STILURILE FUNCŢIONALE STILUL este modul propriu de exprimare într-un anumit domeniu pentru anumite scopuri ale comunicării

. - totalitatea particularităţilor caracteristice unei structuri, civilizaţii, epoci, activităţi etc. - concepţie şi mod de exprimare a gândirii specific unei arte sau unui artist, unei culturi, unei epoci etc. - totalitatea particularităţilor lexicale, morfologice, fonetice, topice, precum şi a procedeelor de exprimare caracteristice unui individ sau unei categorii de vorbitori. I. STILUL FAMILIAR ( COLOCVIAL ) - îndeplineşte funcţia de comunicare în sfera relaţiilor particulare, în planul vieţii cotidiene; - este stilul funcţional folosit de toţi vorbitorii unei limbi. CARACTERISTICI: - pendulează între abundenţă şi economie de exprimare; - recurge la îmbinarea între mijloacele non-verbale ( gestică, mimică ) şi verbale; - are o mare încărcătură afectivă; - regulile şi normele sunt frecvent încălcate; - presupune relaxarea şi naturaleţea comunicării; La nivel LEXICAL: - întrebuinţează regionalisme; - întrebuinţaeză termeni argotici, elemente de jargon, cuvinte proprii diferitelor graiuri; La nivel MORFO – SINTACTIC: - forme pronominale şi verbale regionale; - enunţuri fragmentate; - izolări; - inversiuni; - elipse; - paranteze; - digresiuni La nivel STILISTIC: - diminutive; - augmentative; - cuvinte peiorative ( cu sens defavorabil, dispreţuitor ); - superlative expresive; - construcţii care cuprind interjecţii, vocative, imperative; - clişee lingvistice; - abrevieri; - zicale şi proverbe. Compuneri specifice: • cartea poştală • scrisoarea amicală / familială / de dragoste • cartea de vizită • telegrama

realizează funcţia de comunicare în sfera relaţiilor oficiale. . normele limbii literare.respectă.este obiectiv. formulări eliptice La nivel STILISTIC: .respectă normele limbii literare. .recurge la • figuri de stil • digresiuni • procedee artistice • construcţii retorice III.este un stil sensibil la informaţie. sociale.este accesibil. . culturale. . administraţie. . STILUL PUBLICISTIC ( JURNALISTIC ) . diplomaţie. în general.II. justiţie etc. STILUL OFICIAL (ADMINISTRATIV ) . altele de cel familiar. concis. . prin: • certificate • cereri • adeverinţe • expertize • procese – verbale • contracte • referate CARACTERISTICI: .îndeplineşte funcţia de mediatizare.are o varietate excepţională de forme: • articol • interviu • comentariu • manifest • comunicat • masă rotundă • convorbire • reportaj • cronică • ştire • declaraţii • afiş publicitar • editorial • anunţ • foileton • anunţ de ziar .foloseşte citatul din surse directe şi verificate.exprimă o tendinţă.este lipsit de încărcătură afectivă ( neutru din punct de vedere expresiv). ) şi de influenţare a opiniei publice. impersonal. economice. sportive. ştiinţifice etc. La nivel LEXICAL: .contopeşte două tipuri de comunicare: informativă şi afectivă. o atitudine. .recurge la titluri şocante. clar. CARACTERISTICI: . .unele forme se apropie de stilul ştiinţific.cuprinde şi mijloace extralingvistice: • caricatură • schemă • fotografie • statisitcă • hartă • tabel . . de informare ( asupra evenimentelor politice.modul de exprimare este formal. .intrebuinţează cuvinte al căror sens sa fie înţeles de majoritatea receptorilor La nivel MORFO – SINTACTIC : .

la nivel STILISTIC: . . .sensul cuvintelor este denotativ ( propriu ).locuţiuni: „în mod necesar”. .număr mare de locuţiuni conjuncţionale. . V.terminologie specifică fiecărui domeniu.. .accesibilitate. . I plural ( pluralul academic. paralelisme. adnotări în subsolul paginilor. secundar şi cel figurat al cuvintelor . .reflexiv – pasivul. repetiţii.lipsa predicatului: „ Fumatul interzis!”.. „în mod obligatoriu”.”. ) La nivel MORFO .”etc. . .lipsa de expresivitate. atât a autorului. argument sau material demonstrativ.obiectivitate.înlocuirea pers.impune o topică normală.claritate. . . . imaginaţia.clişee specifice: „rog a binevoi să.substantive provenite din infinitive lungi. varietate lexicală .. pluralul autorului ) . cât şi a cititorului. . . La nivel LEXICAL: .SINTACTIC: .foloseşte frecvent sensul de bază. noutatea limbajului. La nivel STILISTIC: . „cu referire la” etc.La nivel LEXICAL: . . I singular cu pers.. afectivitatea. „Intrarea interzisă!” . .predomină subordonarea faţă de coordonare..concizie. . declaraţie. antiteze. STILUL BELETRISTIC ( STILUL LITERATURII ARTISTICE ) . „Subsemnatul.. „întocmit astăzi.. .contopeşte de multe ori toate celelalte stiluri funcţionale.note. indemnizaţie etc.citatul – ca punct de plecare. . . .succesiunea întrebare – răspuns.verbe impersonale. STILUL ŞTIINŢIFIC: . .sunt frecvemte neologismele.termenii sunt de obicei monosemantici. dosar.respectă normele limbii literare.este angajată gândirea. cronologie.are drept caracteristică fundamentală funcţia poetică a limbajului (expresivă.originalitate.are terminologie specifică ( adeverinţă. La nivel MORFO – SINTACTIC : .respectarea unor reguli de prezentare grafică ( de incadrare în pagină ) IV.corectitudine. . observaţii.). sugestivă) .substantive abstracte.”.enumeraţii.termenii se folosesc în forme apropiate de cele pe plan internaţional ( computer.realizează comunicarea în domeniile ştiinţific şi tehnic CARACTERISTICI: . aerodrom etc. ca modalitate de construcţie a discursului ştiinţific. .se foloseşte în operele literare.

- recurge la figuri poetice sau retorice .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful