You are on page 1of 10

“E harnic nu oricine lucrează, ci acela care lucreaza cu placere, care nu poate fara lucru”

(NICOLAE IORGA)

stea. O6: Să împodobească un bradul AFECTIVE O7: Să participe cu interes la activitate trăind satisfacţia reuşitei. PSIHOMOTORII O8: Să mânuiască cu îndemânare materialul primit.POZIŢII SPAŢIALE MIJLOC DE REALIZARE: JOC DIDACTIC TIPUL ACTIVITĂŢII: ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE DURATA: 30 MINUTE OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: • Să înţeleagă relaţiile spaţiale. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: COGNITIVE O1: Să precizeze poziţiaa unor obiecte în spaţiu.GRUPA: MARE EDUCATOARE: ANTON (DRUGAN) VASILICA DOMENIUL DE ACTIVITATE: DOMENIUL ŞTIINŢE TEMA: „CÂND. sub. O5: Să se plaseze însuşi în raport cu un reper dat. individual. . dreapta ). comparaţia. conversaţia. coşuleţe cu globuri de diverse mărimi şi culori. STRATEGIA DIDACTICĂ: ♦ METODE ŞI PROCEDEE: exerciţiul. jocul didactic. înapoia. demonstraţia. să plaseze diferite obiecte într-un spaţiu dat ori să plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat. O4: Să sorteze obiecte după diferite criterii. păpuşi. O3: Să identifice obiectul dintr-o locaţie dată. jucării. înaintea. observaţia. explicaţia. stânga. O2: Să utilizeze corect expresiile care indică locul ( pe. instructajul verbal. CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” SUBIECT: “UNDE ESTE LOCUL MEU?”. ♦ Forme de organizare: frontal. coş cu jucării. imagini care prezintă poziţia unui obiect faţă de un punct dat. cadouri. • Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi. lângă. ♦ Mijloace de învăţământ: brad. aprecierea verbală.

Polirom.BIBLIOGRAFIE: • Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. G.Păduraru.E. Activităţi matematice în învăţământul preşcolar. 1995.Beraru. • V. Neagu. • M. M. Activităţi matematice. . 1999.N. Ed.

4. Se realizează introducerea organizată a copiilor în sala de grupă. aranjarea mobilierului in semicerc). 5. educatoarei 3. coşuleţe cu globuleţe. 7. 6. cadouri sunt conversaţia stea aşezate în diverse locuri. Un brad. vârf pentru brad brad. -Pe masă sunt 2’ globuri frontal -Ce obiecte se află pe aşezate următoarele observaţia cadouri masă? obiecte: un brad. 2. jucării cadouri şi jucării. Se asigură condiţiile Copii intră optime pentru realizarea ordonaţi în sala de activităţii ( aerisirea sălii grupă. jucarii. 1’ Se pregătesc cele necesare pentru o bună desfăşurare a activităţii.ETAPELE ACTIVITĂŢII 1. 8.Spargerea gheţii CONŢINUTUL INFORMATIONAL AL DO STRATEGIA DIDACTICĂ ACTIVITĂŢII ZA RE Metode şi Materiale Forme de Activitatea Activitatea copiilor procedee didactice org. Moment organizatoric OB OP 2. de clasă. -Dar sub masă ce se -Sub masă sunt află? aşezate globuleţele . 1.

8. 3. şi 5. mijlocii şi mari). să vă orientaţi în clasă deplasându-vă spre locul indicat ca la explicaţia sfârşitul lecţiei să ne orientăm corect în spaţiu. -Unde se află coşurile -Coşurile cu cu globuleţe? globuri se află sub conversaţia masă.Anunţarea temei şi conştientizarea obiectivelor 4. 3. globuleţelor după exerciţiul criteriul mărime ( mici. Voi va trebui să conversaţia aşezaţi fiecare obiect la 1’ locul lui.Astăzi. coşuri vârful bradului.1. de cele albastre. 2. frontal frontal globuri individual . 7. Masa se află în partea stângă. 6. Se cere copiilor să Copii separă separe globuleţele aurii globuleţele. vom desfăşura jocul “Unde este locul meu?”.Însuşirea de noi cunoştinţe O1 O2 -Dar unde se află masa: în dreapta sau în stânga? . 4. 17’ comparaţia VARIANTA I Copiii sortează Se solicită sortarea globuleţele. Copiii sunt atenţi şi conştientizează cele spuse.

2. obiect din cele aşezate 3. -Globuleţele le -Unde aşezăm globuleţele aşezăm în partea de mici? sus a bradului. -Unde aşezăm această -Steaua o aşezăm stea? în partea de sus a bradului. 4. -Dar cele mari? -Globuleţele mari Se aşază toate acestea le vom aşeza în în brad. Se cere unui copil să Copiii aşază aşeze cadourile sub brad. 7. în partea sarcina dată. partea de jos a bradului. 5. -Globuleţele mijlocii în -Globuleţele ce parte a bradului le mijlocii le vom aşezăm? aşeza în partea de mijloc a bradului. O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 exerciţiul brad conversaţia globuri frontal individual joc didactic explicaţia .1. Se solicită aşezarea Copiii execută jucăriilor jos. VARIANTA II La o Copiii bataie din palme copiii recepţionează cele vor închide ochii. 6. cadourile sub brad. 8. spuse şi execută Educatoarea va lua un sarcinile date. stângă a bradului.

coş cu jucării joc didactic păpuşi . 5. 7. în brad şi în jurul acestuia. conversaţia planşe didactice frontal individual observaţia -Coşul se află lângă fereastră. exerciţiul demonstraţia Privesc cu atenţie imaginile prezentate. Lângă Sabin. Se adresează întrebări referitoare la imagini. Lângă Teodora. -Păpuşile se află pe dulap. Apoi va trebui să răspundă întrebărilor: -Ce a dispărut? -În ce parte a bradului se afla globuleţul? VARIANTA III Se prezintă nişte imagini care prezintă poziţia obiectelor faţă de un punct dat. brad 8. La două batăi din palme copiii vor trebui să deschidă ochii. O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 3.1. 2. 6. -Unde se află coşul cu jucării? -Unde sunt aşezate păpuşile? -Unde se află Ramona? -Lângă cine stă Vali? Educatoarea iniţiază un joc dinamic de 4.

Dacă tot am împodobit bradul haideţi să ne aminim şi colindul “Moş Crăciun”. 6.Feed-back 6. Copiii despodobesc bradul. modificare a poziţiei spaţiale a copiilor.Obţinerea performanţelor 5’ exerciţiul . Se dau comenzi precum: -Să se aşeze Adi lângă Geanina. Se scoate în faţă un copil care adresează unui coleg o întrebare despre locul unui obiect sau al unei persoane din clasă. Ana-Maria să vină să se aşeze înapoia Lilianei. observaţia individual O3 O4 O8 joc didactic Interpretează colindul “Moş Crăciun”.1. 5. Copiii execută sarcinile date. . 2. exerciţiul 7. 8. demonstraţia frontal conversaţia Copiii execută sarcinile date. 1’ exerciţiul frontal individual frontal individual 5. Dacă răspunde corect aceasta iese la rândul lui în faţă şi adresează întrebări. 3. Educatoarea propune copiilor să despodobească bradul: 4. VARIANTA IV Se iniţiază un joc”Întreabă colegul”.

Se prezintă o fişă de Copiii rezolvă fişa evaluare.1. Se fac aprecieri verbale Copiii ascultă frontale şi individuale aprecierile făcute. Încheierea activităţii 3. 4. 8. 5. exerciţiul 5’ instructaj verbal fişă de evaluare individual 2’ aprecierea verbală frontal individual . 7. 6. Se va cere să de evaluare. Evaluarea rezultatelor O4 8. asupra participării copiilor în desfăşurarea activităţii. O3 O4 7. -Să adunăm toate globuleţele din partea de sus a bradului… -Ce am învăţat noi -Noi am învăţat să astăzi? ne orientăm în spaţiu. îndeplinească sarcina cerută. 2.

. . Coloraţi globuleţele respectând poziţia spaţială.NUMELE:…………………….