APROBAT ADMINISTRATOR INSTRUCŢIUNI PROPRII pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă în meseria de dugher-tâmplar IP 04/2008 - periodicitate

: lunar - durata instruirilor: 1(una) oră 1. La lucrările de montare şi demontare la înălţime a cofrajelor, personalul lucrător va fi admis, dacă acesta este apt din punct de vedere medical şi este instruit cu privire la normele de securitate a muncii la acest gen de lucrări; 2. Zilnic şefii punctelor de lucru vor admite intrarea în lucru a lucrătorilor care sunt dotaţi cu echipamentul individual de protecţie, specific riscurilor la care aceştia se expun; 3. La utilizarea sculelor şi dispozitivelor acţionate mecanic sau electric, fixe sau portabile, se vor respecta normele de securitatea muncii impuse de producător; 4. Se interzice utilizarea sculelor şi dispozitivelor acţionate mecanic sau electric ce au defecţiuni; 5. Depozitarea elementelor componente ale cofrajelor se va face cu respectarea normelor privind realizarea stabilităţii elementelor; 6. Platformele de lucru vor avea lăţimea necesară, care să asigure un spaţiu pentru circulaţia personalului lucrător; 7. Pentru a preveni căderea personalului lucrător, a sculelor sau a materialelor, cofrajele vor fi împrejmuite. 8. Urcarea şi coborârea la şi de la podinele de lucru ale cofrajelor se va realiza numai prin intermediul rampelor şi scărilor de acces corespunzătoare; 9. Se interzic alergarea, săriturile şi jocul pe platformele de lucru; 10.Utilajele pentru ridicarea materialelor trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic; 11.Se interzice lucrul la înălţime; în cazul furturilor sau vântului; sau pe întuneric; când locurile de muncă nu sunt iluminate artificial; 12.Decofrarea construcţiilor din beton armat este admisă numai după întărirea suficientă a betonului; 13.Toate operaţiile de cofrare şi decofrare vor fi făcute sub directa supraveghere a şefului punctului de lucru şi a şefului formaţiei de lucru; 14.După fiecare demontare se vor verifica elementele componente ale cofrajelor, luându-se măsuri de curăţire de beton, mortar etc.; 15.În cazul în care nu se pot monta parapete de protecţie, personalul muncitor va fi dotat cu centuri de siguranţă; 16.Personalul muncitor care deserveşte utilajele şi mecanismele de ridicat în funcţia de “Legător de sarcină”, vor fi autorizaţi de conducătorii locurilor de muncă. Serviciul intern de prevenire si protectie ............................................................. .............................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful