Fakultet za trgovinu i bankarstvo “Janićije i Danica Karić”

Seminarski rad:

Interna revizija

Student:

Bosiljčić Igor, 429/03
Beograd, novembar 2003.
1

Sadržaj:
A B C D Uvod Mesto I Uloga Interne Revizije Ciljevi Interne Revizije Poslovi Koje Obavlja Interna Revizija D.1 Revizija Pravilnosti Postupka D.2 Revizija Efikasnosti D.3 Revizija Ekonomičnosti D.4 Revizija Efektivnosti Područija Delovanja Interne Revizije Pristupi Internoj Reviziji F.1 Pristup Overe F.2 Pristup Potvrđivanja F.3 Sistemski Pristup F.4 Ciklični Pristup F.5 Pristup Procene Rizika F.6 Matični Pristup Opšti Standardi Revizije G.1 100 Nezavisnost G.2 200 Profesionalna Umešnost G.3 300 Delokrug Rada G.4 400 Obavljanje Revizije G.5 500 Rukovođenje 5 7 9 11 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 29 31

E F

G

2

Sadržaj:
H Organizaciona Struktura Interne Revizije H.1 Mesto Interne Revizije U Organizacionoj Strukturi Pravnog Lica H.2 Organizaciona Struktura Interne Revizije Odnos Eksterne I Interne Revizije J.1 Sličnosti I Razlike Eksterne I Interne Revizije J.2 Saradnja Između Eksterne I Interne Revizije Obaveza Eksternog Revizora Da Razmotri Aktivnosti Interne Revizije J.3 I Njene Efekte Na Postupke Eksterne Revizije Razumevanje I Preliminarna Ocena Inerne Revizije Od Strane J.4 Eksterne Rvizije Period Uspostavljanja Veza I Koordinacije Između Interne I Eksterne J.5 Revizije J.6 Prethodno Proveravanje Rada Interne Revizije J.7 Interna Revizija U Preduzeću Sistem Interne Revizije Poslovnog Subjekta - Sistem Računovodstvene Kontrole Organizacija Sistema Interne Revizije I Odnosi Uslovljeni Sistemom K.1 Internih Kontrola K.2 Predmet Interne Revizije K.3 Ispitivanje I Funkcionisanje Sistema Računovodstvene Kontrole Ispitivanje Urednosti I Pouzdanosti Evidentiranja K.3.a Poslovnih Promena K.3.б Ispitivanje I Ocenjivanje Računovodstvenih Izveštaja K.3.б.1/4 Bilans Uspeha K.3.б.1/4.Sub 1 Ocena Sadašnjeg Stanja Dometi Ispitivanja I K.3.б.1/4.sub 2 Ocenjivanja 33 33 38 41 41 44 45 47 48 49 50 51 51 52 55 56 58 58 58 59

J

K

3

3.a Faktori Ograničenja U Procesu Upravljanja Rizikom L.б.б.3.б Zaključak 60 62 63 63 65 68 70 72 73 76 77 79 81 91 129 Z APPENDIX Jaz U Očekivanju APPENDIX Nezakonite Radnje I Greške Л Literatura 4 .1.1/4.Sadržaj: Ispitivanje I Ocenjivanje Prihoda I Rashoda Ispitivanje I Ocenjivanje Nivoa K.1 Poslovni Rizik Mehanizmi Upravljanja Poslovnim Rizikom L.3.б.б.3.б.1/4.sub 3 L Suština I Vrste Revizorskog I Poslovnog Rizika L.б.3.sub 4 Rentabilnosti Ispitivanje I Ocenjivanje Bilansa Stanja K.2/4 Formalni Aspekt Ispitivanja I K.3.sub 1 Ocenjivanja Bilansa Stanja Materijalni Aspekti K.sub 2 Ispitivanja I Ocenjivanja Bilansa Stanja Ispitivanje I Ocenjivanje Finansijske K.2/4.4/4 Gotovine K.б.1.3/4 Situacije Ispitivanje I Ocenjivanje Bilansa Tokova K.3.2/4.

3.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. obrada i distribucija informacija • Računovodstvo.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.б.1/4.1 100 NEZAVISNOST G.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 5 .2/4 K.1/4.1/4. U tom slučaju vlasnici kapitala zainteresovani da organi upravljanja formiraju profesionalnu organizacionu jedincu za obavljanje internog nadzora.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE A.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1/4.2/4.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. koja će organima upravljanja pomagati u upravljanju poslovnim sistemom.3.б.1/4 BILANS USPEHA K. komanditna društva i korporacije.3 SISTEMSKI PRISTUP F.2/4. odnosno menadžera.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. Dolazi do formiranja nove društvene klase.3.б.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. koji svojom aktivnošću razdvajaju vlasništvo od upravljanja preduzećem.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.б. Uvod E F G H J Razvoj tržišne privrede je uticalo na stvaranje krupnih preduzeća i razvoj složene interne strukture.3.1.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.3/4 K.4 CIKLIČNI PRISTUP F. dobila je naziv interna revizija.б.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.б.3. Suština interne revizije se može sagledati iz definicije koju je dao Američki institut internih revizora i glasi: “ Samostalna procenjivačka funkcija ustanovljena u organizaciji da ispituje i ocenjuje njene aktivnosti u službi organizacije. ” Prema tome uspešan razvoj poslovnih sistema se ne može zamisliti bez dobro organizovane interne revizije koja nalazi svoje opravdanje u većim poslovnim sistemima i za koju se često kaže da je “ produžena ruka poslovnog rukovodstva ”.б. Interna revizija je nastala mnogo ranije od eksterne revizije.1 POSLOVNI RIZIK L.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3 300 DELOKRUG RADA G.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б. Interna revizija nije zakonom inaugurisana ali se razvija kao potreba preduzeća organizovanja kao akcionarska društva.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.б.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3.3.1.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . K K. S obzirom da je reč o profesionalnoj organizacionoj jedinici koja ispituje i ocenjuje već izvršene poslovne promene.1 LICA H.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3.1 PRISTUP OVERE F.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.a POSLOVNIH PROMENA K.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. Najvažnija područija ispititivanja su: • Poslovna politika • Poslovno odlučivanje • Finansijsko poslovanje • Prikupljanje.3.

3.3.1.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. Pod uticajem ovog Instituta u mnogim zemljama razvila se interna revizija.3. Pre bi se moglo reći da su bile paravan za politiku. kao i prestrukturiranjem vlasništva.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 6 .б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. Teoretičari revizije vide njene korene još u staroj Grčkoj u poslu “logista” koji su kontrolisali rad veronika. a jedno vreme i samoupravne radničke kontrole. Osnov za takvo stanovište gradi se na otkrivenim knjigovodstvenim dokumentima iz 831.2/4 K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. U daljoj transformaciji naših preduzeća i uspostavljanju organizacije preduzeća kakva je u zemljama razvijene tržišne ekonomije.godine kada je su SAD organizovano prvo odeljenje za internu reviziju. Moderna interna revizija razvila se od 1964.1 100 NEZAVISNOST G.1. Pored toga.1/4.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1/4.3 SISTEMSKI PRISTUP F.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3 300 DELOKRUG RADA G.б.1/4.б.3. Ovaj institut je svojim radom pobudio izuzetno interesovanje za internu reviziju. Za razliku od preduzeća u tržišnoj ekonomiji. interna revizija ispituje politiku cena.1/4.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. a ne stručni karakter.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. G H J K K.б. Ove poslednje niti su imale razvijenu metodologiju rada.3.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Internoj reviziji obično se dodeljuju posebni zadaci iz analize poslovanja i procene vrednosti preduzeća ili njegovih delova.2/4.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.1 PRISTUP OVERE F. U SAD je 1941.1 LICA H.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3/4 K. a on je imao i najveći uticaj na jedinstven razvoj pa čak i organizaciju interne revizije.1 POSLOVNI RIZIK L. dokumenta iz 1225. U našim preduzećima bile su ustanovljene stručne interne kontrole.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. Interna revizija razvila se dosta davno.3. Kada je stručna i dobro organizovana interna revizija ima i savetodavnu funkciju.б.3.3. efekte uvođenja novih proizvoda.3. uloga interne revizije doći će do izražaja pre svega kao instrument organima upravljanja.godine i ispitivanja knjiga blagajne Pape Nikolausa III od strane njegovih revizora. a kasnije i preduzeća učlanio se u njega.godine naše ere.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. Nešto kasnije.4 CIKLIČNI PRISTUP F. efekte izmene proizvodnih programa.б. u zemljama koje su izgrađivale socijalistički sistem društvenih odnosa interna revizija nije uopšte razvijena.б.б. Zatim se kao kolevka moderne interne revizije pominje Italija.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .a POSLOVNIH PROMENA K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.2/4.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. efekte tržišta i druge marketing aktivnosti.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. niti su zaživele. 1975.godine osnovan Institut Interne Revizije. Veliki borj stručnjaka.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. pre svega zato što nisu bile stručne i što su imale ideološki.1/4 BILANS USPEHA K.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.б.godine firma Krupp je formirala vlastito odeljenje interne revizije.

3. Pri postizanju ovih ciljeva interna revizija obezbezbeđuje menadžmentu odgovarajuće analize stanja preduzeća ili poslovanja. niz terminoloških sličnosti. Mesto I Uloga Interne Revizije E F Funkcija interne revizije je sve više izražena u organizacionoj strukturi modernog preduzeća.б.2/4.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.” Između eksterne i interne revizije postoje dosta dodirnih tačaka.3 SISTEMSKI PRISTUP F. kao vid pružanja usluga organizaciji. 3) Zadatak interne revizije je da ispituje.3. kao i sistem internih kontrola u preduzećima i bankama.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3.3 300 DELOKRUG RADA G. G H J K K. naročito u primeni revizijskih procedura.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. itd… ) kojom se ispituje i ocenjuje ( vrednuje ) aktivnost preduzeća ili banke.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. definiše i utvrđuje njihov menadžment.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 7 .6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.б.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1 POSLOVNI RIZIK L.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. kao i o funkcionisanju drugih sistema internih kontrola.2/4 K.1 LICA H.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. vrednuje i izveštava o funkcionisanju internih računovodstvanih kontrola.4 CIKLIČNI PRISTUP F.б. Da bi se shvatio značaj interne revizije. ali i značajnih kvalitativnih razlika.1/4 BILANS USPEHA K.б. pravila i standarda.a POSLOVNIH PROMENA K.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3. ustanove.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.1 PRISTUP OVERE F.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. Iz ovoga proizilazi da je cilj interne revizije pružanje pomoći vlasnicima i menadžmentu preduzeća ili banke da na što efikasniji način delegiraju obavljanje nekih svojih bitnih dužnosti.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. U međunarodnim standardima za reviziju koje se odnose na internu reviziju pod naslovom “Pouzdanost u rad interne revizije”.1/4. 2) Internu reviziju.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. neophodno je da se razmotre i definicije interne revizije.3.2/4.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .б.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1/4.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. procene.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.б. preporuke.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.б.б.1.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1/4.1 100 NEZAVISNOST G. banke.3/4 K. navodi s sledeće: 1) Interna rvizija predstavlja jedan od elemenata sistema internh kontrola.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. PREMA DEFINICIJI Komiteta za praćenje revizorske prakse u Velikoj Britaniji “Interna revizija je nezavisna funkcija ocenjivanja u okviru jedne organizacije ( preduzeća.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. savete i informacije koje su značajne za donošenje optimalnih poslovodnih odluka.б.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE B.1/4.

4 CIKLIČNI PRISTUP F.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1/4.б.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.б.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1.1 PRISTUP OVERE F.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. K. 2) Jačanje sistema internih kontrola i omogućavanje eksternim revizorima da se u većoj meri mogu da pouzdaju u te sisteme.1 POSLOVNI RIZIK L.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. ispitivanjem i vrednovanjem ( ovi termini se odnose na aspekt istraživanja ili ispitivanja u reviziji ) Obezbeđuje ( korisniku ) određene analize ( ovo se odnosi na aspekt izveštavanja u reviziji ).б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 8 .2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3. nezavisnost internih revizora je direktno povezana sa time kom nivou rukovodstva podnose svoje izveštaje.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.3.1 100 NEZAVISNOST G.3 300 DELOKRUG RADA G. To znači da je interna revizija: • • • Nezavisna funkcija Bavi se ocenjivanjem.б. Prema tome.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3. a najviši nivo nezavisnosti bi postojao ako bio neposredno odgovoran generalnom direktoru preduzeća.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1/4.3.б.2/4.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Interna revizija predstavlja i faktor na koji može da se osloni eksterna revizija i u čiji rad može da se pouzda eksterni revizor.a POSLOVNIH PROMENA K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. Da bi se to dogodilo.3.3. Funkcionalna nezavisnost internog revizora je veća ukoliko je funkcija interne revizije neposredno vezana za viši nivo menadžmenta.3.2/4 K.1.б.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.2/4.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3.1/4 BILANS USPEHA K. za potrebe same organizacije. Pri tome se može govoriti o njihovoj funkcionalnoj nezavisnosti.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.б.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. Najniži nivo nezavisnosti bi postojao u slučaju da je interni revizor neposredno odgovoran rukovodiocu računovodstva ili finansijskom direktoru.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3.3/4 K.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1 LICA H. U definiciji interne revizije koršćeni su termini koji se direktno odnose na pojmovno definisanje interne revizije.1/4.б.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.1/4.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. neophodno je da interna revizija ostvaruje u potpunosti: 1) Uticaj na sprovođenje i funkcionisanje sistema internih kontrola. E F G H J K Interni revizori svoje izveštaje izrađuju interno.3. na primer generalnog direktora ili predsednika upravnog odbora.б.

zatim veličine strukture organizacije.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. 2) Ispitivanje finansijskih i drugih podataka za potrebe menadžmenta.3.a POSLOVNIH PROMENA K.1/4.3.3.3. Međunarodne standarde revizije definišu da interna revizija treba da funkcioniše i pokriva sledeće aktivnosti: 1) Ispitivanje funkcionisanja sistema računovodstva i ugrađenih računovodstvenih kontrola. kao i funkcionisanje nefinansijskih kontrola. To praktično znači da interni revizor mora uložiti više napora i stručnosti u ispitivanju funkcionisanja organizacije preduzeća.б.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G. Ciljevi obavljanja interne revizije su različiti i variraju u skladu sa ovlašćenjima koja su preneta i određena od strane menadžmenta. ispituje finansijske i druge neračunovodstvene podatke pripremljene za potrebe rukovodstva preduzeća ili banke i na osnovu toga ispituje ostvarene efekte u pogledu ekonomičnosti. Interna revizija ima širu odgovornost u pogledu izveštavanja o različitim aktivnostima u okviru preduzeća ili banke.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. G H J K K.3/4 K.1.б.3.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. Ciljevi Interne Revizije E F Ciljevi interne revizije su složeniji i obimniji u odnosu na eksternu reviziju.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.б. odnosno banke. kao i od kvalifikacija i stručnog iskustva koje poseduju interni revizori u konkretnom slučaju.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.4 CIKLIČNI PRISTUP F. postupaka i procedura poslovanja i na osnovu toga da analitički ispita ostvarene efekte poslovanja.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. primeni tehnologija.1/4.б.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. U tom smislu ispituje funkcionisanje postojećeg sistema računovodstva i ugrađene računovodstvene kontrole.3.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 9 .6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .б.1/4 BILANS USPEHA K.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. Pre svega.2/4 K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE C. otkrije slabosti i pripremi adekvatne predloge za njihovo otklanjanje i poboljšanje poslovanja.б. kao eksterna revizija.1 LICA H.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K. Interna revizija nema za cilj da izrazi revizorsko mišljenje.2/4.б. o objavljenim računovodtvanim izveštajima ( iskazima ) ili u širem smislu finansijskim izveštajima preduzeća ili banaka.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.1 PRISTUP OVERE F.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1/4. na osnovu kojih se donose ključne poslovne odluke uz njihovo testiranje.1.2/4.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. Zatim.б.1 POSLOVNI RIZIK L. od prirode poslovanja.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.1 100 NEZAVISNOST G.1/4.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3.3 300 DELOKRUG RADA G. efikasnosti i efektivnosti poslovanja. utvrđuje da li je poslovanje moglo biti bolje.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J.

7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3. kao i funkcionisanje nefinansijskih kontrola.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE 3) Ispitivanje ekonomičnosti.1 100 NEZAVISNOST G.2/4.2/4.3.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.1.a POSLOVNIH PROMENA K.б.б. efikasnosti i efektivnosti poslovanja.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.1/4.3 300 DELOKRUG RADA G. koji mora biti bezuslovno nezavistan i internog revizora čija je nezavisnost vezana za utvrđeni organizacioni status u okviru organizacije.1/4.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.3.3.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1.1/4.б.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 10 .4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.б.1 PRISTUP OVERE F.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.б.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. međunarodni revizijski standardi takođe insistiraju na raspoznavanju nivoa nezavisnosti između eksternog nezavisnog revizora.1/4.3/4 K.3.3. Faktori koji su bitni za efikasno funkcionisanje i ispitivanje interne revizije su brojni.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.1 LICA H.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. Sve je ovo u funkciji koja predviđa podizanje nivoa nezavisnosti interne revizije u cilju maksimalnioog uključivanja u rad i radne papire eksternog revizora.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.1/4 BILANS USPEHA K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. a među njima izdvajamo najbitnije: • Organizacioni status funkcije interne revizije • Preciziranje delokruga rada interne revizije • Stručne osposobljenosti internih revizora • Revizorskog iskustva internih revizora U pogledu nezavisnosti internih revizora.2/4 K. E F G H J K K.1 POSLOVNI RIZIK L.б.б.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.4 CIKLIČNI PRISTUP F. 4) Specijalna ispitivanja u preduzeću ili banci.3. prema posebnim zahtevima menadžmenta.3.

1 POSLOVNI RIZIK L.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. povećanju dobiti.2/4. Primena ovih procedura u internoj reviziji doprinosi povećanju kvaliteta poslovanja.1/4. Različite vrste revizije.1.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3.3.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE D.б.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3.б.2/4 K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 11 . Eksterna revizija može poslužti kao primer revizije pravilnosti postupaka. Poslovi Koje Obavlja Interna Revizija E F G H J Interna revizija pokriva širi spektar aktivnosti u preduzeću ili banci nego eksterna revizija.3.a POSLOVNIH PROMENA K.б.б. jer se obavlja da bi se utvrdilo da li su poštovane ili primenjene zakonske obaveze “istinitosti” i “objektivnosti”.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.2/4.1/4.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1 LICA H.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б. Širi obim postoji u meri u kojoj se revizijom pravilnosti postupaka pokriva istraživanje da li se unapred utvrđeni postupci.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1.б. najčešće su podeljene i to: (a) Reviziju pravilnosti postupka (b) Reviziju efikasnosti (c) Reviziju ekonomičnosti (d) Reviziju efektivnosti D.3. K K.3.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1/4.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3.5 EKSTERNE REVIZIJE J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б.1 100 NEZAVISNOST G.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.4 CIKLIČNI PRISTUP F.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3 300 DELOKRUG RADA G.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. procedure i upustva za rad stvarno i konkretno primenjuju.б.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3/4 K.б. na čijem obavljanju interni revizori mogu biti angažovani u preduzeću ili banci.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.3. Interni revizor obavlja poslove kojima se obezbeđuje poštovanje postupaka.3.3.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. procedura i upustva za rad.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1.1 PRISTUP OVERE F.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. kao i definisanje poslovne politike u preduzeću ili banci.1/4 BILANS USPEHA K. Revizija Pravilnosti Postupka Revizija pravlinosti postupaka ima širi obim u odnosu na proveru funkcionisanja internih kontrola.

u proizvodnoj organizaciji interni revizor treba da utvrdi da li bi radnici postigli bolje efekte i veću produktivnost da je bolje rešena organizacija unutrašnjeg transporta sirovina i gotovih proizvoda.2.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1/4.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. interni revizor treba da predloži izradu novog paketa programa ili predloži izmene organizacije i druge mere za poboljšanje efikasnosti poslovanja.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.3.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K. a samim tim i ostvarenim prihodima iz poslovanja sa stanovništvom. interni revizor će ispitati efikasnost poslovanja.б.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.3 300 DELOKRUG RADA G.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.1. Reviziju Efikasnosti Revizija efikasnosti podrazumeva primenjivanje određenih postupaka od strane internog revizora radi utvrđivanja načina poslovanja preduzeća i istražuje da i bi se postigli bolji rezultati poslovanja utoliko bi se utvržena poslovna politika sprovodila na bolji način.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Efikasnost je sposobnosti da se inputi konvertuju u outpute na što bolji način. odnosno brže i efikasnije.3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1 LICA H.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE D.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1/4.3.3.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3. odnosno produktivnost rada upoređenjem broja obavljenih transakcija sa štednim ulozima i depozitima građana u odnosu na broj zaposlenih.1 PRISTUP OVERE F.a POSLOVNIH PROMENA K.3.2/4 K.1 POSLOVNI RIZIK L.б. Na primer.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б. robnoj kući ili banci proveriće da li je sistem automatske obrade podataka dovoljno efikasan ili je organizaciono i programsko rešenje zasterelo.3/4 K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. Interni revizor koji je zadužen za istraživanje efikasnosti proizvodnog procesa u fabrici.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.б.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б. U banci.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1 100 NEZAVISNOST G.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. Efikasnost je u korelacionoj vezi sa produktivnošću rada.4 CIKLIČNI PRISTUP F.2/4.3.б. E F G H J K K. građevinskom preduzeću.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3. U tom slučaju.1/4 BILANS USPEHA K.2/4.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 12 .б.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.б.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.б.3.1/4.1/4.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3.3.1.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.

sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.2/4 K.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. U složenim sistemima. Postoje i druge metode za ispitivanje ekonomičnosti revizora izvanredno poznavanje ne samo revizijskih procedura. E F G H J K K.3. već i dobro poznavanje tehnologija i procedura rada u samom preduzeću ili banci.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.a POSLOVNIH PROMENA K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.2/4.б.б.1.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 13 .1 POSLOVNI RIZIK L. u uslovima postojanja razvijenih tehnologija upravljanja složenim sistemima ne bi smeli da zapostave stalno usavršavanje tehnoloških i poslovnih procedura rada.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1 100 NEZAVISNOST G.б.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1 LICA H.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.5 EKSTERNE REVIZIJE J. rasipanja sredstava.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. u gorem slučaju.1/4.3/4 K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3 300 DELOKRUG RADA G.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. kako bi postigla najbolja rešenja za nove predloge poboljšanja ekonomičnosti poslovanja.3.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. Jedna od metoda koja se najčešće primenjuje u internoj reviziji za otkrivanje rasipništva je upoređivanje stvarno nastalih troškova po vrstama i po mestima troškova u odnosu na planirane troškove ili usvojeni budžet. Savremeno preduzeće ili banke.3.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.1/4.1 PRISTUP OVERE F.3.2/4. ili.3.3.б. interna revizija vrlo često angažuje i posebne eksperte raznih struka i specijalnosti.1.1/4 BILANS USPEHA K.б. Interni revizor upravo treba da otkrije takva slaba mesta u organizaciji i predloži rešenja za donošenje novih procedura ili upustava ua rad.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.б. gde nisu donete i primenjene odgovarajuće poslovne procedure i precizna upustva za rad.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE D.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. Reviziju Ekonomičnosti Revizija ekonomičnosti je tesno povezana sa efikasnošću poslovanja.3. čime bi se postiglo racionalnije koršćenje raspoloživih resursa.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3. Ovo je najčešća pojava u preduzećima i bankama.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1/4. ali je akcenat dat na istraživanju pojava neracionalnog trošenja sredstava.3.1/4.

sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE D.2/4 K.3. jer nešto što se odnosi na ekonomičnost. ekonomičnost je obavljanje poslova jefitno. nabavka robe lošijeg kvaliteta. Primer praktične primene revizije efektivnosti je ispitivanje pada volumena prodaje određenih artikala u robnoj kući ili pada prodaje u celini.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.5 EKSTERNE REVIZIJE J. Revizija efektivnosti usmerena je na ispitivanje da li organizacija ostvaruje svoje poslovne ciljeve.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1.a POSLOVNIH PROMENA K.3.1 LICA H. neprilagođavanje sezanskim traženjima robe.3.4.3.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1/4.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1 PRISTUP OVERE F. neprilagođeno radno vreme i niz drugih okolnosti.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. a pravilnost postupaka kao neto efekat preduzeća na društvo i celinu.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . efikasnost kao odnos potrošnje resursa u korist proizvedenog.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. Postoji značajna validnost ova četiri termina i nesumljivo se značenja preklapaju.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.4 CIKLIČNI PRISTUP F.2/4.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. smanjenje prodajnog osoblja.б.1/4.3.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.б.1 100 NEZAVISNOST G. E F G H J K K.3.б.б.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 14 . Revizija Efektivnosti Poboljšanjem ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja svaka organizacija nastoji da bude i efektivnija.3 300 DELOKRUG RADA G.б.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. Efektivnost je mera stvarnog učinka prema planiranom.2/4.б.1/4 BILANS USPEHA K.1/4.3. revizor pravi krug u pokušaju da naglasi ( za individualne operacije ili za preduzeće u celini ) društveni uticaj na ulazne resurse preduzeća ( i time njihovo odvajanje iz sredine i društva ) i za vraćanje izlaza ( rezultata ) sredini i društvu. efikasnost znači raditi stvari na pravi način ( adekvatan način ).sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.б. sigurno ima uticaja i na efikasnost i efektivnost. Interni revizor utvrđuje da li je korišćenje raspoloživih resursa usmerene ka efektnom ostvarenju poslovnih rezultata. a i na pravilnost postupaka.3/4 K. Na pad prodaje može da utiče niz faktora: zanemarivanje asortimana.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. ekonomičnost kao trošenje resursa u odnosu na planiranu potrošnju.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. Efektivnost znači raditi prave stvari ( postozati ciljeve ).1/4. Na ovaj način.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. Adekvatan primer revizije efektivnosti bila bi revizija kojom treba da se utvrdi prihvatljivost poslovne politike.б.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3 SISTEMSKI PRISTUP F. a pravilnost postupaka – raditi ih kako treba.1.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. Ilustracija “4E” je navedena dole.1 POSLOVNI RIZIK L.3. neadekvatna povećanja prodajnih cena. tako da je pitanje može li se bilo koji od njih isključiti iz razmatranja revizije.

Eksterni uticaji K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б.1.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 15 .2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.a POSLOVNIH PROMENA K.1/4.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.1/4.1 LICA H.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.3.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.1/4.б.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.б.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.2/4 Ekonomičnost.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3 300 DELOKRUG RADA G.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K. Efektivnost.б.б. Efikasnost.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3.б.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F STVARNI INPUT EFIKASNOST STVARNI OUTPUT G H J EKONOMIČNOST Ekonomičnost Efikasnost Efektivnost Eksterni uticaji 4E Economy Efficiency Effectiveness External EFEKTIVNOST K PLANIRANI INPUT PRAVILNOST POSTUPKA PLANIRANI OUTPUT Ilustracija 4E: K.1/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .б.3.3.3.1.1 POSLOVNI RIZIK L.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.1 100 NEZAVISNOST G.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.2/4.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.2/4.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б.3.1 PRISTUP OVERE F.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.1/4 BILANS USPEHA K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3/4 K.б.

sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.2/4 ( 4 ) Racionalno trošenje resursa.3. Loša veza sa promenom sredine.3.б.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. Loša veza sa promenom sredine.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.1 POSLOVNI RIZIK L.3.2/4.3.1 100 NEZAVISNOST G. J EFIKASNO ( 2 ) Rasipanje resursa. Dobra veza sa promenom sredine.1 PRISTUP OVERE F.1 LICA H.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F G NEEFEKTIVNO NEEFIKASNO O H ( 1 ) Rasipanje EFEKTIVNO resursa.5 EKSTERNE REVIZIJE J.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. ( 3 ) Racionalno K. Dobra veza sa promenom sredine.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.1/4.3.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.1/4.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.б.a POSLOVNIH PROMENA K.3 300 DELOKRUG RADA G.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. 16 .1/4 BILANS USPEHA K.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.2/4.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Ilustracija: Z APPENDIX APPENDIX Suštinske i funkcionalne povezanosti efektivnosti i efikasnosti.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3/4 K. K trošenje resursa.1/4.б.б.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3.1/4.3.3.1.3.б.3.

3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 100 NEZAVISNOST G.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . pored toga što se uveravaju da knjige tačno odražavaju činjenice.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. knjigovodstvena i menadžerska. uslužna. računovodstvenih.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1 POSLOVNI RIZIK L. Iako je često ograničena na reviziju knjigovodstva.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. objektivne analize.3.1/4. Radi ostvarivanja prethodno održenog područija delovanja interna revizija ispituje i ocenjuje: • • • • • Sveobuhvatnost i primenljivost organizacionih.б.3. specijalne probleme i ostale faze.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 17 .2/4 K. samo je delimično bila od koristi za menadžment.1.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.1 LICA H.б.б.б.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1/4.1/4 BILANS USPEHA K. kvalitet menadžmenta.3.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.1/4.2/4.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3 SISTEMSKI PRISTUP F. Područija Delovanja Interne Revizije E F G H J Internu reviziju ne možemo ograničiti samo na oblast knjigovodstva i finansija.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.a POSLOVNIH PROMENA K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. takođe procenjuju politiku.б. U svim funkcijama preduzeća se mora rukovoditi i svi mogu imati koristi od nezavisne.3 300 DELOKRUG RADA G. finansijska. finansijsku ) koje su razvijene i kojima se upravlja u okviru preduzeća.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. procedure. efikasnost metoda.б.б. marketingških i drugih internih operativnih kontrola.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3/4 K. u svojim najkorisnijjim aspektima interna revizija uključuje procenu operacija uopšte. Efikasnost i efektivnosrt sistema internih kontrola Nivo saglasnosti svih internih kontrola sa poslovonom strategijom preduzeća koju je uspostavio menadžment Adekvatnost i efikasnost sistema internih kontrola i sistema politike kvaliteta koji ne spadaju u računovodstvanu internu kontrolu Ispitivanje i prevencija grešaka i kriminalnih radnji K K.б. U vreme kada je interna revizija bila prevashodno angažovana na reviziju knjigovodstvene funkcije.3.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3.3.3.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.3.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. finansijskih.2/4.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. postalo je neizbežno da analizira i sve ostale funkcije ( tehničku.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. uslužnih. komercijalna. upravljačkih. Kada se obim delatnosti razvio do nivoa da uključi i analizu rada menadžmenta.1/4.1 PRISTUP OVERE F. U preduzeću su definisane funkcije kao tehnička.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3. komercijalnu. komecijalnih.б.3. upotrebu autoriteta.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. Tako interni revizori.

б.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.2/4 K.3.б.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.1.б.3.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. Pristupi Internoj Reviziji K K.3 SISTEMSKI PRISTUP F.4 CIKLIČNI PRISTUP F.б.3 300 DELOKRUG RADA G.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.б.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3/4 K.3.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.4/4 L Interna revizija može se posmatrati kao specifičan prstup i to: (a) Pristup overe (b) Pristup potvrđivanja (c) Sistemski pristup (d) Ciklični pristup (e) Pristup procene rizika (f) Matični pristup Osim navedenih pristupa.1 PRISTUP OVERE F.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.2/4.1.3.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 18 .1/4.3.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1/4.1 100 NEZAVISNOST G.1/4.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.б.1 LICA H. u okviru prakse interne revizije postoje i brojne tehnike koje omogućavaju lakšu i efikasniju primenu pomenutih pristupa.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3.3.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE • Ispitivanje i ocena uspešnosti poslovanja pojedinih segmenata u preduzeću i predlog aktivnosti za poboljšanje.2/4.б.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б. G H J F.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.a POSLOVNIH PROMENA K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. E F Interna ravizija u preduzeću je kontionualan proces kojiu se odvija tokom poslovanja preduzeća sa manjim ili većim intezitetom koji određuje konkretna poslovna situacija u poslovanju ii nalog menadžera.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.б.б.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1/4 BILANS USPEHA K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. posebno sistemskog pristupa koji predstavlja najviši nivo revizorske analize ove oblasti.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.

1 PRISTUP OVERE F. Primeri pristupa overe u revizorskoj praksi su: • Bankarski izveštaj o sredstvima na računima • Stanje sredstava u okviru odnosa preduzeća sa kupcima i dobavljačima • Stanje zaliha.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.1.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .5 EKSTERNE REVIZIJE J. Odavde proizilazi da pristup overe u okviru interen revizije predstavlja značajnu osnovu za rad eksternih ravizora.2/4.б.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1/4.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. koji daju mišljenje o poslovanju u proteklom poslovnom periodu i o računovodstvenim izveštajima.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.б. E F G H J K K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. prihode i rashode.3.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1 LICA H.б.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3.б. Za pravilnu primenu ovog pristupa od velike važnosti je nezavisnost u pogledu informacija.3. pregledanje dokumentacije koja se odnosi na imovinu preduzeća.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2/4 K.1.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 19 .2/4. Pristup Overe Suština pristupa overe je u overi od strane internog revizora.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3/4 K.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1/4.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.б.1 100 NEZAVISNOST G.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.1.3.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. usmerene na mere zaštite imovine preduzeća. vlasništva.3.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. Primena ovog pristupa u zavisnosti je od brojnih potreba.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. od koje zavisi i efikasnost primene samog pristupa.3 300 DELOKRUG RADA G.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. obaveze.1/4 BILANS USPEHA K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. osiguranje pouzdanosti godišnjih izeštaja. mišljenja i odlučivanja menadžmenta.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3. efikasnosti i korisnosti sredstava preduzeća. unapređenje operativne efikasnosti u skladu sa konkretnom poslovnom politikom.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. kao što su: utvrđivanje i ocena egzistencije samog preduzeća.1/4.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE F.4 CIKLIČNI PRISTUP F. vrednosti.3.б.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3.1 POSLOVNI RIZIK L.3.б. sirovina ili gotovih proizvoda • Opažanja revizora u vezi sa periodikom isplate plata • Zapošljavanje u vezi sa unapređenjem proizvodnog procesa Interna revizija obuhvata i mere ustanovljene od strane menadžmenta.б.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.a POSLOVNIH PROMENA K.б.1/4.

1 PRISTUP OVERE F.3 300 DELOKRUG RADA G.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.1/4. Pristup Potvrđivanja Pristup potvrđivanja se zasniva na potvrđivanju izveštaja i podataka ukupnog toka poslovnih aktivnosti od strane revizora.3.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.б. pouzdanosti i mogućnosti odstupanja.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.a POSLOVNIH PROMENA K. Analiza slabosti obuhvata ocenu obima stvarnog uticaja upravljačkih sposobnosti na sistem.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. Iz navedenog sledi da analiza sistema uzima u proces testiranje samo male uzorke i vrši ekstenzivnu proveru u okviru celokupne analize koju treba provesti.3 SISTEMSKI PRISTUP F.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 20 .sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE F.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3.3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.1.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. uputstava i razgovora sa menadžmentom i kadrovima odgovornim za rukovanje sistemom.3.3.б. neophodno je utvrditi postojanje poznatih slabosti.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.б.3.1 100 NEZAVISNOST G.3.1/4.б.б.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1 POSLOVNI RIZIK L.2/4. Od velike važnosti za ovu analizu je potvrda istinitosti i stvarnog razumevanja sistema od strane revizora.2.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3.1.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1 LICA H. kao što je revizija računovodstvenih transakcija. U primeni ovog pristupa razlikuju se dva vida analize i to: 1) Analiza sistema – testiranje transakcija 2) Analiza slabosti – stvarna analiza U slučaju primene pristupa u okviru analiza sistema.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1/4. ukoliko takav uticaj postoji.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б. Pristup potvrde je primenljiv i u oblasti interne revizije.2/4. Analiza obuhvata celokupan sistem.б.1/4 BILANS USPEHA K. preko detaljnih pojedinosti do konačne postavke sistema.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. kao i intenzitet njihovog uticaja na sistem u celini.2/4 K.3.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.б. za razliku od analize slabosti koja uzima statistički pouzdane uzorke i vrši intenzivnu proveru funkcionisanja jedne sumljive kontrole.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. E F G H J K K.б. van finansijske i računovodstvene oblasti.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3.3.1/4. koje može biti stečeno putem preporuka. revizor se prilikom obrade izveštaja koncentriše na praćenje malih uzoraka izvršenih transakcja u okviru procedura. odnosno njihovom pažljivom razmatranju i potvrdi primenjenih procedura.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. od inicijalnih stavki i podataka. stepena njihove preciznosti. U svakom slučaju.3/4 K.

2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.б. Sistemski Pristup Sistemski pristup ima veoma široku praktičnu primenu i zadovoljava potrebu bilo koje interne revizije. tako da se jedan test može upotrebiti za ogovore na veći broj pitanja.1/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.4 CIKLIČNI PRISTUP F. I pristup overe i pristup potvrđivanja imaju veoma važno mesto u okviru interne revizije i međusobno se nadopunjuju.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.б. problemi u realizaciji ovog pristupa vezani su.3.3/4 K. Na ovaj način se utvrđuje da li je zvanično postavljen sistem u praksi modifikovan i iz kojih razloga je to učinjeno.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Zato što se potvrđivanje zasnima na izveštajima i dokumentaciji.3.1/4.б.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. pa i sam broj pregledanih transakcija može biti redukovan bez smanjenja vrednosti i testa. Ovaj pristup predstavlja veliku pogoodnost u radu revizije.3.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.a POSLOVNIH PROMENA K.б.3. jer se u velikoj meri oslanja na njihove rezultate u procesu ocene samo sistema u celini.1.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.3 300 DELOKRUG RADA G.1/4.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.б. za nepostojanje izveštaja i dokaza koji mogu biti uništeni ili skriveni.1 PRISTUP OVERE F.2/4.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1. uglavnom.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. što je u stvari i njegova suština. G H J F.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 21 .4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.3.б.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.1/4 BILANS USPEHA K. koji žele K K.3.б.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1 POSLOVNI RIZIK L. Sistem se bazira na tri osnovna pitanja: 1) Kako je zvanično postavljen sistem? 2) Da li pravilno funkcioniše? 3) Da li odgovoara zahtevima interne kontrole? Zvaničan sistem se odnosi na procedure primene organizacije čije se ocenjivanje vrši ili putem ispitivanje zaposlenog osoblja ili putem posmatranja i opažanja od strane revizora. U slučaju ispitivanja zaposlenog osoblja mogu se javiti različiti odgovori dati od strane osoblja i njihovih pretpostavljenih.1/4. Ovaj pristup predstavlja nadgradnju navedena dva pristupa.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J. koji najčešće dovodi do nepouzdanosti krajnjih rezultata.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.1 LICA H.3.2/4. Iz tih razloga veoma je važno pažljivo i pravilno sastavljanje revizorskih testova.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Upraksi se može javiti i problem nepotrebnog ponavljanja testova.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.2/4 K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.1 100 NEZAVISNOST G.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3.

Pored prednosti koje se odnose na podsticanje misli i aktivnosti revizora.3 SISTEMSKI PRISTUP F.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3. upitnike intene kontrole i prikaze tokova preduzetih aktivnosti.3/4 K. koji predstavljaju značajnu podržku u sprovođenju aktivnosti i načela sistemskog pristupa.2/4 K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. E F G H J K F.б.1/4. a koji se odnose na pravilno funkcionisanje sistema. u okviru koga mogu biti jednostavno grupisane bilo kao prihodi.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.2/4. nego zvaničan sistem. kao i svih vrsta i načina kontrole koji su u upotrebi. kako upitnika.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. Ciklični Pristup Ciklični pristup polazi od klasifikacija transakcije kao dela određenog ciklusa.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б. računovodstva i zaštite imovine.2/4.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1/4 BILANS USPEHA K.б. finansiranje ili soljni finansijski izveštaji.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. Za ovim pristupom slede i dva prethodno navedena: pristup overe i pristup potvrđivanja. Prikazivanje revizorskih testova i ispitivanja.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE da prikažu sistem “kakav bi trebalo da bude”.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 22 . Izveštaj internog revizora treba da bude sačinjen u toku rada i upoređen sa rezultatima ranije izvršenih kontrola.б.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . predstavljanje u okviru ograničenja: K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.1.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3. naročito ako je u većoj meri modifikovan.4. Sistematski pristup je veoma praktičan metod interne revizije i najbolja polazna tačka za revizora čiji je osnovni cilj da otkrije i ukaže na postojanje materijalnih nedostataka i slabosti kontrole unutar sistema.3. Zadatak internog revizora je da sve dobijene podatke putem ovih metoda.б.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1 100 NEZAVISNOST G. U okviru ovog pristupa kriterijumi kontrole su identifikovani pojedinačno za svaki ciklus i klasifikovani pod jasnim naslovima vlasništva. rashodi.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.б. tako i dijagrama tokova.1. proizvodnja.3.1/4.3.a POSLOVNIH PROMENA K. Za pravilno funkcionisanje ovog pristupa neophodno je pravilno razumevanje tokova transakcija kroz svaki deo ciklusa. a ne da otkriju da li on zaista funkcioniše na taj način.3. od značaja je za “stvarni sistem” – onaj koji se primenjuje u praksi. dokumentuje. “Radni papiri” treba da sadrže podatke i dokaze o urađenim testovima.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1/4.3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.1 POSLOVNI RIZIK L.1 PRISTUP OVERE F.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б.3.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1/4.3 300 DELOKRUG RADA G.3. usmene beleške.б.1 LICA H. ciklični pristup ima i svoje nedostatke.

б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 23 .б.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б. Najveću primenu ima u oblasti planiranja razvoja i izvora dokaza koji treba da bude ne samo efikasan vodič.1/4.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 POSLOVNI RIZIK L. i zbog brze i lake uporedivosti elemenata tabele.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.5.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.б.3.б. prednosti matričnog pristupa su i zbog sveobuhvatnih veza i kombinacija elemenata matrice.3.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. Matrični pristup kompaktnosti tabele.б. oblast imovine.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б.2/4 K.1 100 NEZAVISNOST G. predstavlja korisno sredstvo komunikacije zahvaljujući K.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.1/4 BILANS USPEHA K.3.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.3. Tabele u okviru matičnog pristupa imaju prednosti zbog dobrog vizuelnog uticaja na korisnika. Pored toga.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3.1.1/4.б.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.б. uključujući i finansijski gubitak.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1/4.3 300 DELOKRUG RADA G.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3. rečenja i mogućnosti izbora.3.1/4.1 LICA H.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. Matični Pristup Matrični pristu se prvobitno razvio u kontekstu proračuna datog u obliku tabelarnog prikaza svih značajnih odluka.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .6. Thenika procene rizika podrazumeva procenu svih rizika i opasnosti. Pristup Procene Rizika Za ovu tehniku je karakteristično da je interes za njenom upotrebom u porastu. platnih kao i tzv.3.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.2/4.1.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.2/4.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE • • • • • E F Primenjiv je samo u okviru redovnih transakcija Subjektivnost Nedovoljno empirijsko znanje o efikasnoj primeni thenika i metoda kontrole Nerazvijen teoretski model odlučivanja o kontolnim procedurama u oblasti cenovne politike i Kontrola uvek može biti pevaziđena od strane menadžmenta.3. H J K F.3/4 K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.1 PRISTUP OVERE F.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. “neplodan” novac. već i precizan pokazatelj.б.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. G F.a POSLOVNIH PROMENA K.

4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.a POSLOVNIH PROMENA K. odnosno stručne organizacije internih revizora.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.б. U vezi sa tim.3.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. jer se na ove standarde.3.1 100 NEZAVISNOST G.3.1/4. Verujemo da ove standarde nisu zaobišle ni druge zemlje sa razvijenom revizijom.б.1.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3. mogu oslanjati interni revizori u drugim zemljama.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.1/4.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.б.3.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3. objavljeno je pet opštih standarda interne revizije ( Standards for the professional practice of Interanl Auditors).5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . Donošenje standarda interne revizije SAD-a ima veliki značaj za razvoj i rad interne revizije u svetu. 24 .3 300 DELOKRUG RADA G.б.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX Na osnovu tih standarda utvrđeni su posebni standardi i smernice kojih treba da se pridržavaju interna revizija i interni revizori.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.2/4. Prema saznanjima do kijih smo došli na osnovu stručne literature iz oblasti interne revizije.3.б.1.3/4 K. u nastavku navodima karakteristike svakog od pet donetih opštih standarda.1 PRISTUP OVERE F.1 LICA H.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. ovi standardi su dragocena osnova za dolaženje do međunarodnih standarda profesionalne prakse internih revizora i koncipiranja ovih standard po pojedinim zemljama sa razvijenom internom revizijom.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. Standarde za profesionalnu praksu interne revizije SAD-a preuzeo je Institut internih revizora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije.б. radi korišćenja u praktičnom razvoju i radu svoje interne revizije.1/4.б.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.б.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. Poret toga.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 POSLOVNI RIZIK L.2/4.2/4 K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. do donošenja opštevažećih standarda interne revizije.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE G.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. Opšti Standardi Revizije E F Prema saznanjima do kojih se došlo na osnovu do sada objavljene stručne literature Instituta internih revizora SAD-a.1/4. Institut internih revizora SAD-a doneo je sledeće standarde za profesionalnu praksu interne revizije: Broj standarda 100 200 300 400 500 Naziv standarda Nezavisnost Profesionalna umešnost Delokrug rada Obavljanje revizije Rukovođenje sektorom interne revizije G H J K K.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1/4 BILANS USPEHA K.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.

1/4.3.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.б. od usvojenog programa rada interne revizije.3 SISTEMSKI PRISTUP F. 100 Nezavisnost U okviru standarda Nezavisnost. ako se pokaže kao neophodno. izveštaje o aktivnostima koje je obavila interna revizija. široke aktivnosti revizije i adekvatno razmatranje izveštaja o reviziji.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3/4 K. interna revizija treba da ima punu podršku rukovodstva i upravnog odbora da bi mogla da bude prihvaćena i da sarađuje sa onima čije poslovanje ispituje. Interni revizor treba da bude objektivan pri sprovođenju interene revizije.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.2/4.3.3 300 DELOKRUG RADA G.б.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.б.1.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. Direktor interne revizije treba svake godine da podnosi rukovodstvu na odobrenje.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. a upravnom odboru kao informaciju. Svrha.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1.б. interni revizori ne smeju podrediti svoje ocene po pitanjima revizije ocenama drugih.a POSLOVNIH PROMENA K.б. Objektivnost zahteva od internih revizora da iskreno veruju u produkt svoga rada i da ne čine bilo kakve kompromise u pogledu kvaliteta svoga rada.б.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. E F G H J K K.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3.1/4. U kontekstu toga.1.б.1 LICA H. poseban standard Organizacioni status podrazumeva do organizaciona jedinica za internu reviziju (sektor.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.2/4 K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. služba.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE G.3. Taj program i planovi treba da informišu rukovodstvo i upravni odbor o obimu posla interne revizije. kao i odgovarajuće korake prema preporukama posle izvrešene revizije. kao i da bi mogla da obavlja svoj posao bez mešanja sa strane.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 100 NEZAVISNOST G. direktor interne revizije treba da direktno komunicira sa upravnim odborom. Pored toga.1 PRISTUP OVERE F.5 EKSTERNE REVIZIJE J.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.1/4.2/4.1/4 BILANS USPEHA K.) treba da ima dovoljnu širinu koja će i omogućiti da se izvršavaju obaveze interne revizije. Direktor organizacione jedinice za internu reviziju treba da bude odgovoran pojedincu u organizaciji i da ima dovoljno ovlašćenja da obezbedi samostalnost.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. plan kadrova i finansijski plan.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. Objektivnost predstavlja nezavisni mentalni sat koji interni revizori treba da imaju prilikom obavljanja svog posla.3.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 25 .б. njihovi razlozi i sl.3. Direktor interne revizije treba da podnosi svake godine ili češće. rezime programa rad interen revizije.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . ovlašćenja i odgovornosti organizacione jedinice za internu reviziju treba da se regulišu posebnim opštim aktom preduzeća.3.3.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.б.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3. Posebno se moraju obrazložiti sva odstupanja.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. Pored toga.3. odeljenje i sl.

3.3. postupaka i tehnike obavljanja posla. Ovim standardima sa traži da interni revizori poseduju znanje.б.3.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. seminare.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE G. 200 Profesionalna Umešnost Da bi interna revizija uspešno obavljana svoje složene zadatke.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. Bitno je naglasiti da se od njega zahteva da se u puoj meri povinuje profesionalnim standardima ponašanja.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.2/4. Posebni standardi interne revizije.3. značajnu pažjnu posvećuju kolektivnom znanju internih revizora.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3.3.2/4.1/4.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1 100 NEZAVISNOST G.б.1/4. kojima treba da se povinuju.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.1/4.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. veštini i disciplini internih revizora. razgovore i sl.3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3.б. Pri tome je neophodno da interna revizija pruži uveravanje poslovnom rukovodstvu da su umešnost.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1.б.1 POSLOVNI RIZIK L. profesionalnu pažnju i opreznost.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. U posebnim standardima profesionalne prakse internih revizora posvećena je određena pažnja znanju.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. postupke i dr.1/4 BILANS USPEHA K. Tako se zahteva da interni revizori poseduju sledeća znanja i veštine: umešnost prilikom primene standarda. Profesionalna umešnost je jedna od bitnih komponenti interne revizije svakog revizora.3 300 DELOKRUG RADA G.б.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . Ova materija se reguliše etičkim kodeksom profesionalne. stručne organizacije. pored ostalog.б. nije neophodno da svaki revizor bude kvalifikovan za sve discipline. kao i veštinama koje su od bitnog značaja za obavljanje revizije.1 PRISTUP OVERE F.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.б.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G. standardom je propisano da interni revizori treba da budu vešti u kontaktu sa ljudima i efikasnom komuniciranju.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. E F G H J K K. Kodeks etike internih revizora u SAD-u i drugim zemljama donose instituti za internu reviziju.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.б.1 LICA H. odnosno. standarde. U tom slučaju treba da postoji program stalne obuke internih revizora kroz predavanja.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3. To se odnosi na tehniku i metodologiju rada. potrebno je da upotrebi svu svoju umešnost.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. jer oni nemaju svoju profesionalnu organizaciju.3.2/4 K.3.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 26 . posebnim standardom se zahteva poznavanje principa rukovođenja kako bi se prepoznali i porcelnili suština i značaj odstupanja od dobre poslovne prakse.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. veštinu i diciplinu u meri koja je neophodna za obavljanje interne revizije.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б. tehnička osposobljenost i stepen obrazovanja internih revizora na potrebnom nivou za obavljanje revizije.a POSLOVNIH PROMENA K.1. Takođe. objektivnosti.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1/4. U vezi sa međuljudskim odnosima i komuniciranjem.2.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3/4 K. marljivosti i lojalnosti internih revizora. Kodeks etike predviđa visoke standarde poštenja. U tom smislu. kadrovi su na prvom mestu.

3. Međutim. 300 Delokrug Rada U literaturi i praksi interne revizije do sada su se ispoljiva dva koncepta delokruga rada. Oba ova koncepta su danas prisutna u praksi interne revizije u svetu.4 CIKLIČNI PRISTUP F. Usled toga.1/4. mada je tendencija da se iz dana u dan sve više primenjuje drugi koncept – revizija poslovanja.3 300 DELOKRUG RADA G. U praksi je očigledno da svako preduzeće koje raspolaže internom revizijom utvrđuje delokrug rada svoje interne revizije.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. pa ih interni revizor mora imati u vidu kada se prihvat nekog zadatka interne revizije.1 LICA H.б.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.б.3.б.2/4.б.б.1 POSLOVNI RIZIK L. što ne podrazumeva detaljnu reviziju svih transakcija.б.2/4.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Kada posumlja da postoji propust i prekršaj.б.3.1/4.3. on može preporučiti mere koje treba preduzeti u datim okolnostima.1/4 BILANS USPEHA K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. Ova profesionalna pažnja treba da bude u skladu sa složenošću konkretne revizije koja se obavlja. kao ni eksterni revizor. K.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. Ovaj standard predviđa obavezno stalno usavršavanje internih revizora kako bi održali svoju vičnost i umešnost u poslu.б.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Kada je reč o posebnom standardu iz oblasti stalnog obrazovanja.a POSLOVNIH PROMENA K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.1 100 NEZAVISNOST G.б.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3. jer je znatno sveobuhvatniji i njegovom primenom se u bitnoj meri omogućava efikasnije upravljanje poslovnim sistemom.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.2/4 K.3.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. koja treba da dođe do izrađaja u postupku sprovođenja interene revizije. a drugi koncept je Revizija poslovanja ( Operational Auditing ). interni revizor će uvek o tome referisati odgovarajućim organima. Posebnim standardima zahteva se od internih revizora odgovoarajuća profesionalna pažnja. Nakon toga. E F G H J K G.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. Početni koncept je poznat pod nazivom Revizija finansija ( Financial Auditing ).1/4.1.3.1/4.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1. ne može dati apsolutnu ocenu o tome da nema neusaglašenosti i neregularnosti.3.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. Istovremeno.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3/4 K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 27 . ali se one moraju imati u vidu pri vršenju revizije.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. interni revizor treba da proveri da li su u oblasti internih kontrola otklonjeni propusti.3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3.3.1 PRISTUP OVERE F.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. mogućnost materijalnih neregularnosti i neusaglašenosti uvek postoji.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. interni revizor. interni revizori treba da održavaju potreban nivo svojih stručno – tehničkih sposobnosti putem stalnog obrazovanja.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. Od internog revizora se zahteva da ispitivanja sprovodi u razumnoj meri.

б.1 PRISTUP OVERE F.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.б. koje obavljaju svi zaposleni tokom tekućeg procesa rada.3/4 K.3.1.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.б.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. pa prvo mesto.б. procedurama.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.a POSLOVNIH PROMENA K. kao sastvni deo svojih redovnih radnih obaveza.3.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.3. Posebnim standardima se.3.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. programe itd. kompletne i korisne informacije. kao i da li je adekvatna i efikasna interna kontrola evidencija i izveštavanja.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1/4.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. U vezi s tim.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Poznato je da je predmet ispitivanje svake revizije sistem internih kontrola.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.3.1/4. pouzdane. standardima je predviđeno da interni revizori treba da ispitaju pouzdanost i integritet finansijskih i operativnih informacija.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 28 .5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.5 EKSTERNE REVIZIJE J.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. ispitivanjem internih kontrola treba da se utvrdi da li poslovni sistem funkcioniše na planiran način.3.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. kontrolu i povinovanje spoljnim zahtevima.3.2/4 K. G H J K K.1 LICA H.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. potrebno je da se oni ispitaju i da se utvrdi da li finansijska i operativna evidencija i izveštaji sadrže tačne. svrha ispitivanja sistema inetrnih kontrola sastoji se u tome da se utvrdi da li ustanovljene kontrole pružaju razumna uveravanja da će zadaci i ciljevi biti ispunjeni efikasno i ekonomično.1 100 NEZAVISNOST G.3.1/4 BILANS USPEHA K. Osnovni cilj interne kontrole u poslovnom sistemu ogleda se u utvrđivanju sledećeg: • Pouzdanosti i integriteta informacija • Usaglašenosti tekućeg poslovanja sa politikom.3. ažurne.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. Prema tome.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1/4.б. planovima. U vezi s tim.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.2/4.б.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. kao i da li se u tekućem radu ostvaruju postavljeni ciljevi i zadaci.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. kao i sredstva koja se koriste da se identifikuju.б. pred internu reviziju postavlja zadatak da ispita da li su sistemom internih kontrola obezbeđeni pouzdanost i integritet informacija.1/4. klasifikuju i objave takve informacije.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.1 POSLOVNI RIZIK L. izmene.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. zakonskim propisima i odredbama • Da li je osigurano čuvanje i zaštita aktive • Da li se sredstva koriste ekonomično i efikasno • Da li su ispunjeni utvrđeni ciljevi i zadaci za poslovanje.2/4.3 300 DELOKRUG RADA G.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . Pošto informacioni sistemi pružaju podatke neohodne za donošenje poslovnih odluka.

Ovim standardom se.4 CIKLIČNI PRISTUP F. gde je to moguće. precizira da postupke revizije.3.1 100 NEZAVISNOST G.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. i proširiti ih ili popraviti ako okolnosti tako zahtevaju.3.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 29 .7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.б. Što se tiče procesa prikupljanja. planiranje treba da bude dokumentovano i treba da uključuje: • • • • • • • • • • Utvrđivanje ciljeva i obima posla revizije Dobijanje osnovnih informacija o aktivnostima čiju reviziju treba izvršiti Utvrđivanje novčanih sredstava neophodnih za izvođenje revizije Komuniciranje sa svima koji treba da budu obavešteni o nameravanoj reviziji Zatim izvođenje pregleda.3. E F G H J K U posebnom standardu – Ispitivanje ocena informacija ukazuje se na aktivnosti koje sadrži proces ispitivanja poslovanja i principe ocene informacija koje se dobijaju u tom procesu.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3.1/4.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.б. na prvom mestu je posban standard kojim je precizirano planiranje revizije.5 EKSTERNE REVIZIJE J.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. kompetentne.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1.3.3. Od revizora se zahteva da informacije treba prikupiti o svim stvarima koje se odnose na ciljeve revizije i delokrug posla.б.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. kada i kome će rezultati revizije biti saopšteni i Dobijanje odobrenja za sačinjen plan rada na reviziji.1/4.1/4 BILANS USPEHA K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б.3.3. na licu mesta radi upoznavanja sa aktivnostima i internim kontrolama koje trea da budu podvrgnute reviziji Identifikovanje oblasti gde se stavlja naglasak na reviziju Tražanje komentara i predloga onih čija revizija se vrši Izradu programa revizije Utvrđivanje kako.1 PRISTUP OVERE F.б.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE G.4.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. tumačenja i dokumentovanja informacija.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. analiziranja. uključi i metode testiranja i uzimanja uzoraka.б.1.2/4.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б.б.2/4. Informacije treba da budu dovoljne.3.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1 LICA H.1/4.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. ako je neophodno. takođe.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. Prema ovom standardu.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 POSLOVNI RIZIK L.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.a POSLOVNIH PROMENA K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. relevantne i korisne da bi se obezbedila zdrava osnova za nalaz revizije i preporuke.б.3/4 K.3.2/4 K.3 300 DELOKRUG RADA G. treba odabrati unapred. standardom se predviđa da ove radnje treba nadgledati radi dobijanja pouzdane potvrde da je interni revizor objektivan i da su ciljevi revizije ispunjeni.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. 400 Obavljanje revizije U okviru ovog opšteg standarda. K.

4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.1/4.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.1/4.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. ako se ima u vidu da eksterni nezavisni revizori izražavaju mišljenje o ispitanim računovodstvenim izveštajima.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.a POSLOVNIH PROMENA K. To je posebno interesantno.5 EKSTERNE REVIZIJE J.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. Prema posebnom standardu – Saopštavanje rezultata. konstruktivan i blagovremen. izveštaji interne revizije treba da korisnicima prestave svrhu.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. Na kraju komentara o ovom opštem standardu.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. on treba da bude: jasan. Ti papiri treba da sadrže dobijene informacije i sačinjene analize.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K. Što se tiče samog izveštaja o reviziji. Ovaj standard dozvoljava da se u toku procesa revizije mogu davati privremeni izveštaji.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1 LICA H. Finalni izveštaj interne revizije mora odobriti direktor sektora interne revizije.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.б.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. može dati mišljenje revizora. bitno je naglasiti da se od interne revizije zahteva dalje praćenje sprovođenja preporuka i preduzimanja potrebnih akcija za otklanjanje konstatovanih nedostataka.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. a treba da ih pregleda rukovodilac tima ili rukovodilac sektora interne revizije.2/4.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. značajna pažnja je posvećena saopštavanju rezultata.1 POSLOVNI RIZIK L.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. opseg i rezultate revizije.4 CIKLIČNI PRISTUP F. U izveštaj interne revizije mogu se uključiti preporuke i potencijalna poboljšanja.1/4.1/4.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 30 .б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. Posebnim standardom koji tretira saopštavanje rezultata predviđa se da je interni revizor.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3/4 K.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3. a njihovo prenošenje se može vršiti formalno ili neformalno.б. U vezi s tim.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.1 100 NEZAVISNOST G. korektivne akcije i dr. samo ako je to potrebno.б.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3.1 PRISTUP OVERE F.2/4 K.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.1. koji istovremeno odlučuje o tome kome će se izveštaj uručiti. U kontekstu posebnih standarda za obavljanje revizije.3.3.б.3. kao i da posluže za definisnje nalaza i preporuka. koncizan. pre pisanja konačnog izveštaja. i u okviru njega.2/4.1/4 BILANS USPEHA K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. dužan da razgovara sa odgovarajućim članovima rukovodstva o nameravanim zaključcima i preporukama.б. Ukoliko rukovodstvo i upravni odbor odluče da preuzmu rizik za nesprovođenje zaključaka interne revizije.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б.б. U ovom standardu je predviđeno da se u izveštaju.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. o njegovim posebnim standardima. pismeni ili usmeni. E F G H J K K.3.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Radne papire pripremaju interni revizori. naglašava se da je obaveza internih revizora da po završenoj reviziji sačine pismeni izveštaj.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3. ona o tome mora biti obaveštena.3.1.3.3 300 DELOKRUG RADA G.

3.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G. Pored podataka o stepenu ostvarenja ovih segmenata.б. Ovaj posebni standard nalaže da direktor interne revizije treba da napravi planove za izvršenje obaveze sektora interne revizije. pored ostalog. E F G H J K K. Jedan od značajnijih standarda interne revizije predstavlja Upravljanje i razvoj kadrova.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K. potrebno je da ceo proces delovanja interne revizije bude normativno regulisan da se internoj reviziji daju odgovorajuća ovlašćenja. služba. Analogno tome.1. Ovo odobrenje treba da prihvati upravni odbor firme.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.5.б.б.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE G.2/4.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. On se podnosi rukovodstvu i upravnom odboru.б. ). a proces planiranja sadrži: • ciljeve • programe rada na reviziji • planove kadrova • finansijskih sredstava • izveštavanje o aktivnostima koje su obavljene.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1 LICA H. posebnim standardom interne revizije koji tretira svrhu.б.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.б.б.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.1/4.1 POSLOVNI RIZIK L.3.2/4.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 31 .б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3 SISTEMSKI PRISTUP F.2/4 K.1 100 NEZAVISNOST G.1/4.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1 PRISTUP OVERE F. 500 Rukovođenje Sektorom Interne Revizije Da bi direktor interne revizije mogao uspešno da rukovodi internom revizojom.1. naročito obrađuju: ostvarenje plana postavljenih ciljeva i programa revizije i izdaci za finansiranje interne revizije.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. treba periodično da podnosi izveštaj o svom radu.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3. ovlašćenja i odgovornosti direktora interne revizije predviđa se dužnost direktora interne revizije da traži odobrenje od rukovodstva za sprovođenje ispitivanja poslovanja.1/4. Organizaciona jedinica za internu reviziju ( sektor.3.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. moraju se objasniti i sva važnija odstupanja od plana i programa. direktor interne revizije treba da utvrdi program izbora i razvoja radne snage u okvru sektora interne revizije. U njemu se.a POSLOVNIH PROMENA K.1/4 BILANS USPEHA K.3.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.1/4.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.3.3/4 K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. Prema njemu. odeljenje i sl. Ti planovi treba da budu u skladu sa aktom o organizaciji i delovanju interne revizije u firmi.3 300 DELOKRUG RADA G.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. utvrde obaveze i odgovornosti.б.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.

4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. Cilj ovog programa se sastoji u pružanju razumnog uveravanja da su poslovi revizije zahtevanog kavaliteta.3.1 100 NEZAVISNOST G.б.2/4.3.1.б.б. Da bi poslovno rukovodstvo i upravni odbor poslovnog sistema imali uvida u pouzdanost svoje interne revizije.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.2/4 K. da bi se osiguralo adekvatno pokrivanje posla revizije i da bi se minimiziralo dupliranje posla. U vezi s tim.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. kvalifikovana lica koja su. da se obavljaju u skladu se normativnim aktom poslovnog sistema o internoj reviziji i ostalim primenjivim standardima.3/4 K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3. nezavisna od poslovnog sistema čiju internu reviziju pregledaju.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1/4. Interne preglede rada interne revizije treba obavljati periodično.б.1.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3.3. pre svega. kao što je prethodno naznačeno. Njih treba da vrše stručnjaci organizacione jedinice interne revizije.3. politici sektora i programima revizije.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Posebnim standardima intere revizije se zahteva od direktora organizacione jedince za internu reviziju da koordinira rad i saradnju između intere i eksterne revizije.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.1/4.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3. Nadzor nad poslom interne revizije treba da se obavlja kontinualno da bi se osiguralo povinovanje standardima interne revizije.1 PRISTUP OVERE F.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. kako bi se uverili da se revizija obavlja u skladu sa propisanim kriterijumima kvaliteta.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. Obezbeđenje kvaliteta revizije predstavlja poslednji poseban standard interne ravizije.3 300 DELOKRUG RADA G. a koja nemaju ni stvarnog ni očiglednog sukoba interesa.4 CIKLIČNI PRISTUP F.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. Program obezbeđenja kvaliteta treba da uključi sledeće elemente: • nadzor • interne preglede • eksterne preglede.1/4. kojim se predviđa da direktor interne revizije ustanovljava i održava program obezbeđivanja kvaliteta radi procene postupaka sprovođenja revizije.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1/4 BILANS USPEHA K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 32 .3.1/4.3.2/4. posebnim standardima se. prema posebnim standardima.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.1 POSLOVNI RIZIK L.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. predviđaju eksterni pregledi rada interne revizije. poseban standard – Spoljni revizori propisuje obavezu da rad na internoj i eksternoj reviziji treba da bude koordiniran.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б. G H J K K.a POSLOVNIH PROMENA K.3. Ove preglede treba da obavljaju.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.1 LICA H.3.

5 EKSTERNE REVIZIJE J.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. Ako se posmatraju organizaciona struktura naših poslovnih subjekata i adekvatna iskustva iz te oblasti u svetu.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.a POSLOVNIH PROMENA K.2/4 K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.1.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.1 LICA H.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.б. To ukazuje da oragnizaciona jednica interne revizije treba da bude potčinjena samo jedno rukovodiocu ( ovde se ne misli na rukovodioca interne revizije ) iz domena najvišeg rukovodstva ( generalnom direktoru.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. odnosno predsedniku firme. ( 2 ) Finansijske funkcije.3 300 DELOKRUG RADA G.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. u svetskoj praksi ( pominjemo je pošto su naša iskustva neznatna ) ima i drugih rešenja koja sve više gube na značaju.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. Mesto Interne Revizije U Organizacionoj Strukturi Pravnog Lica Pilikom organizovanja interne revizije bitno je obezbediti njenu punu nezavisnost u odnosu na delove poslovnog sistema koje treba da ispituje.б. ( 4 ) Poslovnih i drugih funkcija Prednosti i nedostaci položaja interne revizije u organizacionoj strukturi poslovnog subjekta dati su na primerima proizvodne delatnosti.1/4.3.1.2/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 33 .1/4. ). potpredsedniku ili unomoćniku generalnog direktora i sl.б.1 100 NEZAVISNOST G.б. K K.1 POSLOVNI RIZIK L.2/4. Međutim.3.3.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.1/4.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3. Organizociona Struktura Interne Revizije E F G H J H.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3/4 K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.б. jer preovladava mišljenje da je najbolje rešenje da interna reizija bude podređena najvišem rukovodstvu.1 PRISTUP OVERE F.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.б.б.1/4.1.3 SISTEMSKI PRISTUP F. dolazi se do saznanja da bi interna revizija mogla da bude samostalna organizaciona jedinica poslovodnog organa ili u sastavu: ( 1 ) Računovodstvene funkcije.4 CIKLIČNI PRISTUP F. ( 3 ) Plana i analize.б.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.б.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE H.б.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1/4 BILANS USPEHA K.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.

4 CIKLIČNI PRISTUP F.3.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Skupština akcionara Upravni odbor Nadzorni odbor Generalni direktor Odbor direktora Poslovne i druge funkcije E F G H J K Formiranje depozita Plasmani Rad sa stanovništvom Računovodstvo Finansije Informacioni sistem K.1 POSLOVNI RIZIK L.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1/4.2/4 Interna revizija Interna revzija u okviru računovodtvane funkcije Finansijsko knjigovodstvo i druga pomoćna knjigovodstva K.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3.3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1/4 BILANS USPEHA K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1/4.б.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .б.3.3.2/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 34 .a POSLOVNIH PROMENA K.1 PRISTUP OVERE F.б.1.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3 300 DELOKRUG RADA G.1 100 NEZAVISNOST G.3.3.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.б.б.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3.1 LICA H.3/4 K.б.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1/4.3.1/4.1.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.б.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.б.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.2/4.

б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 100 NEZAVISNOST G.2/4.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б.3.3/4 K. što se vidi iz modela.2/4 K.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3. Da bi se taj nadzor računovodstvene funkcije pojačao.б.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 35 .1 PRISTUP OVERE F.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3.3.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.1/4.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.б.б.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.a POSLOVNIH PROMENA K.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1 LICA H. Međutim.3.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.б.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Ova varijanta uvođenja u život interne revizije u velikoj meri je prihvaćena u mnogim evropskim zemljama od početka njenog organizovanja do danas.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1/4 BILANS USPEHA K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б. Tada je u tom sektoru interna revizija podređena direktoru pomenutog sektora.1/4.б. Ovaj model organizacije polazi od petpostavke da je reč o društvenom preduzeću. negativna strana ovakve organizacije je u tom što računovodstvena funkcija treba da ispituje i ocenjuje kako funkcioniše njena interna kontrola.3.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F. G H J Nešto bolje rešenje je ako je interna revizija kao posebna organizaciona jedinica locirana u sektoru računovodstva ili računovodstveno – finansijskom odnosno finansijsko – računovodstvenom sektoru. daje se i organizaciona jedinica interne revizije.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1/4.1.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.б. pa se zbog toga ovaj model organizacije interne revizije postepeno zamenjuje boljim rešenjima.3. K K.2/4.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 POSLOVNI RIZIK L.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3 300 DELOKRUG RADA G. Polazi se od rezonovanja da je računovodstvena funkcija sama po sebi nadzornog karaktera.б.1/4.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1.

б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3.б.1 LICA H.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1/4.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX Organizacija interne revizije u okviru sektora za računovodstvenofinansijske poslove Interna revizija Računovodstvo i druge funkcije Finansijska služba 36 .4 CIKLIČNI PRISTUP F.2/4.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.б.б.3.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.2/4.1/4.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.2/4 K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.б.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4.3.3.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.a POSLOVNIH PROMENA K.б.3.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 100 NEZAVISNOST G.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.3.1.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.б.3.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.1.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Skupština Upravni odbor Nadzorni odbor E F G Generalni direktor Odbor direktora H J Poslovne i druge funkcije SEKTORI K Proizvodnja Nabavka Prodaja Računovodstveno finansijska funkcija Marketing Informacione tehnologije K.3 300 DELOKRUG RADA G.1 PRISTUP OVERE F.3/4 K.1/4 BILANS USPEHA K.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1/4.б.

4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. realno posmatrano.б.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1/4.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Proizvodnja Nabavka Prodaja Finansije Z Informacione tehnologije APPENDIX APPENDIX 37 .б.1. zbog čega je njena nezavisnost prema organizacionom delu u kome se nalazi umanjena.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3 300 DELOKRUG RADA G.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.б.2/4.б.a POSLOVNIH PROMENA K. jer je organizaciono odvojena od ostalih sektora.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Ovaj model organizacije interne revizije karakteriše to što interna revizija nije u sastavu računovodstva. interna revizija. a direktor sektora – direktoru preduzeća. moralo da bude predmet ispitivanja.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1/4.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. G H J K Organizacija interne revizije u funkciji generalnog direktora preduzeća Skupština akcionara Upravni odbor Nadzorni odbor Interna revizija Generalni direktor Odbor direktora SEKTORI Računovodstvo Zamenik K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.1 LICA H.1/4 BILANS USPEHA K.б.3.б.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3/4 K.3.3. Na taj način interna ravizija ima znatno viši nivo nezavisnosti.1.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б. njen rukovodilac odgovara za svoj rad direktoru sektora u kome je organizaciono locirana.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.б.1/4. tj.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1/4.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. Prema tome. Izveštaji interne revizije se prosleđuju direktoru preduzeća radi informisanja i preduzimanja mera da se utvrđeni nedostaci otklone.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. odnosno službi u sektoru u koji je locirana. U ovom slučaju interna revizija je u sektoru i podređena je direktoru sektora za računovodstveno – finansijske poslove.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3 SISTEMSKI PRISTUP F.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.1 100 NEZAVISNOST G.3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .4 CIKLIČNI PRISTUP F.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. koje bi.2/4.3.3.1 PRISTUP OVERE F.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б.3.2/4 K.3.1 POSLOVNI RIZIK L.

б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. sastoje se u tome što se njome obezbeđuje nezavisnost interne revizije. kako bi imala adekvatnu samostalnost.2. dislociranosti i složenosti.2/4 K.3.4 CIKLIČNI PRISTUP F.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. ).7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1 LICA H. o čemu se mora i te kako voditi računa prilikom opredeljenja za organizacioni profil funkcije interne revizije.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3 300 DELOKRUG RADA G.б.1 100 NEZAVISNOST G.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. Generalni direktor može direktnu koordinaciju sa internom revizijom poveriti jednom od svojih pomoćnika.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.3 SISTEMSKI PRISTUP F. a neka od njih ( zavisno od pomenutih kriterijuma ) mogla bi da imaju odeljenje interne revizije. ).1.б.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.2/4.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1/4.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3. grupacije.б.1/4 BILANS USPEHA K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. s obzirom na svoju veličinu i teritorijalnu razuđenost.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 38 . trebalo bi da imaju službu interne revizije.. Pored toga.3.a POSLOVNIH PROMENA K.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. interna revizija treba da bude u funkciji najvišeg rukovodstva.2/4. Praksa pokazuje da generalni direktor najčešće poverava neposredno rukovođenje internom revizijom pomoćniku za računovodstveno – finansijske poslove. organizaciona jedinica interne revizije u našim uslovima može organizovati kao sektor. banke i dr. jer i predsednik neke od ovih grupacija rukovođenje internom revizijom može poveriti potpredsedniku za računovodstveno – finansijske poslove.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3. H J K H. zavisno od veličine i teritorijalne razuđenosti. organizacije za osiguranje. služba ili odeljenje.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. koje su ovde prikazane.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. holdinga i sl.б.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. trebalo bi da imaju sektor interne revizije.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. Tako.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. Samostalna velika pravna lica ( društvena preduzeća.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3.korporacije.1 POSLOVNI RIZIK L. kompanije.3.3. pa se ovim modelom to načelo ostvaruje u potpunosti. Na ovo ukazujemo zbog toga što u grupi velikih pravnih lica postoji znatna diferencijacija u pogledu veličine.3. Prednosti ove koncepcije u odnosu na druge.3/4 K. javna privredna preduzeća saveznog i republičkog nivoa.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F G Ovaj model organizacije interne revizije se zasniva na do sada najsavremenijoj koncepciji po kojoj interna revizija treba da bude direktno vezana za najviše rukovodstvo.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.1/4. Organizaciona Struktura Interne Funkcije Polazeći od pravila da organizaciona jedninica interne revizije treba da bude u istom položaju kao i druge poslovne i neposlovne funkcije.3.5 EKSTERNE REVIZIJE J.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3.3. K.б.1/4.б. povezana pravna lica ( preduzeća. akcionarska društva. banke i sl. Prikazani model organizacije interne revizije se u potpunosti može primeniti u uslovima postojanja predsednika korporacije.б.б.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. na primer.1/4. nezavisnost i kompetentnost.1.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 PRISTUP OVERE F.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.

б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX U vezi s tim.б.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. mogući su različiti pristupi.3.3.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3. Međutim.б.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. već se na to radno mesto.2/4.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. postoji mogućnost da se u proizvodnim preduzećima između internih revizora izvrši tehinčka podela rada na ovaj način: 1) Interni revizor za ekonomsku oblast 2) Interni revizor za tehničko – tehnološku oblast 3) Interni revizor za oblast upravljanja.1 LICA H.1.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3 300 DELOKRUG RADA G.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J. s tim da se povećava zavisno od zadataka i ovlašćenja koja internoj raviziji budu davali poslovnodni organi.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3. opšta revizorska zvanja.a POSLOVNIH PROMENA K. što je stvar pravnog lica koje uvodi i razvija internu reviziju. Tako.б. po odluci nadležnog organa.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. kao na primer: 1) 2) 3) 4) Interni revizor – savetnik Stariji interni revizor Mlađi interni revizor Pomoćnik internog revizora H J K K.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.б.3.2/4 K.1 100 NEZAVISNOST G. za koja se u zemljama sa razvijenom revizijom polaže stručni ispit.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. Danas je situacija u stranoj praksi takva da najveći broj lica sa zvanjem interni revizor nema položeni ispit.б.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.б.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.б.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. a analizom se došlo do zaključaka da bi trebalo organizovati internu reviziju.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1/4.1 PRISTUP OVERE F.б.2/4.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1/4.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3. Zvanje internog revizora se može dalje oblikovati prema njegovoj stručnosti i odgovornosti u obavljanju poslova. na primer.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1/4 BILANS USPEHA K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F G Pored toga.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1/4. Kada je reč o revizorskim zvanjima. S obzirom na to da je interna rvizija multidisciplinirana funkcija. jesu: interni revizor i ovlašćeni interni reviroz.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3.3.1 POSLOVNI RIZIK L. zvanje ovlašćenog internog revizora se stiče za sada u malom broju zemalja.б. na početku ustanovljavanja i organizovanja interne revizije broj revizora bi mogao da bude manji. pravni i opštih poslova itd. 39 . Dajemo primer organizacije interne revizije u pravnim licima koja da sada nisu imala unutrašnju stručnu kontrolu.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. postavljaju najčešće računovodstveni i drugi eksperti sa značajnim iskustvom u svojoj užoj struci.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1/4.3/4 K. treba reći da je moguća kombinacija navedenih zvanja u jedinstveno zvanje. uz obavezno polaganje stručnog ispita po programu tamošnjih instituta za internu reviziju.

3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1/4.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.a POSLOVNIH PROMENA K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.б.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3.1/4.б. Ovakva postavljena osnova revizije se može lako proširivati ako se za to ukaže potreba.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4 BILANS USPEHA K.3 SISTEMSKI PRISTUP F.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3.1/4.1 PRISTUP OVERE F.3.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Odeljenje interne revizije E F Šef odeljenja interne revizije G Interni revizori i drugo potrebno osoblje H J Stariji interni revizor Interni revizor Mlađi interni revizor K Prikazani model organizacije odeljenja interne revizije polazi od principa racionalnosti.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.4 CIKLIČNI PRISTUP F.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.б.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3.б.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.3. K.2/4 K.2/4.1 LICA H.1.2/4.3/4 K.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3.1 100 NEZAVISNOST G.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 40 .sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. jer je znatno bolje ako se interna revizija u početku ne predimenzonira.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б.3.1/4.3.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3.3 300 DELOKRUG RADA G.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.б.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.

4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.1/4.3.3.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Interni revizor. Sličnosti I Razlike Eksterne I Interne Revizije Između J K Jedna od najvažnijih razlika se odnosi na ciljeve revizije. Pojam interne kontrole. urednog i efikasnog obavljanja poslovanja pravnog lica.1 LICA H.1/4.б.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. kao i rezultate poslovanja pravnog lica.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1/4.a POSLOVNIH PROMENA K.2/4 K.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. odnosno sistem interne kontrole je Međunarodnim standardima revizije definisan kao sistem koji obuhvata sve politike i postupke ( interne kontrole ) koje je rukovodstvo pravnog lica prihvatilo kao pomoć za postizanje svojih ciljeva radi obezbeđenja. K.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.1. što uključuje pridržavanje politike rukovodstva.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. Naime.1 100 NEZAVISNOST G.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.1/4 BILANS USPEHA K. koliko je to mogućo.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 41 .3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. Radi toga interni revizor proverava pojedine poslovne događaje i ocenjuje implikacije eventualnih slabosti u funkcionisanju internih kontrola. nastoji da obavesti rukovodstvo da li interne kontrole u glavnim segmentima poslovanja funkcionišu.3. Radi donošenja suda o tome.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.1.1.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3 300 DELOKRUG RADA G. kapitala i obaveza.б.3. očuvanje integriteta sredstava.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. Odnos Eksterne I Interne Revizije E F G H J.б.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.3.б.3/4 K.б. eksterni revizor proverava poslovne događaje i kontrole koje je rukovodstvo uspostavilo.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. takođe.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4.2/4. eksterni revizor nastoji da proveri poslovne događaje i utvrdi da li knjiženje poslovnih događaja predstavlja pouzadanu osnovu za sastavljanje računovodstvenih izveštaja i da li računovodstveni izveštaji objektivno i istinito prikazuju stanje imovine. sprečavanje i otkrivanje krimilanih radnji i grešaka.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. Obim poslovnih događaja koje eksterni revizor proverava zavisi od toga koliko se on može pouzdati u funkcionisanje internih kontrola.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2/4. odnosno da li daju istinitu ili vernu sliku finansijskog položaja i poslovnog rezultata.б. tačnost i potpunost računovodstvenih evidencija i blagovremeno sastavljanje pouzdanih finansijskih informacija.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3.1 PRISTUP OVERE F.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE J.

3.1.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1 PRISTUP OVERE F.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 42 .2/4 K. I eksterna i interna revizija se bave infomacionim sistemima.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3 300 DELOKRUG RADA G. Međutim.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. angažuje interne revizore iz druge organizacije. I eksterni i interni revizor izvršavaju određene rutinske poslove koji obuhvataju proveru poslovnih događaja.1.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. Kada je u pitanju računovodstvo.б.1 LICA H.1 100 NEZAVISNOST G. Postoje slučajevi i da poslovni subjekt.3 SISTEMSKI PRISTUP F. Značajnu sličnost između eksterne i interne predstavljaju profesionalna disciplina i primena profesionalnih standarda u radu. s tim što eksterni revizor ocenjuje funkcionisanje tog sistema da bi odredio prirodu.1/4 BILANS USPEHA K.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.б.2/4.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4. prema tome.3.3.3.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Sistem interne kontrole je.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3.2/4.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . takođe.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. a ti zadaci se razlikuju od zadataka eksternog revizora. često iz firme koja vrši eksternu reviziju.3. za interne revizore su relevantni i standardi koje donose profesionalne asocijacije računovodstvenih eksperata E F G H J K K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. ali sa drukčijeg stanovišta.б. U zemljama gde postoje posebne asocijacije internih revizora.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. od interesa i za eksternog i za internog revizora. Eksterni revizor je nezavisan i on svoj posao obavlja na osnovu ugovora sa poslovnim subjektom.б. a interni revizor – na unapređenje ostojećih kontrola.1/4. Dalja bitna razlika između eksternog i internog revizora se odnosi na nezavisnost. dok je interni revizor zaposlen kod poslovnog subjekta. interni revizor ima za cilj da utvrdi da li izveštaj koje proizvodi kompjuterski sistem zadovoljavaju potrebe rukovodstva za vođenjem efikasnog poslovanja. vreme i obim provera koje treba da izvrši.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3/4 K. pri čemu eksterni revizor više vodi računa o uticaju nalaza na računovodstvene izveštaje.1/4.б.б.3. i jedna i druga revizija proveravaju da li se poslovni subjekt pridržava određenih postupaka i politika koje su osnova za dobar sistem poslovanja.1/4.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. dok interni revizor treba da obezbedi funkcionisanje sistema interne kontrole i ostvarivanje ciljeva poslovnog subjekta.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. ti postupci mogu biti veoma slični.3. postoje i posebni standardi interne revizije.3.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. mogu se analizirati i određene sličnosti.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.a POSLOVNIH PROMENA K. Dok eksterni revizor nastoji da otkrije da li su informacije koje dobija iz kompjutera pouzdane za sastavljanje računovodstvenih izveštaja.3.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. Kada se imaju u vidu glavne razlike koje se odnose na ciljeve.3. Dalje.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. pošto su ti sistemi osnovni element upravljačke kontrole i osnova za odvijanje procesa računovodstvenog infomisanja.kao i kodeks profesionalne etike koga moraju da se pridržavaju interni revizori.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. Kompjuterska revizija sve više dobija na značaju i njome se bave i eksterni i interni revizori.б.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. pri čemu interna revizija ima zadatke koji treba da omoguće ostavrivanje ciljeva rukovodstva.3.

3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б.б. kompjuterski eksperti.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.2/4 Metodologija Verifikacija na osnovu dokumentacije K.3 SISTEMSKI PRISTUP F.a POSLOVNIH PROMENA K. inženjeri.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE ( računovođa i revizora ).1.1/4 BILANS USPEHA K.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.2/4.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3 300 DELOKRUG RADA G.1/4.б.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. računovođe / revizori.1/4.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.2/4.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.4 CIKLIČNI PRISTUP F. kontrolori kvaliteta.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3/4 K.3.б.3.1 POSLOVNI RIZIK L. a standardi interne revizije upućuju na primenu određenih računovcodstvenih standarda i standarda eksterne revizije Sličnosti i razlike između eksterne i interne revizije se mogu sumirati prema određenim faktorima.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.б.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. revizori. izveštaj o poslovanju i računovodstveni sistem ) Od poslovnog subjekta.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1 LICA H.3.3. informacioni sistem i njegovo ispravno funkcionisanje Od pojedinih poslovnih funkcija. menadžer.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Faktori: Ciljevi E F Interna revizija Postojanje dobrih kontrola Sve oblasti poslovanja. revizori.б.3.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Izveštaji Z Kratki standardizovani izveštaj namenjeni vlasnicima APPENDIX APPENDIX 43 . pripravnici G H J Delokrug Nezavisnost K Struktura Različita – ovlašćeni interni revizor.1/4.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. u skladu sa zakonskim pravima i obavezama i kodeksom profesionalne etike Standardna – partneri.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. itd.3.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. Revizija uvedenih sistema i ispitivanje poslovnih događaja Kompleksni i struktuirani izveštaj.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.б. na primer.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K. bilans stanja.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.б.1. ostvarivanje efekata na uložena sredstva. namenjeni rukovodstvu i drugim višim organima upravljanja Osoblje Ovlašćeni revizori i revizori čije sticanje kvaliteta u toku K.б.1/4.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. menadžeri.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3.б.1 PRISTUP OVERE F.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.1 100 NEZAVISNOST G.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. kao rezultat profesionalizma i statusa Eksterna revizija Istinitost i objektivnost računovodstvenih izveštaja Računovodstveni izveštaji ( bilans uspeha. asistenti Kompetentna lica.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.

A B C D

UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1 PRISTUP OVERE F.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3 SISTEMSKI PRISTUP F.4 CIKLIČNI PRISTUP F.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1 100 NEZAVISNOST G.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3 300 DELOKRUG RADA G.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 LICA H.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.5 EKSTERNE REVIZIJE J.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA - SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.a POSLOVNIH PROMENA K.3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.б.1/4 BILANS USPEHA K.3.б.1/4.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3.б.1/4.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.б.1/4.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.б.1/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3.б.2/4.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3.б.2/4.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE

Standardi

Standardi interne revizije ili opšti standardi revizije

Standardi revizije i drugi zahtevi profesionalne asocijacije Obaveza vršenja u skladu sa regulativom koja reguliše poslovanje preduzeća, kao regulativom o javnom sektoru Obavezna za preduzeća čije akcije se kotiraju na berzama i za javna preduzeća ( za mala preduzeća obično ne postoji obaveza )

E F

Regulativa

Obično nije obavezna, osim kada je reč o određenim javnim preduzećima

G

Veličina preduzeća

Obično postoji u velikim preduzećima ili drugim velikim organizacijama

H

J

K

Analiza sličnosti i razlika između eksterne i interne revizije ukazuje na to da je postojanje interne revizije značajno za eksternog revizora jer postoji veća verovatnoća da sistem interne kontrole pravnog lica kod koga vrši reviziju bolje funkcioniše, pošto njegovo funkcionisanje proveravaju profesionalno kompetentni interni revizori, koji rukovodstvu daju kvalifikovane preporuke kako da se sistem interne kontrole unapredi.

J.2. Saradnja Između Eksterne I Interne Revizije
Ulogu i značaj intene revizije uvažavaju svi revizorski standardi, uključujući i međunarodne standarde revizije. U vezi s tim, u okviru Međunarodnih standarda revizije postoji poseban standard koji se odnosi na korišćenje razultata rada interne revizije. Ovaj standard zahteva da eksterni revizor razmotri aktivnosti interne revizije i rezultate koje interna revizija ostvaruje i da oceni koliko rezultati imaju uticaja na eksternu reviziju. Pošto su neki od metoda rada slični, eksterni revizor često može koristiti i rezultate rada internog revizora. U tom smislu, Međunarodni standardi revizije zahtevaju od eksternog revizora razumevanje aktivnosti interne revizije, kako bi mu to pomoglo u planiranju revizije i razradi efektivni pristup za obavljanje revizije.

K.3.б.2/4

K.3.б.3/4 K.3.б.4/4 L

SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1 POSLOVNI RIZIK L.1.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE

Z

APPENDIX APPENDIX

44

A B C D

UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1 PRISTUP OVERE F.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3 SISTEMSKI PRISTUP F.4 CIKLIČNI PRISTUP F.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1 100 NEZAVISNOST G.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3 300 DELOKRUG RADA G.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 LICA H.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.5 EKSTERNE REVIZIJE J.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA - SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.a POSLOVNIH PROMENA K.3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.б.1/4 BILANS USPEHA K.3.б.1/4.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3.б.1/4.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.б.1/4.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.б.1/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3.б.2/4.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3.б.2/4.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE

E F

G

Razumevanje aktivnosti interne revizije omogućava eksternom revizoru da proceni efekte korišćenja rezultata internog revizora, što zavisi od statusa koji interna revizija ima, poslova koje ona obavlja, stručnosti internih revizora i primene odgovarajućih standarda interne revizije. Zbog toga, kada planira da koristi rezultate rada internog revizora, eksterni revizor treba da razmotri nameravani plan rada interne revizije za dati period i da se unapred dogovori o vremenu izvršavanja postupaka predviđenih tim planom, uključujući obim provera, metode za izbor uzoraka i dokumentovanje izvršenog posla, kao i postupke pregleda obavljenog posla i način izveštavanja o nalazima. Saradnja između eksternog i internog revzora podrazumeva održavanje zajedničkih sastanaka u odgovarajućim vremenskim intervalima. Eksterni revizor treba da ima pristup relevantnim izveštajima interne revizije i da bude redovno informisan o svim značajnim pitanjima koja mogu imati uticaja na efikasnost obavljanja interne revizije.

H

J

K

J.3. Obaveza Eksternog Revizora Da Razmotri Aktivnosti Interne Revizije I Njene Efekte Na Postupke Eksterne Revizije
Mada eksterni revizor ima isključivu odgovornost za izraženo mišljenje i za određivanje vrste, vremena i nivoa postupaka eksterne revizije, izvesni delovi rada interne revizije mogu biti od koristi eksternom revizoru. U litraturi iz oblasti saradnje interne i eksterne revizije nedvosmisleno se ističe da eksterni revizor treba da preduzme mere predostrožnosti pre nego što se osloni na rezultate rada internog revizora. To podrazumeva da se eksterni revizor mora uveriti da je posao koji je obavio interni revizor dovoljno pouzdan, a to se postiže tako što on ispituje faktore kojima se određuje kvalitet rada internog revizora. Smatramo da, u tom slučaju, su najvažnija pitanja o kojima eksterni revizor treba da vodi računa spadaju:

K.3.б.2/4

K.3.б.3/4 K.3.б.4/4 L

SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1 POSLOVNI RIZIK L.1.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE

Z

APPENDIX APPENDIX

45

A B C D

UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1 PRISTUP OVERE F.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3 SISTEMSKI PRISTUP F.4 CIKLIČNI PRISTUP F.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1 100 NEZAVISNOST G.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3 300 DELOKRUG RADA G.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 LICA H.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.5 EKSTERNE REVIZIJE J.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA - SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.a POSLOVNIH PROMENA K.3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.б.1/4 BILANS USPEHA K.3.б.1/4.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3.б.1/4.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.б.1/4.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.б.1/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3.б.2/4.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3.б.2/4.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE

E F

• • • • • •

Stepen nezavisnosti internog revizora Ciljevi interne revizije Postupanje sa dužnom profesionalnom pažnjom Posedovanje kompetentnosti Kvalitet izveštaja o izvršenom ispitivanju, i Raspolaganje sa optimalnim kadrovima i drugim sredstvima za rad.

G

H

J

Eksterni revizor odgovora za mišljenje koje daje o računovodstvenim izveštajima, te on ne može delegirati svoju odgovornost na internu reviziju. Zato se ne preporučuje da se eksterni revizor u potpunosti osloni na izveštaje interne revizije. Zbog toga eksterni revizor treba uvek da obavi dodatna ispitivanja kojima će potkrepiti nalaze internog revizora. U vezi sa tim, ukazujemo na neke slučajeve u kojima eksterni revizor treba obavezno da izvrši proveru rezultata rada interne revizije: • • • • Ako je odabrani uzorak testiranja usaglašavanja kupaca nizak Ukoliko su pri usaglašavanju sa kupcima uzeta manja salda koja se ne mogu tretirati kao reprezentativna Kada je interni revizor uzeo uzorak ispod polovine vrednosti salda i neki iznos koji je iznad toga, te tako nije isti nivo kvaliteta Ako je neadekvatna sadržina pisama koje je interni revizor sastavio i uputio dužnicima.

K

K.3.б.2/4

Eksterni revizor ne sme zaboraviti da je interni revizor zaposlen u preduzeću koje je predmet eksterne revizije, te da može kreirati rezultate u njegovu korist.

K.3.б.3/4 K.3.б.4/4 L

SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1 POSLOVNI RIZIK L.1.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE

Z

APPENDIX APPENDIX

46

3/4 K.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1/4.б.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1/4 BILANS USPEHA K.1.4.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. U literaturi i praksi iz oblasti eksterne revizije.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. Stručna kompetentnost Dužna profesionalna pažnja. E F G H J K • • K.1 LICA H.2/4 K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.5 EKSTERNE REVIZIJE J. kao i dokaze o tome.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.a POSLOVNIH PROMENA K.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3 300 DELOKRUG RADA G.б. eksterni revizor treba da pribavi dovoljno informacija o aktivnostima interne revizije.б.б.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.1/4.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. takođe.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 47 .6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. od kojih navodima samo neke: • Organizacioni status revizije u okviru pravnog lica i uticaj koji joj omogućava da bude objektivna.3. Razumevanje I Preliminarna Ocena Interne Revizije Od Strane Eksterne Revizije Prilikom pripremanja za obavljanje revizije.3.б. treba da razmotri da li rukovodstvo postupa po preporukaka interne revizije.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3. u određenim oblastima od značaja za eksternu reviziju računovodstvenih izveštaja.б.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3. vremena i nivoa postupaka eksterne revizije.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.1.3.1/4. Tokom planiranja revizije.1 PRISTUP OVERE F.1/4.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. eksterni revizor treba da izvrši preliminarnu procenu funkcije interne revizije i to posebno kada ima izgleda da interna revizija bude.б.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE J. Eksterni revizor.3 SISTEMSKI PRISTUP F.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. postoji izvestan broj kriterijuma koji su značajniji za razumevanje i preliminarnu ocenu funkcije interne revizije.3.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.2/4.1 100 NEZAVISNOST G.1 POSLOVNI RIZIK L.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.б.3.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. Ta peliminarna ocena imaće uticaja na prosuđivanje eksternog revizora o koristi koja se može dobiti od interne revizije u modifikovanju vrste.2/4.б.3. Delokrug funkcije u koji spadaju vrsta i nivo izvršenih zadataka interne revizije.

3.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.2/4 K.1 POSLOVNI RIZIK L. Ta aktivnost treba da bude unapred stručno osmišljena kako bi se izbegle moguće improvizacije iz kojih bi proizašle štetne posledice.1/4.2/4. E F G H J K K.3.3. nivou obuhvatanja revizijom.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. dokumentovanju izvršenog posla i postupcima pregleda i izveštavanja.1/4.3.3/4 K.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1 LICA H.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б. obimu provera i predloženim metodama za izbor uzoraka.б.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.a POSLOVNIH PROMENA K.1.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1. već kao stalna i sistematska aktivnost.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3.б. Da bi veza između eksternog revizora i interne revizije bila delotvornija.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3. potrebno je da se sastanci održavaju u odgovarajućim vremenskim intervalima.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. vremena i nivoa postupaka eksternog revzora.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. Na prvom mestu.5. kada eksterni revizor planira da koristi rezultate rada interne revizije.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3.3. neophodno je da prethodno razmotri plan rada interne revizije za dati period i prodiskutuje ga u što je moguće ranijoj fazi.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. poželjno je da se unapred dogovore o vremenu izvršavanja takvog rada.1/4.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 48 .2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.б.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.б.3 SISTEMSKI PRISTUP F. a koja mogu da utiču na rad eksternog revizora. kao i da bude stalno informisan o svim značajnim pitanjima koja interni revizori zapaze.3 300 DELOKRUG RADA G.1/4. eksterni revizor treba redovno da informiše internog revizora o svim značajnim pitanjima koja mogu imati uticaja na internu reviziju.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G. Kada rad interne revizije treba da bude faktor u određivanju vrste.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 PRISTUP OVERE F.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.б.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.2/4.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. To podrazumeva da eksterni revizor treba da bude obavešten i da ima pristup relevantnim izveštajima interne revizije.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.3. Slično tome.б.1/4 BILANS USPEHA K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE J.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. Period Uspostavljanja Veza I Koordinacije Između Eksterne I Interne Revizije Suradnja između eksterne i interne revizije ne treba da bude zasnovana po sistemu ad hoc.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3.1 100 NEZAVISNOST G.

5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1/4. eksterni revizor bi trebalo da zabeleži zaključke u pogledu konkretnog rada interne revizije koji je bio predmet ocenjivanja i provere.б.1/4 BILANS USPEHA K.1 POSLOVNI RIZIK L. Ispitivanja stavki koje je već ispitala interna revizija. ispitivanja drugih sličnih stavki i posmatranja postupaka koje obavlja interna revizija.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.1/4.3.2/4.3 SISTEMSKI PRISTUP F.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.2/4.1 100 NEZAVISNOST G.б.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б. Ta ocena.б.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1. Ta beleška treba da je sastavni deo radne dokumentacije eksternog revizora. on treba da oceni taj rad da bi potvrdio njegovu prikladnost za sopstvenu reviziju.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.1 PRISTUP OVERE F.1/4. pregledan i dokumentovan? Da li pribavljeni zadovoljavajući revizijski dokazi pružaju razumnu osnovu za donete zaključke? Da li su izuzeci ili neuobičajena pitanja bili pravilno razrešeni? E F G H J K U vezi sa tim potrebno je znati da će vrsta. Z APPENDIX APPENDIX 49 .3.б. pored ostalog.3.2/4 K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE J.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3/4 K. Preliminarne ocene interne revizije i ocene njenog konkretnog rada.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.3.3.1.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3. ocena određenih rezultata rada interne revizije uključuje razmatranje adekvatnosti obima rada i odgovarajućih programa i da li je preiliminarna ocena interne revizije ostala nepromenjena.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.a POSLOVNIH PROMENA K.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.б.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . vreme i nivo provera određenog rada interne revizije zavisiti od: • • • Prosuđivanja eksternog revizora u pogledu rizika i materijalnog značaja oblasti koja se posmatra.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. Međutim.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.6. Predhodno Proveravanje Rada Interne Revizije Ovim međunarodnim standardom revizije se ukazuje na to da kada eksterni revizor namerava da koristi određeni rad interne revizije.3 300 DELOKRUG RADA G.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. K.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Sledstveno tome.б.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3.1/4.б.1 LICA H.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.б. može uključiti razmatranje sledećeg: • • • Da li su rad izvršila lica koja imaju odgovarajuću stručnu obuku i znanje i da li je rad mlađih revizora pravilno nadgledan tokom rada.

1.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE J.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.a POSLOVNIH PROMENA K.3.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 50 .3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.б.7.б. Interna Revizija U Preduzeću Interna revizija u okviru ispitivanja rentabiliteta aktivno učestvuje u projektovanju bilansa uspeha i bilansa stanja za određene vremenske periode.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3. značajno da se spreče pokušaji da se prihodi i rashodi u celini ili pojedini njihovi delovi fiksno utvrđuju.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б. takođe.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.2/4 K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.2/4. Pri tom je.3.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1 POSLOVNI RIZIK L.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.3 300 DELOKRUG RADA G.б.б. To je posebno značajno zbog toga što se pojedini poslovni potezi mogu racionalizovati pre nastupanja perioda redovne poslovne aktivnosti.1/4.1/4. treba da proističu iz planskih projekcija.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.2/4.1 LICA H.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. E F G H J K K.1/4.3.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1 PRISTUP OVERE F.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.1.1/4 BILANS USPEHA K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.б.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3.б.3.б.1/4.3. jer jedino na taj način može objektivno da oceni da li je projektovani rentabilitet povoljan ili nepovoljan. Ispitivanje rentabiliteta može da se bazira na upoređivanju ostvarene veličine poslovnog uspeha sa projektovanim veličinama.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.4 CIKLIČNI PRISTUP F.б. odnosno sa ostvarenim veličinama iz predhodnih obračunskih perioda. zapravo.1 100 NEZAVISNOST G.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3/4 K.

kako sastavni deo redovnih radnih obaveza.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1 PRISTUP OVERE F.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1 POSLOVNI RIZIK L.a POSLOVNIH PROMENA K.б.3.1 100 NEZAVISNOST G.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.4 CIKLIČNI PRISTUP F. K K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.б.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.б.3. U skladu s tim. osnovni smisao postojanja interne kontrole je u tome što ona ispituje i ocenjuje kako su uspostavljene interne kontrole i kao one funkcionišu.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1/4.1.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1/4.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3.3.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.б. a njena masovnost se ogleda u tome što tu funkciju.3 SISTEMSKI PRISTUP F.2/4.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.б. Oganizacija Sistema Interne Revizije I Odnosi Uslovljeni Sistemom Internih Kontrola Organizacija i funkcionisanje interne revizije se temelje na uspostavljenom sistemu internih kontrola poslovnog subjekta.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. Tekuća kontrola je masovna.2/4 K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE K.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. jer sistem internih kontrola predstavlja mere. na sistemu internih kontrola se bazira celokupna nadzorna aktivnost interne revizije.б.б.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1/4. obavljaju svi zaposleni.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 51 .б.б.3. E F Sistem Interne Revizije Poslovnog Subjekta – Sistem Računovodstvene Kontrole G H J K.2/4.1 LICA H.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3/4 K. Poseban značaj sistema internih kontrola se ogleda u tome što se odvija uporedo sa tekućim radnim procesom.3. metode i postupke koje poslovni subjekat uvodi radi očuvanja integriteta sredstava i pružanja kvalitetne podrške organima upravljanja.3 300 DELOKRUG RADA G.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.1.1/4 BILANS USPEHA K. zbog čega se ne može zanemariti uloga internih kontrola u implementaciji i funkcionisanju interne revizije. što je i osnovni razlog da se u praksi naziva tekućom kontrolom.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. kako bi se svi radni procesi u poslovnom subjektu odvijali po planu.1/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. Zapravo.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.

1/4.б. 2) Poslovnim planom.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K. ukupna delatnost preduzeća svrstava u tri sistema: 1) Sistem rukovođenja odnosno komandovanja svojim podsistemima: planiranje.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1/4 BILANS USPEHA K.1/4.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. 3) Sistem izvršenja sa podsistemima: nabavka.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.1 LICA H.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. pa se.3. uspostavlja se na različite načine.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.2/4.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. 3) Kontnim planom i upustvima za njegovo sprovođenje.3 300 DELOKRUG RADA G.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. čime se svakom pojedincu precizno razgraničavaju poslovi i kontrolni postupci koje na propisan način sprovodi u procesu rada.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3.1 PRISTUP OVERE F.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 52 . odlukama i naredbama. Predmet Interne Revizije Sadržaj i strukturu predmeta interne revizije determinišu brojni faktori.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Sistem internih kontrola poslovnih subjekata.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. E F G H J K.2/4.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.a POSLOVNIH PROMENA K.1 100 NEZAVISNOST G.3.3.3.2.б.3.3/4 K.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 POSLOVNI RIZIK L.2/4 U literaturi se oblast delovanja interne revizije označavaju kao sistemi.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . kao osnovnog predmeta ispitivanja interne revizije. 5) Kontrolnim programskim postupcima automatizovanog informacionog sistema. u skladu sa tim.б. računovodstvo i radni kolektiv.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. i to: 1) Podelom rada i sistematizacijom poslova i zadataka.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.1. među kojima su najvažniji sledeći: • • • • • Veličina preduzeća Delatnost preduzeća Društveno – ekonomsko okruženje Položaj interne revizije u hijererhijskoj strukturi pravnog subjekta Prisustvo drugih eksternih oblika nadzora i način njihovog delovanja K K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.4 CIKLIČNI PRISTUP F.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.3.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б.3. organizacija i kontrola.б.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3. K.3. 2) Sistem upravljanja podsistemima: informacije.1/4.1/4. proizvodnja i promet.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. upustvima za rad.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. 4) Opštim aktima.б.

