BIBLIOGRAFIE INTRODUCERE IN ETICĂ – 2012-2013 (http://filosofie.unibuc.

ro/iftode user: student parola: filosofie123)

(http://groups.yahoo.com/group/etica_estetica/)

1. Platon, „Lysis”, „Hippias Minor”, „Menon”, în Opere II , Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976. 2. Aristotel , Etica Nicomahică, trad. S. Petecel, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988. 3. Epictet, Manual şi Marcus Aurelius, Către Sine, Editura Minerva , Bucureşti , 1977. 4. Montaigne , Eseuri, vol. I si II, Editura Minerva , col. Biblioteca pentru Toţi , 1984. 5. La Bruyère, Caracterele, vol I si II, E.L.U., 1968. 6. I. Kant, Întemeierea metafizicii moravurilor, trad. coord. V. Mureşan, Ed. Humanitas, 2006; Critica raţiunii practice, trad. N. Bagdasar, Ed. IRI, 1995. 7. H. Bergson, Cele două surse ale moralei si religiei, Ed. Institutului European, Iaşi, 1992. 8. Al. MacIntyre, Tratat de morală. După virtute, Ed. Humanitas, 1998. 9. Fr. Nietzsche, Genealogia moralei, Ed. Humanitas, 1994; Dincolo de bine şi de rău, Ed. Humanitas, 1992; Antichristul, trad. V. Muscă, Ed. Biblioteca Apostrof, 2003. 10. P. Singer (ed.), Tratat de etică, Ed. Polirom, 2006. 11. A. Comte-Sponville, Mic tratat al marilor virtuţi, Ed. Univers, 1998. 12. G. Lipovetsky, Amurgul datoriei: Spre o etică nedureroasă a noilor timpuri democratice, Ed. Babel, 1996; Fericirea paradoxală, Ed. Polirom, 2007. 13. Z. Bauman , Etica postmodernă, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000. 14. K. Lorenz , Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, Ed. Humanitas, 2001; Aşa-zisul rău. Istoria naturală a agresivităţii umane, Ed. Humanitas, 1998.

Williams . 27. Etica în afaceri şi politică. Paideia. Etica autenticităţii. Introducere in etică. Art. 24. J. 25. Moralităţi elementare. V. Ed. V. Ch. Cioc. Ch. în Theatrum philosophicum. V. Jankélévitch. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Rachels . 340-350: „De la etica tradiţională la etica postmoralistă”). Curs de filosofie morală. 2000. 2009. Cluj: Ed. 2000. Ed. Ed. 11-16: „Precizări terminologice: etica şi morala”. Ed. Universităţii din Bucureşti. alegere raţională”. Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă. Omul resentimentului. 22. eseuri. 2007. Moralitatea. All. Ed. J. Libertatea moralei. 2011. Studii. Morar. pp. 1993. 20. Morar. J. pp. trad. Taylor. Ed. 23. 16. E. 18. Stuart Mill . Casa Cărţii de Ştiinţă. Th. . pp. 17. B. 1993. 19. 2007. Ed. interviuri (1963-1984). 54-91: „Valori si norme morale”. Max Scheler . 21. O introducere in etică.15. 2004. 2001. Yannaras. conflict. Humanitas. „Despre genealogia eticii: o privire asupra unei lucrări în curs”. 2006. Anastasia. 302-339: „Etica în politică şi afaceri”. Adorno . Alternative. Humanitas. 26. Ed. Ed. 93-125: „Valorile morale ale democraţiei”. Habermas . Foucault. pp. Alternative. Minima moralia. Polirom. Ed. Utilitarismul. 2006 (pp. Punct. M. Ed. pp. Ed. Idea Design&Print. 142-169: „Cooperare. Max Weber . 1994.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful