George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Vol. 1998. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. London.(George Orwell: The Complete Works. Ed. 1-20. (A szerkesztő) -(4)- . by Peter Davison.

. hogy képesek lesznek kitartani.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. május 28. 28.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. Ma először történt meg. meg hogy királyuk velük maradt.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. így aztán csak találgatni lehet. ha tehetnék. V. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. A franciák. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek.-1941.F. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. már csupán arra van esély. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. kivárva amíg az magától kifullad.E. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. augusztus 28. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. mi is történik valójában. 1940. alighanem súlyos veszteségek árán. saját híradásaik szerint. mégis azt remélem: a B. RÉSZ 1940. Mindez nyilván a papírhiány jele. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. (. kapituláljanak. hogy a mieink átvágják magukat délre.. hogy a belgák hősiesen helytállnak. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők.I. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. a másik fele pedig arról tudósít.

mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. V. rajtunk kívül senkit sem izgat. diplomata. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. ha rádiót akartak hallgatni. Ha mi nem kérjük. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. -(6)- . Tegnap este lementünk E. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. Churchill bejelentette.fog felmorzsolódni. és úgy tűnt. 1940. magát. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. író. az író első felesége.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. Mint eddig is. mi történt aznap. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába.nyilván a keserű pirulát megédesítendő .-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. hogy a 9 órai hírek előtt . 29.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

hogy az egészről alig tudunk valamit. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. Meglepő. nem gondolom-e. hogy nincs elég puskánk.. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. 1940. azt hiszem. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak.) Annyi helyről hallottam. Eget ostromló baromság. Ami a hírek igazságtartalmát illeti.. így I. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. VI. ez éppen tízzel több. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. hogy bár 1940-ben játszódik. V.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. hogy már kezdem elhinni. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. Az esti lapok ugyanazt írják. amit az újságokban is olvasni. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. a Csendes kocsmát. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. inkább csak elhallgatják a tényeket.. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. szinte bizonyos. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. hogy ezrek esnek el naponta. a szemenszedett hazudozás helyett. Egyetlen érdekessége. könnyen belátható: micsoda -(10)- . (.. 31. Ez persze részben amiatt is van így. Károly szobránál a Trafalgar téren. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. mint a reggeliek. és váltig nyugtalanít az érzés. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. 8.1940. (.

-(11)- . És lám most mégis. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. miféle forradalmak jönnek. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. egyáltalán nem leptek meg. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. hogy ha nem is éppen az. miféle háborúk. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Annak nyitja pedig. mégis amikor bekövetkeztek. Én minden esetre már 1931. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. Cripps zárta ki őt a pártból. óta sejtem . hisz mindig is éreztem. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. hanem egyszerűen az a tény. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. sőt olykor még a hivatásos katonák sem.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. hogy valami katasztrófa készül. miféle világban élünk. sem a népfrontosok színlelt aggálya. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. akkor igen. nem holmi látnoki képesség. mint az úgynevezett „szakértők”. ami történt.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. (. ma még nem tudható. Már 1934-től számítottam rá.. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. Cripps a moszkvai nagykövet. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. óta! -.Spender azt állítja: ő 1929. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését..

Úgy tűnik.. 12. visszavonulásunk valódi oka inkább az. amit korábban Párizsban. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. az pedig kiváltképp dühít. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. mint ahogy a lapok írták. (. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. csak elég ügyes legyek. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. 10. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. ám most olyannyira letörtem. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. hogy Norvégia föladta semlegességét. -(12)- . hogy képtelen vagyok rá. hogy félrevezessem az orvost. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet.. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. 1940. többé nem érdekel majd a politikai aréna. VI. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. Az egész világ széthullóban van. csak hogy meggyőződjünk róla. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Így volt ez a spanyol háború idején is.1940. Most is úgy érzem magam.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. hisz azok után.-vel elsétáltunk a Sohoba. Most vettem a hírt. E. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. mint 1936-ban. bár a sajtó még nem közölte. és készültem is írni róla a naplóban. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. VI. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. Azt hiszem. s különben se sok hasznunk lenne belőle. tudom. Kész gyötrelem. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult.

június 12-én lépett a szervezetbe. 1940. -(13)- .. Orwell 1940. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül..V.) Bármi viszolyogtató is. mármint azt a fajtát. hogy ez valami bűncselekmény volt.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. VI. Tegnap az L. hogy valójában svájci. amelyről feltehető. felkészülve az eshetőségre. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. (. Úgy tűnik. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. Gyanítom. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. (.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. mivel az angolokat. 13. maga a jelenség igen érdekes. 1922-ben. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. tudatván. Mussolini álnok. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. Akkortájt úgy éreztem. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből.. hogy a klub tagja vagyok. az éppoly szentségtörés. mintha egy templomban levizelném az oltárt..D. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek.„britesítették”. hogy szükség lehet rájuk. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.

hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. a bambán réveteg arcoktól. VI. Miért nem aknázzák alá. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. A németek elérték Párizst. Az ember lassan gondolni se mer arra. -(14)- . a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. 1940.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. hogy kormányunk végre tanul is valamit. hogy átengedik az olaszoknak. azzal a nyilvánvaló szándékkal. mint vártuk. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. igaz. a rikító színektől. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. Ez negatív rekordnak számít. A részvétel amúgy igen alacsony volt. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. 14. egy nappal korábban. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. a mohó 17 Kelet-londoni. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. ismert egykori pacifista. akik majd támaszpontként használják. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. és egyáltalán. és röpítik levegőbe az egészet. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. Már csaknem bizonyos. „Taposd szét!” hirdette a felirat. amin egy csizma lép a horogkeresztre.

Orwell írásainak lelkes híve. Ha így van. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. hogy Unity Mitford21. így rikoltott: . -(15)- . mint a civilizált élet fonákja. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. utazó és mecénás. 15. Holott a legésszerűbb. most gyereket vár. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. Nemrég E. Elképesztő. utánajárt. VI. 16. A ma reggeli lapokból világos. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). miután 1934-ben találkozott vele. aki Hitler buzgó hívévé vált. de az ügylet végül meghiúsult. és kiderült. amit valaki tehet.igyekezettől. hogyan vehetne részletre varrógépet. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Erre egy ráncos képű emberke. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. és értékálló árut vásárol rajta. akkor majd meglátjuk. Redesdale második lordjának negyedik leánya. Csak a nyár végéig húzzuk ki. máris 30 fontot vesztettem. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre.20 említette. kinek a nevére nem emlékszem. W. Az jutott eszembe. aki Németországban még főbe akarta lőni magát.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. VI. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti.

mihez is kezdjünk. sőt már abból is. ő legalábbis ebben reménykedik . hát ott lett volna esélyük rá. mint harcban meghalni. V. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. szakaszom egy zsidó tagjával. szerint ez forradalomhoz vezetne. hogy nem tudták megvédeni Párizst. Már-már képtelenség végiggondolni. D. Új-Zélandból vagy Kanadából. amiről viszont még semmi hír.holott maga is gyáros. s én azt mondtam neki. -(16)- . felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. M. akár egy koncentrációs táborban is. A franciák letették a fegyvert. 1940. VI. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. pedig ha valahol. az L. de okvetlen harcban. sem elég munkáskéz nem lesz.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. fegyverrel a kézben. Egy biztos.-mel22. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. ha a németek tényleg megszállják Angliát. mindenki erről beszél. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. én nem fogok elmenekülni. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. és elég jól mehet neki. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. egy darabig még azután is. 17. hogy Amerika hadba lépett... (. úgy nem marad más. Ha a flottát nem éri kár. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. Tegnap beszélgettünk M. hogy megállítsák a német tankokat.

kivéve a gyerekes anyákat.hallani mindenütt. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. Mindent. ha kritikát írok. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . Kanadába akarja átküldeni gyerekét. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. amit korábban írtam. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe.. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. -(17)- . ekkoriban a New Statesman munkatársa. VI. hogy megjelenjen. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. csak már nem érdekel annyira . újságíró. baloldali politikus. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. Újabban. első világháborús érmekkel a mellén.23. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). mivel G. mint haszonnal jár. hogy valaha is képes leszek rá. és sose hittem. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. hogy megtudjam. írógéphez ülök.a lényeg. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. 20. hogy az több veszéllyel. legalább kétszer másoltam le. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. nyilván olyan barbárságokat követnének el. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. ami látható tetszést aratott az utasok körében. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. aki most is.Hál’istennek. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. hazafias szónoklatot tartott. Az esetben. a könyveimet pedig háromszor. mit tartanak a védelmi készültségünkről. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. mondván. 1940. C.

hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. öttagú kabinetben. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. a Tribune társigazgatója. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. Kérdésemre C. melyben elődjének. R. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. mire közölték. A helyzet szerintem annyiban más. brit munkáspárti képviselő.).dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. hogy az teljes képtelenség.. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. szintén munkáspárti képviselő. Ugyanezen megfontolásból C. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. G. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. És lám. Én viszont még jól emlékszem. mint mi. Biztosra veszem. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. (. Brit Gyalogdandár 1940. ám azt mégse hinném. május 10-én mondott le. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. megkérdeztem Bevant és Strausst . Strauss. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. függetlenség Indiának stb. szerint Churchill.) C. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. azt felelte. könnyen lehet.. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. Persze. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. hogy mentse az irháját. ahol. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. 25 Aneurin Bevan. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. hogy erre nem túl sok esélyt lát. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. mindenki eliszkolt. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. akik éppen az Alsóházból jöttek. -(18)- .

Ha a vészhelyzet rákényszerít. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. ami igencsak aggasztó jelenség. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. H. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is.27 meséli..-re is. baloldali újságíró. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. vajon mennyi az igazság benne. (..csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. Ugyanez áll az L. így az a mérhetetlen ostobaság. hogy Cyrill Conollyról. azokat viszont eddig még nem közölték. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. bár az egész a modernizációtól függ. Ámbár. egy percig se habozik majd. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. C. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. akkor lesz modernizáció . Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. -(19)- .D. R. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával.Mindinkább terjed a gyanakvás. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania.) Ami engem illet. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. hogy vezetőink sorában árulók vannak. hogy a magunkfajtát kiirtsa. és sosem tudni.V. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. mondván.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. úgy vélem. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. de az is lehet. Persze más dolog a nem szándékos kártevés.

miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. sőt talán még csak nem is láthatom újra. hogy elkerülje a légitámadást. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. H. és nem lennék meglepve. Pétain és társai a másikon. (. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. igaz-e. amely nyomban átállna Hitlerhez. és állítólag hét német gépet lőttek le. mondja. hogy visszavonul a Hebridákra. ami aligha lesz az enyém.rendőrség az a testület. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. legfeljebb a francia kormány révén. de békeidőben csak minden tizedik lakott). ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. és váltig azon tanakodnak. ami olyannyira elterjedt nézet. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát.. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Egyelőre nem tudni. Tizennégyen haltak meg. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. Felteszem. mihelyt győzelmét biztosra veheti. 1940. valójában nem történik más. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. Compton Mackenzie meséli. mindenesetre példázatnak nem rossz. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. a hír tehát feltehetően igaz. 22. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. -(20)- . hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van.) Azt hiszem. Nem tudni. R. 1945 nyarán ez meg is valósult. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe.. VI. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék.

visszatértek az antináci álláspontra. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. kitűzve a köztársasági zászlót. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. a legcélszerűbb taktika az lenne.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. bevenném Gibraltárt.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba.. Ha a briteknek lenne egy. és még azt is igen furcsállták volna.. úgy tűnik. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” ..) Az egészben az a legfurcsább. a hűség stb. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. mondjuk negyedmilliós. hogy bármi ilyesmi megeshet.. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. mint a becsület. mára mennyire kiürültek.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. most mindazok. 1940. mint az várható volt. Sajnos semmi remény rá. ami később antifasiszta jelszóvá lett. ha átdobnák Francia Marokkóba. VI. S lám. (. 24. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. hogy az afféle hajdani erények. Avagy micsoda komisz paradoxon az. (. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.. A kommunisták. könnyen mozgatható haderejük.

Nyilvánvaló. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. A 32 Pierre Laval (1883-1945). ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. feltételezhető.számítanak. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. hogy ő a kisemberek szövetségese. -(22)- . Ha arról van szó. mint a tőkések brutális visszavágásának embere.. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. francia politikus. semhogy fölvegye a harcot. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. hogy esélytelenül. Y. Bármerre néz is az ember. bárkiről. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. akár stratégiai távlatból. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. 1934-35-ben miniszterelnök. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. Sokkal inkább a bankárok.) Hitler nem más.. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. az egész háború nem volt más. püspökök. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. aki a tőkés osztályhoz tartozik. (. nagyiparosok stb.. Pétainnek. 1945 után eltiltották a közügyektől. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. egyeznének ki szívesen vele. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. Az egyetlen haszon az egészben. korántsem biztos. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. (. mint esztelen gyilkolászás. hogy félig vagy egészen áruló lesz.. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. Z pozícióban van. tábornokok. és mindaddig. váltig arra a következtetésre kell jusson. Lavalnak32. a Pétainkormány külügyminisztere. uralkodók. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. amíg például X. francia politikus. hogy Churchill nem így látja. hogy megpaskolja az orcánk. amiért is előbb-utóbb mennie kell. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958).

hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk.. (. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. ahol valódi forradalom megy végbe. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. hogy már csak akkor. akkor minden rendben. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. hogy eltörli a tisztelgést. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. -(23)- . A spanyolországi leckéből úgy vélem. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. akik arra tippelnek. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. amikor késő lesz. tévednek. Oroszország. azt hiszem.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. és bizonyos. hogy Anglia elkerülje a megszállást. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. hogy baloldali kormányunk lesz. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. Ami végül is csak azon múlik. Kérdés. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. A ma reggeli News-Chronicle írja. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. Azok viszont. Félek. ha forradalmi kormányunk lenne.. Ha Anglia megszállása elmarad. eszmei robbanókeverékéből tör ki. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget.kérdés csak az.

mint a revolver. hogy mindenképp életben maradjak. aki a biztos távolból jártatja a száját. Azt hiszem. hisz annyi minden van még. Ha bármi feladatom lenne.. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.34 arra biztat. akárcsak a rádióbeszédek. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. Ha a sors úgy hozza. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. 34 Az író felesége: Eileen . és G. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. Elképesztő félreértések születtek. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. jól jellemzi a brit hadsereget. Ámbár lehet. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. Gwen O’Shaughnessy.Az L. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Nem mintha vágynék a halálra. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). -(24)- . ugyanakkor nem lennék soha . noha beteges vagyok és gyermektelen. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. és részt vehessek a propagandamunkában. Menekült vagy emigráns újságíró. még mindig jobb meghalni. E.V. amiért szívesen élnék.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. akik csak heti 5 fontból élnek. hogy csupán arról van szó: nem akarják. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába.. parancsot kapott. főleg Duff-Cooper üzenetei. hogy menjek át Kanadába. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. s ott megbíznának valamivel. elmesélte. mint külföldön. biztosan mennék is.és sógornője.D. ha a helyzet rosszabbra fordulna. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. idegen kenyéren élni céltalanul. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal.

de ha nem hall fegyverzajt utána. Később alábbhagyott a divatja. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. amit ha nem is képes egészen felfogni. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. igaz.Annak. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. hogy téves a riasztás.35 is kedveli Churchill beszédeit. VI. restell lemenni a pincébe. felöltöztünk. Holott ez az. A. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. Felkeltünk. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. fizetni kell érte. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. akiknél nem volt. Végül. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. hogy Angliában valami változóban van. szörnyen ostoba helyzet volt. már ami Londont illeti. hogy az ember felkel. 35 Valószínűleg Mrs. és szerintem is van abban némi igazság. A puszta tény. egy lépés az egyenruha felé. mindenképpen hatásosnak érez. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. 25. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Természetes. Később kiderült. ha valami egyenes beszédet hall. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. első jele az lesz. hogy valaki hord-e gázálarcot. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. Tegnap egy lap azt írta. ha meghallja a szirénát. 1940. Anderson. mint odaát. makacsul állítja. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. csak álldogált és csevegett. A házban mindenki így tett. de nem mentünk le az óvóhelyre. Például Mrs. Ezzel szemben E. -(25)- .

Tekintve. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. s lám. (. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. Akárhogy is. még ma is megtörténhet ilyesmi. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. mi a teendő légitámadás esetén. aki írni is alig tudott . és ma úgy nézem. 27. ha valaki megmutatná az M. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. Ma délután elmentem a toborzóirodába. a németek nem használnak harci gázt. Persze. amint megindulnak a komolyabb légitámadások.ahogy szaporodtak a rossz hírek.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. minden ötödik ember magával hordja. levonultak a pincékbe. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. a gázálarcdivat is újraéledt. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd.. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. bár néha még most is megnézik.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . VI. 1940. Talán nem ártana.még akár a Francoféléket is. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. hányszor elmagyarázták. Éppen tíz hónapja tart a háború.O. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. félkegyelmű veterán végezte. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. a követelmények nem lehetnek túl magasak.. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. of Information.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. -(26)Tájékoztatásügyi . holott ki tudja. és bárki meggyőződhet róla. aki civil ruhához gázálarctáskát visel.

-(27)- . semhogy sok szót érdemelne.) L. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. külügyminiszter-helyettes. hogy tényleg ezt teszi. A. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben.. 39 Sir Samuel Hoare. Már csak az a kérdés. 40 L. hogy a szélesebb tömegek felismernék. (. Butler (1902-1984)..tehát biztos. A németek érdeke szerinte az lenne. majd külügyminiszter. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. miszerint csak azért foglalták el Tangert. amióta a háború kitört. később pénzügy-. M. M. aki ismeri ezeket az embereket. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. Azt mondja. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. De hát az oroszok 38 R.) A ma reggeli lapok cáfolják. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. Inkább az a kérdés. L. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra.M. ez idáig csak egyszer tévedett. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. híján van a legelemibb hazafiságnak is. H. a télen még nem történik semmi. úgy véli. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. (. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után.40. Myers regényíró.) L. minden ítélete helytállónak bizonyult. mindaddig. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. amíg egyszer hátba nem támad bennünket.. hányan lehetnek a tudatos árulók. ami mostanra valószínűtlenné vált. amikor úgy vélte.. egykori brit nagykövet Madridban. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik .. Orwell barátja.. Megjegyzem. valójában mi történt.

avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. hogy szövetséget kössön. semmi hatása az eseményekre. csak az oroszok „nyertek az üzleten”.. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit.P. éppúgy átejtik majd Oroszországot. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. Amúgy Pétain és társai. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Nagy kérdés. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.Független Munkáspárt. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. Jó példája lesz ez annak. (. jó ideje mást se tesz. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. Ha Hitler elfoglalná Angliát. vigaszképpen azzal áltatják magukat.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. ha sikerül nekik. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. Érdekes. amikor az I. holott elég csak egy pillantás a térképre.. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. mint mi Münchenben. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. 42 Independent Labour Party . hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. Bármit tesznek vagy mondanak.maguk sem gondolhatták. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. Ezek a mozgalmárok. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket.L. -(28)- .

az ennek épp az ellenkezőjét látja. (. 1940. némi szépségfolt ezen. elutasítottak. és az. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére..) Igaz. 28. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak.) Ijesztő. hogy a sajtó -(29)- . Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. inkább jóváhagyó. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. 29. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. méghozzá C besorolással. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek.. ámbár csak némi burkolt fenntartással. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár.ellentétben a heves közfelháborodással. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. de különben kutyabajuk sincs. Az még csak megbocsátható volna. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. mint bíráló volt . az a néhány megjegyzés. Mindenképp biztató.. azt ugyanis nem deklarálta. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. VI. amely politikailag jobbára megbízhatatlan.még csak egy múlik rajtuk. amit sikerült elcsípnem. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. és továbbra is őrzi függetlenségét. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. VI. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. Nem hiszem. ha tényleg arról lenne szó. (. 1940. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta.. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán.

hogy abbéi még bármi lehet. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. hisz maguk is a csokoládé.-vel és M. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Így aztán mindazon lapok.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt.D. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. VI. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. hogy 43 Orwell. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. hogy végre a puskák is megérkeztek.-t és engem felvidított a gyászhír. Kíváncsi vagyok. Főként kiszolgált katonák voltak. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. C. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte.V. Tegnap C. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. amit valaha is hallottam.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. (. vajon próbálkoztak-e már azzal. C.. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. 30. 1940. és nagy éljenzés fogadta a hírt. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. -(30)- . és eltekintve attól. mindjárt elmondta.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. Az emberek azért így is lelkesedtek. nem is olyan hitvány kompánia. ami elvben tizenkét.. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. Ma délután az L.

majd kidobták a gépből.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. aztán E. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. (. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. E. szintén örült. hogy napokig még az étvágyam is elment -. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés...vagyis a lap közel egyharmada. Az újságok már csak hat oldalból .-ék is rosszallották a dolgot. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. 1940. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. igaz. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. holott ők már-már radikális békepártiak. a szöveget apró betűvel szedik.három lapból állnak. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. hogy már azon is örülni tudunk. VII. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . 1. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Ott hagytuk egy félórára. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. amin végül is kievickélt. és nem mozdult. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. -(31)- . Később. Még M. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak.

a spanyol anarchisták vezetője.A. -(32)- . amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. 49 Buenaventura Durutti. hogy a kormány tehetetlen. látván. régimódi német vezérkari tiszt. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). VII. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. bár nő a félelem is. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). Franco közeli munkatársa. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. 3. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. ha valami ismert személy hal meg.50 közlemény. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. Mind többen vélik úgy. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. 1940.F.

vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. mennyire helyénvaló volt e lépés. használhatatlannő tették. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. avagy ha mégis.lehet szó. VII. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. a napló írása idején liberális publicista. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. 7. hogy csupán a francia flotta feléről . 10. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). politikai író. 2 csatahajót. nem sok meggyőződéssel tették. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. 2 cirkálót. VII.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . 8 rombolót.1940. 1940. elég egyértelműen sugallja. Arról persze egy sort sem írnak. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. A francia Richelieu csatahajót. holott nyilvánvaló. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. 52 1940. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. Oranban és Mersel-Kébirben. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. a News-Chronicle -(33)- . néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. Az a tény.

Nemrég még úgy tűnt. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról.) Gollanz új könyvét. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra.. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. hogy Angliában akadnak csoportok. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. Wallis Simpsont. Napok óta nincs semmi hír.. hasonló feltételekkel. Windsor hercege (1894-1972). hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. Újabban viszont minden országban más és más. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. az ember sohasem tudhatja.békeajánlatot tesz nekünk. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. VII. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. hogy csak azért hagyják nekik. semeddig. úgy veszik. 54 Edward. Simpsont és Franciaországba települt át. (. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. 16. 1940. ha csak az nem. mint a cukrot. VIII. Ez után feleségül vette Mrs. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. Persze. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. amerikai Mrs. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. a Bűnös embereket. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. de amikor feleségül akarta venni az elvált. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. január 20-án lépett trónra. Sokan vélik úgy. a rendkívül népszerű walesi herceg. Edward néven 1936. mint azt korábban én is feltételeztem. -(34)- . talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. meddig ér el a kommunisták keze. mi több. Számomra hihetetlen. Még az is lehet.

és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. 1940. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek.56 azt mondja. W. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. Ez persze nem olyan ígéret. hogy Spanyolország bármit. Még most sincs semmi érdemi hír. és ha kudarcot vall. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. ami egy következő kormányt is kötelezhet. F. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. a sok szájhős mind maga alá rondít. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. talán nem. hogy összeült a pánamerikai konferencia. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. -(35)- . Mégis. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik.. (. és mi semmit se teszünk ellene. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. helyzetünket reménytelennek látja.. alighanem Tosco Fyvelről van szó. alighanem Frederick Warburg. így azt. és már csak a fegyverletételt várja. Talán így lesz. és elnézzük neki. bármilyen 55 Bizonytalan. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. VII. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. hogy Anglia felé hajlik. a világ pedig már rég nem hiszi. 56 Bizonytalan. A legfőbb esemény. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. 22. ami egyértelműen németellenes lépés. ahogy előre megmondtam: eljátssza.) Holott pontosan úgy tesz.küld hadi utánpótlást Burmán át. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. Mindez előre látható volt már akkor is. nyilván a németek számára. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján.

aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. 25. VII. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. csak féltékenységből és intrikából dacol.mennyiségben importáljon.300. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. bár az is lehet. majd a németeknél. és új neve: Home Guard. hogy L. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. Az L.57 Én legalábbis nem hiszem. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. Ha tényleg így van. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. 1940. ámbár ez nem is oly hihetetlen. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. azzal.-t. D. melynek állítólag már 1.V. felhagyott a toborzással. -(36)- . mint aminek egy hete voltam szemtanúja.58 is ugyanezt mondja magáról. 1940. VII. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére.000 tagja van. ám az. 28. G. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír..) Sokan már bánják. Az olasz sajtó is ezt írja. 58 Azonosíthatatlan személy.. (.V. hogy összeállna a Tory klikkel. azaz Polgárőrség lesz. Sokan rebesgetik.D.. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. Az utcákat járva rendre azon kapom magam.D. Persze meglehet. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. rendre visszautasította az ajánlatot. hogy csak tartanak tőle. mivel utálta Chamberlaint .

-(37)- . mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. 61 Jacques Doriot (1898-1945). Így tesz a francia sajtó azon része is. a Brit Fasiszta Unió vezére. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. bár senki se tudja. majd fasiszta politikus.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. kinek a nevét folyton elfelejtem. 62 Gaston Bergery. Amerikában született. aki utóbb . 60 Sir Oswald Mosley. Emberem azt állítja. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. 59 William Joyce (1908-1946). Furcsa. noha egész életét Angliában élte le. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. szélsőjobb. amely német befolyás alatt áll. Az apró emberke. hisz jól tudom. Szélsőséges nacionalista. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. aki szerint Hitler nem igényli. akit később internáltak. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. valójában miért. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. brit állampolgárságot sosem szerzett.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . kommunista.csakugyan nácikollaboráns lett. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. kis baloldali pártokról. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla.

akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz.1940. és különös gyengéje. Eddig még semmi hír. Úgy véli. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. ahogy egy szovjet komisszár. (Sajnos elég gyatra volt. vagy hogy karrierista lenne. Wells. Perim most a legfontosabb. Wells jól ismeri Churchillt. Mindig is úgy élt. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. G. ha elveszítjük. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. VIII. hogy ezek az emberek. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. 8. ami talán arra is fényt vet. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. és nem igaz.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. nem hinné. Megkérdeztem. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . Úgy látja. szerinte rendes fickó.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. mit miért csinál. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . H. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Megindult az olasz támadás Egyiptom. hogy csak a maga hasznát lesi. de az újságok azt sejtetik. s azon a feltevésen alapul. de a pénz nem érdekli. a franciákat viszont eléggé leszólta. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne.másokat kapok rajta. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. nem kétlem. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. amit mielőbb meg is kell tenni. hagyják félbe a munkájukat. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. Ez nem csupán azzal jár. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. Azzal kérkedett. hacsak nem akarjuk. ez pedig igen veszélyes lehet. VIII. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. átszervezik a légiriadók egész rendjét. Azt mondják. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. Megvetően mondta.. hogy ő bizony nem sok hasznát látja.nyilván az -(42)- . 23. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. 1940. s azzal szépen visszaaludtam. Tegnap este elmentem egy előadásra. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. tábornok tartott. Hosszan beszélt a polgárőrségről. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. Hajnali három körül légitámadás volt. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. amit ..

hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. hogy az ország végromlás előtt áll. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. Az oktalan pára nem képes eldönteni. -(43)- . legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. Ahogy elnézem. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. hogy ízlik neki vagy sem. és megpendítette azt is. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. Ettől talán észre térne a jónép. egy életre megtanítva arra. Legfőbb ideje. hogy a trágya nem ennivaló. (. 26. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. hogy valami nincs rendjén. kik miatt.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik.. VIII. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. 1940. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. kivénhedt hadfiak. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. és azt is: miért. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. s hogy milyen szánalmas ez az egész. (Greenwich) Azt hiszem. Tegnap azon tűnődtem.. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval.

inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol.. de olyan pokoli robajjal. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. E. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem.először igazán közelről a bombák hangját. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. és mindaddig.. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki.) Elég nagy robbanás volt. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. (. VIII. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. ha bármi fontos létesítményt találat ért. míg ezek jó ha feleakkorák. amit Huescánál dobtak le. és halálra váltan nyomban felriadtam. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. amibe a föld is beleremeg. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. asszonyság. hogy a házak beleremegtek. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. Máig emlékszem arra a kettőre. Ma reggel mégis. 29.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. próbálják eltussolni. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. hogy egy bomba robban mellettem. s ahogy eddig is. ám azért nem annyira rettenetes. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. A -(44)- .. (. Világos. Hallottam. Talán egytonnás bomba lehetett. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. azt álmodtam.. 1940. A bejárati ajtóból néztük.

hogy nyílt mezőn fekszem. Félálomban. 1940.P. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. 23. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. Amerikában is. Általános a vélemény. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. mégis így lett. és aknagránátok robbannak köröttem. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . XI. Sosem gondoltam volna. H. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. s én feküdnék kényelmes. márpedig az emberek itt is. szerkesztőjével. 31. és máris aludtunk tovább. A monoton fegyverzaj. tábori szalmaágyamon elnyúlva. vagy túl közeliek a becsapódások. 1940. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől.. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz.-vel. régóta ezt várják. minden fedezék nélkül. -(45)egy ha . azzal a megnyugtató tudattal.. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. 1940. 24 órára rendszerint 5-6 esik. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba.-vel éppen csak megjegyeztük. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. ha elég távoli. A légiriadók egyre kimerítőbbek. a . Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. E. s nemigen látja.. 16. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. Akkoriban rendre azt álmodtam. hogy nem érdemes sokat törődni velük. lidérces emlékeim. (.. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. XI. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. s lám. erős robbanást hallottunk. hacsak az ember nem sejti.P.) Tegnap lefekvéshez készülve. hogy hidegen hagy. fegyverzajt hallok.a nácizmus. VIII. könnyen álomba ringatja az embert.

P. az összes brit lapot figyelmeztették. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját.. Ld. -(46)- . ám ekkorra már mind a szűkebb.. P. Habár a . Halifax és Simon védelmére kel. Európa Kiadó. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. egyébiránt biztosra veszi. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. hogy . kulcsfontosságú. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. 2000.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat.” Ami. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. igaz is lehet. májusi kormányát tárgyalva Hoare. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.-t. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. mint vállalni a Hitler elleni harcot. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. hogy nincs más hátra. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira.. még nem cenzúrázzák. ha tényleg igaz. úgy tűnik. szerint. válasza: „Ugyan már.P.” 72 Alfred Duff-Cooper. bárki képes könnyedén elhitetni. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. H. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. vagy inkább próbáljunk békét kötni. A második világháború című művében Churchill 1940.P. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. Mindaddig.. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. hisz minden a tálaláson múlik. és „becsületszavát” adta nekik.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. öt éven át tartó küldetést. kényes. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. tartok tőle. H. kijelentését.71 és társai titkon alkura készülődnek. amikor Franciaország elesett. brit tájékoztatási miniszter.

hogy „Anglia csupán egy árnyék”. szerint. S. VI. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. Angliában mindenki tudja. Laval 1935-ben azt mondta neki. 74 Piene Comert. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. hogy Sztálin Európa legerősebb embere.74-vel. és eszébe se jutott panaszkodni. Mindig is azt hittem.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. korábban diplomata. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. C.felesége volt. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. XI. hogy Anglia folytatni fogja a harcot.utóbb VIII. Franciaország eleste után Angliába emigrált. C.. mint azt itt képzelik. jóslatai. Persze itt.. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. melódiája: monoton Tegnap C. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. a sajtóosztályt vezette. Meglepően jókedvű volt. francia újságíró. jól ismeri Angliát. 1940. Edward . Olaszország viszont valódi erő. 76 Lásd az 1940. Wallis Simpson. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. hogy államformája királyság. Nos. 28. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. C. bármi tehetséges politikus Laval. mégsem váltak be. és élt már nálunk korábban is. Azt mondja.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . és úgy véli: Anglia nagy előnye. a France szerkesztőjével ebédeltem. Edward végül is Mrs. igaz. aki ekkor már a windsori herceg . egyetlen európai se hitte volna. Különben C. Laval kormányzása76 idején C. 75 Mrs. angolbarát. úgy tűnik. Szerinte VIII.

hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. villany stb. 1. Ugyanúgy örülünk neki.000 gyújtóbombát dobtak a városra. teljesen tönkrementek. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. miként sikerült átszöknie. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. amelyben 500 repülőgép vett részt.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. Meséli. bár azt nem árulta el. s legalább negyed részük földig rombolódott. Az a nyomorult Chiappe bekrepált.) Azt mondja. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. 8. (... XII. aki nemrég érkezett Lengyelországból. mindenki amiatt aggódik. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. víz. XII.) Beszéltem egy férfival. -(48)- . és ami még rosszabb. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. A német források szerint mintegy 30. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk.. a halottak száma 550. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. november 14-én szenvedett légitámadást. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. 1940. mint korábban Balbo halálának. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. (. a tüzérségi tűz elől.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta.. a sebesülteké ennél jóval több volt. A közüzemek. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket.

A bombázás legszörnyűbb. I. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. Az a múlt heti újsághír. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek.” 1941. hogy hibbant kis versikéket faragok. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. 2. 1940. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. rendre azon kapom magam. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. s a csengő sem ép. kezdeti szakaszában. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. 29. Az a hír járta. XII. Több mint mulatságos. Az esszében azt írtam. nappal közrendre felügyel. amíg a bombázás alább nem hagy. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. akár a manna. Idézet egy újságcikkből bombák.segítségükre sietnek. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. inkább a félbeszakított alvás. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. nem annyira a bombáktól rettegve.

hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. német. majd 1942-ben beszüntette működését. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. Így azután én lettem nevetséges. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. olyan időszakban. hogy ezegyszer tévedtem. nem sokkal a franciaországi események után. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.” 79 Büntetés. 1941. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. I. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. bár . miután a háborúba a Szovjetunió is belépett.. 1941 júliusában. és Orwell úr aligha sejthette. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. magasabb béreket. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. .hogy nincs valami nagy véleményem róla. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. -(50)- .78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . de nyilván erre sem kell várni sokáig. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. tényleg örülök. úgy véli. aminek igen örül. és minden érintett szíves elnézését kéri.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. 22. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták.Isten látja lelkemet.. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. s talán joggal.

a következőket írta: „Óhajtom. aki amellett. ahogy megcsókoltam. hogy tudja mindenki. A helyért ugyan nem fizettek. ezrével vannak ilyenek. teljes szívemből kívánom. -(51)- . 1931-66 között Canterbury érseke. Úgy tűnik. spanyol köztársasági párt. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. nyomban megérezte rajtam. Mindenesetre tény. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. pedig több mint hat órával azelőtt történt. hogy „hagymáztam”. akik nem képesek átlátni. hogy „Éljen a POUM!”. Szovjet erő. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. először tettem ilyesmit életemben. és meggyőződésem. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Barcelonában pedig. már az is erősnek tűnik. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. E. Igaz. A minap. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Az ügyeskedés menten beindul. Keresztények és a kommunizmus. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966).csak arra való. És lám. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. vagy valami hasonló). de normális helyzetben eszembe se jutna. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. a POUM82 betiltása után. Az utca tele van a plakátjaikkal. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. hogy „Chamberlainből elég!”. Művei. újabb defetista manőver.

Erwin Rommel tábornok vezetésével. június 21-én foglalta vissza. mivel érezni. Másnap reggel Mrs. mire Mrs.2 sor. I. A Daily Worker és a Week85 betiltása . mivel annyira zsúfoltak a vonalak). Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. 26. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. között volt betiltva. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. 1941. boltjába betérve megjegyeztem. és betiltották a Daily Workert84. -(52)- . stb. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. január 22. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni.000 hadifogoly! ) . január 22-én vették be a brit csapatok. és megütötte a fülem. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. hogy „már nem tart soká” stb. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. 84 A lap 1941.az ébresztőóra. s a többinek is hasonlóan felment az ára. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. szeptember 6. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. amint két nő arról társalog. J. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. és 1942. A német Afrika Korps 1942. J.108 sor.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

s a hóvirág is most a legszebb. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. hogy „valami készül” a Balkánon. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. Az elmúlt napokban az a hír járta. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz.bár jól tudom. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki.. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. 14. hogy még mindig sokkal rosszabb. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. ha elég meleg lesz).-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. Tegnap este G. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. Korábban ugyanis épp azért gondolta. s ilyenkor látja. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. még a lapok is pedzegették. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. -(56)- . III. homályos és rossz szagú. 1941. Wallington. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. legalábbis ezen az éjszakán nem. G. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . kevesen értenek egyet velem -. Én mindenesetre váltig állítom . ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. III. 3.. 4. 1941. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. vagyis csapatokat küldünk Görögországba.küszködött. Bár dúl a háború. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. és a többiek mondták is. III. Az altemplom nem egyéb. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). néhány téli viola bimbózni kezdett. hogy visszatérhetnek Londonba.

vagy legalábbis azok jó része.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Ahhoz. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Katonai diktatúrát vezetett be. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. előbb ismernie kellene. attól tartva. -(57)- .van. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. Elképzelni is szörnyű. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. elhárította a segítséget. 95 A szövegből nem derül ki. amit az olaszok elvesztettek. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. Túl veszélyesnek tűnik. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. Mindenki ezen tépelődik. egyben meghagyva neki. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. mi történne. de alighanem inkább a Szueziről van szó. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. 1935-től görög miniszterelnök. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. arra kérte az angolokat. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. miközben támogatta a királyság intézményét. hogy milyenek a szállítási eszközök. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). a német támadás már április elején megindult. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. hogy küldjenek tíz hadosztályt.

Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Ő maga nem volt zsidó. ha most veszni hagyjuk Görögországot. mivel annak bizonyságát láttuk benne. éppúgy. antifasiszta újságíró. csakúgy. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. egész Európa rajtunk röhög. 97 Stefan Haffner. Az a baj. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. akivel beszéltem. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. elképedt azon. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. Mint írja. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy nem tudunk. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). -(58)- . mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat.hadisikerekkel. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. amiért hagyjuk. ha netán tudjuk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. csak a felesége. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. mint Norvégiában. Sok német. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hacsak azzal nem számolunk. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. mint az. Ugyanakkor. Én mégis azt tartom. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. Másrészt viszont.

úgy hírlik. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. mint az indiai rádzsák körül. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. minden előzetes propaganda nélkül.itthon és Amerikában egyaránt. éppúgy. végre pompás alkalmunk lesz rá. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. de tetszetős érveket máris hallani. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. aminek használatát a brit légierő 1941. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. de csak egy gépet lőttünk le. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. június 17-én jelentette be. ami azután a bombázókra tekeredik. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. titkos fegyvert is rebesget. Ám a szokásos álszent. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. III.98 1941. Greenwichre igen sok bomba hullott. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. 20. Ijesztő lenne. s a szóbeszéd holmi új. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Kérdés. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. Ez hát az európai nézőpont. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. -(59)- .

látom. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. hogy megtartsák a búzát. mint azelőtt. 99 Valószínűleg Eileen Blair. ami megingatná a Pétain-kormányt. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. semmi jele annak. amikor E. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. az író nővére. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. Úgy tűnik. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. A németek ugyan engedik. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. Én: „Mi volt az?” E. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. és kevesebb közéleti eseményt említek.. És miközben mi mindent megteszünk. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. amit persze nem engedhetünk meg. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe.. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba.csapódott be. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. Visszalapozva e naplóban. -(60)- . csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. avagy csak elképesztően ostobák. szakadt a víz a nyakukba. hogy . ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. A Greenwich templom lángokban állt.. és társaik tényleg árulók. de senki sem mozdult. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá.-vel99 telefonáltam. Úgy tűnik. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. ez akkor sem jó így a franciáknak. Bárcsak tudhatnánk. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. mondjuk. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. amit küldünk. majd nagy csörrenést hallottam. Fölöttük tombolt a tűz.: „Betört az ablak.. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat.

mint eleddig. sokan ezt teszik . ez pedig az éhínség. elfogadjuk a háborút is. hogy a püspökök megáldják -(61)- . mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. a gazdagok pedig. Miként lehet ezt elfogadtatni. 1941. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. 23. stb. akik Churchillért meghalnának. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. Ha elfogadjuk az államot. Még ma sem képesek felfogni. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. s ha így teszünk. Angliában. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. III. a légierős kadétok. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása.általában olyanok. Még szerencse. nemigen számít. a Női Légierős Tartalékosok stb. valahányszor azt látom. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. mi a célja a háborúnak. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. amit mi tényleg nem ismerünk itt. éppúgy élnek. hogy igenis vannak. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk.A legrosszabb még hátra van. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. hisz ez idő szerint még az sem világos. Számomra nem volt újdonság. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy gyermekei azért éheznek. akkor biztos. kényszerítő intézkedések híján.

nem vagyunk különbek ellenségeinknél. mint egy. a keresztény meggyőződés azt tartja. Eddig úgy tudtam. III. úgymond. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . Azért várjuk el. 24. és segíts. Talán az a félelem diktálja mindezt. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. hogy valójában nem is gondolják végig. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. -(62)- . ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. hogy netán csökkenne a harci elszántság.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. hogy megbánják gonosz tetteiket. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. mint a németek. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Persze az is lehet. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. és jó útra térhessenek”. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. Holott bizonyos helyzetekben. 1941. hogy imádkozunk érte. így aztán helyénvaló. Az egész azon az elemi érzésen alapul. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. Egy szó sem esik arról. hogy Isten bennünket segítsen. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el.az ezredzászlókat. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. add.ami éppoly hatásos lehet. az ellenségnek is vannak indítékai . mert mi jobb emberek vagyunk. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. ha az emberek látnák. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et.

mikor kivonultak Bengáziból.000 ember életébe is kerülhet. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. mint akár több ezer légitámadás. 1941. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hogy egy sikertelen megszállás 100. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem.. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. Felteszem. Tovább tisztázódhat a -(63)- . amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. Tehát megoldódott a rejtély. így valószínű. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. Közben hallani. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni.000 főnyi brit sereg állomásozik. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Azt hiszem. nincsenek például fegyvereink. bár ezt már akkor sejthettük. hisz általános a vélekedés. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. Ám ennek nincs közvetlen. érzékelhető hatása. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. és legalább három hétig kitart. ez alighanem így is van. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. Rajzok készülnek majd. bár Hitler még így is jól járna. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni.csatahajókat. hogy valamivel ellensúlyozzák. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. 7.000 vagy akár 500.. hogy nincs az az erő. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. és ma jelentették be először hivatalosan. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. a műszaki leírások alapján. IV. s így szükséges. hogy Görögországban 150.

ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. Persze. -(64)- . Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak.. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. (. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. A britek-minden veszteség nélkül . vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. most hirtelen rájönnének. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. (. Nem tudni. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna..) Egyre kevesebb a munka. katonai szakíró.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.. ha az ember 2-3 évre előre gondol. Szinte látom. )Immár világos. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra.. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. hogy beleszorítják őket a tengerbe.elsüllyesztették a Zara.helyzet. Mulatságos lenne.. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. hogy a katonai behívókat egyben arra használják.. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . Etiópiát mindenesetre elvesztették. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. A legjobb esetben talán még szűken vett.

103 bestsellerét.I. s igen nehezemre esett. hogy olyasvalamit hozzanak létre. mint „dicső”. elszalasztották az esélyt. IV. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. ez szeptember 7-én volt). hogy pár napig nem is lehetett kapni). mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem.O. pontos. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. de tudván. of Information -(65)Tájékoztatási . Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. 8. . Rosszabbat vártam. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. hogy ejtőernyők. a regényíró állította össze. „hősies” stb. Emlékszem.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. s ez rendre azt igazolta. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. Most olvastam épp az M. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. Állítólag Francis Beeding. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. csak sajnálom. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Például az. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. hogy nem volt annyi eszük. tényszerű ismertetőt. 1941. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet.

Később. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél.A kapitalizmusnak vége. Most jön Austerlitz. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. miután a németek láthatóan elálltak attól. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. hogy győzelmet arat. Rajtunk az ítélet. .húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. de más fronton még várható.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Aznap éjjel. hogy felébresztettek a robbanások. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. -(66)- . Hugh Slater. egy darabig onnan néztük a tüzeket.Akárcsak Madrid. aki az ablakban ült. egyszer csak megszólalt: . azt mondtam Fyvelnek: . lángol-e még. Én mindenesetre nem így éreztem. még ki is mentem megnézni. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104.Ez volt Trafalgar. majd így szólt: . Kimentünk a tetőre. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát.

amíg lehetett. amikor rosszul áll a szénánk. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. 1941. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. Hol van már az az idő. Ez is igen baljós előjel. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. kapunk-e gépfegyvert. 9. hogy egyáltalán kiadták.gondolom. Csak erről beszél mindenki. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. legalább kettő jut minden századnak. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. A tegnapi lapok megírták. A közlemény súlyát az mutatja. A nagyokosok szerint ahelyett. 1941. -(67)- . s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. s amikor megkérdeztem. a Balkánról alig esik már szó. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. 11.persze nem volt egy darab se -. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. ha a görögöket cserbenhagyva. IV. IV. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. hogy kivontuk csapatainkat.106 Ma este igen rossz hír érkezett. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. és Görögországba küldtük őket. Eddig az egész háborúban végig úgy volt.

se Líbiáról. Semmi hír . hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. mely igen sötét képet fest a jövőről. 13. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. IV. 1941. hogy még mindig érvényben van az utasítás.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. csak sokkal lassabban. azt látom. Úgy látszik. a köznapi ember számára kevésbé érthető. most is zajlanak. mind lehetségesnek tartja. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. azok a forradalmi változások. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. Ahogy visszalapozok a napló elejére. de ez más lesz. és a Sunday Express. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. francia hajókkal. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. Isten tudja.1941. 12. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. IV.se Görögországról. amely alig különbet. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. ami némi reményre jogosít. Az a két újság.. Nem hinném. amelyekre számítottam. csak éppen nem adhatják tovább.. hogy a politikai helyzet javulni fog. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. Akivel csak beszéltem. és megszilárdul a helyzet. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. amely még ezeknél is pesszimistább volt.. mint gondoltam. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. vagy legalább egy részük. abbahagyom a naplóírást. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Az egyetlen. de mégis. Lehet.. -(68)- .

és elvágták a tobruki angol csapatokat. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. Connolly mondta egyszer. arra számítva. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. nem tűntek el. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. aki jól ismeri Dél-Afrikát.Olvasom a bejegyzést. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából.. mások azt állítják. Nagyon igaz. IV. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. de már sokkal kevesebb van belőlük. Persze. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. amit a reklámokról írtam. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. micsoda szedett-vedelt társaság ez. Azt hiszem. az utóbbi a valószínűbb. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. s az is erősen hihetőnek látszik. csak éppen a tempóját nem. 1941. 14. D. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. de Tobruk kitartott. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. -(69)12-én hamar akció végül . döbbenten láttam. Megrázó hírek. míg december 4-én megérkezett az erősítés. A németek az egyiptomi határig nyomultak. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. bár ezt Kairóban107 még tagadják. Mindjárt feltűnik. mint a középosztálybeliek. hogy létszámuk aránylag csekély.

Görögországról semmi hír. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. anélkül. Ha nem így lenne. éppúgy. hogy beismernék. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. nem figyel rá senki. tudja. mit mondtak be korábban. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. 1941. mi is történik.úgy tartja. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. ha én nem kérem. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza.. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt.persze csak fokozatosan. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. hogy kivonulnak Kínából . 15. megkérdeztem a tulajdonosnőt. Mindez akkor. drága uram.. A másik pultnál meg szól a gramofon. akkor máris megérte. hanem azért. . és mivel kissé késtem. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. melyben az oroszok megígérik. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak.Jaj. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. IV. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. igen nehéz elképzelni.

is 108 „Mondja csak. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. Igaz. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. A szombat éjjeli „blitz” még ide . Ez volt az egyetlen reakció.. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Persze. -(71)- . hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. . és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét.bizonygatja mindenki. 17. Persze. de azért E. hogy egyszer bekövetkezik. John’s Wood-i temetőt találta el. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne.” (Parlez vous. aki rendesen tudott volna aludni. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. Egy másik a St. és miután hallottam a hírt. 22. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb.. IV. és a mentők is ott várakoztak. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. betértem egy kocsmába. IV. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. Senkivel sem beszéltem. Emlékszem. és E. Két-három napja újra Wallingtonban. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. ez képtelenség. francia) .vidéket.70 km távolságra! . 1941. Ma reggel. 1941. Az utcát mindenesetre lezárták. is ugyanezt mondja. Az ember már-már úgy érzi. amitől már régóta tartok.Én még csak le se hunytam a szemem! . Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). Barnsleyben voltam éppen.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.. többeknek megjegyezve.. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. A fegyverek egész éjjel lármáztak.

109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. Gibraltár megtámadása. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. mint a kéve. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. Engem legfőképp az zavar. Még nem tudni. Olyan ez.” Kíváncsi vagyok. Ha az újságok híradásai igazak. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. minden még ezután megírandó cikkemet. hogy 109 Orwell gyanúja. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Athéntől kissé északra. rádiójegyzetemet stb.elhallatszott. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. megalapozott volt. Churchill a minap azt mondta. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. is beleértve.. Furcsa lenne. fanina felé. minden bizonnyal hamarosan várható. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. Churchill kezd úgy beszélni. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. -(72)- . A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. nem így lesz -. stb. amit kell. hogy a németek nem hullanak úgy. Amióta itt vagyunk. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az.. hogy sikerül majd. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. vajon azt teszik-e. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül.

1% Új-Zélandból. 1941.1%-a Ausztráliából és 19. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. IV. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. 25.55% . hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon.mindez még hasznos is lehet.110 Mindaddig. hány emberünk van ott. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. Eszerint az elesettek 55. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. A Daily Express burkoltan arra célozgat. -(73)- . hogy ellenállnak-e a németeknek . Különben sejtelmünk sincs. milyen hadállásokban. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira.55%. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .8%-a származott az Egyesült Királyságból. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. 23.ÚjZéland: 13. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. a görögök visszavonulóban vannak. és így tovább. 1941. hogy mennyire tudják tartani magukat.a hülyébbnél elháríthatnád. hogy ne álljanak ellen. 24. Az oroszoknak dönteniük kell. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. hogy a görög hadsereg. Mindössze annyit lehet tudni.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. IV. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni.Ausztrália: 13.

vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. C. IV. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. nem akar. körülbelül 30. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. bár azt hiszem. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. hogy nem képes. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. 25. csak kutyaeledelnek. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát ..000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. most mindenféle hússal üzletel. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. 2. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. 1941. 1941. V. avagy tétlenül elnézik. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. de bármelyiket választják is. Tegnap eljött hozzánk egy ember. IV.az ára -. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. mert nem volt mivel etetni őket. vagy esetleg a harmadik. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. Milyen kár. -(74)- .111 Gondolom. ami tényleg magával ragadta az embereket. 28.

valójában 55. Persze az is lehet. újabban az egész cég erre állt át. felszerelésük jó részét és 12.. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. s úgy hagyjuk el a porondot. mint arról korábban tájékoztattak. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. majd elnöke lett.000 körül. politikus. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. az ausztrál kormány egyik minisztere.. és hét-nyolcezren estek fogságba . mint az íj és a nyílvessző”. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van.000-re teszik. nyilvánosan kijelentette.000 járművet vesztettünk. aztán egyszer csak halljuk. V.tisztes ábrázatú. miután bejelentették. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. úgy látszik. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. mindenféle volt közöttük. Mint mondja. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. de ez számunkra nem gond. 8. mint a bútorhuzat. Katasztrofális. 3.000 ember. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. Hátrahagyták összes tankjukat.ez egybevág a német hadijelentésekkel. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. mert folyton csak fegyvertokokat szab. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. amiben mindent odaígérünk nekik. az is ugyanúgy készül. Mesélte. hogy kevesebb katonánk volt ott. ügyvéd. 1941. mivel úgyis megegyeztünk. Spender113. A hajókról nem esett említés. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. A veszteség állítólag 3. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. ahogy a tűpárnát tartotta. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. gondolom. -(75)- .000 embert.112 Azt mondják.

és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. Sosem tudni előre. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. ami nem túl jó jel. Itt-ott nagyobb családokat is látni.és azt hiszem. meglepő látvány tárul a szeme elé. folyton az az érzésem. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. gyerekek. Ha olyan ügyért harcolunk. ám biztosan valami rosszat jelez. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. csak annyi bizonyos.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Békésen alszik mindenki -(76)- . amiben igazán hiszünk. pusztán azért. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. akár a nyulak. Főleg a fiatal házasok ilyenek. a kicsik sorban fekszenek. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. apa.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. V.csupán azt jelzik. mert hiányzik az akarat. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. Valahányszor csak elképzelem. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. s menten elgyámoltalanodunk. nincsenek fenntartásaink. Előre látható. 1941. mit fognak tenni. A tiszta. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. 6. ha csak a puszta harcról van szó. anya. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Érdekes. A semleges államok megtámadását illető aggályok . e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . hogy balul üt ki. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. A törökök felajánlották. Iránban mozgósítás van.

Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. hogy a mi házunkat találták el. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. meredek. netán mindkettő ellen. 11. az egyik. s hogy mindenki maradjon a lakásában. hogy az oroszok bejelentették. E. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. Immár bizonyos. 1941.a kicsik hanyatt fekve.az erős lámpafényben . égre szökő lángokkal. 1941-ben leváltották. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. Gondolom. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. de megmaradt alelnöknek. Felkapaszkodva a tetőre. hogy épp benne voltam egy házban. kiváltképp nagy volt. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. felkelt és kinézett az ablakon. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. tőlünk nyugatra. Az ablakok épen maradtak. s a szobában sem keletkezett kár. de úgy tűnt. hogy mindez német nyomásra történt. mintha viaszbábuk lennének. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. Az éjjel komoly légitámadás volt. A füst csak igen lassan oszlott el. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. amikor találat érte. -(77)- . Lefelé menet közölték velünk. V. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. 114 Vjacseszlav Molotov. melynek üzenete nem egyéb. ez az első eset. Az elmúlt napok legfontosabb híre . külügyi népbiztos. valami raktárépület lehetett. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. ez az első diplomáciai lépés. Nyilvánvaló. kintről valaki kiabált. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán.

Magunkra kaptuk a ruháinkat. hogy tényleg ég a ház. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. mire ő visszakérdezett: . -(78)- .Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. amint kiabál valaki: . Később kiderült. hogy menjünk ki. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. és a bent lévő autók kiégtek. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. amit hónapok óta őrizgettünk.Igen. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. akik teával kínáltak. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. és talán nem lesz módunk visszajönni. gondolván.nek. csupa korom vagyok én is. hogy a folyosón nem lehetett látni. Elmentünk D. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. Ilyenkor az ember azt viszi magával. Később megjegyeztem E.-ékhez. Hallottuk. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. s láttam. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. milyen sötét lett az arca. amit a legfontosabbnak tart. s én csak utólag döbbentem rá.Talán azt hiszed.

a Führer helyettese. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). 13. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. 1941. Utóbb többször is felmerült. bejelentvén hogy Hess megőrült. Hitler közeli barátja. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . V. Az egész ügy merő rejtély. remélve. Egy hónappal később rövid harc. Szíria.1941. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. Csak azt tudom. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. iraki nácibarát miniszter. és Rashid Ali 1941. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Alfred Hornként mutatkozott be. Rashid Ali117. Irak. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. Franco . április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). Churchill nem akart tárgyalni vele. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Spanyolország. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. Darlan116 Sztálin. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Még csak ötletem sincs. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. május 30-án Iránba menekült. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. továbbá mindazon térségek neveit. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. aki 1941. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka.

talán még Amerika is. hogy ember. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. nincs esély arra. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. hadihajók stb. mi biztosan el is toljuk. már akkor. szégyen!” Úgy látszik. Tangert és Szíriát akkor. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. legalábbis szerinte . s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. akik meg tudnak lepődni azon. -(80)- . amikor még megtehettük volna. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Tanger. Az egész világ ellenünk van. Ezzel szemben a valóság az.) miatt Dakar. ha kiderül. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. Churchillnek és társainak az lehet a terve. amikor nem vettük be Dakart. hogy mindent veszni hagyunk. Szíria.könnyedén be lehetett volna keríteni. lesz titkosrendőrség. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. hogy ez már-már törvényszerű. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét.és fegyverhiány (repülők. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy nem fog sikerülni. Persze. a Kanári-szigeteket. a Kanári-szigetek. a lakosság fele pedig éhezni fog. hogy ez történik majd.tolni. Az ember kezdi azt hinni. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. vannak még emberek. Úgy tűnik.

17. Ha csak 10-20. csak végre ismernénk az alap tényeket. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). Szíriáról. de a lelke mélyén mindenki borúlátó.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. még úgy is. 1941. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája.300 görög. V. szervezetlenek voltak. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. Valaki megsúgta. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. 1941.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. (Liddell Hart szerint összesen 28. Úgy tűnik. és majdnem ugyanannyi görög volt. mint Angliában. Ezt az arcátlan. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. majd ejtőernyősöket vetettek be. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban.600 brit. új-zélandi és ausztrál. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek.1941. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor.540 ausztrál. A brit -(81)- . 25. hogy így van. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni.700 új-zélandi és 6. V. légvédelmük szintén gyenge volt. hogy hány ember védi is a szigetet. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. Darlan nyilatkozott. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. hét cirkáló. így azt. 10. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. és milyen a fegyverzetük. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. Három csatahajó. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. Irakról semmi hír. Lehet. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről.960 brit. ha Kréta csakugyan próba. A német légitámadás május 20-án indult. 7. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. Mindenki Krétára figyel. egy repülőgép-anyahajó. V. 21. 24.

és csak utána az etiópot. -(82)- . VI. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. V. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy hányról is van szó. a mentegetőzés. Kivonulunk Krétáról. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. 1941. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére.000 görög volt. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. és 14 gép védte Szuezt. Az. bár rideg. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. 13.bár még jobb lenne azt hallani. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. Arra sincs magyarázat. 1941. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. 1. annak tagadása. hogy már Damaszkuszban! Előre látni.olvasni. 122 A 42.500 Krétán szolgáló katonából 16. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. A brit csapatok Bagdadban vannak . hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. 31. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést.500-at mentettek ki. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. ebből 2. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe.

Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. hogy Kréta kiürítése megtörtént. 124 Szíriába. márpedig ennek semmi jele. Miként K. 20.000 embert kellett elszállítani. Ma reggel jött a hír. 1941. S mindez teljesen hiába. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. azt mondják. 3. Most.996 új-zélandi). nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. valamint a Greyhound. Student tábornoknak. Összességében a szövetségesek 16.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. VI. abból legalább kiderülne. Ebből nyilvánvaló. A teljes veszteség várhatóan 10.500 sebesült. hány kereskedelmi hajó. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. -(83)- . Hereward.000 brit tengerész esett áldozatul. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. 3. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. A német veszteség: 3. aminek vagy 2. Fiji és Gloucester cirkálókat. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Szíriára. hogy semmi értelme Ciprust védeni. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Szuezre vagy Máltára csapnak le.200 brit.583 embert vesztettek (ebből 8. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja.376 ausztrál és 2... hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. számos légvédelmi ágyú.714 halott és 2. Pár nap 123 A Calcutta. A britek arra számítottak. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. Hitler eleinte habozott. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. tank és repülőgép.000 ember. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. mint azt a sajtóval tudatták. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.

az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. 125 Stafford Cripps. hogy talán az egész manőver nem más.múlva már nyilván késő lenne. 1941. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. történetesen az Anglia elleni invázióról. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. amelyről. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. A közeljövőben. úgy tűnik. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. VI. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. mint puszta blöff. 14. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. 1941. úgy lehet. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. VI. nem fog háborúba keveredni a németekkel. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. ha csak elkerülheti. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. 8. -(84)- . hogy Sztálin tekintélyét rombolja. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. s eddig még senkivel se futottam össze.

Mindez nyilvánvalóan jelzi.126 1941. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. és ezzel. 22. Napok óta rendkívüli a hőség. VI. hogy ez „jól jön nekünk” . hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. ez a jutalom. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére.ámbár azt hiszem. -(85)- .persze csak akkor. VI. Az jutott eszembe. ha nem is tudják megállítani. Rendkívül izgatott mindenki. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. VI. hatalmas közönség előtt. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Általános a vélekedés. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Íme. 20. Nyilvánvaló. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. s megállítottak három finn hajót is. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. 1941. 19. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját.1941.

ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. a légierő és a flotta legénységét. akik nem bánnák. VI. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. úgy találtam. 23. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. 1941. csak úgy. A legrosszabb az az egészben. bár lesz annyi eszük. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. Mit gondolnak vajon ezek. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. miként hatna. Persze akadnak néhányan . hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. amíg leszámolnak Angliával. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. hogy gyorsan véghez tudják vinni. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. mint a baloldali pártokat. úgy vélem. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. bár igen meggyőzően hangoztatta. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . bár arról igencsak eltérnek a vélemények. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. Churchill. ha nem lennének biztosak benne. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy őszintén ajánlja a segítséget. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. az elégedetlen boltosokat és gazdákat.ha nem is sokan – a gazdagok között. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. ma igen jó beszédet mondott. sőt magukat az oroszokat is.

az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet.000 font jövedelemből élők. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. Azon múlik minden. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. éppúgy összerogynak majd. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. úgy hiszem. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. s még azt is meg merem kockáztatni. Tíz -(87)- . mint az első háborúban. a kommunisták.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. hogy ennek maga Sztálin a feje. elfogadnák Hitlert vezérüknek. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Orvos (külföldi. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Meglátja. Egykettőre hazavágják a nácikat. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. és ne folyjék ellene belső aknamunka. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. mi több. Három éve még az évi 1. Kétségtelen. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Persze nyomban hangot váltanak majd. az esetben érdekük. s újra támogatják a nácikat. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt.

(. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. -(88)- . Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. s alighanem elfoglalták Litvániát is. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. Mindenki arról élcelődik. ereszd meg” -. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel.még ha lesz is némi „húzd meg... melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. hogy szamovárt áruljon. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. VI. itt most nem állnak fenn. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. Hisz azok a politikai viszonyok. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. E szerint bevették Lemberget. Már egy hét múlt el. Akárcsak az emigráns fehérek. Állítólag túlszárnyalták Minszket. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Nem tudni. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. többféle magyarázata is lehet. 1941. 30. hogy a németek azért kiváló katonák. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. Az esetben.

amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. VII. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. 1941. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. s mint ilyen. -(89)- . mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. legalábbis e pillanatban. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. jóllehet formális szövetség még nem létezik. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. mint az a tény. szögesen ellentmond mindannak. 3. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. amelynek nincs angol megfelelője.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Churchill beszédének méltó párja. Sztálin rádióbeszéde nem más. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. A felek vállalták. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Mindenesetre elég sok időbe tellett. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. melyben egyértelművé tette. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is.

az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Több lap is türelmetlen. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. s arra sem utal semmi. de ha semmivel nem próbálkoznak. amíg be nem bizonyosodik.oldalunkra. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. VII. lám. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Azt aligha hiszem. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. és azt sem tudni. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Ha a németek helyzete megengedné. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. mire is használnák e tankokat. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. nem indítunk szárazföldi támadást. 6. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Ha most. s ettől. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. hiszen őt úgymond a „lélek”. Nem tudom. ha majd netán ők is átállnak végül. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. a belső meggyőződés hajtja. 1941. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. legalábbis Angliából nem. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. láthatóan nemigen készülnek támadásra.

ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről.000 emberre rúg. és alighanem ez a jövőben sem várható. Néhány ír katolikus lap mostanra. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. úgy tűnik.számíthatunk rájuk. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. ahol kommunisták üléseztek. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. és a Truth129 néhány példányát is. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. ha a német támadást netán már visszaverték. hogy lássam. A frontokról sincsenek megbízható hírek. mégis hasonlóan ír. -(91)- . hogy az belépett a háborúba. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . Kíváncsian várom. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. jelentése: igazság. Az oroszok azt állítják. ám azt nem tudni. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. Az az anekdota járja. hogy a németek vesztesége már 700. visszatértekor meglepve konstatálta. nyíltan szimpatizál a nácikkal. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. vajon elérték-e már a Beresinát. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. megtiltván számukra. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. most. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. Nyilvánvalóan az az „irány”. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. egyikük.mindezt két héttel azután. hogy az a „semlegesség”. Végignéztem a katolikus lapokat. Ha ez tényleg mérvadó. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. A németek már átkeltek a Pruton.

az irániak már menekülnek. de ezek egyre gyengülnek. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. Úgy sejtem. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. miként azt terveztem. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. hogy bármit is terveznének. -(92)- . s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. mint amit elszenvedett. Ugyanakkor semmi jele. 28. VIII. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . A keleti front. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. amely Dunkerque-kel kezdődött. Már csak egy hónapunk van arra. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. hogy belefogjunk valami európai akcióba. Az a félforradalmi időszak. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. mára véget ért. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. egy új korszak kezdetéhez érve. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. Ezért itt be is zárom e naplót.1941.bár azért összeomlani sem fog. de nem hiszem.

hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam.II. 14. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. de alighanem már elment. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. E percben az is nagy talány. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. mekkora jelentősége is lehet Indiának. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Így például. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. miután a háború új szakaszába ért. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. mint a sír. Azt. akik képtelenek felfogni. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. Akik netán tudják. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. Gyakran hallani a megjegyzést. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Kósza találgatásokat hallani minden felől. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. azok is hallgatnak róla. Sokan azt gyanítják. -(93)- . III. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy csak azért küldték el. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. rész 1942.

-(94)- . de azért még nem dőlt el semmi.a teljes vereség ugyan elmaradt. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről.még ez évben különbékét köt.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. mivel nem látom be. hogy az esetben. miként is tudnának akár a németek. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. bár annyi azért igaznak tűnik. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. egy kompromisszumos békekötés reményében. akik úgy vélik (például Abrams. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. bár nem tagja a pártnak). [Másfelől viszont vannak. hogy Beaverbrook távozik. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. és csupa haszontalan. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. mint mí az angliai csatában . [Azt hiszem. maradok. egy balti orosz. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. különben valószínűleg nem. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. majd közellátási miniszter.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet.

Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. b) Ha az oroszok támadnak először. nyitva a bejárat. hogy miért. mikor ér hozzám vissza. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. kíváncsi vagyok. hogy így lenne.katonainál is kiábrándítóbb. s az ember olyan dörzsöltté válik. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. még akkor is. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. 1942. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre.. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. hogy azt korábban el se hitte volna.. mintha az egészet a japánok kezdték volna. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. A propaganda merő hazugság. hogy csak azért nem. ha legalább tudjuk. mindez mit se számít. úgy látszik. sajnos. akkor „mi már előre megmondtuk”. azt mondhatjuk. úgy tehetünk. ha az ember történetesen igazat mond. nem lehet tesztelni. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. mit teszünk és főként.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. mert a japánok félnek az oroszoktól. akkor mi. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. Mégis úgy vélem. Persze én sem hiszem. nem. május 30. mennyire hatékony a suttogó propaganda. -(95)- . 1942. március 11-én terjeszteni kezdtem.

amíg a légiriadót le nem fújják. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. amíg csak lehet.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. se légvédelmi tűz. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. A termelés akadozik. 1942. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. később munkáspárti képviselő. aki most tért vissza Amerikából. Azt mondja. -(96)- . Eddig még nem jöttek rá. 1942. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. aggasztó a közhangulat odaát. s nyilván így van ezzel mindenki. a britellenesség százféleképp virít. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. baloldali politikus. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. III. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. Empson mondja. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. Orwell későbbi. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. és még csak utalást sem teszünk rá. 22. mivel Harold 133 William Hickey. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. de nem követte se bombázás. 15. III.

angol nyelvű német propagandaadó. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. -(97)- . 137 Victor Serge (1890-1947). később Berlinben indított lapot. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. mindez ijesztően hatékony. 1941-ben Mexikóban telepedett le. egyenjogúságot a kaffereknek. parlamenti képviselő. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. akik 134 Harold Nicholson. mivel legalább tudatosan az. 135 New British Broadcasting Station . saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. óva intve mindenkit. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. hiszen az emberek jó része tudatlan. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. diplomata. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. író. Az októberi forradalom után Moszkvába. újságíró. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. kritikus. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. életrajzíró. majd Leningrádba ment. ugyanakkor a BBC felkért. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. Alfred Duff-Cooper. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. örökbefogadás útján lett francia. életrajzíró.

mert erkölcsileg viszolyogtató. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. Így aztán mi. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. mint a franciaországi hadjárat idején . és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. ehelyett inkább dél felé. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. s ameddig Sztálin hatalmon van. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. Én mégis azt hiszem. meg kell támadnunk Európát. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Mindez persze. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. márpedig a Kominternt eddig mindig. mert folyton újságot olvasok.] -(98)- . Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el.Franciaországból érkeztek.nincs semmi hír. mind egy kedvezőbb békealkura. Mindez jórészt azért van így. Általános a gyanú. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. Ugyanaz az ócska taktika. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. ha itt új kormány állna fel. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. Nekem úgy tűnik. Nem is annyira azért. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. mindenütt legyőzték a fasiszták. kiutasításukat követelve. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. vagy legalábbis azok egy részét. de nem folytatná a támadást. hogy Oroszország különbékét akar. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Az egyik lehetséges fejlemény. [Csupán akkor lenne esélye.

27. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. valahogy kiszimatolták. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. 140 Aqneurin Bevan. K. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. úgy tűnik. melyeket az 1. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. ez idő tájt brit belügyminiszter. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Egy megrögzött ellenségünk. valamennyi hihető.S. A leginkább elterjedt változat az volt. 1942. 141 Herbert Morrison. világháború idején írt. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával.S. melyek szintén a Daily 138 Dr. Krishna S. Shelvankar. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. munkáspárti képviselő. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Állítólag holnap kiderül végre. III. 139 Közkedvelt baloldali lap. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból.

hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. aki azt Sir Jas. és visszatér az újságíráshoz. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. ezt a vádat utóbb visszavonta. káros hatással volt a brit közvéleményre. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. -(100)- . Mindenki azt jósolja. Hitler és a Világállam” című írása. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. hogy három hónap se telik bele. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. miután a Horizonban megjelent „Wells. 144 A vita Orwelltől indult. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. A késlekedés fő oka az volt. Griggnek143 továbbította.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. Azt hiszem. vagy ha mégis.Mirrorban jelentek meg . először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. G. A ember már-már [H. aligha vettek volna tudomást róla. és további egy órába telt. a az krókuszok. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. ha két szocialista esik egymásnak. Tom Jonesnak. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. Erről feljegyzést küldtem Dr. hogy a lőszert nem osztották ki előre. ám azt mindig is élvezik. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Cassandra142 bejelentette. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra.a konzervatívok nem kis mulatságára. szétosztani a muníciót. igaz.

a szövetségesek közül ..nem eszi” ajánlatától. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. az üvöltés. hogy a hadipropaganda. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. az indiaiak sem örülnek neki. „eszi . Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. Rossz jel ugyan. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. aki úgy véli. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. hogy nem mi. az igaz -(101)- . remélem. „(. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. 1. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást.] 1942. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. a katonák mocskolódnak..ha jól tudom . keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. már csak a közvélemény nyomására is.eggyel sem. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. akik nem harcolnak. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. s megkért. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.Tokióval. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. IV. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. az háborúban újságírók így van.] Akad persze. [Akárhogy is. s úgy látom.) Minden harcolnak. Azt hiszem. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.

[Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. 145 Hódolat Katalóniának. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. harcias britellenes indiai nacionalista. Jó jelnek veszi mindenki. Ha majd eljön egy újabb háború. Ellenfelei úgy tartják. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. o.: Betlen János és Tóth László. IV. Gandhi készakarva keveri a bajt. 94-96. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. és sikertelenül vezette a britek ellen. 1942. s annyi igaz is. hogy e sorokat leírtam. Mármár vigasztaló a gondolat. nem egészen öt évvel azután.hazafiak pedig. Cartaphilus. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. az esetben. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. -(102)- . majd üdvözlő táviratot. egyébként semmi ok a bizakodásra. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve.”145 S lám. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. amikor kiderült. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. 1999. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. Arra biztatta az indiaiakat. hogy sokan szentként tisztelik. Ford. Azt hiszem. itt vagyok a BBC-ben.] Lehetetlen megállapítani. 3. ha a németek megtámadnák. hogy a hír nem igaz. minthogy hiába remélte. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. hogy mi a tét ebben a játszmában. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. messze elkerülik a lövészárkokat. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. augusztus 19-én.] Nem tudom.

hogy nem számít a függetlenségre. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. -(103)- . hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. a fájdalommentes mártíromsághoz. s elég balga ahhoz.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. George. ügyvéd. újságíró. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. Legnagyobb ámulatomra. hogy azt higgye. így szólt: . hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). mire A. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. író. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Mondtam is A. nemigen tudja azt elképzelni. Egyszerűen elképesztő. Megjegyeztem. kiváltképp a kommunisták között. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot.-nak. Még mindig azzal áltatják magukat. s hogy voltaképp nem is akarja. 148 Krishna Menon (1897-1974). indiai államférfi. mindezzel Anand is egyetértett. folyvást arról lármáznak. [Már csak mennyiben az a kérdés. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. igehirdető és propagandista. ahogy ma azt az angolokkal teszi. aki ez idő szerint Angliában élt.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. hogy 1940 táján. Tokiót bombázzák. felszínes Amerika-ellenességre is. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. IV. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. s igen meglepődött. mintha mi sem volna természetesebb. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hogy mindenki hazudik. hisz 153 1942. hogy „persze. egy indiainak ezt kell mondania. A hatás inkább lélektani.áll a nálunk dívó. [E. mondja. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. mikor ez ellen E. no meg azért is. mintsem hadászati jelentőségű volt. az író nővére. tiltakozott. mire Pritt közölte velük. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni.] Mind több szó esik egy európai invázióról. Persze. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Eileen Blair. Most már csakugyan azt kell hinnem. Ekként még az sem okvetlen igaz. Útban visszafelé több gép megsérült. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. -(107)- . ha mindkét fél megerősíti. Fyvel meséli. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. mert ha megengednék maguknak. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. 1942. 19. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. tényleg készül valami. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. ő maga jelen volt egy megbeszélésen.

annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. akkor nincs többé indok. -(108)- .tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével.] Ami pedig a második feltevést illeti. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. akkor ez valami új fejlemény. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. hiszen e tranzakciót korábban leállították. amiért derekasan küzdöttünk. ahol internálták őket. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. lásd Amerikát. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. hogy a hála politikai fogalom. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. IV. 1942. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. az a két józan és gyakorlatias lépés. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. sokan úgy beszélnek. valamint Spanyolország megszállása -. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. 25. másrészt. mely javíthatna helyzetünkön . hogy különbékét kössenek.aligha kockáztatnák meg. hogy ekkora bakot lőjenek. Ugyanakkor. Mégis meglep. Csak kevesen érik fel ésszel. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. [Ha ez így van.

hogy támogassák. 4. mindenesetre arra vall. kormány bejelentette. Az olasz rádió bemondta. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. Afganisztánon át. ám azért ez sem lehetetlen. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. az máris sokat elárulna arról. -(109)- . hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. majd onnan dekódolva sugározták. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. hogy a vichyi körök is úgy vélik. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. Bósz Japán területen van. teljesen alaptalan. hogy ha az oroszok átengedték. Németországban viszont.Amit tudni lehet: 1. Általános a vélekedés Japánba szökött át. 7. A vichyi közlemény. ahol 1943. megsúgták-e ezt nekünk is. 5. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. mire ez a nagy felhajtás. Indiában. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. A (német) Szabad azonosították a hangját. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. 6. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. 2.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. hogy úgy tüntessék fel. mint bármely más irányba. felségterületen tartózkodik. mintha Berlinben volna. de elhárították. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. február 8-ig tartózkodott. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3.

az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. mikor az mégsem indul meg. valószínű. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. [Semmi hír. 27. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. mint rendesen. IV. avagy bátorítás az oroszoknak. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. melyek mostanában hülyébbek. hogy nem hagyjuk őket a pácban. Annál pompásabb alkalom. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. Hónapok semmitmondóak alapok. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. 1942. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). hogy azután gúnyolódhassanak. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet.

de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. ha tényleg senki nem veszi be őket. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. ha pedig ez mégsem történik meg.” Az ember azt hinné. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. akár egy csapot -. Bátran lehet hazudozni. Ez leginkább akkor tűnik fel. Fuldoklunk a mocsokban. Mindenki folyvást ítélkezik. váltig az a benyomásom. akikkel nem értünk egyet. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. még akkor sem. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. mindenki egyforma. ha olyanokkal állunk szóba. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. de az igazat megvallva. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. hogy becsapták. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. Ugyanígy -(111)- . csillagászati árak fejében. a hallgató is könnyen ráébred. A legmegdöbbentőbb mégis az. és csak a saját érdekeit nézi. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. Cukrot már alig lehet kapni. Ha szót váltok valakivel. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget.hol megnyitva. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. ahogy a részvétet adagolják . akiknek határozott véleményük van.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. és mitse törődik azokkal. [A legtöbb balos. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. s a szellemi tisztesség. pusztán a politikai célszerűség alapján. Mindenki becstelen. vagy az írását olvasom. mi több. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. kiváltképp azok. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. hol elzárva.

szitkozódnak.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. miközben a képviselők felsorakoznak. hogy csak mintegy 250-en voltak . Tegnap elmentem az alsóházba.esküdni mernék. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. 29. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek.] Avagy tényleg nem akad senki. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. Cripps beszédét leszámítva. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek.még így is elegen. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. de megszámolva a képviselőket kiderült. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . akik 1941. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. 1942. alighanem nagyon is sokan vannak. hogy ez valaha mind plüss volt. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. mindegyre az jutott eszembe. hogy megtöltsék az üléstermet. elég gyengécske műsor volt.viselkedtek azok. IV. csak épp nem hallani a hangjukat. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. -(112)- . hogy telt ház van. Most a felsőházban gyűlnek össze. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. hanem arra.

Amennyire megítélhetem. V. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. mint egy újabb imperialista hódításról. mint a szíriaiakat157. hogy Szingapúr veszélyben forog. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni.alighanem a külügyminisztériumból -. egyikük igazi keménykalapot viselt. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. 157 Az a hír járta. Annál inkább elkedvetlenedtem. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. mi készül”. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. 1643-ban -(113)- . s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. mikor néhány hete megjött az utasítás . még az is lehet.] Mihelyt kiderült. 6. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. [Sok a találgatás.1942. hogy részben tényleg így történt. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. A dolognak végül is az lett az eredménye. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. nyomban megírtam. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. hogy 1941.

hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében.] 1942. egy rombolót. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. rádiós személyiség. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). Ez volt az első olyan tengeri csata. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. 159 Frank Owen (1905-1979). hogy úgy látják. több mint 80 repülőgép és legalább 1. író.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. -(114)- . melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. arra következtetek. V. 8. hogy az ember nem tudja.-a között zajlott. elérik céljaikat.Frank Owenre159 tippelnek. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. egy romboló. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. 74 repülőgépet és 543 embert. de nem hinném. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. hogy ő lett volna. olyan elképesztően nagy számokkal. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. W. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. 160 Frederic Warburg. kinek higgyen. újságíró. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta.000 ember. Mindenesetre abból. 1648-ban csatában esett el. Szerintem ez kacsa.

Felteszem. 18. hogy ő írta volna e cikket. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. 30. 11. Bár az orra kissé túl borvirágos. 1942. a japán kormány úgy döntött. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. századi életrajzokban olvashatunk arról. s mégis. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. A falakon régi metszetek. mint gondoltam volna. és „reszkettek az előszobában”. Szerdán találkoztam Cripps-szel. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. hogy találkozzék vele. V. 15. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. Kérdésemre. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. hogy ő volt. már azt is tudják. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában.] Cripps biztos benne. V. hogy mennyire igaz ma is. „sötét alaknak” -(115)indul a német . mi több. hogy mi a véleménye Bószról. ám én fenntartom. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. ez volt az első alkalom. Wintringham ugyan tagadja. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. hogy érdemben beszélhettem vele. hogy az emberek pártfogójukra vártak. és készséggel válaszolt kérdéseimre. mint a „minden követ megmozgat”.1942. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. aki közel jut a politikához. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. akit igen jól ismert. hogy Bósz német területen van. az „előszobai reszketés”. V. csak az tudja igazán.] 1942.

nevezte. Képtelenség! 1942. Nyilván az jönne ki belőle. 1942. világrengető eseményben hisz. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. akár orosz. Bár így lenne. akár német forrásból származnak is. Bármit megtenne. V. összevetve egymással őket. 19. 1942. Jól jönne most egy hét szabadság. csak az orosz fronton. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. mivel sehol nem történik semmi. ami még csak ezután fog felpuffadni. és folyvást valami küszöbönálló. V. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Állítólag Molotov nemcsak. aki felváltva túlzón optimista. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. hogy miről is írjak. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. 21. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. Cripps csupán annyit mondott. -(116)- . Molotov állítólag Londonban van. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. amiről úgy véli.162 A hír persze Warburgtól származik. úgy ez váratlan ajándék. 22. Megjegyzésemre. és kizárólag a saját karriere érdekli. hasznos lehet számára. V. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. hogy Londonban van. május 26-án írták alá. Cripps vitatta ezt. vagy sötéten borúlátó. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. amit mond. Ha igaz. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942.

az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. akinek olyan az arca. még a rádióban is beolvasták. se pedig beosztottaikra. hogy mindez önökre nem vonatkozik. V. 27. de a legfontosabb tanulság mégis az. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. idősebb japán férfit. erősen sárgás bőrű. akár egy -(117)- . (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira.végeztek. 1942. tegyenek arról. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. amivel nap mint nap elárasztanak. V. gondoskodni fogok arról. mint a rábízott legénység kiképzése. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. ami nem más. . mi több. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. 30. de kérem. hétfő. 1942. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből.” Ezt lehozták a lapokban. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. hogy ma senki sem teheti meg. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. hogy tényleges dolgával foglakozna.

akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. akik képesek a háborúnak egyfajta új. vagy inkább. az Astor család. Természetesen oroszellenesek. s egyben összegyűjteni. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. a lap tulajdonosával.165 163 J. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. mára elfeledte az egészet. főleg Lady Astor. Garvin. ebből következik Churchill-(118)- . Úgy véli. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. tudatosan venne részt ilyesmiben. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. forradalmi értelmet is adni. hogy a rendőr azért kíséri-e. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. valós alapja van a dolognak. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője.béketűrően szenvedő majomé. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Azt mondja. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. Warburg. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. L. és úgy véli. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. jobboldali újságíró. rendkívül intelligens a maga módján. elvész. annak oroszbarátsága miatt. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. Az egész képtelen manővernek tűnik. Állítólag csak azért. Alighanem a követség munkatársa. Épp csak azt nem tudni. s most csupán azzal van elfoglalva. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. mintha ő lenne a csali. s az Observer átalakítása is része e manővernek. aki ellenezte. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. ami számára értékes. minden.

mely újabban „a királynál is királypártibb”. a kedves. 166 Desmond Hawkins. Volt egy időszak. Ezzel egyetértek. A háború sötét Poklába vont. a kéz. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. hogy sült halat vett. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. már ami a szovjet szövetséget illeti. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. 167 Francois Darlan tengernagy. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. mivel azt hittem. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. mint ismert antifasisztát. Már fáj minden tagunk. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. a Labour’s Northern Voice-ot is. amikor csakugyan arra készültek. Azt is hozzátette. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. gyönge lányt. a láb. szabadúszó újságíró. A szív. És fogtad őt. s a lélek jajgat és sikolt. a francia haditengerészet főparancsnoka. szerinte még az sem kizárt. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. „ha tudna járni”. Darlan167 admirális érdemeit. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. Megzaklatott. gyötört. -(119)- . hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. ellenességük is. hanem a szakszervezet hetilapját. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa.

ocsmány zűrzavar Királya .A rózsaarcút. őt. Az újságok még a nevét sem említik. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. VI. majd hazatért. Ó. tennen magad Csak őt imádtad. nézegetik a galagonyabokrokat. Eisenhower 1942. Nagy a forróság.nézd. Ennyi. kinek haját A szél bogozza. teljesen békés. Ne tiltakozz. hazád. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben.169 1942. 4. ember.. Nincs rohanás. hogy milyen normális minden. VI. 6. 1942. Feltűnően kevés az autó is. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. szennyezed. tolják a babakocsit. szelíd ma is. Mert azt kívánta durva háborúd. Különben furcsa.. ím a sárba húztad őt. ember. Még mindig Molotovról szól a fáma. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. oldja. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. alig látni egyenruhát. hogy tárgyaljon a szerződésről. Csak itt-ott látni egyet. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . azt.) Állítólag itt járt. lebzselnek a parkokban. Úgy látszik. magad Kezével jobban vérzed. ki szép. Hogy meg ne illethesse más. benzint még feketén is nehéz szerezni. aki A kedvesed. (. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal.

lehetőségéről. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. -(121)- . amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. VI. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. és többnyire az a verzió az igaz.Berlinbe. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. most egyszerre visszariadt tőle. újabb front csupán 1942. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. baloldali újságíró. hogy nyissák meg. aki a háború kezdete óta mindent megtett. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. hogy már döntés született az invázióról. biztosra veszem. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. Kingsley Martin171. Hazugságok hálójában élünk. A BBC megbízhatatlannak tartotta. az is csak Észak-Afrikában. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát.mindezt épp ő mondja.Hová utazol? . miután egy éve maga is azt követeli. 171 Kingsley Martin. Azt mondja. és így tovább . [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. akik a vonaton találkoznak: . november 8-án nyílt. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. Akárhogy is. Úgy tűnik. 7. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. 1942. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni.

mivel a németek addigra kifulladnak. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. például azt. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. mintha nem is érzékelné. ha Berlint mondasz. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. A szokásos hiábavaló szócséplés. akik úgy képzelik. Azt mondta. akinek nem értettem a nevét. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). hitvány gazember. -(122)- . aki irodalmi emberekkel akart találkozni. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. kritikus. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. a másik kommunista. a háború októberre véget ér. valójában Lipcsébe tartasz. hogy kém. azt hiszed.Hazug alak. Orwell barátja. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. 173 William Empson: költő. ha egyszer a háborút megnyertük. akiről utóbb kiderült. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. miközben te. micsoda lényegi különbség. úgy tűnt. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. Norman Cameron. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Jack Common: író. és láthatóan mindenre odafigyelt. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. David Owen: Cripps titkára. Guy Burgess: a BBC producere. Rajtam kívül ott volt még Empson. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. Norman Cameron: költő. én azt hiszem majd. Jack Common. hogy vannak befolyásos emberek. június 2-án. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. Mikor azt mondtam erre. mintha nem értené a megjegyzésem. David Owen.174 172 1942. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. Úgy tűnt. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet.

akár a verebek. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. és eközben oly élénken csivitelnek. VI. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. inkább talán a felelősségtudat. 11. Himmler helyettese. és a férfi. Nem a pénz. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. 1942. Népes rajokban egyszerre érkeznek. hogy ki-ki megkapja partvisát. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. 10. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. s 2. szükségképp beszűkül a látóköre. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel.[David Owen. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut.000 lakosából alig maradt -(123)- . [Az ilyen emberek azt feltételezik. [A német adó bejelentette. 1942. majd június 4-én belehalt sebeibe. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. mint egy pondró perspektívája. leülnek a portánál. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. de az az érzésem. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. VI. várva. s az a legfontosabb. a hatalom vagy a hízelkedés. 1942. és képtelen belátni. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). Emellett. Cripps tartását valami belülről kikezdte. mindenki azt szeretné. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. szintén egyetértett Cripps-szel. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. hogy egy ponton túl. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője.] Láttam. akit nem ismertem. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek.

a nőket gyűjtőtáborba szállították. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Ezáltal bebizonyosodott.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították.] néhány túlélő. a község nevét eltörölték. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. úgy. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. a nőket koncentrációs táborba küldték. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. miként az is. Megőriztem a jelentés egy példányát. minden férfit agyonlőttek . A helység összes épületét lerombolták. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. A falut földig lerombolták. -(124)- . s a nevét megváltoztatták. ahogyan a BBC közreadta. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. JÚNIUS 6. a férfi lakosságot agyonlőtték. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek.

Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. február 26-án közvetítette. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. akik nincsenek közvetlenül érintve. -(125)- . amerikai atrocitások Nicaraguában. bolsevik atrocitások. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. japán atrocitások Kínában176]. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. brit atrocitások Indiában. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. sőt rögzítették gramofonon is. még az sem.Valójában nem lep meg e gaztett. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. mi több. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. Sokkal inkább az izgat. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. Talán nem telik bele sok idő. hogy mások. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. s a lemezek mind fennmaradnak. török atrocitások. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. Ezt a BBC 1942.

amely nem csupán kegyetlen.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. (A fordító jegyzete. (A fordító jegyzete. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. hanem ostoba lépés is volt. amikor hasonló félelmek miatt. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. 1920-21-ben.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.) 179 A túlzott félelmek miatt. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. -(126)- . hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.

hogy Molotov itt van Londonban. hordozható adóvevőjük volt. Nyilvánvaló. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. VI. arra juthatunk. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). Vagy továbblépünk a szocializmus felé. januári indulástól. 06. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. azt nem hagyják szó nélkül. -(127)- . Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. író. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. ejtőernyővel dobták le őket. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. baloldali újságíró. 1937től a Tribune főszerkesztője. hogy a németek még csak nem is sejtették. hogy ha tényleg tudnak Molotovról.1941(és később) Japán atrocitások 1942. 1942. Híven tükrözik szocialista nézeteit. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. 13. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. 12. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára.

1942. február 24. Nem akarunk társadalmi konfliktust.” 1942. egész létét ennek köszönheti. február 28. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. azok keresik ezt.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. azzal a vereséget választjuk. június 21. Történelmi válaszúthoz érkezett. A mi gyengénk az ő erősségük. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. a mi vitáink és kétségeink táplálják. 1941. nem hagyhatom el a főhadiszállást. itt van köztünk nap mint nap. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.: „Most. Szocializmust akarunk.” 1942. hisz régóta elkezdődött már. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. ami mozgalmunk éltető eszménye. mint bátran előretörni.és edenjeink sem tehetik meg. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Még egy 1931. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. Olyan egységet. vagy egy 1935.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. november 10. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . amely leteríti az ellenséget. Ha tétlenek maradunk. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. március 15. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. november 3. amely épp attól nyeri valódi erejét. A munkásmozgalom döntés előtt áll. Haladni ma nem más.

hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. 15. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . alatta az író megjegyzéseivel. Akárhogyan is.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. VI. hogy a britek. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. június 6. hogy a haditerv kivihetőe. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától.Tribune. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . 1942. azon egyszerű okból.” 1942. vajon tisztában vannak-e azzal.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -.tömegekkel találja szembe magát. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. Az persze még majd ezután derül ki. mekkora fába vágták a fejszét azzal. mint a mi vezetőink bennünk. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. és Moszkva is széles körben terjeszti. amely arra szólítja a nemzetet. Persze éppoly kétséges az is. inkább harci riadó. s ugyancsak kétséges . Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla.

21. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. s a féltékeny. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. hogy a téma „nem időszerű”. melyek becsúsztak. feltéve. hozzátéve.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. csehül.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. Nálunk a BBC-nél . kezdetben még biztatják. akárcsak valami apró gazemberséget is. folytassa csak. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. június 11-i keltezéssel.00 órakor. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. [Elhangzott Prágában. Aki viszont nem így cselekszik.és ez nyilván így van a többi osztályon is . Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. ha ezen információ 1942. azt családjával együtt főbelövik”. 19. majd lepöckölik. Később ismét azt mondják: persze. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. Aki az utasításnak eleget tesz. Majd azzal állnak elő. hanem az az állandó kudarcélmény. -(130)- .tartalmazza a napló. és arra kérnek. VI. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban.] 1942. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. mondván. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. Végül. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. „túl korai” stb. megfelelő jutalomban részesül. ami egy cseppet sem érdekel. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében.

] Csak most derült ki.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. mert a tervek folyvást változtak. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. Hogy csak egyetlen példát említsek. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. a Polgárőrséggel is.mindezt azért nem. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. mert ha valami már félig kész volt. hogy jön egy új parancs. mindig jött egy új parancs. és így -(131)- .és nincs mögötte semmi elgondolás. A szervezeti rendet. és máig sem sikerült tisztázni. nem építettek bunkereket . Európát kivéve. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. nyomban ránk nehezedik a tudat. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. ami fenekestül fölforgatta a terveket. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. szinte biztosra veheti. hogy voltaképp miért is vagyunk. hogy valójában már senki se tudja. hogy úgyse hallgatja meg senki. hogy (két évvel azután. mert amit elkészített. akinek van rövidhullámú készüléke. nem dolgoztak ki stratégiát. egy módosítás. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. Bármibe kezd is az ember. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. Minden mással ugyanez a helyzet. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. az túl értelmes lett. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. majd még egy. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat.

Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Megütközve hallottam. Persze biztató. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait.tovább a végtelenségig. 1942. és a Worcesterből 181 William Joyce. meg vannak elégedve velük. Ez most nem Joyce181 volt. június 21-én vettek be Rommel csapatai. teljes a fejetlenség. hogy ez többé-kevésbé odaát. Úgy tűnik. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. A madarakat. a németeknél is így van. kelet-londoni kiejtésű alak követte. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. kétszer annyi szavazatot szerezve. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. 24. 1942. Ez már csak azért is különös. 26. VII. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. mint Lord Haw-Haw. -(132)- . VI. Callow End. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Már csak abban lehet bizakodni. hanem egy másik. 182 Tobruk elestéről van szó. 1942. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. 1. mint a konzervatív jelölt. Semmi sem halad a maga rendes útján. majd őt egy másik. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. VI. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. melyet 8 hónapos ostrom után. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően.

hogy most újra kezdik. Churchill beszédében második frontra. Időnként furcsa dolgokat is látni. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. 3. 183 Leslie Hore-Belisha. majd három évvel később ugyanő menesztette. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. szinte magában is elég. Churchill már nem vette be a kormányába. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak.] 1942. -(133)- . Isten tudja. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Nem tudom. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. szárnyast. mint Hore-Belishát183. hogy bírálóit. libát és pulykát lehet itt látni. 1940-45 között független parlamenti képviselő.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. VII. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. A kormány helyzetét megkönnyíti. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. hisz senki sincs. melyet csak megnyerni lehet. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. láthatóan a rosszindulat vezeti. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. aki Churchill helyébe léphetne. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Minden étkezéshez van tejszín. Régi trükk ez . mi lesz. 1937-40 között hadügyminiszter. hogy az a tény. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. de már biztosan nem tart sokáig. meddig folytatható még ez a cirkusz. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót.

hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. 10. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Mindig is Churchill ellenfele volt. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. és Gloucester csupán a bábja lenne. 1942. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. 1942. fehér pólós férfiakat. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Az is szembetűnő. persze csak az alkalmas minőségűt. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. stb. hogy folyvást olyasmit csinálnak. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). A legkézenfekvőbb magyarázat. Phillips185 karalábéföldjét. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Holott ez itt komlótermő vidék volna. vajon a felesége is vele volt-e. s a gazdákat külön kérték.Érdekes. akik pár óra alatt kigazolták Mr. 4. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. Például már egy ideje azt mondogatják. VII. Nem tudni. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. mikor még tartott a „blitz” London ellen. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. VII. -(134)- . hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk.

hogy jelöltesse magát. megcsinálják. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. mindig örülünk nekik. tudják. s hogy milyen áldásos. Hipwell ellenében. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Bárhol indul ez a szélhámos. Phillips így magyarázta: .Tudja. Nyilván hálásak neki. hogy nem boldogulnánk nélkülük. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. azt hagyják. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. ugye. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Persze. máskor tengerészeket. voltaképp nem egyéb. [Ezek a fiúk meg. -(135)- . Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. amihez nincs. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . mert nincs mozi. hogy tényleg pénzelik. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. csupán azért. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. de nem sok hasznát látjuk. Mint kiderült. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. mint államilag szervezett sztrájktörés. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. s még az sem kizárt. aki a Reveille szerkesztője. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. A lányok mind elszökdöstek a faluból. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Néha tartalékosokat küldenek. Ám az.. egy önkéntes szervezethez tartoznak. ahol egyben kiképzés is folyt.inkább egy radarkutató központ. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt.hallatszott mindenünnen.] Mr.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! .

Sokszor. fiúk. gondoltam. később elnöke. pláne a mai hitvány koszt mellett. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. csak a helyiek tudják a járást.kocsmák. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. szorosan együttműködve Gandhival. cimbora. ha mindennap kapsz egy korsóval. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. -(136)- . 22. Mert úgy tartom. amint a belső helyiségben iszogatnak.Én aztán nem hagyom. [Ha némelyik zárva is tart. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. „Sajnálom. ha bezárok pár napra. VII.” Szóval. hogy az ebédet lenyomasd vele. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. Ha fogytán a sör. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. mint azt a tulaj mesélte nekem: . ugye. ha valaki kinn dógozik a fődeken. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. másnap hárommal. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. a régi Delhi egy jellemző darabja. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. a hátsó ajtón át. próbálom beosztani valahogy. Mondom: „Idehallgassál. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is.] 1942. annak kell ám a sör.

ne hőkölj. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . Különben is: kit érdekel. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . és tovább ordít: .Hékás. mert a háború eleve az. és hallgatja. épp az Mondanom sem kell. Azzal megint elfordul.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. Egy másik rikkancs. A minap beülök egy tongába. pusztán az öncélú. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. 23. holnap ellenkezőjét. ha az ember lemegy a bazárba. Ma támogatja a brit kormányt. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban.Ez annyit tesz. Úgy látszik. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. ha nincs túl nagy hőség. teszek-veszek értelmetlenül. és hallom. ha érdekel. Szörnyű ez a frusztrált állapot. Újabban ritkán írok e naplóba. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. Még mesélek majd.s egy jóízűt káromkodik hozzá.”] 1942. Amikor kérdőre vonom a fiút. nem is csak azért értelmetlen. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. nem vagy te Sarkar! Csak előre. s amit csinálok. amit elkészítünk és a -(137)- .Képtelenség eligazodni rajta. azt mondja: . az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. Amint látom.” [„Igen mulatságos az is. VII. baromságokon piszmogva. A legtöbb műsor. ezzel küszködik mindenki. mint Hitler! . miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. mit ordibálnak a rikkancsok.

utóvégre Kínában köt ki. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. S ez így van minden hivatalban. és biztosra vettem. igen tetszett. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. hogy kevesebb kenyér fogyjon. s azt hiszem. főként a minisztériumokban. azt hiszem. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. és fontoskodva úgy tesznek. csak ülnek a kis kuckójukban. nagyon magasröptű lett. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. elszáll az űrbe anélkül. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. miután Indiába érkezett. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. akik ennyit se csinálnak. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. de később inába szállt a bátorsága. hogy nem. a kínai diáknak. hogy bármi visszhangja lenne. Viszont Hsziao Csiennek. mintha dolgoznának. és azt kérdezte: .De honnan kommunisták? tudhatnánk. talán Kínát kellene megcéloznunk. Ehhez jönnek még a többiek. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. kérte az alkirályt. ha hallgatná is valaki. -(138)- . Ki tudja. tényleg elengedték). amit még David Owen189 mesélt. még nem vettem bele a naplóba. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. Erről jut eszembe egy történet. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt.BBC-ben leadunk. Cripps. Gondolom. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül].

Ma reggel is olyan. és milyen durva volt az arcuk. Mondja. 27. VII.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . ugyan megérkezett. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. Meséli. nem ért célba. VII. a cenzor szót kivág belőle. az egyiptomi.kérdeztem. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. Megvonta a vállát. Hála Mussolininek. mintha jelezni akarná. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. De azért a is ki tudom venni belőle. Az arcuk durva és mogorva volt. Mind frissek és fiatalok. 27. Tudod. 1942. hogy is mondjam (közben mint egy szita. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. az egyik máltai bemondóval beszéltem. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. hogy a két hajóraj közül. de a másik. [Azt gyanítja. és nagyon rossz a helyzet odahaza. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. 1942. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. ami egészen . Sultanával. az angol. Érdekes. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. amely élelmiszerrel volt megrakna. melyet nemrég Máltába indítottak. mely hadianyagot szállított. . mint egy gesztikulál) -. Nem volt ez más. mint a kicsattanó fizikai egészség. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. -(139)- . a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak.és hogy az feléljük. ugyanakkor nem gonosz.izé.

28. ami. Gondolom. igen nyomasztja. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. Kémeim jelentették. de ez nem túl valószínű. kivéve a News-Chronicle-t. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. Douglas S.A kormány utasította őket. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. és úgy kalkuláltak. hogy Vorosilov190 Londonban van.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. amelyeket elolvastam. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. 191 Sir W.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40.[A német adók arról számoltak be. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. azt makacsul tagadják. aki . [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. 1940-ben visszavonult. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. augusztus 12-én Moszkvában. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. hogy igaz. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. hiszen itt még csak szó sem esett róla. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. Ha mégis kiderülne. amely a második front ellen foglalt állást. látszott rajta. VII. hogy tartsák a szájukat. Alighanem csak találgatnak. mint én. -(140)- . egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. mindenesetre azok. Brownrigg altábornagy (18861946). 1942.

amikor Oroszország még erősnek tűnt. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . mihelyt szorult helyzetbe került. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt.Meglásd. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Ez volt az első eset. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. megváltozott a véleményed az oroszokról most. egy év múlva. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Visszatekintve látom. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. hogy benne vannak a pácban mondtam. politikailag és katonailag egyaránt. -(141)- .Úgy látom. A rakéták nem voltak túl pontosak. de már jó tempóban haladunk efelé. Emlékszem. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. vagyis 1933 és 1941 között. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. Helybenhagyta. rakétaágyúkkal szerelték fel.

Azt is hozzátette. Ardaschirt. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. A. VIII. azt is meséli. K. Mondja azt is. hogy elhitesse az ellenkezőjét. akivel együtt szerepelt az adásban. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. VIII. A. [És könnyen lehet. majd Teheránon keresztül utazott tovább. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. 1942. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. éppen D. szerint Churchill Moszkvában194 van. Ha a számok igazak. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt.ellenkezőleg: úgy érzem. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. megerősítette ezt. Szemernyi bűntudatom sincs. hogy nem lesz semmiféle második front. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. D. -(142)- . [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. 1. A. 3. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. mint bármely más. Mindenesetre. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. hogy vegyen neki még egy jércét.1942. D. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. ha terveznék is a megnyitását.

4. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. Persze. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. VIII. [Ahogy már lenni szokott. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. de végül 1942. nem bocsátkoznak harcba. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. de zárt körben már szó volt róla. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. már azt is tudja. hanem elrejtőznek. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. 196 John Macmurray (1891-1976). nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. 5. 1942. hogy Churchill Moszkvában van. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. A kormányban általános a megdöbbenés. 1942. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. Nyilván parancsuk van rá. nyilván azért.deszantosok. A. hogy helyreállítsa a rendet. VIII. mit fog utána csinálni. erről nyilvánosan még nem beszélhet. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. Bár hallottam olyat is.] D. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. -(143)- . a University of London filozófiaprofesszora. már ami Cripps politikai terveit illeti. razziát tartott a Kongresszus központjában. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni.

Azt mondja. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. de az az érzésem. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából.hangulatot keltett Amerikában. miként vonultak vissza az oroszok. hogy Churchill nincs is Moszkvában. mint annak idején Kitchenerét197. -(144)- . amiket állítólag a japánokkal forralt. ahogy jelentették. Mindenki egyetért velem. 7. . valamennyien tisztában vagyunk azzal. hogy megmagyarázza az oroszoknak. 1942. miért. a szokásos stílusban.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. s az 1.] Az egy Warburgot kivéve. ha csak annyit akarna mondani. és talán Oroszországban és Kínában is. lehetetlen. VIII. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott.Miért menne Churchill Moszkvába. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. ez valahogy összefügghet azzal. Nemzeti hősként tisztelték. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. [Persze az is lehet.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. ha belegondolunk. Nem tudom. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában.

A legviccesebb az egészben. mindössze 18]. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. 1942. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). indiai iszlám nacionalista vezető. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. az indiai is. 9. Azad199 és még sokan mások börtönben. Gandhi. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. 10. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. és számos letartóztatás. és kap egy másikat. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. Az ára nem 50 shilling. VIII. 200 Leo Amery. Mondanom sem kell. melyet azért kényszerültek gyártani. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. Lelki szemeimmel látom.sajnos csak kevés sikerrel. és aránylag pontos. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. Nehru. Nem rúg. -(145)- . mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. s csak annyit kellett tennem. Amery200 rémes beszédet mondott. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. elég halk. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . [Cserélhető alkatrészei nincsenek. India nagy részében zavargások vannak. az ember egyszerűen eldobja. Ha valami komoly baja van.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. hogy ezt megtegye. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. több haláleset volt. ahogy korábban hittem. nem ráz. VIII. hogy ezt az összes brit rádió átvette. azzal nagyot lépnénk előre. konzervatív képviselő. 2. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. 1942.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt.

Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. amikor ilyesmit hall vagy olvas. és azon töri a fejét. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. mint egy katonai vereség. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. 12. mindenki együtt érez velük. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. -(146)- . A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult.keseredve. hogy az ifjúság: bolondság. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. aki India felosztását követelte. „Tudjuk. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. nem is történt annyi halálasét. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. [Még 201 Bokhari.. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást.. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977).. [Ma délután. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. A zavargások jelentéktelenek. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne.. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. és kezd a helyzet olybá tűnni. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. VIII. Sok indiai. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. stb. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést.] Furcsa. 1942. szigorúan bizalmasan. urai vagyunk a helyzetnek.

mivel épp börtönben ül. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez.] 1942. VIII. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. 1942. Isten óvjon attól. akiknek már többször is írtam. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. -(147)- . Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. és mint ilyen. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim.. már amennyire azt innen tudni lehet. hogy tényleg el is kezdem. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam.. ezúttal is úgy konferáltuk be. kénytelen leszek egy másik. VIII. Horrabin beszélt ma a rádióban. de egyáltalán nem biztos. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. 18. és mint mindig. Ha nem javul a helyzet. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt.újjáépítést. Még az is lehet. ugyanolyan feltételekkel. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. amit nagyon nem szeretnék. éspedig. nem szalonképes. mint korábban. majd ezeket írja: „. orosz születésű belga.ott tartok. 14. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát.

Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. Ez most vagy az invázió első lépése. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. 19. A támadásban több mint 6. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. a légierő 70 gépet veszített. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. Minden ötödik meghalt. A rádió figyelmeztette a franciákat. 22. az egész akció teljes kudarc. a támadás még az este is folyt. -(148)- . 1942. VIII. legalábbis rövid távon. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. ezek közül 2.fogni [talán emlékszel. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204.000. és úgy véli. amit egyébként a mieink nem terveztek. még a háború előtt].000-ren estek fogságba. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). VIII.000 ember vett részt a támadásban. bár nehéz elhinni. zömmel kanadai katona vett részt. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. és 34 hajó elsüllyedt. és legalább 2. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz.” 1942. hogy Angliába meneküljek. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult.” Mindez érthetően: „Félek. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. vagy csak az első lépés főpróbája. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt.000 elesett vagy fogságba került. A németek 297 halottat. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. mindent megteszek.

Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. A védelem igen erős volt. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. Mihelyt megkezdődött a támadás. nyomban kiadták a felszállási parancsot. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. hogy nem szivároghatott ki információ. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. Alig 20-30 tank ért partot. Amikor minden hajó odaért. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. A többiek nem jutottak messzire. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. s mind ott is maradt. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. hogy takarékoskodjanak erőikkel. Egy hajót elsüllyesztettek.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. többségük ki sem jutott a partra. Mindenki azt feltételezi. csatasorba fejlődtek. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. és úgy lőtték a partot. 205 Gyanították. Azok az újságfotók. de úgy tűnik. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Churchill későbbi könyvében fenntartja. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. és roppant betonfedezékek takarták őket. szándékosan megtévesztők voltak. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. -(149)- . és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait.

hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. C. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. VIII. 28. fejfájás. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. még így is komoly teljesítmény. hogy S. a szüleit ismerve. 1942.Phenacetin. A német rádió feltételezi. de nekem mégis az az érzésem. VIII. -(150)- . Más jelek viszont azt valószínűsítik. VIII. valójában miért is mondta ezt. Az itteni indiaiak között az a hír járja. 27. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . [Persze. Íme. Bósz Penangban van. 25.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. 1942. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. sosem tudhatni. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. Bósz helyett. [Szeptember 7én jelenik meg újra. hogy Nehrut. Ismét engedélyezték a Daily Workert. B. ugyanazon a napon.] 1942. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. háborús idegbántalmak.] Nem tehetek róla.

És ajkán ott az elfojtott röhej. álmatlanság. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. s ezért a mi kis bábunkra. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. csak az a bökkenő. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. reuma és kedélybetegség ellen. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. és ezért lehetetlen bármilyen. 7. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. hol segge elhever. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. IX.fogfájás. idegzsába.. a szírekkel nem kötnek szerződést.mindenki alig állta meg. Más szóval. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -.stb. nem Rómában. hogy ez a szervezet már megszűnt). Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . nem tudom miért. -(151)- . Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . Míg áldja azt. így aztán még az is lehet.állítólag most szökött meg.. hogy Szíria francia mandátum. de a milánói katedrálisban. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. Szíriában komoly lehet a baj. 206 Hardy darabjában. 1942. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. stb. hogy . Orwell 1942.

hogy a lapot ismét engedélyezzék. 1942. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. 1942. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. Lásd Münchent 1938-ban. IX. az ember könnyen becsapja magát. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. -(152)- . ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani.Többnyire arra hivatkoztak. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. 9. Churchill beszédeiből úgy tűnik. IX. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. havonta egy könyvet adtak ki. A klubnak kisebb csoportjai voltak. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. Hiába. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. 15. emelt szót a Daily Worker védelmében. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. mint a harsány követelést. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. láthatóan kommunista. és csak a papírt pazarolják. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. [Csupán egyetlen nő. körülbelül 50 csoport alakult. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után.

foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. kemény módszerekkel rendet csináljanak. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. és ők követték el a legtöbb atrocitást. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. IX. 1942. író. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. ha felhagynánk a bombázással is. később a gránátosoknál szolgált. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. és sosem veszi a fáradságot. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. ám egyúttal szeretné.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. hogy Anglia kezdte! ). Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett.a régi vágású katonáknak. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. -(153)- . mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. és nem gyengíti meg Németországot.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. tudván. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Etonban tanult. hogy a hagyományos. Meglepően defetistának tűnt. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Az is rémes. nem ér el semmi hatást. hogy kiderítse. mi az igazság. Úgy véli. s úgy láttam. 21. nincs értelme az egésznek. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. költő.

Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért .holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. Így ráadásul még az az előnye is megvan.jegyeztem meg epésen. -(154)- . Új. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. vagy olasz használatra készült német gyártmány. amelynek kaliberét nem hüvelykben. március 24-i naplóbejegyzést. könnyű pára. úgy gyártották le a fegyvereket. IX. hanem milliméterben adták meg. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. augusztus 9-i naplóbejegyzést. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. IX. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. kutyák kergetőznek a gyepen.ami maga a júdáscsók. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. főként a karmester. A zenekar nagyszerű volt. 28. 22. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. Az ima 209 Lásd az 1942. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. szellő se rebben. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Azt hiszem. Mire Sitwell: .

Ez persze nem érintette hivatástudatát. hogy elviseljék. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Hamar ráérzett. Mindig is hálás voltam neki. és mindenki készen áll. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Szerinte híreken és Laurence Brander. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. elszabadul a pokol. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy.” -(155)- . a pap végszavára: „a mi Urunk. de aligha változik bármi. 5. amivel másoknak is segített. sokat beszélgettünk a problémákról. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. a karmesterpálca a magasba lendül. Helyzetképe annyira lesújtó. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. mivel senki sem hallgatja őket. Jézus Krisztus nevében. egyetemi tanár. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Sejtelmem sincs. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. hogy leírni is alig bírom. mivel a kormány eltökélte. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Hosszan beszéltem Branderrel is. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Ha a japánok megtámadják Indiát. később a BBC munkatársa lett. aki most tért haza féléves indiai útjáról. hogy nem adja be a derekát. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. mint azt itt bárki is képzelheti. hogy ki lesz az. író. Műsorain sokat dolgozott. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. s azok mindenkor kiválóak voltak. X.”] 1942.

11. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. odajött hozzám. X. Egy darabka India van most itt Angliában.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. azt állítván. éppen fordítva. amiért korábban bebörtönözték. Az egyik rejtélyes testület. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. aki az India Házban dolgozott. hogy szabaduljunk meg tőle. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. és bizalmasan elmondta.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. mint ahány britet a németek. szerint Cripps hamarosan lemond. 10. hogy a háborús kormány csak porhintés. azzal. A. Kothari kissé kövérkés. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. Miss Chitale. -(156)- . Nehéz hindi tolmácsot találni. igen értelmes. és részt vett a diákmozgalomban. 15. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. [D. Ma. jött hát a parancs. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta.] 1942. X. hogy Kothari kommunista.376 hadifoglyát. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. Pár hét múlva az egyik munkatársam. vagy legalábbis az volt. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Mi az ördög lesz ebből? 1942. X. Ezt mondom én is már régóta. és politikailag megbízható volt. 1942.

hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. 17. Nem volt túl bántó . Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. de még így is volt némi antiszemita éle. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. s ezért Kothari a titkos famulusa. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. -(157)- . A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. hiszen az is keddi napra esik. de írni már nem tud úgy.is Kothari írja. 211 Az El Alamein ellen 1942. 1944. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát.egy zsidó mesélte. Újabb találgatások a második frontról. de jóval később. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. 15. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. június 6-án. Jatha ugyan jól olvas hindiül. a gázsin pedig szépen megosztoznak. Annyi mindenesetre biztos. Ahol csak indiaiak feltűnnek. 1942. XI. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. X. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. 1942. ami elég valószínűtlen. Ezúttal október 20-áról beszélnek.

a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. George Orwell magyarul csak most. máig élő hagyománynak. A második világháború könyvtárnyi napló.. Hogy miért. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. nem túl gyakori konstelláció. izgalmas meglepetés. önigazolás.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. kitapintható ok.. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. mint egy nem várt vészhelyzet. aligha más. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . arra nem túl nehéz a válasz.. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő.Légitámadás . Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. Nos. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. vajon ez esetben mi a legfőbb. az élményidézés hitele. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. de az egész világ jövendő sorsára. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. hazai olvasók számára. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még.alulnézetből. május végén. hiúság. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. Amerika még nem szállt harcba. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. Kérdés.. Mi tagadás. önismereti gyakorlat. meggyőző eredetiséggel. * E nagy múltú.

regényterveit feladva. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. vélnénk. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. a végsőkig.. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. kipróbált férfi. hogy nincs más választás. csupa keserű csalódás éri mégis. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért .. „Lesújtóbb” kilátást. a „tények megszállottja”.) Friss házasember.” stb. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit.őt. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát.alulnézetből.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. hónapokban. Majd szétveti a tettvágy – s lám. kiváltképp az első hetekben. Ismert és számos kortársa által becsült író. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. („Még mindig semmi hír..nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. mely azóta szállóigévé vált. sok mindent megélt. verejtéket. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. már képzelni se lehet. Légitámadás . csak vért. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. sőt éveken át. állástalanul. Vérbeli dokumentátor. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. Harminchét éves. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. -(159)- .. „Nem ígérhetek mást. gyilkos csapásaival.. hogy behívják. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. Azt. küszködést és könnyet. a kortársak közül még senki se tudta.. hogy meddig bírja.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. Érezni szinte minden során.” . aki már nagy fél tucat könyvet publikált.akár egyedül is. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását.

(V. (Háborúban persze minden híreket követő. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Orwell láthatóan erre törekszik.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. a defetista toryk. Churchill.) Így például kezdettől tisztán látja. abban egész biztos van valami” stb. keserves próbatételét. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Mussolinit . Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. „Ha valamit makacsul tagadnak. Csupa bizonytalanság: gyanú. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. jobb híján a hadipropaganda.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . hogy a brit hadvezetés. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. menekülés. meglepő. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Oswald Mosley. és háború utáni ellentmondásos következményeit. Halifax. Ami a hadihelyzetet illeti. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása.ö. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. képmutatás. kérdés. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. megszállás. A napló első felében . netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. amint azt Orwell is rendre kiemeli. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket.

” * 1942. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. Csupán a háború vége felé látja be . Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . mikor e napló véget ér. mint Churchill vagy de Gaulle . hogy mindez vágyfantázia. Balítéletektől.jócskán kerültek ingadozó. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. mi több. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből.kezeli. defetista. mint ahogy abban sem téved. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . Ezek közül talán a legszembetűnőbb. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. sőt fasisztabarát elemek. olyanok.legalábbis a háború első két évében . az ellenálló mozgalmak. Olaszországban. és jól látja azt is. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Spanyolország. Észak-Afrika. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. ideologikus önámítás volt csupán. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. november közepén. illúzióktól persze ő sem mentes.

Eden. mint Thomas Mann.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Schellenberg. kiadók és politikusok népes táborával. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Politikai pártnak nem tagja . Cyrill Conollytól. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Ironside. Koestler. Byrnes. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Hoare. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Ciano. Gandhi. Rauschning. Montgomery. Halifax.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -.). hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Hemingway. Virginia Wolf. Dönitz. Horthy. Eisenhower. Sztálin. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Djilas. Victor Gollancztól. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Emiatt van. Faludy és Márai. Pownell. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. és nemcsak friss hírekhez. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Evelyn Waugh. Goebbels. ismeretségi körét. Zsukov stb. Patton. Churchill. Beneš. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. fegyverek diktálta világára. Herbert Readtől és másoktól. Rokoszovszkij. Lássuk tehát. Rommel. főként egy háborús szükséghelyzetben. Paulus. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Malinovszkij.sokkal inkább mindaz. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Hull. Guderian. Chamberlain. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . tisztes jövedelme van. de Gaulle. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. újságírók.

Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .és naplóírói nézőpontját! . Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. Nincsenek esztétikai skrupulusai.ez a napló. vagy éppen felkeresni falusi házát.ha tetszik: elegyes . Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). keresne a helyét. és nem baj. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van.míg pár sorral odébb arról. ha hallgatná is valaki.lajstromozza hosszan. s a főnökeivel. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése.jól jellemzi. Sűrűn váltogatott pozícióját . a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. csak még rosszabb lenne. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. hol a hiánycikkeket . Nyilván ezért is ilyen sokszínű .. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. hogy tyúkólat fabrikáljon. cukor.benzin.” ) Kint és benn. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. . mint a bombázások. karóra stb. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. Coventry és Lidice.akár egy „virtuális óvóhelyre” . ha -(163)- . whisky. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. és mi magunk is tudjuk. kifülelt kocsmai párbeszéd. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. mert nincs mivel etetni őket.” Színielőadás. folyvást figyelne. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. hogy miközben parlamenti vitákra. mint a Komintern megszűnése. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. Hol arról tudósít. Az öldöklő káosz kellős közepén.csalódnia kell. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.. India és Palesztina sorsa. írógép.az általános pusztulás elől. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.

reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna .mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. újságkivágások.így nagyon is meglehet. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . alkalma azonban már nem jutott rá. ideje. avagy az író netán még folytatta azt. s a háború végére az író feleségét. versek.s hogy milyen kicsik a nagyok. otthonukból kibombázva. Anthony Powell. a háború kellős közepén. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. (Köztudott. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . röplapok. Kenneth Clark és mások. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. töredékesen. megsemmisültek. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. viccek. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). Ugyanilyen érdekes.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással.. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. Eileent is elvesztette . Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. az egymással feleselő német és brit.) Mindenesetre . hogy Orwelléknek.ha némileg más műfajokban is .. japán és francia hadijelentések. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. a rákövetkező években többször is költözniük kellett.mindez kuszán keveredik. Mindez megannyi apró. Persze máig se tudni. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. e gazdag élmény.

Ha hihetünk a nyomdászoknak. Nóvé Béla -(165)- . Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. már nem kell sokat várni.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Mindezek nem kevésbé izgalmas. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. tényés gondolatgazdag beszámolók. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét.

Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. kötet.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .

veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. Londonban JANN S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. (Idézetes könyv. S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép.

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful