You are on page 1of 5

LAH NUR ENERJS KARA WNDRDER

27/03/2010 Gelitirici: Sevin Grszer

Kiara Windridern seminerine katlarak ilahi nur enerjisini ilk defa deneyimleme frsatm oldu. Kiarann sevgi dolu yrei ile yapt bu deerli alma ve paylamlar iin sonsuz sayglarm ve teekkrlerimi sunarm. (27.03.2010) LAH NUR ENERJS Kiara Windrider (20 Mays 2007) Geen yl bu ilahi nur alan ile olduka youn ekilde almaktaydm. Gemi dnglerde bu enerji, bedeni ykselie hazrlamak iin kullanlrd. Bu zamanlarda bu enerjinin sadece birka kii iin deil, Kaynaa geri dn yolculuumuzda maddenin kendisinin dntrld boyutsal bir deiim iin hazrlanmada, onu isteyen herkes iin elde edilebilir olduu sylendi. Kaynaa geri dn yolculuumuzda bilinlilik okyanusu ykselmeye devam ederken, dnyann bir ok farkl kelerinde bir ok farkl isimler altnda galaktik bilinliliin bir ok dier dalgalar da akyor. lahi Nur olarak bilinen byle bir ilemin kadim Msra kadar geri giden kadim morfogenetik alana baland ve balina krallnn zihin alannda binlerce yl tand grlyor. lahi nuru direkt elden aktarmlar ile, ayrca uzaktan aktarmlarla paylamaktaydk, ve insanlara bu alana kendilerinin nasl ayarlanabileceklerini retmekteydik. Yzlerce insan srelerinin derinletiini bildirdi, onlarn ou kozmik enerjileri bedene daha ok getirme yeteneinde art bildirdi. nsanlar ayrca duygusal beden arnmasn ilettiler, ou zaman eitli trde bamlklarn temizlendiini bildirdiler. lahi Nur rahatlatc ve topraklayc olan manyetik bir frekans olarak deneyimlenir. Bununla ilgili bilgileri http://www.deekshafire.com sitemde paylatm. nsanlar bu kadim ama yeni enerji ile deneyler yapma konusunda tevik ediyorum. Tm yapmanz gereken kendi yksek benliiniz, rehberleriniz ve melekleriniz ile temas vastas ile ilahi nurun morfogenetik alanna balanmay istemek ve sonra uzanmak ve gevemektir. Bu enerjileri bedeninize getirirken, onu etrafnzdakilere ve gzel gezegenimize gnderin. Eer yardm gerekliyse, her Cumartesi sabah saat 08:00de (kendi yerel saatiniz ile) bu kozmik enerjinin uzaktan aktarmn yapacam. Zaman ve mekan greceli olduu iin, sadece sizin iin en uygun zamanda uyumlann.

Eer deneyimlerinizi benimle paylarsanz, memnun olurum. Ve eer sizinle rezonansa giriyorsa, ltfen bu mesaj bakalarna aktarn. lahi Nuru Uygulamak Kiara Windrider lahi Nur kozmik bir tekaml enerjisidir. Bugnlerde gezegeni spren birok dier enerjiler gibi, amac insanln sonsuz potansiyeline uyanmasna yardmc olmaktr. Astrofiziki Paul LaViolette, gne sistemimizde 13,000 ylda bir titreen Samanyolu galaksimizin sper ykl merkezinden yaylan galaktik sperdalgadan bahseder. Bu sperdalga, k hzna yakn yolculuk yapmasna ramen, henz buraya gne sistemimize ulamad, bu sperdalga iin hazrlk aamalarnda olabileceimiz grlyor. Bedenlerimiz, kalplerimiz ve zihinlerimiz, ksa bir sre iinde yolumuza kabilecek olan ani tekaml enerjileri dncesiyle, kademeli olarak yeniden deniyor. Ona hangi ismi verirsek verelim, bu kozmik nabz atn amac gne sistemimizdeki tm maddenin molekler frekanslarn ykseltmektir, bazlar bunu Ykseli olarak adlandrr. Bu ayrca phesiz Dnya da dahil gne sistemimizdeki tm gezegenlerde, deneyimlenmekte olan bilinlilik deiimi ile ilikilidir. nsanlardaki bu yeni frekanslarn bir fonksiyonu, sinir sistemimiz ve beynimizdeki uykuda olan fonksiyonlar aktive etmektir, bu aktivasyon ok boyutlu bilinlilik deneyimi ile sonulanr. Ezamanl olarak, bu, DNA mzdaki yeni kodlar aktive eder, bu daha sonra insan trlerinde bir dnm srecini balatr. lahi Nur, uyan amac iin bu kozmik tekaml enerjilerini btnletirme ilemi ile ilgilidir. Tekaml uzun zaman periyotlar boyunca ok kademeli olarak ilerledi, sonra aniden bir kuantum sramasna dnt. imdi fiziksel olarak yaam srdrme, rekabet ve saldrganla odaklanan trlerden, ruhun frekanslarn direkt olarak beyin ve sinir sistemi ile btnletirmenin mmkn olduu trlere tekaml ediyoruz. Barbara Marx Hubbard bu ortaya kan trlere evrensel insan ismini verir. Zaman uzay srekliliinin lineer boyutunda kapana kslmak yerine, en sonunda kendimizi hastalk, yalanma ve lmn snrlamalar ile engellenmeyen zaman ve uzayda dolaabilen ok boyutlu varlklar deneyimleyeceiz. lahi Nuru ilk kez, Trkiyenin Ege sahilinde gzel bir ky olan Dalyanda kk bir grup ile deneyimledim. Onlardan ikisi Msra yaptklar seyahatten henz dnmlerdi, orada isel planlarda firavun Akhenaton ve Nefertiti ile ilgili bilgiler almlard. Bu bilginin bir ksmn absorbe ederken, gruptaki hepimiz kendimizi zamanda geriye giderken bulduk, her birimiz o zamanlarda enkarne olduumuz gemi yaam anlarn deneyimledik. Hikayeler birbirine uydu. Orada yaamlarmzla birleirken, kendisini odada hissettiren engin bir enerjinin farknda vardk. O zamanlarda Akhenaton vastas ile enkarne olmu olan Solar Tanr Ra idi. O zamanlar, seilmi inisiyelerin ykseli ilemini hzlandrma amac ile oluturulmu olan morfogenetik alandan bahsetti. Yzlerce insan o periyotta ykselie veya fiziksel lmszle eriebilmiti.

Bu morfogenetik alan imdi yeniden aktive ediliyor, dedi Ra. nsanln ilahi potansiyeline adm atmasnn zaman idi. Ancak, bu kez, sadece birka inisiye iin deil; tm insanlk bu geii yapmak iin hazrlanmakta. Bundan sonraki gnlerde biraz daha bilgi geldi. Enerji ile alrken, onu kullanmakla ilgili ynlendirildik, ancak ayrca enerjinin nasl kullanlmas gerektii ile ilgili herhangi sabit kurallar yaratmamann nemli olduu sylendi. Her insan direkt kendi yksek benlii vastas ile morfogenetik alana erimeye davet edildi, bylece bu ilahi potansiyelin kullanlmasnda kendi rehberliklerinin onlara retmesine izin verildi. Bir isim sorduumuzda, lahi nur ismi verildi. Bu ismin frekansnn bu morfogenetik alana giri kaps hizmeti grd sylendi. Yllar nce, Hawaiide yaarken, Kealakekua krfezinde anne ve bebek kambur balina ile karlatm. Direkt olarak onun zerinde yzm aaya dnk olarak szlrken, anne balinadan bana gelen muazzam k ve enerji dalgalarn deneyimledim. Bu enerjiler bamn arkasna occipital ridgenin (artkafa knts/srt) biraz yukarsndan girmeye balad. Dnyann bedeni ile bir olduumu hissedene dek etrafmda genilediimi hissettim, sonunda galaktik bilinlilik ile birletim. Daha sonra, odamda otururken, balinann bilinliliine bir kez daha uyumlandm ve derin bir mesaj almaya baladm. Bana beynin bu alannn kresel (spherical; global deil) bilinlilik ile balanty temsil ettii sylendi, imdi insan trlerinde ortaya kmakta olan ok boyutlu bilinlilik. Balinalar her zaman bu bilinlilii devam ettirmek iin fizyolojik olarak tasarlanmt ve imdi insanlarn da bunu bedenlemesinin zaman gelmiti. imdi, Dalyanda lahi nur enerjileri ile toplanrken, ban arkasndaki bu noktalar ile almamz talimat verildi. Bunun, beynin bir blgesi ile ilikili olduu sylendi, biz bu blge ile genetik kodlarmz yeniden yazabilirdik ve bu lahi nur almasnn potansiyeli idi. Bylece bununla deneyler yaptk. Katlmclar, kendi yksek benliklerinin aracl ile lahi nur enerjisini arrken bu noktalara dokundum. nsanlar benim Hawaiide balinalar ile yaadma benzer artc bilinlilik genilemeleri deneyimlemeye baladlar. Sonraki birka hafta, dier gruplarla lahi nur almas yapmaya devam ettim. nsanlar deneyimlerini paylamaya baladka, baz ortak modeller ortaya kmaya balad. Bir ekilde benliin bilinalt ile bilinli veheleri arasnda bir kprnn yaratldn kavradm. nsanlar ou zaman bu enerjilerin solar pleksuslarna indiini ve sonra bacaklarndan Dnyaya aktn hissettiler. Solar pleksus kiisel irade merkezidir. Bu enerjileri alrken, zel bir niyeti belirterek deneyler yaparken, ilahi irade ile kiisel iradenin bir fzyonunu (kaynama) yaratt, odaklanmay dilediimiz yaamn belli alanlarnda ilahiliin daha derin tezahrn salad. Yllardr, spiritel almamzn ilahi bilinliliimizi bu madde bedenlerde bedenlemek ile ilgili olduunu hissettim. Trkiye ve Avrupada gruplar ile almaya devam ederken, yzlerce insan yaamlarnda ilk kez, kendi fiziksel bedenlerinde bilinli olarak bulunurken genilemi bilinlilik hallerini srdrebilme yeteneini deneyimlediklerini bildirdi. Gemi yllarda almamn ounda Deeksha olarak bilinene kozmik tekaml enerjisinin bir baka formunu kullandm, insanlar ile alrken ska Deekshay ilahi nur ile birletirdim. ou insan bu iki enerjinin birbirini btnlediini deneyimledi. Bir ok insan Deekshann ok

kozmik ve elektriksel olduunu, lahi nur enerjisinin ok topraklayc ve manyetik olduunu syledi. Deekshay daha ok ba blgesinde hissederlerken, lahi nuru daha ok kalp ve solar pleksusta deneyimlediler. nsanlar deneyimleri paylarken, bu enerjinin gc ve potansiyeline ardk. lgin ekilde, enerjileri sadece son zamanlarda deneyimleyen insanlar, ilk kez alanlar gibi ayn tr sonular elde ettiler. Engin ve gl bir morfogenetik alana eritiimizi kavramaya baladk, ve herkes buna eriebilir ve bakalarna aktarabilir. Bu enerjiler ile deneyler yapmaya devam ederken, insanlar iftler halinde altlar. nce insanlara bu noktalarn nerede olduunu gsteriyorduk. Eski beyine giri kaps olarak hizmet eden occipital ridgenin hemen zerinde hassas bir alan vardr, buradan bilinalt ve sperbilin enerjilerimize eriilebildii grlyor. nce insanlarn, omurga kolonunun her iki yanndaki occipital ridgedeki Safra kesesi 20 akupunktur noktalarn bulmasn salyorduk. Sonra, orann yaklak 3 4 santim zerinde bir ukur buluyorlard, buras genelde ou insan iin hassas ve aryan bir noktadr. Ruh temas salamak iin birbirlerinin gzlerine baktktan sonra, verici kii tek eli ile alcdaki bu noktalara dokunurdu, ve dier elini alcnn alnna koyard. Her iki insan da kendi yksek benliklerine balanrd, lahi nur Alanna uyumlanrlard ve enerjiyi davet ederlerdi, niyetlerinin kendi en yksek hayrlar ile uyum iinde olmalarn dilerlerdi. Eer isterlerse, balinalar veya Ray ya da Mevlanay, Mesihi, ya da Birin rezonansa girdikleri herhangi bir vehesini arabiliyorlard. Verici, bu noktalara birka dakika veya sezgisel olarak hissettii srece dokunurdu ve sonra alc bu alc sessizlikte birka dakika beklerdi. Daha sonra, yer deitirirlerdi ve alc verici olurdu. lgintir ki, birok kii, lahi nur enerjisi verirken enerjileri daha youn hissettiklerini syledi. Ayrca ember ifalar ile de deneyler yaptk, emberin merkezinde tek bir insan yatarken bir ok insan birlikte alt. Hem ifa, hem de inisiyasyon iin uzaktan lahi nur almas yaptk, bir ok insan gl bir ekilde hissetti. Ayrca, insanlar otururken veya uzanrken meditasyonda enerjiyi kendi kendilerine ardlar, kendi kafalarndaki noktalara dokunarak nazik ve tam nefesler alp verdiler ve neler olduunu gzlediler. Dilerlerse zel bir niyette bulundular ya da sadece kendilerini yksek benliklerinin ileme rehberlik etmesine teslim ettiler. lahi nuru, gezegeni tam imdi spren kozmik tekaml enerjisinin engin bir morfogenetik alannn bir formu olarak gryorum. Bizler Altn an titreimlerine daha derin bir ekilde girerken, kendimize empoze ettiimiz snrllklardan, ilahi statlmza gei yapmaya balyoruz. Bununla ne kadar uzaa gidebileceimizin kurallar veya snrlar yok. Eer bir ifa veya uyan sistemi olarak lahi nur ile deney yapmay hissediyorsanz, ltfen bunu deneyin. Bu enerjiyi daha nce kullanmakta olduunuz bir ifa sistemi ile birletirmek isterseniz, ltfen bunu yapmakta serbest hissedin. Her iki durumda da deneyimlerinizi iitmek beni memnun eder. Kiara Windrider http://www.deekshafire.com/?Ilahinoor:Practicing_Ilahinoor

AYDINLANMA FENOMEN-Kiara Windrider

Aydnlanma aray gemiten gnmze, binlerce yldr insanlar iin efsanevi bir nitelik iermitir. Aydnlanma daima insann mkemmellie erimesinde son nokta olarak grlm, ama asla sradan insanlarn eriebilecekleri bir hedef olarak grlmemitir. Ancak, ben de eriilmesi zor bu hedefe erimek iin bir mr geirdikten sonra, en sonunda aradm eyi Gney Hindistanda, Bhagavan adl bir Avatarn rehberlii altnda eitim veren Birlik niversitesinde buldum. Aydnlanma basite birlie erimek olarak tanmlanabilir. Ancak, Bhagavan aydnlanmann yllarca meditasyon yaparak ve byk bir aba harcayarak eriilecek bir hedef olmadn, onun beyinde basit bir nro-biyolojik deiimle bir armaan olarak alnabileceini sylyor. Bunu herkesin deneyimleyebileceini srarla vurguluyor. Kendisinden bunu yapmay bilen bir teknisyen olarak sz ediyor ve bunun baka insanlara da retilebilecek bir ey olduunu aklyor. Bhagavan, misyonunun tm dnyaya aydnlanmay getirmek olduunu da aklyor. Aydnlanma halinin nro-biyolojisinin morfogenetik bir alan olduunu, yeterli sayda insan aydnlandnda bunun hzla tm dnyaya yaylacan bildiriyor. Herkesin aydnland bir dnyay hayal edin! Dier insanlar bir paramz olarak hissederken, onlarla nasl savaabiliriz? Hepimizin ayn ailenin bir paras olduumuzu bilirken, bir bakasnn alk ekmesine nasl seyirci kalabiliriz? Kendimizi Yerkrenin bedenindeki canl hcreler olarak grrken, Yerkreyi tahrip etmeyi nasl srdrebiliriz? Bhagavan, bir Altn aa girmekte olduumuzu ve aydnlanmann ortak kaderimiz olduunu sylyor. Hepimiz aydnlandmzda, birok bilim adamnn ve mistiin ngrd kyamet gn senaryolarn deitirebileceimizi ve Dnya zerinde gerekten cenneti yaratabileceimizi vurguluyor. Bu kitap benim ve dier birok kiinin aydnlanma deneyimini anlatyor. En nemlisi de o size aydnlanmay nasl deneyimleyebileceinizi gsteriyor. Aydnlanma ok kolaydr, diyor Bhagavan, ve herkes aydnlanmaldr. Bu kitap bu yolculuun balangc olabilir! Kiara Windrider