S.C. BIRO S.R.L.

PROCEDURA DE SISTEM

P.S. 14
EDITIA: 2 DATA 05.05.2004 Pagina 1 din 2

VERIFICAREA METROLOGICA A A.M.C.

Elaborat Numele si prenumele Functia Semnatura Kiss Ferenc Director tehnic

Aprobat Biro Vania Director general

1.

SCOP Stabileste modul in care aparatele de masura desfasurarea activitatii sunt verificate metrologic. DOMENIUL DE APLICARE Se aplica tuturor aparatelor de masura si control.

utilizate

in

2.

3.

RESPONSABILITATI 3.1. Director tehnic • elaboreaza prezenta procedura, • distribuie prezenta procedura tuturor angajatilor care gestioneaza aparate de masura, • intocmeste programul de verificari metrologice, • distribuie programul de verificari metrologice tuturor angajatilor care gestioneaza aparate de masura, • asigura realizarea programului de verificari metrologice. 3.2. Angajatii care gestioneaza aparate de masura. • predau aparatele pentru verificarea metrologica inainte de data stabilita prin programul de verificari metrologice.

4.

PROCEDURA 4.1. Directorul tehnic intocmeste programul de calibrare (verificare metrologica a echipamentelor de masura si control).

S.C. BIRO S.R.L. PROCEDURA DE SISTEM

P.S. 14
EDITIA: 2 DATA 05.05.2004 Pagina 2 din 2

VERIFICAREA METROLOGICA A A.M.C.

4.2. Data urmatoarei verificari metrologice se va stabili inainte de expirarea valabilitatii ultimei verificari pentru care exista buletin de verificare metrologica. 4.3. Programul de calibrare va fi ditribuit tuturor angajatilor care gestioneaza aparate de masura. Distribuirea se va face pe baza unui protocol de distribuire. Acestia vor lua cunostinta si de faptul ca fiecare aparat de masura va trebui predat directorului tehnic inainte de data programata pantru verificarea metrologica. Este interzisa utilizarea unui aparat dupa aceasta data. 4.4. Inainte de data programata pentru verificarea metrologica, angajatii care gestioneaza aparate de masura le vor preda directorului tehnic. Predarea se va face pe baza de proces verbal de predare-primire. 4.5. Directorul tehnic va preda aceste aparate unei firme autorizate pentru verificarea metrologica. Predarea se va face pe baza de proces verbal de predare-primire. 4.6. Dupa realizarea verificarii, directorul tehnic va ridica aparatul de masura si buletinul de verificare metrologica de la firma autorizata. 4.7. Aparatul va fi predat utilizatorului numai daca rezultatul verificarii trecut in buletinul de verificare metrologica este “admis”. In caz contrar aparatul se va inlocui cu unul care are verificarea metrologica valabila. Primirea, respectiv predarea se va face pe baza de proces verbal de predare-primire. 4.8. Buletinul de verificare metrologica se arhiveaza in “dosarul mijlocului fix/obiectului de inventar” aferent. 5. INREGISTRARI 5.1. buletin de verificare metrologica, 5.2. programul de calibrare – cod DOC 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful