You are on page 1of 6

Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos Rugăciunile începătoare, obligatorii: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului

Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin. Condac 1 Doamne eşti Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul Tuturor celor care aleargă spre Tine. Pe Tine Te lăudam, Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim, noi robii Tăi şi ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne izbăveşti de toate bolile sufleteşti şi trupeşti ca să-Ţi strigăm Ţie: "Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!" Icos 1 Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, ai venit din înălţimile Cerurilor, pentru noi păcătoşii şi smeriţii, care Te rugăm aşa: Iisuse, Dumnezeul nostru, curăţeşte-ne şi tămăduieşte-ne pe noi; Iisuse, vindecă pe robii Tăi; Iisuse, împodobeşte-ne cu Razele Harului Dumnezeiesc; Iisuse, îndreaptă-ne de toate bolile; Iisuse, alungă de la noi norii păcatelor; Iisuse, nu ne lăsa pe noi bolnavi; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 2 Viaţa pe Pământ este plină de multe rele, de necazuri şi boli sufleteşti şi trupeşti, iar noi, cei care Îţi cerem vindecare, Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Fiul Lui Dumnezeu. Iisuse. Fiul Lui Dumnezeu. iar noi cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia! . curăţeşte-ne şi sfinţeşte-ne pe noi. Iisuse. Fiul Lui Dumnezeu. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 4 Nu ai lăsat neamul omenesc să moară de boli grele. Iubitorule de oameni. vindecă-ne. să se roage. ca un Fiu al Indurărilor. Iisuse. Iisuse. îndură-Te de noi păcătoşii. în dar să daţi!" iar noi cuvioşii şi smeriţii să spunem aşa: Iisuse. iar acum. Iisuse. Tu. curăţeşte-ne de păcate ca să ne vindecăm de boli. ajută-ne după mare mila Ta. care cu dragoste şi smerenie cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Ai vindecat pe femeia gârbovă. ci l-ai pus pe Arhanghelul Tămăduitor Rafael.Icos 2 Chemat-ai pe Apostoli la misiunea cea sfântă. ca să poată să-i tămăduiască pe suferinzi şi pe neputincioşi. Iisuse. Cel ce ai pus Arhanghel tămăduitor. Dumnezeule Preasfânt şi Preacurat. Cel ce faci Îngerii Tăi pară de foc. Domnul Iisus Hristos a venit pe Pământ. Mântuitorule. Iisuse. arde păcatele noastre. tămăduieşte şi sufletele noastre. vindecă-ne pe noi. Medic Dumnezeiesc. Tămăduitorule Preasfânt. nu ne lăsa pe noi în focul bolilor mari. nu lăsa în suferinţe grele. datorită vieţii lor curate. Atoatevăzătorule. Iisuse. Iisuse. Cel ce ai dat misiuni Îngerilor vindecători. cu Oştirea sa de Îngeri Tămăduitori să aibă grijă de robii Tăi. vezi şi durerile noastre. Iisuse. care spunem aşa: Iisuse. spulberă tot răul din noi. care de 18 ani era legată de boală. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 3 Preamăritule Domn. Iisuse Hristoase. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 5 Proorocii au primit darul tămăduirilor şi al învierii morţilor. ci îndură-Te de noi. Iisuse. vindecă-ne. pe robii Tăi de acum. a propovăduit. nu ne lăsa să ne afundăm în boli şi în păcate. Iisuse. Dumnezeu a avut grijă de oameni. a proorocit şi a tămăduit pe mulţi. zicându-le lor: "În dar aţi luat. Iisuse. Iisuse. Iisuse. uşurează-ne durerile. Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre. Iisuse. îndreaptă-ne pe noi gârboviţii şi bolnavii. vindecă-ne de boli. Alinătorule. tămăduieşte-ne. binecuvântează-ne pe noi. iar noi văzând purtarea Ta de grijă cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Din timpurile de demult. alină durerile şi suferinţele noastre. Binecuvântatul Tatălui Ceresc. Iisuse. iar noi cei de acum Îl rugăm aşa: Iisuse. Iisuse. învăţându-i să postească.

pornindu-se împotriva bisericii creştine. tămăduieşte copii. de Preastrălucita Putere a Domnului Iisus şi orbind. bucură-ne şi pe noi cu sănătate. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 8 Saul. care nu putea să-i atingă pe toţi. printre care şi darul tămăduirilor tuturor bolilor. Iisuse. Iisuse. acum rugându-ne de vindecare să cântam: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Evreii porniţi cu ură împotriva Domnului Iisus Hristos şi a Ucenicilor Săi. apară-ne şi pe noi de toate relele. vindecă-ne şi pe noi de lepra sufletească. iar noi. Iisuse. Iisuse. nu ne lăsa lipsiţi de sănătate. Cel ce ai dat cunună întâiului Mucenic Ştefan. cu umilinţă şi evlavie să spunem aşa: Iisuse. păcătoşii. ai vindecat pe cei 10 leproşi. Iisuse. Iisuse. Iisuse. Fiul Lui Dumnezeu Cel Bogat în Daruri. ocroteşte Pământul de tot ce este rău. îndură-Te şi de noi. cu drag să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! . Fiul Lui Dumnezeu. iar noi creştinii spunem din suflet aşa: Iisuse. Apărătorul Sfinţilor Apostoli. Iisuse. Iisuse. sfinţeşte-ne şi pe noi. Dar Divin cu Duh Sfânt. Dumnezeule Milostiv. Iisuse. sperând să ne însănătoşim. Fiul Lui Dumnezeu. dă-ne vindecare de boli. rudele şi prietenii noştri. Iisuse. Lumina Tămăduitoare. împreună cu Sfântul Diacon Ştefan. aşa vindecă-ne şi pe noi. Cel ce ai sfinţit moaştele sfinţilor. uită-te spre noi cei bolnavi. Binevestitorul bucuriilor. Te rugăm. Tămăduitorul soacrei Sfântului Petru. Darul Cel Sfânt al Tatălui Ceresc. tămăduieşte şi rudele noastre. în drum spre Damasc. cei cu boli grele. tămăduieşte-ne pe noi. dăruieşte-ne sănătate. Iisuse. Iisuse. Vindecătorul orbilor. a fost tămăduit de creştinul Anania. Iisuse. epilepticilor. Creştinii de atunci îi puneau pe jos pe cei bolnavi. Învăţătorul Sfântului Petru. Doctorul Cel Mare. să-i vindece totuşi pe cei care doreau tămăduiri şi spuneau aşa: Iisuse. leproşilor. Medic Sfânt.Icos 5 Dumnezeu Tatăl. Iisuse. scoală-ne şi pe noi din patul suferinţelor. a dat tuturor daruri din belşug. ne rugăm şi cântăm din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Umbra Sfântului Petru era tămăduitoare. Vindecătorul celor de la Siloam. Fiul Lui Dumnezeu. Iisuse. învaţă-ne să nu ne mai îmbolnăvim. Iisuse. nu ne lăsa bolnavi. Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Sfântul Duh. ai vindecat sluga sutaşului fără să o atingi. Iisuse. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 7 Sfinţii Diaconi. deoarece făceau mari minuni şi semne în popor. pentru ca venind marele Apostol. Treimea Preasfantă şi Binecuvântată. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 6 Sfinţii Apostoli au primit mari daruri la coborârea Sfântului Duh. a fost doborât de pe cal. au avut şi ei mari daruri de la Domnul Iisus Hristos. l-au omorât cu pietre pe Sfântul Ştefan. dă-ne şi nouă sănătate.

au propăvăduit şi au tămăduit pe cei bolnavi din acele vremuri. Luca şi Ioan. Iisuse. pentru credinţa. Iisuse. Fiul Lui Dumnezeu. cu numele Pavel şi lepădându-se de păcatul prigonirii. Iisuse. Ioan. Cel Îndurător. ai rupt porţile iadului şi i-ai scos pe cei ce zăceau în întuneric. Iisuse. darul Sfinţilor Apostoli: Petru. darul celor 12 Sfinţi Apostoli. dăruieşte-l nouă. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 11 Toţi Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi au primit daruri din plin pentru smerenia lor. Luca şi Ioan. Iisuse. darul Sfinţilor Evangelişti: Matei Marcu. dă-ne daruri de mântuire a sufletelor. dăruieşte vindecare mamelor şi pruncilor. darul Sfinţilor Andrei cel întâi chemat. dăruieşte vindecare tuturor celor evlavioşi. Iisuse. Iisuse. dăruieşte-l nouă. pe care le-au primit de la Bunul Dumnezeu. mântuieşte-ne pe noi. Iisuse. dăruieşte vindecare celor sărmani. tămăduieşte-i pe toţi bolnavii. a devenit Apostol Sfânt. dăruieşte-l nouă. Cel ce l-ai tămăduit pe Pavel. Toma. îndură-te şi de suferinţele noastre. Cel Darnic şi Bun. dăruieşte-l nouă. Iisuse. Iisuse. Iisuse. opreşte-i pe toţi răii. pentru aceasta slăvindu-Te. Iisuse. darul lui Anania. devenind Apostolui neamurilor. dăruieşte vindecare slujitorilor Tăi. acum închinându-ne să ne rugăm şi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! . Cel Care ai luat răstignire pentru păcatele lumii. Fiul Lui Dumnezeu. Preasfânta Fecioară Maria. Iuda Tadeul. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 9 Preacurata Maica a Domnului a plâns văzându-Te pe cruce. smeriţi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Sfinţii Evanghelişti şi Apostoli au lucrat din plin cu sfintele daruri. dar Tu luând Dar Mare de la Tatăl Ceresc. după ce a fost tămăduit. Iisuse. cu nădejde. dăruieşte vindecare tuturor celor care Îţi cer. a primit mari daruri dumnezeieşti. Marcu. Iisuse. Iisuse. darul celor 70 de Sfinţi Apostoli. iubirea sfântă şi faptele lor bune. Iisuse. Iisuse. Doamne. Iacob cel Mare dăruieşte-l nouă. care au scris. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 10 Daruri mari ai dat Doamne Iisuse Hristoase şi Sfinţilor Evanghelişti Matei. dăruieşte vindecare celor bătrâni. Iisuse. cunoscând acestea să spunem aşa: Iisuse. Dumnezeule Preasfânt. Fiul Sfintei Fecioare. cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Preacurata Maica a Ta. cu bucurie să spunem: Iisuse. a primit darul de a propovădui şi de a face minuni. sfinţeşte-ne şi dăruieşte-ne daruri sfinte. dăruieşte-l celor care Te iubesc. Fiul Lui Dumnezeu.Icos 8 Saul cel de temut. Iisuse. Cel ce l-ai oprit pe Saul de la rău. vindecându-i pe toţi cei care aleargă la Dânsa.

noi robii Tăi şi ca Cel care ai puteri . Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim. darul Sfinţilor Nicolae. darul iubitorilor de Dumnezeu şi de aproapele. alungă de la noi norii păcatelor. Iisuse. împodobeşte-ne cu Razele Harului Dumnezeiesc. Iisuse.Icos 11 Având daruri mari de la Domnul Iisus Hristos. întăreşte-ne cu Darurile Tale Sfinte. Fiul Lui Dumnezeu. dăruieşte-l nouă. Fiul Lui Dumnezeu. propovăduind. Iisuse. Iisuse. Fiul Lui Dumnezeu. dăruindu-le învăţătura sfântă. Nebiruit. toţi cei care au împlinit Cuvântul Lui Dumnezeu au primit mari daruri Dumnezeieşti. Iisuse. îndreaptă-ne de toate bolile. Iisuse. darul drepţilor . tămăduieşte-ne. darul smeriţilor şi milostivilor. dăruieşte-l nouă. Grigorie Teologul. Ioan Gură de Aur. darul ascultătorilor de Dumnezeu. dăruieşte-l nouă. darul împlinitorilor Cuvântului Lui Dumnezeu. Iisuse. dăruieşte-l nouă. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 13 (de 3 ori) Dumnezeule Darnic. care Te rugăm aşa: Iisuse. cugetând la toate acestea să spunem aşa: Iisuse. Iubitorule Preasfânt. Iisuse. Pe Tine Te lăudăm. dăruieşte-l nouă. Iisuse. Care pe mulţi i-ai tămăduit. precum şi multe alte daruri sfinte. tămăduiau bolnavii şi pe mulţi îi intorceau pe calea cea bună a creştinismului: Iisuse. pentru aceasta să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Toti Sfinţii şi toate Sfintele au luat mari daruri lucrând cele sfinte. care Te-au ascultat. tămăduind şi pe Domnul Iisus slăvind şi lăudând. darul Sfinţilor Apostoli. Iisuse. ai venit din înălţimile Cerurilor. Iisuse. vindecă pe robii Tăi. Iisuse. Pantelimon. darul Sfinţilor Părinţi. Iisuse. dăruieşte-l nouă. darul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. dăruieşte-l nouă. dăruieşte-l nouă. Iisuse. Preaminunat. dăruieşte-l nouă. Fiul Lui Dumnezeu. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 1 Doamne eşti Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul Tuturor celor care aleargă spre Tine. Iisuse. nu ne lăsa pe noi bolnavi. Dumnezeule Prealuminat dăruieşte-ne darul Tău. darul Sfinţilor Vasile cel Mare. Iisuse. i-ai ocrotit. Pustnicii. Iisuse. curăţeşte-ne şi tămăduieşte-ne pe noi. scriind. dă-ne şi nouă un strop din Harul Tău Cel Sfânt. Părinţii Apostolici şi apoi Sfinţii Părinţi. Spiridon. Iisuse. slujitorii neabătuţi ai Sfintei Evanghelii. Preasfânt şi Preaplin de Iubire. dăruieşte-l nouă. aşa cum ai dat Sfinţilor. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii! Condac 12 Sfinţii şi Cuvioşii Mucenici. Dumnezeul nostru. pentru noi păcătoşii şi smeriţii. învaţă-ne şi îndreaptă-ne pe calea cea bună ca să cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (apoi icos 1 şi condac 1) Icos 1 Doamne Iisuse Hristoase.

Doamne Iisuse milostiveşte-Te spre robii Tăi (numele) şi dă-le lor tămăduire şi tot ce este de folos sufletelor. Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Lumii. Îndrumă-ne pe calea cea bună. spiritelor minţilor şi trupurilor lor.nebiruite. ajută-ne. Amin! . tămăduieşte-ne de toate bolile sufleteşti şi trupeşti. aşa cum iai îndrumat pe toţi Sfinţii din toate veacurile. tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!" Rugăciune pentru iluminare Doamne Iisuse Hristoase. miluieşte-ne. Fiul Lui Dumnezeu. Te rugăm să ne izbăveşti de toate bolile sufleteşti şi trupeşti ca să-Ţi strigăm Ţie: "Iisuse. pentru că lucrând bine şi cu spor să ajungă cu toţii în Împărăţia Cerurilor.