You are on page 1of 3

Orice reclamă este un instrument de comunicare mai mult sau mai puţin complicat ce adună, după o anumită „schemă”

, o serie de elemente precum textul, imaginea, imaginea în mişcare, muzica etc. Elementele unei reclame pot fi împărţite în elemente structurale (ce apar în structura finală a reclamei) şi elemente procesuale („paşi” ce trebuie parcurşi în conceperea şi producerea unei reclame) ]    Elementele structurale ale unei reclame. Elementele care apar în arhitectura finală a elemente de identitate a brandului (identitate verbală şi vizuală), elemente prin care se comunică ceva despre identitatea brandului elemente execuţionale (ce nu au vreo legătură cu identitatea brandului promovat). Primele ajută la identificarea rapidă a brandului; elementele din a doua categorie transmit, la modul esenţial, beneficiului pe care brandul îl aduce consumatorilor; ultimele elemente vizează designul reclamei, muzica sau anumite elemente introduse mai degrabă din raţiuni pur creative. 1. Elemente de identitate ale brandului – elementele prin care un brand este identificat. În reclame apar, de obicei, două astfel de categorii de elemente – cele ce ţin de identitatea verbală a brandului şi cele ce ţin de identitatea sa vizuală. Identitatea unui brand este reprezentată de suma a ceea ce gândiţi şi ştiţi despre un brand. Aceasta înseamnă că tot ceea ce un brand prezintă publicului vizual şi auditiv despre el, este o parte a identităţii sale. Imaginaţi-vă un brand ca fiind întruchiparea unei persoane: are un nume, o înfăţişare, îmbrăcăminte şi un comportament care îi conturează identitatea. Modul în care publicul percepe această identitate, impresiile pe care publicul le are despre un brand formează imaginea sa, deci imaginea nu există dacă brandul nu are identitate. IDENTITATEA + IMAGINEA= REPUTAŢIA Reputaţia unui brand se formează în timp, pe baza unor impresii generale despre imaginea brandului şi cum imaginea se formează pe baza identităţii rezultă că “ o investiţie într-o unei reclame pot fi împărţite, la rândul lor, în trei categorii:

ceea ce duce adesea la loialitatea consumatorului”1. – Strategia creativă în publicitate. JEWLER A. Ex. p. 2009. Sloganul este esenţa. conform strategiei de marketing şi tipului de produs.B. dar o legendă spune că acest nume i-a apărut într-un vis unui angajat al companiei. J. Copywriter-ul este cel care creează sloganul campaniei publicitare.” Un slogan trebuie să fie memorabil.numele după zeiţa greacă a victoriei. folosire etc. trebuie să fie uşor de pronunţat şi de citit. iar sloganul să devină indisolubil legat de nume în mintea consumatorului. exprimată în cuvinte. DE CE NE DORIM LOIALITATE DIN PARTEA CONSUMATORULUI FAŢĂ DE BRANDUL PROMOVAT? Concluzionăm faptul că reputaţia derivă din imagine. în situaţia in care clientul lansează un produs sau un serviciu nou. agenţia de publicitate este cea care trebuie. 1 DREWNIANZ L. efect. Numele de brand reprezintă partea principală a identităţii verbale a brandului. Numele a fost ales de fondatorul companiei Phil Knith. să nu fie prea lung.identitate clară a brandului e răsplătită printr-o reputaţie bună. Un nume bun de brand trebuie să respecte o serie de criterii: este legat de una sau mai multe calităţi fizice ale produsului sau este din zona imediata a acestuia (beneficiu principal. pe cât posibil unică. el trebuie să exprime “direct sau indirect. prin repetare şi prin prezenţa pe toate materialele publicitare devine element de identitate a acestui brand. a unui brand. Iaşi.). 54 . să aibă impact asupra publicului vizat de campania publicitară şi să trezească un răspuns. trebuie să fie memorabil etc. să identifice marca în aceeaşi măsură în care o face numele. deci putem controla indirect imaginea şi reputaţia unui brand. acţionând direct asupra identităţii sale. cui i se adresează marca şi ce anume îi promite” . o emoţie din partea publicului. să propună şi un nume pentru acesta (asta în situaţia în care clientul nu apelează la o agenţie de branding). iar maniera în care o face “trebuie să fie originală. să fie memorabilă. În acelaşi timp. este identitatea înregistrată la oficiul pentru mărci. sloganul exprimă şi poziţionarea mărcii în comparaţie cu competitorii săi. . Editura Polirom. NIKE.

pe termen lung. îi asigură longevitate. Atunci când logo-ul este un cuvânt se numeşte logotip. Un exemplu relevant în acest caz este sloganul celor de la Petrom: Petrom. lucrurile se mişcă. îl diferenţiază. De obicei. Sloganul exprimă şi poziţionarea mărcii prin prezentarea beneficiului adus publicului . Esenţa mişcării. este un însemn grafic ce simbolizează o companie sau o firmă. Sloganul sau motto-ul brand-ului poate fi acompaniat de o propoziţie scurtă. care se numeşte tag line. cine este vizat (publicul ţintă) cât şi elementul de diferenţiere faţă de concurenţă. Petrom. Logoul face mai uşor de recunoscut brandul. Petrom pune România în mişcare.Unele sloganuri sunt foarte bine primite de public şi astfel ajung în subcultură. Logo-ul este partea esenţială a identităţii vizuale a unui brand. dezanvantajul este că acesta devine un clişeu şi astfel. . va duce tot mai puţin publicul cu gândul la brand-ul pe care îl reprezintă atunci când îl vor auzi. Esenţa mişcării Lumea se schimbă. Exemple Culoarea asigură vizibilitate şi diferenţiere pentru un brand în măsura în care cei ce administrează brandul vor reuşi să asocieze în mod unic prin programele de comunicare desfăşurate o anumită culoare cu brandul lor.