W A J

3 1 0 6
H U B
E T N I K

TAJUK 8
CABARAN DAN PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
CTU553 HUBUNGAN ETNIK
Idmj/jks/ipgkti/2013

sosial.ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia Cabaran Globalisasi Implikasi kepada hubungan etnik PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK DALAM MASYARAKAT Persefahaman Bekerjasama Persaudaraan Kemesraan Budaya ziarah menziarahi Hormat menghormati idmj/jks/ipgkti/2013 .W A J Hasil Pembelajaran 3 1 0 6 H U B E T N I K Meramalkan cabaran Pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia CABARAN DAN PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA CABARAN DAN IMPLIKASI Cabaran politik.

.. hubungan etnik di Malaysia tidak boleh dianggap seimbang kerana mengikut jumlah populasi ada kelompok yang membentuk majoriti berbanding kelompok lain yang minoriti. Kelompok melayu dan Bumiputera (penduduk peribumi Sarawak dan Sabah dan Orang Asli di semenanjung) yang membentuk majoriti dan pada waktu yang sama menguasai politik negara •Etnik Cina menguasai sektor ekonomi dengan pegangan ekuiti yang besar berbanding kaum lain.. Idmj/jks/ipgkti/2013 3 1 0 6 H U B E T N I K ...W A J Memahami Cabaran Pemupukan Hubungan Etnik di Malaysia. •Berdasarkan dimensi demografi politik dan dimensi ekonomi.... Kaum India dan kaum-kaum yang lain boleh dikatakan tidak mempunyai kedudukan yang seimbang dari segi demografi politik mahupun dari segi pegangan ekuiti...

.. •Proses dialog antara agama dan budaya perlu terus subur dan berjalan baik tanpa halangan..... •Kaum Melayu dan Bumiputera merupakan kaum dominan dari segi komposisi dan menguasai politik negara pada masa yang sama mendapat hak keistimewaan yang dijamin dalam perlembagaan.. dimensi dan pandangan baharu dalam konteks hubungan kaum di Malaysia. .Memahami Cabaran Pemupukan Hubungan Etnik di Malaysia.. Proses pembangunan dan kemajuan yang pesat pada hari ini telah membentuk sikap...

•Proses mengenal pasti cabaran perlu mengambil kira faktor persekitaran geopolitik.... •Perhatian juga perlu diberikan kepada aspek latar sejarah.Memahami Cabaran Pemupukan Hubungan Etnik di Malaysia. budaya.... ekonomi dan perkembangan ideologi selari kepesatan kemajuan ilmu dan teknologi semasa pada peringkat nasional mahupun global.... identiti dan sistem kepercayaan serta ideologi yang sangat mempengaruhi manusia maden di alaf baharu. ..

W A J 3 1 0 6 H U B E T N I K idmj/jks/ipgkti/2013 .

3 1 0 6 H U B E T N I K idmj/jks/ipgkti/2013 . + Menyuara. menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing. + Sukar menerima pemimpin dari kaum lain. + Mengukuhkan semangat perkauman yang menebal.W A J POLITIK ˃ Politik Perkauman: + Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing.

3 1 0 6 H U B E T N I K idmj/jks/ipgkti/2013 . ˃ Perbezaan Pekerjaan: + Menghalang interaksi yang lebih kerap. + Semangat perkauman terus menebal.W A J EKONOMI ˃ Dominasi Sektor Ekonomi: + Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan. + Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud. + Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama.

kerenggangan di sekolah menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi menyukarkan proses hubungan etnik di Malaysia » Kontrak Sosial ˃ Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan masyarakat Malaysia seringkali di pertikaikan 3 1 0 6 H U B E T N I K idmj/jks/ipgkti/2013 . ˃ Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi.W A J SOSIAL » Pemisahan Fizikal ˃ Akibat dasar pecah perintah British. » Sistem Pendidikan yang Berasingan ˃ Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri ˃ Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda menyebabkan interaksi berkisar dikalangan etnik sendiri sahaja » Polarisasi dalam Kalangan Pelajar ˃ Keterasingan di peringkat sekolah rendah. ˃ Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme.

˃ Mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. adat istiadat bahasa dan kebudayaan yang berlainan: ˃ Mudah terjadinya konflik.W A J AGAMA. 3 1 0 6 H U B E T N I K idmj/jks/ipgkti/2013 . ADAT ISTIADAT & BUDAYA » Setiap etnik mempunyai agama. memilih sahabat dan mencari teman hidup. ˃ Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri.

idmj/jks/ipgkti/2013 . » Cabarannya ada pihak yang mengambil kesempatan dan tidak mahu mengambil pengajaran daripada pengalaman negara lain dalam soal menguruskan hubungan antara kaum. agihan kekayaan dan peluang pendidikan perlu diambil perhatian. hak asasi. » Aspek-aspek penting dalam menjaga keharmonian hubungan antara kaum seperti kesaksamaan dan keadilan. sosial.W A J CABARAN GLOBALISASI 3 1 0 6 H U B E T N I K » Kebanyakannya pergolakan yang berlaku di negara-negara yang didiami oleh masyarakat pelbagai etnik » Mudah terjadinya ketegangan hubungan kaum dan konflik » Dijadikan pengajaran menyedarkan kita pentingnya menjaga sensitiviti dan keharmonian antara kaum.

maka kestabilan sosial dan keharmonian dalam masyarakat yang bersifat plural akan berada dalam keadaan gawat. » Pihak berkuasa perlu bersikap lebih telus. » Timbulnya sikap prejudis iaitu pandangan dan maklumat yang salah mengenai sesuatu etnik yang lain. idmj/jks/ipgkti/2013 3 1 0 6 H U B E T N I K . » Tindakan diskriminasi boleh berlaku dalam bentuk tindak tanduk tertentu dengan menafikan hak dan keadilan kepada sesuatu kaum. » Tindakan melampau atau extremisme yang wujud dalam konteks hubungan kaum menyebabkan ketegangan amat mudah berlaku antara kaum berlainan. adil dan saksama dalam menangani masalah perhubungan kaum di negara masing-masing » Nasionalisme pada peringkat yang lebih ekstrem mendorong kepada semangat perkauman sempit atau cauvinisme dan rasisme.W A J IMPLIKASI KEPADA HUBUNGAN ETNIK » Dapat mendewasakan dan mematangkan masyarakat Malaysia tentang sistem politik serta falsafah dan amalan demokrasi yang membenarkan persaingan politik yang sihat.

idmj/jks/ipgkti/2013 . » Pemikiran yang bersifat etnosentrisme perlu dujauhi kerana membawa kesan negatif terhadap konteks masyarakat berbilang kaum. dalam konteks hubungan kaum. Maka. Seseorang perlu melihat kelainan nilai dan budaya secara positif dengan menerima kelainan itu seadanya dan tidak membuat perbandingan yang tidak wajar. sikap ini banyak membawa pandangan negatif terhadap sesuatu kaum dan tidak membantu mewujudkan keharmonian.W A J IMPLIKASI KEPADA HUBUNGAN ETNIK 3 1 0 6 H U B E T N I K » Tindak-tanduk yang terhasil daripada stereotaip sering kali bersifat bias dan tidak objektif.

persefahaman. Bagi agama Islam . idmj/jks/ipgkti/2013 . kemesraan dan budaya ziarah menziarahi perlu disuburkan dalam menguruskan soal perpaduan kaum di negara ini. hormat menghormati.W A J PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK DALAM MASYARAKAT 3 1 0 6 H U B E T N I K » Pendekatan agama digunakan bagi menangani masalah pluraliti masyarakat. bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. perbezaan bukan menjadi halangan untuk manusia berbaik-baik. setia kawan dan saling bantu membantu » Usaha –usaha untuk mengeratkan perpaduan. kerjasama. » Piagam Madinah atau sahifah merupakan satu contoh bentuk kontrak sosial antara Nabi SAW sebagai pemimpin negara dengan masyarakat Madinah berbilang suku dan kaum pada waktu itu. » Kontrak sosial telah menyakinkan puak-puak dan kaum-kaum yang bertelagah bahawa keharmonian adalah resipi utama dalam membina kemajuan dan peradaban » Konsep asabiyah saranan Ibn Khaldun ditekankan dalam hal aspek persaudaraan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful