George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. 1-20. Vol. London.(George Orwell: The Complete Works. by Peter Davison. Ed. (A szerkesztő) -(4)- . 1998.

A franciák. meg hogy királyuk velük maradt. hogy a mieink átvágják magukat délre. saját híradásaik szerint. augusztus 28. ha tehetnék.-1941. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. mi is történik valójában. hogy képesek lesznek kitartani. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. a másik fele pedig arról tudósít. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást.. RÉSZ 1940. (. 1940. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. már csupán arra van esély. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak.F. így aztán csak találgatni lehet.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. alighanem súlyos veszteségek árán.I. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . mégis azt remélem: a B. V.E. hogy a belgák hősiesen helytállnak. május 28. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . 28. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők.. Mindez nyilván a papírhiány jele. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. kapituláljanak. Ma először történt meg. kivárva amíg az magától kifullad.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star.

Churchill bejelentette. az író első felesége.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . 29. mi történt aznap. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. író. V. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. és úgy tűnt. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. Ha mi nem kérjük. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. Tegnap este lementünk E. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. Mint eddig is. hogy a 9 órai hírek előtt . 1940. diplomata. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. rajtunk kívül senkit sem izgat. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. ha rádiót akartak hallgatni. magát.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. -(6)- .fog felmorzsolódni.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

VI... amit az újságokban is olvasni. ez éppen tízzel több. könnyen belátható: micsoda -(10)- . amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. hogy bár 1940-ben játszódik. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. (. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. Egyetlen érdekessége. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. azt hiszem. szinte bizonyos. (. Az esti lapok ugyanazt írják. így I. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. Károly szobránál a Trafalgar téren. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. 8. hogy nincs elég puskánk. Eget ostromló baromság. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. mint a reggeliek. inkább csak elhallgatják a tényeket.) Annyi helyről hallottam. a szemenszedett hazudozás helyett. 31. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. Meglepő. Ez persze részben amiatt is van így. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. nem gondolom-e. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. és váltig nyugtalanít az érzés. 1940. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat.1940. V. hogy ezrek esnek el naponta. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt.. hogy már kezdem elhinni. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák.. a Csendes kocsmát. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. hogy az egészről alig tudunk valamit. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be.

óta! -. (. nem holmi látnoki képesség. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. Cripps zárta ki őt a pártból. Már 1934-től számítottam rá. hogy ha nem is éppen az. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. És lám most mégis. hanem egyszerűen az a tény. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. miféle háborúk. egyáltalán nem leptek meg. Cripps a moszkvai nagykövet. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Ezt már csak irodalmuk is sugallta.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. ami történt. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. mint az úgynevezett „szakértők”. hogy valami katasztrófa készül. de ha továbbra is ellenségeink maradnak.Spender azt állítja: ő 1929. akkor igen. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Annak nyitja pedig.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk.. miféle forradalmak jönnek. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. mégis amikor bekövetkeztek. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. ma még nem tudható. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hisz mindig is éreztem. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. Én minden esetre már 1931. sem a népfrontosok színlelt aggálya. óta sejtem . miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. -(11)- .. miféle világban élünk.

E. mint 1936-ban. többé nem érdekel majd a politikai aréna. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. 10. hogy félrevezessem az orvost. bár a sajtó még nem közölte. csak hogy meggyőződjünk róla. -(12)- . hogy Olaszország hadat üzent nekünk. tudom. Kész gyötrelem. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. hogy Norvégia föladta semlegességét. Most vettem a hírt. mint ahogy a lapok írták. csak elég ügyes legyek. visszavonulásunk valódi oka inkább az. Így volt ez a spanyol háború idején is. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. (. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. Azt hiszem. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. Most is úgy érzem magam. ám most olyannyira letörtem.1940. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok.-vel elsétáltunk a Sohoba. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. 1940.. és készültem is írni róla a naplóban. amit korábban Párizsban. Úgy tűnik. s különben se sok hasznunk lenne belőle. hisz azok után. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. hogy képtelen vagyok rá. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. Az egész világ széthullóban van. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. 12. az pedig kiváltképp dühít. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. VI.. VI. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. Londonban és Marokkóban is kezeltetett.

.D. -(13)- . mintha egy templomban levizelném az oltárt.V. hogy a klub tagja vagyok. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. (. hogy ez valami bűncselekmény volt.. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.) Bármi viszolyogtató is. mivel az angolokat. Gyanítom. Orwell 1940. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. 13. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. Tegnap az L. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. az éppoly szentségtörés. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. mármint azt a fajtát. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. Úgy tűnik. hogy valójában svájci. Akkortájt úgy éreztem. tudatván. amelyről feltehető. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. 1940. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. 1922-ben. hogy szükség lehet rájuk.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Mussolini álnok. (. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. június 12-én lépett a szervezetbe. VI. maga a jelenség igen érdekes. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. felkészülve az eshetőségre. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta...„britesítették”.

mert ez volt Lansbury18 választókerülete. egy nappal korábban. a bambán réveteg arcoktól. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. 14. A németek elérték Párizst. hogy átengedik az olaszoknak. a mohó 17 Kelet-londoni. hogy kormányunk végre tanul is valamit. ismert egykori pacifista. és röpítik levegőbe az egészet. VI. „Taposd szét!” hirdette a felirat. azzal a nyilvánvaló szándékkal. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. igaz. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. akik majd támaszpontként használják. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. A részvétel amúgy igen alacsony volt. mint vártuk. és egyáltalán. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. -(14)- . a rikító színektől. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. Az ember lassan gondolni se mer arra. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. Miért nem aknázzák alá. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Már csaknem bizonyos. Ez negatív rekordnak számít. 1940. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. amin egy csizma lép a horogkeresztre. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett.

és értékálló árut vásárol rajta. W. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. hogyan vehetne részletre varrógépet. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. utazó és mecénás. 16.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. máris 30 fontot vesztettem. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. VI. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P.20 említette. Redesdale második lordjának negyedik leánya. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. miután 1934-ben találkozott vele. amit valaki tehet. mint a civilizált élet fonákja. kinek a nevére nem emlékszem. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956).igyekezettől. és kiderült. hogy Unity Mitford21. utánajárt. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. A ma reggeli lapokból világos. akkor majd meglátjuk. aki Hitler buzgó hívévé vált. Ha így van. Az jutott eszembe. így rikoltott: . de az ügylet végül meghiúsult. 15. Elképesztő. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Nemrég E. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. most gyereket vár. -(15)- . Erre egy ráncos képű emberke. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. Orwell írásainak lelkes híve. Holott a legésszerűbb. VI.

úgy nem marad más. hogy Amerika hadba lépett. Már-már képtelenség végiggondolni. ő legalábbis ebben reménykedik .. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. s én azt mondtam neki. Tegnap beszélgettünk M. akár egy koncentrációs táborban is. (. Egy biztos. V. -(16)- . hogy megállítsák a német tankokat. mihez is kezdjünk. egy darabig még azután is. szakaszom egy zsidó tagjával. de okvetlen harcban.. és elég jól mehet neki. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. szerint ez forradalomhoz vezetne. ha a németek tényleg megszállják Angliát. hát ott lett volna esélyük rá.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke.-mel22. pedig ha valahol. 1940. sem elég munkáskéz nem lesz. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. VI. hogy nem tudták megvédeni Párizst. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. A franciák letették a fegyvert. az L. M.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket.holott maga is gyáros. sőt már abból is. fegyverrel a kézben. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. én nem fogok elmenekülni. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. D. mint harcban meghalni. amiről viszont még semmi hír. 17. Ha a flottát nem éri kár. mindenki erről beszél. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Új-Zélandból vagy Kanadából.

hallani mindenütt. csak már nem érdekel annyira . A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. mint haszonnal jár. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna.23.Hál’istennek. első világháborús érmekkel a mellén. ha kritikát írok. C. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre.. ami látható tetszést aratott az utasok körében. amit korábban írtam. hogy az több veszéllyel. mit tartanak a védelmi készültségünkről. ekkoriban a New Statesman munkatársa. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. a könyveimet pedig háromszor. mondván. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. 20. mivel G. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. legalább kétszer másoltam le. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. nyilván olyan barbárságokat követnének el. Az esetben. hogy valaha is képes leszek rá. 1940. hazafias szónoklatot tartott. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). aki most is. hogy megtudjam. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. Újabban. újságíró. írógéphez ülök. hogy megjelenjen. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás.a lényeg. és sose hittem. -(17)- . baloldali politikus. kivéve a gyerekes anyákat. VI. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. Mindent.

öttagú kabinetben. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. G. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy az teljes képtelenség. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. És lám. hogy erre nem túl sok esélyt lát. Ugyanezen megfontolásból C. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. könnyen lehet. R. Persze.) C. Kérdésemre C. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. megkérdeztem Bevant és Strausst .. mindenki eliszkolt. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. mire közölték. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. mint mi. hogy mentse az irháját. május 10-én mondott le. (. Strauss. függetlenség Indiának stb. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. Brit Gyalogdandár 1940. 25 Aneurin Bevan.). hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. Biztosra veszem. a Tribune társigazgatója. ahol. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. -(18)- . akik éppen az Alsóházból jöttek. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt.. melyben elődjének. A helyzet szerintem annyiban más. Én viszont még jól emlékszem. brit munkáspárti képviselő. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. szintén munkáspárti képviselő. ám azt mégse hinném. szerint Churchill. azt felelte. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele.

és sosem tudni.V. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . ha az emberek nem esnek tőle pánikba. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. úgy vélem. ami igencsak aggasztó jelenség. Ugyanez áll az L. Ámbár. C. Ha a vészhelyzet rákényszerít. egy percig se habozik majd. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. (. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját.Mindinkább terjed a gyanakvás. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. hogy vezetőink sorában árulók vannak.27 meséli. azokat viszont eddig még nem közölték. akkor lesz modernizáció . így az a mérhetetlen ostobaság.-re is. -(19)- . hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is.. vajon mennyi az igazság benne.D. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. baloldali újságíró. H. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket.) Ami engem illet. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. hogy Cyrill Conollyról. mondván. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. bár az egész a modernizációtól függ. de az is lehet. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. R.28 szerint máris indult egy kezdeményezés.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. hogy a magunkfajtát kiirtsa.

és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. ami aligha lesz az enyém. igaz-e. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. hogy visszavonul a Hebridákra. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. sőt talán még csak nem is láthatom újra. és váltig azon tanakodnak. a hír tehát feltehetően igaz. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. -(20)- .. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig.) Azt hiszem. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. Egyelőre nem tudni. és állítólag hét német gépet lőttek le.rendőrség az a testület.. Tizennégyen haltak meg. Felteszem. mindenesetre példázatnak nem rossz. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. 1940. H. ami olyannyira elterjedt nézet. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. mondja. de békeidőben csak minden tizedik lakott). Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. mihelyt győzelmét biztosra veheti. VI. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. (. Pétain és társai a másikon. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. 22. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. most mind pánikszerűen arra jutottunk. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. 1945 nyarán ez meg is valósult. és nem lennék meglepve. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. amely nyomban átállna Hitlerhez. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. Compton Mackenzie meséli. R. Nem tudni. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. legfeljebb a francia kormány révén. valójában nem történik más. hogy elkerülje a légitámadást.

mára mennyire kiürültek. (.. ami később antifasiszta jelszóvá lett. bevenném Gibraltárt. kitűzve a köztársasági zászlót. most mindazok. hogy bármi ilyesmi megeshet. visszatértek az antináci álláspontra.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. a legcélszerűbb taktika az lenne. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. VI. Ha a briteknek lenne egy. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . 1940. hogy az afféle hajdani erények. S lám. és még azt is igen furcsállták volna. mondjuk negyedmilliós. A kommunisták. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. Sajnos semmi remény rá.) Az egészben az a legfurcsább. mint az várható volt. mint a becsület. (. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. könnyen mozgatható haderejük. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. 24. ha átdobnák Francia Marokkóba.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba... majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. Avagy micsoda komisz paradoxon az.. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk.. a hűség stb. úgy tűnik.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon.

1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. Sokkal inkább a bankárok. Nyilvánvaló. és mindaddig. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. korántsem biztos. feltételezhető. a Pétainkormány külügyminisztere. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. mint esztelen gyilkolászás. amiért is előbb-utóbb mennie kell. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. akár stratégiai távlatból. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. Lavalnak32. (. aki a tőkés osztályhoz tartozik. püspökök. 1945 után eltiltották a közügyektől. hogy félig vagy egészen áruló lesz. -(22)- . és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. nagyiparosok stb. francia politikus. amíg például X. 1934-35-ben miniszterelnök. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. Z pozícióban van.. uralkodók. Ha arról van szó. Bármerre néz is az ember. Pétainnek. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető.. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. (.. francia politikus.. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni.) Hitler nem más. hogy esélytelenül. tábornokok. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. bárkiről. Y. A 32 Pierre Laval (1883-1945). miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. semhogy fölvegye a harcot. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. hogy ő a kisemberek szövetségese. az egész háború nem volt más. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). egyeznének ki szívesen vele.számítanak. Az egyetlen haszon az egészben. hogy Churchill nem így látja. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. váltig arra a következtetésre kell jusson. hogy megpaskolja az orcánk.

ahol valódi forradalom megy végbe. és bizonyos. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. hogy eltörli a tisztelgést. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. mint bármely korábbi uralkodó osztály. (. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Azok viszont.. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. eszmei robbanókeverékéből tör ki. Ami végül is csak azon múlik. Oroszország. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. -(23)- . hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. Kérdés. Ha Anglia megszállása elmarad. hogy baloldali kormányunk lesz. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. A spanyolországi leckéből úgy vélem. ha forradalmi kormányunk lenne.. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Félek. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség.kérdés csak az. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. akik arra tippelnek. tévednek. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy Anglia elkerülje a megszállást. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. hogy már csak akkor. akkor minden rendben. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. A ma reggeli News-Chronicle írja. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. amikor késő lesz. azt hiszem.

főleg Duff-Cooper üzenetei. és G. hogy mindenképp életben maradjak. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. Gwen O’Shaughnessy. noha beteges vagyok és gyermektelen. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. 34 Az író felesége: Eileen . Ha bármi feladatom lenne. Ha a sors úgy hozza. E.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). akárcsak a rádióbeszédek. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. hisz annyi minden van még. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. még mindig jobb meghalni. ugyanakkor nem lennék soha . jól jellemzi a brit hadsereget. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.és sógornője. Nem mintha vágynék a halálra. hogy menjek át Kanadába. elmesélte. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. parancsot kapott. és részt vehessek a propagandamunkában.Az L. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek.34 arra biztat. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. mint külföldön.. aki a biztos távolból jártatja a száját. Elképesztő félreértések születtek.. ha a helyzet rosszabbra fordulna. biztosan mennék is. -(24)- . akik csak heti 5 fontból élnek. amiért szívesen élnék. Azt hiszem. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. idegen kenyéren élni céltalanul. hogy csupán arról van szó: nem akarják. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. s ott megbíznának valamivel. Ámbár lehet. Menekült vagy emigráns újságíró.V. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. mint a revolver.D.

ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. 25. restell lemenni a pincébe. 35 Valószínűleg Mrs. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. mindenképpen hatásosnak érez. Anderson. makacsul állítja. igaz. Később kiderült. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Felkeltünk.35 is kedveli Churchill beszédeit.Annak. Tegnap egy lap azt írta. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. Később alábbhagyott a divatja. akiknél nem volt. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. 1940. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. felöltöztünk. fizetni kell érte. hogy valaki hord-e gázálarcot. Ezzel szemben E. de ha nem hall fegyverzajt utána. szörnyen ostoba helyzet volt. Természetes. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. ha valami egyenes beszédet hall. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. Végül. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. első jele az lesz. de nem mentünk le az óvóhelyre. amit ha nem is képes egészen felfogni. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. már ami Londont illeti. hogy az ember felkel. hogy téves a riasztás. egy lépés az egyenruha felé. A. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. ha meghallja a szirénát. A puszta tény. mint odaát. hogy Angliában valami változóban van. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. A házban mindenki így tett. VI. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. Például Mrs. és szerintem is van abban némi igazság. csak álldogált és csevegett. -(25)- . Holott ez az. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat.

Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. of Information. bár néha még most is megnézik. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. Persze. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. félkegyelmű veterán végezte. 27. s lám.még akár a Francoféléket is. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. minden ötödik ember magával hordja. levonultak a pincékbe. a németek nem használnak harci gázt. a követelmények nem lehetnek túl magasak. ha valaki megmutatná az M..I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat .. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. még ma is megtörténhet ilyesmi. Éppen tíz hónapja tart a háború. -(26)Tájékoztatásügyi .O. és bárki meggyőződhet róla. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. hányszor elmagyarázták. Talán nem ártana. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. aki írni is alig tudott . és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. mi a teendő légitámadás esetén. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. Tekintve. és ma úgy nézem. a gázálarcdivat is újraéledt. Akárhogy is. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. (. Ma délután elmentem a toborzóirodába. 1940. holott ki tudja.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra.ahogy szaporodtak a rossz hírek. VI.

. H.. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt.tehát biztos. ez idáig csak egyszer tévedett. híján van a legelemibb hazafiságnak is. hogy a szélesebb tömegek felismernék. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. miszerint csak azért foglalták el Tangert.40. semhogy sok szót érdemelne. L. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. -(27)- .) L.) L. majd külügyminiszter. később pénzügy-. Myers regényíró. Butler (1902-1984). Már csak az a kérdés. M. külügyminiszter-helyettes. De hát az oroszok 38 R. a télen még nem történik semmi. amióta a háború kitört. aki ismeri ezeket az embereket. Azt mondja. amikor úgy vélte. valójában mi történt. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal.. A németek érdeke szerinte az lenne. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. Megjegyzem. M. 40 L. úgy véli. A.) A ma reggeli lapok cáfolják. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . ami mostanra valószínűtlenné vált. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. Orwell barátja. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga.M. egykori brit nagykövet Madridban... (. mindaddig.. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. Inkább az a kérdés. hogy tényleg ezt teszi. (. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. minden ítélete helytállónak bizonyult. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. 39 Sir Samuel Hoare. hányan lehetnek a tudatos árulók.

mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. Ha Hitler elfoglalná Angliát. semmi hatása az eseményekre. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. ha sikerül nekik. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek.. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte.Független Munkáspárt. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket.maguk sem gondolhatták.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. éppúgy átejtik majd Oroszországot.P. amikor az I. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. vigaszképpen azzal áltatják magukat. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. hogy szövetséget kössön. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. Jó példája lesz ez annak.L. Érdekes. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. Nagy kérdés. Amúgy Pétain és társai. Bármit tesznek vagy mondanak. 42 Independent Labour Party . hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. holott elég csak egy pillantás a térképre. (. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát.. -(28)- . jó ideje mást se tesz. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. mint mi Münchenben. Ezek a mozgalmárok.

ellentétben a heves közfelháborodással. VI.még csak egy múlik rajtuk. de különben kutyabajuk sincs. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. inkább jóváhagyó.) Ijesztő. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. és az. elutasítottak. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. VI. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. mint bíráló volt . Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. azt ugyanis nem deklarálta. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. ha tényleg arról lenne szó. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. némi szépségfolt ezen. ámbár csak némi burkolt fenntartással. az ennek épp az ellenkezőjét látja.. (.) Igaz. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. hogy a sajtó -(29)- . hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. méghozzá C besorolással... 1940. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. Az még csak megbocsátható volna. Mindenképp biztató. Nem hiszem. 28. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. (. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta.. 29. 1940. amit sikerült elcsípnem. az a néhány megjegyzés. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. és továbbra is őrzi függetlenségét.

Az emberek azért így is lelkesedtek.V. C. és nagy éljenzés fogadta a hírt.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. (. hisz maguk is a csokoládé.-t és engem felvidított a gyászhír.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. hogy 43 Orwell. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket.D.. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. mindjárt elmondta. ami elvben tizenkét. Így aztán mindazon lapok. hogy végre a puskák is megérkeztek. hogy abbéi még bármi lehet. Főként kiszolgált katonák voltak. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. VI. Ma délután az L. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. 1940.. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. C. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. -(30)- . ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. és eltekintve attól. amit valaha is hallottam. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. vajon próbálkoztak-e már azzal.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. Tegnap C. nem is olyan hitvány kompánia.-vel és M. 30.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Kíváncsi vagyok.

hogy már azon is örülni tudunk.vagyis a lap közel egyharmada. és nem mozdult.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. VII. igaz. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük.-ék is rosszallották a dolgot. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. Az újságok már csak hat oldalból .. amin végül is kievickélt. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. 1. a szöveget apró betűvel szedik. majd kidobták a gépből. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. szintén örült. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. (. hogy napokig még az étvágyam is elment -. holott ők már-már radikális békepártiak. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb.. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. Később.három lapból állnak. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. E. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Még M. 1940. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. -(31)- . az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. aztán E. Ott hagytuk egy félórára. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek.

-(32)- . hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. a spanyol anarchisták vezetője. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. 49 Buenaventura Durutti.50 közlemény. ha valami ismert személy hal meg. Mind többen vélik úgy. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). látván. hogy a kormány tehetetlen. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). bár nő a félelem is. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. 3. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). VII. Franco közeli munkatársa. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben.F. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. 1940.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel.A. régimódi német vezérkari tiszt.

Oranban és Mersel-Kébirben. avagy ha mégis. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. használhatatlannő tették. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. VII. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. Arról persze egy sort sem írnak. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 7. a News-Chronicle -(33)- . politikai író. elég egyértelműen sugallja. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott.lehet szó. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. a napló írása idején liberális publicista. 52 1940. 8 rombolót. mennyire helyénvaló volt e lépés. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. A francia Richelieu csatahajót. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 2 cirkálót. 1940. Az a tény. holott nyilvánvaló. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. 10. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. 2 csatahajót. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. nem sok meggyőződéssel tették. VII. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940.1940.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . hogy csupán a francia flotta feléről .

mi több. úgy veszik. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. Napok óta nincs semmi hír. Ez után feleségül vette Mrs. az ember sohasem tudhatja. Újabban viszont minden országban más és más. hogy csak azért hagyják nekik. semeddig. de amikor feleségül akarta venni az elvált. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket.) Gollanz új könyvét. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. Nemrég még úgy tűnt. hasonló feltételekkel. VIII. mint a cukrot. ha csak az nem. Persze. Simpsont és Franciaországba települt át. meddig ér el a kommunisták keze. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. -(34)- . Windsor hercege (1894-1972). A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. 16. 1940. amerikai Mrs. 54 Edward. Wallis Simpsont. Még az is lehet. mint azt korábban én is feltételeztem. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól.békeajánlatot tesz nekünk. (. a Bűnös embereket. Edward néven 1936. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. VII. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel.. Sokan vélik úgy. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. a rendkívül népszerű walesi herceg. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. hogy Angliában akadnak csoportok. Számomra hihetetlen. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról.. január 20-án lépett trónra. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel.

ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére.. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. F. ami egy következő kormányt is kötelezhet. Mindez előre látható volt már akkor is. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. 56 Bizonytalan. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. W. és ha kudarcot vall. ahogy előre megmondtam: eljátssza. ami egyértelműen németellenes lépés. és már csak a fegyverletételt várja.. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. Még most sincs semmi érdemi hír.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké.) Holott pontosan úgy tesz. Ez persze nem olyan ígéret. alighanem Frederick Warburg. -(35)- . Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. (. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. bármilyen 55 Bizonytalan. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett.küld hadi utánpótlást Burmán át. Talán így lesz. 1940. hogy Spanyolország bármit. helyzetünket reménytelennek látja. alighanem Tosco Fyvelről van szó. 22. és mi semmit se teszünk ellene. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. A legfőbb esemény. és elnézzük neki. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. a világ pedig már rég nem hiszi. VII. hogy összeült a pánamerikai konferencia. nyilván a németek számára. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia.56 azt mondja. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. hogy Anglia felé hajlik. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. a sok szájhős mind maga alá rondít. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. így azt. Mégis. talán nem.

ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. rendre visszautasította az ajánlatot. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. VII. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. mivel utálta Chamberlaint . felhagyott a toborzással. Az L. 1940. (. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. ámbár ez nem is oly hihetetlen. azzal.mennyiségben importáljon... Az utcákat járva rendre azon kapom magam..V. 25. csak féltékenységből és intrikából dacol. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. Persze meglehet.58 is ugyanezt mondja magáról. G. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. hogy L. azaz Polgárőrség lesz. Sokan rebesgetik.000 tagja van. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. Ha tényleg így van. -(36)- . D. melynek állítólag már 1. hogy összeállna a Tory klikkel.V. 28.D. hogy csak tartanak tőle.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. majd a németeknél. és új neve: Home Guard. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. Az olasz sajtó is ezt írja. ám az.D. 1940. VII.300. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.57 Én legalábbis nem hiszem. 58 Azonosíthatatlan személy.) Sokan már bánják.-t. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. bár az is lehet. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura.

amely német befolyás alatt áll. aki szerint Hitler nem igényli. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. Emberem azt állítja. 62 Gaston Bergery. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. aki utóbb . 60 Sir Oswald Mosley.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . kommunista. 61 Jacques Doriot (1898-1945). bár senki se tudja. Szélsőséges nacionalista. Amerikában született. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. Az apró emberke. hisz jól tudom. szélsőjobb. akit később internáltak. brit állampolgárságot sosem szerzett. a Brit Fasiszta Unió vezére. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. noha egész életét Angliában élte le. Furcsa. majd fasiszta politikus. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból.csakugyan nácikollaboráns lett. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. kis baloldali pártokról. valójában miért. -(37)- . akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. 59 William Joyce (1908-1946). kinek a nevét folyton elfelejtem. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. Így tesz a francia sajtó azon része is.

ami talán arra is fényt vet. Wells jól ismeri Churchillt. Mindig is úgy élt. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. és különös gyengéje. mit miért csinál. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. ahogy egy szovjet komisszár. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. Megkérdeztem. (Sajnos elég gyatra volt. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. és nem igaz. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. 8. H. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Eddig még semmi hír. Perim most a legfontosabb. hogy ezek az emberek.már három nappal előtte szóltak nekünk! -.1940. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. de a pénz nem érdekli. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. hogy csak a maga hasznát lesi. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . Úgy látja. s azon a feltevésen alapul. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. szerinte rendes fickó. VIII. vagy hogy karrierista lenne. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. ha elveszítjük.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . de az újságok azt sejtetik. Wells. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. a franciákat viszont eléggé leszólta. nem hinné. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. Megindult az olasz támadás Egyiptom. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. Úgy véli. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. G.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

amit . Azt mondják. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. Tegnap este elmentem egy előadásra. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Azzal kérkedett. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról.. VIII.másokat kapok rajta. hagyják félbe a munkájukat. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. s azzal szépen visszaaludtam. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. tábornok tartott. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Megvetően mondta. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . nem kétlem. Hajnali három körül légitámadás volt.. 1940. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. amit mielőbb meg is kell tenni. átszervezik a légiriadók egész rendjét. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. Hosszan beszélt a polgárőrségről. 23. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. ez pedig igen veszélyes lehet.nyilván az -(42)- . hacsak nem akarjuk. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. Ez nem csupán azzal jár.

hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat.. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket.. hogy valami nincs rendjén. hogy a trágya nem ennivaló. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. hogy az ország végromlás előtt áll. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. (Greenwich) Azt hiszem. egy életre megtanítva arra. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. VIII. 1940. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogy ízlik neki vagy sem. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. 26. kivénhedt hadfiak. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. Tegnap azon tűnődtem. Legfőbb ideje. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. Az oktalan pára nem képes eldönteni. Ettől talán észre térne a jónép.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. Ahogy elnézem. s hogy milyen szánalmas ez az egész. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. -(43)- . és azt is: miért. és megpendítette azt is. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. mire egy tehén jól oldalba döfi. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. kik miatt. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. (.

hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. maga itt a kalauz vagy én?” Lám.. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. Ma reggel mégis. és mindaddig. de olyan pokoli robajjal. hogy a házak beleremegtek. asszonyság. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. míg ezek jó ha feleakkorák.) Elég nagy robbanás volt. Világos. próbálják eltussolni. (. VIII. ám azért nem annyira rettenetes. Talán egytonnás bomba lehetett. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. 29.. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. ha bármi fontos létesítményt találat ért. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. 1940. azt álmodtam. (. E. amit Huescánál dobtak le. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. A -(44)- . amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. hogy egy bomba robban mellettem. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. amibe a föld is beleremeg. Máig emlékszem arra a kettőre.. A bejárati ajtóból néztük.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja.. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. s ahogy eddig is.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. Hallottam. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni.először igazán közelről a bombák hangját. és halálra váltan nyomban felriadtam.

Akkoriban rendre azt álmodtam.) Tegnap lefekvéshez készülve. XI. mégis így lett. s én feküdnék kényelmes. s lám.. minden fedezék nélkül. könnyen álomba ringatja az embert. szerkesztőjével.P. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. 16. tábori szalmaágyamon elnyúlva.a nácizmus. XI.. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere.. 1940. Amerikában is. Sosem gondoltam volna. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. 24 órára rendszerint 5-6 esik. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . -(45)egy ha . ha elég távoli. A légiriadók egyre kimerítőbbek. 23.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó.P. 1940. hogy nem érdemes sokat törődni velük. hacsak az ember nem sejti. azzal a megnyugtató tudattal. (. hogy hidegen hagy. a . fegyverzajt hallok. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. régóta ezt várják.-vel. Félálomban. s nemigen látja. és máris aludtunk tovább. 1940. hogy nyílt mezőn fekszem. H. és aknagránátok robbannak köröttem. újra a spanyol polgárháborúban vagyok.. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. márpedig az emberek itt is.-vel éppen csak megjegyeztük. 31. vagy túl közeliek a becsapódások. VIII. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. erős robbanást hallottunk. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. E. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. A monoton fegyverzaj. Általános a vélemény. lidérces emlékeim. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba.

szerint. igaz is lehet. úgy tűnik. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. P. az összes brit lapot figyelmeztették. és „becsületszavát” adta nekik. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. még nem cenzúrázzák. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. májusi kormányát tárgyalva Hoare. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. egyébiránt biztosra veszi.P. H. ha tényleg igaz. hogy . hogy nincs más hátra. kulcsfontosságú.” 72 Alfred Duff-Cooper.. Halifax és Simon védelmére kel. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. vagy inkább próbáljunk békét kötni. brit tájékoztatási miniszter.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. H. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. kényes. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. Európa Kiadó. bárki képes könnyedén elhitetni.P.. amikor Franciaország elesett. kijelentését. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. Mindaddig.” Ami. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját..P. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. hisz minden a tálaláson múlik.71 és társai titkon alkura készülődnek. Habár a . mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. ám ekkorra már mind a szűkebb. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. válasza: „Ugyan már. A második világháború című művében Churchill 1940.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.. 2000. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára.-t. mint vállalni a Hitler elleni harcot. Ld. tartok tőle. -(46)- . öt éven át tartó küldetést.

Laval kormányzása76 idején C. és úgy véli: Anglia nagy előnye. Wallis Simpson.. Persze itt.utóbb VIII. hogy államformája királyság. 75 Mrs. és élt már nálunk korábban is. szerint. Edward végül is Mrs. Angliában mindenki tudja. igaz. C. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. Franciaország eleste után Angliába emigrált. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. Nos. jóslatai. korábban diplomata. XI.felesége volt. Azt mondja. a France szerkesztőjével ebédeltem.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Laval 1935-ben azt mondta neki.. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. angolbarát. C.74-vel. úgy tűnik. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. 1940. és eszébe se jutott panaszkodni. C. aki ekkor már a windsori herceg . francia újságíró. Szerinte VIII. Különben C. melódiája: monoton Tegnap C. mint azt itt képzelik. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. jól ismeri Angliát. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. Olaszország viszont valódi erő. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. 28. a sajtóosztályt vezette. VI. egyetlen európai se hitte volna. Edward . 76 Lásd az 1940. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. Meglepően jókedvű volt. 74 Piene Comert. bármi tehetséges politikus Laval. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. Mindig is azt hittem. S. mégsem váltak be.

a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. A német források szerint mintegy 30. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. a sebesülteké ennél jóval több volt. 1. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják.) Azt mondja. és ami még rosszabb. mint korábban Balbo halálának. amelyben 500 repülőgép vett részt. XII. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. víz. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. bár azt nem árulta el. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle....77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. XII. -(48)- . A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. teljesen tönkrementek. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. 1940. A közüzemek.000 gyújtóbombát dobtak a városra. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. villany stb.) Beszéltem egy férfival. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. miként sikerült átszöknie. (. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. (.. a halottak száma 550. Ugyanúgy örülünk neki. s legalább negyed részük földig rombolódott. november 14-én szenvedett légitámadást. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. mindenki amiatt aggódik. Meséli. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. aki nemrég érkezett Lengyelországból. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. 8. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. a tüzérségi tűz elől.

hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. akár a manna. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. A bombázás legszörnyűbb. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. rendre azon kapom magam. 1940. Az esszében azt írtam. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. inkább a félbeszakított alvás. I. Több mint mulatságos. nappal közrendre felügyel. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. XII. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. 2. s a csengő sem ép. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . kezdeti szakaszában. Az a hír járta. Az a múlt heti újsághír. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. hogy hibbant kis versikéket faragok.segítségükre sietnek. amíg a bombázás alább nem hagy. Idézet egy újságcikkből bombák.” 1941. nem annyira a bombáktól rettegve. 29.

Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg.” 79 Büntetés. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták.Isten látja lelkemet. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. aminek igen örül. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. és csakugyan tenni kellene valamit ellene.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . I. Így azután én lettem nevetséges. 1941. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. és minden érintett szíves elnézését kéri.hogy nincs valami nagy véleményem róla. -(50)- . 1941 júliusában. majd 1942-ben beszüntette működését. de nyilván erre sem kell várni sokáig. olyan időszakban. s talán joggal. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. német. és Orwell úr aligha sejthette. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. . a Konvenció a második front megnyitását sürgette. 22.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. úgy véli. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál.. magasabb béreket. tényleg örülök. hogy ezegyszer tévedtem. nem sokkal a franciaországi események után. bár . hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük.

hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. hogy „hagymáztam”. hogy tudja mindenki. Barcelonában pedig. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. A minap. aki amellett. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. Keresztények és a kommunizmus. ahogy megcsókoltam. Az utca tele van a plakátjaikkal. spanyol köztársasági párt. akik nem képesek átlátni. újabb defetista manőver. A helyért ugyan nem fizettek. de normális helyzetben eszembe se jutna. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). -(51)- . többek közt: A világ szocialista egyhatoda.csak arra való. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Művei. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. ezrével vannak ilyenek. hogy „Chamberlainből elég!”. vagy valami hasonló). de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. már az is erősnek tűnik. a POUM82 betiltása után. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. nyomban megérezte rajtam. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. 1931-66 között Canterbury érseke. És lám. Úgy tűnik.a következőket írta: „Óhajtom. Igaz. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. Mindenesetre tény. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. és meggyőződésem. E. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Szovjet erő. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. Az ügyeskedés menten beindul. teljes szívemből kívánom. hogy „Éljen a POUM!”. először tettem ilyesmit életemben. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz.

26. s a többinek is hasonlóan felment az ára. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. J. mire Mrs. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. január 22-én vették be a brit csapatok. között volt betiltva. Erwin Rommel tábornok vezetésével.000 hadifogoly! ) . A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. és betiltották a Daily Workert84. A Daily Worker és a Week85 betiltása . és 1942.az ébresztőóra.108 sor.2 sor. január 22. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. boltjába betérve megjegyeztem. stb. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. mivel érezni. és megütötte a fülem. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. 1941. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. I. szeptember 6. -(52)- . Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. június 21-én foglalta vissza. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. Másnap reggel Mrs. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). amint két nő arról társalog. J. A német Afrika Korps 1942. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. 84 A lap 1941. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. hogy „már nem tart soká” stb.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

-(56)- . néhány téli viola bimbózni kezdett. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. Tegnap este G. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd.bár jól tudom. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. hogy „valami készül” a Balkánon. 3. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. G.küszködött. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). 1941. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. Az elmúlt napokban az a hír járta. és a többiek mondták is. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet.. 1941. III. 14. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. Az altemplom nem egyéb. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. s ilyenkor látja. 4. homályos és rossz szagú. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. kevesen értenek egyet velem -. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . ha elég meleg lesz). mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. III. még a lapok is pedzegették. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. s a hóvirág is most a legszebb. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. legalábbis ezen az éjszakán nem.. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. Bár dúl a háború. Korábban ugyanis épp azért gondolta. III. Én mindenesetre váltig állítom . hogy visszatérhetnek Londonba. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. Wallington. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. hogy még mindig sokkal rosszabb.

ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). -(57)- . A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. attól tartva. amit az olaszok elvesztettek. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. hogy küldjenek tíz hadosztályt. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. 1935-től görög miniszterelnök. Ahhoz. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. 95 A szövegből nem derül ki. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Mindenki ezen tépelődik. a német támadás már április elején megindult. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. egyben meghagyva neki. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. előbb ismernie kellene. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. Elképzelni is szörnyű. vagy legalábbis azok jó része. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. de alighanem inkább a Szueziről van szó. elhárította a segítséget. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. hogy milyenek a szállítási eszközök. Katonai diktatúrát vezetett be. arra kérte az angolokat. Túl veszélyesnek tűnik. mi történne. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta.van. miközben támogatta a királyság intézményét.

hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. mint az. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. -(58)- . hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. Én mégis azt tartom. akár egy súlyos vereség kockázatával is. Sok német. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. antifasiszta újságíró. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. Másrészt viszont. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. Ugyanakkor. éppúgy. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. hogy nem tudunk. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. csakúgy. Mint írja. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. akivel beszéltem. hacsak azzal nem számolunk. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. ha netán tudjuk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. mivel annak bizonyságát láttuk benne. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban.hadisikerekkel. csak a felesége. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. Az a baj. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. Ő maga nem volt zsidó. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. ha most veszni hagyjuk Görögországot. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. egész Európa rajtunk röhög. mint Norvégiában. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. amiért hagyjuk. 97 Stefan Haffner. elképedt azon.

vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. aminek használatát a brit légierő 1941. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. mint az indiai rádzsák körül.98 1941. Ijesztő lenne. 20. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. végre pompás alkalmunk lesz rá. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon.itthon és Amerikában egyaránt. minden előzetes propaganda nélkül. Kérdés. III. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. titkos fegyvert is rebesget. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. éppúgy. ami azután a bombázókra tekeredik. de csak egy gépet lőttünk le. június 17-én jelentette be. Ám a szokásos álszent. Greenwichre igen sok bomba hullott. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. s a szóbeszéd holmi új. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. úgy hírlik. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. de tetszetős érveket máris hallani. -(59)- . annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Ez hát az európai nézőpont.

látom. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. Úgy tűnik. Bárcsak tudhatnánk. Én: „Mi volt az?” E. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. Úgy tűnik.. 99 Valószínűleg Eileen Blair.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. A németek ugyan engedik. semmi jele annak. amikor E. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. majd nagy csörrenést hallottam. Visszalapozva e naplóban. szakadt a víz a nyakukba.. amit küldünk. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. és kevesebb közéleti eseményt említek. az író nővére. ami megingatná a Pétain-kormányt. avagy csak elképesztően ostobák. mint azelőtt. hogy . hogy megtartsák a búzát.: „Betört az ablak. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. amit persze nem engedhetünk meg. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. -(60)- . mondjuk. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok.. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. ez akkor sem jó így a franciáknak. Fölöttük tombolt a tűz.-vel99 telefonáltam. de senki sem mozdult..csapódott be. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. és társaik tényleg árulók. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. A Greenwich templom lángokban állt. És miközben mi mindent megteszünk.

sokan ezt teszik . hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. Még ma sem képesek felfogni. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. Még szerencse. s ha így teszünk. akik érzésem szerint nem valódi hívők. hogy gyermekei azért éheznek. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. elfogadjuk a háborút is. éppúgy élnek. a gazdagok pedig. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. Számomra nem volt újdonság. hogy a püspökök megáldják -(61)- . amit mi tényleg nem ismerünk itt. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. III. akkor biztos. mint eleddig. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. stb. Ha elfogadjuk az államot. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hisz ez idő szerint még az sem világos. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. valahányszor azt látom. a Női Légierős Tartalékosok stb. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. hogy igenis vannak. Angliában.A legrosszabb még hátra van. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. 23. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. ez pedig az éhínség. kényszerítő intézkedések híján. Miként lehet ezt elfogadtatni. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. 1941. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. nemigen számít. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. a légierős kadétok. akik Churchillért meghalnának. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan.általában olyanok. mi a célja a háborúnak.

ha eközben el akarjuk pusztítani őket.az ezredzászlókat. ha az emberek látnák. hogy megbánják gonosz tetteiket. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. hogy Isten bennünket segítsen. Talán az a félelem diktálja mindezt. mint a németek. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. -(62)- . úgymond. így aztán helyénvaló. és segíts. hogy netán csökkenne a harci elszántság. a keresztény meggyőződés azt tartja.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. Persze az is lehet. az ellenségnek is vannak indítékai . Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. 1941. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . Eddig úgy tudtam. mert mi jobb emberek vagyunk. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. 24. add. Azért várjuk el. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. hogy imádkozunk érte. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. Az egész azon az elemi érzésen alapul. és jó útra térhessenek”. mint egy. hogy valójában nem is gondolják végig. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. III. Holott bizonyos helyzetekben.ami éppoly hatásos lehet. Egy szó sem esik arról. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét.

az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. hogy egy sikertelen megszállás 100. mikor kivonultak Bengáziból.csatahajókat.000 ember életébe is kerülhet. mint akár több ezer légitámadás. hogy Görögországban 150. Közben hallani. Ám ennek nincs közvetlen. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Tovább tisztázódhat a -(63)- . Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól.000 vagy akár 500. Tegnap Belgrádot bombázták. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban.. érzékelhető hatása. Felteszem. hogy nincs az az erő. hisz általános a vélekedés. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hogy valamivel ellensúlyozzák. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. ez alighanem így is van. 7. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. a műszaki leírások alapján. s így szükséges. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.000 főnyi brit sereg állomásozik. bár ezt már akkor sejthettük. és ma jelentették be először hivatalosan. 1941. bár Hitler még így is jól járna. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. Rajzok készülnek majd. IV. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. így valószínű. Tehát megoldódott a rejtély. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. és legalább három hétig kitart. nincsenek például fegyvereink. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. Azt hiszem..

A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. Szinte látom. Nem tudni. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. 102 A matapan-foki csatáról van szó. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. Mulatságos lenne. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. (. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. Etiópiát mindenesetre elvesztették.. Persze.. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. )Immár világos.) Egyre kevesebb a munka. katonai szakíró. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. (.elsüllyesztették a Zara. A britek-minden veszteség nélkül . -(64)- . most hirtelen rájönnének.. A legjobb esetben talán még szűken vett. hogy beleszorítják őket a tengerbe. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. ha az ember 2-3 évre előre gondol.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac.helyzet...

az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. IV.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. hogy olyasvalamit hozzanak létre. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. de tudván. Most olvastam épp az M. tényszerű ismertetőt. Például az. csak sajnálom. hogy ejtőernyők. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Állítólag Francis Beeding. . mint „dicső”. 8. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. of Information -(65)Tájékoztatási . hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék.O. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. ez szeptember 7-én volt). a regényíró állította össze.I.103 bestsellerét. elszalasztották az esélyt. Emlékszem. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. pontos. s igen nehezemre esett. s ez rendre azt igazolta. 1941. hogy pár napig nem is lehetett kapni). hogy nem volt annyi eszük. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. Rosszabbat vártam. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. „hősies” stb. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani.

105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. még ki is mentem megnézni. de más fronton még várható.Ez volt Trafalgar. miután a németek láthatóan elálltak attól. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. . hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Később. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert.Akárcsak Madrid. Most jön Austerlitz. hogy felébresztettek a robbanások. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Kimentünk a tetőre. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. hogy győzelmet arat. majd így szólt: . egyszer csak megszólalt: . Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Rajtunk az ítélet. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. de az óriási tűz engem is megbabonázott. egy darabig onnan néztük a tüzeket. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. lángol-e még.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Én mindenesetre nem így éreztem. Aznap éjjel. -(66)- . Hugh Slater. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.A kapitalizmusnak vége. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. azt mondtam Fyvelnek: . aki az ablakban ült.

ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. és Görögországba küldtük őket. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . Eddig az egész háborúban végig úgy volt. Ez is igen baljós előjel. kapunk-e gépfegyvert. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. ha a görögöket cserbenhagyva. hogy egyáltalán kiadták. 11. A tegnapi lapok megírták.106 Ma este igen rossz hír érkezett. a Balkánról alig esik már szó. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. IV. Hol van már az az idő. A nagyokosok szerint ahelyett. amikor rosszul áll a szénánk. -(67)- . hogy kivontuk csapatainkat. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. 1941. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van.gondolom. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. Csak erről beszél mindenki. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. s amikor megkérdeztem. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani .persze nem volt egy darab se -. 9. A közlemény súlyát az mutatja. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. amíg lehetett. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. 1941. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. legalább kettő jut minden századnak. IV.

. -(68)- .márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak.. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. Nem hinném. de ez más lesz. hogy még mindig érvényben van az utasítás. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. IV. Isten tudja. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. mind lehetségesnek tartja. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Az a két újság. amely még ezeknél is pesszimistább volt. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából.. se Líbiáról. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. Lehet. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. 1941. a köznapi ember számára kevésbé érthető. amely alig különbet. csak sokkal lassabban. Az egyetlen. vagy legalább egy részük. IV. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. ami némi reményre jogosít. és a Sunday Express. Semmi hír . de mégis. Ahogy visszalapozok a napló elejére. mint gondoltam. és megszilárdul a helyzet. 12. csak éppen nem adhatják tovább. francia hajókkal. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. hogy a politikai helyzet javulni fog. azok a forradalmi változások. Akivel csak beszéltem. azt látom. most is zajlanak.1941. 13. amelyekre számítottam. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. Úgy látszik. mely igen sötét képet fest a jövőről. abbahagyom a naplóírást..se Görögországról. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial.

s az is erősen hihetőnek látszik. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. 1941. nem tűntek el. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. Connolly mondta egyszer. mások azt állítják. -(69)12-én hamar akció végül . IV.. Mindjárt feltűnik. A németek az egyiptomi határig nyomultak. és elvágták a tobruki angol csapatokat. hogy létszámuk aránylag csekély. Azt hiszem. az utóbbi a valószínűbb. D. Persze. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. mint a középosztálybeliek. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. Nagyon igaz. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. micsoda szedett-vedelt társaság ez. Megrázó hírek. amit a reklámokról írtam. míg december 4-én megérkezett az erősítés. 14. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. aki jól ismeri Dél-Afrikát. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. de már sokkal kevesebb van belőlük. döbbenten láttam. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal.Olvasom a bejegyzést. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. bár ezt Kairóban107 még tagadják. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. de Tobruk kitartott. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. arra számítva. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. csak éppen a tempóját nem. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk.

hanem azért. mi is történik. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. mit mondtak be korábban. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. nem figyel rá senki. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna.Jaj. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . A másik pultnál meg szól a gramofon. IV. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is.. és mivel kissé késtem. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. drága uram. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. Mindez akkor.. anélkül. Görögországról semmi hír. hogy beismernék. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. akkor máris megérte. melyben az oroszok megígérik. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. megkérdeztem a tulajdonosnőt. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. . hogy kivonulnak Kínából . éppúgy. 15.úgy tartja. igen nehéz elképzelni. tudja.persze csak fokozatosan. 1941. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. Ha nem így lenne. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. ha én nem kérem.

Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London.vidéket. Az utcát mindenesetre lezárták. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Senkivel sem beszéltem. Egy másik a St. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. betértem egy kocsmába.. 1941. John’s Wood-i temetőt találta el. és a mentők is ott várakoztak. és miután hallottam a hírt.is 108 „Mondja csak.70 km távolságra! . A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Barnsleyben voltam éppen. többeknek megjegyezve. . -(71)- . de azért E. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb.. IV. amitől már régóta tartok. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).. A szombat éjjeli „blitz” még ide . Két-három napja újra Wallingtonban. és E.” (Parlez vous. 22. Igaz.. aki rendesen tudott volna aludni. 1941. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. ez képtelenség. Persze. francia) . IV. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán.bizonygatja mindenki. Ez volt az egyetlen reakció. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. Ma reggel.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. 17. hogy egyszer bekövetkezik. Emlékszem.Én még csak le se hunytam a szemem! . Az ember már-már úgy érzi. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. is ugyanezt mondja. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Persze. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába.

miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. rádiójegyzetemet stb. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. vajon azt teszik-e. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve.. Furcsa lenne. Amióta itt vagyunk. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. hogy a németek nem hullanak úgy.elhallatszott.” Kíváncsi vagyok. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. mint a kéve. Athéntől kissé északra. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. fanina felé. megalapozott volt. minden még ezután megírandó cikkemet. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. mi pedig lekaszáljuk őket.. hogy 109 Orwell gyanúja. Gibraltár megtámadása. nem így lesz -. Engem legfőképp az zavar. Ha az újságok híradásai igazak. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. Churchill a minap azt mondta. stb. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. Churchill kezd úgy beszélni. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. Még nem tudni. -(72)- . is beleértve. amit kell. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. minden bizonnyal hamarosan várható.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. hogy sikerül majd. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. Olyan ez.

1941. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon.1% Új-Zélandból.ÚjZéland: 13. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . IV. milyen hadállásokban. A Daily Express burkoltan arra célozgat.55% . aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Eszerint az elesettek 55. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni.110 Mindaddig. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. hogy ne álljanak ellen. 24. Mindössze annyit lehet tudni.1%-a Ausztráliából és 19. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.mindez még hasznos is lehet. hogy mennyire tudják tartani magukat. 1941. -(73)- . vagy csak egy része kapitulált a németeknek.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. hogy a görög hadsereg. a görögök visszavonulóban vannak. Az oroszoknak dönteniük kell. és így tovább. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről.a hülyébbnél elháríthatnád. 25.Ausztrália: 13. hogy ellenállnak-e a németeknek . hány emberünk van ott. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. Különben sejtelmünk sincs. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.55%. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. 23. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. IV.

Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. IV. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől.111 Gondolom. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. 2. csak kutyaeledelnek. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. IV. mert nem volt mivel etetni őket. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. C. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. Csupán annyit tudtam kivenni belőle.az ára -. V.. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. vagy esetleg a harmadik. Milyen kár. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. nem akar. 1941. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. 25. ami tényleg magával ragadta az embereket. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. hogy nem képes. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. bár azt hiszem. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. -(74)- . körülbelül 30. de bármelyiket választják is. 1941.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. Tegnap eljött hozzánk egy ember. most mindenféle hússal üzletel. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. avagy tétlenül elnézik. 28.

újabban az egész cég erre állt át. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. Hátrahagyták összes tankjukat. az ausztrál kormány egyik minisztere..112 Azt mondják. Katasztrofális. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50.000 ember. Spender113. amiben mindent odaígérünk nekik. majd elnöke lett. -(75)- . Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. felszerelésük jó részét és 12. nyilvánosan kijelentette. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. A hajókról nem esett említés. mivel úgyis megegyeztünk. 8. mint arról korábban tájékoztattak. valójában 55. 1941. mint a bútorhuzat. mint az íj és a nyílvessző”. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.000 embert.. és hét-nyolcezren estek fogságba . aztán egyszer csak halljuk.000 járművet vesztettünk. miután bejelentették. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. hogy kevesebb katonánk volt ott. ügyvéd. ahogy a tűpárnát tartotta. Persze az is lehet. de ez számunkra nem gond.tisztes ábrázatú. Mint mondja. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. A veszteség állítólag 3. mert folyton csak fegyvertokokat szab. az is ugyanúgy készül. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. politikus. mindenféle volt közöttük. úgy látszik. V. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. 3.000-re teszik. gondolom.ez egybevág a német hadijelentésekkel.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. Mesélte. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.000 körül. s úgy hagyjuk el a porondot.

folyton az az érzésem. a kicsik sorban fekszenek. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. A semleges államok megtámadását illető aggályok . mert hiányzik az akarat. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. gyerekek. apa. 1941. mit fognak tenni. hogy balul üt ki. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Főleg a fiatal házasok ilyenek.és azt hiszem. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. akár a nyulak.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. V. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. Békésen alszik mindenki -(76)- . meglepő látvány tárul a szeme elé. pusztán azért. Itt-ott nagyobb családokat is látni. A törökök felajánlották. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. Ha olyan ügyért harcolunk.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Érdekes. A tiszta. amiben igazán hiszünk. Valahányszor csak elképzelem. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül.csupán azt jelzik. ám biztosan valami rosszat jelez. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. ha csak a puszta harcról van szó. Sosem tudni előre. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. Iránban mozgósítás van. csak annyi bizonyos. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Előre látható. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. 6. ami nem túl jó jel. anya. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. s menten elgyámoltalanodunk. nincsenek fenntartásaink.

kiváltképp nagy volt. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. de megmaradt alelnöknek. hogy a mi házunkat találták el. E. amikor találat érte. felkelt és kinézett az ablakon. égre szökő lángokkal. mintha viaszbábuk lennének. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. A füst csak igen lassan oszlott el. netán mindkettő ellen. meredek. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. s a szobában sem keletkezett kár. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. ez az első diplomáciai lépés. Az éjjel komoly légitámadás volt. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót.a kicsik hanyatt fekve. 11. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. melynek üzenete nem egyéb. Az ablakok épen maradtak. Az elmúlt napok legfontosabb híre . A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. -(77)- . valami raktárépület lehetett. külügyi népbiztos. ez az első eset. hogy épp benne voltam egy házban. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. hogy az oroszok bejelentették. hogy mindez német nyomásra történt. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. 114 Vjacseszlav Molotov. de úgy tűnt. tőlünk nyugatra. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. Gondolom. kintről valaki kiabált. V. Immár bizonyos. Nyilvánvaló. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. az egyik. Lefelé menet közölték velünk. s hogy mindenki maradjon a lakásában. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség.az erős lámpafényben . 1941. Felkapaszkodva a tetőre. 1941-ben leváltották. ahol gyúlékony anyagokat tároltak.

Később megjegyeztem E. sebtében összeszedtünk néhány dolgot.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. s én csak utólag döbbentem rá. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. amit hónapok óta őrizgettünk.Igen. Elmentünk D. milyen sötét lett az arca. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. Ilyenkor az ember azt viszi magával. mire ő visszakérdezett: . amint kiabál valaki: .nek. hogy tényleg ég a ház. hogy menjünk ki. hogy a folyosón nem lehetett látni. Magunkra kaptuk a ruháinkat. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. amit a legfontosabbnak tart. s láttam. és talán nem lesz módunk visszajönni. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. -(78)- . csupa korom vagyok én is.-ékhez. gondolván. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. és a bent lévő autók kiégtek. Hallottuk. akik teával kínáltak. Később kiderült.Talán azt hiszed.

Irak. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Darlan116 Sztálin. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. a Führer helyettese. Churchill nem akart tárgyalni vele. május 30-án Iránba menekült. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. Hitler közeli barátja. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). 13. aki 1941. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Franco . 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Csak azt tudom. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. továbbá mindazon térségek neveit. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Még csak ötletem sincs. Szíria. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni.1941. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Spanyolország. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Alfred Hornként mutatkozott be. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. bejelentvén hogy Hess megőrült. Az egész ügy merő rejtély. remélve.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Rashid Ali117. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). 1941. Utóbb többször is felmerült. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. és Rashid Ali 1941. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. V. Egy hónappal később rövid harc. iraki nácibarát miniszter.

vannak még emberek. hogy ez történik majd.tolni. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. hogy ez már-már törvényszerű. lesz titkosrendőrség. talán még Amerika is. Az egész világ ellenünk van. hogy nem fog sikerülni. a Kanári-szigetek.könnyedén be lehetett volna keríteni. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. a Kanári-szigeteket.) miatt Dakar. a lakosság fele pedig éhezni fog. hogy ember. akik meg tudnak lepődni azon. Tangert és Szíriát akkor. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Churchillnek és társainak az lehet a terve. mikor Franciaország a háborúból kilépett. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. mi biztosan el is toljuk. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Az ember kezdi azt hinni. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. nincs esély arra. hadihajók stb. már akkor. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. ha kiderül. Tanger. szégyen!” Úgy látszik. Ezzel szemben a valóság az. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Persze. amikor nem vettük be Dakart. hogy mindent veszni hagyunk.és fegyverhiány (repülők. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Úgy tűnik. -(80)- . legalábbis szerinte . és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. amikor még megtehettük volna. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. Szíria. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben.

ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. csak végre ismernénk az alap tényeket. egy repülőgép-anyahajó. Valaki megsúgta.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. Ezt az arcátlan. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. A brit -(81)- . 1941. és majdnem ugyanannyi görög volt. Három csatahajó. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. 25. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. légvédelmük szintén gyenge volt. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. (Liddell Hart szerint összesen 28.700 új-zélandi és 6. ha Kréta csakugyan próba. V. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. majd ejtőernyősöket vetettek be. hét cirkáló.960 brit. A német légitámadás május 20-án indult. 24. 10. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. még úgy is. 1941. Úgy tűnik. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). Mindenki Krétára figyel. Lehet. V. és milyen a fegyverzetük. 17.540 ausztrál. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült.600 brit. hogy így van. V. Irakról semmi hír. 21.300 görög. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. szervezetlenek voltak. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. Ha csak 10-20.1941. hogy hány ember védi is a szigetet. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. mint Angliában. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Darlan nyilatkozott. így azt. 7. új-zélandi és ausztrál. Szíriáról.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó.

1941. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. ebből 2. 1. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. 122 A 42.500-at mentettek ki. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. a mentegetőzés. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. -(82)- . ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle.000 görög volt.bár még jobb lenne azt hallani. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. és 14 gép védte Szuezt. Az. VI. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. és csak utána az etiópot.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. V. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. 31. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. Kivonulunk Krétáról. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. 13. Arra sincs magyarázat.500 Krétán szolgáló katonából 16. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat.olvasni. A brit csapatok Bagdadban vannak . s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. hogy hányról is van szó. annak tagadása. bár rideg. 1941.

7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. Most. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. valamint a Greyhound. hogy Kréta kiürítése megtörtént. 3. A teljes veszteség várhatóan 10.000 ember. 1941. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. Ma reggel jött a hír. S mindez teljesen hiába. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. hány kereskedelmi hajó. tank és repülőgép. Miként K. Szuezre vagy Máltára csapnak le.996 új-zélandi). Szíriára. Hitler eleinte habozott. Összességében a szövetségesek 16. márpedig ennek semmi jele. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. mint azt a sajtóval tudatták.. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. A német veszteség: 3. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. azt mondják. -(83)- .000 brit tengerész esett áldozatul. Ebből nyilvánvaló. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. abból legalább kiderülne. aminek vagy 2.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. A britek arra számítottak. 3. Student tábornoknak. 124 Szíriába. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát.200 brit.500 sebesült. számos légvédelmi ágyú. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték.583 embert vesztettek (ebből 8. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. hogy semmi értelme Ciprust védeni.376 ausztrál és 2.000 embert kellett elszállítani. Hereward. Fiji és Gloucester cirkálókat. 20. Pár nap 123 A Calcutta. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja.. VI.714 halott és 2.

az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. VI. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. mint puszta blöff. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. VI. hogy Sztálin tekintélyét rombolja.múlva már nyilván késő lenne. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. 14. történetesen az Anglia elleni invázióról. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. 1941. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. úgy lehet. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. s eddig még senkivel se futottam össze. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. úgy tűnik. amelyről. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. ha csak elkerülheti. 1941. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. hogy talán az egész manőver nem más. nem fog háborúba keveredni a németekkel. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. -(84)- . 125 Stafford Cripps. 8. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. A közeljövőben.

VI. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. hatalmas közönség előtt. Általános a vélekedés.126 1941. ha nem is tudják megállítani. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. ez a jutalom. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Az jutott eszembe. hogy ez „jól jön nekünk” . Íme. Mindez nyilvánvalóan jelzi. VI. 19. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. Rendkívül izgatott mindenki. és ezzel. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. 1941. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. VI. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. s megállítottak három finn hajót is.1941. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. Napok óta rendkívüli a hőség. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. 22. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. 20. -(85)- .ámbár azt hiszem. Nyilvánvaló. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül.persze csak akkor. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött.

” E pillanatban lehetetlen megjósolni. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók.ha nem is sokan – a gazdagok között. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. hogy gyorsan véghez tudják vinni. ha nem lennének biztosak benne. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. bár igen meggyőzően hangoztatta. a légierő és a flotta legénységét. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. hogy őszintén ajánlja a segítséget. sőt magukat az oroszokat is. akik nem bánnák. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. 23. miként hatna. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. bár lesz annyi eszük. ma igen jó beszédet mondott. VI.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. 1941. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. A legrosszabb az az egészben. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . csak úgy. Persze akadnak néhányan . Mit gondolnak vajon ezek. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. amíg leszámolnak Angliával. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. mint a baloldali pártokat. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. úgy vélem. úgy találtam. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. Churchill. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel.

Persze nyomban hangot váltanak majd. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. Tíz -(87)- . a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Meglátja. és ne folyjék ellene belső aknamunka. úgy hiszem. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. hogy ennek maga Sztálin a feje. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. mi több. az esetben érdekük. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. s újra támogatják a nácikat. elfogadnák Hitlert vezérüknek.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. a kommunisták. Orvos (külföldi. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. s még azt is meg merem kockáztatni.000 font jövedelemből élők. Egykettőre hazavágják a nácikat. mint az első háborúban. éppúgy összerogynak majd. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Azon múlik minden. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Kétségtelen. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Három éve még az évi 1. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét.

itt most nem állnak fenn. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. Állítólag túlszárnyalták Minszket. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban..) Némelyek máris látni vélik Sztálint. -(88)- . Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. Már egy hét múlt el. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. 30. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. E szerint bevették Lemberget. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . hogy szamovárt áruljon.. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. (. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. Mindenki arról élcelődik. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. s alighanem elfoglalták Litvániát is. 1941. Akárcsak az emigráns fehérek.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Az esetben. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. hogy a németek azért kiváló katonák. többféle magyarázata is lehet. VI.még ha lesz is némi „húzd meg. Hisz azok a politikai viszonyok. ereszd meg” -. Nem tudni.

hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. melyben egyértelművé tette. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Mindenesetre elég sok időbe tellett. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Sztálin rádióbeszéde nem más. Churchill beszédének méltó párja. s mint ilyen. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. amelynek nincs angol megfelelője. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. 1941. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. jóllehet formális szövetség még nem létezik. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. 3. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. mint az a tény. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. VII. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. szögesen ellentmond mindannak. -(89)- . legalábbis e pillanatban. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. A felek vállalták.

a belső meggyőződés hajtja. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. ha majd netán ők is átállnak végül. Azt aligha hiszem. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. VII. láthatóan nemigen készülnek támadásra.oldalunkra. Ha a németek helyzete megengedné. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. hiszen őt úgymond a „lélek”. amíg be nem bizonyosodik. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. 6. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. s ettől. lám. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. Nem tudom. de ha semmivel nem próbálkoznak. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. és azt sem tudni. legalábbis Angliából nem. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. Ha most. Több lap is türelmetlen. nem indítunk szárazföldi támadást. mire is használnák e tankokat. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. s arra sem utal semmi. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. 1941. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról.

bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. ám azt nem tudni. A frontokról sincsenek megbízható hírek. most. Az oroszok azt állítják. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. megtiltván számukra. Ha ez tényleg mérvadó. hogy az a „semlegesség”. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. Az az anekdota járja. ha a német támadást netán már visszaverték. Néhány ír katolikus lap mostanra. mégis hasonlóan ír. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. hogy az belépett a háborúba. visszatértekor meglepve konstatálta. -(91)- .számíthatunk rájuk. nyíltan szimpatizál a nácikkal. vajon elérték-e már a Beresinát. Kíváncsian várom. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. hogy lássam. egyikük. Nyilvánvalóan az az „irány”. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. és a Truth129 néhány példányát is.mindezt két héttel azután. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. hogy a németek vesztesége már 700. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. Végignéztem a katolikus lapokat. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . 129 Szélsőjobboldali folyóirat. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. úgy tűnik. ahol kommunisták üléseztek.000 emberre rúg. jelentése: igazság. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. A németek már átkeltek a Pruton. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. és alighanem ez a jövőben sem várható. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. akinek ki kellett lépnie a mosdóba.

már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről.bár azért összeomlani sem fog. Ugyanakkor semmi jele. -(92)- . hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. VIII. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Már csak egy hónapunk van arra. miként azt terveztem. A keleti front. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. amely Dunkerque-kel kezdődött. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. hogy belefogjunk valami európai akcióba. Az a félforradalmi időszak. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre .1941. 28. mint amit elszenvedett. mára véget ért. hogy bármit is terveznének. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. de nem hiszem. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Ezért itt be is zárom e naplót. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. az irániak már menekülnek. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. egy új korszak kezdetéhez érve. Úgy sejtem. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. de ezek egyre gyengülnek.

A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Sokan azt gyanítják. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. azok is hallgatnak róla. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. III. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. akik képtelenek felfogni. 14. Kósza találgatásokat hallani minden felől. Azt. -(93)- . hogy „ne menjenek túl messzire” vele. rész 1942. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. miután a háború új szakaszába ért. Akik netán tudják. de alighanem már elment. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Gyakran hallani a megjegyzést. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). hogy csak azért küldték el. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem.II. Így például. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. E percben az is nagy talány. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. amiből egyúttal kikövetkeztethető. mint a sír. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról.

c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. egy kompromisszumos békekötés reményében.még ez évben különbékét köt. különben valószínűleg nem. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. bár nem tagja a pártnak). de azért még nem dőlt el semmi. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. akik úgy vélik (például Abrams. -(94)- . úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. hogy az esetben. és csupa haszontalan. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani.a teljes vereség ugyan elmaradt. [Azt hiszem. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. bár annyi azért igaznak tűnik.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. miként is tudnának akár a németek. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. egy balti orosz. mivel nem látom be. [Másfelől viszont vannak. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. maradok. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. majd közellátási miniszter.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. hogy Beaverbrook távozik. mint mí az angliai csatában .

mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. s az ember olyan dörzsöltté válik. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. mindez mit se számít. hogy így lenne. még akkor is. hogy azt korábban el se hitte volna. kíváncsi vagyok. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva..: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. ha legalább tudjuk. nem. március 11-én terjeszteni kezdtem. Persze én sem hiszem. mit teszünk és főként. azt mondhatjuk. 1942. úgy tehetünk. sajnos. Mégis úgy vélem. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. nem lehet tesztelni. mintha az egészet a japánok kezdték volna.. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. május 30. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. akkor mi. -(95)- . mert a japánok félnek az oroszoktól.katonainál is kiábrándítóbb. hogy csak azért nem. nyitva a bejárat. mikor ér hozzám vissza. A propaganda merő hazugság. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. b) Ha az oroszok támadnak először. 1942. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. akkor „mi már előre megmondtuk”. mennyire hatékony a suttogó propaganda. úgy látszik. ha az ember történetesen igazat mond. hogy miért.

mivel Harold 133 William Hickey. Eddig még nem jöttek rá. -(96)- . III. III. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. aki most tért vissza Amerikából. amíg csak lehet. de nem követte se bombázás. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. a britellenesség százféleképp virít. Orwell későbbi. és még csak utalást sem teszünk rá. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. baloldali politikus. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. 15. 22. Empson mondja. később munkáspárti képviselő. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. se légvédelmi tűz. A termelés akadozik. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. aggasztó a közhangulat odaát. 1942.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. s nyilván így van ezzel mindenki. amíg a légiriadót le nem fújják. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). 1942. Azt mondja. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról.

később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. 137 Victor Serge (1890-1947). diplomata. életrajzíró. később Berlinben indított lapot. -(97)- . Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. majd Leningrádba ment. egyenjogúságot a kaffereknek. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”.angol nyelvű német propagandaadó. 135 New British Broadcasting Station . szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. Alfred Duff-Cooper. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. mindez ijesztően hatékony. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. életrajzíró. akik 134 Harold Nicholson. hiszen az emberek jó része tudatlan. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. ugyanakkor a BBC felkért. 1941-ben Mexikóban telepedett le. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. kritikus. örökbefogadás útján lett francia. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. mivel legalább tudatosan az. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. óva intve mindenkit. parlamenti képviselő. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. író. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. Az októberi forradalom után Moszkvába. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. újságíró.

Az egyik lehetséges fejlemény. [Csupán akkor lenne esélye. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. hogy Oroszország különbékét akar. vagy legalábbis azok egy részét. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. mert folyton újságot olvasok. Mindez jórészt azért van így. Mindez persze. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. mert erkölcsileg viszolyogtató. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Nekem úgy tűnik. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. mindenütt legyőzték a fasiszták. mind egy kedvezőbb békealkura. Én mégis azt hiszem. Ugyanaz az ócska taktika. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel.] -(98)- . az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. márpedig a Kominternt eddig mindig. mint a franciaországi hadjárat idején . Így aztán mi. meg kell támadnunk Európát. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. ha itt új kormány állna fel.Franciaországból érkeztek.nincs semmi hír. Általános a gyanú. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. s ameddig Sztálin hatalmon van. de nem folytatná a támadást. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. kiutasításukat követelve. Nem is annyira azért. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. ehelyett inkább dél felé.

világháború idején írt. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával.S. 139 Közkedvelt baloldali lap. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. A leginkább elterjedt változat az volt. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán).S. melyek szintén a Daily 138 Dr. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. valahogy kiszimatolták. 141 Herbert Morrison. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Krishna S. Állítólag holnap kiderül végre. 27. úgy tűnik. ez idő tájt brit belügyminiszter. Egy megrögzött ellenségünk. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. III. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. valamennyi hihető. munkáspárti képviselő. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. 140 Aqneurin Bevan. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. melyeket az 1. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. 1942.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. K. Shelvankar. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak.

aligha vettek volna tudomást róla. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. ám azt mindig is élvezik. ezt a vádat utóbb visszavonta. Azt hiszem. Erről feljegyzést küldtem Dr. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. igaz. és visszatér az újságíráshoz. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. a az krókuszok. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. szétosztani a muníciót. aki azt Sir Jas.a konzervatívok nem kis mulatságára. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. A ember már-már [H. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. Tom Jonesnak. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. vagy ha mégis. Griggnek143 továbbította. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. -(100)- . akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. miután a Horizonban megjelent „Wells. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. 144 A vita Orwelltől indult. hogy három hónap se telik bele. G. Mindenki azt jósolja. Hitler és a Világállam” című írása. ha két szocialista esik egymásnak. A késlekedés fő oka az volt.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot.Mirrorban jelentek meg . és további egy órába telt. Cassandra142 bejelentette. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. hogy a lőszert nem osztották ki előre. káros hatással volt a brit közvéleményre.

amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő.. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben.] Akad persze. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. Rossz jel ugyan. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik.eggyel sem. s úgy látom. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra.Tokióval. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.nem eszi” ajánlatától. hogy nem mi. „(. remélem. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. Azt hiszem. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. aki úgy véli.ha jól tudom . hogy a hadipropaganda. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. IV.) Minden harcolnak. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. az igaz -(101)- ..] 1942. az üvöltés. akik nem harcolnak. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. „eszi . Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. már csak a közvélemény nyomására is. az indiaiak sem örülnek neki. 1. s megkért. a szövetségesek közül . [Akárhogy is. a katonák mocskolódnak. az háborúban újságírók így van. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból.

A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. itt vagyok a BBC-ben. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. hogy sokan szentként tisztelik. 94-96. Cartaphilus. s annyi igaz is. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. és sikertelenül vezette a britek ellen.] Lehetetlen megállapítani. Ha majd eljön egy újabb háború. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében.] Nem tudom. Jó jelnek veszi mindenki. -(102)- . hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét.hazafiak pedig. Mármár vigasztaló a gondolat. Ford. majd üdvözlő táviratot. hogy mi a tét ebben a játszmában. hogy e sorokat leírtam. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. o. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. az esetben.”145 S lám. hogy a hír nem igaz. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. 145 Hódolat Katalóniának. 1942. Arra biztatta az indiaiakat. Azt hiszem. harcias britellenes indiai nacionalista. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét.: Betlen János és Tóth László. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). 1999. ha a németek megtámadnák. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. Ellenfelei úgy tartják. amikor kiderült. Gandhi készakarva keveri a bajt. IV. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. minthogy hiába remélte. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. nem egészen öt évvel azután. egyébként semmi ok a bizakodásra. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. 3. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. augusztus 19-én. messze elkerülik a lövészárkokat.

ahogy ma azt az angolokkal teszi. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. igehirdető és propagandista. a fájdalommentes mártíromsághoz. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Még mindig azzal áltatják magukat. hogy nem számít a függetlenségre. Mondtam is A. 148 Krishna Menon (1897-1974). eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. aki ez idő szerint Angliában élt. így szólt: . indiai államférfi. s elég balga ahhoz. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. Megjegyeztem. Legnagyobb ámulatomra. nemigen tudja azt elképzelni. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961).-nak. -(103)- . kiváltképp a kommunisták között. mire A. s hogy voltaképp nem is akarja. újságíró. George. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. mindezzel Anand is egyetértett. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. hogy azt higgye. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. folyvást arról lármáznak. ügyvéd.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. [Már csak mennyiben az a kérdés. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. író. Egyszerűen elképesztő. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

ha mindkét fél megerősíti. hogy mindenki hazudik. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. 1942. Persze. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. mert ha megengednék maguknak. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. mintsem hadászati jelentőségű volt. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. Eileen Blair. felszínes Amerika-ellenességre is. Fyvel meséli. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. Most már csakugyan azt kell hinnem. tiltakozott. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. A hatás inkább lélektani. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. mire Pritt közölte velük. s igen meglepődött. no meg azért is. -(107)- .] Mind több szó esik egy európai invázióról. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról.áll a nálunk dívó. egy indiainak ezt kell mondania. hisz 153 1942. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. [E. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. mikor ez ellen E. tényleg készül valami. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. Ekként még az sem okvetlen igaz. 19. hogy „persze. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. az író nővére. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. IV. mondja. Útban visszafelé több gép megsérült. hogy 1940 táján. Tokiót bombázzák. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. mintha mi sem volna természetesebb.

IV. akkor nincs többé indok. hogy ekkora bakot lőjenek. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. hiszen e tranzakciót korábban leállították.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban.] Ami pedig a második feltevést illeti. ahol internálták őket. sokan úgy beszélnek. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. 1942. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. lásd Amerikát. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. Ugyanakkor.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. akkor ez valami új fejlemény. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. mely javíthatna helyzetünkön . valamint Spanyolország megszállása -. [Ha ez így van. Mégis meglep.aligha kockáztatnák meg. -(108)- . Csak kevesen érik fel ésszel. 25. hogy a hála politikai fogalom. másrészt. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. amiért derekasan küzdöttünk. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. az a két józan és gyakorlatias lépés. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. hogy különbékét kössenek. Továbbra is majd mindenki azt hiszi.

4. teljesen alaptalan. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. ahol 1943. mire ez a nagy felhajtás. február 8-ig tartózkodott. -(109)- . miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. majd onnan dekódolva sugározták. mint bármely más irányba. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. kormány bejelentette. megsúgták-e ezt nekünk is. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia.Amit tudni lehet: 1. mindenesetre arra vall. de elhárították. 2. Németországban viszont. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. hogy a vichyi körök is úgy vélik.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. felségterületen tartózkodik. 7. Általános a vélekedés Japánba szökött át. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. Az olasz rádió bemondta. hogy támogassák. hogy úgy tüntessék fel. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. A (német) Szabad azonosították a hangját. az máris sokat elárulna arról. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. A vichyi közlemény. Indiában. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. 5. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. ám azért ez sem lehetetlen. Afganisztánon át. hogy ha az oroszok átengedték. Bósz Japán területen van. 6. mintha Berlinben volna.

Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. 1942. 27. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. Annál pompásabb alkalom. melyek mostanában hülyébbek. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). hogy nem hagyjuk őket a pácban. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. hogy azután gúnyolódhassanak. valószínű. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. mint rendesen. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. [Semmi hír. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. IV. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. avagy bátorítás az oroszoknak. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. mikor az mégsem indul meg. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Hónapok semmitmondóak alapok. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik.

de az igazat megvallva. mindenki egyforma. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. Mindenki becstelen. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. Ez leginkább akkor tűnik fel.hol megnyitva. Bátran lehet hazudozni. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. akiknek határozott véleményük van. és csak a saját érdekeit nézi. Ugyanígy -(111)- . ha tényleg senki nem veszi be őket. akár egy csapot -. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. ahogy a részvétet adagolják . csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. a hallgató is könnyen ráébred.” Az ember azt hinné. [A legtöbb balos. még akkor sem. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. mi több. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. Fuldoklunk a mocsokban. Mindenki folyvást ítélkezik. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. hol elzárva. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. Cukrot már alig lehet kapni. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. akikkel nem értünk egyet. vagy az írását olvasom. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. Ha szót váltok valakivel. váltig az a benyomásom. ha olyanokkal állunk szóba. s a szellemi tisztesség. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. csillagászati árak fejében. hogy becsapták. és mitse törődik azokkal. ha pedig ez mégsem történik meg. kiváltképp azok. pusztán a politikai célszerűség alapján. A legmegdöbbentőbb mégis az. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát.

155 A brit alsóház ülésterme 1941. hogy csak mintegy 250-en voltak . Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. 1942. mindegyre az jutott eszembe. IV. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok.esküdni mernék. miközben a képviselők felsorakoznak. alighanem nagyon is sokan vannak. hogy ez valaha mind plüss volt. akik 1941.viselkedtek azok. szitkozódnak. hogy megtöltsék az üléstermet. Tegnap elmentem az alsóházba. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. elég gyengécske műsor volt. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. csak épp nem hallani a hangjukat. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. hanem arra. hogy telt ház van. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. 29. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. Cripps beszédét leszámítva. Most a felsőházban gyűlnek össze. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak.még így is elegen. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. de megszámolva a képviselőket kiderült. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. -(112)- . A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek.] Avagy tényleg nem akad senki. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t.

mi készül”. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. hogy 1941. [Sok a találgatás. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. mint a szíriaiakat157. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. mikor néhány hete megjött az utasítás . hogy Szingapúr veszélyben forog. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. mint egy újabb imperialista hódításról. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. még az is lehet. Amennyire megítélhetem.] Mihelyt kiderült. A dolognak végül is az lett az eredménye. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. egyikük igazi keménykalapot viselt. 157 Az a hír járta. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. V. nyomban megírtam. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést.1942. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. 1643-ban -(113)- . hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát.alighanem a külügyminisztériumból -. Annál inkább elkedvetlenedtem. hogy részben tényleg így történt. 6.

hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). hogy úgy látják.000 ember.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. egy romboló. rádiós személyiség. 74 repülőgépet és 543 embert. 1648-ban csatában esett el. elérik céljaikat. V. de nem hinném. 8. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. kinek higgyen. W. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. olyan elképesztően nagy számokkal. több mint 80 repülőgép és legalább 1. hogy ő lett volna. egy rombolót. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. 159 Frank Owen (1905-1979).Frank Owenre159 tippelnek. író. újságíró.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. arra következtetek. -(114)- . az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. hogy az ember nem tudja. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. 160 Frederic Warburg.-a között zajlott. Mindenesetre abból. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót.] 1942. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. Ez volt az első olyan tengeri csata. Szerintem ez kacsa. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren.

a japán kormány úgy döntött. csak az tudja igazán. mint a „minden követ megmozgat”. V. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. már azt is tudják. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. vagy akár az igényesebb újságíráshoz.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak.] 1942. hogy találkozzék vele. 30. és készséggel válaszolt kérdéseimre. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. 11. hogy érdemben beszélhettem vele.1942. az „előszobai reszketés”. Wintringham ugyan tagadja. 15. 1942. aki közel jut a politikához. s mégis. ám én fenntartom. hogy mennyire igaz ma is. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. hogy az emberek pártfogójukra vártak. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. Kérdésemre. mi több. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. 18. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. Bár az orra kissé túl borvirágos. hogy mi a véleménye Bószról. ez volt az első alkalom. Felteszem. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. V. hogy ő volt. és „reszkettek az előszobában”. Szerdán találkoztam Cripps-szel. A falakon régi metszetek. „sötét alaknak” -(115)indul a német . századi életrajzokban olvashatunk arról. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. V. akit igen jól ismert. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt.] Cripps biztos benne. hogy Bósz német területen van. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. hogy ő írta volna e cikket. mint gondoltam volna.

Jól jönne most egy hét szabadság. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. 1942. -(116)- . világrengető eseményben hisz. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. és folyvást valami küszöbönálló. ami még csak ezután fog felpuffadni. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. V. V. amiről úgy véli. Képtelenség! 1942. Ha igaz. hogy miről is írjak. 19. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. Nyilván az jönne ki belőle. Megjegyzésemre. vagy sötéten borúlátó. hasznos lehet számára. hogy Londonban van. 1942. Cripps vitatta ezt. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. és kizárólag a saját karriere érdekli. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. amit mond. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. 22. aki felváltva túlzón optimista. Molotov állítólag Londonban van. V. csak az orosz fronton. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. úgy ez váratlan ajándék. Cripps csupán annyit mondott. akár német forrásból származnak is. mivel sehol nem történik semmi. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között.nevezte. Bármit megtenne. május 26-án írták alá. összevetve egymással őket. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. 21. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns.162 A hír persze Warburgtól származik. Állítólag Molotov nemcsak. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. akár orosz. Bár így lenne.

se pedig beosztottaikra. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. 1942. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom.” Ezt lehozták a lapokban. tegyenek arról. hogy tényleges dolgával foglakozna.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hétfő. de a legfontosabb tanulság mégis az. hogy ma senki sem teheti meg.végeztek. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. akinek olyan az arca. ami nem más. idősebb japán férfit. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. 1942. V. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. mint a rábízott legénység kiképzése. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. V. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. erősen sárgás bőrű. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. de kérem. akár egy -(117)- . hogy mindez önökre nem vonatkozik. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). 27. . gondoskodni fogok arról. mi több. 30. amivel nap mint nap elárasztanak. még a rádióban is beolvasták. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak.

hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. jobboldali újságíró. Állítólag csak azért. Az egész képtelen manővernek tűnik. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. a lap tulajdonosával. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. akik képesek a háborúnak egyfajta új. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. Warburg. minden. ami számára értékes. az Astor család. s most csupán azzal van elfoglalva. ebből következik Churchill-(118)- . Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. aki ellenezte. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. elvész. hogy a rendőr azért kíséri-e. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. főleg Lady Astor. valós alapja van a dolognak. s az Observer átalakítása is része e manővernek. mára elfeledte az egészet. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. mintha ő lenne a csali. tudatosan venne részt ilyesmiben. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban.béketűrően szenvedő majomé. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Úgy véli. vagy inkább. Természetesen oroszellenesek. Épp csak azt nem tudni. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. s egyben összegyűjteni. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. Alighanem a követség munkatársa. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Garvin. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. és úgy véli. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. annak oroszbarátsága miatt.165 163 J. forradalmi értelmet is adni. L. rendkívül intelligens a maga módján. Azt mondja. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik.

a Labour’s Northern Voice-ot is. a francia haditengerészet főparancsnoka. Azt is hozzátette. És fogtad őt. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. Darlan167 admirális érdemeit. mivel azt hittem. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. Megzaklatott. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. a kéz. mint ismert antifasisztát. Már fáj minden tagunk. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. a láb. amikor csakugyan arra készültek. hogy sült halat vett. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. 166 Desmond Hawkins. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. 167 Francois Darlan tengernagy. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Ezzel egyetértek. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. gyötört. „ha tudna járni”. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. hanem a szakszervezet hetilapját. már ami a szovjet szövetséget illeti. -(119)- . Volt egy időszak. A háború sötét Poklába vont. szabadúszó újságíró. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. mely újabban „a királynál is királypártibb”. szerinte még az sem kizárt. A szív. ellenességük is. a kedves. gyönge lányt. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. s a lélek jajgat és sikolt. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót.

ím a sárba húztad őt. Az újságok még a nevét sem említik. Csak itt-ott látni egyet. Különben furcsa. Eisenhower 1942. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben.nézd. Úgy látszik. benzint még feketén is nehéz szerezni. Nagy a forróság. hazád. azt. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. tennen magad Csak őt imádtad. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. magad Kezével jobban vérzed. lebzselnek a parkokban. tolják a babakocsit. őt. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. (. Még mindig Molotovról szól a fáma. 4. VI. nézegetik a galagonyabokrokat.. majd hazatért. Mert azt kívánta durva háborúd. oldja.) Állítólag itt járt. hogy milyen normális minden. VI. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. szelíd ma is. Nincs rohanás.A rózsaarcút.. aki A kedvesed. Ne tiltakozz. szennyezed. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. 6. Feltűnően kevés az autó is. alig látni egyenruhát. Hogy meg ne illethesse más. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. ki szép. ocsmány zűrzavar Királya . Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. kinek haját A szél bogozza.169 1942. Ó. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. hogy tárgyaljon a szerződésről. ember. 1942. Ennyi. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . teljesen békés. ember.

baloldali újságíró.Berlinbe. Azt mondja. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. aki a háború kezdete óta mindent megtett. akik a vonaton találkoznak: . november 8-án nyílt. és így tovább .mindezt épp ő mondja. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról.lehetőségéről. az is csak Észak-Afrikában. -(121)- . felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. biztosra veszem. Úgy tűnik. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. Kingsley Martin171. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. Akárhogy is.Hová utazol? . 1942. Hazugságok hálójában élünk. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. A BBC megbízhatatlannak tartotta. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. 171 Kingsley Martin. most egyszerre visszariadt tőle. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. és többnyire az a verzió az igaz. miután egy éve maga is azt követeli. 7. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. VI. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. hogy már döntés született az invázióról. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. hogy nyissák meg. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. újabb front csupán 1942. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát.

akiről utóbb kiderült. Rajtam kívül ott volt még Empson. mivel a németek addigra kifulladnak. micsoda lényegi különbség. Norman Cameron. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. például azt. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. a háború októberre véget ér. június 2-án. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Norman Cameron: költő.Hazug alak. ha Berlint mondasz. úgy tűnt. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. ha egyszer a háborút megnyertük. Mikor azt mondtam erre. Guy Burgess: a BBC producere. a másik kommunista. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt.174 172 1942. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. hogy vannak befolyásos emberek. akik úgy képzelik. Úgy tűnt. Orwell barátja. hogy kém. David Owen: Cripps titkára. kritikus. -(122)- . mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. Jack Common: író. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). 173 William Empson: költő. valójában Lipcsébe tartasz. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. hitvány gazember. azt hiszed. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. mintha nem is érzékelné. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. mintha nem értené a megjegyzésem. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). én azt hiszem majd. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. miközben te. és láthatóan mindenre odafigyelt. A szokásos hiábavaló szócséplés. David Owen. Azt mondta. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. akinek nem értettem a nevét. Jack Common.

11. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. akit nem ismertem. a hatalom vagy a hízelkedés. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. Himmler helyettese. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. de az az érzésem. 1942. akár a verebek. és eközben oly élénken csivitelnek. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. hogy egy ponton túl. [Az ilyen emberek azt feltételezik. 1942. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. 1942. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője.] Láttam. Emellett. s az a legfontosabb. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. [A német adó bejelentette. és a férfi. VI. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. Nem a pénz. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. mint egy pondró perspektívája. szükségképp beszűkül a látóköre. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. VI. 10. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. Cripps tartását valami belülről kikezdte.[David Owen. hogy ki-ki megkapja partvisát. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. Népes rajokban egyszerre érkeznek. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. mindenki azt szeretné. szintén egyetértett Cripps-szel. várva.000 lakosából alig maradt -(123)- . inkább talán a felelősségtudat. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. leülnek a portánál. majd június 4-én belehalt sebeibe. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. és képtelen belátni. s 2.

A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. Ezáltal bebizonyosodott. minden férfit agyonlőttek .Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. a nőket gyűjtőtáborba szállították.] néhány túlélő. úgy. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. miként az is. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. a nőket koncentrációs táborba küldték. a férfi lakosságot agyonlőtték. Megőriztem a jelentés egy példányát. a község nevét eltörölték. s a nevét megváltoztatták. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. JÚNIUS 6. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. ahogyan a BBC közreadta. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. A helység összes épületét lerombolták. A falut földig lerombolták. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. -(124)- . valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés.

Valójában nem lep meg e gaztett. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. török atrocitások. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. brit atrocitások Indiában. február 26-án közvetítette. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. sőt rögzítették gramofonon is. Talán nem telik bele sok idő. hogy mások. -(125)- . még az sem. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. mi több. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. s a lemezek mind fennmaradnak. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. japán atrocitások Kínában176]. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. Sokkal inkább az izgat. Ezt a BBC 1942. bolsevik atrocitások. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. amerikai atrocitások Nicaraguában. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. akik nincsenek közvetlenül érintve. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban.

) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. (A fordító jegyzete. (A fordító jegyzete. amely nem csupán kegyetlen. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. hanem ostoba lépés is volt. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. 1920-21-ben. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. amikor hasonló félelmek miatt. -(126)- . a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.) 179 A túlzott félelmek miatt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen.

holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. hogy a németek még csak nem is sejtették. Híven tükrözik szocialista nézeteit. 1937től a Tribune főszerkesztője. 1942. ejtőernyővel dobták le őket. 12. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. 06. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. hordozható adóvevőjük volt. Nyilvánvaló. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. 13. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. hogy Molotov itt van Londonban. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. arra juthatunk. író. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. -(127)- . vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. VI. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. azt nem hagyják szó nélkül. baloldali újságíró. januári indulástól.

vagy egy 1935. november 10. Szocializmust akarunk. Ha tétlenek maradunk. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. 1942.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. február 24. nem hagyhatom el a főhadiszállást. itt van köztünk nap mint nap. Történelmi válaszúthoz érkezett.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. A mi gyengénk az ő erősségük. A munkásmozgalom döntés előtt áll. Még egy 1931. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. amely épp attól nyeri valódi erejét. hisz régóta elkezdődött már. azok keresik ezt.” 1942. azzal a vereséget választjuk. február 28. a mi vitáink és kétségeink táplálják.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. mint bátran előretörni. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk.: „Most. november 3. 1941. ami mozgalmunk éltető eszménye.” 1942. március 15. Olyan egységet. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.és edenjeink sem tehetik meg. Haladni ma nem más. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Nem akarunk társadalmi konfliktust. június 21. egész létét ennek köszönheti. ahol már javában készülünk a végső győzelemre.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. amely leteríti az ellenséget. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt.

Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. hogy a haditerv kivihetőe.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. amely arra szólítja a nemzetet. azon egyszerű okból. alatta az író megjegyzéseivel. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. Az persze még majd ezután derül ki. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. VI. inkább harci riadó.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. és Moszkva is széles körben terjeszti.” 1942. Akárhogyan is. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. mekkora fába vágták a fejszét azzal. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért.tömegekkel találja szembe magát.Tribune.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. mint a mi vezetőink bennünk. 15. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. június 6. 1942. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. vajon tisztában vannak-e azzal. s ugyancsak kétséges . hogy a britek. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Többé nem vitás: döntés született a második frontról. Persze éppoly kétséges az is.

melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. [Elhangzott Prágában. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. akárcsak valami apró gazemberséget is. 19. „túl korai” stb. ami egy cseppet sem érdekel. azt családjával együtt főbelövik”. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. 21. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. június 11-i keltezéssel. majd lepöckölik. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. kezdetben még biztatják. VI. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. hanem az az állandó kudarcélmény. Aki az utasításnak eleget tesz. feltéve. csehül. Később ismét azt mondják: persze.00 órakor. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. Majd azzal állnak elő. Végül. ha ezen információ 1942. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. megfelelő jutalomban részesül. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. melyek becsúsztak. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok.tartalmazza a napló. Aki viszont nem így cselekszik.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. Nálunk a BBC-nél .és ez nyilván így van a többi osztályon is .) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. mondván. s a féltékeny. folytassa csak. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. és arra kérnek. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni.] 1942. -(130)- . úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. hozzátéve. hogy a téma „nem időszerű”.

] Csak most derült ki. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. majd még egy. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Bármibe kezd is az ember.mindezt azért nem. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. és máig sem sikerült tisztázni. mert ha valami már félig kész volt. ami fenekestül fölforgatta a terveket. nyomban ránk nehezedik a tudat. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. hogy jön egy új parancs. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. az túl értelmes lett. Hogy csak egyetlen példát említsek. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. mert amit elkészített. s ezért az utolsó pillanatban lefújták.és nincs mögötte semmi elgondolás. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. hogy úgyse hallgatja meg senki. és így -(131)- . akinek van rövidhullámú készüléke. mindig jött egy új parancs. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. A szervezeti rendet. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. hogy voltaképp miért is vagyunk. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. mert a tervek folyvást változtak. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. nem dolgoztak ki stratégiát. nem építettek bunkereket . hogy (két évvel azután. a Polgárőrséggel is. egy módosítás.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. szinte biztosra veheti. hogy valójában már senki se tudja. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. Európát kivéve. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. Minden mással ugyanez a helyzet.

A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Megütközve hallottam. Semmi sem halad a maga rendes útján. -(132)- . 1942. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. 1942. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Callow End. Ez most nem Joyce181 volt. 1942. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. VI. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. 24. Már csak abban lehet bizakodni. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. kétszer annyi szavazatot szerezve. kelet-londoni kiejtésű alak követte. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. Úgy tűnik. mint Lord Haw-Haw.tovább a végtelenségig. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. 26. 1. meg vannak elégedve velük. és a Worcesterből 181 William Joyce. mint a konzervatív jelölt. a németeknél is így van. melyet 8 hónapos ostrom után. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. VII. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. hanem egy másik. teljes a fejetlenség. 182 Tobruk elestéről van szó. A madarakat. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. Ez már csak azért is különös. VI. majd őt egy másik. Persze biztató. június 21-én vettek be Rommel csapatai. hogy ez többé-kevésbé odaát.

melyet csak megnyerni lehet. 1937-40 között hadügyminiszter. Nem tudom. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. VII. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. hisz senki sincs. Időnként furcsa dolgokat is látni. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. A kormány helyzetét megkönnyíti. Isten tudja. Minden étkezéshez van tejszín.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. 3. 1940-45 között független parlamenti képviselő. szárnyast. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. láthatóan a rosszindulat vezeti. szinte magában is elég. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. 183 Leslie Hore-Belisha. -(133)- . Churchill beszédében második frontra.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. hogy bírálóit. hogy most újra kezdik. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. aki Churchill helyébe léphetne. mint Hore-Belishát183. meddig folytatható még ez a cirkusz. de már biztosan nem tart sokáig.] 1942. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. mi lesz. Régi trükk ez . Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. majd három évvel később ugyanő menesztette. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. libát és pulykát lehet itt látni. hogy az a tény. Churchill már nem vette be a kormányába.

Holott ez itt komlótermő vidék volna. VII. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. s a gazdákat külön kérték. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. persze csak az alkalmas minőségűt. Phillips185 karalábéföldjét. és Gloucester csupán a bábja lenne.Érdekes. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). vajon a felesége is vele volt-e. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. 1942. 4. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. VII. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Például már egy ideje azt mondogatják. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. stb. Az is szembetűnő. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Nem tudni. -(134)- . A legkézenfekvőbb magyarázat. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. akik pár óra alatt kigazolták Mr. mikor még tartott a „blitz” London ellen. fehér pólós férfiakat. Mindig is Churchill ellenfele volt. 10. 1942.

-(135)- . ahol egyben kiképzés is folyt. máskor tengerészeket. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. hogy nem boldogulnánk nélkülük. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. egy önkéntes szervezethez tartoznak. tudják. Hipwell ellenében.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . megcsinálják.. mint államilag szervezett sztrájktörés. Persze. Phillips így magyarázta: . amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. mindig örülünk nekik. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. s hogy milyen áldásos. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. ugye. voltaképp nem egyéb. [Ezek a fiúk meg. Néha tartalékosokat küldenek. mert nincs mozi.hallatszott mindenünnen. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. hogy jelöltesse magát. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. csupán azért.inkább egy radarkutató központ. amihez nincs. hogy tényleg pénzelik. s az azt követő iszogatást a kocsmában.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség.] Mr. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk.Tudja. de nem sok hasznát látjuk. Mint kiderült. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Ám az. aki a Reveille szerkesztője. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . Nyilván hálásak neki. azt hagyják. s még az sem kizárt. Bárhol indul ez a szélhámos.

mint azt a tulaj mesélte nekem: . hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. a régi Delhi egy jellemző darabja. ugye. ha bezárok pár napra. később elnöke. csak a helyiek tudják a járást. ha mindennap kapsz egy korsóval. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. gondoltam. [Ha némelyik zárva is tart. amint a belső helyiségben iszogatnak. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. 22. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. „Sajnálom. Mondom: „Idehallgassál. másnap hárommal. -(136)- . Ha fogytán a sör. a hátsó ajtón át. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked.Én aztán nem hagyom. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik.” Szóval. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. cimbora. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. szorosan együttműködve Gandhival. Sokszor. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. annak kell ám a sör. pláne a mai hitvány koszt mellett. hogy az ebédet lenyomasd vele.] 1942. fiúk. VII. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés.kocsmák. ha valaki kinn dógozik a fődeken. próbálom beosztani valahogy. Mert úgy tartom. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett.

és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. nem vagy te Sarkar! Csak előre. Amikor kérdőre vonom a fiút. ha érdekel. Még mesélek majd. VII.” [„Igen mulatságos az is. mint Hitler! .Hékás. A minap beülök egy tongába. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. épp az Mondanom sem kell. az urdu nyelvű újságot lóbálva: .Képtelenség eligazodni rajta. ne hőkölj. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. Úgy látszik.Ez annyit tesz. teszek-veszek értelmetlenül. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. mit ordibálnak a rikkancsok. és hallgatja. azt mondja: . Különben is: kit érdekel.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. pusztán az öncélú. Azzal megint elfordul. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak.”] 1942. nem is csak azért értelmetlen. mert a háború eleve az. Ma támogatja a brit kormányt. ha nincs túl nagy hőség. 23. baromságokon piszmogva. Egy másik rikkancs. Újabban ritkán írok e naplóba. holnap ellenkezőjét. ezzel küszködik mindenki. és hallom. amit elkészítünk és a -(137)- . Amint látom. A legtöbb műsor. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. Szörnyű ez a frusztrált állapot. s amit csinálok. és tovább ordít: . bürokratikus gépezetet segít fenntartani. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. ha az ember lemegy a bazárba.s egy jóízűt káromkodik hozzá.

főként a minisztériumokban. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. de később inába szállt a bátorsága. hogy nem. Ki tudja. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. miután Indiába érkezett. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. ha hallgatná is valaki. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást.De honnan kommunisták? tudhatnánk. Ehhez jönnek még a többiek. elszáll az űrbe anélkül. csak ülnek a kis kuckójukban. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. Viszont Hsziao Csiennek. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. és fontoskodva úgy tesznek. amit még David Owen189 mesélt. azt hiszem. igen tetszett. hogy bármi visszhangja lenne. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. S ez így van minden hivatalban. kérte az alkirályt. hogy kevesebb kenyér fogyjon. talán Kínát kellene megcéloznunk. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. Erről jut eszembe egy történet. mintha dolgoznának. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. és biztosra vettem. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. -(138)- . bocsássák szabadon az internált kommunistákat. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. tényleg elengedték). ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. nagyon magasröptű lett. és azt kérdezte: . Gondolom. s azt hiszem. akik ennyit se csinálnak. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. utóvégre Kínában köt ki. hogy ezek tényleg mind Bejelentették.BBC-ben leadunk. a kínai diáknak. Cripps. még nem vettem bele a naplóba.

VII. és milyen durva volt az arcuk. Az arcuk durva és mogorva volt. mint egy gesztikulál) -. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. Hála Mussolininek. nem ért célba. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. a cenzor szót kivág belőle. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. de a másik. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. az egyiptomi. melyet nemrég Máltába indítottak. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. Megvonta a vállát. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura.kérdeztem. Mind frissek és fiatalok. [Azt gyanítja. Sultanával. mint a kicsattanó fizikai egészség. VII. mely hadianyagot szállított. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. Tudod. és nagyon rossz a helyzet odahaza.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . minden második lényeget még így kaptam egy levelet. Érdekes.izé. Nem volt ez más. mintha jelezni akarná. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. De azért a is ki tudom venni belőle. .Ma reggel is olyan. 27. Mondja. az egyik máltai bemondóval beszéltem. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. 1942. 27. ugyan megérkezett. amely élelmiszerrel volt megrakna. hogy is mondjam (közben mint egy szita. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Meséli. ugyanakkor nem gonosz. 1942.és hogy az feléljük. az angol. -(139)- . ami egészen . hogy a két hajóraj közül.

hogy tartsák a szájukat. Gondolom. ami. amely a második front ellen foglalt állást. mindenesetre azok. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. és úgy kalkuláltak. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. hogy Vorosilov190 Londonban van. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. 1942. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). 1940-ben visszavonult. Douglas S. igen nyomasztja. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. Ha mégis kiderülne. -(140)- . kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. azt makacsul tagadják. Kémeim jelentették.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40.A kormány utasította őket. mint én. hogy igaz.[A német adók arról számoltak be. augusztus 12-én Moszkvában. látszott rajta. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. amelyeket elolvastam. Brownrigg altábornagy (18861946). noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. de ez nem túl valószínű. Alighanem csak találgatnak. 28. hiszen itt még csak szó sem esett róla. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. 191 Sir W.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. kivéve a News-Chronicle-t. aki . VII.

-(141)- . politikailag és katonailag egyaránt. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek.Úgy látom. mihelyt szorult helyzetbe került. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. Ez volt az első eset. Helybenhagyta. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni.Meglásd. A rakéták nem voltak túl pontosak. hogy benne vannak a pácban mondtam. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. egy év múlva. rakétaágyúkkal szerelték fel. amikor Oroszország még erősnek tűnt. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Visszatekintve látom. vagyis 1933 és 1941 között. Emlékszem. megváltozott a véleményed az oroszokról most. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. de már jó tempóban haladunk efelé. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek.

-(142)- . ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. A. VIII. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. VIII. Mindenesetre. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. hogy elhitesse az ellenkezőjét. 1942. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . 1. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. D. ha terveznék is a megnyitását. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. majd Teheránon keresztül utazott tovább. K. Szemernyi bűntudatom sincs. A. Azt is hozzátette. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. mint bármely más. hogy vegyen neki még egy jércét. [És könnyen lehet. A. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt.1942. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. megerősítette ezt. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. hogy nem lesz semmiféle második front. éppen D. szerint Churchill Moszkvában194 van. D.ellenkezőleg: úgy érzem. akivel együtt szerepelt az adásban. Ardaschirt. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. 3. Ha a számok igazak. Mondja azt is. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. azt is meséli. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba.

a University of London filozófiaprofesszora. Persze. 196 John Macmurray (1891-1976). amely pozícióját a háború végéig megtartotta. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. A kormányban általános a megdöbbenés. mit fog utána csinálni. már ami Cripps politikai terveit illeti. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. de zárt körben már szó volt róla. 1942. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. hanem elrejtőznek. nem bocsátkoznak harcba. Nyilván parancsuk van rá. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. VIII. 4. razziát tartott a Kongresszus központjában. 1942. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. 5. már azt is tudja. Bár hallottam olyat is. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. hogy helyreállítsa a rendet. erről nyilvánosan még nem beszélhet. [Ahogy már lenni szokott. VIII. A. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. -(143)- . hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni.deszantosok. hogy Churchill Moszkvában van. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. de végül 1942. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. nyilván azért. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság.] D. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több.

a szokásos stílusban. 7. mint annak idején Kitchenerét197. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. hogy megmagyarázza az oroszoknak.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. ha belegondolunk. ez valahogy összefügghet azzal. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. VIII. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. hogy Churchill nincs is Moszkvában. Nemzeti hősként tisztelték.Miért menne Churchill Moszkvába. de az az érzésem. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. . Azt mondja. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. miként vonultak vissza az oroszok. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. amiket állítólag a japánokkal forralt. s az 1. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. ha csak annyit akarna mondani. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. Nem tudom. Mindenki egyetért velem. valamennyien tisztában vagyunk azzal. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. [Persze az is lehet. miért. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. 1942. lehetetlen.] Az egy Warburgot kivéve. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt.hangulatot keltett Amerikában. ahogy jelentették. -(144)- . hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. és talán Oroszországban és Kínában is.

mindössze 18]. A legviccesebb az egészben. 10. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. 1942. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. konzervatív képviselő. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Lelki szemeimmel látom. Gandhi. ahogy korábban hittem. hogy ezt megtegye. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. 9. India nagy részében zavargások vannak. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. 2. melyet azért kényszerültek gyártani. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. és aránylag pontos. az indiai is. VIII. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). 1942. több haláleset volt. s csak annyit kellett tennem. az ember egyszerűen eldobja. azzal nagyot lépnénk előre. Az ára nem 50 shilling. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. és kap egy másikat.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. 200 Leo Amery. Ha valami komoly baja van. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. VIII.sajnos csak kevés sikerrel.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. és számos letartóztatás. Mondanom sem kell. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. Nem rúg. -(145)- . Azad199 és még sokan mások börtönben. Amery200 rémes beszédet mondott. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. nem ráz. Nehru. indiai iszlám nacionalista vezető. elég halk.

mindenki együtt érez velük. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. aki India felosztását követelte. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója.. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. nem is történt annyi halálasét. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. szigorúan bizalmasan.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle.. „Tudjuk. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. mint egy katonai vereség. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult.] Furcsa.keseredve. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet.. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. A zavargások jelentéktelenek. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). [Ma délután. [Még 201 Bokhari. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. és azon töri a fejét. -(146)- . Sok indiai. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. hogy az ifjúság: bolondság. VIII. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. 12. stb.. urai vagyunk a helyzetnek. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. 1942. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. amikor ilyesmit hall vagy olvas. és kezd a helyzet olybá tűnni.

és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. ezúttal is úgy konferáltuk be. már amennyire azt innen tudni lehet. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. és mint ilyen. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. Ha nem javul a helyzet. ugyanolyan feltételekkel. éspedig.újjáépítést. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. mivel épp börtönben ül. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). VIII. Még az is lehet. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. 14. 1942. majd ezeket írja: „. amit nagyon nem szeretnék. hogy tényleg el is kezdem. nem szalonképes. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése.. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. orosz születésű belga. Horrabin beszélt ma a rádióban. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. és mint mindig. Isten óvjon attól. VIII. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam.ott tartok. akiknek már többször is írtam.] 1942. kénytelen leszek egy másik. -(147)- . mint korábban. de egyáltalán nem biztos. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. és a nagy brit cégek újra megalakulnának.. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. 18. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák.

Ha viszont ez tényleg maga az invázió. még a háború előtt]. VIII. hogy Angliába meneküljek. VIII. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. és úgy véli. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. A támadásban több mint 6. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. mindent megteszek. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. a légierő 70 gépet veszített. 19. -(148)- . vagy csak az első lépés főpróbája. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. amit egyébként a mieink nem terveztek. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. az egész akció teljes kudarc. a támadás még az este is folyt. 1942.fogni [talán emlékszel. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. Minden ötödik meghalt.000. A rádió figyelmeztette a franciákat. ezek közül 2. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. zömmel kanadai katona vett részt. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el.000 ember vett részt a támadásban. Ez most vagy az invázió első lépése. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. legalábbis rövid távon.” Mindez érthetően: „Félek. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). és legalább 2.” 1942. bár nehéz elhinni. 22. és 34 hajó elsüllyedt.000-ren estek fogságba. A németek 297 halottat.000 elesett vagy fogságba került. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en.

szándékosan megtévesztők voltak. és roppant betonfedezékek takarták őket. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. hogy nem szivároghatott ki információ. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. nyomban kiadták a felszállási parancsot. Mihelyt megkezdődött a támadás. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. A védelem igen erős volt. Azok az újságfotók. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. 205 Gyanították. hogy takarékoskodjanak erőikkel. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. -(149)- . mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. de úgy tűnik. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. s mind ott is maradt. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Churchill későbbi könyvében fenntartja. csatasorba fejlődtek. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. Mindenki azt feltételezi. Amikor minden hajó odaért. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. többségük ki sem jutott a partra. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. Egy hajót elsüllyesztettek. A többiek nem jutottak messzire. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. Alig 20-30 tank ért partot. és úgy lőtték a partot.

Az itteni indiaiak között az a hír járja.Phenacetin. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. 28. még így is komoly teljesítmény. valójában miért is mondta ezt. VIII. 25. 1942. Más jelek viszont azt valószínűsítik. hogy S. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye.] 1942. ugyanazon a napon. fejfájás. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . [Persze. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. Bósz helyett. A német rádió feltételezi. Ismét engedélyezték a Daily Workert. sosem tudhatni. 1942. Íme. háborús idegbántalmak.] Nem tehetek róla. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. VIII. C. -(150)- . hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. 27. Bósz Penangban van. VIII. B. a szüleit ismerve. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. de nekem mégis az az érzésem.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. [Szeptember 7én jelenik meg újra. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. hogy Nehrut.

.stb. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. így aztán még az is lehet.. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. idegzsába. hogy Szíria francia mandátum. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. Orwell 1942. IX. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. hogy . és ezért lehetetlen bármilyen. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . de a milánói katedrálisban. stb. nem Rómában. -(151)- . hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. 1942.állítólag most szökött meg. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. álmatlanság. reuma és kedélybetegség ellen. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. csak az a bökkenő. Más szóval. 206 Hardy darabjában. hol segge elhever. s ezért a mi kis bábunkra. hogy ez a szervezet már megszűnt). a szírekkel nem kötnek szerződést. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . Szíriában komoly lehet a baj. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. 7. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. nem tudom miért.fogfájás. Míg áldja azt.mindenki alig állta meg. És ajkán ott az elfojtott röhej. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát.

A klubnak kisebb csoportjai voltak. 15. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. hogy a lapot ismét engedélyezzék. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. láthatóan kommunista. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. havonta egy könyvet adtak ki.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. 1942. IX. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). körülbelül 50 csoport alakult. emelt szót a Daily Worker védelmében. -(152)- . ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. [Csupán egyetlen nő. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. Churchill beszédeiből úgy tűnik. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. az ember könnyen becsapja magát. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. Hiába. és csak a papírt pazarolják. Lásd Münchent 1938-ban. IX.Többnyire arra hivatkoztak. 1942. 9. mint a harsány követelést.

mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. hogy kiderítse. 1942. Úgy véli. Az is rémes. IX. ha felhagynánk a bombázással is. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Etonban tanult. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. később a gránátosoknál szolgált. kemény módszerekkel rendet csináljanak. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. nincs értelme az egésznek. és nem gyengíti meg Németországot. -(153)- . foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. 21. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). hogy Anglia kezdte! ). Meglepően defetistának tűnt. nem ér el semmi hatást.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. ám egyúttal szeretné. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. és ők követték el a legtöbb atrocitást. író. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. és sosem veszi a fáradságot. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. tudván. mi az igazság. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. s úgy láttam.a régi vágású katonáknak. költő. hogy a hagyományos. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést.

Így ráadásul még az az előnye is megvan. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. -(154)- . vagy olasz használatra készült német gyártmány. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. főként a karmester.jegyeztem meg epésen. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. A zenekar nagyszerű volt. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. könnyű pára. Azt hiszem. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt.ami maga a júdáscsók. IX. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. kutyák kergetőznek a gyepen. úgy gyártották le a fegyvereket. Új. hanem milliméterben adták meg. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Az ima 209 Lásd az 1942. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. IX. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. Mire Sitwell: .holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. március 24-i naplóbejegyzést. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. szellő se rebben. amelynek kaliberét nem hüvelykben. augusztus 9-i naplóbejegyzést. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. 28. 22.

Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. később a BBC munkatársa lett. és mindenki készen áll. egyetemi tanár. de aligha változik bármi.”] 1942. a pap végszavára: „a mi Urunk. hogy leírni is alig bírom. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. hogy ki lesz az. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. Hamar ráérzett. író. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. X. s azok mindenkor kiválóak voltak. Jézus Krisztus nevében. elszabadul a pokol. Ha a japánok megtámadják Indiát. a karmesterpálca a magasba lendül. hogy nem adja be a derekát. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. amivel másoknak is segített. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Hosszan beszéltem Branderrel is.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. 5. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Helyzetképe annyira lesújtó. sokat beszélgettünk a problémákról. mivel senki sem hallgatja őket. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. mivel a kormány eltökélte. hogy elviseljék. Mindig is hálás voltam neki. Szerinte híreken és Laurence Brander. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. aki most tért haza féléves indiai útjáról. Sejtelmem sincs. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában.” -(155)- . Műsorain sokat dolgozott. mint azt itt bárki is képzelheti. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal.

Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. [D. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Miss Chitale. hogy Kothari kommunista. 1942. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. Egy darabka India van most itt Angliában. Az egyik rejtélyes testület. 11. és politikailag megbízható volt. amiért korábban bebörtönözték. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. odajött hozzám. éppen fordítva. szerint Cripps hamarosan lemond. A. hogy szabaduljunk meg tőle. Ezt mondom én is már régóta. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. jött hát a parancs. hogy a háborús kormány csak porhintés. vagy legalábbis az volt. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Pár hét múlva az egyik munkatársam. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. X. X.376 hadifoglyát. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Mi az ördög lesz ebből? 1942. X. mint ahány britet a németek. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. 10. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Nehéz hindi tolmácsot találni. igen értelmes. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta.] 1942. Kothari kissé kövérkés. azzal. -(156)- . a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. 15. aki az India Házban dolgozott.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. és bizalmasan elmondta. és részt vett a diákmozgalomban. Ma. azt állítván.

így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 211 Az El Alamein ellen 1942.is Kothari írja. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. Ezúttal október 20-áról beszélnek. 15. de írni már nem tud úgy. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. 1942. a gázsin pedig szépen megosztoznak. hiszen az is keddi napra esik. XI. Annyi mindenesetre biztos. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. június 6-án. -(157)- . 1944. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. de még így is volt némi antiszemita éle. ami elég valószínűtlen. X. Jatha ugyan jól olvas hindiül. Nem volt túl bántó . s ezért Kothari a titkos famulusa. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. de jóval később. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Ahol csak indiaiak feltűnnek. 1942. 17. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. Újabb találgatások a második frontról.egy zsidó mesélte.

máig élő hagyománynak. aligha más. önismereti gyakorlat. de az egész világ jövendő sorsára. az élményidézés hitele.. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. George Orwell magyarul csak most. önigazolás. Nos. arra nem túl nehéz a válasz. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár.alulnézetből. hiúság. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940.Légitámadás . mint egy nem várt vészhelyzet.. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. A második világháború könyvtárnyi napló. kitapintható ok. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. * E nagy múltú. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. Mi tagadás. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. Amerika még nem szállt harcba. meggyőző eredetiséggel. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- .. Kérdés. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. hazai olvasók számára. izgalmas meglepetés. vajon ez esetben mi a legfőbb. Hogy miért. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit.. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. nem túl gyakori konstelláció. május végén.

. („Még mindig semmi hír.” stb. sőt éveken át. Légitámadás . hogy nincs más választás.alulnézetből. a kortársak közül még senki se tudta. kiváltképp az első hetekben. a végsőkig. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. hónapokban. -(159)- . aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. „Nem ígérhetek mást. kipróbált férfi.akár egyedül is... s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. a „tények megszállottja”.. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata.. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. Érezni szinte minden során. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát.őt.” . hogy behívják. állástalanul. küszködést és könnyet. sok mindent megélt. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. mely azóta szállóigévé vált. Vérbeli dokumentátor. Azt. Ismert és számos kortársa által becsült író. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. csak vért. vélnénk. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. csupa keserű csalódás éri mégis. „Lesújtóbb” kilátást.) Friss házasember. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. verejtéket.. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. Harminchét éves. gyilkos csapásaival. már képzelni se lehet. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát .nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. hogy meddig bírja. regényterveit feladva. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. Majd szétveti a tettvágy – s lám. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.

a defetista toryk. hogy a brit hadvezetés. meglepő. (Háborúban persze minden híreket követő. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.ö.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Churchill. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. Halifax. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. (V. Orwell láthatóan erre törekszik. megszállás. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. képmutatás. abban egész biztos van valami” stb. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Oswald Mosley. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. amint azt Orwell is rendre kiemeli. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. „Ha valamit makacsul tagadnak. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. A napló első felében .) Így például kezdettől tisztán látja. keserves próbatételét. Mussolinit .a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. kérdés. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. és háború utáni ellentmondásos következményeit. jobb híján a hadipropaganda. menekülés. Csupa bizonytalanság: gyanú. Ami a hadihelyzetet illeti.

sőt fasisztabarát elemek.legalábbis a háború első két évében . mint ahogy abban sem téved. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. hogy mindez vágyfantázia. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. Észak-Afrika.jócskán kerültek ingadozó. mi több.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. november közepén. defetista. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. az ellenálló mozgalmak. illúzióktól persze ő sem mentes.kezeli. mikor e napló véget ér. Olaszországban. ideologikus önámítás volt csupán. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. Csupán a háború vége felé látja be . India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. olyanok.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Spanyolország. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Balítéletektől. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között.” * 1942. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . mint Churchill vagy de Gaulle . hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . és jól látja azt is.

Horthy. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Virginia Wolf. de Gaulle. főként egy háborús szükséghelyzetben. Eisenhower. Malinovszkij. Hemingway.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. mint Thomas Mann. Paulus. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Djilas. Sztálin. ismeretségi körét. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Ironside. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Montgomery. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Hoare.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Pownell. Zsukov stb. Victor Gollancztól. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Rokoszovszkij. és nemcsak friss hírekhez. Goebbels. Lássuk tehát. Emiatt van. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Chamberlain. Churchill. kiadók és politikusok népes táborával. Ciano. Rommel. Beneš. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Koestler. Patton. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. újságírók. Guderian. Halifax.). tisztes jövedelme van. Herbert Readtől és másoktól. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Faludy és Márai. Hull. Schellenberg. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Gandhi. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Dönitz. Rauschning. Byrnes. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Evelyn Waugh. Cyrill Conollytól. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói.sokkal inkább mindaz. fegyverek diktálta világára. Politikai pártnak nem tagja . ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Eden.

(„A legtöbb műsor elszáll az űrbe.csalódnia kell.. folyvást figyelne.az általános pusztulás elől. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban.és naplóírói nézőpontját! . a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . ha -(163)- . a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. Coventry és Lidice. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése.lajstromozza hosszan. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. cukor. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van.” Színielőadás. mert nincs mivel etetni őket. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.akár egy „virtuális óvóhelyre” . keresne a helyét. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . kifülelt kocsmai párbeszéd. Sűrűn váltogatott pozícióját . Nyilván ezért is ilyen sokszínű . hol a hiánycikkeket . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. csak még rosszabb lenne. mint a Komintern megszűnése. . Nincsenek esztétikai skrupulusai. Hol arról tudósít.ez a napló. ha hallgatná is valaki. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. Az öldöklő káosz kellős közepén.ha tetszik: elegyes . és nem baj. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.” ) Kint és benn. vagy éppen felkeresni falusi házát. mint a bombázások. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. írógép. karóra stb. hogy tyúkólat fabrikáljon.benzin. és mi magunk is tudjuk. hogy miközben parlamenti vitákra. s a főnökeivel. whisky. India és Palesztina sorsa. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.jól jellemzi.míg pár sorral odébb arról.

s hogy milyen kicsik a nagyok.. Ugyanilyen érdekes. az egymással feleselő német és brit. Mindez megannyi apró. Kenneth Clark és mások. japán és francia hadijelentések. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. Anthony Powell. (Köztudott. töredékesen. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. Persze máig se tudni. újságkivágások. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). s a háború végére az író feleségét. otthonukból kibombázva. ideje.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . versek.. röplapok.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. e gazdag élmény.ha némileg más műfajokban is . Eileent is elvesztette . a háború kellős közepén. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. viccek. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. hogy Orwelléknek. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . alkalma azonban már nem jutott rá.mindez kuszán keveredik. megsemmisültek. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. avagy az író netán még folytatta azt.így nagyon is meglehet. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.) Mindenesetre . a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”).

mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Ha hihetünk a nyomdászoknak. tényés gondolatgazdag beszámolók. már nem kell sokat várni. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Nóvé Béla -(165)- . s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Mindezek nem kevésbé izgalmas. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait.

HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. kötet. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .

MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. (Idézetes könyv. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. Londonban JANN S. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful