You are on page 1of 2

GRUPUL ŞCOLAR “GHEORGHE BALS” Numele ………………………….. ADJUD – VRANCEA Prenumele ……………………….

Clasa ………………………

TEST DE VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR DISCIPLINA : DESEN TEHNIC ♦ Toate subiectele sunt obligatorii ☺ Itemii au un singur răspuns corect 1.Muchiile fictive ale pieselor se trasează cu : a. linie continuă groasă b. linie întreruptă groasă c. linie continuă subţire 2. Axele de simetrie se trasează cu : a. linii întrerupte subţiri b. linii punct subţire c. linii continue subţiri 3. O piesă se reprezintă : a. într-o singură proiecţie b. în triplă proiecţie, pentru o reprezentare mai detaliată c. într-un număr minim de proiecţii din care să rezulte forma geometrică şi dimensiunile piesei reprezentate d. în două proiecţii 4. Formatul A4 are dimensiunile : a. 149 x 210 b. 210 x 297 c. 297 x 420 5. Prin proiecţie se înţelege : a. atât reprezentarea în vedere cât şi în secţiune b. reprezentarea în vedere c. reprezentarea în secţiune d. reprezentarea în vedere din faţă 1p.

1p.

1p.

1p.

1p.

6. În desenul tehnic se folosesc următoarele scări de micşorare standardizate : 1p. a. 2 : 1 b. 1 : 2 c. 1 : 1

centrul de proiecţie este plasat în spatele planului de proiecţie la o distanţă bine definită 8.d. centrul de proiecţie este plasat în faţa planului de proiecţie la o distanţă bine definită b. 9. Cu ajutorul instrumentelor de desen şi a construcţiilor grafice să se realizeze următoarele reprezentări : -pătrat înscris în cerc cu raza de 30 mm -hexagon cu latura de 2 cm înscris în cerc 0.Sistemul de proiecţie paralel cilindric se caracterizează prin : 1p. centrul de proiecţie este plasat la o distanţă infinită şi toate liniile de proiecţie sunt paralele c. 5 : 1 7. corespondenţa între noţiunile dintre cele două coloane : Vedere de sus Vedere din faţă proiecţia piesei pe plan vertical proiecţia piesei pe plan orizontal proiecţia piesei pe plan lateral 1p. Puscas Ioan . a. Stabiliţi prin săgeţi. Prof.5p Intocmit. linii de proiecţie concurente d.5p 0.