HEALTH SYSTEM RESEARCH (HSR

)

KOLEJ SAINS KESIHATAN BERSEKUTU ULU KINTA
“KAJIAN TAHAP PENGETAHUAN PESAKIT DIABETES MELLITUS TENTANG PENJAGAAN LUKA PADA KAKI DI KLINIK ORTHOPEDIK HOSPITAL TAIPING,PERAK.” Borang soal selidik ini merangkumi 2 bahagian: BAHAGIAN A : Berkaitan Dengan Biodata Responden BAHAGIAN B : Berkaitan Dengan Tahap Kefahaman Responden

Arahan : 1. Sila jawab semua soalan dan tandakan disediakan. 2. Semua maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. √ dalam ruangan yang

SEMUA MAKLUMAT ANDA ADALAH RAHSIA SELAMAT MENJAWAB, TERIMA KASIH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful