You are on page 1of 9

Universitatea „Aurel Vlaicu” Facultatea de Inginerie Sectia: AIA Gheorghescu Bogdan Grupa 2, Smg.

III

Avertizorul de Prezenta

Coordonator Conf. Dr. Redac Teodor Radu

si au avantajul ca pot detecta si obiecte nemetalice. 4000mm acoperind o plaja larga de aplicatii. Elementul activ al unui astfel de senzor este un sistem format dintr-o bobina si un miez de ferita. cu 12 biti rezolutie. si in faptul ca in multe cazuri sunt utilizati la sesizarea prezentei in zona de actiune. Senzorii de proximitate sunt senzori de investigare. a caror particularitati constau in distantele mici de actiune (zecimi de mm si mm). electrostatic etc. sau statica (aceeasi valoare atat timp cat senzorul este activat). Marimea de iesire poate fi analogica (proportional cu distanta dintre suprafata activa si obiect). Obiectul a carui prezenta se determina trebuie sa fie metalic. Sunt disponibile trei domenii de sensibilitate: 500mm.) si de frecventa. Senzori de proximitate optici . Senzori de proximitate ultrasonici Functionarea se bazeaza pe masurarea duratei de propagare a unui semnal ultrasonor intre emitor si obiect. lichida sau pulbere. iar distanta maxima de lucru este in functie de natura traductorului (piezoceramic. Sunt insa sensibili la factori perturbatori. cu memorarea limitelor de evaluare A1 si A2. Senzorul dispune de iesire de tensiune si de curent. cum ar fi murdarirea fetei active. fiind realizati intr-o plaja larga de variante si tipodimensiuni. incluzand controlul nivelului. La inceput trebuie stabiliti parametri de lucru.acesta este destinat controlului exact al oricarei suprafete plane solide. Senzori de proximitate inductivi Acestia sunt cei mai raspanditi. cu compensarea de temperatura etc. Senzori de proximitate capacitivi Senzorii capacitivi se bazeaza pe variatia capacitatii electrice intr-un circuit.Senzori de proximitate In sens larg proximitatea se refera la gradul de apropiere dintre doua obiecte. Iata de exemplu un senzor ultrasonic analogic M30 . dintre care unul reprezinta sistemul de referinta. 2000mm. de functie de evaluare memorata si compensare de temperatura.

2. creând fluxuri de sens opus. conţinând şi circuite de prelucrare. fie pe principiul reflexiei. La apariţia unui obiect metalic se induc în acesta curenţi turbionari. prezenţa unui obiect metalic în câmpul de lucru. nivelul “0” respectiv nivelul “1” nivele între care trecerea se face brusc. dintre care unul este obiectul de referinţă. Schema bloc a senzorului de proximitate inductiv Elementul sensibil ES este o bobină care face parte dintr-un oscilator OSC. Astfel se modifică frecvenţa de oscilaţie al oscilatorului. Acestia functioneaza fie pe principiul transmisiei unui fascicul de lumina. Specificul acestor traductoare este histereza (δ). domeniul fiind acoperit cu bune rezultate de senzorii optici. Prin acesta se poate controla poziţia unui obiect fără contact. Forma constructivă este compactă. Caracteristica lor este de tip releu. senzorii inductivi si capacitivi devin inutilizabili. având două valori extreme. adică trecerea de la un nivel la altul a mărimii de ieşire depinde de sensul (direcţia) de variaţie a mărimii de intrare (figura 1). interstiţiul dintre suprafeţe.1.In cazul in care obiectele investigate se gasesc la distante mai mari. Fig. care se reflectă asupra câmpului magnetic al bobinei. Caracteristica traductoarelor de proximitate Schema bloc a unui senzor de proximitate inductiv se prezintă în figura 2: Fig. . În jurul bobinei se întreţine astfel un câmp magnetic alternativ. Traductori de Proximitate Proximitatea înseamnă gradul de apropiere dintre două obiecte.

Circuitul de intrare este în configuraţie de oscilator. La apropierea unui obiect metalic feromagnetic oscilaţiile se amortizează ceea ce duce la cuplarea la masă a rezistenţei de sarcină. Dar se poate folosi şi la realizarea traductoarelor de viteză. oscilaţiile în etajul de intrare menţin ieşirile circuitului în starea “acţionată”. Moduri de conectare a bobinei sesizoare . Are două ieşiri complementare. Schema internă a senzorului TCA105 Există două variante constructive în funcţie de modul de conectare a bobinei şi a condensatorului. Prin conectarea în exterior la pinii 2. 4. În figura 4a este prezentată schema de funcţionare a traductorului de proximitate cu fantă. oscilaţiile se amorsează. oscilaţiile fiind întreţinute de cuplajul inductiv între bobinele L1 şi L2 realizate pe oale de ferită şi poziţionate pe aceeaşi axă. 3. Structura internă a acestui traductor se prezintă pe figura 3: Fig. Prin introducerea unei piese de fier în fantă cuplajul magnetic se întrerupe. 4 a unui condensator şi a unei bobine se realizează un oscilator cu o frecvenţă cuprinsă între 1 şi 5MHz. de exemplu starea închisă a unui ecran protector. la o distanţă de câţiva mm una de alta. Traductorul inductiv de tip TCA105N este un senzor de proximitate realizat sub forma unui circuit integrat cu opt terminale. iar ieşirile trec în starea “blocat”. Datorită frecvenţei de lucru mai mari de 1MHz. Blocul final constă dintr-un tranzistor de putere cu colector în gol.Blocul electronic sesizează această variaţie şi comută starea elementului de ieşire dintr-o stare în alta. La ieşiri (pinul 7 sau 8) se conectează o rezistenţă de sarcină RS. ambele fiind tranzistoare cu colector în gol. 3. Fig. Cu acest tip de traductor se pot sesiza prezenţa obiectelor metalice.

Sesizează prezenţa unui câmp magnetic de intensitate relativ redus. Comutarea dintr-o stare în alta se poate obţine prin: • deplasarea unui magnet – se poate folosi ca traductor de prezenţă sau de rotaţie. cealaltă pentru blocare. Aceste circuite conţin în acelaşi cristal de siliciu atât senzorul Hall cât şi blocurile de prelucrare a semnalelor oferite de acesta şi poartă denumirea comercială de senzor magnetic comutator. iar colectorul său poate absorbi un curent important. Dacă circuitul este plasat într-un câmp magnetic a cărui inducţie depăşeşte valoarea corespunzătoare a pragului de deschidere. una pentru deschidere. • concentrarea câmpului magnetic – se realizează prin apropierea unui material feromagnetic în spatele senzorului. • ecranarea câmpului magnetic – se poate realiza prin intercalarea unui material feromagnetic (bandă de lăţime peste 1mm) între sursă şi senzor. ieşirea comparatorului revine în starea iniţială.Senzorul de tip βSM 235 este un traductor magnetic integrat de proximitate al cărei funcţionare se bazează pe efectul Hall. Prezenţa obiectului feromagnetic permite bascularea prin creşterea inducţiei. necesar pentru a asigura imunizarea circuitului faţă de zgomote. Structura internă a senzorului se prezintă în figura 5: . Între pragul de ieşire şi cel de blocare există un histerezis. Deplasarea magnetului se poate face frontal sau transversal. proporţională cu inducţia. amplasat într-un câmp insuficient de intens pentru a produce bascularea. comparatorul comandă prin intermediul unui amplificator injecţia unui curent în baza tranzistorului de ieşire. care este adus în saturaţie. Această tensiune este preluată de amplificatorul diferenţial. senzorul Hall furnizează o tensiune diferenţială. iar tranzistorul de ieşire va fi blocat. Pentru funcţionarea lui este nevoie de prezenţa câmpului magnetic (prezenţa unui mic magnet permanent). Principiul de funcţionare: la sesizarea prezenţei unui câmp magnetic de inducţie B. Dacă inducţia magnetică scade sub valoarea corespunzătoare pragului de blocare. care o aplică unui comparator cu histerezis ce lucrează ca un comutator. Cursa magnetului trebuie să depăşească două distanţe de prag. în jur de B=50mT. Scoate la ieşire un semnal electric cu valoare cuprinsă între 1 şi 10mV.

senzor de intensitate de câmp magnetic. 6. Trebuie avut grijă ca curentul absorbit de bobină (sau alt element) să nu depăşească valoarea maximă care poate să treacă prin tranzistorul final al traductorului (se dă în catalog). traductor de curent (depăşirea unei valori maxime).Fig. Se fac următoarele determinări: . Are multiple modalităţi de utilizare. traductor numeric rotativ incremental pentru viteză sau poziţie unghiulară. 5. limitator de cursă la roboţi. acesta va indica rezistenţă infinită sau rezistenţă zero corespunzător celor două stări al traductorului. de nivel (magnetul pe flotor). 1. Modul de lucru Pe placa de probă este fixat un traductor inductiv de proximitate având tranzistorul final de ieşire tip npn cu colector în gol. Între ieşire şi +Vcc se leagă elementul care va fi comandat de traductor (bobina unui releu). Modul de alimentare a traductorului inductiv Pentru sesizarea cuplării traductorului se leagă pe un contact normal deschis al releului un ohm-metru. Alimentarea traductorului se face conform figurii 6. Tensiunea de alimentare este redus. Fig. Schema bloc intern a senzorului βSM 235 Se prezintă sub forma unui tranzistor de tip BD având o faţă sensibilă. ca senzor de orizontalitate (magnetul inclus în pendul).

• Datele obţinute se notează! Senzorul magnetic comutator de tip βSM 235 se alimentează conform figurii 8a. Se calculează histereza. Fig.• Se apropie şi se îndepărtează lent un obiect metalic de suprafaţa activă a traductorului. La ieşirile complementare (pinii 7 şi 8) sunt legate LED-uri pentru sesizarea cuplărilor (figura 7). • Se verifică influenţa tensiunii de alimentare asupra distanţelor de acţionare modificând tensiunea la valorile 20V apoi la 15V. . 7. Se determină distanţele la care traductorul cuplează şi decuplează şi se calculează histereza. Conexiune pentru traductorul TCA105 Se fac următoarele determinări: • Pe pinul 3 (borna comună a bobinelor) se vizualizează cu osciloscop oscilaţiile din bobine şi variaţiile de amplitudine a acestora la introducerea piesei de fier în fantă. • Determinările se pun în evidenţă prin desenarea caracteristici în diferite situaţii! Traductorul integrat de proximitate tip TCA105 se va studia în conexiunea realizată conform figurii 4a. • Se apropie şi se îndepărtează lent obiectul metalic din partea laterală determinând gradul de acoperire la care traductorul cuplează şi decuplează. • Se determină amplitudinea la care ieşirile se cuplează şi decuplează. Se determină perioada respectiv frecvenţa oscilaţiilor.

cu o masa mai mare de 8-10Kg. . • Se verifică funcţionarea senzorului la ecranarea câmpului magnetic introducând între senzor şi sursa de câmp un obiect metalic respectiv nemetalic. 8.1T) inducţia câmpului magnetic din întrefier la care cuplează respectiv decuplează comutatorul magnetic (bobina de pe miez se alimentează cu un curent pâna la 1A). • Datele obţinute şi observaţiile făcute se vor nota! Senzorul de miscare cu infrarosu (PIR) Senzorul de miscare cu infrarosu (PIR) este conceput pentru a detecta deplasarea fiintelor vii. • Se determină distanţa minimă de siguranţă la care se poate fixa senzorul pentru a utiliza ca traductor de turaţie. in apropierea ferestrei. daca intentionati sa asigurati o fereastra (spre exemplu). Montajul utilizat pentru măsurători cu βSM 235 Se fac următoarele măsurări: • Se măsoară cu ajutorul unui teslametru (domeniul 0. Cu ajutorul celor două valori ale inducţiei magnetice se determină histereza senzorului. Ca o consecinta. Unghiurile de detectie sunt de aprox. astfel incat senzorul sa “b ata” de-a lungul ferestrei. pozitia optima a senzorului este pe peretele lateral. cu sange cald. Eficacitatea maxima in detectia miscarii este atinsa atunci cand aceasta miscare este pe o directie transversala fata de axa senzorului.Fig. • Se verifică funcţionarea senzorului prin concentrarea câmpului. 110 grade pe orizontala si 60 de grade pe verticala. Pentru acesta se plasează senzorul într-un câmp slab apoi se apropie un material feromagnetic în spatele senzorului.

care sesizeaza miscarea unui organism viu. al firmei Paradox. prin viteza de raspuns. De asemenea. Diferitele marci de detectori de miscare se diferentiaza in principal prin volumul (spatiul) pe care il acopera. de exemplu. si. pe cat posibil. Acelasi rol il are si functia Pet Immunity. Detectorii de exterior sunt foarte utili. pentru avertizarea precoce a incendiilor.Incercati sa evitati orientarea senzorilor de miscare direct catre ferestre. deoarece semnalizeaza tentativele de efractie inainte de patrunderea in imobil. Senzorii de miscare sunt cel mai mult folositi. nici prin intermediul unor suprafete reflectorizante. care se folosesc. Detectorii de miscare sunt activi atata timp cat sistemul este armat . de soc. Un astfel de detector este DG85. La fabricarea senzorilor se folosesc diferite tehnologii avansate. de gaz. prin geometria fascicolului de raze. pentru semnalizarea scurgerilor de gaze. care reactioneaza la zgomotul facut de sticla ce se sparge. de fum. pentru ca acestia sa asigure o detectie cat mai eficienta. care permite folosirea detectorului in spatiile unde exista caini. transmit centralei semnalul de alarma. In functie de stimulul la care reactioneaza. de geam spart. Dupa modul in care prelucreaza informatiile culese din mediu. etc. Cei digitali asigura o detectie mai exacta si o rata mult mai scazuta de alarme false. detectorii pot fi analogici sau digitali. Detectorii sunt componente ale sistemului de alarma. daca este necesara amplasarea a 2 sau mai multi senzori intr-o singura camera.. care reactioneaza la anumiti factori din mediu. pisici sau alte animale mici. cei pentru exterior trebuind sa aiba caracteristici speciale. prin modul de analiza a semnalului (analogic sau digital). si cand acestea depasesc un prag prestabilit. digital. la casele de bani. Canada. cu o rata de alarme false cat mai scazuta. Exista detectori care se preteaza numai in interior. acestia nu trebuie sa “se vada” unul pe celalat in mod direct. Ei monitorizeaza permanent valorile parametrului urmarit. detectorii se diferentiaza astfel: de miscare.