2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б. banka.3.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.2/4.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Ovakva klasifikacija interne revizije predstavlja veoma važan korak u pogledu isticanja materije koja treba da bude predmet nadzora interne revizije u odnosu na ranija shvatanja.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.1/4. treba imati u vidu da li je reč o finansijskoj reviziji ( financial auditing ) ili o modernom konceptu interne revizije ( operational auditing ).1/4.3.3. saldo i sl.1/4. operational auditing pod predmetom interne revizije podrazumeva celokupno poslovanje savremenog preduzeća.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. Struktura koncepta operational auditing obuhvata sledeće aktivnosti: E F G H J K K.б. interna revizija za predmet ispitivanja ima skoro iste pozicije kao nezavisna eksterna revizija i obuhvata sledeče predmete ispitivanja: • Poslovno knjigovodstvo ( konto koren.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.б.3.3/4 K.3.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.a POSLOVNIH PROMENA K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.б.1/4 BILANS USPEHA K.3 300 DELOKRUG RADA G. ) • Obračun naloga • Revizija računa • Provizija i licence • Obračun prevoza • Obračun zarada • Obračun prodaje • Pogonsko računovodstvo • Račun troškova i kontrola troškova • Kalkulacija i utvrđivanje cena • Investiranje. Kada se govori o predmetu interne revizije.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . ) • Finansijsko planiranje • Finansiranje • Platni promet ( gotov novac.1/4.3.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. čekovi i sl.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3. U primeni koncepta finanisijske revizije.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. menice.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Međutim. Iz toga prozilazi da koncept financial auditing ima prilično širok predmet ispitivanja i ocenjivanja. pa samim tim i potpuniji.3.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1 100 NEZAVISNOST G.б.б.б.1 LICA H.2/4 K.3.б. potvrda.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 53 .2/4.1 POSLOVNI RIZIK L.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1 PRISTUP OVERE F.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.

3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3.a POSLOVNIH PROMENA K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .2/4.б.1 POSLOVNI RIZIK L.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. fuzije.б.3.3.1/4.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3. proizvodnji i prodaji Revizija sistema ( suštinski problem je interni sistem nadzora preduzeća ) Osiguranje Opšte upravljanje Socijalna oblast Poslovanje sa meterijalnom ( kupovina.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K. Predmet interne revizije sa aspekta objekta u našim preduzećima može se svrstati u dva kompleksa: 1) Predmet ispitivanja računovodstvene kontrole 2) Predmet ispitivanja upravne / administrativne kontrole SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.б.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 54 . promena.3.3 300 DELOKRUG RADA G.б. otpremanje i reklama ) Raspodela iz saobraćaja Ocena delova preduzeća Društva – ćerke Društva ulagača Proizvodnja ( iskorošćenje kapaciteta.3.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1/4. oprema.б. ) Promet ( prodaja.б.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.2/4 K.б.4/4 L Dakle. zalihe i dr.1 PRISTUP OVERE F.б.1. ulaz robe.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.1 LICA H.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • G H J K Planiranje preduzeća Analiza ekonomičnosti Investicije Pouzdanost i objektivnosti sistema informacija Pitanje organizacije u upravljanju.3 SISTEMSKI PRISTUP F.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.2/4.1/4.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. magacinsko poslovanje. K.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.5 EKSTERNE REVIZIJE J. operational auditing obuhvata skoro komplenu strukturu preduzeća i obezbeđuje veoma dobru platformu za efikasno upravljanje preduzećem.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1 100 NEZAVISNOST G.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3.1. Prenosom predmeta revizije sa koncepta financial auditing na koncept operational auditing omogućeno je da se kvalitet interne revizije podigne na viši nivo.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. tok rada.3/4 K. optimalnost radne snage ) Istraživanje i razvoj Procena preduzeća Osnivanje.1/4.б.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.б.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1/4 BILANS USPEHA K. sanacije i likvidacije.

б.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3.5 EKSTERNE REVIZIJE J.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1/4.3.1/4. postaju izuzteno važni u poslovanju preduzeća. E F K.б. dužnosti i odgovornosti.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.2/4. Ispitivanje I Funkcionisanje Sistema Računovodstvene Kontrole Naknadno ispitivanje i ocenjivanje sistema računovodstvene kontrole. pouzdanost i tačnost funkcionisanja sistema interne kontrole u preduzeću.1 LICA H.1/4. Organizaciji i funkcionisanju sistema interne kontrole posebnu pažnju treba da posvete organi rukovođenja i poslovođenja.1 PRISTUP OVERE F.a POSLOVNIH PROMENA K.б.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.б.б.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.1/4.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 55 .1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.б.2/4.3.б.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3.3. utemeljene na podeli rada.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1.1.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Ova dva kompleksa predmeta ispitivanja interne revizije pokrivaju veliki broj segmenata iz poslovne aktivnosti savremenog preduzeća. koji obuhvata široko područije aktivnosti preduzeća.2/4 K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. G H J K K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 POSLOVNI RIZIK L.3.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3/4 K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3 300 DELOKRUG RADA G.1/4 BILANS USPEHA K.б.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.1 100 NEZAVISNOST G. Interna revizija treba da ispita organizovanost.б.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. jer je upravo sistem internih kontrola posebno značajan za efikasno upravljanje preduzećem.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.3.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.

б.4 CIKLIČNI PRISTUP F.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.б.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.2/4.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. jer su ona od posebnog značaja za uspešno poslovanje preduzeća.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 56 .3.3.а.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. nivo ostvarene likvidnosti.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. U toku ispitivanja načela urednog knjigovodstva i bilansiranja interna revizija treba da posveti posebnu pažnju ispitivanjima materijalnih načela knjigovodstva i bilansiranja. Interna revizija u toku ispitivanja i ocenjivanja računovodstvene kontrole posebnu pažnju treba da posveti ispitivanju i ocenjivanju postupaka vezanih za obuhvatanje poslovnih promena u računovodstvu.1/4.1/4.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE K. najznačajnije područije ispitivanja pouzdanosti evidentiranja tokova poslovanja preduzeča je ispitivanje ažurnosti. H J K K.1.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.б.3. računovodstvenim standardima i opštim aktom preduzeća.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.a POSLOVNIH PROMENA K.3.3.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. Svakako.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.3 300 DELOKRUG RADA G.б.1 100 NEZAVISNOST G.1/4. a tek onda da ispita i oceni da li se računovodstvo vodi u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Dosadašnja praksa je pokazala da su mnoga preduzeća zapala u ozbiljne teškoće upravo zbog neažurnosti da pravovremeno sastavljaju odgovarajuće izveštaje.5 EKSTERNE REVIZIJE J.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2/4. Zapravo.1.1 LICA H.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3. koje se dostavljaju kako internim tako i eksternim korisnicima.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.1 POSLOVNI RIZIK L.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. jer je u takvim uslovima njihova pouzdanost ograničena i sumljiva.1 PRISTUP OVERE F. Ispitivanje Urednosti I Pouzdanosti Evidentiranja Poslovnih Promena E F G Interna revizija u toku ispitivanja pouzdanosti evidentiranja poslovnih tokova ocenjuje da li je preduzeće poštovalo opšta načela urednog knjigovodstva i bilansiranja.3.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G. Neadekvanto evidentiranje ( obuhvatanje ) poslovnih promena najneposrednije ukazuje da će se ispitivanje i ocenjivanje računovodstvenih izveštaja ( bilans stanja i bilans uspeha ) pristupiti sa rezervom i posebnom opreznošću.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.2/4 K. Sasvim je sigurno da sva pitanja koja su regulisana Zakonom o računovodstvu treba da budu predmet ispitivanja i ocenjivanja interne revizije.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.б.1/4 BILANS USPEHA K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .б. stanje rentabilnosti i sl. Vođenje knjigovodstva je kod nas uređeno Zakonom o računovodstvu i opštim aktom preduzeća. interna revizija treba najpre da utvrdi da li preduzeće poseduje opšti akt o računovodstvu i da li su u njemu sadržana sva pitanja koja je preduzeće obavezno da uredi svojim opštim aktom.3 SISTEMSKI PRISTUP F.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. Od pomenutih načela upravo zavisi pouzdanost informacija. na osnovu koji se ispituju u ocenjuju doslednost realizacije projektovanog bilansa uspeha.1/4.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.3/4 K.3.б.

2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1/4.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE i Z APPENDIX APPENDIX 57 . Činjenica je da neadekvatnost kontnog plana preduzeća može izazvati ozbiljne probleme u ostvarivanju postavljenih zadataka.3.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.б. jer interna revizija treba kompletno da sagleda sve njene tokove i u skladu s tim da utvrdi kakvi su rokovi propsani za dostavljanje dokumenata o nastalim poslovinim promenama i da li se ti rokovi poslovanja poštuju.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. koja predstavlja osnovu za knjiženje.1 PRISTUP OVERE F.3.1.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.3.б.б. treba ispitati celokupnu E F G Dokumentacija treba da se oceni.a POSLOVNIH PROMENA K.б.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. Kretanje dokumentacije u preduzeću ima poseban značaj. treba da ispita i oceni da li se kontiranje u preduzeću odvija u skladu sa propisanim kontnim planom.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.3 300 DELOKRUG RADA G.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. H J K K.б.1/4.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4.1.1 100 NEZAVISNOST G.2/4.3. Zakona o računovodstvu je propisano da knjigovodstvene isprave na osnovu kojih se vrši isplate preko blagajne ili žiro računa pre dostavljanja rukovodiocu knjigovodstva moraju likvidirati ( kontrolisati ) ovlašćeni radnici.б.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE U procesu ispitivanja ažurnosti knjigovodstva dokumentaciju.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3.1/4 BILANS USPEHA K.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.б. Ispitivanje urednosti evidentiranja poslovnih promena obuhvata i ispitivanje da li je preduzeće izradilo svoj kontni plan na osnovu koga se vrši evidentiranje. Interna revizija primenom određenih postupaka i metoda rada.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .2/4 K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. poslovne efikasnosti preduzeća i istinitost i tačnost računovodstvenih izveštaja.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3. Članom 8.1 LICA H.3.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. Veoma važan segment ispitivanja dokumentacije predstavlja ispitivanje autentičnosti potpisa nadležnih lica na novčanim dokumentima pre isplate.2/4.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1/4.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. kao i sa stanovišta funkcionisanja tekuće kontrole i revizije.3.3/4 K. Odstupanjem od kontnog plana u procesu kontiranja stvara se pogrešna slika o poslovanju preduzeća.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. prema tome da li je sastavljena i organizovana u skladu sa interenim propisima preduzeća i odlukama organa upravljanja.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. pre svega.

4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3.б. Ispitivanje I Ocenivanje Računovodstvenih Izveštaja Bilans Uspeha Ocena Sadašnjeg Stanja E F G K.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.a POSLOVNIH PROMENA K.б.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. pa je neophodno da bilans uspeha ispituje u kraćim vremenskim intervalima da bi se utvrdilo poslovanje u odnosu na prethodne periode.3 300 DELOKRUG RADA G. da bi se utvrdila njegova pouzdanost i ocenilo da li se ostvaruju projektovani ciljevi poslovnog subjekta.3.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. Na osnovu podataka u njemu pouzdano se mogu utvrditi rezultati poslovanja preduzeća.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. takođe.4 CIKLIČNI PRISTUP F. omogućava da se poslovni rezultat preduzeća projektuje u različitim vremenskim intervalima i da se oceni da li se konkretnim projekcijama obezbeđuje ostvarivanje postavljenih ciljeva preduzeća.1/4.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.2/4. H K.3.б.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4. neophodno je da bude predmet eksternog i internog nadzora.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. ( post festum ).2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.2/4.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 58 . Međutim.б. povremeno analiziraju postojeće analitičko – planske službe. Bilans uspeha.sub 1.1.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.1/4. K.1 LICA H.3.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б.1/4.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1 PRISTUP OVERE F.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3/4 K.3.б.1/4 BILANS USPEHA K.3.1 100 NEZAVISNOST G.3.1/4. Sasvim pouzdano se može zaključiti da u našim uslovima interni nadzor preduzeća ne ispituje u dovoljnoj meri bilans uspeha.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE K.3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K. Bilans uspeha ( račun dobiti i gubitka ) u najvećem broju zemalja u svetu eksterne revizije ispituju kao sastvni deo godišnjeg računa preduzeća.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. Pošto bilans uspeha ima poseban značaj u kontroli i upravljanju preduzećem. koji.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. manje više.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1. Na taj način se blagovremeno dolazi do saznanja koje bi mere trebalo preduzeti radi otklanjanja uočenih poremećaja u poslovanju preduzeća.3 SISTEMSKI PRISTUP F.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1/4.3.б. to ispitivanje i ocenjivanje dolazi po završetku poslovnog perioda dakle.б.б.2/4 K. J K Bilans uspeha predstavlja veoma značajan računovodstveni izveštaj.3.3.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3.б.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.

2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 POSLOVNI RIZIK L.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.б.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. izdvojene i uplaćene obaveze prema državi i fondovima? 4) Da li je neto dobitak raspoređen u skladu sa normativnim aktima i zakonom propisanim rezervama? G H J K K. Dometi Ispitivanja I Ocenjivanja K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 59 .sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.1/4. Jedino se na taj način može efikasnije uticati na otklanjanje svih odstupanja od projektovanog bilansa uspeha.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1. odnosno da se ispitivanje i ocenjivanje obavljaju u češćim vremenskim intervalima.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.2/4 Ispirivanja bilansa uspeha ima za cilj da otkriva odstupanja između ostvarenih i planiranih veličina.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Međutim.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. Radi efikasnog ispitivanja bilansa uspeha. već poređenje ostvarenja u jednom vremenskom intervalu sa određenim brojem sukcesivnih perioda.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3 SISTEMSKI PRISTUP F.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1/4.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.б.3.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.б.1 100 NEZAVISNOST G.1/4 BILANS USPEHA K.2/4. Ispitivanja bilansa uspeha akcenat stavljaju na sledeća pitanja: 1) Da li je ukupan prihod formiran u skladu sa zakonskim propisima? 2) Da li su troškovi poslovanja u skladu sa zakonskim propisima? 3) Da li su pravilno obračunati.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.б.1 PRISTUP OVERE F.sub 2.1/4.a POSLOVNIH PROMENA K. Priprema bilansa uspeha za ispitivanje determinisana je ciljevima ispitivanja.б. među kojima su najvažniji: 1) Odstupanja rezultata i njegovih elemenata ( prihoda i rashoda ) u odnosu na planom utvrđene veličine za protekli obračunski period 2) Stope ukamaćivanja ukupnih sredstava ili kapitala iz sopstvenih izvora 3) Stopa rasta troškova finansiranja 4) Stopa rasta dobitka 5) Visina dobitka po radniku K.3.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. definisanih ciljeva i razvojne politike.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3. otkriva i sprečava interna računovodstvena revizija.3.1. ali ne samo poređenjem ostvarenja u odnosu na plan.3.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3/4 K.б. Poremećaje u poslovanju treba blagovremeno da prati.1/4.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3 300 DELOKRUG RADA G.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3.3.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. potrebno je da se on za to pripremi.2/4.1/4.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1 LICA H.3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3.б.б. Predmet ispitivanja su kriterijumi rentabilnosti.3. na osnovu kojih treba doći do zaključka o poslovnom uspehu preduzeća kao celini i njegovih pojedinih segmenata. za efikasno upravljanje preduzećem je neophodno da se njegovo poslovnje prati kontinuirano i sistemski.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. kako bi se pratio razvoj pojedinih ekonomskih kategorija.

prvenstveno treba da ispita ostvarivanje sledećih elemenata: 1) Izvršenje proizvodnog plana 2) Izvršenje proizvodnog plana po asortimanu Odstupanja ukazuju da li je i koliko preduzeće donosilo kvalitetne odluke. Interna revizija u procesu ispitivanja uvek treba da počne od informacija sa tržišta.3. E F K.2/4 K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Najvažniji zahtev za efikasno ispitivanje bilansa uspeha u nizu sukcesivnih perioda predstavlja uporednost podataka. G Ispitivanje I Ocenjivanje Prihoda I Rashoda H J Za uspešno ostvarivanje prihoda od prodaje na domaćem i inostranom tržištu preduzeće treba da raspolaže relevantnim informacijama na osnovu kojih će u bilansu uspeha projektovati prihode i na osnovu toga pratiti realizaciju u procesu poslovanja ( dnevno.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.б.б. Tokom ispitivanja informacija o tržištu interna revizija težište svoje aktivnosti treba da stavi na predmet istraživanja tržišta koje obuhvata istraživanja kapaciteta tržišta.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. mesečno i periodično ).2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3. istraživanje proizvoda.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. zbog čega je neophodno da se eventualno različite bilansne forme svedu na uporedivu formu.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. u okviru ispitivanja prihoda preduzeća.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б.б.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.б.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1/4.б.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. Interna revizija.3.1 POSLOVNI RIZIK L.3.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.б.a POSLOVNIH PROMENA K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. dekadno.1/4.sub 3.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б.3.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. To se mora utvrditi pre nego što se pristupi ispitivanju.3. što je istovremeno indikator sprovođenja upravljačkih odluka u poslovanju preduzeća.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1/4. koje predstavljaju veoma značajan predmet sistemskog ispitivanja revizije.1/4.1 100 NEZAVISNOST G.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1/4. K K. Navedenim ispitivanjima se eleminišu intuitivna rešenja.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3.б.1.3. kako bi ocenila svrsishodnost i podobnost proizvodnje preduzeća u odnosu na zahtev tržišta.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3/4 K.1 LICA H. istraživanje cene i sl.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. Jedino se tako mogu smanjiti odnosno eliminisati postojeći rizici u poslovanju.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. istraživanje distribucije.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1 PRISTUP OVERE F.2/4.б. a strategija marketinga se bazira na egzaktnim informacijama.б.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. Interna revizija treba da ispita i oceni da li su te informacije zaista potpune i pouzdane.1/4 BILANS USPEHA K.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1.2/4.3.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 60 .3 300 DELOKRUG RADA G.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.

pa je za vođenje efikasne poslovne politike neophodno ispitivanje troškova po vrstama.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. U okviru ispitivanja bilansa uspeha preduzeća.4 CIKLIČNI PRISTUP F.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. Prvenstveno treba oceniti opravdanost nastanka takvih prihoda i mogućnost da oni postanu problematični u narednim obračunskim periodima.3.1/4. Ispitivanja treba usmeriti na ostvarivanje planskih zadataka po količini.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. njihovom uticaju na cenu koštanjai finansijski rezultat preduzeća.б.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. baziraju na otkrivanju odstupanja između planiranih i ostvarenih veličina.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. ispitivanje ponašanja troškova u odnosu na obim proizvodnje.1 100 NEZAVISNOST G. Ti prihodi ponekad mogu da zauzmu značajno učešće u ukupnim prihodima.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.2/4.1/4.1/4. veliki značaj. nivo postignute cene.3 300 DELOKRUG RADA G.1.б. važnu kategoriju prihoda sadržanih u bilansu uspeha.3. Na taj način se utvrđuju njihovi uzroci i na osnovu toga preduzimaju adekvatne mere radi ostvarivanja prihoda u skladu sa planom za određeni vremenski period.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. dalje. Ispitivanjem i ocenjivanjem treba da se otkriju zakonitosti koje su pratile poslovanje preduzeća i kako su one uticale na povećanje odnosno smanjenje pojedinih vrsta prihoda. prihodi od prodaje u inostranstvu predstavljaju posebnu vrstu prihoda.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.a POSLOVNIH PROMENA K.3.1 LICA H. ostvarenja u odnosu na predhodne periode.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 PRISTUP OVERE F.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.б.3. po mestima nastanka. Zapravo.б. G H J K K.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2/4. takođe. promet i usluga ima.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 61 .2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. Postojeći sistem nadzora poslovanjem preduzeća uglavnom ispituje troškove sa aspekta njihovog zakonskog obuhvatanja i klasifikovanja u skladu sa knjigovodstvenim evidentiranjem pri čemu se dovoljna pažnja ne posvećuje ispitivanju opravdanosti troškova. takođe.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б.б. veličine troškova po jedinici proizvoda.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. uslove prodaje i dr.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Ispitivanje i ocenjivanje prihoda se.б. koje treba ispitati i oceniti. po nosiocima i sl.б. neophodno je oceniti da li postoji disparitet između cena na domaćem i cena na inostranom tržištu i kakve su posledice na ukupnu visinu prihoda.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4.1/4 BILANS USPEHA K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3/4 K. Pored ispitivanja visine troškova po jedinici proizvoda. a u sklopu tih ispitivanja treba sagledati i prihode ostvarene izvozom na pojedina tržišta.3 SISTEMSKI PRISTUP F.2/4 K.3. prodatoj ceni i vrednosti.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. Uočena odstupanja između planiranih i ostvarenih prihoda mogu biti pozitivna i negativna. pa je neophodno da se svaka vrsta ovih prihoda ispita sa različitih aspekata.3.б. veoma je važno da se ocene koristi koje preduzeće ostvaruje od priliva deviznih sredstava i kako su ta sredstva i u koje svrhe korišćena.б. pre svega.3. Neposlovni i vanredni prihodi predstavljaju.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.

4 CIKLIČNI PRISTUP F.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. kojima se rentabilitet osvetljava sa različitih aspekata. Ispitivanje I Ocenjivanje Nivoa Rentabilnosti E F G H J Za efikasno upravljanje preduzećem ispitivanje nivoa rentabilnosti ima poseban značaj.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. Rentabilitet preduzeća može da se ispituje i upoređivanjem sa drugim preduzećima iz okruženja.1 100 NEZAVISNOST G.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. povraćaj investiranog kapitala.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. Iz domena ispitivanja rentabiliteta.б. po pravilu.3.б.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .б.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.5 EKSTERNE REVIZIJE J.2/4.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. svakako.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.sub 4.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE K. Međutim. u istoj meri ispitivanje treba da ukaže i na opravdanost angažovanja tuđeg kapitala.б.б. To je posebno značajno zbog toga što se pojedini poslovni potezi mogu racionalizovati pre nastupanja perioda redovne poslovne aktivnosti.1 PRISTUP OVERE F.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.a POSLOVNIH PROMENA K. jedno od značajnih pitanja je.3.б.3.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 62 .3.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.1. jer jedino na taj način može objektivno da oceni da li je projektovani rentabilitet povoljan ili nepovoljan.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. odnosno neto aktivnom.1.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. veoma je značajno da se prvenstveno oceni adekvatnost metoda primenjenih u sprovođenju analitičkih postupaka.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1/4.б. Interna revizija. Taj problem tangira svako preduzeće.3.3.2/4.2/4 K.б.3.3/4 K. jer se tim ispitivanjem ocenjuje ostvarivanje ciljeva preduzeća i stvaraju povoljni uslovi za preuzimanje mera radi otklanjanja određenih devijacija.3 SISTEMSKI PRISTUP F. čime se dolazi do pouzdanih zaključaka da li se razvija brže ili sporije u odnosu na druga preduzeća i stvaraju povoljni uslovi za preuzimanje odgovarajućih mera radi otklanjanja devijacija u poslovnoj politici preduzeća. Za ispitivanje nivoa rentabiliteta je potrebno da služba za analizu prethodno pripremi odgovarajuće analize.3.1/4 BILANS USPEHA K. tako pripremljene analize ispituje još u fazi njihove izrade i na osnovu njih dobija pouzdane informacije. Ispitivanje rentabiliteta može da se bazira na upoređivanju ostvarene veličine poslovnog uspeha sa projektovanim veličinama.б.1/4.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1 LICA H. zbog čega postoji opravdana potreba da ga interna revizija uključi u svoje ispitivanje. Interna revizija u okviru ispitivanja rentabiliteta aktivno učestvuje u projektovanju bilansa uspeha i bilansa stanja za određene vremenske periode.б.3 300 DELOKRUG RADA G.3.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. odnosno ostvarenim veličinama iz predhodnih obračunskih perioda.1/4. K K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.1/4.1 POSLOVNI RIZIK L. U vezi s tim.1/4.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.Preduzeća su najčešće zainteresovana da ostvare što povoljniji rentabilitet sopstvenih sredstava. kao odnos ukupnog rezultata ( dobitka ) sa sopstvenim kapitalom.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.

1/4.1/4 BILANS USPEHA K.б.2/4. ispitivanjem i procenjivanjem pozicija bilansa stanja se dolazi do saznanja o finansijskom položaju preduzeća kao osnovnoj predpostavci njegovog uspešnog i dinamičnog razvoja.б.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 63 .б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.б.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1 100 NEZAVISNOST G.3. fiksni troškovi i asortiman predstavljaju dinamičke faktore kojima se utiče na pomeranje prelomne račke rentabiliteta.3. bilans stanja ima veliki značaj.3. Ako preduzeće posluje na nivou prelomne tačke rentabiliteta.б. Zbog toga on predstavlja jedan od najvažnijih računovodstvenih izveštaja.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.2/4. kapitala i obaveza na dan bilansiranja.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.2/4. Sa stanovišta upravljanja preduzećem.3. kako bi rukovodstvo i organi upravljanja preduzeća raspolagali pravovremenim i pouzdanim informacijama o tome se ostvaruje postavljeni cilj smanjenja troškova na istom stepenu zaposlenosti.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Normalno je da se prilikom izrade projektovanog bilansa uspeha utvrđuju mere kojima se mogu smanjiti troškovi i povećati finansijski rezultat.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.1.3.б.sub 1.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1 LICA H.4/4 L Pravna lica u bilansu stanja iskazuju stanje imovine.3.1/4.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. Ispitivanje I Ocenjivanje Bilansa Stanja Formalni Aspekt Ispitivanja I Ocenjivanja Bilansa Stanja K.3.б.1/4.3.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.3.1 POSLOVNI RIZIK L.2/4 K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.a POSLOVNIH PROMENA K.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.б. G H J K K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3. Zbog toga je veoma značajno da interna revizija u okviru ispitivanja rentabilnosti sagleda sve faktore koji utiču na njegov rast. neophodno je da se ispitivanjem i ocenjivanjem njegovog poslovanja sagledavaju sve mogućnosti za pomeranje tačke u pozitivnom smeru.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. varijabilni troškovi. Zapravo.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3/4 K. SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.2/4.1/4.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3 300 DELOKRUG RADA G.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.б. a time i na rast rentabiliteta.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. pogotovu što cena.3. U savremenim uslovima poslovanja bilans stanja je najvažniji predmet ispitivanja eksternog i internog nadzora nad poslovanjem pravnog lica.б.3. ovaj problem se mora pratiti u procesu poslovanja.3 SISTEMSKI PRISTUP F.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. Naravno.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1 PRISTUP OVERE F.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. K.

sigurnost i likvidnost preduzeća.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Projektovani bilans stanja na početku godine ukazuje da li je projektovan finansijski položaj povoljan ili u toku poslovanja treba preduzeti određene mere za povećanje planskih pretpostavki.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.1/4.1/4 BILANS USPEHA K.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. odnosno važnim faktorima od kojih zavise finansijska stabilnost. jedan je od razloga što se nemali broj preduzeća kod nas nalazi u veoma teškom materijalno – finansijskom stanju.б.3. pored ostalih faktora iz okruženja.1.5 EKSTERNE REVIZIJE J. bilans stanja se može koristiti i za ocenu finansijskog položaja tokom poslovanja. Zbog toga je nužno da interna revizija u procesu ispitivanja stanja ispita i oceni njegovu formalnu.1/4.3. praksi i zakonodavstvu nazivaju načelima bilansiranja.3. ispitivanje formalnog aspekta bilansa stanja pre svega polazi od toga da li je on sastavljen u formi propisanoj zakonom.3.2/4.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K. bilans stanja još uvek dovoljno ne ispituju i ocenjuju eksterni i interni sistem nadzora.1/4.3/4 K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G. Na osnovu njegovih pozicija aktive i pasive pouzdano se može projektovati finansijski položaj preduzeća.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. pa se samim tim rezultati ispitivanja malo koriste u ocenjivanju postojećeg finansijskog položaja preduzeća i projektovanju budućeg razvoja.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. neophodno je da ispunjava određene zahteve koji se u litereturi.3.3.б.3.1 POSLOVNI RIZIK L. Takav pristup.1 LICA H.б.3. bilans stanja može se veoma uspešno koristiti u fazi planiranja poslovnih aktivnosti preduzeća.3 300 DELOKRUG RADA G. što je od posebnog značaja za upravljanje preduzećem.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.2/4.3.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1 PRISTUP OVERE F.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.a POSLOVNIH PROMENA K.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. opšte je mišljenje da načela urednog bilansiranja važe i kao načela urednog knjigovodstva. Praksa je pokazala da interni nadzor preduzeća ne poklanja potrebnu pažnju ispitivanu i ocenjivanju bilansa stanja. Pošto se zakonskim propisima obuhvata kako formalna tako i materijalna strana.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. G H J K K. da bi bilans stanja služio ciljevima zbog kojih se i sastavlja.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. Pored toga.1 100 NEZAVISNOST G. Prema tome.4 CIKLIČNI PRISTUP F.б.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 64 . na prvom mestu se ispituje da li je bilans stanja sastavljen u skladu sa važećim zakonskim propisima.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б. pa tek onda materijalnu ispravnost.б. Pošto je bilans stanja zaključak poslovnih knjiga. svakako. Konačno.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.б.1/4.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.1.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F U našim uslovima.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б. To je sigurno jedan od uzoraka koji dovode do finansijskih teškoća u mnogim preduzećima.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.2/4 K.3.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. U okviru ispitivanja formalne ispravnosti bilansa stanja.

treba istaći da su materijalna načela još značajnija za poslovanje preduzeća.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. pogotovu što vrednovanje odnosno procenjivanje pozicija bilansa stanja neposredno utiče na visinu aktive i pasive.3.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. odnosno za uvid u njegov finansijski položaj i vođenje poslovne politike.б.2/4.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.3. jer se na taj način dolazi do saznanja o objektivnoj alokaciji troškova između sadašnjeg i budućeg perioda. zalihe materijala. koji su nastali isključivo zbog nerealnog procenjivanja rezultata.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 100 NEZAVISNOST G. pravilno iskzane.б.a POSLOVNIH PROMENA K.1/4 BILANS USPEHA K.б.3.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. Iz toga poizilazi zaključak da se procenjivaju određenih pozicija u preduzeću mora posvetiti potrebna pažnja.2/4 K. posmatrane vrednosno.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3.1/4.1 PRISTUP OVERE F.3.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.1/4.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. takođe.sub 2.3.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. i na finansijski rezultat.1 LICA H.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1/4.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. ). može utvrditi kako su one uticale na ukupan finansijski rezultat.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 65 . Bilans stanja je veoma značajan instrument za donošenje poslovnih odluka.б. Time se.3. Na ovaj problem ukazujemo i zbog toga što postoje saznanja da je u mnogim preduzećima došlo do skrivenih gubitaka. ako je bilo promena. Ispitivanjem i ocenjivanjem promena politike procenjivanja u određenim periodima se. jer od njih zavisi i realnost stanja i finansijskog rezultata preduzeća.2/4.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D. Materijalni Aspekti Ispitivanja I Ocenjivanja Bilansa Stanja E F Pored značaja formalnih načela za uredno vođenje poslovnih knjiga i bilansiranja.3. pored verifikacije pozicija bilansa stanja.1 POSLOVNI RIZIK L.1.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. nije svejedno da li se ti rashodi u celini odnose na određen period.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. Pošto navedene pozicije sa stanovišta krajnjeg rezultata imaju karakter rashoda.б. uvid u strukturu sredstava i ocenu finansijskog položaja preduzeća.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. Ispitivanje i ocenjivanje realnosti određenih pozicija ( ulaganja u investicije. veoma su bitni.3.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.2/4. Ispitivanjem i ocenjivanjem politike i načela procenjivanja rezultata bilansa se dolazi do saznanja da li su te pozicije.3 SISTEMSKI PRISTUP F. a također.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б.1/4.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б. usluge i dr.3 300 DELOKRUG RADA G.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1. ali tek pošto ga prethodno ispitaju i ocene stručni i nezavisni organi nadzora.б.б. G H J K K.3/4 K.3. istovremeno verifikuju i pozicije bilansa uspeha.б.

To znači da se pozicije bilansa stanja najvećeg broja preduzeća ne ispituju i ne ocenjuju.1 PRISTUP OVERE F. što ima negativne posledice – radnici preduzeća imju iluziju da dobro posluju.3.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. vrše se samo kod određenog broja preduzeća ( velika preduzeća. Poznato je da se osnovna sredstva u procesu proizvodnje fizički troše.2/4. čime se prikriva stvarno stanje u preduzeću.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1 100 NEZAVISNOST G.б.1/4.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3.5 EKSTERNE REVIZIJE J.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.a POSLOVNIH PROMENA K. bez obzira na cene po kojima se zalihe u toku godine vode.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. E F G H J K K.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. Zbog toga ta preduzeća mnoge pozicije. banke i druge finansijske organizacije.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1/4. a ne preduzimaju se ni mere potrebne za otklanjanje devijacija u poslovanju ili poslovanja sa gubicima.1/4. korišćenjem odstupanja.3. ako procena nije pravilno izvršena.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.1/4.3. ta vrsta zaliha se u toku godine može zloupotrebiti prilikom utvrđivanja finansijskog rezultata.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. Srednja preduzeća za sada još ne podležu reviziji.3.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.б.3.3. u skladu sa Zakonom o reviziji.б. i to tako što se utrošak evidentira po cenama koje su niže ili više od nabavnih. a ako u njemu nema raspoloživih sredstava – na teret ukupnog prihoda. berze i berzanski posrednici ). ispitivanje i ocenjivanje pozicije bilansa stanja.3/4 K.б. Zalihe sirovina i materijala se na kraju poslovne godine bilansiraju po nabavnim cenama.б. ali neka osnovna sredstva ostaju u funkciji i posle njihovog fizičkog otpisa.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. jer se zalihe iskazuju po cenama večim od prodajnih.б. organizacije za osiguranje.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3.3. U preduzećima koja raspolažu velikom količinom osnovnih sredstava kumuliranje svih otpisa znatno utiče na realnost finansijskog rezultata. Takvo ponašanje je višestruko štetno.1.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.2/4 K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3. po godišnjem računu moraju svesti na nabavne cene. pošto se rezultat poslovanja nerealnog utvrđuje.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3 300 DELOKRUG RADA G.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 66 .7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2/4.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1 POSLOVNI RIZIK L. a posebno zalihe mogu da friziraju i na taj način da iskazuju nerealno stanje i nerealan rezultat. Međutim.б. Friziranjem se odlaže objektivna alokacija rashoda. Otpisivanje osnovnih sredstava i njihovo procenjivanje po godišnjem računu mogu znatno uticati na formiranje skrivenih gubitaka.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. Neotpisana vrednost se pokriva iz sredstava rezervnog fonda.1 LICA H. a neka ispadaju iz funkcije i pre izvršenog popisa po propisanim stopama. s tim što se one.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE U postojećim uslovima.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1/4 BILANS USPEHA K.

