You are on page 1of 6

ACTIVITATEA IN SECTIA CU PATURI

:
• • • • • FRECVENTA SCHIMBARII ECHIPAMENTULUI PERSONALULUI CONSEMNAREA ÎN FOCG A INCIDENTELOR MEDICALE APĂRUTE PE TIMPUL GĂRZII PROCEDURA DE ANUNTARE A APARTINATORILOR PENTRU DATA EXTERNARII PACINETULUI REGLEMENTAREA CONSULTULUI INTERDISCIPLINAR ÎN INTERIORUL SPITALULUI (LA ALTE SPITALE), SI MODULUI DE SOLICITARE ȘI DESFĂȘURARE A LUI PROCEDURĂ PRIVIND NEÎNCEPEREA MANEVRELOR DE RESUSCITARE, LA SOLICITAREA PREALABILĂ A PACIENTULUI SAU, DUPĂ CAZ, A APARȚINĂTORILOR

1. SCOP Procedura are ca scop reglementarea activitătilor din cadrul Sectiei cu paturi din spital Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţiile de fluctuaţie a personalului. Sprijină auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei. 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura este aplicată de către personalul Sectiilor cu paturi din spital 3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI Definiţii: Consultatie – examinarea unui pacient de către medic în vederea stabilirii diagnosticului şi indicării tratamentului. Diagnostic – determinarea de către medic a unei boli pe baza manifestărilor clinice şi de laborator. 4.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ • • • • • SR EN ISO 9000:2006 – „Sisteme de Management al Calităţii. Principii esenţiale şi vocabular.” SR CEN/TS 15224:2009 - ”Servicii de sănătate. Sisteme de management al calitătii. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2000” SR EN ISO 15189:2007- Laboratoare medicale. Cerinte particulare pentru calitate si competenta Ordin 946/2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management /control intern la enititătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - republicare. Ordin nr. 1389/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial Ordinul 1649/2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial Legea nr.95/2006 privind reforma în sanatate Ordin numarul 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare 1

• •

• • Ordin nr.08. etc. solicita o programare si anunta pacientul • In situatii de urgenta insoteste pacientul imediat in sectia respectiva • Insoteste bolnavii catre sectiile de imagistica. • Tine evidenta eliberarii substantelor stupefiante. ORL. deseurile contaminate si taietoare si le transporta la locul special amenajat • Asigura alimentatia pacientului pe sectie transportand alimentele de la bucataria centrala 2 . privind localurile şi condiţiile de mediu. explorari functionale. • Recomanda medicatia / dieta (daca este cazul)/ efectuarea unor explorari de imagistica pentru pacientii aflati in ingrijire • Codifica foile de observatie clinica generala • Efectuaeza garzi conform graficului de lucru • Stabileste programul de consultatii in ambulatoriu dupa externarea pacientului • Aproba consultatiile interdisciplinare • Intocmeste documentatiiele necesare pentru transfer interclinic • Completeaza toate documentele aferente unei internari a bolnavului / sau dicteaza asistentei cu asumarea prin semnatura a inscrisurilor. • Efectueaza vizita / contravizita la pacientii pe care ii are in ingrijire. RESPONSABILITĂŢI Manager Aprobă prezenta procedură Şef sectie cu paturi • Verifica prin sondaj daca personalul din subordine respecta cerinţele. coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Spitalului 5. • Recolteaza probe biologice de la pacientii care au aceasta recomndare si le transporta la laboratorul de analize medicale • Efectueaza dezinfectia si consemneaza in registrul de dezinfectii. 185/2003 .2011 pentru numirea Comisiei pentru monitorizare. • Stabileste procedura de consut interdisciplinar in urma prescrierii acestuia in OCG: contacteaza sectia respectiva. • Coordoneaza activitatea sectiei.pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curateniei. endoscopie. atunci cand situatia o cere . efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare în unitatile sanitare de stat si private Dispozitie nr 72 / 19. etc) si trimite probele recoltate la laborator • Completeaza condica de prescriptii medicale • Monitorizeaza functiile vitale ale pacientilor in stare grava • Completeaza caietul de investigatii pentru a II a zi. • Transmite condica de prescriptii medicale la farmacie . • Calculeaza deconturi si foi de proceduri pentru externarile programate • Anunta apartinatorii in situatia stabilirii externarii unui paicnet. dezinfectiei. Personalul mediu • Pregateste instrumentarul pentru tratament.pentru consultatii interdisciplinare • Transporta medicatia de la farmacie si o distribuie pacientilor internati pe baza recomandarilor medicului • Recolteaza analize de urgenta la indicatia medicului • Monteaza perfuzii si supravegheaza pacientul pe parcursul perfuzarii • Efectueaza tratamentele injectabile • Asista medicul la manevrele specifice efectuate de acesta (punctii. telefonic sau prin scrisoare • Pregateste persoanele decedate pentru externare Peronal auxiliar • Spala si dezinfecteaza saloanele • Gestioneaza gunoiul menager.

6. medicul va comunica medicului de garda cazurile ce necesita supraveghere medicala deosebita.• • • • • • Ajuta la hranirea pacientilor imobilizati la pat Spala si dezinfecteaza vesela si consemneaza in registru Asigura igiena paturilor prin schimbarea lenjeriei. Raportul de garda 3 . • Schimbarea in echipament de lucru se face in vestiar (pentru cadrele medii) sau in cabinetul medical (pentru medici). provenienţa. conform normelor. si pe calea de acces in sectie destinata personalului medical. rolul şi circuitul documentelor se regăseşte Anexa 1 la prezenta procedură Resurse necesare Resurse umane . Activitatea in sectie a medicului se desfasoara conform fisei postului. ambalarea in saci corespunzatori si transportul la spalatorie Insoteste pacientii la diverse investigatii medicale impreuna cu asistenta daca situatia impune acest lucru Ajuta medicul si asistenta la schimbarea pozitiei pacientilor imobilizati la pat Pregateste saloanele pentru dezinfectia curenta / terminala sau curatenia generala si consemneaza in registru.spaţiu adecvat de lucru . atat colegei care preia tura cat si asistentei sefe. • Echipamentul de protectie se schimba ori de cate ori este nevoie sau dupa o posibila contaminare si de cate ori se deruleaza o procedura invaziva cu pacientul • La inceperea/terminarea serviciului se semneaza condica de prezenta pentru venire. Predarea si preluara serviciului (asistente medicale) • Predarea si preluarea serviciului de catre cadrele medii se face in baza procesului verbal de predare-primire referitor la activitatea medicala din sectia clinica.calculatoare . contrasemnata de medicul sef de sectie. conţinutul.aparatura medicala Resurse financiare .DESCRIEREA POCEDURII Generalităţi In cadrul Sectiei cu paturi personalul angajat isi desfasoara activitatea conform graficului de lucru respectand cerintele fisei post si a regulamentului de ordine interioara. Descriere procedura Prezentarea la serviciu • Prezentarea la sericiu a personalului medical se face pe intrarea principala in unitate. • Se vor consemna si comunica toate cazurile cu probleme medicale si nonmedicale prezentate pe perioada desfasurarii activitatii. Resurse materiale . Medicul va respecta regulile de igiena personala si de asepsie si antisepsie. • Activitatea se desfasoara in intervalul de timp stabilit de conducerea unitatii conform legislatiei actuale si contractului de munca.conform organigramei. respectiv pentru plecare. • La terminarea programului de lucru.remuneraţia per persoană conform contractului de muncă semnat de către angajat. Documente utilizate Lista.

de catre asistenta de laborator sau asistenta de salon. preparate de fitoterapie. pe foaia de temperature. cu dozele si orarul de administrare. cu respectarea normelor si circuitelor. • Este interzis ca pacientii internati sa – si autoadministreze medicamente fara acordul medicului curant si fara ca acestea sa fie consemnate in Foaia de Observatie . la indicatia medicului curant sau a celui de garda. investigatii recomandate si schema terapeutica. Alimentatia bolnavilor • Regimul alimentar al bolnavilor este consemnat in foaia de observatie clinica generala. • Masa se serveste in cantina spitalului conform programului. Pacientului i se recolteaza analizele in sala de recoltare a laboratorului de catre asistenta de laborator. se poate contacta telefonic medicul curant de catre medicul de laborator. • Medicatia se administreaza sub stricta supraveghere a asistentei de salon. Aceasta nu va administra decat medicatia prescrisa.• • • • Raportul de garda al medicilor se desfasoara zilnic. Se prezinta activitatea din perioada serviciului de garda da catre medicul de garda din sectia clinica sau de catre medicul sef al sectiei clinice. recoltarea se poate face la salon. Pregatirea bolnavilor pentru laborator • Pentru efectuarea de analize uzuale sau suplimentare trebuie sa existe o justificare medicala consemnata in foaia de observatie clinica generala a pacientului. acest lucru este valabil si pentru suplimentele nutritive. In cazul pacientilor nedeplasabili/greu deplasabili. • Laboratorul va trimite rezultatele analizelor pe sectie. medicamente ce se elibereaza de obicei fara prescriptie medicala. diagnosticul stabilit. Procedura de lucru privind aplicarea tratamentului medicamentos • Asistenta de salon preia medicatia pacientului si o administreaza conform schemei terapeutice din foaia de observatie clinica. 4 . topice. la indicatia medicului currant. Pacientilor li se face masuratoarea parametrilor vitali si datele sunt notate in foaia de temperature a foii de observatie clinica generala. in situatia in care acesta a preluat serviciul de la unul din medicii care desfasoara activitate in ambulatoriul integrat al unitatii. cu respectarea circuitelor. • Administrarea medicatiei suplimentare. din aparatul de urgenta se insoteste de descarcarea acesteia din condica aparatului de urgenta. De asemenea se discuta punctual problemele organizatorice actuale Pe parcursul garzii medicii sunt obligati sa consemneaze ori ce incident aparut in starea de sanatate a pacientilor. Recoltarea analizelor se va face numai la indicatia medicului curant prin consemnarea recomandarii in foaia de observatie.00. notand obligatoriu in FOCG: o Ora producerii incidentului / accidentului o Simptomatologie o Investigatii prescrise o Diagnostic prezuntiv o Tratament si ingrijire Pregatirea bolnavilor pentru vizita • Saloanele pacientilor trebuie pregatite pentru vizita medicala dimineata de catre infirmiera de sector sub indrumarea asistentei de sector. • Asistenta de salon noteaza in raportul de garda medicatia cu administrare parenterala ce urmeaza a fi administrata pe tot parcursul zilei. In cazul unor rezultate atipice/neobisnuite ce pot necesita evaluare rapida. acestea urmand a fi aduse la cunostinta edicului curant. Pentru pacientii nedeplasabili/greu deplasabili masa va fi servita la salon de catre infirmierele/ingrijitoarele de sector. cu exceptia sarbatorilor legale si incepe la ora 8. orice modificare a schemei terapeutice se va face numai cu acordul medicului curant sau al medicului de garda.

condica aparatului de urgenta va fi contrasemnata de seful sectiei clinice si va fi comunicata asistentei-sefe si farmaciei cu care spitalul este in relatie contractuala. acestea sunt notate in Foaia de Observatie si sunt eliberate de la Aparatul de Medicatie de Urgenta si descarcate in condica aparatului de urgenta. dupa efectuarea consultului si/sau reconsultului. • Farmacistul din farmacia cu care spitalul este in relatie contractuala preia informatiile din condica de medicamente si alcatuieste plicurile cu medicatia prescrisa. • In FOCG se vor nota datele de contact cu familia: telefon adresa. e-mail. Apartinatorii vor respecta programul de vizita si ROI. Gestionarea urgentelor majore Urgentele majore (stop cardio-respirator. Asistenta de salon preia medicatia. Relatia cu familia si apartinatorii • In relatia cu familia si apartinatorii unui pacient. salonul. pentru paicnetii nedeplasabili sau care au nevoie de familie ca insotitoti Aprovizionarea cu medicamente • Medicatia este prescrisa de catre medicul curant in foaia de observatie clinica a pacientului. In functie de nevoie. Pacientului i se vor acorda toate ingrijirile medicale necesare pentru mentinerea in viata si pentru stabilizarea functiilor vitale. pe care se mentioneaza numele pacientului. va fi contactat direct: • serviciul ATI al spitalului pentru transferul pacienutlui • sau serviciul UPU al spitalului • sau serviciul de ambulanta • sau Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă pentru preluarea pacientului intr-un serviciu specializat. Medicul de garda va convoca la nevoie o echipa multidisciplinara pentru luarea deciziilor in vederea tratamentului paicnetului. Medicul curant va decide atitudinea terapeutica ulterioara. aceasta este semnata de catre medicul curant si avizata si contrasemnata de catre medicul sef de sectie. In situatia cand problemele de urgenta nu se pot rezolva in cadrul spitalului. Familia si apartinatorii pacientilor vor fi consiliati in privinta unor nevoi speciale ale pacientilor cu dizabilitati. Condica de medicamente este trimisa farmaciei cu care spitalul este in relatie contractuala pentru eliberarea medicamentelor. medicul de garda sau medicul aflat cel mai aproape fizic de pacient. prin intermediul unei persoane desemnate din spita. le noteaza in condica de medicamente. soc hemoragic. • Asistenta de salon identifica medicamentele din foaia de observatie clinica. personalul medical va respecta secretul profesional. alte suferinte cu risc vital imediat) sunt gestionate in sectie de catre medicul curant. Medicatia se aseaza in plicuri. ulterior. la indicatia medicului curant sau a medicului de garda. se vor prescrie medicamente in oricare din zilele lucratoare ale saptamanii. soc anafilactic. pentru afectiuni intercurente sau urgente. • Daca pe parcursul internarii. • Se va anunta telefonic la nevoie programarea externarii. 5 ..• Eventualele reactii adverse ce pot aparea dupa administrarea medicamentelor prescrise vor fi imediat comunicate medicului si consemnate in Foaia de Observatie a pacientului si in raportul de garda. in functie de prescriptia de pe foaia de observatie clinica. o aduce pe sectie si o repartizeaza pacientilor. pacientii necesita si alte medicamente in afara celor prescrise. Daca episodul se produce in timpul de lucruu de 7 ore va fi informat in cel mai scurt timp seful sectiei. conform procedurii descrise mai sus. Medicamentele ce nu se regasesc in stocurile din farmacie vor fi aduse la cunostinta medicului curant de catre asistenta de salon in momentul returnarii medicamentelor de la farmacie. denumirea fiecarui medicament si cantitatea eliberata. cantitatea totala este preluata de catre personalul spitalului care a fost desemnat pentru transportarea in siguranta a medicamentelor si o preda in unitate asistentei de salon. Odata terminata aceasta activitate.

• Va fi informata si conducerea unitatii privind situatiile de catastrofa. furtuni. 7. • Daca situatiile da catastrofa se petrec in timpul garzii.Grafic de circulaţie al documentelor 8. Activitatea didactica medicala • In sectia clinica se desfasoara constant activitate didactica postuniversitara. gestionarea acestora va fi facuta initial de catre medicul de garda. pentru a se stabili planul de masuri. sau apartinatorii au prezentat o procura prin notriat cu aceasta dorinta a unui pacient care nus-i poate exprima vointa. • Responsbilitatea pentru actele medicale ale medicilor rezidenti revine medicului sef de clinica.) in sectia clinica sub indrumarea medicului sef de clinica.1 Anexa 1 . ANEXE 8.In situatia in care pacientul si-a exprimat in scris dorinta de a nu fi resuscitat. inundatii. Gestionarea situatiilor de catastrofa • Gestionarea cazurilor medicale ivite ca urmare a unor situatii de catastrofa (accidente collective de munca. • Medicii rezidenti trebuie sa respecte intocmai circuitele spitalului precum si programul de lucru stabilit. incendii. accidente rutiere s. in functie de numarul cazurilor. anexand documentele necesare.) va fi facuta de catre medicul sef de clinica. • Orice alt tip de activitate didactica in cadrul sectiei clinice se desfasoara numai cu acordul medicului sef de clinica. EVIDENŢE ŞI ÎNREGISTRĂRI . personalul medical va respecta aceasta dorinta. conform calendarului stabilit de comun acord cu Colegiul Medicilor din Romania.a. Ei desfasoara activitate medicala precum si activitate didactica (prezentari de cazuri.grafic de circulaţie a documentelor 8. • Cursurile de educatie medicala continua se desfasoara anual. in colaborare cu directorul medical.2 Anexa 2 – Control managerial 6 . seminarii etc. in aceasta situatie se constituie o echipa care ia act de aceasta situatie si semneaza in FOCG. care va informa in cel mai scurt timp medicul sef de clinica si directorul medical despre situatia ivita. de pregatire a medicilor rezidenti de specialitate precum si de educatie medicala continua. cursuri.