You are on page 1of 12

DANH SÁCH NHẬN VÉ XEM CHƯƠNG TRÌNH CỦA NICK

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
HỌ VÀ TÊN EMAIL KHOA LỚP

TRẦN THỊ HỒNG THÚY La Duy Kiên Nguyễn Tuấn Cường Nguyễn Sỹ Hùng Nguyễn Thành Luân Nguyễn Đại Dương Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Ngọc Nam Bùi Duy Lưu Nguyễn Văn Biên Lê Duy Minh Hoàng Xuân Lâm Võ Minh Kha Nguyễn Thị Hoa Trần Trung Tín ĐÀM THỊ MỸ CHÂU Nguyễn Hồ Vỹ Hiển Nguyễn Hồng Hải Đăng Trần Phước Thảo Nguyễn Ngọc Hưng Cáp Hữu Quân Nguyễn Trọng Văn Diệp Thế Anh Phạm Thái Hiền Trần Thanh Trường

hthuylucky@rocketmail.com Dkien129@gmail.com ntc.uit@gmail.com syhungvip@gmail.com thanhluan.uit@gmail.com daiduong17@gmail.com tiennv.study@gmail.com nhokboo.93@gmail.com bdl.uit@gmail.com biennv.uit@gmail.com minhld.sg@gmail.com xuanlam3993@gmail.com tiennv.study@gmail.com 11520112@gm.uit.edu.vn tinhardware@gmail.com damchau108@gmail.com heyvin.nouhengy@gmail.com haidang121292@gmail.com tpt.3est@gmail.com hungnn.uit@gmail.com huuquan1994@gmail.com ntdcpk@gmail.com theanh.mx@gmail.com freedom9x@gmail.com chuottay1303@gmail.com

httt Kỹ Thuật Máy Tính KHMT KHMT KHMT Khoa học máy tính Khoa học máy tính KHMT CNPM Khoa học máy tính MMT&TT KHMT Công nghệ phần mềm KTMT Khoa học máy tính Khoa học máy tính MMT&TT MMT MMT&TT MMT&TT KHMT CNPM khmt Khoa học máy tính MMT - TT

httt07 KTMT06 KHMT07 KHMT 04 CNTN 04 KHMT04 CNTN04 KHMT 06 CNPM06 CNTN05 MMT07.1 KHMT06 CNPM07 KTMT06 CNTN04 CNTN04 MMT04 MT05 MMT05 MMT05 KHMT07 CNPM06 khmt05 CNTN05 MMT05

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nguyễn Đăng Khôi Trần Tấn Phúc Trần Trọng Thông Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Hồng Trí Trần Võ Hảo Trần Thị Mỹ Thú Lê thị mỹ thịnh Đỗ Bá Hưng Võ Thị Diệu Ái Huỳnh Ngọc Hưng Trần Duy Nam nguyễn thị thanh mai Nguyễn Viết Nam Phạm Khắc Cường Phạm Khắc Cường Nguyễn Văn Thoại Nguyễn Duy Tiến Phan Văn Tâm Nguyễn Hồng Sơn Trần Huỳnh Minh Tân Đặng Anh Tuấn Hồ Nhật Quang Ngô Tấn Tài Cao Văn Lực Lê Văn Anh Nguyễn Viết Thành

dangkhoibr1992@gmail.com tanphuc1712@gmail.com trongthongUIT@gmail.com nhocway.uit@gmail.com bialan132@gmail.com vohaouit25@gmail.com mtthutran92@gmail.com mythinh94@gmail.com phamkhanhuit@gmail.com 11520001@gm.uit.edu.vn ninhduong.nh93@gmail.com namyamiuit@gmail.com nttmai.thi@gmail.com namjadyz@gmail.com kcuong.uit@gmail.com kcuong.uit@gmail.com thoainv1506.uit@gmail.com 10520174@aep.uit.edu.vn phiung1992@gmail.com nghongson1990@gmail.com revolutionwwiii@gmail.com danhtuana6@gmail.com hnquang112@yahoo.com.vn sieushaya.uit@gmail.com caoluclfpro@gmail.com anh.lee93.uit@gmail.com solucky.thanh@gmail.com

MMT - TT MMT - TT Hệ Thống Thông Tin Kỹ Thuật Máy Tính KHMT Kỹ Thuật Máy Tính MMT&TT HTTT hệ thống thông tin MMT&TT CNPM KHMT KHMT KTMT mmt&tt MMT&TT MMT_TT Hệ Thống Thông Tin CNPM MMT&TT MMT&TT MMT&TT MMT&TT KHMT Mạng máy tính HTTT Hệ thông thông tin

MMT05 MMT05 HTTT05 KTMT05 KHMT06 KTMT05 MMT05 HTTT07 httt05 MMT06 CNPM06 KHMT06 7 KTMT06 MMT06 MMT06 MMT_06 AEP03 Se05 MMT04 MMT04 MMT04 MMT04 KHMT05 MMT05 HTTT06 HTTT06

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Cao Phạm Hoàng Quyên Trần Thị Thảo Nhi Đặng Đình Thi Võ Phương Danh Nguyễn Lê Nhân Võ Thị Ánh Nhi Nguyễn Thành Phú Nguyễn Thịnh Lê Đình Hải Nguyễn Anh Tuyễn Nguyễn Văn Hoàng

hoangquyen512@gmail.com nhikun@gmail.com dinhthi.hatinh@gmail.com delnino_elnino@yahoo.com nln1412.vt@gmail.com anhnhi1202@gmail.com yukisomakio@gmail.com cocungkhongcho@yahoo.com hoainiemldh@gmail.com anhtuyenuit@gmail.com hoang1434@gmail.com

Hệ thông thông tin HTTT HTTT Hệ thông thông tin Hệ thông thông tin Hệ thông thông tin Hệ thông thông tin Hệ thông thông tin Hệ thông thông tin Hệ thông thông tin Hệ thông thông tin HTTT CNPM Công Nghệ Phần Mềm Hệ thống thông tin CNPM HTTT Kỹ Thuật Máy Tính Kỹ Thuật Máy Tính Khoa học máy tính mạng máy tính và truyền thông MMT &TT KHMT mang KHMT

HTTT06 HTTT 07 HTTT07 HTTT06 HTTT06 HTTT06 HTTT06 HTTT06 HTTT06 HTTT06 HTTT06 HTTT06 CNPM06 CNPM05 HTTT07 CNPM 05 HTTT06 KTMT06 KTMT06 KHMT06 nt05 MMT07 KHMT07 13dd2 KHMT 05

Nguyễn Trung Đăng Khương khuongntrd@gmail.com Cao Văn Thuấn Nguyễn Đình Hiển Trần Quốc Hoàn Lưu Nguyễn Hữu Đức Lê Thị Ngọc Ánh Nguyễn Duy Tân Trịnh Phó Sơn Nguyễn Văn Trắng trần hoàng thái Kiều Văn Phước Huỳnh Quang Khiêm do anh tuan Hoàng Tiến Pháp võ văn hiếu Vũ Minh Tú diamond219.uit@gmail.com thehien.nguyen00@gmail.com hoantq58@gmail.com ceo_of_all_ages@yahoo.com 11520512@gm.uit.edu.vn 11520348@gm.uit.edu.vn tiso1505@gmail.com mr.white229@gmail.com huynhthai824@gmail.com pprroo93@gmail.com khiempr94@gmail.com tuanlangtu10345@yahoo.com.vn tienphadp@gmail.com vanhieu1509@gmail.com vmt2301@gmail.com

mmt mmt07.1 Mạng máy tính và truyền thông D14

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Nguyễn Văn Uy Đặng Văn Hùng Vũ An Khang phạm thế tài Phạm Văn Qua Nguyễn Tiến Hoàng Linh Lục Chí Hướng Nguyễn Văn Thể Mỹ Lê Văn Cảnh Vũ Thi Bích Thảo Võ Dương Quang Lâm Trí Tín Phạm Viết Hoàng Vũ Văn Lý Phạm Duy Lê Vân Thành Vĩ Phạm Tấn Long Đặng Đình Hoàng Phan Đình Phong Lê Ngọc Anh

designer.uy@gmail.com giaothuy17@gmail.com 12520190@gm.uit.edu.vn phamthetai.cntt@gmail.com qua.pham@namlongsoft.com nguyentienhoanglinh@gmail.com luchuong11520140@gmail.com ken.uit.1901@gmail.com lecanh.uit@gmail.com 11520642@gm.uit.edu.vn voduongquang@gmail.com lamtritin90@gmail.com phamviethoang93@gmail.com vanly.se05@gmail.com phamduy.uit@gmail.com toithichthe0303@gmail.com longpham.uit@gmail.com hoangcukb@gmail.com phongpd@uitnetwork.com leanh.k5se.uit@gmail.com nguyen.bac93@gmail.com hoanglentc93@gmail.com namyamiuit@gmail.com kimtu24593.uit@gmail.com trunghoanghieu@gmail.com hungbya@gmail.com huyminh747hp@gmail.com

CNPM

CNPM06

KTMT KTMT05 Mạng máy tính và truyền thông MMT07.1 KTMT HTTT MMT&TT KTMT KTMT Công nghệ phân mềm MMT&TT KTMT MMT&TT Kĩ thuật máy tính Công nghệ phần mềm Khoa học máy tính Công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm KTMT06 CNPM05 CNTN05 CNPM05 CNPM05 KTMT06 HTTT03 MMT05 KTMT06 KTMT06 CNPM06 MMT06 KTMT06 6

Công nghệ phần mềm CNPM05 Mạng máy tính và Truyền thông MMT05 Công nghệ phần mềm KTMT KTMT MMT&TT Kĩ Thuật Máy Tính CNPM05 KTMT06 KTMT06 MMT06 KTMT06

100 Nguyễn văn Bắc 101 Lưu Nguyễn Hoàng Lê 102 Nguyễn Đức Phát 103 Võ Kim Tú 104 Hoàng Trung Hiếu 105 Nguyễn Phi Hùng 106 Vũ Phúc Minh Huy

KTMT KTMT06 Mạng máy tính và truyền thông MMT06 KTMT KTMT07

107 Hoàng Thị Vấn 108 Nguyễn Minh Nghĩa 109 Nguyễn Hữu Quốc 110 Nguyễn Văn Toản 111 Phạm Minh Trường 112 Nguyễn Danh Hoài Lam 113 Sơ Tuấn Hoàng 114 Nguyễn Văn Hùng 115 Trần Thị Thảo Nguyên 116 Võ Thành Tâm 117 Lê Hà Nam 118 Thi Quốc Cường Nguyễn Trần Hoàng Thiên 119 Trúc 120 Nguyễn Quốc Kiện 121 Nguyễn Thành Quân 122 HỒ XUÂN ÂN 123 Dương Minh Trực 124 Trần Thị Tường Vi 125 Nguyễn Mạnh Văn 126 Nguyễn Tiến Huy 127 BÙI NGUYỄN MẠNH TUẤN 128 Nguyễn Thanh Khiết 129 Nguyễn Tiến Linh 130 Hồ Văn Ninh 131 Lê Minh Truyền 132 Nguyễn Minh Dũng 133 Trần Quốc Thuấn

12520935@gm.uit.edu.vn Creativesu133251@gmai.com huuquocnguyen@gmai.com vnaking@gmail.com phamtruong009@gmail.com ndhoailam@yahoo.com sotuanhoang@gmail.com hungk6.uit@gmail.com thaonguyen.it.edu@gmail.com vthanhtam42@gmail.com lehanam.uit@gmail.com

MMT MMT & TT MMT & TT MMT Mạng Máy Tính Và Truyền Thông KTMT Công Nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm Khoa Học Máy Tính Mạng máy tính và tuyền thông KHMT

D14 MMT06 MMT06 MMT05 MMT05 KTMT06 CNPM06 CNPM06 KHMT07 MMT05 KHMT05 Công Nghệ

quocuongtv10520515@gmail.com Công Nghệ Phần Mềm truch3t06@gmail.com quockien.mmt06@gmail.com thanhquancr110@gmail.com xuanan.uit@gmail.com duongminhtruc@gmail.com vidtn@uit.edu.vn roobingas@gmail.com

HTTT HTTT06 Mạng máy tính và truyền thông 06 MMT06 KHMT KHMT07 Mạng máy tính và truyền thông MMT06 hệ thống thông tin Phòng CTSV CNPM HTTT07 CBT CNPM06 CNPM06 MMT06 KHMT06 KHMT06 KTMT06 HTTT06 CNTN03 KHMT05

tienhuy19932002@gmail.com CNPM buinguyen.manhtuan2011@gmail.c om MMT hotboytaynguyen@gmail.com linhsunset@gmail.com ninhho@outlook.com leminhtruyen1303@gmail.com sieuquaytheky2001@gmail.com trovetuoitho.th92@gmai.com KHMT KHMT KTMT HTTT KHMT KHMT

