KERTAS KERJA PERTANDINGAN NASYID & JANGAN LUPA LIRIK ( Perid & Perik 09

)

1.0 PENDAHULUAN Islam bukanlah hanya sebagai satu agama anutan bahkan merupakan satu cara atau sistem kehidupan. Ia merangkumi segala aspek kehidupan manusia seharian. Segala yang dilakukan akan menjadi ibadah dengan syarat ia menepati syariat dan dilakukan kerana Allah S.W.T. Nasyid adalah salah satu cabang kesenian Islam. Nasyid juga merupakan sebahagian daripada proses pendidikan secara tidak langsung. Nasyid terbentuk daripada susunan senikata indah berunsur keislaman yang dimasukkan bersama alunan lirik untuk menghasilkan melodi yang menarik. Oleh kerana senikatanya lebih kepada unsur keislaman, ini menjadikannya medium untuk berdakwah. Nasyid mempunyai tema tersendiri seperti puji-pujian kepada Allah, percintaan, persahabatan, perjuangan dan kedamaian. Tema berunsur bebas lebih kepada kepuasan seni itu sendiri. Nasyid terbahagi kepada dua bahagian iaitu irama tradisi dan irama kontemporari. Justeru, Persatuan Pendidikan Islam akan menganjurkan pertandingan nasyid sebagai aktiviti tahunan. Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar yang berminat. Penganjur mensasarkan lebih banyak penyertaan berikutan irama nasyid kini telah dikomersilkan. Lantaran itu, tidak hairanlah irama nasyid kini mendapat tempat dihati para peminat. Maka, kemunculan kumpulan nasyid kini boleh diibaratkan seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. 2.0 MATLAMAT Matlamat Pertandingan Nasyid & Jangan Lupa Lirik ini diadakan adalah untuk melahirkan pelajar yang mampu menyanyikan lagu-lagu nasyid kontemporari secara baik. Disamping itu, pertandingan nasyid ini memberikan pendedahan dan menarik minat pelajar untuk menghasilkan persembahan yang mampu menyampaikan mesej atau maklumat yang jelas dan menghiburkan. Malah, pertandingan ini mampu memupuk gabungan tenaga dan idea diantara peserta pertandingan dalm menghasilkan persembahan dan meningkatkan daya kreativiti mereka.

1

3.0 OBJEKTIF Di antara objektif Pertandingan Nasyid & Jangan Lupa Lirik ialah : 3.1 Mendedahkan teknik nyanyian yang betul dengan mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam kelas dan praktikal yang sebenar. 3.2 Memberi keinsafan kepada pelajar dan memahami peranan diri sebagai saudara seagama. 3.3 Melahirkan semangat kecintaan kepada irama nasyid di kalangan pelajar. 3.4 Mencungkil potensi dan kebolehan di kalangan pelajar. 3.5 Meningkatkan keyakinan diri di kalangan peserta. 3.6 Mengeratkan silaturrahim diantara peserta dan penganjur. 4.0 NAMA PROGRAM Pertandingan Nasyid & Jangan Lupa Lirik ( Perid & Perik ‘09 ) 5.0 TEMA “TAUTAN UKHWAH MENJANA MASYARAKAT MADANI ” 6.0 ANJURAN Persatuan Mahasisiwa Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris 7.0 BUTIRAN PERTANDINGAN Tarikh : 29 Januari 2009 Tempat: Taman Bernam Masa : 4.00 hingga 6.30 petang

2

8.0 PENYERTAAN PERTANDINGAN Semua ahli kumpulan ko-kurikulum (QSS5012). Kumpulan yang berminat boleh mengemukakan permohonan dengan mengisi borang pertandingan. Penyertaan hanya dihadkan kepada dua pasukan untuk satu kumpulan. Hadiah akan diberikan kepada johan, naib johan dan tempat ketiga. Bagi peserta yang tidak mendapat tempat, sijil penyertaan akan diberikan. 9.0 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 9.1 Setiap kumpulan hendaklah diwakili oleh peserta lelaki dan perempuan. 9.2 Hanya dua buah lagu sahaja dibenarkan untuk setiap kumpulan (sebuah lagu mengikut tema & sebuah lagu bebas). 9.3 Panjang persembahan kumpulan hendaklah antara 15 minit ke 20 minit. 10.0 KRITERIA PEMARKAHAN Setiap persembahan nasyid yang dipersembahkan akan di adili berdasarkan ciri-ciri yang berikut: • Kreatif • Menghiburkan • Gabungan suara yang menarik • Kerjasama kumpulan • Pakaian/ kostum 11.0 PENGISIAN / PROGRAM 11.1 Kursus Pemantapan vokal 11.2 Teori dan Praktikal nyanyian nasyid yang betul 11.3 Slot “Permainan jangan lupa lirik lagu” 12.0 JAWATANKUASA PELAKSANA (Sila rujuk muka surat 6-7) 13.0 TENTATIF PROGRAM (Sila rujuk muka surat 11)

3

14.0 ANGGARAN BELANJAWAN (Sila rujuk muka surat 13) 15.0 PENUTUP

Akhir kata, adalah diharapkan agar Pertandingan Nasyid & Jangan Lupa Lirik ini berupaya mencapai objektif yang telah digariskan demi melahirkan pelajar yang beriman, berilmu , beramal dan bertaqwa. Semoga usaha ini diberkati oleh Allah. Insya Allah. Sekian, Wassalam. “ TAUTAN UKHWAH MENJANA MASYARAKAT MADANI ”

Disediakan oleh, ................................. (Siti Nooraien binti Isa) Setiausaha Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris

Disahkan oleh, .................................. (Abang Isaifuddin bin Abang Noran) Pengerusi Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris

4

STRUKTUR AHLI JAWATANKUASA INDUK PERSATUAN MAHASISWA ISLAM 2009
PENAUNG En Omar Bin Mat Salleh

PENASIHAT En Ainuddin Bin Mohammad

PENGARAH PROGRAM Abang Isaifuddin Bin Abang Noran

TIMBALAN PENGARAH Suraini Bt Hashim

SETIAUSAHA Siti Nooraien Binti Isa

BENDAHARI Asmerynee Binti Abdullah

5

AHLI JAWATANKUASA Juruacara Majlis 1. Suraini Bt Hashim (Nasyid) 2.Nor Erman B. Sungep (Jangan Lupa Lirik) Juri Pertandingan 1. Noorli Binti Nizri 2. Wan Nor Azila Bt Wan Min 3. Asmerynee Bt Abdullah Ajk Jamuan/Pendaftaran 1. Rodziyah Bt Johari (Ketua) 2. Wan Nor Azila Bt Wan Min 3. Asmerynee Bt Abdullah 4. Noorli Binti Nizri Ajk Promosi Dan Hebahan 1. Siti Nooraien Bt Isa (Ketua) 2. Abang Isaifuddin 3. Suraini Binti Hashim Ajk Cenderamata 1. Asmerynee Bt Abdullah (Ketua) 2. Hamim Masriah Bt Sairin 3. Wan Nor Azila Bt Wan Min Ajk Teknikal 1. Nor Erman B. Sungep (Ketua) 2. Hamim Masriah Bt Sairin 3. Siti Nooraien Bt Isa Ajk Persiapan Tempat, Disiplin & Protokol 1. Zakiyati Bt Zakaria (Ketua) 2. Hasliza Bt Abu Bakar 3. Zaikhah Bt Sha’ari 4. Noramalina Bt Amiruddin

6

BIDANG KUASA BAGI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

JAWATAN Pengarah Program

1.

2. 3. 4. 5. 6. Timbalan Pengarah

BIDANG TUGAS Mengadakan dan mempengerusikan mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana Mengawal dan memastikan gerak kerja, perancangan dan pelaksanaan program berjalan dengan lancer Menyelesaikan sebarang masalah yang timbul bersama Timbalan Pengarah dan Setiausaha kerja Menguruskan perbincangan bersama pihak-pihak berkenaan bagi melancarkan program Bekerjasama dengan AJK yang lain Menyediakan laporan lengkap tugasan

1. Menghadiri mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana 2. Memangku tugas pengarah ketika diperlukan 3. Turut bersama pengarah di dalam perbincangan bersama pihak yang berkenaan 4. Mengawasi dan memastikan keseluruhan gerak kerja setiap AJK induk berjalan dengan lancar 5. Bekerjasama dengan AJK yang lain 6. Menyediakan laporan lengkap tugasan 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. Menghadiri mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana Mengurus dan merekod sebarang urusan surat menyurat Mencatat minit mesyuarat dan laporan program Bekerjasama dengan AJK yang lain Menghadiri mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana Mengendalikan urusan pendaftaran peserta Mengurus dan mencatat belanjawan program Bekerjasama dengan AJK lain Menyediakan laporan lengkap tugasan

Setiausaha

Bendahari

AJK PersiapanTempat

1. Menghadiri mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana 2. Memastikan lokasi pertandingan dibuka awal sebelum pertandingan bermula 3. Menguruskan persediaan dan persiapan tempat untuk jemaah hakim, kaunter pendaftaran serta peserta-peserta pertandingan 4. Memantau kebersihan lokasi pertandingan sepanjang berlangsungnya pertandingan 5. Bekerjasama dengan AJK lain 6. Menyediakan laporan lengkap tugasan

7

AJK Jamuan/Pendaftaran

1. Menghadiri mesyuarat Ahli JAwatankuasa Pelaksana 2. Membuat semakan pendaftaran peserta yang bertanding serta mengutip yuran pertandingan 3. Menyediakan jamuan untuk VIP, AJK pelaksana serta peserta-peserta pertandingan 4. Bekerjasama dengan Ajk lain 5. Menyediakan laporan lengkap tugasan 1. Menghadiri mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana 2. Memastikan peserta-peserta pertandingan duduk di tempat yang disediakan 3. Mengawal disiplin peserta semasa pertandingan dijalankan 4. Bekerjasama dengan AJK lain 5. Menyediakan laporan lengkap tugasan 1. 2. 3. 4. Menghadiri mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana Mengambil gambar semasa pertandingan berlangsung Bekerjasama dengan AJK yang lain Menyediakan laporan lengkap tugasan

AJK Kawalan Pelajar

AJK Teknikal

AJK Cenderamata

1. Menghadiri mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana 2. Membuat bajet untuk peruntukan hadiah kepada pemenang-pemenang 3. Membeli dan membungkus hadiah mengikut peruntukan yang telah ditetapkan 4. Membuat persiapan untuk majlis penyampaian hadiah 5. Bekerjasama dengan AJK lain 6. Menyediakan laporan lengkap tugasan 1. 2. 3. 4. Menghadiri mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana Menyediakan iklan dan pamplet program Bekerjasama dengan AJK yang lain Menyediakan laporan lengkap tugasan

AJK Promosi Dan Hebahan

Juri Pertandingan

1. Menghadiri mesyuarat Ahli JAwatankuasa Pelaksana 2. Menyediakan borang pemarkahan pertandingan 3. Membuat penilaian pertandingan melalui borang yang telah disediakan 4. Bekerjasama dengan AJK yang lain 5. Menyediakan laporan lengkap tugasan 1. Menghadiri mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana 2. Menyediakan skrip juruacara yang sesuai untuk pertandingan 3. Menjadi pengacara pertandingan nasyid dan jangan lupa lirik

Juruacara Majlis

8

4. Memastikan majlis berlangsung dengan teratur dan lancar 5. Bekerjasama dengan AJK yang lain 6. Menyediakan laporan lengkap tugasan

9

TENTATIF PROGRAM PERID & PERIK 2009 KHAMIS 29 JANUARI 2009 TAMAN BERNAM 1 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

4.00 p.m 4.10 p.m

: Pendaftaran peserta : Ketibaan para jemputan : Ucapan aluan jurucara majlis : Ucapan aluan oleh pengerusi persatuan: Saudara Abang Isaifuddin bin Abang Noran Ucapan perasmian oleh penasihat persatuan: En. Ainuddin bin Mohammad : Pertandingan nasyid (Perid) : Pertandingan jangan lupa lirik (Perik) : Penyampaian hadiah

6.30 p.m

: Penutup dan bersurai

10

PELAN TINDAKAN BIL 1 PERKARA Mesyuarat AJK Pelaksana Kali Pertama TARIKH 15-1-2009 TINDAKAN Semua AJK

2

Mesyuarat AJK Pelaksanan Kali Kedua

18-1-2009

Semua AJK

3

Perjumpaan AJK Pelaksana

22-1-2009

AJK yang terlibat

4

Pembelian hadiah dan cenderamata

23-1-2009

AJK Pendaftaran

5

Kutipan yuran peserta

28-1-2009

AJK Cenderamata

6

Pertandingan Nasyid & Jangan Lupa Lirik (Perid & Perik 09)

29-1-2009

Semua AJK dan Peserta

7

Muhasabah Program

30-1-2009

Semua AJK

11

ANGGARAN BELANJAWAN PERBELANJAAN 1. Pamplet Program 1 Rim kertas A4 X RM 7.00 3. Jamuan VIP RM 15 x 2 orang RM 7.00

RM 30.00 RM 40.00 RM 50.00

4. Peralatan Pertandingan Nasyid 5. Hadiah pemenang JUMLAH KESELURUHAN

RM 127.00

SUMBER PENDAPATAN 1. Wang Persatuan 2. Yuran peserta (RM2 x 25 orang) JUMLAH KESELURUHAN RM 130.00 RM 50.00 RM 180.00

12

PERSATUAN MAHASISWA ISLAM 2009 DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Kepada: ....................................................... ....................................................... Tuan / Puan, PERLANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM NASYID DAN JANGAN LUPA LIRIK (PERID & PERIK) 2009 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk 2. Sehubungan itu, Ahli Jawatankuasa Induk, Persatuan Mahasiswa Islam 2009 telah bersetuju melantik tuan/puan sebagai.................................................................................... 3. Maklumat mengenai program tersebut adalah seperti berikut: 3.1 Tarikh 3.2 Tempat 3.3 Anjuran : 29 Januari 2009 : Taman Bernam Satu : Persatuan Mahasiswa Islam

4. Segala kerjasama dan komitmen tuan/puan amat dihargai. Sekian, terima kasih. “TAUTAN UKHWAH MENJANA MASYARAKAT MADANI ”

Yang menjalankan tugas, .............................................. (ABANG ISAIFUDDIN BIN ABANG NORAN) Pengerusi Persatuan Mahasiswa Islam s.k : Fail

13

PERSATUAN MAHASISWA ISLAM 2009 DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Kepada: ....................................................... ....................................................... Tuan / Puan, JEMPUTAN MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM NASYID DAN JANGAN LUPA LIRIK (PERID & PERIK) 2009 KALI PERTAMA Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk 2. Sehubungan itu, tuan/puan dijemput untukmenghadiri mesyuarat tersebut. 3. Maklumat mengenai mesyuarat tersebut adalah seperti berikut: 3.1 Tarikh 3.2 Tempat : 15 Januari 2009 : Padang Universiti Pendidikan Sultan Idris

4. Agenda mesyuarat seperti butiran berikut: 4.1 Ucapan Pengerusi 4.2 Perkenalan ringkas dan pengesahan jawatan 4.3 Perbincangan 4.4 Hal-hal lain 5. Segala kerjasama dan komitmen tuan/puan amat dihargai. Sekian, terima kasih.

14

“TAUTAN UKHWAH MENJANA MASYARAKAT MADANI ” Yang menjalankan tugas, .............................................. (SITI NOORAIEN BINTI ISA) Setiausaha Persatuan Mahasiswa Islam s.k : Pengarah Program Fail

15

PERSATUAN MAHASISWA ISLAM 2009 DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Kepada: ....................................................... ....................................................... Tuan / Puan, JEMPUTAN MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM NASYID DAN JANGAN LUPA LIRIK (PERID & PERIK) 2009 KALI KEDUA Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk 2. Sehubungan itu, tuan/puan dijemput untukmenghadiri mesyuarat tersebut. 3. Maklumat mengenai mesyuarat tersebut adalah seperti berikut: 3.1 Tarikh 3.2 Tempat : 15 Januari 2009 : Padang Universiti Pendidikan Sultan Idris

4. Agenda mesyuarat seperti butiran berikut: 4.1 Ucapan Pengerusi 4.2 Perkenalan ringkas dan pengesahan jawatan 4.3 Perbincangan 4.4 Hal-hal lain 5. Segala kerjasama dan komitmen tuan/puan amat dihargai. Sekian, terima kasih.

16

“TAUTAN UKHWAH MENJANA MASYARAKAT MADANI ” Yang menjalankan tugas, .............................................. (SITI NOORAIEN BINTI ISA) Setiausaha Persatuan Mahasiswa Islam s.k : Pengarah Program Fail

17

MINIT MESYUARAT PERSATUAN MAHASISWA ISLAM BILANGAN : 1 / 2009

TARIKH TEMPAT MASA

: 15 Januari 2009 : Padang Universiti Pendidikan Sultan Idris : 4.30 – 6.00 p.m

KEHADIRAN: 1. Abang Isaifuddin bin Abang Noran - Pengarah Program Perid & Perik 2009 2. Suraini binti Hashim - Timbalan Pengarah Program Perid & Perik 2009 3. Siti Nooraien binti Isa - Setiausaha Program Perid & Perik 2009 4. Asmerynee Bt Abdullah - Bendahari Program Perid & Perik 2009

TIDAK HADIR: Tiada

BIL PERKARA 1 1) 1. Ucapan alu-aluan 2) 1.1 Mesyuarat dimulakan dengan al-Fatihah. Saudara Abang Isaifuddin mengalukan kehadiran ajk program dan mengucapkan jutaan terima kasih di atas komitmen yang diberikan dalam menjayakan program persatuan Tindakan oleh: Saudara Abang Isaifuddin 2 2. Sesi perkenalan dan pengesahan jawatan. 2.2 Semua ajk program memperkenalkan diri masing-masing dan mengesahkan jawatan mereka. Tindakan oleh: Semua ajk program 18

3.

3. Cadangan aktiviti Program Nasyid dan Jangan Lupa Lirik (Perid & Perik) 3.3 Ahli mesyuarat bersetuju mengadakan Program Nasyid dan Jangan Lupa Lirik di Taman Bernam 1, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 3.2 Butiran program: 3.2.1 Nama Program Nasyid dan Jangan Lupa Lirik (Perid & Perik) 3.2.2 Tarikh: 29 Januari 2009 3.2.3 Tempat: Taman Bernam 1

4

4. Penutup 4.1 Mesyuarat ditangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah al-Asr

Disediakan oleh:

.............................................. (SITI NOORAIEN BINTI ISA) Setiausaha Program Perid & Perik

MINIT MESYUARAT PERSATUAN MAHASISWA ISLAM BILANGAN : 2 / 2009

19

TARIKH TEMPAT MASA

: 18 Januari 2009 : Kafe KHAR : 9.30 – 10.30 a.m

KEHADIRAN: 1. Abang Isaifuddin bin Abang Noran - Pengarah Program Perid & Perik 2009 2. Suraini binti Hashim - Timbalan Pengarah Program Perid & Perik 2009 3. Siti Nooraien binti Isa - Setiausaha Program Perid & Perik 2009

TIDAK HADIR: 1. Asmerynee Bt Abdullah - Bendahari Program Perid & Perik 2009

BIL PERKARA 1 3) 1. Ucapan alu-aluan 4) 1.1 Mesyuarat dimulakan dengan al-Fatihah. Saudara Abang Isaifuddin mengalukan kehadiran ajk induk program dan mengucapkan jutaan terima kasih di atas komitmen yang diberikan dalam menjayakan program persatuan Tindakan oleh: Saudara Abang Isaifuddin 2 2. Pengesahan minit mesyuarat kali pertama dan pembentangan kertas kerja 2.1 Pengesahan minit mesyuarat kali pertama dicadangkan oleh Siti Nooraien binti Isa dan disokong oleh Abang Isaifuddin bin Abang Noran. 2.2 Perkara-perkara berbangkit 2.3 Tiada sebarang perkara berbangkit 2.4 Setiausaha membentangkan kertas kerja aktiviti Program Nasyid dan Jangan Lupa Lirik (Perid & Perik).

20

Tindakan oleh: Siti Nooraien binti Isa

3.

3. Pengesahan aktiviti Program Nasyid dan Jangan Lupa Lirik (Perid & Perik) 3.3 Ahli mesyuarat induk bersetuju mengadakan Program Nasyid dan Jangan Lupa Lirik di Taman Bernam 1, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 3.2 Butiran program: 3.2.1 Nama Program Nasyid dan Jangan Lupa Lirik (Perid & Perik) 3.2.2 Tarikh: 29 Januari 2009 3.2.3 Tempat: Taman Bernam 1

4

4. Penutup 4.1 Mesyuarat ditangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah al-Asr

Disediakan oleh:

.............................................. (SITI NOORAIEN BINTI ISA) Setiausaha Program Perid & Perik

MINIT MESYUARAT PERSATUAN MAHASISWA ISLAM BILANGAN : 3 / 2009

21

TARIKH TEMPAT MASA

: 19 Januari 2009 : Taman Bernam : 1.00 - 2.15 p.m

KEHADIRAN: 1. Abang Isaifuddin bin Abang Noran - Pengarah Program Perid & Perik 2009 2. Suraini binti Hashim - Timbalan Pengarah Program Perid & Perik 2009 3. Siti Nooraien binti Isa - Setiausaha Program Perid & Perik 2009 4. Asmerynee Bt Abdullah - Bendahari Program Perid & Perik 2009

TIDAK HADIR: Tiada

BIL PERKARA 1 5) 1. Ucapan alu-aluan 6) 1.1 Mesyuarat dimulakan dengan al-Fatihah. Saudara Abang Isaifuddin mengalukan kehadiran ajk induk program dan mengucapkan jutaan terima kasih di atas komitmen yang diberikan dalam menjayakan program persatuan Tindakan oleh: Saudara Abang Isaifuddin 2 2. Pembentangan gerak kerja daripada ajk program 2.1 Semua ajk program membentangkan gerak kerja masing-masing. Tindakan oleh: Semua ajk program 3 3. Penutup 3.1 Mesyuarat ditangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah al-Asr

22

Disediakan oleh:

.............................................. (SITI NOORAIEN BINTI ISA) Setiausaha Program Perid & Perik

KUMPULAN AKTIVITI PERSATUAN MAHASISWA ISLAM KUMPULAN SATU: SAUTUL HILWAH BIL 1 2 3 4 5 NAMA PESERTA Mohd Fadli Jamilah Binti Nor Ali Rosni Binti Salleh Noor Azilawati Rosemawati CATATAN

23

6

Habibah Binti Abdullah

KUMPULAN DUA: BITARA BIL 1 2 3 4 5 6 NAMA PESERTA Norizasuzila Binti Ahmad Noraida Binti Abdullah Nik Rosnizawati Binti Nik Mat Siti Fadilah Binti Mohd Razdi Muhamad Faizol Bin Jali Abdul Karim Bin Aziz CATATAN

KUMPULAN TIGA: SHOUTUL AMAL BIL 1 2 3 4 5 6 7 NAMA PESERTA Ekhwan Johan Bin Mustafa Badariah Binti Sidek Najah Amiroh Binti Rohani Sahida Binti Mohamed Nasir Hasnida Binti Lah Siti Zulaikha Binti Abdul Gani Nor Naimag Binti Husin CATATAN

KUMPULAN EMPAT: SAUTUN NAJAH BIL 1 2 3 4 5 6 NAMA PESERTA Noraini Binti Osman Siti Hafsah Binti Yaacob Asma Binti Ishak Filzah Binti Omar Rosnaniza Binti Ismail Fariza Binti Abdul Ghaffar CATATAN

24

BORANG PENILAIAN AKTIVITI KUMPULAN AKTIVITI PERSATUAN MAHASISWA ISLAM

BIL Suara

BIDANG

MARKAH

1. 2. 3. 4. 5. 6.

– Kesepaduan, suara solo dan pitch (nada) suara ramai Lagu – irama nasyid kontemporari (mengikut tema) Persembahan – gaya persembahan, ekspresi, keceriaan (pakaian dan solekan) Kerjasama kumpulan Kreativiti Bonus – (kepelbagaian irama/keseragaman lagu & irama) JUMLAH

/25 /10 /30 /10 /15 /10

/100

NAMA HAKIM TANDATANGAN

:____________________________ :____________________________

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN NASYID DAN JANGAN LUPA LIRIK ( PERID & PERIK 09)

25

NAMA KUMPULAN:.............................................................. NAMA KETUA:....................................................................... UNIT:........................................................................................ BAYARAN:..............................................................................

NAMA

NO. PENDAFTARAN

NO TELEFON

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 1. Setiap kumpulan hendaklah diwakili oleh peserta lelaki dan perempuan. 2. Hanya dua buah lagu sahaja dibenarkan untuk setiap kumpulan. (sebuah lagu mengikut tema & sebuah lagu bebas). 3. Tempoh persembahan kumpulan hendaklah antara 15 minit ke 20 minit. KRITERIA PEMARKAHAN Setiap persembahan nasyid akan diadili berdasarkan ciri-ciri berikut: 1. Kreatif 2. Menghiburkan 3. Gabungan suara yang menarik 4. Kerjasama kumpulan 5. Pakaian/ kostum

26

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.