You are on page 1of 19

În componenţa acestui cartier rezidenţial avem :   10 blocuri a câte 100 de apartamente fiecare (distribuite pe două scări) 8 blocuri a câte

100 garsoniere fiecare (distribuite pe două scări)

10x100=1000 [apartamente] 8x100=800 [garsoniere] Iluminatul public Iluminatul public stradal este realizat prin intermediul a 40 de stâlpi .Fiecare stâlp este echipat cu un corp de iluminat care este compus din :     o carcasă din polipropilenă ignifugă consolidată cu fibră de sticlă, protejată la foc reflector de aluminiu anodizat dispersor din policarbonat sau sticlă plană compartiment optic în care este inclusă o lampă de 150 W .

-Schemă electrică de comandă a iluminatului public-

grupa de consumatori A:   puterea instalată pentru un apartament cu 2 camere este 12 kW puterea instalată pentru o garsonieră este 8 kW Pentru că blocurile au mai mult de patru etaje mai luăm în calcul 0.5 kW .15 =6 kW Pinst totală=6480+12100+6 =18586 kW Calculul puterii cerute Conform PE 132/2003. Pinst garsoniere= (8+0.1)x800=8.1x800 =6480 kW Pinst apartamente=(12+0.Calculul puterii instalate Conform tabelului cu “Puteri active de calcul pentru consumatorii urbani” din PE132/2003. clasa de consumatori A.1x1000=12100 kW Pinst iluminat public=40x0.1 kW pentru fiecare apartament .5 kW  o garsonieră= 2. puterea cerută pentru:  un apartament cu 2 camere= 3.1)x1000 =12.

Un post de transformare are 6 linii de alimentare a consumatorilor .85 .33x 0.85x5506 =1544.33x5506 =1816.98=1817 kW Tot din PE 132/2003. aflăm că pentru un post de transformare coeficientul de simultaneitate este 0. Avem astfel 2 posturi de transformare. iar celălalt cu două transformatoare de câte 630 kVA fiecare .5x800 =2000 kW Pcapartamente=3.Pcgarsoniere=2. unul fiind dotat cu un transformator de 630 kVA.45 kW Puterea cerută totală pentru posturile de transformare : S= În cadrul posturilor de transformare vom instala transformatoare de 630 kVA. Puterea cerută pentru alimentarea apartamentelor şi garsonierelor: Pc1=0.5x1000 =3500 kW Pctotală=2000+3500+6 =5506 kW Dacă avem mai mult de 100 apartamente coeficientul de simultaneitate (conform PE 132/2003) este 0. 6x3= 18 linii în total Calculul secţiunii de alimentare Puterea calculată pe fiecare linie Alegerea secţiunii cablurilor √ . Pentru alimentarea celor 35 de blocuri avem nevoie de 1817/630= 3 transformatoare . PcPT=0.33 .

conductor de cupru unifilar 2.√ Considerăm că temperatura mediului ambiant în care este amplasat cablul este de 10 0C . -Cablu trifazat cu izolaţie şi manta din PVC- 1. Pentru aceasta temperatură se aplică un factor de corecţie conform I7/2009 de 1.manta interioară . rezistent la foc) cu S .13 .izolaţie din PVC 3. Iadmisibil Conform I7/2009 pentru I este necesar un conductor de cupru CYAbY-F(cabluri cu conductoare de cupru cu izolatie si manta de PVC. cu armatura din benzi de otel si invelis exterior 2 din PVC.înveliş comun 4.

Din primul post de transformare pleacă 6 liniii iar din al doilea 12 liniii . .5 –armătură din bandă de oţel 6 – manta exterioară Densitatea de curent este : Ip Densitatea de curent pentru un conductor de cupru trebuie sa fie mai mică de 35 A/mm2 . Calculul căderii de tensiune pe linie     l Descrierea posturilor de transformare În concluzie avem 2 posturi de transformare 20/0.4 kV unul având un transformator de 630 kVA iar celălalt cu două transformatoare a câte 630 kVA fiecare.

