George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

by Peter Davison. (A szerkesztő) -(4)- . London. Vol. 1998. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. Ed. 1-20.(George Orwell: The Complete Works.

a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. V. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. hogy a belgák hősiesen helytállnak. Mindez nyilván a papírhiány jele. hogy képesek lesznek kitartani.F. Ma először történt meg. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek.. meg hogy királyuk velük maradt. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. kivárva amíg az magától kifullad. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . alighanem súlyos veszteségek árán. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . 28. ha tehetnék. A franciák. augusztus 28.E. saját híradásaik szerint. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. kapituláljanak. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. 1940. így aztán csak találgatni lehet. RÉSZ 1940. a másik fele pedig arról tudósít. már csupán arra van esély.I. hogy a mieink átvágják magukat délre. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. mégis azt remélem: a B. mi is történik valójában. május 28..-1941. (.

nyilván a keserű pirulát megédesítendő . hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést.fog felmorzsolódni. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. Mint eddig is. az író első felesége. diplomata. rajtunk kívül senkit sem izgat. író. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. V. Ha mi nem kérjük. hogy a 9 órai hírek előtt . magát. és úgy tűnt. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. -(6)- . 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. ha rádiót akartak hallgatni. mi történt aznap. Churchill bejelentette. 1940. Tegnap este lementünk E. 29. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját.) Annyi helyről hallottam. 8. 1940. (. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. azt hiszem. V. hogy ezrek esnek el naponta. így I. hogy az egészről alig tudunk valamit. mint a reggeliek. hogy bár 1940-ben játszódik. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Meglepő. a szemenszedett hazudozás helyett. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik.. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be.. nem gondolom-e. Egyetlen érdekessége. inkább csak elhallgatják a tényeket. Ez persze részben amiatt is van így. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. könnyen belátható: micsoda -(10)- . Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. (. VI.1940. ez éppen tízzel több. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. Eget ostromló baromság. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. 31. szinte bizonyos. Károly szobránál a Trafalgar téren.. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést.. a Csendes kocsmát. amit az újságokban is olvasni. hogy már kezdem elhinni. Az esti lapok ugyanazt írják. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. és váltig nyugtalanít az érzés. hogy nincs elég puskánk. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát.

Cripps a moszkvai nagykövet.. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. hanem egyszerűen az a tény. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. nem holmi látnoki képesség. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. ma még nem tudható. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. hogy ha nem is éppen az. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. Cripps zárta ki őt a pártból. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. -(11)- . Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. És lám most mégis. Már 1934-től számítottam rá. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. ami történt. óta sejtem . de ha továbbra is ellenségeink maradnak. (. sem a népfrontosok színlelt aggálya. óta! -. Annak nyitja pedig. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt.Spender azt állítja: ő 1929.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. miféle világban élünk. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember.. hogy valami katasztrófa készül. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. mint az úgynevezett „szakértők”. akkor igen. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. hisz mindig is éreztem. Én minden esetre már 1931. miféle forradalmak jönnek. egyáltalán nem leptek meg. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. mégis amikor bekövetkeztek. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. miféle háborúk.

csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. Így volt ez a spanyol háború idején is. Most vettem a hírt. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. Most is úgy érzem magam. Úgy tűnik. Az egész világ széthullóban van. mint 1936-ban. és készültem is írni róla a naplóban. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. -(12)- . A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. amit korábban Párizsban. 10. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem..1940.-vel elsétáltunk a Sohoba. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. 12. 1940.. hogy félrevezessem az orvost. az pedig kiváltképp dühít. mint ahogy a lapok írták. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. s különben se sok hasznunk lenne belőle. hogy képtelen vagyok rá. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. VI. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. tudom. Azt hiszem. (. visszavonulásunk valódi oka inkább az. E. Kész gyötrelem. csak elég ügyes legyek.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. VI. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. ám most olyannyira letörtem. többé nem érdekel majd a politikai aréna. csak hogy meggyőződjünk róla. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. hogy Norvégia föladta semlegességét. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. bár a sajtó még nem közölte. hisz azok után.

mármint azt a fajtát. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. amiért akár bíróság elé is citálhatnak.. Úgy tűnik. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. hogy a klub tagja vagyok. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. Mussolini álnok. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. hogy szükség lehet rájuk. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. (.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. hogy valójában svájci. Tegnap az L. tudatván.. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. mintha egy templomban levizelném az oltárt. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.„britesítették”. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. maga a jelenség igen érdekes. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. Gyanítom. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. hogy ez valami bűncselekmény volt. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el.) Bármi viszolyogtató is. felkészülve az eshetőségre. -(13)- . amelyről feltehető. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban.V. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. VI. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. mivel az angolokat. az éppoly szentségtörés. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. 1940. június 12-én lépett a szervezetbe. 1922-ben. többnyire nemigen érdekli a világpolitika.. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. Orwell 1940. Akkortájt úgy éreztem. 13.. (. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. Még évek múltán is nyomasztott az érzés.D.

munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. -(14)- . a rikító színektől. Az ember lassan gondolni se mer arra. Miért nem aknázzák alá. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Már csaknem bizonyos.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. VI. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. igaz. és röpítik levegőbe az egészet. a mohó 17 Kelet-londoni. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. amin egy csizma lép a horogkeresztre. 1940. A németek elérték Párizst. mint vártuk. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. A részvétel amúgy igen alacsony volt. ismert egykori pacifista. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. „Taposd szét!” hirdette a felirat. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. akik majd támaszpontként használják. Ez negatív rekordnak számít. hogy kormányunk végre tanul is valamit. egy nappal korábban. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). 14. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. azzal a nyilvánvaló szándékkal. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. hogy átengedik az olaszoknak. és egyáltalán. a bambán réveteg arcoktól.

mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. -(15)- . máris 30 fontot vesztettem. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. utánajárt. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). A ma reggeli lapokból világos. és kiderült. Az jutott eszembe. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. akkor majd meglátjuk. 15. aki Hitler buzgó hívévé vált. miután 1934-ben találkozott vele. Holott a legésszerűbb. hogyan vehetne részletre varrógépet.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. VI. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. amit valaki tehet. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. Nemrég E. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. mint a civilizált élet fonákja. W. hogy Unity Mitford21. Erre egy ráncos képű emberke. most gyereket vár. így rikoltott: . VI. utazó és mecénás.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. Csak a nyár végéig húzzuk ki. Orwell írásainak lelkes híve. de az ügylet végül meghiúsult.igyekezettől. kinek a nevére nem emlékszem.20 említette. Redesdale második lordjának negyedik leánya. és értékálló árut vásárol rajta. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Elképesztő. 16. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. Ha így van.

VI. Új-Zélandból vagy Kanadából. Már-már képtelenség végiggondolni. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. Egy biztos. de okvetlen harcban. 17. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. mindenki erről beszél. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. egy darabig még azután is. M. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. ő legalábbis ebben reménykedik . az L. sem elég munkáskéz nem lesz. Ha a flottát nem éri kár. A franciák letették a fegyvert. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. szakaszom egy zsidó tagjával. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. hogy Amerika hadba lépett. s én azt mondtam neki. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. és elég jól mehet neki. én nem fogok elmenekülni. ha a németek tényleg megszállják Angliát. V. hogy nem tudták megvédeni Párizst. D. fegyverrel a kézben.holott maga is gyáros. akár egy koncentrációs táborban is. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. úgy nem marad más. 1940. pedig ha valahol.. amiről viszont még semmi hír.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. Tegnap beszélgettünk M. -(16)- . (. sőt már abból is. mint harcban meghalni. mihez is kezdjünk. hogy megállítsák a német tankokat.-mel22.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. hát ott lett volna esélyük rá. szerint ez forradalomhoz vezetne..

-(17)- . mondván. baloldali politikus. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. írógéphez ülök. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. mivel G.a lényeg.. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). csak már nem érdekel annyira . 20. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. mit tartanak a védelmi készültségünkről. C.Hál’istennek. Kanadába akarja átküldeni gyerekét.23. VI. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. Újabban. kivéve a gyerekes anyákat. hogy megtudjam. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. ha kritikát írok. legalább kétszer másoltam le. Mindent. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. ami látható tetszést aratott az utasok körében. mint haszonnal jár. hogy valaha is képes leszek rá.hallani mindenütt. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. újságíró. Az esetben. hazafias szónoklatot tartott. aki most is. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. a könyveimet pedig háromszor. 1940. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. nyilván olyan barbárságokat követnének el. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . első világháborús érmekkel a mellén. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. hogy az több veszéllyel. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. ekkoriban a New Statesman munkatársa. hogy megjelenjen. amit korábban írtam. és sose hittem. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre.

akik éppen az Alsóházból jöttek. május 10-én mondott le. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. R. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. És lám. melyben elődjének. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. a Tribune társigazgatója. 25 Aneurin Bevan. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba.. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának.) C. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. Brit Gyalogdandár 1940. függetlenség Indiának stb.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. brit munkáspárti képviselő. mint mi. -(18)- . Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. A helyzet szerintem annyiban más. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. Strauss. Én viszont még jól emlékszem. öttagú kabinetben. hogy erre nem túl sok esélyt lát. szerint Churchill. Ugyanezen megfontolásból C. (. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. G.). hogy mentse az irháját. szintén munkáspárti képviselő. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. hogy az teljes képtelenség. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. azt felelte. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. Biztosra veszem. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. mindenki eliszkolt. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Kérdésemre C. Chamberlain és társai védelmére kelt. mire közölték. ahol. ám azt mégse hinném. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. könnyen lehet.. Persze. megkérdeztem Bevant és Strausst .

hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. baloldali újságíró. úgy vélem. ami igencsak aggasztó jelenség.ez még a spanyol milíciákban is így volt -.27 meséli.. egy percig se habozik majd. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. H. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. C. így az a mérhetetlen ostobaság.28 szerint máris indult egy kezdeményezés.-re is. vajon mennyi az igazság benne. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. hogy Cyrill Conollyról. azokat viszont eddig még nem közölték. mondván. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.Mindinkább terjed a gyanakvás. és sosem tudni. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. akkor lesz modernizáció .. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. bár az egész a modernizációtól függ. Ha a vészhelyzet rákényszerít. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . R. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. (. hogy vezetőink sorában árulók vannak.) Ami engem illet.D.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. de az is lehet. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. -(19)- . Ámbár. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. hogy a magunkfajtát kiirtsa. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után.V. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Ugyanez áll az L.

és nem lennék meglepve. a hír tehát feltehetően igaz.) Azt hiszem. igaz-e. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. és váltig azon tanakodnak. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. Tizennégyen haltak meg. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz.rendőrség az a testület.. hogy visszavonul a Hebridákra. és állítólag hét német gépet lőttek le. sőt talán még csak nem is láthatom újra. de békeidőben csak minden tizedik lakott). Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. hogy elkerülje a légitámadást. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. mondja. Compton Mackenzie meséli.. valójában nem történik más. 1945 nyarán ez meg is valósult. (. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. mihelyt győzelmét biztosra veheti. Egyelőre nem tudni. Pétain és társai a másikon. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. mindenesetre példázatnak nem rossz. most mind pánikszerűen arra jutottunk. -(20)- . Nem tudni. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. H. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. ami aligha lesz az enyém. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. VI. amely nyomban átállna Hitlerhez. legfeljebb a francia kormány révén. R. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. 22. 1940. ami olyannyira elterjedt nézet. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. Felteszem. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon.

a hűség stb... akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. kitűzve a köztársasági zászlót. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. mint az várható volt. visszatértek az antináci álláspontra. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. Sajnos semmi remény rá. mint a becsület. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. 24.. hogy az afféle hajdani erények.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. bevenném Gibraltárt. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.) Az egészben az a legfurcsább. (. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . (. és még azt is igen furcsállták volna. Ha a briteknek lenne egy. mondjuk negyedmilliós.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. ami később antifasiszta jelszóvá lett. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. a legcélszerűbb taktika az lenne. VI.. A kommunisták. 1940. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30.. úgy tűnik.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. Avagy micsoda komisz paradoxon az. könnyen mozgatható haderejük. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. hogy bármi ilyesmi megeshet. mára mennyire kiürültek.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. most mindazok. ha átdobnák Francia Marokkóba. S lám.

Az egyetlen haszon az egészben. 1945 után eltiltották a közügyektől. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. (. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. amiért is előbb-utóbb mennie kell. feltételezhető. püspökök. Ha arról van szó.. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet.. semhogy fölvegye a harcot. (. a Pétainkormány külügyminisztere. francia politikus. Sokkal inkább a bankárok. Pétainnek. az egész háború nem volt más. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. hogy esélytelenül. hogy ő a kisemberek szövetségese. nagyiparosok stb. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. korántsem biztos. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. A 32 Pierre Laval (1883-1945). hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek.) Hitler nem más. egyeznének ki szívesen vele. Y. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. -(22)- . uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. tábornokok. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. hogy megpaskolja az orcánk. Lavalnak32. aki a tőkés osztályhoz tartozik. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. Bármerre néz is az ember. francia politikus. hogy Churchill nem így látja.. akár stratégiai távlatból. és mindaddig. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. Z pozícióban van. bárkiről. uralkodók. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). 1934-35-ben miniszterelnök.. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. hogy félig vagy egészen áruló lesz. Nyilvánvaló. mint esztelen gyilkolászás. váltig arra a következtetésre kell jusson. amíg például X.számítanak.

Azok viszont. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb.. hogy eltörli a tisztelgést. -(23)- . Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. azt hiszem. ahol valódi forradalom megy végbe. A spanyolországi leckéből úgy vélem. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. (. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. és bizonyos.. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. akkor minden rendben. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. Ha Anglia megszállása elmarad. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. eszmei robbanókeverékéből tör ki. Ami végül is csak azon múlik. ha forradalmi kormányunk lenne. Oroszország. hogy baloldali kormányunk lesz. tévednek. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Kérdés. hogy Anglia elkerülje a megszállást.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. Félek. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. mint bármely korábbi uralkodó osztály. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk.kérdés csak az. amikor késő lesz. A ma reggeli News-Chronicle írja. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. hogy már csak akkor. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. akik arra tippelnek. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget.

-(24)- . és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. akik csak heti 5 fontból élnek.V. biztosan mennék is. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. főleg Duff-Cooper üzenetei. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. Azt hiszem. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. 34 Az író felesége: Eileen . noha beteges vagyok és gyermektelen. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. Gwen O’Shaughnessy. Ha bármi feladatom lenne. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. ha a helyzet rosszabbra fordulna. hogy menjek át Kanadába. E. és részt vehessek a propagandamunkában. amiért szívesen élnék. elmesélte. Ha a sors úgy hozza. s ott megbíznának valamivel. Menekült vagy emigráns újságíró. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal.D. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról.és sógornője. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.34 arra biztat. Nem mintha vágynék a halálra. aki a biztos távolból jártatja a száját. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. ugyanakkor nem lennék soha . mint külföldön. parancsot kapott. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. jól jellemzi a brit hadsereget. hogy csupán arról van szó: nem akarják. mint a revolver. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk.. akárcsak a rádióbeszédek. hisz annyi minden van még. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. Ámbár lehet. még mindig jobb meghalni.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat.. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Elképesztő félreértések születtek. hogy mindenképp életben maradjak. és G.Az L. idegen kenyéren élni céltalanul.

36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. Felkeltünk. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Holott ez az. de nem mentünk le az óvóhelyre. A puszta tény. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. már ami Londont illeti. 1940. Később kiderült. 25. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. akiknél nem volt. Anderson. amit ha nem is képes egészen felfogni. hogy Angliában valami változóban van. Később alábbhagyott a divatja. restell lemenni a pincébe. és szerintem is van abban némi igazság. első jele az lesz. fizetni kell érte. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. csak álldogált és csevegett. hogy valaki hord-e gázálarcot. VI. Tegnap egy lap azt írta. Természetes. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. 35 Valószínűleg Mrs. felöltöztünk. A házban mindenki így tett. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. mint odaát. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. ha valami egyenes beszédet hall. hogy az ember felkel. Végül. ha meghallja a szirénát. egy lépés az egyenruha felé. Ezzel szemben E. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. Például Mrs. A.35 is kedveli Churchill beszédeit. igaz. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. szörnyen ostoba helyzet volt.Annak. hogy téves a riasztás. -(25)- . a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. makacsul állítja. mindenképpen hatásosnak érez. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. de ha nem hall fegyverzajt utána.

akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. 1940. VI. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. holott ki tudja. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. amíg csak 37 Ministry Minisztérium.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. Talán nem ártana. s lám. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. hányszor elmagyarázták. Persze. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. 27. Éppen tíz hónapja tart a háború. Tekintve. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. Akárhogy is.O. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. a gázálarcdivat is újraéledt. a követelmények nem lehetnek túl magasak. -(26)Tájékoztatásügyi .ahogy szaporodtak a rossz hírek.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . of Information. még ma is megtörténhet ilyesmi.még akár a Francoféléket is. Ma délután elmentem a toborzóirodába. mi a teendő légitámadás esetén. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. levonultak a pincékbe. minden ötödik ember magával hordja. félkegyelmű veterán végezte. bár néha még most is megnézik. a németek nem használnak harci gázt.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. és bárki meggyőződhet róla. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. aki írni is alig tudott . ha valaki megmutatná az M. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. és ma úgy nézem. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. (...

amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. 39 Sir Samuel Hoare. miszerint csak azért foglalták el Tangert. majd külügyminiszter. Már csak az a kérdés. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. valójában mi történt. később pénzügy-. A németek érdeke szerinte az lenne. egykori brit nagykövet Madridban. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. úgy véli. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli.. Azt mondja. Inkább az a kérdés. Myers regényíró. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. M.. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal.) L.. L. minden ítélete helytállónak bizonyult. hogy a szélesebb tömegek felismernék.40.. Orwell barátja. amikor úgy vélte. amióta a háború kitört. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. M. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. H.. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . mindaddig. külügyminiszter-helyettes.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. ami mostanra valószínűtlenné vált. Butler (1902-1984). De hát az oroszok 38 R. hányan lehetnek a tudatos árulók.M. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. -(27)- . Megjegyzem. híján van a legelemibb hazafiságnak is. semhogy sok szót érdemelne. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. 40 L. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. (.) L. ez idáig csak egyszer tévedett. a télen még nem történik semmi. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. hogy tényleg ezt teszi.. (.tehát biztos.) A ma reggeli lapok cáfolják. aki ismeri ezeket az embereket. A.

-(28)- . ha sikerül nekik. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. hogy szövetséget kössön.. Amúgy Pétain és társai. Nagy kérdés.maguk sem gondolhatták. vigaszképpen azzal áltatják magukat. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. holott elég csak egy pillantás a térképre. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát.. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. jó ideje mást se tesz. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. Jó példája lesz ez annak. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. éppúgy átejtik majd Oroszországot. 42 Independent Labour Party . bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. mint mi Münchenben. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi.Független Munkáspárt. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. amikor az I. semmi hatása az eseményekre.L. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Ha Hitler elfoglalná Angliát. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. Ezek a mozgalmárok. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák.P. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. (. Érdekes. Bármit tesznek vagy mondanak.

A brit kormány elismerte de Gaulle-t. 29. ha tényleg arról lenne szó. inkább jóváhagyó.) Ijesztő. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. hogy a sajtó -(29)- . VI. amit sikerült elcsípnem.. 1940. de különben kutyabajuk sincs. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. (.. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. az ennek épp az ellenkezőjét látja. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. elutasítottak. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. Mindenképp biztató. 28.ellentétben a heves közfelháborodással. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk.még csak egy múlik rajtuk. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll.. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. méghozzá C besorolással. 1940. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. Az még csak megbocsátható volna. Nem hiszem. és az. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. azt ugyanis nem deklarálta. mint bíráló volt . az a néhány megjegyzés.) Igaz. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. VI. némi szépségfolt ezen. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. ámbár csak némi burkolt fenntartással. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. (.. és továbbra is őrzi függetlenségét.

D. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. Ma délután az L.-t és engem felvidított a gyászhír. -(30)- . Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. Az emberek azért így is lelkesedtek. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. 30.. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. Főként kiszolgált katonák voltak. 1940. Kíváncsi vagyok. vajon próbálkoztak-e már azzal. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. hogy 43 Orwell. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. hogy abbéi még bármi lehet.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. VI. Így aztán mindazon lapok. Tegnap C. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. és eltekintve attól. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. nem is olyan hitvány kompánia. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van.V.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. ami elvben tizenkét. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.. hisz maguk is a csokoládé. C. C. hogy végre a puskák is megérkeztek. amit valaha is hallottam.-vel és M. mindjárt elmondta. (. és nagy éljenzés fogadta a hírt.

. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. (. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. Még M. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. -(31)- . s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért.vagyis a lap közel egyharmada. és nem mozdult. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. igaz. a szöveget apró betűvel szedik. Később. Az Express 6 oldal= 42 hasáb.három lapból állnak. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. 1940.-ék is rosszallották a dolgot. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. szintén örült. VII. 1. Ott hagytuk egy félórára.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. holott ők már-már radikális békepártiak. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. hogy már azon is örülni tudunk. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. Az újságok már csak hat oldalból . majd kidobták a gépből. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. aztán E.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. amin végül is kievickélt. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. E. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. hogy napokig még az étvágyam is elment -..

Ez a gyanú gyakran felmerül manapság.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). 3. Franco közeli munkatársa. látván. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket.F. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. -(32)- . bár nő a félelem is. a spanyol anarchisták vezetője. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. VII. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. ha valami ismert személy hal meg. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. hogy a kormány tehetetlen. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. 1940. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése.A. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. régimódi német vezérkari tiszt. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. Mind többen vélik úgy. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. 49 Buenaventura Durutti. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól.50 közlemény. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben.

VII. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba.1940. avagy ha mégis. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. nem sok meggyőződéssel tették. elég egyértelműen sugallja. VII. mennyire helyénvaló volt e lépés. Arról persze egy sort sem írnak. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. használhatatlannő tették. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). hogy csupán a francia flotta feléről . 1940. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. 2 cirkálót. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. 7. A francia Richelieu csatahajót. 52 1940. holott nyilvánvaló. a News-Chronicle -(33)- .a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről .lehet szó. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 8 rombolót. 2 csatahajót. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. politikai író. Oranban és Mersel-Kébirben. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. Az a tény. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. a napló írása idején liberális publicista. 10.

meddig ér el a kommunisták keze. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. a rendkívül népszerű walesi herceg. 16. ha csak az nem. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. Ez után feleségül vette Mrs. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba..békeajánlatot tesz nekünk. VIII. hasonló feltételekkel. Számomra hihetetlen. az ember sohasem tudhatja. 1940. Windsor hercege (1894-1972). E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. Újabban viszont minden országban más és más. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. de amikor feleségül akarta venni az elvált. -(34)- . (. a Bűnös embereket. amerikai Mrs.. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. Napok óta nincs semmi hír. Sokan vélik úgy. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. semeddig. Még az is lehet. VII. mint azt korábban én is feltételeztem. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. úgy veszik. mint a cukrot. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. Simpsont és Franciaországba települt át. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. 54 Edward. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. Nemrég még úgy tűnt. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. január 20-án lépett trónra. Edward néven 1936.) Gollanz új könyvét. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. hogy Angliában akadnak csoportok. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. mi több. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. Wallis Simpsont. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. hogy csak azért hagyják nekik. Persze. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek.

56 Bizonytalan. talán nem. W.) Holott pontosan úgy tesz. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. -(35)- . ami egy következő kormányt is kötelezhet. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. 1940. és már csak a fegyverletételt várja. nyilván a németek számára. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján.56 azt mondja. A legfőbb esemény. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. Még most sincs semmi érdemi hír. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. alighanem Frederick Warburg. F. 22. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére.. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. és elnézzük neki. a világ pedig már rég nem hiszi. hogy Spanyolország bármit. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. VII.küld hadi utánpótlást Burmán át. és mi semmit se teszünk ellene. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. és ha kudarcot vall. Mindez előre látható volt már akkor is. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. ahogy előre megmondtam: eljátssza.. alighanem Tosco Fyvelről van szó. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. a sok szájhős mind maga alá rondít. Talán így lesz. helyzetünket reménytelennek látja. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. ami egyértelműen németellenes lépés. Mégis. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. hogy Anglia felé hajlik. így azt. (. hogy összeült a pánamerikai konferencia. Ez persze nem olyan ígéret.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. bármilyen 55 Bizonytalan.

1940. Az utcákat járva rendre azon kapom magam.mennyiségben importáljon.58 is ugyanezt mondja magáról. VII.-t. ámbár ez nem is oly hihetetlen. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. 1940. azaz Polgárőrség lesz. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L.. felhagyott a toborzással. (. bár az is lehet. 28.57 Én legalábbis nem hiszem. majd a németeknél.) Sokan már bánják.V.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. hogy L. -(36)- . rendre visszautasította az ajánlatot. 58 Azonosíthatatlan személy. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. VII. Sokan rebesgetik. Ha tényleg így van. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. Az olasz sajtó is ezt írja. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. azzal. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. hogy csak tartanak tőle.. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. hogy összeállna a Tory klikkel.300. és új neve: Home Guard.V. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. D. G. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. 25. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. Az L. ám az.D..000 tagja van. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. melynek állítólag már 1.D. Persze meglehet. csak féltékenységből és intrikából dacol. mivel utálta Chamberlaint .

kis baloldali pártokról. Az apró emberke. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. aki szerint Hitler nem igényli. 62 Gaston Bergery. 59 William Joyce (1908-1946). hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. 61 Jacques Doriot (1898-1945). kinek a nevét folyton elfelejtem. brit állampolgárságot sosem szerzett. -(37)- . Emberem azt állítja.csakugyan nácikollaboráns lett. majd fasiszta politikus. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. bár senki se tudja. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. szélsőjobb. Szélsőséges nacionalista.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. akit később internáltak. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. hisz jól tudom. noha egész életét Angliában élte le.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. valójában miért. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. Furcsa. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. Amerikában született. aki utóbb . itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. kommunista. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . Így tesz a francia sajtó azon része is. a Brit Fasiszta Unió vezére. amely német befolyás alatt áll. 60 Sir Oswald Mosley. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla.

Úgy véli. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Eddig még semmi hír. de az újságok azt sejtetik. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része.1940. G. VIII. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. és különös gyengéje. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. nem hinné.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. (Sajnos elég gyatra volt. Wells jól ismeri Churchillt. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. ahogy egy szovjet komisszár. s azon a feltevésen alapul. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. H. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. hogy csak a maga hasznát lesi.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. Perim most a legfontosabb. hogy ezek az emberek. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. Úgy látja. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. de a pénz nem érdekli. 8. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. mit miért csinál. szerinte rendes fickó. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. ami talán arra is fényt vet. és nem igaz. Megindult az olasz támadás Egyiptom. Megkérdeztem. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. vagy hogy karrierista lenne. Mindig is úgy élt. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . ha elveszítjük. Wells. a franciákat viszont eléggé leszólta.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Hosszan beszélt a polgárőrségről. Hajnali három körül légitámadás volt. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. Ez nem csupán azzal jár. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker.. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. ez pedig igen veszélyes lehet.. Tegnap este elmentem egy előadásra.nyilván az -(42)- . VIII. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Megvetően mondta. nem kétlem. 23. Azt mondják. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. s azzal szépen visszaaludtam. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hagyják félbe a munkájukat. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. hacsak nem akarjuk. átszervezik a légiriadók egész rendjét. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. tábornok tartott. 1940. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. amit . nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. amit mielőbb meg is kell tenni.másokat kapok rajta. Azzal kérkedett. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat.

a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. Legfőbb ideje. Ahogy elnézem. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. (Greenwich) Azt hiszem. hogy valami nincs rendjén. s hogy milyen szánalmas ez az egész. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. Tegnap azon tűnődtem. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. hogy az ország végromlás előtt áll. Ettől talán észre térne a jónép. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. 1940. kivénhedt hadfiak. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. egy életre megtanítva arra. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. -(43)- . amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. VIII. és azt is: miért.. 26. Az oktalan pára nem képes eldönteni. hogy ízlik neki vagy sem. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság.. hogy a trágya nem ennivaló. kik miatt. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. és megpendítette azt is. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. (.

A bejárati ajtóból néztük. 29. és halálra váltan nyomban felriadtam. amit Huescánál dobtak le. míg ezek jó ha feleakkorák. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. és mindaddig. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant.. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. A -(44)- .-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. amibe a föld is beleremeg. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. (.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. ám azért nem annyira rettenetes. hogy a házak beleremegtek. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. Világos. hogy egy bomba robban mellettem. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. ha bármi fontos létesítményt találat ért. próbálják eltussolni. VIII. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már.. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. de olyan pokoli robajjal.. 1940.) Elég nagy robbanás volt. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. (. Hallottam. E. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. s ahogy eddig is. asszonyság. Máig emlékszem arra a kettőre.először igazán közelről a bombák hangját. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. azt álmodtam. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát.. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. Ma reggel mégis. Talán egytonnás bomba lehetett. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától.

XI. fegyverzajt hallok. VIII. Sosem gondoltam volna. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál.P. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. erős robbanást hallottunk. 23. XI. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . 24 órára rendszerint 5-6 esik. vagy túl közeliek a becsapódások. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. 31. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. E. minden fedezék nélkül.. és máris aludtunk tovább. régóta ezt várják.P. A légiriadók egyre kimerítőbbek. A monoton fegyverzaj. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. H. és aknagránátok robbannak köröttem. Akkoriban rendre azt álmodtam. hogy nyílt mezőn fekszem.a nácizmus. Általános a vélemény. hacsak az ember nem sejti. hogy nem érdemes sokat törődni velük. mégis így lett. tábori szalmaágyamon elnyúlva.) Tegnap lefekvéshez készülve. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. s nemigen látja.. s lám. s én feküdnék kényelmes. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete.. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. 16. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba.. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. könnyen álomba ringatja az embert. hogy hidegen hagy.-vel éppen csak megjegyeztük. Amerikában is. a . Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. azzal a megnyugtató tudattal.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. szerkesztőjével. -(45)egy ha .-vel. Félálomban. 1940. ha elég távoli. 1940. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. márpedig az emberek itt is. (. lidérces emlékeim. 1940.

Európa Kiadó. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. májusi kormányát tárgyalva Hoare. hogy . bárki képes könnyedén elhitetni. P. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. -(46)- . Ld. 2000.-t. mint vállalni a Hitler elleni harcot.P. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. kulcsfontosságú.. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. H.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. az összes brit lapot figyelmeztették. H.71 és társai titkon alkura készülődnek. kijelentését. igaz is lehet.” 72 Alfred Duff-Cooper. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban..P. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.” Ami. szerint. válasza: „Ugyan már. ha tényleg igaz. A második világháború című művében Churchill 1940.. öt éven át tartó küldetést. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. tartok tőle. kényes. brit tájékoztatási miniszter. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. hogy nincs más hátra. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. ám ekkorra már mind a szűkebb. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. egyébiránt biztosra veszi. hisz minden a tálaláson múlik. Habár a .. Mindaddig. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok.P. Halifax és Simon védelmére kel. és „becsületszavát” adta nekik. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. úgy tűnik. vagy inkább próbáljunk békét kötni. amikor Franciaország elesett. még nem cenzúrázzák. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést.

szerint. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. jól ismeri Angliát. egyetlen európai se hitte volna.74-vel. melódiája: monoton Tegnap C. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. hogy államformája királyság. C. Laval 1935-ben azt mondta neki. Olaszország viszont valódi erő. jóslatai. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. 1940. Laval kormányzása76 idején C. és élt már nálunk korábban is. Meglepően jókedvű volt. Franciaország eleste után Angliába emigrált. Persze itt. C. S.felesége volt. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. Edward végül is Mrs. 75 Mrs.utóbb VIII. Azt mondja.. bármi tehetséges politikus Laval. mint azt itt képzelik. a sajtóosztályt vezette. 28. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. és úgy véli: Anglia nagy előnye. igaz. Mindig is azt hittem. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. a France szerkesztőjével ebédeltem. mégsem váltak be. VI. francia újságíró. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. úgy tűnik.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Szerinte VIII. Nos. Különben C.. Wallis Simpson. 74 Piene Comert. aki ekkor már a windsori herceg . C. XI. és eszébe se jutott panaszkodni. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. Angliában mindenki tudja. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . Edward . 76 Lásd az 1940. korábban diplomata. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. angolbarát.

8.) Azt mondja. A közüzemek. miként sikerült átszöknie. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. a tüzérségi tűz elől. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság.. teljesen tönkrementek. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. 1. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. Meséli.. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. a halottak száma 550. XII. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. és ami még rosszabb.. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. -(48)- . mindenki amiatt aggódik. XII. víz. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban.) Beszéltem egy férfival. Ugyanúgy örülünk neki. bár azt nem árulta el. aki nemrég érkezett Lengyelországból. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. A német források szerint mintegy 30. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. (. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.. november 14-én szenvedett légitámadást.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért.000 gyújtóbombát dobtak a városra. 1940. s legalább negyed részük földig rombolódott. mint korábban Balbo halálának. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. villany stb. (. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. amelyben 500 repülőgép vett részt. a sebesülteké ennél jóval több volt. Az a nyomorult Chiappe bekrepált.

kezdeti szakaszában. nappal közrendre felügyel. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. 29. Az a múlt heti újsághír. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. hogy hibbant kis versikéket faragok. akár a manna. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. 2. A bombázás legszörnyűbb. Idézet egy újságcikkből bombák. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el.segítségükre sietnek. Több mint mulatságos. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. XII. I. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. 1940. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. amíg a bombázás alább nem hagy.” 1941. rendre azon kapom magam. inkább a félbeszakított alvás. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. s a csengő sem ép. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Az a hír járta. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. nem annyira a bombáktól rettegve. Az esszében azt írtam.

1941. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. Így azután én lettem nevetséges. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. magasabb béreket. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. nem sokkal a franciaországi események után. 1941 júliusában. -(50)- .” 79 Büntetés.. 22. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. úgy véli..Isten látja lelkemet. s talán joggal. majd 1942-ben beszüntette működését. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. bár .bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. de nyilván erre sem kell várni sokáig. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. és minden érintett szíves elnézését kéri. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. német. aminek igen örül. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. . I. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . és Orwell úr aligha sejthette. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. tényleg örülök. olyan időszakban. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. hogy ezegyszer tévedtem.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. és csakugyan tenni kellene valamit ellene.hogy nincs valami nagy véleményem róla.

hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. A helyért ugyan nem fizettek. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. akik nem képesek átlátni. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. aki amellett. Barcelonában pedig. Mindenesetre tény. hogy „Chamberlainből elég!”. Úgy tűnik. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. ahogy megcsókoltam. hogy „hagymáztam”. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. újabb defetista manőver. Szovjet erő. először tettem ilyesmit életemben. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. E. de normális helyzetben eszembe se jutna. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy „Éljen a POUM!”. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. Az utca tele van a plakátjaikkal. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse.a következőket írta: „Óhajtom. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. nyomban megérezte rajtam. 1931-66 között Canterbury érseke. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Művei. -(51)- . Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. hogy tudja mindenki. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. teljes szívemből kívánom.csak arra való. a POUM82 betiltása után. Az ügyeskedés menten beindul. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. A minap. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . vagy valami hasonló). És lám. Igaz. spanyol köztársasági párt. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Keresztények és a kommunizmus. ezrével vannak ilyenek. már az is erősnek tűnik. és meggyőződésem. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt.

84 A lap 1941. Erwin Rommel tábornok vezetésével. hogy „már nem tart soká” stb. és betiltották a Daily Workert84. mire Mrs. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. január 22-én vették be a brit csapatok. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. amint két nő arról társalog. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. -(52)- . között volt betiltva. mivel érezni. január 22. J. és 1942. 1941. és megütötte a fülem. stb. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. I. J. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. szeptember 6.az ébresztőóra. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. június 21-én foglalta vissza.2 sor. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. boltjába betérve megjegyeztem. s a többinek is hasonlóan felment az ára.000 hadifogoly! ) . Másnap reggel Mrs. A Daily Worker és a Week85 betiltása . s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket.108 sor. A német Afrika Korps 1942. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. 26.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

Tegnap este G. 3.bár jól tudom. Bár dúl a háború.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. ha elég meleg lesz). mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . III. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. még a lapok is pedzegették. 1941. III. s a hóvirág is most a legszebb. 4. hogy „valami készül” a Balkánon. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. G. 1941. néhány téli viola bimbózni kezdett. Wallington. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. kevesen értenek egyet velem -. hogy még mindig sokkal rosszabb. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. Az altemplom nem egyéb. III. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Én mindenesetre váltig állítom . hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. Az elmúlt napokban az a hír járta.küszködött.. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. Korábban ugyanis épp azért gondolta.. -(56)- . akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. s ilyenkor látja. 14. legalábbis ezen az éjszakán nem. homályos és rossz szagú. és a többiek mondták is. hogy visszatérhetnek Londonba.

és a csapatok zömét küldje át Görögországba. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. arra kérte az angolokat. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. Mindenki ezen tépelődik. vagy legalábbis azok jó része. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. Túl veszélyesnek tűnik. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. előbb ismernie kellene. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). Elképzelni is szörnyű. Katonai diktatúrát vezetett be. hogy küldjenek tíz hadosztályt. a német támadás már április elején megindult. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták.van. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. attól tartva. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. miközben támogatta a királyság intézményét. 1935-től görög miniszterelnök. elhárította a segítséget. Ahhoz. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. de alighanem inkább a Szueziről van szó. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. amit az olaszok elvesztettek. egyben meghagyva neki. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. mi történne. hogy milyenek a szállítási eszközök. melyet a görögök ezúttal elfogadtak.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. -(57)- . Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. 95 A szövegből nem derül ki. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában.

éppúgy. akár egy súlyos vereség kockázatával is. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Mint írja. amiért hagyjuk. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. Másrészt viszont. antifasiszta újságíró. hogy nem tudunk. Sok német. csakúgy. Én mégis azt tartom. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. mint az. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. -(58)- . elképedt azon. 97 Stefan Haffner. hacsak azzal nem számolunk. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat.hadisikerekkel. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. Az a baj. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. Ugyanakkor. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. mint Norvégiában. akivel beszéltem. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. egész Európa rajtunk röhög. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. ha netán tudjuk. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. csak a felesége. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. ha most veszni hagyjuk Görögországot. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. mivel annak bizonyságát láttuk benne. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. Ő maga nem volt zsidó.

Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. de tetszetős érveket máris hallani. III. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. úgy hírlik. mint az indiai rádzsák körül. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Ám a szokásos álszent. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. minden előzetes propaganda nélkül. -(59)- . vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Ijesztő lenne. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok.itthon és Amerikában egyaránt. Ez hát az európai nézőpont. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. június 17-én jelentette be.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. éppúgy. 20. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott.98 1941. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. ami azután a bombázókra tekeredik. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. Kérdés. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. s a szóbeszéd holmi új. Greenwichre igen sok bomba hullott. de csak egy gépet lőttünk le. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. aminek használatát a brit légierő 1941. végre pompás alkalmunk lesz rá. titkos fegyvert is rebesget.

ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. ami megingatná a Pétain-kormányt. mondjuk. ez akkor sem jó így a franciáknak. Úgy tűnik. 99 Valószínűleg Eileen Blair. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.: „Betört az ablak. Fölöttük tombolt a tűz. hogy megtartsák a búzát. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak.-vel99 telefonáltam. amit persze nem engedhetünk meg. avagy csak elképesztően ostobák.csapódott be. de senki sem mozdult. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. A németek ugyan engedik. Én: „Mi volt az?” E. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. majd nagy csörrenést hallottam. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. és társaik tényleg árulók. és kevesebb közéleti eseményt említek. semmi jele annak.. A Greenwich templom lángokban állt.. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. És miközben mi mindent megteszünk. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. amit küldünk. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. szakadt a víz a nyakukba. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. Visszalapozva e naplóban. amikor E. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. látom. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt.. Úgy tűnik. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. az író nővére.. mint azelőtt. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. Bárcsak tudhatnánk. hogy . hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. -(60)- .

Csakhamar az a kínos döntés vár ránk.általában olyanok. 1941. a légierős kadétok. kényszerítő intézkedések híján. Még szerencse.A legrosszabb még hátra van. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. Ha elfogadjuk az államot. III. sokan ezt teszik . hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. nemigen számít. hisz ez idő szerint még az sem világos. 23. ez pedig az éhínség. akik Churchillért meghalnának. amit mi tényleg nem ismerünk itt. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. a Női Légierős Tartalékosok stb. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. valahányszor azt látom. mint eleddig. hogy gyermekei azért éheznek. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. s ha így teszünk. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. akkor biztos. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. éppúgy élnek. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Angliában. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. Számomra nem volt újdonság. elfogadjuk a háborút is. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hogy igenis vannak.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. mi a célja a háborúnak. Még ma sem képesek felfogni. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. stb. Miként lehet ezt elfogadtatni. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. a gazdagok pedig.

Talán az a félelem diktálja mindezt. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . add. az ellenségnek is vannak indítékai . 24. mint a németek. Holott bizonyos helyzetekben. Azért várjuk el. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. ha az emberek látnák. Persze az is lehet. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. 1941. hogy netán csökkenne a harci elszántság. Eddig úgy tudtam. és segíts. Egy szó sem esik arról. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. mint egy. Az egész azon az elemi érzésen alapul. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. -(62)- . a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. mert mi jobb emberek vagyunk. úgymond. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. így aztán helyénvaló. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz.az ezredzászlókat. hogy Isten bennünket segítsen. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. hogy imádkozunk érte. és jó útra térhessenek”. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. hogy megbánják gonosz tetteiket. hogy valójában nem is gondolják végig.ami éppoly hatásos lehet. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. a keresztény meggyőződés azt tartja. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. III. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket.

hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. ez alighanem így is van. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. bár ezt már akkor sejthettük. Rajzok készülnek majd. mikor kivonultak Bengáziból. nincsenek például fegyvereink. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. bár Hitler még így is jól járna. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni.. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. hogy egy sikertelen megszállás 100. és legalább három hétig kitart. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy nincs az az erő. hogy valamivel ellensúlyozzák. így valószínű. és ma jelentették be először hivatalosan. Felteszem. 7. 1941. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása.csatahajókat. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne.000 ember életébe is kerülhet. Ám ennek nincs közvetlen. Tehát megoldódott a rejtély. IV.000 vagy akár 500.. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. mint akár több ezer légitámadás. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. mindenesetre nehéz nem észrevenni.000 főnyi brit sereg állomásozik. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. a műszaki leírások alapján. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. érzékelhető hatása. Tovább tisztázódhat a -(63)- . s így szükséges. hogy Görögországban 150. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. Azt hiszem. Közben hallani. hisz általános a vélekedés.

Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . katonai szakíró. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. A legjobb esetben talán még szűken vett. most hirtelen rájönnének. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. Nem tudni. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. (. (. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. Etiópiát mindenesetre elvesztették. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált.elsüllyesztették a Zara. hogy beleszorítják őket a tengerbe. Szinte látom.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre.. Persze.) Egyre kevesebb a munka. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. A britek-minden veszteség nélkül .. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be.. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Mulatságos lenne.. -(64)- . ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. 102 A matapan-foki csatáról van szó. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak.. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. ha az ember 2-3 évre előre gondol. )Immár világos. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött.. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.helyzet.

1941. hogy pár napig nem is lehetett kapni). mint „dicső”. pontos. 8. IV. ez szeptember 7-én volt). hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. csak sajnálom. of Information -(65)Tájékoztatási . Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. Állítólag Francis Beeding. de tudván. Emlékszem. elszalasztották az esélyt. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. a regényíró állította össze. hogy olyasvalamit hozzanak létre. „hősies” stb. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében.103 bestsellerét. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. . az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. Rosszabbat vártam. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb.O. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. s ez rendre azt igazolta. hogy ejtőernyők. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. tényszerű ismertetőt.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. Most olvastam épp az M. s igen nehezemre esett. hogy nem volt annyi eszük.I. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Például az.

egy darabig onnan néztük a tüzeket. Később. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Kimentünk a tetőre. majd így szólt: . -(66)- . Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. azt mondtam Fyvelnek: .Akárcsak Madrid.A kapitalizmusnak vége. Most jön Austerlitz. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. egyszer csak megszólalt: . Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. lángol-e még.Ez volt Trafalgar. Rajtunk az ítélet. aki az ablakban ült. Aznap éjjel. hogy győzelmet arat. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. de más fronton még várható.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. de az óriási tűz engem is megbabonázott. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. hogy felébresztettek a robbanások. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Én mindenesetre nem így éreztem. miután a németek láthatóan elálltak attól. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. még ki is mentem megnézni.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. . és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. Hugh Slater. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől.

ha a görögöket cserbenhagyva. legalább kettő jut minden századnak. -(67)- . A nagyokosok szerint ahelyett. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. 1941. A közlemény súlyát az mutatja. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. hogy egyáltalán kiadták. s amikor megkérdeztem. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. 1941.persze nem volt egy darab se -. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . Hol van már az az idő. hogy kivontuk csapatainkat. és Görögországba küldtük őket. a Balkánról alig esik már szó.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. 11. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. IV.106 Ma este igen rossz hír érkezett. Ez is igen baljós előjel. amíg lehetett. A tegnapi lapok megírták. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. IV. Csak erről beszél mindenki. kapunk-e gépfegyvert. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. amikor rosszul áll a szénánk. 9.gondolom.

az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. 12.. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. és megszilárdul a helyzet. Semmi hír . amely még ezeknél is pesszimistább volt. 1941. amelyekre számítottam. Az egyetlen.se Görögországról. vagy legalább egy részük. mely igen sötét képet fest a jövőről. azt látom. Lehet. hogy még mindig érvényben van az utasítás. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. most is zajlanak. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. csak sokkal lassabban. és a Sunday Express. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla.1941. csak éppen nem adhatják tovább. Úgy látszik..márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. mind lehetségesnek tartja. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. francia hajókkal. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. -(68)- . A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Az a két újság. se Líbiáról. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. azok a forradalmi változások. Ahogy visszalapozok a napló elejére.. Nem hinném. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. Isten tudja. de ez más lesz. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. 13. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat .. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. abbahagyom a naplóírást. a köznapi ember számára kevésbé érthető. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. IV. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. IV. mint gondoltam. hogy a politikai helyzet javulni fog. Akivel csak beszéltem. amely alig különbet. ami némi reményre jogosít. de mégis.

D. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. az utóbbi a valószínűbb. IV. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. bár ezt Kairóban107 még tagadják. Azt hiszem. nem tűntek el. 14. micsoda szedett-vedelt társaság ez. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. s az is erősen hihetőnek látszik. míg december 4-én megérkezett az erősítés. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. de már sokkal kevesebb van belőlük. mások azt állítják. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. amit a reklámokról írtam. de Tobruk kitartott. Megrázó hírek. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. A németek az egyiptomi határig nyomultak. döbbenten láttam. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. -(69)12-én hamar akció végül .Olvasom a bejegyzést. arra számítva. 1941. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. hogy létszámuk aránylag csekély. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. Connolly mondta egyszer. és elvágták a tobruki angol csapatokat. Nagyon igaz. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. Mindjárt feltűnik. Persze. csak éppen a tempóját nem. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. aki jól ismeri Dél-Afrikát. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk.. mint a középosztálybeliek.

. igen nehéz elképzelni. A másik pultnál meg szól a gramofon.úgy tartja.persze csak fokozatosan. Görögországról semmi hír. mit mondtak be korábban. hogy kivonulnak Kínából . ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. 15. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . éppúgy. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. hogy beismernék. akkor máris megérte. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. nem figyel rá senki. anélkül. Ha nem így lenne. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. hanem azért. Mindez akkor. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. hogy az etióp hadjáratot befejezzék.Jaj. drága uram. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. 1941. megkérdeztem a tulajdonosnőt.. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. melyben az oroszok megígérik. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen.. IV. mi is történik. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. tudja. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. ha én nem kérem. és mivel kissé késtem.

. Persze. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. és miután hallottam a hírt.bizonygatja mindenki. Ez volt az egyetlen reakció. és E. 22. betértem egy kocsmába. többeknek megjegyezve.. A fegyverek egész éjjel lármáztak. de azért E. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. Két-három napja újra Wallingtonban. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. John’s Wood-i temetőt találta el. hogy egyszer bekövetkezik.Én még csak le se hunytam a szemem! . Egy másik a St. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába.. amitől már régóta tartok. 1941. Barnsleyben voltam éppen. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. francia) .. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. IV. Persze. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány.70 km távolságra! . hátha akad még egy-két túlélő közöttük. Igaz. Ma reggel. A szombat éjjeli „blitz” még ide . aki rendesen tudott volna aludni. és a mentők is ott várakoztak. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában.is 108 „Mondja csak. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. Az ember már-már úgy érzi.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. IV. ez képtelenség. Az utcát mindenesetre lezárták. 17.” (Parlez vous.vidéket. -(71)- .. Emlékszem. 1941. Senkivel sem beszéltem. is ugyanezt mondja.

Még nem tudni. Olyan ez. Engem legfőképp az zavar. rádiójegyzetemet stb. hogy 109 Orwell gyanúja.elhallatszott. Furcsa lenne. hogy a németek nem hullanak úgy. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre.” Kíváncsi vagyok. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. minden még ezután megírandó cikkemet. is beleértve. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. -(72)- . megalapozott volt. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. mint a kéve. Ha az újságok híradásai igazak. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. vajon azt teszik-e. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. nem így lesz -. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. amit kell. hogy sikerül majd. fanina felé. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk.. Churchill kezd úgy beszélni. Athéntől kissé északra. minden bizonnyal hamarosan várható. stb.. Gibraltár megtámadása. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. Amióta itt vagyunk. mi pedig lekaszáljuk őket. Churchill a minap azt mondta. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. milyen hatalmas veszteségeket okozunk.

1941. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon.55% . hogy mennyire tudják tartani magukat. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. Eszerint az elesettek 55. hány emberünk van ott.mindez még hasznos is lehet. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.Ausztrália: 13. 1941.1% Új-Zélandból. a görögök visszavonulóban vannak. hogy ne álljanak ellen. IV.ÚjZéland: 13. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% .8%-a származott az Egyesült Királyságból. hogy ellenállnak-e a németeknek . és így tovább. A Daily Express burkoltan arra célozgat. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. hogy a görög hadsereg. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira.55%.110 Mindaddig. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. IV. 24. 25. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz.a hülyébbnél elháríthatnád. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. -(73)- . Mindössze annyit lehet tudni. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. 23. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. Különben sejtelmünk sincs. Az oroszoknak dönteniük kell.1%-a Ausztráliából és 19. milyen hadállásokban.

bár azt hiszem. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját.az ára -. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. nem akar. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. 1941.. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. 25. körülbelül 30. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. csak kutyaeledelnek. hogy nem képes. 28. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. V.111 Gondolom. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. IV. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. Milyen kár. C. most mindenféle hússal üzletel. vagy esetleg a harmadik. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. IV. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . mert nem volt mivel etetni őket. de bármelyiket választják is. -(74)- . Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. ami tényleg magával ragadta az embereket. avagy tétlenül elnézik. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. 1941. 2. Tegnap eljött hozzánk egy ember.

de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.000 embert. -(75)- . mint a bútorhuzat.000-re teszik. V. újabban az egész cég erre állt át. de ez számunkra nem gond. nyilvánosan kijelentette. és hét-nyolcezren estek fogságba . politikus. majd elnöke lett.tisztes ábrázatú. Mesélte. 1941.000 ember. úgy látszik. gondolom. ahogy a tűpárnát tartotta.ez egybevág a német hadijelentésekkel.. mint az íj és a nyílvessző”. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. mint arról korábban tájékoztattak. mert folyton csak fegyvertokokat szab. ügyvéd. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van.112 Azt mondják. 8. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. aztán egyszer csak halljuk. felszerelésük jó részét és 12. miután bejelentették. A veszteség állítólag 3. mivel úgyis megegyeztünk. Mint mondja. az is ugyanúgy készül. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. Hátrahagyták összes tankjukat. amiben mindent odaígérünk nekik. Persze az is lehet. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. A hajókról nem esett említés. hogy kevesebb katonánk volt ott. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. mindenféle volt közöttük. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója..000 járművet vesztettünk. Katasztrofális.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. az ausztrál kormány egyik minisztere. s úgy hagyjuk el a porondot. valójában 55. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb.000 körül. Spender113. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. 3.

akik amúgy is féltve óvják otthonukat. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. mert hiányzik az akarat. nincsenek fenntartásaink. akár a nyulak. amiben igazán hiszünk. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . 1941.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. A semleges államok megtámadását illető aggályok . 6. apa. ami nem túl jó jel.és azt hiszem. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. Érdekes. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. meglepő látvány tárul a szeme elé. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. folyton az az érzésem. csak annyi bizonyos. anya. Itt-ott nagyobb családokat is látni. mit fognak tenni. Békésen alszik mindenki -(76)- . Főleg a fiatal házasok ilyenek. Előre látható. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. V. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. gyerekek. pusztán azért. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. s menten elgyámoltalanodunk. hogy balul üt ki. Ha olyan ügyért harcolunk. Iránban mozgósítás van. Valahányszor csak elképzelem. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. ám biztosan valami rosszat jelez. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. ha csak a puszta harcról van szó. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. Sosem tudni előre. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. a kicsik sorban fekszenek.csupán azt jelzik. A tiszta. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. A törökök felajánlották.

jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. 1941-ben leváltották. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. 1941. V. -(77)- . hogy mindez német nyomásra történt. de úgy tűnt. amikor találat érte. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. melynek üzenete nem egyéb. ez az első diplomáciai lépés. Felkapaszkodva a tetőre. 11. E. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. hogy az oroszok bejelentették. hogy a mi házunkat találták el. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. kintről valaki kiabált. égre szökő lángokkal. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. Az éjjel komoly légitámadás volt. valami raktárépület lehetett. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. de megmaradt alelnöknek. s a szobában sem keletkezett kár. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. kiváltképp nagy volt. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. netán mindkettő ellen. Az ablakok épen maradtak.a kicsik hanyatt fekve. felkelt és kinézett az ablakon. meredek. 114 Vjacseszlav Molotov. Lefelé menet közölték velünk. Az elmúlt napok legfontosabb híre . Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. hogy épp benne voltam egy házban. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra.az erős lámpafényben . Immár bizonyos. mintha viaszbábuk lennének. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. A füst csak igen lassan oszlott el. s hogy mindenki maradjon a lakásában. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. ez az első eset. Gondolom. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. az egyik. külügyi népbiztos. tőlünk nyugatra. Nyilvánvaló. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény.

amit hónapok óta őrizgettünk. gondolván. s én csak utólag döbbentem rá. Magunkra kaptuk a ruháinkat. hogy a folyosón nem lehetett látni. s láttam. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. Hallottuk. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. mire ő visszakérdezett: .-ékhez. Elmentünk D. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel.Igen. Később megjegyeztem E. amit a legfontosabbnak tart.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. csupa korom vagyok én is.Talán azt hiszed. és a bent lévő autók kiégtek. amint kiabál valaki: . hogy menjünk ki. és talán nem lesz módunk visszajönni. milyen sötét lett az arca. akik teával kínáltak. -(78)- . hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe.nek. hogy tényleg ég a ház. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. Később kiderült. Ilyenkor az ember azt viszi magával.

Spanyolország. a Führer helyettese. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. és Rashid Ali 1941. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). Még csak ötletem sincs. remélve. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Franco . melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Az egész ügy merő rejtély. Utóbb többször is felmerült. aki 1941. 1941. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. 13. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. Hitler közeli barátja. továbbá mindazon térségek neveit. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Churchill nem akart tárgyalni vele. május 30-án Iránba menekült. Darlan116 Sztálin.1941. Alfred Hornként mutatkozott be. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Csak azt tudom.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Szíria. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Irak. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Rashid Ali117. V. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). Egy hónappal később rövid harc. bejelentvén hogy Hess megőrült. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. iraki nácibarát miniszter.

hogy ember. már akkor.tolni. szégyen!” Úgy látszik.) miatt Dakar. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. -(80)- .könnyedén be lehetett volna keríteni. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. nincs esély arra. a Kanári-szigetek. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. ha kiderül. a lakosság fele pedig éhezni fog. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. Az egész világ ellenünk van. Tanger. Az ember kezdi azt hinni. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Tangert és Szíriát akkor. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. a Kanári-szigeteket. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. legalábbis szerinte . akik meg tudnak lepődni azon. Úgy tűnik. hogy ez történik majd. lesz titkosrendőrség. amikor nem vettük be Dakart. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. amikor még megtehettük volna. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. hogy ez már-már törvényszerű. Ezzel szemben a valóság az. hogy mindent veszni hagyunk. Persze. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. vannak még emberek. mi biztosan el is toljuk. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Churchillnek és társainak az lehet a terve. hogy nem fog sikerülni. talán még Amerika is. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat.és fegyverhiány (repülők. Szíria. hadihajók stb.

A német légitámadás május 20-án indult. Három csatahajó. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. de a lelke mélyén mindenki borúlátó.540 ausztrál. szervezetlenek voltak. 10. Irakról semmi hír. 21. majd ejtőernyősöket vetettek be.300 görög. 7. V.700 új-zélandi és 6. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. csak végre ismernénk az alap tényeket. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. hogy így van. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. Mindenki Krétára figyel. 25. Ha csak 10-20. Úgy tűnik.960 brit. Darlan nyilatkozott. ha Kréta csakugyan próba. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. egy repülőgép-anyahajó. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). hét cirkáló. légvédelmük szintén gyenge volt.1941. Valaki megsúgta. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. Ezt az arcátlan.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. még úgy is. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. 1941. és majdnem ugyanannyi görög volt. így azt. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. mint Angliában. Szíriáról. hogy hány ember védi is a szigetet. (Liddell Hart szerint összesen 28. 17. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. Lehet. 24. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. V. új-zélandi és ausztrál.) A csapatok zöme Görögországból menekült át.600 brit. 1941. A brit -(81)- . és milyen a fegyverzetük. V. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti.

Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy hányról is van szó. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos.500-at mentettek ki. A brit csapatok Bagdadban vannak . a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. annak tagadása. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés.olvasni. 31. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában.500 Krétán szolgáló katonából 16. a mentegetőzés.bár még jobb lenne azt hallani. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. bár rideg. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. és csak utána az etiópot. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. ebből 2.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. V. Kivonulunk Krétáról. 122 A 42. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. 1941. VI. és 14 gép védte Szuezt.000 görög volt. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. 1941. Arra sincs magyarázat. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. Az. 1. 13. -(82)- .

mint azt a sajtóval tudatták. A német veszteség: 3.996 új-zélandi). Ma reggel jött a hír. Most. Miként K. Szíriára. hogy Kréta kiürítése megtörtént.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. valamint a Greyhound. -(83)- .000 brit tengerész esett áldozatul. 124 Szíriába. A teljes veszteség várhatóan 10. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Összességében a szövetségesek 16. hogy semmi értelme Ciprust védeni.583 embert vesztettek (ebből 8. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. 1941.500 sebesült.714 halott és 2. Student tábornoknak.376 ausztrál és 2. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el.000 ember. 3. tank és repülőgép. Hitler eleinte habozott. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. Ebből nyilvánvaló. S mindez teljesen hiába. 3. 20. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. Pár nap 123 A Calcutta. Szuezre vagy Máltára csapnak le. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. aminek vagy 2.200 brit. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. A híradás nem felelt meg a valóságnak.. Hereward. abból legalább kiderülne. hány kereskedelmi hajó.000 embert kellett elszállítani. A britek arra számítottak. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. márpedig ennek semmi jele. Fiji és Gloucester cirkálókat. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. számos légvédelmi ágyú. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. azt mondják. VI..

az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni.múlva már nyilván késő lenne. s eddig még senkivel se futottam össze. ha csak elkerülheti. 14. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. -(84)- . Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. hogy talán az egész manőver nem más. VI. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. mint puszta blöff. úgy tűnik. úgy lehet. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. történetesen az Anglia elleni invázióról. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. VI. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. amelyről. 1941. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. nem fog háborúba keveredni a németekkel. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. 1941. 125 Stafford Cripps. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. A közeljövőben. 8.

feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Mindez nyilvánvalóan jelzi. Napok óta rendkívüli a hőség. ez a jutalom. 19. Nyilvánvaló. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. Rendkívül izgatott mindenki. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Az jutott eszembe. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. 20. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. Íme. 1941. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. VI. 22. és ezzel.persze csak akkor. hatalmas közönség előtt.126 1941. VI. -(85)- . s ez nagy hatással lesz az arab világra is. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. ha az oroszok komolyan ellenállnak.1941. ha nem is tudják megállítani. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. s megállítottak három finn hajót is. VI. Általános a vélekedés.ámbár azt hiszem. hogy ez „jól jön nekünk” . Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére.

hogy most mindenki az oroszokat támogatja. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. 1941. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. bár igen meggyőzően hangoztatta. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. amíg leszámolnak Angliával. a légierő és a flotta legénységét. csak úgy. hogy őszintén ajánlja a segítséget. ma igen jó beszédet mondott. Mit gondolnak vajon ezek. hogy gyorsan véghez tudják vinni. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. úgy találtam.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. VI. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. akik nem bánnák. A legrosszabb az az egészben. sőt magukat az oroszokat is. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. Persze akadnak néhányan . A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. 23. Churchill. mint a baloldali pártokat. úgy vélem. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. bár lesz annyi eszük. ha nem lennének biztosak benne.ha nem is sokan – a gazdagok között. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. miként hatna. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról.

Orvos (külföldi. a kommunisták. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. az esetben érdekük. úgy hiszem. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. s újra támogatják a nácikat. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Kétségtelen. Azon múlik minden. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Egykettőre hazavágják a nácikat. Három éve még az évi 1. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Meglátja. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. mi több. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. elfogadnák Hitlert vezérüknek. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Tíz -(87)- . éppúgy összerogynak majd. mint az első háborúban. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. hogy ennek maga Sztálin a feje. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. s még azt is meg merem kockáztatni. Persze nyomban hangot váltanak majd.000 font jövedelemből élők. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét.Baromfi-nagykereskedő: Remélem.

ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. hogy a németek azért kiváló katonák. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Akárcsak az emigráns fehérek. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. itt most nem állnak fenn. Állítólag túlszárnyalták Minszket. (.még ha lesz is némi „húzd meg. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. Az esetben.. Nem tudni. VI. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. Már egy hét múlt el. ereszd meg” -. Mindenki arról élcelődik. Hisz azok a politikai viszonyok. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. 30. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. E szerint bevették Lemberget. 1941.) Némelyek máris látni vélik Sztálint.. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. hogy szamovárt áruljon. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. többféle magyarázata is lehet. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. s alighanem elfoglalták Litvániát is. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. -(88)- .

ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. Churchill beszédének méltó párja. 3. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. melyben egyértelművé tette. -(89)- . legalábbis e pillanatban. s mint ilyen. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Sztálin rádióbeszéde nem más. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. jóllehet formális szövetség még nem létezik. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. A felek vállalták. mint az a tény. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. Mindenesetre elég sok időbe tellett. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. amelynek nincs angol megfelelője. VII. szögesen ellentmond mindannak. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. 1941.

hiszen őt úgymond a „lélek”. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. és azt sem tudni. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Ha a németek helyzete megengedné. legalábbis Angliából nem. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. de ha semmivel nem próbálkoznak. s ettől. Nem tudom. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. a belső meggyőződés hajtja. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Ha most.oldalunkra. 6. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. 1941. nem indítunk szárazföldi támadást. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Azt aligha hiszem. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. lám. amíg be nem bizonyosodik. VII. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. láthatóan nemigen készülnek támadásra. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . ha majd netán ők is átállnak végül. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. s arra sem utal semmi. mire is használnák e tankokat. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. Több lap is türelmetlen. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. hogy ő maga legalább annyiban őszinte.

hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. Nyilvánvalóan az az „irány”.000 emberre rúg. jelentése: igazság. Kíváncsian várom.számíthatunk rájuk. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani.mindezt két héttel azután. és alighanem ez a jövőben sem várható. most. nyíltan szimpatizál a nácikkal. úgy tűnik. vajon elérték-e már a Beresinát. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. visszatértekor meglepve konstatálta. Az oroszok azt állítják. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. hogy az a „semlegesség”. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. -(91)- . megtiltván számukra. hogy a németek vesztesége már 700. mégis hasonlóan ír. hogy az belépett a háborúba. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. egyikük. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. hogy lássam. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. ahol kommunisták üléseztek. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . A németek már átkeltek a Pruton. ha a német támadást netán már visszaverték. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. Az az anekdota járja. A frontokról sincsenek megbízható hírek. Néhány ír katolikus lap mostanra. és a Truth129 néhány példányát is. Végignéztem a katolikus lapokat. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. Ha ez tényleg mérvadó. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. ám azt nem tudni.

s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. amely Dunkerque-kel kezdődött. Az a félforradalmi időszak. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. mára véget ért. mint amit elszenvedett. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. de nem hiszem. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. az irániak már menekülnek. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. miként azt terveztem. Úgy sejtem.1941. de ezek egyre gyengülnek. hogy bármit is terveznének. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. A keleti front. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . Ugyanakkor semmi jele. -(92)- . egy új korszak kezdetéhez érve. Már csak egy hónapunk van arra. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről.bár azért összeomlani sem fog. VIII. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy belefogjunk valami európai akcióba. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. 28. Ezért itt be is zárom e naplót.

hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. Sokan azt gyanítják.II. akik képtelenek felfogni. III. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. Azt. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). azok is hallgatnak róla. amiből egyúttal kikövetkeztethető. Kósza találgatásokat hallani minden felől. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. de alighanem már elment. -(93)- . Így például. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Gyakran hallani a megjegyzést. miután a háború új szakaszába ért. hogy csak azért küldték el. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. rész 1942. E percben az is nagy talány. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. mekkora jelentősége is lehet Indiának. mint a sír. Akik netán tudják. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. 14. Ez magában foglalja a figyelmeztetést.

hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. mivel nem látom be. egy balti orosz.a teljes vereség ugyan elmaradt. de azért még nem dőlt el semmi.még ez évben különbékét köt. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. különben valószínűleg nem. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. [Azt hiszem. -(94)- . ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. majd közellátási miniszter. akik úgy vélik (például Abrams.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. mint mí az angliai csatában . mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. egy kompromisszumos békekötés reményében. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. hogy az esetben. hogy Beaverbrook távozik. bár annyi azért igaznak tűnik.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. [Másfelől viszont vannak. maradok. és csupa haszontalan. bár nem tagja a pártnak). Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. miként is tudnának akár a németek. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam.

b) Ha az oroszok támadnak először. nem lehet tesztelni. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. hogy így lenne. -(95)- . mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. hogy csak azért nem. mert a japánok félnek az oroszoktól.. A propaganda merő hazugság. ha az ember történetesen igazat mond.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. mikor ér hozzám vissza. Persze én sem hiszem. Mégis úgy vélem. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. úgy tehetünk. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. 1942. sajnos. azt mondhatjuk. május 30. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. akkor „mi már előre megmondtuk”.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. mintha az egészet a japánok kezdték volna. mennyire hatékony a suttogó propaganda. akkor mi. ha legalább tudjuk. nyitva a bejárat. nem..katonainál is kiábrándítóbb. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mindez mit se számít. s az ember olyan dörzsöltté válik. úgy látszik. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. március 11-én terjeszteni kezdtem. 1942. mit teszünk és főként. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. hogy azt korábban el se hitte volna. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. kíváncsi vagyok. még akkor is. hogy miért.

III. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. 15. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. és még csak utalást sem teszünk rá. -(96)- . III.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. 1942. se légvédelmi tűz. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. Orwell későbbi. aki most tért vissza Amerikából. baloldali politikus. aggasztó a közhangulat odaát. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. A termelés akadozik. a britellenesség százféleképp virít. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. 22. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. Azt mondja. s nyilván így van ezzel mindenki. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. amíg csak lehet. amíg a légiriadót le nem fújják. de nem követte se bombázás. Eddig még nem jöttek rá. 1942. Empson mondja. később munkáspárti képviselő. mivel Harold 133 William Hickey.

Alfred Duff-Cooper. író. -(97)- . később Berlinben indított lapot. akik 134 Harold Nicholson. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. mivel legalább tudatosan az. örökbefogadás útján lett francia. óva intve mindenkit. majd Leningrádba ment. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. Az októberi forradalom után Moszkvába. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát.angol nyelvű német propagandaadó.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. parlamenti képviselő. 137 Victor Serge (1890-1947). szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. mindez ijesztően hatékony. 135 New British Broadcasting Station . ugyanakkor a BBC felkért. 1941-ben Mexikóban telepedett le. egyenjogúságot a kaffereknek. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. életrajzíró. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. újságíró. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. diplomata. életrajzíró.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. hiszen az emberek jó része tudatlan. kritikus. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt.

és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. s ameddig Sztálin hatalmon van. meg kell támadnunk Európát. mint a franciaországi hadjárat idején . [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik.] -(98)- . miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. mert folyton újságot olvasok. hogy Oroszország különbékét akar. Ugyanaz az ócska taktika. [Csupán akkor lenne esélye. Nekem úgy tűnik. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Mindez jórészt azért van így. ehelyett inkább dél felé. mert erkölcsileg viszolyogtató. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. kiutasításukat követelve. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. Mindez persze. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Így aztán mi. Én mégis azt hiszem.Franciaországból érkeztek. Általános a gyanú. mindenütt legyőzték a fasiszták. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket.nincs semmi hír. de nem folytatná a támadást. mind egy kedvezőbb békealkura. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. vagy legalábbis azok egy részét. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Nem is annyira azért. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. Az egyik lehetséges fejlemény. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. márpedig a Kominternt eddig mindig. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. ha itt új kormány állna fel. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában.

akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. úgy tűnik. valahogy kiszimatolták.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán.S. ez idő tájt brit belügyminiszter. A leginkább elterjedt változat az volt. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. melyek szintén a Daily 138 Dr. K. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. 141 Herbert Morrison. melyeket az 1. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . munkáspárti képviselő. Egy megrögzött ellenségünk. valamennyi hihető. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). Krishna S. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. világháború idején írt. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. 27. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. 139 Közkedvelt baloldali lap. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. 140 Aqneurin Bevan. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Shelvankar. Állítólag holnap kiderül végre.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. III. 1942. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását.S. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik.

Tom Jonesnak.a konzervatívok nem kis mulatságára. G. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. aligha vettek volna tudomást róla. és további egy órába telt. ezt a vádat utóbb visszavonta. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. ám azt mindig is élvezik. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. ha két szocialista esik egymásnak. aki azt Sir Jas. Hitler és a Világállam” című írása. és visszatér az újságíráshoz. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Griggnek143 továbbította. hogy három hónap se telik bele. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. A késlekedés fő oka az volt. a az krókuszok. miután a Horizonban megjelent „Wells. Azt hiszem. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. 144 A vita Orwelltől indult.Mirrorban jelentek meg . Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. Erről feljegyzést küldtem Dr.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. hogy a lőszert nem osztották ki előre. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. káros hatással volt a brit közvéleményre. A ember már-már [H. Mindenki azt jósolja. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. -(100)- . vagy ha mégis. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. igaz. Cassandra142 bejelentette. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. szétosztani a muníciót.

. az indiaiak sem örülnek neki. [Akárhogy is. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. „eszi . s megkért. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal.] 1942.Tokióval. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. az háborúban újságírók így van. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. Rossz jel ugyan. az üvöltés. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. IV.eggyel sem. Azt hiszem.. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. s úgy látom. hogy nem mi.) Minden harcolnak. és Cripps talán ezért is oly magabiztos.] Akad persze. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. az igaz -(101)- . aki úgy véli.nem eszi” ajánlatától. akik nem harcolnak.ha jól tudom . „(. remélem. hogy a hadipropaganda. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. 1. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. a katonák mocskolódnak. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. a szövetségesek közül . már csak a közvélemény nyomására is.

harcias britellenes indiai nacionalista. Ha majd eljön egy újabb háború. ha a németek megtámadnák. 94-96.hazafiak pedig. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. majd üdvözlő táviratot. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. amikor kiderült. Jó jelnek veszi mindenki. 1999. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. 145 Hódolat Katalóniának. Ellenfelei úgy tartják. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá.] Nem tudom. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják.”145 S lám. augusztus 19-én. az esetben. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. messze elkerülik a lövészárkokat. hogy sokan szentként tisztelik. nem egészen öt évvel azután. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét.: Betlen János és Tóth László. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. minthogy hiába remélte. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). és sikertelenül vezette a britek ellen. Cartaphilus. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. IV. 3. Mármár vigasztaló a gondolat. Azt hiszem. Gandhi készakarva keveri a bajt. hogy mi a tét ebben a játszmában. s annyi igaz is. Arra biztatta az indiaiakat. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. hogy e sorokat leírtam. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. -(102)- . hogy Cripps még egy hétig Indiában marad.] Lehetetlen megállapítani. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. 1942. egyébként semmi ok a bizakodásra. hogy a hír nem igaz. Ford. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. o. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. itt vagyok a BBC-ben.

ahogy ma azt az angolokkal teszi. s hogy voltaképp nem is akarja. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. Mondtam is A. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. Megjegyeztem. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. író.-nak. hogy azt higgye. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. a fájdalommentes mártíromsághoz. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. folyvást arról lármáznak. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. -(103)- . s elég balga ahhoz. mindezzel Anand is egyetértett. igehirdető és propagandista. hogy nem számít a függetlenségre. George. újságíró. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. ügyvéd. [Már csak mennyiben az a kérdés. 148 Krishna Menon (1897-1974). hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. kiváltképp a kommunisták között. aki ez idő szerint Angliában élt. így szólt: . Legnagyobb ámulatomra.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Egyszerűen elképesztő. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. indiai államférfi. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. Még mindig azzal áltatják magukat. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. nemigen tudja azt elképzelni. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. mire A.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. egy indiainak ezt kell mondania. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. az író nővére. -(107)- . hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. mondja. hogy „persze. mintha mi sem volna természetesebb. [E. hisz 153 1942. s igen meglepődött. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. mert ha megengednék maguknak. Útban visszafelé több gép megsérült. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. Persze. no meg azért is.áll a nálunk dívó. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. mintsem hadászati jelentőségű volt. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. A hatás inkább lélektani. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. Eileen Blair. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. Ekként még az sem okvetlen igaz. hogy mindenki hazudik. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mire Pritt közölte velük. 19. felszínes Amerika-ellenességre is. tiltakozott. 1942. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. mikor ez ellen E. ha mindkét fél megerősíti. Tokiót bombázzák. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. tényleg készül valami. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. Most már csakugyan azt kell hinnem. hogy 1940 táján. Fyvel meséli.] Mind több szó esik egy európai invázióról. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. IV.

akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. IV. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. hogy a hála politikai fogalom. akkor ez valami új fejlemény. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz.aligha kockáztatnák meg. mely javíthatna helyzetünkön . ahol internálták őket. Mégis meglep. hogy különbékét kössenek. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. az a két józan és gyakorlatias lépés. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. Ugyanakkor. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. másrészt.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. amiért derekasan küzdöttünk. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. 1942. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. Csak kevesen érik fel ésszel. [Ha ez így van. sokan úgy beszélnek. hogy ekkora bakot lőjenek. -(108)- . hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. akkor nincs többé indok.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. hiszen e tranzakciót korábban leállították. valamint Spanyolország megszállása -. lásd Amerikát. 25.] Ami pedig a második feltevést illeti.

miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. hogy támogassák. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. megsúgták-e ezt nekünk is. Az olasz rádió bemondta. Németországban viszont. 4. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. hogy ha az oroszok átengedték. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. Általános a vélekedés Japánba szökött át. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. hogy a vichyi körök is úgy vélik. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. Bósz Japán területen van. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. 6. felségterületen tartózkodik. ahol 1943. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. 7. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. Indiában. kormány bejelentette. teljesen alaptalan. A (német) Szabad azonosították a hangját. február 8-ig tartózkodott. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. 5. hogy úgy tüntessék fel. -(109)- . A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. ám azért ez sem lehetetlen. mire ez a nagy felhajtás. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. majd onnan dekódolva sugározták. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. mindenesetre arra vall. mintha Berlinben volna. A vichyi közlemény. 2.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. mint bármely más irányba. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. az máris sokat elárulna arról. de elhárították. Afganisztánon át.Amit tudni lehet: 1.

az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. 27.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. melyek mostanában hülyébbek. avagy bátorítás az oroszoknak.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Annál pompásabb alkalom. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. hogy nem hagyjuk őket a pácban. 1942. mikor az mégsem indul meg. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. hogy azután gúnyolódhassanak. mint rendesen. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). [Semmi hír. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. Hónapok semmitmondóak alapok. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. valószínű. IV. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét.

Mindenki folyvást ítélkezik. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. mindenki egyforma.hol megnyitva. váltig az a benyomásom. akiknek határozott véleményük van. Ha szót váltok valakivel. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. ha tényleg senki nem veszi be őket. s a szellemi tisztesség. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. és csak a saját érdekeit nézi. ha olyanokkal állunk szóba. hogy becsapták. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. mi több. kiváltképp azok. ahogy a részvétet adagolják . a hallgató is könnyen ráébred. Bátran lehet hazudozni. akikkel nem értünk egyet.” Az ember azt hinné. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. [A legtöbb balos. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. ha pedig ez mégsem történik meg. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. Mindenki becstelen. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. pusztán a politikai célszerűség alapján. Cukrot már alig lehet kapni. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. hol elzárva. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. és mitse törődik azokkal. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. Fuldoklunk a mocsokban. A legmegdöbbentőbb mégis az. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. hogy az efféle propaganda merő ostobaság.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. Ugyanígy -(111)- . vagy az írását olvasom. Ez leginkább akkor tűnik fel. csillagászati árak fejében. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. még akkor sem. de az igazat megvallva. akár egy csapot -.

alighanem nagyon is sokan vannak.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. hogy csak mintegy 250-en voltak . akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. de megszámolva a képviselőket kiderült.] Avagy tényleg nem akad senki. szitkozódnak. akik 1941. IV. hanem arra. hogy megtöltsék az üléstermet. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. 1942. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. 29.még így is elegen. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. hogy telt ház van. -(112)- .esküdni mernék. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. csak épp nem hallani a hangjukat.viselkedtek azok. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. Tegnap elmentem az alsóházba. elég gyengécske műsor volt. Cripps beszédét leszámítva. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. hogy ez valaha mind plüss volt. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. mindegyre az jutott eszembe. miközben a képviselők felsorakoznak. Most a felsőházban gyűlnek össze.

nyomban megírtam. 1643-ban -(113)- . hogy 1941. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek.1942. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. mikor néhány hete megjött az utasítás .] Mihelyt kiderült. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. mint a szíriaiakat157. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. mint egy újabb imperialista hódításról. hogy részben tényleg így történt. V. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. 157 Az a hír járta. [Sok a találgatás. még az is lehet. egyikük igazi keménykalapot viselt. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. A dolognak végül is az lett az eredménye. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron.alighanem a külügyminisztériumból -. Amennyire megítélhetem. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. 6. Annál inkább elkedvetlenedtem. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. hogy Szingapúr veszélyben forog. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. mi készül”. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt.

olyan elképesztően nagy számokkal. de nem hinném.000 ember. író. -(114)- . (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. kinek higgyen. 160 Frederic Warburg. Mindenesetre abból. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. Szerintem ez kacsa. hogy ő lett volna. 74 repülőgépet és 543 embert. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. 159 Frank Owen (1905-1979).Frank Owenre159 tippelnek. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. arra következtetek. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. több mint 80 repülőgép és legalább 1. újságíró. Ez volt az első olyan tengeri csata. hogy úgy látják. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának).] 1942. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. elérik céljaikat. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. 8. rádiós személyiség. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. 1648-ban csatában esett el. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. hogy az ember nem tudja.-a között zajlott. V. W. egy rombolót. egy romboló. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója.

hogy pár héten belül bevetik a gázokat. századi életrajzokban olvashatunk arról. 11. mi több. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. és „reszkettek az előszobában”. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. akit igen jól ismert. 18. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. hogy érdemben beszélhettem vele. már azt is tudják. mint a „minden követ megmozgat”. 15. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. ám én fenntartom. aki közel jut a politikához.] Cripps biztos benne. hogy az emberek pártfogójukra vártak. V. hogy mi a véleménye Bószról. hogy Bósz német területen van. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. s mégis. Szerdán találkoztam Cripps-szel. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. 30. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. hogy mennyire igaz ma is. Kérdésemre. A falakon régi metszetek. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. V. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott.1942. hogy találkozzék vele. 1942. az „előszobai reszketés”. hogy ő írta volna e cikket. hogy ő volt. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. és készséggel válaszolt kérdéseimre. Wintringham ugyan tagadja. a japán kormány úgy döntött. „sötét alaknak” -(115)indul a német .” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Bár az orra kissé túl borvirágos. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot.] 1942. V. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. Felteszem. csak az tudja igazán. mint gondoltam volna. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. ez volt az első alkalom. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában.

Cripps csupán annyit mondott. csak az orosz fronton. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. Nyilván az jönne ki belőle. 1942. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. -(116)- . akár orosz. hasznos lehet számára. 1942. vagy sötéten borúlátó. amit mond. akár német forrásból származnak is. úgy ez váratlan ajándék. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. amiről írhatnék a heti hírlevelemben.162 A hír persze Warburgtól származik. Bár így lenne. ami még csak ezután fog felpuffadni. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. hogy miről is írjak. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. Állítólag Molotov nemcsak. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. világrengető eseményben hisz.nevezte. Ha igaz. május 26-án írták alá. és folyvást valami küszöbönálló. V. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Képtelenség! 1942. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. V. Jól jönne most egy hét szabadság. Molotov állítólag Londonban van. hogy Londonban van. Cripps vitatta ezt. aki felváltva túlzón optimista. és kizárólag a saját karriere érdekli. V. összevetve egymással őket. 21. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. 19. 22. Megjegyzésemre. mivel sehol nem történik semmi. Bármit megtenne. amiről úgy véli. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem.

V. gondoskodni fogok arról. idősebb japán férfit. hétfő. V. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre.” Ezt lehozták a lapokban. 1942. erősen sárgás bőrű.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. . se pedig beosztottaikra. akinek olyan az arca. de kérem. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. tegyenek arról. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. 1942. amivel nap mint nap elárasztanak. 27. hogy ma senki sem teheti meg. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. hogy tényleges dolgával foglakozna. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. hogy mindez önökre nem vonatkozik. mi több. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). mint a rábízott legénység kiképzése. még a rádióban is beolvasták. akár egy -(117)- . hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. ami nem más.végeztek. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. 30. de a legfontosabb tanulság mégis az.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű.

Azt mondja. s most csupán azzal van elfoglalva. ebből következik Churchill-(118)- . akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. elvész. aki ellenezte. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. vagy inkább. Természetesen oroszellenesek. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. hogy a rendőr azért kíséri-e. L. akik képesek a háborúnak egyfajta új. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. valós alapja van a dolognak. minden. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. és úgy véli. tudatosan venne részt ilyesmiben. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. Warburg. Állítólag csak azért. s az Observer átalakítása is része e manővernek. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. az Astor család. mára elfeledte az egészet. forradalmi értelmet is adni. Alighanem a követség munkatársa.165 163 J. rendkívül intelligens a maga módján. ami számára értékes. Az egész képtelen manővernek tűnik. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. jobboldali újságíró. mintha ő lenne a csali. Garvin. főleg Lady Astor. a lap tulajdonosával. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. annak oroszbarátsága miatt. Úgy véli. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Épp csak azt nem tudni. s egyben összegyűjteni. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt.béketűrően szenvedő majomé. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót.

Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. s a lélek jajgat és sikolt. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. a Labour’s Northern Voice-ot is. hogy sült halat vett. A háború sötét Poklába vont. -(119)- . a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. gyönge lányt. ellenességük is. hanem a szakszervezet hetilapját. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. mely újabban „a királynál is királypártibb”. Azt is hozzátette. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. Darlan167 admirális érdemeit.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. szabadúszó újságíró. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. a kéz. a láb. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. 166 Desmond Hawkins. mint ismert antifasisztát. És fogtad őt. „ha tudna járni”. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. mivel azt hittem. 167 Francois Darlan tengernagy. gyötört. a kedves. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. szerinte még az sem kizárt. Volt egy időszak. Már fáj minden tagunk. amikor csakugyan arra készültek. már ami a szovjet szövetséget illeti. A szív. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. a francia haditengerészet főparancsnoka. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. Ezzel egyetértek. Megzaklatott. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg.

benzint még feketén is nehéz szerezni. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. oldja. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. VI. ember. szelíd ma is...nézd. VI. Hogy meg ne illethesse más. Ennyi. 1942. Mert azt kívánta durva háborúd. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. ember. Ne tiltakozz. magad Kezével jobban vérzed. Különben furcsa. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. Csak itt-ott látni egyet. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. (. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. lebzselnek a parkokban. azt. 4. ím a sárba húztad őt. ocsmány zűrzavar Királya . nézegetik a galagonyabokrokat.A rózsaarcút. majd hazatért. tolják a babakocsit. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek.169 1942. Nincs rohanás. tennen magad Csak őt imádtad. szennyezed. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. hazád. Eisenhower 1942. hogy milyen normális minden. teljesen békés. Még mindig Molotovról szól a fáma. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . őt. kinek haját A szél bogozza. hogy tárgyaljon a szerződésről. Feltűnően kevés az autó is. Ó. Az újságok még a nevét sem említik. Nagy a forróság. ki szép. aki A kedvesed. 6. Úgy látszik.) Állítólag itt járt. alig látni egyenruhát.

mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. VI. az is csak Észak-Afrikában. november 8-án nyílt. hogy nyissák meg. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. és többnyire az a verzió az igaz. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. Hazugságok hálójában élünk. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. A BBC megbízhatatlannak tartotta. újabb front csupán 1942. 7. biztosra veszem. Akárhogy is. akik a vonaton találkoznak: . s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. Azt mondja.Berlinbe.mindezt épp ő mondja.Hová utazol? . 171 Kingsley Martin. hogy már döntés született az invázióról. baloldali újságíró. -(121)- . és így tovább . [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. aki a háború kezdete óta mindent megtett. Úgy tűnik. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”.lehetőségéről. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. miután egy éve maga is azt követeli. Kingsley Martin171. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. 1942. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. most egyszerre visszariadt tőle. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak.

Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. én azt hiszem majd. a háború októberre véget ér. ha egyszer a háborút megnyertük. Orwell barátja. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Jack Common: író. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. A szokásos hiábavaló szócséplés. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. akik úgy képzelik. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. mivel a németek addigra kifulladnak. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. Azt mondta. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). hogy vannak befolyásos emberek. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. akiről utóbb kiderült. Úgy tűnt. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). -(122)- . akinek nem értettem a nevét. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. David Owen. kritikus. valójában Lipcsébe tartasz. ha Berlint mondasz. június 2-án. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. miközben te. azt hiszed. hogy kém. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. úgy tűnt. mintha nem értené a megjegyzésem. 173 William Empson: költő.174 172 1942. Norman Cameron. Norman Cameron: költő.Hazug alak. Guy Burgess: a BBC producere. micsoda lényegi különbség. mintha nem is érzékelné. például azt. és láthatóan mindenre odafigyelt. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Mikor azt mondtam erre. Rajtam kívül ott volt még Empson. a másik kommunista. Jack Common. David Owen: Cripps titkára. hitvány gazember.

ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője.000 lakosából alig maradt -(123)- .[David Owen. szintén egyetértett Cripps-szel. s az a legfontosabb. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. akit nem ismertem. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. [Az ilyen emberek azt feltételezik. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. mindenki azt szeretné. és eközben oly élénken csivitelnek. Népes rajokban egyszerre érkeznek. várva. Himmler helyettese. VI. a hatalom vagy a hízelkedés. 1942. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. 10. mint egy pondró perspektívája. és képtelen belátni. hogy ki-ki megkapja partvisát. [A német adó bejelentette. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. Cripps tartását valami belülről kikezdte. 1942. szükségképp beszűkül a látóköre. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. 1942. 11. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. de az az érzésem. Emellett. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. akár a verebek. és a férfi. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. VI. leülnek a portánál. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. hogy egy ponton túl. inkább talán a felelősségtudat.] Láttam. majd június 4-én belehalt sebeibe. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. s 2. Nem a pénz.

minden férfit agyonlőttek . úgy.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. Ezáltal bebizonyosodott. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. A falut földig lerombolták. A helység összes épületét lerombolták. ahogyan a BBC közreadta. a férfi lakosságot agyonlőtték. s a nevét megváltoztatták. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították.] néhány túlélő. a nőket koncentrációs táborba küldték. -(124)- . Megőriztem a jelentés egy példányát.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. a nőket gyűjtőtáborba szállították. a község nevét eltörölték. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. miként az is. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. JÚNIUS 6. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés.

hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. február 26-án közvetítette.Valójában nem lep meg e gaztett. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. bolsevik atrocitások. mi több. hogy mások. s a lemezek mind fennmaradnak. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. japán atrocitások Kínában176]. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. Talán nem telik bele sok idő. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. sőt rögzítették gramofonon is. Sokkal inkább az izgat. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. brit atrocitások Indiában. még az sem. -(125)- . török atrocitások. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. amerikai atrocitások Nicaraguában. Ezt a BBC 1942. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. akik nincsenek közvetlenül érintve.

a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. amely nem csupán kegyetlen. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. hanem ostoba lépés is volt. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.) 179 A túlzott félelmek miatt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. (A fordító jegyzete. amikor hasonló félelmek miatt. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. -(126)- . 1920-21-ben. (A fordító jegyzete. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták.

1937től a Tribune főszerkesztője. 06. Nyilvánvaló. író. hogy a németek még csak nem is sejtették. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. hogy Molotov itt van Londonban. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. hordozható adóvevőjük volt. -(127)- . januári indulástól. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 13. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. 1942. ejtőernyővel dobták le őket. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. 12. arra juthatunk. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). azt nem hagyják szó nélkül. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). baloldali újságíró. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. VI.1941(és később) Japán atrocitások 1942. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. Híven tükrözik szocialista nézeteit.

november 10.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. november 3.: „Most. március 15. Olyan egységet.” 1942. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. amely épp attól nyeri valódi erejét. azzal a vereséget választjuk. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. itt van köztünk nap mint nap. Szocializmust akarunk. Ha tétlenek maradunk. Történelmi válaszúthoz érkezett. Még egy 1931.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. február 28. egész létét ennek köszönheti. a mi vitáink és kétségeink táplálják.és edenjeink sem tehetik meg. február 24. A mi gyengénk az ő erősségük. A munkásmozgalom döntés előtt áll. 1941. mint bátran előretörni. nem hagyhatom el a főhadiszállást. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. Nem akarunk társadalmi konfliktust.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. vagy egy 1935. Haladni ma nem más. ahol már javában készülünk a végső győzelemre.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. június 21. ami mozgalmunk éltető eszménye. 1942. hisz régóta elkezdődött már. azok keresik ezt. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk.” 1942. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. amely leteríti az ellenséget. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.

alatta az író megjegyzéseivel. mekkora fába vágták a fejszét azzal. inkább harci riadó. mint a mi vezetőink bennünk. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében.Tribune.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. június 6. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. VI. Persze éppoly kétséges az is. hogy a haditerv kivihetőe.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .tömegekkel találja szembe magát. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. Akárhogyan is. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Az persze még majd ezután derül ki. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. 1942. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. 15. vajon tisztában vannak-e azzal. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. azon egyszerű okból. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . s ugyancsak kétséges . hogy a britek. és Moszkva is széles körben terjeszti. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. amely arra szólítja a nemzetet.” 1942.

A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. Később ismét azt mondják: persze. június 11-i keltezéssel. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. megfelelő jutalomban részesül. majd lepöckölik. folytassa csak. 19. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. ami egy cseppet sem érdekel. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. „túl korai” stb. s a féltékeny. és arra kérnek. 21. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. hanem az az állandó kudarcélmény. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. melyek becsúsztak. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. Végül. azt családjával együtt főbelövik”. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. Majd azzal állnak elő. Aki az utasításnak eleget tesz. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ.és ez nyilván így van a többi osztályon is . hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni.tartalmazza a napló. akárcsak valami apró gazemberséget is. feltéve. csehül. [Elhangzott Prágában. Nálunk a BBC-nél . hogy a téma „nem időszerű”. -(130)- . mondván. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. kezdetben még biztatják. hozzátéve.00 órakor. ha ezen információ 1942.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. VI.] 1942.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. Aki viszont nem így cselekszik. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot.

melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. és így -(131)- . Európát kivéve. A szervezeti rendet. majd még egy. nem építettek bunkereket . hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. nem dolgoztak ki stratégiát. és máig sem sikerült tisztázni. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. hogy jön egy új parancs.és nincs mögötte semmi elgondolás. nyomban ránk nehezedik a tudat. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. hogy valójában már senki se tudja. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. hogy (két évvel azután. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba.mindezt azért nem. hogy úgyse hallgatja meg senki. Hogy csak egyetlen példát említsek. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. a Polgárőrséggel is. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. Bármibe kezd is az ember. Minden mással ugyanez a helyzet. egy módosítás. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. mert amit elkészített. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. hogy voltaképp miért is vagyunk. mert a tervek folyvást változtak. az túl értelmes lett. szinte biztosra veheti. akinek van rövidhullámú készüléke. mert ha valami már félig kész volt. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban.] Csak most derült ki. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. ami fenekestül fölforgatta a terveket. mindig jött egy új parancs.

Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. Callow End. 26. 182 Tobruk elestéről van szó. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. melyet 8 hónapos ostrom után. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. 24. meg vannak elégedve velük. teljes a fejetlenség. 1942. VII. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. június 21-én vettek be Rommel csapatai. mint Lord Haw-Haw. Persze biztató. kétszer annyi szavazatot szerezve. hanem egy másik. Megütközve hallottam. Úgy tűnik. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. VI. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. 1942. majd őt egy másik. mint a konzervatív jelölt. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. a németeknél is így van. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. és a Worcesterből 181 William Joyce. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. kelet-londoni kiejtésű alak követte. hogy ez többé-kevésbé odaát. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. Semmi sem halad a maga rendes útján. -(132)- . VI. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség.tovább a végtelenségig. A madarakat. Ez most nem Joyce181 volt. Már csak abban lehet bizakodni. Ez már csak azért is különös. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 1. 1942. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj.

semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. majd három évvel később ugyanő menesztette. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. A kormány helyzetét megkönnyíti. Isten tudja. VII. Régi trükk ez . -(133)- . mi lesz. Időnként furcsa dolgokat is látni. láthatóan a rosszindulat vezeti. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. hisz senki sincs. 183 Leslie Hore-Belisha. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. aki Churchill helyébe léphetne. 1937-40 között hadügyminiszter. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. hogy az a tény. mint Hore-Belishát183. hogy bírálóit. 1940-45 között független parlamenti képviselő. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. Nem tudom. szinte magában is elég. szárnyast. de már biztosan nem tart sokáig. melyet csak megnyerni lehet.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Churchill már nem vette be a kormányába. libát és pulykát lehet itt látni.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Minden étkezéshez van tejszín. 3. meddig folytatható még ez a cirkusz. hogy most újra kezdik. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről.] 1942. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. Churchill beszédében második frontra.

A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. persze csak az alkalmas minőségűt. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. -(134)- . A legkézenfekvőbb magyarázat. s a gazdákat külön kérték. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. mikor még tartott a „blitz” London ellen. vajon a felesége is vele volt-e. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Például már egy ideje azt mondogatják. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. és Gloucester csupán a bábja lenne. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. Nem tudni. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). fehér pólós férfiakat. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Az is szembetűnő. Phillips185 karalábéföldjét. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. 1942. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. 10. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. 1942. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. Holott ez itt komlótermő vidék volna. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Mindig is Churchill ellenfele volt. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. VII. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. 4. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. stb. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. VII. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet.Érdekes.

hallatszott mindenünnen. megcsinálják. mint államilag szervezett sztrájktörés. azt hagyják. s még az sem kizárt. Persze. ugye. Nyilván hálásak neki. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. hogy jelöltesse magát. tudják.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . mindig örülünk nekik. mert nincs mozi. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt.. ahol egyben kiképzés is folyt. Mint kiderült. Bárhol indul ez a szélhámos.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. hogy tényleg pénzelik. aki a Reveille szerkesztője. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. -(135)- .Tudja. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. A lányok mind elszökdöstek a faluból. s hogy milyen áldásos. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. de nem sok hasznát látjuk. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. s az azt követő iszogatást a kocsmában. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. csupán azért. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Ám az. hogy nem boldogulnánk nélkülük. egy önkéntes szervezethez tartoznak. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer.] Mr. máskor tengerészeket. Hipwell ellenében. Néha tartalékosokat küldenek. voltaképp nem egyéb.inkább egy radarkutató központ. amihez nincs. Phillips így magyarázta: . Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. [Ezek a fiúk meg.

mint azt a tulaj mesélte nekem: . cimbora. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. 22. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár.kocsmák. hogy az ebédet lenyomasd vele.” Szóval. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. gondoltam. VII. amint a belső helyiségben iszogatnak. [Ha némelyik zárva is tart. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. ha mindennap kapsz egy korsóval. „Sajnálom. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). próbálom beosztani valahogy. ugye. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. csak a helyiek tudják a járást. a régi Delhi egy jellemző darabja. Ha fogytán a sör. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. ha bezárok pár napra. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. Sokszor.] 1942. fiúk.Én aztán nem hagyom. -(136)- . Mert úgy tartom. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. pláne a mai hitvány koszt mellett. ha valaki kinn dógozik a fődeken. Mondom: „Idehallgassál. a hátsó ajtón át. annak kell ám a sör. másnap hárommal. szorosan együttműködve Gandhival. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. később elnöke. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek.

bürokratikus gépezetet segít fenntartani.”] 1942. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. Újabban ritkán írok e naplóba. A minap beülök egy tongába. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. pusztán az öncélú. Amint látom. Egy másik rikkancs. és hallgatja. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze.Ez annyit tesz. Azzal megint elfordul.” [„Igen mulatságos az is. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . ha érdekel. mint Hitler! . nem vagy te Sarkar! Csak előre. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. épp az Mondanom sem kell. Ma támogatja a brit kormányt.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. A legtöbb műsor. 23. Amikor kérdőre vonom a fiút.Képtelenség eligazodni rajta. Különben is: kit érdekel. és tovább ordít: . a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. Szörnyű ez a frusztrált állapot. VII. holnap ellenkezőjét. mit ordibálnak a rikkancsok. Még mesélek majd. ha az ember lemegy a bazárba. baromságokon piszmogva. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. és hallom. azt mondja: .s egy jóízűt káromkodik hozzá. nem is csak azért értelmetlen. ha nincs túl nagy hőség. ne hőkölj. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . mert a háború eleve az. s amit csinálok.Hékás. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. amit elkészítünk és a -(137)- . ezzel küszködik mindenki. teszek-veszek értelmetlenül. Úgy látszik. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik.

E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. akik ennyit se csinálnak. de később inába szállt a bátorsága. amit még David Owen189 mesélt. főként a minisztériumokban. Cripps. hogy nem.De honnan kommunisták? tudhatnánk. talán Kínát kellene megcéloznunk. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. és azt kérdezte: . miután Indiába érkezett. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. hogy bármi visszhangja lenne. igen tetszett. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. még nem vettem bele a naplóba. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. Viszont Hsziao Csiennek. csak ülnek a kis kuckójukban. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. hogy kevesebb kenyér fogyjon. elszáll az űrbe anélkül. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. a kínai diáknak. nagyon magasröptű lett. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. mintha dolgoznának. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. S ez így van minden hivatalban. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. Gondolom. Erről jut eszembe egy történet. utóvégre Kínában köt ki. Ki tudja. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. ha hallgatná is valaki.BBC-ben leadunk. és biztosra vettem. kérte az alkirályt. azt hiszem. s azt hiszem. Ehhez jönnek még a többiek. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. és fontoskodva úgy tesznek. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. -(138)- . tényleg elengedték).

Mind frissek és fiatalok. Érdekes. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. mint egy gesztikulál) -. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. ugyanakkor nem gonosz. az egyiptomi. Az arcuk durva és mogorva volt. a cenzor szót kivág belőle. Mondja. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Meséli. de a másik. Megvonta a vállát.kérdeztem. az egyik máltai bemondóval beszéltem. [Azt gyanítja.izé. ugyan megérkezett. mint a kicsattanó fizikai egészség. Tudod. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. nem ért célba. az angol. hogy a két hajóraj közül. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. Sultanával. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. ami egészen . -(139)- . 1942. VII. amely élelmiszerrel volt megrakna. mely hadianyagot szállított. . csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . De azért a is ki tudom venni belőle. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. VII. 1942. hogy is mondjam (közben mint egy szita. Nem volt ez más.Ma reggel is olyan. 27. Hála Mussolininek. melyet nemrég Máltába indítottak.és hogy az feléljük. 27. és nagyon rossz a helyzet odahaza. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. és milyen durva volt az arcuk. mintha jelezni akarná.

] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. mint én. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. igen nyomasztja. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. Gondolom. hogy tartsák a szájukat. azt makacsul tagadják. hogy igaz. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. mindenesetre azok. hiszen itt még csak szó sem esett róla. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. 28. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. ami. Alighanem csak találgatnak. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). látszott rajta. 191 Sir W. -(140)- . kivéve a News-Chronicle-t.[A német adók arról számoltak be. Ha mégis kiderülne. 1942. 1940-ben visszavonult. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. Douglas S. de ez nem túl valószínű.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. amelyeket elolvastam. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen.A kormány utasította őket. amely a második front ellen foglalt állást. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. hogy Vorosilov190 Londonban van. VII. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. aki . Kémeim jelentették. és úgy kalkuláltak. augusztus 12-én Moszkvában. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. Brownrigg altábornagy (18861946). noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt.

Ez volt az első eset. Visszatekintve látom. politikailag és katonailag egyaránt. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. hogy benne vannak a pácban mondtam.Úgy látom. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. Emlékszem. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. A rakéták nem voltak túl pontosak. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt.Meglásd. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. megváltozott a véleményed az oroszokról most. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. egy év múlva. vagyis 1933 és 1941 között. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. de már jó tempóban haladunk efelé. rakétaágyúkkal szerelték fel. -(141)- . Helybenhagyta. mihelyt szorult helyzetbe került. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. amikor Oroszország még erősnek tűnt. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években.

hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . VIII. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. A. A. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. Ardaschirt. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. [És könnyen lehet. D. VIII. 1942. hogy nem lesz semmiféle második front. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. hogy vegyen neki még egy jércét. akivel együtt szerepelt az adásban. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. D. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. Ha a számok igazak. 1. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. 3. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. azt is meséli. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. megerősítette ezt. Azt is hozzátette.1942. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. mint bármely más.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. majd Teheránon keresztül utazott tovább. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. A. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. éppen D. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban.ellenkezőleg: úgy érzem. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. Mindenesetre. szerint Churchill Moszkvában194 van. ha terveznék is a megnyitását. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. hogy elhitesse az ellenkezőjét. Mondja azt is. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. K. -(142)- . Szemernyi bűntudatom sincs.

Persze. 5. hanem elrejtőznek. nem bocsátkoznak harcba. hogy Churchill Moszkvában van. Nyilván parancsuk van rá. nyilván azért. mit fog utána csinálni. 1942. VIII. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. 4. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki.deszantosok. Bár hallottam olyat is. de zárt körben már szó volt róla. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. már ami Cripps politikai terveit illeti. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. 196 John Macmurray (1891-1976).] D. de végül 1942. A. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. razziát tartott a Kongresszus központjában. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. -(143)- . VIII. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. [Ahogy már lenni szokott. A kormányban általános a megdöbbenés. hogy helyreállítsa a rendet. 1942. erről nyilvánosan még nem beszélhet. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. már azt is tudja. a University of London filozófiaprofesszora.

hangulatot keltett Amerikában.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. -(144)- . Mindenki egyetért velem. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. amiket állítólag a japánokkal forralt. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. hogy megmagyarázza az oroszoknak. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. hogy Churchill nincs is Moszkvában. Nem tudom. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. valamennyien tisztában vagyunk azzal. miként vonultak vissza az oroszok. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is.Miért menne Churchill Moszkvába. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival.] Az egy Warburgot kivéve. és talán Oroszországban és Kínában is. a szokásos stílusban. de az az érzésem. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. 7. Azt mondja. [Persze az is lehet. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. Nemzeti hősként tisztelték. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. ez valahogy összefügghet azzal. mint annak idején Kitchenerét197. 1942. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. . ahogy jelentették. VIII. lehetetlen. ha csak annyit akarna mondani.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. miért. s az 1. ha belegondolunk. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra.

[Cserélhető alkatrészei nincsenek. VIII. Mondanom sem kell.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. ahogy korábban hittem. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). -(145)- . indiai iszlám nacionalista vezető. az indiai is. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. 1942. s csak annyit kellett tennem. és számos letartóztatás. India nagy részében zavargások vannak. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. 200 Leo Amery.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. melyet azért kényszerültek gyártani. azzal nagyot lépnénk előre. az ember egyszerűen eldobja. 2. 1942. Az ára nem 50 shilling. és aránylag pontos. Nehru. Amery200 rémes beszédet mondott. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. Azad199 és még sokan mások börtönben. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. 9. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. Gandhi. hogy ezt az összes brit rádió átvette. mindössze 18]. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. elég halk. több haláleset volt. nem ráz. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. Lelki szemeimmel látom.sajnos csak kevés sikerrel. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. VIII. 10. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . hogy ezt megtegye. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. és kap egy másikat. Nem rúg. Ha valami komoly baja van. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. A legviccesebb az egészben.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. konzervatív képviselő.

A zavargások jelentéktelenek.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. 12. „Tudjuk. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. 1942. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést.. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust.. Sok indiai. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. szigorúan bizalmasan. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. és kezd a helyzet olybá tűnni. amikor ilyesmit hall vagy olvas. aki India felosztását követelte. [Ma délután. nem is történt annyi halálasét. stb.. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. -(146)- . VIII. és azon töri a fejét. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. hogy az ifjúság: bolondság. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója..] Furcsa. urai vagyunk a helyzetnek. mint egy katonai vereség. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését.keseredve. [Még 201 Bokhari. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. mindenki együtt érez velük.

kénytelen leszek egy másik. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. Ha nem javul a helyzet. 14. ugyanolyan feltételekkel. és mint mindig. már amennyire azt innen tudni lehet. Még az is lehet. hogy tényleg el is kezdem. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. Isten óvjon attól. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. akiknek már többször is írtam. mint korábban. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. 18. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. de egyáltalán nem biztos. -(147)- . mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. majd ezeket írja: „. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. éspedig. és mint ilyen. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. ezúttal is úgy konferáltuk be. amit nagyon nem szeretnék.] 1942. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. VIII. nem szalonképes. Horrabin beszélt ma a rádióban.. mivel épp börtönben ül.ott tartok. orosz születésű belga. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák.. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. 1942. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. VIII. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951).újjáépítést. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek.

és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. -(148)- . Ő aránylag közelről követte az eseményeket. és 34 hajó elsüllyedt. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás.” Mindez érthetően: „Félek. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. ezek közül 2. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. A németek 297 halottat. 22. 1942. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. még a háború előtt]. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés.000 ember vett részt a támadásban.fogni [talán emlékszel. Ez most vagy az invázió első lépése. vagy csak az első lépés főpróbája. zömmel kanadai katona vett részt. amit egyébként a mieink nem terveztek. hogy Angliába meneküljek. A támadásban több mint 6. és legalább 2. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. legalábbis rövid távon.000. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). mindent megteszek.” 1942.000-ren estek fogságba. A rádió figyelmeztette a franciákat. a légierő 70 gépet veszített.000 elesett vagy fogságba került. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. a támadás még az este is folyt. és úgy véli. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. Minden ötödik meghalt. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. az egész akció teljes kudarc. VIII. bár nehéz elhinni. 19. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. VIII.

nyomban kiadták a felszállási parancsot. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. Mihelyt megkezdődött a támadás. Churchill későbbi könyvében fenntartja.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. s mind ott is maradt. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. A védelem igen erős volt. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. hogy takarékoskodjanak erőikkel. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. csatasorba fejlődtek. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. Alig 20-30 tank ért partot. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. és úgy lőtték a partot. 205 Gyanították. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. de úgy tűnik. Azok az újságfotók. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Egy hajót elsüllyesztettek. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. szándékosan megtévesztők voltak. Mindenki azt feltételezi. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. hogy nem szivároghatott ki információ. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Amikor minden hajó odaért. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. A többiek nem jutottak messzire. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. többségük ki sem jutott a partra. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. és roppant betonfedezékek takarták őket. -(149)- . A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás.

hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. VIII. A német rádió feltételezi. [Szeptember 7én jelenik meg újra. 27. B. 1942. Bósz Penangban van. 1942. C.] Nem tehetek róla. -(150)- .] 1942. VIII.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. még így is komoly teljesítmény. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. háborús idegbántalmak. hogy Nehrut. a szüleit ismerve. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. Más jelek viszont azt valószínűsítik. fejfájás. ugyanazon a napon.Phenacetin. 28. Az itteni indiaiak között az a hír járja. [Persze. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. VIII. hogy S. Íme. Ismét engedélyezték a Daily Workert. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. sosem tudhatni. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. Bósz helyett. valójában miért is mondta ezt. de nekem mégis az az érzésem. 25.

De Gaulle hepciáskodása szánalmas. s ezért a mi kis bábunkra. nem Rómában. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. és ezért lehetetlen bármilyen. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el.mindenki alig állta meg. így aztán még az is lehet. IX. hol segge elhever.. álmatlanság. de a milánói katedrálisban. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. Míg áldja azt. 7. 206 Hardy darabjában. És ajkán ott az elfojtott röhej. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. stb. hogy Szíria francia mandátum. 1942. hogy ez a szervezet már megszűnt). idegzsába. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . reuma és kedélybetegség ellen.stb. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. a szírekkel nem kötnek szerződést. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát.. nem tudom miért. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. hogy . Orwell 1942. -(151)- . Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. csak az a bökkenő.fogfájás. Szíriában komoly lehet a baj. Más szóval.állítólag most szökött meg.

és csak a papírt pazarolják. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. havonta egy könyvet adtak ki. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. emelt szót a Daily Worker védelmében.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. mint a harsány követelést. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. IX. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). Lásd Münchent 1938-ban. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. IX. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. 15. Churchill beszédeiből úgy tűnik. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. láthatóan kommunista. Hiába. 1942.Többnyire arra hivatkoztak. körülbelül 50 csoport alakult. 9. az ember könnyen becsapja magát. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. hogy a lapot ismét engedélyezzék. [Csupán egyetlen nő. -(152)- . ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. 1942. A klubnak kisebb csoportjai voltak.

a régi vágású katonáknak. mi az igazság. nincs értelme az egésznek. Úgy véli. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. hogy a hagyományos. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. nem ér el semmi hatást. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. tudván. később a gránátosoknál szolgált. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. s úgy láttam. 21. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. -(153)- . hogy Anglia kezdte! ). India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. és nem gyengíti meg Németországot. hogy kiderítse. kemény módszerekkel rendet csináljanak. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. és ők követték el a legtöbb atrocitást. 1942. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Etonban tanult. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. IX. Meglepően defetistának tűnt. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. ha felhagynánk a bombázással is. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. ám egyúttal szeretné. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. költő. író. Az is rémes. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. és sosem veszi a fáradságot.

A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól.jegyeztem meg epésen. hanem milliméterben adták meg. főként a karmester. amelynek kaliberét nem hüvelykben. augusztus 9-i naplóbejegyzést. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. vagy olasz használatra készült német gyártmány. Mire Sitwell: . Az ima 209 Lásd az 1942. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. IX. március 24-i naplóbejegyzést. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. Új. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. szellő se rebben. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. 22. kutyák kergetőznek a gyepen. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. IX. Így ráadásul még az az előnye is megvan. Azt hiszem. -(154)- . miközben egy zászlóalj áll felsorakozva.ami maga a júdáscsók. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . könnyű pára. úgy gyártották le a fegyvereket. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. A zenekar nagyszerű volt.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. 28.

5. a karmesterpálca a magasba lendül. Szerinte híreken és Laurence Brander. amivel másoknak is segített. Sejtelmem sincs. Mindig is hálás voltam neki. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. Műsorain sokat dolgozott. Hamar ráérzett. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. Hosszan beszéltem Branderrel is. és mindenki készen áll. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. elszabadul a pokol. Helyzetképe annyira lesújtó. aki most tért haza féléves indiai útjáról. sokat beszélgettünk a problémákról.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. hogy elviseljék. s azok mindenkor kiválóak voltak.” -(155)- . de aligha változik bármi. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. mivel senki sem hallgatja őket. Ha a japánok megtámadják Indiát. író. a pap végszavára: „a mi Urunk. Jézus Krisztus nevében. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. mint azt itt bárki is képzelheti. később a BBC munkatársa lett. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Ez persze nem érintette hivatástudatát. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. X.”] 1942. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. hogy nem adja be a derekát. hogy ki lesz az. hogy leírni is alig bírom. egyetemi tanár. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. mivel a kormány eltökélte. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt.

10. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. X. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Mi az ördög lesz ebből? 1942. hogy Kothari kommunista. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Ezt mondom én is már régóta. Kothari kissé kövérkés. Nehéz hindi tolmácsot találni. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. 11. [D. A. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. igen értelmes. és részt vett a diákmozgalomban. amiért korábban bebörtönözték.376 hadifoglyát. és politikailag megbízható volt. Miss Chitale. X. 1942. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. azt állítván. X. aki az India Házban dolgozott. és bizalmasan elmondta. 15. odajött hozzám. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Az egyik rejtélyes testület. Pár hét múlva az egyik munkatársam. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva.] 1942. éppen fordítva. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. azzal. -(156)- .500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. szerint Cripps hamarosan lemond. vagy legalábbis az volt. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. mint ahány britet a németek. Ma. Egy darabka India van most itt Angliában. hogy szabaduljunk meg tőle. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. jött hát a parancs.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. hogy a háborús kormány csak porhintés.

június 6-án. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. de még így is volt némi antiszemita éle. 1942. XI. Annyi mindenesetre biztos. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. s ezért Kothari a titkos famulusa. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Újabb találgatások a második frontról. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. Ezúttal október 20-áról beszélnek. a gázsin pedig szépen megosztoznak. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában.is Kothari írja. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. hiszen az is keddi napra esik. Nem volt túl bántó . A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. Ahol csak indiaiak feltűnnek. ami elég valószínűtlen. 17.egy zsidó mesélte. 211 Az El Alamein ellen 1942. de írni már nem tud úgy. 15. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. de jóval később. -(157)- . X. 1944. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. 1942. Jatha ugyan jól olvas hindiül.

arra nem túl nehéz a válasz. Nos. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. aligha más. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye.. mint egy nem várt vészhelyzet. Mi tagadás. Hogy miért. * E nagy múltú. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. nem túl gyakori konstelláció. de az egész világ jövendő sorsára. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. Amerika még nem szállt harcba. kitapintható ok. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. Kérdés. május végén. hazai olvasók számára. meggyőző eredetiséggel. önigazolás.. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. izgalmas meglepetés..Légitámadás . akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére.alulnézetből. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. A második világháború könyvtárnyi napló. önismereti gyakorlat. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. az élményidézés hitele. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző.. máig élő hagyománynak. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. vajon ez esetben mi a legfőbb. George Orwell magyarul csak most. hiúság.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert.

a végsőkig. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát .) Friss házasember. sőt éveken át. regényterveit feladva.. kiváltképp az első hetekben. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. Harminchét éves. Ismert és számos kortársa által becsült író. kipróbált férfi.” stb. Majd szétveti a tettvágy – s lám.. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. („Még mindig semmi hír. Érezni szinte minden során. mely azóta szállóigévé vált.alulnézetből. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. a „tények megszállottja”. csak vért.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. verejtéket. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. a kortársak közül még senki se tudta.” . vélnénk. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. „Lesújtóbb” kilátást.. küszködést és könnyet. hogy behívják. -(159)- . aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. Légitámadás . hogy meddig bírja. Azt. hogy nincs más választás. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. csupa keserű csalódás éri mégis. gyilkos csapásaival. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte.. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon..nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. hónapokban. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben.őt. Vérbeli dokumentátor. már képzelni se lehet. állástalanul. sok mindent megélt.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. „Nem ígérhetek mást. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis.akár egyedül is. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit.

) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. kérdés. keserves próbatételét. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. és háború utáni ellentmondásos következményeit. jobb híján a hadipropaganda. Oswald Mosley. meglepő. képmutatás. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. (V. (Háborúban persze minden híreket követő. Ami a hadihelyzetet illeti. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. A napló első felében . hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. menekülés. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Csupa bizonytalanság: gyanú. Halifax. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. amint azt Orwell is rendre kiemeli.) Így például kezdettől tisztán látja. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. hogy a brit hadvezetés. megszállás. „Ha valamit makacsul tagadnak. Orwell láthatóan erre törekszik.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . a defetista toryk. abban egész biztos van valami” stb. Mussolinit . Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél.ö. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Churchill.

amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. mi több. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz.legalábbis a háború első két évében . hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi.jócskán kerültek ingadozó. az ellenálló mozgalmak. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Spanyolország.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. hogy mindez vágyfantázia. sőt fasisztabarát elemek. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. Olaszországban.kezeli. mint Churchill vagy de Gaulle . hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. és jól látja azt is. illúzióktól persze ő sem mentes. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. olyanok. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. november közepén. mint ahogy abban sem téved.” * 1942. Észak-Afrika. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. ideologikus önámítás volt csupán. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. mikor e napló véget ér. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. defetista. Csupán a háború vége felé látja be . Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Balítéletektől.

) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. tisztes jövedelme van. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. fegyverek diktálta világára. Djilas. Ciano. újságírók. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Herbert Readtől és másoktól. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. főként egy háborús szükséghelyzetben. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. ismeretségi körét. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Montgomery.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Rommel. Sztálin. Emiatt van. Zsukov stb. Koestler. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Guderian. Lássuk tehát. kiadók és politikusok népes táborával. Victor Gollancztól. mint Thomas Mann. Eisenhower. Politikai pártnak nem tagja .sokkal inkább mindaz. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Hull. Gandhi. de Gaulle. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Paulus. Evelyn Waugh. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Pownell.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Horthy. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Hemingway. Halifax. Goebbels. Ironside. Faludy és Márai. Beneš.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Dönitz. Chamberlain. Virginia Wolf. Rokoszovszkij. Malinovszkij. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . és nemcsak friss hírekhez. Churchill. Schellenberg. Cyrill Conollytól. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Hoare. Byrnes. Patton.). s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Rauschning. Eden.

a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . .” Színielőadás.ez a napló. Sűrűn váltogatott pozícióját . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. hogy tyúkólat fabrikáljon.benzin. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.” ) Kint és benn. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . csak még rosszabb lenne. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. s a főnökeivel.. írógép. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.ha tetszik: elegyes .csalódnia kell.. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. mint a Komintern megszűnése. Az öldöklő káosz kellős közepén. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. cukor. ha -(163)- . („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. kifülelt kocsmai párbeszéd.míg pár sorral odébb arról. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. Coventry és Lidice.jól jellemzi. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. karóra stb. hogy miközben parlamenti vitákra. whisky. és nem baj.lajstromozza hosszan. hol a hiánycikkeket .akár egy „virtuális óvóhelyre” .és naplóírói nézőpontját! . vagy éppen felkeresni falusi házát. keresne a helyét. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. Hol arról tudósít. India és Palesztina sorsa. Nincsenek esztétikai skrupulusai. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. mint a bombázások. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására).az általános pusztulás elől. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. és mi magunk is tudjuk. mert nincs mivel etetni őket. ha hallgatná is valaki. folyvást figyelne.

japán és francia hadijelentések. az egymással feleselő német és brit. a háború kellős közepén. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . s a háború végére az író feleségét. versek. Eileent is elvesztette .ha némileg más műfajokban is .) Mindenesetre . Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. újságkivágások.. Ugyanilyen érdekes.. e gazdag élmény. avagy az író netán még folytatta azt. megsemmisültek. otthonukból kibombázva.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). röplapok. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét.mindez kuszán keveredik. a rákövetkező években többször is költözniük kellett.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . ideje. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). Persze máig se tudni. Mindez megannyi apró.így nagyon is meglehet. (Köztudott. töredékesen. Anthony Powell. Kenneth Clark és mások. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . csupán későbbi jegyzetei elkallódtak.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. viccek. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. hogy Orwelléknek.s hogy milyen kicsik a nagyok. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. alkalma azonban már nem jutott rá.

a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. Ha hihetünk a nyomdászoknak. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. Mindezek nem kevésbé izgalmas. tényés gondolatgazdag beszámolók. Nóvé Béla -(165)- . már nem kell sokat várni.

kötet. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .

veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. Londonban JANN S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. (Idézetes könyv.

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .