George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. Vol. 1-20. (A szerkesztő) -(4)- . London.(George Orwell: The Complete Works. Ed. by Peter Davison. 1998.

délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. Mindez nyilván a papírhiány jele.. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . mégis azt remélem: a B. augusztus 28. már csupán arra van esély.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. A franciák. mi is történik valójában. 28. meg hogy királyuk velük maradt. kivárva amíg az magától kifullad. alighanem súlyos veszteségek árán. kapituláljanak. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. így aztán csak találgatni lehet.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni.F.E. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők.-1941. hogy a mieink átvágják magukat délre.. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. V.I. RÉSZ 1940. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. május 28. hogy a belgák hősiesen helytállnak. a másik fele pedig arról tudósít. ha tehetnék. 1940. (. hogy képesek lesznek kitartani. saját híradásaik szerint. Ma először történt meg.

mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. hogy a 9 órai hírek előtt . diplomata. író. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. 1940. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. és úgy tűnt. magát. mi történt aznap.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. V. ha rádiót akartak hallgatni.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . rajtunk kívül senkit sem izgat. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Mint eddig is. Tegnap este lementünk E. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. -(6)- . Ha mi nem kérjük. 29. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. Churchill bejelentette. az író első felesége.fog felmorzsolódni.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be.. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát.. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. hogy bár 1940-ben játszódik. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. hogy már kezdem elhinni. (. V. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. és váltig nyugtalanít az érzés. amit az újságokban is olvasni. Az esti lapok ugyanazt írják. szinte bizonyos. 8. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. hogy az egészről alig tudunk valamit. így I. hogy nincs elég puskánk. Ez persze részben amiatt is van így. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. a Csendes kocsmát. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. nem gondolom-e. VI. Károly szobránál a Trafalgar téren. mint a reggeliek. (. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. Meglepő. ez éppen tízzel több. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra.. könnyen belátható: micsoda -(10)- .) Annyi helyről hallottam. 1940. Eget ostromló baromság. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy ezrek esnek el naponta. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. a szemenszedett hazudozás helyett.. Egyetlen érdekessége. azt hiszem. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. 31.1940.

Spender azt állítja: ő 1929. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. miféle világban élünk. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. Én minden esetre már 1931.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. És lám most mégis. Cripps a moszkvai nagykövet. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. egyáltalán nem leptek meg. akkor igen. óta! -. óta sejtem . hogy ha nem is éppen az. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. hanem egyszerűen az a tény. Cripps zárta ki őt a pártból. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. miféle háborúk. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését.. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. mégis amikor bekövetkeztek. miféle forradalmak jönnek. -(11)- . Annak nyitja pedig. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. mint az úgynevezett „szakértők”. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. ami történt. nem holmi látnoki képesség.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. hogy valami katasztrófa készül. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni.. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. ma még nem tudható. sem a népfrontosok színlelt aggálya. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hisz mindig is éreztem. (. Már 1934-től számítottam rá. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember.

-(12)- .. csak hogy meggyőződjünk róla. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. tudom.-vel elsétáltunk a Sohoba. 12. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. visszavonulásunk valódi oka inkább az. amit korábban Párizsban. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. bár a sajtó még nem közölte. s különben se sok hasznunk lenne belőle. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. Úgy tűnik. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. az pedig kiváltképp dühít. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. mint 1936-ban. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. 1940. mint ahogy a lapok írták. Az egész világ széthullóban van. hogy képtelen vagyok rá. VI. Most is úgy érzem magam. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. E. ám most olyannyira letörtem. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. Most vettem a hírt. Azt hiszem. és készültem is írni róla a naplóban.. hogy félrevezessem az orvost. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. hogy Norvégia föladta semlegességét. Így volt ez a spanyol háború idején is. Kész gyötrelem. (. csak elég ügyes legyek. Londonban és Marokkóban is kezeltetett.1940.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. VI. többé nem érdekel majd a politikai aréna. hisz azok után. 10. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról.

tudatván. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. mintha egy templomban levizelném az oltárt.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. hogy szükség lehet rájuk.. maga a jelenség igen érdekes. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.V. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. az éppoly szentségtörés. (. 1940.D. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. hogy ez valami bűncselekmény volt. mivel az angolokat. hogy a klub tagja vagyok. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe.) Bármi viszolyogtató is. Mussolini álnok. Úgy tűnik. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Akkortájt úgy éreztem. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül.„britesítették”. mármint azt a fajtát. 1922-ben. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. VI. Tegnap az L. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. Orwell 1940. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. 13. hogy valójában svájci. Gyanítom. június 12-én lépett a szervezetbe.. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. amelyről feltehető. -(13)- . felkészülve az eshetőségre.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott.. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. (..

14. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. A részvétel amúgy igen alacsony volt. Miért nem aknázzák alá. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. azzal a nyilvánvaló szándékkal. ismert egykori pacifista. akik majd támaszpontként használják. mint vártuk. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. és egyáltalán.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. A németek elérték Párizst. VI. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. amin egy csizma lép a horogkeresztre. és röpítik levegőbe az egészet. a mohó 17 Kelet-londoni. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. -(14)- . egy nappal korábban. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. „Taposd szét!” hirdette a felirat. 1940. Ez negatív rekordnak számít. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. igaz. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. Az ember lassan gondolni se mer arra. hogy kormányunk végre tanul is valamit. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). Már csaknem bizonyos. hogy átengedik az olaszoknak. a rikító színektől. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. a bambán réveteg arcoktól.

most gyereket vár. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. 16. de az ügylet végül meghiúsult. Holott a legésszerűbb. W. Az jutott eszembe. Redesdale második lordjának negyedik leánya. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). -(15)- . amit valaki tehet. Erre egy ráncos képű emberke. mint a civilizált élet fonákja. Csak a nyár végéig húzzuk ki. VI. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. és kiderült. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. A ma reggeli lapokból világos. hogyan vehetne részletre varrógépet. így rikoltott: . 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. és értékálló árut vásárol rajta. 15. miután 1934-ben találkozott vele. Orwell írásainak lelkes híve. akkor majd meglátjuk.igyekezettől.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. Elképesztő. kinek a nevére nem emlékszem. máris 30 fontot vesztettem. utazó és mecénás. utánajárt. hogy Unity Mitford21. Ha így van. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. Nemrég E. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak.20 említette. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. VI.

-mel22.. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. fegyverrel a kézben. -(16)- . hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. Új-Zélandból vagy Kanadából. s én azt mondtam neki. szakaszom egy zsidó tagjával. hogy nem tudták megvédeni Párizst. M. 1940. sem elég munkáskéz nem lesz. és elég jól mehet neki. de okvetlen harcban. D. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. V.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. amiről viszont még semmi hír. Már-már képtelenség végiggondolni. ha a németek tényleg megszállják Angliát. (. az L. szerint ez forradalomhoz vezetne. úgy nem marad más. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. akár egy koncentrációs táborban is. ő legalábbis ebben reménykedik . már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. hogy megállítsák a német tankokat.. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. A franciák letették a fegyvert. mihez is kezdjünk. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. sőt már abból is. Ha a flottát nem éri kár. mint harcban meghalni.holott maga is gyáros. Tegnap beszélgettünk M. hogy Amerika hadba lépett. egy darabig még azután is. Egy biztos. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. mindenki erről beszél. VI. én nem fogok elmenekülni. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. pedig ha valahol. hát ott lett volna esélyük rá. 17.

melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. 1940. hogy megjelenjen.. hogy az több veszéllyel. amit korábban írtam. első világháborús érmekkel a mellén. ha kritikát írok. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. és piszkozat nélkül nyomban legépelem.hallani mindenütt. nyilván olyan barbárságokat követnének el. mint haszonnal jár. a könyveimet pedig háromszor. mit tartanak a védelmi készültségünkről. mivel G. újságíró. -(17)- . amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. Mindent. írógéphez ülök. hogy megtudjam.a lényeg. mondván. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. hazafias szónoklatot tartott. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. hogy valaha is képes leszek rá. ekkoriban a New Statesman munkatársa. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. aki most is. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás.Hál’istennek. Újabban. és sose hittem.23. ami látható tetszést aratott az utasok körében. csak már nem érdekel annyira . VI. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. C. baloldali politikus. Az esetben. 20. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. kivéve a gyerekes anyákat. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. legalább kétszer másoltam le.

ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. melyben elődjének.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. Ugyanezen megfontolásból C. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. R. 25 Aneurin Bevan. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. (. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. Persze. hogy az teljes képtelenség. A helyzet szerintem annyiban más. hogy erre nem túl sok esélyt lát. Brit Gyalogdandár 1940. szerint Churchill. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra.). Kérdésemre C. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. a Tribune társigazgatója. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. mindenki eliszkolt. azt felelte. hogy mentse az irháját. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. függetlenség Indiának stb. ám azt mégse hinném. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. mire közölték. ahol. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. öttagú kabinetben.. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. mint mi. G. Én viszont még jól emlékszem. megkérdeztem Bevant és Strausst . mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. -(18)- .. május 10-én mondott le. Biztosra veszem.) C. És lám. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. Strauss. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. brit munkáspárti képviselő. akik éppen az Alsóházból jöttek. könnyen lehet. szintén munkáspárti képviselő.

akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . azokat viszont eddig még nem közölték. hogy a magunkfajtát kiirtsa. C. egy percig se habozik majd. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk.Mindinkább terjed a gyanakvás.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. ami igencsak aggasztó jelenség. és sosem tudni. Ha a vészhelyzet rákényszerít. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania.. hogy vezetőink sorában árulók vannak.D. de az is lehet.V.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. Ugyanez áll az L.-re is. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. mondván. baloldali újságíró.) Ami engem illet. úgy vélem. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. így az a mérhetetlen ostobaság. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. H. -(19)- . akkor lesz modernizáció . bár az egész a modernizációtól függ. vajon mennyi az igazság benne.. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. R. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. hogy Cyrill Conollyról. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. Ámbár.27 meséli.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. (. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről.

Nem tudni. 22. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. és váltig azon tanakodnak.. és állítólag hét német gépet lőttek le. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Felteszem. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán.rendőrség az a testület. amely nyomban átállna Hitlerhez. hogy elkerülje a légitámadást. VI. és nem lennék meglepve. ami olyannyira elterjedt nézet. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. (. Egyelőre nem tudni. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. H. igaz-e. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. hogy visszavonul a Hebridákra. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. Compton Mackenzie meséli. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld.) Azt hiszem.. 1945 nyarán ez meg is valósult. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. mindenesetre példázatnak nem rossz. Pétain és társai a másikon. mondja. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. R. mihelyt győzelmét biztosra veheti. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. -(20)- . Tizennégyen haltak meg. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. legfeljebb a francia kormány révén. de békeidőben csak minden tizedik lakott). sőt talán még csak nem is láthatom újra. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. a hír tehát feltehetően igaz. 1940. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. ami aligha lesz az enyém. valójában nem történik más.

Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. (. (. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . hogy az afféle hajdani erények.. 1940.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. S lám. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. a legcélszerűbb taktika az lenne. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. mondjuk negyedmilliós. Avagy micsoda komisz paradoxon az.. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . ami később antifasiszta jelszóvá lett. VI.) Az egészben az a legfurcsább.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. most mindazok. úgy tűnik. a hűség stb. A kommunisták.. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. mint a becsület. mára mennyire kiürültek.. visszatértek az antináci álláspontra. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. 24.. bevenném Gibraltárt. kitűzve a köztársasági zászlót. ha átdobnák Francia Marokkóba. mint az várható volt. és még azt is igen furcsállták volna. könnyen mozgatható haderejük. Sajnos semmi remény rá. Ha a briteknek lenne egy. hogy bármi ilyesmi megeshet. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.

Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. 1945 után eltiltották a közügyektől. Z pozícióban van.számítanak. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. akár stratégiai távlatból. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. 1934-35-ben miniszterelnök. váltig arra a következtetésre kell jusson. uralkodók.. mint esztelen gyilkolászás. (. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. hogy Churchill nem így látja. és mindaddig. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. amíg például X. korántsem biztos. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. Nyilvánvaló. az egész háború nem volt más.. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. hogy félig vagy egészen áruló lesz. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. aki a tőkés osztályhoz tartozik. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. hogy esélytelenül. feltételezhető. a Pétainkormány külügyminisztere. hogy megpaskolja az orcánk. semhogy fölvegye a harcot. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. püspökök. Bármerre néz is az ember.. egyeznének ki szívesen vele. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. hogy ő a kisemberek szövetségese. Sokkal inkább a bankárok. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. (. Pétainnek. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. Lavalnak32.. nagyiparosok stb. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. francia politikus. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. bárkiről. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. amiért is előbb-utóbb mennie kell. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). Y. Ha arról van szó. Az egyetlen haszon az egészben. -(22)- . A 32 Pierre Laval (1883-1945). francia politikus. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett.) Hitler nem más. tábornokok.

(. A spanyolországi leckéből úgy vélem. ha forradalmi kormányunk lenne. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. mint bármely korábbi uralkodó osztály. tévednek. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. és bizonyos. Félek. Ha Anglia megszállása elmarad. amikor késő lesz.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. Ami végül is csak azon múlik. akik arra tippelnek. azt hiszem. hogy eltörli a tisztelgést. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. hogy baloldali kormányunk lesz.kérdés csak az. hogy Anglia elkerülje a megszállást. Oroszország. Azok viszont. Kérdés. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. A ma reggeli News-Chronicle írja. ahol valódi forradalom megy végbe. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. hogy már csak akkor. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden.. eszmei robbanókeverékéből tör ki.. akkor minden rendben. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. -(23)- .

amiért szívesen élnék. és G. hogy csupán arról van szó: nem akarják. hisz annyi minden van még. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. hogy mindenképp életben maradjak.34 arra biztat. 34 Az író felesége: Eileen . jól jellemzi a brit hadsereget. akárcsak a rádióbeszédek. s ott megbíznának valamivel. Gwen O’Shaughnessy. Nem mintha vágynék a halálra. E. Menekült vagy emigráns újságíró. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. parancsot kapott.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. -(24)- . ugyanakkor nem lennék soha . biztosan mennék is. mint külföldön.. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. ha a helyzet rosszabbra fordulna. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. hogy menjek át Kanadába.V. Ámbár lehet. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. idegen kenyéren élni céltalanul. Azt hiszem. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. noha beteges vagyok és gyermektelen.. még mindig jobb meghalni. Elképesztő félreértések születtek. elmesélte. aki a biztos távolból jártatja a száját. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Ha a sors úgy hozza. és részt vehessek a propagandamunkában.Az L. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. mint a revolver.és sógornője. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). akik csak heti 5 fontból élnek. Ha bármi feladatom lenne.D. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. főleg Duff-Cooper üzenetei. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek.

hogy az ember felkel. Anderson. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. 25. és szerintem is van abban némi igazság. Természetes. hogy téves a riasztás. de nem mentünk le az óvóhelyre. Végül. 35 Valószínűleg Mrs. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. felöltöztünk. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. ha valami egyenes beszédet hall. Később alábbhagyott a divatja. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. makacsul állítja. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. hogy valaki hord-e gázálarcot.Annak. fizetni kell érte. amit ha nem is képes egészen felfogni. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. első jele az lesz. igaz. Tegnap egy lap azt írta. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. A házban mindenki így tett. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. Például Mrs. de ha nem hall fegyverzajt utána. Felkeltünk. mindenképpen hatásosnak érez. 1940. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. -(25)- . Holott ez az. mint odaát. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. A. Ezzel szemben E. akiknél nem volt. csak álldogált és csevegett. ha meghallja a szirénát. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. már ami Londont illeti. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. egy lépés az egyenruha felé. hogy Angliában valami változóban van. VI. Később kiderült. restell lemenni a pincébe. A puszta tény.35 is kedveli Churchill beszédeit. szörnyen ostoba helyzet volt.

a gázálarcdivat is újraéledt. 1940. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. a követelmények nem lehetnek túl magasak. levonultak a pincékbe. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. Talán nem ártana. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. of Information. ha valaki megmutatná az M. Persze.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. aki írni is alig tudott . hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. és bárki meggyőződhet róla. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. minden ötödik ember magával hordja.O.. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra.. Ma délután elmentem a toborzóirodába. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. 27. mi a teendő légitámadás esetén. Tekintve. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. VI. és ma úgy nézem. bár néha még most is megnézik. hányszor elmagyarázták.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat .több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. s lám. még ma is megtörténhet ilyesmi. -(26)Tájékoztatásügyi . holott ki tudja.még akár a Francoféléket is. félkegyelmű veterán végezte. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. Akárhogy is.ahogy szaporodtak a rossz hírek. Éppen tíz hónapja tart a háború. a németek nem használnak harci gázt. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. (.

mindaddig. amikor úgy vélte.. úgy véli. (. hányan lehetnek a tudatos árulók.) A ma reggeli lapok cáfolják.. Myers regényíró.tehát biztos. 40 L. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . majd külügyminiszter. valójában mi történt.. H. a télen még nem történik semmi. ez idáig csak egyszer tévedett. amióta a háború kitört. semhogy sok szót érdemelne.) L. A németek érdeke szerinte az lenne. külügyminiszter-helyettes. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. hogy a szélesebb tömegek felismernék.. miszerint csak azért foglalták el Tangert. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. -(27)- . A.. aki ismeri ezeket az embereket. Már csak az a kérdés.) L. 39 Sir Samuel Hoare. L. (. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. M. ami mostanra valószínűtlenné vált. Azt mondja. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. hogy tényleg ezt teszi. egykori brit nagykövet Madridban.. Orwell barátja. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben.40. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. M. Butler (1902-1984). Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. Megjegyzem. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. később pénzügy-. De hát az oroszok 38 R. minden ítélete helytállónak bizonyult. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Inkább az a kérdés.M. híján van a legelemibb hazafiságnak is.

és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. Érdekes. (.Független Munkáspárt. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak.. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. jó ideje mást se tesz. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. 42 Independent Labour Party . mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. semmi hatása az eseményekre. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. Nagy kérdés. holott elég csak egy pillantás a térképre. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte.maguk sem gondolhatták. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. -(28)- . mint mi Münchenben. hogy szövetséget kössön. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. éppúgy átejtik majd Oroszországot. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. Jó példája lesz ez annak.. ha sikerül nekik. Ezek a mozgalmárok. Ha Hitler elfoglalná Angliát. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének.L.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. amikor az I.P. Amúgy Pétain és társai. Bármit tesznek vagy mondanak. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. vigaszképpen azzal áltatják magukat.

azt ugyanis nem deklarálta. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. mint bíráló volt . és az. 1940. de különben kutyabajuk sincs. Mindenképp biztató. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. 28. Nem hiszem. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. inkább jóváhagyó. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. ámbár csak némi burkolt fenntartással. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. az ennek épp az ellenkezőjét látja.) Igaz. hogy a sajtó -(29)- . (.még csak egy múlik rajtuk. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. 1940. VI. (. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. az a néhány megjegyzés. ha tényleg arról lenne szó.ellentétben a heves közfelháborodással. némi szépségfolt ezen. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta.. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. Az még csak megbocsátható volna.. méghozzá C besorolással. 29. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok.. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. elutasítottak. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. amit sikerült elcsípnem.. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. VI.) Ijesztő. és továbbra is őrzi függetlenségét.

-vel és M. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. C. és eltekintve attól. 1940. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. hogy végre a puskák is megérkeztek.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. (.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. VI. Kíváncsi vagyok. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. amit valaha is hallottam. hogy abbéi még bármi lehet. hisz maguk is a csokoládé. ami elvben tizenkét. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve.D. Így aztán mindazon lapok.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. vajon próbálkoztak-e már azzal. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. Ma délután az L.. Főként kiszolgált katonák voltak. Az emberek azért így is lelkesedtek.. -(30)- . akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. C.-t és engem felvidított a gyászhír. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. 30. Tegnap C. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. és nagy éljenzés fogadta a hírt.V. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. mindjárt elmondta. nem is olyan hitvány kompánia. hogy 43 Orwell. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól.

1940. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. (. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . aztán E.három lapból állnak. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. -(31)- . Az ilyesmi persze semmiségnek számít. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben.. a szöveget apró betűvel szedik. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. és nem mozdult. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. igaz.. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. amin végül is kievickélt.vagyis a lap közel egyharmada. hogy már azon is örülni tudunk.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. szintén örült. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Még M. holott ők már-már radikális békepártiak. 1. VII. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. hogy napokig még az étvágyam is elment -. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni.-ék is rosszallották a dolgot. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. E. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. majd kidobták a gépből. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. Az újságok már csak hat oldalból . Ott hagytuk egy félórára. Később. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét.

47 Werner von Fritsch (1880-1993). ha valami ismert személy hal meg. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). Franco közeli munkatársa. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól.F. a spanyol anarchisták vezetője. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. látván. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. régimódi német vezérkari tiszt. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. -(32)- .A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. 49 Buenaventura Durutti. bár nő a félelem is. 3. hogy a kormány tehetetlen. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. Mind többen vélik úgy.A. VII.50 közlemény. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). 1940. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése.

a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. holott nyilvánvaló. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. hogy csupán a francia flotta feléről . 2 csatahajót. a News-Chronicle -(33)- . 2 cirkálót. a napló írása idején liberális publicista. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. 1940. avagy ha mégis. használhatatlannő tették.1940. VII. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. A francia Richelieu csatahajót. VII. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. Az a tény. politikai író. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. elég egyértelműen sugallja. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. 52 1940. Arról persze egy sort sem írnak. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). 8 rombolót. nem sok meggyőződéssel tették.lehet szó. 7. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. mennyire helyénvaló volt e lépés. Oranban és Mersel-Kébirben. 10.

békeajánlatot tesz nekünk. semeddig. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. hogy Angliában akadnak csoportok.. Simpsont és Franciaországba települt át. 54 Edward. Windsor hercege (1894-1972). január 20-án lépett trónra.. Újabban viszont minden országban más és más. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. mi több. VII. -(34)- . A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. amerikai Mrs. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. Napok óta nincs semmi hír. ha csak az nem. mint azt korábban én is feltételeztem. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. a Bűnös embereket. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. Sokan vélik úgy. Nemrég még úgy tűnt. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. hogy csak azért hagyják nekik. 1940. az ember sohasem tudhatja. Még az is lehet. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. Számomra hihetetlen. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. meddig ér el a kommunisták keze. de amikor feleségül akarta venni az elvált. Persze. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. Edward néven 1936. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. Ez után feleségül vette Mrs. VIII. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. 16. hasonló feltételekkel. (.) Gollanz új könyvét. Wallis Simpsont. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. úgy veszik. a rendkívül népszerű walesi herceg. mint a cukrot. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel.

és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. nyilván a németek számára. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. 22. Talán így lesz. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele.. 1940. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. és elnézzük neki. és ha kudarcot vall. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. így azt. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. ami egyértelműen németellenes lépés. Még most sincs semmi érdemi hír. 56 Bizonytalan. (. Mindez előre látható volt már akkor is. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. -(35)- .56 azt mondja. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. Ez persze nem olyan ígéret. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést.) Holott pontosan úgy tesz. hogy Spanyolország bármit. helyzetünket reménytelennek látja. hogy összeült a pánamerikai konferencia.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. ahogy előre megmondtam: eljátssza.. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. hogy Anglia felé hajlik. a világ pedig már rég nem hiszi. bármilyen 55 Bizonytalan. talán nem. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak.küld hadi utánpótlást Burmán át. F. alighanem Tosco Fyvelről van szó. VII. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. és már csak a fegyverletételt várja. és mi semmit se teszünk ellene. Mégis. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. a sok szájhős mind maga alá rondít. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. A legfőbb esemény. ami egy következő kormányt is kötelezhet. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. W. alighanem Frederick Warburg.

(.D. ám az.58 is ugyanezt mondja magáról. D. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura.) Sokan már bánják.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. -(36)- .V. VII. azaz Polgárőrség lesz. 1940. bár az is lehet. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. 25. VII.V. rendre visszautasította az ajánlatot.300.mennyiségben importáljon. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. és új neve: Home Guard. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. Ha tényleg így van. ámbár ez nem is oly hihetetlen.000 tagja van. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. 58 Azonosíthatatlan személy. hogy összeállna a Tory klikkel. Az L. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. 28. hogy csak tartanak tőle. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére.D. G. majd a németeknél. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. mivel utálta Chamberlaint . hogy L. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába.57 Én legalábbis nem hiszem. Az olasz sajtó is ezt írja. Sokan rebesgetik. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. felhagyott a toborzással. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt... Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. melynek állítólag már 1. Persze meglehet.. csak féltékenységből és intrikából dacol. 1940.-t. azzal.

Orwell minden hitetlenkedése ellenére . itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. Amerikában született. majd fasiszta politikus. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. Furcsa. valójában miért.csakugyan nácikollaboráns lett. Szélsőséges nacionalista. akit később internáltak. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. hisz jól tudom. 62 Gaston Bergery.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. aki szerint Hitler nem igényli. brit állampolgárságot sosem szerzett. kis baloldali pártokról. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. 59 William Joyce (1908-1946). Az apró emberke. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. kommunista. kinek a nevét folyton elfelejtem. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. 60 Sir Oswald Mosley. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. amely német befolyás alatt áll. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. Emberem azt állítja. 61 Jacques Doriot (1898-1945). -(37)- . hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. Így tesz a francia sajtó azon része is. aki utóbb . bár senki se tudja. szélsőjobb. noha egész életét Angliában élte le. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. a Brit Fasiszta Unió vezére. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó.

szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Wells jól ismeri Churchillt. nem hinné.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. Megindult az olasz támadás Egyiptom. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. a franciákat viszont eléggé leszólta. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . ha elveszítjük. (Sajnos elég gyatra volt. ami talán arra is fényt vet. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . de az újságok azt sejtetik. Perim most a legfontosabb. ahogy egy szovjet komisszár. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. mit miért csinál. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. s azon a feltevésen alapul. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. VIII. hogy ezek az emberek. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. 8. Eddig még semmi hír. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Wells. vagy hogy karrierista lenne. Úgy véli. Úgy látja. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. és különös gyengéje. de a pénz nem érdekli.1940. és nem igaz. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. Mindig is úgy élt.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. H. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Megkérdeztem. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. G. hogy csak a maga hasznát lesi. szerinte rendes fickó.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

tábornok tartott. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. Azzal kérkedett. Ez nem csupán azzal jár. amit mielőbb meg is kell tenni. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. amit . hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy ő bizony nem sok hasznát látja.. s azzal szépen visszaaludtam. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani.. Hosszan beszélt a polgárőrségről. átszervezik a légiriadók egész rendjét. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek.nyilván az -(42)- . Azt mondják. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. ez pedig igen veszélyes lehet. 1940. Tegnap este elmentem egy előadásra. Hajnali három körül légitámadás volt. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. hagyják félbe a munkájukat. nem kétlem.másokat kapok rajta. hacsak nem akarjuk. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. 23. VIII. Megvetően mondta. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó.

kik miatt. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. mire egy tehén jól oldalba döfi. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. hogy valami nincs rendjén. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. 1940.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. Tegnap azon tűnődtem. hogy ízlik neki vagy sem. Az oktalan pára nem képes eldönteni. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. Ettől talán észre térne a jónép. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. és megpendítette azt is. s hogy milyen szánalmas ez az egész. 26. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. hogy az ország végromlás előtt áll. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát.. Ahogy elnézem. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. és azt is: miért. VIII.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. (Greenwich) Azt hiszem. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. kivénhedt hadfiak.. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. hogy a trágya nem ennivaló. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. Legfőbb ideje. -(43)- . egy életre megtanítva arra. (.

. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. hogy egy bomba robban mellettem. és halálra váltan nyomban felriadtam. míg ezek jó ha feleakkorák. de olyan pokoli robajjal. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. 1940. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. Talán egytonnás bomba lehetett.először igazán közelről a bombák hangját. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. (. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. 29. Máig emlékszem arra a kettőre. hogy a házak beleremegtek. azt álmodtam. próbálják eltussolni.. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. Ma reggel mégis. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. amibe a föld is beleremeg. A bejárati ajtóból néztük. amit Huescánál dobtak le. ha bármi fontos létesítményt találat ért. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. asszonyság. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira.. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol.) Elég nagy robbanás volt. A -(44)- . s ahogy eddig is. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait.. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. VIII. ám azért nem annyira rettenetes. Hallottam. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. (. E. és mindaddig. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. Világos. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki.

a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. márpedig az emberek itt is. Akkoriban rendre azt álmodtam. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. 16.P. hogy nyílt mezőn fekszem. s nemigen látja. vagy túl közeliek a becsapódások. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. Sosem gondoltam volna. és aknagránátok robbannak köröttem. 1940. a . s én feküdnék kényelmes. A légiriadók egyre kimerítőbbek. Amerikában is. 1940. A monoton fegyverzaj. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. VIII.. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete.) Tegnap lefekvéshez készülve. szerkesztőjével.. 31. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől.a nácizmus. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára.P. s lám. és máris aludtunk tovább. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . fegyverzajt hallok. XI. 24 órára rendszerint 5-6 esik.. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. könnyen álomba ringatja az embert. erős robbanást hallottunk. újra a spanyol polgárháborúban vagyok.-vel éppen csak megjegyeztük. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. 1940. hacsak az ember nem sejti.-vel. H. tábori szalmaágyamon elnyúlva. régóta ezt várják. azzal a megnyugtató tudattal. ha elég távoli. (. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. -(45)egy ha .. minden fedezék nélkül. E. Általános a vélemény. lidérces emlékeim. mégis így lett. hogy nem érdemes sokat törődni velük. 23. hogy hidegen hagy. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. Félálomban. XI.

mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést.. kijelentését. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. H. az összes brit lapot figyelmeztették. és „becsületszavát” adta nekik. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. mint vállalni a Hitler elleni harcot. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. Habár a . szerint.. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat.71 és társai titkon alkura készülődnek. A második világháború című művében Churchill 1940. igaz is lehet. H. vagy inkább próbáljunk békét kötni.. amikor Franciaország elesett. hisz minden a tálaláson múlik.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. Mindaddig. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. P. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. ám ekkorra már mind a szűkebb. 2000.. Ld. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban.P. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. kényes. kulcsfontosságú. ha tényleg igaz. öt éven át tartó küldetést. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. -(46)- .73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.P. válasza: „Ugyan már. bárki képes könnyedén elhitetni. tartok tőle. brit tájékoztatási miniszter.-t. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. májusi kormányát tárgyalva Hoare.P. úgy tűnik. Halifax és Simon védelmére kel. egyébiránt biztosra veszi. még nem cenzúrázzák. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.” 72 Alfred Duff-Cooper. Európa Kiadó.” Ami. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. hogy nincs más hátra. hogy . hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme.

hogy államformája királyság. Persze itt. jól ismeri Angliát. és eszébe se jutott panaszkodni.74-vel. Nos. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. egyetlen európai se hitte volna. melódiája: monoton Tegnap C. Különben C. jóslatai. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. Edward . Franciaország eleste után Angliába emigrált. Edward végül is Mrs. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. szerint. 1940. angolbarát. aki ekkor már a windsori herceg . francia újságíró. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. 28. XI. és úgy véli: Anglia nagy előnye. a sajtóosztályt vezette. Mindig is azt hittem.. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. 76 Lásd az 1940. 74 Piene Comert. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. korábban diplomata. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. Laval kormányzása76 idején C.utóbb VIII. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. mint azt itt képzelik.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Angliában mindenki tudja. és élt már nálunk korábban is. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. mégsem váltak be. 75 Mrs.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon.. VI. C. C. Szerinte VIII. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. S. Azt mondja. a France szerkesztőjével ebédeltem. Laval 1935-ben azt mondta neki. Olaszország viszont valódi erő. úgy tűnik. igaz. bármi tehetséges politikus Laval. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. Wallis Simpson. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. Meglepően jókedvű volt. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. C.felesége volt.

Az a nyomorult Chiappe bekrepált.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot.000 gyújtóbombát dobtak a városra. (. (. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. a sebesülteké ennél jóval több volt. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. amelyben 500 repülőgép vett részt.. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. XII. bár azt nem árulta el. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól.. villany stb. teljesen tönkrementek. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. 1940. és ami még rosszabb.) Beszéltem egy férfival. november 14-én szenvedett légitámadást. a halottak száma 550.. XII. mint korábban Balbo halálának. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. a tüzérségi tűz elől. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Meséli. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle.) Azt mondja. A német források szerint mintegy 30. mindenki amiatt aggódik. Ugyanúgy örülünk neki. 1. s legalább negyed részük földig rombolódott. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. aki nemrég érkezett Lengyelországból. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. 8. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.. -(48)- . víz. A közüzemek. miként sikerült átszöknie.

telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. 29. nem annyira a bombáktól rettegve. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. Több mint mulatságos. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. A bombázás legszörnyűbb. rendre azon kapom magam. Idézet egy újságcikkből bombák. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. 2. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. Az a múlt heti újsághír. amíg a bombázás alább nem hagy. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. s a csengő sem ép. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. inkább a félbeszakított alvás. nappal közrendre felügyel. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. hogy hibbant kis versikéket faragok.segítségükre sietnek. I. kezdeti szakaszában. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. akár a manna. Az a hír járta.” 1941. 1940. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. XII. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . Az esszében azt írtam. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. A jobboldal most aztán tényleg elemében van.

-(50)- . akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. aminek igen örül. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg.Isten látja lelkemet. 1941. I. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. hogy ezegyszer tévedtem. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. és minden érintett szíves elnézését kéri.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. 1941 júliusában. s talán joggal. olyan időszakban. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. úgy véli. Így azután én lettem nevetséges. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál.” 79 Büntetés. és Orwell úr aligha sejthette.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. tényleg örülök. bár . A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. német. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál.. majd 1942-ben beszüntette működését. magasabb béreket.. nem sokkal a franciaországi események után. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. de nyilván erre sem kell várni sokáig. . csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban.hogy nincs valami nagy véleményem róla. 22. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett.

ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. és meggyőződésem. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Mindenesetre tény. először tettem ilyesmit életemben. hogy „Éljen a POUM!”. Úgy tűnik.a következőket írta: „Óhajtom. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. hogy „Chamberlainből elég!”. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. Barcelonában pedig. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. -(51)- .csak arra való. hogy tudja mindenki. 1931-66 között Canterbury érseke. Az utca tele van a plakátjaikkal. A helyért ugyan nem fizettek. E. A minap. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. ahogy megcsókoltam. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). teljes szívemből kívánom. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. Szovjet erő. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. hogy „hagymáztam”. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. vagy valami hasonló). Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Az ügyeskedés menten beindul. ezrével vannak ilyenek. akik nem képesek átlátni. Keresztények és a kommunizmus. spanyol köztársasági párt. nyomban megérezte rajtam. a POUM82 betiltása után. újabb defetista manőver. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. És lám. már az is erősnek tűnik. aki amellett. Művei. de normális helyzetben eszembe se jutna. Igaz. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt.

108 sor. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83.2 sor. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. A német Afrika Korps 1942. szeptember 6. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. J. -(52)- . és megütötte a fülem. hogy „már nem tart soká” stb. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. J. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. június 21-én foglalta vissza. között volt betiltva. Erwin Rommel tábornok vezetésével. és 1942.az ébresztőóra. Másnap reggel Mrs. mivel érezni. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. boltjába betérve megjegyeztem. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. január 22. amint két nő arról társalog. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. mire Mrs. január 22-én vették be a brit csapatok. 26. A Daily Worker és a Week85 betiltása .000 hadifogoly! ) . Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. és betiltották a Daily Workert84. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. I. 84 A lap 1941. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. stb. s a többinek is hasonlóan felment az ára. 1941. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). ez ugyanaz a német gyártmányú vacak.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. Korábban ugyanis épp azért gondolta. 4. 1941. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). Wallington. hogy még mindig sokkal rosszabb. kevesen értenek egyet velem -. legalábbis ezen az éjszakán nem. ha elég meleg lesz). hogy „valami készül” a Balkánon. Tegnap este G.küszködött. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. Én mindenesetre váltig állítom . Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. 14. 3.. III. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. III. még a lapok is pedzegették. néhány téli viola bimbózni kezdett. homályos és rossz szagú. G. -(56)- . hogy visszatérhetnek Londonba. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. Az elmúlt napokban az a hír járta. s a hóvirág is most a legszebb. és a többiek mondták is. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . III. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Az altemplom nem egyéb. s ilyenkor látja. 1941. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz.. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. Bár dúl a háború. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere.bár jól tudom. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve.

Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. arra kérte az angolokat. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. hogy milyenek a szállítási eszközök. Ahhoz. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). 1935-től görög miniszterelnök. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni.van. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. a német támadás már április elején megindult. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. -(57)- . hogy küldjenek tíz hadosztályt. attól tartva. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. miközben támogatta a királyság intézményét. Túl veszélyesnek tűnik. amit az olaszok elvesztettek. vagy legalábbis azok jó része. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. elhárította a segítséget. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. mi történne. egyben meghagyva neki. Mindenki ezen tépelődik. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. de alighanem inkább a Szueziről van szó. előbb ismernie kellene. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. Katonai diktatúrát vezetett be. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. 95 A szövegből nem derül ki. Elképzelni is szörnyű.

-(58)- . miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. antifasiszta újságíró. ha netán tudjuk. ha most veszni hagyjuk Görögországot. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. Az a baj. Másrészt viszont. Mint írja.hadisikerekkel. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. egész Európa rajtunk röhög. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. Sok német. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Én mégis azt tartom. Ő maga nem volt zsidó. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. mint az. hacsak azzal nem számolunk. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. Ugyanakkor. csak a felesége. hogy nem tudunk. akivel beszéltem. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. mint Norvégiában. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. mivel annak bizonyságát láttuk benne. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. amiért hagyjuk. éppúgy. 97 Stefan Haffner. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. elképedt azon. csakúgy. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd.

de tetszetős érveket máris hallani. június 17-én jelentette be.98 1941. 20. titkos fegyvert is rebesget. s a szóbeszéd holmi új. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Ez hát az európai nézőpont. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. de csak egy gépet lőttünk le. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. Ijesztő lenne.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . Greenwichre igen sok bomba hullott. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. mint az indiai rádzsák körül. aminek használatát a brit légierő 1941. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. végre pompás alkalmunk lesz rá. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. III. úgy hírlik.itthon és Amerikában egyaránt. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. Ám a szokásos álszent. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. minden előzetes propaganda nélkül. Kérdés. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. éppúgy. ami azután a bombázókra tekeredik. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. -(59)- . A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést.

A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. ami megingatná a Pétain-kormányt. szakadt a víz a nyakukba.csapódott be.. Visszalapozva e naplóban. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. Én: „Mi volt az?” E. Bárcsak tudhatnánk. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. amit küldünk. majd nagy csörrenést hallottam. Úgy tűnik.. mondjuk. amikor E. hogy megtartsák a búzát. A Greenwich templom lángokban állt. avagy csak elképesztően ostobák.: „Betört az ablak. 99 Valószínűleg Eileen Blair. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. -(60)- . és társaik tényleg árulók. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. semmi jele annak. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. amit persze nem engedhetünk meg. És miközben mi mindent megteszünk. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba.. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak.. mint azelőtt. hogy . Úgy tűnik. és kevesebb közéleti eseményt említek. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. Fölöttük tombolt a tűz. az író nővére. A németek ugyan engedik. látom. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen.-vel99 telefonáltam. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. ez akkor sem jó így a franciáknak.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. de senki sem mozdult.

hisz ez idő szerint még az sem világos. hogy a püspökök megáldják -(61)- . amit mi tényleg nem ismerünk itt. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. ez pedig az éhínség. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. a Női Légierős Tartalékosok stb. 1941. Még ma sem képesek felfogni. elfogadjuk a háborút is. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. stb. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. akik Churchillért meghalnának. Ha elfogadjuk az államot. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. 23. éppúgy élnek.A legrosszabb még hátra van. akkor biztos. valahányszor azt látom. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek.általában olyanok. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . Angliában. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Miként lehet ezt elfogadtatni. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Számomra nem volt újdonság. kényszerítő intézkedések híján. sokan ezt teszik . a légierős kadétok. mint eleddig. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. mi a célja a háborúnak. s ha így teszünk.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. a gazdagok pedig. hogy igenis vannak. hogy gyermekei azért éheznek. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Még szerencse. III. nemigen számít.

hogy netán csökkenne a harci elszántság. ha az emberek látnák. Eddig úgy tudtam. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. úgymond. add. mint egy.az ezredzászlókat. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. hogy imádkozunk érte. Egy szó sem esik arról. Holott bizonyos helyzetekben. hogy meg tudjunk bocsátani nekik.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. Persze az is lehet. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. és segíts. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével.ami éppoly hatásos lehet. -(62)- . Talán az a félelem diktálja mindezt. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. hogy Isten bennünket segítsen. hogy megbánják gonosz tetteiket. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. a keresztény meggyőződés azt tartja. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. 24. és jó útra térhessenek”. így aztán helyénvaló. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. III. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. 1941. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. hogy valójában nem is gondolják végig. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. Azért várjuk el. mint a németek. Az egész azon az elemi érzésen alapul. mert mi jobb emberek vagyunk.

ez alighanem így is van. mint akár több ezer légitámadás. hisz általános a vélekedés. és legalább három hétig kitart.. Tegnap Belgrádot bombázták.000 vagy akár 500. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. 7. Rajzok készülnek majd. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. érzékelhető hatása. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. nincsenek például fegyvereink. Felteszem. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi.000 ember életébe is kerülhet. mikor kivonultak Bengáziból. 1941. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. s így szükséges. Közben hallani. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hogy egy sikertelen megszállás 100. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól.csatahajókat. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. bár ezt már akkor sejthettük. hogy Görögországban 150. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. Tovább tisztázódhat a -(63)- . Tehát megoldódott a rejtély. bár Hitler még így is jól járna. hogy valamivel ellensúlyozzák. Azt hiszem. így valószínű.. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. a műszaki leírások alapján.000 főnyi brit sereg állomásozik. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. IV. hogy nincs az az erő. és ma jelentették be először hivatalosan. mindenesetre nehéz nem észrevenni. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Ám ennek nincs közvetlen.

. hogy beleszorítják őket a tengerbe. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. )Immár világos. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. ha az ember 2-3 évre előre gondol. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak.. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték ..ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek.. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.. Nem tudni. A legjobb esetben talán még szűken vett. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra.) Egyre kevesebb a munka. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. most hirtelen rájönnének. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. (.helyzet.. (. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Szinte látom. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. Etiópiát mindenesetre elvesztették. katonai szakíró. 102 A matapan-foki csatáról van szó. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. Persze. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna.elsüllyesztették a Zara. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. A britek-minden veszteség nélkül . Mulatságos lenne. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. -(64)- . A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált.

hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy olyasvalamit hozzanak létre. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy ejtőernyők. Rosszabbat vártam. . hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. pontos. IV. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. elszalasztották az esélyt. s ez rendre azt igazolta. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. Most olvastam épp az M. s igen nehezemre esett. csak sajnálom. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. Állítólag Francis Beeding. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért.O. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. mint „dicső”. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék.103 bestsellerét. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. de tudván. 8. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. „hősies” stb. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. hogy pár napig nem is lehetett kapni). s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. a regényíró állította össze. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. Például az. 1941.I.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. Emlékszem. hogy nem volt annyi eszük. of Information -(65)Tájékoztatási . ez szeptember 7-én volt). tényszerű ismertetőt.

egyszer csak megszólalt: . 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. aki az ablakban ült. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Én mindenesetre nem így éreztem. majd így szólt: .Akárcsak Madrid. Aznap éjjel.Ez volt Trafalgar. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. még ki is mentem megnézni. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. hogy győzelmet arat. -(66)- . . de az óriási tűz engem is megbabonázott. miután a németek láthatóan elálltak attól. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Rajtunk az ítélet.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől.A kapitalizmusnak vége. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Hugh Slater. hogy felébresztettek a robbanások. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. Később. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. azt mondtam Fyvelnek: . Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. de más fronton még várható. Most jön Austerlitz. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Kimentünk a tetőre. lángol-e még.

amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . 9. Csak erről beszél mindenki. IV. Hol van már az az idő. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. Ez is igen baljós előjel. amíg lehetett.106 Ma este igen rossz hír érkezett. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért.persze nem volt egy darab se -. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. a Balkánról alig esik már szó. A közlemény súlyát az mutatja. hogy egyáltalán kiadták. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. ha a görögöket cserbenhagyva. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . 1941. hogy kivontuk csapatainkat. 1941. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. kapunk-e gépfegyvert. IV. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. amikor rosszul áll a szénánk. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. legalább kettő jut minden századnak. és Görögországba küldtük őket. A nagyokosok szerint ahelyett.gondolom. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. -(67)- . s amikor megkérdeztem. 11. A tegnapi lapok megírták.

azok a forradalmi változások. és megszilárdul a helyzet. 12. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. se Líbiáról. abbahagyom a naplóírást. -(68)- .. amely még ezeknél is pesszimistább volt. Az a két újság. hogy a politikai helyzet javulni fog.se Görögországról. IV. azt látom. micsoda szörnyű állapotok lehetnek.1941. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. IV. most is zajlanak. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. a köznapi ember számára kevésbé érthető. mind lehetségesnek tartja. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. csak sokkal lassabban. amely alig különbet. amelyekre számítottam. francia hajókkal.. hogy még mindig érvényben van az utasítás. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. Akivel csak beszéltem. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. Nem hinném. de ez más lesz. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . ami némi reményre jogosít. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. mint gondoltam. 1941. Az egyetlen.. Úgy látszik. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Lehet. Ahogy visszalapozok a napló elejére. Semmi hír . amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. 13.. mely igen sötét képet fest a jövőről.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. Isten tudja. vagy legalább egy részük. de mégis. és a Sunday Express. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. csak éppen nem adhatják tovább. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik.

hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. az utóbbi a valószínűbb. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. -(69)12-én hamar akció végül . és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. aki jól ismeri Dél-Afrikát. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. IV. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. amit a reklámokról írtam. Azt hiszem.. 1941. de már sokkal kevesebb van belőlük.Olvasom a bejegyzést. döbbenten láttam. Mindjárt feltűnik. de Tobruk kitartott. arra számítva. csak éppen a tempóját nem. Persze. Megrázó hírek. míg december 4-én megérkezett az erősítés. nem tűntek el. Nagyon igaz. mások azt állítják. s az is erősen hihetőnek látszik. D. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. 14. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. Connolly mondta egyszer. micsoda szedett-vedelt társaság ez. A németek az egyiptomi határig nyomultak. mint a középosztálybeliek. hogy létszámuk aránylag csekély. bár ezt Kairóban107 még tagadják. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. és elvágták a tobruki angol csapatokat. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban.

ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. Ha nem így lenne. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. 1941. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. melyben az oroszok megígérik.. IV. megkérdeztem a tulajdonosnőt. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. anélkül. Mindez akkor.úgy tartja. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. hanem azért. hogy kivonulnak Kínából . hogy beismernék. ha én nem kérem. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le.Jaj. akkor máris megérte. . mi is történik. mit mondtak be korábban. drága uram. igen nehéz elképzelni.. Görögországról semmi hír. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. A másik pultnál meg szól a gramofon. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. 15. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. és mivel kissé késtem. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. éppúgy. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre.persze csak fokozatosan. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. nem figyel rá senki. tudja. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is.

és miután hallottam a hírt. 17. . nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. -(71)- . Két-három napja újra Wallingtonban. többeknek megjegyezve. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. és a mentők is ott várakoztak. de azért E. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. Ez volt az egyetlen reakció. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába.. John’s Wood-i temetőt találta el. amitől már régóta tartok. is ugyanezt mondja. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. és E. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. betértem egy kocsmába. 22. Igaz. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak.Én még csak le se hunytam a szemem! . Persze. ez képtelenség. IV. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. hogy egyszer bekövetkezik. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát.. Barnsleyben voltam éppen. Egy másik a St. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. hátha akad még egy-két túlélő közöttük.bizonygatja mindenki. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). A szombat éjjeli „blitz” még ide . francia) .vidéket.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108.70 km távolságra! . Az utcát mindenesetre lezárták. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Persze.is 108 „Mondja csak. 1941. Ma reggel. Az ember már-már úgy érzi. Senkivel sem beszéltem.” (Parlez vous. 1941. A fegyverek egész éjjel lármáztak.. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Emlékszem. IV. aki rendesen tudott volna aludni.

minden bizonnyal hamarosan várható. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. rádiójegyzetemet stb. Churchill kezd úgy beszélni. minden még ezután megírandó cikkemet. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. hogy a németek nem hullanak úgy. Furcsa lenne. Athéntől kissé északra. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. mint a kéve. Gibraltár megtámadása. nem így lesz -. hogy 109 Orwell gyanúja. -(72)- . hogy sikerül majd. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. stb. Churchill a minap azt mondta. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve.” Kíváncsi vagyok. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. fanina felé. mi pedig lekaszáljuk őket. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. Amióta itt vagyunk. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Ha az újságok híradásai igazak. is beleértve. milyen hatalmas veszteségeket okozunk.. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. megalapozott volt. Engem legfőképp az zavar. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az.. Még nem tudni. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. vajon azt teszik-e. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre.elhallatszott. amit kell. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. Olyan ez.

hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben.1% Új-Zélandból. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. a görögök visszavonulóban vannak.ÚjZéland: 13. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. hogy a görög hadsereg.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. IV. -(73)- . Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.1%-a Ausztráliából és 19.8%-a származott az Egyesült Királyságból. milyen hadállásokban. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja.Ausztrália: 13. hogy ne álljanak ellen. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni.mindez még hasznos is lehet. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy mennyire tudják tartani magukat.a hülyébbnél elháríthatnád. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . Különben sejtelmünk sincs. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.110 Mindaddig. A Daily Express burkoltan arra célozgat.55%. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. IV. 23. Eszerint az elesettek 55. és így tovább. hány emberünk van ott. 25.55% . 1941. 24. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. 1941. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. hogy ellenállnak-e a németeknek . és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. Az oroszoknak dönteniük kell. Mindössze annyit lehet tudni. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz.

Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. IV. bár azt hiszem. csak kutyaeledelnek. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni.. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. C. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. körülbelül 30. Tegnap eljött hozzánk egy ember. mert nem volt mivel etetni őket. 1941.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony.az ára -. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. ami tényleg magával ragadta az embereket. de bármelyiket választják is. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . hogy nem képes. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. V. IV. 25. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. Milyen kár. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. -(74)- . 2. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. vagy esetleg a harmadik. 28. avagy tétlenül elnézik. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. 1941.111 Gondolom. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. most mindenféle hússal üzletel. nem akar. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni.

112 Azt mondják.tisztes ábrázatú. politikus. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. mindenféle volt közöttük.000-re teszik. Katasztrofális.000 körül. mint arról korábban tájékoztattak. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése.ez egybevág a német hadijelentésekkel. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. ügyvéd. nyilvánosan kijelentette.. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. hogy kevesebb katonánk volt ott. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb.000 járművet vesztettünk. újabban az egész cég erre állt át.000 embert. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. mint a bútorhuzat. felszerelésük jó részét és 12. aztán egyszer csak halljuk. A veszteség állítólag 3. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. amiben mindent odaígérünk nekik. gondolom. az ausztrál kormány egyik minisztere. valójában 55. 1941. s úgy hagyjuk el a porondot. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. ahogy a tűpárnát tartotta. V. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. 3. Hátrahagyták összes tankjukat. majd elnöke lett. mint az íj és a nyílvessző”. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. az is ugyanúgy készül. 8. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. A Görögországból kimentett katonák számát 4143.. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. mivel úgyis megegyeztünk. és hét-nyolcezren estek fogságba . Spender113. Mesélte. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. de ez számunkra nem gond. úgy látszik. Persze az is lehet. miután bejelentették. Mint mondja. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. mert folyton csak fegyvertokokat szab. -(75)- .000 ember. A hajókról nem esett említés.

ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. 6. ami nem túl jó jel. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . A tiszta. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. Békésen alszik mindenki -(76)- . Valahányszor csak elképzelem. pusztán azért. folyton az az érzésem. Előre látható.és azt hiszem. s menten elgyámoltalanodunk. meglepő látvány tárul a szeme elé. ha csak a puszta harcról van szó. Főleg a fiatal házasok ilyenek. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. A törökök felajánlották. mit fognak tenni. Érdekes. gyerekek. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. mert hiányzik az akarat. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. nincsenek fenntartásaink. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. ám biztosan valami rosszat jelez. csak annyi bizonyos.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek.csupán azt jelzik. A semleges államok megtámadását illető aggályok . Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. a kicsik sorban fekszenek. akár a nyulak. apa. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. hogy balul üt ki. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. anya. Iránban mozgósítás van. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Sosem tudni előre. amiben igazán hiszünk. Itt-ott nagyobb családokat is látni. 1941. V.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Ha olyan ügyért harcolunk. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot.

114 Vjacseszlav Molotov.a kicsik hanyatt fekve.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Az elmúlt napok legfontosabb híre . hogy épp benne voltam egy házban. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. melynek üzenete nem egyéb. Gondolom. ez az első diplomáciai lépés. s a szobában sem keletkezett kár. V. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. Az ablakok épen maradtak. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. mintha viaszbábuk lennének. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. de megmaradt alelnöknek. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. tőlünk nyugatra. Az éjjel komoly légitámadás volt. az egyik. Felkapaszkodva a tetőre. Nyilvánvaló. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. Lefelé menet közölték velünk. meredek. Immár bizonyos. E. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. 1941. külügyi népbiztos. 11. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. s hogy mindenki maradjon a lakásában.az erős lámpafényben . ez az első eset. hogy a mi házunkat találták el. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. amikor találat érte. valami raktárépület lehetett. netán mindkettő ellen. felkelt és kinézett az ablakon. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. 1941-ben leváltották. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. kintről valaki kiabált. A füst csak igen lassan oszlott el. de úgy tűnt. hogy az oroszok bejelentették. hogy mindez német nyomásra történt. kiváltképp nagy volt. égre szökő lángokkal. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. -(77)- . Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek.

és talán nem lesz módunk visszajönni. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. amint kiabál valaki: . Később megjegyeztem E.nek. -(78)- . és elmajszoltuk a tábla csokoládét. hogy a folyosón nem lehetett látni. s láttam. milyen sötét lett az arca. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. amit hónapok óta őrizgettünk. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. és a bent lévő autók kiégtek.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. hogy menjünk ki.Igen. s én csak utólag döbbentem rá. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. Ilyenkor az ember azt viszi magával. gondolván. csupa korom vagyok én is. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. mire ő visszakérdezett: . amit a legfontosabbnak tart. Később kiderült. Magunkra kaptuk a ruháinkat. akik teával kínáltak. hogy tényleg ég a ház. Hallottuk.-ékhez. Elmentünk D.Talán azt hiszed.

Darlan116 Sztálin. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Az egész ügy merő rejtély. 1941. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. és Rashid Ali 1941. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Utóbb többször is felmerült. 13. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. Franco . 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). Hitler közeli barátja. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Még csak ötletem sincs. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Csak azt tudom. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . bejelentvén hogy Hess megőrült. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. Churchill nem akart tárgyalni vele.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Rashid Ali117. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). aki 1941. Spanyolország. remélve. továbbá mindazon térségek neveit. a Führer helyettese. V. május 30-án Iránba menekült. Szíria. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. iraki nácibarát miniszter. Irak. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd.1941. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Egy hónappal később rövid harc. Alfred Hornként mutatkozott be. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani.

és amikor azt a parlamentben is bejelentették. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. ha kiderül.tolni. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Úgy tűnik. hadihajók stb. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. hogy mindent veszni hagyunk. legalábbis szerinte . Tangert és Szíriát akkor. Churchillnek és társainak az lehet a terve. amikor még megtehettük volna. a Kanári-szigetek. a lakosság fele pedig éhezni fog. akik meg tudnak lepődni azon. Ezzel szemben a valóság az. lesz titkosrendőrség. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. Az egész világ ellenünk van. talán még Amerika is. Szíria. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. mikor Franciaország a háborúból kilépett. vannak még emberek.) miatt Dakar. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat.és fegyverhiány (repülők. Tanger. Persze.könnyedén be lehetett volna keríteni. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. -(80)- . nincs esély arra. már akkor. Az ember kezdi azt hinni. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. amikor nem vettük be Dakart. hogy ez történik majd. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. hogy ez már-már törvényszerű. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. szégyen!” Úgy látszik. mi biztosan el is toljuk. a Kanári-szigeteket. hogy nem fog sikerülni. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. hogy ember.

Lehet. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). hogy így van. vajon képesek-e elfoglalni Angliát.540 ausztrál. mint Angliában. 25. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. 7. majd ejtőernyősöket vetettek be. még úgy is. 1941. Szíriáról. Mindenki Krétára figyel. V. A német légitámadás május 20-án indult. 21.300 görög. Ha csak 10-20. (Liddell Hart szerint összesen 28. Irakról semmi hír. hét cirkáló. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. Ezt az arcátlan. ha Kréta csakugyan próba. Három csatahajó. Valaki megsúgta. A brit -(81)- . 10. és majdnem ugyanannyi görög volt. V. új-zélandi és ausztrál. így azt. Darlan nyilatkozott. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. egy repülőgép-anyahajó. V. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt.960 brit. 17. csak végre ismernénk az alap tényeket. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája.600 brit. hogy hány ember védi is a szigetet. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. szervezetlenek voltak. 1941. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. és milyen a fegyverzetük. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. légvédelmük szintén gyenge volt. Úgy tűnik.) A csapatok zöme Görögországból menekült át.700 új-zélandi és 6.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. 24.1941.

13. hogy hányról is van szó. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. A brit csapatok Bagdadban vannak . 1941. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. 1941. és csak utána az etiópot. ebből 2. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. bár rideg. annak tagadása. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában.000 görög volt. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben.bár még jobb lenne azt hallani. és 14 gép védte Szuezt. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. Az.olvasni. V. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. Kivonulunk Krétáról. 1. VI. a mentegetőzés. 122 A 42. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel.500-at mentettek ki. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. -(82)- . Arra sincs magyarázat. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni.500 Krétán szolgáló katonából 16. 31. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről.

hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. mint azt a sajtóval tudatták. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. S mindez teljesen hiába. hogy Kréta kiürítése megtörtént. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. Hitler eleinte habozott. 20. Szíriára. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. Hereward. Ebből nyilvánvaló.996 új-zélandi). Student tábornoknak. 124 Szíriába. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. 1941. aminek vagy 2.000 ember. hány kereskedelmi hajó. Fiji és Gloucester cirkálókat.. 3.376 ausztrál és 2. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Miként K. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. Összességében a szövetségesek 16. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. tank és repülőgép. Ma reggel jött a hír.200 brit. Szuezre vagy Máltára csapnak le. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. számos légvédelmi ágyú. azt mondják.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat.500 sebesült. valamint a Greyhound. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát.583 embert vesztettek (ebből 8.714 halott és 2.000 embert kellett elszállítani. Pár nap 123 A Calcutta. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Most. 3. A német veszteség: 3. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. -(83)- . VI.000 brit tengerész esett áldozatul. abból legalább kiderülne. márpedig ennek semmi jele.. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. A britek arra számítottak. A teljes veszteség várhatóan 10.

hogy Sztálin tekintélyét rombolja. ha csak elkerülheti. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk.múlva már nyilván késő lenne. A közeljövőben. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. -(84)- . mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. mint puszta blöff. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. s eddig még senkivel se futottam össze. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. 8. hogy talán az egész manőver nem más. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. 14. 1941. 1941. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. történetesen az Anglia elleni invázióról. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. VI. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. nem fog háborúba keveredni a németekkel. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. úgy lehet. amelyről. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. VI. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. úgy tűnik. 125 Stafford Cripps. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát.

Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. és ezzel. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Az jutott eszembe. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. VI. Íme. 22.126 1941. hatalmas közönség előtt. 1941. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. 19. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól.1941. Általános a vélekedés. -(85)- . Rendkívül izgatott mindenki. VI. ez a jutalom. Napok óta rendkívüli a hőség. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. ha az oroszok komolyan ellenállnak. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. hogy ez „jól jön nekünk” . VI. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. 20.ámbár azt hiszem. s megállítottak három finn hajót is. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. ha nem is tudják megállítani.persze csak akkor. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Mindez nyilvánvalóan jelzi. Nyilvánvaló.

mint a baloldali pártokat. úgy találtam. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. Persze akadnak néhányan . Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. 23. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. csak úgy. akik nem bánnák. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek.ha nem is sokan – a gazdagok között. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. bár igen meggyőzően hangoztatta. hogy őszintén ajánlja a segítséget. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. amíg leszámolnak Angliával. Churchill. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. a légierő és a flotta legénységét.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. ha nem lennének biztosak benne.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. miként hatna. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. sőt magukat az oroszokat is. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. A legrosszabb az az egészben. Mit gondolnak vajon ezek. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. ma igen jó beszédet mondott. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. VI. bár lesz annyi eszük. hogy gyorsan véghez tudják vinni. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. úgy vélem. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. 1941. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik.

Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. Persze nyomban hangot váltanak majd.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. hogy ennek maga Sztálin a feje. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Tíz -(87)- . a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Három éve még az évi 1. s újra támogatják a nácikat. éppúgy összerogynak majd. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Orvos (külföldi. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. s még azt is meg merem kockáztatni. úgy hiszem. Kétségtelen. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám.000 font jövedelemből élők. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Meglátja. az esetben érdekük. elfogadnák Hitlert vezérüknek. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Egykettőre hazavágják a nácikat. mint az első háborúban. Azon múlik minden. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. a kommunisták. mi több. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt.

akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. 1941. Hisz azok a politikai viszonyok. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd.. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. itt most nem állnak fenn. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. VI. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást.. s alighanem elfoglalták Litvániát is. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Akárcsak az emigráns fehérek. ereszd meg” -. 30. -(88)- . Már egy hét múlt el. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. Állítólag túlszárnyalták Minszket. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. többféle magyarázata is lehet. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek.még ha lesz is némi „húzd meg. Mindenki arról élcelődik. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. (. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. hogy szamovárt áruljon. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. hogy a németek azért kiváló katonák. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. Nem tudni. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. Az esetben. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. E szerint bevették Lemberget. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van.

hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. -(89)- . VII. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. 3. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. legalábbis e pillanatban. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. 1941. A felek vállalták. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. melyben egyértelművé tette. Sztálin rádióbeszéde nem más. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. jóllehet formális szövetség még nem létezik. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. szögesen ellentmond mindannak. s mint ilyen. Mindenesetre elég sok időbe tellett. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. mint az a tény. amelynek nincs angol megfelelője. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Churchill beszédének méltó párja.

s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Ha a németek helyzete megengedné. Ha most. 1941. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. VII. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. a belső meggyőződés hajtja. láthatóan nemigen készülnek támadásra. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. 6. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. hiszen őt úgymond a „lélek”. nem indítunk szárazföldi támadást. mire is használnák e tankokat. lám. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. legalábbis Angliából nem. s ettől. Több lap is türelmetlen. de ha semmivel nem próbálkoznak. Nem tudom. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. és azt sem tudni. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Azt aligha hiszem. s arra sem utal semmi. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. amíg be nem bizonyosodik. ha majd netán ők is átállnak végül. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért.oldalunkra. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit.

ha a német támadást netán már visszaverték. hogy a németek vesztesége már 700. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. ám azt nem tudni. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy az belépett a háborúba. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. Az az anekdota járja. úgy tűnik. és alighanem ez a jövőben sem várható.mindezt két héttel azután. jelentése: igazság. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. vajon elérték-e már a Beresinát. A németek már átkeltek a Pruton. ahol kommunisták üléseztek. A frontokról sincsenek megbízható hírek. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. mégis hasonlóan ír. Ha ez tényleg mérvadó. hogy az a „semlegesség”. -(91)- . 129 Szélsőjobboldali folyóirat. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. visszatértekor meglepve konstatálta. Az oroszok azt állítják.számíthatunk rájuk. hogy lássam. Végignéztem a katolikus lapokat. egyikük. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. most. Nyilvánvalóan az az „irány”. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. nyíltan szimpatizál a nácikkal. megtiltván számukra. Néhány ír katolikus lap mostanra. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot.000 emberre rúg. Kíváncsian várom. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. és a Truth129 néhány példányát is.

a németek oroszországi hadjárata megrekedt. mára véget ért. egy új korszak kezdetéhez érve. az irániak már menekülnek. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. hogy bármit is terveznének. hogy belefogjunk valami európai akcióba. de nem hiszem. Ezért itt be is zárom e naplót. amely Dunkerque-kel kezdődött. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. Úgy sejtem. miként azt terveztem. A keleti front. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak.1941. Már csak egy hónapunk van arra. mint amit elszenvedett. Ugyanakkor semmi jele.bár azért összeomlani sem fog. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. VIII. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . 28. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. de ezek egyre gyengülnek. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. Az a félforradalmi időszak. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. -(92)- . Mától a BBC alkalmazottja vagyok. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk.

hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. Gyakran hallani a megjegyzést. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. miután a háború új szakaszába ért. de alighanem már elment. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Akik netán tudják. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. E percben az is nagy talány. azok is hallgatnak róla. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. 14. -(93)- . akik képtelenek felfogni. mekkora jelentősége is lehet Indiának. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). mint a sír. Kósza találgatásokat hallani minden felől. III. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy csak azért küldték el. Sokan azt gyanítják.II. Azt. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. Így például. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. rész 1942. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek.

Bár intézkedéseit sok bírálat érte. [Azt hiszem. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. akik úgy vélik (például Abrams. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. és csupa haszontalan. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették.a teljes vereség ugyan elmaradt. bár nem tagja a pártnak). [Másfelől viszont vannak. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. bár annyi azért igaznak tűnik. hogy Beaverbrook távozik. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-.még ez évben különbékét köt. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. maradok. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. különben valószínűleg nem. egy balti orosz. miként is tudnának akár a németek. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. majd közellátási miniszter. mivel nem látom be. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. hogy az esetben. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. mint mí az angliai csatában .] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. de azért még nem dőlt el semmi. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. egy kompromisszumos békekötés reményében. -(94)- .

Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mindez mit se számít. s az ember olyan dörzsöltté válik. kíváncsi vagyok. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. nem. ha az ember történetesen igazat mond. akkor mi. 1942. nem lehet tesztelni.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. hogy így lenne. mikor ér hozzám vissza. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. még akkor is. ha legalább tudjuk. mennyire hatékony a suttogó propaganda.. úgy látszik. b) Ha az oroszok támadnak először.katonainál is kiábrándítóbb. hogy azt korábban el se hitte volna. mintha az egészet a japánok kezdték volna. azt mondhatjuk. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. hogy csak azért nem. Mégis úgy vélem. május 30. március 11-én terjeszteni kezdtem. akkor „mi már előre megmondtuk”.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. Persze én sem hiszem.. A propaganda merő hazugság. -(95)- . sajnos. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. 1942. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. mit teszünk és főként. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. úgy tehetünk. nyitva a bejárat. mert a japánok félnek az oroszoktól. hogy miért.

és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. Eddig még nem jöttek rá. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). 1942. 15. -(96)- . III. mivel Harold 133 William Hickey. aki most tért vissza Amerikából. amíg a légiriadót le nem fújják. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. Azt mondja. később munkáspárti képviselő. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. baloldali politikus. A termelés akadozik. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. és még csak utalást sem teszünk rá.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. 1942. Orwell későbbi. amíg csak lehet. se légvédelmi tűz. 22. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. de nem követte se bombázás. s nyilván így van ezzel mindenki. aggasztó a közhangulat odaát. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. a britellenesség százféleképp virít. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. Empson mondja. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. III.

diplomata. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. hiszen az emberek jó része tudatlan. 1941-ben Mexikóban telepedett le. akik 134 Harold Nicholson. parlamenti képviselő. életrajzíró. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. író. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. később Berlinben indított lapot.angol nyelvű német propagandaadó. életrajzíró. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. óva intve mindenkit. -(97)- . Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). mindez ijesztően hatékony. majd Leningrádba ment. egyenjogúságot a kaffereknek. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. Alfred Duff-Cooper. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. örökbefogadás útján lett francia. 135 New British Broadcasting Station . 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. ugyanakkor a BBC felkért. 137 Victor Serge (1890-1947). s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. kritikus. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. mivel legalább tudatosan az. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. Az októberi forradalom után Moszkvába. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. újságíró.

Nekem úgy tűnik. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. de nem folytatná a támadást. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. hogy Oroszország különbékét akar. Általános a gyanú. Az egyik lehetséges fejlemény. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. Így aztán mi. mint a franciaországi hadjárat idején . ehelyett inkább dél felé. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. mind egy kedvezőbb békealkura. vagy legalábbis azok egy részét. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. ha itt új kormány állna fel. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. [Csupán akkor lenne esélye.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. márpedig a Kominternt eddig mindig. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. meg kell támadnunk Európát. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat.nincs semmi hír. Mindez jórészt azért van így. s ameddig Sztálin hatalmon van. Én mégis azt hiszem. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. mert erkölcsileg viszolyogtató. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló.] -(98)- . Ugyanaz az ócska taktika. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. mindenütt legyőzték a fasiszták. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Nem is annyira azért. Mindez persze.Franciaországból érkeztek. mert folyton újságot olvasok. kiutasításukat követelve.

[A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- .138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. 139 Közkedvelt baloldali lap. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből.S. 140 Aqneurin Bevan. munkáspárti képviselő. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). ha az indiaiak megkapnák a védelmi. III. Állítólag holnap kiderül végre. világháború idején írt. 141 Herbert Morrison. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. 1942. úgy tűnik. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. valahogy kiszimatolták. A leginkább elterjedt változat az volt. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Krishna S. melyeket az 1. K. Shelvankar. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. melyek szintén a Daily 138 Dr.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. 27. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. ez idő tájt brit belügyminiszter. valamennyi hihető. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Egy megrögzött ellenségünk. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta.S. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból.

143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot.Mirrorban jelentek meg . először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Mindenki azt jósolja. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. hogy három hónap se telik bele. Hitler és a Világállam” című írása. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. ezt a vádat utóbb visszavonta. a az krókuszok. szétosztani a muníciót. aki azt Sir Jas. ha két szocialista esik egymásnak. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. vagy ha mégis. miután a Horizonban megjelent „Wells. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. A ember már-már [H. Erről feljegyzést küldtem Dr. hogy a lőszert nem osztották ki előre. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. aligha vettek volna tudomást róla. és további egy órába telt. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. igaz. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. Griggnek143 továbbította. A késlekedés fő oka az volt. Azt hiszem. 144 A vita Orwelltől indult.a konzervatívok nem kis mulatságára. -(100)- . G. ám azt mindig is élvezik. káros hatással volt a brit közvéleményre. Cassandra142 bejelentette. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Tom Jonesnak. és visszatér az újságíráshoz.

és Cripps talán ezért is oly magabiztos.] 1942.. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre.] Akad persze. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást.eggyel sem. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. Rossz jel ugyan. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. aki úgy véli. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból.. az háborúban újságírók így van. remélem. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. Azt hiszem. az indiaiak sem örülnek neki. már csak a közvélemény nyomására is. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.Tokióval. akik nem harcolnak. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. hogy nem mi. IV. 1. a szövetségesek közül . „(. hogy a hadipropaganda. s úgy látom. az igaz -(101)- . Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. [Akárhogy is. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben.ha jól tudom . s megkért.nem eszi” ajánlatától. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit.) Minden harcolnak. „eszi . így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. a katonák mocskolódnak. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. az üvöltés.

hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. Azt hiszem. Jó jelnek veszi mindenki. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy mi a tét ebben a játszmában. nem egészen öt évvel azután. amikor kiderült. messze elkerülik a lövészárkokat. egyébként semmi ok a bizakodásra.] Lehetetlen megállapítani. harcias britellenes indiai nacionalista. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945.hazafiak pedig. IV. 145 Hódolat Katalóniának. itt vagyok a BBC-ben. az esetben. o. hogy sokan szentként tisztelik. 1942. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. Gandhi készakarva keveri a bajt. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. minthogy hiába remélte. hogy a hír nem igaz. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. 1999. Ha majd eljön egy újabb háború.] Nem tudom. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. 3. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. 94-96. Cartaphilus. Ellenfelei úgy tartják.”145 S lám. s annyi igaz is. ha a németek megtámadnák. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. hogy e sorokat leírtam. Ford. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. Arra biztatta az indiaiakat. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. augusztus 19-én.: Betlen János és Tóth László. -(102)- . majd üdvözlő táviratot. és sikertelenül vezette a britek ellen. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. Mármár vigasztaló a gondolat.

eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Megjegyeztem. [Már csak mennyiben az a kérdés. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. George. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. indiai államférfi. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. hogy azt higgye. 148 Krishna Menon (1897-1974). aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. Legnagyobb ámulatomra. így szólt: . és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. folyvást arról lármáznak. író. kiváltképp a kommunisták között. ügyvéd. igehirdető és propagandista. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Mondtam is A. Egyszerűen elképesztő. nemigen tudja azt elképzelni. aki ez idő szerint Angliában élt.-nak. újságíró. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961).vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. -(103)- . mindezzel Anand is egyetértett. mire A. a fájdalommentes mártíromsághoz. hogy nem számít a függetlenségre. s elég balga ahhoz. s hogy voltaképp nem is akarja. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Még mindig azzal áltatják magukat.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

no meg azért is. -(107)- . mert ha megengednék maguknak. hogy mindenki hazudik. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. 1942. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hogy „persze. hisz 153 1942. 19. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mondja.] Mind több szó esik egy európai invázióról. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. ha mindkét fél megerősíti. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Most már csakugyan azt kell hinnem. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. IV. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. mintsem hadászati jelentőségű volt. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. Fyvel meséli. tiltakozott. Útban visszafelé több gép megsérült. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. tényleg készül valami. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. felszínes Amerika-ellenességre is. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb.áll a nálunk dívó. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. mintha mi sem volna természetesebb. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hogy 1940 táján. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. Persze. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. Eileen Blair. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. s igen meglepődött. mire Pritt közölte velük. A hatás inkább lélektani. mikor ez ellen E. az író nővére. [E. Ekként még az sem okvetlen igaz. egy indiainak ezt kell mondania. Tokiót bombázzák. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték.

az a két józan és gyakorlatias lépés. mely javíthatna helyzetünkön . hogy különbékét kössenek. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez.aligha kockáztatnák meg. másrészt. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. ahol internálták őket. amiért derekasan küzdöttünk. valamint Spanyolország megszállása -. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. lásd Amerikát. hiszen e tranzakciót korábban leállították.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. Mégis meglep. 25. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. hogy a hála politikai fogalom. IV. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel.] Ami pedig a második feltevést illeti. 1942. akkor nincs többé indok. hogy ekkora bakot lőjenek. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. sokan úgy beszélnek. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. Csak kevesen érik fel ésszel. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. Ugyanakkor. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. -(108)- . akkor ez valami új fejlemény. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. [Ha ez így van.

Indiában. hogy támogassák. teljesen alaptalan.Amit tudni lehet: 1. Bósz Japán területen van. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. ahol 1943. de elhárították. mire ez a nagy felhajtás. ám azért ez sem lehetetlen. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. majd onnan dekódolva sugározták. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. kormány bejelentette. -(109)- . hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. hogy úgy tüntessék fel. mindenesetre arra vall. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. Németországban viszont. hogy a vichyi körök is úgy vélik. Afganisztánon át. Általános a vélekedés Japánba szökött át. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. A vichyi közlemény. mintha Berlinben volna. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. február 8-ig tartózkodott. hogy ha az oroszok átengedték. felségterületen tartózkodik. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. 4. megsúgták-e ezt nekünk is. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. 6. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. mint bármely más irányba. 7. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. az máris sokat elárulna arról. 2. A (német) Szabad azonosították a hangját. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. Az olasz rádió bemondta. 5.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából.

A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. mint rendesen. [Semmi hír.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). hogy azután gúnyolódhassanak. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. mikor az mégsem indul meg. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. valószínű. hogy nem hagyjuk őket a pácban. 27.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. 1942. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. avagy bátorítás az oroszoknak. Annál pompásabb alkalom. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. IV. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. melyek mostanában hülyébbek. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Hónapok semmitmondóak alapok. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak.

ha olyanokkal állunk szóba. csillagászati árak fejében. Mindenki becstelen. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. hol elzárva. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. pusztán a politikai célszerűség alapján. ahogy a részvétet adagolják . az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. [A legtöbb balos. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. ha pedig ez mégsem történik meg. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti.” Az ember azt hinné. mindenki egyforma. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán.hol megnyitva. Bátran lehet hazudozni. kiváltképp azok. akikkel nem értünk egyet. Ha szót váltok valakivel. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. és mitse törődik azokkal. mi több. A legmegdöbbentőbb mégis az. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. ha tényleg senki nem veszi be őket. még akkor sem. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. Ugyanígy -(111)- . akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. és csak a saját érdekeit nézi. de az igazat megvallva. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. akiknek határozott véleményük van. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. s a szellemi tisztesség. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. Mindenki folyvást ítélkezik. Cukrot már alig lehet kapni. hogy becsapták. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. váltig az a benyomásom. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. Ez leginkább akkor tűnik fel. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. akár egy csapot -. a hallgató is könnyen ráébred. Fuldoklunk a mocsokban. vagy az írását olvasom. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát.

de megszámolva a képviselőket kiderült. hogy megtöltsék az üléstermet. hogy ez valaha mind plüss volt. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák .155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei.még így is elegen. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat.] Avagy tényleg nem akad senki. szitkozódnak.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. 1942. -(112)- . hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. Cripps beszédét leszámítva. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. hogy csak mintegy 250-en voltak . Tegnap elmentem az alsóházba.esküdni mernék. 29.viselkedtek azok. mindegyre az jutott eszembe. alighanem nagyon is sokan vannak. hanem arra. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. akik 1941. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. Most a felsőházban gyűlnek össze. csak épp nem hallani a hangjukat. elég gyengécske műsor volt. IV. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. hogy telt ház van. miközben a képviselők felsorakoznak.

alighanem a külügyminisztériumból -. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. Annál inkább elkedvetlenedtem. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. hogy 1941. hogy részben tényleg így történt. A dolognak végül is az lett az eredménye. egyikük igazi keménykalapot viselt. 157 Az a hír járta. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. hogy Szingapúr veszélyben forog. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. mint a szíriaiakat157. mint egy újabb imperialista hódításról. mi készül”.] Mihelyt kiderült. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. nyomban megírtam. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. Amennyire megítélhetem. 6. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. V. 1643-ban -(113)- . még az is lehet.1942. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. [Sok a találgatás. mikor néhány hete megjött az utasítás . A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt.

Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. 159 Frank Owen (1905-1979). V.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések.000 ember. 160 Frederic Warburg. hogy úgy látják. elérik céljaikat. olyan elképesztően nagy számokkal. de nem hinném. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. hogy ő lett volna. kinek higgyen. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). arra következtetek. 1648-ban csatában esett el.] 1942. Mindenesetre abból. hogy az ember nem tudja. Szerintem ez kacsa. -(114)- . Ez volt az első olyan tengeri csata. egy rombolót. újságíró. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. rádiós személyiség. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. W. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. 74 repülőgépet és 543 embert. egy romboló. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. több mint 80 repülőgép és legalább 1. 8. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül.Frank Owenre159 tippelnek. író. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója.-a között zajlott. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális.

ez volt az első alkalom. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. mint a „minden követ megmozgat”. Felteszem. 30. hogy ő volt. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés.1942. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. mi több. és „reszkettek az előszobában”. Kérdésemre. 18. ám én fenntartom. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. A falakon régi metszetek. Szerdán találkoztam Cripps-szel. már azt is tudják. V. 1942. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. az „előszobai reszketés”.] 1942. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. 15. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. V. és készséggel válaszolt kérdéseimre. a japán kormány úgy döntött. hogy ő írta volna e cikket. századi életrajzokban olvashatunk arról. akit igen jól ismert. s mégis. a székeken és a hamutálakon címeres koronák.] Cripps biztos benne. csak az tudja igazán. mint gondoltam volna. „sötét alaknak” -(115)indul a német . ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. hogy Bósz német területen van. Bár az orra kissé túl borvirágos. V. hogy mi a véleménye Bószról. hogy érdemben beszélhettem vele. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy mennyire igaz ma is.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Wintringham ugyan tagadja. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. hogy az emberek pártfogójukra vártak. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. aki közel jut a politikához. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. 11. hogy találkozzék vele. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte.

Ha igaz. 1942. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. Bármit megtenne. 22. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. Nyilván az jönne ki belőle. hasznos lehet számára. akár orosz. hogy Londonban van. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Megjegyzésemre. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. Molotov állítólag Londonban van. akár német forrásból származnak is. V. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. amit mond. Állítólag Molotov nemcsak. világrengető eseményben hisz. V. 21. és folyvást valami küszöbönálló. aki felváltva túlzón optimista. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. vagy sötéten borúlátó. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. hogy miről is írjak. Cripps csupán annyit mondott. V.162 A hír persze Warburgtól származik. mivel sehol nem történik semmi. úgy ez váratlan ajándék. Cripps vitatta ezt.nevezte. 19. Bár így lenne. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. 1942. és kizárólag a saját karriere érdekli. Jól jönne most egy hét szabadság. összevetve egymással őket. ami még csak ezután fog felpuffadni. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. május 26-án írták alá. -(116)- . csak az orosz fronton. Képtelenség! 1942. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. amiről úgy véli. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról.

hogy mindez önökre nem vonatkozik. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. idősebb japán férfit. még a rádióban is beolvasták. 30. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. 27. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. V. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). tegyenek arról. 1942. ami nem más. mint a rábízott legénység kiképzése. erősen sárgás bőrű. .Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy ma senki sem teheti meg. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. se pedig beosztottaikra. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. gondoskodni fogok arról. akinek olyan az arca. mi több. de a legfontosabb tanulság mégis az. V. amivel nap mint nap elárasztanak. akár egy -(117)- .” Ezt lehozták a lapokban. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. 1942. hétfő. hogy tényleges dolgával foglakozna. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre.végeztek. de kérem.

Állítólag csak azért. jobboldali újságíró. hogy a rendőr azért kíséri-e. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. s egyben összegyűjteni. Warburg. és úgy véli.165 163 J. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. az Astor család. akik képesek a háborúnak egyfajta új. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. ebből következik Churchill-(118)- . ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. valós alapja van a dolognak. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Garvin. elvész. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. minden. tudatosan venne részt ilyesmiben. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. s az Observer átalakítása is része e manővernek. Azt mondja. Alighanem a követség munkatársa. Az egész képtelen manővernek tűnik. a lap tulajdonosával. s most csupán azzal van elfoglalva. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. vagy inkább. aki ellenezte. L. Épp csak azt nem tudni. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. Úgy véli. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. forradalmi értelmet is adni. mára elfeledte az egészet. mintha ő lenne a csali. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. hogy megvédje a felheccelt tömegtől.béketűrően szenvedő majomé. annak oroszbarátsága miatt. Természetesen oroszellenesek. főleg Lady Astor. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. rendkívül intelligens a maga módján. ami számára értékes.

-(119)- . gyötört. Azt is hozzátette. hogy sült halat vett. a francia haditengerészet főparancsnoka. szerinte még az sem kizárt. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. mely újabban „a királynál is királypártibb”. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Darlan167 admirális érdemeit. Már fáj minden tagunk. És fogtad őt. mint ismert antifasisztát. hanem a szakszervezet hetilapját. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. 166 Desmond Hawkins.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. szabadúszó újságíró. mivel azt hittem. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. „ha tudna járni”. Megzaklatott. A háború sötét Poklába vont. a kéz. s a lélek jajgat és sikolt. a láb. amikor csakugyan arra készültek. A szív. Volt egy időszak. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. ellenességük is. a Labour’s Northern Voice-ot is. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. Ezzel egyetértek. már ami a szovjet szövetséget illeti. a kedves. gyönge lányt. 167 Francois Darlan tengernagy. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz.

Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. tennen magad Csak őt imádtad. szelíd ma is. ki szép. ember. őt. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. VI. lebzselnek a parkokban. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. alig látni egyenruhát. hazád. oldja. 6. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. Eisenhower 1942. Mert azt kívánta durva háborúd. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. ember. (.. ocsmány zűrzavar Királya . június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. nézegetik a galagonyabokrokat. ím a sárba húztad őt. Úgy látszik. Ne tiltakozz. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon.nézd. magad Kezével jobban vérzed. kinek haját A szél bogozza. teljesen békés.. azt. tolják a babakocsit. Feltűnően kevés az autó is. 1942.) Állítólag itt járt. Hogy meg ne illethesse más. hogy milyen normális minden.A rózsaarcút. Különben furcsa. hogy tárgyaljon a szerződésről. aki A kedvesed. benzint még feketén is nehéz szerezni. Még mindig Molotovról szól a fáma. szennyezed. Ó.169 1942. Nagy a forróság. Nincs rohanás. majd hazatért. Csak itt-ott látni egyet. Ennyi. 4. Az újságok még a nevét sem említik. VI.

a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. Akárhogy is. és többnyire az a verzió az igaz. újabb front csupán 1942. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. VI. most egyszerre visszariadt tőle. 171 Kingsley Martin. Úgy tűnik.Hová utazol? .mindezt épp ő mondja. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. akik a vonaton találkoznak: . [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”.Berlinbe. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. hogy már döntés született az invázióról. 1942. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. Kingsley Martin171. biztosra veszem. Hazugságok hálójában élünk. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. aki a háború kezdete óta mindent megtett. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. Azt mondja. miután egy éve maga is azt követeli. baloldali újságíró. A BBC megbízhatatlannak tartotta. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni.lehetőségéről. és így tovább . Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. november 8-án nyílt. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. -(121)- . 7. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. az is csak Észak-Afrikában. hogy nyissák meg.

Mikor azt mondtam erre. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Úgy tűnt.Hazug alak. micsoda lényegi különbség. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. például azt. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. hitvány gazember. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). mintha nem is érzékelné. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. 173 William Empson: költő. David Owen: Cripps titkára. Jack Common: író. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. -(122)- . úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. mintha nem értené a megjegyzésem. akinek nem értettem a nevét. Jack Common. A szokásos hiábavaló szócséplés.174 172 1942. június 2-án. akik úgy képzelik. a háború októberre véget ér. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. Norman Cameron. úgy tűnt. hogy vannak befolyásos emberek. valójában Lipcsébe tartasz. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. ha Berlint mondasz. Guy Burgess: a BBC producere. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. azt hiszed. kritikus. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. Norman Cameron: költő. akiről utóbb kiderült. én azt hiszem majd. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. miközben te. David Owen. mivel a németek addigra kifulladnak. Rajtam kívül ott volt még Empson. hogy kém. Azt mondta. és láthatóan mindenre odafigyelt. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. ha egyszer a háborút megnyertük. Orwell barátja. a másik kommunista. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat).

[Az ilyen emberek azt feltételezik. Emellett. szükségképp beszűkül a látóköre. [A német adó bejelentette. és eközben oly élénken csivitelnek. VI. mint egy pondró perspektívája. de az az érzésem. Népes rajokban egyszerre érkeznek. 11. akit nem ismertem. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. Cripps tartását valami belülről kikezdte. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. és a férfi. Himmler helyettese. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. és képtelen belátni. VI. 10. s 2. 1942.[David Owen. várva. s az a legfontosabb. mindenki azt szeretné. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. leülnek a portánál. hogy ki-ki megkapja partvisát. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. 1942. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. hogy egy ponton túl. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. a hatalom vagy a hízelkedés.000 lakosából alig maradt -(123)- . szintén egyetértett Cripps-szel. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. akár a verebek. Nem a pénz. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). 1942.] Láttam. inkább talán a felelősségtudat. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. majd június 4-én belehalt sebeibe. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője.

A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. -(124)- . hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A helység összes épületét lerombolták.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. a nőket gyűjtőtáborba szállították. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés.] néhány túlélő. minden férfit agyonlőttek . A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. ahogyan a BBC közreadta. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. s a nevét megváltoztatták. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Ezáltal bebizonyosodott. Megőriztem a jelentés egy példányát. A falut földig lerombolták. a község nevét eltörölték. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. JÚNIUS 6. a nőket koncentrációs táborba küldték. a férfi lakosságot agyonlőtték. miként az is. úgy. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942.

aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. Sokkal inkább az izgat. amerikai atrocitások Nicaraguában. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. akik nincsenek közvetlenül érintve. brit atrocitások Indiában. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. hogy mások. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. Ezt a BBC 1942. japán atrocitások Kínában176]. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. február 26-án közvetítette. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. sőt rögzítették gramofonon is. Talán nem telik bele sok idő. s a lemezek mind fennmaradnak. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani.Valójában nem lep meg e gaztett. -(125)- . még az sem. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. török atrocitások. mi több. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. bolsevik atrocitások.

amikor hasonló félelmek miatt. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. (A fordító jegyzete. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. amely nem csupán kegyetlen. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.) 179 A túlzott félelmek miatt.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. hanem ostoba lépés is volt. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. -(126)- . (A fordító jegyzete.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. 1920-21-ben. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.

amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). 1937től a Tribune főszerkesztője. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. ejtőernyővel dobták le őket. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. 06. azt nem hagyják szó nélkül. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. író. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). 12. -(127)- . Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. arra juthatunk. 1942. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. Híven tükrözik szocialista nézeteit. Nyilvánvaló. hogy a németek még csak nem is sejtették. VI. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. baloldali újságíró. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa.1941(és később) Japán atrocitások 1942. hordozható adóvevőjük volt. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. januári indulástól. hogy Molotov itt van Londonban. 13. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára.

: „Most. Ha tétlenek maradunk. Olyan egységet.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. Még egy 1931. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt.és edenjeink sem tehetik meg. november 10. amely épp attól nyeri valódi erejét. a mi vitáink és kétségeink táplálják.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. 1942. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. mint bátran előretörni. november 3. A munkásmozgalom döntés előtt áll. Haladni ma nem más. február 24. ami mozgalmunk éltető eszménye. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. Történelmi válaszúthoz érkezett. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941.” 1942. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. azok keresik ezt. Szocializmust akarunk. amely leteríti az ellenséget. június 21. Nem akarunk társadalmi konfliktust. egész létét ennek köszönheti. nem hagyhatom el a főhadiszállást. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. itt van köztünk nap mint nap.” 1942. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. február 28. A mi gyengénk az ő erősségük. hisz régóta elkezdődött már.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. 1941. azzal a vereséget választjuk. március 15. vagy egy 1935.

hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket.Tribune. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. mekkora fába vágták a fejszét azzal. inkább harci riadó. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. június 6.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . Persze éppoly kétséges az is. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . 15. VI. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. hogy a britek. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. s ugyancsak kétséges .tömegekkel találja szembe magát. azon egyszerű okból. 1942. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . amely arra szólítja a nemzetet. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. hogy a haditerv kivihetőe. Akárhogyan is.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. Az persze még majd ezután derül ki. és Moszkva is széles körben terjeszti.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. alatta az író megjegyzéseivel. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. mint a mi vezetőink bennünk. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla.” 1942. vajon tisztában vannak-e azzal.

folytassa csak. -(130)- .) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. ami egy cseppet sem érdekel. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. 19. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok.tartalmazza a napló. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. hogy a téma „nem időszerű”. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. ha ezen információ 1942. azt családjával együtt főbelövik”.és ez nyilván így van a többi osztályon is . „túl korai” stb. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. akárcsak valami apró gazemberséget is.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. hozzátéve. [Elhangzott Prágában. 21. majd lepöckölik. melyek becsúsztak. csehül. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. Nálunk a BBC-nél . A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. Aki az utasításnak eleget tesz. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. Majd azzal állnak elő. június 11-i keltezéssel. VI. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. hanem az az állandó kudarcélmény. Később ismét azt mondják: persze. mondván.00 órakor. és arra kérnek. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. Aki viszont nem így cselekszik. feltéve. s a féltékeny. kezdetben még biztatják. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban.] 1942. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. megfelelő jutalomban részesül. Végül. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják].

s ezért az utolsó pillanatban lefújták. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. az túl értelmes lett. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. mindig jött egy új parancs. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. mert amit elkészített. a Polgárőrséggel is. Európát kivéve. hogy jön egy új parancs. Minden mással ugyanez a helyzet. hogy valójában már senki se tudja. szinte biztosra veheti.mindezt azért nem. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. akinek van rövidhullámú készüléke. mert a tervek folyvást változtak. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. hogy (két évvel azután. és máig sem sikerült tisztázni. nem építettek bunkereket . s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. A szervezeti rendet. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. egy módosítás.] Csak most derült ki. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban.és nincs mögötte semmi elgondolás. és így -(131)- . Bármibe kezd is az ember. hogy voltaképp miért is vagyunk. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. nyomban ránk nehezedik a tudat. majd még egy. nem dolgoztak ki stratégiát. hogy úgyse hallgatja meg senki. Hogy csak egyetlen példát említsek. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. ami fenekestül fölforgatta a terveket. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. mert ha valami már félig kész volt. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze.

hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. 24. Már csak abban lehet bizakodni. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. és a Worcesterből 181 William Joyce. hogy ez többé-kevésbé odaát. VI. VII. 1942. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. melyet 8 hónapos ostrom után. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. A madarakat. 182 Tobruk elestéről van szó. -(132)- . VI. Callow End. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. teljes a fejetlenség. mint Lord Haw-Haw. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. hanem egy másik. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. június 21-én vettek be Rommel csapatai. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. 26. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. kétszer annyi szavazatot szerezve. Ez már csak azért is különös. a németeknél is így van. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. kelet-londoni kiejtésű alak követte. majd őt egy másik. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Semmi sem halad a maga rendes útján. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. mint a konzervatív jelölt. Megütközve hallottam. Ez most nem Joyce181 volt. 1942. 1942. 1. Úgy tűnik.tovább a végtelenségig. Persze biztató. meg vannak elégedve velük.

A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. Nem tudom. hisz senki sincs. hogy bírálóit. Isten tudja. libát és pulykát lehet itt látni. melyet csak megnyerni lehet. szinte magában is elég. hogy az a tény. láthatóan a rosszindulat vezeti. aki Churchill helyébe léphetne. Churchill beszédében második frontra. szárnyast. A kormány helyzetét megkönnyíti. Minden étkezéshez van tejszín. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. -(133)- . Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. VII. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. Régi trükk ez . s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. hogy most újra kezdik. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Időnként furcsa dolgokat is látni.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. 1940-45 között független parlamenti képviselő. meddig folytatható még ez a cirkusz. 1937-40 között hadügyminiszter. majd három évvel később ugyanő menesztette. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Churchill már nem vette be a kormányába. 183 Leslie Hore-Belisha. mi lesz. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. 3.] 1942. mint Hore-Belishát183. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. de már biztosan nem tart sokáig. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken.

10. és Gloucester csupán a bábja lenne. Például már egy ideje azt mondogatják. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. Phillips185 karalábéföldjét. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. VII. vajon a felesége is vele volt-e. Az is szembetűnő. hogy folyvást olyasmit csinálnak. persze csak az alkalmas minőségűt. -(134)- . stb. A legkézenfekvőbb magyarázat. 1942. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. VII. 1942. Holott ez itt komlótermő vidék volna. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. mikor még tartott a „blitz” London ellen. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. fehér pólós férfiakat. s a gazdákat külön kérték. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. Mindig is Churchill ellenfele volt. Nem tudni.Érdekes. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. 4.

tudják. máskor tengerészeket. [Ezek a fiúk meg. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. egy önkéntes szervezethez tartoznak. A lányok mind elszökdöstek a faluból.Tudja. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. hogy tényleg pénzelik. Nyilván hálásak neki. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. s még az sem kizárt. Ám az.] Mr.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. mindig örülünk nekik. ugye. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. Phillips így magyarázta: . mert nincs mozi. Bárhol indul ez a szélhámos. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. csupán azért. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . Persze.. hogy jelöltesse magát. -(135)- . aki a Reveille szerkesztője. de nem sok hasznát látjuk. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. s az azt követő iszogatást a kocsmában. ahol egyben kiképzés is folyt.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. mint államilag szervezett sztrájktörés. Hipwell ellenében. azt hagyják. Mint kiderült. megcsinálják. voltaképp nem egyéb. amihez nincs. s hogy milyen áldásos.inkább egy radarkutató központ. Néha tartalékosokat küldenek. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt.hallatszott mindenünnen. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva.

csak a helyiek tudják a járást. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. gondoltam. [Ha némelyik zárva is tart. a hátsó ajtón át. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. Mert úgy tartom.” Szóval. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. később elnöke. hogy az ebédet lenyomasd vele. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat.kocsmák. ha mindennap kapsz egy korsóval. -(136)- . cimbora. pláne a mai hitvány koszt mellett.Én aztán nem hagyom.] 1942. Ha fogytán a sör. a régi Delhi egy jellemző darabja. 22. másnap hárommal. annak kell ám a sör. „Sajnálom. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. próbálom beosztani valahogy. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. fiúk. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. amint a belső helyiségben iszogatnak. szorosan együttműködve Gandhival. ha valaki kinn dógozik a fődeken. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. Mondom: „Idehallgassál. ha bezárok pár napra. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. ugye. VII. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. Sokszor.

nem is csak azért értelmetlen. és tovább ordít: . hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. Amikor kérdőre vonom a fiút.s egy jóízűt káromkodik hozzá.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja.Ez annyit tesz. Amint látom. ha az ember lemegy a bazárba. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. mint Hitler! . és hallom. Különben is: kit érdekel. baromságokon piszmogva. holnap ellenkezőjét. A legtöbb műsor. VII. ha nincs túl nagy hőség.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. ne hőkölj. és hallgatja. Újabban ritkán írok e naplóba. Azzal megint elfordul. Egy másik rikkancs. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . ezzel küszködik mindenki. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. s amit csinálok. mert a háború eleve az. azt mondja: . az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. Még mesélek majd. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . amit elkészítünk és a -(137)- . miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak.” [„Igen mulatságos az is. 23. épp az Mondanom sem kell.Hékás. ha érdekel. teszek-veszek értelmetlenül. mit ordibálnak a rikkancsok. Úgy látszik. pusztán az öncélú. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. Szörnyű ez a frusztrált állapot. nem vagy te Sarkar! Csak előre. A minap beülök egy tongába.Képtelenség eligazodni rajta.”] 1942. Ma támogatja a brit kormányt.

még nem vettem bele a naplóba. -(138)- . különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. kérte az alkirályt. mintha dolgoznának. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. Ki tudja. hogy nem. ha hallgatná is valaki. hogy kevesebb kenyér fogyjon. talán Kínát kellene megcéloznunk. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. Gondolom. hogy bármi visszhangja lenne. azt hiszem. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. miután Indiába érkezett. amit még David Owen189 mesélt. Erről jut eszembe egy történet. tényleg elengedték). és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. utóvégre Kínában köt ki.De honnan kommunisták? tudhatnánk. elszáll az űrbe anélkül. főként a minisztériumokban. Cripps. és fontoskodva úgy tesznek. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket.BBC-ben leadunk. nagyon magasröptű lett. S ez így van minden hivatalban. s azt hiszem. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. és azt kérdezte: . de később inába szállt a bátorsága. Viszont Hsziao Csiennek. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. a kínai diáknak. akik ennyit se csinálnak. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. és biztosra vettem. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. csak ülnek a kis kuckójukban. Ehhez jönnek még a többiek. igen tetszett.

csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni.és hogy az feléljük. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. Meséli. 27. Megvonta a vállát. mintha jelezni akarná. Tudod. ugyanakkor nem gonosz. VII. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. de a másik. Mondja. Nem volt ez más. mint egy gesztikulál) -. mely hadianyagot szállított. [Azt gyanítja. az egyiptomi. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. hogy is mondjam (közben mint egy szita. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. VII.Ma reggel is olyan. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. . a cenzor szót kivág belőle.izé. hogy a két hajóraj közül. Mind frissek és fiatalok. 1942. 27.kérdeztem. Hála Mussolininek. és milyen durva volt az arcuk. az egyik máltai bemondóval beszéltem. ami egészen .] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . minden második lényeget még így kaptam egy levelet. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. amely élelmiszerrel volt megrakna. melyet nemrég Máltába indítottak. ugyan megérkezett. Sultanával. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. De azért a is ki tudom venni belőle. az angol. és nagyon rossz a helyzet odahaza. Az arcuk durva és mogorva volt. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Érdekes. nem ért célba. -(139)- . mint a kicsattanó fizikai egészség. 1942. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal.

190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. 1942. 1940-ben visszavonult. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. mint én.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. hiszen itt még csak szó sem esett róla. és úgy kalkuláltak. mindenesetre azok. Alighanem csak találgatnak. Kémeim jelentették. VII. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. kivéve a News-Chronicle-t. Gondolom. amelyeket elolvastam. azt makacsul tagadják. Ha mégis kiderülne. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. Douglas S.[A német adók arról számoltak be. -(140)- . hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. hogy igaz. 28. aki . augusztus 12-én Moszkvában. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. hogy tartsák a szájukat. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. ami.A kormány utasította őket. de ez nem túl valószínű. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. igen nyomasztja. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). hogy Vorosilov190 Londonban van. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. Brownrigg altábornagy (18861946). 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. látszott rajta.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. 191 Sir W. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. amely a második front ellen foglalt állást.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett.

Úgy látom. egy év múlva. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. A rakéták nem voltak túl pontosak. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. hogy benne vannak a pácban mondtam. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. -(141)- . mihelyt szorult helyzetbe került. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Ez volt az első eset. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Emlékszem. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. vagyis 1933 és 1941 között. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. Visszatekintve látom. rakétaágyúkkal szerelték fel. de már jó tempóban haladunk efelé.Meglásd. Helybenhagyta. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. politikailag és katonailag egyaránt. megváltozott a véleményed az oroszokról most. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. amikor Oroszország még erősnek tűnt.

VIII. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . mint bármely más. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. -(142)- . hogy nem lesz semmiféle második front. 1942. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. hogy vegyen neki még egy jércét. [És könnyen lehet. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. Ha a számok igazak. D. azt is meséli. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. megerősítette ezt.1942. K. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. Mindenesetre. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba.ellenkezőleg: úgy érzem. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. Mondja azt is.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. akivel együtt szerepelt az adásban. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. A. A. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. A. Azt is hozzátette. szerint Churchill Moszkvában194 van. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. D. 3. Szemernyi bűntudatom sincs. 1. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. hogy elhitesse az ellenkezőjét. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. Ardaschirt. ha terveznék is a megnyitását. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. VIII. majd Teheránon keresztül utazott tovább. éppen D.

Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. hanem elrejtőznek. de zárt körben már szó volt róla.deszantosok. mit fog utána csinálni. már azt is tudja. razziát tartott a Kongresszus központjában. A kormányban általános a megdöbbenés. -(143)- . 1942. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. 5. [Ahogy már lenni szokott. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. nem bocsátkoznak harcba. Persze. a University of London filozófiaprofesszora. de végül 1942. hogy helyreállítsa a rendet.] D. VIII. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. erről nyilvánosan még nem beszélhet. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. VIII. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. 196 John Macmurray (1891-1976). november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. nyilván azért. A. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. már ami Cripps politikai terveit illeti. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. Nyilván parancsuk van rá. hogy Churchill Moszkvában van. 4. 1942. Bár hallottam olyat is. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított.

világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. ez valahogy összefügghet azzal. a szokásos stílusban. 1942.hangulatot keltett Amerikában. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. 7. s az 1. mint annak idején Kitchenerét197. Azt mondja. [Persze az is lehet. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. ahogy jelentették. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. Mindenki egyetért velem. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. valamennyien tisztában vagyunk azzal. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. ha belegondolunk. ha csak annyit akarna mondani. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. hogy megmagyarázza az oroszoknak. Nem tudom. de az az érzésem. amiket állítólag a japánokkal forralt. miért.] Az egy Warburgot kivéve. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. . miként vonultak vissza az oroszok. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt.Miért menne Churchill Moszkvába. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. lehetetlen. hogy Churchill nincs is Moszkvában. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. VIII. Nemzeti hősként tisztelték.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. és talán Oroszországban és Kínában is. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. -(144)- . hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban.

és kap egy másikat. mindössze 18]. 1942. -(145)- . az ember egyszerűen eldobja. Az ára nem 50 shilling.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. 2.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. ahogy korábban hittem. melyet azért kényszerültek gyártani.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. Amery200 rémes beszédet mondott. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. VIII. 200 Leo Amery. elég halk. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. Lelki szemeimmel látom. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. VIII. A legviccesebb az egészben. 1942. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. Nem rúg. Mondanom sem kell. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. azzal nagyot lépnénk előre. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. indiai iszlám nacionalista vezető. India nagy részében zavargások vannak. hogy ezt az összes brit rádió átvette. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást .sajnos csak kevés sikerrel. hogy ezt megtegye. és számos letartóztatás. Nehru. 10. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. Ha valami komoly baja van. konzervatív képviselő. s csak annyit kellett tennem. több haláleset volt. 9. Gandhi. és aránylag pontos. nem ráz. az indiai is. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. Azad199 és még sokan mások börtönben.

[Ma délután. stb. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. 12. és kezd a helyzet olybá tűnni. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt.. „Tudjuk. A zavargások jelentéktelenek. urai vagyunk a helyzetnek. 1942. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. aki India felosztását követelte. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával.. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. amikor ilyesmit hall vagy olvas. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. nem is történt annyi halálasét. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. szigorúan bizalmasan. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. és azon töri a fejét. VIII. [Még 201 Bokhari. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart..] Furcsa. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult.. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. hogy az ifjúság: bolondság. -(146)- . Sok indiai. mindenki együtt érez velük. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik.keseredve. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. mint egy katonai vereség. egészen belesápad és igen furcsa képet vág.

VIII. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. majd ezeket írja: „.ott tartok. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. -(147)- . 14. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. és mint ilyen.. hogy tényleg el is kezdem. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt.újjáépítést. VIII. 18. nem szalonképes. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. de egyáltalán nem biztos. már amennyire azt innen tudni lehet. 1942.. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. Isten óvjon attól. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. Még az is lehet. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. Horrabin beszélt ma a rádióban. kénytelen leszek egy másik. ezúttal is úgy konferáltuk be. ugyanolyan feltételekkel. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból.] 1942. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. éspedig. Ha nem javul a helyzet. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. mivel épp börtönben ül. orosz születésű belga. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. és mint mindig. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. amit nagyon nem szeretnék. akiknek már többször is írtam. mint korábban.

bár nehéz elhinni. a támadás még az este is folyt. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. 1942. VIII. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. és legalább 2. még a háború előtt]. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. mindent megteszek. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. és úgy véli. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. legalábbis rövid távon. a légierő 70 gépet veszített. az egész akció teljes kudarc. és 34 hajó elsüllyedt.000 elesett vagy fogságba került. Ez most vagy az invázió első lépése. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. zömmel kanadai katona vett részt. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. -(148)- .” 1942. amit egyébként a mieink nem terveztek. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. A rádió figyelmeztette a franciákat. VIII.fogni [talán emlékszel. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. hogy Angliába meneküljek.000.000-ren estek fogságba. 19. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. vagy csak az első lépés főpróbája. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en.000 ember vett részt a támadásban. 22. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult.” Mindez érthetően: „Félek. A németek 297 halottat. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. A támadásban több mint 6. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Minden ötödik meghalt. ezek közül 2.

A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. hogy nem szivároghatott ki információ. hogy takarékoskodjanak erőikkel. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. Alig 20-30 tank ért partot. nyomban kiadták a felszállási parancsot. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. Churchill későbbi könyvében fenntartja. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. Egy hajót elsüllyesztettek. többségük ki sem jutott a partra. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. -(149)- . hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. Mihelyt megkezdődött a támadás. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. csatasorba fejlődtek. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. de úgy tűnik.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. s mind ott is maradt. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. A védelem igen erős volt. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. A többiek nem jutottak messzire. Amikor minden hajó odaért. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. 205 Gyanították. és úgy lőtték a partot. és roppant betonfedezékek takarták őket. Mindenki azt feltételezi. szándékosan megtévesztők voltak. Azok az újságfotók.

] 1942. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. valójában miért is mondta ezt. Bósz Penangban van. C. A német rádió feltételezi. a szüleit ismerve. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . 1942. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. Az itteni indiaiak között az a hír járja. még így is komoly teljesítmény. Íme. Ismét engedélyezték a Daily Workert. [Szeptember 7én jelenik meg újra. VIII.Phenacetin. Más jelek viszont azt valószínűsítik. 25. VIII. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. de nekem mégis az az érzésem. sosem tudhatni. Bósz helyett. 27.] Nem tehetek róla. 1942. hogy S. ugyanazon a napon.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. fejfájás. VIII. hogy Nehrut. háborús idegbántalmak. 28. [Persze. B. -(150)- .

állítólag most szökött meg. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . És ajkán ott az elfojtott röhej. és ezért lehetetlen bármilyen. álmatlanság. így aztán még az is lehet. hogy ez a szervezet már megszűnt).. Szíriában komoly lehet a baj. a szírekkel nem kötnek szerződést. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak.stb. idegzsába. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. de a milánói katedrálisban. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. hogy . s ezért a mi kis bábunkra.mindenki alig állta meg. Orwell 1942. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. 7. 206 Hardy darabjában. IX.fogfájás. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. Míg áldja azt. reuma és kedélybetegség ellen. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. 1942. nem Rómában. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . az irakihoz hasonló megállapodást kötni. hogy Szíria francia mandátum. hol segge elhever. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. stb. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. nem tudom miért. csak az a bökkenő. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. -(151)- . kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. Más szóval. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. De Gaulle hepciáskodása szánalmas..

hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. láthatóan kommunista. [Csupán egyetlen nő. -(152)- . Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. 1942. IX. Hiába. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek.Többnyire arra hivatkoztak. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. hogy a lapot ismét engedélyezzék. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. 15. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. Lásd Münchent 1938-ban. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. az ember könnyen becsapja magát. Churchill beszédeiből úgy tűnik. és csak a papírt pazarolják. körülbelül 50 csoport alakult. havonta egy könyvet adtak ki. mint a harsány követelést. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). 9. A klubnak kisebb csoportjai voltak. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. IX. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. 1942. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. emelt szót a Daily Worker védelmében. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel.

de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. 1942. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. Etonban tanult. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. nem ér el semmi hatást. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. IX. és nem gyengíti meg Németországot. nincs értelme az egésznek. -(153)- . Az is rémes. és ők követték el a legtöbb atrocitást. Úgy véli. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. tudván. Meglepően defetistának tűnt. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk.a régi vágású katonáknak. később a gránátosoknál szolgált. hogy Anglia kezdte! ). költő. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. és sosem veszi a fáradságot. író. mi az igazság. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. ha felhagynánk a bombázással is. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. hogy kiderítse. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. s úgy láttam. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. kemény módszerekkel rendet csináljanak. 21. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. hogy a hagyományos. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. ám egyúttal szeretné.

augusztus 9-i naplóbejegyzést. 22. könnyű pára. kutyák kergetőznek a gyepen. IX.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. 28. Az ima 209 Lásd az 1942. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. Új. szellő se rebben.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. -(154)- . Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. A zenekar nagyszerű volt. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge.ami maga a júdáscsók.jegyeztem meg epésen. IX. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. úgy gyártották le a fegyvereket. hanem milliméterben adták meg. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. amelynek kaliberét nem hüvelykben. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. főként a karmester. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. március 24-i naplóbejegyzést. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. Azt hiszem. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Mire Sitwell: . és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . vagy olasz használatra készült német gyártmány. Így ráadásul még az az előnye is megvan. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz .

mivel senki sem hallgatja őket. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Műsorain sokat dolgozott. később a BBC munkatársa lett. aki most tért haza féléves indiai útjáról. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. de aligha változik bármi. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. a karmesterpálca a magasba lendül. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában.” -(155)- . és mindenki készen áll. Mindig is hálás voltam neki. Ha a japánok megtámadják Indiát.”] 1942. hogy nem adja be a derekát. Szerinte híreken és Laurence Brander. mint azt itt bárki is képzelheti. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Hamar ráérzett. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. s azok mindenkor kiválóak voltak. hogy elviseljék. sokat beszélgettünk a problémákról. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Sejtelmem sincs. Ez persze nem érintette hivatástudatát. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. amivel másoknak is segített. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. 5. Jézus Krisztus nevében. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. hogy ki lesz az. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. X. mivel a kormány eltökélte. hogy leírni is alig bírom. író. egyetemi tanár. Helyzetképe annyira lesújtó. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Hosszan beszéltem Branderrel is. a pap végszavára: „a mi Urunk. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. elszabadul a pokol. hogy rázendítsen az „Ámen”-re.

] 1942. szerint Cripps hamarosan lemond. X. azzal. amiért korábban bebörtönözték. Ezt mondom én is már régóta. és részt vett a diákmozgalomban. és politikailag megbízható volt. éppen fordítva. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. 15. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. hogy a háborús kormány csak porhintés.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték.376 hadifoglyát. Mi az ördög lesz ebből? 1942. Az egyik rejtélyes testület. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. mint ahány britet a németek. Ma. azt állítván. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. Pár hét múlva az egyik munkatársam. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. Kothari kissé kövérkés. -(156)- . Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. [D. Miss Chitale. és bizalmasan elmondta. odajött hozzám. aki az India Házban dolgozott. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. 11. Egy darabka India van most itt Angliában. X. 1942. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. igen értelmes.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. jött hát a parancs. A. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. hogy szabaduljunk meg tőle. hogy Kothari kommunista. Nehéz hindi tolmácsot találni. vagy legalábbis az volt. X. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. 10. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában.

a gázsin pedig szépen megosztoznak. Ezúttal október 20-áról beszélnek. 1942. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. -(157)- . és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. Nem volt túl bántó . Annyi mindenesetre biztos. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. Újabb találgatások a második frontról. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. 1944. de jóval később. 17. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. ami elég valószínűtlen. X. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. hiszen az is keddi napra esik. 211 Az El Alamein ellen 1942. s ezért Kothari a titkos famulusa. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. de írni már nem tud úgy. XI. 15. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában.egy zsidó mesélte.is Kothari írja. június 6-án. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. 1942. Ahol csak indiaiak feltűnnek. de még így is volt némi antiszemita éle. Jatha ugyan jól olvas hindiül. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet.

Amerika még nem szállt harcba.. hiúság. május végén. A második világháború könyvtárnyi napló. izgalmas meglepetés. Nos. meggyőző eredetiséggel. az élményidézés hitele. * E nagy múltú.Légitámadás .alulnézetből. kitapintható ok. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.. arra nem túl nehéz a válasz. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. hazai olvasók számára. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. George Orwell magyarul csak most. Hogy miért. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. nem túl gyakori konstelláció. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. vajon ez esetben mi a legfőbb. mint egy nem várt vészhelyzet. de az egész világ jövendő sorsára. máig élő hagyománynak.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. Kérdés. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet.. önismereti gyakorlat. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. aligha más. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. önigazolás. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.. Mi tagadás.

a kortársak közül még senki se tudta. vélnénk. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. Azt. sőt éveken át. hogy nincs más választás. Érezni szinte minden során. Légitámadás .. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . csupa keserű csalódás éri mégis. mely azóta szállóigévé vált.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. csak vért. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. kiváltképp az első hetekben. -(159)- . hogy behívják. küszködést és könnyet.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át.. a „tények megszállottja”. Majd szétveti a tettvágy – s lám.” . Ismert és számos kortársa által becsült író. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire.” stb. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. gyilkos csapásaival.akár egyedül is. „Nem ígérhetek mást. verejtéket. hogy meddig bírja. regényterveit feladva. sok mindent megélt. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. „Lesújtóbb” kilátást. („Még mindig semmi hír.alulnézetből. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis..) Friss házasember. Harminchét éves. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon.. hónapokban. kipróbált férfi. aki már nagy fél tucat könyvet publikált..őt. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . állástalanul. Vérbeli dokumentátor. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. már képzelni se lehet. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. a végsőkig. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte.

töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. hogy a brit hadvezetés.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. képmutatás.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Ami a hadihelyzetet illeti. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. Halifax. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása.ö. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. (Háborúban persze minden híreket követő. meglepő. megszállás.) Így például kezdettől tisztán látja. abban egész biztos van valami” stb. A napló első felében .) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. Churchill. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. menekülés. (V. és háború utáni ellentmondásos következményeit. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. „Ha valamit makacsul tagadnak. jobb híján a hadipropaganda. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Orwell láthatóan erre törekszik. Csupa bizonytalanság: gyanú. kérdés. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. amint azt Orwell is rendre kiemeli. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. a defetista toryk. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. keserves próbatételét. Oswald Mosley. Mussolinit .

Csupán a háború vége felé látja be .jócskán kerültek ingadozó. Spanyolország. mint ahogy abban sem téved. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. defetista. mint Churchill vagy de Gaulle . az ellenálló mozgalmak. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében.kezeli. mi több. mikor e napló véget ér. sőt fasisztabarát elemek. Olaszországban. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. hogy mindez vágyfantázia. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. ideologikus önámítás volt csupán. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. november közepén. illúzióktól persze ő sem mentes.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Észak-Afrika.legalábbis a háború első két évében .” * 1942. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. olyanok. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . és jól látja azt is. Balítéletektől.

ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . mint Thomas Mann. Evelyn Waugh. Herbert Readtől és másoktól. Faludy és Márai. Cyrill Conollytól. Halifax. Dönitz. Rauschning. Sztálin. Emiatt van. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Gandhi. Rokoszovszkij. Malinovszkij. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Zsukov stb. újságírók. Hemingway.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Politikai pártnak nem tagja . főként egy háborús szükséghelyzetben. Hoare. Ironside. kiadók és politikusok népes táborával. és nemcsak friss hírekhez. Virginia Wolf. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Lássuk tehát. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Patton.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Koestler.sokkal inkább mindaz. Beneš. Byrnes. Victor Gollancztól. Eisenhower. Schellenberg. Guderian. Horthy. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Paulus. Rommel. Goebbels. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. ismeretségi körét. Churchill. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Ciano. Eden. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Hull. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Montgomery. tisztes jövedelme van. avagy az olyan írók háborús jegyzetei.). mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Pownell. Djilas. Chamberlain. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . de Gaulle. fegyverek diktálta világára. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma.

a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. Nyilván ezért is ilyen sokszínű .” ) Kint és benn. whisky.csalódnia kell. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . hogy miközben parlamenti vitákra. mert nincs mivel etetni őket. folyvást figyelne. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. hogy tyúkólat fabrikáljon. és mi magunk is tudjuk. Coventry és Lidice. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). vagy éppen felkeresni falusi házát. írógép. hol a hiánycikkeket . mint a bombázások. cukor. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. keresne a helyét.benzin. kifülelt kocsmai párbeszéd.ha tetszik: elegyes .. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . mint a Komintern megszűnése. . és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában.míg pár sorral odébb arról. karóra stb.ez a napló.az általános pusztulás elől.” Színielőadás. ha -(163)- .jól jellemzi. Az öldöklő káosz kellős közepén. és nem baj. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.akár egy „virtuális óvóhelyre” . nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”.. csak még rosszabb lenne. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. s a főnökeivel. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. Sűrűn váltogatott pozícióját . India és Palesztina sorsa. Hol arról tudósít.és naplóírói nézőpontját! . a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. ha hallgatná is valaki. Nincsenek esztétikai skrupulusai. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.lajstromozza hosszan.

a háború kellős közepén..) Mindenesetre . töredékesen. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. avagy az író netán még folytatta azt.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. Ugyanilyen érdekes. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. japán és francia hadijelentések. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. viccek. (Köztudott. Mindez megannyi apró. s a háború végére az író feleségét.ha némileg más műfajokban is . Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. újságkivágások. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. Persze máig se tudni.így nagyon is meglehet. versek. ideje.. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). Anthony Powell. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. e gazdag élmény. otthonukból kibombázva. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . megsemmisültek. az egymással feleselő német és brit. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.s hogy milyen kicsik a nagyok.mindez kuszán keveredik. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. Eileent is elvesztette . hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). hogy Orwelléknek. röplapok. alkalma azonban már nem jutott rá. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. Kenneth Clark és mások.

Mindezek nem kevésbé izgalmas. Ha hihetünk a nyomdászoknak. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. már nem kell sokat várni. Nóvé Béla -(165)- . tényés gondolatgazdag beszámolók. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból.

második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. kötet. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.

LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. Londonban JANN S. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. (Idézetes könyv. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful