REFERAT

CONTRACTUL DE VÎNZARE-CUMPĂRARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1

..........................................................Garanţiile şi răspunderea părţilor în contractul de vînzare-cumpărare........3 2.....................................................................13 Concluzii............................Obiectul şi conţinutul contractului de vanzare-cumpărare....................10 6.......................................Condiţiile livrării conform INCOTERMS-ului..14 Bibliografie...................................Dispozitii generale......................Caracteristica generala si reglementarea juridică a contractului de vinzare..........4 3.......................................................................................................................................6 4.............15 2 ......................................................CUPRINS 1.......................................................7 5......................................................Noţiuni introductive despre contractul comercial.....................................................................

2 Perioada veche (antica). in Moldova. desigur. indiferent de faptul cine le insusea (indivizii sau colectivul). Dupa declararea independentei la 27 august 1991. erau schimbate pe alte obiecte (produse). unii cercetatori intrezaresc norme ale dreptului comercial si in dreptului antic. negustori si auxiliarii lor. Dupa 1 decembrie 1918.1. a evului mediu. Cea mai veche opera legislativa. Pina la Unirea din 1918. Codul cuprindea reglementari privind contractele de locatiune. pe de alta parte. astfel fiind satisfacute mai multe necesitati. Dupa cel de-al doilea razboi mondial. moderna. in Republica Moldova au fost adoptate un sir de acte normative menite sa reinstaureze relatiile economiei de piata. functionand pina p 1944.Dispozitii generale Dreptul afacerilor este o denumire moderna a dreptului comercial. 1731 din 4 mai 1919. cunoscuta sub denumirea de „Codul lui Hammurapi”continea dispozitii referitoare la circiumi. Activitatea de intreprinzator era decretata activitate ilegala si persoanele care o desfasurau erau sanctionate penal. adica o situatie de „dualism al dreptului privat”. La o anumita etapa de dezvoltare a omenirii. trebuie sa apelam la istoria dezvoltarii dreptului privat si. comision. Pentru a studia evolutia lui. Actele normative. Aceste surplusuri. ca si in toate tarile cu regim comunist. Efectul pozitiv al acestei diviziuni consta in cresterea productivitatii muncii si in aparitia unor surplusuri de produse. la care a contribuit structura sociala. Adoptarea Codului comercial francez in 1807 a dus la divizarea dreptului privat in drept civil si drept comercial. a dreptului comercial. Cercetatorii afirma ca cele mai vechi reglementari juridice ale comertului au fost stabilite in stravechiul Babilon. in 3 . este o ramura (subramura) a acestuia si reglementeaza raporturile juridice care apar intre persoanele fizice si persoanele juridice in activitatea de intreprinzator. Se crease o situatie in care raporturile juridice private erau reglementate concomitent de doua legi diferite. in societate s-au produs schimbari care au condus la cunoscuta divizare a muncii. Dreptul civil este o ramura a dreptului care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si cele personale nepatrimoniale dintre persoanele private (fizice si juridice). pe de o parte. Istoria dreptului comercial cunoaste trei perioade de dezvoltare: veche (antica). Desi se afirma ca dreptul comercial a aparut ca un drept al comerciantilor (negustorilor) in conditiile statului feudal. a functionat economia planificata. se aplicau actele normative ale Rusiei tariste. Dreptul comercial apare ca un drept special fata de dreptul civil. actiunea Codului comercial roman din 1887 a fost extinsa si pe teritoriul Basarabiei prin Decretul-lege nr. si complexitatea dezvoltarii activitatii comerciale si de intreprinzator. In Republica Moldova au existat reglementari juridice ale relatiilor economice. Schimbul in natura (trocul) a fost prima operatiune de comert aparuta in antichitate si utilizata pana in prezent. imprumut.

au fost innoite un sir de dispozitii din Legea nr. de a contribui la avansarea economica a statului. ea are "putere de lege" între părţi. el introduce în relaţiile dintre oameni simţul răspunderii pentru îndatoririle ce le revin şi promovează relaţii de colaborare.majoritatea lor. investitiile straine. circulatia hirtiilor de valoare si bursele de valori etc. 2. cooperativele de productie si cooperativele de intreprinzatori. de la cele mai fireşti şi mai simple activităţi ale oamenilor (Ex: cumpărarea celor necesare traiului). a fost descatusata initiativa privata si legalizata activitatea de intreprinzator. Prin aceste acte. Desi contine o serie de imperfectiuni. au fost inlocuite prin alte acte normative. O importanta deosebita pentru dreptul afacerilor o are Codul civil. Contractul are un puternic rol educativ în viaţa societăţii noastre. ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii între persoanele fizice şi juridice este evidentă în toate domeniile. Astfel. cooperatie. societatile pe actiuni. pus in vigoare la 12 iunie 2003. faliment. pe parcursul anilor 19972004. Dacă o convenţie este legal întocmită. reglementau insuficient noile relatii. pînă la conducerea economiei naţionale şi la stabilirea relaţiilor internaţionale. acest cod are sarcina de a unifica reglementarile juridice si a pune o temelie noua circuitului civil si comercial. formeaza baza juridica a dreptului afacerilor. primele legi de dupa declararea independentei nu satisfaceau cerintele unei economii libere.l 107/2002. Din cauza traducerii stangace ori a incercarii nereusite de a adopta unele norme si institutii din actele normative ale unor state europene. Codul civil a unificat dreptul privat. prin Legea cu privire la proprietate. arenda. investitii in activitatea de intreprinzator etc. a fost repusa in drepturile sale firesti proprietatea privata. au fost adoptate legile cu privire la: antreprenoriat si intreprinderi. insolvabilitate. Însemnătatea contractului. de aceea. Aceste norme fiind abstract separate de alte norme de drept privat. Aceste legi aveau ca prototip actele normative elaborate si puse in vigoare in Rusia postsovietica.845/1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi a jucat rolul unui mic cod comercial.845/1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi. Au fost adoptate legi cu privire la: societatile pe actiuni. Legea nr. Astfel. educă oamenii în sensul disciplinei contractuale. piata valorilor mobiliare. prin Codul civil nr. deoarece a permis activitatea de intreprinzator si a stabilit cercul de persoane care o pot desfasura. stabilind ca persoanele fizice si persoanele juridice care practica activitate de intreprinzator sunt subiecte ale raporturilor juridice civile si ca statutul lor juridic este determinat de legislatia civila. dar faptul adoptarii lor insufla optimism. impreuna cu normele de interventie a statului in activitatea economica.Noţiuni introductive despre contractul comercial Contractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. Dupa ea. protectia concurentei. 4 .

După conţinutul lor.Ex. pentru a căror valabilitate este suficient simplul acord de voinţă al părţilor. avem: a) Contracte cu titlu oneros. care da nastere la un raport juridic de dreptul economic şi prin care se stabilesc drepturile si obligatiile reciproce ale acestora. b) Contractele solemne. contr. schimbul.: împrumutul. mai este necesară îndeplinirea unor formalităţi impuse de lege: forma scrisă . înainte de acest moment fiind doar o promisiune de a contracta. . autentificare notarială şi înregistrare la organele competente . adică după felul obligaţiilor la care dau naştere. fără a da ceva în schimb). donaţia. transportul 3. de asigurare.: vînzarea-cumpărarea. După momentul valabilităţii şi modul lor de formare.:vînzarea. scopul urmărit de către părţi. de locaţie. pentru a cărui valabilitate şi întrare în vigoare. deoarece încheierea lor nu este supusă de lege unor forme speciale. dar obligaţiile specifice lor nu iau naştere decît în momentul transmiterii lucrului. pot fi: a) Contracte sinalagmatice. Clasificarea contractelor În imensa varietate a contractelor se pot desprinde unele categorii mai importante.Ex.După scopul urmărit de părţi prin încheierea lor. c) Contractele reale. 2.numai o parte se obligă. modul de executare. actele de înstrăinare a imobilelor. o contraprestaţie. în schimbul aceleia pe care o face.acestea sînt în fond contracte consensuale. cealaltă parte are numai drepturi Ex. precum: conţinutul. pentru a cărui validitate. . mandatul gratuit. . prin care una dintre părţi procură celeilalte un folos. a căror clasificare se poate face după mai multe criterii (asemănătoare cu cele privitoare la actele juridice). b) Contracte cu titlu gratuit. ori se obligă să o facă în favoarea celeilalte părţi. care dau naştere la drepturi şi obligaţii reciproce între părţi. care presupun obligaţii numai pentru una din părţi. Ex. depozitul.: împrumutul. 5 . . contractul de asigurare. mai este necesară şi prezenţa unui lucru (res) transmis de către una dintre părţi către cealaltă. pe lîngă acordul de voinţă. fără să mai fie nevoie de vreo formalitate sau vreo formă specială de manifestare a voinţei părţilor. pe lîngă acordul de voinţă. Numai din acel moment contractul respectiv poate purta denumirea sa. contractul de gaj.Contractul este o intelegere dintre doua sau mai multe persoane -. contr. schimbul.: donaţia. fără a primi ceva în schimb.Ex. modul de formare. depozitul. locaţiunea. avem: a) Contracte consensuale. gajul. b) Contractele unilaterale. în care una dintre părţi urmăreşte un folos. (sau: una din părţi primeşte o prestaţie.

cealaltă parte neavînd putinţa să le discute. Izvoarele de drept ce reglementeaza contractul de vinzare sunt: legile. numita VANZATOR. contra unui pret. telegrame. 5.După existenţa de sine stătătoare sau nu a contractelor.genereaza drepturi si obligatii reciproce intre parti. ce se formeaza in temeiul unor forme juridice (contractuale). b) Contracte accesorii. uzantele uniforme. . . intreprinderile si organizatiile cu 6 . * Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. printr-un schimb de scrisori (telexuri.:contractele de binefacere.Caracteristica generală şi reglementarea juridică a contractului de vînzare. avem: a) Contracte principale. tratatele internaţionale . in conditiile convenite. care sînt contracte a căror încheiere depinde de existenţa altui contract. b) sinalagmatic . Contractul de vanzare-cumparare este o intelegere bilaterala prin care una din parti .Contractul de adeziune. cu exceptia marfurilor pentru folosinta personala. se obliga sa livreze ceilalte parti. un bun determinat calitativ si cantitativ. casnica sau familiala. sau cu utilizarea mijloacelor electronice de calcul. Legea reglementeaza relatiile de vinzare a marfurilor. 798 din 27. Aceste contracte se pot naşte în acelaşi timp cu contractul principal sau numai după încheierea acestora din urmă. c) consensual este valabil din momentul simplei înţelegeri dintre părţi. Ex.12.Ex.93 privind aprobarea Regulamnentului Contractului-model de vinzare-cumparare.).06. ale cărui clauze sînt stabilite numai de către una dintre părţi. care au o existenţă de sine stătătoare.94) Prezenta lege stabileste principiile fundamentale de reglementare a relatiilor comerciale intre subiectii economici.: contractul de transport pe calea ferată. 134-XIII din 03. Printre actele normative principale sunt: * Codului Civil al RM art.753 -822 * Legea vinzarii de marfuri (Nr. ci numai facultatea să le accepte ca atare (adică să adere) sau să nu contracteze. intr-un loc anumit. numita CUMPARATOR.. 4. independent de destinatia lor. 3. Contractul de vanzare are urmatoarele elemente caracteristice: este un contract – a) cu titlu oneros urmarind ca finalitate obtinerea unui profit. "contractul-model de vinzare a marfurilor se aplica la incheierea contractelor economice privind vinzarea productiei cu destinatie tehnica de productie si marfurilor de consum popular intre intreprinzatori. Prin acest Regulament a fost stabilit ca. telefonograme etc. Conform prezentei legi contractele se incheie in forma scrisa printr-un document.

prin care se stabilesc drepturile si obligatiunile partilor. fiind dovedita prin certificate de calitate.telle quelle (asa cum este)-cind vinzatorul nu poarta raspundere pentru calitatea marfii. a) Cantitatea este exprimata in unitati de masura specifice naturii marfii: tone. structurii si continutului contractelor. bucati. dar sunt ca un fel de indrumator pentru cei care il folosesc.diverse forme organizatorico-juridice. conditii tehnice. nu pun restrictii asupra formei.preluind denumirea de "INCOTERMS-2000") care are o larga aplicare in contractele comerciale internationale de vinzare-cumparare.este bunul transmis de catre vanzator cumparatorului.Reguli Internationale pentru Interpretarea Uzantelor de Comert. Pe plan international principalele izvor de reglementare este: * Conventia ONU privind cumparare-vanzare internationala de marfuri din 11.este insusirea produsului de a satisface unele necesitati ale oamenilor. îl au uzantele comerciale uniforme. . Ea trebuie sa fie indicata in contract si trebuie sa corespunda unor standarde. O deosebita importanta in formarea si definirea contractelor comerciale.04. Se utilizeaza la vinzarea fructelor produselor agricole etc.organoleptic. degustare).vazul placut. care isi desfasoara activitatea in RM. Cele mai importante uzante comerciale uniforme internationale au fost standartizate sub egida Camerei Internationale de Comert din Paris.016 kg). tona scurta (907 kg).(incercare. La fel calitatea se determinain baza principiului: . precum: tona lunga (1. certificate de origine etc. in tarile europene. care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2000. Contractului de vinzare-cumparare trebuie să conţină: Iidentificarea partilor. 7 . Obiectul contractului de vanzare-cumparare . in general. metri cubi. b) Calitatea . Continutul . cumpararorul find obligat s-o primeasca "asa cum este". perechi etc. El trebuie sa satisfaca caracteristicilor de calitate si cantitate. metri patrati. Viena 4. care s-au format prin folosirea repetata a unor clauze contractuale.914 m) etc. Contractele-model (contracte-tip).Obiectul şi conţinutul contractului de vanzare-cumpărare. metri liniari.1980. In anumite contracte se vor folosi unitatile complexe specifice uzantelor locale. yardul (0.Ultima editie a acestora au fost aprobate la finele anului 1999. . hectolitri.sunt acele conditii esentiale. cunoscute sub denumirea de INCOTERMS (International Rules for the Interpretation of Trade Terms .

). durate tranzitului . tehnic si calitativ. 7 Ambalajul si marcarea.). fluvial sau aerian. care poate varia in functie de transport. plata pretului. scrisoare de trasura etc. Data livrarii marfii se considera data transmiterii acesteia catre transportator sau cumparator. acreditive si incaso documentar. 2 Pretul marfii in contractul de vinzare-cumparare este valoarea marfurilor care trebuie achitata de cumparator vinzatorului. Vinzatorul se va obliga sa marcheze ambalajul in scopul inlesnirii manipularii marfii si publicitatii comerciale. In contract se va stipula obligatia vinzatorului de a asigura un ambalaj corespunzator. Ea trebuie sa existe sau sa poata exista in viitor. La fel trebuie inclusa valuta de plata. dovedind expeditia si 8 . de necesitate si de cost. * partea care se obliga sa asigure mijloacele de transport. felul marfii si diferite mentiuni specifice. calitatea marfii. In contract se va stipula: * caile (ruta) de transport. Aceasta data trebuie sa fie indicata in documentele de transport sau actul de primire / predare. originea marfii etc. asigurare. 8 Intocmirea si transmiterea documentelor Documentele care se refera la transport. El trebuie sa includa pretul unei unitati de marfa si pretul total. a unei tranzactii de vinzare-cumparare trebuie specificate in inscrisul contractual. In numeroase cazuri transportul va fi combinat. in functie de pozitia geografica a vinzatorului fata de cumparator. Alegerea unui sau altui tip de plati numerare depinde de caracterul afacerii..Clauze economice 1 Obiectul contractului il constituie marfa. taxe. * documentele de transport (conosament. conditii de tranzit. 5 Termenii de livrare sunt date calendaristice sau perioade de timp in decursul carora vinzatorul trebuie sa livreze marfa. cum ar fi cele care atentioneaza asupra fragilitatii marfii sau asupra necesitatii manipularii cu mare atentie a aparatelor de precizie si materialelor explozive. maritim. Conditiile livrarii conform INCOTERMS-ului. ordin de plata. accize etc. Se vor indica adresa de destinatie. 3 Conditiile de plata conţin modalitatea si tipul decontarilor de obicei plati cu ajutorul cecurilor. 4. Marfa trebuie sa fie determinata sau determinabila cantitativ. in functie de intelegere. * mijloacele de transport. se recomanda de inclus si modalitatea de formare a pretului (pretul de cost. Aceste documente sunt necesare pentru incasarea pretului marfii. 6 Modul de efectuare a transportului Transportul unei marfi se va efectua terestru.

Se cunosc urmatoarele clauze de asigurare impotriva riscurilor valutare: 9 . chiar daca transferarea riscurilor de la vinzator la cumparator a avut deja loc. pot afecta obligatia cel putin a uneia dintre parti (mai ales pretul). si pentru realizarea transportului.indeplinirea obligatiilor asumate de vinzator. * documentele ce trebuie intocmite pentru atestarea receptiei . Formularea acestora se face sub ingrijirea vinzatorului care isi asuma si obligatia de a le transmite cumparatorului pe caile stipulate in contract. perturbind echilibrul stabilit la incheierea contractului. certificat de garantie. in cazul cind se realizeaza. 11 Asigurarea marfii în contract este prevazuta in urma intelegerii dintre importator si exportator şi se numeste CARGO. * solutiile ce se impun in cazurile in care receptia nu poate avea loc si controlul nu poate fi efectuat din vina partilor. * modul de lansare a reclamatiilor si modul de rezolvare.) . buletin de analiza. vinzatorul continua sa fie raspunzator pentru remedierea defectiunilor. in functie de natura marfii si de intelegere. proces verbal de receptie etc. In perioada de garantie. Riscurile valutare constau in modificarea cursului de schimb (al paritatii monetare) al monedei de plata fata de moneda (monedele) de referinta. care reprezinta obligatiile vinzatorului de a livra marfa cumparatorului care poseda anumite calitati pe durata termenului de garantie. Această clauză va cuprinde: * modul in care se face controlul si receptia . prin contract se va indica: * inceperea termenului de garantie si durata lui . In cazul marfurilor cu termen de garantie. * documentele prin care se atesta calitatea marfurilor (certificat de calitate. * obligatiile partilor in perioada de garantie . riscuri care. Contracul se perfecteaza prin eliberarea unei polite de asigurare care trebuie sa contina: 12 Asigurarea impotriva riscurilor valutare si nevalutare Instabilitatea permanenta pe unele piete comerciale si alte conditii specifice in care se desfasoara operatiunile comerciale internationale impun partilor sa includa in contracte clauze asiguratorii impotriva riscurilor valutare si nevalutare. 9 Receptia marfii Partile prin contract trebuie sa indice modalitatile de receptie a marfii si de control. 10 Garantiile vinzatorului In majoritatea contractelor incheiate sunt incluse garantiile de calitate. In contract se va stipula locul unde se va face receptia.

determinate de vicii ascunse sau de alte cauze generate din neglijenta vinzatorului. In final. despagubiri a daunelor. Litigiile si solutionarea lor In contract partile trebuie sa prevada aparitia unor eventuale litigii si modalitatile de solutionare a lor. 16. adoptate de catre Camera Internaţionala de Comerţ de la Paris. Scopul uzantelor unificate INCOTERMS este de a stabili o serie de reguli privind interpretarea termenilor comerciali utilizati in comertul exterior. Clauze suplimentare si mentiuni finale In afara clauzelor mentionate mai sus. el are dreptul sa reclame defectiunile constatate. Reclamatiile (pretentiile) Daca dupa preluarea marfii. pe oferta si acceptare (expresa). contractele incheiate intre prezenti trebuie sa contina semnaturile partilor sau ale reprezentantilor lor.Condiţiile livrării conform INCOTERMS-ului Condiţiile de livrare a mărfîi in contractul de vanzare-cumparare Internaţional sint stabilite prin uzantele comerciale. partile sunt libere sa includa in contracte orice prevederi speciale. in principiu. determinate de particularitatile marfii ori serviciului si/sau de conditiile executarii contractului. Acesti termeni stabilesc: * modalitatea de transportul utilizat la livrare. formele şi mărimea raspunderii contractuale (amenzi. cumparatorul constata unele abateri cantitative sau calitative de la prevederile contractului. numite INCOTERMS. 10 . Aceste reclamatii trebuie sa fie facute in termenele stipulate in contract 14 Raspunderea pentru neexecutarea contractului Aceasta conditie va stabili temeiurile. 17. raspunderea in natura etc. 5. penalitati. multivalutare bazate pe un cos valutar stabilit de parti (de regula 3-5 monede. la cele incheiate intre absenti semnaturile. ) multivalutare bazate pe un cos valutar (unitate de cont) DST Se cunosc urmatoarele clauze de asigurare impotriva riscurilor nevalutare: clauza de revizuire a pretului (de indexare nemonetara) – clauza de postcalculare a pretului – clauza ofertei concurente Clauzele strict juridice 13.).* clauza aur        clauzele valutare (inclusiv clauzele de indexare : monovalutare .

deoarece el nu este obligat decit sa puna marfa ambalata (dupa caz) la dispozitia cumparatorului..Free Carrier (. FAS .Free Alongside Ship (. el este obligat sa indeplineasca toate formalitatile. in traficul aerian si in cel feroviar). EXW . la locul convenit. partile pot conveni ca vanzatorul sa efectueze incarcarea si formalitatile de vamuire la export pe cheltuiala cumparatorului. * modalitatea de asigurarea a mărfurilor in transport. Franco de-a lungul vasului (. Franco uzina (.. Este conditia de livrare cea mai comoda pentru vanzator.. * drepturile si obligatiunile ambelor parti.. FCA . vanzatorul se poate implica in acordarea de asistenta la incheierea contractului de transport. marfa. INCOTERMS. Cumparatorul este obligat sa incarce marfa pe cheltuiala sa si sa o transporte la destinatie. Franco caraus (. Prin aceast termen cumparatorul se obliga sa angajeze nava si sa respecte termenul de aducere a navei la locul de incarcare.. insa numai pe spezele cumparatorului si din mandatul acestuia (de exemplu. Vanzatorul poate conveni cu carausul locul de predare in custodie.. Vanzatorul este obligat sa aduca marfa in port si sa o plaseze pe chei de-a lungul navei sau in barje de-a lungul acesteia. In anumite cazuri.. pe cheltuiala si riscul sau. * cine achita taxa vamala. in locul din uzina si la termenul convenit. din necesitati practice. locul convenit). cheltuielile si riscurile se 11 . din momentul in care marfa a fost incarcata. dupa ce a fost vanduta. formalitatile. * momentul transferului riscurilor fortuite (distrugeri intimplatoare ale marfii). Vanzatorul poate sa predea marfa in custodie unui tranzitar in baza instructiunilor cumparatorului.. * cine indepleneste formalitatile privind trecerea frontierii. in ultima editie din iulie 2000. informindu-l din timp pe vanzator de data precisa a sosirii navei la locul respectiv si despre dana la care va fi trasa. named place). contine 13 termeni. Din considerente practice. obligatia lui de livrare fiind indeplinita din momentul predarii. Din acel moment..* repartizarea intre parti a cheltuielilor in contractul de vanzare-cumparare * preturile de livrare. daca acesta nu a fost indicat de cumparator. locul convenit). De asemenea.. este predata de exportator primului caraus.. port de incarcare convenit).Ex Works (.. numit de cumparator. named place). named port of shipment). Marfa.

Acest document poate fi o recipisa de depozit sau un document de garantie.. Cost. din momentul in care a trecut de balustrada navei. In consecinta. pe riscul cumparatorului.transfera cumparatorului.Cost.. CFR . Marfa. named port of destination) Cost si navlu la (. rutiera. Transferul marfii. vamuirea marfii la export se face de catre vanzator.... cumparatorul poate sa asigure marfa in tara sa. in portul de expeditie. actioneaza in vederea efectuarii transportului pe cale ferata.. Vanzatorul este obligat sa aduca marfa pe bordul navei. named port of destination).Free On Board (. vanzatorul se obliga sa plateasca transportul pina la destinatie. Orice cheltuiala care apare dupa ce marfa a fost livrata la bordul navei va fi pe contul cumparatorului. named port of shipment). asigurare si navlu (. FOB . named place of destination). cheltuielilor. Alaturi de FOB.. Vanzatorul va primi din partea cumparatorului un document curat care sa ateste ca a primit marfa. in acest mod. aeriana sau printr-o combinatie a acestora).. locul de destinatie convenit). portul de incarcare convenit). Prin aceasta conditie de livrare. Vanzatorul este obligat sa efectueze formalitatile vamale la export. valuta forte.. cumparatorul este obligat sa angajeze nava şi sa o aduca în portul de incarcare la termenul convenit. cumparatorul este obligat sa indeplineasca formalitatile vamale la export. Transport platit pina la (. fluviala... CIF . desi nu transporta direct.Carriage Paid To (. 12 .. In multe cazuri. indeosebi pentru marfuri in vrac. formalitatile si riscul se transfera cumparatorului din momentul in care marfa a fost predata carausului (prin caraus se intelege si persoana care. CPT . Prin aceasta. Franco la bord (. la data si in portul convenit...Cost and Freight (. Prin aceasta. Insurance and Freight (.. sa o incarce si sa o duca in portul de destinatie convenit. maritima. Vanzatorul plateste prima de asigurare pe contul cumparatorului. formalitatilor si riscului se face din momentul in care marfa a trecut de balustrada (copastia) vasului. vanzatorul se obliga sa angajeze nava. economisind. aceasta conditie de livrare este una dintre cele mai utilizate in transporturile maritime. portul de destinatie convenit). port de destinatie convenit).Marfa calatoreste neasigurata. Vanzatorul are obligatie sa procure pentru cumparator un contract de asigurare impotriva riscurilor maritime de avariere sau de pierdere a marfii in timpul transportului. cheltuielile..

In baza receptiei se intocmeste un act unde se se fac mentiuni privind rezultatele receptiei. a fost pusa la dispozitia cumparatorului pe bordul navei. cheltuielilor si formalitatilor catre cumparator se face in momentul in care marfa. Aceste clauze contractuale trebuie sa contina inceputul si durata termenului de garantie..se va mentiona suplimentar...Se deosebeste de conditia CPT prin aceea ca. In cazul neajunsurilor cumparatorul in modul.. Transferul marfii. Vanzatorul se obliga sa duca marfa. Vanzatorul suporta toate cheltuielile si riscurile aducerii marfii in portul de destinatie convenit si indeplineste toate formalitatile necesare. In pretentie se 13 .Delivered Ex Ship (. la locul convenit. named port of destination).. Prin contract vanzatorul trebuie sa garanteze calitatea marfii. DES . cauzele de prelungire sau incetinire a garantiei.. nevamuita pentru import. riscului. Ca si conditia de livrare CPT.. Transport si asigurare platite pina la (. locul de destinatie convenit). Alte marfuri sint puse in functiune (utilaj tehnic) si au nevoie de un termen de garantie in perioada caruia vanzatorul va purta raspundere pentru defectiuni. pe cheltuiala si riscul sau.. Contractul trebuie sa prevada modalitatile si persoanele ce vor efectua receptia. cumparatorului si o persoana necointeresata.Delivered Ex Quay . poate fi folosita pentru orice mod de transport. vanzatorul este obligat sa asigure marfa in numele si pe contul cumparatorului. documentele ce atesta calitatea si garantia. Vanzatorul va indeplini formalitatile de vamuire la import. Livrat franco chei .. 6. Vanzatorul este obligat sa puna marfa la dispozitia cumparatorului la frontiera convenita. lichidindu-le din contul sau.Garanţiile şi răspunderea părţilor în contractul de vînzare-cumpărare.Delivered At Frontier ( . Daca sint neajunsuri .Carriage and Insurance Paid To (. Receptia marfurilor trebuie sa se efectuieze intr-un termen cat mai scurt de la primire ei. Livrat la frontiera (.vama platita (. named place).. pina la cheiul (debarcaderul) portului de destinatie convenit si sa plateasca vama pentru import in tara cumparatorului.. Pot participa reprezentantii din partea vanzatorului.. termenii si forma stabilita in contract va trimite o pretentie vanzatorului. modul si termenele de prezentare a pretentiilor. DAF . care le va determina calitatea si termenul de pastrare. in plus. portul de destinatie convenit).duty paid (. inainte de frontiera vamala a tarii invecinate. Livrat franco nava (. DEQ .CIP . named place of destination).. Sint marfuri ce necesita certificat de calitate sau buletin de analiza. obligatiile partilor pe aceasta perioada. locul convenit).. named port of destination).. contra riscurilor minime de avariere si pierdere.. portul de destinatie convenit).

in schimbul obligatiei acesteia din urma sa achite un pret in bani. numita vanzator. . neajunsurile si cerintele cumparatorului. dar si alt drept real. ci si la orice alt contract. Ca in orice contract. .inlaturarea defectelor din contul vinzatoruli.intoarcerea banilor deja achitati etc.reducerea pretului. Concluzii Originea vanzarii se gaseste in schimb. Primind pretentia in termenul stabilit. Dar aceasta libertate nu este absoluta. se face trimitere la actul de receptie. El se materializeaza. Ulterior.cand marfa nu este livrata la timp. Cerintele pot fi: . In acest sens. numita cumparator. ea fiind limitata de normele ordinii publice si de regulile moralei. potrivit intereselor sale.desfacerea contractului. partile contractante . Vanzatorul va instraina marfa. In cazul respingerii sau neexaminarii pretentiei cumparatorul are posibilitatea de a se adresa in Arbitraj. Raspunderea la contractul de vanzare-cumparare se aplica fata de vanzator in urmatoarele cazuri: . Fernand Braudel remarca faptul ca economia incepe in pragul valorii de schimb.marfa nu corespunde calitatii sau cantitatii. si la vinzare-cumparare este necesar sa se manifeste consimtamintul vinzatorului si al cumparatorului.schimbarea marfurilor necalitative. . Oamenii tranzactionau. . Orice om este liber sa vinda sau sa cumpere. iar cumparatorul va plati pretul.indica: date despre contract. un drept de creanta sau chiar un drept intelectual. primind alte bunuri in locul celor vandute. Asa cum vom mai vedea. care consta in schimbul unui obiect contra unui pret. apar unele restrictii legale si conventionale ale libertatii de a vinde si a cumpara.. De altfel. 14 . in mod obisnuit. .cand vanzatorul face greseli in documente de transport. transfera un drept altei persoane. Fata de vanzatorul necuvincios se pot aplica toate formele de raspundere. Cumparatorul raspunde pentru: neachitarea pretului la timp si pentru neluarea in primire a marfii in timpul si locul stabilit. . prin oferta si acceptare. Principiul autonomiei de vointa este expresia libertatii individului de a incheia sau nu un contract. principiul autonomiei de vointa nu-l vom intilni numai la contractul de vinzare-cumparare. apare vanzarea. Contractul de vanzare-cumparare este acel contract prin care o persoana. se poate transmite nu numai dreptul de proprietate. vanzatorul este obligat sa dea raspuns recunoscind-o sau sau respingind-o cu motivatii.

“Drept civil – parte specială – contracte”. Chişinău. 1996. Chişinău.. Гришаев «Гражданское право». 1996-1997. Bibliografie 1. 3. 2005 “Dreptul afacerilor” Mărgineanu G. Chiriac. 2004 6. Avornic. Москва.: corespondenta etc.Contractul se considera incheiat. considerindu-se ca actul este incheiat in momentul in care oferta a fost acceptata. 2003. “Dreptul afacerilor” Roşca N.Mărgineanu A.. “Bazele statului şi dreptului a Republicii Moldova”. Сумы. negru.. 2003 Cimil Dorin “Drept civil – contractele speciale” Chişinău. Васильев «Гражданское право». Chişinău. 2004 Baieş S. Cind contractul se incheie intre prezenti... Roşca N “Dreptul civil-parte generală persoană fizică şi persoană juridică”. implinirea acordului de vointa nu intimpina dificultati. asemenea contractelor consensuale. 1996. Baieş S. 5. 9. Chişinău. 7. prin concordanta vointelor vinzatorului si cumparatorului. 1997. 1997. 15 . Chibac.). 8. Толстой. Chişinău. 2. Baieş S. Гринько «Внешнеторговые сделки». 4. Chişinău. “Dreptul afacerilor” Roşca N. 10. Ele apar in cazul contractului intre absenta (ex. Bloşenco A. Москва.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful