! . nem vagy te Sarkar! Csak előre. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. Különben is: kit érdekel. mert a háború eleve az. nem is csak azért értelmetlen. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Még mesélek majd. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se.Hékás. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. ha érdekel. ha az ember lemegy a bazárba. és hallom.Ez annyit tesz. VII. Amint látom. Újabban ritkán írok e naplóba. Ma támogatja a brit kormányt. épp az Mondanom sem kell. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. A legtöbb műsor. Amikor kérdőre vonom a fiút.

miután Indiába érkezett. -(138)- . a kínai diáknak. hogy nem. csak ülnek a kis kuckójukban. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. tényleg elengedték). Erről jut eszembe egy történet. ha hallgatná is valaki. hogy bármi visszhangja lenne. akik ennyit se csinálnak. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. és azt kérdezte: . Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. utóvégre Kínában köt ki.BBC-ben leadunk. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. s azt hiszem. nagyon magasröptű lett. Viszont Hsziao Csiennek. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. elszáll az űrbe anélkül. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. talán Kínát kellene megcéloznunk. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. Gondolom. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. Cripps. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. főként a minisztériumokban. amit még David Owen189 mesélt. igen tetszett. és biztosra vettem. hogy kevesebb kenyér fogyjon. azt hiszem. kérte az alkirályt. S ez így van minden hivatalban. de később inába szállt a bátorsága. Ki tudja.De honnan kommunisták? tudhatnánk. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. és fontoskodva úgy tesznek. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. Ehhez jönnek még a többiek. mintha dolgoznának. még nem vettem bele a naplóba.

mint egy gesztikulál) -. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke.kérdeztem. Nem volt ez más. 27. Az arcuk durva és mogorva volt. mely hadianyagot szállított. melyet nemrég Máltába indítottak. ugyanakkor nem gonosz. Mind frissek és fiatalok. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Meséli. 1942. VII. a cenzor szót kivág belőle.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . és milyen durva volt az arcuk. mintha jelezni akarná. Mondja. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. 27. hogy is mondjam (közben mint egy szita. az angol. ami egészen . mint a kicsattanó fizikai egészség. Hála Mussolininek. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. -(139)- . ugyan megérkezett. Megvonta a vállát. az egyik máltai bemondóval beszéltem. és nagyon rossz a helyzet odahaza.izé. de a másik. [Azt gyanítja.és hogy az feléljük. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. Tudod. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. Érdekes. hogy a két hajóraj közül. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. amely élelmiszerrel volt megrakna.Ma reggel is olyan. 1942. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. De azért a is ki tudom venni belőle. VII. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. Sultanával. az egyiptomi. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. nem ért célba. .

hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. Kémeim jelentették. Alighanem csak találgatnak.A kormány utasította őket. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). mint én. hogy tartsák a szájukat. Ha mégis kiderülne. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. és úgy kalkuláltak. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. hiszen itt még csak szó sem esett róla. amelyeket elolvastam. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. 1942. hogy igaz. Douglas S. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. VII.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. de ez nem túl valószínű. Brownrigg altábornagy (18861946). Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. amely a második front ellen foglalt állást. mindenesetre azok. kivéve a News-Chronicle-t. aki . 191 Sir W. igen nyomasztja. -(140)- .[A német adók arról számoltak be. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. Gondolom. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. 1940-ben visszavonult. ami. hogy Vorosilov190 Londonban van. augusztus 12-én Moszkvában.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. látszott rajta. azt makacsul tagadják. 28.

Ez volt az első eset. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. egy év múlva. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. politikailag és katonailag egyaránt. de már jó tempóban haladunk efelé. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni.Meglásd. megváltozott a véleményed az oroszokról most. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. rakétaágyúkkal szerelték fel. Visszatekintve látom. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. A rakéták nem voltak túl pontosak. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. -(141)- . Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. hogy benne vannak a pácban mondtam. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Helybenhagyta. Emlékszem. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. vagyis 1933 és 1941 között. mihelyt szorult helyzetbe került.Úgy látom. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el.

VIII. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. VIII. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. Ha a számok igazak. éppen D. Mindenesetre. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. D. D. megerősítette ezt. szerint Churchill Moszkvában194 van. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. hogy nem lesz semmiféle második front. -(142)- . A. K. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. hogy vegyen neki még egy jércét. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. akivel együtt szerepelt az adásban. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. 1. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. A. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. azt is meséli. A. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. Mondja azt is. majd Teheránon keresztül utazott tovább. hogy elhitesse az ellenkezőjét. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak.1942. [És könnyen lehet. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. Azt is hozzátette. 3. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. Szemernyi bűntudatom sincs. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba.ellenkezőleg: úgy érzem. Ardaschirt. mint bármely más. 1942. ha terveznék is a megnyitását.

nyilván azért. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. erről nyilvánosan még nem beszélhet. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. 1942. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. nem bocsátkoznak harcba. [Ahogy már lenni szokott. de zárt körben már szó volt róla. a University of London filozófiaprofesszora. Nyilván parancsuk van rá. razziát tartott a Kongresszus központjában. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. -(143)- . mit fog utána csinálni. hogy Churchill Moszkvában van. 196 John Macmurray (1891-1976). Persze. de végül 1942. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. Bár hallottam olyat is. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. A kormányban általános a megdöbbenés. A. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat.] D. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. már azt is tudja. VIII. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát.deszantosok. 4. hogy helyreállítsa a rendet. 1942. hanem elrejtőznek. már ami Cripps politikai terveit illeti. 5. VIII. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból.

világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. lehetetlen.] Az egy Warburgot kivéve. de az az érzésem. miért. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. [Persze az is lehet. miként vonultak vissza az oroszok. a szokásos stílusban. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. és talán Oroszországban és Kínában is. Mindenki egyetért velem. ez valahogy összefügghet azzal. amiket állítólag a japánokkal forralt. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. ahogy jelentették.hangulatot keltett Amerikában. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. ha belegondolunk.Miért menne Churchill Moszkvába. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. -(144)- . hogy Churchill nincs is Moszkvában. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. s az 1. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. 7. . sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. valamennyien tisztában vagyunk azzal. hogy megmagyarázza az oroszoknak. 1942. mint annak idején Kitchenerét197. Nem tudom. Azt mondja. VIII. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. Nemzeti hősként tisztelték. ha csak annyit akarna mondani.

Ha valami komoly baja van. ahogy korábban hittem. A legviccesebb az egészben. konzervatív képviselő. 1942. 2. 200 Leo Amery. és aránylag pontos. 10. Nehru. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . az indiai is. Mondanom sem kell. India nagy részében zavargások vannak. Lelki szemeimmel látom. melyet azért kényszerültek gyártani. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. mindössze 18]. és számos letartóztatás. az ember egyszerűen eldobja. Az ára nem 50 shilling. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. nem ráz.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. indiai iszlám nacionalista vezető. 9. Gandhi. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. Nem rúg. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. hogy ezt az összes brit rádió átvette. VIII. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). VIII. -(145)- . Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. Azad199 és még sokan mások börtönben. s csak annyit kellett tennem. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló.sajnos csak kevés sikerrel. hogy ezt megtegye. és kap egy másikat. 1942. Amery200 rémes beszédet mondott. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. elég halk. több haláleset volt. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. azzal nagyot lépnénk előre. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve.

aki India felosztását követelte. mindenki együtt érez velük. [Ma délután. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást.. A zavargások jelentéktelenek.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. [Még 201 Bokhari. hogy ott kellene hagynia a BBC-t... A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. nem is történt annyi halálasét. VIII. urai vagyunk a helyzetnek.keseredve. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. 12. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. szigorúan bizalmasan. „Tudjuk. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. mint egy katonai vereség. és azon töri a fejét. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. amikor ilyesmit hall vagy olvas. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. -(146)- . hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik.. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. és kezd a helyzet olybá tűnni. Sok indiai.] Furcsa. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). hogy az ifjúság: bolondság. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. 1942. stb.

mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. már amennyire azt innen tudni lehet. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim.] 1942. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. ugyanolyan feltételekkel. 14. éspedig. ezúttal is úgy konferáltuk be. és mint mindig. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. de egyáltalán nem biztos. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. orosz születésű belga. mint korábban. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. hogy tényleg el is kezdem. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. mivel épp börtönben ül. kénytelen leszek egy másik. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. akiknek már többször is írtam. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. majd ezeket írja: „. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. Isten óvjon attól. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. 1942. 18. Horrabin beszélt ma a rádióban. -(147)- . hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez.. amit nagyon nem szeretnék.ott tartok. VIII. VIII. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam.újjáépítést. Még az is lehet. nem szalonképes. Ha nem javul a helyzet. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet.. és mint ilyen. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt.

akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. legalábbis rövid távon. zömmel kanadai katona vett részt.000 ember vett részt a támadásban. VIII. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. és legalább 2.” 1942. bár nehéz elhinni. a légierő 70 gépet veszített. A németek 297 halottat. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Minden ötödik meghalt. és úgy véli.fogni [talán emlékszel. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. 19. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. VIII. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. a támadás még az este is folyt. még a háború előtt]. mindent megteszek. amit egyébként a mieink nem terveztek. ezek közül 2. az egész akció teljes kudarc. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. Ez most vagy az invázió első lépése. és 34 hajó elsüllyedt. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. 1942. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en.000. 22. -(148)- . A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. Ha viszont ez tényleg maga az invázió.” Mindez érthetően: „Félek. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz.000 elesett vagy fogságba került. A rádió figyelmeztette a franciákat. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. vagy csak az első lépés főpróbája. hogy Angliába meneküljek. A támadásban több mint 6.000-ren estek fogságba.

és roppant betonfedezékek takarták őket. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. csatasorba fejlődtek. nyomban kiadták a felszállási parancsot. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. Alig 20-30 tank ért partot. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Churchill későbbi könyvében fenntartja. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. többségük ki sem jutott a partra. Mihelyt megkezdődött a támadás. Mindenki azt feltételezi. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. 205 Gyanították. A védelem igen erős volt. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. hogy nem szivároghatott ki információ. hogy takarékoskodjanak erőikkel. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Amikor minden hajó odaért. s mind ott is maradt. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. Azok az újságfotók. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. Egy hajót elsüllyesztettek. de úgy tűnik. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. A többiek nem jutottak messzire. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. -(149)- . szándékosan megtévesztők voltak. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. és úgy lőtték a partot.

Ismét engedélyezték a Daily Workert. sosem tudhatni. Más jelek viszont azt valószínűsítik. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. Íme.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. Bósz helyett. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. hogy Nehrut. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. [Persze.Phenacetin. [Szeptember 7én jelenik meg újra. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. hogy S. de nekem mégis az az érzésem. ugyanazon a napon. 27. 1942. VIII. még így is komoly teljesítmény. 25. A német rádió feltételezi. valójában miért is mondta ezt. -(150)- . háborús idegbántalmak. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . Bósz Penangban van.] Nem tehetek róla. a szüleit ismerve. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. C. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. 1942. Az itteni indiaiak között az a hír járja. B. VIII. VIII. fejfájás. 28.] 1942.

Míg áldja azt. stb. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . nem tudom miért. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül..stb. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. idegzsába. reuma és kedélybetegség ellen. 206 Hardy darabjában. hogy ez a szervezet már megszűnt). Ma reggel egy röpcédulán olvastam. és ezért lehetetlen bármilyen. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. Orwell 1942. álmatlanság. Szíriában komoly lehet a baj. hol segge elhever.mindenki alig állta meg. És ajkán ott az elfojtott röhej. így aztán még az is lehet. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. hogy . a szírekkel nem kötnek szerződést. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg.fogfájás. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. IX. hogy Szíria francia mandátum. nem Rómában. csak az a bökkenő. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni .állítólag most szökött meg. de a milánói katedrálisban. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. s ezért a mi kis bábunkra. Más szóval. -(151)- . 7. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. 1942.. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -.

1942. IX. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. 9. hogy a lapot ismét engedélyezzék. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. körülbelül 50 csoport alakult. Lásd Münchent 1938-ban. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. 1942. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. Hiába. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. mint a harsány követelést.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). -(152)- . A klubnak kisebb csoportjai voltak. és csak a papírt pazarolják. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. láthatóan kommunista. az ember könnyen becsapja magát. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg.Többnyire arra hivatkoztak. havonta egy könyvet adtak ki. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. IX. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. emelt szót a Daily Worker védelmében. 15. [Csupán egyetlen nő. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . Churchill beszédeiből úgy tűnik. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban.

Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. hogy kiderítse. 21. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. 1942. -(153)- . hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. költő.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. később a gránátosoknál szolgált. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. Úgy véli. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. író. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. ha felhagynánk a bombázással is. Etonban tanult. és sosem veszi a fáradságot. nem ér el semmi hatást. Az is rémes. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy Anglia kezdte! ). Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. hogy a hagyományos. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana.a régi vágású katonáknak. Meglepően defetistának tűnt. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. nincs értelme az egésznek. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. s úgy láttam. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. és ők követték el a legtöbb atrocitást. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. IX. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. kemény módszerekkel rendet csináljanak. ám egyúttal szeretné. tudván. mi az igazság. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. és nem gyengíti meg Németországot. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra.

Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. A zenekar nagyszerű volt. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte.jegyeztem meg epésen. IX. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. Mire Sitwell: . augusztus 9-i naplóbejegyzést. március 24-i naplóbejegyzést.ami maga a júdáscsók. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. 28. Így ráadásul még az az előnye is megvan. könnyű pára.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. kutyák kergetőznek a gyepen.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. hanem milliméterben adták meg. Azt hiszem. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. -(154)- . hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. főként a karmester. Az ima 209 Lásd az 1942. Új. amelynek kaliberét nem hüvelykben. vagy olasz használatra készült német gyártmány. 22. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. szellő se rebben. úgy gyártották le a fegyvereket. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. IX. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210.

később a BBC munkatársa lett. Sejtelmem sincs. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait.”] 1942. Jézus Krisztus nevében. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. mivel a kormány eltökélte. aki most tért haza féléves indiai útjáról. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. mint azt itt bárki is képzelheti.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. s azok mindenkor kiválóak voltak. hogy nem adja be a derekát.” -(155)- . aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Műsorain sokat dolgozott. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. sokat beszélgettünk a problémákról. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. a karmesterpálca a magasba lendül. Ha a japánok megtámadják Indiát. és mindenki készen áll. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. de aligha változik bármi. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. mivel senki sem hallgatja őket. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. X. Ez persze nem érintette hivatástudatát. amivel másoknak is segített. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Szerinte híreken és Laurence Brander. író. hogy elviseljék. Hamar ráérzett. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. hogy leírni is alig bírom. hogy ki lesz az. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Hosszan beszéltem Branderrel is. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. elszabadul a pokol. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. 5. a pap végszavára: „a mi Urunk. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. egyetemi tanár. Helyzetképe annyira lesújtó. Mindig is hálás voltam neki.

szerint Cripps hamarosan lemond. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. éppen fordítva. Miss Chitale. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. igen értelmes. [D. aki az India Házban dolgozott. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. Pár hét múlva az egyik munkatársam. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. vagy legalábbis az volt. Mi az ördög lesz ebből? 1942. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. és politikailag megbízható volt. odajött hozzám. és részt vett a diákmozgalomban.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. 1942. X. Kothari kissé kövérkés. mint ahány britet a németek. 15. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. azzal. hogy a háborús kormány csak porhintés. hogy szabaduljunk meg tőle.376 hadifoglyát. 11. -(156)- . amiért korábban bebörtönözték. Nehéz hindi tolmácsot találni. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. és bizalmasan elmondta. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. 10. Ezt mondom én is már régóta. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. A.] 1942. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. azt állítván. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. Az egyik rejtélyes testület. hogy Kothari kommunista. Egy darabka India van most itt Angliában. Ma. X. X.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. jött hát a parancs.

a gázsin pedig szépen megosztoznak. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Nem volt túl bántó . -(157)- . XI. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. június 6-án. 1944.is Kothari írja. de jóval később. 1942. de írni már nem tud úgy. ami elég valószínűtlen. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. Újabb találgatások a második frontról. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. Ezúttal október 20-áról beszélnek. X. 17. Jatha ugyan jól olvas hindiül. s ezért Kothari a titkos famulusa. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. Annyi mindenesetre biztos. hiszen az is keddi napra esik. 15. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót.egy zsidó mesélte. 1942. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. 211 Az El Alamein ellen 1942. de még így is volt némi antiszemita éle.

bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. hiúság. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. izgalmas meglepetés.. nem túl gyakori konstelláció. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még.. meggyőző eredetiséggel. Mi tagadás. Kérdés. de az egész világ jövendő sorsára. arra nem túl nehéz a válasz. George Orwell magyarul csak most.. május végén. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . önigazolás. * E nagy múltú. kitapintható ok. hazai olvasók számára.alulnézetből. aligha más. az élményidézés hitele. mint egy nem várt vészhelyzet. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő.Légitámadás . önismereti gyakorlat. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. Nos. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. A második világháború könyvtárnyi napló..és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. vajon ez esetben mi a legfőbb. Hogy miért. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. máig élő hagyománynak. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. Amerika még nem szállt harcba.

. a végsőkig. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . mely azóta szállóigévé vált. sok mindent megélt. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . csak vért. állástalanul..alulnézetből. küszködést és könnyet. („Még mindig semmi hír. Majd szétveti a tettvágy – s lám. „Nem ígérhetek mást. kiváltképp az első hetekben.” . a „tények megszállottja”. kipróbált férfi. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. gyilkos csapásaival. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát.. -(159)- . már képzelni se lehet.akár egyedül is. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit.” stb. Ismert és számos kortársa által becsült író. Légitámadás .nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. hogy behívják. Azt. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. Vérbeli dokumentátor.) Friss házasember. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. hogy nincs más választás. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. hónapokban. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. hogy meddig bírja. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . Harminchét éves. „Lesújtóbb” kilátást.őt.. Érezni szinte minden során. verejtéket. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. regényterveit feladva. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. a kortársak közül még senki se tudta. csupa keserű csalódás éri mégis.. sőt éveken át. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.. vélnénk.

Orwell láthatóan erre törekszik. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. A napló első felében . töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz.) Így például kezdettől tisztán látja. jobb híján a hadipropaganda. kérdés. abban egész biztos van valami” stb. Oswald Mosley. a defetista toryk. Mussolinit . s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. Halifax. és háború utáni ellentmondásos következményeit. meglepő. keserves próbatételét. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. Csupa bizonytalanság: gyanú.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. megszállás. hogy a brit hadvezetés. „Ha valamit makacsul tagadnak. amint azt Orwell is rendre kiemeli. Churchill. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. (Háborúban persze minden híreket követő. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. (V.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Ami a hadihelyzetet illeti.ö. menekülés. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. képmutatás. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- .

jócskán kerültek ingadozó. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. mint Churchill vagy de Gaulle . Olaszországban. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét.legalábbis a háború első két évében . persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. Spanyolország. defetista. és jól látja azt is. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Csupán a háború vége felé látja be . Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. az ellenálló mozgalmak. mi több. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. mikor e napló véget ér. mint ahogy abban sem téved. sőt fasisztabarát elemek. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . november közepén. hogy mindez vágyfantázia. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország.” * 1942. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. illúzióktól persze ő sem mentes.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. Észak-Afrika. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. olyanok. Balítéletektől. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. ideologikus önámítás volt csupán.kezeli.

de Gaulle. Djilas. Eden. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Montgomery. Goebbels. tisztes jövedelme van. főként egy háborús szükséghelyzetben. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Cyrill Conollytól. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Herbert Readtől és másoktól. Beneš.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Malinovszkij. Rauschning. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Guderian. Faludy és Márai.sokkal inkább mindaz. kiadók és politikusok népes táborával. Virginia Wolf. Evelyn Waugh. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. ismeretségi körét.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Ironside. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. újságírók. Paulus. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Horthy. Emiatt van. Victor Gollancztól. Hoare. Gandhi. Byrnes.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Chamberlain. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. mint Thomas Mann. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Hemingway. Ciano. és nemcsak friss hírekhez. Eisenhower. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Halifax. Dönitz. fegyverek diktálta világára. Politikai pártnak nem tagja . Hull. Pownell. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Zsukov stb.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -.). Lássuk tehát. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Sztálin. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Koestler. Patton. Schellenberg. Rommel. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Rokoszovszkij. Churchill.

Nyilván ezért is ilyen sokszínű . a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. Sűrűn váltogatott pozícióját . a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. Az öldöklő káosz kellős közepén. ha -(163)- . hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.ha tetszik: elegyes . és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van.. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. mint a bombázások. Nincsenek esztétikai skrupulusai. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. csak még rosszabb lenne. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. ha hallgatná is valaki. cukor. mint a Komintern megszűnése.míg pár sorral odébb arról.” Színielőadás.csalódnia kell. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. kifülelt kocsmai párbeszéd. hogy tyúkólat fabrikáljon. keresne a helyét.jól jellemzi. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . vagy éppen felkeresni falusi házát. hogy miközben parlamenti vitákra. Coventry és Lidice. Hol arról tudósít. . s a főnökeivel. írógép.ez a napló. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. mert nincs mivel etetni őket. karóra stb. folyvást figyelne. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.lajstromozza hosszan. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . India és Palesztina sorsa. és mi magunk is tudjuk. whisky. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. hol a hiánycikkeket . és nem baj..akár egy „virtuális óvóhelyre” .az általános pusztulás elől.” ) Kint és benn.benzin.és naplóírói nézőpontját! . bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.

) Mindenesetre . Eileent is elvesztette . s a háború végére az író feleségét.mindez kuszán keveredik. versek. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. Kenneth Clark és mások. Mindez megannyi apró. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. e gazdag élmény. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . a háború kellős közepén. megsemmisültek. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. viccek. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. újságkivágások.ha némileg más műfajokban is . otthonukból kibombázva. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. alkalma azonban már nem jutott rá. Persze máig se tudni. (Köztudott.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással.s hogy milyen kicsik a nagyok. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . hogy Orwelléknek. az egymással feleselő német és brit. töredékesen. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. avagy az író netán még folytatta azt.így nagyon is meglehet. japán és francia hadijelentések. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. Anthony Powell. Ugyanilyen érdekes. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .. röplapok. ideje. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”).mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.

már nem kell sokat várni. Mindezek nem kevésbé izgalmas. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. tényés gondolatgazdag beszámolók. Ha hihetünk a nyomdászoknak. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. Nóvé Béla -(165)- .mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”.

kötet. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .

S. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. (Idézetes könyv. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. Londonban JANN S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- .

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful