You are on page 1of 5

Judeţul IAŞI

CUPRINS

I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) II. COMERŢ INTERNAŢIONAL 3. Comerţul internaţional cu bunuri III. TURISM 4. Sosiri în structurile de primire turistică 5. Înnoptări în structurile de primire turistică 6. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare IV. FORŢĂ DE MUNCĂ 7. Efectivul salariaţilor din economie 8. Câştigul salarial mediu brut 9. Câştigul salarial mediu net 10. Numărul şomerilor înregistraţi 11. Rata şomajului înregistrat V. INDICATORI SOCIALI Numărul mediu şi pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de 12. stat 13. Mişcarea naturală a populaţiei VI. CONSTRUCŢII 14. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale 15. Locuinţe terminate VII. ALŢI INDICATORI Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social 16. subscris 17. Indicatori privind activitatea desfăşurată de comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor

I. INDUSTRIE
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE serie brută
% luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2009 sep. Total judeţ
1)

2010 nov. 70,2 dec. 71,5 ian. 76,5 feb. 89,7 mar. 85,9 apr. 80,6 mai 93,0 iun. 103,7 iul. 87,8 aug. 93,0 sep.1) 120,4

oct. 69,1

1.I-30.IX.2010 faţă de 1.I-30.IX.20091) 92,3

66,4

Date provizorii Nota 1: Date recalculate conform CAEN Rev.2 şi ca urmare a schimbării anului de bază (2005).

Judeţul IAŞI Nota 2: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ număr Tipuri de structuri de primire turistică Total judeţ din care: Hoteluri Moteluri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice Pensiuni agroturistice 21070 24 657 240 2204 1200 27357 24 811 280 2314 1393 21178 23 616 117 1784 1145 13059 17 767 160 1317 904 10776 9 579 19 1099 686 13698 8 778 18 1359 574 17334 432 890 60 1919 740 19223 960 719 138 2067 757 25224 922 912 105 2522 1012 24206 777 753 205 2440 1036 19562 833 867 155 2066 720 20452 522 646 117 1658 727 25330 833 989 95 2562 1194 2009 sep. în timp ce IPI. 14958 aug. 133. II.I-30. 10168 ian. caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor.7 iun. 21735 33399 -11664 dec. 18163 29487 -11324 ian. 13658 sep. 13179 dec.2 şi ca urmare a schimbării anului de bază (2005).5 sep. 16149 iul.2) 33291 46344 -13053 iul. Total judeţ 1) 2010 nov. 17990 nov. PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ număr Tipuri de structuri de primire turistică Total judeţ din care: Hoteluri Moteluri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice Pensiuni agroturistice 10139 24 352 240 1452 563 13613 24 493 280 1730 640 9712 23 371 117 1134 477 7199 17 349 130 929 384 6535 9 307 19 775 346 8205 8 353 18 901 310 8631 432 470 60 1398 469 9881 555 409 138 1355 428 13056 838 564 105 1576 579 11753 737 476 105 1418 501 10465 775 379 120 1309 445 9907 443 380 41 1125 462 12327 645 402 95 1518 550 2009 sep. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2009 sep. 99.2) 27745 40253 -12508 apr.2) 26931 36740 -9809 mai 2) 31895 39718 -7823 iun.VII3) 192442 257541 -65099 aug.2 80. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI mii euro 2009 1) iul. TURISM 4. 12593 apr.7 aug.IX.6 iul. 85.2 mar. 10633 mar. 20351 29207 -8856 17989 28211 -10222 Date definitive 2) Date revizuite 3) Date provizorii III.1 mai 137. 109. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 76.IX. 8721 feb.3 dec. 15314 19600 -4286 sep.8 1. 138.1 oct. COMERŢ INTERNAŢIONAL 3. 124. 79. 21115 mar. 26199 apr. 80. 28793 2010 mai 35605 iun. 30577 dec. 89.3 Date provizorii Nota 1: Date recalculate conform CAEN Rev. 16648 5.3) 31404 40313 -8909 1.0 apr.1) 153. realizată în activitatea industrială. Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ. Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. 17699 feb. Total exporturi FOB Total importuri CIF Sold FOB/CIF 1) 2010 nov.2010 faţă de 1. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. 2. calculat la nivel naţional. 28541 oct. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ. 13982 oct. 37550 nov. 34037 iul.0 feb. 28504 sep. 14276 2010 mai 17984 iun. 29178 aug.3 ian. Nota 2: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS).I-31. 21067 ian.20091) 118. 33370 .2) 21716 35061 -13345 mar.2) 19460 19112 +348 feb. 17556 37252 -19696 oct. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ.I-30.

27. 32. ian. 8.4 IV. în cea mai mare parte. 1629 1354 1709 1603 sep. 770 de unităţi). pe total ţară. 25. 24. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE % 2009 sep. 1848 1369 1695 1939 iul. 1878 1361 1712 1970 mai 1870 1389 1645 1994 iun. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale).73% din numărul total al salariaţilor din acest sector. 1846 1381 1647 1962 1800 1336 1562 1932 1785 1324 1625 1885 Nota 1: Începând cu luna iulie 2010 se aplică prevederile legale în vigoare. dec. Total judeţ Agricultură. 1486 1090 1310 1575 apr.4 iun. 1262 1009 1268 1269 aug. 2) Date estimate Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev. eşantionul cuprinde.1) iul. 1368 1024 1269 1425 2010 mai 1364 1041 1219 1444 iun. 1926 1511 1844 1985 ian.5 dec. 28. Total judeţ 31. FORŢA DE MUNCĂ 7. care reprezintă 92. EFECTIVUL SALARIAŢILOR . 2041 1445 1765 2179 apr. 157533 156202 154803 153166 153229 151913 150916 150515 150123 149683 149146 148363 147422 3294 55525 98714 3266 55056 97880 3237 54563 97003 3202 53986 3636 48797 3605 48378 3581 48060 99275 3572 47933 99010 3562 47808 98753 3552 47668 98463 3539 47497 98110 3520 47247 97596 3498 46948 96976 95978 100796 99930 Date reestimate.7 aug. Pentru sectorul economic. sep. 1224 988 1273 1210 Vezi Nota 1 de la tab. Datele pentru perioada ian. 1351 1023 1255 1409 iul. Total judeţ Agricultură.2. vânătoare şi servicii anexe. 58/26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8 Nota 2: Datele lunare privind câştigul salarial mediu net sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă.4 2010 mai 35.6 oct.5 mar. 1951 1363 1621 2109 feb.9 ian.1) feb.1) aug.2) oct. 770 de unităţi). 25000 unităţi economico-sociale. Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.2010 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale. referitoare la impozitarea tichetelor de masă ( O. sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.8 apr.-iul. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT lei/persoană 2009 sep. Nota 2: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă.1) apr.3 feb.7 iul. Silvicultură şi Pescuit Industrie şi construcţii *) Servicii *) 1320 1002 1162 1408 oct. 1347 1044 1224 1420 nov. completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2009. Silvicultură şi Pescuit Industrie şi construcţii Servicii 1) 2010 dec. 1968 1375 1589 2144 mar.la sfârşitul perioadei persoane 2009 sep. 35. . Total judeţ Agricultură. 1419 1021 1196 1525 feb. respectiv reducerea cu 25% a drepturilor salariale cuvenite personalului din sectorul bugetar (Legea nr. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare. 1435 1035 1186 1551 mar.G. 21. 1723 1359 1735 1732 aug. excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. care reprezintă 92. 19. 1309 1004 1205 1374 dec.1) mar. Pentru sectorul economic.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar). eşantionul cuprinde. au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste. excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 29. 40. 25000 unităţi economico-sociale. nov.1) mai1) iun.2).73% din numărul total al salariaţilor din acest sector.Judeţul IAŞI 6. 9. nr. vânătoare şi servicii anexe. 1194 1010 1247 1176 sep. Începând cu luna ianuarie 2010. 1407 1137 1347 1449 ian.2. Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev. pe total ţară. 34.9 sep. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET lei/persoană 2009 sep. vânătoare şi servicii anexe. Începând cu luna ianuarie 2010.0 nov. de poştă şi de curier şi intermedieri financiare (conform CAEN Rev. 1674 1323 1746 1654 oct. au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste. *) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a petrolului brut şi a gazelor naturale.U. Silvicultură şi Pescuit Industrie şi construcţii *) Servicii * ) 2010 nov.

4 8. 7.7 8. II 706 trim. 1) 7. 25582 16072 9510 apr. 7. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 2009 trim.3 feb. 10.6 6. III 778 trim. II 1) 472 . 186 ian.0 9. 1) 8. 22898 13905 8993 ian.4 8.01. 864 669 195 638 40 6 oct. Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă V.4 dec. IV 1006 trim.persoane Pensia medie – lei 140880 677 trim. 1) 7.3 6. 762 689 73 184 77 4 mar. 875 715 160 561 4 12 892 635 257 681 34 8 Date provizorii Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul mamei. III 142960 704 trim.4 Rata şomajului înregistrat recalculată cu populaţia activă la 01.8 9. 7. 831 651 180 779 82 7 aug. 145 15. decesele după domiciliul decedatului. 1) 8. 878 629 249 1005 104 6 sep. Total judeţ Bărbaţi Femei 1) 2010 nov.7 6.1 6.4 sep.3 iul. INDICATORI SOCIALI 12. 809 847 -38 106 92 10 apr. I 334 2010 trim. Total judeţ Bărbaţi Femei 22237 13163 9074 oct.3 6.4 iun. LOCUINŢE TERMINATE număr 2009 trim. sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. 204 aug. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE număr 2009 sep.1 7.2 6. căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul domiciliu comun al soţilor. 815 725 90 150 84 12 iul. în cea mai mare parte.3 7. 24774 15569 9205 mar. CONSTRUCŢII 14.4 8. de poştă şi de curier şi intermedieri financiare (conform CAEN Rev.5 6.4 aug. 1) 8.Judeţul IAŞI *) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a petrolului brut şi a gazelor naturale.7 mai1) 7. 23015 14001 9014 sep. VI. 23704 14679 9025 aug. 168 apr.la sfârşitul perioadei persoane 2009 sep.2 8. 23136 13926 9210 dec.2 9.3 9. I 144819 724 2010 trim. IV 143787 723 trim. I Numărul mediu al pensionarilor . 23098 14214 8884 feb. 22564 13525 9039 nov. I Locuinţe terminate 507 trim.2). II 141833 701 trim. 150 2010 mai 182 iun. Total judeţ 218 oct. 842 850 -8 168 109 14 feb. 194 sep.la sfârşitul perioadei % 2009 sep.2010. 24122 15190 8932 iul.4 ian.4 oct.5 6.3 6. 113 mar. Născuţi-vii Decedaţi Spor natural Căsătorii Divorţuri Decedaţi sub 1 an 1) 2010 1) nov.5 8. 741 791 -50 321 94 8 mai 718 700 18 434 72 7 iun.7 apr.4 8.1 6.9 9. 195 iul. 124 feb. 1) 7. 760 809 -49 211 63 12 ian. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI date absolute număr 2009 sep. 25321 15909 9412 2010 mai 24298 15279 9019 iun.8 6. II 145141 727 13. 224 dec.5 mar. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT . 1) 7. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI . 757 788 -31 236 41 14 dec.3 6. 173 nov. 22918 13928 8990 Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 11.0 6.1) 7.

ÎN PERIOADA 1. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS.mii lei 2.9 439938.6 Valoarea Valoarea totală a vărsămintelor la buget amenzilor aplicate (încasate operativ + executări silite) .2010 Valoarea produselor şi serviciilor neconforme controlate .30.lei din care: Total extracomunitare 908387. VII.Judeţul IAŞI mediul urban mediul rural 1) 342 165 507 199 437 341 350 656 182 152 212 260 Date provizorii Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.3 17.0 548500.0 EURO 691.0 Numărul acţiunilor de control desfăşurate Total judeţ 1696 Sursa de date: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor .I .lei . în luna august 2010 Înmatriculări de societăţi comerciale -numărTotal judeţ Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 10 Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: Moneda naţională . ALŢI INDICATORI 16.lei 1692400.IX. INDICATORI PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE COMISARIATELE JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR.8 Valută Dolari SUA 848.