134 Nguyễn Tân Quí Long 135 Nguyễn Hoàng Vũ 136 Phạm Đình Sứng 137 Dương Ngọc Minh 138 Nguyễn Tấn Phong 139 Nguyễn Văn Minh 140 Nguyễn Hữu Tuấn 141 Nguyễn Đức Lê 142 Nguyễn Đình Quốc 143 Nguyễn Hữu Công Hạnh 144 Nguyễn Thị Hoài Thương 145 Nguyễn Việt Phương 146 Trần Quốc Tuấn Khanh 147 Lê đức Tiên 148 Ngô Tự Đăng Quang 149 ĐẶNG VŨ LÂM 150 Cao Hoàng Anh 151 Võ Lê Minh 152 Nguyễn Tuấn Anh 153 Đặng Anh Tuấn 154 Phạm Đức Nguyên 155 Hoàng Đình Nguyên 156 Nguyễn Minh Tâm 157 Phạm Đức Phùng 158 Lê Hoàng Hòa 159 Nguyễn Tấn Hoan 160 Huỳnh Ngọc Hiệp

ngtanquilong@gmail.com ktpm489@gmail.com dinhsung92.uit@gmail.com ngocminh.uit@gmail.com tanphong.force@gmail.com dung.bangbang@gmail.com tuannhuit@gmail.com 07520190@gm.uit.edu.vn dinhquoc689@gmail.com hanhnguyenuit@gmail.com hoaithuong4792@gmail.com dwedewdevdve@gmail.com hoaianhtran93@gmail tienld.it2008@gmail.com

Khoa học máy tính CNPM06 Khoa học máy tính Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật máy tính MMT CNPM CNPM HTTT KHMT HTTT KHMT CNPM Công nghệ phần mềm

KHMT06 PHẦN MỀM 06 KHMT05 KTMT 04 KTMT04 MMT03 CNPM06 CNPM 02 HTTT07 KHMT04 HTTT06 KHMT06 CNPM07.0 1 CNPM04 HTTT04 KHMT-06 HTTT06

quangntd@gmail.com Hệ Thống Thông Tin thamthuongmotbonghinh@gmail.c om KHMT vuongtu.1102@gmail.com voleminh10t2@gmail.com tuananh.nh2000@gmail.com anhtuan.knight@gmail.com vtgcnn@gmail.com nguyenhd0709@gmail.com nguyenminhtam751@gmail.com 11520292@sv.uit.edu.vn hoanlongsu92@gmail.com hoannguyen.uit@gmail.com mr.hiepuit@gmail.com Hệ Thống Thông Tin

KHMT KHMT06 Mạng Máy Tính và Truyền Thông mmt07.01 CNPM07.0 CNPM 2 KTMT KHMT KTMT KHMT mạng máy tính và truyền thông CNPM CNPM KTMT04 KHMT07 KTMT07 KHMT06 mmt05 CNPM05 CNPM05

161 Trần Ngọc Khánh 162 Vũ Văn Thuần Chất 163 Ngô Tấn Bỉnh 164 Lâm Hoàng Bảo 165 Trương Hoàng Duy 166 Trần Hữu Tâm 167 Nguyễn Thế Lai 168 Trịnh Phước Hoàng 169 Ngô Văn Điệp 170 nguyễn phan lộc 171 Phạm Thanh Phú 172 Trần Diệu Nhất Hạnh 173 Nguyễn Minh Vương 174 Nguyễn Hiếu Trung 175 Đoàn Văn Lịch 176 Phan Thị Thanh Ngân 177 Trần Tấn Sang 178 Trần Quang Huy 179 Nguyễn Phước Lộc 180 Trần Ngọc Huy 181 Tạ Trung Hiển 182 Nguyễn Vũ Long 183 Lê Đình Bảo 184 Lê Chí Cảnh 185 Lưu Văn Diệp 186 Phạm Văn Thuần 187 Ngô Minh Quân

khanh.tran3005@gmail.com thuanchat294@gmail.com uit.tanbinh@gmail.com 11520017@gm.uit.edu.vn 11520083@gm.uit.edu.vn

HTTT Kĩ Thuật Máy Tính KTMT Kĩ Thuật Máy Tính Kĩ Thuật Máy Tính

HTTT05 KTMT06 KTMT06 KTMT06 KTMT06 HTTT07 KTMT06 ktmt03 KHMT03 KHMT05 CNPM-07 CNPM06 KHMT04 CNPM06 HTTT05 CNTN05 HTTT04 MMT06 CNTN03 CNTN03 CNTN03 CNTN03 CNTN03 CNTN03 CNTN03 CNTN_05 CNTN_05

12520371 Hệ Thống Thông Tin nguyenthelaiktmt@gmail.com trinhphuochoang@gmail.com ngodiep.csuit@gmail.com locnumber1@gmail.com thanhphupham@gmail.com Rynie.Irene.7@gmail.com vuongpro1211@gmail.com ktpm11520669@gmail.com lichdv90.uit@gmail.com heodat.nx@gmail.com trantansang@gmail.com tranhuy605@gmail.com locnp0209@gmail.com tn.desperado@gmail.com trunghien1990@gmail.com nvl164@gmail.com bao123@gmail.com chicanhkt@gmail.com KTMT kỹ thuật máy tính KHMT Khoa học máy tính CNPM Công Nghệ Phần Mềm Khoa Học Máy Tính công nghệ phần mềm Hệ Thống Thông Tin Khoa Học Máy Tính HTTT MMT KHMT KHMT KHMT KHMT KHMT KHMT

luudiep1@gmail.com KHMT phamvanthuankhmt05uit@gmail.c om KHMT_05 ngominhquan1992@gmail.com KHMT_05

188 Võ Văn Hòa 189 Phạm Diểm My 190 Võ Hồng phi 191 Nguyễn Duy Khiêm 192 Đào Thị Thu Thủy 193 Nguyễn Trịnh Thảo Ly 194 Nguyễn Thị Thu Giang 195 Trần Đức Nam 196 Phùng Thị Thùy Trang 197 Nguyễn Thị Hiền 198 Trần Thị Thảo Nguyên 199 Nguyễn Văn Diện 200 Lê Nguyễn Hải Phong 201 Nguyễn Tự Thuật 202 Nguyễn Đức Thịnh 203 Đào Tiến Trường 204 Dương Quốc Thịnh 205 Nguyễn Thị Linh 206 Lê Thị Bít Nhi 207 Đỗ Trung Hiếu 208 Quang Phúc Đăng Khoa 209 Nguyễn Văn Tùng 210 Huỳnh Đức Tân 211 Phạm Quốc Khánh 212 Hồ Xuân Vĩnh 213 Trần Tuấn Phương 214 ĐỖ VĂN KIÊN

vvhoa@gmail.com myuit93@gmail.com vohongphivhp@gmail.com stillfantasydk48@gmail.com 12520432@gm.uit.edu.vn 12520637@gm.uit.edu.vn 12520117@gm.uit.edu.vn

KHMT KHMT KHMT KHMT Hệ thống thông tin HTTT HTTT

CNTN03 KHMT06 KHMT05 KHMT05 HTTT07 HTTT07 HTTT07 CNPM07 mmt04 MMT04 KHMT07 KHMT07 ANTT07 KHMT07 KHMT 07 KHMT07 KHMT07 KHMT07 KHMT07 CNPM07 KTMT07 KTMT05 KTMT05 CNPM07 CNPM06 KHMT07 KTMT05

namuit@gmail.com CNPM phungthithuytrang.uit04@gmail.co mạng máy tính và truyền m thông hiennt6789@gmail.com titi199x@gmail.com binkyoable@gmail.com lnhphong@gmail.com yamadaken93@gmail.com duc_thinh194@yahoo.com d.truong1408@gmail.com thinh.duong0705@gmail.com thiendongkho@gmail.com lenhikg@gmail.com dotrunghieu0903@gmail.com qpdk258@gmail.com nguyentung2k9@gmail.com ductancntt@gmail.com thiendongkho@gmail.com hoxuanvinhuit93@gmail.com jkaytran@gmail.com.vn vakepro@gmail.com MMT&TT KHMT KHMT MMT&TT Khoa Học Máy Tính KHMT KHMT KHMT Khoa Học Máy Tính KHMT CNPM Kĩ Thuật Máy Tính Kỹ Thuật Máy Tính KTMT CNPM CNPM KHMT KTMT

215 Bùi Văn Thu 216 TRẦN VĂN NAM 217 Nguyễn Thành Liêm 218 Đặng Trần Anh Tú 219 Nguyễn Hoàng Anh 220 Trần Huỳnh Bảo Linh 221 Hứa Tuấn Anh 222 Phạm Lê Thị Anh Thư 223 Phùng Xuân Trường 224 HỒ QUÍ ĐẦY 225 Hoàng Thị Thu Hương 226 Võ Hoài Phong 227 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 228 Lê Văn Quang 229 Phạm Cao Thắng 230 Trần Nguyễn Bảo Trung 231 Nguyễn Hoàng Duy Minh 232 Nguyễn Tiến Đình 233 Nguyễn Quốc Khánh 234 Huỳnh Văn An 235 Nguyễn Phú Cường 236 Trần Văn Trinh 237 Phạm Thanh Sơn 238 lê hoàng phúc thiện 239 Khưu Nhựt Trí 240 Đặng Văn Hoàng 241 Nguyễn Văn Thái

buithu.ktmt05@gmail.com vakepro@yahoo.com 10520601@gm.uit.edu.vn tudang2011994@gmail.com anhngh21@gmail.com 09520151@sv.uit.edu.vn tuananh.hua91@gmail.com pltanhthu@gmail.com lucifer.vtcc.396@gmail.com inuyasha2412@gmail.com 12520168@gm.uit.edu.vn hoaiphong95@gmail.com lethao0204@gmail.com lequang991@gmail.com victorpham.it@gmail.com vincentvalentine2994@gmail.com bumbadm@gmail.com 12520072@gm.uit.edu.vn khanhnq.uit@gmail.com huynhvanan2493@gmail.com 12520962@gm.uit.edu.vn trantrinh924@gmail.com sonptuit@gmail.com phucthienuit@gmail.com 11520429@gm.uit.edu.vn anhsangsa0abng01@gmail.com nvthai92@gmail.com

KTMT KTMT KTMT Khoa Học Máy Tính 07 Kĩ thuật máy tính CNPM KTMT Khoa học máy tính KHMT05 KTMT MMT & TT KHMT MMT & TT Khoa Học Máy Tính Khoa Học Máy Tính KHMT KHMT KTMT KTMT KTMT Kĩ Thuật Máy Tính kỹ thuật máy tính Kỹ thuật máy tính ktmt KTMT Kỹ Thuật Máy Tính KTMT

KTMT05 KTMT05 KTMT05 Khoa Học Máy Tính KTMT05 CNPM04 KTMT05 KHMT05 CNTN05 KTMT07 MMT07.1 KHMT07 MMT07.1 KHMT05 KHMT05 K7 KHMT05 KTMT07 KTMT07 KTMT06 KTMT07 KTMT07 KTMT07 ktmt-07 KTMT06 KTMT06 KTMT05

242 Nguyễn Ngọc Gia 243 Bá Văn Hoàng Khanh 244 Nguyễn Văn Thịnh 245 Nguyễn Phi Hùng 246 Hà Phi Phú 247 Phạm Quốc Thịnh 248 Nguyễn Minh Trí 249 Trát Hoàng Trung Nguyên 250 Võ Minh Kha 251 252 Trần Nhật Huy 253 phạm tuấn anh 254 Nguyễn Quang Sáng 255 Bùi Văn Nghĩa 256 Nguyễn Phạm Cao Nguyên 257 Lê Hồng Quân 258 Nguyễn Hữu Toàn 259 Nguyễn Thị Thu Nhi 260 Huỳnh Đức Trí 261 Trịnh Đình Dương 262 Vũ Xuân Trường 263 Nguyễn Văn Phong 264 Đặng Văn Phú 265 Võ Thượng Phong 266 Đồng Quang Trần Danh 267 Nguyễn Đỗ Cao Trí 268 Nguyễn Quốc Tuấn

ng.9xpro@gmail.com 11520579@gm.uit.edu.vn vanthinh291@gmail.com hungnp92@gmail.com engphuhp@gmail.com beelacoste@gmail.com nmtit.ce@gmail.com harry_trat@yahoo.com.vn vannho_kt22@yahoo.com 11520211 pql.uit@gmail.com superboss1194@gmail.com raplife90@gmail.com nguyenquangsang24@gmail.com nblathanphong@gmail.com nguyen113@gmail.com lylken.287@gmail.com nguyentoanuit@gmail.com thunhi3n@gmail.com manu.chickenshop@gmail.com trinhdinhduong312@gmail.com

KTMT KTMT Công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm Công Nghệ Phần Mềm KTMT KTMT KTMT CNPM Kỹ Thuật Máy Tinh KHMT cnpm Công nghệ phần mềm CNPM mmt CNPM CNPM CNPM CNPM Công nghệ phần mềm

KTMT 06 KTMT06 CNPM05 CNPM05 SE05 KTMT05 KTMT05 KTMT05 CNPM06 KTMT06 KHMT07 cnpm04 SE05 CNPM04 mmt04 CNPM04 CNPM04 CNPM04 CNPM04 CNPM04 CE05 mmt04 mmt04 KHMT04 KTMT05 CNPM05 CNPM04

xuantruong1911@gmail.com KTMT troisinhradalathangngoc@gmail.co m mmt dangphu002@gmail.com vothuongphong@gmail.com kut3_b0y_7124116@yahoo.com tichuotkute@gmail.com quoctuan0000@gmail.com mmt Khoa học máy tính KTMT CNMP CNPM

269 Lê Văn Tân 270 Lê Bạch Phục 271 trần minh thắng 272 Trần Thiện Hậu 273 Đặng Thanh Dũng 274 Nguyễn Đình Hoàng 275 Phạm Văn Thành 276 Ngô Văn Vàng 277 Nguyễn Quốc Thịnh 278 Trương Văn Tuấn 279 Đặng Thị Kim Luyến 280 Nguyễn Việt Quốc 281 Lương Ngọc Thảo 282 Nguyễn Minh Tuấn 283 Nguyễn Trần Quốc Cường 284 Nguyễn Hoài Nhân 285 Nguyễn Hữu Nhân 286 Trịnh Minh Đại 287 Nguyễn Đức Duy 288 Đặng Xuân Huấn 289 Nguyễn Tấn Khoa 290 Huỳnh Minh Khánh

tanlv09hcmuit@yahoo.com.vn trieuquangphuc123@gmail.com minhthang2615@yahoo.com tranthienhau@gmail.com thdung3@gmail.com dk42.hoangduong@gmail.com toi.toilatoi.latoi@gmail.com vanau91@gmail.com sethinh@gmail.com ittuantruong@gmail.com kimluyen.ce@gmail.com quoc.1132@gmail.com ngocthao211093@gmail.com macadoi92@gmail.com ntqcuong1101@gmail.com nghoainhan07@gmail.com huunhan18pro@gmail.com trinhminhdai1994@gmail.com nguyenduy.uit@gmail.com cancandang@gmail.com tankhoa102@gmail.com khanhhm.94@gmail.com

Công nghệ phần mềm CNPM Công Nghệ Phần Mềm CNPM Khoa học máy tính KTMT CNPM0 CNPM CNPM KTMT Kỹ Thuật Máy Tính KHMT HTTT KHMT HTTT HTTT Kỹ Thuật Máy Tính HTTT KHMT HTTT KHMT Hệ thống thông tin

CNPM04 CNPM04 CNPM04 CNPM04 KHMT05 KTMT05 CNPM04 CNPM04 CNPM04 KTMT04 KTMT07 KHMT05 HTTT06 KHMT05 HTTT07 HTTT07 KTMT05 HTTT07 CNTN05 HTTT06 CNTN05 HTTT07 hệ thống thông tin 07 MMT04 khmt06 KHMT06

291 nguyễn đình hoàng thành 292 Vũ Quốc Hoàng 293 huỳnh nhật nguyên 294 Quách Thành Lập

12520398@gm.uit.edu.vn hoangvq288@gmail.com whyiloveyou92@gmail.com thanhlap93@gmail.com

hệ thống thông tin MMT khoa học máy tính KHMT

295 Nguyễn Hữu Khánh 296 Lê Xuân lực 297 Nguyễn Phạm Thủy Ngân 298 Huỳnh Thiên Phước 299 Nguyễn Mạnh Duy 300 Nguyễn Ngọc Tiến

nguyenhuukhanh94@gmail.com leetron007@gmail.com 12520282@gm.uit.edu.vn 12520678@gm.uit.edu.vn nanashi515@gmail.com tandtlove0@yahoo.com.vn

HTTT CNPM MMT&TT HTTT KTMT CNPM

HTTT07 CNPM04 MMT&TT0 7 HTTT07 KTMT 05 CNPM04