Tema nr 1 . Elementele definitorii ale dreptului fiscal si ale legislatiei fiscale 1.Notiunea dreptului fiscal 2.

obiectul si metoda reglementarii juridice in dreptul fiscal 3. normele juridice fiscale 4.locul dreptului fical in sistemul dreptului 5. principiile dreptului fiscal 6. izvoarele dreptului fiscal 7. actiunea legislatiei fiscale in timp si spatiu 8. notiunea de stiinta a dreptului fiscal Raspunsuri: Nr. 1 Termenul fiscal provine de la latinescul fiscus ceea ce inseamna cos utilizindu se in Roma Antica pentru desemnarea casei militare unde se pastrau banii ce urmau a fi platiti militarilor (trezerorie, caznaua, vesterie ) drept fiscal ca ramura de drept public reglementeaza raporturile juridice care se nasc in procesul colectarii impozitelor si taxelor de la persoane fizice si juridice care obtin venituri sau pseda bunuri impozabile sau taxabile facind o siteza a definitiilor date dreptului fiscal sintem de parerea ca reusit ar fi de definit aceasta astfel. Dreptul fiscal este o ramura de drept public care reglementeaza raporturile ce apar in procesul colectarii impozitelor si taxelor precum si a altor plati de la persoanele fizice si juridice care detin bunuri sau venituri impozabile sau taxabile. Elementele comune a acestei definitii sint: A) Dreptul fiscal este o ramura de drept public B) Raporturile juridice fiscale apar in procesul colectarii impozitelor si taxelor sau a administrarii acestora . C) Subiect al impunerii este orice persoana fizica sau juridica care realizeaza venituri sau poseda taxabile. D) Obiect al impunerii (materie impozabile) sint atit bunurile impozabile sau taxabile E) Contriboabilii pot contesta orice act de execuare pot solicita instantei suspendarea actului administrativ sau anularea lui precum si a executarii silite, contestarea abuzului functionarului fiscal . F) Poate cere statului despagubiri pentru o impunere defectuasa ori ilegala . G) Are dreptul la restituirea sumelor platite in pus TVA etc. Raspuns 2: Obiectul si metoda reglemetarii Dreptul fisca este alcatuit din totalitatea normelor juridice care realiare la bugetul public toate veniturile impozabile sau taxabile primordial prin specificul fiscal al impozitelor si taxelor in conformitate cu art.1 al.2 cod fiscal se mentioneaza ca dreptul fiscal are ca obiect de reglementare relatiile ce tin de executarea obligatiilor fiscale principiile generale de determinare si percepere al impozitelor si taxelor atit cele generale (centrale sau republicane cit si cele locale) obiectul dreptului

Aparitia si evolutia istorica a impozitelor si taxelor Conceptii traditionale si moderne privind impozitele si impunerea Definitia impozitelor Caracterele juridice ale impozitelor Functiile impozitelor Taxele definitia particularitatile Principiile impunerii fiscale Raspuns 1 impozitele sunt cunoscute inca din perioada antica presupunindu se ca au aparut in primele formatiuni statale ulterior dezvoltindu se concomitent cu evolutia umane. 3. In perioada evului mediu impozitele erau diferite de la un stat la altul in functie de dezvoltarea social econimica traditii etc. 6. In jurul anilor 1200 a fost instituit in anglia impozitul pe venit . Desi are un obiect de reglementare complex sreptul fiscal reprezinta un ansamblu coerent si unitar de norme juridice intru cit el vizeaza nu orice acte si operatiuni ce numia pe acelea care formeaza ramura dreptului fiscal . taxa pentru vinzare in piata a produseor agricole si impozitul extraordinar pe veniturile cetatenilor bogati in timp de razboi si calificat ca o indatorire de onoare a acestora .fiscal cuprinde si o serie de reglementari concrete referitoare la administrarea impozitelor pe venit pe bunuri imobile si mobile. funciar. 7. In Anglia o perioada indelungata de timp impozitul de baza era cel finciar. diferentiat pentru nobili preutime si tarani. astfel in statul antic atenian . date despre impozite si cheltuieli publice din antichitate se cunosc mai ales se cunosc din istoria statelor grec si romane. de la aparitia lor impozitele au fost concepute si aplicate diferit in functie de dezvoltarea social economica si de cheltuielile publice efectuate in fiecare stat .)si un impozit platit de persoane celibatare. Modul de urmarire a impozitelor taxelor si a altor plati ne achitate la bugetul de stat local sau central etc. Iar in secole urmatoare au fost instaurate . Achitat la inceput independenta de marimea lotului in urma exportarii lui sau transmiterii in arenda. 4. principalul impozit era cel funciar fiind urmat de impozitul pe veniturile mestesugarilor. Titlu 1 cod fiscal art 1-11 Raspuns 3. 2. in statul roman antic principalul impozit era (tributul ) perceput de la inceput de la locuitorii provinciilor cucerite ca mai apoi sa fie incasat si de la proprii cetateni . Norma juridica Principiul perceperii impozitelor in scopuri publice Stabilirii modificarii si anularii perceperii impozitelor al drepturilor si libertatilor cetatenesti Principiul universalitatii impozitarii Principiul nesuprimarii in procesul incasarii sau perceperii impozitelor si taxelor Tema: contributii fiscale principale 1. concomitent cu tributul se mai percepea si imozitul pe succesiuni pe numarul de sclavi (pe suflet pe capitatie. Aparitia acestora a fost determinata de necesitatile intretinerii materiale a celor ce exercitau puterea de stat exercitind atributiile de conducere statala . 5. acest impozit era perceput in dependenta de voaloare pamintului detinut sau de veniturile obtinute in urma prelucrarii acestora .

XII-XV sa aplicat impoztul pe veniturile cetatenilor celor mai bogati si se percepea in baza unei scari crescatoare. Teoria contractului social elaborata si dezvoltata de iluministul francez jean jack roseau care sustine ca dreptul de a insittui impozite este un atribut recunoscut statului de catre indivizi prin insusi contractul social care a dat nastere statului ori ca statul fiind un produs al interesului social impozitele respective reprezentind contrinbutii pecuniare pe care cetatenii le accepta si le suporta in virtutea solidaritatii sociale si nationale . Teoria organica formulata si sustinuta de clasicii germani henghel care sustin ca statul sa nascut din insasi natura omeneasca. potrivit teoriei sociologice statul este stapinul absolut si reprezinta forta de stat a minoritatii organizate in vederea impunerii asupra majoritatii stapinirii . 4. conform acestei terorii vointa detinatorilor puterii de stat se echivaleaza cu dreptul deoarece aceasta emana de la ei prin urmare vointa suveranului determina normele de conduita sociala . 2. Justificarea impunerii statale se bazeaza pe gruparea popoarelor in state care la rindul lor pentru a exista sint necesare resurs financiare pentru satisfacerea necesitatilor publice si intetinerea aparatului de stat . Adeptii teorii echivalentei impozitelor sustin ca impozitele isi gasesc justificarea in serviciile si avantajele garantate de stat asa ca impozitele apar ca un contra serviciu pe care statul il garanteaza cetatenilor sau ca impozitele sunt preturi stabilite prin constringeri pentru serviciile prestate de catre stat . 3. teoria sigurantei – potrivit acestei teorii impozitele sunt consiederate ca prime de asigurare pentru viata si bunurile cetatenilor statul asigura viata si bunurile cetatenilor iar acestea datoreaza anumite plati ca un fel de prima de asigurare. iar dreptul de impunere reprezinta un produs necesar dezvoltarii istorice a popoarelor. 6. De asemenea impozitul pe succesiuni cit si taxele vamale pentru imporutul de marfuri . capitatia: datorati de contriboabili in dependenta de rangul social de asemenea impozite pentru vinzari de tutun si bauturi la tranzactiile cu bunuri taxe de timbru si de inregistrare. in epoca moderna in conditiile dezvoltarii manufactuilor si a comertului cit si in general a diversificarii veniturilor cetatenilor sau creat conditiile instituirii unor impozite.impozite pe cladiri pe veniturile mestesugarilor cit si alte impozite cum ar fi cel inclus in pretul de vinzare a sariii carbunilor cheilor si a altor bunuri. .astfel in Franta exista un impozit datorat de proprietarii de terenuri. 5. In republica Florenta in sec. in ultima perioada aceasta teorie a fost actualizata punindu-se accentul si pe contra echivalentul pentru fiecare stat modern trebuie sa-l acorde contriboabililor in schimbul achitarii complete si la termenul stabilit care consta in protectia persoanelor si alte avantaje publice . Teoria sacrificiului care sustine ca ratiunea impozitelor este justificata de insa si natura statului acest fapt fiind un produs necesar al dezvoltarii istorice recunoasterea unei oranizari statale determina si recunoasterea dreptului de a stabili si percepe impozite aceasta fiind o consecinta directa a obligatiei statului de a si exercita functiile si sarcinile publice . Raspuns 2:evolutia istorica a impozitelor a fost insotita permanent de caracterizari teoretice si de conceptii privitoare la necesitatea si rolul acestora de principii referitoare la modul de stabilire si incasare a impozitelor sau formulat mai multe teorii filosofico juridice referitoare la impunere cit si la dreptul statului de a institui impozite astfel 1.

) 2. pentru veniturile pe care le obtin si bunurile pe care le poseda.venituri sau bunuri impozabile sau taxabile 4. accizele etc. Denumirea venitului bugetar (impozit taxa. . prin urmare impozitul este procedeul sau mijlocul de realizarea a veniturilor publice pentru efectuarea cheltuielilor necesare in interes public in folosul societatii. 6 alin.6) Raspun 4: Caracterele juridice sunt: Forma pecuniară de percepere . Debitorii sau subiectii impunerii (contribuabilii )sunt persoanele fizice sau juridice care sunt obligate potrivit legii la plata unei impozite sau taxe sau altei plati la bugetul de stat 3.Definitia ipozitelor 2.1 C. doctrina americana defineste impozitele ca preturi stabilite prin constringere pentru serviciile guvernamentale . prin prisma art. Plata fără contraprestații(cu titlu gratuit) sau nerambursabil pentru ca odata varsate in bugetul de stat sunt utilizate la finantarea unor actiuni de interes general adica in folosul tuturor membrilor societatii si nu unor interese idividuale sau de grup. Fisc impozitul este o plata obligatorie cu titlu gratuit care nu tine de efectuarea unor actiuni determinate si concrete de catre organul imputernicit si persoana cu functie de raspundere a acestuia pentru sau in raport cu contriboabilul care a achitat aceasta plata . Si impozite si taxe locale care includ impozitele pe bunurile imobliare taxele pentru resursele naturale (vezi art 6 al. finațarea unor obiective social economice in folosul societății . Doctrina franceza impozitul ca o prestatiune de valoare pecuniara ceruta indivizilor conform anumitor reguli fixe.obiectul sau materia impozabilă-reprezintă acele acte. unitatea de evaluare reprezinta elementul care exprima cuantumul unitar al venitului bugetar în raport cu baza de calcul .impozitul in esenta un produs al istoriei care a insotit aparitia si dezvoltarea statului si a devenit actualmente instrumentul principal al politicilor publice . Caracterul procedural de percepere presupune incasarea impozitelor atît benevolă cît și prin constrîngerea de stat(executarea silita a obligațiilor fiscale care este reglementată administrarea fiscală) De asemenea caracterele juridice ale impozitelor mai sunt numite și elemente generale (comune ale impozitelor) cum ar fi 1. astfel impozitul este o contribuție bănească în sensul că contribuabilii sunt obligați la formarea fondurilor generale de stat necesare pentru. taxa pe valoare adaugata. Legislatia fiscala a RM. doctrina romana reprezentata de dan grosu saguna mentioneaza ca impozitele reprezinta o contributie baneasca obligatorie cu titlu neramburasabila datorata conform legii bugetului de stat de catre persoanele fizice si persoanele juridice . In scopul de a acoperi cheltuielile de interes general si numai pentru retinerea faptului ca indivizii sunt membrii a unei comunitati politice organizate . prelevare.5 clasifica impozitele in : impozite generale de stat cum ar fi : impozitul pe venit. impozitele in RM cu prevederile fiscale si anume art. o alta definitie impozitul este suma stabilita de lege pe care contirioabilii au obligatia sa o plateasca in bugetul de stat prin intermediul organelor ce dispun de competenta incasarii lor pentru veniturile realizate din activitatea desfasurata sau pentru bunurile detinute . in functie de posibilitatile tehnice determinate de obiectul si natura venitului care se stabileste fie printr-o cota fixa sau cotă procentuală fie prin aplicarea ambelor cote . 6 al.

eliberarea unei autorizatii. temenele se fixeaza sub forma unui interval de timp cum ar fi zile . regresive și proporționale cota standart tva 20 procente Raspuns 5: Este unitatea in care se exprima obiectul sau materia impozabila de expl hectarul in cazul veniturilor sau moneda . civile și penale. Functia de redistribuire-este functia de preluare a unor resurse financiare in vederea repartizarii lor pentru satisfacerea unor trebuinte necesare in folosul altora decit posesorii initiali a acestor resurse. Vezi al. 15 Cod fiscal Cotele procentuale pot fi progresive capacitatea cilindrica la mașină. pentru incasarea venitului bugetar se aplica urmatoarele metode cum ar fi : metoda platii directe. Resursele odata acumulate in bugetul de stat se depersonalizeaza si se cheltuiesc in conformitate cu interesele de stat. Incasarea sau perceperea venitului bugetar este realizarea efectiva a acestuia . Răspunderea debitorilor. anperioada fiscala. pensionarii. trimestru. Functia de reglare se are in vederea reglarea unor fenomene sociale si economice impozitele fiind aplicate ca instrumente de stimulare sau de frinare a unor activitati economie a consumului a unor marfuri sau servicii Raspuns 6 . reduceri si au in vedere anumite situatii aminari sau esalonari si au in vedere anumite situatii deosebite de exceptiei in care anumiti platitori realizeaza obiectul impozabil ca de expl: invalizii. si alte persoane favorizate. Vezi art. semestru. finantarea institutiilor publice si a altor actiuni cu caracter economic sociocultural etc.reprezinta procesul complex al realizării veniturilor bugetare in toate cazurile cind contriboabilii nu-si onoreaza obligatia de plata in conformitate cu actul normativ unde este antrenata raspunderea juridica care poate imbraca forma raspunderii administrative. Functia de impozabila: Functiile impozitelor moderne sunt: Functia fiscala coimpozinttributia la formarea impozitelor generala de dezvoltare a societatii a fondurilor fiscale impuse persoanelor fizice si juridice care detin venituri au detin bunuri impozbile sau taxabile in aceste fonduri se acumuleaza mijloacele banesti necesare pentru finantarea de obiective si actiuni cu caracter general . metoda retinerii si varsarii si metoda aplicarii de timbre fiscale (taxa de stat accizele) Termenele de plata reprezinta data la care un anumit venit trebuia varsat la bugetul de stat. lună. Asieta sau modul de asezare presupune identificarea subiectului si materiei impozabile evaluarea acestuia si stabilirea marimii platii se efectueaza citeva metode de asezare a veniturilor cum ar fi administrativa directa si indirecta si metoada asezarii forfetare.9 art 6 Cfiscal. Inlesnirile sînt stabilite sub formă de deduceri.Cota fixa reprezinta modalitatea de exprimare a cuantumului venitului atunci cind baza de calcul o formeaza anumite obiecte acte sau fapte juridice expl: suprafata de teren capacitatea cilindrica a autovehiculului .

Notiunea de elemente a legii fiscale art 6 alin 9(elementele generale sau specifice) Subiectii impunerii vezi art 5 C fisc si art 13 C fisc Obiectul impunerii art 14 C fisc Sursa de plata a impozitelor sau taxelor art 18-20 C fisc Cotele impozitelor si taxelor art 15 Termene de achitare art 87-92 Facilitatilor privind impozite si taxe titlu 2 cod Fisc art 32-36 Clasificarea impozitelor !!!!! .Taxele reprezinta alaturi de impozite cea dea doua categorie de venituri bugetare in continoare fiind o plata efectuata de persoanele fizice si juridice pentru anumite servicii prestate acestora de catre organele de stat sau institutiile publice. 6. taxele tipic sunt plati obligatorii cu contra exhivalent direct si imediat insa exista si exceptii cind taxele sunt datorate cu echivalent partial de expl: taxe pentru eliberarea certificatului de mostenitor si fara echivalent taxa pe valoare adaugata aceasta avind trasaturile caracteristice a unui impozit . in RM taxele conformitate cu prevederile codul fiscal se clasifica in : Taxele generale de stat cum ar fi TVA accizele. 5. In prezenta unor taxe atit cu contraechivalent direct si imediat cit si a unor taxe cu contraechivalent partial ori fara vre-un contra echivalent se poate concluziona ca deosebirea dintre impozite si taxe este relativa deoarece in exercitarea atributiei de reglementarea a veniturilor publice organele administrative au competenta de a institui impozite si taxe pentru acoperira cheltuielilor bugetare metinindu-se cont in continoare de elementele specifice ale acestora precum si teoriile doctrinare in domeniu . 4. Tema nr3 elementele legii fiscale 1. pentru unu si acelasi serviciu prestat se datoreaza doar o singura taxa) b) raspunderea penru neexecuttarea obligatiei de plata revine functionarului competent dar nu debitorului c) nulitatea actelor ilegal taxate d)taxele sunt anticipative in sensul ca se achita la momentul solicitarii serviciilor sau lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate de organele sau institutiile publice. Particularitatiile specifiice taxelor sunt: a) Forma baneasca b) Se achita pentru serviciile prestate deci au un contraechivalent c) Acest contra echivalent nu este echivalent cu costul real al serviciului prestat d) Subiectul platitor este determinat odata cu cererea de prestare a serciului e) Reprezinta o contributie de acoperire a cheltuielilor necesare pentru serviciile solicitate La stabilirea taxelor se ia in considerare un set de principii si anume: a) unicitatea taxei(pentru unul si acelasi subiect. pentru parcare vezi art 6 CF Principala deosebire dintre impozite si taxe este ca impozitele sunt cu titlu gratuit(nerambursabil )fara echivalent din partea statului pentru contributiile achitate pe cind taxele sunt obligatorii in cazul cind se solicita perceperea serviciului si pentru achitarea lor se presteaza un serviciu sau se elibereaza un act . taxele rutiere si taxele locale cum ar fi : taxele pentru resursele naturale. 3. 8. 7. 2.

organele care exercita atributie de administrare fiscala sunt : ispectoratul fiscal de stat. Impozitele directe sînt impozite reale sau obiective cele care sînt stabilite asupra unor obiecte materiale : terenuri.în funcție de nivelul și locul la re se acumulează pot exista impozite centrale (Republicane. si nu țin de situția economică a contribobilului respectiv impozite personale sau subiective acele care vizeaza primordial persoana contribobillor de expl: impozitul pe salariu . Federale și impozite locale) Tema nr 4 Organul de atributie de administratie fiscala 1. organul fiscal.Clasificarea impozitelor:problema clasificarii impozitelor are drept scop de a pune in evidență atît particularitățile impozitelor cît și varietatea lor. taxele vmale. Impozitele indirecte pot îmbrăca și ele diferite forme: cum ar fi taxe generale de consumație : expl. CCCEC. . Taxa pe valoare adaugata sau taxe speciale de consumație adică acele care se instituie asupra anumitor categorii de bunuri si servicii cum ar fi de expl: accizele și taxele revenind la clasificarea generală a impozitelor și luînd drept criteriu obiectul sau materia impozabilă impozitele pot fi : impozitul pe avere. cladiri. structura.pecuniare) După modul de percepere: distingem 2 categorii principale de impozit: impozite directe are sînt acele prelevări cu caracter fiscal care se percep și stabilesc în mod nemijlocit de la contriboabilii care realizeaza venituri sau moduri impozabile: expl:impozitu pe venit de la persoanele fizice sau profitul de la persoanele juridice. instanțelor de judecată în scopul examinării cauzelor ce țin de competența acestora vezi art 31 Cfisc. la rîndul lor atît impozitele direte cît și cele indirecte pot fi grupate distinct pe sub categorii după cum urmează. serviciul vamal al RM. Astfel funcționarilor fiscali și persoanelor cu funcție de răspundere ale autorităților publice ale căror atrbuții intră în exercitarea controlului în vederea respectării legislației fiscale în scopul îndeplinirii de către ei a funcțiilor de servicii. Instituțiilor de drept despre încălcîrile fiscale . . servicii de colectare de impozitelor si taxelor locale și alte organe abilitate conform legii . functiile si atributiile organului fiscal 2. organele cu atrbuție de administrare fiscală în procesul exercitării atribuției respective sînt obligate și în drept să prezinte informații de care dispun referitor la un contriboabil concret. Tînd seama de scopul urmărit impozitele se impart în impozite financiare adica acele a căror stabilire vizeaza exclusiv retinerea unor venituri publice si impozite de ordine prin care se urmărește pe lîngă realizarea veniturilor bugetare limitarea unor acțiuni și respectiv stimularea altora în funcție de interesele statului în economie. Prin urmare organul fiscal al RM este inspectoratul fiscal principal de stat pe lîngă ministerul Finanțelor care are în sub ordinea sa . Impozitul pe venit cum ar fi pritul persoanelor fizice. cladiri etc. impozite de cheltuieli sau pe fapte de consum cum ar fi TVA. alte organe cu atributii de administrare fiscală 3. imobile etc. dar sînt suportate de către consumatorii finali a bunurilor de servici expl? TVA. accizele. Impozitele in diferite state se pot grupa după diferite criterii: astfel în funcția în care se percep se pot întîlni: impozite în natură (cele care se prezinta sub forma darilor și prestatiilor in natura si care nu se mai practica și impozite în bani. Impozitele indirecte sînt acelea care se stabilesc asupra vînzării de bunuri prestări de servicii sau executari de lucrări care se includ în prețul de vînzare sînt datorate și achitate de către agenții economici.

Conținutul fundamental al raportului juridic fundamental îl constituie obligația stabilită unilateral de către stat în sarcina contriboabilului de a plăti o anumită umă de bani la termenele stabilite bugetului de stat. efectuiaza executarea silita a obligatiilor fiscale . sigileaza mașinele de casă și de control ale cotriboabililor. Modalitati de stingere a obligatiei fiscale . titlu 5 cod fiscal art 129 inclusiv art 168 2 legea nr 1104 din 06. examineaza contestații și emite decizii pe marginea lor .-6. Beneficiară a obligației bugetare este întrega societate deși calitatea de creditor o are statul .-3. prescripție sau în urma compensării scăderii sau anulării obligației fiscale.inspectoratele fiscale de stat teritoriale . Modificarea obligatiei fiscale stabilite initial 4. Noțiune Titlu de creanță fiscală este actul juridic care constată și individualizează obligația pecuniară a fiecărui subiect impozabil. organul fiscal au statut de persoana juridică și sînt finanțate de la bugetul de stat. Notiunea procedurii fiscale 2. Obiectul raportului juridic bugetar (suma de bani. Raport juridic al carui este legea iar în caz de necistate executarea este asigurată prin intermediul constrîngerii de stat. Asigură crearea și funcționarea unui sistem informațional unic privind contriboabilii și obloigațiile fiscale de asemenea examineaza scrisorile. Modificarea obligației bugeatare se efectuează în conformitate cu cauzele sau condițiile prevăzute de lege: expl. examineaza contestații cereri prealabile și emit decizii asupra lor . Modificarea termenelor de plată. Procedura fiscala reprezintă ansamblul actelor și operațiunilor desfășurate în scopul stabilirii și încasării impozitelor și taxelor ca venituri a bugetului de stat care încep cu contatarea veniturilor și bunurilor impozabile sau taxabile și întocmirea titlului de creanță fiscală . 4. de asemenea emit decizii asupra cazurilor de încălcare fiscală .2002 cu privire la CCCEC și regulamentul cu privire la efectuarea reviziilor economico financiare hot nr 253 din 10. Condițiile de stabilire și executare a obligației bugetare sînt reglementate în mod diferit pentru fiecare categorie de venituri 6. Izvorul.2003 Tema : executarea obligatiei fiscale 1. Atribuțiile de bază ale IFTS: întreprinde măsuri pentru asigurarea stingerii obligației fiscale . Particularitățile ce individualizează obligația bugetară privesc în special unul sau altul : 1. . 7. Cotei de impunere sau modificare situației juridice a contribuabililor . taxabil sau alt debitor al bugetului de stat și care este întocmit conform procedurii fiscale . efetueaza controalele fiscale. Obiectul obligației bugetare constă întotdeauna într-o suma de bani. emite ordine instrucțiuni și alte acte în vederea executării legislației fiscale .sint actele normative care reglementează un venit al bugetului de stat: 2. Atribuțiile de bază a inspectoratului fiscal principal de stat sînt: efectuiaza supravegherea activității inspectorateului teritoriale în vederea execitării controlului fiscal .reprezintă un venit al bugetului de stat înfăptuit de contribuabili obligatoriu) această obligație bugetară este o obligație juridică deoarece ea definește conținutul unui raport juridic și ia naștere între stat și contriboabili. executarea silită. Obligația bugetară este constată în formă scrisă prin titlu de creanță fiscală care este confirmată sau întocmită de organul competent 5. Individualizarea impozitelor si taxelor prin titluri de creanta fiscala 3. efectuiaza controale fiscale:. 3. Sarcina de bază a organului fiscal constă în exercitarea controlului asupra respectării legislației fiscale asupra calculării corecte plății integrale și în termene a obligației fiscale . cererile și reclamațiile referitoare la acțiunile acestora . Stingerea obligației bugetare se realizează prin achitarea sumei datorate.

4. Pentru obligația de plată a amenzilor titlul de creanță fiscală îl reprezintă procesul verbal de constatare a contravenției și de aplicare a amenzii întocmit de organul competent. Titlurile de creanță fiscale pot fi atacate sau contestate pe cale administrativă. Pentru obligațiile bugetare parvenite din impozite și taxe care se determină de către organele competente pe baza declarațiilor de impunere. titlul de creanță fiscală se întocmește sau se confirmă de către organul ce compun aparatul fiscal și cărora le revine competența de a calcula impozite si taxe datorate bugetului de stat. taxă sau alt venit bugetar datorat de un anumit subiect impozabil . 7. Pentru obligația bugetară care se percep prin plată directă reprezentînd taxe pentru prestarea unor servicii titluri de creanțe fiscale îl reprezintă documentul de plată sau actul prin care se confirmă această plată. in comparație cu titluri de creanță din drept civil care de regula oferă doar temeiul acțiunii civile n justiție pentru obținerea unui titlu executaoriu fără investirea specială in acest scop. Pentru obligațiile bugetare care se stabilesc de către plătitor . 3. Titluri de creanță fiscală reprezintă orice alte acte emise de organele abilitate prin care se constată și individualizează creanțe bugetare. controlul legalității titlului de acest fel fiind rezervat organelor fiscale și efectuîndu-se confrm normeleor de procedură fiscală. . Odată stabilită întinderea acestei obligații care v-a fi diferită de la un subiect plătitor la altul executarea se va face in condițiile ți respectarea termenelor prevăzute de lege care reglementeaza venitul bugetar în cauză. titlul de creanță fiscală îl reprezintă documentul de evidență întocmit de acesta. Pentru difirențele constate între obligațiile fiscale determinate de plătitor și cele legal datorate inclusiv penalități și amenzi diferențe stabilite cu ocazia verificării controalelor efectuate de organele competente . în baza declarațiilor contribubililor organle competente emit titluri de creanță fiscală act juridic unilateral caracterizat prin anumite particularități: A) Titlul de creanță fiscală – adică dreptul statului de a încasa sumele datorate și obliația contribuabilului de a achita plata pentru bunurile și veniturile impozabile sau taxabile . 2. titlu de creanță este actul ce cuprinde rezultatele verificării. adică dreptul statului de a primi o sumă de bani ce reprezintă un impozit. a unei obligații de acest fel .. Astfel: 1. Titlu de creanță fiscala cu titlu unilateral dă nștere unui drept de creanță statului avînd ca obiect sumele de bani pe care contribuabilul îi datoreaza bugetului de stat precum și obligația de a plăti aceste sume în cuantumul și la termenele stabilite. Denumirea lui ca titlu de creanță aceentueaz necesitatea și menirea lui de a constata existența unei creanțe pecuniare a statului . Titlul de creanță l reprezintă procesul verbal de impunere sau actul declarativ al contribuabilului. Avînd în vedere că obligațiile bugetare sînt reglemntate prin legi titlu de creanță fiscală le este un act juridic constator și individualizator .Răspuns II Ca modalitate de individualizare a impozitelor și taxelor ce conțin obligații bugetare cu vocație generală instituită prin lege. 6. titlu de creanță fiscală reprezintă actul juridic princ care se stabiliște întinderea obligațeiei de plată ce revine persoaneleor fizice și juridice avînd calitatea de contribuabil. Categoriile de titlurile de creanță sînt determinate în funcție de natura obligațiilor pe care le individualizează. 5.

avantajul comodității (prin acest sistem de executarea a obligației fiscale va fi necesar de urmărit efectuarea plății de către o singură persoană de expl. Executarea obligației fiscale prin reținerea la sursă se realizează prin calcularea reținerea și vărsarea veniturilor bugetare de către o altă persoană de cît contriboabilul . . Aceste acte declara anularea obligatiei fiscale pot avea aplicabilitatea generală sau situația unui anumit contriboabil . între persoana care reține și varsă la bugetul de stat sumele datorate și contriboabil există un raport juridic în cadrul căruia prima persoană fizică sau juridică este de a plăti contriboabilului o sumă de bani. creanțele fiscale se sting prin moduri speciale prevăzute de legislația fiscal unele în interesele realizării veniturilor bugetare altele potrivit cerintelor de aplicare nationala al reglementării juridice a acestor venituri pata sumelor cu venituri din bugetul de stat se poate realiza în funcție de caracteristicile veniturilor bugetare. Dovada executării de plată prin virament se face prin dispoziția de plată. Acest mod de executarea a obligației fiscale prezintă o serie de avantaje pentru stat reprezentat de organele fiscale cum ar fi avantajul siguranței (reduce considerabil posibilitatea de sustragere de la plată. Executarea obligațiilor prin plată directă poate avea loc prin virament sau în nemerar. Amnistia fiscala este reglementată de organul legislativ prin acte normative . Potrivit in continoare prevederilor legale care le instituie în una din următoarele modalități cum ar fi plata directă.B) Titluri de creanță fiscală reprezintă caracterul său executoriu expl: dacă contribuabilul nu-si onorează obligația în mărimea și termenele stabilite legale organele fiscale au dreptul de a trece direct la executarea silită. această sumă de bani va reprezenta pentru contriboabil un venit impozabil de expl: salariu. 4)Modalitățile de stingeresrea Stingerea obligatiei fiscale are loc de regulă prin executarea benevolă a obiectului impozabil . Plata prin virament se efectuiaza prin intermediul instituției bancare . La prima dispoziție de plată unitatea bancară este obligată să verifice completarea corectă a formularului cu indicarea exactă a contului bugetar precum și termenul legal de plată. Conform prevederilor legale plata pentru fiecare sumă a obligației fiscale se face în parte în fondul corespunzător și în ordinea vechimei obligației după cum urmează : A) Restanțele din anii precedenți concomitent cu penalitățile aferente B) Restanțele din cursul anului concomitent cu majoratile de întîrziere C) Sumele datorate la sumele prevăzute de lege D) Sumele ce vor devenni scadente în viitor Restituirea sumelor plătite n plus se face din contul bugetar respectiv. la termenele stabilite de legislația fiscala pentru fiecare tip de obligație subiectul plătitor va calcula și va dispune unității bancare virarea din contul său la bugetul de stat a sumelor datorate. . ) avantajul rapiditații de expl fără întocmirea platii fiscale. Prin reținerea la sursă a sumelor de bani d atorate ca impozit cealaltă parte a raportului juridic este obligată de a calcula suma pe care subiectul plătitor este obligat să o plătească ctre bugetul de stat. angajatorul) Executarea obligatiei fiscale – stingerea obligatiei fiscale este plata taxelor de timbru care se efectuiaza in momentul intocmirii actului pentru care se datoreaza o taxa de timbru Vezi art 171 Cod fiscal pină la sfirșit Stingerea obligației fiscale prin anulare este posibilă pe calea amnistiei fiscale a unor categorii de impozite și taxe și a a alte creanțe restate prin acte ale organelor financiare . reținerea la sursă și si aplicarea de surse fiscale . Plata în numerar presupune achitarea a sumelor datorate prin prezentarea acesteia sau prin reprezentatul său sau prin mandat poștal.

La fel ca și în alte domenii supuse reglementării juridice este posibilă persistența unor stări de fapt care datorită imposibilității realizării unor drepturi neexecutării unor sau altor drepturi sau altor motive asemănătoare devine necesară consacrarea juridică a acestor stări de fapt prin prescripție respectivelor drepturi . 274-265 C vezi art. datorită caracterului executoriu a titlului de creanță fiscală prescripțiea reglemetată în domeniul fiscal este defapt o prescripție dreptului statului de a executa silit creanța și nu o prescripție a dreptului la acțiune cum este cazul în drept civil. organle fiscale au dreptul de a refuza restituirea acestor sume . În baza acestui act sumele datorate vor fi trecute într-o evidența separată . Calamități naturale . De bitorul a dispărut sau a decedat fără să lase avere . În cazul dispariției debitorului care eminent duce la imposibilitatea realizării creanței fiscale atunci cînd cel dispărut nu a lăsat bunuri sau venituri impozabile . constatarea stării de insolvabilitate se face de cître organul fiscal ce v-a întocmi un proces verbal prin care se declară această stare a debitorului respectiv . Pentru persoanele juridice stingerea obligatiei fiscale intervine in situatiile in care daca debitorul a fost supus procedurii de reorganizare sau lichidare juridică :. La împlinirea termenului de prescripție se va proceda la scadența creanței fiscale. fisc). această decziei se ia doar în baza legii (vezi art. stinge dreptul statului de a obține executarea silită. Stingerea obligației fiscale Titlul de creanță fiscala au ca obiect sumele datorate bugetului de stat. această modalitate de stingere a obligațiilor fiscale este de competența organelor fiscale și ministerul finanțelor . stinge obligația contribuabilului dea se supune executării silite stinge dreptul debitorului de a cere suma plătite în plus . C. este declarat dispărut fără veste. Astfel prescripția este cauză legală de încetare a forței de constrîngere a unui titlu executoriu producînd următoarele efecte juridice . stare de excepție Rezultatul intervenirii aministiei fiscale este scăderea defenitivă a debutului restant legislația fiscală prevede posibilitatea anulării individuale a anor anumite creanțe fiscale la cererrea debitorilor cu justificări obiective necesare de luat în seamă . este declarat lipsit de capacitaatea de exercitiu sau cu capacitatea de exercitiu restrinsă. Situațiile aplicării procedurii speciale de scădere a obligației fiscale ale debitorului n stare de insolvabilitate intervin: contribuailul nu dispune de venituri sau bunuri urmăribile . În urma executăriii silite creanța fiscală nu a fost acopertă în întregime . 174-174 prim stingerea obligației fiscale prin compensare/ Referitor la această modalitate de stingere prin compensare . termenul de prescripție reglementat de legislația fiscală prevede diferite termene pentru toate categoriile de creanță fiscală precum și pentru plățile aferente (art. stingerea carora se efectuiaza și prin prescripție. Debitorul persoană juridică își încetează existența și rămînd neachhitate obligațiile fiscale . debitorul a fost supus procedurii de reorganizare și lichidare juridică. Debitorul nu este de găsit. 173. pentru persoanele fizice modalitatea de stingere a obligației fiscale în cazul decesului debitorului fără să lase avere situație e constată de organele fiscale creanța fiscală se va da la scădere. b) cind debitorul isi incetează existența și rămîn neachitate obligațiile fiscale . Alte situții a stingerii obligației fiscale prin scădere sînt reglementate de art. un asemea act de clemență intervine foarte rar fiind determinat de condiții social economice politice și alte situații deosebitede expl.care prevăd anularea impozitelor taxelor si alte creanțe fiscale și produc efectul juridic de stingere a respectivelor obligații . Organele fiscale au obligația de sine stător de a desfășura cercetări în vederea cercetărilor veniturilor sau bunurilor sesizabile rămase cît și a decoperirii debitorului dispărut în cazul în care se v-a constata imposiblitatea realizării creanței fiscale sumele respective vro fi trecute într-o evidență specială urmînd ca intervențiile ca să fie urmate cel puțin odată în an. Stingerea obligației fiscale prin scădere pentru pesoanele fizice intervine in situatiile in care contribuabilul a decedat este declarat mort. 172). efectul juridic de stingere a obligațeiei fiscale și a amenzii prin actele de sancționare este preluată de hotărrîrea de anulare .

Art. sumele plătite în plus sau care reprezintă o plată nedatorată se compensează astfel cu obligații restante din anii precedenți . F) . Prin intermediul executării silite a obligațiilor fiscale pornite și desfășurate împotriva contribubililor a flați în culpă de neplata integrală și în termenul stabilit ea constituie un mijloc colectiv de apărare și satisfacere a interesului public. 175 C. Contestarea deciziilor și a acțiunilor de executare silită a obligațiilor fiscale Răspunsuri 1. C) Expirarea termenului legal de plată fără ca suma legal datorată să fi fost achitată .intervine în cazurile în care contribuabili plătesc n bugetul de stat sume de bani nedatorate sau mai mult decît datoria . Noțiunea și caracterele executării silite în cadrul raporturilor juridice fiscale 2. Sumele astfel plătite se vor compensa cu alte obligații fiscale ale contribuabilului restante sau viitoare . pe lîngă normele juridice fiscale legislația mai prevede și norme privind executarea silită a plății impozitelor și taxelor neachitate în cuantum și la termenul stabilit . Cu obligații fiscale scadente din anul în curs precum și cu obligații fiscale viitoare . Reguli generale de executare silită 5. Condițiile pornirii executării silite sunt: A) Existența titlului de creanță fiscală B) Somația sau informarea subiectului obligat la plaa despre creanța fiscală și de spre scadența ei. nerespectarea prevederilor stabilite de actele Normative fiscale precum și neexecutarea obligațiilor de către subiecții impunerii în termenele legale atrage după sine atît penalități cît și amenzi precum și executarea silită ca ultim mijloc de recuperarea creanțelor fiscale restante .89 Cod de executare . Comercializarea buurilor sechestrate 6. Modalități de executare silită a obligațiilor fiscale 4. Tema : executarea silită a obligației fiscale 1. Condițiile declanșării executării silite 3. 2. legislația fiscală prevede această modalitate de stingere a obligațiilor bugetare prin compensare în următoarele situții : cind nu există titlu de creanță fiscală aplicării eronate a prevederilor legale . Compensarea se realizează de către organele fiscale din oficiu sau la cererea contribuabilului (vezi art. Compensarea sumelor de bani plătite în plus cu datoriile restante are rezultatul recuperării unor creanțe fiscale restante pe cînd compensarea sumelor de bani plătite în plus cu datorii viitoare grăbește realizarea unor creanțe fiscale viitoare . Intervenția executării silite ca ultima etapă a procedurii fiscale este efectuată pornită și desfășurată de către organle fiscale în vederea perceperii sau încasării sumelor datorate bugetului de stat.

Punct . . În materie ficala calitatead de creditor o are statul debitorul este contribuabilul.Pornirea executării silite a creanțelor fiscale se efectuiaza în baza art. 193 CF și este nu numai pozibilă dar și necesară în vederea recuperării creanțelor fiscale restante care sînt necesare pentru efectuarea conformă a cheltuielilor bugetare. indemnizațiile bănești acordate cu destinație specială etc. Creditorul popritor(cel care solicită anunțarea porpirii) 2. bursele de studii. urmărirea bunurilor contribubilului.03. Debitorul poprit cel care este obligat față de creditorul popritor. sumele de bani acordate în caz de desfacere a contractului de muncă.cel care este debitorul contribuabil . 194. precum și alte venituri asemănătoare art (18 C Fisc). urmărirea a datoriei debitoare a le contribuailului . înființarea popririi care este descrisă de către organul fiscal după expirarea termenului la care creanța fiscală trebuia executată care este defapt popririea acestei executări silite și se efectuează prin comunicarea către terțul poprit care datorează contriboabilului sume de bani sesizabile din care se poate recupera creanța fiscală restantă. procedura executării silite a creanțelor fiscale prin oprire sau prin urmărirea sumei debitoare cuprinde 2 etape principale . În funcție de cuantumul bănesc a creanței fiscale restante și de mărimea de bani sesizabile se efectuează una sau mai multe rețineri pînă la acoperirea și recuperarea întregii creanțe fiscale restante . În conformitate cu prevederile art. CF executarea silită a creanțelor fiscale se efectuaza prin încasarea mijloacelor bănești de pe cnturile bancare ale contribuabilului .20 C. Fac excepții și nu pot fi urmăribile ajutoarele bănești de asigurări sociale . referitor la urmărirea bunurilor contribuabilului se face prin sechestrare comercializare ridicare Executarea silita prin poprore urmărirea sumei debitoare ale contribuabilului constă în perceperea și preluarea unor din sumele de bani pe care debitorul bugetului de stat le au de primit de la terțele persoane pînă la acoperirea cuantumului băesc pîna la creanțele restante această forma de lichidare a restanței presupune 3 subiectți : 1.227 si 200 Data 06. Terțul este obligat să execute reținănd sumele de bani necesare și plătindu-le sau achitîndule în contul de venit bugetar indicat prin adresa de înființare a popririi . (art. terțul poprit. Poprirea astfel nființată fiind executorie în virtutea faptului că a fost porntă în baza unui titlu de creanță fiscală este executorie fără nici o investiție specială în acest scop . Fisc) sînt salariile. Modalități de executare silită a obligațiilor fiscale. iar terțul va fi un debitor al contribuabilului.fisc). 3. împotriva executării silite prin poprire sau a urmăririi sume debitoare a creanțelor fiscale persoanele interesate pot execrcita contesteții la executare pe cale jurisdicțională. plățile suplimentare salariale drepturile de autor inovator și inventator veniturile din încheieri de locuințe și alte bunuri (arendă) sumele de bani primite din vînzări de bunuri. Poprirea sau urmărirea sumei debitoare reprezintă acea formă de executare silită prin care debitorul o urmărește sumele pe care o terță persoană le datoreazo debitorului urmărit.2012 Veniturile sau drepturile bănești ale debitorilor prin oprire sau prin urmărirea sumei debitoarea art (205 C. prestări de servicii. ridicare de la contribuabil a mijloacelor bănești în numerar .art.

Aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile selecționate se face de către organului de executare întocmindu-se un proces verbal de sechestru care trebuie să cuprindă denumirea organului fiscal. 203. art. iar restul se plătește la bugetul de stat. actul normativ sumele datorate date despre debitor și pesoanele care au fost defață ala aplicarea sechestrului. Identificarea bunurilor mobile debitorului de către autoritatea fiscală care are dreptul de selecționare a acestor bunuri și anume pe acelea cărora vor aplica sechestrul dispunînd de dreptul exclusiv de a hotărî care bunuri să fie sechestrate. Somația de plată (înștiințarea debitorului). din sumele de bani obținute se scad cheltuielile de executare silită. La executarea obligației fiscale prin urmărirea bunurile imobile care este necesară pentru recuperarea unor creanțe fiscale mai mari în cazul în care debitorul urmărit posedă bunuri imbile urmăribile pentru acoperirea creanței datorate bugetului de stat. art. Bunul imobil al persoanelor fizice pot fi urmărite oricare cu excepția casei de locuit efectiv de către debitor și familia sa împreună cu anexele și terenul aferent. bunurile gajate pînă la momentul sechestrării.a) Executarea silite a obligației fiscale prin urmărirea bunurilor mobile și imobile. 273. un număr limitat de animale de muncă și productive semințele și furajele necesare continuarii gospodăriei agricole precum și trebuințele elementare de trai ale debitorului.tot Data . După aplicarea sechestrului debitorul urmărit în termenul stabilit achită plata sumei datorate bugetului de stat. Dacă aceste bunuri mobile ale debiturului nu sînt suficiente pentru acoperirea restanței pot fi urmărite și alte bunuri . 6 nu sînt sechestrabile următoarele bunuri . Competența pornirii și desfășurării urmăribile a bunului revine în organului fiscal în raza căruia domiciliază debitorul și în evidența căruia este înscrisă creanța fiscală de recuperat această procedură de executare silită cprinde următoarele etape: 1. Referitor la bunurile urmăribile reglementarea juridica a acestui procedeu de executare silită prevede că sînt urmăribile orice bunuri mobile ale debitorului cu excepția pentru bunurile mobile strict necesar uzului personal și casnic. semnăturile organului deexecutare și a debitorului precum și a persoanei majore care locuiește împreună cu acesta sau a persoanelor care au asitat la aplicarea sechestrului. produsele agricole perisabile. bunurile urmăribile ale debitorului sunt valorificate prin licitație publică.tot . La executarea silită mobiliară se recurge atunci cînd persoanele fizice și juridice judiciare nu dispun de venituri sau alte mijloace bănești sesizabile sau din a căror valorificare se poate recupera creanța fiscală restantă. bunurile sechestrabile de alte autorități publice precum și alte bunuri care conform legislației sunt neurmăribile . bunurile personale ale persoanei fizice care conform codului de executare nu sînt urmăribile . Regulile generale art. locul ziua și ora cînd s-a aplicat sechestru temeiul executării. Combustibilul necesar pentru încălzire precum și bunurile care servesc la executarea meseriei sau profesiuniidebitorului cum ar fi : eventarul agricol. alimentele necesare ale debitorului. Contra actelor de urmărire a a bunurile urmăribile se poate exercita o contestație pe cale jurisdicțională. 200 al. 3. dar dacă în acest termen nu se acoperă creanța fiscală se purcede la valorificarea bunurilor înregistrate care se efectuiază prin vînzare la licitație publică . Astfel prin prisma art. 2. Urmărirea bunurilor mobile ale contribuabilului reprezintă o modalitate de executare silită indirectă a creanței ficale restante. valoarea fiecărui bun sechestrat precum și valoarea totală date despre locul de depozitare persoanei căreia i s-a încredințat bunurile .196 -5 aliniate. datele persoanei care aplică sechestru.

Subiecții răspunderii pentru încălcarea legislației fiscale 3. civilă. 6. materială. 5. 1. disciplinară. Alte forme de răspundere pentru încălcarea legislației fiscale: administrativa penala. Noțiunea și caracterile încalcării fiscale.Tema: Controlul fiscal. Procedura de examinare a cazurilor de încîlcare fiscală. . Tipul de încălcari a legislației fiscale 4. Noțiunea și caracterile răspunderii pentru încălcarea legislației fiscale 2. Temeiurile de eliberare a contribuabililor de răspundere pentru încălcarea legislației fiscale.copii înlocuire!!! Tema: Răspunderea juridică pentru încălcarea legislației fiscale.

stabilirea răspunderii juridice se face posibilă individualizarea și sancționarea oricărei încălcări a dreptului.normă ce exprimă întotdeauna interesele sociale fundamentale prin intermediul oinței generale care dă viață regulei astfel consacrate răspunderea juridică este strîns legată de activitatea unor organe strîns legate de stat. morale este mai promptă și mai eficace. Sunt reținute în literatură 2 sensuri diferite a conceptului supus definirii oarecum cu aceași semnificație de răspundere și responsabilitate . Sabilirea concreată răspunderii juridice are la bază o apreciere socială ci și o constatare oficiala făcute de organele de stat abilitate . De aici sensul ce urmează să fie atribuit noțiunii de responsabilitate în general și a cele de responsabilitate în civil în special este a cela de obligație în reparațiunece rezultă dintr-un delict sau dintr-un cvasidelict . într-o altă oopinie se afirmă că răspunderea juridicăese o formă a răspunderii sociale. după părerea autoruluiapariția răspunderii juridice în procesul de realizare a drepuluiare loc numai în cazul încălcăriicu vinovății a normelor de drept și este . conform acestei opinii răspunderea reprezintă raportul dintre individ și autoritatea societății.Răspunderea juridică este o formă și o parte integrantă a răspunderii sociale cărui specific constă în faptul că derivînd din încălcarea unei reguli de drept ea incubă obligativitatea suportării unei constrîngeri de stat carei interventii are ca unic temei abaterea de la norma juridică.în literatura juridică răspunderea juridică este cercetată mai ales de specialiștii din dreptul civil . iar responsabilitatea asumarea conștientă și deliberatăîn fața societății și a proprei conștiințe .astfel se afirmă că din punct de vedere etimologic cuvîntul responsabilitate. o opinie interesată a fost exprimată de ioan Gliga care consideră că pentru a exprima corect răspunderea juridică trebuie să se țină seama de locul și rolul ei în procesul complex al realizării dreptului pozitiv . Realizarea ei fiind inevitabilă și obligatorie . În mod specific de restabilire a ordinii de drept cu concursul constrîgerii de stat. De a efectua sau nu anumite acțiuni sau fapte precum și de obligarea de repara daunele provocate altuia de activitatea sa .ambele avînd în mod obișnuit accepțiunea de obligație a individuluidecurgînd din noțiunea de drept. Derivă de la latinescul spodeo care în contractul verdis din dreptul roman înseamnă obligația solemnă a debitorului fațî de creditorul său de ași executa obligația asumată prin contract. Sancțiunea juridică avînd un caracter mai grav decît celalte sancțiuni politice.

Cap 14 de alrt 239 sfirșit. Lipsa unor împrejurări care să excludă caracterul ilicit al faptei sale sau să înlăture răspunderea jurdiccă.urmatăde aplicarea constrîngerii de statprin mijloacele corespunzătoare gradului de pericol social a faptei ilicite săvîrșite. . Vorbind despre condițiile răspunderii juridice care repreintă ansamblu factorilor esențiali ce se cer a fi reținuți atît sub aspectul faptei ilicite cît și a autorului ei în vederea crearii cadrului necesarobligării celui vinovat la suportarea consecințelor conduiitei sale. Conf. Executarea constrîngerii de stat are o funcție educativăce se realizează prin influența pe care o exercită asupra conștiinței oamenilor dreptul în general ca instrument de ordonare a desfășurării raporturilor sociale. aplicarea de către organul fiscal în condițiile prederilor fiscale a unor sancțiuni față de persoanele care au săvrșit aceste ăncălcări fiscale. 2. 253-263 C. conduita sau fapta ilicită. Fisc. 3. 4. Răspuns : 2 Persoanele pasibile de răspundere a legislației ficale : A) Contribuabilul cu funcție de răspundere a cărei persoane cu funcției de răspundere a dsăvirit o încălcare juridica B) Persoan juridică care nu practică activitatea de întreprinzător ce a săvîrșit o încălcare juridica C) Persoana fizică care practică activitatea de întreprinzător a cărui persoană cu funcție de răspundere a săvișit o încălcare fiscală. Art. .fisc 5. Aceste condiții a răspunderii juridice constau în 1. conștiița ca faptă ilicită cauzatoare de prejudicii nu rămîne ne sancționată ci atrage după sine obligațiunea de deznaunare.art 264. Fisc . 3-Art.C. Stabilește temeiul tragerii la răspundere pentru încălcare fiscală este însăși încălcare fiscală. 231 C. rezultatul sau efectul social juridic produs de acesta . 4. Leătura de cauzalitate între faptă sau rezultat. Astfel cu prederile legislației fiscale tragerea la răspundere pentru încălcare legislației fiscale .este de natură de a îndeplini o funcție educativă și o funcție social de prevenire a producerii unei asemenea fapte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful