George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

1-20. 1998. Ed.(George Orwell: The Complete Works. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. by Peter Davison. (A szerkesztő) -(4)- . Vol. London.

saját híradásaik szerint. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. kapituláljanak. mégis azt remélem: a B. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. ha tehetnék. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. alighanem súlyos veszteségek árán. V. 1940. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. RÉSZ 1940.I. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. A franciák.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. meg hogy királyuk velük maradt. már csupán arra van esély. 28. így aztán csak találgatni lehet.. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. a másik fele pedig arról tudósít. hogy a belgák hősiesen helytállnak. kivárva amíg az magától kifullad.-1941. hogy a mieink átvágják magukat délre.F. hogy képesek lesznek kitartani. (.E. mi is történik valójában.. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . augusztus 28.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. Mindez nyilván a papírhiány jele. Ma először történt meg. május 28.

4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Mint eddig is. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. és úgy tűnt. rajtunk kívül senkit sem izgat. hogy a 9 órai hírek előtt . ha rádiót akartak hallgatni. V. mi történt aznap. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. magát. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. 1940. író.fog felmorzsolódni. az író első felesége. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. Tegnap este lementünk E.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. diplomata. -(6)- . 29. Ha mi nem kérjük. Churchill bejelentette. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. VI. Meglepő. a szemenszedett hazudozás helyett.) Annyi helyről hallottam. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. a Csendes kocsmát. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést.. nem gondolom-e. hogy az egészről alig tudunk valamit. Károly szobránál a Trafalgar téren.1940. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén.. azt hiszem. és váltig nyugtalanít az érzés. amit az újságokban is olvasni. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy nincs elég puskánk. szinte bizonyos. (. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. Egyetlen érdekessége. Eget ostromló baromság. könnyen belátható: micsoda -(10)- .) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. ez éppen tízzel több. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. mint a reggeliek. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik.. Ez persze részben amiatt is van így. Az esti lapok ugyanazt írják. 8. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. V. hogy ezrek esnek el naponta. 31. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. hogy bár 1940-ben játszódik. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. 1940. így I. hogy már kezdem elhinni.. (. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta.

s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. Cripps zárta ki őt a pártból. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. óta sejtem . Cripps a moszkvai nagykövet. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. akkor igen. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Már 1934-től számítottam rá. ami történt. hanem egyszerűen az a tény. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. hisz mindig is éreztem. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. miféle forradalmak jönnek. hogy ha nem is éppen az. hogy valami katasztrófa készül.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. egyáltalán nem leptek meg. mégis amikor bekövetkeztek. nem holmi látnoki képesség.. És lám most mégis. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. mint az úgynevezett „szakértők”. miféle világban élünk. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. ma még nem tudható. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. sem a népfrontosok színlelt aggálya. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. miféle háborúk. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. óta! -. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. Annak nyitja pedig. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. Én minden esetre már 1931. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. (. -(11)- . hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással..Spender azt állítja: ő 1929.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. sőt olykor még a hivatásos katonák sem.

Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. Azt hiszem. hogy képtelen vagyok rá. csak elég ügyes legyek. hogy félrevezessem az orvost. 1940. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. és készültem is írni róla a naplóban.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Az egész világ széthullóban van. tudom. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. (. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják... csak hogy meggyőződjünk róla. VI. ám most olyannyira letörtem. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. 12. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. hisz azok után. Úgy tűnik. Így volt ez a spanyol háború idején is. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. bár a sajtó még nem közölte. mint 1936-ban. visszavonulásunk valódi oka inkább az. hogy Norvégia föladta semlegességét. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. többé nem érdekel majd a politikai aréna. -(12)- . Most is úgy érzem magam. E. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. amit korábban Párizsban. Kész gyötrelem. VI. s különben se sok hasznunk lenne belőle. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. az pedig kiváltképp dühít. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten.-vel elsétáltunk a Sohoba. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. mint ahogy a lapok írták. Most vettem a hírt.1940. 10. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet.

Gyanítom.. 1922-ben. amiért akár bíróság elé is citálhatnak.. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. felkészülve az eshetőségre. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. maga a jelenség igen érdekes. 13.) Bármi viszolyogtató is. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. Úgy tűnik. többnyire nemigen érdekli a világpolitika.„britesítették”. június 12-én lépett a szervezetbe. VI. Mussolini álnok. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. -(13)- . hogy a klub tagja vagyok. Orwell 1940. Akkortájt úgy éreztem.V. tudatván. Tegnap az L. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. hogy valójában svájci.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. (. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. hogy szükség lehet rájuk. az éppoly szentségtörés. mármint azt a fajtát. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. hogy ez valami bűncselekmény volt. mivel az angolokat.. (. amelyről feltehető. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. 1940.. mintha egy templomban levizelném az oltárt. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták.D.

Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. igaz. akik majd támaszpontként használják. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). VI. A részvétel amúgy igen alacsony volt. 1940. a bambán réveteg arcoktól. A németek elérték Párizst. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. ismert egykori pacifista. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. „Taposd szét!” hirdette a felirat. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. és röpítik levegőbe az egészet. -(14)- . Miért nem aknázzák alá. azzal a nyilvánvaló szándékkal. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. egy nappal korábban. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. a rikító színektől. mint vártuk. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. hogy átengedik az olaszoknak. a mohó 17 Kelet-londoni. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. amin egy csizma lép a horogkeresztre. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. Már csaknem bizonyos. Ez negatív rekordnak számít. Az ember lassan gondolni se mer arra. 14. és egyáltalán. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. hogy kormányunk végre tanul is valamit.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát.

és értékálló árut vásárol rajta. Orwell írásainak lelkes híve.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. W. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. 15. Az jutott eszembe. Erre egy ráncos képű emberke. de az ügylet végül meghiúsult. utazó és mecénás. aki Németországban még főbe akarta lőni magát.igyekezettől. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. Redesdale második lordjának negyedik leánya. Holott a legésszerűbb. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. hogyan vehetne részletre varrógépet. kinek a nevére nem emlékszem. Csak a nyár végéig húzzuk ki. 16. miután 1934-ben találkozott vele.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. A ma reggeli lapokból világos. aki Hitler buzgó hívévé vált. utánajárt.20 említette. akkor majd meglátjuk. amit valaki tehet. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. így rikoltott: . most gyereket vár. és kiderült. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. VI. Ha így van. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). Elképesztő. mint a civilizált élet fonákja. VI. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. máris 30 fontot vesztettem. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Nemrég E. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). -(15)- . hogy Unity Mitford21.

Új-Zélandból vagy Kanadából. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. hát ott lett volna esélyük rá. A franciák letették a fegyvert. szakaszom egy zsidó tagjával. és elég jól mehet neki.. én nem fogok elmenekülni. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. V. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. VI. úgy nem marad más. egy darabig még azután is.-mel22. Tegnap beszélgettünk M. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. hogy Amerika hadba lépett. akár egy koncentrációs táborban is. s én azt mondtam neki. sem elég munkáskéz nem lesz. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. amiről viszont még semmi hír. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. pedig ha valahol. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. ő legalábbis ebben reménykedik .holott maga is gyáros.. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. fegyverrel a kézben. az L. Ha a flottát nem éri kár. Egy biztos. de okvetlen harcban. ha a németek tényleg megszállják Angliát. (. sőt már abból is. mindenki erről beszél. szerint ez forradalomhoz vezetne. Már-már képtelenség végiggondolni.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. mihez is kezdjünk. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. hogy nem tudták megvédeni Párizst. D. M. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. -(16)- . mint harcban meghalni. 17. 1940. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. hogy megállítsák a német tankokat.

Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. a könyveimet pedig háromszor. aki most is. 20. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. legalább kétszer másoltam le. hogy valaha is képes leszek rá. 1940. újságíró. Az esetben. írógéphez ülök. mit tartanak a védelmi készültségünkről. ha kritikát írok. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. ekkoriban a New Statesman munkatársa. Mindent. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. hogy megjelenjen. VI.. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. ami látható tetszést aratott az utasok körében. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. mondván. kivéve a gyerekes anyákat. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . hogy az több veszéllyel. amit korábban írtam. baloldali politikus. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. csak már nem érdekel annyira . melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. Újabban. mint haszonnal jár. C. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. és sose hittem. mivel G.23. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. nyilván olyan barbárságokat követnének el. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. hogy megtudjam. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). első világháborús érmekkel a mellén.Hál’istennek. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. -(17)- . hazafias szónoklatot tartott.hallani mindenütt.a lényeg. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. Kanadába akarja átküldeni gyerekét.

hogy mentse az irháját. április 16-17-én szállt partra Namsosnál.. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. könnyen lehet. akik éppen az Alsóházból jöttek. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. Ugyanezen megfontolásból C. a Tribune társigazgatója. Én viszont még jól emlékszem. szerint Churchill.). hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. mindenki eliszkolt. És lám. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. brit munkáspárti képviselő.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. Kérdésemre C. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. hogy erre nem túl sok esélyt lát. R. (.) C. mire közölték. ahol. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. melyben elődjének. 25 Aneurin Bevan. hogy az teljes képtelenség. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. Persze. mint mi. Strauss. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett.. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. szintén munkáspárti képviselő. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. Biztosra veszem. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. A helyzet szerintem annyiban más. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. ám azt mégse hinném. -(18)- . de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. megkérdeztem Bevant és Strausst . május 10-én mondott le. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. azt felelte. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. G. függetlenség Indiának stb. Brit Gyalogdandár 1940. öttagú kabinetben. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146.

R.) Ami engem illet. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. és sosem tudni. Ámbár. hogy a magunkfajtát kiirtsa.V. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával.27 meséli. mondván. (. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. baloldali újságíró. hogy Cyrill Conollyról. egy percig se habozik majd. azokat viszont eddig még nem közölték.D.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. -(19)- . úgy vélem.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. így az a mérhetetlen ostobaság. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. vajon mennyi az igazság benne.-re is.. Ugyanez áll az L. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. bár az egész a modernizációtól függ. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is.. H. Ha a vészhelyzet rákényszerít. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. de az is lehet. akkor lesz modernizáció . hogy vezetőink sorában árulók vannak.Mindinkább terjed a gyanakvás. ami igencsak aggasztó jelenség.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. C. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja .

R. ami olyannyira elterjedt nézet. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. mindenesetre példázatnak nem rossz. igaz-e. ami aligha lesz az enyém. hogy elkerülje a légitámadást. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. 1940. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. most mind pánikszerűen arra jutottunk. 1945 nyarán ez meg is valósult. amely nyomban átállna Hitlerhez. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. és váltig azon tanakodnak. H. és állítólag hét német gépet lőttek le. Pétain és társai a másikon. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. Compton Mackenzie meséli. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. hogy visszavonul a Hebridákra. -(20)- . de békeidőben csak minden tizedik lakott). hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. mihelyt győzelmét biztosra veheti. sőt talán még csak nem is láthatom újra. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. Egyelőre nem tudni.. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. Tizennégyen haltak meg. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról.) Azt hiszem. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. Nem tudni. és nem lennék meglepve. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. (. Felteszem. valójában nem történik más.rendőrség az a testület. VI. a hír tehát feltehetően igaz. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. mondja.. 22. legfeljebb a francia kormány révén.

. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. ami később antifasiszta jelszóvá lett. S lám.. könnyen mozgatható haderejük. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . 1940. visszatértek az antináci álláspontra. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. hogy bármi ilyesmi megeshet.. VI. ha átdobnák Francia Marokkóba.) Az egészben az a legfurcsább. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. Sajnos semmi remény rá. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. 24. most mindazok. Ha a briteknek lenne egy. kitűzve a köztársasági zászlót.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. Avagy micsoda komisz paradoxon az.. A kommunisták. és még azt is igen furcsállták volna.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. mint a becsület. (. mint az várható volt. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. bevenném Gibraltárt.. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. mára mennyire kiürültek. hogy az afféle hajdani erények. (. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. a legcélszerűbb taktika az lenne. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. a hűség stb. úgy tűnik. mondjuk negyedmilliós.

Ha arról van szó. tábornokok. francia politikus. Y. aki a tőkés osztályhoz tartozik. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot.. mint a tőkések brutális visszavágásának embere.. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. 1945 után eltiltották a közügyektől. és mindaddig. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. mint esztelen gyilkolászás. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. amíg például X. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. püspökök. Bármerre néz is az ember. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. korántsem biztos. -(22)- . bárkiről. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. amiért is előbb-utóbb mennie kell. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. nagyiparosok stb. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. Lavalnak32. a Pétainkormány külügyminisztere. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt.számítanak. 1934-35-ben miniszterelnök. Z pozícióban van. váltig arra a következtetésre kell jusson. feltételezhető. hogy félig vagy egészen áruló lesz. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. hogy megpaskolja az orcánk. akár stratégiai távlatból. (. hogy ő a kisemberek szövetségese. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. francia politikus.. egyeznének ki szívesen vele. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással.. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958).) Hitler nem más. A 32 Pierre Laval (1883-1945). Az egyetlen haszon az egészben. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. Nyilvánvaló. hogy Churchill nem így látja. semhogy fölvegye a harcot. Sokkal inkább a bankárok. hogy esélytelenül. az egész háború nem volt más. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. (. uralkodók. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. Pétainnek.

hogy eltörli a tisztelgést. hogy Anglia elkerülje a megszállást. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. hogy már csak akkor. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. A ma reggeli News-Chronicle írja. Azok viszont. Kérdés. ha forradalmi kormányunk lenne. Oroszország. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. hogy baloldali kormányunk lesz. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. ahol valódi forradalom megy végbe. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. amikor késő lesz. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. tévednek. A spanyolországi leckéből úgy vélem. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. eszmei robbanókeverékéből tör ki. azt hiszem. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. Félek. -(23)- . Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik.kérdés csak az. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. és bizonyos. mint bármely korábbi uralkodó osztály. Ha Anglia megszállása elmarad. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. (. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot.. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen.. Ami végül is csak azon múlik. akkor minden rendben.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. akik arra tippelnek. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét.

Gwen O’Shaughnessy. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. ugyanakkor nem lennék soha . Azt hiszem. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. Ámbár lehet. aki a biztos távolból jártatja a száját. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. ha a helyzet rosszabbra fordulna. elmesélte. hogy csupán arról van szó: nem akarják. akik csak heti 5 fontból élnek. még mindig jobb meghalni. amiért szívesen élnék. parancsot kapott. hisz annyi minden van még. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. 34 Az író felesége: Eileen . Elképesztő félreértések születtek. Ha bármi feladatom lenne. -(24)- . hogy mindenképp életben maradjak.. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. mint a revolver. és G. Ha a sors úgy hozza. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések.34 arra biztat..és sógornője. hogy menjek át Kanadába. noha beteges vagyok és gyermektelen. főleg Duff-Cooper üzenetei. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. akárcsak a rádióbeszédek. E. Menekült vagy emigráns újságíró.V.Az L. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. jól jellemzi a brit hadsereget. Nem mintha vágynék a halálra. biztosan mennék is. és részt vehessek a propagandamunkában. mint külföldön. s ott megbíznának valamivel. idegen kenyéren élni céltalanul. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!).D.

Annak. ha meghallja a szirénát. -(25)- . Természetes. A. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Felkeltünk. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Holott ez az. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. de ha nem hall fegyverzajt utána. Később alábbhagyott a divatja. amit ha nem is képes egészen felfogni. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. makacsul állítja. restell lemenni a pincébe. Például Mrs. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. ha valami egyenes beszédet hall. hogy Angliában valami változóban van. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. csak álldogált és csevegett.35 is kedveli Churchill beszédeit. Tegnap egy lap azt írta. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. szörnyen ostoba helyzet volt. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. akiknél nem volt. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. 1940. VI. de nem mentünk le az óvóhelyre. már ami Londont illeti. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. 35 Valószínűleg Mrs. és szerintem is van abban némi igazság. hogy valaki hord-e gázálarcot. Ezzel szemben E. A házban mindenki így tett. A puszta tény. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. hogy az ember felkel. mint odaát. 25. első jele az lesz. fizetni kell érte. Később kiderült. Anderson. mindenképpen hatásosnak érez. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. hogy téves a riasztás. igaz. felöltöztünk. Végül. egy lépés az egyenruha felé.

hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba.O. félkegyelmű veterán végezte. és ma úgy nézem. VI. Ma délután elmentem a toborzóirodába. ha valaki megmutatná az M. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. a gázálarcdivat is újraéledt. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. Talán nem ártana. Éppen tíz hónapja tart a háború. még ma is megtörténhet ilyesmi. Persze. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. 1940. of Information. bár néha még most is megnézik.. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. és bárki meggyőződhet róla. (. mi a teendő légitámadás esetén. a követelmények nem lehetnek túl magasak. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. aki írni is alig tudott . levonultak a pincékbe.. Tekintve. 27. hányszor elmagyarázták. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. Akárhogy is.ahogy szaporodtak a rossz hírek. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. s lám. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. -(26)Tájékoztatásügyi . és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. a németek nem használnak harci gázt. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat .még akár a Francoféléket is. holott ki tudja. minden ötödik ember magával hordja.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő.

híján van a legelemibb hazafiságnak is.. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. úgy véli. Butler (1902-1984). (.) L. aki ismeri ezeket az embereket. Megjegyzem. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. majd külügyminiszter.) L. egykori brit nagykövet Madridban. ez idáig csak egyszer tévedett. A németek érdeke szerinte az lenne. később pénzügy-. minden ítélete helytállónak bizonyult. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. H. Myers regényíró. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (.tehát biztos. valójában mi történt. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . Inkább az a kérdés. M.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. Azt mondja. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. mindaddig. külügyminiszter-helyettes. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. L. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Már csak az a kérdés. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. 39 Sir Samuel Hoare.40. a télen még nem történik semmi. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. De hát az oroszok 38 R... miszerint csak azért foglalták el Tangert. amíg egyszer hátba nem támad bennünket..) A ma reggeli lapok cáfolják. ami mostanra valószínűtlenné vált. hogy a szélesebb tömegek felismernék.. amióta a háború kitört. semhogy sok szót érdemelne. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. amikor úgy vélte. Orwell barátja. hogy tényleg ezt teszi. (. A.M. M. -(27)- . 40 L.. hányan lehetnek a tudatos árulók.

Érdekes. amikor az I. Bármit tesznek vagy mondanak. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. ha sikerül nekik. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. holott elég csak egy pillantás a térképre. jó ideje mást se tesz. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. semmi hatása az eseményekre. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. Ha Hitler elfoglalná Angliát.P. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. vigaszképpen azzal áltatják magukat.L.Független Munkáspárt.. mint mi Münchenben. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. hogy szövetséget kössön. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. -(28)- . éppúgy átejtik majd Oroszországot. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte.maguk sem gondolhatták. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. Jó példája lesz ez annak. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. 42 Independent Labour Party . Nagy kérdés. Amúgy Pétain és társai.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. (. Ezek a mozgalmárok. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek.

hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak.még csak egy múlik rajtuk. némi szépségfolt ezen. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár.. Mindenképp biztató. (.. (. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. inkább jóváhagyó. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. az ennek épp az ellenkezőjét látja. de különben kutyabajuk sincs. azt ugyanis nem deklarálta. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. Nem hiszem. az a néhány megjegyzés. ha tényleg arról lenne szó. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. amit sikerült elcsípnem. és az. 1940. Az még csak megbocsátható volna.. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. és továbbra is őrzi függetlenségét. hogy a sajtó -(29)- . mint bíráló volt . Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. VI. 1940. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. ámbár csak némi burkolt fenntartással.. 29. 28. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra.) Ijesztő.ellentétben a heves közfelháborodással. elutasítottak.) Igaz. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. VI. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. méghozzá C besorolással.

bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. mindjárt elmondta. Kíváncsi vagyok. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. (. hogy végre a puskák is megérkeztek.. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. Így aztán mindazon lapok. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. VI. -(30)- .-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat.D. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. 30.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. Ma délután az L. hogy abbéi még bármi lehet. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén.. Főként kiszolgált katonák voltak.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt.V. hogy 43 Orwell. Az emberek azért így is lelkesedtek. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. 1940. Tegnap C.-vel és M. ami elvben tizenkét. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. és eltekintve attól. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta.-t és engem felvidított a gyászhír. C. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. vajon próbálkoztak-e már azzal. hisz maguk is a csokoládé. amit valaha is hallottam. C. és nagy éljenzés fogadta a hírt. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. nem is olyan hitvány kompánia. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. egyenként hatvan fős szakaszt jelent.

Az ilyesmi persze semmiségnek számít. amin végül is kievickélt. 1940.vagyis a lap közel egyharmada. hogy napokig még az étvágyam is elment -.-ék is rosszallották a dolgot. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. E.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. majd kidobták a gépből. -(31)- . VII. igaz. Ott hagytuk egy félórára. holott ők már-már radikális békepártiak. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . gyengéden benyúlt érte és eleresztette. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. hogy már azon is örülni tudunk. 1.. aztán E. Az újságok már csak hat oldalból . Még M. és nem mozdult. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek.. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. (. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés.három lapból állnak. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. szintén örült. Később. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. a szöveget apró betűvel szedik. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. Az Express 6 oldal= 42 hasáb.

s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. régimódi német vezérkari tiszt. 49 Buenaventura Durutti. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. ha valami ismert személy hal meg. VII. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937).A. -(32)- . 3. hogy a kormány tehetetlen. Franco közeli munkatársa. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk.F. 1940. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. látván.50 közlemény. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. bár nő a félelem is. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. Mind többen vélik úgy. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. a spanyol anarchisták vezetője. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő).

vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. 52 1940. mennyire helyénvaló volt e lépés. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. Az a tény. avagy ha mégis.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . VII. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. 1940. 7.lehet szó. 10. 8 rombolót. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. VII. a napló írása idején liberális publicista. politikai író. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. holott nyilvánvaló. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. Oranban és Mersel-Kébirben. hogy csupán a francia flotta feléről . használhatatlannő tették. a News-Chronicle -(33)- . néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak.1940. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. elég egyértelműen sugallja. A francia Richelieu csatahajót. 2 csatahajót. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. 2 cirkálót. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). nem sok meggyőződéssel tették. Arról persze egy sort sem írnak. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül.

Számomra hihetetlen. (. a Bűnös embereket. hogy Angliában akadnak csoportok. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. Windsor hercege (1894-1972). meddig ér el a kommunisták keze. Napok óta nincs semmi hír. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. 16. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. a rendkívül népszerű walesi herceg. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. Sokan vélik úgy. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba.. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. Simpsont és Franciaországba települt át. az ember sohasem tudhatja.) Gollanz új könyvét. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. Újabban viszont minden országban más és más.békeajánlatot tesz nekünk. úgy veszik. 54 Edward. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. ha csak az nem. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. de amikor feleségül akarta venni az elvált. január 20-án lépett trónra. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. Ez után feleségül vette Mrs. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. VIII. mint azt korábban én is feltételeztem. Még az is lehet. hogy csak azért hagyják nekik. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. amerikai Mrs. Wallis Simpsont. mint a cukrot. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. Persze. Nemrég még úgy tűnt. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. semeddig. Edward néven 1936. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. VII. mi több. hasonló feltételekkel. 1940. -(34)- ..

-(35)- . hogy Spanyolország bármit. hogy összeült a pánamerikai konferencia. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb.) Holott pontosan úgy tesz. A legfőbb esemény. és mi semmit se teszünk ellene. Még most sincs semmi érdemi hír.. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak.56 azt mondja. Ez persze nem olyan ígéret. bármilyen 55 Bizonytalan. F. (. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. ami egyértelműen németellenes lépés. és ha kudarcot vall. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. 22.. és elnézzük neki. a sok szájhős mind maga alá rondít. hogy Franco ki akar maradni a háborúból.küld hadi utánpótlást Burmán át. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. helyzetünket reménytelennek látja. 56 Bizonytalan. így azt. Mégis. nyilván a németek számára. 1940. ami egy következő kormányt is kötelezhet. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. alighanem Frederick Warburg. Mindez előre látható volt már akkor is. Talán így lesz. hogy Anglia felé hajlik. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. és már csak a fegyverletételt várja. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. W. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. alighanem Tosco Fyvelről van szó. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. a világ pedig már rég nem hiszi. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. talán nem. ahogy előre megmondtam: eljátssza. VII.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia.

majd a németeknél. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. és új neve: Home Guard.mennyiségben importáljon. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. ámbár ez nem is oly hihetetlen. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.D. G.58 is ugyanezt mondja magáról. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. Sokan rebesgetik. 25. azzal. ám az. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. VII. Persze meglehet. Az olasz sajtó is ezt írja. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. Ha tényleg így van. azaz Polgárőrség lesz.V. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. D. hogy összeállna a Tory klikkel. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére.-t. felhagyott a toborzással. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L... Az L. VII. 58 Azonosíthatatlan személy. 1940. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. rendre visszautasította az ajánlatot.D. 28.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. 1940. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. (.300. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. melynek állítólag már 1.) Sokan már bánják.000 tagja van. mivel utálta Chamberlaint .57 Én legalábbis nem hiszem. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. hogy L. hogy csak tartanak tőle. -(36)- . bár az is lehet.. csak féltékenységből és intrikából dacol.V.

Orwell minden hitetlenkedése ellenére . jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. hisz jól tudom. 59 William Joyce (1908-1946). 60 Sir Oswald Mosley. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. Furcsa. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. Az apró emberke. -(37)- . Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. aki utóbb . noha egész életét Angliában élte le. valójában miért.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. 61 Jacques Doriot (1898-1945). akit később internáltak. Így tesz a francia sajtó azon része is. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. bár senki se tudja. kis baloldali pártokról.csakugyan nácikollaboráns lett.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. amely német befolyás alatt áll. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. Szélsőséges nacionalista. Emberem azt állítja. kommunista. kinek a nevét folyton elfelejtem. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. a Brit Fasiszta Unió vezére. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. 62 Gaston Bergery. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. majd fasiszta politikus. brit állampolgárságot sosem szerzett. aki szerint Hitler nem igényli. szélsőjobb. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. Amerikában született. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére.

ami talán arra is fényt vet. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. mit miért csinál. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. ahogy egy szovjet komisszár.1940.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. Perim most a legfontosabb. s azon a feltevésen alapul. de az újságok azt sejtetik. G. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. és nem igaz. Wells jól ismeri Churchillt. és különös gyengéje. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. vagy hogy karrierista lenne. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. (Sajnos elég gyatra volt. VIII. Megkérdeztem. Úgy véli. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. Mindig is úgy élt. H. Megindult az olasz támadás Egyiptom. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. a franciákat viszont eléggé leszólta. hogy csak a maga hasznát lesi. szerinte rendes fickó. nem hinné. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Úgy látja. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. de a pénz nem érdekli. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. hogy ezek az emberek. Eddig még semmi hír. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. ha elveszítjük. Wells. 8. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

23. Tegnap este elmentem egy előadásra. nem kétlem. Azzal kérkedett. Ez nem csupán azzal jár. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. Megvetően mondta. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . hogy a légiriadók mindenkor tévesek. hagyják félbe a munkájukat. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. s azzal szépen visszaaludtam. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. Hajnali három körül légitámadás volt. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. amit . ez pedig igen veszélyes lehet. tábornok tartott. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. Hosszan beszélt a polgárőrségről. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. amit mielőbb meg is kell tenni. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. 1940.. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. hogy ő bizony nem sok hasznát látja.. átszervezik a légiriadók egész rendjét. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. hacsak nem akarjuk. Azt mondják. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat.nyilván az -(42)- . hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel.másokat kapok rajta. VIII. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker.

VIII. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. Ahogy elnézem. Legfőbb ideje. hogy a trágya nem ennivaló. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. kivénhedt hadfiak.. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. mire egy tehén jól oldalba döfi. (Greenwich) Azt hiszem. hogy az ország végromlás előtt áll. hogy valami nincs rendjén. hogy ízlik neki vagy sem. -(43)- . tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. és megpendítette azt is. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. Tegnap azon tűnődtem. (. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. s hogy milyen szánalmas ez az egész. Az oktalan pára nem képes eldönteni. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. 26. kik miatt. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. Ettől talán észre térne a jónép. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. 1940. és azt is: miért. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi.. egy életre megtanítva arra. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva.

E. és mindaddig. hogy egy bomba robban mellettem. azt álmodtam. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. VIII. de olyan pokoli robajjal. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. Talán egytonnás bomba lehetett. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát.) Elég nagy robbanás volt. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. ha bármi fontos létesítményt találat ért. próbálják eltussolni. hogy a házak beleremegtek. Máig emlékszem arra a kettőre. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. amibe a föld is beleremeg. 1940.. A -(44)- . Világos. Hallottam. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki.. (. 29. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. és halálra váltan nyomban felriadtam. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. A bejárati ajtóból néztük. míg ezek jó ha feleakkorák. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától.először igazán közelről a bombák hangját. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. s ahogy eddig is.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. asszonyság. Ma reggel mégis. (. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. ám azért nem annyira rettenetes.. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. amit Huescánál dobtak le..

Félálomban. 16. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” .spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. 31. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. VIII. A monoton fegyverzaj..) Tegnap lefekvéshez készülve.. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. 1940. fegyverzajt hallok. -(45)egy ha . s nemigen látja. mégis így lett. szerkesztőjével. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. 1940. XI.-vel. régóta ezt várják. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. és máris aludtunk tovább. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. minden fedezék nélkül. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. (. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. a . s lám. Általános a vélemény.P.. azzal a megnyugtató tudattal. 24 órára rendszerint 5-6 esik.-vel éppen csak megjegyeztük. erős robbanást hallottunk.a nácizmus. ha elég távoli.P. márpedig az emberek itt is. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. vagy túl közeliek a becsapódások. E. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. 1940. hogy hidegen hagy. és aknagránátok robbannak köröttem. hogy nem érdemes sokat törődni velük. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. hogy nyílt mezőn fekszem. tábori szalmaágyamon elnyúlva. H. Amerikában is. hacsak az ember nem sejti. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. lidérces emlékeim. XI.. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. s én feküdnék kényelmes. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. Sosem gondoltam volna. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. 23. Akkoriban rendre azt álmodtam. A légiriadók egyre kimerítőbbek. könnyen álomba ringatja az embert.

73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. -(46)- . 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. öt éven át tartó küldetést. brit tájékoztatási miniszter. az összes brit lapot figyelmeztették. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. májusi kormányát tárgyalva Hoare. tartok tőle. Európa Kiadó. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt.P. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. Habár a . kényes. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. és „becsületszavát” adta nekik.71 és társai titkon alkura készülődnek. úgy tűnik. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. P. igaz is lehet. 2000. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban.. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. mint vállalni a Hitler elleni harcot. H. bárki képes könnyedén elhitetni. amikor Franciaország elesett.. egyébiránt biztosra veszi. ha tényleg igaz. Mindaddig. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. A második világháború című művében Churchill 1940.P. szerint. válasza: „Ugyan már. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. hisz minden a tálaláson múlik.” Ami. hogy nincs más hátra. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. még nem cenzúrázzák.” 72 Alfred Duff-Cooper. ám ekkorra már mind a szűkebb. kulcsfontosságú. vagy inkább próbáljunk békét kötni. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó..-t. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést.. Halifax és Simon védelmére kel. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. H. Ld. kijelentését. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál.P. hogy .

hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. 28. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. bármi tehetséges politikus Laval. C. mégsem váltak be. jóslatai. Nos. aki ekkor már a windsori herceg . Szerinte VIII. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. a France szerkesztőjével ebédeltem. hogy államformája királyság. VI. Persze itt. és élt már nálunk korábban is. igaz. XI. jól ismeri Angliát. Laval kormányzása76 idején C. Wallis Simpson. 76 Lásd az 1940. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. a sajtóosztályt vezette. egyetlen európai se hitte volna. úgy tűnik. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. hogy Sztálin Európa legerősebb embere.. francia újságíró. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . hogy „Anglia csupán egy árnyék”.74-vel. C.felesége volt. melódiája: monoton Tegnap C. és eszébe se jutott panaszkodni. mint azt itt képzelik. Laval 1935-ben azt mondta neki. és úgy véli: Anglia nagy előnye. C.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. 1940. Olaszország viszont valódi erő. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. korábban diplomata.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. 74 Piene Comert. Különben C. angolbarát. Angliában mindenki tudja. Meglepően jókedvű volt. amikor Franciaországot a németek elfoglalták.. Franciaország eleste után Angliába emigrált. 75 Mrs. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. szerint. Azt mondja. Edward . Mindig is azt hittem.utóbb VIII. S. Edward végül is Mrs.

Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. 1. miként sikerült átszöknie. Ugyanúgy örülünk neki. mint korábban Balbo halálának. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. mindenki amiatt aggódik. a sebesülteké ennél jóval több volt. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk.. villany stb. (. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. teljesen tönkrementek. 1940.) Beszéltem egy férfival.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. a halottak száma 550. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák.. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. s legalább negyed részük földig rombolódott. és ami még rosszabb. Meséli. amelyben 500 repülőgép vett részt. 8. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. aki nemrég érkezett Lengyelországból. XII. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. (. A közüzemek. víz. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket.. november 14-én szenvedett légitámadást. A német források szerint mintegy 30. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. -(48)- . de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság.) Azt mondja. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák.. bár azt nem árulta el. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban.000 gyújtóbombát dobtak a városra. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. a tüzérségi tűz elől. XII.

de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. kezdeti szakaszában. 29. rendre azon kapom magam. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. akár a manna. A bombázás legszörnyűbb. amíg a bombázás alább nem hagy. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. s a csengő sem ép. Az esszében azt írtam. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. 1940. Az a múlt heti újsághír. I. Több mint mulatságos. Az a hír járta. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. XII.” 1941.segítségükre sietnek. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. hogy hibbant kis versikéket faragok. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. 2. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. inkább a félbeszakított alvás. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. nappal közrendre felügyel. nem annyira a bombáktól rettegve. Idézet egy újságcikkből bombák.

miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. majd 1942-ben beszüntette működését. aminek igen örül. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. német. és minden érintett szíves elnézését kéri. s talán joggal. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük..hogy nincs valami nagy véleményem róla. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. olyan időszakban. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett.” 79 Büntetés. 22. és Orwell úr aligha sejthette. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. hogy ezegyszer tévedtem. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. tényleg örülök. nem sokkal a franciaországi események után. . Így azután én lettem nevetséges. úgy véli. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt.Isten látja lelkemet. I. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri.. 1941 júliusában.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. de nyilván erre sem kell várni sokáig. 1941. -(50)- . magasabb béreket. bár .

a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. hogy „hagymáztam”. És lám. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. aki amellett.a következőket írta: „Óhajtom. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . a POUM82 betiltása után. vagy valami hasonló). hogy „Chamberlainből elég!”. Művei. A minap. spanyol köztársasági párt. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). Az utca tele van a plakátjaikkal. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. Keresztények és a kommunizmus. 1931-66 között Canterbury érseke. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. pedig több mint hat órával azelőtt történt. E. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. A helyért ugyan nem fizettek. Az ügyeskedés menten beindul. Szovjet erő. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. akik nem képesek átlátni. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Barcelonában pedig. hogy tudja mindenki. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. először tettem ilyesmit életemben. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. ezrével vannak ilyenek. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. már az is erősnek tűnik. de normális helyzetben eszembe se jutna. ahogy megcsókoltam. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet.csak arra való. Úgy tűnik. hogy „Éljen a POUM!”. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. nyomban megérezte rajtam. Igaz. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. és meggyőződésem. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. Mindenesetre tény. teljes szívemből kívánom. -(51)- . és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. újabb defetista manőver.

A német Afrika Korps 1942. és 1942.000 hadifogoly! ) . január 22.az ébresztőóra. I. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. J. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. amint két nő arról társalog. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. január 22-én vették be a brit csapatok. J. és betiltották a Daily Workert84. s a többinek is hasonlóan felment az ára. A Daily Worker és a Week85 betiltása . ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. boltjába betérve megjegyeztem. hogy „már nem tart soká” stb.2 sor. június 21-én foglalta vissza. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül.108 sor. 26. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. 1941. stb. mivel érezni. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. 84 A lap 1941. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. mire Mrs. -(52)- . meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). Erwin Rommel tábornok vezetésével. között volt betiltva. szeptember 6. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. és megütötte a fülem. Másnap reggel Mrs. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. 3. Tegnap este G. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. III. hogy még mindig sokkal rosszabb. homályos és rossz szagú. III. 1941.. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. Az altemplom nem egyéb. kevesen értenek egyet velem -. Bár dúl a háború. hogy visszatérhetnek Londonba. hogy „valami készül” a Balkánon.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. 14. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. G. s ilyenkor látja. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. s a hóvirág is most a legszebb. Wallington. és a többiek mondták is. Az elmúlt napokban az a hír járta. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. még a lapok is pedzegették. 1941. néhány téli viola bimbózni kezdett. Korábban ugyanis épp azért gondolta. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből.küszködött. -(56)- . A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. Én mindenesetre váltig állítom . ha elég meleg lesz). mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy..bár jól tudom. III. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . 4. legalábbis ezen az éjszakán nem. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik.

előbb ismernie kellene. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. vagy legalábbis azok jó része.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. hogy küldjenek tíz hadosztályt. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. egyben meghagyva neki. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. mi történne. hogy milyenek a szállítási eszközök. amit az olaszok elvesztettek. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. a német támadás már április elején megindult. Katonai diktatúrát vezetett be. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. miközben támogatta a királyság intézményét. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. Mindenki ezen tépelődik. de alighanem inkább a Szueziről van szó. Ahhoz. attól tartva. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal.van. elhárította a segítséget. 1935-től görög miniszterelnök. 95 A szövegből nem derül ki. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Túl veszélyesnek tűnik. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. arra kérte az angolokat. -(57)- . Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. Elképzelni is szörnyű. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek.

ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. amiért hagyjuk. csak a felesége. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. ha netán tudjuk. antifasiszta újságíró. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. hacsak azzal nem számolunk. Mint írja. mint az. -(58)- . akár egy súlyos vereség kockázatával is. Ő maga nem volt zsidó. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. mivel annak bizonyságát láttuk benne. Másrészt viszont. ha most veszni hagyjuk Görögországot. egész Európa rajtunk röhög. elképedt azon. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. 97 Stefan Haffner. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hogy nem tudunk.hadisikerekkel. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. Sok német. akivel beszéltem. Az a baj. éppúgy. Ugyanakkor. Én mégis azt tartom. mint Norvégiában. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. csakúgy. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok.

Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. -(59)- . Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. ami azután a bombázókra tekeredik. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Kérdés.98 1941. titkos fegyvert is rebesget. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. június 17-én jelentette be. Ijesztő lenne. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Ez hát az európai nézőpont. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Greenwichre igen sok bomba hullott. de csak egy gépet lőttünk le. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Ám a szokásos álszent. minden előzetes propaganda nélkül.itthon és Amerikában egyaránt. mint az indiai rádzsák körül. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. s a szóbeszéd holmi új. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. de tetszetős érveket máris hallani. aminek használatát a brit légierő 1941. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. végre pompás alkalmunk lesz rá. éppúgy. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. 20. úgy hírlik. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . III. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével.

. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. szakadt a víz a nyakukba. A Greenwich templom lángokban állt.: „Betört az ablak. ez akkor sem jó így a franciáknak. és kevesebb közéleti eseményt említek. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. A németek ugyan engedik. -(60)- . hogy . amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. majd nagy csörrenést hallottam.. amit küldünk. amikor E. ami megingatná a Pétain-kormányt. semmi jele annak. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. mondjuk. avagy csak elképesztően ostobák. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. Visszalapozva e naplóban. Úgy tűnik. Úgy tűnik. Bárcsak tudhatnánk.-vel99 telefonáltam. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. látom. az író nővére. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. mint azelőtt.. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. amit persze nem engedhetünk meg.. és társaik tényleg árulók. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. de senki sem mozdult. Fölöttük tombolt a tűz. hogy megtartsák a búzát. Én: „Mi volt az?” E.csapódott be. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. És miközben mi mindent megteszünk. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.

a légierős kadétok. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. sokan ezt teszik . III. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Angliában. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. mint eleddig. 1941. éppúgy élnek. Számomra nem volt újdonság. akkor biztos. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. hogy igenis vannak. Még ma sem képesek felfogni. a Női Légierős Tartalékosok stb. hisz ez idő szerint még az sem világos. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. 23. mi a célja a háborúnak. nemigen számít. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. Ha elfogadjuk az államot.általában olyanok. a gazdagok pedig.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. kényszerítő intézkedések híján. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. akik Churchillért meghalnának. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. s ha így teszünk. elfogadjuk a háborút is. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . ez pedig az éhínség. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy gyermekei azért éheznek. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. Még szerencse. valahányszor azt látom. stb. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. Miként lehet ezt elfogadtatni. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. amit mi tényleg nem ismerünk itt. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek.A legrosszabb még hátra van.

a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. hogy valójában nem is gondolják végig. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. az ellenségnek is vannak indítékai . Azért várjuk el. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. hogy netán csökkenne a harci elszántság. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. és jó útra térhessenek”. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. mint egy. III.az ezredzászlókat. mint a németek. ha az emberek látnák.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. mert mi jobb emberek vagyunk. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. Talán az a félelem diktálja mindezt. a keresztény meggyőződés azt tartja. -(62)- . és segíts.ami éppoly hatásos lehet. hogy Isten bennünket segítsen. így aztán helyénvaló. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . hogy megbánják gonosz tetteiket. Persze az is lehet. Egy szó sem esik arról. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. add. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. úgymond. hogy imádkozunk érte. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. 24. Holott bizonyos helyzetekben. Az egész azon az elemi érzésen alapul. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. 1941. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. Eddig úgy tudtam.

amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.. 1941. bár Hitler még így is jól járna. és legalább három hétig kitart. ez alighanem így is van. IV. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. mindenesetre nehéz nem észrevenni. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Ám ennek nincs közvetlen. Rajzok készülnek majd. Tehát megoldódott a rejtély. hogy valamivel ellensúlyozzák. Közben hallani. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól.000 vagy akár 500. 7. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. érzékelhető hatása. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. hogy Görögországban 150. mint akár több ezer légitámadás.000 főnyi brit sereg állomásozik.000 ember életébe is kerülhet. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. és ma jelentették be először hivatalosan. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. így valószínű. hisz általános a vélekedés. bár ezt már akkor sejthettük. Tegnap Belgrádot bombázták. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. hogy nincs az az erő. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Azt hiszem. Felteszem. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. s így szükséges. hogy egy sikertelen megszállás 100. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi.csatahajókat. mikor kivonultak Bengáziból.. a műszaki leírások alapján. nincsenek például fegyvereink. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk.

hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.elsüllyesztették a Zara. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. (. A legjobb esetben talán még szűken vett. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Szinte látom. -(64)- . Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről.. hogy beleszorítják őket a tengerbe.helyzet. ha az ember 2-3 évre előre gondol. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe.) Egyre kevesebb a munka. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Nem tudni. Mulatságos lenne. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre.. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. Persze. Etiópiát mindenesetre elvesztették.. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. katonai szakíró.. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . most hirtelen rájönnének. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. )Immár világos. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. A britek-minden veszteség nélkül .. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. (.

Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart.O. of Information -(65)Tájékoztatási . s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy nem volt annyi eszük. hogy pár napig nem is lehetett kapni). a regényíró állította össze. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. s ez rendre azt igazolta. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. IV. pontos. mint „dicső”. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. 8. Például az. s igen nehezemre esett. 1941. csak sajnálom. hogy olyasvalamit hozzanak létre. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. „hősies” stb. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. Most olvastam épp az M. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. Állítólag Francis Beeding. elszalasztották az esélyt. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Rosszabbat vártam. tényszerű ismertetőt. ez szeptember 7-én volt). az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. Emlékszem. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. hogy ejtőernyők. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról.I. de tudván. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel.103 bestsellerét. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. .

de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. . Hugh Slater.A kapitalizmusnak vége. Később. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. miután a németek láthatóan elálltak attól.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát.Akárcsak Madrid. hogy felébresztettek a robbanások. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. aki az ablakban ült. azt mondtam Fyvelnek: . de más fronton még várható. majd így szólt: . egy darabig onnan néztük a tüzeket. Kimentünk a tetőre. Rajtunk az ítélet. még ki is mentem megnézni.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Most jön Austerlitz. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Aznap éjjel. lángol-e még. hogy győzelmet arat. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék.Ez volt Trafalgar. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. -(66)- . Én mindenesetre nem így éreztem. egyszer csak megszólalt: .

ha a görögöket cserbenhagyva. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. Hol van már az az idő. kapunk-e gépfegyvert. IV. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be.gondolom. amikor rosszul áll a szénánk. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. A nagyokosok szerint ahelyett. és Görögországba küldtük őket. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. legalább kettő jut minden századnak. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. s amikor megkérdeztem. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. hogy egyáltalán kiadták. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. 1941. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . 1941. Ez is igen baljós előjel. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért.persze nem volt egy darab se -. A tegnapi lapok megírták. 9. amíg lehetett. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. a Balkánról alig esik már szó. 11.106 Ma este igen rossz hír érkezett. Csak erről beszél mindenki. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. hogy kivontuk csapatainkat. -(67)- . A közlemény súlyát az mutatja. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. IV.

Ahogy visszalapozok a napló elejére. csak sokkal lassabban.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. Semmi hír . Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. IV. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. hogy a politikai helyzet javulni fog. azt látom. és megszilárdul a helyzet. se Líbiáról. 1941. abbahagyom a naplóírást. azok a forradalmi változások. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. francia hajókkal. Nem hinném. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Úgy látszik. Akivel csak beszéltem. amely még ezeknél is pesszimistább volt. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. csak éppen nem adhatják tovább. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. mind lehetségesnek tartja. hogy még mindig érvényben van az utasítás.. Az a két újság. ami némi reményre jogosít. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. mely igen sötét képet fest a jövőről. 13. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. és a Sunday Express. Lehet. amelyekre számítottam. amely alig különbet... vagy legalább egy részük. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni.. most is zajlanak. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. de ez más lesz. mint gondoltam. de mégis.1941. IV. -(68)- . Az egyetlen. Isten tudja. a köznapi ember számára kevésbé érthető. 12. micsoda szörnyű állapotok lehetnek.se Görögországról.

de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek.. arra számítva. Mindjárt feltűnik. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. Azt hiszem. bár ezt Kairóban107 még tagadják. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. A németek az egyiptomi határig nyomultak. IV.Olvasom a bejegyzést. csak éppen a tempóját nem. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. -(69)12-én hamar akció végül . D. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. hogy létszámuk aránylag csekély. aki jól ismeri Dél-Afrikát. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. Connolly mondta egyszer. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. de már sokkal kevesebb van belőlük. Megrázó hírek. micsoda szedett-vedelt társaság ez. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. és elvágták a tobruki angol csapatokat. mint a középosztálybeliek. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. míg december 4-én megérkezett az erősítés. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. 1941. s az is erősen hihetőnek látszik. az utóbbi a valószínűbb. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. nem tűntek el. amit a reklámokról írtam. döbbenten láttam. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. mások azt állítják. Persze. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. Nagyon igaz. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. 14. de Tobruk kitartott. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik.

de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. drága uram. igen nehéz elképzelni. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. és mivel kissé késtem.Jaj. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. nem figyel rá senki. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. hanem azért. 15. ha én nem kérem. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. Ha nem így lenne. IV. tudja. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- .. mi is történik. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. melyben az oroszok megígérik. mit mondtak be korábban. éppúgy. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. Görögországról semmi hír. .úgy tartja. anélkül. hogy kivonulnak Kínából . 1941..persze csak fokozatosan. akkor máris megérte. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. Mindez akkor. A másik pultnál meg szól a gramofon. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. megkérdeztem a tulajdonosnőt. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. hogy beismernék. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak.

Két-három napja újra Wallingtonban. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. francia) . Emlékszem. betértem egy kocsmába. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. John’s Wood-i temetőt találta el. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. 1941. A szombat éjjeli „blitz” még ide . valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Persze. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. és a mentők is ott várakoztak. hogy egyszer bekövetkezik. de azért E. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában.. többeknek megjegyezve. IV. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. ez képtelenség. 22. Ez volt az egyetlen reakció. -(71)- .Én még csak le se hunytam a szemem! . és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány.70 km távolságra! . Igaz. amitől már régóta tartok. és miután hallottam a hírt. Az ember már-már úgy érzi. Senkivel sem beszéltem. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108.is 108 „Mondja csak. Ma reggel. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. és E. is ugyanezt mondja. 1941. Az utcát mindenesetre lezárták.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. IV. aki rendesen tudott volna aludni. . Persze.bizonygatja mindenki.. Egy másik a St. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől)... és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. Barnsleyben voltam éppen. 17. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak.vidéket.” (Parlez vous. A fegyverek egész éjjel lármáztak.

hogy a németek nem hullanak úgy. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. minden még ezután megírandó cikkemet. megalapozott volt. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. Amióta itt vagyunk. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. amit kell. Churchill a minap azt mondta. Athéntől kissé északra. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. vajon azt teszik-e. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. rádiójegyzetemet stb. Furcsa lenne. nem így lesz -. minden bizonnyal hamarosan várható. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák.” Kíváncsi vagyok. is beleértve. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. stb. mi pedig lekaszáljuk őket. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. Ha az újságok híradásai igazak. mint a kéve. Gibraltár megtámadása. fanina felé.. Olyan ez. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. milyen hatalmas veszteségeket okozunk.elhallatszott. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Engem legfőképp az zavar. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. hogy sikerül majd. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. hogy 109 Orwell gyanúja. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit..109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. -(72)- . ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. Churchill kezd úgy beszélni. Még nem tudni.

25. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. 24. hány emberünk van ott. IV. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. A Daily Express burkoltan arra célozgat. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . 1941. Mindössze annyit lehet tudni. Eszerint az elesettek 55. hogy a görög hadsereg. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni.ÚjZéland: 13.55% .a hülyébbnél elháríthatnád. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.mindez még hasznos is lehet. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. hogy ne álljanak ellen. a görögök visszavonulóban vannak. milyen hadállásokban. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. IV.Ausztrália: 13. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. hogy mennyire tudják tartani magukat. Az oroszoknak dönteniük kell. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.110 Mindaddig. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% .1% Új-Zélandból. -(73)- . A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. 23.8%-a származott az Egyesült Királyságból.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. 1941. hogy ellenállnak-e a németeknek . Különben sejtelmünk sincs.55%.1%-a Ausztráliából és 19. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. és így tovább. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.

mert nem volt mivel etetni őket. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. IV. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb.az ára -. de bármelyiket választják is.. most mindenféle hússal üzletel. IV. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. vagy esetleg a harmadik. ami tényleg magával ragadta az embereket. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. 2.111 Gondolom. bár azt hiszem. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. 28. körülbelül 30. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. nem akar. 1941. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. V. 1941. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. 25. C. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. Tegnap eljött hozzánk egy ember. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . Milyen kár. hogy nem képes. -(74)- . csak kutyaeledelnek.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. avagy tétlenül elnézik.

hogy kevesebb katonánk volt ott. 3. mint arról korábban tájékoztattak. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. az is ugyanúgy készül. nyilvánosan kijelentette.000 járművet vesztettünk. mivel úgyis megegyeztünk. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. mert folyton csak fegyvertokokat szab. Katasztrofális.000-re teszik. ügyvéd. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. amiben mindent odaígérünk nekik. Hátrahagyták összes tankjukat. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. miután bejelentették. majd elnöke lett. 1941. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. újabban az egész cég erre állt át.. s úgy hagyjuk el a porondot. Mesélte. Spender113. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. valójában 55. A veszteség állítólag 3. politikus.ez egybevág a német hadijelentésekkel. felszerelésük jó részét és 12. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése.. aztán egyszer csak halljuk. ahogy a tűpárnát tartotta.tisztes ábrázatú.000 embert. mint a bútorhuzat. gondolom. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. úgy látszik. 8. mindenféle volt közöttük. Mint mondja. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere.000 körül. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. -(75)- . de ez számunkra nem gond. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. és hét-nyolcezren estek fogságba .000 ember. Persze az is lehet.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. az ausztrál kormány egyik minisztere. A hajókról nem esett említés. V. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. mint az íj és a nyílvessző”.112 Azt mondják. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van.

mert hiányzik az akarat. folyton az az érzésem. Békésen alszik mindenki -(76)- .szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. gyerekek. ami nem túl jó jel. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. Itt-ott nagyobb családokat is látni. mit fognak tenni. hogy balul üt ki. A törökök felajánlották. Főleg a fiatal házasok ilyenek. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. apa. Sosem tudni előre. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. ám biztosan valami rosszat jelez. Előre látható.és azt hiszem. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. 6. V. Valahányszor csak elképzelem. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. Érdekes. A semleges államok megtámadását illető aggályok . Iránban mozgósítás van. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. anya. amiben igazán hiszünk. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban.csupán azt jelzik. nincsenek fenntartásaink. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. ami ezt a taktikát sikerre vihetné.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. meglepő látvány tárul a szeme elé. A tiszta. a kicsik sorban fekszenek. akár a nyulak. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. csak annyi bizonyos. Ha olyan ügyért harcolunk. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. ha csak a puszta harcról van szó. s menten elgyámoltalanodunk. 1941. pusztán azért. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe.

s a szobában sem keletkezett kár. -(77)- . s hogy mindenki maradjon a lakásában. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. kiváltképp nagy volt. A füst csak igen lassan oszlott el. hogy épp benne voltam egy házban. Felkapaszkodva a tetőre. 1941. Gondolom. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. melynek üzenete nem egyéb.a kicsik hanyatt fekve. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. 1941-ben leváltották. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény.az erős lámpafényben . Nyilvánvaló. ez az első eset. 114 Vjacseszlav Molotov. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. az egyik. 11. Immár bizonyos. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. felkelt és kinézett az ablakon. de úgy tűnt. meredek. amikor találat érte. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. tőlünk nyugatra. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. de megmaradt alelnöknek. mintha viaszbábuk lennének. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. ez az első diplomáciai lépés.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. égre szökő lángokkal. valami raktárépület lehetett. Lefelé menet közölték velünk. hogy az oroszok bejelentették. hogy mindez német nyomásra történt. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. Az éjjel komoly légitámadás volt. V. hogy a mi házunkat találták el. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. Az ablakok épen maradtak. Az elmúlt napok legfontosabb híre . külügyi népbiztos. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. kintről valaki kiabált. netán mindkettő ellen. E.

Elmentünk D. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. Ilyenkor az ember azt viszi magával. és a bent lévő autók kiégtek.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. amit hónapok óta őrizgettünk. Később kiderült.-ékhez. amint kiabál valaki: .Talán azt hiszed. milyen sötét lett az arca. hogy a folyosón nem lehetett látni. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. csupa korom vagyok én is. -(78)- . hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. Hallottuk. amit a legfontosabbnak tart. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. akik teával kínáltak. hogy tényleg ég a ház.Igen. gondolván. mire ő visszakérdezett: . hogy menjünk ki. s én csak utólag döbbentem rá. s láttam. és talán nem lesz módunk visszajönni. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt.nek. Később megjegyeztem E. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. Magunkra kaptuk a ruháinkat.

1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. a Führer helyettese. bejelentvén hogy Hess megőrült. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. aki 1941. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . 1941. V. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. és Rashid Ali 1941. május 30-án Iránba menekült. Alfred Hornként mutatkozott be. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Szíria. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. továbbá mindazon térségek neveit. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). Franco . Egy hónappal később rövid harc.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Spanyolország. Rashid Ali117. Csak azt tudom. Még csak ötletem sincs. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Utóbb többször is felmerült. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Irak. hogy Hess115 miért jött át hozzánk.1941. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. Churchill nem akart tárgyalni vele. Az egész ügy merő rejtély. remélve. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. iraki nácibarát miniszter. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. Hitler közeli barátja. 13. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Darlan116 Sztálin.

a Kanári-szigeteket. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. vannak még emberek. hogy ez történik majd. lesz titkosrendőrség. ha kiderül. hogy ember. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. szégyen!” Úgy látszik. Churchillnek és társainak az lehet a terve. amikor még megtehettük volna. mikor Franciaország a háborúból kilépett. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Ezzel szemben a valóság az. már akkor. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. mi biztosan el is toljuk. nincs esély arra. Az egész világ ellenünk van. legalábbis szerinte . hogy mindent veszni hagyunk. Úgy tűnik. -(80)- . brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. Tanger.és fegyverhiány (repülők. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Szíria. amikor nem vettük be Dakart. a Kanári-szigetek.könnyedén be lehetett volna keríteni. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. hogy nem fog sikerülni. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben.tolni. hadihajók stb. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Tangert és Szíriát akkor. Persze. Az ember kezdi azt hinni. akik meg tudnak lepődni azon. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. talán még Amerika is. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk.) miatt Dakar. a lakosság fele pedig éhezni fog. hogy ez már-már törvényszerű. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra.

1941. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. Ezt az arcátlan. 24. majd ejtőernyősöket vetettek be. (Liddell Hart szerint összesen 28. V. hét cirkáló. Lehet. még úgy is. 17. hogy így van. új-zélandi és ausztrál.960 brit. így azt. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket.300 görög. Ha csak 10-20. 7. Irakról semmi hír. Mindenki Krétára figyel. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. Három csatahajó. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. mint Angliában. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. A brit -(81)- . 21. 25. és milyen a fegyverzetük. egy repülőgép-anyahajó. 10. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). Valaki megsúgta. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. V. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. V. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. ha Kréta csakugyan próba. 1941.600 brit. légvédelmük szintén gyenge volt. hogy hány ember védi is a szigetet. 1941. és majdnem ugyanannyi görög volt. szervezetlenek voltak. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. A német légitámadás május 20-án indult. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról.700 új-zélandi és 6. Darlan nyilatkozott. csak végre ismernénk az alap tényeket. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. Úgy tűnik. de a lelke mélyén mindenki borúlátó.540 ausztrál. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. Szíriáról.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó.

hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle.bár még jobb lenne azt hallani. Kivonulunk Krétáról. 1941. -(82)- . ebből 2. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. Az. 13. 1. 31. V. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. 122 A 42. és csak utána az etiópot. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. annak tagadása. és 14 gép védte Szuezt. a mentegetőzés. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. bár rideg. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre.500 Krétán szolgáló katonából 16. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. hogy hányról is van szó. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről.olvasni.500-at mentettek ki. 1941. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. A brit csapatok Bagdadban vannak . Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos.000 görög volt. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. VI. Arra sincs magyarázat.

Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát.. márpedig ennek semmi jele.583 embert vesztettek (ebből 8. Szuezre vagy Máltára csapnak le.000 ember. 3. A britek arra számítottak. aminek vagy 2. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben.376 ausztrál és 2. hány kereskedelmi hajó. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást.996 új-zélandi). A híradás nem felelt meg a valóságnak. 20. Ebből nyilvánvaló. Student tábornoknak.000 brit tengerész esett áldozatul. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. azt mondják.000 embert kellett elszállítani..200 brit. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Hereward. mint azt a sajtóval tudatták. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. Ma reggel jött a hír. 1941. abból legalább kiderülne. -(83)- . hogy Kréta kiürítése megtörtént. VI.500 sebesült. Miként K. Pár nap 123 A Calcutta. Szíriára. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. számos légvédelmi ágyú. A német veszteség: 3. valamint a Greyhound. Hitler eleinte habozott. Összességében a szövetségesek 16. tank és repülőgép. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. A teljes veszteség várhatóan 10. S mindez teljesen hiába. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. 3. Most.714 halott és 2. Fiji és Gloucester cirkálókat. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. 124 Szíriába. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.

14. amelyről. 1941. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. VI. VI. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. úgy tűnik. mint puszta blöff.múlva már nyilván késő lenne. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. 8. s eddig még senkivel se futottam össze. nem fog háborúba keveredni a németekkel. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. úgy lehet. -(84)- . hogy talán az egész manőver nem más. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. 125 Stafford Cripps. történetesen az Anglia elleni invázióról. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. ha csak elkerülheti. 1941. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. A közeljövőben. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon.

hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. ez a jutalom. Mindez nyilvánvalóan jelzi.126 1941. Általános a vélekedés. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. hogy ez „jól jön nekünk” . hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. Rendkívül izgatott mindenki. és ezzel. -(85)- . hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Íme. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. VI. Napok óta rendkívüli a hőség. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. 20. VI.ámbár azt hiszem.1941. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. hatalmas közönség előtt. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. VI. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Az jutott eszembe. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. 19. ha nem is tudják megállítani.persze csak akkor. s megállítottak három finn hajót is. 22. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. 1941. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. Nyilvánvaló. ha az oroszok komolyan ellenállnak.

Mit gondolnak vajon ezek. sőt magukat az oroszokat is. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. 1941. A legrosszabb az az egészben. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. mint a baloldali pártokat. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . VI. amíg leszámolnak Angliával. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat.ha nem is sokan – a gazdagok között. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. bár lesz annyi eszük. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. akik nem bánnák.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. miként hatna. úgy vélem. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. hogy őszintén ajánlja a segítséget. hogy gyorsan véghez tudják vinni.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. Persze akadnak néhányan . az elégedetlen boltosokat és gazdákat. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. 23. ha nem lennének biztosak benne. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. csak úgy. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. a légierő és a flotta legénységét. úgy találtam. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. ma igen jó beszédet mondott. bár igen meggyőzően hangoztatta. Churchill.

a kommunisták. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. az esetben érdekük. Tíz -(87)- . Persze nyomban hangot váltanak majd. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. Egykettőre hazavágják a nácikat. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Orvos (külföldi. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. s még azt is meg merem kockáztatni. Azon múlik minden. mint az első háborúban. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. elfogadnák Hitlert vezérüknek. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. s újra támogatják a nácikat. Meglátja. Kétségtelen. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. mi több. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását.000 font jövedelemből élők. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. éppúgy összerogynak majd. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. hogy ennek maga Sztálin a feje. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. Három éve még az évi 1. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. úgy hiszem.

ámbár még így sem figyel majd rájuk senki.. Akárcsak az emigráns fehérek. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. 30. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. 1941. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. (. Az esetben. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Mindenki arról élcelődik. Állítólag túlszárnyalták Minszket.. s alighanem elfoglalták Litvániát is. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. itt most nem állnak fenn. E szerint bevették Lemberget. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. hogy a németek azért kiváló katonák. Már egy hét múlt el. ereszd meg” -. Nem tudni. Hisz azok a politikai viszonyok.még ha lesz is némi „húzd meg. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. -(88)- . többféle magyarázata is lehet.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . VI. hogy szamovárt áruljon.

jóllehet formális szövetség még nem létezik. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. A felek vállalták. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Mindenesetre elég sok időbe tellett. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. amelynek nincs angol megfelelője. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. s mint ilyen. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. 3. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. legalábbis e pillanatban. szögesen ellentmond mindannak. -(89)- . mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Churchill beszédének méltó párja. melyben egyértelművé tette. 1941. VII. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. Sztálin rádióbeszéde nem más. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. mint az a tény.

melyben mindig is Sztálin lép elsőként. s ettől. VII. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. nem indítunk szárazföldi támadást. 6. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. legalábbis Angliából nem. lám. Azt aligha hiszem. Ha most. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. és azt sem tudni. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. láthatóan nemigen készülnek támadásra. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. amíg be nem bizonyosodik. 1941. mire is használnák e tankokat. a belső meggyőződés hajtja. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. Nem tudom. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút.oldalunkra. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. ha majd netán ők is átállnak végül. s arra sem utal semmi. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. de ha semmivel nem próbálkoznak. Ha a németek helyzete megengedné. hiszen őt úgymond a „lélek”. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. Több lap is türelmetlen.

-(91)- . úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. és alighanem ez a jövőben sem várható. úgy tűnik. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. hogy lássam. ha a német támadást netán már visszaverték. ám azt nem tudni. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. Ha ez tényleg mérvadó. Néhány ír katolikus lap mostanra.mindezt két héttel azután. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. most. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . jelentése: igazság. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. és a Truth129 néhány példányát is. Nyilvánvalóan az az „irány”. Kíváncsian várom. megtiltván számukra. Az oroszok azt állítják. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. Az az anekdota járja. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. visszatértekor meglepve konstatálta.000 emberre rúg. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. mégis hasonlóan ír. egyikük. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. hogy az belépett a háborúba. A frontokról sincsenek megbízható hírek. hogy az a „semlegesség”. hogy a németek vesztesége már 700. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. nyíltan szimpatizál a nácikkal. vajon elérték-e már a Beresinát.számíthatunk rájuk. Végignéztem a katolikus lapokat. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. A németek már átkeltek a Pruton. ahol kommunisták üléseztek.

legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. miként azt terveztem. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Ezért itt be is zárom e naplót. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Már csak egy hónapunk van arra. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. egy új korszak kezdetéhez érve. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. A keleti front. de nem hiszem. Úgy sejtem. mint amit elszenvedett.1941. amely Dunkerque-kel kezdődött. 28.bár azért összeomlani sem fog. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. hogy belefogjunk valami európai akcióba. mára véget ért. VIII. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy bármit is terveznének. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. de ezek egyre gyengülnek. az irániak már menekülnek. Az a félforradalmi időszak. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. Ugyanakkor semmi jele. -(92)- . A háború vége egyelőre még fel sem dereng.

s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. de alighanem már elment. Így például. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. -(93)- . Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. Azt. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. amiből egyúttal kikövetkeztethető. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. mint a sír. azok is hallgatnak róla. hogy csak azért küldték el. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét.II. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. miután a háború új szakaszába ért. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. 14. Akik netán tudják. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. akik képtelenek felfogni. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Gyakran hallani a megjegyzést. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). Kósza találgatásokat hallani minden felől. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. rész 1942. Sokan azt gyanítják. E percben az is nagy talány. III.

hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. hogy Beaverbrook távozik.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. hogy az esetben. mint mí az angliai csatában . A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam.a teljes vereség ugyan elmaradt. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. és csupa haszontalan. bár annyi azért igaznak tűnik. akik úgy vélik (például Abrams. [Azt hiszem. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. egy kompromisszumos békekötés reményében. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. de azért még nem dőlt el semmi. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. [Másfelől viszont vannak. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. bár nem tagja a pártnak). miként is tudnának akár a németek. -(94)- . mivel nem látom be. egy balti orosz. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. különben valószínűleg nem. majd közellátási miniszter. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. maradok. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket.még ez évben különbékét köt.

mintha az egészet a japánok kezdték volna. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. s az ember olyan dörzsöltté válik. nem. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. akkor mi. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. nyitva a bejárat.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. hogy csak azért nem. ha az ember történetesen igazat mond. úgy tehetünk. akkor „mi már előre megmondtuk”. ha legalább tudjuk. 1942. azt mondhatjuk. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. hogy miért.. hogy így lenne. mindez mit se számít. még akkor is. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. -(95)- . május 30. mennyire hatékony a suttogó propaganda. sajnos. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. kíváncsi vagyok. hogy azt korábban el se hitte volna. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. Mégis úgy vélem. mit teszünk és főként.katonainál is kiábrándítóbb. nem lehet tesztelni. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. mikor ér hozzám vissza. Persze én sem hiszem. 1942. mert a japánok félnek az oroszoktól. március 11-én terjeszteni kezdtem. A propaganda merő hazugság.. b) Ha az oroszok támadnak először. úgy látszik. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel.

de nem követte se bombázás. később munkáspárti képviselő. aki most tért vissza Amerikából. 1942. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. Eddig még nem jöttek rá. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. III. A termelés akadozik. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). 1942. amíg csak lehet. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. aggasztó a közhangulat odaát. -(96)- . mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. 22. mivel Harold 133 William Hickey. amíg a légiriadót le nem fújják. a britellenesség százféleképp virít.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. baloldali politikus. s nyilván így van ezzel mindenki. 15. se légvédelmi tűz. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. Azt mondja. és még csak utalást sem teszünk rá. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. Empson mondja. Orwell későbbi. III. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt.

parlamenti képviselő. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. majd Leningrádba ment. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. életrajzíró. újságíró. ugyanakkor a BBC felkért. mivel legalább tudatosan az. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. egyenjogúságot a kaffereknek. életrajzíró. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. 137 Victor Serge (1890-1947). Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. kritikus. Alfred Duff-Cooper. diplomata. 1941-ben Mexikóban telepedett le. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. hiszen az emberek jó része tudatlan. -(97)- . ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg.angol nyelvű német propagandaadó. mindez ijesztően hatékony. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. örökbefogadás útján lett francia. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. akik 134 Harold Nicholson. Az októberi forradalom után Moszkvába. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. 135 New British Broadcasting Station . részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. író. óva intve mindenkit. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. később Berlinben indított lapot.

lehetetlen a mostani brit kormánnyal. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. ha itt új kormány állna fel. meg kell támadnunk Európát. Én mégis azt hiszem. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. mindenütt legyőzték a fasiszták. vagy legalábbis azok egy részét. mind egy kedvezőbb békealkura. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. s ameddig Sztálin hatalmon van. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. Ugyanaz az ócska taktika. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás.] -(98)- . [Csupán akkor lenne esélye. Mindez persze. mert folyton újságot olvasok. hogy Oroszország különbékét akar. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. kiutasításukat követelve. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. márpedig a Kominternt eddig mindig.nincs semmi hír. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. mint a franciaországi hadjárat idején . de nem folytatná a támadást. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat.Franciaországból érkeztek. Nem is annyira azért. Mindez jórészt azért van így. Az egyik lehetséges fejlemény. Általános a gyanú.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. mert erkölcsileg viszolyogtató. Így aztán mi. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Nekem úgy tűnik. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. ehelyett inkább dél felé.

pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. 141 Herbert Morrison. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. melyek szintén a Daily 138 Dr. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . munkáspárti képviselő. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. K. 1942. úgy tűnik. valamennyi hihető. Egy megrögzött ellenségünk. valahogy kiszimatolták. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Shelvankar. Krishna S. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Állítólag holnap kiderül végre. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). 140 Aqneurin Bevan. ez idő tájt brit belügyminiszter. 139 Közkedvelt baloldali lap.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. világháború idején írt. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. III. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik.S. melyeket az 1. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. A leginkább elterjedt változat az volt.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával.S. 27. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt.

aligha vettek volna tudomást róla. A ember már-már [H. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. vagy ha mégis. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Tom Jonesnak. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. -(100)- .Mirrorban jelentek meg . hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. aki azt Sir Jas. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni.a konzervatívok nem kis mulatságára. igaz. Erről feljegyzést küldtem Dr. és visszatér az újságíráshoz. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. ám azt mindig is élvezik. Cassandra142 bejelentette. Hitler és a Világállam” című írása. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. Griggnek143 továbbította. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. ezt a vádat utóbb visszavonta. hogy három hónap se telik bele. ha két szocialista esik egymásnak. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. A késlekedés fő oka az volt. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. Mindenki azt jósolja. és további egy órába telt. káros hatással volt a brit közvéleményre. szétosztani a muníciót. 144 A vita Orwelltől indult. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. G. miután a Horizonban megjelent „Wells. Azt hiszem. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. a az krókuszok. hogy a lőszert nem osztották ki előre.

nem eszi” ajánlatától. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. a katonák mocskolódnak. a szövetségesek közül . Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. az háborúban újságírók így van. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból.) Minden harcolnak.eggyel sem. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. hogy a hadipropaganda. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. Azt hiszem. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk.Tokióval.. az igaz -(101)- . már csak a közvélemény nyomására is. az indiaiak sem örülnek neki. s megkért. „(. s úgy látom. az üvöltés. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. Rossz jel ugyan. remélem. akik nem harcolnak. „eszi . így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. aki úgy véli. IV. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.] Akad persze. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. és Cripps talán ezért is oly magabiztos.] 1942. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül.. 1. hogy nem mi. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai.ha jól tudom . [Akárhogy is.

harcias britellenes indiai nacionalista. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. IV. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. Jó jelnek veszi mindenki. s annyi igaz is. nem egészen öt évvel azután. hogy a hír nem igaz. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. és sikertelenül vezette a britek ellen. hogy e sorokat leírtam. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította.”145 S lám. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. Mármár vigasztaló a gondolat. amikor kiderült. messze elkerülik a lövészárkokat. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. itt vagyok a BBC-ben. Azt hiszem. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. ha a németek megtámadnák. -(102)- .: Betlen János és Tóth László. minthogy hiába remélte.] Lehetetlen megállapítani. egyébként semmi ok a bizakodásra. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. 1999. hogy sokan szentként tisztelik. hogy mi a tét ebben a játszmában. 3. o. az esetben. Ha majd eljön egy újabb háború.hazafiak pedig. majd üdvözlő táviratot. 145 Hódolat Katalóniának.] Nem tudom. 94-96. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. Ellenfelei úgy tartják. Ford. Cartaphilus. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Gandhi készakarva keveri a bajt. augusztus 19-én. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. 1942. Arra biztatta az indiaiakat. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják.

-(103)- . hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. mindezzel Anand is egyetértett. a fájdalommentes mártíromsághoz. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. újságíró. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. mire A. ügyvéd. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. Legnagyobb ámulatomra. Megjegyeztem. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. 148 Krishna Menon (1897-1974). Mondtam is A. aki ez idő szerint Angliában élt. [Már csak mennyiben az a kérdés.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. George. Még mindig azzal áltatják magukat.-nak. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. indiai államférfi. s hogy voltaképp nem is akarja. így szólt: . és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. folyvást arról lármáznak. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). nemigen tudja azt elképzelni. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. s elég balga ahhoz. író. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. Egyszerűen elképesztő. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. igehirdető és propagandista. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. hogy azt higgye. kiváltképp a kommunisták között. hogy nem számít a függetlenségre.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. mintha mi sem volna természetesebb. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. tiltakozott. hisz 153 1942. s igen meglepődött. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. mert ha megengednék maguknak. az író nővére.áll a nálunk dívó. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. tényleg készül valami. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. 19. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. mire Pritt közölte velük. Most már csakugyan azt kell hinnem. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. Ekként még az sem okvetlen igaz. hogy 1940 táján. mikor ez ellen E. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. 1942. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról.] Mind több szó esik egy európai invázióról. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. mintsem hadászati jelentőségű volt. mondja. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hogy „persze. Persze. egy indiainak ezt kell mondania. Fyvel meséli. Tokiót bombázzák. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. no meg azért is. -(107)- . felszínes Amerika-ellenességre is. [E. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. Eileen Blair. IV. ha mindkét fél megerősíti. hogy mindenki hazudik. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. Útban visszafelé több gép megsérült. A hatás inkább lélektani.

] Ami pedig a második feltevést illeti. amiért derekasan küzdöttünk. akkor ez valami új fejlemény. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. sokan úgy beszélnek. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. hogy különbékét kössenek. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. ahol internálták őket. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. 25. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Ugyanakkor. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi.aligha kockáztatnák meg. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. hiszen e tranzakciót korábban leállították. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. mely javíthatna helyzetünkön . mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. [Ha ez így van. hogy a hála politikai fogalom. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. akkor nincs többé indok. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. IV. Mégis meglep. az a két józan és gyakorlatias lépés. 1942. valamint Spanyolország megszállása -. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. másrészt.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. Csak kevesen érik fel ésszel. hogy ekkora bakot lőjenek. lásd Amerikát. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. -(108)- .

mintha Berlinben volna. mindenesetre arra vall.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából.Amit tudni lehet: 1. Németországban viszont. Az olasz rádió bemondta. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. mint bármely más irányba. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. A (német) Szabad azonosították a hangját. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. kormány bejelentette. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. Általános a vélekedés Japánba szökött át. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. hogy ha az oroszok átengedték. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. 7. majd onnan dekódolva sugározták. hogy támogassák. A vichyi közlemény. Afganisztánon át. teljesen alaptalan. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. február 8-ig tartózkodott. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. 2. 6. -(109)- . hogy úgy tüntessék fel. de elhárították. mire ez a nagy felhajtás. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. hogy a vichyi körök is úgy vélik. Indiában. megsúgták-e ezt nekünk is. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. ám azért ez sem lehetetlen. az máris sokat elárulna arról. 5. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. Bósz Japán területen van. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. 4. felségterületen tartózkodik. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. ahol 1943. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia.

nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. mikor az mégsem indul meg.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . hogy nem hagyjuk őket a pácban. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Annál pompásabb alkalom. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. [Semmi hír. hogy azután gúnyolódhassanak. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. valószínű. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. melyek mostanában hülyébbek. Hónapok semmitmondóak alapok. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. IV. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét).] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. mint rendesen. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. 27. avagy bátorítás az oroszoknak. 1942. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban.

teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett.” Az ember azt hinné. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. pusztán a politikai célszerűség alapján. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. a hallgató is könnyen ráébred. váltig az a benyomásom. kiváltképp azok. Mindenki becstelen. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. ha tényleg senki nem veszi be őket. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. de az igazat megvallva. hogy becsapták. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. A legmegdöbbentőbb mégis az. akikkel nem értünk egyet. Ez leginkább akkor tűnik fel. ha olyanokkal állunk szóba. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. ha pedig ez mégsem történik meg. Bátran lehet hazudozni. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. és csak a saját érdekeit nézi. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. [A legtöbb balos. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. Ugyanígy -(111)- . Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. csillagászati árak fejében. hol elzárva. mi több. még akkor sem. mindenki egyforma. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. akiknek határozott véleményük van. Mindenki folyvást ítélkezik. s a szellemi tisztesség. akár egy csapot -. Cukrot már alig lehet kapni. Ha szót váltok valakivel. és mitse törődik azokkal. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. vagy az írását olvasom. ahogy a részvétet adagolják . akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. Fuldoklunk a mocsokban.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek.hol megnyitva. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal.

155 A brit alsóház ülésterme 1941. Tegnap elmentem az alsóházba. mindegyre az jutott eszembe. Cripps beszédét leszámítva.még így is elegen. hogy telt ház van. miközben a képviselők felsorakoznak. akik 1941.] ezek az alakok pedig csak árnyékok.] Avagy tényleg nem akad senki. hogy csak mintegy 250-en voltak . május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. -(112)- . Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. de megszámolva a képviselőket kiderült. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. hanem arra. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. elég gyengécske műsor volt. IV.viselkedtek azok. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák .esküdni mernék. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. csak épp nem hallani a hangjukat. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. alighanem nagyon is sokan vannak. Most a felsőházban gyűlnek össze. hogy ez valaha mind plüss volt. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. szitkozódnak. 29. hogy megtöltsék az üléstermet. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. 1942.

] Mihelyt kiderült. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. egyikük igazi keménykalapot viselt. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. hogy 1941. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. mikor néhány hete megjött az utasítás . A dolognak végül is az lett az eredménye. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. még az is lehet. hogy részben tényleg így történt. mint a szíriaiakat157. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. [Sok a találgatás. Annál inkább elkedvetlenedtem. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát.1942. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát.alighanem a külügyminisztériumból -. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. 1643-ban -(113)- . 157 Az a hír járta. V. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. hogy Szingapúr veszélyben forog. nyomban megírtam. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. mi készül”. Amennyire megítélhetem. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. mint egy újabb imperialista hódításról. 6. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket.

Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. rádiós személyiség. W. hogy úgy látják. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. hogy ő lett volna. hogy az ember nem tudja. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. Szerintem ez kacsa. arra következtetek.000 ember. -(114)- .] 1942.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. Mindenesetre abból. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. író. Ez volt az első olyan tengeri csata. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. újságíró. egy rombolót. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. 160 Frederic Warburg. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. V. kinek higgyen. de nem hinném. 159 Frank Owen (1905-1979). elérik céljaikat. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik.Frank Owenre159 tippelnek. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. egy romboló. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója.-a között zajlott.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. több mint 80 repülőgép és legalább 1. olyan elképesztően nagy számokkal. 74 repülőgépet és 543 embert. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. 8. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. 1648-ban csatában esett el. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta.

V. mint a „minden követ megmozgat”. és „reszkettek az előszobában”. mi több. Felteszem. Szerdán találkoztam Cripps-szel. Bár az orra kissé túl borvirágos. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. aki közel jut a politikához. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. 11.] 1942. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. a japán kormány úgy döntött. hogy az emberek pártfogójukra vártak. Wintringham ugyan tagadja. 18. 1942.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. hogy Bósz német területen van. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. Kérdésemre. századi életrajzokban olvashatunk arról. A falakon régi metszetek. mint gondoltam volna. hogy ő írta volna e cikket. ám én fenntartom. már azt is tudják. 30. hogy ő volt.1942. és készséggel válaszolt kérdéseimre. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy mennyire igaz ma is. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. ez volt az első alkalom. V. az „előszobai reszketés”. hogy mi a véleménye Bószról. s mégis. hogy találkozzék vele. akit igen jól ismert. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. 15. „sötét alaknak” -(115)indul a német . V. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. hogy érdemben beszélhettem vele. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. csak az tudja igazán.] Cripps biztos benne. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt.

22. amiről írhatnék a heti hírlevelemben.nevezte. Megjegyzésemre. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. és kizárólag a saját karriere érdekli. május 26-án írták alá. V. Állítólag Molotov nemcsak. V. és folyvást valami küszöbönálló. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. Cripps csupán annyit mondott. Nyilván az jönne ki belőle. úgy ez váratlan ajándék. aki felváltva túlzón optimista. hasznos lehet számára. hogy Londonban van. ami még csak ezután fog felpuffadni. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. amiről úgy véli. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. 19. világrengető eseményben hisz. Bár így lenne. amit mond. vagy sötéten borúlátó. Bármit megtenne. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. Képtelenség! 1942. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. hogy miről is írjak. csak az orosz fronton. V. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. 1942. -(116)- . Ha igaz. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. 21. Jól jönne most egy hét szabadság. akár német forrásból származnak is. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták.162 A hír persze Warburgtól származik. Cripps vitatta ezt. mivel sehol nem történik semmi. akár orosz. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. 1942. összevetve egymással őket. Molotov állítólag Londonban van. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet.

” Ezt lehozták a lapokban. V. hogy ma senki sem teheti meg. még a rádióban is beolvasták. hétfő. tegyenek arról. amivel nap mint nap elárasztanak. akinek olyan az arca. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). . 27. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. mint a rábízott legénység kiképzése. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. se pedig beosztottaikra. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. akár egy -(117)- . de a legfontosabb tanulság mégis az. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. 1942. V. 30. erősen sárgás bőrű. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. hogy tényleges dolgával foglakozna. idősebb japán férfit. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. mi több. gondoskodni fogok arról.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy mindez önökre nem vonatkozik. ami nem más. de kérem. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett.végeztek. 1942.

aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. az Astor család. forradalmi értelmet is adni. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Az egész képtelen manővernek tűnik. rendkívül intelligens a maga módján. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. tudatosan venne részt ilyesmiben. akik képesek a háborúnak egyfajta új. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. annak oroszbarátsága miatt. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. mára elfeledte az egészet. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. minden. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. ebből következik Churchill-(118)- . hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. mintha ő lenne a csali. elvész. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. főleg Lady Astor. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. valós alapja van a dolognak. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. Természetesen oroszellenesek. L. vagy inkább.165 163 J. a lap tulajdonosával. s az Observer átalakítása is része e manővernek. Úgy véli. s most csupán azzal van elfoglalva. s egyben összegyűjteni. és úgy véli. Alighanem a követség munkatársa. hogy a rendőr azért kíséri-e. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük.béketűrően szenvedő majomé. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. Warburg. ami számára értékes. aki ellenezte. jobboldali újságíró. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Azt mondja. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. Állítólag csak azért. Garvin. Épp csak azt nem tudni.

míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. 166 Desmond Hawkins. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. szerinte még az sem kizárt. Ezzel egyetértek. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. gyönge lányt. Megzaklatott. ellenességük is. s a lélek jajgat és sikolt. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. mely újabban „a királynál is királypártibb”. amikor csakugyan arra készültek. mint ismert antifasisztát. Azt is hozzátette. hanem a szakszervezet hetilapját. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. a Labour’s Northern Voice-ot is. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. A háború sötét Poklába vont. -(119)- . már ami a szovjet szövetséget illeti. a kéz. mivel azt hittem. Volt egy időszak. a francia haditengerészet főparancsnoka. Már fáj minden tagunk. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. szabadúszó újságíró. a kedves. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. Darlan167 admirális érdemeit. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. A szív. És fogtad őt. „ha tudna járni”. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. hogy sült halat vett. gyötört. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. 167 Francois Darlan tengernagy. a láb.

Hogy meg ne illethesse más. ím a sárba húztad őt. Feltűnően kevés az autó is. Ó. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. 4. tennen magad Csak őt imádtad. Úgy látszik. Ne tiltakozz.nézd. hogy tárgyaljon a szerződésről. Ennyi. teljesen békés. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. Csak itt-ott látni egyet. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Még mindig Molotovról szól a fáma. hazád. Eisenhower 1942. nézegetik a galagonyabokrokat.169 1942. (. oldja. 1942. majd hazatért. alig látni egyenruhát. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. aki A kedvesed. Nincs rohanás. tolják a babakocsit. azt. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Mert azt kívánta durva háborúd.A rózsaarcút. ember.. kinek haját A szél bogozza. lebzselnek a parkokban. ocsmány zűrzavar Királya . szelíd ma is. ember. Különben furcsa. magad Kezével jobban vérzed. őt. benzint még feketén is nehéz szerezni. ki szép. szennyezed. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon.) Állítólag itt járt. VI. hogy milyen normális minden. Az újságok még a nevét sem említik. 6.. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. Nagy a forróság. VI.

aki a háború kezdete óta mindent megtett. Úgy tűnik. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt.Berlinbe. -(121)- . Hazugságok hálójában élünk. VI. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. és többnyire az a verzió az igaz.lehetőségéről. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”.Hová utazol? . 7. miután egy éve maga is azt követeli. 1942. november 8-án nyílt. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. baloldali újságíró. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. akik a vonaton találkoznak: . amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. Kingsley Martin171. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. A BBC megbízhatatlannak tartotta. és így tovább . 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. Azt mondja. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. 171 Kingsley Martin. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. biztosra veszem.mindezt épp ő mondja. most egyszerre visszariadt tőle. hogy már döntés született az invázióról. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. az is csak Észak-Afrikában. Akárhogy is. újabb front csupán 1942. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. hogy nyissák meg. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől.

Azt mondta. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. ha Berlint mondasz. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. úgy tűnt. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. miközben te. Orwell barátja. ha egyszer a háborút megnyertük. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. Jack Common: író. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. Úgy tűnt. Jack Common. Norman Cameron: költő. Norman Cameron. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. például azt. én azt hiszem majd. a másik kommunista. mivel a németek addigra kifulladnak. micsoda lényegi különbség. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. azt hiszed. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. és láthatóan mindenre odafigyelt. hitvány gazember. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. hogy vannak befolyásos emberek. a háború októberre véget ér. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk.Hazug alak. mintha nem is érzékelné. -(122)- . Guy Burgess: a BBC producere. Rajtam kívül ott volt még Empson. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. akik úgy képzelik. kritikus. hogy kém. 173 William Empson: költő. valójában Lipcsébe tartasz. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. David Owen. A szokásos hiábavaló szócséplés. mintha nem értené a megjegyzésem. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Mikor azt mondtam erre. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. június 2-án. David Owen: Cripps titkára. akiről utóbb kiderült. akinek nem értettem a nevét.174 172 1942. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat).

mint egy pondró perspektívája. 1942. és eközben oly élénken csivitelnek. és képtelen belátni.000 lakosából alig maradt -(123)- . hogy ki-ki megkapja partvisát. várva. 1942. akár a verebek. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. s az a legfontosabb. Népes rajokban egyszerre érkeznek. hogy egy ponton túl. leülnek a portánál. Emellett. VI. Nem a pénz. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. a hatalom vagy a hízelkedés. inkább talán a felelősségtudat. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. Himmler helyettese. 1942. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. Cripps tartását valami belülről kikezdte. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel.] Láttam. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. szükségképp beszűkül a látóköre. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. 11. mindenki azt szeretné. de az az érzésem. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942).[David Owen. szintén egyetértett Cripps-szel. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. [Az ilyen emberek azt feltételezik. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. s 2. 10. [A német adó bejelentette. majd június 4-én belehalt sebeibe. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. VI. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. akit nem ismertem. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. és a férfi. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. ahogy együtt söprik végig a folyosókat.

valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. Megőriztem a jelentés egy példányát. A falut földig lerombolták. miként az is. minden férfit agyonlőttek . [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. a nőket koncentrációs táborba küldték. s a nevét megváltoztatták. JÚNIUS 6. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. A helység összes épületét lerombolták. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. a férfi lakosságot agyonlőtték. a nőket gyűjtőtáborba szállították. -(124)- . a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. a község nevét eltörölték. úgy. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját.] néhány túlélő. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. ahogyan a BBC közreadta. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. Ezáltal bebizonyosodott.

Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. s a lemezek mind fennmaradnak. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. Ezt a BBC 1942. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. japán atrocitások Kínában176]. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. akik nincsenek közvetlenül érintve. -(125)- . hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. sőt rögzítették gramofonon is. Talán nem telik bele sok idő. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. február 26-án közvetítette. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. még az sem. hogy mások. bolsevik atrocitások. brit atrocitások Indiában. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. mi több. török atrocitások. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. amerikai atrocitások Nicaraguában. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. Sokkal inkább az izgat. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött.Valójában nem lep meg e gaztett.

1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. (A fordító jegyzete. hanem ostoba lépés is volt. amely nem csupán kegyetlen. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. amikor hasonló félelmek miatt. 1920-21-ben. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. (A fordító jegyzete. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.) 179 A túlzott félelmek miatt. -(126)- .

hogy a németek még csak nem is sejtették. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. 1942. baloldali újságíró. író. azt nem hagyják szó nélkül. januári indulástól. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. Nyilvánvaló. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. -(127)- . vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). Híven tükrözik szocialista nézeteit. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 1937től a Tribune főszerkesztője. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. VI. arra juthatunk. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). 06.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. 12. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. 13. hogy Molotov itt van Londonban. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. ejtőernyővel dobták le őket. hordozható adóvevőjük volt. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára.

ahol már javában készülünk a végső győzelemre. hisz régóta elkezdődött már. 1941. Szocializmust akarunk. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. A mi gyengénk az ő erősségük. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. február 24.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. november 3. nem hagyhatom el a főhadiszállást. Ha tétlenek maradunk. mint bátran előretörni. Még egy 1931. Olyan egységet. Haladni ma nem más. amely épp attól nyeri valódi erejét. itt van köztünk nap mint nap.és edenjeink sem tehetik meg. Nem akarunk társadalmi konfliktust. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. ami mozgalmunk éltető eszménye.” 1942. november 10. március 15.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. február 28. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. a mi vitáink és kétségeink táplálják.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből.” 1942.: „Most. egész létét ennek köszönheti.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. Történelmi válaszúthoz érkezett. azok keresik ezt. június 21. amely leteríti az ellenséget. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. 1942. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. vagy egy 1935. azzal a vereséget választjuk. A munkásmozgalom döntés előtt áll.

” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. 1942. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . vajon tisztában vannak-e azzal. és Moszkva is széles körben terjeszti. Az persze még majd ezután derül ki.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. mekkora fába vágták a fejszét azzal. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. június 6. azon egyszerű okból. 15. amely arra szólítja a nemzetet.Tribune. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. alatta az író megjegyzéseivel. VI. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. hogy a haditerv kivihetőe. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. hogy a britek. inkább harci riadó. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen.” 1942. mint a mi vezetőink bennünk. s ugyancsak kétséges . Akárhogyan is. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk.tömegekkel találja szembe magát. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. Persze éppoly kétséges az is.

s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. majd lepöckölik.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. „túl korai” stb. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. hozzátéve. hanem az az állandó kudarcélmény. hogy a téma „nem időszerű”. mondván. -(130)- . ami egy cseppet sem érdekel. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. Majd azzal állnak elő. Később ismét azt mondják: persze. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. s a féltékeny. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. csehül.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. [Elhangzott Prágában. és arra kérnek. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre.és ez nyilván így van a többi osztályon is . gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. VI. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. megfelelő jutalomban részesül. Végül. Nálunk a BBC-nél . azt családjával együtt főbelövik”.00 órakor. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. melyek becsúsztak. kezdetben még biztatják. Aki az utasításnak eleget tesz. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. Aki viszont nem így cselekszik. ha ezen információ 1942. akárcsak valami apró gazemberséget is. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra.] 1942. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. június 11-i keltezéssel. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. 19. 21.tartalmazza a napló. feltéve. folytassa csak.

az túl értelmes lett. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. hogy (két évvel azután. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. egy módosítás. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel.mindezt azért nem. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. akinek van rövidhullámú készüléke. a Polgárőrséggel is. nem dolgoztak ki stratégiát. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. nyomban ránk nehezedik a tudat. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. Bármibe kezd is az ember. és így -(131)- . mert ha valami már félig kész volt. Hogy csak egyetlen példát említsek. ami fenekestül fölforgatta a terveket. nem építettek bunkereket .] Csak most derült ki. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. hogy jön egy új parancs.és nincs mögötte semmi elgondolás. mert a tervek folyvást változtak. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. szinte biztosra veheti. A szervezeti rendet. majd még egy. hogy úgyse hallgatja meg senki. mert amit elkészített. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. és máig sem sikerült tisztázni. Minden mással ugyanez a helyzet. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. hogy voltaképp miért is vagyunk. hogy valójában már senki se tudja. Európát kivéve. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. mindig jött egy új parancs. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések.

Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. kelet-londoni kiejtésű alak követte. és a Worcesterből 181 William Joyce. VI. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. 1942. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. mint Lord Haw-Haw. teljes a fejetlenség. A madarakat. Semmi sem halad a maga rendes útján. 182 Tobruk elestéről van szó. -(132)- . 24. meg vannak elégedve velük. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. a németeknél is így van. 1. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. hanem egy másik. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. Callow End. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. 1942. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. Már csak abban lehet bizakodni.tovább a végtelenségig. Ez már csak azért is különös. Megütközve hallottam. 1942. mint a konzervatív jelölt. VII. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. VI. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. június 21-én vettek be Rommel csapatai. 26. kétszer annyi szavazatot szerezve. hogy ez többé-kevésbé odaát. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Persze biztató. Úgy tűnik. melyet 8 hónapos ostrom után. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. Ez most nem Joyce181 volt. majd őt egy másik.

Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. majd három évvel később ugyanő menesztette. láthatóan a rosszindulat vezeti. -(133)- . amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. szinte magában is elég. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. 3. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. mint Hore-Belishát183. Minden étkezéshez van tejszín. VII. meddig folytatható még ez a cirkusz. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. Isten tudja. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. 1940-45 között független parlamenti képviselő. A kormány helyzetét megkönnyíti. de már biztosan nem tart sokáig. 183 Leslie Hore-Belisha. hogy most újra kezdik. hisz senki sincs. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Churchill már nem vette be a kormányába. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. melyet csak megnyerni lehet. 1937-40 között hadügyminiszter. hogy bírálóit. libát és pulykát lehet itt látni. Időnként furcsa dolgokat is látni. szárnyast. Régi trükk ez . hogy az a tény.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. mi lesz. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. aki Churchill helyébe léphetne. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót.] 1942. Churchill beszédében második frontra. Nem tudom.

185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. fehér pólós férfiakat. mikor még tartott a „blitz” London ellen. hogy folyvást olyasmit csinálnak. stb. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. 4. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. s a gazdákat külön kérték. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. akik pár óra alatt kigazolták Mr.Érdekes. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. Például már egy ideje azt mondogatják. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. vajon a felesége is vele volt-e. és Gloucester csupán a bábja lenne. 10. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. VII. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. -(134)- . lehetőleg ne csökkenjen a termelés. VII. persze csak az alkalmas minőségűt. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. 1942. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. 1942. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. A legkézenfekvőbb magyarázat. Nem tudni. Holott ez itt komlótermő vidék volna. Mindig is Churchill ellenfele volt. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Phillips185 karalábéföldjét. Az is szembetűnő.

s hogy milyen áldásos. mint államilag szervezett sztrájktörés. azt hagyják. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186.hallatszott mindenünnen. s az azt követő iszogatást a kocsmában. máskor tengerészeket. mert nincs mozi. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. csupán azért. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Phillips így magyarázta: . Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. A lányok mind elszökdöstek a faluból. s még az sem kizárt. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. -(135)- .] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer.] Mr. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Hipwell ellenében. aki a Reveille szerkesztője. [Ezek a fiúk meg. Persze. ugye. Ám az. mindig örülünk nekik. voltaképp nem egyéb.. Bárhol indul ez a szélhámos.Tudja. egy önkéntes szervezethez tartoznak. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. megcsinálják. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. de nem sok hasznát látjuk. Nyilván hálásak neki. Mint kiderült. hogy tényleg pénzelik.inkább egy radarkutató központ. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. hogy jelöltesse magát. Néha tartalékosokat küldenek. amihez nincs. ahol egyben kiképzés is folyt. tudják. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . Még nőket is nehéz ma házimunkára találni.

hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. a régi Delhi egy jellemző darabja. ha bezárok pár napra. annak kell ám a sör. amint a belső helyiségben iszogatnak. ugye. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. pláne a mai hitvány koszt mellett. -(136)- . 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). próbálom beosztani valahogy. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. a hátsó ajtón át. Sokszor. Mondom: „Idehallgassál.” Szóval.] 1942. csak a helyiek tudják a járást. fiúk. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. VII. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. mint azt a tulaj mesélte nekem: . az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. ha mindennap kapsz egy korsóval. cimbora. 22. [Ha némelyik zárva is tart. Mert úgy tartom. ha valaki kinn dógozik a fődeken. másnap hárommal. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. hogy az ebédet lenyomasd vele.Én aztán nem hagyom. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik.kocsmák. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. „Sajnálom. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. gondoltam. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. Ha fogytán a sör. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. szorosan együttműködve Gandhival. később elnöke.

Ma támogatja a brit kormányt. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. Amikor kérdőre vonom a fiút. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Még mesélek majd. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. teszek-veszek értelmetlenül. Egy másik rikkancs.Ez annyit tesz.” [„Igen mulatságos az is.s egy jóízűt káromkodik hozzá. mint Hitler! . hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. s amit csinálok. holnap ellenkezőjét. ne hőkölj. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. mert a háború eleve az. és tovább ordít: .Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. A minap beülök egy tongába. pusztán az öncélú. VII. ezzel küszködik mindenki. amit elkészítünk és a -(137)- . bürokratikus gépezetet segít fenntartani. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. ha az ember lemegy a bazárba.”] 1942. Újabban ritkán írok e naplóba. baromságokon piszmogva. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Különben is: kit érdekel. nem is csak azért értelmetlen. épp az Mondanom sem kell.Képtelenség eligazodni rajta. és hallom. ha nincs túl nagy hőség.Hékás. nem vagy te Sarkar! Csak előre. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. azt mondja: . és hallgatja. A legtöbb műsor. Szörnyű ez a frusztrált állapot. Amint látom. mit ordibálnak a rikkancsok. Azzal megint elfordul. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . ha érdekel. 23. Úgy látszik.

189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. Erről jut eszembe egy történet. Gondolom. és fontoskodva úgy tesznek. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. hogy bármi visszhangja lenne. főként a minisztériumokban. de később inába szállt a bátorsága. S ez így van minden hivatalban. hogy nem. Ki tudja. és biztosra vettem. s azt hiszem. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. még nem vettem bele a naplóba.De honnan kommunisták? tudhatnánk. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. és azt kérdezte: . Cripps. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. tényleg elengedték). utóvégre Kínában köt ki. igen tetszett. Viszont Hsziao Csiennek. hogy kevesebb kenyér fogyjon. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. kérte az alkirályt. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. amit még David Owen189 mesélt. a kínai diáknak. nagyon magasröptű lett.BBC-ben leadunk. Ehhez jönnek még a többiek. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. csak ülnek a kis kuckójukban. ha hallgatná is valaki. mintha dolgoznának. azt hiszem. akik ennyit se csinálnak. -(138)- . ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. talán Kínát kellene megcéloznunk. miután Indiába érkezett. elszáll az űrbe anélkül. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket.

ugyan megérkezett. ami egészen . hogy a két hajóraj közül. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. de a másik. VII. az egyiptomi. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. 27.és hogy az feléljük. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. 27. mint egy gesztikulál) -. Tudod. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. amely élelmiszerrel volt megrakna. Megvonta a vállát. Nem volt ez más.Ma reggel is olyan. az egyik máltai bemondóval beszéltem. ugyanakkor nem gonosz. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . . nem ért célba. De azért a is ki tudom venni belőle. 1942. VII. 1942. [Azt gyanítja. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. -(139)- . a cenzor szót kivág belőle. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Sultanával.izé. Az arcuk durva és mogorva volt. Meséli. az angol. hogy is mondjam (közben mint egy szita. Érdekes. Mondja. Hála Mussolininek. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak.kérdeztem. mely hadianyagot szállított. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. Mind frissek és fiatalok. melyet nemrég Máltába indítottak. mint a kicsattanó fizikai egészség. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. és nagyon rossz a helyzet odahaza. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. mintha jelezni akarná. és milyen durva volt az arcuk.

mindenesetre azok. de ez nem túl valószínű. amelyeket elolvastam. hogy igaz. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. Brownrigg altábornagy (18861946). hogy tartsák a szájukat. augusztus 12-én Moszkvában.A kormány utasította őket. 1942. 28. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. Gondolom. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. látszott rajta. 1940-ben visszavonult. Kémeim jelentették. Alighanem csak találgatnak. azt makacsul tagadják. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. mint én. igen nyomasztja. hogy Vorosilov190 Londonban van. VII. aki . és úgy kalkuláltak. Ha mégis kiderülne. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. ami. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. -(140)- . a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. amely a második front ellen foglalt állást. kivéve a News-Chronicle-t.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen.[A német adók arról számoltak be.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. hiszen itt még csak szó sem esett róla. Douglas S.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. 191 Sir W. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen.

Úgy látom. politikailag és katonailag egyaránt. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak.Meglásd. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. Emlékszem. megváltozott a véleményed az oroszokról most. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. egy év múlva. A rakéták nem voltak túl pontosak. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. rakétaágyúkkal szerelték fel. hogy benne vannak a pácban mondtam. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. mihelyt szorult helyzetbe került. Visszatekintve látom. de már jó tempóban haladunk efelé. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. vagyis 1933 és 1941 között. Ez volt az első eset. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. -(141)- . szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Helybenhagyta. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk.

majd Teheránon keresztül utazott tovább. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. hogy elhitesse az ellenkezőjét. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. azt is meséli. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására.ellenkezőleg: úgy érzem. 1942. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. hogy nem lesz semmiféle második front. Ardaschirt. 3. ha terveznék is a megnyitását. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt.1942. éppen D. D. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. K. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. A. A. Szemernyi bűntudatom sincs. megerősítette ezt.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. 1. D. Ha a számok igazak. VIII. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. szerint Churchill Moszkvában194 van. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. [És könnyen lehet. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. VIII. akivel együtt szerepelt az adásban. hogy vegyen neki még egy jércét. Mindenesetre. Azt is hozzátette. A. -(142)- . Mondja azt is. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . november 4-én keltezett levelében arra kéri K. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. mint bármely más.

mit fog utána csinálni. 196 John Macmurray (1891-1976). razziát tartott a Kongresszus központjában. hogy helyreállítsa a rendet. nyilván azért. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. -(143)- . A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. 1942.] D. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. a University of London filozófiaprofesszora. 4. A. már azt is tudja. Persze.deszantosok. hogy Churchill Moszkvában van. A kormányban általános a megdöbbenés. 5. [Ahogy már lenni szokott. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. Bár hallottam olyat is. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. de végül 1942. már ami Cripps politikai terveit illeti. VIII. nem bocsátkoznak harcba. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. hanem elrejtőznek. de zárt körben már szó volt róla. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. erről nyilvánosan még nem beszélhet. Nyilván parancsuk van rá. 1942. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. VIII.

hogy Churchill nincs is Moszkvában. lehetetlen.hangulatot keltett Amerikában.Miért menne Churchill Moszkvába. és talán Oroszországban és Kínában is. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. miért. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. Nem tudom. ha csak annyit akarna mondani. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. hogy megmagyarázza az oroszoknak.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. -(144)- . . de az az érzésem. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. ahogy jelentették. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. [Persze az is lehet. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé.] Az egy Warburgot kivéve. VIII. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. ez valahogy összefügghet azzal. mint annak idején Kitchenerét197. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. ha belegondolunk. 7. s az 1. Nemzeti hősként tisztelték. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. Azt mondja. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. Mindenki egyetért velem. valamennyien tisztában vagyunk azzal. miként vonultak vissza az oroszok. 1942. amiket állítólag a japánokkal forralt. a szokásos stílusban.

India nagy részében zavargások vannak.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. több haláleset volt. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. indiai iszlám nacionalista vezető. Mondanom sem kell. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. s csak annyit kellett tennem. ahogy korábban hittem. Ha valami komoly baja van. 200 Leo Amery. 9. 2. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. Azad199 és még sokan mások börtönben. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. Lelki szemeimmel látom. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Amery200 rémes beszédet mondott. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. Gandhi. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. nem ráz. VIII.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. és számos letartóztatás. Nem rúg. Nehru. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. az indiai is.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. melyet azért kényszerültek gyártani. konzervatív képviselő. 1942. azzal nagyot lépnénk előre. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. 1942. és aránylag pontos. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették.sajnos csak kevés sikerrel. az ember egyszerűen eldobja. és kap egy másikat. elég halk. hogy ezt megtegye. VIII. 10. Az ára nem 50 shilling. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. A legviccesebb az egészben. mindössze 18]. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. -(145)- .

Sok indiai. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. és azon töri a fejét. hogy az ifjúság: bolondság. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak.] Furcsa. amikor ilyesmit hall vagy olvas. 12. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. [Még 201 Bokhari. mindenki együtt érez velük. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. -(146)- . hosszú távú hatásuk igen káros lehet. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. VIII.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle.. és kezd a helyzet olybá tűnni. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. urai vagyunk a helyzetnek.. A zavargások jelentéktelenek. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. 1942. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet.keseredve. aki India felosztását követelte. stb.. mint egy katonai vereség. „Tudjuk. [Ma délután. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át.. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. szigorúan bizalmasan. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. nem is történt annyi halálasét.

majd ezeket írja: „. 14. éspedig. ezúttal is úgy konferáltuk be.újjáépítést. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. amit nagyon nem szeretnék. 18. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. 1942. és mint mindig. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. nem szalonképes. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt.. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Horrabin beszélt ma a rádióban. Isten óvjon attól.. mint korábban. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. akiknek már többször is írtam. ugyanolyan feltételekkel. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. VIII. és mint ilyen. orosz születésű belga. VIII. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. de egyáltalán nem biztos. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. kénytelen leszek egy másik. -(147)- . Még az is lehet.] 1942. Ha nem javul a helyzet. hogy tényleg el is kezdem.ott tartok. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. mivel épp börtönben ül. már amennyire azt innen tudni lehet.

és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz.fogni [talán emlékszel. még a háború előtt]. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. ezek közül 2. mindent megteszek. vagy csak az első lépés főpróbája.” 1942. és legalább 2. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. 19. a légierő 70 gépet veszített.000. 1942. zömmel kanadai katona vett részt. amit egyébként a mieink nem terveztek. -(148)- . Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. A rádió figyelmeztette a franciákat. A támadásban több mint 6. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. bár nehéz elhinni. Minden ötödik meghalt. a támadás még az este is folyt. Ez most vagy az invázió első lépése. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. A németek 297 halottat. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. legalábbis rövid távon. VIII. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés.” Mindez érthetően: „Félek. hogy Angliába meneküljek. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit.000 elesett vagy fogságba került. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam.000-ren estek fogságba. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. VIII. és úgy véli. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. és 34 hajó elsüllyedt. 22. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult.000 ember vett részt a támadásban. az egész akció teljes kudarc. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig).

A többiek nem jutottak messzire. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. -(149)- . Amikor minden hajó odaért. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. de úgy tűnik. Mindenki azt feltételezi. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. hogy takarékoskodjanak erőikkel. Alig 20-30 tank ért partot. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. és úgy lőtték a partot. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Mihelyt megkezdődött a támadás. csatasorba fejlődtek. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. és roppant betonfedezékek takarták őket. hogy nem szivároghatott ki információ. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. s mind ott is maradt. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. A védelem igen erős volt. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. szándékosan megtévesztők voltak. többségük ki sem jutott a partra. Churchill későbbi könyvében fenntartja. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. 205 Gyanították. Azok az újságfotók. Egy hajót elsüllyesztettek. nyomban kiadták a felszállási parancsot.

hogy Nehrut. B.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. 25.] Nem tehetek róla. C. 1942. valójában miért is mondta ezt. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. Bósz helyett. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. 27. Az itteni indiaiak között az a hír járja. hogy S. háborús idegbántalmak. Más jelek viszont azt valószínűsítik. ugyanazon a napon. [Szeptember 7én jelenik meg újra. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. fejfájás. 28. -(150)- .] 1942. a szüleit ismerve. VIII. Ismét engedélyezték a Daily Workert. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. sosem tudhatni. [Persze. A német rádió feltételezi. Íme. 1942. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. de nekem mégis az az érzésem. még így is komoly teljesítmény.Phenacetin. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. VIII. VIII. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. Bósz Penangban van.

az irakihoz hasonló megállapodást kötni. Orwell 1942. a szírekkel nem kötnek szerződést. Más szóval. hogy . reuma és kedélybetegség ellen. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. csak az a bökkenő. álmatlanság.állítólag most szökött meg. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -.stb. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . de a milánói katedrálisban. és ezért lehetetlen bármilyen. hogy ez a szervezet már megszűnt). stb. 1942. És ajkán ott az elfojtott röhej. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. hogy Szíria francia mandátum. így aztán még az is lehet.fogfájás. idegzsába.. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. nem tudom miért. -(151)- .. Míg áldja azt. IX. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. hol segge elhever. nem Rómában. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . 206 Hardy darabjában. 7. s ezért a mi kis bábunkra. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. Szíriában komoly lehet a baj.mindenki alig állta meg.

Churchill beszédeiből úgy tűnik. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. mint a harsány követelést. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. -(152)- . Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze.Többnyire arra hivatkoztak. A klubnak kisebb csoportjai voltak. 15. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. 9. emelt szót a Daily Worker védelmében. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. IX. 1942. és csak a papírt pazarolják. IX. Lásd Münchent 1938-ban. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. az ember könnyen becsapja magát. havonta egy könyvet adtak ki. láthatóan kommunista. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. [Csupán egyetlen nő. 1942. hogy a lapot ismét engedélyezzék. Hiába. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. körülbelül 50 csoport alakult.

ha felhagynánk a bombázással is. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. Meglepően defetistának tűnt. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. tudván. Az is rémes. nincs értelme az egésznek. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Etonban tanult. költő. hogy Anglia kezdte! ). s úgy láttam. mi az igazság. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. és nem gyengíti meg Németországot.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. és ők követték el a legtöbb atrocitást. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye.a régi vágású katonáknak. nem ér el semmi hatást. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). IX. író. 1942. Úgy véli. és sosem veszi a fáradságot. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. később a gránátosoknál szolgált. kemény módszerekkel rendet csináljanak. -(153)- . mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. hogy kiderítse. 21. hogy a hagyományos. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. ám egyúttal szeretné. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk.

[Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. március 24-i naplóbejegyzést. hanem milliméterben adták meg. IX. A zenekar nagyszerű volt. Mire Sitwell: . Az ima 209 Lásd az 1942. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. kutyák kergetőznek a gyepen. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. 28.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz .ami maga a júdáscsók. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. Így ráadásul még az az előnye is megvan. IX. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. -(154)- . amelynek kaliberét nem hüvelykben. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. 22. könnyű pára. Új. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . augusztus 9-i naplóbejegyzést. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. vagy olasz használatra készült német gyártmány. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. Azt hiszem. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. szellő se rebben. főként a karmester.jegyeztem meg epésen. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. úgy gyártották le a fegyvereket.

Mindig is hálás voltam neki. mint azt itt bárki is képzelheti. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. hogy nem adja be a derekát. elszabadul a pokol. mivel a kormány eltökélte. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. író.” -(155)- .”] 1942. később a BBC munkatársa lett. Szerinte híreken és Laurence Brander. aki most tért haza féléves indiai útjáról. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. hogy ki lesz az. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. Jézus Krisztus nevében. amivel másoknak is segített. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. és mindenki készen áll. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. hogy elviseljék. egyetemi tanár. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. Műsorain sokat dolgozott. Hamar ráérzett. 5. hogy leírni is alig bírom. X. s azok mindenkor kiválóak voltak. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. sokat beszélgettünk a problémákról. a pap végszavára: „a mi Urunk. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. a karmesterpálca a magasba lendül. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Sejtelmem sincs. Helyzetképe annyira lesújtó. Ha a japánok megtámadják Indiát. de aligha változik bármi. mivel senki sem hallgatja őket. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Hosszan beszéltem Branderrel is.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám.

és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Nehéz hindi tolmácsot találni. amiért korábban bebörtönözték. azt állítván. és bizalmasan elmondta. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. és részt vett a diákmozgalomban. Az egyik rejtélyes testület. Miss Chitale. éppen fordítva. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Mi az ördög lesz ebből? 1942. odajött hozzám. X. Ezt mondom én is már régóta. [D. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. mint ahány britet a németek. A.] 1942. Ma. X. szerint Cripps hamarosan lemond. X. hogy a háborús kormány csak porhintés. Pár hét múlva az egyik munkatársam. 1942. 11. 10. és politikailag megbízható volt. Egy darabka India van most itt Angliában. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. hogy szabaduljunk meg tőle. aki az India Házban dolgozott.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. 15.376 hadifoglyát. igen értelmes. azzal. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. vagy legalábbis az volt. jött hát a parancs. hogy Kothari kommunista. Kothari kissé kövérkés. -(156)- . Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében.

A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. Nem volt túl bántó . Jatha ugyan jól olvas hindiül. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. X. 211 Az El Alamein ellen 1942. 15. Annyi mindenesetre biztos. Ezúttal október 20-áról beszélnek. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. hiszen az is keddi napra esik. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. de írni már nem tud úgy. de jóval később. 17. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. -(157)- . A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. 1942.is Kothari írja. június 6-án. 1942. 1944. de még így is volt némi antiszemita éle. ami elég valószínűtlen. XI. s ezért Kothari a titkos famulusa. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót.egy zsidó mesélte. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. a gázsin pedig szépen megosztoznak. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. Újabb találgatások a második frontról.

George Orwell magyarul csak most. A második világháború könyvtárnyi napló. mint egy nem várt vészhelyzet. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. izgalmas meglepetés.. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése.alulnézetből.. május végén. de az egész világ jövendő sorsára. Mi tagadás. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár.. meggyőző eredetiséggel. hiúság. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. arra nem túl nehéz a válasz. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. * E nagy múltú. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. önigazolás. Hogy miért. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. vajon ez esetben mi a legfőbb. önismereti gyakorlat. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. Amerika még nem szállt harcba. hazai olvasók számára. az élményidézés hitele. kitapintható ok. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet.Légitámadás . hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. Nos.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. nem túl gyakori konstelláció. máig élő hagyománynak. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye.. Kérdés. aligha más.

hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . a „tények megszállottja”.” stb.. regényterveit feladva. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. a végsőkig. -(159)- . Érezni szinte minden során. sőt éveken át. verejtéket. Harminchét éves.akár egyedül is. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. Ismert és számos kortársa által becsült író. sok mindent megélt. kipróbált férfi. kiváltképp az első hetekben.. Légitámadás . Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. („Még mindig semmi hír.. „Lesújtóbb” kilátást. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. állástalanul. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. vélnénk.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel.őt. hogy behívják.alulnézetből. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . Majd szétveti a tettvágy – s lám. gyilkos csapásaival. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. küszködést és könnyet.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. Vérbeli dokumentátor. már képzelni se lehet. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. Azt.) Friss házasember. hogy meddig bírja. „Nem ígérhetek mást.. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára.. a kortársak közül még senki se tudta. csak vért. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . mely azóta szállóigévé vált.” . hónapokban. hogy nincs más választás. csupa keserű csalódás éri mégis.. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.

s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . és háború utáni ellentmondásos következményeit. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. „Ha valamit makacsul tagadnak. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. hogy a brit hadvezetés. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. (Háborúban persze minden híreket követő.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. abban egész biztos van valami” stb.) Így például kezdettől tisztán látja. képmutatás. Churchill. Csupa bizonytalanság: gyanú. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. Mussolinit .) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. keserves próbatételét. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. a defetista toryk. Oswald Mosley. amint azt Orwell is rendre kiemeli. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. jobb híján a hadipropaganda. meglepő. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. (V. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. Ami a hadihelyzetet illeti. Orwell láthatóan erre törekszik.ö. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. megszállás. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. A napló első felében . Halifax. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. kérdés. menekülés.

Észak-Afrika. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország.” * 1942. illúzióktól persze ő sem mentes. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. mint Churchill vagy de Gaulle . az ellenálló mozgalmak.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. november közepén. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. Spanyolország.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. hogy mindez vágyfantázia. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el.kezeli.jócskán kerültek ingadozó. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . mikor e napló véget ér. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. és jól látja azt is. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. sőt fasisztabarát elemek. Olaszországban. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben .legalábbis a háború első két évében . mi több. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. mint ahogy abban sem téved. defetista. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. Balítéletektől. olyanok. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. ideologikus önámítás volt csupán. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. Csupán a háború vége felé látja be .

Churchill. Herbert Readtől és másoktól. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Malinovszkij. Zsukov stb. Beneš. Hoare. Ciano. Byrnes. Evelyn Waugh. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Cyrill Conollytól. Paulus. Politikai pártnak nem tagja . Dönitz. Hemingway. fegyverek diktálta világára. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. újságírók. Virginia Wolf. Patton. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Rommel. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Emiatt van. Faludy és Márai. Halifax. Eisenhower. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. kiadók és politikusok népes táborával. Ironside. főként egy háborús szükséghelyzetben. Koestler. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Gandhi. ismeretségi körét. Guderian. Eden. és nemcsak friss hírekhez. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Pownell. Lássuk tehát. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. mint Thomas Mann.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- .sokkal inkább mindaz. Djilas. Hull. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Sztálin. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Chamberlain. de Gaulle. Goebbels. Montgomery. Rauschning. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen.). Victor Gollancztól. Horthy. tisztes jövedelme van.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Rokoszovszkij. Schellenberg. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered.

ha hallgatná is valaki. Az öldöklő káosz kellős közepén. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Sűrűn váltogatott pozícióját . csak még rosszabb lenne. hogy tyúkólat fabrikáljon. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja.és naplóírói nézőpontját! ..az általános pusztulás elől.jól jellemzi. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . ha -(163)- . hogy miközben parlamenti vitákra. Coventry és Lidice.ha tetszik: elegyes .” Színielőadás. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. Nincsenek esztétikai skrupulusai. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.ez a napló. s a főnökeivel. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .míg pár sorral odébb arról.. mint a Komintern megszűnése. mint a bombázások.” ) Kint és benn. vagy éppen felkeresni falusi házát. írógép. keresne a helyét. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban.lajstromozza hosszan. kifülelt kocsmai párbeszéd. és nem baj. whisky. hol a hiánycikkeket . cukor.akár egy „virtuális óvóhelyre” . a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. karóra stb. mert nincs mivel etetni őket. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában.benzin. Hol arról tudósít. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. folyvást figyelne. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. . India és Palesztina sorsa. és mi magunk is tudjuk.csalódnia kell. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van.

ha némileg más műfajokban is . hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. Mindez megannyi apró. e gazdag élmény. ideje. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre.. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. viccek. Kenneth Clark és mások. s a háború végére az író feleségét. hogy Orwelléknek.. töredékesen. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). megsemmisültek. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. Anthony Powell. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. a háború kellős közepén. avagy az író netán még folytatta azt. otthonukból kibombázva. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét.így nagyon is meglehet. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről.s hogy milyen kicsik a nagyok. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. Ugyanilyen érdekes. versek. Eileent is elvesztette . a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). japán és francia hadijelentések. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. röplapok. a rákövetkező években többször is költözniük kellett.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek.) Mindenesetre . (Köztudott.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. Persze máig se tudni. alkalma azonban már nem jutott rá. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . az egymással feleselő német és brit. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .mindez kuszán keveredik. újságkivágások.

s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Nóvé Béla -(165)- . már nem kell sokat várni. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Mindezek nem kevésbé izgalmas. Ha hihetünk a nyomdászoknak. tényés gondolatgazdag beszámolók.

HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. kötet. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .

Londonban JANN S. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. (Idézetes könyv. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- .

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful