George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

(George Orwell: The Complete Works. 1998. Vol. London. by Peter Davison. (A szerkesztő) -(4)- . 1-20. Ed. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből.

ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. kivárva amíg az magától kifullad. hogy képesek lesznek kitartani.I. V. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek.-1941..F. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. így aztán csak találgatni lehet. alighanem súlyos veszteségek árán. (.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. kapituláljanak. 1940. augusztus 28. saját híradásaik szerint. a másik fele pedig arról tudósít. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. hogy a mieink átvágják magukat délre. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. már csupán arra van esély. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. A franciák. 28. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . mégis azt remélem: a B. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást.E. Mindez nyilván a papírhiány jele. meg hogy királyuk velük maradt. ha tehetnék. hogy a belgák hősiesen helytállnak. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. RÉSZ 1940.. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . május 28.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. mi is történik valójában. Ma először történt meg.

Mint eddig is. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt.fog felmorzsolódni. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. ha rádiót akartak hallgatni. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. író. Ha mi nem kérjük.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . 1940. Tegnap este lementünk E. -(6)- . diplomata. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. hogy a 9 órai hírek előtt . és úgy tűnt. V. Churchill bejelentette. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. az író első felesége. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. rajtunk kívül senkit sem izgat. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. mi történt aznap.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. 29. magát. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Meglepő. Az esti lapok ugyanazt írják.. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. (.. V. így I. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt.. a Csendes kocsmát. a szemenszedett hazudozás helyett. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. könnyen belátható: micsoda -(10)- . a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik.. azt hiszem. Egyetlen érdekessége. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. hogy az egészről alig tudunk valamit. Károly szobránál a Trafalgar téren. hogy ezrek esnek el naponta.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. nem gondolom-e. (. 31. ez éppen tízzel több. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. VI. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. amit az újságokban is olvasni. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. hogy nincs elég puskánk. hogy már kezdem elhinni. és váltig nyugtalanít az érzés. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. 8. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. inkább csak elhallgatják a tényeket. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. mint a reggeliek. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. Eget ostromló baromság. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. 1940. szinte bizonyos.) Annyi helyről hallottam. hogy bár 1940-ben játszódik. Ez persze részben amiatt is van így.1940. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját.

óta sejtem . ami történt. Annak nyitja pedig. miféle forradalmak jönnek. Már-már a zsigereimben éreztem ezt.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. hanem egyszerűen az a tény. egyáltalán nem leptek meg.. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. mégis amikor bekövetkeztek. mint az úgynevezett „szakértők”. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. Cripps a moszkvai nagykövet. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. hisz mindig is éreztem. És lám most mégis. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen.. sem a népfrontosok színlelt aggálya. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. Cripps zárta ki őt a pártból. hogy ha nem is éppen az. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. (. sőt olykor még a hivatásos katonák sem.Spender azt állítja: ő 1929. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. akkor igen. nem holmi látnoki képesség. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. miféle háborúk. ma még nem tudható. óta! -. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hogy valami katasztrófa készül. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. miféle világban élünk. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. -(11)- . hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. Én minden esetre már 1931. Már 1934-től számítottam rá.

. hogy félrevezessem az orvost. ám most olyannyira letörtem. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. (. Londonban és Marokkóban is kezeltetett.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Most vettem a hírt. amit korábban Párizsban. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. csak elég ügyes legyek. bár a sajtó még nem közölte. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. VI. E. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. Azt hiszem. Így volt ez a spanyol háború idején is. mint 1936-ban. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. -(12)- . A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. visszavonulásunk valódi oka inkább az. VI. Kész gyötrelem. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. Úgy tűnik. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. csak hogy meggyőződjünk róla. 12.. többé nem érdekel majd a politikai aréna. hogy Norvégia föladta semlegességét. Az egész világ széthullóban van. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. hisz azok után.-vel elsétáltunk a Sohoba. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. s különben se sok hasznunk lenne belőle. 1940. hogy képtelen vagyok rá. mint ahogy a lapok írták. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. 10. Most is úgy érzem magam. az pedig kiváltképp dühít. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett.1940. tudom. és készültem is írni róla a naplóban.

hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.. tudatván. (. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. hogy valójában svájci.D. (. az éppoly szentségtörés. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. Úgy tűnik. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. mármint azt a fajtát. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. 1940.. Orwell 1940. mivel az angolokat. Akkortájt úgy éreztem.„britesítették”. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. hogy ez valami bűncselekmény volt. -(13)- . VI. felkészülve az eshetőségre. Mussolini álnok. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. Tegnap az L. hogy a klub tagja vagyok. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről.V. Gyanítom. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták.. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. mintha egy templomban levizelném az oltárt. maga a jelenség igen érdekes. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt.. amelyről feltehető.) Bármi viszolyogtató is. 1922-ben. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. június 12-én lépett a szervezetbe. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. 13. hogy szükség lehet rájuk. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta.

munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. VI. „Taposd szét!” hirdette a felirat. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. hogy kormányunk végre tanul is valamit. A részvétel amúgy igen alacsony volt. és röpítik levegőbe az egészet. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. a rikító színektől. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). mert ez volt Lansbury18 választókerülete. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. ismert egykori pacifista. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. Ez negatív rekordnak számít. mint vártuk. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. amin egy csizma lép a horogkeresztre. A németek elérték Párizst. azzal a nyilvánvaló szándékkal. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. a mohó 17 Kelet-londoni. Már csaknem bizonyos. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. igaz. a bambán réveteg arcoktól. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. egy nappal korábban. akik majd támaszpontként használják. -(14)- . és egyáltalán. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Az ember lassan gondolni se mer arra. Miért nem aknázzák alá. hogy átengedik az olaszoknak. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. 1940. 14.

kinek a nevére nem emlékszem. és értékálló árut vásárol rajta. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt.20 említette. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. amit valaki tehet. aki Hitler buzgó hívévé vált. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. miután 1934-ben találkozott vele. máris 30 fontot vesztettem. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). Nemrég E. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. hogyan vehetne részletre varrógépet. hogy Unity Mitford21. mint a civilizált élet fonákja. így rikoltott: . Ha így van. Elképesztő. most gyereket vár. -(15)- . VI. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. A ma reggeli lapokból világos. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. de az ügylet végül meghiúsult. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. VI. Erre egy ráncos képű emberke. és kiderült. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. utazó és mecénás. Orwell írásainak lelkes híve. utánajárt. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. Redesdale második lordjának negyedik leánya. Az jutott eszembe. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956).igyekezettől. W. 15. Holott a legésszerűbb. 16.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. akkor majd meglátjuk.

én nem fogok elmenekülni. és elég jól mehet neki. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. az L. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. úgy nem marad más. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. s én azt mondtam neki.. mint harcban meghalni. pedig ha valahol. szerint ez forradalomhoz vezetne. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. egy darabig még azután is. ő legalábbis ebben reménykedik . hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Tegnap beszélgettünk M. szakaszom egy zsidó tagjával. A franciák letették a fegyvert. V. hát ott lett volna esélyük rá. M. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. de okvetlen harcban. Ha a flottát nem éri kár. Egy biztos. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. mihez is kezdjünk. Új-Zélandból vagy Kanadából. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. ha a németek tényleg megszállják Angliát. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. amiről viszont még semmi hír. sőt már abból is.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. sem elég munkáskéz nem lesz. hogy Amerika hadba lépett. hogy nem tudták megvédeni Párizst.-mel22. akár egy koncentrációs táborban is. Már-már képtelenség végiggondolni. 17. VI. fegyverrel a kézben..holott maga is gyáros. mindenki erről beszél. D.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. hogy megállítsák a német tankokat. (. -(16)- . Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. 1940.

hallani mindenütt. a könyveimet pedig háromszor. 1940. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. Mindent. első világháborús érmekkel a mellén. aki most is. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. mondván. hogy megtudjam. ha kritikát írok. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. nyilván olyan barbárságokat követnének el. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . hogy az több veszéllyel. hazafias szónoklatot tartott. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. mint haszonnal jár. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. -(17)- . baloldali politikus. hogy megjelenjen.. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. hogy valaha is képes leszek rá. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. és piszkozat nélkül nyomban legépelem.23. mit tartanak a védelmi készültségünkről. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. írógéphez ülök. amit korábban írtam. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre.a lényeg. mivel G. kivéve a gyerekes anyákat. C. legalább kétszer másoltam le. újságíró.Hál’istennek. 20. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. és sose hittem. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. csak már nem érdekel annyira . Újabban. VI. ekkoriban a New Statesman munkatársa. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. Az esetben. ami látható tetszést aratott az utasok körében.

Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. öttagú kabinetben. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. függetlenség Indiának stb. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. 25 Aneurin Bevan. Ugyanezen megfontolásból C. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. mint mi.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. akik éppen az Alsóházból jöttek. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. brit munkáspárti képviselő. szerint Churchill. A helyzet szerintem annyiban más. Én viszont még jól emlékszem. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. Strauss. R.. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. hogy az teljes képtelenség. mindenki eliszkolt. Persze. G. Biztosra veszem. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. -(18)- . április 16-17-én szállt partra Namsosnál. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. azt felelte. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. hogy mentse az irháját. És lám.) C. szintén munkáspárti képviselő. Kérdésemre C. Chamberlain és társai védelmére kelt. Brit Gyalogdandár 1940. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. megkérdeztem Bevant és Strausst .. könnyen lehet. a Tribune társigazgatója. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. melyben elődjének. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. május 10-én mondott le. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. mire közölték. hogy erre nem túl sok esélyt lát. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak.). ám azt mégse hinném. ahol. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. (.

-re is. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg.V. Ugyanez áll az L. baloldali újságíró. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. egy percig se habozik majd. így az a mérhetetlen ostobaság.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. azokat viszont eddig még nem közölték. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Ámbár..csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. hogy Cyrill Conollyról. vajon mennyi az igazság benne.27 meséli. de az is lehet. úgy vélem. C. R. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. -(19)- . hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. H. és sosem tudni. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. Ha a vészhelyzet rákényszerít.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. hogy vezetőink sorában árulók vannak. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. ami igencsak aggasztó jelenség. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.D. bár az egész a modernizációtól függ.Mindinkább terjed a gyanakvás. akkor lesz modernizáció . (. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . mondván. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.) Ami engem illet. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. hogy a magunkfajtát kiirtsa.. 28 Talán Richard Crossmanról van szó.

hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. Compton Mackenzie meséli. H. ami olyannyira elterjedt nézet. igaz-e. Tizennégyen haltak meg. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. -(20)- . 22.rendőrség az a testület. most mind pánikszerűen arra jutottunk. VI. és váltig azon tanakodnak. valójában nem történik más. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. mihelyt győzelmét biztosra veheti. Nem tudni. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. ami aligha lesz az enyém. mindenesetre példázatnak nem rossz.) Azt hiszem. de békeidőben csak minden tizedik lakott). és nem lennék meglepve. Egyelőre nem tudni. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. és állítólag hét német gépet lőttek le. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. R. Felteszem. a hír tehát feltehetően igaz. mondja. hogy visszavonul a Hebridákra. amely nyomban átállna Hitlerhez. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék.. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. sőt talán még csak nem is láthatom újra. hogy elkerülje a légitámadást. 1945 nyarán ez meg is valósult. Pétain és társai a másikon. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. legfeljebb a francia kormány révén. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt.. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. (. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. 1940.

. 24. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. mint az várható volt. és még azt is igen furcsállták volna.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. mondjuk negyedmilliós. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. visszatértek az antináci álláspontra. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. A kommunisták. mára mennyire kiürültek. a legcélszerűbb taktika az lenne. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. a hűség stb. ha átdobnák Francia Marokkóba.) Az egészben az a legfurcsább. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. hogy az afféle hajdani erények. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.. (. S lám. mint a becsület. kitűzve a köztársasági zászlót. Avagy micsoda komisz paradoxon az. Ha a briteknek lenne egy. VI. ami később antifasiszta jelszóvá lett. könnyen mozgatható haderejük.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk... most mindazok. Sajnos semmi remény rá. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . úgy tűnik. hogy bármi ilyesmi megeshet. 1940. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . (.. bevenném Gibraltárt.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket.

amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). -(22)- . hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. hogy ő a kisemberek szövetségese. (. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált.) Hitler nem más. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. hogy félig vagy egészen áruló lesz. aki a tőkés osztályhoz tartozik. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. bárkiről.számítanak. váltig arra a következtetésre kell jusson. Ha arról van szó. francia politikus. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. uralkodók. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. az egész háború nem volt más. 1945 után eltiltották a közügyektől. hogy megpaskolja az orcánk. egyeznének ki szívesen vele. hogy Churchill nem így látja. Nyilvánvaló. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. amiért is előbb-utóbb mennie kell. a Pétainkormány külügyminisztere. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. semhogy fölvegye a harcot.. amíg például X.. feltételezhető. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. püspökök. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. mint esztelen gyilkolászás. korántsem biztos. Bármerre néz is az ember.. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. 1934-35-ben miniszterelnök. hogy esélytelenül. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. Pétainnek. francia politikus. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. Y. tábornokok. Az egyetlen haszon az egészben. Sokkal inkább a bankárok. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. nagyiparosok stb. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. (. Lavalnak32. Z pozícióban van. A 32 Pierre Laval (1883-1945). akár stratégiai távlatból. és mindaddig..

Azok viszont.. hogy eltörli a tisztelgést. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. tévednek. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Félek. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Ami végül is csak azon múlik.. Oroszország. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. hogy Anglia elkerülje a megszállást.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. amikor késő lesz. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. A ma reggeli News-Chronicle írja. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen.kérdés csak az. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Ha Anglia megszállása elmarad. azt hiszem. A spanyolországi leckéből úgy vélem. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. Kérdés. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. (. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. ha forradalmi kormányunk lenne. akik arra tippelnek. akkor minden rendben. ahol valódi forradalom megy végbe. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. eszmei robbanókeverékéből tör ki. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy már csak akkor. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. -(23)- . és bizonyos. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy baloldali kormányunk lesz.

ugyanakkor nem lennék soha . Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. és részt vehessek a propagandamunkában. biztosan mennék is. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. hisz annyi minden van még. hogy csupán arról van szó: nem akarják. s ott megbíznának valamivel. Gwen O’Shaughnessy. és G. hogy menjek át Kanadába. E. Ha bármi feladatom lenne. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. mint a revolver. 34 Az író felesége: Eileen . miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve.és sógornője.D. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. ha a helyzet rosszabbra fordulna. mint külföldön. főleg Duff-Cooper üzenetei. akárcsak a rádióbeszédek. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. Menekült vagy emigráns újságíró. noha beteges vagyok és gyermektelen. Ámbár lehet. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. parancsot kapott. Elképesztő félreértések születtek. Nem mintha vágynék a halálra. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. hogy mindenképp életben maradjak.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába.Az L. -(24)- .V.. jól jellemzi a brit hadsereget. elmesélte. még mindig jobb meghalni.. Ha a sors úgy hozza. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. idegen kenyéren élni céltalanul. amiért szívesen élnék. akik csak heti 5 fontból élnek. aki a biztos távolból jártatja a száját. Azt hiszem. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!).34 arra biztat. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.

-(25)- . de nem mentünk le az óvóhelyre. makacsul állítja. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. Később alábbhagyott a divatja. és szerintem is van abban némi igazság. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. 35 Valószínűleg Mrs. csak álldogált és csevegett. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. felöltöztünk. egy lépés az egyenruha felé.Annak. amit ha nem is képes egészen felfogni. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. Végül. már ami Londont illeti. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. Például Mrs. Természetes. restell lemenni a pincébe. hogy téves a riasztás. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Anderson.35 is kedveli Churchill beszédeit. 25. mint odaát. igaz. akiknél nem volt. Később kiderült. első jele az lesz. mindenképpen hatásosnak érez. de ha nem hall fegyverzajt utána. Ezzel szemben E. Tegnap egy lap azt írta. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. szörnyen ostoba helyzet volt. Felkeltünk. A. hogy az ember felkel. Holott ez az. 1940. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. hogy Angliában valami változóban van. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. A puszta tény. ha meghallja a szirénát. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. VI. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. ha valami egyenes beszédet hall. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. A házban mindenki így tett. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. fizetni kell érte. hogy valaki hord-e gázálarcot.

minden ötödik ember magával hordja. aki írni is alig tudott . 1940. of Information. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. Ma délután elmentem a toborzóirodába.. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. bár néha még most is megnézik. mi a teendő légitámadás esetén.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya.O. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. Éppen tíz hónapja tart a háború. és bárki meggyőződhet róla. ha valaki megmutatná az M.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. és ma úgy nézem. levonultak a pincékbe. hányszor elmagyarázták.még akár a Francoféléket is. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. (. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő.ahogy szaporodtak a rossz hírek. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. VI. Persze. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. félkegyelmű veterán végezte. még ma is megtörténhet ilyesmi. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. a követelmények nem lehetnek túl magasak. Tekintve. Talán nem ártana. Akárhogy is.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. a gázálarcdivat is újraéledt. s lám. -(26)Tájékoztatásügyi . 27. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. a németek nem használnak harci gázt.. holott ki tudja.

miszerint csak azért foglalták el Tangert. Már csak az a kérdés. Butler (1902-1984). miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát..tehát biztos. M. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. H. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. semhogy sok szót érdemelne. később pénzügy-. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. A németek érdeke szerinte az lenne. Megjegyzem. Azt mondja. (. amikor úgy vélte.) L.) A ma reggeli lapok cáfolják. De hát az oroszok 38 R. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. -(27)- . hogy a szélesebb tömegek felismernék. hányan lehetnek a tudatos árulók. a télen még nem történik semmi. Myers regényíró. aki ismeri ezeket az embereket.. külügyminiszter-helyettes. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát.M.40. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. úgy véli. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. (. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. valójában mi történt. egykori brit nagykövet Madridban.. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után.) L... A. Inkább az a kérdés. mindaddig. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . ami mostanra valószínűtlenné vált.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. Orwell barátja. minden ítélete helytállónak bizonyult. L.. ez idáig csak egyszer tévedett. 39 Sir Samuel Hoare. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. majd külügyminiszter. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. híján van a legelemibb hazafiságnak is. hogy tényleg ezt teszi. amióta a háború kitört. M. 40 L.

csak az oroszok „nyertek az üzleten”. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. Bármit tesznek vagy mondanak. Nagy kérdés. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének.maguk sem gondolhatták. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. Amúgy Pétain és társai.P. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. amikor az I. vigaszképpen azzal áltatják magukat. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. (. éppúgy átejtik majd Oroszországot. Jó példája lesz ez annak. Ha Hitler elfoglalná Angliát. 42 Independent Labour Party . hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. holott elég csak egy pillantás a térképre. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. semmi hatása az eseményekre. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is.L. mint mi Münchenben. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. jó ideje mást se tesz. -(28)- . Érdekes.Független Munkáspárt.. hogy szövetséget kössön. Ezek a mozgalmárok. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. ha sikerül nekik. 41 A Független Munkáspárt hetilapja.

de különben kutyabajuk sincs.. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. méghozzá C besorolással.) Igaz. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. 1940. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. némi szépségfolt ezen. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. Mindenképp biztató. mint bíráló volt . 29. Nem hiszem.még csak egy múlik rajtuk. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. elutasítottak. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. Az még csak megbocsátható volna. (. ámbár csak némi burkolt fenntartással.. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. VI. 28. az a néhány megjegyzés. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. azt ugyanis nem deklarálta.) Ijesztő. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. hogy a sajtó -(29)- .. az ennek épp az ellenkezőjét látja. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. és az.. 1940.ellentétben a heves közfelháborodással. inkább jóváhagyó. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. ha tényleg arról lenne szó. amit sikerült elcsípnem. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. VI. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. és továbbra is őrzi függetlenségét. (. amely politikailag jobbára megbízhatatlan.

Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. Tegnap C. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. nem is olyan hitvány kompánia. vajon próbálkoztak-e már azzal. Az emberek azért így is lelkesedtek. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. Főként kiszolgált katonák voltak.V. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. hisz maguk is a csokoládé. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén.-vel és M. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek.D. és nagy éljenzés fogadta a hírt. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. hogy végre a puskák is megérkeztek. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Így aztán mindazon lapok. mindjárt elmondta. Kíváncsi vagyok. amit valaha is hallottam. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. C. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. 1940. Ma délután az L. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. hogy abbéi még bármi lehet.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. C. 30.-t és engem felvidított a gyászhír. (..) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.. VI. ami elvben tizenkét.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. -(30)- . és eltekintve attól. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. hogy 43 Orwell.

-(31)- .Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Még M. amin végül is kievickélt. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. a szöveget apró betűvel szedik. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Ott hagytuk egy félórára. Az újságok már csak hat oldalból . és nem mozdult. Később. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. aztán E. 1.három lapból állnak. igaz. szintén örült. hogy napokig még az étvágyam is elment -. E. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. holott ők már-már radikális békepártiak. majd kidobták a gépből. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. 1940. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . (. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek.. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá.-ék is rosszallották a dolgot. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed.. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból.vagyis a lap közel egyharmada. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. hogy már azon is örülni tudunk. VII.

A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). ha valami ismert személy hal meg. a spanyol anarchisták vezetője. 3. látván.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. Franco közeli munkatársa.F. hogy a kormány tehetetlen. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. régimódi német vezérkari tiszt. Mind többen vélik úgy. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben.50 közlemény. VII. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). -(32)- . 1940. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. 49 Buenaventura Durutti. bár nő a félelem is. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R.A.

avagy ha mégis. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. holott nyilvánvaló. VII. VII.lehet szó. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. elég egyértelműen sugallja. 2 csatahajót. Arról persze egy sort sem írnak. nem sok meggyőződéssel tették. használhatatlannő tették. a News-Chronicle -(33)- . 53 Vernon Bartlett (1894-1983). 10. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. A francia Richelieu csatahajót. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. mennyire helyénvaló volt e lépés. Az a tény. hogy csupán a francia flotta feléről . július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. a napló írása idején liberális publicista. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. hogy egyiket sem őrzik túl erősen.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . 2 cirkálót. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. Oranban és Mersel-Kébirben. 1940. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. 8 rombolót.1940. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 7. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. 52 1940. politikai író. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál.

16. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. mint a cukrot. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. 54 Edward.békeajánlatot tesz nekünk. az ember sohasem tudhatja. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. a Bűnös embereket. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. Simpsont és Franciaországba települt át. amerikai Mrs. Napok óta nincs semmi hír. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. Edward néven 1936. Számomra hihetetlen. hogy Angliában akadnak csoportok. Még az is lehet. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. 1940. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől.) Gollanz új könyvét.. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. január 20-án lépett trónra. -(34)- . Windsor hercege (1894-1972). mi több. Újabban viszont minden országban más és más. hasonló feltételekkel. Ez után feleségül vette Mrs. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. de amikor feleségül akarta venni az elvált. ha csak az nem. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. VIII. Wallis Simpsont. mint azt korábban én is feltételeztem.. a rendkívül népszerű walesi herceg. hogy csak azért hagyják nekik. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. Nemrég még úgy tűnt. VII. Sokan vélik úgy. Persze. (. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. úgy veszik. semeddig. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. meddig ér el a kommunisták keze.

56 azt mondja. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. Ez persze nem olyan ígéret. 56 Bizonytalan. VII. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz.) Holott pontosan úgy tesz. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. alighanem Tosco Fyvelről van szó. (. és ha kudarcot vall.. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. így azt. a világ pedig már rég nem hiszi. hogy Spanyolország bármit. és elnézzük neki. Mégis. nyilván a németek számára. és már csak a fegyverletételt várja. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké.küld hadi utánpótlást Burmán át. F. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. Még most sincs semmi érdemi hír. ami egy következő kormányt is kötelezhet. W. Mindez előre látható volt már akkor is.. 1940. ami egyértelműen németellenes lépés. alighanem Frederick Warburg. bármilyen 55 Bizonytalan. helyzetünket reménytelennek látja. ahogy előre megmondtam: eljátssza. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. és mi semmit se teszünk ellene. a sok szájhős mind maga alá rondít. -(35)- . és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. talán nem. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. hogy Anglia felé hajlik. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. Talán így lesz. hogy összeült a pánamerikai konferencia. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. 22. A legfőbb esemény.

hogy összeállna a Tory klikkel. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. és új neve: Home Guard. Az L. mivel utálta Chamberlaint .mennyiségben importáljon. csak féltékenységből és intrikából dacol.57 Én legalábbis nem hiszem. majd a németeknél.) Sokan már bánják.000 tagja van. ám az. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja.D. 1940. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. hogy L. bár az is lehet. 1940.. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L.. azzal. 58 Azonosíthatatlan személy. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. (.V. Ha tényleg így van.58 is ugyanezt mondja magáról.. felhagyott a toborzással. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. Sokan rebesgetik.300. -(36)- . melynek állítólag már 1. azaz Polgárőrség lesz. ámbár ez nem is oly hihetetlen. G. D. VII. VII. rendre visszautasította az ajánlatot. Persze meglehet. Az olasz sajtó is ezt írja. 28.V. 25. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. hogy csak tartanak tőle. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura.-t. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír.D. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt.

Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. Az apró emberke. Emberem azt állítja. aki utóbb . itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. Szélsőséges nacionalista. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. kommunista. bár senki se tudja. hisz jól tudom. akit később internáltak. 60 Sir Oswald Mosley.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. -(37)- . Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. kinek a nevét folyton elfelejtem.csakugyan nácikollaboráns lett. 61 Jacques Doriot (1898-1945). aki pedig a legfőbb támogatója Angliában.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. kis baloldali pártokról. 62 Gaston Bergery. amely német befolyás alatt áll.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. a Brit Fasiszta Unió vezére. aki szerint Hitler nem igényli.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. Furcsa. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. brit állampolgárságot sosem szerzett. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. Amerikában született. majd fasiszta politikus. noha egész életét Angliában élte le. valójában miért. Így tesz a francia sajtó azon része is. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. 59 William Joyce (1908-1946). A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. szélsőjobb.

) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. ahogy egy szovjet komisszár.1940. és különös gyengéje. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. G. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. Wells. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Wells jól ismeri Churchillt. 8. hogy csak a maga hasznát lesi. de az újságok azt sejtetik. vagy hogy karrierista lenne. szerinte rendes fickó. hogy ezek az emberek. (Sajnos elég gyatra volt. Eddig még semmi hír. H. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. Úgy látja. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. a franciákat viszont eléggé leszólta. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. és nem igaz. ha elveszítjük. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Mindig is úgy élt. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Megkérdeztem. VIII. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. de a pénz nem érdekli. s azon a feltevésen alapul. nem hinné. mit miért csinál. Úgy véli. Perim most a legfontosabb. ami talán arra is fényt vet. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. Megindult az olasz támadás Egyiptom. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

tábornok tartott. Tegnap este elmentem egy előadásra.. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. nem kétlem. s azzal szépen visszaaludtam. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó.. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. Megvetően mondta.nyilván az -(42)- . Hajnali három körül légitámadás volt. hogy a légiriadók mindenkor tévesek.másokat kapok rajta. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. ez pedig igen veszélyes lehet. amit mielőbb meg is kell tenni. Ez nem csupán azzal jár. amit . VIII. Azt mondják. Azzal kérkedett. 23. 1940. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. hagyják félbe a munkájukat. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. átszervezik a légiriadók egész rendjét. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. Hosszan beszélt a polgárőrségről. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hacsak nem akarjuk. hogy ő bizony nem sok hasznát látja.

Tegnap azon tűnődtem. mire egy tehén jól oldalba döfi. Ettől talán észre térne a jónép. 1940. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. kik miatt. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. hogy ízlik neki vagy sem. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat.. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. kivénhedt hadfiak. hogy valami nincs rendjén. és megpendítette azt is. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. és azt is: miért. Az oktalan pára nem képes eldönteni. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. 26. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban.. -(43)- . s hogy milyen szánalmas ez az egész. egy életre megtanítva arra. Ahogy elnézem. VIII. hogy a trágya nem ennivaló. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. hogy az ország végromlás előtt áll. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. Legfőbb ideje. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. (. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. (Greenwich) Azt hiszem.

(. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. A -(44)- . és halálra váltan nyomban felriadtam. Világos. (.. míg ezek jó ha feleakkorák. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. hogy egy bomba robban mellettem.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. hogy a házak beleremegtek. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. és mindaddig. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. Hallottam. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása.. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. 1940. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. de olyan pokoli robajjal. asszonyság. Talán egytonnás bomba lehetett. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. ha bármi fontos létesítményt találat ért. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. ám azért nem annyira rettenetes. amit Huescánál dobtak le. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. VIII. azt álmodtam. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már.. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. Ma reggel mégis. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra.először igazán közelről a bombák hangját. 29. s ahogy eddig is.. A bejárati ajtóból néztük.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. amibe a föld is beleremeg.) Elég nagy robbanás volt. próbálják eltussolni. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. E. Máig emlékszem arra a kettőre.

régóta ezt várják. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. 1940. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. lidérces emlékeim. fegyverzajt hallok. 16. erős robbanást hallottunk. szerkesztőjével. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. s lám.-vel. hogy hidegen hagy. A monoton fegyverzaj. XI.P. (. XI.. A légiriadók egyre kimerítőbbek. Sosem gondoltam volna. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. hogy nem érdemes sokat törődni velük. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . Általános a vélemény. s én feküdnék kényelmes. hacsak az ember nem sejti. a . E. -(45)egy ha . 23. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. s nemigen látja.. mégis így lett. 1940. ha elég távoli. Akkoriban rendre azt álmodtam.-vel éppen csak megjegyeztük.a nácizmus. és aknagránátok robbannak köröttem. tábori szalmaágyamon elnyúlva. 1940. minden fedezék nélkül.. és máris aludtunk tovább. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. Amerikában is. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H.) Tegnap lefekvéshez készülve.P. H. 24 órára rendszerint 5-6 esik.. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. Félálomban. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. hogy nyílt mezőn fekszem. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. 31. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. azzal a megnyugtató tudattal. VIII. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. könnyen álomba ringatja az embert. vagy túl közeliek a becsapódások. márpedig az emberek itt is.

Halifax és Simon védelmére kel. válasza: „Ugyan már.P. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. brit tájékoztatási miniszter. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. 2000. vagy inkább próbáljunk békét kötni.. kényes. egyébiránt biztosra veszi.” Ami. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban.” 72 Alfred Duff-Cooper. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját.. P.P. ám ekkorra már mind a szűkebb. kijelentését. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. igaz is lehet. tartok tőle.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira.. H.71 és társai titkon alkura készülődnek. úgy tűnik. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. mint vállalni a Hitler elleni harcot. Európa Kiadó. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. szerint. hogy . hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. -(46)- . az összes brit lapot figyelmeztették. H. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. bárki képes könnyedén elhitetni. Habár a . májusi kormányát tárgyalva Hoare. még nem cenzúrázzák. amikor Franciaország elesett.-t. Mindaddig. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. Ld.. és „becsületszavát” adta nekik. hogy nincs más hátra. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. hisz minden a tálaláson múlik. ha tényleg igaz. kulcsfontosságú. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára.P. A második világháború című művében Churchill 1940. öt éven át tartó küldetést.

és élt már nálunk korábban is. angolbarát. Azt mondja. hogy államformája királyság. C. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. 75 Mrs. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást.74-vel. Persze itt. Edward végül is Mrs. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. 74 Piene Comert.. Szerinte VIII. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. XI. és úgy véli: Anglia nagy előnye. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. Franciaország eleste után Angliába emigrált. szerint. jóslatai. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . 1940. bármi tehetséges politikus Laval. Meglepően jókedvű volt. Edward . Mindig is azt hittem. aki ekkor már a windsori herceg . hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. C. mint azt itt képzelik. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. hogy „Anglia csupán egy árnyék”.. és eszébe se jutott panaszkodni. S. úgy tűnik. Nos. Különben C. C.utóbb VIII. 76 Lásd az 1940. 28. korábban diplomata. a France szerkesztőjével ebédeltem. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. melódiája: monoton Tegnap C.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. a sajtóosztályt vezette. VI. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. Angliában mindenki tudja. jól ismeri Angliát. Wallis Simpson. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. igaz.felesége volt. egyetlen európai se hitte volna. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. mégsem váltak be. francia újságíró. Laval 1935-ben azt mondta neki.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Laval kormányzása76 idején C. Olaszország viszont valódi erő.

Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. víz. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. XII.000 gyújtóbombát dobtak a városra. XII. 1940. -(48)- . A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. s legalább negyed részük földig rombolódott. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. 1. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják..) Azt mondja. Meséli. villany stb.) Beszéltem egy férfival. aki nemrég érkezett Lengyelországból. és ami még rosszabb. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják.. teljesen tönkrementek. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. (. november 14-én szenvedett légitámadást. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle.. amelyben 500 repülőgép vett részt. 8.. mindenki amiatt aggódik. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. mint korábban Balbo halálának. a sebesülteké ennél jóval több volt. bár azt nem árulta el. a halottak száma 550. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. A német források szerint mintegy 30. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. Ugyanúgy örülünk neki.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. (. miként sikerült átszöknie. A közüzemek. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. a tüzérségi tűz elől.

Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. Több mint mulatságos. rendre azon kapom magam. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. kezdeti szakaszában. I. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. 1940. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. Idézet egy újságcikkből bombák. akár a manna. 2. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . nem annyira a bombáktól rettegve.” 1941. hogy hibbant kis versikéket faragok. amíg a bombázás alább nem hagy. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. 29. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. nappal közrendre felügyel. Az a hír járta. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog.segítségükre sietnek. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. A bombázás legszörnyűbb. inkább a félbeszakított alvás. Az esszében azt írtam. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. s a csengő sem ép. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. Az a múlt heti újsághír. XII.

német. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. olyan időszakban. bár . 22.Isten látja lelkemet. s talán joggal.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. aminek igen örül. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. 1941. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . I. nem sokkal a franciaországi események után. magasabb béreket. hogy ezegyszer tévedtem. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. de nyilván erre sem kell várni sokáig.. és minden érintett szíves elnézését kéri. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. úgy véli. tényleg örülök.” 79 Büntetés.hogy nincs valami nagy véleményem róla. és Orwell úr aligha sejthette. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. 1941 júliusában. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. és csakugyan tenni kellene valamit ellene.. Így azután én lettem nevetséges. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. . -(50)- . csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. majd 1942-ben beszüntette működését. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. a Konvenció a második front megnyitását sürgette.

hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. hogy „hagymáztam”. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Az utca tele van a plakátjaikkal. a POUM82 betiltása után. 1931-66 között Canterbury érseke. A helyért ugyan nem fizettek. nyomban megérezte rajtam. vagy valami hasonló). hogy „Chamberlainből elég!”. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. hogy tudja mindenki. És lám. Keresztények és a kommunizmus. hogy „Éljen a POUM!”. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. Úgy tűnik. A minap. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. -(51)- . Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. Igaz. ahogy megcsókoltam. spanyol köztársasági párt. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. de normális helyzetben eszembe se jutna. Mindenesetre tény. akik nem képesek átlátni. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. először tettem ilyesmit életemben.a következőket írta: „Óhajtom. E. aki amellett. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. és meggyőződésem. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. Az ügyeskedés menten beindul. Szovjet erő. teljes szívemből kívánom. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966).csak arra való. Barcelonában pedig. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. Művei. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. ezrével vannak ilyenek. pedig több mint hat órával azelőtt történt. újabb defetista manőver. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. már az is erősnek tűnik.

A Daily Worker és a Week85 betiltása . hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend.108 sor. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). szeptember 6. és betiltották a Daily Workert84. között volt betiltva. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket.2 sor. január 22. boltjába betérve megjegyeztem. J. és 1942. A német Afrika Korps 1942. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. Másnap reggel Mrs.az ébresztőóra. s a többinek is hasonlóan felment az ára. J. hogy „már nem tart soká” stb. január 22-én vették be a brit csapatok. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. -(52)- . A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. 84 A lap 1941. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. 26. és megütötte a fülem. stb. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. I. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. mivel érezni. 1941.000 hadifogoly! ) . amint két nő arról társalog. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. mire Mrs. június 21-én foglalta vissza. Erwin Rommel tábornok vezetésével.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

. hogy visszatérhetnek Londonba. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. III. -(56)- . Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. legalábbis ezen az éjszakán nem. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. 4. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes).küszködött. hogy még mindig sokkal rosszabb. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. kevesen értenek egyet velem -.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. ha elég meleg lesz). A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy.. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. III. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. Bár dúl a háború. Wallington. Én mindenesetre váltig állítom . hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. s a hóvirág is most a legszebb. homályos és rossz szagú. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. Az elmúlt napokban az a hír járta.bár jól tudom. hogy „valami készül” a Balkánon. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. és a többiek mondták is. Korábban ugyanis épp azért gondolta. még a lapok is pedzegették. Az altemplom nem egyéb. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. 14. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. néhány téli viola bimbózni kezdett. s ilyenkor látja. 1941. Tegnap este G. 3. 1941. III. G.

A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. hogy küldjenek tíz hadosztályt. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. Túl veszélyesnek tűnik. a német támadás már április elején megindult. mi történne. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. vagy legalábbis azok jó része. 1935-től görög miniszterelnök. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről.van. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. hogy milyenek a szállítási eszközök. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. arra kérte az angolokat. Katonai diktatúrát vezetett be. Ahhoz. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). Elképzelni is szörnyű. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. előbb ismernie kellene. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. 95 A szövegből nem derül ki. egyben meghagyva neki. amit az olaszok elvesztettek. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. -(57)- . elhárította a segítséget. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. miközben támogatta a királyság intézményét. Mindenki ezen tépelődik. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. attól tartva. de alighanem inkább a Szueziről van szó.

mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. Ugyanakkor. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. Sok német. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hogy nem tudunk.hadisikerekkel. Másrészt viszont. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. Mint írja. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). -(58)- . hacsak azzal nem számolunk. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. akár egy súlyos vereség kockázatával is. Én mégis azt tartom. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. mint az. elképedt azon. akivel beszéltem. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. amiért hagyjuk. 97 Stefan Haffner. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. csakúgy. ha most veszni hagyjuk Görögországot. mivel annak bizonyságát láttuk benne. mint Norvégiában. Ő maga nem volt zsidó. éppúgy. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. ha netán tudjuk. csak a felesége. egész Európa rajtunk röhög. antifasiszta újságíró. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. Az a baj. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit.

hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. titkos fegyvert is rebesget.itthon és Amerikában egyaránt. úgy hírlik. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. éppúgy. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. III. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. de tetszetős érveket máris hallani. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. mint az indiai rádzsák körül. minden előzetes propaganda nélkül. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Ez hát az európai nézőpont. június 17-én jelentette be. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. végre pompás alkalmunk lesz rá. aminek használatát a brit légierő 1941. s a szóbeszéd holmi új. de csak egy gépet lőttünk le. Kérdés. Greenwichre igen sok bomba hullott. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. ami azután a bombázókra tekeredik. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk.98 1941. -(59)- . az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Ám a szokásos álszent. 20. Ijesztő lenne. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe.

hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. amikor E. Én: „Mi volt az?” E. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. és kevesebb közéleti eseményt említek. majd nagy csörrenést hallottam. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. látom. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt.. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. ami megingatná a Pétain-kormányt. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá.. de senki sem mozdult. amit küldünk. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. mint azelőtt. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. -(60)- . Bárcsak tudhatnánk. hogy megtartsák a búzát.csapódott be. Fölöttük tombolt a tűz..” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. szakadt a víz a nyakukba. amit persze nem engedhetünk meg. hogy . az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. A Greenwich templom lángokban állt..: „Betört az ablak. És miközben mi mindent megteszünk. az író nővére. avagy csak elképesztően ostobák. A németek ugyan engedik. Úgy tűnik. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése.-vel99 telefonáltam. Úgy tűnik. 99 Valószínűleg Eileen Blair. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. és társaik tényleg árulók. semmi jele annak. mondjuk. ez akkor sem jó így a franciáknak. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. Visszalapozva e naplóban. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul.

de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. akik Churchillért meghalnának. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. hogy gyermekei azért éheznek. hisz ez idő szerint még az sem világos. amit mi tényleg nem ismerünk itt.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. éppúgy élnek. elfogadjuk a háborút is. akkor biztos. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan.A legrosszabb még hátra van. nemigen számít. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Angliában. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. a légierős kadétok. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. 23. stb. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. III. Még szerencse. mint eleddig. hogy igenis vannak. valahányszor azt látom. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. a gazdagok pedig. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Ha elfogadjuk az államot. Számomra nem volt újdonság. mi a célja a háborúnak. 1941. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. a Női Légierős Tartalékosok stb. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . Miként lehet ezt elfogadtatni. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. Még ma sem képesek felfogni. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. ez pedig az éhínség. s ha így teszünk. sokan ezt teszik . kényszerítő intézkedések híján.általában olyanok. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez.

hogy imádkozunk érte. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való.ami éppoly hatásos lehet. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. 1941. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . és jó útra térhessenek”. mint egy. a keresztény meggyőződés azt tartja. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. mert mi jobb emberek vagyunk. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. 24. hogy megbánják gonosz tetteiket. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. úgymond. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. hogy meg tudjunk bocsátani nekik.az ezredzászlókat. hogy netán csökkenne a harci elszántság. add. Holott bizonyos helyzetekben. hogy Isten bennünket segítsen. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. Persze az is lehet. Egy szó sem esik arról. III. Azért várjuk el. az ellenségnek is vannak indítékai . úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. Eddig úgy tudtam. ha az emberek látnák. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. és segíts. így aztán helyénvaló. Az egész azon az elemi érzésen alapul. Talán az a félelem diktálja mindezt. mint a németek. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. -(62)- . a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. hogy valójában nem is gondolják végig.

. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. bár ezt már akkor sejthettük. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából.. IV. hogy Görögországban 150. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hogy nincs az az erő. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. ez alighanem így is van. és legalább három hétig kitart. Tehát megoldódott a rejtély.000 vagy akár 500. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. s így szükséges. Azt hiszem. 7. mikor kivonultak Bengáziból. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. hogy valamivel ellensúlyozzák. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. Felteszem. így valószínű. bár Hitler még így is jól járna. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd.000 ember életébe is kerülhet. mint akár több ezer légitámadás. Ám ennek nincs közvetlen. érzékelhető hatása. és ma jelentették be először hivatalosan. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. Közben hallani. Rajzok készülnek majd. hogy egy sikertelen megszállás 100. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. a műszaki leírások alapján. Tovább tisztázódhat a -(63)- . amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.csatahajókat. nincsenek például fegyvereink. 1941. hisz általános a vélekedés. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát.000 főnyi brit sereg állomásozik. ha más tervei feltűnően jól alakulnak.

elsüllyesztették a Zara.. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. Nem tudni. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. Etiópiát mindenesetre elvesztették..ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. 102 A matapan-foki csatáról van szó. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. most hirtelen rájönnének. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna... katonai szakíró. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. )Immár világos. -(64)- . A britek-minden veszteség nélkül . (. (..helyzet. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac.. Mulatságos lenne.) Egyre kevesebb a munka. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. hogy beleszorítják őket a tengerbe. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. ha az ember 2-3 évre előre gondol. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. Szinte látom. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. Persze. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. A legjobb esetben talán még szűken vett.

hogy nem volt annyi eszük. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. csak sajnálom. . hogy pár napig nem is lehetett kapni). hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. mint „dicső”. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. s igen nehezemre esett. ez szeptember 7-én volt). mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel.I. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. pontos. hogy olyasvalamit hozzanak létre. 1941. tényszerű ismertetőt. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak.103 bestsellerét.O. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. „hősies” stb. 8. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. hogy ejtőernyők. IV. Rosszabbat vártam. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. of Information -(65)Tájékoztatási . elszalasztották az esélyt.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. a regényíró állította össze. Állítólag Francis Beeding. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. Emlékszem. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. de tudván. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. Például az. s ez rendre azt igazolta. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Most olvastam épp az M. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért.

Aznap éjjel. Kimentünk a tetőre. azt mondtam Fyvelnek: . Hugh Slater. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. Most jön Austerlitz. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát.Ez volt Trafalgar. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. hogy felébresztettek a robbanások.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. -(66)- . Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Később. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. lángol-e még. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. .húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. miután a németek láthatóan elálltak attól.A kapitalizmusnak vége. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. egy darabig onnan néztük a tüzeket. egyszer csak megszólalt: . de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak.Akárcsak Madrid. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. Rajtunk az ítélet. de az óriási tűz engem is megbabonázott. hogy győzelmet arat. aki az ablakban ült. majd így szólt: . az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. de más fronton még várható. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. még ki is mentem megnézni. Én mindenesetre nem így éreztem.

1941.persze nem volt egy darab se -. legalább kettő jut minden századnak. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak.106 Ma este igen rossz hír érkezett. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. hogy egyáltalán kiadták. IV. Ez is igen baljós előjel. a Balkánról alig esik már szó. hogy kivontuk csapatainkat. -(67)- . hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . ha a görögöket cserbenhagyva. IV. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. 1941. amikor rosszul áll a szénánk. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. 11. A közlemény súlyát az mutatja. és Görögországba küldtük őket. 9. s amikor megkérdeztem. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. kapunk-e gépfegyvert. Csak erről beszél mindenki.gondolom. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. amíg lehetett. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. A nagyokosok szerint ahelyett. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. A tegnapi lapok megírták. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. Hol van már az az idő.

IV. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. 1941. Isten tudja. Nem hinném. amely alig különbet. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. hogy még mindig érvényben van az utasítás. Akivel csak beszéltem. Úgy látszik. hogy a politikai helyzet javulni fog. amelyekre számítottam. mind lehetségesnek tartja. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. és megszilárdul a helyzet.se Görögországról.. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. Semmi hír . hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. IV. de mégis. Az a két újság. azok a forradalmi változások. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. Lehet. amely még ezeknél is pesszimistább volt. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik.1941. Ahogy visszalapozok a napló elejére. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. -(68)- . se Líbiáról. most is zajlanak. de ez más lesz. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le... csak sokkal lassabban. mely igen sötét képet fest a jövőről.. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. azt látom. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. mint gondoltam. csak éppen nem adhatják tovább. a köznapi ember számára kevésbé érthető. francia hajókkal.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. 13. Az egyetlen. 12. ami némi reményre jogosít. vagy legalább egy részük. és a Sunday Express. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. abbahagyom a naplóírást. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el.

csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. csak éppen a tempóját nem. de már sokkal kevesebb van belőlük. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. mások azt állítják. Mindjárt feltűnik. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. Persze. Azt hiszem. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően.Olvasom a bejegyzést. hogy létszámuk aránylag csekély. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. amit a reklámokról írtam. A németek az egyiptomi határig nyomultak. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. bár ezt Kairóban107 még tagadják. de Tobruk kitartott. -(69)12-én hamar akció végül . aki jól ismeri Dél-Afrikát. döbbenten láttam. Nagyon igaz. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. nem tűntek el. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. micsoda szedett-vedelt társaság ez. Megrázó hírek. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. és elvágták a tobruki angol csapatokat. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. IV. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. mint a középosztálybeliek. D. s az is erősen hihetőnek látszik. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. arra számítva. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. 1941. 14.. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. az utóbbi a valószínűbb. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Connolly mondta egyszer. míg december 4-én megérkezett az erősítés.

azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. Mindez akkor. éppúgy. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre.úgy tartja. és mivel kissé késtem. Görögországról semmi hír.Jaj. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. mi is történik. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. 1941. Ha nem így lenne. . hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. ha én nem kérem. hogy beismernék. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. tudja. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. megkérdeztem a tulajdonosnőt. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. hanem azért. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. 15. igen nehéz elképzelni. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. drága uram. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt.. akkor máris megérte. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk..persze csak fokozatosan. A másik pultnál meg szól a gramofon. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. mit mondtak be korábban. nem figyel rá senki. melyben az oroszok megígérik. IV. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. anélkül. hogy kivonulnak Kínából .

IV. is ugyanezt mondja.70 km távolságra! .” (Parlez vous. Az ember már-már úgy érzi.. Egy másik a St. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. többeknek megjegyezve. hogy egyszer bekövetkezik. 22.. Persze. francia) . aki rendesen tudott volna aludni. Ez volt az egyetlen reakció. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. amitől már régóta tartok. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. és E. Az utcát mindenesetre lezárták. 17. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. Igaz. betértem egy kocsmába. ez képtelenség.vidéket. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. A fegyverek egész éjjel lármáztak.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. Emlékszem. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. -(71)- . és a mentők is ott várakoztak.is 108 „Mondja csak. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. és miután hallottam a hírt. 1941. Persze. . IV. Ma reggel. Két-három napja újra Wallingtonban.Én még csak le se hunytam a szemem! . A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb.. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. 1941.bizonygatja mindenki. John’s Wood-i temetőt találta el. A szombat éjjeli „blitz” még ide . de azért E. Senkivel sem beszéltem.. Barnsleyben voltam éppen.

109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. nem így lesz -. Amióta itt vagyunk. hogy a németek nem hullanak úgy. Furcsa lenne. rádiójegyzetemet stb. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. stb. Athéntől kissé északra. -(72)- . ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. Olyan ez. vajon azt teszik-e. mint a kéve. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni.. is beleértve.. Még nem tudni.elhallatszott. minden még ezután megírandó cikkemet. Ha az újságok híradásai igazak. hogy 109 Orwell gyanúja. fanina felé. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. hogy sikerül majd. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. amit kell. megalapozott volt. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat.” Kíváncsi vagyok. Churchill kezd úgy beszélni. Engem legfőképp az zavar. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Gibraltár megtámadása. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. Churchill a minap azt mondta. minden bizonnyal hamarosan várható. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit.

s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . milyen hadállásokban.1% Új-Zélandból. IV.1%-a Ausztráliából és 19. 1941.mindez még hasznos is lehet. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.Ausztrália: 13. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.ÚjZéland: 13. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni.8%-a származott az Egyesült Királyságból. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hány emberünk van ott. 25. Eszerint az elesettek 55. hogy mennyire tudják tartani magukat. 24. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. A Daily Express burkoltan arra célozgat. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. hogy ellenállnak-e a németeknek . Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Az oroszoknak dönteniük kell. 1941.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. hogy ne álljanak ellen. és így tovább. Különben sejtelmünk sincs. hogy a görög hadsereg. Mindössze annyit lehet tudni. 23.110 Mindaddig. a görögök visszavonulóban vannak. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. IV.55%. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.55% . -(73)- .a hülyébbnél elháríthatnád. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni.

Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. IV. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. -(74)- .000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. bár azt hiszem. ami tényleg magával ragadta az embereket. csak kutyaeledelnek. Tegnap eljött hozzánk egy ember. 28.111 Gondolom.az ára -. Milyen kár. C. 1941. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . 2. mert nem volt mivel etetni őket.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap.. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. hogy nem képes. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. 1941. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. IV. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. körülbelül 30. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. most mindenféle hússal üzletel. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. V. nem akar. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. vagy esetleg a harmadik. avagy tétlenül elnézik. de bármelyiket választják is. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. 25.

hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. miután bejelentették. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. hogy kevesebb katonánk volt ott. mint az íj és a nyílvessző”. Katasztrofális..000 embert. ügyvéd. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. úgy látszik. -(75)- . Hátrahagyták összes tankjukat. de ez számunkra nem gond. 3. A veszteség állítólag 3.tisztes ábrázatú. mint a bútorhuzat. Spender113. valójában 55.000 járművet vesztettünk.. A hajókról nem esett említés.000 körül. Persze az is lehet. mivel úgyis megegyeztünk. 1941. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. politikus. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. mindenféle volt közöttük. amiben mindent odaígérünk nekik.ez egybevág a német hadijelentésekkel.000-re teszik. gondolom. s úgy hagyjuk el a porondot. 8. aztán egyszer csak halljuk. majd elnöke lett. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. az is ugyanúgy készül.112 Azt mondják.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.000 ember. Mesélte. Mint mondja. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. nyilvánosan kijelentette. és hét-nyolcezren estek fogságba . Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. ahogy a tűpárnát tartotta. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. az ausztrál kormány egyik minisztere. mint arról korábban tájékoztattak. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. mert folyton csak fegyvertokokat szab. újabban az egész cég erre állt át. felszerelésük jó részét és 12. V. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne.

gyerekek. akár a nyulak. hogy balul üt ki. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. ám biztosan valami rosszat jelez. Valahányszor csak elképzelem. apa. meglepő látvány tárul a szeme elé. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. nincsenek fenntartásaink. A tiszta. mert hiányzik az akarat. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. s menten elgyámoltalanodunk. 6. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. pusztán azért. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond.és azt hiszem. Főleg a fiatal házasok ilyenek. amiben igazán hiszünk. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. V. Ha olyan ügyért harcolunk. Érdekes. A törökök felajánlották. A semleges államok megtámadását illető aggályok . Előre látható. Sosem tudni előre. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel .csupán azt jelzik. folyton az az érzésem. mit fognak tenni. csak annyi bizonyos. ha csak a puszta harcról van szó. Iránban mozgósítás van. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. ami nem túl jó jel. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. 1941. anya. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. Békésen alszik mindenki -(76)- . Itt-ott nagyobb családokat is látni. a kicsik sorban fekszenek. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni.

Az elmúlt napok legfontosabb híre . égre szökő lángokkal. ez az első diplomáciai lépés. tőlünk nyugatra. hogy mindez német nyomásra történt. Nyilvánvaló. Felkapaszkodva a tetőre. kintről valaki kiabált. 11. Az ablakok épen maradtak. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. E.a kicsik hanyatt fekve. kiváltképp nagy volt. Lefelé menet közölték velünk. s a szobában sem keletkezett kár. felkelt és kinézett az ablakon. meredek. melynek üzenete nem egyéb. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. amikor találat érte. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. valami raktárépület lehetett. hogy a mi házunkat találták el. hogy az oroszok bejelentették. 1941-ben leváltották. 1941. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. de úgy tűnt. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. Immár bizonyos. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. A füst csak igen lassan oszlott el. mintha viaszbábuk lennének. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. külügyi népbiztos. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. s hogy mindenki maradjon a lakásában. -(77)- . Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. 114 Vjacseszlav Molotov. hogy épp benne voltam egy házban.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. ez az első eset. Gondolom. az egyik. V. netán mindkettő ellen. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Az éjjel komoly légitámadás volt. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. de megmaradt alelnöknek. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt.az erős lámpafényben .

Hallottuk. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. gondolván. s én csak utólag döbbentem rá.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. amint kiabál valaki: . és a bent lévő autók kiégtek. Magunkra kaptuk a ruháinkat. s láttam. sebtében összeszedtünk néhány dolgot.Talán azt hiszed. akik teával kínáltak. mire ő visszakérdezett: . a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. hogy tényleg ég a ház. hogy menjünk ki. amit hónapok óta őrizgettünk. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. csupa korom vagyok én is.Igen. -(78)- . amit a legfontosabbnak tart. Később megjegyeztem E. hogy a folyosón nem lehetett látni. és talán nem lesz módunk visszajönni. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. Ilyenkor az ember azt viszi magával.nek. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. milyen sötét lett az arca.-ékhez. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. Elmentünk D. Később kiderült.

mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. továbbá mindazon térségek neveit. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. Még csak ötletem sincs. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). aki 1941. Az egész ügy merő rejtély. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. a Führer helyettese. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt.1941. Darlan116 Sztálin. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. május 30-án Iránba menekült. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Churchill nem akart tárgyalni vele. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Spanyolország. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Irak. V. Rashid Ali117. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Hitler közeli barátja. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Utóbb többször is felmerült. 1941. Csak azt tudom. bejelentvén hogy Hess megőrült. iraki nácibarát miniszter. és Rashid Ali 1941. remélve. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). 13. Alfred Hornként mutatkozott be. Egy hónappal később rövid harc. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. Franco . Szíria. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka.

Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. hogy ez történik majd. Tanger. lesz titkosrendőrség.tolni.) miatt Dakar.könnyedén be lehetett volna keríteni. hogy nem fog sikerülni. Tangert és Szíriát akkor. mikor Franciaország a háborúból kilépett. legalábbis szerinte . már akkor. -(80)- . Churchillnek és társainak az lehet a terve. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. Ezzel szemben a valóság az. a Kanári-szigeteket. talán még Amerika is. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Persze. a lakosság fele pedig éhezni fog. mi biztosan el is toljuk. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. vannak még emberek. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. akik meg tudnak lepődni azon. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. amikor még megtehettük volna.és fegyverhiány (repülők. nincs esély arra. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Az ember kezdi azt hinni. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Az egész világ ellenünk van. hogy ez már-már törvényszerű. a Kanári-szigetek. Úgy tűnik. hogy ember. ha kiderül. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. Szíria. hogy mindent veszni hagyunk. amikor nem vettük be Dakart. szégyen!” Úgy látszik. hadihajók stb.

Ha csak 10-20. Ezt az arcátlan.700 új-zélandi és 6. Három csatahajó. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. így azt. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. (Liddell Hart szerint összesen 28. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. új-zélandi és ausztrál. hét cirkáló. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. 21. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. Úgy tűnik. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. Mindenki Krétára figyel. hogy így van. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból.600 brit. és majdnem ugyanannyi görög volt. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. 1941. 10. légvédelmük szintén gyenge volt. Irakról semmi hír. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. 25. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Lehet. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. mint Angliában. 7.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. 1941. szervezetlenek voltak. hogy hány ember védi is a szigetet. V. ha Kréta csakugyan próba. 17. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. és milyen a fegyverzetük. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. csak végre ismernénk az alap tényeket. V. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). 121 Nincs szó üres mentegetőzésről.540 ausztrál. 24.960 brit.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó.1941. Szíriáról. majd ejtőernyősöket vetettek be. egy repülőgép-anyahajó. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. Darlan nyilatkozott. A német légitámadás május 20-án indult. V. még úgy is. A brit -(81)- .300 görög. Valaki megsúgta. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája.

13. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. 1941.000 görög volt.olvasni. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. Az. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. 1941. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. -(82)- . annak tagadása.bár még jobb lenne azt hallani. hogy hányról is van szó. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. 1.500 Krétán szolgáló katonából 16. a mentegetőzés. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. A brit csapatok Bagdadban vannak . 122 A 42. VI.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. bár rideg. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. 31. és 14 gép védte Szuezt. ebből 2. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe.500-at mentettek ki. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. Kivonulunk Krétáról. V. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. és csak utána az etiópot. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. Arra sincs magyarázat. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel.

hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. A britek arra számítottak.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. valamint a Greyhound. 1941. Összességében a szövetségesek 16. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Pár nap 123 A Calcutta.583 embert vesztettek (ebből 8. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások.500 sebesült. tank és repülőgép. Ebből nyilvánvaló. Szuezre vagy Máltára csapnak le. S mindez teljesen hiába. aminek vagy 2. Miként K. 20. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Hereward.200 brit. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. Student tábornoknak.000 embert kellett elszállítani. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. A német veszteség: 3.996 új-zélandi). hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. azt mondják. 3. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak.000 brit tengerész esett áldozatul. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. 3.000 ember. mint azt a sajtóval tudatták.376 ausztrál és 2. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. Most. abból legalább kiderülne. Szíriára.. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el.714 halott és 2. A teljes veszteség várhatóan 10.. VI. márpedig ennek semmi jele. A híradás nem felelt meg a valóságnak. -(83)- . Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. számos légvédelmi ágyú. hány kereskedelmi hajó. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. Ma reggel jött a hír. Hitler eleinte habozott. hogy Kréta kiürítése megtörtént. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. 124 Szíriába. Fiji és Gloucester cirkálókat.

hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. VI. 8. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. mint puszta blöff. történetesen az Anglia elleni invázióról. -(84)- . Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. VI. 1941. úgy lehet. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. 125 Stafford Cripps. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. 14. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. úgy tűnik. amelyről.múlva már nyilván késő lenne. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. A közeljövőben. s eddig még senkivel se futottam össze. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. ha csak elkerülheti. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. hogy talán az egész manőver nem más. nem fog háborúba keveredni a németekkel. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. 1941. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”.

amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni.persze csak akkor. 20. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött.126 1941. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. 22. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Nyilvánvaló. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Mindez nyilvánvalóan jelzi. ez a jutalom. Rendkívül izgatott mindenki.1941. s megállítottak három finn hajót is. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. VI. ha nem is tudják megállítani. VI. 19. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. hatalmas közönség előtt. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Az jutott eszembe. Általános a vélekedés. Íme. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Napok óta rendkívüli a hőség. VI. ha az oroszok komolyan ellenállnak. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. és ezzel. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. 1941. -(85)- . hogy ez „jól jön nekünk” . Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót.ámbár azt hiszem.

sőt magukat az oroszokat is. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. úgy találtam. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . a légierő és a flotta legénységét. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. csak úgy. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz.ha nem is sokan – a gazdagok között. VI.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. Persze akadnak néhányan . 23. Mit gondolnak vajon ezek. 1941.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. amíg leszámolnak Angliával. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. bár igen meggyőzően hangoztatta. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. miként hatna. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. A legrosszabb az az egészben. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. mint a baloldali pártokat. ha nem lennének biztosak benne. akik nem bánnák. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. úgy vélem. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. bár lesz annyi eszük. ma igen jó beszédet mondott. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. Churchill. hogy gyorsan véghez tudják vinni. hogy őszintén ajánlja a segítséget.

hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. s még azt is meg merem kockáztatni. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Kétségtelen. mint az első háborúban. Meglátja.000 font jövedelemből élők. mi több. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. éppúgy összerogynak majd. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. Tíz -(87)- . Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Orvos (külföldi. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. s újra támogatják a nácikat. és ne folyjék ellene belső aknamunka. hogy ennek maga Sztálin a feje. elfogadnák Hitlert vezérüknek. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. az esetben érdekük. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Azon múlik minden. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Egykettőre hazavágják a nácikat. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. a kommunisták. Három éve még az évi 1. úgy hiszem. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Persze nyomban hangot váltanak majd. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét.

. itt most nem állnak fenn. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg.. hogy szamovárt áruljon. többféle magyarázata is lehet. Mindenki arról élcelődik.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. Akárcsak az emigráns fehérek. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. ereszd meg” -. s alighanem elfoglalták Litvániát is. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. Nem tudni. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. -(88)- .nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. (. Hisz azok a politikai viszonyok. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. 30. 1941. VI. E szerint bevették Lemberget. hogy a németek azért kiváló katonák. Állítólag túlszárnyalták Minszket. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre .még ha lesz is némi „húzd meg. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. Az esetben. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. Már egy hét múlt el.

Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. jóllehet formális szövetség még nem létezik. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. A felek vállalták. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Churchill beszédének méltó párja. 1941. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. amelynek nincs angol megfelelője. 3. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. szögesen ellentmond mindannak. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. -(89)- . Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Mindenesetre elég sok időbe tellett. mint az a tény. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. melyben egyértelművé tette. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. s mint ilyen. legalábbis e pillanatban. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. VII. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. Sztálin rádióbeszéde nem más.

hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. nem indítunk szárazföldi támadást. a belső meggyőződés hajtja. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Ha a németek helyzete megengedné. 6. és azt sem tudni. legalábbis Angliából nem. s arra sem utal semmi. Több lap is türelmetlen. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. lám. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Azt aligha hiszem. s ettől. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. VII. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. de ha semmivel nem próbálkoznak. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. hiszen őt úgymond a „lélek”. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. Ha most. ha majd netán ők is átállnak végül.oldalunkra. mire is használnák e tankokat. Nem tudom. amíg be nem bizonyosodik. láthatóan nemigen készülnek támadásra. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. 1941.

számíthatunk rájuk. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. nyíltan szimpatizál a nácikkal. -(91)- . hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. Kíváncsian várom. és alighanem ez a jövőben sem várható. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. hogy az a „semlegesség”. jelentése: igazság. hogy a németek vesztesége már 700. most. Az az anekdota járja. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. megtiltván számukra. Nyilvánvalóan az az „irány”. mégis hasonlóan ír. Ha ez tényleg mérvadó. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. ahol kommunisták üléseztek. hogy az belépett a háborúba. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. ha a német támadást netán már visszaverték. úgy tűnik. egyikük. visszatértekor meglepve konstatálta. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne.000 emberre rúg. A frontokról sincsenek megbízható hírek. és a Truth129 néhány példányát is. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. ám azt nem tudni. A németek már átkeltek a Pruton. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal.mindezt két héttel azután. Néhány ír katolikus lap mostanra. vajon elérték-e már a Beresinát. hogy lássam. Végignéztem a katolikus lapokat. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. Az oroszok azt állítják.

Ugyanakkor semmi jele. mára véget ért. Az a félforradalmi időszak. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. hogy bármit is terveznének. de nem hiszem. s egyre nyomorultabb lesz mindenki.bár azért összeomlani sem fog. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. Már csak egy hónapunk van arra. de ezek egyre gyengülnek.1941. VIII. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. 28. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. amely Dunkerque-kel kezdődött. az irániak már menekülnek. Ezért itt be is zárom e naplót. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. egy új korszak kezdetéhez érve. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. miként azt terveztem. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. Úgy sejtem. hogy belefogjunk valami európai akcióba. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. -(92)- . Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. mint amit elszenvedett. A keleti front. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget.

A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. amiből egyúttal kikövetkeztethető. de alighanem már elment. E percben az is nagy talány. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. Sokan azt gyanítják. azok is hallgatnak róla. Azt. III. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. miután a háború új szakaszába ért. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Így például. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Kósza találgatásokat hallani minden felől. rész 1942. Akik netán tudják. hogy csak azért küldték el. mint a sír. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. 14. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet.II. -(93)- . hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. Gyakran hallani a megjegyzést. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). akik képtelenek felfogni. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem.

Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. egy kompromisszumos békekötés reményében. majd közellátási miniszter. hogy Beaverbrook távozik. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. [Azt hiszem. egy balti orosz. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. maradok. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. hogy az esetben. [Másfelől viszont vannak. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. bár nem tagja a pártnak). akik úgy vélik (például Abrams. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. bár annyi azért igaznak tűnik.a teljes vereség ugyan elmaradt. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. -(94)- .még ez évben különbékét köt. miként is tudnának akár a németek. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. de azért még nem dőlt el semmi. mivel nem látom be.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. mint mí az angliai csatában . A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. különben valószínűleg nem. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. és csupa haszontalan. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. aki erősen szimpatizál Sztálinnal.

sajnos. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. május 30. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt..katonainál is kiábrándítóbb. mit teszünk és főként. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. mennyire hatékony a suttogó propaganda. azt mondhatjuk. Persze én sem hiszem. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. hogy csak azért nem. -(95)- . akkor „mi már előre megmondtuk”. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. úgy tehetünk. mikor ér hozzám vissza. ha legalább tudjuk. mert a japánok félnek az oroszoktól. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. hogy miért.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. Mégis úgy vélem. ha az ember történetesen igazat mond. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. kíváncsi vagyok. még akkor is. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. mindez mit se számít. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. A propaganda merő hazugság. hogy azt korábban el se hitte volna. 1942. úgy látszik. nem. akkor mi. b) Ha az oroszok támadnak először. s az ember olyan dörzsöltté válik.. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. mintha az egészet a japánok kezdték volna. hogy így lenne. nyitva a bejárat. nem lehet tesztelni. 1942. március 11-én terjeszteni kezdtem.

15. és még csak utalást sem teszünk rá. aki most tért vissza Amerikából. 1942. baloldali politikus. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. Empson mondja. mivel Harold 133 William Hickey. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. de nem követte se bombázás.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. Orwell későbbi. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. 1942. III. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. s nyilván így van ezzel mindenki. 22. Azt mondja. amíg a légiriadót le nem fújják. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. Eddig még nem jöttek rá. A termelés akadozik. aggasztó a közhangulat odaát. se légvédelmi tűz. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. később munkáspárti képviselő. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. amíg csak lehet. -(96)- . kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). a britellenesség százféleképp virít. III. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó.

Az októberi forradalom után Moszkvába. 137 Victor Serge (1890-1947). parlamenti képviselő.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. örökbefogadás útján lett francia. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. életrajzíró. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). kritikus. újságíró.angol nyelvű német propagandaadó. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. majd Leningrádba ment. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. később Berlinben indított lapot. író. ugyanakkor a BBC felkért. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. óva intve mindenkit. Alfred Duff-Cooper. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. 1941-ben Mexikóban telepedett le. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. mindez ijesztően hatékony. 135 New British Broadcasting Station . mivel legalább tudatosan az. akik 134 Harold Nicholson. életrajzíró. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. -(97)- . hiszen az emberek jó része tudatlan. egyenjogúságot a kaffereknek. diplomata.

Általános a gyanú. Mindez persze. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. meg kell támadnunk Európát. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor.] -(98)- . mert erkölcsileg viszolyogtató. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. ha itt új kormány állna fel. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. Az egyik lehetséges fejlemény. [Csupán akkor lenne esélye. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás.nincs semmi hír. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. Én mégis azt hiszem. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Ugyanaz az ócska taktika. mert folyton újságot olvasok. vagy legalábbis azok egy részét. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Mindez jórészt azért van így. Nekem úgy tűnik. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Nem is annyira azért.Franciaországból érkeztek. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. mint a franciaországi hadjárat idején . az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. hogy Oroszország különbékét akar. mindenütt legyőzték a fasiszták. mind egy kedvezőbb békealkura. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. s ameddig Sztálin hatalmon van. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. de nem folytatná a támadást. márpedig a Kominternt eddig mindig. kiutasításukat követelve. ehelyett inkább dél felé.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. Így aztán mi.

S. melyeket az 1. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Egy megrögzött ellenségünk. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. III. valamennyi hihető. 139 Közkedvelt baloldali lap. 140 Aqneurin Bevan. 141 Herbert Morrison. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. ez idő tájt brit belügyminiszter. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. munkáspárti képviselő. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. valahogy kiszimatolták. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. A leginkább elterjedt változat az volt. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. melyek szintén a Daily 138 Dr. Shelvankar. K. Krishna S. úgy tűnik. Állítólag holnap kiderül végre. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt.S. 27.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . 1942. világháború idején írt.

káros hatással volt a brit közvéleményre. Griggnek143 továbbította. ezt a vádat utóbb visszavonta. hogy három hónap se telik bele. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. aki azt Sir Jas. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. hogy a lőszert nem osztották ki előre.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. Azt hiszem. szétosztani a muníciót. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. ha két szocialista esik egymásnak. miután a Horizonban megjelent „Wells. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. A késlekedés fő oka az volt. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. 144 A vita Orwelltől indult. Erről feljegyzést küldtem Dr. a az krókuszok. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. vagy ha mégis. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. igaz. G. A ember már-már [H. ám azt mindig is élvezik.Mirrorban jelentek meg . Cassandra142 bejelentette. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. Hitler és a Világállam” című írása. aligha vettek volna tudomást róla. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. Tom Jonesnak. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. -(100)- . és visszatér az újságíráshoz. és további egy órába telt.a konzervatívok nem kis mulatságára. Mindenki azt jósolja.

„eszi .eggyel sem.] Akad persze. hogy a hadipropaganda.Tokióval. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal.. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. az üvöltés. Rossz jel ugyan. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev.. a szövetségesek közül . aki úgy véli. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. már csak a közvélemény nyomására is. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. az igaz -(101)- .) Minden harcolnak. „(. a katonák mocskolódnak. s megkért. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben.] 1942. az háborúban újságírók így van. [Akárhogy is. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló.ha jól tudom . és Cripps talán ezért is oly magabiztos. hogy nem mi. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. IV. akik nem harcolnak. az indiaiak sem örülnek neki. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. Azt hiszem. remélem. s úgy látom. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást.nem eszi” ajánlatától. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. 1.

harcias britellenes indiai nacionalista. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. Cartaphilus. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). 145 Hódolat Katalóniának. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. az esetben. majd üdvözlő táviratot. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. s annyi igaz is. Arra biztatta az indiaiakat. itt vagyok a BBC-ben. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. IV.hazafiak pedig. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. Ford. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. o.] Lehetetlen megállapítani. nem egészen öt évvel azután.: Betlen János és Tóth László. Mármár vigasztaló a gondolat.”145 S lám. hogy sokan szentként tisztelik. és sikertelenül vezette a britek ellen. augusztus 19-én. 3. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. egyébként semmi ok a bizakodásra. Azt hiszem. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. Gandhi készakarva keveri a bajt. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. Ha majd eljön egy újabb háború. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. Ellenfelei úgy tartják. hogy mi a tét ebben a játszmában. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Jó jelnek veszi mindenki. -(102)- . 1942. messze elkerülik a lövészárkokat. amikor kiderült. 94-96. minthogy hiába remélte. 1999.] Nem tudom. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. hogy a hír nem igaz. hogy e sorokat leírtam. ha a németek megtámadnák. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve.

148 Krishna Menon (1897-1974). hogy nem számít a függetlenségre. s hogy voltaképp nem is akarja. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. nemigen tudja azt elképzelni. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Megjegyeztem. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. indiai államférfi. George. folyvást arról lármáznak. kiváltképp a kommunisták között. hogy azt higgye. ügyvéd. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. mire A. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. Legnagyobb ámulatomra. író.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. aki ez idő szerint Angliában élt. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Még mindig azzal áltatják magukat. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). a fájdalommentes mártíromsághoz. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. s elég balga ahhoz. igehirdető és propagandista. -(103)- . és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről.-nak. ahogy ma azt az angolokkal teszi. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. újságíró. mindezzel Anand is egyetértett. [Már csak mennyiben az a kérdés.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Egyszerűen elképesztő. így szólt: . hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. Mondtam is A.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. no meg azért is. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. Eileen Blair. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. ha mindkét fél megerősíti. mintha mi sem volna természetesebb. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. Tokiót bombázzák. hogy „persze. tiltakozott. hisz 153 1942. s igen meglepődött.] Mind több szó esik egy európai invázióról. 19. IV. hogy 1940 táján. mikor ez ellen E. Útban visszafelé több gép megsérült. egy indiainak ezt kell mondania. mintsem hadászati jelentőségű volt. Ekként még az sem okvetlen igaz. 1942. A hatás inkább lélektani. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. -(107)- . ő maga jelen volt egy megbeszélésen. hogy mindenki hazudik. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Persze.áll a nálunk dívó. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. az író nővére. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. tényleg készül valami. mert ha megengednék maguknak. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. mire Pritt közölte velük. felszínes Amerika-ellenességre is. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. Most már csakugyan azt kell hinnem. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. [E. mondja. Fyvel meséli. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát.

sokan úgy beszélnek. lásd Amerikát. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat.] Ami pedig a második feltevést illeti. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. az a két józan és gyakorlatias lépés. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. mely javíthatna helyzetünkön . ahol internálták őket. hogy a hála politikai fogalom.aligha kockáztatnák meg. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. amiért derekasan küzdöttünk. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. -(108)- . 1942. akkor ez valami új fejlemény. IV. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. hogy ekkora bakot lőjenek. [Ha ez így van. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. valamint Spanyolország megszállása -.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. másrészt. akkor nincs többé indok. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. Csak kevesen érik fel ésszel. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. Ugyanakkor. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. 25. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. hogy különbékét kössenek. hiszen e tranzakciót korábban leállították. Mégis meglep. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna.

mindenesetre arra vall. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. mint bármely más irányba. február 8-ig tartózkodott. felségterületen tartózkodik. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. 7. -(109)- . ahol 1943. Indiában. mire ez a nagy felhajtás. 5. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. Az olasz rádió bemondta. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. de elhárították. 2. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges.Amit tudni lehet: 1. Afganisztánon át. 4. hogy ha az oroszok átengedték. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. A (német) Szabad azonosították a hangját. mintha Berlinben volna. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. 6.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. ám azért ez sem lehetetlen. majd onnan dekódolva sugározták. Bósz Japán területen van. A vichyi közlemény. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. hogy úgy tüntessék fel. hogy támogassák. Általános a vélekedés Japánba szökött át. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. Németországban viszont. kormány bejelentette. megsúgták-e ezt nekünk is. az máris sokat elárulna arról. hogy a vichyi körök is úgy vélik. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. teljesen alaptalan.

hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). Hónapok semmitmondóak alapok. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Annál pompásabb alkalom. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. mikor az mégsem indul meg. 1942.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. IV. hogy azután gúnyolódhassanak. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. valószínű. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. avagy bátorítás az oroszoknak. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. [Semmi hír. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. melyek mostanában hülyébbek. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). 27. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. mint rendesen. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. hogy nem hagyjuk őket a pácban. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról.

csillagászati árak fejében. A legmegdöbbentőbb mégis az. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. Ugyanígy -(111)- . a hallgató is könnyen ráébred. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. Ez leginkább akkor tűnik fel. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. ahogy a részvétet adagolják . és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. akár egy csapot -. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. még akkor sem. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. Ha szót váltok valakivel. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést.” Az ember azt hinné. és csak a saját érdekeit nézi. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. Cukrot már alig lehet kapni. de az igazat megvallva. ha tényleg senki nem veszi be őket. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. pusztán a politikai célszerűség alapján. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. mi több. mindenki egyforma. [A legtöbb balos. akikkel nem értünk egyet. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. ha pedig ez mégsem történik meg.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. kiváltképp azok. váltig az a benyomásom. hogy becsapták.hol megnyitva. s a szellemi tisztesség. Mindenki becstelen. vagy az írását olvasom. és mitse törődik azokkal. Mindenki folyvást ítélkezik. Fuldoklunk a mocsokban. hol elzárva. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. akiknek határozott véleményük van. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. ha olyanokkal állunk szóba. Bátran lehet hazudozni. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt.

hogy telt ház van.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. alighanem nagyon is sokan vannak. miközben a képviselők felsorakoznak. elég gyengécske műsor volt. szitkozódnak. hogy csak mintegy 250-en voltak . akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. Tegnap elmentem az alsóházba. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. de megszámolva a képviselőket kiderült. Most a felsőházban gyűlnek össze. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. hanem arra. mindegyre az jutott eszembe.viselkedtek azok. csak épp nem hallani a hangjukat. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült.] Avagy tényleg nem akad senki. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. -(112)- . hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. 1942. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek.esküdni mernék. hogy megtöltsék az üléstermet. hogy ez valaha mind plüss volt. akik 1941. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei.] ezek az alakok pedig csak árnyékok.még így is elegen. Cripps beszédét leszámítva. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. IV. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. 29.

s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. egyikük igazi keménykalapot viselt. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. mi készül”. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát.alighanem a külügyminisztériumból -. Annál inkább elkedvetlenedtem. Amennyire megítélhetem. mikor néhány hete megjött az utasítás . mint egy újabb imperialista hódításról. mint a szíriaiakat157. A dolognak végül is az lett az eredménye. 6. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. hogy Szingapúr veszélyben forog. 1643-ban -(113)- .] Mihelyt kiderült. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira.1942. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. V. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. nyomban megírtam. hogy 1941. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. [Sok a találgatás. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. 157 Az a hír járta. hogy részben tényleg így történt. még az is lehet.

a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója.] 1942. 74 repülőgépet és 543 embert. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). -(114)- . hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. de nem hinném. több mint 80 repülőgép és legalább 1. író. arra következtetek. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. egy romboló. 159 Frank Owen (1905-1979). (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. olyan elképesztően nagy számokkal.Frank Owenre159 tippelnek. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. V. 8. hogy úgy látják. 1648-ban csatában esett el.-a között zajlott. elérik céljaikat. kinek higgyen. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. W. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. Ez volt az első olyan tengeri csata. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó.000 ember. 160 Frederic Warburg. Mindenesetre abból. hogy ő lett volna.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. Szerintem ez kacsa. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. rádiós személyiség.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. egy rombolót. hogy az ember nem tudja. újságíró. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél.

Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. Felteszem. hogy Bósz német területen van. V. az „előszobai reszketés”. s mégis. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. már azt is tudják. hogy találkozzék vele. Wintringham ugyan tagadja. hogy mennyire igaz ma is. századi életrajzokban olvashatunk arról.] 1942. hogy érdemben beszélhettem vele. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés.] Cripps biztos benne. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. „sötét alaknak” -(115)indul a német . ez volt az első alkalom. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. 15. 18.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. mi több. 30. mint a „minden követ megmozgat”. 1942. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. 11. ám én fenntartom. a japán kormány úgy döntött. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. aki közel jut a politikához. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy ő volt. mint gondoltam volna. A falakon régi metszetek. és készséggel válaszolt kérdéseimre. V. akit igen jól ismert. Kérdésemre. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. csak az tudja igazán. hogy mi a véleménye Bószról. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. hogy az emberek pártfogójukra vártak. hogy ő írta volna e cikket. és „reszkettek az előszobában”. Szerdán találkoztam Cripps-szel. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Bár az orra kissé túl borvirágos. V.1942.

ami még csak ezután fog felpuffadni. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. hogy miről is írjak. 19. 1942. úgy ez váratlan ajándék. Állítólag Molotov nemcsak. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. Cripps vitatta ezt. hasznos lehet számára. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. Cripps csupán annyit mondott. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. akár német forrásból származnak is. Jól jönne most egy hét szabadság. Molotov állítólag Londonban van. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. május 26-án írták alá. V. akár orosz. csak az orosz fronton. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. amiről úgy véli. amit mond. Bár így lenne. és folyvást valami küszöbönálló.nevezte. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. mivel sehol nem történik semmi. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. összevetve egymással őket. -(116)- . Ha igaz. V. 21. vagy sötéten borúlátó. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. aki felváltva túlzón optimista. Képtelenség! 1942. világrengető eseményben hisz.162 A hír persze Warburgtól származik. V. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. Nyilván az jönne ki belőle. hogy Londonban van. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. 22. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Megjegyzésemre. 1942. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. és kizárólag a saját karriere érdekli. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Bármit megtenne.

akár egy -(117)- . akinek olyan az arca. 27. se pedig beosztottaikra. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. még a rádióban is beolvasták. erősen sárgás bőrű. V.végeztek. de kérem. de a legfontosabb tanulság mégis az. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. V. amivel nap mint nap elárasztanak. 1942.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. mint a rábízott legénység kiképzése. mi több. idősebb japán férfit. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. ami nem más. gondoskodni fogok arról. hogy ma senki sem teheti meg.” Ezt lehozták a lapokban. hétfő. tegyenek arról. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. hogy mindez önökre nem vonatkozik. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. 30. 1942. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. . hogy tényleges dolgával foglakozna. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre.

elvész. mintha ő lenne a csali. rendkívül intelligens a maga módján. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Úgy véli. Warburg. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. ebből következik Churchill-(118)- . jobboldali újságíró. s az Observer átalakítása is része e manővernek. s egyben összegyűjteni. s most csupán azzal van elfoglalva. vagy inkább. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Épp csak azt nem tudni.165 163 J. mára elfeledte az egészet. és úgy véli. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. Természetesen oroszellenesek. Garvin. tudatosan venne részt ilyesmiben. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. L. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. ami számára értékes. az Astor család.béketűrően szenvedő majomé. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. Állítólag csak azért. annak oroszbarátsága miatt. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. a lap tulajdonosával. Az egész képtelen manővernek tűnik. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. Alighanem a követség munkatársa. főleg Lady Astor. akik képesek a háborúnak egyfajta új. Azt mondja. hogy a rendőr azért kíséri-e. minden. valós alapja van a dolognak. aki ellenezte. forradalmi értelmet is adni.

Azt is hozzátette. mint ismert antifasisztát. Darlan167 admirális érdemeit. a láb. -(119)- . Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. 167 Francois Darlan tengernagy. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. hogy sült halat vett. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Már fáj minden tagunk. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. amikor csakugyan arra készültek. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. már ami a szovjet szövetséget illeti. A szív. Megzaklatott. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. És fogtad őt. gyötört. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. Ezzel egyetértek. szabadúszó újságíró. mivel azt hittem. a kedves. s a lélek jajgat és sikolt. mely újabban „a királynál is királypártibb”. hanem a szakszervezet hetilapját. a Labour’s Northern Voice-ot is. „ha tudna járni”. a kéz. a francia haditengerészet főparancsnoka. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. Volt egy időszak. ellenességük is. szerinte még az sem kizárt. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. 166 Desmond Hawkins. A háború sötét Poklába vont. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. gyönge lányt. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót.

ki szép. hogy milyen normális minden. azt. ím a sárba húztad őt. hazád. szelíd ma is. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. kinek haját A szél bogozza. tennen magad Csak őt imádtad. Eisenhower 1942. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. Ó. nézegetik a galagonyabokrokat. szennyezed. Ennyi. ocsmány zűrzavar Királya . teljesen békés. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Nagy a forróság. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. hogy tárgyaljon a szerződésről. aki A kedvesed. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. majd hazatért.) Állítólag itt járt. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Nincs rohanás. Különben furcsa. 6.A rózsaarcút. ember. Még mindig Molotovról szól a fáma. Úgy látszik. Ne tiltakozz. Hogy meg ne illethesse más. Feltűnően kevés az autó is. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. 1942. VI. őt.. tolják a babakocsit. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. oldja. magad Kezével jobban vérzed. Csak itt-ott látni egyet. ember.nézd. benzint még feketén is nehéz szerezni. Mert azt kívánta durva háborúd. Az újságok még a nevét sem említik. 4. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- .. alig látni egyenruhát.169 1942. (. lebzselnek a parkokban. VI.

171 Kingsley Martin. A BBC megbízhatatlannak tartotta. november 8-án nyílt. 7. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. aki a háború kezdete óta mindent megtett. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. akik a vonaton találkoznak: .mindezt épp ő mondja. Kingsley Martin171. miután egy éve maga is azt követeli. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. az is csak Észak-Afrikában.lehetőségéről. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. most egyszerre visszariadt tőle. Akárhogy is. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. újabb front csupán 1942. hogy nyissák meg. és így tovább . felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. biztosra veszem. -(121)- . amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak.Hová utazol? . VI. hogy már döntés született az invázióról. Úgy tűnik. 1942. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. és többnyire az a verzió az igaz. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. Hazugságok hálójában élünk. Azt mondja.Berlinbe. baloldali újságíró. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője.

Norman Cameron: költő. én azt hiszem majd. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. hitvány gazember. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. Azt mondta. Norman Cameron. mintha nem is érzékelné. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. a háború októberre véget ér. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. kritikus. úgy tűnt. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. Rajtam kívül ott volt még Empson.174 172 1942. hogy kém. A szokásos hiábavaló szócséplés. 173 William Empson: költő. Mikor azt mondtam erre. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. hogy vannak befolyásos emberek. miközben te. -(122)- . például azt. azt hiszed. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). ha egyszer a háborút megnyertük. akik úgy képzelik. Orwell barátja. mintha nem értené a megjegyzésem. David Owen. akinek nem értettem a nevét. valójában Lipcsébe tartasz. június 2-án. Jack Common: író. ha Berlint mondasz. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. David Owen: Cripps titkára. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. és láthatóan mindenre odafigyelt. Guy Burgess: a BBC producere. a másik kommunista. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). micsoda lényegi különbség. akiről utóbb kiderült. Jack Common.Hazug alak. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Úgy tűnt. mivel a németek addigra kifulladnak.

majd június 4-én belehalt sebeibe. a hatalom vagy a hízelkedés. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. Emellett.000 lakosából alig maradt -(123)- . várva. és eközben oly élénken csivitelnek. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. 1942. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. szintén egyetértett Cripps-szel. hogy ki-ki megkapja partvisát. s 2. [A német adó bejelentette. VI. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. akit nem ismertem.[David Owen. 1942. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. Népes rajokban egyszerre érkeznek. 11. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. inkább talán a felelősségtudat.] Láttam. s az a legfontosabb. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). akár a verebek. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. 10. mindenki azt szeretné. mint egy pondró perspektívája. leülnek a portánál. Nem a pénz. 1942. és a férfi. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. de az az érzésem. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. és képtelen belátni. Himmler helyettese. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. hogy egy ponton túl. Cripps tartását valami belülről kikezdte. VI. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. [Az ilyen emberek azt feltételezik. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. szükségképp beszűkül a látóköre.

hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. miként az is. -(124)- . JÚNIUS 6. úgy. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. Ezáltal bebizonyosodott. a férfi lakosságot agyonlőtték. a nőket koncentrációs táborba küldték. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. A helység összes épületét lerombolták. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. a község nevét eltörölték. a nőket gyűjtőtáborba szállították. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. minden férfit agyonlőttek . A falut földig lerombolták. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. ahogyan a BBC közreadta. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. s a nevét megváltoztatták. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. Megőriztem a jelentés egy példányát.] néhány túlélő. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték.

mi több. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. sőt rögzítették gramofonon is. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. -(125)- . hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. Sokkal inkább az izgat. s a lemezek mind fennmaradnak. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. Talán nem telik bele sok idő. február 26-án közvetítette. hogy mások. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. amerikai atrocitások Nicaraguában. bolsevik atrocitások. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. japán atrocitások Kínában176]. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában.Valójában nem lep meg e gaztett. még az sem. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. brit atrocitások Indiában. Ezt a BBC 1942. török atrocitások. akik nincsenek közvetlenül érintve. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte.

(A fordító jegyzete. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. (A fordító jegyzete. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. amikor hasonló félelmek miatt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.) 179 A túlzott félelmek miatt. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. hanem ostoba lépés is volt.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. 1920-21-ben.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. amely nem csupán kegyetlen. -(126)- .

A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. hogy a németek még csak nem is sejtették. azt nem hagyják szó nélkül. arra juthatunk. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). író. 13. 1937től a Tribune főszerkesztője. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. 12.1941(és később) Japán atrocitások 1942. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. ejtőernyővel dobták le őket. Nyilvánvaló. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. -(127)- . Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). Híven tükrözik szocialista nézeteit. baloldali újságíró. januári indulástól. hordozható adóvevőjük volt. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. 06. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. 1942. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. hogy Molotov itt van Londonban. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. VI. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó.

” 1942. november 3. azok keresik ezt. vagy egy 1935. február 24. a mi vitáink és kétségeink táplálják.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. Történelmi válaszúthoz érkezett. Még egy 1931. március 15. amely leteríti az ellenséget.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. hisz régóta elkezdődött már. mint bátran előretörni. Szocializmust akarunk. Ha tétlenek maradunk.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. ami mozgalmunk éltető eszménye.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. Nem akarunk társadalmi konfliktust. A munkásmozgalom döntés előtt áll. amely épp attól nyeri valódi erejét. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. egész létét ennek köszönheti. A mi gyengénk az ő erősségük. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük.: „Most. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .” 1942. Haladni ma nem más. ahol már javában készülünk a végső győzelemre.és edenjeink sem tehetik meg. november 10. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. itt van köztünk nap mint nap. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. azzal a vereséget választjuk. február 28. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. 1941. 1942. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. Olyan egységet. június 21. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. nem hagyhatom el a főhadiszállást.

hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. Az persze még majd ezután derül ki. mint a mi vezetőink bennünk. azon egyszerű okból. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek.tömegekkel találja szembe magát. mekkora fába vágták a fejszét azzal. hogy a britek.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. hogy a haditerv kivihetőe. Persze éppoly kétséges az is. amely arra szólítja a nemzetet. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. inkább harci riadó. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket.” 1942. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Az újságok evidenciaként cikkeznek róla.Tribune.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. vajon tisztában vannak-e azzal. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. június 6. alatta az író megjegyzéseivel. s ugyancsak kétséges . Akárhogyan is. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. és Moszkva is széles körben terjeszti. 1942. 15. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. VI. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .

és ez nyilván így van a többi osztályon is . Nálunk a BBC-nél . a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. akárcsak valami apró gazemberséget is. megfelelő jutalomban részesül. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. csehül. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. -(130)- . hanem az az állandó kudarcélmény. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. majd lepöckölik. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. Aki az utasításnak eleget tesz. azt családjával együtt főbelövik”.] 1942. Később ismét azt mondják: persze. 19.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. folytassa csak. hozzátéve. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni.tartalmazza a napló. melyek becsúsztak. „túl korai” stb. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. kezdetben még biztatják. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. ami egy cseppet sem érdekel. [Elhangzott Prágában. VI. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. Aki viszont nem így cselekszik. Majd azzal állnak elő. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. június 11-i keltezéssel.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. Végül. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. ha ezen információ 1942. 21. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. mondván. feltéve. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. hogy a téma „nem időszerű”. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. s a féltékeny. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. és arra kérnek.00 órakor.

mert amit elkészített. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. hogy voltaképp miért is vagyunk. hogy úgyse hallgatja meg senki. nem dolgoztak ki stratégiát. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. és máig sem sikerült tisztázni. ami fenekestül fölforgatta a terveket. az túl értelmes lett. szinte biztosra veheti. mindig jött egy új parancs. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. nyomban ránk nehezedik a tudat. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. a Polgárőrséggel is. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. Európát kivéve. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. nem építettek bunkereket . Hogy csak egyetlen példát említsek. hogy (két évvel azután. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. A szervezeti rendet. Bármibe kezd is az ember. hogy jön egy új parancs. mert a tervek folyvást változtak.és nincs mögötte semmi elgondolás. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. mert ha valami már félig kész volt. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba.] Csak most derült ki. egy módosítás. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések.mindezt azért nem. akinek van rövidhullámú készüléke. majd még egy. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. Minden mással ugyanez a helyzet. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. és így -(131)- . hogy valójában már senki se tudja.

Callow End. 26. Ez most nem Joyce181 volt. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. teljes a fejetlenség.tovább a végtelenségig. kétszer annyi szavazatot szerezve. melyet 8 hónapos ostrom után. Úgy tűnik. majd őt egy másik. Persze biztató. Megütközve hallottam. meg vannak elégedve velük. hogy ez többé-kevésbé odaát. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. 24. Semmi sem halad a maga rendes útján. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. és a Worcesterből 181 William Joyce. mint Lord Haw-Haw. Ez már csak azért is különös. Már csak abban lehet bizakodni. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. 1942. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. hanem egy másik. VI. VI. VII. 1942. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. június 21-én vettek be Rommel csapatai. -(132)- . 1. kelet-londoni kiejtésű alak követte. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. a németeknél is így van. A madarakat. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. 1942. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. mint a konzervatív jelölt. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. 182 Tobruk elestéről van szó.

semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. 1940-45 között független parlamenti képviselő. hogy most újra kezdik. majd három évvel később ugyanő menesztette. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. aki Churchill helyébe léphetne. Isten tudja. Időnként furcsa dolgokat is látni. VII. Churchill már nem vette be a kormányába. 183 Leslie Hore-Belisha. Régi trükk ez . melyet csak megnyerni lehet. szinte magában is elég. Churchill beszédében második frontra.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. szárnyast. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. mint Hore-Belishát183. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. hogy bírálóit. -(133)- .] 1942. Nem tudom. láthatóan a rosszindulat vezeti. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. meddig folytatható még ez a cirkusz.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. 3. hogy az a tény. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. mi lesz. Minden étkezéshez van tejszín. A kormány helyzetét megkönnyíti. libát és pulykát lehet itt látni. hisz senki sincs. 1937-40 között hadügyminiszter. de már biztosan nem tart sokáig. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét.

1942. 4. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Az is szembetűnő. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. hogy folyvást olyasmit csinálnak. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. és Gloucester csupán a bábja lenne. Például már egy ideje azt mondogatják. mikor még tartott a „blitz” London ellen. 1942. -(134)- . hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. 10. akik pár óra alatt kigazolták Mr. A legkézenfekvőbb magyarázat. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását.Érdekes. Holott ez itt komlótermő vidék volna. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Phillips185 karalábéföldjét. VII. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. VII. fehér pólós férfiakat. Mindig is Churchill ellenfele volt. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. persze csak az alkalmas minőségűt. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. s a gazdákat külön kérték. Nem tudni. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). vajon a felesége is vele volt-e. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. stb. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett.

Bárhol indul ez a szélhámos.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . aki a Reveille szerkesztője. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. s még az sem kizárt. Hipwell ellenében. hogy nem boldogulnánk nélkülük. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. csupán azért. Persze.inkább egy radarkutató központ. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. azt hagyják. megcsinálják. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Mint kiderült. Néha tartalékosokat küldenek.Tudja. voltaképp nem egyéb. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva.] Mr. s az azt követő iszogatást a kocsmában. A lányok mind elszökdöstek a faluból. amihez nincs. tudják.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. hogy jelöltesse magát. mert nincs mozi. Nyilván hálásak neki. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. de nem sok hasznát látjuk. egy önkéntes szervezethez tartoznak. s hogy milyen áldásos. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186.. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. Phillips így magyarázta: . Ám az. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. máskor tengerészeket. -(135)- . mint államilag szervezett sztrájktörés. ahol egyben kiképzés is folyt. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. hogy tényleg pénzelik.hallatszott mindenünnen. [Ezek a fiúk meg. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. ugye. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. mindig örülünk nekik.

amint a belső helyiségben iszogatnak. szorosan együttműködve Gandhival. mint azt a tulaj mesélte nekem: . fiúk. [Ha némelyik zárva is tart. Mondom: „Idehallgassál. ugye. később elnöke. -(136)- . Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. Ha fogytán a sör. Sokszor. „Sajnálom. ha mindennap kapsz egy korsóval. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. hogy az ebédet lenyomasd vele.kocsmák. csak a helyiek tudják a járást. másnap hárommal. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. a régi Delhi egy jellemző darabja.Én aztán nem hagyom. Mert úgy tartom. VII. gondoltam. cimbora. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. a hátsó ajtón át. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. pláne a mai hitvány koszt mellett. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. annak kell ám a sör. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára.] 1942. próbálom beosztani valahogy. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. ha valaki kinn dógozik a fődeken. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. 22. ha bezárok pár napra. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964).” Szóval. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett.

Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. amit elkészítünk és a -(137)- . bürokratikus gépezetet segít fenntartani. Úgy látszik. Ma támogatja a brit kormányt. épp az Mondanom sem kell. nem vagy te Sarkar! Csak előre. azt mondja: . mert a háború eleve az. s amit csinálok. ne hőkölj. Különben is: kit érdekel. és hallgatja. A minap beülök egy tongába. pusztán az öncélú. Amint látom. Holott csupa hiábavaló dolog köt le.Képtelenség eligazodni rajta. 23.Ez annyit tesz. ezzel küszködik mindenki. mit ordibálnak a rikkancsok. és tovább ordít: . és hallom. Egy másik rikkancs.” [„Igen mulatságos az is.Hékás. teszek-veszek értelmetlenül. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. Amikor kérdőre vonom a fiút. holnap ellenkezőjét. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. VII. Még mesélek majd. az urdu nyelvű újságot lóbálva: .”] 1942. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Szörnyű ez a frusztrált állapot. Azzal megint elfordul. ha érdekel. Újabban ritkán írok e naplóba. mint Hitler! .Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. ha nincs túl nagy hőség. A legtöbb műsor. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. nem is csak azért értelmetlen.s egy jóízűt káromkodik hozzá. ha az ember lemegy a bazárba. baromságokon piszmogva. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.

hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. Viszont Hsziao Csiennek. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. hogy nem. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. és azt kérdezte: . és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne.BBC-ben leadunk. azt hiszem. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. talán Kínát kellene megcéloznunk. és biztosra vettem. kérte az alkirályt. mintha dolgoznának. hogy kevesebb kenyér fogyjon. amit még David Owen189 mesélt. Gondolom. tényleg elengedték).De honnan kommunisták? tudhatnánk. nagyon magasröptű lett. miután Indiába érkezett. főként a minisztériumokban. -(138)- . de később inába szállt a bátorsága. igen tetszett. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. s azt hiszem. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. akik ennyit se csinálnak. S ez így van minden hivatalban. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. Ehhez jönnek még a többiek. elszáll az űrbe anélkül. Erről jut eszembe egy történet. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. Cripps. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. Ki tudja. csak ülnek a kis kuckójukban. még nem vettem bele a naplóba. a kínai diáknak. hogy bármi visszhangja lenne. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. ha hallgatná is valaki. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. és fontoskodva úgy tesznek. utóvégre Kínában köt ki. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket.

minden második lényeget még így kaptam egy levelet. de a másik. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. az egyiptomi. Az arcuk durva és mogorva volt. melyet nemrég Máltába indítottak. Meséli. Sultanával. Hála Mussolininek. az egyik máltai bemondóval beszéltem. . mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal.kérdeztem. De azért a is ki tudom venni belőle.Ma reggel is olyan. Nem volt ez más. ugyanakkor nem gonosz. -(139)- .] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . Tudod. VII. amely élelmiszerrel volt megrakna. mint a kicsattanó fizikai egészség. [Azt gyanítja. az angol. ugyan megérkezett. hogy a két hajóraj közül. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. nem ért célba.izé. a cenzor szót kivág belőle. 1942. hogy is mondjam (közben mint egy szita. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. Érdekes. VII. Mondja. mely hadianyagot szállított.és hogy az feléljük. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. 1942. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. és nagyon rossz a helyzet odahaza. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. mint egy gesztikulál) -. és milyen durva volt az arcuk. ami egészen . 27. 27. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. Megvonta a vállát. mintha jelezni akarná. Mind frissek és fiatalok. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot.

] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. mint én. de ez nem túl valószínű. igen nyomasztja. aki . 28.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. látszott rajta. augusztus 12-én Moszkvában. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. amely a második front ellen foglalt állást. és úgy kalkuláltak. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. azt makacsul tagadják. Brownrigg altábornagy (18861946).] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen.A kormány utasította őket. 191 Sir W. hogy Vorosilov190 Londonban van. ami. Alighanem csak találgatnak. 1942. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. kivéve a News-Chronicle-t. amelyeket elolvastam. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. VII. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. hogy igaz. Douglas S. -(140)- . hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 1940-ben visszavonult. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát.[A német adók arról számoltak be. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. Kémeim jelentették. Ha mégis kiderülne. hogy tartsák a szájukat. Gondolom. mindenesetre azok. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje.

A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. -(141)- .Úgy látom. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. megváltozott a véleményed az oroszokról most. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. hogy benne vannak a pácban mondtam. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. egy év múlva. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. rakétaágyúkkal szerelték fel. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. mihelyt szorult helyzetbe került. A rakéták nem voltak túl pontosak. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Visszatekintve látom. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. Helybenhagyta. de már jó tempóban haladunk efelé. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett.Meglásd. vagyis 1933 és 1941 között. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Ez volt az első eset. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. Emlékszem. politikailag és katonailag egyaránt.

1.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. szerint Churchill Moszkvában194 van. megerősítette ezt. Mondja azt is. azt is meséli. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. majd Teheránon keresztül utazott tovább. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. D. Ha a számok igazak. A. hogy nem lesz semmiféle második front. D. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. hogy vegyen neki még egy jércét. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. [És könnyen lehet. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. A. akivel együtt szerepelt az adásban. hogy elhitesse az ellenkezőjét. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. 1942. Ardaschirt. VIII.1942. K. VIII. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. Mindenesetre. -(142)- . éppen D. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. mint bármely más. A. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell.ellenkezőleg: úgy érzem. Szemernyi bűntudatom sincs. ha terveznék is a megnyitását. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. Azt is hozzátette. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. 3.

a University of London filozófiaprofesszora. már ami Cripps politikai terveit illeti. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított.] D. -(143)- . 1942. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette.deszantosok. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. erről nyilvánosan még nem beszélhet. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. már azt is tudja. VIII. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. de zárt körben már szó volt róla. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. 4. de végül 1942. Bár hallottam olyat is. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. razziát tartott a Kongresszus központjában. 1942. Persze. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. mit fog utána csinálni. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. Nyilván parancsuk van rá. [Ahogy már lenni szokott. hogy helyreállítsa a rendet. 5. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. nyilván azért. A kormányban általános a megdöbbenés. nem bocsátkoznak harcba. hanem elrejtőznek. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. A. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. hogy Churchill Moszkvában van. 196 John Macmurray (1891-1976). melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. VIII. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált.

hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. de az az érzésem.] Az egy Warburgot kivéve.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. valamennyien tisztában vagyunk azzal. 1942. ha belegondolunk. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. lehetetlen.hangulatot keltett Amerikában. Nem tudom. 7. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. miként vonultak vissza az oroszok. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. Nemzeti hősként tisztelték. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. Mindenki egyetért velem. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. VIII. hogy Churchill nincs is Moszkvában. és talán Oroszországban és Kínában is. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. a szokásos stílusban. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. s az 1. miért. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival.Miért menne Churchill Moszkvába. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. ahogy jelentették. hogy megmagyarázza az oroszoknak. -(144)- . [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. ha csak annyit akarna mondani. [Persze az is lehet. . ez valahogy összefügghet azzal. amiket állítólag a japánokkal forralt. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. mint annak idején Kitchenerét197. Azt mondja.

mindkét alkalommal a hibás töltény miatt.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. Az ára nem 50 shilling. VIII. 1942. és számos letartóztatás. nem ráz. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. az ember egyszerűen eldobja. 10. azzal nagyot lépnénk előre.sajnos csak kevés sikerrel. India nagy részében zavargások vannak. 1942. és aránylag pontos. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. elég halk. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). -(145)- . Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. indiai iszlám nacionalista vezető. 9. Ha valami komoly baja van. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. hogy ezt megtegye. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . konzervatív képviselő. Nehru. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. több haláleset volt. és kap egy másikat. Gandhi. Azad199 és még sokan mások börtönben. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. Nem rúg. az indiai is. VIII. Lelki szemeimmel látom. Mondanom sem kell. s csak annyit kellett tennem. melyet azért kényszerültek gyártani. 2. hogy ezt az összes brit rádió átvette. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. [Cserélhető alkatrészei nincsenek.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Amery200 rémes beszédet mondott. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. 200 Leo Amery. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. A legviccesebb az egészben. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. ahogy korábban hittem. mindössze 18].] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly.

Az újságok jó része kemény hangot üt meg. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart...keseredve. 12. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. hogy az ifjúság: bolondság.. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. hogy ott kellene hagynia a BBC-t.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. és kezd a helyzet olybá tűnni. amikor ilyesmit hall vagy olvas. szigorúan bizalmasan. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. [Ma délután. aki India felosztását követelte. [Még 201 Bokhari. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. -(146)- . A zavargások jelentéktelenek. „Tudjuk. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. nem is történt annyi halálasét. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. urai vagyunk a helyzetnek. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). mint egy katonai vereség. VIII.] Furcsa.. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. Sok indiai. és azon töri a fejét. mindenki együtt érez velük. stb. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. 1942.

hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). Isten óvjon attól. ugyanolyan feltételekkel.újjáépítést.. Ha nem javul a helyzet. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez.ott tartok.] 1942. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. 18.. 1942. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. 14. és mint ilyen. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. és mint mindig. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. Horrabin beszélt ma a rádióban. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. ezúttal is úgy konferáltuk be. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. mint korábban. -(147)- . Még az is lehet. majd ezeket írja: „. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. VIII. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. nem szalonképes. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. éspedig. már amennyire azt innen tudni lehet. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. amit nagyon nem szeretnék. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. mivel épp börtönben ül. kénytelen leszek egy másik. de egyáltalán nem biztos. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. orosz születésű belga. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. VIII. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. akiknek már többször is írtam. hogy tényleg el is kezdem. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben.

Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. 19. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. még a háború előtt]. zömmel kanadai katona vett részt. -(148)- . ezek közül 2. és legalább 2. 1942. az egész akció teljes kudarc. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. a támadás még az este is folyt. A németek 297 halottat. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás.fogni [talán emlékszel. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). bár nehéz elhinni. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. vagy csak az első lépés főpróbája.” 1942. és 34 hajó elsüllyedt. legalábbis rövid távon. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. VIII. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt.000 elesett vagy fogságba került.000 ember vett részt a támadásban. és úgy véli. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. 22.” Mindez érthetően: „Félek. amit egyébként a mieink nem terveztek. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. Minden ötödik meghalt. A rádió figyelmeztette a franciákat. mindent megteszek.000.000-ren estek fogságba. a légierő 70 gépet veszített. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. A támadásban több mint 6. VIII. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. Ez most vagy az invázió első lépése. hogy Angliába meneküljek.

A védelem igen erős volt. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. nyomban kiadták a felszállási parancsot. Egy hajót elsüllyesztettek. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Amikor minden hajó odaért. Azok az újságfotók. Mindenki azt feltételezi. -(149)- . Churchill későbbi könyvében fenntartja. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. hogy nem szivároghatott ki információ. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. de úgy tűnik. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. A többiek nem jutottak messzire. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. Mihelyt megkezdődött a támadás. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. s mind ott is maradt. Alig 20-30 tank ért partot. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. 205 Gyanították. és roppant betonfedezékek takarták őket. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. hogy takarékoskodjanak erőikkel. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. csatasorba fejlődtek. és úgy lőtték a partot. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. szándékosan megtévesztők voltak. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. többségük ki sem jutott a partra. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz.

[Persze. A német rádió feltételezi.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. 27. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. de nekem mégis az az érzésem. Bósz helyett. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták.] Nem tehetek róla. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. még így is komoly teljesítmény. fejfájás. 28. Más jelek viszont azt valószínűsítik. VIII. a szüleit ismerve. [Szeptember 7én jelenik meg újra. ugyanazon a napon. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. 25. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók.Phenacetin. VIII. valójában miért is mondta ezt. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. 1942. hogy Nehrut. Bósz Penangban van. VIII. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . háborús idegbántalmak. -(150)- . B.] 1942. hogy S. Az itteni indiaiak között az a hír járja. 1942. C. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. Ismét engedélyezték a Daily Workert. sosem tudhatni. Íme.

mindenki alig állta meg. így aztán még az is lehet. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. hogy Szíria francia mandátum. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére.. csak az a bökkenő. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. stb. és ezért lehetetlen bármilyen. hol segge elhever. Szíriában komoly lehet a baj. És ajkán ott az elfojtott röhej. -(151)- . ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. Orwell 1942.stb. idegzsába. s ezért a mi kis bábunkra. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. de a milánói katedrálisban.állítólag most szökött meg. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. IX.fogfájás. Míg áldja azt. hogy ez a szervezet már megszűnt). nem Rómában. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. 1942. hogy .. 206 Hardy darabjában. 7. Más szóval. álmatlanság. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . reuma és kedélybetegség ellen. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. a szírekkel nem kötnek szerződést. nem tudom miért. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja.

[Csupán egyetlen nő. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. mint a harsány követelést. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. 9. 1942. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. az ember könnyen becsapja magát. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). IX. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. emelt szót a Daily Worker védelmében. hogy a lapot ismét engedélyezzék. Churchill beszédeiből úgy tűnik. Hiába. havonta egy könyvet adtak ki. 1942. IX. körülbelül 50 csoport alakult. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. és csak a papírt pazarolják. 15. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. Lásd Münchent 1938-ban. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. láthatóan kommunista.Többnyire arra hivatkoztak. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. -(152)- . szocialista vagy antifasiszta irányultságút. A klubnak kisebb csoportjai voltak.

hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Etonban tanult. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. ha felhagynánk a bombázással is. mi az igazság. és sosem veszi a fáradságot. Meglepően defetistának tűnt. író. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. ám egyúttal szeretné. nincs értelme az egésznek. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. -(153)- . és nem gyengíti meg Németországot. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. hogy a hagyományos. tudván. 1942. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. s úgy láttam. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. IX. kemény módszerekkel rendet csináljanak. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. és ők követték el a legtöbb atrocitást.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. később a gránátosoknál szolgált. 21. Az is rémes. Úgy véli. nem ér el semmi hatást. hogy Anglia kezdte! ).a régi vágású katonáknak. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. költő. hogy kiderítse.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra.

aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. vagy olasz használatra készült német gyártmány. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. könnyű pára. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket.ami maga a júdáscsók. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. kutyák kergetőznek a gyepen. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz.jegyeztem meg epésen. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. Mire Sitwell: . A zenekar nagyszerű volt. hanem milliméterben adták meg. 28. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. amelynek kaliberét nem hüvelykben. IX. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. -(154)- . és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Új. Azt hiszem. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. Az ima 209 Lásd az 1942.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. főként a karmester. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . úgy gyártották le a fegyvereket. március 24-i naplóbejegyzést. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . IX. augusztus 9-i naplóbejegyzést. 22. Így ráadásul még az az előnye is megvan. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. szellő se rebben. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge.

Műsorain sokat dolgozott. Sejtelmem sincs.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. de aligha változik bármi. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. egyetemi tanár. Ha a japánok megtámadják Indiát. mint azt itt bárki is képzelheti. Mindig is hálás voltam neki.”] 1942. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. a pap végszavára: „a mi Urunk. Hosszan beszéltem Branderrel is. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. hogy elviseljék. 5.” -(155)- . X. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. hogy nem adja be a derekát. a karmesterpálca a magasba lendül. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Helyzetképe annyira lesújtó. amivel másoknak is segített. író. Jézus Krisztus nevében. sokat beszélgettünk a problémákról. elszabadul a pokol. hogy leírni is alig bírom. Hamar ráérzett. mivel senki sem hallgatja őket. hogy ki lesz az. később a BBC munkatársa lett. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. mivel a kormány eltökélte. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. s azok mindenkor kiválóak voltak. aki most tért haza féléves indiai útjáról. Szerinte híreken és Laurence Brander. és mindenki készen áll. A helyzeten ugyan volna még mit menteni.

11. 1942. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. X. Miss Chitale.376 hadifoglyát. -(156)- . odajött hozzám. és részt vett a diákmozgalomban. azzal. 10. jött hát a parancs. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. hogy a háborús kormány csak porhintés. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. szerint Cripps hamarosan lemond. amiért korábban bebörtönözték. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. Nehéz hindi tolmácsot találni. és bizalmasan elmondta. Pár hét múlva az egyik munkatársam. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. X. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. A. Mi az ördög lesz ebből? 1942. hogy Kothari kommunista. Ma. X. Ezt mondom én is már régóta.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. mint ahány britet a németek. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. hogy szabaduljunk meg tőle. vagy legalábbis az volt. Az egyik rejtélyes testület. éppen fordítva. igen értelmes. Kothari kissé kövérkés. aki az India Házban dolgozott. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában.] 1942. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. 15. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. [D. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. és politikailag megbízható volt. azt állítván. Egy darabka India van most itt Angliában.

Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. X. -(157)- . június 6-án. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. ami elég valószínűtlen. Jatha ugyan jól olvas hindiül. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. de jóval később. Ezúttal október 20-áról beszélnek. Ahol csak indiaiak feltűnnek. hiszen az is keddi napra esik. 211 Az El Alamein ellen 1942. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 17. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. 15. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. XI. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. de még így is volt némi antiszemita éle. Újabb találgatások a második frontról. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. 1942. a gázsin pedig szépen megosztoznak. Nem volt túl bántó .egy zsidó mesélte. de írni már nem tud úgy. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. 1942. s ezért Kothari a titkos famulusa. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. 1944. Annyi mindenesetre biztos.is Kothari írja.

irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. Amerika még nem szállt harcba. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. George Orwell magyarul csak most. meggyőző eredetiséggel. Hogy miért. vajon ez esetben mi a legfőbb. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. aligha más.. nem túl gyakori konstelláció. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. Mi tagadás... máig élő hagyománynak. az élményidézés hitele. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. hazai olvasók számára. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. kitapintható ok. hiúság. de az egész világ jövendő sorsára. Kérdés. május végén. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. arra nem túl nehéz a válasz. mint egy nem várt vészhelyzet. * E nagy múltú. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.alulnézetből. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. Nos.Légitámadás . önigazolás.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . izgalmas meglepetés. A második világháború könyvtárnyi napló. önismereti gyakorlat..

küszködést és könnyet. Légitámadás . gyilkos csapásaival. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit.. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért .” stb.. Ismert és számos kortársa által becsült író. hónapokban.. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. sőt éveken át. már képzelni se lehet.akár egyedül is. a „tények megszállottja”. „Lesújtóbb” kilátást. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. csak vért..nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. állástalanul. („Még mindig semmi hír. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. Majd szétveti a tettvágy – s lám.. „Nem ígérhetek mást. hogy nincs más választás. -(159)- . mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. kiváltképp az első hetekben. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. hogy behívják. regényterveit feladva. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . aki már nagy fél tucat könyvet publikált. Harminchét éves. a kortársak közül még senki se tudta.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. sok mindent megélt. hogy meddig bírja.. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. kipróbált férfi. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . vélnénk. Azt.alulnézetből. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. verejtéket. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. csupa keserű csalódás éri mégis.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire.) Friss házasember. a végsőkig. Érezni szinte minden során. mely azóta szállóigévé vált.” . Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. Vérbeli dokumentátor. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.őt.

hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. (Háborúban persze minden híreket követő. Halifax. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. kérdés. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Churchill. „Ha valamit makacsul tagadnak. menekülés. keserves próbatételét. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Csupa bizonytalanság: gyanú. és háború utáni ellentmondásos következményeit. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. a defetista toryk.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. hogy a brit hadvezetés. abban egész biztos van valami” stb. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. (V. amint azt Orwell is rendre kiemeli. meglepő. Oswald Mosley. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója.) Így például kezdettől tisztán látja. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét.ö.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . képmutatás. Mussolinit . netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Ami a hadihelyzetet illeti. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. jobb híján a hadipropaganda. A napló első felében . hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. megszállás. Orwell láthatóan erre törekszik.

ideologikus önámítás volt csupán. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. mikor e napló véget ér.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. az ellenálló mozgalmak. sőt fasisztabarát elemek. olyanok. november közepén. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben .jócskán kerültek ingadozó.” * 1942. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. illúzióktól persze ő sem mentes. Nagy-Britanniában Churchill és hívei.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. mint ahogy abban sem téved. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . Spanyolország. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. Olaszországban. és jól látja azt is. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. Balítéletektől.kezeli. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. Csupán a háború vége felé látja be . akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. defetista. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. hogy mindez vágyfantázia.legalábbis a háború első két évében . Észak-Afrika. mint Churchill vagy de Gaulle . hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. mi több. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből.

és nemcsak friss hírekhez. Hoare. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. tisztes jövedelme van. Malinovszkij. Herbert Readtől és másoktól. Eisenhower. Politikai pártnak nem tagja . milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Koestler. mint Thomas Mann. Patton. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Churchill. Gandhi. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Virginia Wolf. Evelyn Waugh. főként egy háborús szükséghelyzetben. Horthy. Chamberlain. Halifax. Sztálin. Ciano. Zsukov stb. újságírók. Pownell. Montgomery.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Beneš. Eden. Ironside. Victor Gollancztól. Rommel. Byrnes. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Djilas. Cyrill Conollytól. Lássuk tehát. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. fegyverek diktálta világára.sokkal inkább mindaz. Rauschning. Emiatt van. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. de Gaulle.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Guderian. kiadók és politikusok népes táborával. Dönitz.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Paulus. Goebbels. Schellenberg. Hull.). Faludy és Márai. Rokoszovszkij. ismeretségi körét. Hemingway.

” Színielőadás.míg pár sorral odébb arról. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. karóra stb. Sűrűn váltogatott pozícióját . mert nincs mivel etetni őket. hogy tyúkólat fabrikáljon. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. és mi magunk is tudjuk. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. whisky.. írógép. Coventry és Lidice. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .az általános pusztulás elől. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . kifülelt kocsmai párbeszéd. hogy miközben parlamenti vitákra. ha hallgatná is valaki. s a főnökeivel.ha tetszik: elegyes . ha -(163)- . Nincsenek esztétikai skrupulusai. Az öldöklő káosz kellős közepén.benzin. India és Palesztina sorsa.csalódnia kell. keresne a helyét.lajstromozza hosszan. folyvást figyelne.jól jellemzi.ez a napló. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. vagy éppen felkeresni falusi házát. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. és nem baj.. hol a hiánycikkeket . nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. Hol arról tudósít.” ) Kint és benn. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. mint a Komintern megszűnése. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.akár egy „virtuális óvóhelyre” . cukor. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. mint a bombázások. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. .és naplóírói nézőpontját! . csak még rosszabb lenne.

Anthony Powell. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. Kenneth Clark és mások. az egymással feleselő német és brit.s hogy milyen kicsik a nagyok. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). hogy Orwelléknek.. a rákövetkező években többször is költözniük kellett.ha némileg más műfajokban is . és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. megsemmisültek.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. avagy az író netán még folytatta azt. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. viccek. a háború kellős közepén. otthonukból kibombázva..és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . Mindez megannyi apró. alkalma azonban már nem jutott rá. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. japán és francia hadijelentések. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. s a háború végére az író feleségét. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .) Mindenesetre . ideje. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. röplapok. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre.mindez kuszán keveredik. töredékesen. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén.így nagyon is meglehet. újságkivágások. versek. Ugyanilyen érdekes. Persze máig se tudni. e gazdag élmény. Eileent is elvesztette . (Köztudott. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját.

mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. tényés gondolatgazdag beszámolók. már nem kell sokat várni. Nóvé Béla -(165)- . Mindezek nem kevésbé izgalmas. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Ha hihetünk a nyomdászoknak. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait.

A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- . második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . kötet.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .

(Idézetes könyv. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. Londonban JANN S. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. S.

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful