You are on page 1of 22

The Misty Mountains Cold

conductor

Skrzypce I Skrzypce II Skrzypce III Altówka

Wiolonczela I

Wiolonczela II

Kontrabas  Obój Trąbka Bb

Puzon I

Puzon II

Tuba

Kotły

,

,

,

,

, 

 

  

, 

 

,

arr.Igor Bojczuk 

Flet

Fagot

, 

  

 

 

,

2
8 

,

,

, 

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, 

  

,

, 

  

 

, 

 

,

conductor       

  , 

   

  

16

,

, 

, 

, 

,

,

, 

, 

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, 

  , 

 

, 

   , 

  , 

 

, 

conductor       

 , 

  , 
  ,

3 

 

 

 

 

         

 

,

,

, 

4
24 

 

conductor

 

    

   

          

 

, 

, 

 

,  

,

,

,
,   

         

 

 

,  

 

   

, 

 

,    , 

 

,

, 

,

,

, 

 

 , 

 

            

  

conductor

30

5 

           

    

,

,

,

, 

 

,

, 

,

    ,
,
,
,   

               , 

 

,

  , 

 

,

,

,

,

,

, 

 

,

,

,

,

,

,

,

,

,   

 

, 

, 

  

 

 

 

 

    

          

     

6
35

conductor 

          

     

,

, 

,    

, ,

, 

  

, ,  

,
, 

 

,
,

,

,
,
,
,     

               

 

  

,

, 

  

  

,

,

, 

  


  

, 

 

, , 

,  

, 

,

,  

 
,

,

,

, 

 

, 

 

      , 

  

, 

,      

   

,

,

,

,

,

conductor

40 

,

,

, 

,

,

,

,

,

,

, 

  ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,  

  

, 

,

,

,
,

,
,

,
, 

 ,     

   

,
,

,

, 

, 

  ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, 

 ,     

 

,

,

,

,

,

,

, 

,

,

,

,

,

,

, 

,  

 

 

 

 

, 

 ,

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org

7

The MIsty Mountains Cold
violin I 

Skrzypce

13

26

32

38

, 

, 

,

,
,

,
,

,
,

, 
,

,

, 
, 

,

,
,

,
,

, 
,

,

,

arr.Igor Bojczuk 

  

               

                     

              ,    

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org 

 ,

The MIsty Mountains Cold
violin II

Skrzypce

21

29

34

39

,

10 
 ,
,

,

, 


, 


,

, 


,

,

,

arr.Igor Bojczuk

,

, 

      

               

               

           

 ,

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org ,

The MIsty Mountains Cold
violin III
Skrzypce 
26

36 

C 

C C

16

arr.Igor Bojczuk 

C C 
C C

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org

C C

The MIsty Mountains Cold
viola
arr.Igor Bojczuk
Altówka 

25 

C 

37 

  

4   

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org 

C  

The MIsty Mountains Cold
cello I
arr.Igor Bojczuk
Wiolonczela

9

18

27

36   

 

,

,  

 

, 

  

, 

, 

,

,  

,

, 

, 

, 
, 

, 

, 

 , 

,

,

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org

, 


,

,

The MIsty Mountains Cold
cello II
arr.Igor Bojczuk

9  

Wiolonczela
18

29 

Z Z Z Z

4 

Z Z Z Z Z
ZZ Z Z
Z Z Z 
Z 
Z Z

Z Z Z 
Z

ZZ Z Z

Z Z Z Z Z 

 Z Z   

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org 

Z Z

The MIsty Mountains Cold
flute

Flet

30

34

39

25 

arr.Igor Bojczuk
Z
Z
Z
Z
Z
Z ZZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z ZZ
Z
Z
Z
Z
Z

ZZ Z ZZ
ZZ Z ZZ
ZZ Z ZZ
ZZ Z ZZ
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z ZZ

Z

Z ZZ

Z

Z ZZ

Z ZZ
Z  

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org 

The MIsty Mountains Cold
oboe

Obój

32

39 25 

Z Z 

Z Z Z Z Z 

Z Z Z Z Z 

Z 
Z Z Z Z Z
Z Z
Z Z 

arr.Igor Bojczuk

Z Z Z Z

Z 
Z Z Z Z Z 

Z Z 

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org Z Z Z Z

The MIsty Mountains Cold
basson
arr.Igor Bojczuk
Fagot

35 

 25 

Z Z Z ZZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z  Z 

Z
Z
Z
Z

Z 
Z Z Z Z Z 

ZZ Z Z 

Z Z Z ZZ  

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org  

The MIsty Mountains Cold
double bass
arr.Igor Bojczuk
Kontrabas 

25 

,

,

,

,

,

,

,

,

,

36

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org

,

,

The MIsty Mountains Cold
trombone I

Puzon

32

39  

 25

Z Z Z Z Z

arr.Igor Bojczuk 

Z Z Z Z Z Z 

Z
Z 

Z Z Z Z Z 

Z Z 

Z

Z Z  

Z Z Z Z

Z Z Z Z Z 

Z Z 

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org

Z Z Z Z 

The Misty Mountains Cold
trombone II
arr.Igor Bojczuk
Puzon

36  

 

25

, 

, 

 
,

, 

,
,

,
,

,

,

,

,
,

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org

,

,
,

The Misty Mountains Cold
trumpet Bb
Trąbka Bb 
35 

,

,

25 

, 

  

,
, 

  

,

,

arr.Igor Bojczuk

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org

The Misty Mountains Cold
tuba

Tuba

36

, 

,

25

arr.Igor Bojczuk 

,

,

,

,
,

,

,
,

,
,

,

,
,

,

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org

,
,

,
,

The Misty Mountains Cold
timpani
arr.Igor Bojczuk
Kotły

36 

Z 

 25 

Z 

Z 

Z
Z 

Z
Z 

Z

Z 

Z 

Z 

Z

Z 

Z 

Z 

Z 

Z

ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 

Music engraving by LilyPond 2.16.1—www.lilypond.org