б.б.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.2/4. Ispitivanje procenjivanja.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.б. U tome najveću stavku zauzimaju potreživanja od kupaca.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. pored ostalog.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. E F G H J K K.1/4.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.3.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.б. a alokacija pogrešno sprovođena.2/4 K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. jer je nerealno procenjena. Nedovršena proizvodnja kod proizvodnih preduzeća je takođe jedna od veoma osetljivih pozicija gde se može pojaviti nerealno procenjivanje. Takođe.1 POSLOVNI RIZIK L. sporna. Poseban značaj tu imaju troškovi koji su uključeni u nedovršenu proizvodnju.3/4 K.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. sa zadatkom da ocenjuje pojedina rešenja i da svojim konstruktivnim prilazima neposredno utiče na otklanjanje propusta i stvara uslove organima upravljanja da donose kvalitetne odluke. zastarela i slična potraživanja.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K. jer od njih zavisi realnost procenjivanja ove pozicije. nerealno procenjivanje navedene bilansne pozicije zamagljuje stvarnu sliku finansijskog položaja preduzeća.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. svakako je potraživanje po raznim osnovama. treba da obuhvati ocenu da li preduzeće prilikom procenjivanja obezbeđuje uporedivi finansijski rezultat.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. Interna revizija mora neprekidno da bude uključena u formulisanje politike bilansa.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3. U okviru ove pozicije mogu se naći sumljiva.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .2/4. kako bi se proces procenjivanja obavio što kvalitetnije.3.3.1 LICA H.3. Ukoliko rezultati nisu uporedivi.1/4.1 100 NEZAVISNOST G.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. jasno proizilazi da na područiju zaliha. Pored toga.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.б. koji nastaje kao rezultat netačnog procenjivanja navedenih bilansnih pozicija.3.3. osnovnih sredstava i potraživanja postoji permanentan rizik za netačno iskazivanje finansijskog rezultata u preduzeću. jedna od takođe značajnih pozicija.б.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. sasvim se pouzdano može zaključiti da se na ovoj kategoriji mogu skrivati značajni gubici. poštujući zakonske odredbe koje regulišu ovu materiju.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 67 .a POSLOVNIH PROMENA K. odnosno problem tačnog obuhvatanja nedovršene proizvodnje.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. nezavisno od zakonskih propisa treba da izgradi sopstvenu politiku procenjivanja.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. Naime.3 300 DELOKRUG RADA G. preduzeće mora da posveti posebnu pažnju izradi sistema ispitivanja i procenjivanja navedenih bilansnih pozicija.3. interna revizija u toku realizacije politike bilansa treba neprekidno da prati odstupanja od usvojene politike bilansa i da sprečava negativne tendencije u njenoj primeni.1.1/4. Prema tome. pa se moraju zameniti pre roka izvršenog otpisa.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Ako se tome dodaju osnovna sredstva koja ekonomski zastarevaju i ne daju odgovorajuće efekte.1/4. Znači.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.б.б.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.б. koja mora biti predmet internog nadzora.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. U vođenju poslovne politike preduzeća ova komponenta ima veoma značajnu ulogu.1 PRISTUP OVERE F. zbog čega preduzeće.1.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1/4 BILANS USPEHA K.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.3.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G. dobija se pogrešna slika o poslovanju.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.

4 CIKLIČNI PRISTUP F.3.1/4 BILANS USPEHA K.б.1/4. Likvidnost može da bude očuvana samo ako su osnovna sredstva i zalihe finansirani dugoročnim izvorima.б. kako bi se.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.3.2/4 K.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. ).б.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.б.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.б.б.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.2/4. preduzeće određene mere za otklanjanje nedostataka.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3 300 DELOKRUG RADA G.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.3.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 68 . i da sazna kako se može pristupiti ispitivanju finansijskog položaja preduzeća u određenom periodu i kakve se tendencije mogu očekivati.1/4.б.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. ispituje strukturu ulaganja sredstava u konkretne namene.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. u skladu sa tim.3.б.3. godišnje i sl.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.a POSLOVNIH PROMENA K. U literaturi su poznata dva pristupa ispitivanju finansijske strukture preduzeća: 1) Statično ispitivanje finansijske strukture 2) Dinamično ispitivanje finansijske strukture ( ispitivanje finansijske strukture u razvoju ). odnosno da utvrde da li je ono povoljno.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.1.3. Ispitivanje I Ocenjivanje Finansijske Situacije E F G H J Internim ispitivanjem bilansa stanja revizija može da sagleda i oceni kako je sprovedena alokacija troškova na protekle i buduće periode.б. ako dospeli anuiteti za finansiranje sredstava i zaliha ne prelaze iznos amortizacije i ostatka dobitaka izdvojenog za poslovni fond i ako je brzina priliva po osnovu naplate potraživanja usklađena sa brzinom dospevanja kratkoročnih obaveza.1 PRISTUP OVERE F. pored ostalog.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . šestomesečno.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. a takođe.3 SISTEMSKI PRISTUP F. Razlika je samo u tome što prvi modalitet finansijsku strukturu posmatra statički.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.3.1 POSLOVNI RIZIK L. U tom slučaju interna revizija svoja ispitivanja treba da usmeri na: 1) Utvrđivanje odnosa sopstvenih i pozajmljenih izvora 2) Međusobne odnose sredstava i finansijskih izvora 3) Odnos između obrtnih sredstava i kratkoročnih finansijskih izvora K K.3. Oba ova modaliteta ispitivanja imaju za cilj da ukažu na stanje finansijske situacije.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE K. u više uzastopnih perioda ( tromesečno.1/4.2/4.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. Za uspešno vođenje finansijske politike neophodno je da interna revizija u oblasti ispitivanja poslovanja.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. Radi obezbeđenja sposobnosti plaćanja odnosno sopstvene likvidnosti u toku poslovanja.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3. preduzeće treba da raspolaže informacijama o finansijskim tokovima.1 LICA H.3/4.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3/4 K.б. a drugi – dinamički.1/4.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.Interna revizija u toku ispitivanja finansijske strukture preduzeća treba da utvrdi uticaj te strukture na rentabilnost i likvidnost.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1.1 100 NEZAVISNOST G.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. a istovremeno i izvore tih sredstava.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.

1/4. kada se utvrđuju raspoloživa sredstva koja se mogu upotrebiti za nove investicije.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.a POSLOVNIH PROMENA K.1 100 NEZAVISNOST G.2/4. Međutim.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3.1/4 BILANS USPEHA K.3. To.2/4 K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.5 EKSTERNE REVIZIJE J.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Navedena ispitivanja treba da se zasnivaju na projektovanom bilansu stanja i stvarnom bilansu u određenom periodu. zapravo.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3. neophodno je da interna revizija povremeno oceni da li su informacije iz ove oblasti pouzdane.б. decembar ).5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. radi utvrđivanja dopunskog priliva neto gotovine i donošenja ocene o obimu zaduženja.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Interna revizija. s obzirom na veoma složen privredni život.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. pri čemu treba da ispita: 1) Da li je preduzeće nabavku osnovnih sredstava i zaliha finansiralo dugoročnim.1/4. osim toga.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.б.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. Statičko ispitivanje sprovodi se na određeni dan ( 31.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3.3.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. treba da otkriva i druga odstupanja u bilansu stanja i da ih analizira radi pronalaženja negativnih uticaja u odnosu na: • • • Prethodnu godinu Više prethodnih goidna Projektovano stanje na početku godine.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3 300 DELOKRUG RADA G.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .1.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.б.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.1/4.3.б.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3/4 K. E F G H J K K.2/4. znači da se takav poremećaj mora blagovremeno otkriti da bi se preduzele potrebne mere za njegovo sprečavanje.1 PRISTUP OVERE F.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.б. kako bi se na osnovu toga utvrdila odstupanja.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 69 .3. Ispitivanje i ocenjivanje preduzeća korišćenjem bilasa stanja omogućuju utvrđivanje opšteg ekonomskog položaja preduzeća.3. Dinamičko ispitivanje uključuje projektovani bilans uspeha.1.3.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4.б. kratkoročnim ili kombinovanim izvorima? 2) Da li je brzina naplate u ravnoteži sa dospelim obavezama? 3) Da li je ukupan rashod pokriven ukupnim prihodom? Opšte je poznato da poremećaji u finansijskoj strukturi preduzeća automacki dovode do nemogućnosti urednog izvršavanja obaveza.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.1 LICA H.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б.

dolazi do odstupanja.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 70 .3. predstavlja samo polaznu osnovu i želju da se u preduzeću sve odvija onako kako je planirano.3.б.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.3. pod uticajem objektivnih i subjektivnih okolnosti.3 300 DELOKRUG RADA G.1.3. preduzimaju adekvatne mere za otklanjanje poremećaja u prilivu i odlivu sredstava.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3.3.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1/4.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.a POSLOVNIH PROMENA K.1 100 NEZAVISNOST G. Međutim. Međutim. Samo na osnovu toga preduzeće može oceniti da li se na početku određenog poslovnog perioda obezbeđuje sklad između primanja i izdavanja.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.4/4.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. Činjenica je da se plan prihoda i rashoda mora konkretizovati u finansijskom planu.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. U procesu projektovanja finansijskog plana.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.3/4 K.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. Ispitivanje I Ocenjivanje Bilansa Tokova Gotovine E F Sistematsko praćenje novčanih tokova gotovine u preduzeću predstavlja veoma značajan isntrument u procesu efikasnog upravljanja preduzećem. u poslovanju preduzeća mogu nastupiti poremećaji sa ozbiljnim posledicama po finansijski rezultat preduzeća.1/4.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.2/4. praksa pokazuje da ovom pitanju ne posvećuje dovoljno pažnje ni eksterni ni interni revizor.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.1/4.3. G H J K K. bilo u primanjima.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б. pa se samim tim ne preduzimaju adekvatne mere radi otklanjanja uočenih devijacija i obezbeđenja zadovoljavajuće likvidnosti. Izrada plana novčanih tokova.1 POSLOVNI RIZIK L.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. kako u fazi projektovanja.1/4 BILANS USPEHA K.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Ako se ova odstupanja ne otkriju i ne spreče blagovremeno.б.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . tako i u fazi poslovanja.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.2/4 K.3.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. ispoljeni nedostaci se mogu svrstavati u sledeće grupe: 1) Primanja i izdavanja se ne evidentiraju posebno po određenim kriterijumima na osnovu projektovanog plana prihoda i rashoda. u kome su usklađena primanja i izdavanja.1 PRISTUP OVERE F. Za efikasno poslovanje preduzeća i sprovođenje ispitivanja finansijskog plana.б.б.б.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE K. 2) Primanja i izdavanja se ne ispituju potpuno u toku poslovanja i na završetku poslovnog perioda.б.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3. Na taj način se omogućava kvalitetno praćenje i u skladu s tim.б.б.2/4.1/4. u praksi.б.б.1 LICA H.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3. bilo u izdavanjima ili i u primanjima i u izdavanjima. neophodno je da se finansijski plan raščlani na mesečnom i periodičnom nivou.1.

3.3/4 K.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.б.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. ne posvećuje dovoljna pažnja.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .a POSLOVNIH PROMENA K. 2) Da redovna i vanredna primanja i izdavanja nisu dobro usklađena. U procesu ispitivanja i ocenjivanja novčanih tokova gotovine mora se uvažavati činjenica da određeni prihodi i rashodi ne prelaze preko bilansa uspeha.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.3. Sa stanovišta sadržine.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3.3.1 100 NEZAVISNOST G.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.2/4 K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 PRISTUP OVERE F.б.1 POSLOVNI RIZIK L. to može usloviti brojne poremećaje.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. treba imati u vidu da.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. 4) Da ispoljena nelikvidnost prouzrokuje pogoršanje rentabilnosti i sl.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.б.2/4. Prema tome.б.3.3.б.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1/4. 3) Da preduzeće u toku poslovanja upadne u finansijske teškoće.1/4 BILANS USPEHA K.б.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1. kao što su: 1) Da se u određenim periodima na mogu obezbediti potrebna novčana sredstva.б.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1/4.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. pri čemu je primorano da preduzima mere radi smanjenja planirane poslovne aktivnosti.2/4.5 EKSTERNE REVIZIJE J. To su prihodi pribavljanja kredita.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. otplata kredita.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. kada se radi o projektovanom bilansu uspeha.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3. E F G H J K K. Takođe.1.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G. očekivana primanja gotovine mogu da budu manja od planiranih prihoda od prodaje.1 LICA H.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 71 .1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. bilans novčanih tokova gotovine treba da obuhvati kako bruto prihode koji će se naplatiti tako i rashode koji će nastati.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. ispitivanju njegovih pozicija.3.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. godišnji finansijski plan odnosno bilans novčanih tokova gotovine se sastoji iz poslovnih i neposlovnih – vanrednih primanja i izdavanja.1/4. tj.3.3.1/4.б.3. posmatrano kroz prizmu interne revizije i sprovođenja nadzora.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. nabavke fiksne imovine i sl. Zbog toga je od posebnog značaja da preduzeće još u fazi izrade finansijskog plana raspolaže pouzdanim informacijama o tome da li je finansijski plan proistekao iz bilansa uspeha.б.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.3 300 DELOKRUG RADA G.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Ako se finansijskom planu odnoso bilansu novčanih tokova gotovine.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.

4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.б.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б.б.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE L.3/4 K.б.1 POSLOVNI RIZIK L.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.2/4.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.б.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.б. Suština I Vrste Revizorskog I Poslovnog Rizika E F G H Pod rizikom posmatranim iz ugla revizije podrazumeva se svaka neizvesna činjenica u postupku sprovođenja ispitivanja poslovnih tokova pravnog lica.1/4. bez razmatranja sistema interne kontrole.2/4 Inherentni rizik se definiše kao osetljivost računa ili salda transakcija u računovodstvenim izveštajima na materijalne pogrešne prikaze.1/4.1 100 NEZAVISNOST G. Detekcioni rizik predstavlja takav rizik da pogrešni prikaz materijalnog karaktera neće biti otkriveni testovima.1. U reviziji rizik može da bude globalan i pojedinačan.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 LICA H.1.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.б.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3 300 DELOKRUG RADA G.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.3.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 72 .1/4.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.1/4.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1 PRISTUP OVERE F. U teoriji revizije do sada su identifikovane tri vrste rizika: 1) Inherentrni rizik 2) Kontrolni rizik 3) Detekcioni rizik J K K.3.2/4. Pojedinačni rizici predstavljaju neizvesnost kod svih bitnih semenata koji su predmet revizije.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.a POSLOVNIH PROMENA K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.б.4 CIKLIČNI PRISTUP F. što znači da ti segmenti sadrže u sebi veće ili manje netačnosti čije otkrvanje smanjuje verovatnoću da dođe do izražaja globalni rizik.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. Pod globalnim rizikom podrazumeva se rizik revizije da računovodstveni izveštaji nisu istiniti i objektivni.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.б.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.3. Kontrolni rizik je takav rizik da procedure i politike naručioca revizije neće blagovremeno sprečiti niti otkriti pogrešan materijalni prikaz neke pozicije.1/4 BILANS USPEHA K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.б.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3. uključujući testove detalja i analitičke procedure.3.3.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.

do bankrotstva.3. To jasno indicira da upravljanje rizikom mora da postane organski de organizacionog procesa svakog ekonomskog entiteta. ili – kako se još kaže – stanje neizvesnosti.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.1 100 NEZAVISNOST G.б.1.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. koji mogu ugroziti buduće poslovanje firmi je jako velika.б.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Treba imati u vidu da se inherentni i kontrolni rizik razlikuju od rizika detekcije po tome što prve revizor može samo procenjivati. Posnovni Rizik Ko riskira – profitira ( He who dares.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3 300 DELOKRUG RADA G.3. koji je sastavni deo interne revizije.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1. kao i da se prati njihov uticaj na biznis. E F G H L.1/4.4 CIKLIČNI PRISTUP F.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3.1 POSLOVNI RIZIK L. rečeno.3.3. ali ne i na njih bitno uticati.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.б.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. Kako nema uspešnog poslovanja bez kvalitetnog menadžmenta rizika.2/4.3.1/4.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.poslovnog rizika ).sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. Uvek kada se dođe u situaciju da je ishod nečega nepoznat postoji povećana izloženost riziku. treba navesti i osnovne karakteristike poslovnog rizika.3.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3/4 K. Najvažnija od njih su opšte stanje privrede jedne zemlje.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 73 .3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.б.a POSLOVNIH PROMENA K.1/4.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б. a najveći mogući rizik je – ako se i kada se uopšte ne rizikuje.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. J K K. ili – u najgorem slučaju.2/4. pa – što je i najteže – do poslovnog bankrotstva.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.1 LICA H. wins! – kako je govorio Del Boy u poznatoj TV seriji Mućke ).1 PRISTUP OVERE F.б. interni faktori u samoj firmi i međunarodna ekonomija. kako onih finansijske tako i onih nefinansijske prirode.3 SISTEMSKI PRISTUP F.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.2/4 K. Direktan propust da se identifikuje. može dovesti do smanjenja vrednosti firme.б.б.3.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Gore navedeni rizici koji se identifikuju eksternoj reviziji su ugrađeni i u tehnologiju rada interne revizije i pružaju bazu za efikasno rukovanje poslovnim rizikom.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3. inflacija ili deflacija. Neposredan propust da se rizici u poslovanju identifikuju. Rizik ima nekoliko izvorišta.1/4. nemogućnosti ostvarenja poslovnih ciljeva. da se utiče na faktore rizika.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . značajnih finansijskih gubitaka. odavno je.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. i to s pravom.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. upravlja i prati nivo globalnog rizika dovodi do ogromnih finansijskih gubitaka.1. Lista rizika ( posebno tzv.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.1/4 BILANS USPEHA K.3.

Neke firme mogu od inflacije imati i koristi.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. Treći izvor rizika je RIZIK FIRME ILI SPECIFIČNI RIZIK.2/4. troškovima finansiranja. Svoj ne mali udeo u tome usklađivanja.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.б. potrošaći i investitori postaju prespektivi razvoja privrede.2/4 K.1/4.б.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.3.3.3.5 EKSTERNE REVIZIJE J.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. U cilju lakše analize ovu vrstu rizika ćemo podeliti na tri posebne kategorije: 1) Poslovni rizik 2) Finansijski rizik 3) Specifični ( problemski ) rizik K. poreska kao i niz drugih faktora koji stimuliraju ili koče deluju istovremeno.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.3.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. znatno povećava rizik u poslovanju.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 74 .4 CIKLIČNI PRISTUP F.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3.1/4 BILANS USPEHA K.б.б.1. transferna plaćanja.б.б.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F. Pošto svi ti faktori ljudi. Simptomi koji upućuju na recesiju utiču na rad većine firmi.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.a POSLOVNIH PROMENA K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K. imaju monetarna i fiskalna politika vlade.2/4.1. Iako negativni efekti inflacije variraju od jedne do druge industrijske grane. anticipirana ( očekivana ) inflacija.1 100 NEZAVISNOST G.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3.б.1/4.3. Za poslovne ljude. a posebno tzv.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.1 LICA H.3.б.1 PRISTUP OVERE F. inflacija povlači povećanu neizvesnost u vezi sa politikom cena.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . kao i u vezi sa troškovima rada i materijala.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K. privredne tokove.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1/4.3/4 K.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Postoje četiri glavne kategorije rizika: 1) Opšti ekonomski rizik 2) Rizik inflacije ili deflacije 3) Rizik firme ili problemski orjentisani rizik 4) Međunarodni rizik Jedan od glavnih faktora odnosno izvorišta rizika je OPŠTI EKONOMSKI RIZIK. U takvim uslovima obično postoji i trend povećanja poreza na dobit korporacija.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. to obično biva praćeno smanjenjem proizvodnje i zaposlensti.1 POSLOVNI RIZIK L.б. postoji opšta saglasnost da inflacija.3. to za posledicu ima da poslovni više ili manje optimisti ili pesimisti kada je reč o G H J K Drugi faktor rizika odnosi se na RIZIK INFLACIJE ILI DEFLACIJE.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.1/4.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.3. druge od nje mogu imati velike štete kao rezultat kombinacije većih troškova poslovanja i nemogućnosti da se teret tog povećenja prevali na potrošače.3 300 DELOKRUG RADA G.б.

On zavisi od iznosa finansiranja koji se obezbeđuje od strane kreditora.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.б.3. Sa međunarodnim rizikom se mogu suočiti sve firme. mnogo je pogodnije da se ovaj tip rizika.2/4.б. MEĐUNARODNI RIZIK. H J K K.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. tada se sa rizikom po definiciji suočavaju i njeni vlasnici – posebno imaoci običnih akcija. U vezi sa ovim tipom rizika.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.3.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F G Globalno tržište na kome jedna firma posluje je značajan izvor rizika.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . Ovo je. tako da rizik se kojim se suočava firma automatski i neposredno tangira i sve njene akcionare. ono što je posebno valja zapamtiti je sledeće.3.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L. lizing ili emisija preferencijalnih akcija firmu izlaže povećanom riziku. Drugim rečima.2/4.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L. I suprotno.3. Kada se jedna firma suoči sa rizikom.б.1/4.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3.б. u stvari. fundamentalni izvor rizika na nivou firmi.3 300 DELOKRUG RADA G. Taj rizik se sastoji u tome što se povećavaju fiksni troškovi finansiranja.б. konkurentska pozicija i obim fiksnih u odnosu na varijabilne troškove proizvodnje. koje koriste lizing.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3.1 POSLOVNI RIZIK L.3.1 LICA H. ali je očigledno da je on mnogo važniji za one firme koje su prisutne na međunarodnom tržištu.3 SISTEMSKI PRISTUP F. čak i pre nego što imaoci običnih akcija prime bilo šta kao prinos na svoje plasmane.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.1/4 BILANS USPEHA K. iako je ovaj tip rizika povezan sa prirodom grane industrije u kojoj firma posluje.1/4.3.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 75 .5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.2/4 Još jedan važan izvor neizvesnosti je tzv. ili izdaju preferencijalne akcije imaju visok nivo finansijskog rizika.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3. što njihovo pokriće i isplata postaje primarni cilj gotovinskih tokova u firmi. poslovni rizik.3/4 K.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K. Ukoliko se povećava globalni rizik firme u istoj srazmeri se povećava i rizik vlasnika običnih akcija.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K. Međutim.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.1 100 NEZAVISNOST G. K.3.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.1/4.б.б. Ono što je u vezi sa finansijskim rizikom treba dobro zapamtiti da je da firma koja ima male ili uopšte nema fiksne troškove finansiranja istovremeno ima mail ili uopšte nema ( nije izložena ) finansijski rizik.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.1 PRISTUP OVERE F. tj.б.5 EKSTERNE REVIZIJE J.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. Uzimanje kredita.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.1.1/4.3. Tehnološki razvoj grane industrije u kojoj firma posluje.б. Drugi tip rizika na nivou firme je finansijski rizik.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.a POSLOVNIH PROMENA K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.1.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K. firma i njeni vlasnici su u ″istom čamcu″.б. kao i tehnike realizacije i marketinga su faktori koji utiču na obim rizika koje je jedna firma izložena. tretira kao inherentna neizvesnost koja se odnosi na iznos ostvarenog profita ( bruto profit ) pre isplata obaveza po osnovu kamata i poreza. firme koje su jako zadužene.

požar.б.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.3.3.1/4. možemo reći da su. S druge strane.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. izmene u ekonomskom okruženju i demografskim trendovima.б.б.б.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . Njega je.1.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2/4 K.б.3.3. Interni rizici su oni koji proizilaze iz same organizacije firme. sa tačke gledišta investitora.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. i drugo. ). već se mora neprestano menjati i prilagođavati.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.1.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3. Poslovanje u okviru određene oblasti ili grane industrije može varirati u opštem obimu profita koji se ostvaruje ali se taj element rizika – predvidljivost ili budući obim profita – u većoj ili manjoj meri primenjuje na sve aktere koji posluju u određenom sektoru privrede.1 POSLOVNI RIZIK L.1/4.б.б.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.4 CIKLIČNI PRISTUP F.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Ipak.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3/4 K.1/4. Mehanizmi Upravljanja Poslovnim Rizikom H Šta je poslovni rizik i zašto je on bitan? To je opasnost da če neki događaj imati negativan efekat na mogućnost organizacije da ostvari svoje poslovne ciljeve i sprovede poslovnu strategiju. zemljotres i sl.2/4.1/4 BILANS USPEHA K. Interne rizike je lakše kontorlisati nego eksterne.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.б.3.1 PRISTUP OVERE F. rat cena koji nameću konkurenti.1. promena vrednosnih sudova.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. G L.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F. veoma teško i skoro nemoguće efikasno kontrolisati.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. bitna dva glavna rizika: poslovni rizik i finansijski rizik.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. razlikuju se dve osnovne vrste rizika: eksterni i interni.3. bitno je da podsetimo da se rizici sa kojima se firme suočavaju neprekidno menjaju.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K. kao rezultat ranije donetih odluka.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. prirodne katastrofe ( poplava.3.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.3.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3 300 DELOKRUG RADA G.a POSLOVNIH PROMENA K. Pri tome.1 LICA H.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.3.1/4.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K. po pravilu.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. J K K. ali se mora strogo voditi računa da koristi od te odluke budu veće od troškova za njeno sprovođenje.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 76 .1 100 NEZAVISNOST G. U eksterne faktore rizika spadaju: promena zakonske regulative ili vlade. Eksterni rizik je onaj koji je rezultat uticaja faktora izvan firme.3 SISTEMSKI PRISTUP F.5 EKSTERNE REVIZIJE J.б. Otuda ni proces upravljanja rizikom ne može biti statički i jednom zauvek dat.3.2/4.а.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.

1/4.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3. u principu.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3.б.1.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.2/4.3.1/4 BILANS USPEHA K.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K. K.a POSLOVNIH PROMENA K. Iako je.1/4.4 CIKLIČNI PRISTUP F.1/4.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.б. Krajnji cilj upravljanja rizikom jeste dugovečnost poslovanja firme i povećanje njene tržišne vrednosti.б.3/4 K.1 POSLOVNI RIZIK L.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б.б.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1 PRISTUP OVERE F.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J. na rizike moguće reagovati tek kada do njih dođe.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J.3.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1/4.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.2/4 Faktori Ograničenja U Procesu Upravljanja Rizikom K.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J. Svaki proces upravljanja rizikom ima nekih pet jasno prepoznatljivih faza.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.3.3 300 DELOKRUG RADA G.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. otuda je bitno da se od negativnih efekata rizika obezbedi adekvatna zaštita. takav pristup je neefikasan i neefektivan način za upravljanje rizikom.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.1 100 NEZAVISNOST G.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. Ovo zato što.3.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б.3. G H J K L.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. u nekim slučajevima kada dođe do nastanka nekog događaja nije moguće da organizacija preživi posledice koje iz toga nastaju.5 EKSTERNE REVIZIJE J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. i to: 1) Definisanje poslovnog okruženja 2) Identifikovanje rizika 3) Merenje rizika 4) Upravljanje rizikom 5) Izveštavanje o riziku Aktivnosti u vezi upravljanja rizikom treba da se koordiniraju na nivou firme kao celine.3.2/4.3.1 LICA H.б.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z U procesu upravljanja rizikom bitna su tri ključna limitirajuća faktora odnosno determinante: • Nedovoljna kontrola • Nedovoljnost raspoloživih informacija • Nedostatak ( kratkoća ) vremena APPENDIX APPENDIX 77 . Pri tome uvek treba težiti da troškovi upravljanja rizikom budu izbalansirani sa potencijalnim koristima od uvođenja mehanizama za upravljanje rizikom.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Zbog čega je važno upravljanje rizikom? Sve organizacije se suočavaju sa rizikom.б.б.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.3.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.3.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б.б.1.

Kada bismo imali potpunu informaciju o nekom događaju koji bi se mogao desiti.1/4. gde događaje opredeljuju akcije grupe ljudi.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J. I ovakav scenario bi značio da nema rizika.б.2/4.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G. poplave.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б.3.3.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F Kada bi menadžeri imali potpunu kontrolu na situacijom. Mnogi su izgubili svoje zaposlenje zato što su izveštaje sa potrebnim informacijama svojim pretpostavljenima dostavili posle isteka kritičnog roka za donošenje odluke.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K. mi bismo mogli da čekamo na nastanak neizvesnog događaja.3 300 DELOKRUG RADA G.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.3.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. Za prikupljanje informacije je potrebno vreme.4 CIKLIČNI PRISTUP F.3. Sledeća grupa događaja je ona koju određuju drugi subjekti.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D. Drugi razlog nedostatka dovljonog obima kontrole je nedostatak potrebnih resursa. U događaje koji se uopšte ne mogu kontrolisati spadaju i oni koji su delo prirode – zemljotresi.1. tajfuni i sl. i dr. ne postoje ni identične situacije sa onima koje su se prethodno već desile. Pošto se događaji nikad ne ponavljaju na isti način. a zatim – na osnovu te činjenive . Kada bi na raspolaganju imali neograničeno vreme za odluku o tome koju opciju da izaberemo.1/4.1 POSLOVNI RIZIK L.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D. ponovo.б.б. rezultati izbora.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.da izaberemo najpovoljniju opciju.1 PRISTUP OVERE F.б.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K. Za efikasnu kontrolu rizika nije dovoljno imati samo moć kontrole događaja i adekvatne resurse za to.3.3/4 K.б. te onda. događaji se teško mogu kontrolisati usled niza razloga. po pravilu i situacije koje karakteriše i istovremeni nedostatak informacija.1/4.1 LICA H. ne bi bilo rizika.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1.3.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3.3.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 78 . mora se uzeti u obzir faktor nepredvidljivosti ponašanja pojedinaca iz tih grupa.2/4. Otuda se i situacije koje karalteriše nedostatak vremena. tada bi oni bili u stanju da odrede najpovoljniji ishod. U ovom drugom slučaju.1/4. Međutim.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.2/4 K.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. te otuda ne bi bilo nikakvog rizika.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б.б.a POSLOVNIH PROMENA K.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. tražnja za proizvodima firme. G H J K K.1/4 BILANS USPEHA K.б.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.1 100 NEZAVISNOST G.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3.б. a veoma često ne postoji dovoljno vremena da se prikupe potrebne informacije za donošenje blagovremene odluke. gde spadaju velike skupine ljudi. već i pogodne mogućnosti za intervenciju. mi bismo izabrali najpovoljniju opciju zasnovanu na tim saznanjima. Postoje brojni razlozi zašto nemamo dovoljno infomacija o rizičnim situacijama.3. kao što su akcije konkurenata.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K. Kad god imamo nedovoljno infomacija ili vemena mi se neizbežno suočavamo i sa nedostatkom kontrole.

Kada govorimo o internoj reviziji. mislimo na profesionalnu internu reviziju čiji je rad zasnovan na verifikovanom opšteprihvaćenim standardima.3.a POSLOVNIH PROMENA K. H J K K. Čak i da nema te odredbe.1/4 BILANS USPEHA K.1. uključujući i smenjive zbog neuspeha.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.б.1/4.1 100 NEZAVISNOST G. pošto je interna revizija aktivnost u funkciji povećanja efikasnosti poslovanja. godine donet Zakon o reviziji računovodstvenih iskaza.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.1. kada vlasnici budu vršili veći pritisak na rukovodstvo da ustvari očekivane rezultate. eksterna i interna revizija su još uvek u početnoj fazi razvoja i postoje razlike u shvatanju ovih pojmova.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K.3.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. i pored toga.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G. Interna revizija se obično organizuje u matičnim preduzećima.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.2/4 K.б.3 SISTEMSKI PRISTUP F.б.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.3. Njeno šire uvođenje će.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б.б. Što se tiče interne revizije.3.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.1/4.1 POSLOVNI RIZIK L.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.4 CIKLIČNI PRISTUP F.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.1/4.б.2/4. sa takvim ovlašćenjem da poslove može obavljati i u matičnom i u povezanim preduzećima.3.2/4.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. rukovodstvo će tražiti rešenja koja će mu omogućiti da postigne bolje rezultate.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA . rukovodstvo bi moglo da je uvede bez ikakvih smetnji. Međutim.3. a ne kao obavezu. međutim.5 EKSTERNE REVIZIJE J.3. zavisiti od tempa kojim se bude odvijala vlasnička transformacija preduzeća i uspostavljala odgovornost rukovodstva prema vlasnicima preduzeća za ostvarenje postavljenih ciljeva. Činjenica da je zakonodavac propisao da se revizija računovodstvenih izveštaja obavalja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije predstavlja značajnu osnovu za rezvoj eksterne revizije i priznavanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjih računa jugoslovenskih preduzeća i u zemlji i u svetu.б. sa kompleksnom organizacijom.б.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.б.1 PRISTUP OVERE F.б. pošto su sadržane u odredbama Zakona o preduzećima i pošto je 1996.1/4.3.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE Z.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 79 .5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G.1 LICA H.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F.3.3.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D. što omogućuje usklađenost postupaka interne kontrole i veću efikasnost na svim nivoima. nju Zakon o preduzećima predviđa samo kao mogućnost.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K. Internu reviziju najčešće uvode velika i složena preduzeća.3/4 K.3 300 DELOKRUG RADA G.3. Zaključak E F G Revizija računovostvenih izveštaja i interna revizija dobile su značajnu podlogu u zakonskim propisima. Naime.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.

a POSLOVNIH PROMENA K.2 200 PROFESIONALNA UMEŠNOST G. strani investitori će nesumnjivo zahtevati i uvođenje interne revizije.3.5 500 RUKOVOĐENJE ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE MESTO INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI PRAVNOG H. biti.sub 4 NIVOA RENTABILNOSTI ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA STANJA FORMALNI ASPEKT K. G H J K K.sub 1 OCENA SADAŠNJEG STANJA DOMETI ISPITIVANJA I K.4 400 OBAVLJANJE REVIZIJE G.3 REVIZIJE I NJENE EFEKTE NA POSTUPKE EKSTERNE REVIZIJE RAZUMEVANJE I PRELIMINARNA OCENA INERNE REVIZIJE OD STRANE J. a paralelno sa tim i u odgovarajuće obrazovne ustanove.a MEHANIZMI UPRAVLJANJA POSLOVNIM RIZIKOM L.1/4.3/4 K.2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INTERNE REVIZIJE ODNOS EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.б. Sve to pruža mogućnost i za transfer tehnologije i znanja iz oblasti interne revizije u preduzeća. Za organizovanje posebne profesije internih revizora će.б.6 MATIČNI PRISTUP OPŠTI STANDARDI REVIZIJE G.2 PRISTUP POTVRĐIVANJA F. Kada dođe do šireg povezivanja sa svetom i ulaganja stranog kapitala u naša preduzeća.2 SARADNJA IZMEĐU EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA DA RAZMOTRI AKTIVNOSTI INTERNE J.2/4.SISTEM RAČUNOVODSTVENE KONTROLE ORGANIZACIJA SISTEMA INTERNE REVIZIJE I ODNOSI USLOVLJENI K.3.3.б. nivo konkurentnog okruženja nameće i potrebu za upravljanjem poslovnim rizikom.1/4 BILANS USPEHA K.б. kao sastavni deo interne revizije.2 REVIZIJA EFIKASNOSTI D.3.2 PREDMET INTERNE REVIZIJE ISPITIVANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA RAČUNOVODSTVENE K.7 INTERNA REVIZIJA U PREDUZEĆU SISTEM INTERNE REVIZIJE POSLOVNOG SUBJEKTA .3.3.1 SISTEMOM INTERNIH KONTROLA K.1/4.3.б ISPITIVANJE I OCENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA K.sub 3 PRIHODA I RASHODA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K.4 REVIZIJA EFEKTIVNOSTI PODRUČIJA DELOVANJA INTERNE REVIZIJE PRISTUPI INTERNOJ REVIZIJI F.3.6 PRETHODNO PROVERAVANJE RADA INTERNE REVIZIJE J. koje će naći interesa da obrazuju interne revizore.sub 2 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE FINANSIJSKE SITUACIJE ISPITIVANJE I OCENJIVANJE BILANSA TOKOM GODINE E F U tom smislu treba očekivati da će se uporedo sa privatizacijom velikih sistema i njihovim organizovanjem kao holding – kompanija pojaviti i izraženija potreba za organizovanjem interne revizije.3 REVIZIJA EKONOMIČNOSTI D.3.1 100 NEZAVISNOST G.3.б.1 PRISTUP OVERE F.sub 2 OCENJIVANJA ISPITIVANJE I OCENJIVANJE K. Globalizacija tržišta i sve veći zahtevi potrošača tj.б.4/4 L SUŠTINA I VRSTE REVIZORSKOG I POSLOVNOG RIZIKA L.5 PRISTUP PROCENE RIZIKA F.2/4 K.б.A B C D UVOD MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE CILJEVI INTERNE REVIZIJE POSLOVI KOJE OBAVLJA INTERNA REVIZIJA D.1/4.1 SLIČNOSTI I RAZLIKE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE J.1/4.5 EKSTERNE REVIZIJE J.2/4.1. u cilju donošenja optimalnih strateških i tekućih poslovnih odluka.б FAKTORI OGRANIČENJA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZIKOM ZAKLJUČAK JAZ U OČEKIVANJU NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Z APPENDIX APPENDIX 80 .4 CIKLIČNI PRISTUP F.3.1.3 SISTEMSKI PRISTUP F.1 REVIZIJA PRAVILNOSTI POSTUPKA D.3.1 POSLOVNI RIZIK L.б.sub 1 ISPITIVANJA I OCENJIVANJA BILANSA STANJA MATERIJALNI ASPEKTI K.б. svakako.3 300 DELOKRUG RADA G. potrebno duže vreme.3 KONTROLE ISPITIVANJE UREDNOSTI I POUZDANOSTI EVIDENTIRANJA K.1 LICA H.4 EKSTERNE RVIZIJE PERIOD USPOSTAVLJANJA VEZA I KOORDINACIJE IZMEĐU INTERNE I J.б.

C. Znanje I Edukacija Revizora Apndx .5 Pristup Baziran Na Očekivanjima Raznih Grupa Korisnika Apndx .C Metode Za Smanjenje Jaza U Očekivanju Apndx .C.3 Poslovno Okruženje.B.8 Izbegavanje Konfliktnih Situacija Apndx .Appendix : Jaz u očekivanju Apndx .7 Pristup Baziran Na Internoj Aktivnosti Kontrolnih Tela Apndx .C.B.2 Ponašanje Revizora I Standardi Finansijskog Izveštavanja Apndx .C.B.1 Pristup Baziran Na Povećanju Marketinških Aktivnosti Apndx .A Fenomen Jaza U Očekivanju Apndx .C.B.4 Kompetentna Tela I Forma Izveštavanja Apndx .6 Pristup Baziran Na Povećanoj Regulaciji Profesije Apndx .C.C.1 Uloga Revizora Apndx .4 Pristup Baziran Na Povećanju Odgovornosti Apndx .C.3 Izveštavanja Apndx .D Empirijska Istraživanja Na Temu Jaza U Očekivanju 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 87 88 88 88 89 81 .2 Pristup Baziran Na Poboljšanju Komuniciranja Pristup Baziran Na Unapređenje Procesa Finansijskog Apndx .B Faktori Koji Utiču Na Jaz U Očekivanju Apndx .

D PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANOJ REGULACIJI PROFESIJE PRISTUP BAZIRAN NA INTERNOJ AKTIVNOSTI KONTROLNIH TELA IZBEGAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA NA TEMU JAZA U OČEKIVANJU 82 . ZNANJE I EDUKACIJA REVIZORA KOMPETENTNA TELA I FORMA IZVEŠTAVANJA Appendix : Jaz u očekivanju Apndx .3 UNAPREĐENJE PROCESA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .2 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA POBOLJŠANJU KOMUNICIRANJA PRISTUP BAZIRAN NA Apndx .7 Apndx . Međutim kao i u svakoj drugoj profesiji postoji jedna suprotnost između onoga što revizori veruju da su poručili u svojim izveštajima i onoga što su korisnici shvatili da je zaista rečeno.4 POSLOVNO OKRUŽENJE.B FAKTORI KOJI UTIČU NA JAZ U OČEKIVANJU Apndx . Veoma je bitno napraviti razliku između jaza u očekivanju koji se tiče kvaliteta rada revizora koji se regulišu putem revizorskih standarda i jaza koji se tiče kvaliteta finansijskih informacija koji su predmet revizorske provere.2 STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx . Fenomen jaza u očekivanju je davno primećen. Jasno jaz je postojao. Iz tog razloga je i veliki broj tužbi za naknadu štete.C.B. godine formirana Kohenova Komisija da to ispita.B.C. a reguliše se putem računovodstvenih standarda.B.8 Apndx . Najšira javnost i mnogobrojni eksterni korisnici računovodstvenih izveštaja često zaboravljaju da je menadžment firme odgovoran za informacije u tim izveštajima.B.C.Appendix: Jaz u očekivanju Apndx .C. a očekivanje korisnika u većini slučajeva su bila opravdana.4 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU ODGOVORNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA Apndx . a revizor odgovoran da izrazi mišljenje da li ti izveštaji sadrže materijalne netačnosti.A.A FENOMEN JAZA U OČEKIVANJU Apndx . Usled brojnih pokušaja smanjenja jaza Odbor za standarde revizije Američkog udruženja ovlašćenih javnih računovođa izdao devet novih saopštenja o standardima revizije. Međutim osnovni nedostatak ove inicijative je to što se u razmatranje uzelo samo razmatranje učinka revizora i njegova odgovornost. U praksi samo su neke preporuke sprovedene.C METODE ZA SMANJENJE JAZA U OČEKIVANJU Apndx .6 Apndx . Komisija je donekle udovoljila korisnicima donošenjem preporuka za nove standarde i edukaciom korisnika o ulozi revizora. Fenomen Jaza U Očekivanju Revizija kao profesija je stara nešto više od jednog veka i svakom svojom godinom postojanja beležila napredovanje.5 OČEKIVANJIMA RAZNIH GRUPA KORISNIKA Apndx .C. a ostale su odbačene.C.1 Apndx . Taj fenomen je nazvan jaz u očekivanju.3 Apndx . pa je 1978. a da bi se od toga zaštitili revizori treba da primene neku od sledećih opcija: Apndx .1 ULOGA REVIZORA PONAŠANJE REVIZORA I Apndx .C.C.

Apndx .7 Apndx . Mnogi autori smatraju da obavljanje ovakvih usluga negativno utiče na nezavisnost revizora.4 POSLOVNO OKRUŽENJE.1 Apndx .B.B.D OČEKIVANJU 83 .C. Na faktor jaza u očekivanju veliki značaj ima obavljanje i drugih usluga kod klijenta. Uloga Revizora Ulogu revizora je veoma teško definisati.A FENOMEN JAZA U OČEKIVANJU Apndx .B.B. ZNANJE I EDUKACIJA REVIZORA KOMPETENTNA TELA I FORMA IZVEŠTAVANJA • • • Dosledna primena važećih standarda Osiguranje od revizorskog rizika kod kompanije za osiguranje Upoznavanje najšire javnosti i korisnika računovodstvenih iskaza sa metodologijom rada revizora.3 Apndx .B.C METODE ZA SMANJENJE JAZA U OČEKIVANJU Apndx .C.3 UNAPREĐENJE PROCESA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .2 STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .1.C. Profesionalna odgovornost revizora je od suštinske važnosti i njena definisanost mora biti precizna.B FAKTORI KOJI UTIČU NA JAZ U OČEKIVANJU Apndx . Tužbe protiv revizora zadnjih godina su se povećale.8 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANOJ REGULACIJI PROFESIJE PRISTUP BAZIRAN NA INTERNOJ AKTIVNOSTI KONTROLNIH TELA IZBEGAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA NA TEMU JAZA U Apndx . poverenja javnosti u računovodstvenu profesiju ili ranjivost kojoj su ove profesije podložne.C. Kriza je posledica profesionalne nekompetencije.2 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA POBOLJŠANJU KOMUNICIRANJA Apndx . ne samo revizorskih.1 ULOGA REVIZORA PONAŠANJE REVIZORA I Apndx . pri čemu je razlika između grupa veoma mala pa se poneki faktori mogu uvrstiti i u više grupa.4 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU ODGOVORNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA Apndx .C. jer ukoliko nije precizna razne interesne grupe prebaciće krivicu na revizore.C. Investitor svoje poslovanje zasniva na revizorskom izveštaju u od revizora će tražiti odštetu ako mu investicija propadne.Appendix: Jaz u očekivanju Apndx .B. Apndx . razvitak i održavanje fenomena jaza u očekivanju utiče mnogo faktora koji se mogu svrstati u nekoliko grupa. Faktori Koji Utiču Na Jaz U Očekivanju Na pojavu. što je dovelo do krize računovodstvene profesije. PRISTUP BAZIRAN NA Apndx .5 OČEKIVANJIMA RAZNIH GRUPA KORISNIKA Apndx . Sama njihova profesija se zasniva na neizvesnosti koje nose njihovi izveštaji i ko će ih pročitati.C.C.6 Apndx .

Apndx . PRISTUP BAZIRAN NA Apndx . kao i nezadovoljstvo radom revizora od strane klijenata. a ako do toga ne dođe povećava se jaz u očekivanju.A FENOMEN JAZA U OČEKIVANJU Apndx .B.C METODE ZA SMANJENJE JAZA U OČEKIVANJU Apndx . je faktor koji može kod korisnika finansijskog izveštavanja da dovede do nezadovoljstva.B. jer nezavisnost je mnogo širi pojam nego karakterne osobine revizora. jasno je da oni ne zavise samo od revizora.C. a sama ta konkurencija počinje da ima veliku ulogu u procesu revizije. Poslovno Okruženje. Znanje I Edukacija Revizora Revizorske firme se bore za profit i klijente. Na reviziju utiče i pad poslovne aktivnosti u pojedinim zemljama gde je jaz pojava.B.B FAKTORI KOJI UTIČU NA JAZ U OČEKIVANJU Apndx .4 POSLOVNO OKRUŽENJE.B.C.1 Apndx . Ponašanje Revizora I Standardi Finansijskog Izveštavanja Nezavisnost revizora. Korisnici revizorskih usluga očekuju kvalitetnu uslugu. Takođe i činjenica da se revizija obavlja u velikim i malim preduzećima.1 ULOGA REVIZORA PONAŠANJE REVIZORA I Apndx .2. pod uslovom da se pridržavaju važećih standarda revizije.C. pa makar i mali gubitak. U globalu gledano smatra se da su revizori kompetentni za obavljanje revizije.C. ZNANJE I EDUKACIJA REVIZORA KOMPETENTNA TELA I FORMA IZVEŠTAVANJA Apndx .C. Zavise u velikom obimu i od nedostatka u procesu pripreme i prezentacije računovodstvenih iskaza.2 STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx . Takođe revizori moraju u svojim izveštajima da objave sve uočene promene prilikom revizije pa čak i izvesnost nastavka poslovanja klijenta. je faktor koji potencira jaz.D IZBEGAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA NA TEMU JAZA U OČEKIVANJU 84 .3 UNAPREĐENJE PROCESA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .2 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA POBOLJŠANJU KOMUNICIRANJA Apndx .Appendix: Jaz u očekivanju Apndx . Što se tiče finansijskog izveštavanja i zahteva u okviru njega.8 Apndx .4 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU ODGOVORNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA Apndx .6 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANOJ REGULACIJI PROFESIJE PRISTUP BAZIRAN NA INTERNOJ Apndx .C.3 Apndx .B.3.C.C. Smatra se da su edukacija i obuka revizora faktori koji najmanje doprinose jazu. Revizorske firme sada bi zadržale stare ili dobile nove klijente obavljaju i druge usluge za minimalnu cenu.5 OČEKIVANJIMA RAZNIH GRUPA KORISNIKA Apndx .7 AKTIVNOSTI KONTROLNIH TELA Apndx .B. Zato što u malim preduzećima nije u dovoljnoj meri razvijen sistem interne kontrole. a ni adekvatna podela dužnosti i razgraničavanje odgovornosti.

Appendix: Jaz u očekivanju Apndx .C.4 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU ODGOVORNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA Apndx .C.5 OČEKIVANJIMA RAZNIH GRUPA KORISNIKA Apndx . instituti revizorskih kuća u većini razvijenih zemalja su pod uticajem finansijskih moćnika i podređeni interesima velikih firmi. proučavani su faktori koji dovode do nastajanja i razne metode za smanjenje. 85 .B.C. Kompetentna tela donose odluke na zatvorenim sastancima koji su zatvoreni za javnost.C.A FENOMEN JAZA U OČEKIVANJU Apndx .2 STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .C.B.3 Apndx .B.6 Apndx .B. ZNANJE I EDUKACIJA REVIZORA KOMPETENTNA TELA I FORMA IZVEŠTAVANJA Apndx .C METODE ZA SMANJENJE JAZA U OČEKIVANJU Apndx .3 UNAPREĐENJE PROCESA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .C.2 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA POBOLJŠANJU KOMUNICIRANJA PRISTUP BAZIRAN NA Apndx . ali dolazi se do zaključka da je on neraskidiv od revizorske profesije i dokle ona postoji postojaće i fenomen jaza u očekivanju. što predstavlja još jedan veliki faktor koji doprinosi jazu u očekivanju.4. Pored izveštaja revizori u proces komuniciranja se korisnicima treba da uključe: 1) Izveštavanje o pouzdanosti sistema interne kontrole 2) Bolja komunikacija sa akcionarima 3) Izveštavanje o problemu nastavka poslovanja 4) Veća saradnja između eksternih i internih revizora.B FAKTORI KOJI UTIČU NA JAZ U OČEKIVANJU Apndx .C. Metode Za Smanjenje Jaza U Očekivanju EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA NA TEMU JAZA U OČEKIVANJU Fenomen jaza u očekivanju je tema mnogo proučavana.7 Apndx . što je jedan od razloga pogrešnog shvatanja uloge revizora.8 Apndx . Izveštaji su stereotipni.B. Apndx .1 ULOGA REVIZORA PONAŠANJE REVIZORA I Apndx . a često i za pojednine partnere revizorskih kuća da iznesu svoje mišljenje i ukažu na probleme koje nalaze na terenu.C. imaju istu frazeologiju u zamorni su za praćenje. Takođe. Kompetentna Tela I Forma Izveštavanja Na račun rada kompetentnih tela dolaze velike pritužbe.C. Shvatanje revizorskih izveštaja je jedan od problema koji zamaraju i same revizore.1 Apndx .D PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANOJ REGULACIJI PROFESIJE PRISTUP BAZIRAN NA INTERNOJ AKTIVNOSTI KONTROLNIH TELA IZBEGAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA Apndx .4 POSLOVNO OKRUŽENJE.

C.1.C. 2) Objašnjavanjem bi se potrošilo više vremena da se kaže šta revizija ne može nego šta može. To znači da se poboljšanjem marketinških strategija objasne razni aspekti procesa revizije.B.C. Pristup Baziran Na Povećanju Marketinških Aktivnosti Mnogi pripadnici revizorske profesije su saglasni da jaz koji postoji između njih i korisnika revizorskih usluga nastaje jer korisnici ne razumeju prirodu revizorskog rada.D PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANOJ REGULACIJI PROFESIJE PRISTUP BAZIRAN NA INTERNOJ AKTIVNOSTI KONTROLNIH TELA IZBEGAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA NA TEMU JAZA U OČEKIVANJU 86 .4 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU ODGOVORNOSTI Apndx .3 Apndx . u kome se kombinuju informacije o poslovanju firme sa izveštajem revizora. ZNANJE I EDUKACIJA REVIZORA KOMPETENTNA TELA I FORMA IZVEŠTAVANJA Apndx .Appendix: Jaz u očekivanju Apndx .2.8 Apndx .C.B. Nedostaci ovog pristupa su sledeći: 1) Svojim ponavljanjem korisnici mogu zaključiti da oni i nemaju potrebu za revizijom računovodstvenih iskaza. Pristup Baziran Na Poboljšanju Komuniciranja Ovaj pristup je baziran na povećanju marketinških aktivnosti. Apndx . tako radi zaštite svoje profesije moraju naći drugi pristup koji bi podigao njen nivo i ugled. O ovom pristupu ima više negativnih mišljenja nego pozitivnih.1 Apndx . U globalu se smatra da izveštaj treba promeniti i prikazivati više informacija o poslovanju firme na koju se odnose revizorski izveštaji.B FAKTORI KOJI UTIČU NA JAZ U OČEKIVANJU Apndx . Primer za ovaj pristup je duga forma izveštaja o reviziji.A FENOMEN JAZA U OČEKIVANJU Apndx .C METODE ZA SMANJENJE JAZA U OČEKIVANJU Apndx .2 STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .7 Apndx . Pored izveštaja revizori u proces komuniciranja sa korisnicima treba da uključe: 1) 2) 3) 4) Izveštavanje o pouzdanosti sistema interne kontrole Bolja komunikacija sa akcionarima Izveštavanje o problemu nastavka poslovanja Veća saradnja između eksternih i internih revizora PRISTUP BAZIRAN NA Apndx .C.B.3 UNAPREĐENJE PROCESA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .C.C.C.B.4 POSLOVNO OKRUŽENJE.2 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA POBOLJŠANJU KOMUNICIRANJA PRISTUP BAZIRAN NA Apndx . pa rešenje nalaze u obaveštavanju o prirodi svoje profesije.1 ULOGA REVIZORA PONAŠANJE REVIZORA I Apndx .C.5 OČEKIVANJIMA RAZNIH GRUPA KORISNIKA Apndx .C.6 Apndx .

Zasniva se na definisanju uloge revizora.8 Apndx .4 POSLOVNO OKRUŽENJE.2 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA POBOLJŠANJU KOMUNICIRANJA Apndx . Pristup Baziran Na Unapređenje Procesa Finansijskog Izveštavanja Proces finansijskog izveštavanja se može unaprediti na više načina: 1) Objašnjenje i bliža analiza onih bilansnih pozicija koje su podložne stručnoj proceni 2) Pitanja koja se odnose na sistem interne kontrole 3) Objašnjenje uloge i odgovornosti revizora 4) Objašnjenje uloge i odgovornosti upravnih odbora 5) Pozivanje na etička pravila firme koja je predmet revizije 6) Iskazivanje bilansnih pozicija i po tekućim.B FAKTORI KOJI UTIČU NA JAZ U OČEKIVANJU Apndx .7 Apndx . Drugo.C.B.C METODE ZA SMANJENJE JAZA U OČEKIVANJU Apndx . pod kojim se podrazumevaju svi oni subjekti koji poseduju osnove računovodstvene pismenosti i koji znaju da koriste informacije iz računovodstvenih izveštaja.C.C.C.B. a ako rezultat treba da bude nova forma izveštaja o reviziji. PRISTUP BAZIRAN NA Apndx .C.C. ZNANJE I EDUKACIJA REVIZORA KOMPETENTNA TELA I FORMA IZVEŠTAVANJA Apndx .3 Apndx . promene kod profesionalnih tela i veća uloga revizora kao instrumenta šire društvene kontrole. Na subjekte koji mogu doprineti smanjenju jaza su upravni i nadzorni odbor. EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA NA TEMU JAZA U OČEKIVANJU 87 .B.Appendix: Jaz u očekivanju Apndx . Ovo se posebno odnosi na revizore.C.2 STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .1 Apndx . Pristup Baziran Na Povećanju Odgovornosti Prema ovom pristupu akcenat se stavlja na povećanje odgovornosti svih subjekata u procenu izveštavanja. Apndx .5 OČEKIVANJIMA RAZNIH GRUPA KORISNIKA Apndx .3 UNAPREĐENJE PROCESA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .5.A FENOMEN JAZA U OČEKIVANJU Apndx .C.D PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANOJ REGULACIJI PROFESIJE PRISTUP BAZIRAN NA INTERNOJ AKTIVNOSTI KONTROLNIH TELA IZBEGAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA Apndx .B.4 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU ODGOVORNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA Apndx .1 ULOGA REVIZORA PONAŠANJE REVIZORA I Apndx . pre svega u domenu revizorskih usluga. potrebno je uključivanje korisnika u formulisanje njihovih zahteva prema revizorima.C. uvažavanju i zadovoljenju potreba i zahteva korisnika revizorskih usluga.4. Pristup Baziran Na Očekivanjima Raznih Grupa Korisnika Pristup baziran na zadovoljenje očekivanja raznih grupa korisnika.3. Kod ovog pristupa je prvo potrebno definisanje termina korisnik.6 Apndx . a ne samo nabavnim cenama.C.C.

izveštavanjima o nastavku poslovanja klijenta ( Going concern concept ) u doglednoj budućnosti. EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA NA TEMU JAZA U OČEKIVANJU 88 .D PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANOJ REGULACIJI PROFESIJE PRISTUP BAZIRAN NA INTERNOJ AKTIVNOSTI KONTROLNIH TELA IZBEGAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA Apndx .A FENOMEN JAZA U OČEKIVANJU Apndx .3 UNAPREĐENJE PROCESA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx . Apndx .4 POSLOVNO OKRUŽENJE. ZNANJE I EDUKACIJA REVIZORA KOMPETENTNA TELA I FORMA IZVEŠTAVANJA Apndx .1 ULOGA REVIZORA PONAŠANJE REVIZORA I Apndx .2 STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .C. može se smatrati donošenjem devet standarda revizije Američkog udruženja ovlašćenih javnih računovođa pod nazivom “devet saopštenja po pitanju jaza u očekivanju”. Pristup Baziran Na Povećanoj Regulaciji Profesije Pristup je baziranna većoj regulaciji profesije od strane nezavisnih regulatornih organa i tela. investitore. Profesonalni regulatorni organi treba da se zanimaju pitanjima angažovanja i dezangažovanja revizora.C. druge korisnike i ostale zainteresovane za proces finansijskog izveštavanja.4 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU ODGOVORNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA Apndx . Pristup Baziran Na Internoj Aktivnosti Kontrolnih Tela Cilj aktivnosti je da se redefiniše odgovornost i uloga revizora kroz razvoj i unapređenje standarda revizije.1 Apndx . Tu se misli na otkrivanje i izveštavanje o nezakonitim radnjama i greškama.C. Takođe i propisivanje maksimalnog procenta ukupnog prihoda koji revizor može naplatiti.B FAKTORI KOJI UTIČU NA JAZ U OČEKIVANJU Apndx .B.7.C.7 Apndx .3 Apndx . koji se smatraju najvećim doprinosom razvoja revizorske profesije do sada. Izbegavanje Konfliktnih Situacija Prema ovom pristupu jaz u očekivanju se najbrže rešava brzim rešavanjem konfliktnih situacija.C.B.C.5 OČEKIVANJIMA RAZNIH GRUPA KORISNIKA Apndx .Appendix: Jaz u očekivanju Apndx . niske cene revizorskih usluga u cilju eliminisanja konkurencije.C. Primer može biti zabrana pružanja drugih usluga klijentima izbegavanja konflikta sa menadžmentom preduzeća – klijenta. U prilog ovom pristupu.8. U ove organe treba uključiti članove profesije.B. veće kontrole kvaliteta rada revizora.C METODE ZA SMANJENJE JAZA U OČEKIVANJU Apndx .C.C.8 Apndx .6.B.2 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA POBOLJŠANJU KOMUNICIRANJA Apndx . PRISTUP BAZIRAN NA Apndx . kao i pronalaženje tehnika i programa za kontrolu kvaliteta rada revizora. gde je glavni cilj očuvanje nezavisnosti revizora. eliminisanje nelojalne konkurencije preuzimanjem uloge stimulativnog nagrađivanja revizora i povećanje neizvesnosti revizora. smanjenje uticaja revizorskih firmi na rad tih organa.C.C.6 Apndx .

2 STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .C.B. internih revizora.” Apndx . Empririjska Istraživanja Na Temu Jaza U Očekivanju Kada pričamo o fenomenu jaza u očekivanju ne možemo a da ne spomenemo neka istraživanja koja su vršena na tu temu. U pogledu nezavisnosti preporučuju se sledeće mere: • • • • Zabrana obavljanja drugih poslova kod klijenata kod koga se vrši revizija Odobrenje nadležnog organa u slučaju da firma menja revizora pre roka.3 Apndx . Ovde je jaz razlika koja postoji između onoga što korisnici od revizora očekuju i onoga što revizori mogu da ponude. Južna Afrika. godine. Uzorak je uključio 4470 upotrebljenih upitnika.5 OČEKIVANJIMA RAZNIH GRUPA KORISNIKA Apndx . berzanskih brokera.A FENOMEN JAZA U OČEKIVANJU Apndx . sa Univerziteta u Pretoriji.8 Apndx .6 Apndx .C.Appendix: Jaz u očekivanju Apndx .B. ovlašćenih računovođa.1 ULOGA REVIZORA PONAŠANJE REVIZORA I Apndx . revizor treba da bude angažovan od strane akcionara. a ne menadžmenta Iznos naknade za reviziju treba da se iskaže u bilansu uspeha Revizor u svom izveštaju treba da unese formulaciju: “Izjavljujem da smo sve vreme tokom obavljanja revizije obezbedili uslove za našu punu nezavisnost. a nikako ili u manjoj meri najširu javnost i to iz razloga da očekivane sugestije treba dobiti od kompetentnih ljudi. početkom 1993. menadžera banaka i dr.2 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA POBOLJŠANJU KOMUNICIRANJA PRISTUP BAZIRAN NA Apndx . Najveća studija u skorije vreme je bila u Pretoriji.B.D.C.B.C.4 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU ODGOVORNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA Apndx .C.4 POSLOVNO OKRUŽENJE.C. Kada se vrše istraživanja na temu jaza u očekivanju uzorak obično uključuje korisnike računovodstvenih iskaza. su odgovore na neka pitanja potražili od menadžera firmi.C.3 UNAPREĐENJE PROCESA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx . Profesori Gloeck i de Jager.7 Apndx .C.1 Apndx .D PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANOJ REGULACIJI PROFESIJE PRISTUP BAZIRAN NA INTERNOJ AKTIVNOSTI KONTROLNIH TELA IZBEGAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA NA TEMU JAZA U OČEKIVANJU 89 .B FAKTORI KOJI UTIČU NA JAZ U OČEKIVANJU Apndx .C METODE ZA SMANJENJE JAZA U OČEKIVANJU Apndx . U studiji su apostrofirana tri problema: 1) Manjak nezavisnosti i objektivnosti revizora 2) Neizvesnost u pogledu buduće uloge revizora 3) Nezadovoljstvo zbog obaveznosti vršenja revizije malih privatnih firmi Na osnovu ovih pitanja došlo se do nekih prepoduka. ZNANJE I EDUKACIJA REVIZORA KOMPETENTNA TELA I FORMA IZVEŠTAVANJA Apndx .

4 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU ODGOVORNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA Apndx . gde se došlo da zaključka da revizori moraju više pažnje da obrate na otkrivanje i izveštavanje o nezakonitim radnjama i greškama.C.1 ULOGA REVIZORA PONAŠANJE REVIZORA I Apndx .1 Apndx . Ukazano je i na poboljšanje komunikacije na relaciji revizori – korisnici finansijskih izveštaja.7 Apndx . a na dobrobit celog društva.C.C METODE ZA SMANJENJE JAZA U OČEKIVANJU Apndx . Preporuka za ukidanje revizije kod malih privrednih preduzeća je prihvaćena od svih.B.C.C.5 OČEKIVANJIMA RAZNIH GRUPA KORISNIKA Apndx . ZNANJE I EDUKACIJA REVIZORA KOMPETENTNA TELA I FORMA IZVEŠTAVANJA Problem koji je zaslužio posebnu pažnju je povodom uloge revizora.8 Apndx .2 STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .A FENOMEN JAZA U OČEKIVANJU Apndx . kao i pitanje izvesnosti u nastavak poslovanja.3 UNAPREĐENJE PROCESA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Apndx .D PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANOJ REGULACIJI PROFESIJE PRISTUP BAZIRAN NA INTERNOJ AKTIVNOSTI KONTROLNIH TELA IZBEGAVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJA EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA NA TEMU JAZA U OČEKIVANJU 90 .B FAKTORI KOJI UTIČU NA JAZ U OČEKIVANJU Apndx . Apndx .Appendix: Jaz u očekivanju Apndx .B.4 POSLOVNO OKRUŽENJE.3 Apndx .2 PRISTUP BAZIRAN NA POVEĆANJU MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI PRISTUP BAZIRAN NA POBOLJŠANJU KOMUNICIRANJA PRISTUP BAZIRAN NA Apndx .C.B.B. Studija nije bila obavezujuća.6 Apndx .C.C. ali je naglašeno da treba da doprinosi smanjenju jaza u očekivanju i da učvrsti reviziju na mesto koje joj pripada.C.

1 Revizija Nezakonitih Radnji Apndx .2 Uticaj Pronevera Na Izveštaj O Reviziji Apndx .1.a Šanse Ili Mogućnosti Apndx .F.F.б Odsustvo Integriteta Apndx .1 Izveštavanje O Kriminalnim Radnjama I Greškama Revizija I Istraživanje Nezakonitih Radnji Apndx .J Primeri Iz Prakse Interne Revizije ŽTP Beograd 91 .2 Odgovornost Revizora I Inspektora Pronevera Okruženje Koje Olakšava Pronevere Apndx .1 Odgovornost Revzora Za Otkrivanje Grešaka I Pronevera Apndx .E.D Krivotvoreno Finansijsko Izveštavanje Apndx .в 94 97 98 99 101 104 107 109 110 112 114 114 115 116 116 117 119 119 120 121 Apndx .H.B Planiranje Revizije U Cilju Otkrivanja Nezakonitih Radnji Apndx .F.G Sprečavanje Nezakonitih Radnji Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .H Otkrivanje Nezakonitih Radnji Apndx .B.E Apndx .B.1.E.H.1.A Nezakonite Radnje I Greške Apndx .F.C Međunarodni Standardi Revizije Koji Se Odnose Na Nezakonite Radnje I Greške Apndx .C.1 Faktori Koji Utiču Na Verovatnoću Nastanka Pronevera Motiv Apndx .1 Pronevere Zaposlenih Apndx .F Apndx .2 Pronevere Menadžmenta Apndx .

F.C.B.H. Revizija je sistematičan i istraživački proces koji upućuje na primenu planiranih. procene njihov uticaj na pravilnost prezentiranja informacija sadržanih u finansijskim izveštajima i izraze adekvatno ekspertsko mišljenje o tim izveštajima.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx . logičkih i svrsishodnih niza koraka ili postupaka.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .F. pa to vredi i za računovodstvenu reviziju.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx . Računovodstvena revizija predstavlja najopštiji. Primarna je odgovornost menadžmenta da sperči i otkriva nezakonite radnje. Kompletna. najprodubljeniji i najsvestraniji vid računovodstvenog nadzora.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .B.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 92 .C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Appendix:Nezakonite radnje i greške Svaka revizija predstavlja organizovani.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1. Simptomi nezakonitih radnji ili pronevera su obično skriveni u šumi miliona običnih poslovnih transakcija.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .H.E.2 Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . vreme i oružije za svoje nečasne rabote. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . Zadatak revizora je da proces revizije planiraju i obave na takav način da otkriju materijalno značenje greške i nezakonite radnje. Suština svih uspešnih pronevera sastoji se u tome što pošteni ljudi ne treba da sumljaju da se to dešava.a MOTIV Apndx . nezavisna osoba objektivno pribavlja i procenjuje dokaze koji se odnose na tvrdnje o nekom ekonomskom događaju.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx . zloupotrebama i korupciji dugo su bili primarni cilj revizije. otkrivanje i izveštavanje o nezakonitim radnjama. dok oni koji kontrolišu tu privilegiju nemaju.2 Apndx . u cilju formiranja mišljenja i izvrštavanja o stepenu sa kojim je ta tvrdnja u skladu sa unapred utvrđenim kriterijumom. planski i stručni pregled poslovanja – proveravanjem.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1.1. Istorijski gledano.E.F. Prevaranti imaju i vreme i motivaciju da obrate pažnju na detalje. Prevaranti ( Fraudsters ) biraju poprište.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx . ispitivanjem i upoređivanjem.F.

2 Apndx . • firma može da propusti da popuni zahtev za povraćaj poreza.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx . Prilikom planiranja i obavljanja revizijskih postupaka i procenjivanja i izveštavanja o rezultatima tih postupaka revizor treba da razmotri rizik od materijalno značajnih pogrešnih iskaza sadržanih u računovodstvenim izveštajima koji nastaju usled kriminalne radnje ili greške.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx . posle prethodnih nalaza u tom pravcu. ali to nije tako jednostavno kao što se misli.1. Nije. revizor treba da osnaži saradnju sa menadžmentom i da pomogne profesionalcima za otkrivanje pronevera da se taj posao uspešno privrede kraju. Da bi do toga zaista i došlo.2 Apndx . Konačno.E. Iz tih razloga.1.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .F. Smatram za shodno da ukratko opišem kako se te nepravilnosti mogu desiti i kakve akcije revizor treba da preduzme da pribavi razumno uverenje da takve pojave otkrije – tamo gde se one dešavaju.a MOTIV Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 93 . Nezakonite radnje se mogu efikasno otkrivati tek onda ukoliko se dobro poznaju motivi. šanse i izgovori za već izvršene pronevere.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx . • prihodi koji se odnose na naredni period mogu biti nepravilno prikazani kao prihodi tekućeg prihoda. • roba može biti ukradena. Prilikom uvida u poslovanje revizor treba da “obuče kožu lopova” kako bi mogao da utvrdi načine i postupke da bi otkrio da li se tako nešto zaista desilo.E. Svaki finansijski izveštaj koji je predmet revizije može da sadrži nepravilnosti i materijalno pogrešne informacije. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Menadžeri imaju običaj da veruju da su pronevere koje čine zaposleni u firmi početak i kraj problema.F.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Na primer: • mogu se javiti velike greške u obračunu ispravke vrednosti potraživanja.C.B. da osluškuju i glasine i da lako uočavaju indikatore koji su neizbežni pratilac nelegalnog delovanja.1.H.F.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx . jer je teško poverovati u ono što je svojevremeno tvrdio Karl Marx “da su krađe i pronevere bitan korak za redistribuciju bogtstva”.F. revizori pronevera moraju da raspoznaju rane znakove upozorenja.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .B.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx . posebno je bitno da se za sve otkrivene MATERIJALNO ZNAČAJNE GREŠKE I NEZAKONITE RADNJE izvrši adekvatna modifikacija standardnog izveštaja o reviziji.H. što je za svrhu naše analize i najvažnije.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Revizori nose veliko breme odgovornosti za otkrivanje i izveštavanje o takvim stvarima.

1.H.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 94 . Pod terminom GREŠKE ( eng.E. I jedne i druge mogu biti bitne ili nebitne. transakcija ili informaicja. klasifikaciju.2 Apndx . upravo kao rezultat saznanja da su neke od pozicija u finansijskim izveštajima netačne i nepouzdane. odnosno biti od materijalnog značaja ili zanemarljive ( nematerijalne ).B. pošto se iste pod uticajem prisustva nezakonitih radnji i grešaka. Krajnji cilj ovih radnji je svesno dovođenje u zabludu brojnih korisnika finansijskih izveštaja.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .a MOTIV Apndx .1.F.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx . To je i razlog što se ove pronevere obično nazivaju menadžerske pronevere ( Management fraud ). falsifikovanje ili izmena računovodstvenih evidencija ili prateće dokumentacije na osnovu koje su sastavljeni računovodstveni iskazi. Error ) podrazumevaju se nenamerne radnje i postupci osoblja kljijenata koje rezultiraju u netačnom iskazivanju nekih pozicija u bilansu.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1.H. Fraud ) se podrazumevaju one radnje i postupci osoblja klijenta koje su namerne i unapred planirane.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . b) Pogrešno iskazivanje ili namerno izostavljanje iz finansijskih izveštaja važnijih događaja.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .E.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Apndx .F. spadaju: a) Manipulacija. Nezakonite Radnje I Greške U cilju krajnje preciznosti treba praviti razliku između grešaka i nezakonitih radnji ili pronevera – kako se često nazivaju. Tema ovog dodatka su nezakonite radnje i greške.C. a ako izvršilac istih se obično javlja menadžkment firme. Pod terminom NEZAKONITE RADNJE ILI PRONEVERE ( eng. Same nezakonite radnje se javljaju u dva posebna oblika i to kao: 1) krivotvoreno finansijsko izveštavanje ( Fraudulent financial reporting ) 2) nezakonito prisvajanje imovine ( Missapprropriation of assets ).F.2 Apndx . c) Namerna pogrešna primena računovodstvenih principa koji se odnose na obim.A.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .B. U prvu grupu nezakonitih radnji.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx . krivotvoreno ( lažno ) finansijsko izveštavanje. odnosno implikacije koje one imaju na modifikovanje izveštaja o reviziji.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . način prezentacije ili objašnjenje pojedinih bilansnih pozicija.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .

A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .B.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .F. zbog toga što one u sebe uključuju sklonost ka namernoj pogrešnoj proceni pozicija bilansa.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .1.C. Nekada je veoma lako napraviti razliku između pronevera i grešaka.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .H.2 Apndx . u drugim slučajevima tu razliku je teže utvrditi. 2) S druge strane.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx . značajno podcenjivanje ispravke vrednosti sumljivih potraživanja može rezultirati iz nenamerne pogrešne interpretacije mogućnosti kupaca da izmire svoje obaveze ( tada je reč o grešci ).1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .F. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .E.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI U drugu grupu nezakonitih radnji. pa čak i pojedinaca izvan firme. Ovaj tip pronevera se označava terminom pronevere zaposlenih ( Employee fraud ). ali može biti i rezultat namernog i unapred smišljenog pokušaja da se poveća neto dobit ( nezakonita radnja ). Primeri: 1) Izlazne fakture koje sadrže nenamerne greške zaposlenih su greške.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 95 . Nezakonito prisvajanje imovine obično prati falsifikovanje i krivotvorenje evidencije i dokumenata.1. a u taj lanac može biti uključeno više lica iz redova ( obično nižeg nivoa ) menadžmenta. Revizor ne treba da pretpostavi da je menadžment klijenta u osnovi nepošten i sklon prevarama. revizor mora da planira i izvrši reviziju u primeru optimalne doze profesionalnog skepticizma u svim fazama procesa revizije. Krajnji cilj ovih radnji je u tome da se izbriše trag o izvršenom prisvajanju imovine. ostalih zaposlenih.E.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx . čime se istovremeno dovode u zabludu brojni korisnici finansijskih izveštaja.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx . Ali nezavisno od toga obaveza revizora da otkrije greške i pronevere u finansijskim izveštajima u osnovi ostaje ista. ali izlazne fakture fiktivnim kupcima su pronevere.H. odnosi se na krađu i prisvajanje gotovine.F. nezakonito prisvajanje imovine. Profesionalni skepticizam je mentalni stav koji podrazumeva da kod revizora ne postoji ni neosnovana sumljičavost ni bezgranično poverenje u procesu pribavljanja dokaza revizije. izostavljanje nekih iznosa ili otkrića ( obrazloženja ) iz finansijskih izveštaja.F. Da bi to i ostvario. zaliha ili hartija od vrednosti.B. Nezakonite radnje ( pronevere ) su mnogo ozbiljnija pojava nego greške.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .2 Apndx .a MOTIV Apndx . ali mora da uzme u obzir i mogućnost postojanja nepoštenih aktivnosti i postupaka tog istog menadžmenta.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . kao i njihova kritička ocena.1.

1.a MOTIV Apndx . • Samo oceni rizik od pronevera kao deo procesa revizije.B.2 Apndx . MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Čak iako postoji motivacija da se pronevera učini. revizor dužan da učini dve stvari: • Izvrši istraživanje o tome da menadžment klijenta ima sopstvenu procenu verovatnoće nastanka pronevera.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx . kao i za krivotvoreno finansijsko izveštavanje i nezakonito prisvajanje sredstava. Treba reći da je u slučaju krivotvorenog finansijskog izveštavanja i u slučaju nezakonitog prisvajanja sredstava.2 Apndx .E.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx . a to su: a) Pritisak ili motivacija da do pronevere dođe: • To može biti finansijska dobit – u slučaju nezakonitog prisvajanja sredstava. Revizorska procena rizika postojanja pronevera usmerava se na dve posebne karakteristike.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Standardi revizije ne prave razliku između odgovornosti revizora za iznalaženje grešaka i pronevera.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Značajna faza u planiranju svake revizije sastoji se u tome da se proceni obim rizika od postojanja pronevera i grešaka.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .C.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .F. ili pojedinci koji su u to uključeni.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .1. I u jednom i u drugom slučaju. ne poveruju da to mogu uraditi a da pri tome ne budu otkriveni.F.F.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .B. ili • Indirektna dobit – u slučaju lažnog finansijskog izveštavanja b) Opipljiva mogućnost da se pronevera izvrši.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .H. znači i za greške i za pronevere.E. Veoma često se dešava da se revizorsko shvatanje u odnosu na verovatnoću nastanka pronevera menja u zavisnosti od postupaka koje je revizor već sproveo.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .1.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . kao i u zavisnosti od objašnjenja koja je prikupio od strane menadžmenta.F.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . nije verovatno da će do nje i doći sve dok pojedinac.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . revizor mora da stekne razumno uverenje ( Reasonable assurance ) o tome da li finansijski izveštaji sadrže ili ne sadrže meterijalno značajne i nepouzdane informacije ili ne.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 96 . ako se utvrdi da nedostaju neka važna dokumenta ili evidencije to može itekako imati uticaj na revizorsku procenu verovatnoće postojanja pronevera. Na primer.H.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .

a MOTIV Apndx .1. velika fluktuacija menadžerskih kadrova. na primer: dominacija jedne osobe u odlučivanju. Planiranje Revizije U Cilju Otkrivanja Nezakonitih Radnji OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .2 Apndx . Svaki od njih. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .F. kao i nizak rejting menadžmenta klijenata u poslovnim krugovima.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Postoje.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Prema rezultatima istraživanja.B. revizor mora da uzme u obzir veliki broj faktora i okolnosti.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA Apndx . posmatran izolovano i sam za sebe ne može biti signal za proširenje obima postupaka revizije. ali posmatrani kao celina oni mogu biti jasan signal da to treba učiniti.E.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 97 . kao i da preduzme adekvatne mere da proveru tih područija proveri iskusnijim članovima revizorskog tima.H. Ima više okolnosti koje ukazuju na potrebu da se to uradi.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .H.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1.E.F.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .F.2 Apndx .1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx . agresivno ponašanje kada je reč o finansijskom izveštavanju. neki karakteristični signali koji ukazuju na verovatnoću postojanja pronevera kod klijenata.B.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx . kada je o proneverama reč.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . Apndx .F. može dovesti do toga da revizor neka područija oceni kao “visoko rizična područija” revizije.1. koje je 1993. 1) Neke karakteristike samog menadžmenta klijenata su jasni signali opasnosti i povećanog rizika pronevera.в ODSUSTVO INTEGRITETA U procesu procene o tome koji obim postupaka revizije je neophodan da revizor stekne razumno uverenje o tome da će otkriti eventualne greške i pronevere.C.god obavila revizorska firma KPMG Peat Marwick. u taj krug ulaze: 1) Sistem interne kontrole koji je ili nepouzdan ili ignorisan od strane menadžmenta 2) Veliki iznosi manjkova zaliha 3) Ignorisanje rezultata i nalaza interne i eksterne kontrole od strane menadžmenta 4) Neuobičajene poslovne transakcije sa bankama 5) Preterano veliki iznosi troškova i nabavki roba od dobavljača Postojanje aktivnosti kao što su ove koje smo naveli.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .B.

в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .H. a revizije u prethodnim godinama su otkrile mnoge greške. u takvom slučaju.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 98 . jeste da proceni da li su te razlike rezultat grešaka ili pronevera.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI 2) Izvesne poslovne i granske karakteristike i poslovni učinci takođe mogu dati jasne signale revizorima o tome da planiraju reviziju kod određenog klijenta. Većina njegovih letelica je nabavljena putem složenih lizing aranžmana koji su teški za reviziju.F.E.1. Prvo što revizor treba da uradi. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . klijent je vazdišni prevoznik čija je obaveza da odobrava popuste veoma teško proceniti.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .1. ukoliko je reč o proneverama onda to ima daleko ozbiljnije posledice koje idu mnogo dalje od monetarnih efekata na finansijske izveštaje.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .E.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .C. poslovni rezultati mogu znatno odstupati od opštih ekonomskih trendova.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Odgovornost Revizora Za Otkrivanje Grešaka I Pronevera Opravdano se postavlja pitanje o tome šta revizor treba da učini u slučaju kada se iznosi iskazani u računovodstvenim evidencijama klijenta razlikuju od onih koje je revizor utvrdio kao realne.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .2 Apndx . ili. neke transakcije i salda na računima klijenata mogu biti veoma teške za proveru.F. pak da klijent nema optimalnu organizaciju poslovanja. Rezultat: revizor mora da uzme u obzir povećanje obima postupaka revizije.B.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . sama oblast ili grana kojoj i klijent pripada može biti u teškoćama.B. Ako se radi o greškama one obično povlače korektivna knjiženja u računovodstvnim evidencijama klijenta.1. Revizor može biti suočen sa brojnim i složenim računovodstvenim problemima. Apndx . Na primer.B.a MOTIV Apndx . Ali.H.2 Apndx .B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .1. Klijent može biti manje profitabilan od ostalih kompanija iz njegove branše. 3) I neke karakteristike samog revizorskog angažmana mogu biti svojstvena opomena revizoru.F.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .

Appendix: Nezakonite radnje i greške
Apndx - A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx - B.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx - B.2 UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI

Ako revizor utvrdi da je pomenuta razlika rezultat pronevera, ili da bi ona to lako mogla biti, tada, prema standardima revizije, revizor treba da: 1) O tome obavesti odgovarajući nivo menadžmenta, koji mora biti bar za stepen više od onog nivoa koji je zadužen za konkretne transakcije. 2) Revizor treba da se uveri da su implikacije tih razlika ( koje su, ili bi to realno mogle biti, rezultat pronevera ) prilikom revizije ozbiljno uzete u obzir. Ali, mnogo je bitnije da se objasni šta se dešava ako se utvrdi da je razlika između evidencija i iznosa u bilansima rezultat, ili da bi ona to mogla biti, mogućnost pronevera i da je ta razlika od materijalnog značaja za pouzdanost nekih stavki u finansijskim izveštajima. U ovom slučaju revizor treba da: 1) Razmotri implikacije tog čina na sve druge aspekte revizije. 2) To pitanje razmotri sa onim nivoom menadžmenta koji je bar za stepen viši od onog nivoa gde je pronevera utvrđena. 3) Pokuša da pribavi dokaze o tome da li je ta pronevera od materijalnog značaja i, ako jeste, da utvrdi njene moguće efekte na finansijske izveštaje. 4) Ukoliko je to moguće, da sugeriše klijentu da o tom pitanju konsultuje svog pravnog zastupnka.

MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE Apndx - C ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM Apndx - C.1 RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx - D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx - E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.2 Apndx - F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA

OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx - F.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx - F.1.a MOTIV Apndx - F.1.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx - F.1.в ODSUSTVO INTEGRITETA

Apndx - B.2. Uticaj Pronevera Na Izveštaj O Reviziji
U skladu sa standardima revizije, odgovornost revizora za otkrivene pronevere koje su materijalno značajne se proteže na sve vrste mišljenja koja će on dati u izveštaju o reviziji. Implikacije mogu biti da se izvrši korekcija nekih bilansnih stavki, ako se to oceni kao neophodno, kao i da se izrazi uslovljeno ili negativno mišljenje revizije o finansijskim izveštajima u celini.

Apndx - G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx - H.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx - J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD

99

Appendix: Nezakonite radnje i greške
Apndx - A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx - B.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx - B.2 Apndx - C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI

Primeri: Revizor je utvrdio da su značajne količine roba, koje su evidentirane kao realizacija, nezakonito otuđene i prisvojene – umesto da budu isporučene kupcima. Kao rezultat toga, značajni iznosi koji su evidentirani kao potraživanja od kupaca faktički su fiktivni ( nepostojeći ). Revizor treba, u ovom slučaju: Da insistira na tome da se izdaju korigovani finansijski izveštaji u kojima bi bili iskazani manji iznosi za potraživanja od kupaca i prihode od realizacije. Ukoliko klijent odbije da to učini, revizor treba da izrazi uslovljeno mišljenje, u zavisnosti or relevantnih činjenica i okolnosti. Ukoliko se revizoru ne dozvoli, ili ukoliko on sam nije u mogućnosti da obavi neophodne postupke revizije, da bi se uverio u to da eventualne pronevere mogu biti od materijalnog značaja na realnost bilansa u celini, tada revizor treba da: 1) Da se uzdrži od izražavanja mišljenja ili da izrazi tzv. uslovljeno mišljenje ili mišljenje sa rezervom o finansijskim izveštajima. 2) O mogućim proneverama i svojim nalazima obavesti odbor za reviziju ili upravni odbor klijenta. Ali ni ovim opcije koje revizoru stoje na raspolaganju nisu do kraja iscrpljene. Kao krajnju meru, revizor treba da koristi mogućnost povlačenja iz revizorskog angažmana, ukoliko klijent odbije da prihvati uzdržavanje od izražavanja mišljenja ili izražavanje uslovljenog mišljenja, usled postojanja gore opisanih okolnosti.

MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - C.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA

Apndx - D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH Apndx - E RADNJI Apndx - E.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.2 Apndx - F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA

OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx - F.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx - F.1.a MOTIV Apndx - F.1.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx - F.1.в ODSUSTVO INTEGRITETA

Apndx - G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx - H.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx - J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD

100

Appendix: Nezakonite radnje i greške
Apndx - A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx - B.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx - B.2 Apndx - C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI

Apndx - C.

Međunarodni Standardi Revizije Koji Se Odnose Na Nezakonite Radnje I Greške

Međunarodni standardi revizije ( ISA – International Standards of Auditing ) se primenjuju prilikom obavljanja revizije računovodstvenih izveštaja. ISA se takođe primenjuju uz potrebno prilagođavanje, prilikom obavljanja revizije, drugih informacija i usluga srodnih reviziji. Cilj Međunarodnog standarda revizije ( ISA ) je da uspostavi standarde i pruži smernice o revizorovoj odgovornosti u pogledu razmatranja kriminalnih radnji i grešaka prilikom revizije računovodstvenih izveštaja. Prilikom planiranja i obavljanja revizijskih postupaka i procenjivanja i izveštavanja o rezultatima tih postupaka, revizor treba da razmotri rizik od materijalno značajnih pogrešnih iskaza sadržanih u računovodstvenim izveštajima koji nastaju usled kriminalne radnje ili greške. Izraz “ kriminalna radnja ” odnosi se na nameran akt izvršen od strane jednog ili više lica, iz redova rukovodstva, zaposlenih ili trećih lica, koje ima za posledicu pogrešno prikazivanje računovodstvenih izveštaja. Kriminalne radnje mogu obuhvatiti sledeće: • • • • • Manipulacija, flasifikovanje ili izmena evidencija ili dokumentacije. Protivpravno prisvajanje sredstava. Sprečavanje ili propuštanje registrovanja poslovnih događaja u evidencijama i dokumentaciji. Evidentiranje fiktivnih poslovnih događaja. Pogrešna primena računovodstvenih politka.

MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - C.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA

Apndx - D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx - E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.2 Apndx - F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA

OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx - F.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx - F.1.a MOTIV Apndx - F.1.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx - F.1.в ODSUSTVO INTEGRITETA

Apndx - G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx - H.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx - J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD

Izraz “greška” odnosi se na nenamere pogreške u računovodstvenim izveštajima, kao što su: • Računske i administrativne greške u pomoćnim evidencijama i računovodstvenim podacima. • Previd ili pogrešna interpretacija činjenica. • Pogrešna primena računovodstvenih politika.

101

1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .F. Revizor nema niti može da snosi odgovornost za kriminalne Odgovornost radnje i greške.H.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx . Revizija je podložna neizbežnom riziku da neki od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u računovodstvenim izveštajima neće biti otkriven iako je revizija pravilno planirana i obavljena u skladu sa ISA. Inherentna Međutim u skladu sa ISA “Cilj i opšti principi revizije računovodstvenih ograničenja izveštaja.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .” ( odeljak 200 ) revizor treba da planira i obavi reviziju polazeći revizije od stava profesionalnog skepticizma prepoznavajući postojanje onih uslova i događaja koji ukazuju da kriminalna radnja i greška može nastati.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .E.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Rukovodstvo je odgovorno za sprečavanje i otkrivanje kriminalnih radnji i grešaka putem uspostavljanja i kontinuiranog Ogovornost funkcionisanja odgovarajućeg računovodstvenog sistema i sistema rukovodstva interne kontrole.F.2 Apndx . Ti sistemi umanjuju ali ne eleminišu mogućnost pojave kriminalnih radnji i grešaka.E.в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .B.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . Međutim činjenica da se vrši godišnja revizija može da revizora deluje kao sredstvo za odvraćanje od takvih akata.F.C.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .1.1.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .H.1. Prilikom planiranja revizije revizor treba da proceni rizik da kriminalne radnje i greške mogu prouzrokovati materijalno značajne Procena pogrešne iskaze u računovodstvenim izveštajima i da ispita rukovodstvo o rizika postojanju kriminalnih radnji ili materijalno značajnih grešaka koje su otkrivene Na osnovu procene rizika revizor treba da osmisli revizijske postupke da bi došao do uveravanja u razumnoj meri da će pogrešni Otkrivanje iskazi zbog kriminalnih radnji i koje su materijalno značajne u odnosu na grešaka računovodstvene izveštaje posmatrane u celini biti otkrivene.2 Apndx .F.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .B.a MOTIV Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx . MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 102 .

J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 103 .B. odnosno ispravku u računovostvenim izveštajima.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx . Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx . Revizor treba da razmotri implikacije kriminalne radnje ili značajne greške u odnosu na druge aspekte revizije i to naročito u pogledu pouzdanosti izjave rukovodstva.F. Revizor treba da razmotri i mogući uticaj takvog pitanja na izveštaj revizora.B.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .H.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .2 Apndx .1.F. on treba da izvrši odgovarajuće modifikovane ili dodatne postupke revizije.2 Apndx .B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .H.F.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Postupci kada postoje indicije o mogućem postojanju kriminalnih radnji i grešaka Kada se primenom revizijskih postupaka osmišljenih na osnovu procene rizika pojavi indicija o mogućem postojanju kriminalne radnje ili greške.1. Ukoliko revizor veruje da indicija o postojanju kriminalne radnje ili greške može imati materijalno značajan efekat na računovodstvene izveštaje.1.E.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .F.C.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .E.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx . U slučaju kada nakon izvršenih modifikovanih ili dodatih postupaka nije otklonjena sumnja u postojanje kriminalne radnje ili greške.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .a MOTIV Apndx . revizor treba da razmotri njihove potencijalne efekte na računovodstvene izveštaje.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . revizor ovo pitanje treba da raspravi s rukovodstvom i da razmotri da li je to pitanje imalo pravilan odraz.

H. revizor treba da potraži pravni savet koji će mu pomoći da odredi dalje postupke koje treba sprovesti.B.F.F. da obavesti rukovodstvo o nalazima činjeničkog stanja: a) Ako revizor posumlja da postoje kriminalne radnje.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .H.E.B.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 104 . čim je to praktično moguće. U vezi sa kriminalnom radnjom.C MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1. ili b) Ako je otkriveno stvarno postojanje kriminalne radnje ili značajne grešče.1.F.1.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx . Apndx .E.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx . Izveštavanje O Kriminalnim Radnjama I Greškama Revizor treba.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .2 O REVIZIJI Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx . U najvećem broju slučajeva kada se radi o kriminalnoj radnji.в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx . čak i ako potencijalni efekat na računovodstvene izveštaje nije materijalno značajan.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ Apndx .a MOTIV Apndx . revizor treba da razmotri sve okolnosti. izveštaj o tome treba podneti onom nivou u organizacionoj strukturi pravnog lica koji je viši u odnosu na nivo u kome se nalazi lice za koje se veruje da je upleteno u kriminalnu radnju.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .2 Apndx .D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH Apndx .C. što pre.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .1. Izveštavanje rukovodstva Prilikom utvrđivanja odgovarajućeg predstavnika pravnog lica kome se podnosi izveštaj o mogućoj ili stvarno nastaloj kriminalnoj radnji ili značajnoj grešci. revizor treba da razmotri verovatnoću upletenosti rukovodstva višeg nivoa.C.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F.E RADNJI Apndx . Ako se sumnja u lica koja su na najvišim rukovodećim mestima kod pravnog lica.

revizor treba da izrazi mišljenje s rezervom ili negativno mišljenje. Ako revizor ne može da utvrdi da li je nastala kriminalna radnja ili greška usled ograničenja nametnutog okolnostima.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .2 Apndx .1.C.F.E.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx . Međutim u izvesnim okolnostima primena propisa zakona ili Izveštavanje sudskih odluka je starija od obaveze o čuvanju tajne ( na primer u zakonskih organa nekim zemljama od revizora se zahteva da o kriminalnim i organa vlasti radnjama ili greškama koje počine finansijske institucije izvesti nadležne nadzorne organe). a taj efekat nije na odgovarajući način odražen ili ispravljen u računovodstvenim izveštajima.H.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .F.2 Apndx . Ako je revizor bio sprečen od strane pravnog lica u pribavljanju dovoljnog i odgovarajućeg dokaza da bi ocenio da Izveštavanje korisnika izveštaja o li je kriminalna radnja ili greška.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . a ne od strane pravnog lica.F.a MOTIV Apndx .E. revizor treba da izrazi računovodstvenih mišljenje s rezervom ili uzdržavajuće mišljenje o izveštaja računovodstvenim izveštajima po osnovu ograničenog delokruga revizije. nastala. ili izvršenoj reviziji postoji verovatnoća da je nastala.H.1.F.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Ako revizor zaključi da kriminalna radnja ili greška ima materijalno značajan efekat na računovodstvene izveštaje.в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx . revizor treba da razmotri efekat na izveštaj revizora. U takvim okolnostima revizor može tražiti pravni savet posvećujući dužnu pažnju odgovornosti revizora prema javnosti. koja je mogla da ima materijalni uticaj na računovodstvene izveštaje. 105 .B.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx . MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .B.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD Revizorova obaveza u pogledu čuvanja tajne normalno ga sprečava da o kriminalnoj radnji ili grešci obaveštava treća lica.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .

1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ Apndx .B. Ako je klijent uskratio dozvolu za raspravu o svojim problemima s novim revizorom.E.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Kod donošenja ovakvog zaključka revizor obično traži pravni savet. raniji revizor treba da navede da li postoji bilo kakav profesionalni razlog zbog koga novi revizor ne bi trebalo da prihvati imenovanje.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .H.C MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .E.F.C.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F. što može imati uticaja na pouzdanost izjave rukovodstva i uticati na nastanak revizorove povezanosti sa tim pravnim licem.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Povlačenje iz angažmana Revizor može zaključiti da je potrebno da se povuče iz angažmana kada pravno lice ne preduzima korektivne mere u vezi sa kriminalnom radnjom koje revizor smatra neophodnim u datim okolnostima. Apndx .F.в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 106 .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .F. Faktori koji mogu biti od uticaja na takav revizorov zaključak uključuju implikacije u vezi sa uplitanjem najvišeg rukovodstva pravnog lica.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .B. na primljeni upit novog revizora.2 Apndx . čak i kada kriminalna radnja nema materijalno značajan uticaj na računovodstvene izveštaje.a MOTIV Apndx .H. ovu činjenicu treba obelodaniti novom revizoru.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx . Kao što je navedeno u “Kodeksu etike za profesionalne računovodstvene eksperte” izdatom od strane Međunarodne federacije računovodstvenih eksperata.2 O REVIZIJI Apndx .1.1.

Appendix: Nezakonite radnje i greške
Apndx - A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx - B.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx - B.2 Apndx - C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI

Apndx - D.

Krivotvoreno Finansijsko Izveštavanje

MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - C.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA

Posebna vrsta pronevera, poznata pod imenom KRIVOTVORENO ILI LAŽNO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE ( Fraudulent financial reporting ), je ono koje namerno ili nesvesno, unapred smišljenim činom ili omaškom, za krajnji rezultat ima materijlano netačne iznose u finansijskim izveštajima. Veoma često ovaj tip nezakonitih radnji se koristi da finansijske izveštaje firme prikaže mnogo boljim nego što oni to zaista jesu. Ovaj termin je dosta blizak, ako ne i sasvim identičan, sa kod nas odomaćenim terminom “friziranje bilansa”. Američka nacionalna asocijacija ovlašćenih istraživača pronevera, navodi listu razloga o tome zašto firme pribegavaju friziranju bilansa. Neki od tih razloga su: 1) Da akcije firme / kompanije učini atraktivnijim i ohrabri i privuče nove akcionare; 2) Da se poveća ( naravno fiktivno ) iznos dobiti po akciji i omogući veća isplata dividendi; 3) Da se obezbede dodatni izvori finansiranja ili da se postojeći izvori očuvaju pod povoljnim uslovima; 4) Da se ostvare planirani strateški poslovni ciljevi; 5) Da se ostvare privilegije zasnovane na finansijskim učincima. Nacionalna komisija za krivotvoreno ili lažno izveštavanje ( The National Commission on Fraudulent Financial Reporting, Treadway Commission ) iz SAD navodi da se rizici za primenu prakse friziranja bilansa znatno povećavaju, ako postoje sledeće dve situacije: 1) Pritisak na menadžment firme da publikuje krivotvorene finansijske izveštaje i 2) Shvatanje ( osećaj ) da postoji šansa da se pronevera izvrši a da ona ostane neotkrivena.

Apndx - D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx - E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.2 Apndx - F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA

OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx - F.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx - F.1.a MOTIV Apndx - F.1.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx - F.1.в ODSUSTVO INTEGRITETA

Apndx - G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx - H.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx - J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD

107

Appendix: Nezakonite radnje i greške
Apndx - A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx - B.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx - B.2 Apndx - C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI

Primer: Prihodi kompanije su smanjeni kao rezultat konkurencije i pada privredne aktivnosti. Kada je kompanija počela da gubi raniji udeo na tržištu, upravni odbor kompanije je izvršio pritisak na menadžment da preokrene takav trend. Ali upravni odbor nije imao bliži uvid u finansijsko izveštavanje, a u finansijskim izveštajima se pojavljuje znatan obim računovodstvenih procena. Menadžmentu je, na taj način, ostavljen prostor, da prikaže veće prihode time što je iskazao neadekvatne odnosno podcenjene iznose na računima ispravke vrednosti sumljivih i spornih potraživanja, za nekurentne zalihe, ili po osnovu obaveza za troškove u garantnom roku. Primeri: Svaki direktor odeljenja ima bonus koji zavisi od iznosa mesečnog neto prihoda na nivou odeljenja. Interna kontrola je slaba, a nema ni interne revizije. Postoje povoljni uslovi za direktore odeljenja da povećaju mesečne neto prihode u finansijskim izveštajima za njihova odeljenja na taj način što će fiktivno iskazati povećane iznose zaliha.

MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - C.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA

Apndx - D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx - E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.2 Apndx - F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA

OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx - F.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx - F.1.a MOTIV Apndx - F.1.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx - F.1.в ODSUSTVO INTEGRITETA

Revizori treba da obrate pažnju na dve posebne vrste, odnosno načina friziranja bilansa: • • Iskazivanje prihoda u ranijem obračunskom periodu, Fiktivnoj realizaciji.

Apndx - G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx - H.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx - J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD

Fiktivna realizacija se može iskazati na dva načina: • Evidentiranjem u fiktivnim knjigama, ili • Neovlašćenim ispravljanjem iznosa u dokumentima o realizaciji.

108

Appendix: Nezakonite radnje i greške
Apndx - A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx - B.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx - B.2 Apndx - C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI

Primer: Američka komisija za hartije od vrednosti ( SEC – Securities Exchange Commission ) podnela je tužbu protiv jedne kompnaije za nepravilno iskazivanje prihoda putem: • • • Evidentiranja realizacije roba koja nije isporučena kupcima i koju kupci nisu poručili. Evidentiranja realizacije na osnovu prospekata o prodaji. Simuliranjem isporuke robe iz skladišta kompanije i njene “isporuke” kupcima.

Samo u toku jedne godine ovakva praksa iskazivanja prihoda dovela je do značajnog podcenjivanja stvarno nastalih gubitaka.

MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx - C.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA

Apndx - D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx - E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx - E.2 Apndx - F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA

Apndx - E.

Revizija I Istraživanje Nezakonitih Radnji

OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx - F.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx - F.1.a MOTIV Apndx - F.1.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx - F.1.в ODSUSTVO INTEGRITETA

Za reviziju nezakonitih radnji potrebna je obuka, iskustvo i velika marljivost. Ali, to može biti uzbudljiv posao koji daje osećaj detektivskog rada, jer potrebno je otkriti nešto, što bi ljudi, vrlo rado, voleli da sakriju. Revizor mora da zna vrste, simptome, mere za sprečavanje, otkrivanje i izveštavanje o nezakonitim radnjama, da bi reviziju finansijskih izveštaja obavio uz puno uvažavanje mogućnosti i realnih šansi za postojanje nezakonitih radnji. Postoje razlike u očekivanjima između revizora i korisnika finansijskih izveštaja, koje su poznate pod terminom: “ jaz ili raskorak u očekivanju ”. VIŠE O OVOM FENOMENU VIDETI U PRVOM DELU APPENDIX–a.

Apndx - G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx - H.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx - H.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx - J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD

109

Veština revizije nezakonitih radnji.F.F.B. specijalnog obrazovanja.H.B.F. Revizija Nezakonitih Radnji Revizija nezakonitih radnji je aktivan pristup na planu otkrivanja finansijskih mahinacija pri tome računovodstvene evidencije i informacije.E.E. dokaza i njihovih izvora • Standardna dokazivanja • Osećaj za uočavanje opominjićih signala ( red flags ).H. Najvažnije su: • Finansijski revizori svoj posao obavljaju na bazi standardnog pristupa koji je namenjen da se obavi standardno dobar posao. Između revizora finansijskih izveštaja i istražitelja nezakonitih radnji postoje brojne razlike u pristupu.2 Apndx . neobičajnosti i način vođenja istrage.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx . a revizori nezakonitih radnji to čine na osnovu iskustva. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . podrazumeva poznavanje mnogih elemenata: • Humani element • Orgranizaciono ponašanje • Poznavanje uobičajenih šema pronevera. a revizori nezakonitih radnji svoju pažnju usmeravaju na izuzetke. revizora i istražitelja kriminalnih radnji.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Apndx . analitičku međuzavisnost i potpuno poznavanje krivice i šema za njihovo prikrivanje.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1.1.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD • 110 .б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx . Njihovi uspesi su rezultat iskustva.C.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .1.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . predosećaja ili puke sreće. u najširem slučaju.a MOTIV Apndx .E.2 Apndx . Istražitelji nezakonitih radnji vole da kažu da su njihovi uspesi rezultat slučaja.1. Finansijski revizori stavljaju akcenat na greške i ono što je izostavljeno.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx . Poslovi na otkrivanju nezakonitih radnji su kombinacija ekspertize.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . logike i sposobnosti da zapaze stvari koje nisu očigledne.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . intuicije.F.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .

Uzroci velikih razlika u procentima otkrivenih pronevera između finansijskih revizora i revizora pronevera su neki aspekti same metodologije revizije: Finansijski revizori primenjuju induktivni način rezonovanja.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1.2 Apndx . ali ako lopov krade 15 godina.H. dok revizori pronevera polaze od teorija motive.1. dok revizori pronevera moraju da misle “kao lopov”. za svaku pojedinačnu godinu.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .B.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .2 INSPEKTORA PRONEVERA Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx . anonimnim prijavama i pukoj slučajnosti. kao meru važnosti za svaki obračunski period ( po pravilu godinu dana ) i jednokratno. tj.F.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVIZORA I Apndx .A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . dok revizori nezakonitih radnji smatraju da u toj meri ne zavređuju pažnju i nezakonite radnje ispituju sa aspekta kumulativne materijalnosti.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .H.C.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD Finansijska revizija se zasniva na teoriji finansijskog računovodstva i revizorskoj logici.F.oni uzimaju uzorak računovodstvenih podataka. kako bi osmislili načine kontrole koji bi “provalili” pronevere. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . Finansijski revizori koriste koncept materijalnosti u velikoj meri. od materijalnog značaja.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Primer: Krađa u iznosu od 20 000 dinara ne mora biti velika.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx . prilike i integriteta. • Apndx .F OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . i te nalaze projektuju ( indukuju ) u zaključak u odnosu na celu populaciju koju su ispitali. 111 . Na eksterne i interne revizore otpada samo 20% otkrivenih pronevera.E.F.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx . Veći procenti se pripisuju dobrovoljnom radu drugih. ili postanu očigledne. onda se dolazi do gubitka od čitavih 300 000 dinara.1.в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx . izvlače revizorske nalaze.F.E.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .B.a MOTIV Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške • Finansijski revizori procenjuju kontrolni rizik generalno i u posebnim okolnostima u cilju da dizajniraju ostale postupke revizije.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Revizorima pronevera pripisuju se veći uspesi jer se oni pozivaju u pomoć tek onda kada se pronevere obelodane.

G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1.E.H.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .C. tj. U odnosu na odgovornost za otkrivanje i izveštavanje o nezakonitim radnjama. što sa finansijskim revizorima nije slučaj. Državne revizore – revizori koji poslove obavljaju na osnovu opšte prihvaćenih standarda državne revizije. greškama i korisnim malverzacijama postoje razni standardi koji se odnose na: • • • Eksterne revizore – ovlašćene javne računovođe koji vrše reviziju finansijskih izveštaja u cilju istraživanja mišljenja o njima. eleminišu nepotrebne detalje.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .a MOTIV Apndx .B. Odgovornost Revizora I Inspektora Pronevera Važeći revizorski standardi precizno definišu odgovornost za greške.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx . bilo da ih obavljaju revizori koji su imenovani od strane vlada. Mogu da koriste širok dijapazon informacija i izvora.F.F.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . vode razgovore i pristupaju istražnim radnjama.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .E. oni mogu da identifikuju sumljive.2 Apndx .B.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH Apndx .2 Apndx . Interne revizore i ovlašćene interne revizore – osobe koje te poslove obavljaju u firmama ( kompanijama ).Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .1. Apndx .E.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx . neregularnosti i nedozvoljene aktivnosti. obave neka ispitivanja.F. i zadrže se samo na onome što direktno dokazuje da su pronevere već izvršene.1.F.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Revizori pronevera često koriste deduktivno rezonovanje.E RADNJI Apndx .1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx . Oni mogu da obavljaju i tajne detektivske aktivnosti.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx . MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . Istražitelje nezakonitih radnji ( pronevera ) – ljudi koji su zaposleni na polju istraživanja već izvršenih pronevera.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD • 112 .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .2. posle upozorenja da se neki gubitak već desio ili da će se desiti. eleminišu neuspešna istraživanja i koncentrišu se na one proneveritelje koji su još u “igri”.в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .H. ili oni iz javnih računovodstvenih firmi čiji je zadatak obavljanje državne revizije.

Revizori pronevera moraju da “misle kao lopovi”.H.B. a ne u proceni njihove pouzdanosti. Istražitelji pronevera ili revizori pronevera su najpozvaniji za otkrivanje i istraživanje pronevera. nezakonite radnje su već otkrivene ili su na putu da budu. dizajniraju postupke revizije i tako da pribave razumno uverenje da će otkriti materijalno značenje pronevere ( posebno one od strane menadžmenta klijenta ) i da će o tome obavestiti menadžment.C. korisnike finansijskih izveštaja. direktore. bez obzira na to kolika je suma u pitanju.E.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx . kako bi otkrili načne kako da se derogira sistem interne kontrole. za istražitelja pronevera je mnogo niži. Stav o konceptu “materijalnosti”.F. Kad oni stupe u akciju. Ponašanje i odgovornost revizora pronevera se od drugih razlikuje u dva osnovna aspekta: • U odnosu na sistem interne kontrole i • U odnosu na primenu koncepta materijalnosti.1.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .B. pa i same istražne organe.1.E.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx . pronevera. Eksterni revizori cene materijalnost pojedinih bilansnih stavki u odnosu na finansijske izveštaje za svaki obračunski period.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx . i agencije van firme.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx . prag materijalnosti.H. materijalnost cene u kumulativnom iznosu. revizori pronevera imaju drugačiji stav.F. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . a pod određenim okolnostima.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Standardi revizije zahtevaju od revizora da potpuno razumeju greške i nezakonite radnje. Svi drugi revizori uzimaju relativno visoke monetarne iznose kao kriterijum za ocenu njihovog značaja.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . Po tome se znatno razlikuju od drugih vrsta revizora.a MOTIV Apndx .B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .2 Apndx . Za njih je svaka pronevera. to što jeste.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1. dok revizori pronevera. procene rizik njihovog nastanka.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 113 .F. tzv. Oni pokušavaju da proniknu u scenarije koje “kriminalci u belim kragnama” ( white collar criminals ) koriste da zaobiđu sistem interne kontrole. Kad je reč o konceptu “materijalnosti”.2 Apndx . Njihovo interesovanje za postupke i politike sistema interne kontrole leži u proceni njihovih slabosti.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .

B.2 Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .H. i da neki od njih mogu biti i pametniji od vas.E. Nikada se ne ustručavaj da postavljaš pitanja koja mogu izgledati i kao suluda. S tim u vezi.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx . Suština uspešnih pronevera je u tome što pošteni ljudi to ne očekuju. oni mirno sede i ne preduzimaju ništa da to spreče. dok ostatak od pedeset procenata. pitaj i ponovo pitaj.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1. Upravljaj biznisom kao da je tvoje vlasništvo. odnosno kao da si uložio sopstveni novac.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .F.F. drugih dvadeset pet procenata.1.H.1. ako sumljaš.F.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA • OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .” Neka od njegovih zlatnih pravila su: • • • • • Sve pronevere se mogu otkriti. praktično sve vreme.F. koji u svom delu.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Apndx . i kada veruju da u tome neće biti otkriveni. Faktori Koji Utiču Nastanka Pronevera Ti faktori su: 1) Motiv 2) Mogućnosti ( šanse ) 3) Odsustvo integriteta. radi bilo jedno bilo drugo. Okruženje Koje Olakšava Pronevere Ljudi pribegavaju krađama i proneverama onda kada vide povoljnu priliku za to. analizira i navodi čak 20 zlatnih pravila koja se tiču pronevera: “Dvadeset pet procenata svih odraslih laže.J.1.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 114 . Nikada ne aminuj niti prihvataj nešto što potpuno ne razumeš.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . to nikada ne radi.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F. Comer-a.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . ako se postave prava pitanja i u pravo vreme. krade ili vara. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM Apndx .2 Apndx .F.B.E. Na Verovatnoću Apndx .C.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . a ako i očekuju. interesantno je zapažanje M.1 RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx . Uvek imaj na umu da ljudi nikada ne govore celu istinu. Ako ni tada potpuno ne razumeš situaciju. zatraži odgovor u pisanoj formi i daj to svojoj deci kad dođeš kući da ti ona to do kraja razjasne.a MOTIV Apndx .

F.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx . a to se pravda time da se oni žrtvuju zbog drugih.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .B. da bi krali. mnogo češće nego drugi. da se do njega dođe. Povremeno pošteni ljudi dođu u situaciju kada se suočavaju sa novim ili neočekivanim potrebama za novcem.1.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . Motiv Pod motivom se podrazumeva neka vrsta pritiska da se pribegne aktivnostima na izvršenju nezakonitih radnji. Psihološki motivi su relativno retki.a MOTIV Apndx . ne postoje. Ekonomski motivi su najčešće prisutni.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .H.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F.E.2 Apndx .1. u sredinama u kojima žive i rade.F.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .F. To je potreba za novcem. Ideološki motivi ( motivacije ) prisutni su kod ljudi koji smatraju da su oni moralno superiorniji od drugih.2 Apndx .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . nabavka droge • plaćanje alimentacije • život na “visokoj nozi” • finansiranje biznisa ili berzanskih špekulacija iskazivanje povoljnih finansijskih rezultata MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .E.B. Egocentrični motivi su oni koji ljude navode da čine pronevere da bi ostvarili lični prestiž.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 115 . ljudi kradu jednostavno.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx . Karakteriše ih “sklonost ka kriminalu”.F. Motivi mogu biti: • Psihološki • Egocentrični • Ideološki motivi ( motivacije ) • Ekonomski motivi. a povremeno se ovaj motiv prepliće sa egocentričnim i ideološkim motivima. Potrebe za novcem su: • plaćanje školarine • bolnički troškoviza roditelja koji boluje od raka • isplata kockarskih dugova.H.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx . na legitiman način.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx . a normalne opcije.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Apndx .a.1.1.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .C.

1. Odsustvo Integriteta Svaki čovek. pa se za krađu zaliha i ne zna.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD Apndx .H.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .B.2 Apndx .E.F.F.б.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVIZORA I Apndx . a odatle i mogućnost da se izvedu pronevere većih razmera.F. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Apndx . Svako uživa izvestan stepen poverenja za posao koji obavlja.H. Što je veći nivo u organizacionoj šemi.C. Faktori koji motivišu i stvaraju uslove za vršenje pronevera su propusti i povremeno odsustvo integriteta.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Robin hud teorija ) Novac sam samo pozajmio i ja ću ga vratiti Niko nije pretrpeo štetu Kompanija ( firma ) je dovoljno velika da to može da podnese Radi ostvarivanja “imidža uspešnosti” I drugi to čine. iznalaze načine da se opravdaju.1. zna šta je razlika između dovzoljenog i zabranjenog.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .1. Primeri: • • • • Zalihe se uopšte ne popisuju. zato što u firmi nepostoji sistem preventivnih mera. ali nisu kažnjeni. tim je veći i stepen poverenja.F.в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .1. Ljudi kada to urade.E.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx . čak i najokoreliji kriminalac.a MOTIV Apndx . Šanse Ili Mogućnosti Predstavljaju otvorena vrata za “rešavanje” naizgled nerešivih problema.F.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx . ili se može realizovati. Neki od uobičajenih opravdavanja su: • • • • • • Meni je novac potrebniji nego drugima ( tzv.1.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx . Priručni blagajnički sef se ostavlja nezaštićen Nadležni rukovodioci pružaju loš primer i iznose neke artikle van poslovnih prostorija firme Neki od zaposlenih uhvaćeni su u krađi.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . iz potaje i uz zloupotrebu poverenja. 116 .F. Integritet je sposobnost da se svo vreme deluje u skladu sa najvišim moralnim i etičkim vrednostima. Zloupoteba se može izvršiti narušavanjem sistema interne kontrole.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .2 INSPEKTORA PRONEVERA Apndx .B.в.

1.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx . .1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx . Pritiske je teško eliminisati. svoj posao obavljaju korektno i pošteno.F.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Apndx . tako da zaposleni mogu da lakše poistovete svoje ciljeve sa ciljevima preduzeća.E.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . penzije. koji su uključeni u proces poslovne aktivnosti. zdravstvenom obrazovanju.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Menadžeri i rukovodioci na svim nivoima vode stvarnu brigu o zaposlenima i njihovim profesionalnim potrebama.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1. . Imaju “vruće linije” za anonimne razgovore o etičkim problemima.H.B.H. Sprečavanje Nezakonitih Radnji Narodna izreka “bolje sprečiti nego lečiti”. dalji put u karijeri.F. šansi za pronevere i nedostatak integriteta.G. .2 Apndx . Efikasne dugoročne mere za sprečavanje nezakonitih radnji su složene.F.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx . .F.E.a MOTIV Apndx .B.C. Glavni faktori za sprečavanje nezakonitih radnji i grešaka su: pouzdan sistem interne kontrole i “čvrst” sistem kontrole računovođa i revizora.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . 117 . Zadnja mera se pokazala posebno efektivnom jer. može se primeniti i na sprečavnje nezakovitih radnji i grešaka. problemima prilikom otpuštanja sa posla .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx . kako kasnije ankete pokazuju.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx . Organizuju posebne programe za pomoć zaposlenima: rešavanje porodičnih problema. Ovi oficiri za etiku ne obavljaju ulogu psihologa. veoma teško sprovodljive i svode se na eliminisanje uzoraka nezakonitih radnji: putem smanjenja prostora za motivaciju. a sve više prijateljski oblik.2 Apndx . ali za to angažuju agencije izvan firme. Zaposleni u firmi i menadžeri povremeno su izloženi finansijskim i drugim vrstama pritisaka. ali se mogu kreirati pogodnosti da se pritisci podele sa zaposlenima.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx . kompanija dobija sve manje formalni.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . Neophodno je da svi.1. Neke firme na Zapadu taj problem rešavaju na sledeće načine: • • • Zaposlenima za razgovore i pronalaženje rešenja oko etičkih dilema.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx . Nedostatak ovakvih inicijativa može kadkad biti poguban. pomoć u kriznim situacijama.

jer to je jasna poruka menadžmenta da ne veruje u “privremeno nepoštenje”.F.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .E.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . da bi se izvršila dopunska provera u sledećim slučajevima: • • • • • • Neuobičajeni potpisi na dokumentima Neobrazložene izmene salda zaliha Neobrazložene izmene računa potraživanja Stare stavke pri sravnjenju salda sa bankom Stari. verovatno će to iti i u novoj firmi.” Eksterni revizori angažuju se na reviziji finansijskih izveštaja.C. Onaj ko je bio “lisica” u prethodnoj firmi.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .2 Apndx . koja prikazuje opšti uvid u aktivnosti koje obavlja menadžment kompanije.H.B.klijenta.1.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx . a uvek su bili i jako grubi.2 Apndx .A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx . nikada nisu ni razgovarali sa mnom. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . on je odgovorio: “Niko u firmi. Top menadžeri moraju biti pošteni i da obavljaju korektne finansijske izveštaje i da imaju pošten odnos prema korisnicima.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 118 .1. znakona upozorenja ( red flags ).1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx . Za sprečavanje nezakonitih radnji važna je i politika zasnivanja i raskidanja radnog odnosa.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA Eksterni revizori ograničeni su mnogim neefikasnim sistemima kontrole. Obavezni su da steknu kompletan uvid u “kontrolno okruženje” frime .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .H.1.a MOTIV Apndx . Etika u menadžmentu i reviziji sve više postaje predmet rasprava.B. Nisu bili fer u ophođenju sa mnom. a nerealizovani čekovi i Česte reklamacije potrošača.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Primer: Kontrolor u maloj firmi za pakovanje voća u Kaliforniji je ukrao 112.000 dolara. OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .B NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx . bitno je da se ima bliži uvid i objašnjenje tzv.F.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx . Za sprečavanje nezakonitih radnji. pogotovo njeni vlasnici.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . a kad je potrebno i sudski gonjeni. Neophodna je prethodna provera integriteta za buduće zaposlene.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx . Zato bi dizajneri sistema kontrole trebalo da propišu minimum korisnih kontrola i da njima spreče osoblje da te sisteme kontrole “provaljuju”.E.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .F. Radnici koji su skloni nezakonitim radnjama treba da budu otpušteni. Na pitanje zašto je to uradio.F.

kupuje nakit. Da bi ih uočili potrebno je veliko iskustvo.C.E.F.teško se otkriva pošto se odvija u tajnosti i izvan poslovnih objekata firme.a MOTIV Apndx .1.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx . pošto se one ne mogu potpuno sprečiti.2 Apndx .B.1.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx . Revizor može da primeti znake koji odaju proneveritelja.E.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Apndx .B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .H.1.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .F.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .2 Apndx . Ovi znaci upozorenja dele se na: • Pronevere zaposlenih.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .F.F. Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 119 .H. i • Pronevere menadžmenta.B. automobile i drugo.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .vrlo je težak za otkrivanje Čin konverzije imovine i njeno korišćenje od strane proneveritelja .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Otkrivanje Nezakonitih Radnji Revizori.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . pre svega u računovodstvenim evidencijama: • • • nedostajuća dokumentacija neslaganje salda sa glavnom knjigom manjak na zalihama OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . i Čin opravdavanja za ono što je učinjeno.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1. Nezakonita radnja ima tri čina: • • • Čin pronevere . računovođe i osoblje na poslovima zaštite resursa moraju biti “naoružani” efikasnim tehnikama za otkrivanje nezakonitih radnji. nekretnine.H.H. Pronevere Zaposlenih Pronevere zaposlenih najbolje se uočavaju ako se prate promene u navikama i stilu života zaposlenog osoblja: troši mnogo više novca nego što zarađuje.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA Znaci upozorenja i neobični događaji predstavljaju početne impulse za otkrivanje pronevera.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .

a MOTIV Apndx . povećana konkurencija.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .2.1.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 120 .C. Pronevere Menadžmenta Pronevera menadžmenta obično se vrši sa motivacijom da se “preživi teško vreme”: nelikvidnost.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .1.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI • • • • • • • • • • neodobrene izmene u dokumentaciji nepostojeći nezaposleni “mrtve duše” fotokopija dokumenata umesto originala viškovi i manjkovi gotovine pritužbe i reklamacije potrošača korekcija na računima kupaca i dobavljača povećanje iznosa dospelih potraživanja povećan škart i otpad dvostruka isplata po istoj transakciji.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .H. prekomerni troškovi i ostali događaji koji dovode do finansijskih teškoća.B. Apndx . Menadžeri veruju da su te pojave privremene i da će ih prevazići uzimanjem novih kredita.F.B. prodajom zaliha ili kupovinom vremena da se preživi.1 RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .H. Faktori koji omogućavaju ovakve uslove su: • • • • • • • • • Slabo interno kontrolno okruženje Dominacija pojedinca ili uske grupe u odlučivanju Menadžeri se ponašaju krajnje agresivno Profit kompanije je ispod nivoa u svojoj branši Kompanija je decentralizovana i ima slab monitoring Kompanija ima brojne teškoće u računovodstvenoj proceni i probleme u prezentaciji bilansa Kompanija ima znatne i neobične transakcije sa povezanim subjektima Menadžment kompanije često ulazi u rasprave sa revizorima Računovodstveno osoblje kompanije je neiskusno.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .1. Korste se krivotvoreni finansijski izveštaji “za dobrobit kompanije”.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .E.E.2 Apndx .1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .H.F.F.2 Apndx . i aktiviranje ranije dugo neaktivnih računa.

Primeri Iz Prakse Interne Revizije ŽTP Beograd Navedeni primeri predstavljaju izbor najkarakterističnijih slučajeva koji se javljaju u revizorskoj praksi u preduzeću ŽTP Beograd.F.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .J.F.2 Apndx . odnosa između dugovanja i potraživanja.H.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .2 O REVIZIJI Apndx .б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .B.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 121 . Apndx .C MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Nezakonite radnje i “kreativno računovodstvo” dovode do materijalno pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . smanjenje troškova i slično.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .F.1.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1.E.E.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ Apndx .D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .a MOTIV Apndx . “Kreativno raćunovodstvo” je nastalo u menadžmentu računovodstva i predstavlja računovodstvenu veštinu kojom se računovođe služe za prividno poboljšanje pojedinih pozicija finansijskih izveštaja i poboljšanje ukupnog: prihoda.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Apndx . Znaci i signali potencijalnih nezakonitih aktivnosti su: • • • • Neodobrene transakcije Isplate konsultantima.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .B.H.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .F. pridruženim firmama i zaposlenima za usluge koje nisu jasno specificirane Neuobičajeno visoke isplate u gotovu Neobrazložene isplate članovima vlade.C.1.

E.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .000. на износ 14. Спецификацијом истог корисника превоза плаћеи су “Товарни листови” (цитирано) 29.00 дин.1.00).в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx . Провером у рачунској документацији установљено је да станична благајна није имала продају “образаца за продају” у том износу већ само 710.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 122 .03.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .F.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .г.H.C. 3.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .F. на износ 4.F.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .E.a MOTIV Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .F.2 Apndx .2 Apndx .03.т. 2.365.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА Број: 20210 Датум: 23.године у ОКП-у Београд констатовано је следеће: 1.1.H. Одељење Контрола прихода Београд ЖТП “Београд” • • • Директору Сектора за СТП Директору Сектора за правне послове Шефу Секције за СТП Лапово MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .05. Рачунска грешка у спецификацији за вишекратно плаћање корисника превоза МИПРШВ из Ћуприје од 16.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . На основу утврђених чињеница извршена је ревизија рачунске документације у ОКП-у Београд при чему је утврђено да је у спецификацијама за вишекратно плаћање превозних трошкова корисника превоза МИП-РШВ из Ћуприје уписан износ већи него у одговарајућим товарним картама (лист 2 тобарног листа за унутрашњи превоз ствари К-501) и то: Apndx .B.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1.00 (исправан збир је 4.2001.00 дин.год.B.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .375.2001.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Предмет: Извештај о ревизији благајни станице Ћуприја Контролом рачунске документације станичне благајне станице Ћуприја за март 2001.

90 900.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .00 171.00 100.387.00 171.434.434.00 171.90 динара.00 32394 71.00 32390 71.00 297.в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx . 2.00 513.90 2.00 дин.00 400.2001.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .387.године на укупан износ 33. Спецификација од 15.00 171.a MOTIV Apndx .00 100.00 100.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .F.F.00 УКУПНО: 1.00 Број приспећа Укупани износ спецификације је 2.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 123 .20 190.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .00 171. задужење по товарним картама је 587. Спецификација од 26.C.00 100.20 100. Зарачунато Уписано у Износ у товарну спецификацију разлике карту 32399 206.00 100.00 Број приспећа Укупни износ спецификације је 1.B.E. У јануару месецу за истог корисника превоза примљена је још једна спецификација 09.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .B.60 100.00 32389 71.90 динара и износ разлике је 800.01.H. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .218.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .F.00 32391 71.год.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .год.127.00 32393 71. задужење по товарним картама је 1.00 100.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .334.00 171.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .00 32403 818.00 динара.20 800.1.60 306.2001.1.1.2 Apndx .H.20 1.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F.00 32404 213.30 1.20 динара.50 динара.00 300.2 Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .00 32392 71.01.00 100.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .00 УКУПНО: 587.334.E.00 32395 71.01.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Зарачунато Уписано у Износ у товарну спецификацију разлике карту 32388 90.00 171.2001.00 32400 197.00 100.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI 1. у овој спецификацији уписани износи су идентични са износима зарачунатим у копијама СИМ товарних листова.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .20 динара и износ разлике је 800.

MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .E.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .2001. а имајући у виду законске одредбе о покретању и окончању дисциплинског поступка извршена је ванредна ревизија свих благајни станице Ћуприја 08.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx . преостао износ 254.B.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .00 дин. при обрачуну депозита .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .F.80 динара.1. на износ од 2.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .E.F. што намеће проверу отпреме транспортног прихода у новцу.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .1.H. у ОКП-у. и 21.C.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .B.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Све три спецификације су неосновано примљене јер је корисник превоза. констатована разлика по спецификацијама од 16. Именована је такође изјавила да је “примила.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx . На основу рачунске документације.2 Apndx .H.2 Apndx . Такође је. преузете из станице и ОКП-а Београд. потписала и станичној благајни предавала спецификације а корисник превоза испостављао спецификације на основу јединица товарног листа које је она претходно у рубрици 65 (укупни превозни трошкови) исправљала на већи износ од износа у товарној карти”.F. на укупан износ 36.1.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .334. предаје станичној благајни и пријема и отпреме из станичне благајне и то по рачунским месецима за 2001. године. што је изложено у делу обраде месеца марта.60 дин остале у виду станичне благајне за јануар 2001. ове спецификације су.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 124 . Правдање салда спецификацијама са увећаним износима од износа задужења по превозним исправама наводи на сумњу да је разлика неоправдано присвојена.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .3. Урошевић Славица је изјавила да је она састављала дневне закључке и обрачун са станичном благајном К-29 у свим спорним датумима.компензације у децембру 2000.год.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .a MOTIV Apndx .године неопходна за даље активности.05.године да би се утврдило тренутно стање и преузела рачунска документација из 2001. На основу утврђеног чињеничног стања у ОКП-у.године.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx . извршена је анализа наплате транспортних прихода.90 односно 800.F. На основу утврђених чињеница узете су писмене изјаве Урошевић Славице и Вучић Мирослава.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .годину.849.2001.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .

B. као станчни благајник примио приход робне благајне у спорним датумима. којом су плаћени товарни листови изјављује “МИП-РШВ Ћуприја имао је потребу за већом количином товарних листова.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .E. Такође изјављује да су “спорне спецификације испостављене и примане на робној благајни.1.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx . MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .E.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .F.05. станични благајник и она су поделили.H.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .C. Тако стварни вишак у станичној благајни око 5. Вучић Mирослав у својој изјави износи да је он.152. године отпремала већи износ чекова текућих рачуна грађана од износа примљеног кроз књиге обрачуна К-29 и због тога отпремала умањене износе готовог новца. О свему утврђеном до 09. а она ми је дала пола тог износа”.F.наплаћен од корисника превоза.год. За спецификацију од 29.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .03.a MOTIV Apndx .D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . а набавна служба није исте могла да испоручи као и околне станица па 350 товарних листова послао ми је познаник из рудника Ресавица. Такође је битно да је у књизи обрачуна са станичном благајном уписиван и признаван износ различит од износа на средству плаћења (спецификацији) као и да је увећани износ обрачунат .F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .2 Apndx .1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx . упознат је Шеф Секције за СТП Лапово.год испостављена Решења о привременој забрани руковања брагајном и достављена шефу станице да их уручи.000.F.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .H.00 дин укупно дао сам у готовом новцу робној благајници Славици Урошевић.05. Имајући у виду све изнете чињенице посебно напомињемо да исправљање износа на оргиналима товарних листова (уписивање различитог .увећаног у односу на товарну карту као основ задужења благајне) садржи елементе кривичне одговорности.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI У изјави наводи да је у књизи закључака К-41 и књизи дневних обрачуна са станичном благајном К-29 уписивала износе спецификације по задужењима из рачуна (товарних карата) а разлику од укупно 5.2001.F.2001. а он их је кроз књигу обрачуна К-29 преузима иако је износ на спецификацијама био већи него уписани износ у књизи.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .B.2 Apndx .1.1.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .90 дин.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx . Он је исте дао МИП-з наплатио спецификацијом.” На основу утврђеног чињеничног стања и изјава одговорних благајника именованим су 09.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 125 .2001. а познанику у Ресавици послао готов новац.год у непосредном разговору. Напомињемо да је станична благајна из месеца у месец токоm 2001.

F.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx . Dostavljenim mesečnim računima za juni izvešteni smo da je odgovorni računopolagač uplatio manjak. Zbog nerazjašnjenih pojedinih pozicija revizija je okončana u OKP-u 08.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .1. god.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx . godine.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA ŽELEZNICA - ZAJEDNICA KONTROLA Apndx .F.H.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .E.H.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx . Прилог:2 НАЧЕЛНИК ОКП-а БЕОГРАД Милинко Брашњовић Цо:Директору КП MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 126 .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .1.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .B.B.2002.2 Apndx . za šta je ispostavljen izvod revizonog nalaza K237.07. Računopolagač stanične blagajne Slobodan StojanovićRezultat revizije je manjak 22.486.a MOTIV Apndx .2 Apndx .F.2002.F.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Apndx .06.1.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Молимо да нас известите о предузетим а потом и изреченим мерама и по пријему овог дописа доставите нам потврду пријема која је у прилогу.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .в ODSUSTVO INTEGRITETA ŽTP BEOGRAD • Šef sekcije za STP Niš • Direktor Sektora za STP • Sektor za pravne poslove Predmet: Izveštaj o reviziji stanične i robne blagajne stanice Prokuplje Revizija blagajni u stanici Prokuplje rađena je 19.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .E.99din.C.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .

B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .2002. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . Stanična blagajna odužila se ovom uplatom kroz račun otpremljenog transportnog prihoda R21.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx . Revizijom računske dokumentacije stanice pri reviziji blagajni.godine.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 127 . virmanskom uplatom platila prevozne troškove u iznosu 60.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .1. Stanični blagajnik je za posmatrani period u 2002.1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .1. Priznanica je u prvom momentu popisana kao sredstvo plaćanja ali sravnjenjem upisanih podatak u priznanici i prevoznih isprava utvrđeno je da istom nisu plaćeni prevozni troškovi.god otpremao . 2. pa je prvobitno utvrđeno kaseno stanje korigovano.B.god utvrđeno je sledeće: 1.00 din. Za utvrđeni manjak i zloupotrebu priznanice za obračun odgovornom radniku je izdato rešenje o privremenoj zabrani rukovođenja blagajnom 20. niti virmanska uplata evidentirana u knjizi obračuna K-29 robne blagajne.06.1.2 Apndx .364 za primaoca FOM Prokuplje.a MOTIV Apndx .godine Manjak u staničnoj blagajni nastao je jer u kaseno stanje nije priznata.Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx .40 din. Stanični blagajnik Slobodan Stojanović koji je i odgovoran za utvrđeni manjak.2002.H.E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Po izvršenoj reviziji računske dokumentacije u OKP-u za maj 2002. za koji je iznos ispostavljem izvod iz revizionog nalaza K-237.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .2002.F.B. god rezultat revizije korigovan je i utvrđen manjak od 60.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx . isplaćen.500.H.07.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .F. Od odgovornog radnika je uzeta izjava koju dostavljamo u prilogu.в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .C.00 din. isti je uplatio 05.F. Da je firma “Metali 1992” iz Beograda 15.E.F.E.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .05.F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .2 Apndx . dokumentacije OKP-a i finansijskog sektora ŽTP Beograd za 2002. kao sredstvo plaćanja priznanica za obračun br.00 din.732.C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI Računopolagač robne blagajne Gordana Dinić.uplaćivao manje gotovog novca nego što je primano od podređenih blagajni putem knjiga K-29 i naplaćeno u staničnoj blagajni.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .732.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . Rezultat revizije u stanici: višak 0. god.953 “Jugopetrol” Beograd na iznos 29. za prispeće br. a tovarni list nije sproveden kao iskupljen u robnoj blagajni.б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .

C. koju Vam u prilogu dostavljamo.1.A NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .300.B.F.1. Ova uplata nije primljena od blagajni putem knjiga obračuna K-29 niti su izvršena plaćanja u staničnoj blagajni. U februaru 2002. god.00 din.god.J PRIMERI IZ PRAKSE INTERNE REVIZIJE ŽTP BEOGRAD 128 . Povodom naknadno utvrđenih nepravilnosti i zloupotreba odgovorni radnik Slobodan Stojanović da je dopunsku izjavu OKP-u u Beograd 08.H OTKRIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .a MOTIV Apndx . Imenovani u pismenoj izjavi priznaje da je uzimao gotov novac iz blagajne i za taj iznos fiktivno pravdao saldo specifikacijama “Hisar”.E.2 Apndx .C UTICAJ PRONEVERA NA IZVEŠTAJ O REVIZIJI 3.2 PRONEVERE MENADŽMENTA Apndx .H.1 IZVEŠTAVANJE O KRIMINALNIM RADNJAMA I GREŠKAMA Apndx .б ŠANSE ILI MOGUĆNOSTI Apndx .god.2002.в ODSUSTVO INTEGRITETA Apndx .E REVIZIJA I ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx . a u maju pomenutim virmanom na iznos 60.D KRIVOTVORENO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE Apndx .07. Saldo stanične blagajne fiktivno je pravdano specifikacijama “Hisara” Prokuplje za iznos manje uplaćene gotovine i na taj način računski tačno predstavljano poslovanje stanične blagajne u poslovnim dnevnicima K-230 koji su dostavljani OKP-u. Napominjemo da ovakvo blagajničko poslovanje Slobodan Stojanović pored disciplinske odgovornosti sadrži i elemente krivične odgovornosti koju treba pokrenuti.2 Apndx . MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE KOJI SE ODNOSE NA NEZAKONITE RADNJE I GREŠKE Apndx .1. stanični blagajnik se u računu R-21 odužio virmanskom uplatom na iznos 24.G SPREČAVANJE NEZAKONITIH RADNJI Apndx .00 din.1 VEROVATNOĆU NASTANKA PRONEVERA Apndx .Appendix: Nezakonite radnje i greške Apndx . Takođe izjavljuje da je sve vreme bio svestan da uzeti novac mora da vrati što je učinio delimično pomenutom uplatom u februaru. gotovim novcem posle revizije blagajne u junu i takođe u celosti gotovim novcem 05.07.B PLANIRANJE REVIZIJE U CILJU OTKRIVANJA NEZAKONITIH RADNJI ODGOVORNOST REVZORA ZA Apndx .1 OTKRIVANJE GREŠAKA I PRONEVERA Apndx .F ODGOVORNOST REVIZORA I INSPEKTORA PRONEVERA CO: Direktoru KP NAČELNIK OKP-a Priloga: kao u tekstu OKRUŽENJE KOJE OLAKŠAVA PRONEVERE FAKTORI KOJI UTIČU NA Apndx .B.E.2002.F.F.1 PRONEVERE ZAPOSLENIH Apndx .732.H.1 REVIZIJA NEZAKONITIH RADNJI Apndx .F.

Dr Ristić Vera. Diplomski rad. Diplomski rad. Stanislava Cvetković Tomić. Beograd 1997. Korelacija eksterne i interne revizije. Interna revizija kao instrument menadžment controllinga. Beograd. Marković Jevrem. 2001. Beograd 1997.god. Menadžment poslovnog rizika . Doktorska disertacija. Beograd 1995. Interna revizija i međunarodni standardi revizije. Magistarski rad. Novi Sad 2000. Diplomski rad. ograničenja.god. mehanizmi. Beograd 11) Mr Dušan Milojević. 129 . diplomski rad. Interna revizija. Nezakonite radnje i greške. 1999. Inerna revizija. Beograd. Petković Milan. Organizacija sistema internih kontrola i interne revizije i njihova uloga u upravljanju pravnim licem.god.god. Diplomski rad. Beograd 2001. Međunarodni standardi interne i eksterne revizije. Novi Sad 2000.god. Implikacije nezakonitih radnji na izražavanje mišljenja revizora o finansijskim izveštajima firme. Beograd 1998.god. Vesna Rudeslavić.suština.god.god 10) Dr Mirko Andrić. Beograd 13) Dr Jakovljević Tomislav. Beograd. Simić Čedomir. Diplomski rad. Mr Glišović Olga. 2002. Interna revizija. Interna revizija i jaz u očekivanju. Diplomski rad.Literatura: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Mirković Miroslav. Trifunović Nenad. Diplomski rad.god. Jaz u očekivanju. Beograd 12) Dr Veroljub Vitorović. god.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful