You are on page 1of 3

Personalitatea juridica a Uniunii Europene

Pana la 1 dec 2009, UE era definita drept entitate sui-generis, existenta sa sprijininduse pe cei 3 piloni. Dupa 1 dec 2009, UE dobandeste personalitate juridica, astfel art. 1 din TUE prevede ca „ înaltele părți contractante instituie între ele o Uniune Europeana, denumita Uniune”, careia statele membre îi atribuie competente pentru realizarea obiectivelor lor comune. Prezentul tratat marcheaza o noua etapa în procesul de creare a unei uniuni tot mai profunde intre popoarele Europei, in cazul careia deciziile se iau cu respectarea deplina a principiului transparentei si cat mai aproape cu putinta de cetateni. Art. 3: Uniunea se intemeiaza pe prezentul tratat (TUE si TFUE), ambele cu aceeasi valoare juridica. Uniunea se substituie Comunitatii Europene si ii succede acesteia. Art. 47: Uniunea are personalitate juridica. Una dintre consecintele1 personalitatii juridice conferite Uniunii Europene consta in faptul ca aceasta (singura sau impreuna cu statele sale membre) poate incheia acorduri internationale in domeniile sale de competenta. Poate avea buget, functionari, sedii, poate semna contracte. O alta consecinta2: impartirea pe piloni e abrogata. Pilonul 1 si 3 au fost comunitarizate, iar pilonul 2 si-a pastrat particularitatile. Pe scurt, dobandirea personalitatii juridice de catre Uniunea Europeana: este necesar pentru clarificarea statutului juridic al Uniunii Europene pe plan international. contribuie la ameliorarea peceptiei asupra Uniunii si a capacitatii sale de actiune pe scena internationala (in context bilateral/multilateral), precum si prezenta sa in alte organizatii internationale contribuie la vizibilitatea Uniunii si ofera cetatenilor statelor membre o identitate in raport cu Uniunea Europeana. Contribuie la stabilirea unui sistem de protectie a drepturilor fundamentale la nivelul Uniunii Europene. contribuie la corectarea disfuncționalităților care rezultau din structura pe piloni.

2001/2021 (INI) Tratatul de la Lisabona are anexata o declaratie, Declaratia nr. 24 cu privire la personalitatea juridica a Uniunii Europene. Declaratie confirma faptul ca UE are personalitate juridica, insa acest fapt nu o va autoriza (pe Uniune) in niciun fel sa legifereze sau sa actioneze in afara competentelor care îi sunt conferite de statele membre prin tratat.

precum si solidaritatea între statele membre. demnitatea umana si egalitatea. 2. comertul liber si echitabil. solidaritatea între generatii si protectia drepturilor copilului. Uniunea combate excluziunea sociala si discriminarile si promovează justitia si protectia sociale. observam ca fostul articol 6 alin (1) din TUE devine art. nediscriminare. libertatii. Aceasta promovează progresul stiintific si tehnic. inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizatiei Natiunilor Unite. justitie. Obiectivele Uniunii Europene – in art. care tinde spre ocuparea deplină a fortei de muncă si spre progres social. solidaritatea si respectul reciproc între popoare. în interiorul căruia este asigurată libera circulatie a persoanelor. Aceste valori sunt comune statelor membre intr-o societate caracterizata prin pluralism. art. . precum si pe respectarea drepturilor omului. Uniunea instituie o piată internă pentru dezvoltarea durabilă a Europei. imigrarea. valorile sale si bunastarea popoarelor sale. Pentru prima data sunt mentionate in tratate drepturile persoanelor apartinand minoritatilor. a drepturilor copilului. fără frontiere interne. democratiei. inclusiv drepturile persoanelor care apartin minoritatilor. Asadar. Uniunea respectă bogătia diversitătii sale culturale si lingvistice si veghează la protejarea si dezvoltarea patrimoniului cultural european. dreptul de azil. în special. întemeiată pe o crestere economică echilibrată si pe stabilitatea preturilor. Astfel. fostele „principii” devin „valori”. toleranta. 2 din TUE: Uniunea se intemeiaza pe valorile respectarii demnitatii umane. precum si la respectarea strictă si dezvoltarea dreptului international. pe o economie socială de piată cu grad ridicat de competitivitate. precum si prevenirea criminalitătii si combaterea acestui fenomen. Uniunea instituie o uniune economică si monetară a cărei monedă este euro. În relatiile sale cu restul comunitătii internationale. securitatea. statului de drept. 3 din TUE: Uniunea urmareste sa promoveze: pacea. solidaritate si egalitate intre femei si barbati. Aceasta promovează coeziunea economică. eliminarea sărăciei si protectia drepturilor omului si. egalitatea între femei si bărbati. - - - Uniunea isi urmareste obiectivele prin mijloace corespunzatoare. socială si teritorială. dezvoltarea durabilă a planetei.Valorile si obiectivele Uniunii Europene Analizand dispozitiile Tratatului de la Lisabona. in functie de competentele care ii sunt atribuite prin tratate. cu unele modificari. Uniunea îsi afirmă si promovează valorile si interesele si contribuie la protectia cetătenilor săi. Aceasta contribuie la pacea. egalitatii. Uniunea oferă cetătenilor săi un spatiu de libertate. precum si pe un nivel înalt de protectie si de îmbunătătire a calitătii mediului. securitate si justitie. în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe.

Obiectivele si valorile sunt instrumentele care ajuta la identificarea sau dupa caz la interpretarea limitelor competentelor sau domeniilor in care UE poate sa actioneze potrivit tratatelor. .