Boels Zanders Advocaten T.a.v.

mevrouw XX Vestdijk 76 5611 CE Eindhoven

Breda, 22 april 2013

Betreft: open sollicitatie voor de functie advocaat - stagiaire

Geachte mevrouw XX,

Op 1 november jl. kwam ik tijdens het Jonge Balie Congres XX XX tegen, een vriend van vroeger en inmiddels al enkele jaren advocaat bij jullie kantoor. Na een uitgebreid gesprek met hem, ben ik geïnteresseerd geraakt in de functie van advocaat – stagiaire bij Boels Zanders Advocaten. Zowel van de wijze van opleiden als van de onderlinge werksfeer op uw kantoor, heb ik een positief beeld gekregen. Om die reden heb ik op 19 maart jl. telefonisch contact met u opgenomen voor nadere inlichtingen. Ook dit laatste gesprek heeft een goede indruk op mij achtergelaten, daar ik op een vriendelijke wijze te woord werd gestaan en duidelijk antwoord heb gekregen op mijn vragen. Met deze motivatiebrief en mijn bijbehorende CV hoop ik u te kunnen overtuigen dat ik de juiste kandidaat ben om uw organisatie mee uit te breiden. Op dit moment ben ik werkzaam als letselschadeadvocaat bij De Letselschade Raetsman in Breda. Ik ben op 26 augustus 2011 beëdigd. Daarvoor heb ik gedurende 2,5 jaar op dit kantoor achtereenvolgens de functie van juridisch secretaresse, juridisch assistent en juridisch medewerker bekleed. De Letselschade Raetsman is een klein nichekantoor, gespecialiseerd in letselschade. Ondanks dat dit rechtsgebied mij ligt, mis ik bij dit kantoor de mogelijkheid om mij op andere rechtsgebieden te ontwikkelen. Het spreekt mij dan ook zeer aan dat uw organisatie advocaten in huis heeft met expertise op allerlei rechtsgebieden en dat er veel wordt samengewerkt, hetgeen mijn opleiding ten goede zal komen. Ook het maandelijks specialisatieoverleg en de permanente opleiding door middel van cursussen, specialisatieopleidingen en incompany trainingen, vind ik belangrijk om uiteindelijk een goed zelfstandig opererend advocaat te kunnen worden. Dit alles mis ik op mijn huidige kantoor. Ik heb de wens om me in de breedte meer te ontwikkelen, maar mij wel met het aansprakelijkheids-, verzekerings- en gezondheidsrecht bezig te blijven houden. Daarnaast hoop ik bij jullie meer proceservaring op te kunnen doen. Inmiddels heb ik de beroepsopleiding succesvol afgerond. Ik behandel al anderhalf jaar volledig zelfstandig dossiers, waardoor ik inmiddels bekend ben met de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Door deze werkervaring heb ik een zeer goed analytisch vermogen ontwikkeld en zijn mijn advies- en onderhandelingsvaardigheden sterk toegenomen. Ik heb de afgelopen periode vooral geleerd hoe belangrijk het is om je als advocaat continu de vraag te blijven stellen wat nu precies het probleem is en vanaf het begin open overleg te voeren met je cliënt over wat voor hem of haar de beste oplossing is in de voorliggende kwestie. Daarbij dien je rekening te houden met emoties die een rol kunnen spelen. Dit alles dient uiteraard altijd binnen een juridisch kader te gebeuren. Als advocaat moet je naar mijn mening echter vooral ook buiten de wetten, jurisprudentie en mogelijke procedures om bekijken, welke mogelijkheden er nog meer zijn. Jullie pragmatische aanpak spreekt mij dan ook zeer aan. Kwaliteit lever je als advocaat in mijn ogen niet alleen door op de hoogte te zijn en te blijven van alle juridische regels, maar ook door actief mee te denken over de beste oplossing in dat specifieke geschil voor die specifieke cliënt, zonder het financiële aspect uit het oog te verliezen.

Ook een goede balans tussen persoonlijk en zakelijk is van belang voor het te bereiken resultaat. Ik lees in vrijwel alle referenties van jullie cliënten die op jullie website zijn gepubliceerd terug, hoe een laagdrempelige omgang positief kan bijdragen aan een goede samenwerking. Ook ik vind het belangrijk om een cliënt op zijn of haar gemak te stellen, waardoor het persoonlijk lijkt, maar toch professioneel blijft en zal een dergelijk contact altijd nastreven. De cliënt is koning, maar het is wel de taak van een advocaat om hem of haar te behoeden voor bepaalde risico’s en op bepaalde momenten te adviseren voorzichtigheid in acht te nemen. Dat is, naar mijn mening, de essentie van ons vak. Als persoon ben ik, naast bovengenoemde, sociaal, leergierig, ondernemend en communicatief sterk. Ik beschik over een gezonde dosis zelfvertrouwen, een duidelijke visie en overtuigingskracht. Ik ben niet bang om mijn verantwoordelijkheden te nemen en ik heb hart voor de belangen van anderen en de organisatie. Bij Boels Zanders Advocaten hoop ik een inspirerende werkomgeving aan te treffen, waarbinnen ik de kans krijg om mijzelf niet alleen zakelijk, maar ook op persoonlijk vlak, verder te ontwikkelen. Ik ben geboren en getogen in Thorn en dus bekend met de Limburgse omgeving en de zuidelijke cultuur, die ik altijd als zeer prettig heb ervaren en waar ik, indien nodig, naar terug zou willen keren. Ik hoop dat u naar aanleiding van deze motivatiebrief aanleiding ziet om nader kennis met mij te maken en dat ik de kans krijg om mijn motivatie en geschiktheid in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Jojanneke XX

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.