-Schema electrică standard a tabloului de distribuţie din PT- .

o asigură întreruperea în caz de defect pe fiecare fază a circuitului electric pe plecările de joasă tensiune si a iluminatului public./ 5a contor trifazat de energie activă contor trifazat de energie reactivă siguranţe fuzibile MPR 400A contactor tripolar transformatori de curent./5A contor trifazat de energie activă siguranţe fuzibile MPR 250A Tabloul electric de distribuţie din postul de transformare prezintă următoarele funcţiuni : o asigură întreruperea circuitului electric şi protejează transformatorul în cazul unor defecte sau suprasarcini ce pot apărea în reţeaua de joasă tensiune sau de iluminat public. se montează şi un separator pentru a face vizibilă întreruperea circuitului în timpul intervenţiilor în tablou. prin arderea siguranţelor si asigură separarea vizibilă pentru protectia personalului de exploatare. prin scoaterea siguranţelor fuzibile... . acţionarea facându-se manual sau automat...Aceasta se realizează cu un întreruptor automat debroşabil sau fix. o asigura alimentarea cu energie electrică a iluminatului public pe timp de noapte.Legendă F851 Q9 T101 ÷ T103 P501 P601 F041÷F067 K011 T104÷T106 P502 F068÷F079           întreruptor automat tripolar separator manual tripolar transformatori de curent.În cazul utilizării unui întreruptor automat fix.

Caracteristicile tehnice ale tablourilor electrice de distribuţie din posturile de transformare : o Putere nominală: o Curent nominal termic şi de utilizare: o Curentul transformatorilor de curent: o Tensiunea nominală de utilizare: o Tensiunea de izolare: o Frecvenţa nominală: o Gradul normal de protecţie: 630 kVA 360A÷910 (1440)A 400÷1000 (1500) /5A. întreruptor general automat tripolar. 3 siguranţe LF –25/6A pe circuitele de tensiune ale contorilor.a. 50 Hz IP 43 sau IP 54 (var. bloc şuntare circuit secundar de curent (blocuri şi fise de încercari) pentru măsura indirectă. bloc de măsurare trifazat a energiei electrice pe intrare. 690 V c. clasa 0. Protecţia pe fiecare linie se face cu siguranţe fuzibile MPR Condiţii de utilizare : o Loc de montaj: o Grupa de climat: o Temperatura mediului ambiant în timpul utilizării: o Temperatura mediului ambiant în timpul interior/exterior WDr/CT (climat moderat: cald uscat / temperat rece) -25÷40°C -40÷50°C . cu borne de conexiune in varianta bară de nul şi bare principale pentru circuitele de intrare si ieşire. punct de aprindere pentru iluminatul public cu comandă manuală sau automată. bloc de măsurare trifazat a energiei electrice consumate la iluminatul public. coloane de alimentare trifazate realizate cu: siguranţe tip SIST sau socluri tripolare verticale sau separatori tripolari verticali.a.5 400/ 230 V c. debroşabil .închisă) Elementele componente ale tablourilor de distribuţie din PT o o o o o o o o o o o dulap metalic Alfa-System în varianta inchisa compus din module. casa de borne. bloc de alimentare a iluminatului public.

transportului. 100% la 25°C 2000 m 3 categoria III mediu înconjurator A 25 ani . depozitării şi montării: o Temperatura ambiantă medie în 24h: o Umiditatea relativă a aerului: o Altitudine maximă: o Gradul de poluare: o Categoria de supratensiune: o Medii electromagnetice: o Durata de viaţă: 35°C max.

Pentru conductoarele de fază ale cablurilor cu izolaţie de PVC raza de curbură va fi de 15 ori diametrul conductorului respectiv. în nici un monent. se impune ca pozarea şi apoi exploatarea lor sa se facă în condiţii tehnice corespunzătoare. care să prevină eventualele defecţiuni în exploatare. Din aceasta cauză.în concordanţă cu reţeaua existentă de cabluri. Totodată. unde reteaua aeriană şi respectiv bransamentele aeriene nu sunt indicate. branşamentele subterane prezintă o siguranţă mai mare în funcţionare.Executarea branşamentelor electrice subterane Branşamentele electrice subterane la abonaţi se realizează prin cablul electric subteran. Traseul cablurilor se alege de regulă astfel. +4° C pentru cabluri cu izolaţie şi manta de PVC. necesară pentru a se permite introducerea sau inlocuirea cutiilor terminale şi a manşoanelor. Pe trasee lungi. În cazuri deosebite se admit desfăşurarea şi pozarea cablului şi la tempereturi mai scăzute. e. numai permit un control vizual periodic. dupa încălzirea prealabilă a tamburului cu cablu într-o încăpere închisă. în decurs de 24 ore înaintea desfăşurării şi pozării . . sub următoarele valori:   0° C pentru cablul cu izolaţie de hârtie. după montare. La valorile cablurilor monofazate trebuie să se asigure o distribuţie simetrică a sarcinilor pe cele trei faze din circuitele trifazate de la care se derivează. se va asigura accesul la cabluri pentru lucrări de montaj.încat să se realizeze legătura cea mai scurtă. La pozarea cablurilor se recomandă să se prevadă o rezervă cu lungimea de circa 1. care se leagă la cablul reţelei de distribuţie de joasă tensiune cu ajutorul unui manşon de derivaţie. b. Nefiind expuse diverşilor factori exteriori. Cablurile. Condiţii tehnice Principalele condiţii tehnice pentru montarea cablurilor de branşamente electrice sunt: a. Utilizare branşamentelor subterane se impune în special în zone urbane clădite şi sistematizate. d. rezerva se obţine prin montarea ondulată a cablurilor în plan orizontal. c. Desfăşurarea cablului de pe tambur şi pozarea sa se vor face numai în condiţiile în care temperatura mediului ambiant şi a cablurilor nu a coborât în perioada de timp friguros.5 m la capete. reparaţii şi eventuale înlocuiri de cabluri.

pe portiuni scurte.5 ori diametrul exterior al cablului şi să nu aibă mai mult de două curbe. 250 mm faţă de cabluri de 20 kV < U <110 kV. g. La pozarea cablurilor în apropiere de clădiri. cu condiţia menţinerii adâncimilor de pozare. Cablurile aşezate în pământ se instalează în şant pe un strat de nisip de 10 cm şi se acoperă cu un alt strat de nisip. plus cate 500 mm de fiecare parte. Aceasta distanţă poate fi redusă până la 250 mm. 100 mm faţă de cablurile de comandă şi control. Adâncimea de pozare a cablurilor în pământ. La pozarea cablurilor pentru branşamentele subterane alături de alte cabluri electrice se vor respecta următoarele distanţe libere:     70 mm faţă de cablurile de joasă tensiune. la intersecţia cu cabluri până la 35 kV cu condiţia protejării acestora din urmă în zona de intersecţie. Capetele de ţevi trebuie să fie bercluite. peste care se aşează un strat de cărămizi. De regulă cablul de branşament va supratraversa cablul cu tensiune mai mare. Chiar dacă se respectă distanţele de mai sus. şine de tramvai. 2). pomi. 3). . măsurată de la suprafaţa solului este de minimum 700mm (fig. sub 5 m (fig. Ţevile trebuie să aibă un diametru interior de cel puţin 1. k. La pozarea cablurilor în paralel cu conductoare subterane se vor respecta distanţele minime.f. se vor respecta distanţele minime. la pozarea sub drumuri. La intersecţia unui cablu de branşament cu reţele de cabluri se va face o separare printr-un strat de pământ de cel puţin 500 mm. 500 mm faţă de cablurile telefonice sau faţă de cablurile electrice exploatate de alte întreprinderi. cablurile trebuie să fie protejate în tuburi metalice sau din alt material rezistent mecanic. cablul de branşament se va separa prin caramizi de celelalte cabluri electrice. h. i. realizate cu curbura corespunzatoare tipului de cablu. j. sau cu alte materiale rezistente (fig. La intrarea în clădiri se poate reduce adancimea de pozare. 4). La intrarea în cladiri. cu plăci sau cu tuburi de beton.

o. h ³ 500 mm faţă de conducte cu fluide combustibile şi conductoare de termoficare.în cazul conductelor cu fluide combustibile. În oraşe şi în zone locuite. cablurile electrice vor supratraversa conductele. n. încât să nu depaşească o supratemperatură de 10° C faţă de restul solului. Supratraversarea străzilor din localităţi se va efectua prin montarea cablului de bransament intr-un tub de protectie a carui lungime va depasi limita bordurii (fig. Intersecţia cablurilor de branşament cu reţele de conducte subterane se va realiza prin respectarea urmatoarelor distante pe verticale:   h ³ 250 mm faţă de conductoare de apă şi canalizare. cabluri pentru iluminat public. Pe trotuare.l. Distanta de intersecţie se poate reduce la 250 mm cu următoarele conditii:   protejarea cablului în zona intersecţiei plus câte 500 mm. . dinspre partea cladită înspre partea carosabilă (cu pastrarea distantţelor indicate la punctul f) este:     cabluri de distribuţie de joasă tensiune. de regulă. pe parte necarosabilă a străzilor (sub trotuare) şi în zonele verzi din cartierele de locuit. izolaţia termică va fi realizată astfel. ordinea de aşezare a cablurilor electrice. cabluri de distribuţie de medie tensiune. cabluri de curent continuu. cablurile electrice trebuie pozate. 4). La intersectarea cu conductoare pozate la adâncimi de cel puţin 1 m. m. întărirea izolaţiei termice la conductele de termoficare în zona intersectiei plus câte 1000 mm.

o tensiunea nominală de utilizare : 400/230 V c. +10%. -Schema electric de principiu firidă de branşament varianta standard- .a.. 400A pe circuitul principal (de alimentare) o max.a.Montarea firidelor principale de branşament Cifra “1” reprezintă numărul de alimentări(circuite principale). Date tehnice: o tensiunea nominală de izolare: Un = 660 V c. 100A pe circuitele secundare (care alimentează coloanele electrice colective) o curentul de stabilitate termică şi dinamică : 10In o frecvenţa tensiunii de alimentare: 50 Hz o gradul de protecţie IP 54. -15% o curentul nominal de utilizare : o max.

fixată pe stelajul metalic prin sudură.5. Uşa metalică de protecţie şi etanşare a firidei principale de branşament de joasă tensiune din tablă decapată este realizată ca să asigure gradul de protecţie IP 54 şi este prevăzută cu etichete de securitate de avertizare. În partea inferioară firida principală de branşament este prevăzută cu un parapet de înălţime 200 mm. Siguranţele tip SIST 101 la care se racordează coloanele electrice colective sînt montate pe părţile laterale ale stelajului metalic . Stelajul metalic pe care se fixează siguranţele fuzibile este confecţionat din TDLM ≠2 şi fixat pe carcasa metalică prin suport şi şuruburi.. Sistemul de închidere se realizează prin două yale acţionate cu chei corespunzătoare. Legăturile electrice la cabluri şi coloane sînt realizate prin papuci sau cleme de legătură. vapori.. Medii lipsite de gaze...+50oC . Clemele de legătură trebuie să asigure racordarea corespunzătoare atît a conductoarelor de Nulul de lucru se realizează printr-o bară de oţel de 40x5 mm galvanizată.. Carcasa metalică sudată este realizată din TDLM ≠1. .în timpul depozitării în spaţii închise: -5oC . fără pericol de explozie.. . fie la priza de pămînt artificială. Cablurile care intră şi ies din firida de branşament trebuie protejate prin tuburi de PVC cu diametrul exterior de 80 mm.media temperaturii măsurată în 24h : +35oC Umiditatea relativă maximă a aerului :90% la 20oC.. Altitudinea: maxim 2000m..stelajul metalic al firidei de branşament...în timpul funcţionării: -33oC .+40oC . Siguranţele tip SIST 401..uşile metalice.conductoarele neutre (de nul) ale cablurilor şi coloanelor electrice. La bara de nul (de lucru şi de protecţie) se leagă : .în timpul transportului: -25oC .. . sînt calibrate în funcţie de caracteristicele elementelor protejate şi cerinţele tehnice de exploatare.. fiind legat fie la priza de pămînt naturală.. Nulul de protecţie coincide cu cel de lucru. la bornele cărora se montează cablurile electrice care intră şi ies din firida principală de branşament.. montată în partea inferioară a tabloului de distribuţie. depuneri bune conducătoare de electricitate sau active din punct de vedere chimic. formată din armătura metalică a blocului de locuinţe. Condiţii de utilizare Temperatura mediului ambiant : .+40oC .Descrierea produsului Constructiv firida principală de branşament se compune din : o carcasă metalică o stelaj metalic o soclurile de siguranţe tip SIST 101şi 401 o căi de curent din bară de aluminiu între elementele componente o cleme de legătură.

Indicaţii de montaj Firida se montează aparent. exfolieri sau alte degradări vizibile cu ochiul liber. Racordarea cutiei la coloana trifazată se face cu cleme speciale furnizate de producator.verificarea cablajului. . ca urmare a deconectării provocate de defecţiuni în reţelele deservite. din materiale combustibile). La fiecare 12 luni este necesară o revizuire ce constă în: . a conexiunilor la bornele fiecărui aparat. Operaţiile de instalare şi montare se execută numai de personalul autorizat ELECTRICA. Firida se leagă la priza de pămînt artificială sau naturală de 4Ω prin intermediul bornei de legare la pămînt de pe partea laterală a cutiei. urmărindu-se integritatea. acestea trebuie făcute numai după scoaterea de sub tensiune a instalaţiei. procedându-se la înlocuirea lor acolo unde este cazul . modul de prindere. procedând după caz la remedierea sau înlocuirea lor.pe structuri metalice pe suport metalic independent sau semiîngropat. . pe orice fel de perete (din cărămidă sau similari.prin intermediul a patru suruburi de prindere. .înlocuirea elementelor de îmbinare protejate prin acoperiri galvanice la care au apărut coroziuni ale metalului de bază. care prezintă coroziunea metalului de bază. integritatea conduc-toarelor.examinarea garniturilor de etanşare. se verifică depunerile de praf de pe aparatele electrice şi elementele izolatoare şi se procedează la înlăturarea lor.măsurarea rezistenţei de izolaţie în stare uscată şi rece. Aceleasi cleme se folosesc pentru racordarea tuturor coloanelor fie principale sau secundare. starea con-tactelor şi bornelor. .remedierea suprafeţelor acoperite prin vopsire.Exploatare şi întreţinere Exploatarea şi întreţinerea trebuie să se facă numai de către personal calificat.verificarea fiecărui aparat. . La fiecare intervenţie de repunere în funcţiune. din beton. . În timpul exploatării cutia nu necesită îngrijiri speciale dar în cazul intervenţiilor.

. momitorizării şi protecţiei circuitelor de abonaţi individuali(casnici) . o protecţie împotriva sustragerilor de energie electrică şi a distrugerii echipamentului. o vizionare indexului contoarelor. o accesul în interiorul compartimentului contoarelor numai a reprezentantului furnizorului de energie electrică. accesul la întrerupătoare fiind posibil numai pentru abonat. uşa de acces având prevăzute nişe pentru fiecare abonat. Simbolizare: FDCP-firida de distribuţie şi contorizare palier X-numărul de abonaţi (Xapartamente=5.Montarea firidelor de distribuţie şi contorizare palier FDCP-X-Cm Firidele de distribuţie şi contorizare palier (FDCP) sunt destinate distribuţiei. fără a fi desigilată cutia. compartimentul contoarelor fiind prevăzut cu ferestre individuale pentru fiecare abonat . o posibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică de către furnizor. Xgarsoniere=5) Cm-contoare monofazate (în număr de 5) Funcţiuni: o accesul din exterior la mânerele întrerupătoarelor automate. nişele fiind prevăzute cu uşi şi încuietori. fără a fi necesară prezenţa abonatului.

Caracteristici tehnice o o o o o o o Tensiunea nominală de utilizare Un – 400/230Vca+10%-15% Curentul nominal In -32 A Capacitatea de închidere şi rupere -10kA Caracteristica de declanşare .B.Caracteristici constructive Produsul este realizat în cutie metalică.C(conform EN 60898) Curent rezidual de defect Id . pentru fiecare din cele 2 compartimente separate : o compartimentul pentru măsurarea energiei electrice active consummate de fiecare abonat..+40 0C max 95% la +20 0C 2000 m 20 ani .280 V Timpul maxim de declanşare Tdecl . în care sunt amplasate contoarele. o compartimentul pentru alimentarea general-distribuţie-protecţie.0. izolate.3 A Supratensiune de frecvenţă industrială . fasonate şi pregătite pentru conectarea bornelor respective .2 sec Condiţii de utilizare o o o o Temperatura mediului ambiant Umiditatea relativă a aerului Altitudinea maximă Durata de viaţă -30 0C. Racordarea coloanei trifazate şi a circuitelor monofazate se face prin spatele cutiei sau. poate fi executată pe sus. Circuitele electrice interioare sunt realizate din cupru. având capetele inscripţionate.0. jos au lateral . Cutia se montează îngropată în zidărie(nişe) .. prevăzută cu două uşi de acces frontal la aparatele din interior.

Universitatea „Ovidius Constanţa” Proiectarea unei instalaţii de alimentare cu energie electrică a unui cartier rezidenţial Jieanu Andrei EI anul IV .

latime 214 cm. ROBUST 2X630 Dimensiunile externe ale cabinei: lumgime 421 cm. . Postul de transformare ROBUST 630I este echipat cu un tranformator de 630kVA şi un tablou de joasă tensiune cu 6 linii de alimentare a consumatorilor (de joasă tensiune) .ROBUST 630I Dimensiunile externe ale cabinei: lumgime 421 cm. inaltime 240 cm. Postul de transformare ROBUST 2x630 poate fi echipat cu două transformatoare cu puterea de 630 kVA şi un tablou de joasă tensiune cu 2 intrări şi 12 plecări. Postul de transformare este amplasat în anvelopă de beton . latime 214 cm. inaltime 240 cm.