RISC SI PROGNOSTIC ÎN ANESTEZIE {I TERAPIE INTENSIVÃ SISTEME DE SCORURI

Dan Corneci, Cristina Corneci, A. Tudose, C. Ple[a, N. T\nase, O. Laz\r, S. Negoi]\, I. Tudorache, {. Marinescu
Spitalul Clinic de Urgen]\ Militar Central Bucure[ti

Scorurile de risc ş i prognostic
• C uantific ă riscul de deces sau com plica ţ ie a pa cie ntului pe ba za severit ăţ ii bolilor din d atele disponibile într-un stadiu in iţ ial al intern ă rii în spita l • S co ruri ge nerale (AS A , AP A CH E , S AP S ) • S co ruri spe cifice (pancre atită , ciroz ă , risc cardiac, respirato r, nutriţ ional) • S co ruri an atom ice (A IS , IS S) • S co ruri fiziologice (G C S, T S)

Clasificarea ASA
• Introdus ă în 1963 de către American Society of Anesthesiologists (după Dripps et al. JAMA1961) • Clasifică statusul fizic al pacienţilor pe baza anamnezei şi examenului fizic, fără a fi necesare teste paraclinice specifice • Deşi iniţial nu a fost considerată un indicator al riscului apari ţei complica ţiilor, în prezent este utilizată în acest sens • Klotz HP et al (Br J Surg 1996): sistem care înglobează ASA şi prezice riscul complica ţiilor sistemice în chirurgia general ă electivă: amploarea operaţiei, gradul ASA, afec ţiune malign ă, boal ă respiratorie

Sistemele de scoruri
• Stratifică grupuri de pacienţi în funcţie de severitatea bolii • Estimează probabilitatea individuală de deces a pacienţilor critici din TI • Analiza “ajustată” a morbidităţii şi mortalităţii unui grup de pacienţ i permite compararea rezultatelor terapeutice între unităţile spitaliceşti • Predicţia cu acurateţe a prognosticului poate influenţa tratamentul şi raţionalizarea resurselor

Clasificarea ASA
Clasa

I

Nu sunt tulburări organice, fiziologice, biochimice ş i psihiatrice Etiologia chirurgicală nu provoacă tulbur ări sistemice Problema chirurgicală este localizată Tulburări sistemice medii spre moderate care nu necesită intervenţie chirurgicală

Descriere

Pacient săn ătos Cura chirurgicală a herniei, biopsie mamară, fibrom uterin, etc.

Exemple

II

Hipertensiune bine controlată, istoric de astm, anemie, fumător, diabet bine controlat, obezitate medie, vârsta între 1 şi 70 ani, malignitate făr ă metastaze sau tulburări fiziologice, crize epileptice controlate, hiperparatiroidism moderat, hiper sau hipotiroidism tratat, colită sau diverticulită localizată, litiază renală, fibrom uterin dureros/moderat hemoragic, tumoră hipofizară asimptomatică Halszynsky TM et al. Crit Care Med Apr 2004

SCORURI PREOPERATORII
• • Scorul ASA Scoruri de risc cardiac – Indexul de risc cardiac Goldman – Indexul de risc cardiac Detsky – Revised Cardiac Index – Scorul Larsen – Clasificarea NYHA pentru angină – Clasificarea NYHA pentru insuficienţă cardiacă – IRISS - Ischemia/Reperfuzion Injury Severity Score – Euro SCORE - European–System for Cardiac Operative Risk Evaluation Riscul complicaţiilor pulmonare perioperatorii Riscul complicaţiilor hepatice – Child – Child-Pugh Scorul de risc infecţios Riscul tromboembolic la pacientul chirurgical Indici de prognostic nutriţional Scale de apreciere a riscului intubaţiei dificile – Malampatti – Cormack-Lehane – Copenhaga

Clasificarea ASA
Clas aIII Descriere
Tulburare sistemică severă (dar nu incapacitantă sau ameninţătoare de viaţă), care nu necesită intervenţie chirurgicală

Exemple
Angin ă, hipertensiune, diabet necontrolate terapeutic, BPOC simptomatic sau astm, obezitate masiv ă, insuficieţă renală în dializă, disfuncţie tiroidiană slab controlată terapeutic, boală inflamatorie colonică întinsă, status postchimioterapie, tumoră hipofizar ă cu fenomene sistemice, tumoră cerebrală cu semne de focalizare, apnee de somn, SpO2 90-93%, FiA cu alur ă medie, AVC în antecedente, fibrom uterin cauzator de anemie severă (hipotensiune şi/sau necesit ă transfuzii)

• •

• • • •

Halszynsky TM et al. Crit Care Med Apr 2004

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI

27

28

Timi[oara, 2004

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI 29 .

2004 .30 Timi[oara.

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI 31 .

32 Timi[oara. 2004 .

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI 33 .

2004 .34 Timi[oara.

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI 35 .

36 Timi[oara. 2004 .

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI 37 .

2004 .38 Timi[oara.

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI 39 .

40 Timi[oara. 2004 .

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI 41 .

2004 .42 Timi[oara.

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI 43 .

44 Timi[oara. 2004 .

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI 45 .

2004 .46 Timi[oara.

Cursul Na]ional de Ghiduri [i Protocoale în ATI 47 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful