George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

London. Vol. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. 1-20. Ed. by Peter Davison. 1998.(George Orwell: The Complete Works. (A szerkesztő) -(4)- .

E. így aztán csak találgatni lehet. A franciák.. (. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . a másik fele pedig arról tudósít. kivárva amíg az magától kifullad. hogy képesek lesznek kitartani. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást.I. RÉSZ 1940. már csupán arra van esély. 28. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. hogy a belgák hősiesen helytállnak. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. saját híradásaik szerint. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen.F. mégis azt remélem: a B. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. ha tehetnék. meg hogy királyuk velük maradt. hogy a mieink átvágják magukat délre.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. 1940. kapituláljanak. május 28. alighanem súlyos veszteségek árán. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. Mindez nyilván a papírhiány jele. Ma először történt meg. V.-1941..) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. augusztus 28. mi is történik valójában. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán.

1940. magát. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. rajtunk kívül senkit sem izgat. hogy a 9 órai hírek előtt . 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus.fog felmorzsolódni. mi történt aznap.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. diplomata. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. -(6)- . ha rádiót akartak hallgatni. író. az író első felesége. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. Churchill bejelentette.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. Tegnap este lementünk E. 29. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. V. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. Ha mi nem kérjük. Mint eddig is. és úgy tűnt. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

. mint a reggeliek. hogy bár 1940-ben játszódik. nem gondolom-e.. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. amit az újságokban is olvasni. könnyen belátható: micsoda -(10)- . ez éppen tízzel több. Ami a hírek igazságtartalmát illeti.. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. V. és váltig nyugtalanít az érzés.1940. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy nincs elég puskánk. Az esti lapok ugyanazt írják. 1940. hogy ezrek esnek el naponta. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. (. így I. Eget ostromló baromság. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. azt hiszem. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. (. hogy az egészről alig tudunk valamit. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Meglepő. Károly szobránál a Trafalgar téren. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. a Csendes kocsmát. Ez persze részben amiatt is van így. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Egyetlen érdekessége.) Annyi helyről hallottam. VI. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. 8. 31.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. hogy már kezdem elhinni. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. szinte bizonyos. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést.. a szemenszedett hazudozás helyett. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele.

Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. hisz mindig is éreztem. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hogy valami katasztrófa készül. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. óta! -. hogy ha nem is éppen az. mint az úgynevezett „szakértők”. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. nem holmi látnoki képesség. akkor igen. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. sem a népfrontosok színlelt aggálya. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. egyáltalán nem leptek meg. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. Annak nyitja pedig. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. ma még nem tudható. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. hanem egyszerűen az a tény. miféle világban élünk. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Cripps zárta ki őt a pártból. Én minden esetre már 1931.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. -(11)- . ami történt.. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. mégis amikor bekövetkeztek. Cripps a moszkvai nagykövet. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. miféle háborúk. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. óta sejtem . Már 1934-től számítottam rá. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. miféle forradalmak jönnek.. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. És lám most mégis.Spender azt állítja: ő 1929. (.

. hogy félrevezessem az orvost. Kész gyötrelem. amit korábban Párizsban. Így volt ez a spanyol háború idején is. hogy képtelen vagyok rá. Azt hiszem. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. visszavonulásunk valódi oka inkább az.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. többé nem érdekel majd a politikai aréna. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. -(12)- . a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. 1940. hisz azok után.1940. Most is úgy érzem magam. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. csak hogy meggyőződjünk róla. tudom. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet.-vel elsétáltunk a Sohoba. ám most olyannyira letörtem. 12. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. az pedig kiváltképp dühít. Úgy tűnik. és készültem is írni róla a naplóban. hogy Norvégia föladta semlegességét. mint 1936-ban. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. VI. bár a sajtó még nem közölte. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. Az egész világ széthullóban van. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. Most vettem a hírt. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult.. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. VI. mint ahogy a lapok írták. csak elég ügyes legyek. (. E. 10. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. s különben se sok hasznunk lenne belőle.

akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. (. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből..) Bármi viszolyogtató is. Akkortájt úgy éreztem. Orwell 1940. hogy ez valami bűncselekmény volt. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. -(13)- . 1940.. mintha egy templomban levizelném az oltárt. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”.. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. az éppoly szentségtörés. 1922-ben. mivel az angolokat. VI.D.. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. Mussolini álnok. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. amelyről feltehető. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.V. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. maga a jelenség igen érdekes. mármint azt a fajtát. Gyanítom. tudatván. felkészülve az eshetőségre. (. Tegnap az L. hogy szükség lehet rájuk. hogy a klub tagja vagyok. hogy valójában svájci. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. 13. Úgy tűnik.„britesítették”. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. június 12-én lépett a szervezetbe.

akik majd támaszpontként használják. VI. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. hogy kormányunk végre tanul is valamit. ismert egykori pacifista.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. -(14)- . egy nappal korábban. igaz. amin egy csizma lép a horogkeresztre. azzal a nyilvánvaló szándékkal. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). a rikító színektől. Miért nem aknázzák alá. „Taposd szét!” hirdette a felirat. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. 1940. A németek elérték Párizst. A részvétel amúgy igen alacsony volt. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. és egyáltalán. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. Már csaknem bizonyos. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. a mohó 17 Kelet-londoni. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. hogy átengedik az olaszoknak. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. Az ember lassan gondolni se mer arra. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. és röpítik levegőbe az egészet. Ez negatív rekordnak számít. 14. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. a bambán réveteg arcoktól. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. mint vártuk. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett.

21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogyan vehetne részletre varrógépet.20 említette. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. de az ügylet végül meghiúsult. aki Hitler buzgó hívévé vált.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. így rikoltott: . akkor majd meglátjuk. -(15)- . hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. hogy Unity Mitford21. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. 15. és értékálló árut vásárol rajta. miután 1934-ben találkozott vele. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. most gyereket vár. Redesdale második lordjának negyedik leánya. W. Nemrég E.igyekezettől. mint a civilizált élet fonákja. Holott a legésszerűbb. Elképesztő. utazó és mecénás. utánajárt. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. VI. máris 30 fontot vesztettem. kinek a nevére nem emlékszem. amit valaki tehet. A ma reggeli lapokból világos. és kiderült. Ha így van. 16. VI. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. Erre egy ráncos képű emberke. Orwell írásainak lelkes híve. Az jutott eszembe. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt.

már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. 17. egy darabig még azután is. mindenki erről beszél. 1940.. -(16)- . Ha pedig még Amerikát is megszállnák. hogy nem tudták megvédeni Párizst. fegyverrel a kézben. hát ott lett volna esélyük rá. Egy biztos. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. Ha a flottát nem éri kár. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. Új-Zélandból vagy Kanadából. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. akár egy koncentrációs táborban is. mint harcban meghalni. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. s én azt mondtam neki. én nem fogok elmenekülni. ha a németek tényleg megszállják Angliát. ő legalábbis ebben reménykedik . mihez is kezdjünk.holott maga is gyáros. hogy Amerika hadba lépett. szerint ez forradalomhoz vezetne.. szakaszom egy zsidó tagjával. és elég jól mehet neki. (. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. hogy megállítsák a német tankokat. A franciák letették a fegyvert. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. D. sőt már abból is. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. az L. Tegnap beszélgettünk M. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. pedig ha valahol. VI. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett.-mel22. amiről viszont még semmi hír. Már-már képtelenség végiggondolni.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. sem elég munkáskéz nem lesz. V. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. úgy nem marad más. M. de okvetlen harcban.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke.

és hozzon egy kis pénzt a konyhára. Az esetben. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. hogy megtudjam. mint haszonnal jár. amit korábban írtam. írógéphez ülök. hazafias szónoklatot tartott. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. hogy megjelenjen. VI. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. mivel G. baloldali politikus. mit tartanak a védelmi készültségünkről. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. mondván. C.. aki most is. ami látható tetszést aratott az utasok körében. legalább kétszer másoltam le.a lényeg. első világháborús érmekkel a mellén. hogy valaha is képes leszek rá. 20. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. -(17)- . Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. csak már nem érdekel annyira . nyilván olyan barbárságokat követnének el. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. és sose hittem. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos.23.Hál’istennek. hogy az több veszéllyel. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Mindent. Újabban. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. újságíró. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. ekkoriban a New Statesman munkatársa. kivéve a gyerekes anyákat. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. a könyveimet pedig háromszor. 1940.hallani mindenütt. ha kritikát írok. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . Az esti lapokat ma úgy elkapkodták.

R. öttagú kabinetben.). végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. könnyen lehet. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. mint mi. Biztosra veszem. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. brit munkáspárti képviselő. hogy mentse az irháját. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. akik éppen az Alsóházból jöttek. mire közölték. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. 25 Aneurin Bevan. május 10-én mondott le. (. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. ahol. hogy az teljes képtelenség. mindenki eliszkolt. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. a Tribune társigazgatója. azt felelte. Persze. szintén munkáspárti képviselő. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. függetlenség Indiának stb. G. megkérdeztem Bevant és Strausst . szerint Churchill. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. Brit Gyalogdandár 1940. És lám. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. Én viszont még jól emlékszem. Kérdésemre C.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült.. Ugyanezen megfontolásból C. A helyzet szerintem annyiban más. ám azt mégse hinném. Chamberlain és társai védelmére kelt.) C. Strauss. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának.. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. melyben elődjének. -(18)- . hogy erre nem túl sok esélyt lát.

magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . baloldali újságíró. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. H. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. (. -(19)- . Persze más dolog a nem szándékos kártevés. de az is lehet.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. és sosem tudni. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. vajon mennyi az igazság benne. hogy vezetőink sorában árulók vannak. Ámbár. egy percig se habozik majd. C. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány.. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.V.) Ami engem illet. mondván.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. hogy Cyrill Conollyról.D. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. akkor lesz modernizáció .-re is. ami igencsak aggasztó jelenség. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. hogy a magunkfajtát kiirtsa. azokat viszont eddig még nem közölték. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem.Mindinkább terjed a gyanakvás..27 meséli. Ugyanez áll az L. Ha a vészhelyzet rákényszerít. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. R. így az a mérhetetlen ostobaság. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. bár az egész a modernizációtól függ. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. úgy vélem. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk.

amely nyomban átállna Hitlerhez. Nem tudni. és állítólag hét német gépet lőttek le. 1945 nyarán ez meg is valósult. 22. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. mihelyt győzelmét biztosra veheti. Tizennégyen haltak meg. sőt talán még csak nem is láthatom újra.. 1940. mindenesetre példázatnak nem rossz. R. Compton Mackenzie meséli. és nem lennék meglepve. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék.rendőrség az a testület. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. Egyelőre nem tudni. hogy visszavonul a Hebridákra. valójában nem történik más. Pétain és társai a másikon. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. -(20)- . aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. a hír tehát feltehetően igaz. mondja. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát.. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Felteszem.) Azt hiszem. ami aligha lesz az enyém. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. legfeljebb a francia kormány révén. és váltig azon tanakodnak. (. VI. ami olyannyira elterjedt nézet. de békeidőben csak minden tizedik lakott). Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. hogy elkerülje a légitámadást. igaz-e. H.

.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. 24. Avagy micsoda komisz paradoxon az.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. mára mennyire kiürültek. Ha a briteknek lenne egy. mint az várható volt. mondjuk negyedmilliós. és még azt is igen furcsállták volna. most mindazok. visszatértek az antináci álláspontra. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót.. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . ami később antifasiszta jelszóvá lett. a hűség stb. Sajnos semmi remény rá.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. könnyen mozgatható haderejük. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. ha átdobnák Francia Marokkóba.. VI. kitűzve a köztársasági zászlót.. hogy bármi ilyesmi megeshet. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. mint a becsület.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. hogy az afféle hajdani erények. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. (. bevenném Gibraltárt.) Az egészben az a legfurcsább. S lám.. 1940. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. A kommunisták. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. a legcélszerűbb taktika az lenne. (. úgy tűnik. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.

hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. Az egyetlen haszon az egészben. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. -(22)- . Sokkal inkább a bankárok. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. Y. Nyilvánvaló. hogy ő a kisemberek szövetségese. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. Ha arról van szó. korántsem biztos. A 32 Pierre Laval (1883-1945). Lavalnak32. amiért is előbb-utóbb mennie kell. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. váltig arra a következtetésre kell jusson. mint esztelen gyilkolászás. Z pozícióban van. hogy félig vagy egészen áruló lesz. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. feltételezhető. uralkodók. hogy Churchill nem így látja. Pétainnek. semhogy fölvegye a harcot.. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). bárkiről.. tábornokok. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. akár stratégiai távlatból.) Hitler nem más. a Pétainkormány külügyminisztere. francia politikus.számítanak. hogy esélytelenül. püspökök.. 1945 után eltiltották a közügyektől. az egész háború nem volt más. (. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. amíg például X. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. (. nagyiparosok stb. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. 1934-35-ben miniszterelnök. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. hogy megpaskolja az orcánk. francia politikus. Bármerre néz is az ember. aki a tőkés osztályhoz tartozik. egyeznének ki szívesen vele. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. és mindaddig..

melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. Kérdés. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani.. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét.kérdés csak az. ha forradalmi kormányunk lenne. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. A ma reggeli News-Chronicle írja. Félek. akkor minden rendben. Ami végül is csak azon múlik. -(23)- . Azok viszont. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy baloldali kormányunk lesz. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. Ha Anglia megszállása elmarad. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Oroszország. A spanyolországi leckéből úgy vélem. (. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. eszmei robbanókeverékéből tör ki. azt hiszem.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. hogy Anglia elkerülje a megszállást. hogy eltörli a tisztelgést. tévednek. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. akik arra tippelnek. amikor késő lesz. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. és bizonyos. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget.. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. hogy már csak akkor. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. mint bármely korábbi uralkodó osztály. ahol valódi forradalom megy végbe. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat.

akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget.D. Elképesztő félreértések születtek. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába.34 arra biztat. és G. hisz annyi minden van még.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. Ha a sors úgy hozza. elmesélte. Gwen O’Shaughnessy. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). főleg Duff-Cooper üzenetei. akárcsak a rádióbeszédek.Az L. biztosan mennék is. Nem mintha vágynék a halálra. akik csak heti 5 fontból élnek. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. hogy menjek át Kanadába. s ott megbíznának valamivel. aki a biztos távolból jártatja a száját. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. mint a revolver. Ámbár lehet. 34 Az író felesége: Eileen . ugyanakkor nem lennék soha . ha a helyzet rosszabbra fordulna.és sógornője.V. E. Ha bármi feladatom lenne.. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. hogy mindenképp életben maradjak. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. -(24)- . hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Menekült vagy emigráns újságíró. amiért szívesen élnék. idegen kenyéren élni céltalanul. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. Azt hiszem. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. és részt vehessek a propagandamunkában. noha beteges vagyok és gyermektelen. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak.. jól jellemzi a brit hadsereget. parancsot kapott. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. még mindig jobb meghalni. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. mint külföldön. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. hogy csupán arról van szó: nem akarják.

A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. makacsul állítja. felöltöztünk. mint odaát. egy lépés az egyenruha felé. igaz. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. ha valami egyenes beszédet hall. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. 25. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. A. Felkeltünk. hogy az ember felkel. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. csak álldogált és csevegett. mindenképpen hatásosnak érez. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. A házban mindenki így tett. Anderson. Később kiderült. Például Mrs. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. de nem mentünk le az óvóhelyre. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. Tegnap egy lap azt írta. hogy valaki hord-e gázálarcot. hogy Angliában valami változóban van. Ezzel szemben E.35 is kedveli Churchill beszédeit. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. 1940. Természetes. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. már ami Londont illeti. ha meghallja a szirénát. első jele az lesz. és szerintem is van abban némi igazság. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. 35 Valószínűleg Mrs. Végül. de ha nem hall fegyverzajt utána. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. amit ha nem is képes egészen felfogni. hogy téves a riasztás.Annak. szörnyen ostoba helyzet volt. fizetni kell érte. Később alábbhagyott a divatja. akiknél nem volt. Holott ez az. A puszta tény. VI. -(25)- . restell lemenni a pincébe.

Ma délután elmentem a toborzóirodába. bár néha még most is megnézik. Tekintve. VI.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. Persze. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. ha valaki megmutatná az M. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. és bárki meggyőződhet róla. (. levonultak a pincékbe. aki írni is alig tudott .O. 1940. félkegyelmű veterán végezte. minden ötödik ember magával hordja. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. a követelmények nem lehetnek túl magasak. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. a németek nem használnak harci gázt. s lám. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. és ma úgy nézem. a gázálarcdivat is újraéledt. még ma is megtörténhet ilyesmi.. Éppen tíz hónapja tart a háború. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. mi a teendő légitámadás esetén.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya.ahogy szaporodtak a rossz hírek. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. -(26)Tájékoztatásügyi . Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. Akárhogy is. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. Talán nem ártana.még akár a Francoféléket is.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra.. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. holott ki tudja. hányszor elmagyarázták. of Information. 27.

egykori brit nagykövet Madridban. A németek érdeke szerinte az lenne. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. M. 40 L. külügyminiszter-helyettes. Orwell barátja. Már csak az a kérdés. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt.M. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. (. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. miszerint csak azért foglalták el Tangert. minden ítélete helytállónak bizonyult. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. Myers regényíró. mindaddig. amióta a háború kitört. hányan lehetnek a tudatos árulók. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . L. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Megjegyzem.40. Inkább az a kérdés. Butler (1902-1984).. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. -(27)- . hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát.. ami mostanra valószínűtlenné vált. A. hogy tényleg ezt teszi. hogy a szélesebb tömegek felismernék. a télen még nem történik semmi.. ez idáig csak egyszer tévedett. úgy véli. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. semhogy sok szót érdemelne. aki ismeri ezeket az embereket.. amikor úgy vélte.tehát biztos. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi.) A ma reggeli lapok cáfolják. M..) L. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. Azt mondja. (. később pénzügy-. De hát az oroszok 38 R. valójában mi történt.) L. 39 Sir Samuel Hoare.. híján van a legelemibb hazafiságnak is. majd külügyminiszter. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. H.

mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. Amúgy Pétain és társai. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. Jó példája lesz ez annak. holott elég csak egy pillantás a térképre.Független Munkáspárt. vigaszképpen azzal áltatják magukat. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. jó ideje mást se tesz.maguk sem gondolhatták. Nagy kérdés. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. -(28)- . avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. (. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. Bármit tesznek vagy mondanak.P. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. Érdekes. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül.L. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. 42 Independent Labour Party . mint mi Münchenben. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. amikor az I. hogy szövetséget kössön. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek.. Ha Hitler elfoglalná Angliát. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. semmi hatása az eseményekre. ha sikerül nekik. Ezek a mozgalmárok. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. éppúgy átejtik majd Oroszországot. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket..

Az még csak megbocsátható volna. és az.) Igaz.. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. az ennek épp az ellenkezőjét látja. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk.. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. inkább jóváhagyó. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. ha tényleg arról lenne szó. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.még csak egy múlik rajtuk. 28. mint bíráló volt . VI. 1940. ámbár csak némi burkolt fenntartással. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra.. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. 1940. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. azt ugyanis nem deklarálta. (. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. az a néhány megjegyzés. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. Nem hiszem..ellentétben a heves közfelháborodással.) Ijesztő. VI. és továbbra is őrzi függetlenségét. Mindenképp biztató. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. 29. (. amit sikerült elcsípnem. méghozzá C besorolással. elutasítottak. némi szépségfolt ezen. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. hogy a sajtó -(29)- . Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. de különben kutyabajuk sincs.

Tegnap C. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve.V. vajon próbálkoztak-e már azzal. (. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. C.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben.. hogy abbéi még bármi lehet. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. hogy 43 Orwell. C. hogy végre a puskák is megérkeztek. Így aztán mindazon lapok. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. és eltekintve attól. hisz maguk is a csokoládé. amit valaha is hallottam. Főként kiszolgált katonák voltak. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. Kíváncsi vagyok. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. nem is olyan hitvány kompánia. mindjárt elmondta. és nagy éljenzés fogadta a hírt. Az emberek azért így is lelkesedtek. ami elvben tizenkét.-t és engem felvidított a gyászhír. 1940.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.-vel és M. 30. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. -(30)- . ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén.. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. Ma délután az L.D. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. VI. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek.

ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. E. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. és nem mozdult. hogy már azon is örülni tudunk. VII. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik.-ék is rosszallották a dolgot. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Ott hagytuk egy félórára. -(31)- . valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. holott ők már-már radikális békepártiak.vagyis a lap közel egyharmada. 1940. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. majd kidobták a gépből. a szöveget apró betűvel szedik. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. (. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá.. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. igaz. amin végül is kievickélt. aztán E.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Még M.három lapból állnak. 1. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. Az újságok már csak hat oldalból . az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek.. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. hogy napokig még az étvágyam is elment -.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. Később. szintén örült. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak.

50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. Franco közeli munkatársa. régimódi német vezérkari tiszt. -(32)- . hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat.F. hogy a kormány tehetetlen. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését.A. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. látván. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. ha valami ismert személy hal meg.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben.50 közlemény. bár nő a félelem is. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. VII. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. 49 Buenaventura Durutti. a spanyol anarchisták vezetője. Mind többen vélik úgy. 3. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. 1940. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937).

) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. 1940. nem sok meggyőződéssel tették. elég egyértelműen sugallja. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. 2 csatahajót. a News-Chronicle -(33)- . holott nyilvánvaló. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 10.lehet szó. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. politikai író.1940. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. VII. hogy csupán a francia flotta feléről . Az a tény. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. Arról persze egy sort sem írnak. avagy ha mégis. 2 cirkálót. mennyire helyénvaló volt e lépés. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 52 1940. VII. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. Oranban és Mersel-Kébirben. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. használhatatlannő tették.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . a napló írása idején liberális publicista. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. A francia Richelieu csatahajót. 8 rombolót. 7.

) Gollanz új könyvét. mint a cukrot. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. amerikai Mrs. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. -(34)- . A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. 16. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. hogy csak azért hagyják nekik. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. ha csak az nem. de amikor feleségül akarta venni az elvált. mi több. Újabban viszont minden országban más és más. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. hogy Angliában akadnak csoportok. Wallis Simpsont. hasonló feltételekkel. Edward néven 1936. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. VIII. Ez után feleségül vette Mrs. Persze. úgy veszik. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. a Bűnös embereket. a rendkívül népszerű walesi herceg. Számomra hihetetlen. (. VII. Napok óta nincs semmi hír. január 20-án lépett trónra. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. semeddig. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. 54 Edward. Simpsont és Franciaországba települt át.. Windsor hercege (1894-1972). Sokan vélik úgy.békeajánlatot tesz nekünk. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. Nemrég még úgy tűnt. meddig ér el a kommunisták keze. mint azt korábban én is feltételeztem. 1940. az ember sohasem tudhatja. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt.. Még az is lehet.

A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. Talán így lesz. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. és elnézzük neki. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat.56 azt mondja. alighanem Frederick Warburg. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. és mi semmit se teszünk ellene. F. nyilván a németek számára. (. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. Mindez előre látható volt már akkor is..) Holott pontosan úgy tesz. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. helyzetünket reménytelennek látja. W. hogy összeült a pánamerikai konferencia. így azt. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. VII. a világ pedig már rég nem hiszi. hogy Spanyolország bármit.. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. bármilyen 55 Bizonytalan. Még most sincs semmi érdemi hír. A legfőbb esemény. hogy Anglia felé hajlik. ahogy előre megmondtam: eljátssza. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. 22.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. és ha kudarcot vall. -(35)- .küld hadi utánpótlást Burmán át. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. 56 Bizonytalan. Mégis. és már csak a fegyverletételt várja. 1940. ami egyértelműen németellenes lépés. Ez persze nem olyan ígéret. a sok szájhős mind maga alá rondít. alighanem Tosco Fyvelről van szó. talán nem. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. ami egy következő kormányt is kötelezhet.

(. Sokan rebesgetik.57 Én legalábbis nem hiszem. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. ámbár ez nem is oly hihetetlen.V.58 is ugyanezt mondja magáról. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. 1940. melynek állítólag már 1. és új neve: Home Guard. VII.. azzal. Ha tényleg így van. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. Az olasz sajtó is ezt írja. bár az is lehet. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. 25. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. hogy összeállna a Tory klikkel. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja.000 tagja van. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. ám az.. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.) Sokan már bánják.D. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. csak féltékenységből és intrikából dacol.-t. Persze meglehet. Az L. 28. 58 Azonosíthatatlan személy. D. mivel utálta Chamberlaint . VII. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. felhagyott a toborzással. G. azaz Polgárőrség lesz..mennyiségben importáljon. hogy L.V.300. rendre visszautasította az ajánlatot. majd a németeknél. -(36)- . hogy csak tartanak tőle. 1940.D. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt.

61 Jacques Doriot (1898-1945). 59 William Joyce (1908-1946). valójában miért. 62 Gaston Bergery. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. noha egész életét Angliában élte le. Szélsőséges nacionalista. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. aki utóbb . kis baloldali pártokról. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. Az apró emberke.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. bár senki se tudja. -(37)- . Emberem azt állítja. szélsőjobb. majd fasiszta politikus. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. hisz jól tudom. kinek a nevét folyton elfelejtem. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. brit állampolgárságot sosem szerzett.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. Amerikában született. a Brit Fasiszta Unió vezére. Így tesz a francia sajtó azon része is. Furcsa.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. 60 Sir Oswald Mosley. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. akit később internáltak. aki szerint Hitler nem igényli. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. amely német befolyás alatt áll. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. kommunista.csakugyan nácikollaboráns lett.

ahogy egy szovjet komisszár.1940. VIII. H. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. nem hinné. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. Perim most a legfontosabb. hogy ezek az emberek. Megindult az olasz támadás Egyiptom. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. 8. Úgy látja. de az újságok azt sejtetik.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. Wells. Wells jól ismeri Churchillt. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. s azon a feltevésen alapul. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Úgy véli. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. G. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. ha elveszítjük. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. a franciákat viszont eléggé leszólta. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. Mindig is úgy élt. vagy hogy karrierista lenne. szerinte rendes fickó. (Sajnos elég gyatra volt. és nem igaz. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Megkérdeztem. Eddig még semmi hír. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. de a pénz nem érdekli. és különös gyengéje. mit miért csinál. ami talán arra is fényt vet. hogy csak a maga hasznát lesi. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna .

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Azzal kérkedett. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. VIII. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. Ez nem csupán azzal jár. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. Azt mondják. hacsak nem akarjuk. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. 23.. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. ez pedig igen veszélyes lehet. Hosszan beszélt a polgárőrségről.másokat kapok rajta. Tegnap este elmentem egy előadásra.. amit . nem kétlem. Hajnali három körül légitámadás volt. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. 1940. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. Megvetően mondta.nyilván az -(42)- . mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. tábornok tartott. hagyják félbe a munkájukat. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. átszervezik a légiriadók egész rendjét. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. s azzal szépen visszaaludtam. amit mielőbb meg is kell tenni.

és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket.. Legfőbb ideje. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. hogy az ország végromlás előtt áll. Ahogy elnézem. (Greenwich) Azt hiszem.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. kik miatt. mire egy tehén jól oldalba döfi. és megpendítette azt is. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. egy életre megtanítva arra. hogy valami nincs rendjén. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. VIII. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. kivénhedt hadfiak. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. s hogy milyen szánalmas ez az egész. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. 1940.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogy a trágya nem ennivaló. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. Az oktalan pára nem képes eldönteni. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. hogy ízlik neki vagy sem. -(43)- . amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. Tegnap azon tűnődtem. Ettől talán észre térne a jónép.. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. 26. és azt is: miért. (.

hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. s ahogy eddig is. E. amit Huescánál dobtak le. (. próbálják eltussolni. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. 1940. (.. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. VIII... ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. azt álmodtam. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. amibe a föld is beleremeg.) Elég nagy robbanás volt. asszonyság. de olyan pokoli robajjal.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. Világos. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. A -(44)- .. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. Talán egytonnás bomba lehetett. hogy a házak beleremegtek. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. Hallottam. ha bármi fontos létesítményt találat ért. Ma reggel mégis. hogy egy bomba robban mellettem. és halálra váltan nyomban felriadtam. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. A bejárati ajtóból néztük. ám azért nem annyira rettenetes. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. 29. Máig emlékszem arra a kettőre. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. és mindaddig. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. míg ezek jó ha feleakkorák.először igazán közelről a bombák hangját. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk.

P. hogy hidegen hagy. s lám. XI. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. 1940. 1940. szerkesztőjével. és aknagránátok robbannak köröttem. A monoton fegyverzaj. (. erős robbanást hallottunk.-vel. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. vagy túl közeliek a becsapódások. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. -(45)egy ha . mégis így lett. Akkoriban rendre azt álmodtam. XI. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. Általános a vélemény. minden fedezék nélkül. hogy nyílt mezőn fekszem.. Amerikában is. H. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. 23. s én feküdnék kényelmes. hogy nem érdemes sokat törődni velük. 31. régóta ezt várják. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. E. A légiriadók egyre kimerítőbbek. a .. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. 1940.a nácizmus. VIII. könnyen álomba ringatja az embert.) Tegnap lefekvéshez készülve. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. tábori szalmaágyamon elnyúlva. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. márpedig az emberek itt is. és máris aludtunk tovább. hacsak az ember nem sejti. s nemigen látja. lidérces emlékeim.-vel éppen csak megjegyeztük. fegyverzajt hallok. ha elég távoli. 16. 24 órára rendszerint 5-6 esik. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz.. Sosem gondoltam volna.. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. Félálomban. azzal a megnyugtató tudattal.P.

. hogy .” Ami. Ld. hisz minden a tálaláson múlik. és „becsületszavát” adta nekik. egyébiránt biztosra veszi. kényes. ha tényleg igaz. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. brit tájékoztatási miniszter. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. kijelentését.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. 2000. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó.71 és társai titkon alkura készülődnek. az összes brit lapot figyelmeztették. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. -(46)- . májusi kormányát tárgyalva Hoare. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. Európa Kiadó. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. tartok tőle. öt éven át tartó küldetést. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. vagy inkább próbáljunk békét kötni. Habár a . H.-t. szerint.P. válasza: „Ugyan már. mint vállalni a Hitler elleni harcot.. még nem cenzúrázzák.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. A második világháború című művében Churchill 1940. kulcsfontosságú. úgy tűnik.” 72 Alfred Duff-Cooper. igaz is lehet. Mindaddig. P. H. amikor Franciaország elesett. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. hogy nincs más hátra. ám ekkorra már mind a szűkebb.P. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. bárki képes könnyedén elhitetni... összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. Halifax és Simon védelmére kel.P. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.

Különben C. Wallis Simpson. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. mint azt itt képzelik. igaz. Edward végül is Mrs. jól ismeri Angliát. Olaszország viszont valódi erő. hogy Anglia folytatni fogja a harcot.74-vel. S. melódiája: monoton Tegnap C. korábban diplomata. Laval kormányzása76 idején C. C. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. Franciaország eleste után Angliába emigrált. és eszébe se jutott panaszkodni. VI. mégsem váltak be. szerint. egyetlen európai se hitte volna. Laval 1935-ben azt mondta neki. angolbarát. bármi tehetséges politikus Laval. Szerinte VIII. és élt már nálunk korábban is. 28. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Angliában mindenki tudja. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. Edward . hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. francia újságíró. Meglepően jókedvű volt. Persze itt. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- .A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. 75 Mrs. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak...felesége volt. jóslatai. hogy államformája királyság.utóbb VIII. 74 Piene Comert. C. Nos. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. XI. 76 Lásd az 1940. 1940. úgy tűnik. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. és úgy véli: Anglia nagy előnye. a France szerkesztőjével ebédeltem. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. C. a sajtóosztályt vezette. Azt mondja. Mindig is azt hittem. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. aki ekkor már a windsori herceg .

a sebesülteké ennél jóval több volt. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. víz.. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket.) Beszéltem egy férfival. XII. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. -(48)- . s legalább negyed részük földig rombolódott. XII. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. (. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják.) Azt mondja. mindenki amiatt aggódik. a tüzérségi tűz elől.000 gyújtóbombát dobtak a városra. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. Ugyanúgy örülünk neki. november 14-én szenvedett légitámadást.. teljesen tönkrementek. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. mint korábban Balbo halálának. miként sikerült átszöknie. aki nemrég érkezett Lengyelországból. 1940. 8. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. villany stb. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. és ami még rosszabb. amelyben 500 repülőgép vett részt.. A közüzemek.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Meséli.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. 1. a halottak száma 550. A német források szerint mintegy 30. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. (. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. bár azt nem árulta el. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült..

Az a múlt heti újsághír. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. Több mint mulatságos. Idézet egy újságcikkből bombák.” 1941. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. s a csengő sem ép. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. XII. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. akár a manna. I.segítségükre sietnek. Az esszében azt írtam. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. hogy hibbant kis versikéket faragok. 2. Az a hír járta. nem annyira a bombáktól rettegve. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . nappal közrendre felügyel. inkább a félbeszakított alvás. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. amíg a bombázás alább nem hagy. A bombázás legszörnyűbb. kezdeti szakaszában. 1940. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. rendre azon kapom magam. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. 29.

I.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. nem sokkal a franciaországi események után. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. és Orwell úr aligha sejthette. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. hogy ezegyszer tévedtem. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. és minden érintett szíves elnézését kéri.Isten látja lelkemet.. magasabb béreket. -(50)- .78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. de nyilván erre sem kell várni sokáig. német..” 79 Büntetés. s talán joggal. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. 22. bár . 1941. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. . csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. Így azután én lettem nevetséges. úgy véli. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. tényleg örülök. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . 1941 júliusában. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett.hogy nincs valami nagy véleményem róla. majd 1942-ben beszüntette működését. olyan időszakban. aminek igen örül. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett.

Mindenesetre tény. E. akik nem képesek átlátni. 1931-66 között Canterbury érseke. És lám. Igaz. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. és meggyőződésem.csak arra való. újabb defetista manőver. a POUM82 betiltása után. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. vagy valami hasonló). Az utca tele van a plakátjaikkal. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. Művei. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. nyomban megérezte rajtam.a következőket írta: „Óhajtom. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. ezrével vannak ilyenek. először tettem ilyesmit életemben. hogy „hagymáztam”. spanyol köztársasági párt. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. -(51)- . Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. teljes szívemből kívánom. hogy „Éljen a POUM!”. Az ügyeskedés menten beindul. Barcelonában pedig. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. Úgy tűnik. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. már az is erősnek tűnik. hogy tudja mindenki. A helyért ugyan nem fizettek. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. aki amellett. Szovjet erő. pedig több mint hat órával azelőtt történt. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). A minap. de normális helyzetben eszembe se jutna. Keresztények és a kommunizmus. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. hogy „Chamberlainből elég!”. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . ahogy megcsókoltam.

és megütötte a fülem. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). A Daily Worker és a Week85 betiltása .000 hadifogoly! ) . között volt betiltva. -(52)- . hogy „már nem tart soká” stb.az ébresztőóra. J. 1941.2 sor. stb. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. I. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. és 1942. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. A német Afrika Korps 1942. mire Mrs. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. Másnap reggel Mrs.108 sor. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. boltjába betérve megjegyeztem. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. június 21-én foglalta vissza. amint két nő arról társalog. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. Erwin Rommel tábornok vezetésével. január 22-én vették be a brit csapatok. 26. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. 84 A lap 1941. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. szeptember 6. J. s a többinek is hasonlóan felment az ára. mivel érezni. és betiltották a Daily Workert84. január 22.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. 1941.. III. néhány téli viola bimbózni kezdett. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. III. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. Wallington. még a lapok is pedzegették. kevesen értenek egyet velem -. és a többiek mondták is. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. G. Az altemplom nem egyéb. A krókuszok már kihajtottak mindenütt.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. 3. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. 1941. Bár dúl a háború. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . s ilyenkor látja. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók.. hogy „valami készül” a Balkánon. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. homályos és rossz szagú. -(56)- . A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. Korábban ugyanis épp azért gondolta. legalábbis ezen az éjszakán nem. ha elég meleg lesz). Én mindenesetre váltig állítom . Az elmúlt napokban az a hír járta. III.küszködött. 4.bár jól tudom. hogy még mindig sokkal rosszabb. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. hogy visszatérhetnek Londonba. s a hóvirág is most a legszebb. Tegnap este G. 14. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak.

Elképzelni is szörnyű. előbb ismernie kellene. hogy küldjenek tíz hadosztályt. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. arra kérte az angolokat. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. vagy legalábbis azok jó része. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. elhárította a segítséget. egyben meghagyva neki. -(57)- . Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. de alighanem inkább a Szueziről van szó. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. miközben támogatta a királyság intézményét. hogy milyenek a szállítási eszközök. mi történne. attól tartva. a német támadás már április elején megindult. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. Mindenki ezen tépelődik. 1935-től görög miniszterelnök. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. Ahhoz. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. Katonai diktatúrát vezetett be. Túl veszélyesnek tűnik. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. amit az olaszok elvesztettek. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához.van. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. 95 A szövegből nem derül ki. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között.

Ugyanakkor. Másrészt viszont. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. mivel annak bizonyságát láttuk benne. Ő maga nem volt zsidó. mint az. hogy nem tudunk. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. elképedt azon. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. éppúgy. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. hacsak azzal nem számolunk. 97 Stefan Haffner. csakúgy. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. Sok német. akár egy súlyos vereség kockázatával is. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. -(58)- . egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. amiért hagyjuk.hadisikerekkel. ha most veszni hagyjuk Görögországot. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. egész Európa rajtunk röhög. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. mint Norvégiában. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. csak a felesége. Mint írja. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Az a baj. akivel beszéltem. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. Én mégis azt tartom. ha netán tudjuk. antifasiszta újságíró.

a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek.itthon és Amerikában egyaránt. mint az indiai rádzsák körül. éppúgy. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. minden előzetes propaganda nélkül. de tetszetős érveket máris hallani. 20. s a szóbeszéd holmi új. de csak egy gépet lőttünk le. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . aminek használatát a brit légierő 1941. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. ami azután a bombázókra tekeredik. titkos fegyvert is rebesget. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. III. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. Ám a szokásos álszent.98 1941. -(59)- . Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Ijesztő lenne. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Greenwichre igen sok bomba hullott.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Ez hát az európai nézőpont. végre pompás alkalmunk lesz rá. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. úgy hírlik. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. június 17-én jelentette be. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Kérdés.

hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. amikor E. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. mint azelőtt..” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. avagy csak elképesztően ostobák. ami megingatná a Pétain-kormányt. Visszalapozva e naplóban. Fölöttük tombolt a tűz. Bárcsak tudhatnánk.csapódott be. A Greenwich templom lángokban állt. -(60)- . ez akkor sem jó így a franciáknak. és kevesebb közéleti eseményt említek.-vel99 telefonáltam. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. szakadt a víz a nyakukba. A németek ugyan engedik. hogy . semmi jele annak. hogy megtartsák a búzát. Úgy tűnik. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt.. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. amit küldünk.: „Betört az ablak. majd nagy csörrenést hallottam. És miközben mi mindent megteszünk. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. Úgy tűnik. amit persze nem engedhetünk meg. mondjuk. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. látom. az író nővére. Én: „Mi volt az?” E.. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. és társaik tényleg árulók. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. de senki sem mozdult. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot.. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez.

23. nemigen számít. stb. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. akkor biztos. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. Angliában.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. s ha így teszünk. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. amit mi tényleg nem ismerünk itt. hogy gyermekei azért éheznek. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. hogy igenis vannak. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. mint eleddig. Miként lehet ezt elfogadtatni. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. kényszerítő intézkedések híján. ez pedig az éhínség. sokan ezt teszik . a gazdagok pedig. a Női Légierős Tartalékosok stb. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. akik érzésem szerint nem valódi hívők.A legrosszabb még hátra van. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Még ma sem képesek felfogni. valahányszor azt látom.általában olyanok. Még szerencse. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Sosem tudom elfojtani az undort magamban. a légierős kadétok. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. éppúgy élnek. III. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. akik Churchillért meghalnának. elfogadjuk a háborút is. 1941. Számomra nem volt újdonság. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. mi a célja a háborúnak. hisz ez idő szerint még az sem világos. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. Ha elfogadjuk az államot. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére.

úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. ha az emberek látnák. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. Persze az is lehet. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. add. Talán az a félelem diktálja mindezt. Eddig úgy tudtam. hogy Isten bennünket segítsen. mint a németek.az ezredzászlókat. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy imádkozunk érte. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. és jó útra térhessenek”. Holott bizonyos helyzetekben. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. hogy megbánják gonosz tetteiket. hogy netán csökkenne a harci elszántság. úgymond. Azért várjuk el. 24. -(62)- . mint egy.ami éppoly hatásos lehet. mert mi jobb emberek vagyunk. hogy valójában nem is gondolják végig. Az egész azon az elemi érzésen alapul. III. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. a keresztény meggyőződés azt tartja. így aztán helyénvaló. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. és segíts. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. 1941. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. Egy szó sem esik arról.

. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. hogy Görögországban 150. és legalább három hétig kitart. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. érzékelhető hatása. hogy valamivel ellensúlyozzák. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Rajzok készülnek majd. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. bár Hitler még így is jól járna. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hogy nincs az az erő. 1941. hisz általános a vélekedés. mint akár több ezer légitámadás. mikor kivonultak Bengáziból. Felteszem. Közben hallani. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig.000 főnyi brit sereg állomásozik. Tovább tisztázódhat a -(63)- . 7.. Ám ennek nincs közvetlen. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. ez alighanem így is van. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. Azt hiszem. a műszaki leírások alapján. nincsenek például fegyvereink. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. és ma jelentették be először hivatalosan. Tehát megoldódott a rejtély. s így szükséges. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. hogy egy sikertelen megszállás 100. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.000 vagy akár 500. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka.000 ember életébe is kerülhet. Tegnap Belgrádot bombázták. IV. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. így valószínű. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. bár ezt már akkor sejthettük. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. mindenesetre nehéz nem észrevenni.csatahajókat. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát.

de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. A britek-minden veszteség nélkül . Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. Nem tudni. most hirtelen rájönnének.. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. (. ha az ember 2-3 évre előre gondol.) Egyre kevesebb a munka.helyzet. -(64)- . Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. hogy beleszorítják őket a tengerbe. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről.. 102 A matapan-foki csatáról van szó. )Immár világos. Etiópiát mindenesetre elvesztették. A legjobb esetben talán még szűken vett. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . (. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. Mulatságos lenne. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált.elsüllyesztették a Zara. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be.. Szinte látom.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek.. katonai szakíró. Persze...

1941.103 bestsellerét. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. . hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. Most olvastam épp az M. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. Emlékszem. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. of Information -(65)Tájékoztatási . mint „dicső”. s igen nehezemre esett. ez szeptember 7-én volt).I. Például az. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. csak sajnálom. hogy olyasvalamit hozzanak létre. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. de tudván. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. „hősies” stb. hogy pár napig nem is lehetett kapni). s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. pontos. tényszerű ismertetőt. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. a regényíró állította össze. elszalasztották az esélyt. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Állítólag Francis Beeding. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. 8. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani.O. s ez rendre azt igazolta. Rosszabbat vártam. hogy nem volt annyi eszük. hogy ejtőernyők. IV. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium.

egy darabig onnan néztük a tüzeket. de más fronton még várható. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Én mindenesetre nem így éreztem. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. . Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. lángol-e még. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. hogy győzelmet arat.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket.Ez volt Trafalgar.Akárcsak Madrid. aki az ablakban ült. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. majd így szólt: . -(66)- . Most jön Austerlitz. Kimentünk a tetőre. hogy felébresztettek a robbanások. Hugh Slater. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. Aznap éjjel. még ki is mentem megnézni. egyszer csak megszólalt: . Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. Rajtunk az ítélet. miután a németek láthatóan elálltak attól. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. azt mondtam Fyvelnek: .A kapitalizmusnak vége. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Később.

A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. amíg lehetett.gondolom. ha a görögöket cserbenhagyva. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. 1941. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. -(67)- . a Balkánról alig esik már szó. hogy egyáltalán kiadták. 1941. Hol van már az az idő. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. kapunk-e gépfegyvert. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. IV. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban.persze nem volt egy darab se -. és Görögországba küldtük őket. Ez is igen baljós előjel. legalább kettő jut minden századnak.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. s amikor megkérdeztem. hogy kivontuk csapatainkat. 11. amikor rosszul áll a szénánk. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. 9. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. Csak erről beszél mindenki. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. IV. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . A nagyokosok szerint ahelyett. A közlemény súlyát az mutatja.106 Ma este igen rossz hír érkezett. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. A tegnapi lapok megírták.

a köznapi ember számára kevésbé érthető. 13. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. Az a két újság. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial.1941. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. csak éppen nem adhatják tovább. Nem hinném..se Görögországról.. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. mely igen sötét képet fest a jövőről. amely alig különbet. se Líbiáról. azt látom. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . mint gondoltam. -(68)- . hogy még mindig érvényben van az utasítás.. Semmi hír . A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Az egyetlen. IV. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. Isten tudja. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. vagy legalább egy részük. és a Sunday Express. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából.. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. Akivel csak beszéltem. de mégis. Ahogy visszalapozok a napló elejére. abbahagyom a naplóírást. és megszilárdul a helyzet. azok a forradalmi változások. ami némi reményre jogosít. IV. amely még ezeknél is pesszimistább volt. 1941. csak sokkal lassabban. mind lehetségesnek tartja. Úgy látszik. most is zajlanak. Lehet. hogy a politikai helyzet javulni fog. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. francia hajókkal. de ez más lesz.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. amelyekre számítottam. 12. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be.

aki jól ismeri Dél-Afrikát. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. de Tobruk kitartott. bár ezt Kairóban107 még tagadják. Megrázó hírek. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából.Olvasom a bejegyzést. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. Connolly mondta egyszer. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. arra számítva. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. de már sokkal kevesebb van belőlük. 1941. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Azt hiszem. D. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. A németek az egyiptomi határig nyomultak. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. s az is erősen hihetőnek látszik. mások azt állítják. amit a reklámokról írtam. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. IV. míg december 4-én megérkezett az erősítés. döbbenten láttam.. hogy létszámuk aránylag csekély. Persze. az utóbbi a valószínűbb. 14. micsoda szedett-vedelt társaság ez. csak éppen a tempóját nem. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. -(69)12-én hamar akció végül . de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. Nagyon igaz. mint a középosztálybeliek. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. nem tűntek el. és elvágták a tobruki angol csapatokat. Mindjárt feltűnik.

anélkül. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. nem figyel rá senki.Jaj. IV. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk.. melyben az oroszok megígérik.. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. A másik pultnál meg szól a gramofon. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. . Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. Mindez akkor. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. éppúgy. Görögországról semmi hír. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet.persze csak fokozatosan. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. tudja. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. 15. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. megkérdeztem a tulajdonosnőt. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. igen nehéz elképzelni. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. mi is történik. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. mit mondtak be korábban. akkor máris megérte. és mivel kissé késtem.úgy tartja. hanem azért. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. 1941. hogy beismernék. Ha nem így lenne. ha én nem kérem. hogy kivonulnak Kínából . drága uram.

. 17. Az utcát mindenesetre lezárták. is ugyanezt mondja. amitől már régóta tartok. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Igaz. A fegyverek egész éjjel lármáztak. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. betértem egy kocsmába.. . és miután hallottam a hírt.Én még csak le se hunytam a szemem! . Barnsleyben voltam éppen. 22.is 108 „Mondja csak. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. hogy egyszer bekövetkezik..” (Parlez vous. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. Persze. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Ma reggel. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. de azért E. IV.70 km távolságra! . többeknek megjegyezve. Két-három napja újra Wallingtonban.bizonygatja mindenki. Persze. és a mentők is ott várakoztak. 1941. -(71)- . Szerencsére nem a sírok közé csapódott. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. francia) . John’s Wood-i temetőt találta el.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. Emlékszem. Egy másik a St. IV.vidéket. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. Senkivel sem beszéltem. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. Ez volt az egyetlen reakció. A szombat éjjeli „blitz” még ide . ez képtelenség. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. és E.. Az ember már-már úgy érzi. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. 1941. aki rendesen tudott volna aludni.

hogy a németek nem hullanak úgy. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban.elhallatszott. Még nem tudni. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. Engem legfőképp az zavar.. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. minden még ezután megírandó cikkemet. rádiójegyzetemet stb. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy 109 Orwell gyanúja. Gibraltár megtámadása.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. is beleértve. Amióta itt vagyunk. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. nem így lesz -. Olyan ez. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. megalapozott volt. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat.” Kíváncsi vagyok. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. fanina felé. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Furcsa lenne. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. Churchill a minap azt mondta. Athéntől kissé északra. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. -(72)- .. Churchill kezd úgy beszélni. vajon azt teszik-e. minden bizonnyal hamarosan várható. amit kell. hogy sikerül majd. mint a kéve. stb. Ha az újságok híradásai igazak.

amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. 1941. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% .Ausztrália: 13.1% Új-Zélandból. 1941. IV. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. és így tovább. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. Különben sejtelmünk sincs.1%-a Ausztráliából és 19. 23. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. 25. -(73)- .110 Mindaddig. hogy a görög hadsereg. Mindössze annyit lehet tudni. milyen hadállásokban. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.mindez még hasznos is lehet. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hány emberünk van ott. hogy mennyire tudják tartani magukat. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. IV. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. A Daily Express burkoltan arra célozgat.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.a hülyébbnél elháríthatnád.55% .55%. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . Eszerint az elesettek 55. 24. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. Az oroszoknak dönteniük kell. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. hogy ellenállnak-e a németeknek .ÚjZéland: 13. a görögök visszavonulóban vannak. hogy ne álljanak ellen.8%-a származott az Egyesült Királyságból. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik.

bár azt hiszem. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. Tegnap eljött hozzánk egy ember. ami tényleg magával ragadta az embereket. IV. most mindenféle hússal üzletel. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. -(74)- . csak éppen nem tartalmazott semmi információt. 1941. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. C. de bármelyiket választják is. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. mert nem volt mivel etetni őket.111 Gondolom. 28. nem akar. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. csak kutyaeledelnek.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. 1941. avagy tétlenül elnézik. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. Milyen kár. körülbelül 30. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. 2. hogy nem képes. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni.az ára -. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . V. 25. vagy esetleg a harmadik. IV. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő.. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak.

az is ugyanúgy készül.000-re teszik. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. újabban az egész cég erre állt át. mivel úgyis megegyeztünk.000 ember.ez egybevág a német hadijelentésekkel. gondolom. Spender113. de ez számunkra nem gond. mint az íj és a nyílvessző”. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. -(75)- .000 járművet vesztettünk. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. amiben mindent odaígérünk nekik. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. mert folyton csak fegyvertokokat szab. 8. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. Hátrahagyták összes tankjukat. nyilvánosan kijelentette. az ausztrál kormány egyik minisztere.112 Azt mondják. valójában 55.000 embert.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. A veszteség állítólag 3. A hajókról nem esett említés. és hét-nyolcezren estek fogságba . hogy kevesebb katonánk volt ott. 3. mint a bútorhuzat. Katasztrofális. Mint mondja. V. majd elnöke lett.000 körül. miután bejelentették.. mint arról korábban tájékoztattak. mindenféle volt közöttük. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. aztán egyszer csak halljuk. úgy látszik. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. ahogy a tűpárnát tartotta. politikus. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. 1941. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. ügyvéd. Mesélte. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. s úgy hagyjuk el a porondot. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. felszerelésük jó részét és 12. Persze az is lehet. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb.tisztes ábrázatú..

Békésen alszik mindenki -(76)- . ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. V.csupán azt jelzik. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. pusztán azért. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. nincsenek fenntartásaink. mert hiányzik az akarat. akár a nyulak. A semleges államok megtámadását illető aggályok . hogy balul üt ki. ám biztosan valami rosszat jelez. Itt-ott nagyobb családokat is látni. apa.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. Főleg a fiatal házasok ilyenek. A törökök felajánlották. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. amiben igazán hiszünk. a kicsik sorban fekszenek. anya.és azt hiszem.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. mit fognak tenni. Iránban mozgósítás van. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. Előre látható. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. A tiszta. s menten elgyámoltalanodunk. csak annyi bizonyos. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. ami nem túl jó jel. Valahányszor csak elképzelem. Érdekes. folyton az az érzésem. 6. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . Sosem tudni előre. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. Ha olyan ügyért harcolunk. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. ha csak a puszta harcról van szó. 1941. meglepő látvány tárul a szeme elé. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. gyerekek. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel .

114 Vjacseszlav Molotov. kintről valaki kiabált. az egyik. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. s a szobában sem keletkezett kár. Az éjjel komoly légitámadás volt. ez az első diplomáciai lépés. hogy az oroszok bejelentették. amikor találat érte. Gondolom. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. tőlünk nyugatra. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. valami raktárépület lehetett. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. -(77)- . a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. felkelt és kinézett az ablakon.az erős lámpafényben . Nyilvánvaló. ez az első eset. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. égre szökő lángokkal. de úgy tűnt. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. hogy mindez német nyomásra történt. Immár bizonyos. de megmaradt alelnöknek. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. E. s hogy mindenki maradjon a lakásában. kiváltképp nagy volt. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. 11. hogy épp benne voltam egy házban. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. Az elmúlt napok legfontosabb híre . külügyi népbiztos. meredek. 1941. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. melynek üzenete nem egyéb. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. netán mindkettő ellen.a kicsik hanyatt fekve. Lefelé menet közölték velünk. hogy a mi házunkat találták el. A füst csak igen lassan oszlott el. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. Az ablakok épen maradtak. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. Felkapaszkodva a tetőre.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. mintha viaszbábuk lennének. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. 1941-ben leváltották. V.

-(78)- . csupa korom vagyok én is. Ilyenkor az ember azt viszi magával. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot.Igen.Talán azt hiszed. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. hogy a folyosón nem lehetett látni. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. és a bent lévő autók kiégtek. milyen sötét lett az arca.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. Hallottuk. Elmentünk D. Később kiderült. hogy tényleg ég a ház. akik teával kínáltak. és talán nem lesz módunk visszajönni. Később megjegyeztem E. hogy menjünk ki. amit a legfontosabbnak tart.-ékhez. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. Magunkra kaptuk a ruháinkat. s láttam. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. s én csak utólag döbbentem rá. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe.nek. amit hónapok óta őrizgettünk. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. gondolván. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. mire ő visszakérdezett: . amint kiabál valaki: .

Rashid Ali117. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. iraki nácibarát miniszter. Az egész ügy merő rejtély. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). a Führer helyettese. Még csak ötletem sincs. aki 1941. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Csak azt tudom. Utóbb többször is felmerült. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Egy hónappal később rövid harc. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. bejelentvén hogy Hess megőrült. remélve. és Rashid Ali 1941. Darlan116 Sztálin. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Irak. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- .mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 13. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Szíria. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Alfred Hornként mutatkozott be.1941. Hitler közeli barátja. Franco . Churchill nem akart tárgyalni vele. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. V. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). továbbá mindazon térségek neveit. május 30-án Iránba menekült. Spanyolország. 1941. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987).

Szíria. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Tangert és Szíriát akkor. Ezzel szemben a valóság az. Az ember kezdi azt hinni. Úgy tűnik. hogy ember. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. hadihajók stb. a lakosság fele pedig éhezni fog.és fegyverhiány (repülők. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. talán még Amerika is. a Kanári-szigetek. Az egész világ ellenünk van. -(80)- . Churchillnek és társainak az lehet a terve.) miatt Dakar. hogy ez már-már törvényszerű. amikor nem vettük be Dakart. hogy ez történik majd. Tanger. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. a Kanári-szigeteket. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. mi biztosan el is toljuk. amikor még megtehettük volna. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. lesz titkosrendőrség. Persze. és amikor azt a parlamentben is bejelentették.könnyedén be lehetett volna keríteni. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. ha kiderül.tolni. szégyen!” Úgy látszik. hogy mindent veszni hagyunk. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. hogy nem fog sikerülni. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. akik meg tudnak lepődni azon. nincs esély arra. legalábbis szerinte . Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. már akkor. mikor Franciaország a háborúból kilépett. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. vannak még emberek. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra.

hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. hogy hány ember védi is a szigetet. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. szervezetlenek voltak. mint Angliában. új-zélandi és ausztrál. V. légvédelmük szintén gyenge volt. 25. Darlan nyilatkozott. A brit -(81)- . A német légitámadás május 20-án indult. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Ezt az arcátlan.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek).540 ausztrál. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. csak végre ismernénk az alap tényeket. V. Lehet. hét cirkáló. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. 1941. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban.700 új-zélandi és 6. egy repülőgép-anyahajó. Úgy tűnik. 17. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. 21. ha Kréta csakugyan próba. 24. 1941. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt.300 görög. 10. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. Három csatahajó. és majdnem ugyanannyi görög volt. (Liddell Hart szerint összesen 28. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. 7.960 brit. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. Ha csak 10-20. hogy így van. Valaki megsúgta.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. és milyen a fegyverzetük. Irakról semmi hír. V. így azt. Szíriáról. még úgy is.1941. Mindenki Krétára figyel. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. majd ejtőernyősöket vetettek be.600 brit.

Kivonulunk Krétáról. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. hogy hányról is van szó. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában.bár még jobb lenne azt hallani.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. bár rideg. ebből 2.500 Krétán szolgáló katonából 16. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. 31. annak tagadása. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. 13. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben.000 görög volt. és csak utána az etiópot.olvasni.500-at mentettek ki. a mentegetőzés. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. A brit csapatok Bagdadban vannak . Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. 1941. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. VI. Arra sincs magyarázat. 1941. 122 A 42. Az. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. 1. és 14 gép védte Szuezt. -(82)- . V. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt.

Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Ebből nyilvánvaló. Pár nap 123 A Calcutta. -(83)- . hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el.714 halott és 2. S mindez teljesen hiába. 3. hány kereskedelmi hajó.. A híradás nem felelt meg a valóságnak. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. 3. Fiji és Gloucester cirkálókat. A teljes veszteség várhatóan 10.996 új-zélandi). Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. tank és repülőgép. 1941. Szíriára. Szuezre vagy Máltára csapnak le.000 brit tengerész esett áldozatul. Most. számos légvédelmi ágyú. 124 Szíriába.500 sebesült.583 embert vesztettek (ebből 8. valamint a Greyhound. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. A német veszteség: 3. Ma reggel jött a hír.000 ember. VI. 20. Hitler eleinte habozott. mint azt a sajtóval tudatták. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. Miként K.000 embert kellett elszállítani. abból legalább kiderülne.376 ausztrál és 2. hogy Kréta kiürítése megtörtént. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. azt mondják. Hereward..200 brit. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. márpedig ennek semmi jele. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. Student tábornoknak. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. Összességében a szövetségesek 16. aminek vagy 2. A britek arra számítottak. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. hogy semmi értelme Ciprust védeni.

amelyről. történetesen az Anglia elleni invázióról. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. 125 Stafford Cripps. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. VI. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. VI. 1941. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. s eddig még senkivel se futottam össze.múlva már nyilván késő lenne. A közeljövőben. ha csak elkerülheti. 8. -(84)- . Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. hogy talán az egész manőver nem más. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. úgy tűnik. úgy lehet. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. 1941. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. mint puszta blöff. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. nem fog háborúba keveredni a németekkel. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. 14.

Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát.1941. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. Nyilvánvaló. ha az oroszok komolyan ellenállnak. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . ez a jutalom. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. Az jutott eszembe. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. 19. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul.persze csak akkor. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót.ámbár azt hiszem. hatalmas közönség előtt. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. 22. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. Rendkívül izgatott mindenki. Napok óta rendkívüli a hőség. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. VI. -(85)- . feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. ha nem is tudják megállítani. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. és ezzel. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Íme. Általános a vélekedés. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. VI. 1941. VI. s megállítottak három finn hajót is.126 1941. 20. hogy ez „jól jön nekünk” . Mindez nyilvánvalóan jelzi.

Churchill. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. Persze akadnak néhányan . bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. csak úgy. úgy vélem. hogy őszintén ajánlja a segítséget. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. ha nem lennének biztosak benne. miként hatna. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak.ha nem is sokan – a gazdagok között. VI. Mit gondolnak vajon ezek. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. ma igen jó beszédet mondott. hogy gyorsan véghez tudják vinni. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. úgy találtam. mint a baloldali pártokat. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. A legrosszabb az az egészben. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . bár arról igencsak eltérnek a vélemények. bár lesz annyi eszük. sőt magukat az oroszokat is. amíg leszámolnak Angliával. akik nem bánnák. a légierő és a flotta legénységét. 1941. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. 23. bár igen meggyőzően hangoztatta.

alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. s még azt is meg merem kockáztatni. és ne folyjék ellene belső aknamunka. éppúgy összerogynak majd. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Meglátja. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. a kommunisták. úgy hiszem. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Persze nyomban hangot váltanak majd. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám.000 font jövedelemből élők. mint az első háborúban. Azon múlik minden. mi több. hogy ennek maga Sztálin a feje. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. Orvos (külföldi. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Kétségtelen. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Három éve még az évi 1. az esetben érdekük. s újra támogatják a nácikat. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Egykettőre hazavágják a nácikat. Tíz -(87)- . az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném.

Nem tudni. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. Az esetben. ereszd meg” -. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. hogy szamovárt áruljon. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. Hisz azok a politikai viszonyok. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg..még ha lesz is némi „húzd meg. Állítólag túlszárnyalták Minszket. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. -(88)- .) Némelyek máris látni vélik Sztálint. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. Akárcsak az emigráns fehérek. Mindenki arról élcelődik. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. (. itt most nem állnak fenn. s alighanem elfoglalták Litvániát is. VI. 30. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. Már egy hét múlt el. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre.. hogy a németek azért kiváló katonák. 1941. többféle magyarázata is lehet. E szerint bevették Lemberget.

128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. jóllehet formális szövetség még nem létezik. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. 1941. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. legalábbis e pillanatban.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. s mint ilyen. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. 3. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. -(89)- . amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. A felek vállalták. Churchill beszédének méltó párja. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. melyben egyértelművé tette. mint az a tény. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Sztálin rádióbeszéde nem más. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. amelynek nincs angol megfelelője. szögesen ellentmond mindannak. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Mindenesetre elég sok időbe tellett. VII. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel.

Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. de ha semmivel nem próbálkoznak. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. láthatóan nemigen készülnek támadásra. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. VII. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. nem indítunk szárazföldi támadást. legalábbis Angliából nem. ha majd netán ők is átállnak végül. amíg be nem bizonyosodik. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . Azt aligha hiszem. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. 6. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. a belső meggyőződés hajtja. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak.oldalunkra. lám. mire is használnák e tankokat. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Ha a németek helyzete megengedné. hiszen őt úgymond a „lélek”. s arra sem utal semmi. Nem tudom. 1941. Ha most. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. s ettől. és azt sem tudni. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Több lap is türelmetlen.

hogy lássam. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. vajon elérték-e már a Beresinát. A németek már átkeltek a Pruton. Ha ez tényleg mérvadó. ám azt nem tudni. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. visszatértekor meglepve konstatálta. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. Az oroszok azt állítják. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. hogy a németek vesztesége már 700. hogy az belépett a háborúba. hogy az a „semlegesség”. -(91)- . vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. egyikük. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. jelentése: igazság. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. és a Truth129 néhány példányát is. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. Az az anekdota járja. Kíváncsian várom. úgy tűnik. és alighanem ez a jövőben sem várható. most. megtiltván számukra. ahol kommunisták üléseztek. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”.000 emberre rúg. A frontokról sincsenek megbízható hírek. Végignéztem a katolikus lapokat. ha a német támadást netán már visszaverték. nyíltan szimpatizál a nácikkal. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. mégis hasonlóan ír. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. Néhány ír katolikus lap mostanra.mindezt két héttel azután.számíthatunk rájuk. Nyilvánvalóan az az „irány”.

Úgy sejtem. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. az irániak már menekülnek. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. de ezek egyre gyengülnek. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. egy új korszak kezdetéhez érve. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . mára véget ért. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. Már csak egy hónapunk van arra. hogy bármit is terveznének. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. amely Dunkerque-kel kezdődött. VIII.bár azért összeomlani sem fog. A keleti front. Ugyanakkor semmi jele. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. mint amit elszenvedett. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. de nem hiszem. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak.1941. 28. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. -(92)- . hogy belefogjunk valami európai akcióba. miként azt terveztem. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Az a félforradalmi időszak. Ezért itt be is zárom e naplót. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk.

hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. Sokan azt gyanítják.II. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. III. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). mekkora jelentősége is lehet Indiának. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. -(93)- . hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. mint a sír. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hogy csak azért küldték el. akik képtelenek felfogni. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Így például. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Kósza találgatásokat hallani minden felől. Azt. azok is hallgatnak róla. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Akik netán tudják. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. miután a háború új szakaszába ért. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. amiből egyúttal kikövetkeztethető. 14. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. rész 1942. de alighanem már elment. E percben az is nagy talány. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Gyakran hallani a megjegyzést. hogy „ne menjenek túl messzire” vele.

ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. egy kompromisszumos békekötés reményében. különben valószínűleg nem.a teljes vereség ugyan elmaradt. hogy Beaverbrook távozik. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. és csupa haszontalan. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. de azért még nem dőlt el semmi. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. akik úgy vélik (például Abrams. hogy az esetben. bár nem tagja a pártnak). -(94)- . bár annyi azért igaznak tűnik. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. maradok. [Azt hiszem.még ez évben különbékét köt. [Másfelől viszont vannak. mivel nem látom be. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. miként is tudnának akár a németek.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. egy balti orosz. mint mí az angliai csatában . lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. majd közellátási miniszter.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított.

még akkor is. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. -(95)- . nyitva a bejárat. hogy azt korábban el se hitte volna. nem lehet tesztelni. mintha az egészet a japánok kezdték volna. kíváncsi vagyok. b) Ha az oroszok támadnak először. március 11-én terjeszteni kezdtem. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. akkor „mi már előre megmondtuk”.. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. azt mondhatjuk. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre.. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. hogy miért. mikor ér hozzám vissza. mert a japánok félnek az oroszoktól. Mégis úgy vélem.katonainál is kiábrándítóbb. akkor mi. nem. ha az ember történetesen igazat mond. sajnos. s az ember olyan dörzsöltté válik. úgy látszik. 1942. A propaganda merő hazugság. mennyire hatékony a suttogó propaganda. ha legalább tudjuk. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. mit teszünk és főként. 1942. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. Persze én sem hiszem. hogy csak azért nem. úgy tehetünk. mindez mit se számít. május 30. hogy így lenne.

ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. de nem követte se bombázás. III. Azt mondja. s nyilván így van ezzel mindenki. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. amíg a légiriadót le nem fújják. 22. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. később munkáspárti képviselő. és még csak utalást sem teszünk rá. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. 15. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. -(96)- . 1942. mivel Harold 133 William Hickey. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. Orwell későbbi. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. baloldali politikus. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. III. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). aggasztó a közhangulat odaát. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. Empson mondja. se légvédelmi tűz. amíg csak lehet. A termelés akadozik. 1942. aki most tért vissza Amerikából. Eddig még nem jöttek rá. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. a britellenesség százféleképp virít.

ugyanakkor a BBC felkért. Alfred Duff-Cooper.angol nyelvű német propagandaadó. örökbefogadás útján lett francia. 135 New British Broadcasting Station . kritikus. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. -(97)- . 1941-ben Mexikóban telepedett le. diplomata.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. majd Leningrádba ment. mindez ijesztően hatékony. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. életrajzíró. 137 Victor Serge (1890-1947). Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. később Berlinben indított lapot. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. akik 134 Harold Nicholson. óva intve mindenkit.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. egyenjogúságot a kaffereknek. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. Az októberi forradalom után Moszkvába. író. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. hiszen az emberek jó része tudatlan. mivel legalább tudatosan az. életrajzíró. újságíró. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. parlamenti képviselő. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg.

Mindez persze. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Így aztán mi. kiutasításukat követelve. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. márpedig a Kominternt eddig mindig. Nekem úgy tűnik.Franciaországból érkeztek. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. s ameddig Sztálin hatalmon van. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. Ugyanaz az ócska taktika. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Az egyik lehetséges fejlemény. mert erkölcsileg viszolyogtató. mert folyton újságot olvasok.nincs semmi hír. meg kell támadnunk Európát. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Én mégis azt hiszem. Általános a gyanú. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. mind egy kedvezőbb békealkura. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. mindenütt legyőzték a fasiszták. ha itt új kormány állna fel. ehelyett inkább dél felé. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. Mindez jórészt azért van így. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. hogy Oroszország különbékét akar. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. Nem is annyira azért. vagy legalábbis azok egy részét. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. de nem folytatná a támadást. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére.] -(98)- . mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. [Csupán akkor lenne esélye. mint a franciaországi hadjárat idején .] Ugyanaz a nyomasztó érzés. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat.

138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. úgy tűnik. Állítólag holnap kiderül végre. Egy megrögzött ellenségünk. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását.S. valahogy kiszimatolták. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. A leginkább elterjedt változat az volt.S. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. Shelvankar. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. ez idő tájt brit belügyminiszter. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). 139 Közkedvelt baloldali lap. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. munkáspárti képviselő. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . valamennyi hihető. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. világháború idején írt. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Krishna S. melyeket az 1. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. 1942. III. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. 141 Herbert Morrison. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. 140 Aqneurin Bevan. K. 27. melyek szintén a Daily 138 Dr. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény.

káros hatással volt a brit közvéleményre. Cassandra142 bejelentette. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. A késlekedés fő oka az volt. igaz. ha két szocialista esik egymásnak. és visszatér az újságíráshoz. Hitler és a Világállam” című írása. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. és további egy órába telt. ám azt mindig is élvezik. Griggnek143 továbbította. vagy ha mégis. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. Mindenki azt jósolja. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. a az krókuszok. aligha vettek volna tudomást róla. Erről feljegyzést küldtem Dr. 144 A vita Orwelltől indult. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. G. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Tom Jonesnak. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. hogy a lőszert nem osztották ki előre. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. aki azt Sir Jas. miután a Horizonban megjelent „Wells. hogy három hónap se telik bele. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe.a konzervatívok nem kis mulatságára. A ember már-már [H. -(100)- . 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. ezt a vádat utóbb visszavonta. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. Azt hiszem. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni.Mirrorban jelentek meg . szétosztani a muníciót.

] Akad persze. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. „(. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát.. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. s megkért. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. hogy nem mi.] 1942. [Akárhogy is. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. remélem. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. Azt hiszem. az igaz -(101)- . a szövetségesek közül . lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. az üvöltés. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. már csak a közvélemény nyomására is. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit.eggyel sem. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. akik nem harcolnak.) Minden harcolnak. 1. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. az indiaiak sem örülnek neki. IV. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. az háborúban újságírók így van. Rossz jel ugyan. aki úgy véli. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül.Tokióval. „eszi . hogy a hadipropaganda.nem eszi” ajánlatától. s úgy látom. a katonák mocskolódnak. és Cripps talán ezért is oly magabiztos.ha jól tudom ..

minthogy hiába remélte. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. 94-96. Mármár vigasztaló a gondolat. Ellenfelei úgy tartják. -(102)- . Gandhi készakarva keveri a bajt. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. egyébként semmi ok a bizakodásra. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). Arra biztatta az indiaiakat. és sikertelenül vezette a britek ellen. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. 145 Hódolat Katalóniának. Ha majd eljön egy újabb háború. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. IV.: Betlen János és Tóth László. Cartaphilus. majd üdvözlő táviratot. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. o.] Lehetetlen megállapítani. augusztus 19-én. messze elkerülik a lövészárkokat. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. ha a németek megtámadnák. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. 3. hogy sokan szentként tisztelik. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. Ford.hazafiak pedig. nem egészen öt évvel azután. 1942. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította.] Nem tudom. hogy e sorokat leírtam. az esetben. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. hogy a hír nem igaz. Azt hiszem. 1999. amikor kiderült. Jó jelnek veszi mindenki.”145 S lám. hogy mi a tét ebben a játszmában. s annyi igaz is. harcias britellenes indiai nacionalista. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. itt vagyok a BBC-ben.

hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. így szólt: . hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. hogy nem számít a függetlenségre.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. s elég balga ahhoz. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. mire A. ügyvéd. Legnagyobb ámulatomra. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Megjegyeztem. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. s hogy voltaképp nem is akarja.-nak. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. igehirdető és propagandista. mindezzel Anand is egyetértett. nemigen tudja azt elképzelni. aki ez idő szerint Angliában élt. indiai államférfi. Még mindig azzal áltatják magukat. a fájdalommentes mártíromsághoz. George. hogy azt higgye. kiváltképp a kommunisták között. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. folyvást arról lármáznak. író. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. újságíró. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. 148 Krishna Menon (1897-1974). Egyszerűen elképesztő. [Már csak mennyiben az a kérdés. -(103)- . Mondtam is A. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961).

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

tényleg készül valami. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. Eileen Blair. mintsem hadászati jelentőségű volt. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. hogy 1940 táján. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. hogy mindenki hazudik. mire Pritt közölte velük. -(107)- . hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett.] Mind több szó esik egy európai invázióról. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Útban visszafelé több gép megsérült. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. no meg azért is. felszínes Amerika-ellenességre is. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. mondja. Fyvel meséli. mert ha megengednék maguknak. 19. IV. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. mikor ez ellen E. 1942. s igen meglepődött. Persze. Ekként még az sem okvetlen igaz. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. [E. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. ha mindkét fél megerősíti. hogy „persze. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hisz 153 1942. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. mintha mi sem volna természetesebb. Most már csakugyan azt kell hinnem. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. az író nővére. tiltakozott. egy indiainak ezt kell mondania. A hatás inkább lélektani. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hogy Anand tegnap szóba hozta neki.áll a nálunk dívó. Tokiót bombázzák.

Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. hogy ekkora bakot lőjenek.aligha kockáztatnák meg. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. akkor ez valami új fejlemény. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. hiszen e tranzakciót korábban leállították. lásd Amerikát. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. ahol internálták őket. Ugyanakkor. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. [Ha ez így van. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna.] Ami pedig a második feltevést illeti. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. 25. IV. mely javíthatna helyzetünkön . 1942. Csak kevesen érik fel ésszel. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. -(108)- . másrészt. akkor nincs többé indok. valamint Spanyolország megszállása -. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. hogy a hála politikai fogalom. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. az a két józan és gyakorlatias lépés. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. Mégis meglep. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. hogy különbékét kössenek. sokan úgy beszélnek. amiért derekasan küzdöttünk.

ám azért ez sem lehetetlen. 6. Németországban viszont. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. Afganisztánon át. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. felségterületen tartózkodik.Amit tudni lehet: 1. hogy úgy tüntessék fel. mint bármely más irányba. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. mintha Berlinben volna. kormány bejelentette. 2. majd onnan dekódolva sugározták. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. hogy támogassák. mindenesetre arra vall. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. de elhárították. Általános a vélekedés Japánba szökött át. 7. február 8-ig tartózkodott. 4. teljesen alaptalan. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. A (német) Szabad azonosították a hangját. ahol 1943. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. megsúgták-e ezt nekünk is. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. Indiában. A vichyi közlemény. hogy a vichyi körök is úgy vélik.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. mire ez a nagy felhajtás. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. Bósz Japán területen van. Az olasz rádió bemondta. hogy ha az oroszok átengedték. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. 5. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. -(109)- . hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. az máris sokat elárulna arról.

Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Annál pompásabb alkalom. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. valószínű. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. hogy nem hagyjuk őket a pácban. mint rendesen. 27. 1942. [Semmi hír. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. avagy bátorítás az oroszoknak. IV. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Hónapok semmitmondóak alapok. melyek mostanában hülyébbek. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. mikor az mégsem indul meg. hogy azután gúnyolódhassanak. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül).

Cukrot már alig lehet kapni. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. ha pedig ez mégsem történik meg. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. akikkel nem értünk egyet. a hallgató is könnyen ráébred. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. mindenki egyforma. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. Mindenki folyvást ítélkezik. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. és mitse törődik azokkal. ha olyanokkal állunk szóba. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. csillagászati árak fejében. még akkor sem. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. vagy az írását olvasom. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. [A legtöbb balos. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. hogy az efféle propaganda merő ostobaság.hol megnyitva. kiváltképp azok. váltig az a benyomásom. A legmegdöbbentőbb mégis az. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. s a szellemi tisztesség. Ez leginkább akkor tűnik fel. ahogy a részvétet adagolják . ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. pusztán a politikai célszerűség alapján. akár egy csapot -. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. de az igazat megvallva. hol elzárva. hogy becsapták. mi több. akiknek határozott véleményük van. és csak a saját érdekeit nézi. Fuldoklunk a mocsokban. Bátran lehet hazudozni. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. Ugyanígy -(111)- . Ha szót váltok valakivel. ha tényleg senki nem veszi be őket. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne.” Az ember azt hinné. Mindenki becstelen. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett.

155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. hogy ez valaha mind plüss volt. Tegnap elmentem az alsóházba. 1942. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. csak épp nem hallani a hangjukat. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba.még így is elegen. szitkozódnak. hanem arra. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. akik 1941. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. Most a felsőházban gyűlnek össze. 29. hogy csak mintegy 250-en voltak . akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban.esküdni mernék. IV. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. de megszámolva a képviselőket kiderült.] Avagy tényleg nem akad senki. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába.viselkedtek azok. alighanem nagyon is sokan vannak. mindegyre az jutott eszembe. -(112)- . Cripps beszédét leszámítva. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. elég gyengécske műsor volt. hogy megtöltsék az üléstermet. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. miközben a képviselők felsorakoznak. hogy telt ház van.

Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. mi készül”. A dolognak végül is az lett az eredménye. Amennyire megítélhetem.alighanem a külügyminisztériumból -. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. mikor néhány hete megjött az utasítás . [Sok a találgatás. még az is lehet. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. nyomban megírtam. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát.] Mihelyt kiderült. 1643-ban -(113)- . A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. mint egy újabb imperialista hódításról. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. mint a szíriaiakat157. 6. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. Annál inkább elkedvetlenedtem. V. egyikük igazi keménykalapot viselt. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. hogy részben tényleg így történt. hogy 1941. 157 Az a hír járta. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük.1942. hogy Szingapúr veszélyben forog. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát.

kinek higgyen. író. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. 159 Frank Owen (1905-1979). rádiós személyiség. 8. elérik céljaikat. -(114)- . az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. egy rombolót. olyan elképesztően nagy számokkal. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának).-a között zajlott. de nem hinném. újságíró. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. arra következtetek. W. hogy úgy látják. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. hogy ő lett volna. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül.Frank Owenre159 tippelnek. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. 160 Frederic Warburg. Ez volt az első olyan tengeri csata.] 1942. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. Mindenesetre abból.000 ember. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. több mint 80 repülőgép és legalább 1. 74 repülőgépet és 543 embert. hogy az ember nem tudja. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. Szerintem ez kacsa. 1648-ban csatában esett el. V. egy romboló.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések.

már azt is tudják. mint gondoltam volna. Kérdésemre. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. V. hogy az emberek pártfogójukra vártak. 15. és készséggel válaszolt kérdéseimre. 11. 1942. aki közel jut a politikához. ám én fenntartom. A falakon régi metszetek. akit igen jól ismert. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. s mégis. Felteszem. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. csak az tudja igazán. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. 30. századi életrajzokban olvashatunk arról. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. az „előszobai reszketés”. hogy mennyire igaz ma is. Wintringham ugyan tagadja. 18. a japán kormány úgy döntött. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. „sötét alaknak” -(115)indul a német .1942. hogy találkozzék vele. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. mi több. hogy érdemben beszélhettem vele. hogy ő volt. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. hogy ő írta volna e cikket. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. V. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. ez volt az első alkalom. mint a „minden követ megmozgat”.] Cripps biztos benne. Bár az orra kissé túl borvirágos. hogy mi a véleménye Bószról.] 1942. V. hogy Bósz német területen van. Szerdán találkoztam Cripps-szel. és „reszkettek az előszobában”.

Bár így lenne. összevetve egymással őket. május 26-án írták alá. 1942. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. Ha igaz. aki felváltva túlzón optimista. Cripps csupán annyit mondott. amit mond. és kizárólag a saját karriere érdekli. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. 1942. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. 22. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. hogy Londonban van. V. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. V. Nyilván az jönne ki belőle. Jól jönne most egy hét szabadság. hogy miről is írjak. csak az orosz fronton. amiről úgy véli. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. Bármit megtenne.162 A hír persze Warburgtól származik. -(116)- . akár orosz. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. úgy ez váratlan ajándék. Képtelenség! 1942. ami még csak ezután fog felpuffadni. hasznos lehet számára. világrengető eseményben hisz. mivel sehol nem történik semmi.nevezte. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Molotov állítólag Londonban van. akár német forrásból származnak is. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. V. Cripps vitatta ezt. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. és folyvást valami küszöbönálló. 21. Megjegyzésemre. 19. vagy sötéten borúlátó. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. Állítólag Molotov nemcsak.

Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). tegyenek arról.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom.végeztek. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. hogy tényleges dolgával foglakozna. idősebb japán férfit. akinek olyan az arca. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. akár egy -(117)- . még a rádióban is beolvasták.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. . 1942. 27. de kérem. mi több. mint a rábízott legénység kiképzése. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. 1942. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. ami nem más. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. amivel nap mint nap elárasztanak. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. hogy ma senki sem teheti meg. erősen sárgás bőrű. hogy mindez önökre nem vonatkozik. gondoskodni fogok arról. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. V. se pedig beosztottaikra. hétfő.” Ezt lehozták a lapokban. 30. V. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. de a legfontosabb tanulság mégis az.

hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. Természetesen oroszellenesek. akik képesek a háborúnak egyfajta új. Úgy véli. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. vagy inkább. valós alapja van a dolognak. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. hogy a rendőr azért kíséri-e. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. s most csupán azzal van elfoglalva.béketűrően szenvedő majomé. főleg Lady Astor. forradalmi értelmet is adni. annak oroszbarátsága miatt. Azt mondja.165 163 J. rendkívül intelligens a maga módján. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. aki ellenezte. minden. Warburg. ami számára értékes. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. elvész. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. ebből következik Churchill-(118)- . mára elfeledte az egészet. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. és úgy véli. Épp csak azt nem tudni. L. Állítólag csak azért. tudatosan venne részt ilyesmiben. a lap tulajdonosával. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. Az egész képtelen manővernek tűnik. s egyben összegyűjteni. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. jobboldali újságíró. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. Alighanem a követség munkatársa. az Astor család. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Garvin. mintha ő lenne a csali. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. s az Observer átalakítása is része e manővernek. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni.

ellenességük is. „ha tudna járni”. a francia haditengerészet főparancsnoka. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. már ami a szovjet szövetséget illeti. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. szabadúszó újságíró. -(119)- . a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. gyötört. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. És fogtad őt. mely újabban „a királynál is királypártibb”. A háború sötét Poklába vont. Már fáj minden tagunk.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. amikor csakugyan arra készültek. szerinte még az sem kizárt. Ezzel egyetértek. hogy sült halat vett. 167 Francois Darlan tengernagy. Darlan167 admirális érdemeit. 166 Desmond Hawkins. Megzaklatott. Azt is hozzátette. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. a Labour’s Northern Voice-ot is. a láb. A szív. Volt egy időszak. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. a kedves. mint ismert antifasisztát. gyönge lányt. a kéz. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. s a lélek jajgat és sikolt. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. mivel azt hittem. hanem a szakszervezet hetilapját. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte.

ki szép. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. ím a sárba húztad őt. hogy tárgyaljon a szerződésről. majd hazatért. szennyezed. Eisenhower 1942. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. hazád.. 6. alig látni egyenruhát. oldja. Ó. Feltűnően kevés az autó is. ember. Úgy látszik. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. Ennyi. aki A kedvesed. Még mindig Molotovról szól a fáma. hogy milyen normális minden. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. Az újságok még a nevét sem említik. 1942. teljesen békés.A rózsaarcút. magad Kezével jobban vérzed.169 1942. azt. Nincs rohanás. Különben furcsa. ocsmány zűrzavar Királya . S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben.) Állítólag itt járt. nézegetik a galagonyabokrokat. Csak itt-ott látni egyet. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Ne tiltakozz. benzint még feketén is nehéz szerezni. VI. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. őt. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. tennen magad Csak őt imádtad. Hogy meg ne illethesse más. 4. Nagy a forróság. (. kinek haját A szél bogozza. lebzselnek a parkokban. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. ember.. tolják a babakocsit. Mert azt kívánta durva háborúd. szelíd ma is.nézd. VI.

hogy nyissák meg. 171 Kingsley Martin.mindezt épp ő mondja. és többnyire az a verzió az igaz. VI. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. Azt mondja. hogy már döntés született az invázióról. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. és így tovább . aki a háború kezdete óta mindent megtett. Akárhogy is. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. 7.Hová utazol? . s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják.Berlinbe. most egyszerre visszariadt tőle. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. A BBC megbízhatatlannak tartotta. -(121)- . hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. biztosra veszem. Kingsley Martin171. 1942. november 8-án nyílt. miután egy éve maga is azt követeli. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. akik a vonaton találkoznak: .lehetőségéről. újabb front csupán 1942. Úgy tűnik. baloldali újságíró. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. Hazugságok hálójában élünk. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. az is csak Észak-Afrikában.

Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. Orwell barátja. azt hiszed. ha Berlint mondasz. Úgy tűnt. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Rajtam kívül ott volt még Empson. Guy Burgess: a BBC producere. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. 173 William Empson: költő. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. David Owen. Jack Common. Mikor azt mondtam erre. Jack Common: író. ha egyszer a háborút megnyertük. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. kritikus. akinek nem értettem a nevét. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. és láthatóan mindenre odafigyelt. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). A szokásos hiábavaló szócséplés. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. a háború októberre véget ér. például azt. mivel a németek addigra kifulladnak. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. mintha nem értené a megjegyzésem. hitvány gazember. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. valójában Lipcsébe tartasz. hogy kém. június 2-án. miközben te. micsoda lényegi különbség. mintha nem is érzékelné. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. David Owen: Cripps titkára. -(122)- . akiről utóbb kiderült. akik úgy képzelik. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. a másik kommunista. Azt mondta. hogy vannak befolyásos emberek. úgy tűnt. Norman Cameron. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Norman Cameron: költő. én azt hiszem majd.Hazug alak.174 172 1942.

de az az érzésem. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. [Az ilyen emberek azt feltételezik. akár a verebek. 1942. és a férfi. ahogy együtt söprik végig a folyosókat.000 lakosából alig maradt -(123)- . s 2. és képtelen belátni. Himmler helyettese. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. Nem a pénz. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). s az a legfontosabb. Népes rajokban egyszerre érkeznek. leülnek a portánál. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. majd június 4-én belehalt sebeibe. hogy egy ponton túl. mindenki azt szeretné. inkább talán a felelősségtudat. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. hogy ki-ki megkapja partvisát. várva. a hatalom vagy a hízelkedés. Emellett. Cripps tartását valami belülről kikezdte. 11. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. és eközben oly élénken csivitelnek. 1942. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. szükségképp beszűkül a látóköre. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek.] Láttam. 10. szintén egyetértett Cripps-szel. [A német adó bejelentette. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. 1942. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. VI. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. VI. akit nem ismertem. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. mint egy pondró perspektívája.[David Owen.

egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. a nőket gyűjtőtáborba szállították. A helység összes épületét lerombolták. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. ahogyan a BBC közreadta.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. minden férfit agyonlőttek . a nőket koncentrációs táborba küldték. a község nevét eltörölték. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. A falut földig lerombolták. -(124)- . Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. JÚNIUS 6. Megőriztem a jelentés egy példányát.] néhány túlélő. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. s a nevét megváltoztatták. a férfi lakosságot agyonlőtték. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. úgy. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. miként az is. Ezáltal bebizonyosodott.

akik nincsenek közvetlenül érintve. japán atrocitások Kínában176]. sőt rögzítették gramofonon is. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. bolsevik atrocitások. még az sem. február 26-án közvetítette. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. hogy mások. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. mi több. Sokkal inkább az izgat. török atrocitások.Valójában nem lep meg e gaztett. amerikai atrocitások Nicaraguában. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. Ezt a BBC 1942. s a lemezek mind fennmaradnak. Talán nem telik bele sok idő. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. brit atrocitások Indiában. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. -(125)- . ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942.

Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. -(126)- . Írországban ekkor gerillaháború dúlt.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.) 179 A túlzott félelmek miatt. 1920-21-ben.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. (A fordító jegyzete. (A fordító jegyzete. amikor hasonló félelmek miatt. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. amely nem csupán kegyetlen. hanem ostoba lépés is volt. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.

ejtőernyővel dobták le őket. író. hogy Molotov itt van Londonban. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. hogy a németek még csak nem is sejtették. hordozható adóvevőjük volt. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. januári indulástól. VI. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. baloldali újságíró. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). 13. Híven tükrözik szocialista nézeteit. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. -(127)- . 1942. arra juthatunk. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. azt nem hagyják szó nélkül. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. 06. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. Nyilvánvaló. 12. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. 1937től a Tribune főszerkesztője. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették.1941(és később) Japán atrocitások 1942.

Ha tétlenek maradunk.” 1942. azzal a vereséget választjuk. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. Még egy 1931. november 10. nem hagyhatom el a főhadiszállást. itt van köztünk nap mint nap.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. A munkásmozgalom döntés előtt áll. március 15. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. A mi gyengénk az ő erősségük. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . Szocializmust akarunk. egész létét ennek köszönheti. február 28. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. azok keresik ezt. Nem akarunk társadalmi konfliktust.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. mint bátran előretörni.és edenjeink sem tehetik meg. február 24. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. ami mozgalmunk éltető eszménye. Olyan egységet. amely leteríti az ellenséget. hisz régóta elkezdődött már.” 1942. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. 1941. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. Történelmi válaszúthoz érkezett. amely épp attól nyeri valódi erejét. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. vagy egy 1935. június 21. a mi vitáink és kétségeink táplálják.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. november 3. Haladni ma nem más.: „Most.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. 1942. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre.

Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. alatta az író megjegyzéseivel. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. s ugyancsak kétséges . Persze éppoly kétséges az is. Az persze még majd ezután derül ki. inkább harci riadó. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. június 6. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. 1942.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével.” 1942. 15.tömegekkel találja szembe magát. hogy a britek. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy a haditerv kivihetőe. azon egyszerű okból. és Moszkva is széles körben terjeszti. Akárhogyan is. mekkora fába vágták a fejszét azzal. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. amely arra szólítja a nemzetet. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. mint a mi vezetőink bennünk. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. VI. vajon tisztában vannak-e azzal.Tribune.

akárcsak valami apró gazemberséget is.] 1942. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. 19. június 11-i keltezéssel. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. Végül. és arra kérnek. Majd azzal állnak elő. Aki viszont nem így cselekszik. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. Később ismét azt mondják: persze. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. megfelelő jutalomban részesül. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. hozzátéve. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. hanem az az állandó kudarcélmény. „túl korai” stb. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában.és ez nyilván így van a többi osztályon is . melyek becsúsztak. folytassa csak. majd lepöckölik. ami egy cseppet sem érdekel. azt családjával együtt főbelövik”. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. ha ezen információ 1942. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. feltéve.tartalmazza a napló.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. Nálunk a BBC-nél . melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. s a féltékeny. csehül. VI. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. mondván. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. [Elhangzott Prágában. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. 21. kezdetben még biztatják. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. -(130)- . Aki az utasításnak eleget tesz. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. hogy a téma „nem időszerű”.00 órakor.

nyomban ránk nehezedik a tudat. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. hogy jön egy új parancs. Minden mással ugyanez a helyzet. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk.mindezt azért nem. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat.] Csak most derült ki. akinek van rövidhullámú készüléke. nem dolgoztak ki stratégiát. hogy úgyse hallgatja meg senki. hogy (két évvel azután. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. Hogy csak egyetlen példát említsek. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. és így -(131)- . az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. ami fenekestül fölforgatta a terveket. mindig jött egy új parancs. A szervezeti rendet. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. szinte biztosra veheti. Bármibe kezd is az ember. egy módosítás. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. Európát kivéve. és máig sem sikerült tisztázni. hogy valójában már senki se tudja. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. mert a tervek folyvást változtak. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. majd még egy. hogy voltaképp miért is vagyunk. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. nem építettek bunkereket . s ezért az utolsó pillanatban lefújták.és nincs mögötte semmi elgondolás. mert ha valami már félig kész volt. mert amit elkészített. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. az túl értelmes lett. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. a Polgárőrséggel is.

A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. kelet-londoni kiejtésű alak követte. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. A madarakat. 1942.tovább a végtelenségig. Callow End. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. Ez most nem Joyce181 volt. június 21-én vettek be Rommel csapatai. mint a konzervatív jelölt. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. Ez már csak azért is különös. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. melyet 8 hónapos ostrom után. 1. majd őt egy másik. hanem egy másik. a németeknél is így van. hogy ez többé-kevésbé odaát. és a Worcesterből 181 William Joyce. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. teljes a fejetlenség. Persze biztató. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. -(132)- . Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. 1942. mint Lord Haw-Haw. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. VII. Már csak abban lehet bizakodni. Megütközve hallottam. 26. kétszer annyi szavazatot szerezve. Úgy tűnik. Semmi sem halad a maga rendes útján. 182 Tobruk elestéről van szó. VI. 1942. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. VI. meg vannak elégedve velük. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. 24. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942.

Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. 3. mi lesz. aki Churchill helyébe léphetne. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. mint Hore-Belishát183. de már biztosan nem tart sokáig. 183 Leslie Hore-Belisha. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. -(133)- . Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. VII. Régi trükk ez . hogy az a tény. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. Nem tudom. Churchill beszédében második frontra. hogy bírálóit. Időnként furcsa dolgokat is látni. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. melyet csak megnyerni lehet. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. libát és pulykát lehet itt látni. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. meddig folytatható még ez a cirkusz. szinte magában is elég. láthatóan a rosszindulat vezeti. majd három évvel később ugyanő menesztette. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. szárnyast. hogy most újra kezdik.] 1942. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Isten tudja.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. Churchill már nem vette be a kormányába. A kormány helyzetét megkönnyíti. 1940-45 között független parlamenti képviselő. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. 1937-40 között hadügyminiszter. hisz senki sincs. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. Minden étkezéshez van tejszín.

mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Phillips185 karalábéföldjét. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). A legkézenfekvőbb magyarázat. persze csak az alkalmas minőségűt. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Nem tudni. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Mindig is Churchill ellenfele volt. fehér pólós férfiakat. Az is szembetűnő. 1922-45 között (északír) unionista képviselő.Érdekes. 4. VII. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. vajon a felesége is vele volt-e. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. VII. és Gloucester csupán a bábja lenne. s a gazdákat külön kérték. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. Holott ez itt komlótermő vidék volna. stb. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. 1942. akik pár óra alatt kigazolták Mr. -(134)- . 10. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. 1942. Például már egy ideje azt mondogatják. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. mikor még tartott a „blitz” London ellen. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük.

Persze. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. mindig örülünk nekik.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. Mint kiderült. Bárhol indul ez a szélhámos. voltaképp nem egyéb. Ám az. ugye. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha.] Mr. de nem sok hasznát látjuk. -(135)- . ahol egyben kiképzés is folyt. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. hogy jelöltesse magát.. Hipwell ellenében. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. mert nincs mozi. hogy tényleg pénzelik. s hogy milyen áldásos. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva.hallatszott mindenünnen. Néha tartalékosokat küldenek. A lányok mind elszökdöstek a faluból. aki a Reveille szerkesztője. egy önkéntes szervezethez tartoznak. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. megcsinálják. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. amihez nincs. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. Phillips így magyarázta: .inkább egy radarkutató központ. máskor tengerészeket. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van.Tudja. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Nyilván hálásak neki. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . tudják. s még az sem kizárt. s az azt követő iszogatást a kocsmában. [Ezek a fiúk meg. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. azt hagyják.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . csupán azért. mint államilag szervezett sztrájktörés. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni.

Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. „Sajnálom. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Sokszor. később elnöke. a régi Delhi egy jellemző darabja. próbálom beosztani valahogy. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. ugye. szorosan együttműködve Gandhival. Ha fogytán a sör. annak kell ám a sör. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart.” Szóval. másnap hárommal. ha valaki kinn dógozik a fődeken. fiúk. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. hogy az ebédet lenyomasd vele. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. gondoltam. ha mindennap kapsz egy korsóval. a hátsó ajtón át. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. Mondom: „Idehallgassál. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. csak a helyiek tudják a járást. -(136)- . Mert úgy tartom. cimbora. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is.] 1942. amint a belső helyiségben iszogatnak.Én aztán nem hagyom. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. ha bezárok pár napra. VII. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz.kocsmák. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. pláne a mai hitvány koszt mellett. 22. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. [Ha némelyik zárva is tart.

mert a háború eleve az. 23. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Újabban ritkán írok e naplóba. A legtöbb műsor.Ez annyit tesz. Egy másik rikkancs.s egy jóízűt káromkodik hozzá. Szörnyű ez a frusztrált állapot.” [„Igen mulatságos az is. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. és hallgatja. s amit csinálok. mit ordibálnak a rikkancsok. Amikor kérdőre vonom a fiút. ha az ember lemegy a bazárba. ha érdekel. Amint látom. és hallom. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. ne hőkölj.Képtelenség eligazodni rajta. Különben is: kit érdekel. és tovább ordít: . mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. holnap ellenkezőjét. ha nincs túl nagy hőség.”] 1942. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. azt mondja: . A minap beülök egy tongába. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. épp az Mondanom sem kell. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. VII. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. baromságokon piszmogva. ezzel küszködik mindenki. Azzal megint elfordul. mint Hitler! . nem vagy te Sarkar! Csak előre. Úgy látszik. Ma támogatja a brit kormányt. Még mesélek majd. teszek-veszek értelmetlenül.Hékás. pusztán az öncélú.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. nem is csak azért értelmetlen. amit elkészítünk és a -(137)- .

hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást.BBC-ben leadunk. Cripps. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. hogy kevesebb kenyér fogyjon. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. és azt kérdezte: . Ki tudja. mintha dolgoznának. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. kérte az alkirályt. és biztosra vettem. talán Kínát kellene megcéloznunk. csak ülnek a kis kuckójukban. ha hallgatná is valaki. még nem vettem bele a naplóba. Gondolom. nagyon magasröptű lett.De honnan kommunisták? tudhatnánk. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. hogy bármi visszhangja lenne. miután Indiába érkezett. utóvégre Kínában köt ki. amit még David Owen189 mesélt. akik ennyit se csinálnak. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. tényleg elengedték). s azt hiszem. Viszont Hsziao Csiennek. S ez így van minden hivatalban. főként a minisztériumokban. azt hiszem. Erről jut eszembe egy történet. és fontoskodva úgy tesznek. Ehhez jönnek még a többiek. a kínai diáknak. igen tetszett. -(138)- . elszáll az űrbe anélkül. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. hogy nem. de később inába szállt a bátorsága.

Az arcuk durva és mogorva volt. de a másik. mely hadianyagot szállított.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? .Ma reggel is olyan. De azért a is ki tudom venni belőle. 1942. 1942. 27. mint a kicsattanó fizikai egészség. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. [Azt gyanítja. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. Megvonta a vállát. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. hogy a két hajóraj közül. ugyan megérkezett. 27. Mind frissek és fiatalok. Tudod. VII. a cenzor szót kivág belőle. mintha jelezni akarná. nem ért célba. melyet nemrég Máltába indítottak. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Meséli. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal.izé. és nagyon rossz a helyzet odahaza. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. hogy is mondjam (közben mint egy szita. Hála Mussolininek. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. Érdekes. Mondja. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. Nem volt ez más. ugyanakkor nem gonosz. -(139)- . hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. Sultanával.kérdeztem. . az egyiptomi. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. mint egy gesztikulál) -.és hogy az feléljük. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. az angol. ami egészen . amely élelmiszerrel volt megrakna. VII. és milyen durva volt az arcuk. az egyik máltai bemondóval beszéltem. minden második lényeget még így kaptam egy levelet.

a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát.A kormány utasította őket. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. 1940-ben visszavonult.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. mindenesetre azok. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. Kémeim jelentették. 28. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. Ha mégis kiderülne.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. hiszen itt még csak szó sem esett róla. hogy tartsák a szájukat. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. mint én. látszott rajta. de ez nem túl valószínű.[A német adók arról számoltak be. és úgy kalkuláltak. Brownrigg altábornagy (18861946). noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. Gondolom. 1942. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. ami. 191 Sir W. VII. Alighanem csak találgatnak. augusztus 12-én Moszkvában. kivéve a News-Chronicle-t. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. aki . Douglas S. amelyeket elolvastam. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. azt makacsul tagadják. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. hogy igaz. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). igen nyomasztja. -(140)- . amely a második front ellen foglalt állást. hogy Vorosilov190 Londonban van. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta.

csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk.Úgy látom. Helybenhagyta. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. -(141)- . hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. egy év múlva. A rakéták nem voltak túl pontosak. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Ez volt az első eset. Emlékszem. megváltozott a véleményed az oroszokról most. hogy benne vannak a pácban mondtam. de már jó tempóban haladunk efelé. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. vagyis 1933 és 1941 között. rakétaágyúkkal szerelték fel. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . Visszatekintve látom. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. mihelyt szorult helyzetbe került.Meglásd. politikailag és katonailag egyaránt. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak.

Mondja azt is. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. 1. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. 1942. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . Azt is hozzátette. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad.1942. Mindenesetre. akivel együtt szerepelt az adásban. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. megerősítette ezt. K. A. azt is meséli. szerint Churchill Moszkvában194 van. VIII. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. [És könnyen lehet. Ha a számok igazak. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. hogy vegyen neki még egy jércét. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. Ardaschirt. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. VIII.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. D. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok.ellenkezőleg: úgy érzem. 3. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. A. D. ha terveznék is a megnyitását. hogy nem lesz semmiféle második front. A. éppen D. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. mint bármely más. Szemernyi bűntudatom sincs. majd Teheránon keresztül utazott tovább. -(142)- . hogy elhitesse az ellenkezőjét.

5. nyilván azért. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. Bár hallottam olyat is. nem bocsátkoznak harcba. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. de zárt körben már szó volt róla. hanem elrejtőznek. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. 4. VIII. -(143)- . Nyilván parancsuk van rá. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. erről nyilvánosan még nem beszélhet. mit fog utána csinálni. [Ahogy már lenni szokott. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. VIII. már azt is tudja. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. A. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. már ami Cripps politikai terveit illeti. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. razziát tartott a Kongresszus központjában. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. a University of London filozófiaprofesszora. de végül 1942. hogy Churchill Moszkvában van. Persze.deszantosok. A kormányban általános a megdöbbenés. 1942. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. hogy helyreállítsa a rendet. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát.] D. 196 John Macmurray (1891-1976). 1942.

ha belegondolunk. és talán Oroszországban és Kínában is. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. lehetetlen. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. 1942.Miért menne Churchill Moszkvába. VIII.] Az egy Warburgot kivéve. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. ez valahogy összefügghet azzal. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt.hangulatot keltett Amerikában. hogy Churchill nincs is Moszkvában. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. [Persze az is lehet. miként vonultak vissza az oroszok. a szokásos stílusban. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. Nem tudom. ha csak annyit akarna mondani. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. mint annak idején Kitchenerét197. hogy megmagyarázza az oroszoknak. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. Mindenki egyetért velem. ahogy jelentették. -(144)- . . valamennyien tisztában vagyunk azzal. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. s az 1.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. de az az érzésem. 7. miért. Nemzeti hősként tisztelték. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. amiket állítólag a japánokkal forralt. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. Azt mondja.

Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. és kap egy másikat. Ha valami komoly baja van. és számos letartóztatás. indiai iszlám nacionalista vezető. Nem rúg. több haláleset volt. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. Amery200 rémes beszédet mondott. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. 200 Leo Amery. India nagy részében zavargások vannak. -(145)- . A legviccesebb az egészben. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Gandhi. VIII.sajnos csak kevés sikerrel. ahogy korábban hittem. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. 1942. hogy ezt megtegye.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Az ára nem 50 shilling. nem ráz. az ember egyszerűen eldobja. 1942. melyet azért kényszerültek gyártani. Nehru. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. Lelki szemeimmel látom.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. hogy kézzel húztam fel a závárzatot.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . 9. elég halk. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. s csak annyit kellett tennem. 2. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. mindössze 18]. Azad199 és még sokan mások börtönben. és aránylag pontos. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. Mondanom sem kell. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. az indiai is. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. azzal nagyot lépnénk előre. konzervatív képviselő. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. VIII. 10.

1942. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak.. amikor ilyesmit hall vagy olvas. és kezd a helyzet olybá tűnni. [Ma délután. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. és azon töri a fejét. mint egy katonai vereség. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. mindenki együtt érez velük. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. „Tudjuk. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást.. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart.. VIII. hogy az ifjúság: bolondság. -(146)- . egészen belesápad és igen furcsa képet vág. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. A zavargások jelentéktelenek. szigorúan bizalmasan. Sok indiai. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést.keseredve. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. 12.] Furcsa. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. stb. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). urai vagyunk a helyzetnek.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet.. nem is történt annyi halálasét. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. aki India felosztását követelte. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. [Még 201 Bokhari. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. a diákok bárhol a világon készen állnak arra.

nem szalonképes. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. -(147)- . mivel épp börtönben ül. Horrabin beszélt ma a rádióban. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. VIII. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből.ott tartok. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. hogy tényleg el is kezdem. mint korábban. Még az is lehet. majd ezeket írja: „. ezúttal is úgy konferáltuk be. amit nagyon nem szeretnék. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. 18. kénytelen leszek egy másik.. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. ugyanolyan feltételekkel. és mint mindig. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben.. akiknek már többször is írtam. de egyáltalán nem biztos. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek.] 1942. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. 1942. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. éspedig. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. VIII. már amennyire azt innen tudni lehet. Ha nem javul a helyzet.újjáépítést. 14. és mint ilyen. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. orosz születésű belga. Isten óvjon attól.

és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. 19. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. és 34 hajó elsüllyedt. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. a támadás még az este is folyt. még a háború előtt]. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. A támadásban több mint 6. és legalább 2. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt.” 1942. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Minden ötödik meghalt. hogy Angliába meneküljek. mindent megteszek. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. 22.000 ember vett részt a támadásban. legalábbis rövid távon.000 elesett vagy fogságba került. és úgy véli. VIII. az egész akció teljes kudarc. Ez most vagy az invázió első lépése. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. vagy csak az első lépés főpróbája. bár nehéz elhinni. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5.000-ren estek fogságba. A rádió figyelmeztette a franciákat. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. amit egyébként a mieink nem terveztek. ezek közül 2. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult.” Mindez érthetően: „Félek. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. zömmel kanadai katona vett részt. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. A németek 297 halottat. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en.000. -(148)- . VIII.fogni [talán emlékszel. 1942. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. a légierő 70 gépet veszített. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt.

Mihelyt megkezdődött a támadás. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Mindenki azt feltételezi. Azok az újságfotók. többségük ki sem jutott a partra.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. Churchill későbbi könyvében fenntartja. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. Egy hajót elsüllyesztettek. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. csatasorba fejlődtek. 205 Gyanították. Alig 20-30 tank ért partot. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. és roppant betonfedezékek takarták őket. s mind ott is maradt. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. hogy takarékoskodjanak erőikkel. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. és úgy lőtték a partot. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. de úgy tűnik. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. nyomban kiadták a felszállási parancsot. szándékosan megtévesztők voltak. A védelem igen erős volt. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. hogy nem szivároghatott ki információ. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. -(149)- . Amikor minden hajó odaért. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. A többiek nem jutottak messzire.

Bósz helyett. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -.Phenacetin. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. sosem tudhatni. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . de nekem mégis az az érzésem. VIII. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. VIII.] Nem tehetek róla. még így is komoly teljesítmény. ugyanazon a napon. Ismét engedélyezték a Daily Workert. B. fejfájás. A német rádió feltételezi. 1942. Az itteni indiaiak között az a hír járja. hogy Nehrut. Íme. [Persze. C. valójában miért is mondta ezt. Bósz Penangban van.] 1942. [Szeptember 7én jelenik meg újra. 1942.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. 28. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. Más jelek viszont azt valószínűsítik. 25. a szüleit ismerve. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. hogy S. VIII. 27. háborús idegbántalmak. -(150)- .

Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. hol segge elhever. 7. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . de a milánói katedrálisban.fogfájás. 1942. Orwell 1942. Szíriában komoly lehet a baj.stb. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. idegzsába. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. csak az a bökkenő. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. álmatlanság. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. Más szóval. 206 Hardy darabjában. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. a szírekkel nem kötnek szerződést. hogy . -(151)- . de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. hogy ez a szervezet már megszűnt). nem Rómában. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. reuma és kedélybetegség ellen.állítólag most szökött meg. így aztán még az is lehet. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. stb. És ajkán ott az elfojtott röhej.mindenki alig állta meg. Míg áldja azt. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. és ezért lehetetlen bármilyen. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak.. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. IX. nem tudom miért.. hogy Szíria francia mandátum. s ezért a mi kis bábunkra.

körülbelül 50 csoport alakult. hogy a lapot ismét engedélyezzék. és csak a papírt pazarolják. Churchill beszédeiből úgy tűnik. 1942. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. IX. A klubnak kisebb csoportjai voltak. emelt szót a Daily Worker védelmében. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). IX. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. 1942. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . láthatóan kommunista. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. Lásd Münchent 1938-ban. az ember könnyen becsapja magát. -(152)- . ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. Hiába. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. havonta egy könyvet adtak ki. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. 15.Többnyire arra hivatkoztak. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. 9. [Csupán egyetlen nő. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. mint a harsány követelést.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott.

Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. ha felhagynánk a bombázással is.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. 1942. író. és nem gyengíti meg Németországot. később a gránátosoknál szolgált. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt.a régi vágású katonáknak. és sosem veszi a fáradságot. Etonban tanult. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. -(153)- . hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. Úgy véli. ám egyúttal szeretné. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. nincs értelme az egésznek. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. tudván. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. költő. 21. mi az igazság. nem ér el semmi hatást.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. hogy kiderítse. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. IX. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Az is rémes. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Meglepően defetistának tűnt. hogy Anglia kezdte! ). és ők követték el a legtöbb atrocitást. kemény módszerekkel rendet csináljanak. s úgy láttam. hogy a hagyományos.

28. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. vagy olasz használatra készült német gyártmány. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. Mire Sitwell: . Azt hiszem. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. március 24-i naplóbejegyzést. úgy gyártották le a fegyvereket. IX. -(154)- . A zenekar nagyszerű volt.ami maga a júdáscsók. könnyű pára.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. augusztus 9-i naplóbejegyzést. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. kutyák kergetőznek a gyepen. IX. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. Így ráadásul még az az előnye is megvan. Az ima 209 Lásd az 1942. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. szellő se rebben. 22. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . amelynek kaliberét nem hüvelykben. főként a karmester. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209.jegyeztem meg epésen. Új. hanem milliméterben adták meg. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941.

A helyzeten ugyan volna még mit menteni. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. aki most tért haza féléves indiai útjáról. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. mint azt itt bárki is képzelheti. de aligha változik bármi. Szerinte híreken és Laurence Brander. Mindig is hálás voltam neki. Műsorain sokat dolgozott. Helyzetképe annyira lesújtó. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. egyetemi tanár. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. író. s azok mindenkor kiválóak voltak. hogy elviseljék. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. sokat beszélgettünk a problémákról. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. hogy nem adja be a derekát. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. X.”] 1942.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem.” -(155)- . Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. Jézus Krisztus nevében. mivel a kormány eltökélte. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Ha a japánok megtámadják Indiát. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Hosszan beszéltem Branderrel is. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. később a BBC munkatársa lett. Sejtelmem sincs. a pap végszavára: „a mi Urunk. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. hogy ki lesz az. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. 5. Hamar ráérzett. mivel senki sem hallgatja őket. amivel másoknak is segített. a karmesterpálca a magasba lendül. hogy leírni is alig bírom. és mindenki készen áll. elszabadul a pokol. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. Ez persze nem érintette hivatástudatát.

hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Miss Chitale. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. Ezt mondom én is már régóta. Mi az ördög lesz ebből? 1942. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében.376 hadifoglyát. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. 15. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. és részt vett a diákmozgalomban. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. amiért korábban bebörtönözték. és bizalmasan elmondta. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. [D. igen értelmes. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. szerint Cripps hamarosan lemond. Nehéz hindi tolmácsot találni. X. X. vagy legalábbis az volt. odajött hozzám.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. A. X. Egy darabka India van most itt Angliában. mint ahány britet a németek. aki az India Házban dolgozott. hogy a háborús kormány csak porhintés. -(156)- . Kothari kissé kövérkés. jött hát a parancs. 11. Ma. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. 1942. és politikailag megbízható volt. Az egyik rejtélyes testület. 10. azzal. hogy Kothari kommunista. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Pár hét múlva az egyik munkatársam.] 1942. azt állítván. éppen fordítva. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. hogy szabaduljunk meg tőle.

A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. de még így is volt némi antiszemita éle. 1942. hiszen az is keddi napra esik. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. 1944. Ahol csak indiaiak feltűnnek. s ezért Kothari a titkos famulusa. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. 211 Az El Alamein ellen 1942. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. XI. 15. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. X. Nem volt túl bántó . 17. de írni már nem tud úgy.egy zsidó mesélte. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. Újabb találgatások a második frontról. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. de jóval később. Annyi mindenesetre biztos. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. Jatha ugyan jól olvas hindiül. ami elég valószínűtlen. 1942.is Kothari írja. június 6-án. Ezúttal október 20-áról beszélnek. -(157)- . a gázsin pedig szépen megosztoznak.

a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. nem túl gyakori konstelláció. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Kérdés.. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . George Orwell magyarul csak most. vajon ez esetben mi a legfőbb. arra nem túl nehéz a válasz.. kitapintható ok. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. de az egész világ jövendő sorsára. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940.. * E nagy múltú. Amerika még nem szállt harcba. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. izgalmas meglepetés. hiúság. az élményidézés hitele. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még..Légitámadás . Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Nos. Hogy miért. önigazolás. önismereti gyakorlat.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. aligha más. május végén. máig élő hagyománynak. hazai olvasók számára.alulnézetből. mint egy nem várt vészhelyzet. Mi tagadás. meggyőző eredetiséggel. A második világháború könyvtárnyi napló.

hónapokban. küszködést és könnyet. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit.. Azt. sőt éveken át. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. hogy nincs más választás. -(159)- .akár egyedül is..” .. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. Majd szétveti a tettvágy – s lám. állástalanul. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. kipróbált férfi.) Friss házasember. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. regényterveit feladva.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. a kortársak közül még senki se tudta. kiváltképp az első hetekben. „Lesújtóbb” kilátást. csak vért. hogy behívják. a „tények megszállottja”. Ismert és számos kortársa által becsült író. Harminchét éves. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . Érezni szinte minden során. mely azóta szállóigévé vált. verejtéket. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . vélnénk. sok mindent megélt.alulnézetből. gyilkos csapásaival. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja .őt. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. már képzelni se lehet. „Nem ígérhetek mást. hogy meddig bírja. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. Légitámadás . csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni... aki már nagy fél tucat könyvet publikált.. csupa keserű csalódás éri mégis. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. a végsőkig. Vérbeli dokumentátor.” stb. („Még mindig semmi hír. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik.

(„Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Ami a hadihelyzetet illeti. keserves próbatételét. kérdés. (Háborúban persze minden híreket követő. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Orwell láthatóan erre törekszik. képmutatás. amint azt Orwell is rendre kiemeli. (V. Oswald Mosley. meglepő. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. Csupa bizonytalanság: gyanú. abban egész biztos van valami” stb. jobb híján a hadipropaganda. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. hogy a brit hadvezetés. Halifax. A napló első felében . netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. menekülés. a defetista toryk. „Ha valamit makacsul tagadnak. Mussolinit . melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét.ö. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére.) Így például kezdettől tisztán látja. megszállás. Churchill. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . és háború utáni ellentmondásos következményeit. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut.

Balítéletektől.kezeli. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. ideologikus önámítás volt csupán. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. Észak-Afrika. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. olyanok. Spanyolország. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. sőt fasisztabarát elemek. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . Csupán a háború vége felé látja be . mint Churchill vagy de Gaulle . mikor e napló véget ér.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet.” * 1942. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. mint ahogy abban sem téved. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. mi több. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. hogy mindez vágyfantázia. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. és jól látja azt is.jócskán kerültek ingadozó.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Olaszországban.legalábbis a háború első két évében . illúzióktól persze ő sem mentes. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. az ellenálló mozgalmak. defetista. november közepén. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek.

Montgomery. Dönitz. Eisenhower. Malinovszkij. fegyverek diktálta világára. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Djilas. Hoare. Rokoszovszkij. Ciano. Schellenberg. Victor Gollancztól. Guderian. Lássuk tehát. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Churchill. Patton. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Cyrill Conollytól. Ironside.sokkal inkább mindaz. Paulus. Zsukov stb. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Horthy. Hemingway. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Rommel. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Emiatt van. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Rauschning. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Halifax. Eden. Politikai pártnak nem tagja . újságírók. mint Thomas Mann. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Evelyn Waugh. de Gaulle. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Herbert Readtől és másoktól. Virginia Wolf. Hull.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Faludy és Márai. Sztálin. Goebbels. Koestler. Beneš. Chamberlain.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . tisztes jövedelme van. és nemcsak friss hírekhez. főként egy háborús szükséghelyzetben. Byrnes. kiadók és politikusok népes táborával.). mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Gandhi. ismeretségi körét. Pownell.

Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . s a főnökeivel. Coventry és Lidice. mert nincs mivel etetni őket. Nincsenek esztétikai skrupulusai.” Színielőadás. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. mint a Komintern megszűnése.jól jellemzi. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. .csalódnia kell. folyvást figyelne. Nyilván ezért is ilyen sokszínű .benzin. mint a bombázások. kifülelt kocsmai párbeszéd. Hol arról tudósít. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. vagy éppen felkeresni falusi házát. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. hol a hiánycikkeket . cukor. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. írógép. India és Palesztina sorsa.ez a napló. keresne a helyét. hogy miközben parlamenti vitákra..az általános pusztulás elől.akár egy „virtuális óvóhelyre” . whisky.és naplóírói nézőpontját! . Sűrűn váltogatott pozícióját . Az öldöklő káosz kellős közepén. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. karóra stb.lajstromozza hosszan. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. csak még rosszabb lenne.míg pár sorral odébb arról. és nem baj. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.” ) Kint és benn.. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. hogy tyúkólat fabrikáljon.ha tetszik: elegyes . („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. ha -(163)- . Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. és mi magunk is tudjuk. ha hallgatná is valaki.

a rákövetkező években többször is költözniük kellett. Ugyanilyen érdekes. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . viccek. röplapok. alkalma azonban már nem jutott rá. Mindez megannyi apró. (Köztudott. avagy az író netán még folytatta azt.így nagyon is meglehet. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. újságkivágások.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. otthonukból kibombázva. ideje. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. a háború kellős közepén. megsemmisültek. Kenneth Clark és mások. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .ha némileg más műfajokban is .. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok .s hogy milyen kicsik a nagyok. töredékesen. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. hogy Orwelléknek. Eileent is elvesztette .mindez kuszán keveredik. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. versek. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. az egymással feleselő német és brit.. Persze máig se tudni. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. japán és francia hadijelentések. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). s a háború végére az író feleségét.) Mindenesetre . Anthony Powell. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. e gazdag élmény. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén.

a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. Nóvé Béla -(165)- . már nem kell sokat várni. Mindezek nem kevésbé izgalmas. tényés gondolatgazdag beszámolók. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Ha hihetünk a nyomdászoknak.

kötet.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .

LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. (Idézetes könyv.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. Londonban JANN S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful