You are on page 1of 2

Landgoed van Cool tot Terhave is in het jaar 2009 als particulier initiatief Strandpark Coolhaven aangelegd op braakliggende

grond door drie zelfstandig ondernemers: Peter Kremer (Trifolium Tuinontwerp), Frderique Kreeftenberg (In Transition agency) uitgevoerd i.s.m. Wouter van Brakel (Majeur Stand- & Interieurbouw). Met de aanleg van het Strandpark is uiting gegeven aan de gezamenlijke wens braakliggende grond in gebruik terug te geven aan de bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad en daaarmee openbare ruimte in de wijk groener en aantrekkelijker te maken. Na de aanleg is de ontwikkeling en het beheer van de grond in handen van Van Brakel en Kreeftenberg. Elk jaar is verder gebouwd aan de ontwikkeling van het gebied, door toevoegen van elementen en aanbrengen van verbeteringen. De eerste twee jaar is apart geld aangevraagd voor onderhoud/ontwikkeling en het programma. Ondertussen wordt financiering van onderhoud en programma meer samengevoegd. Dagelijks onderhoud is blijvend afhankelijk van vrijwillige inzet van zowel derden als de initiatiefnemers. Inzet is de transformatie van Strandpark Coolhaven naar Landgoed van Cool tot Terhave gestalte te geven door het decor van festivals. Tijdens de opbouw van elk festival krijgt een deel van de voor dat jaar beoogde transformatie gestalte en elk festival laat daarmee na afloop een kado achter in de wijk. Aan het einde van het jaar is de gewenste transformatie daarmee gerealiseerd. Voor 2012 is gekozen om drie festivals te organiseren. Drie jaar programma Strandpark heeft een aantal succesvolle festivals opgeleverd waarvan er nu twee vast op de agenda van het Landgoed worden gezet: Tafelen aan de Kade (eind aug) en Kerst aan de Cool (eind december). Aangevuld met een festival in het voorjaar: Mad Green Tea Party (juni). Het eerste festival in 2012 is gehouden. Vergroening van het parkeerterrein stond centraal.

Vanaf het begin was de intentie een park aan te leggen voor de buurt. Door de omstandigheden op het moment van aanleg; een vergunning voor een periode van bijna een jaar en de wens van een sponsor het park na aanleg (zomer) direct te kunnen gebruiken voor een programma is gekozen om STRAND en PARK met elkaar te combineren. Het eerste seizoen is vooral ingezet op het promoten van het strandelement. In de zomer van 2009 zijn een aantal zomerse feestje en algemene stranddagen georganiseerd, gericht op zonnen, relaxen, picknicken, barbecquen en kinderpret. Met de transformatie van Strandpark naar Landgoed, wordt het parkelement en de omvang vergroot en versterkt. De idee/fantasie onder de noemer Landgoed omvat de verdere vergroening van de Coolhaven en betreft naast het bestaande park ook het parkeerterrein. De ontwikkeling sluit aan bij de beweging die in 2010 is ingezet aan de Coolhaven middels project Coolhavenkade. (www.coolhavenkade.nl) Landgoed van Cool tot Terhave is meer dan een naam, het is een experimentele en alternatieve manier van gebiedsontwikkeling.

De grond waarop Landgoed van Cool tot Terhave, is aangelegd, is verdeeld over drie eigenaren: gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland en Havenbedrijf Rotterdam. De huidige bestemming van de grond is vergeven aan Vestia Stadswonen voor de bouw van een woontoren De Nieuwe Machinist. De bouw van deze toren is naar verluid uitgesteld tot 2015. Voor de aanleg van het park, het storten van de grond is bij alle drie partijen schriftelijk toestemming gevraagd. De vergunning die is verleend voor de periode van een jaar wordt elk jaar op verzoek van de initiatiefnemers verlengd. Voor evenementen/festivals worden aparte vergunningen aangevraagd bij deelgemeente Delfshaven. Afhankelijk van de omvang van het festival wordt tevens een gebruikersvergunning aangevraagd bij de Brandweer. Voor het schenken van alcohol (artikel 35) een vergunning bij Teamvergunning dienst Stadsontwikkeling. Elk jaar kunnen er maximaal 12 evenementen worden gehonoreerd. Mede door een coulante houding en ruime blik bij de afdeling Vergunningen van de deelgemeente Delfshaven en de medewerkers van bureau Vergunningen is het nog steeds mogelijk op deze basis evenementen te organiseren. Strandpark Coolhaven is gestart als kortlopend project en is elk jaar verlengd. Met de introductie van het Landgoed krijgt het project een breder en meer duurzaam karakter en is ingezet op experimentele gebiedsontwikkeling. Landgoed van Cool tot Terhave omvat voormalig Strandpark Coolhaven en het parkeerterrein achter de Machinist. De wens is met de ontwikkeling van het Landgoed het Strandpark te ontsluiten en te verbinden aan project Coolhavenkade. De achterliggende wens is een aantrekkelijke verblijfs- en recreatiezone te creeren langs de Coolhaven. Een groen en aantrekkelijk gebied dat dagelijks gebruikt kan worden als park n parkeerterrein, dat indien gewenst, geschikt is voor evenementen. Alles binnen het gegeven van tijdelijkheid en een bestaande bestemming en geplande ontwikkeling in 2015. In het concept experimentele Gebiedsontwikkeling is kennis en ervaring uit zowel project Strandpark Coolhaven als project Coolhavenkade meegenomen. Visie, perspectief, samenwerking, tijdelijkheid, fantasie, impuls en momentum zijn belangrijke ingredienten en gegevenheden in dit concept.
Deze brochure is een product van In Transition agency. www.intransitionagency.nl september 2011 - Tafelen aan Kade 2011 Voor vragen en informatie,mail naar frederique.kreeftenberg@gmail.com

augustus 2010 - tijdens Tafelen aan de Kade 2010

De ontwikkeling van het Landgoed is vanaf het begin financieel ondersteund door Deelgemeente Delfshaven, Stuurgroep Coolhaveneiland (Woonbron, Vestia Stadswonen, dienst Stadsontwikkeling en deelgemeente Delfshaven) en gemeente Rotterdam dienst Kunst & Cultuur. Deelgemeente Delfshaven heeft vooral de aanleg, onderhoud en beheer van de fysieke structuren ondersteund, en een aantal festivals via bewonerssubsidies (BewonersActiviteiten Fonds en Delfshavense Duiten). Stuurgroep Coolhaveneiland was gericht op het ondersteunen van het programma en de dienst Kunst & Cultuur heeft de ontwikkeling ondersteund via culturele festivals. Naast de vrijwillige inbreng van tijd, investeren Majeur Tentoonstellingen en In Transition agency kennis, kunde, ervaring, netwerk en eigen materialen in de ontwikkeling van het Landgoed. Majeur Tentoonstellingen vanuit stand- en interieurbouw en In Transition agency vanuit de stadsociologie.

www.LANDGOEDCOOLTOTTERHAVE .nl

You might also like