You are on page 1of 10

Fenotiazina.

Fenotiazina a fost utilizată în terapeutică ca antihelmintic şi antiseptic în afecţiuni inflamatorii ale căilor urinare. Actualmente se mai utilizează în medicina veterinară ca antihelmintic sau pentru distrugerea larvelor de ţânţari. In 1945 cercetători ai laboratoarelor firmei de medicamente Rhone Poulenc din fenotiazinei antihistaminice, colinolitice şi alte proprietăţi farmacologice. Primul medicament sub numele de etizin. Dietil-analogul etizinei, denumit dimezin, cu proprietăţi Ncolinolitice antihistaminice mult mai puternice manifestă 10-(2-dimetilaminopropil)-fenotiazina. HC1, denumită prometazin. S-a stabilit curând că pe lângă activitatea antihistaminică, prometazin manifestă activitate sedativă, intensifică acţiunea narcoticelor, analgezicelor, anestezicelor locale, manifestă efecte antiemetice şi însuşiri adrenolitice. a fost utilizat în tratarea parkinsonismului. Cercetări ulterioare au arătat că însuşiri dintre derivaţii alchilaminoalchilici ai fenotiazinei utilizat ca antiParis au cu stabilit că prin substituirea hidrogenului de la atomul de azot din strurrura radicali alchilaminoalchilici se obţin compuşi ce manifestă importante însuşiri

histaminic a fost 10-(2-dimetilaminoetil)-fenotiazina. HC1 introdus în terapeutică

antiaritmice. fiind şi primul neuroleptic utilizat pe scară largă începând cu anul 1954. Derivaţi aminoalchilici.In dorinţa găsirii unor derivaţi cu o selectivitate mai mare de acţiune asupra SNC cu fost cloropromazină. Derivaţi piperidilalchilici. . Structura chimică a fenotiazinei a permis obţinerea a numeroşi derivaţi. Este interesant de remarcat că pe lângă proprietăţile fost obţinuţi derivaţi cu însuşiri antidepresante. Derivaţi piperazinilalchilici. Derivaţi homopiperazinilalchilici/ ei au devenind medicamente. au clor 2fost sintetizaţi compuşi ai fenotiazinei substituiţi şi la atomul de carbon din poziţia 2 sau diverşi radicali organici. medicamentele neruoleptice fenotiazinice se clasifică în: Derivaţi aminoalchilici. antiemetice. Unul dintre cei mai activi derivaţi din această serie a cloro-10-(3-dirnetilaminopropil)-fenotiazina introdus în terapeutică sub numele de Derivatii fenotiazinei. mulţi dintre neuroleptice coronarodilatatoare. In funcţie de natura substituientului de la atomul de azot.

sulf şi azot. formează săruri numai la azotul din catena laterală. datorită delocalizării dubletului de electroni neparticipanti ai atomului de azot deplasat spre nucleele benzenice. denumit tiazină (I). nu şi la azotul heterociclic deoarece bazicitatea acestuia este neglijabilă. Fenotiazina (II) poate fi considerată ca un dibenzoderivat al tiazinei: : Numerotarea poziţiilor atomilor din structura fenotiazinei se poate face după două teme clasice: Beilstein (II) şi Ring Index (III). Sinteza derivaţilor aminoalchilici ai fenotiazinei (V) se realizează în general : prin halogenat corespunzător (IV) în prezenţa amidurii de sodiu: reacţionarea fenotiazinei (III) sau a fenotiazinei substituite în poziţia 2 cu derivatul sis- Utilizarea amidurii de sodiu în aceste reacţii de condensare se explică prin bazicitatea extrem de scăzută a fenotiazinei. Derivaţii aminoalchilici ai fenotiazinei. fotosensibile.La baza structurii chimice a fenotiazinei stă ciclul hexagonal conţinând doi heteroatomi. de aceea se conservă ferit de aer şi lumină. Promazine (DCI) (VII 10-(3-Dimeîilaminopropil)-fenotiazina . colorându-se la aer şi lumină. Sub formă de săruri fenotiazinele aminoalchilice sunt pulberi cristaline. solubilitatea în apă a sărurilor este mai mică sau mai mare. In funcţie de natura anionului.

0301. demenţa senilă. Produse farmaceutice: Calraotal. toxicomanii. Neuropîegil. solubi- lă în apă [58.3 mmHg [89] care se transformă în sare (VIII) prin tratare cu acid maleic: Hidrogenmaleatul de promazină (VIII) este o pulbere cristalină albă. mai puţin intensă decât derivatul clorurat în psihomotorie. 203-210°C/0. Se administrează per os 0.180 mai multe doze.73]. fără miros. Promazina bază (VII) obţinută se prezintă sub forma unui lichid uleios cu p. în coagitaţia respunzător. Livranol. .f.030-0. clorpromazina. Chlorpromazine (DCI) (XVI) 2-Cloro-10-(1 '-dimeiilamino-3'-propil)-fenotazlna g/zi.Se prepară prin îeacţionarea fenotiazinei (III) cu l-cloro-3dimetilaminopropanul (VI) în prezenţa amidurii de sodiu.060 g de 1-2 ori/zi sau parenteral 0. Neuroleptic cu spectru larg de acţiune. Utilizat în tratamentul de întreţinere al psihozelor.

4-diclorobenzoic (X) în prezenţa Cu şi K2C03 HC1 transformă în acidul (XII). După . acesta se decarboxilează la metaclorofenilamina iod separarea izomerului (XV) se tratează cu l-cloro-3-dimetilaminopropan (VI) în prezenţa amidurii de sodiu.Sinteză: Prin tratarea anilinei (IX) cu acidul 2. Se obţine cloipromazina bază (XVI) sub formă de lichid uleios care se se obţin se se N-fenil(XIII). doi obţine sarea de potasiu a acidului 4-cloro-N-fenilantranilic (XI) care în prezenţa prin încălzirea acesteia la o temperatură de 170-180°C în prezenţă de sulf şi izomeri: 2-clorofenotiazina (XIV) alături de 4-clorofenotiazina (XV).

reducerea compusului obţinut (XIX) la amina (XX) urmată de un proces de metilare'la(XVI): Clorfaiclratal de clorpromazina este o pulbere microcristalină albă sau cu nuanţă anestezie slab gălbuie cu p t 194-7°C* fără miros cu gust foarte amar producând pe limbă . embonat etc. O variantă a acestei metode constă în adiţia 2-clorofenotiazinei (XIV) la acnlomtnl (XVIII).transformă în clorhidrat (XVII) sau alte săruri: maleat.

drageuri. Franţa). cloroform (1:2) şi practic insolubilă eter şi benzen [73]. Triflupromazine (DCI) (XXI) > 2-Trif!uorornetil-10-(1'-dimeti!amlnopropil)-fenotiazinâ la senili cu tulburări psihice. Largacîii. fiole a 5 ml clorhidrat de clorpromazin. Este solubil în apă (1:1). drageuri conţinând 25 mg hidrogenmaleat de clorpromazin.025 mg/rnl (Lab. Italia). Produse farmaceutice: Amiiiazin. ClordeSazin. analgezicelor şi barbituricclor [38]. 0. soluţie buvabilă. Clorpromazina HC1. Plegornazin. 2. Renaudin.t. în schizofrenie cu delir şi halucinaţii. Se utilizează în mania acută. Soluţia apoasă are reacţie slab acidă. în po enţarea acţiunii oe o în Hidrogenmaleatul de clorpromazina este o substanţă cristalină cu p.5% (Luso Farmaco. fiole. fiole. 138C. la bolnavii anxioşi. supozitoare. Fenactiî. . alcool (1:1. Se mai foloseşte ca antiemetic. Clorpromazina este primul derivat fenotiazinic cu proprietăţi neuroleptice utilizat scară largă în terapeutică încă din anul 1954 [21].3).trecătoare. 142 solubilă în apă la cald (1:20) [58]. Prozin. 2 ml.

cristale galbene cu p. Este solubil în apă. unei .2 [73.t. i35-136°C. alcool.89].1 % este 5. intrarectal sau parenteral. Produse farmaceutice: Psyquil. solubil în apă (1:10). opiaceelor şi ricelor fiind utilizat în potenţarea narcozei şi în preanestezie. Potenţează acţiune. Se administrează per os sub formă de drageuri (100-200 mg/zi).Sub formă de clorhidrat este o pulbere albă cu p. Este antiemetic. tranchilizant şi neuroleptic. Metapromazine (DCI) (XXII) 10-(3-Dimetilaminopropi!)-2-metoxifenotiazina hidrogen inaleat barbitu- Sub formă de maleat..t. pH-ul soluţii apoase 0. Vespin. insolubil în eter [73]. Siqui!. 173-4°C.

cristale galbene cu p.Neurolepticile cu actiune superioara clorpromazinei si mai bine suportat de organism. Produse farmaceutice: Acetazin.t. . Levomepromazine (DCI) (FRX) (XXIV) (-)-10-(3-Dim8tilamino-2-metilpropil)-2-metoxifenoltiazina .10-(3-Dimeti!aminopropil)-2-aceîoxi-fenotiazina Sub forma de maleat . Piegicil. 135 -136 C .Este solubil in apa . Acepromazine (DCI) . Atsetozin.Ph-ul unei solutii apoase 0.2 [ 73.Neuroleptic cu acţiune superioară clorpromazinei şi mai bine suportat de organism.89]. Se administrează în doze de 50-100 mg/zi per os.1 % este 5.

5 %. în DMF 100 %. practic insolubilă în eter. practic insolubil în eter [58. Se prezintă sub formă de cristale cu p. Neuroci!. alcool. 0. antihistiminice şi antiemetice. 141-145°C.Sub formă de hidrogen maleat (FR %) este o pulbere albă sau slab gălbuie. în metanol 4%. foarte solubilă benzen. Nozinan. solubil în cloroform.t. în halucinaţii. Se recomandă în psihiatrie. foarte puţin solubil în apă. în cloroform 12. solubile în [89]. pH-ul unei soluţii apoase saturate este 5 . delir cronic. în perioada postanestezică. comprimate conţinând hidrogeninaleat de levomepromazină corespunzător la 2 mg şi 25 mg bază. sensibile la lumină. psihoze senile. în asociere cu analgezice se poate utiliza în preanestezie. în obstetrică.88]. Produse farmaceutice: *Levomepromazin.3 %. prezintă şi proprietăţi antialergice. fără miros. Se utilizează în tratamentul psihozelor în doze de până la 500 mg/zi în apă etanol. Doza zilnică variază între 50-100 mg pentru stări nevrotice şi 150-250 mg pentru stări psihotice.