STRATEGIA DE COMUNICARE DE MARKETING PENTRU PROMOVAREA Muzeului Național de Istorie „Grigore Antipa”

MUȘAT GABRIELA Facultatea Management-Marketing Program master: Marketing în afaceri Due to the entire reach of the communication techniques in the public area in Western Countries and the spectacular development of publicity and public relations in this field, I find it interesting to analyze how and if this measure can be applied by Romanian public institutions and to Romanian public products. Beginning from the signification of the museums and their promotion as models of cultural and civilization distribution, the Antipa Museum is one of the oldest research institutions in the field of biodiversity and public education. That certain something needed by the Antipa Museum was a new identity that would show off its multiple personalities: education, culture, entertainment, adaptability, generosity, contemporarily and civism. A job easily said to be done, extremely difficult to realize and yet not impossible. Keywords: “strategia de comunicare”; “cultură”; “muzeu” ; “educație”

1.OBIECTUL STRATEGIEI DE COMUNICARE DE MARKETING Muzeul a luat fiinţă la 3 noiembrie 1834, la iniţiativa fratelui domnitorului Alexandru Ghica, Marele Ban Mihalache Ghica, care a donat colecţii importante, incluzând monede greceşti, romane şi bizantine, colecţii de minerale, fosile, moluşte, peşti, păsări şi mamifere, precum şi opere de artă. Deşi fusese conceput ca un cabinet de istorie naturală, muzeul a căpătat un caracter de instituţie mixtă, adăpostind antichităţi, tablouri vechi şi curiozităţi naturale. Pe parcursul timpului, muzeul a fost găzduit în diferite clădiri din Bucureşti. Sediul actual a fost proiectat şi construit prin strădania Dr. Grigore Antipa, director în perioada 1893 – 1944. Muzeul realizat de marele savant era modern atât prin modul de expunere, cât şi prin rolul şi activitatea sa. De asemenea, prin eforturi susţinute Grigore Antipa a îmbogăţit substanţial colecţiile instituţiei cu piese valoroase din toate colţurile lumii. Tot lui Grigore Antipa i se datorează şi realizarea în Bucureşti a primelor diorame biogeografice, model extins apoi la marile muzee ale lumii. Muzeul Național de Istorie Naturala "Grigore Antipa" este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, având vechi tradiții în ceea ce privește activitățile educative, muzeologice și de cercetare în domeniul științelor naturii.

a speciilor și a habitatelor. deasemenea și pe valorificarea punctelor forte și tradiția acestui muzeu.Oferirea informațiilor jurnaliștilor.creșterea numărului de vizitatori prin promovarea diverselor expoziții la nivel național și deasemenea imbogățirea patrimoniului muzelui printr-un număr mare de exponate cât mai interesante .derularea de concursuri online prin intermediul site-ului de socializare Facebook Strategia de comunicare se va baza. lărgirea universului cultural.În ultimii ani s-au înmulţit şi programele educaţionale de amploare. 3. fapt ce contribuie la afirmarea şi recunoaşterea muzeului ca una dintre cele mai importante instituţii de ştiinţă. în ultimă instanță. Astfel criteriul demografic pentru consumatorii adulți se orientează între 20-40 ani ca varstă. .Creșterea notorietății muzelui prin promovarea unei imagini cât mai bune . a imaginației.transformarea muzeului dintr-o instituție educațională într-o modalitate interesantă de a-ți petrece timpul liber .multiplicarea ofertei de vizită pentru timpul liber al consumatorilor .atragerea într-un număr cât mai mare a persoanelor tinere prin diferite evenimente cu diverse ocazii . cultură.OBIECTIVELE STRATEGIEI Misiunea Muzeul Național de Istorie “Grigore Antipa” urmărește studiul biodiversității prin cercetare bazată pe colecții și transferul cunoștiințelor științifice către public. Obiective: . cu studii medii/superioare și familiști. pentru a caștiga și segmentul de consumatori nemulțumiți. cât și. Se urmărește sensibilizarea publicului față de problemele actuale de protecția mediului. dar şi de divertisment din ţară. urmărindu-se educarea sa concomitent cu petrecerea agreabilă a timpului liber. Se dorește atragerea de noi clienți care să recomande și altora vizita la muzeu și să relateze experiența lor din cadrul muzeului ca fiind una interesanta si diferită. Structura programelor. Segmentul de consumatori cel mai important vizat pentru acest proiect este cel de adulți pentru că generează mai mult profit față de copii și pensionari care beneficiează de reduceri. educaţie. Publicul-țintă sunt copiii și tinerii dar și persoanele mai în vârstă.ȚINTA DE COMUNICARE Proiectul este menit să deomonstreze înalta importanță culturală și istorică a muzeului cu ajutorulul publicului țintă.cunoașterea dorințelor consumatorilor prin oferirea unor pachete speciale în schimbul unor date . gruparea lor pe categorii de vârstă și modul interactiv de desfășurare au ca scop atât familiarizarea cu istoria națională. 2. stimularea gândirii. În urma derulării campaniei privind obiectivele menționate mai sus se dorește cre șterea vânzărilor cu 50% și îmbunătățirea imaginii muzeului.

MESAJUL Vei fi atât de impresionat de vizita la muzeu încât vei începe să manife ști “efectul Antipa” Având în vedere obiectivele campaniei și elementele care se vor schimba.4. Desemenea se vor realiza diverse anunturi în cafeneaua. cu referire la diverse schimbări din cadrul muzeului. “Efectul Antipa” face referire la o noua atmosfera placută din cadrul muzeului și experiențe de neuitat alături de exponate noi și angajati care vor fi alaturi de vizitatori cu toate informațiile necesare de care au nevoie. concursuri și diverse evenimente și cursuri organizate de Muzeul Antipa. În ceea ce privește marketingul direct se vor realiza campanii de promovare online cu ajutorul Facebook-ului ce va face referire la site-ul muzeului. Pentru spotul radio. . Pentru ca promovarea să fie cât mai eficientă trebuie să se aibe în vedere anumite schimbări în ceea ce privește mediul intern al muzeului: . acest mesaj este potrivit pentru a atrage un numar cât mai mare de vizitatori. apariții în presă și radioul. Acest lucru este benefic și pentru o ămbunătățire/schimbare a mentalității. . recent deschisă. Deoarece obiectivul cel mai important reprezintă o imagine nouă a muzeului și creșterea numărului de vizitatori acesta este practic axa campaniei de comunicare. Mesajul va fi însoțit de sigla muzeului în partea stanga sus și o imagine cu anumite exponate care par să prindă viață.se vor semna parteneriate cu cât mai multe muzee din toată lumea privind schimburi de exponate. Pentru atingerea obiectivelor se vor folosi mai multe mijloace de promovare cum ar fi publicitatea exterioară. pe lângă mesaj se va preciza apariția unor noi exponate și deasemenea programul muzeului.se vor stabili atribuții clare pentru fiecare angajat iar tot personalul muzeului va trebui să participe la cursuri de perfecșionare.MEDIILE ȘI INSTRUMENTELE DE COMUNICARE În cadrul acestui proiect se vor folosi diverse medii tradiționale de comunicare apelându-se și la câteva dintre mediile de comunicare specifice marketingului direct.se vor organiza la fiecare sfarșit de saptamană excursii la siturile arheologice din țară și din strainătate finanțate pe baza unor sponsorizări. .exponatele din cadrul muzeului vor fi promovate permanent astfel încât să trezeasca mult mai mult interes decât o făceau pana acum. 5. .sa va încerca achizițonarea unor exponate cât mai rare și unice din punct de vedere al importanței istorice și culturale. schimburi de experientă realizate din schimburi temporale de angajați. .

2.Alte campanii: 1. CONCLUZII Muzeul Național de Istorie “Grigore Antipa” este primul și singurul muzeu din țar ă care a înțeles importanța utilizării tuturor instrumentelor de comunicare în vederea realizării misiunii sale: aceea de a educa și de a aproviziona publicul cu produse culturale. Prin această lucrare am vrut să arăt că setul de produse culturale al muzeului s-a transformat și a devenit mai interactiv și diversificat. iar cu ajutorul strategiei de comunicare .

”Marketing in slujba patrimoniului” – Alexandra Zbuchea 3. Pierre Housieaux ( președintele Asociației “Paris Historique”) spunea că: „Patrimoniul nu are sens decît dacă există o reală funcţionare a lui astăzi“.muzeul poate oferii publicului știință.antipa. Bibliografie: 1. univ.html . educație și cultură într-un mod plăcut și relaxant.smark.http://www. Călin Vegheş 2. http://adevarul. istorie și educație. În același timp vizita la muzeu a fost transformată într-o experiență reală. www. întru-cât el trebuie ocrotit și promovat pentru a oferii publicului o doză de cultură.ro 4. dr.html 5.ro/cultura/istorie/publicitatea-atrage-vizitatori-muzee1_50ba018b7c42d5a663af5a88/index.ro/a_23940/povestea_unui_muzeu_cool_relansarea_profilul_vizitatorilor_si _comunicarea_muzeului_grigore_antipa.Conf.“Marketing cultural” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful