You are on page 1of 3

Ondersteunen bij Welzijn, Huishouden, Wonen - WHW Planmatig werken Droge werkzaamheden vor natte werkzaamheden.

milieubewust, kostenbewust, en veilig werken Kostenbewust werken ARBO en Ergonomie Goed tillen Ergonomie is een wetenschap die zich bezig houdt met het aanpassen van de werkplek, werkmaterialen, -middelen, werkomgeving en werkmethode aan de mogelijkheden en beperkingen van elk mens. Zodoende kan voorkomen worden dat de mens door de arbeid lichamelijke en geestelijke klachten krijgt. Ergonomie is een samenstelling van twee woorden: Ergon = werk en Nomos = wet, regel. Dit betekent dus dat de menselijke arbeid gebonden is aan regels of richtlijnen. Statische belasting = statische werkhoudingen = dyamische belasting = Voeding algemeen en bij ziekte Hypertensie = te hoge bloeddruk Diabetes mellitus = suikerziekte wat doet insuline? Behandeling bij diabetes? Waar moet het dieet bij diabetes aan voldoen? Diarree, oorzaken, voedingsadviezen Obstipatie = verstopping, oorzaken, voedingsadviezen De verschillende functies van voeding zijn: een biologische functie = in stand houden van lichaam een psychologische functie = gezellig, samelijk, herinneringen, sociaal een sociale functie en culturele functie = gezamenlijk, met anderen een medische functie = bv aangepast dieet voor ziekte. Zorg voor kleding, linnengoed en schoeisel zijde word van zijderups gemaakt Linnen word van vlas gemaakt beide natuurlijke producten. Besmet wasgoed; wat daarmee doen? Hoe word het gedesinfecteerd? Ondergoed altijd op 60 graden wassen. Smetplakken onder de borst; hemd onder BH aandoen.

Schoon en vuil Organisch vuil = is vuil wat van levende wezens afkomt anorganisch vuil = vuil niet van levende wezens (bv kalk, stof, ed) zichtbaar vuil = bv papier op grond, e.d. Ruwschoon = bv garage of schuur opruimen, ordenen, ff doorheen vegen. Smetschoon = heel erg schoon, zichtbaar vuil en onzichtbaar vuil losliggend, licht gehecht, en sterk gehecht vuil. Organisch en anorganisch vuil reinigingsmethoden; droog reinigen = klam vochtig reinigen = nat reinigen = norovirus = plantaardige reiniging = syntetische reiniging = PH waarden = zuurgraad van een product Hoe lager de Ph waarde, hoe minder zuur het word. Hoe lager het getal, hoe zuurder het spul is. thermisch desinfecteren = chemisch desinfecteren = reinigen = verwijderen van vuil en daarmee van micro-organisme. Desinfecteren = het doden van een groot aantal micro-organisme door chemische middelen en hitte. Sterliliseren = het doden van alle micro-organisme die op het voorwerp aanwezig zijn.

allergie = huisstofmijt = waar komt het voor? Lichamelijke problemen? Acarextest = huisstofmijttest, daarmee kan je meten hoeveel allergenen er in matrassen, kussens, e.d. Zitten. Microvezeldoekje is het beste klamvochtig te gebruiken vanuit mileu en arbo overwegingen. Desinfecteren met minimaal 70% alcohol .