You are on page 1of 23

Archaeologia - Altum Castrum Online

A M agyar Nemzeti Mzeum visegr di M t y s Kir ly Mzeum nak kzpkori rgszeti online m agazinja

Buzs Gergely

A budapesti Mtys-templom kzpkori Mria-kapuja

2012

Archaeologia - Altum Castrum Online


A budapesti Mtys-templom a kzpkori budai Nagyboldogasszony plbniatemplom egyik legrtkesebb fennmaradt kzpkori rszlete a dlnyugati, gynevezett Mria-kapu. A kapu ptstrtneti helye, keltezse, tptseinek, restaurlsainak trtnete sok szempontbl tisztzatlan. Ezen krdsek vizsglata elsrend fontossg a jvbeli restaurls s bemutats mdszereinek, eljrsainak s elveinek meghatrozsa rdekben. A kapu elemzse sorn nem hagyhatjuk figyelmen kvl magnak a Nagyboldogasszony templomnak a kzpkori ptstrtnett sem, m e tanulmny csak oly mrtkben foglalkozik ennek krdseivel, amennyire a Mria-kapu elemzse ezt szksgess teszi.

1. A Mria-kapu alaprajza. (Schulek Frigyes felmrse alajn rajzolta Kri Istvn; Csemegi 1955. nyomn)

2. A kapu homlokzati felmrse (Keszi H. Andrs rajza, 1951; Csemegi 1955. nyomn)

3. A templom peridizlt alaprajza (Csemegi 1955. nyomn)

Archaeologia - Altum Castrum Online


szzad folyamn s a XV. szzad elejn terjedt el Kzp-Eurpban is.3 A blletes kapu falsarkait e formnl krtetagbl s tle homorlatokkal elvlasztott plcatagokbl ll tagozatktegek laztjk fel. Az falsarkok kztt filtrzs szeren megformlt poligonlis alaprajz szoborbzis emelkedik. A bzis felett a bllet fels felt egy-egy szoborbaldachin tlti ki. A blleteket egysges lbazati s fejezetsv zrja le, ez utbbit csak a szoborbaldachinok szaktjk meg. A szoborbzisok s szoborflkk sarkait tagol plcatagok fejezetekkel illetve a lbazatokkal vannak elltva. Az archvolton a bllet profilozsa folytatdik, hrom-hrom baldachinos szoborflkvel. Az eredeti baldachinok gy a szrkveken mint az archivoltokon lefaragva kerltek el, jelenlegi formjuk XIX. szzadi rekonstrukci, XX. szzadi gipsz ptlsokkal.4 A bllet szoborbzisainak tetejn csaplyukak figyelhetek meg. Ez arra vall, hogy eredetileg a bzisokon tnylegesen lltak szobrok. Felteheten a kapu mra teljesen elpusztult trumeau-

4. A Mria-kapu feltrsa (Csemegi 1955. nyomn)

A kapu lersa
A Mria-kapu a templom hosszhznak dli oldaln, a dlnyugati toronytl keletre es msodik szakaszban helyezkedik el. Mai formjban tbb restaurls nyomait viseli magn, az eredeti kzpkori kapunak csak bizonyos rszei rzdtek meg. A XIX. szzadi feltrsok sorn a ma meglvnl mg sokkal tbb eredeti eleme kerlt el a kapuzatnak. Errl kt fnykpfelvtel tanskodik. Mindkett mr a kapuhoz dlrl hozzplt jezsuita kolostor pletnek bontsa utn kszlt. Az egyik magt a kaput brzolja pontosan szembl,1 a msik dlnyugati irnybl a Mtys-torony aljval s a teljes falszakasszal egytt, ezen azonban a kapu nyugati bllett a szomszdos tmpillr kitakarja. 2 A Mria-kapu a gtika legmonumentlisabb: szoborblletes, ktnyls, timpanonos kaputpusnak emlke. E kaputpus a XII. szzadi eredet, oszlopblletes kapuformbl alakult ki 5. A dli toronyalj s a Mria kapu feltrsa (Csemegi 1955. nyomn) a XIII. szzad utols harmadban, majd a XIV.
3 1 2 Csemegi 1955. 17. kp Csemegi 1955. 15. kp Buzs 1994. 121-122. 4 A jobboldali bllet baldachinjnak tredke bekerlt a Fvrosi Mzeum ktrba. (Csemegi 1940. 127128. Halszbstya-ktr ltsz.: 235.)

Archaeologia - Altum Castrum Online

7. Mt evanglista szombluma a kapurl

jn is llhatott egy. A templombl a XIX. szzadban elkerlt kfaragvnyok kztt tbb szabadon ll szobor tredke is ismert. Ezek kzl kett kb. 1 m-es rekonstrulhat magassgval megfelel a az egykori kapuszobrok nagysgrendjnek.5 Az egyik kzlk felteheten egy Madonna torz, ami ez esetben leginkbb a trumeau-n llhatott.6 Ma ezen a helyen egy modern Madonna szobor emelkedik. A blleten bell a kapukeret is profillt. Bels tagozatsora egy primr s szekunder elemekbl ll, plcataggal dsztett mrmprofil, amit homorlattal elvlasztva flkrtetag ksr. A mrmtagozat a kt nylst lezr cscsves mrmves zradkban folytatdik. Az eredeti mrmvekbl csak a fls kr elem igazolhat a feltrsi fotk alapjn. Jelen llapotukban
6. Szobortredk a templombl (Csemegi 1955 nyomn)
5 Csemegi 1940. 128; Csemegi 1955. 123. 60. jegyzet. A nagyobb mret frfialak (Csemegi 1955. 24. kp) taln a templomszently tmpillreinek valamelyik szoborbaldachinjbl szrmazik, br Csemegi inkbb bels trbl szrmaz szobornak vlte. Egy ilyen baldachin talapzata kerlt el a dli szently dli oldaln, a poligon indtsnl emelked tmpillren (Csemegi 1955. 30, 127. 77. jegyzet, 35, 37, 50 kpek) 6 Csemegi 1955. 22. kp

Archaeologia - Altum Castrum Online


Mindegyik relief fellete szinte teljesen lemllott. Ez a mllsi folyamat jelenleg is tart. Az evanglista dombormvek felett egy prkny hzdott, amelynek homorlatt llatalakok dsztettk. A prkny a XIX. szzadi feltrs idejn hinytalanul elkerlt, de orrlemeze tbb helyen srlt volt. Valsznleg emiatt a XIX. szzadi restaurls sorn kivettk s teljesen jjal helyettestettk. A kapukeret tagozatsora a timpanon kereteknt is folytatdik az vezet alatt. A kaputimpanon a feltrs sorn nagyrszt psgben kerlt el, csak a jobb fels rszbe vgtak bele egy barokk ablakot. A relief kt ksorbl lt, az ablakkal a fels sor jobboldalt teljesen, s az als k jobboldalnak fels rszt tvoltottk el. A XIX. szzadi restaurls sorn a mg meglv kzpkori bal fels kvet is eltvoltottk, s j faragvnnyal helyettestettk, mindssze az als ksort helyeztk vissza a restaurlt kapuba.8 A timpanonrelief Mria utols imjt brzolta. Az als svban a kzpvonaltl balra helyezkedik el Mria imapulton trdel alakja.

8. Lukcs evanglista szimbluma a kapurl

teljes egszben rekonstrukcik: a cscsvkeretels mg XIX. szzadi elemekbl ll, a bels mrmvek a XX. szzad kzepn faragott kptlsok. E mrmvek hromkarjos dsz flkrv fl szerkesztett tkarjos tagols krbl llnak. A cscsves mrmvek vhromszgeit a ngy evanglista szimblumait brzol dombormvek tltik ki, nyugatrl kelet fel: Mt (angyal), Jnos (sas), Mrk (oroszln), Lukcs (bika). A kt szls domborm (Mts s Lukcs) teljes psgben kerlt el a XIX. szzadban, csak a Lukcs domborm als sarka hinyzott. A kt kzps dombormnek csak a fels rsze maradt meg. A dombormveket a XIX. szzadban kivgtk a keretez mrmtagozatokbl, s a kt szlst (Mt s Lukcs) visszahelyeztk az jrafaragott mrmvek fl. A kt belst jrafaragott rekonstrukcival helyettestettk, az eredetiek a ksbb a Halszbstya-ktrba kerltek.7 A msodik vilghbor sorn a kt 9. A kapu timpanonja a feltrs idejn eredeti helyre visszakerlt domborm igen s(Csemegi 1955 nyomn) lyosan megsrlt. A Lukcs domborm valsznleg belvst kaphatott, a kzepe elpusztult.
7 Csemegi 1940. 127. (ltsz.: 288-289.)

8 A kcserket Gyalus Lszl rajza rgzti. (Csemegi 1955. 27, 123-124. 63. jegyzet.)

Archaeologia - Altum Castrum Online

10. Mria gya a timpanonbl

11. A bal szls apostolok a timpanonbl

12. A baloldali bels apostolok a tmpanonbl

Archaeologia - Altum Castrum Online

13. A jobboldali bels apostolok a timpanonbl

14. A jobb szls apostolok a timpanonbl

Mria feje hinyzik, vlla simra van faragva, s benne egy illesztsi csap lthat. Elkpzelhet, hogy ez csak a XIX. szzadi restaurlskor kerlt ide. A nyitott imaknyvet tart knyvllvny lbazatban kialaktott polcon kt knyv hever. Az imapult hts rszt, Mria alakja mgtt egy faragott karosszk foglalja el. A szk hts karfjt gomb dszti. Az els karfa hinyzik, a helyn kptls fszke figyelhet meg. A szk kls oldalt ma ktosztat mrm dszti, a XIX. szzadi fotn azonban ennek semmi nyoma, az itt lthat rszlet inkbb egy hromkarjos mrmre vall. Felteheten a szk oldalt a XIX. szzadi restaurls sorn tfaragtk, s a kptls fszkt is akkor vstk be. A ptlst a XX. szzad kzepn eltvoltottk. Mria mgtt t apostol trdel alakja sorakozik. Az els teljes psgben maradt meg, de a feltrs ta klnsen a feje ersen megsrlt, az eredeti felletei teljesen elpusztultak. A msodik apostol fejnek csonkja mg lthat a feltrskor ksztett fnykpen, m a restaurls sorn valsznleg levstk s j fejjel helyettestettk. A harmadik apostol feje mr a XIX. szzadban sem volt meg, helyn ma XIX. szzadi ptls tallhat. A negyedik s az tdik apostol feje a XIX. szzadban mg ronglt llapotban megvolt, de a XIX. szzadban a fejeket s a glrik kls rszt levstk s ptlsokat helyeztek el bennk. A msodik vilghbors srlsekben az tdik apostol feje kihullott, s ezt a XX. szzad kzepi restaurls sorn nem ptoltk. Az t apostol feje felett vetett gy helyezkedik el. Az gy aljt liliomokban vg7

zd hromkarjokkal elltott flkrvek dsztik. psgben maradt a gombokban vgzd fejtmla, a lbtmla teteje azonban elpusztult. A lbtmla kls rszn kptls fszke figyelhet meg. Ide a XIX. szzadi restaurls sorn a fejtmlhoz hasonl gombokat helyeztek. A kls rsz ptlst a XX. szzad kzepn eltvoltottk. Az gondosan faragott gynem egy agytakarbl s kt bojtos prnbl ll. Mria eltt ht tovbbi apostol trdel alakjt faragtk ki. A barokk ablak knyklje az utols kivtelvel az sszes apostol fejt el-

15. Mria a timpanonbl

Archaeologia - Altum Castrum Online

16. A timpanon bal fels keleme a kibonts utn, a XX. szzad els felben (Csemegi 1955. nyomn)

17. A timpanon bal fels prftja jelenleg

puszttotta. A XIX. szzadban ezt a srlt fejet is levstk, s az sszes fejet ptlsokkal helyettestettk. Ugyancsak a XIX. szzadban faragtk az apostolok feletti baldachint. A baldachinok tartoszlopai is XIX. szzadi kiegsztsek, gy arra semmilyen adat sincs, hogy a kzpkori dombormvn is lett volna hasonl baldachinsor.9 A Mria s az apostolok alakjaibl ll als zna feletti mez kzps jelenete nagyrszt elpusztult. Mindssze egy lebeg angyal alakjnak letrt csonkjai maradtak meg Mria feje felett. Az angyal figura als rsze mg az als klapbl, a fels rsze mr a fels klapbl volt kifaragva. A XIX. szzadban a fels klapot eltvoltottk s egy j dombormvet ksztettek, amely Mria leltnek mennybevitelt brzol szecesszis z jelenet rszeknt mkvel egsztettk ki. A rekonstrult angyalfigura nem illeszkedik a fennmaradt csonkokhoz, sem testhelyzete, sem mrete nem felel meg az eredeti9 A XIX. szzadi restaurtorokat e baldachinsor kialaktsra taln a Garai kpolna kapujnak szoborflkesora inspirlta.

18. A timpanon bal als prftja jelenleg

Archaeologia - Altum Castrum Online

20. A kapu bal fels fejezetznjnak visszahelyezet tredkei jelenleg

19. A kapu baloldali fejezetznjnak tredke a kibonts utrn, a XX. szzad els felben (Csemegi 1955. nyomn)

nek. Az eredeti angyalt a fennmaradt csonkok alapjn mlyen alfaragott szrnyakkal, lobog draprival brzolta a kzpkori szobrsz. Az angyal mgtt a fels klap szln, az archvolt vt kvetve kt zsmolyon l frfiszent, felteheten prftk10 reliefje kerlt el. A XIX. szzadi restaurls sorn a bal fels klapot teljes egszben kiemeltk,11 s a helyre j dombormvet faragtak. Ezutn a kzpkori klaprl tbb fot is kszlt.12 Ezek tansga szerint a fels figura feje mr ekkor le volt trve, az alsnak viszont csak a bal karja hinyzott, illetve a nyomok arra vallanak, hogy a kezben egy iratszalagot tarthatott, ami szintn letrt. Mr a ktrban pusztulhatott el a faragvny legrtkesebb rsze az als prfta feje.13 Ksbb a fels prfta alakjt kivstk a klapbl.14 A XX.
10 Csemegi evanglistknak vlte ket (Csemegi 1940. 127.), ez azonban nem tl valszn, akkor ugyanis a szimblumaikat nem tlk klnllva, a mrmvekbe illesztve helyeztk volna el. 11 A k a Halszbstya-ktrban a 282. szmot kapta. (Csemegi. 1941. 127, 48. 38. jegyzet) 12 ber 1904. 60-61., 6-7. kp; Horvth 1935 XXXV. tba (rszlet); Csemegi 1955. 25, 161. kpek. 13 Erre vall Csemegi Jzsef 1941-ben elejtett megjegyzse, miszerint gy tnik akkor ez a fej mr nem volt meg. (Csemegi 1940. 48. 38. jegyzet) 14 A fels prfta ma jl lthatan utlag van beillesztve a helyre, radsul nem is pontosan.

szzad kzepn eltvoltottk a XIX. szzadi ptlst, s visszahelyeztk a kzpkori kbl megmaradt csonkokat, a XIX. szzadi domborm tbbi rszt pedig mkvel ptoltk. A timpanon fels rsznek teljesen elpusztult jobb oldalra XIX. szzadban jonnan faragtak ki kt l frfiszentet. A kapukeret bllett kvlrl az elcsarnok sarok-falpillreinek tagozatsora ksri. Ezek ktoldalt plckkal ksrt krtetagbl s homorlatbl ll profillal elltott kt fl s egy teljes bordaprofilbl vannak kpezve. A falpillrek a kapubllettel azonos magassgba emelkednek, fejezet s lbazatznjuk a blletekvel egysges svot kpez. A fejezetek felett indul bordk s falbordk orrt hromkarjos dsz flkrvsor kveti. A kzps tls borda 45oos szgben indul a sarokbl. A nyugati blleten fennmaradt a kvetkez tagozat is, amely egy plcval dsztett, a kapura merlegesen ll mrmtagozatbl s egy

21. A kapu nyugati blletnek lbazata

Archaeologia - Altum Castrum Online


lnyegben psgben kerlt el a lbazattl az als boltvllrtegig, ma csak a kapu szoborbzisnak magassgig ll kzpkori formjban. Az e feletti kveket a XIX. szzadban visszabontottk s nagyrsz jakkal ptoltk. Mindssze a sarok-falpillr s az lflke-keret fels rszbe helyeztek vissza nhny eredeti elemet. 24. Szoborbzis rszlete a kaA kapuszrk tredkes publletbl fejezett mr bizonyosan a XX. szzad kzepi restaurls sorn raktk vissza a XIX. szzadi ptlsok helyre.15 A kapu keleti oldala sokkal tredkesebben maradt meg. Itt a kzpkori tagozatsorbl csak a lbazat rzdtt meg teljes egszben, de az is ersen srlt volt a bllet bels falsarktl kifel. A XIX. szzadban elkerltek a blletek kvei, a kls falsarok als rtegkve kivtelvel, de ennek fels rtegvei is srltek voltak. A sarokfalpillr s az lflke-keret szrkveibl ezen az oldalon semmi sem maradt. A srlt kveket a XIX. szzadban itt is visszabontottk s jakkal helyettestettk. A lbazatbl mindssze a kapuszrk s a bels falsarok lbazatt hagytk meg, a szrk kls plcatagjnak srlt lbazatt jjal ptolva. A kapuszrk a fejezetig

22. Szoborbzis rszlete a kapublletbl

azt ksr, homorlatbl s lemezbl ll bllettagozatbl ll. Ennek lbazat s fejezetsora is egysget alkot a kapublletekkel s a. E tagozatsor egy, a kaputl nyugatra emelked tmpillr oldaln fut padka kerett alkotja. A padka lekerektett profilja nem maradt fenn, ez jelenleg XIX. szzadi kiegszts. A tagozatsor mrmprofilja a boltvll magassgban a dl fel vesen kihajolt, s hromkarjos tagols flkrves mrmsor dsztette. Ennek lefaragott nyoma jl megfigyelhet az XIX. szzadi fnykpen a tmpillr keleti skjn. Jelenlegi llapota XIX. szzadi rekonstrukci. A kapu elemei kzl ma a legtbb eredeti rszletet a nyugati bllet s a hozz kapcsold sarokfalpillr, illetve lflke-keret tagozatsora rzi. Ez a rszlet, amely a XIX. szzadban

23. Szoborbzis rszlete a kapublletbl

25. Szoborbzis rszlete a kapublletbl


15 Csemegi Jzsef 1955-ben megjelent monogrfijban mg kzl egy kpet, amin a k mg nincs beptve. Csemegi 1955. 20. kp

10

Archaeologia - Altum Castrum Online

26. A kapu teherelhrt ve s a felett lv befalazott bvnyls

megmaradt, de fejezett itt is csak a XX. szzad kzepn helyeztk vissza a XIX. szzadban kivltott helyre.16 A bels falsarkot s a szoborbzist a szoborbzis magassgig hagytk meg eredeti formjban. A XX. szzad kzepn a szoborbzis a msodik vilghborban megsrlt bels sarkt jjal ptoltk. A kls falsarkot teljesen kicserltk, s a tbbi hinyz tagozat helye is rtelemszeren j elemeket helyeztek. A kapu archvoltjt s a boltozatnak a kaput keretel homlokvt, illetve a boltozat s az lflke boltozati vllkveit szintn teljesen elbontottk s jonnan faragott elemekkel cserltk fel a XIX. szzadi restaurls sorn. A bontst azonban gy hajtottk vgre, hogy a kapu ketts, tglbl falazott eredeti teherelhrt vet, nem bolygattk, csak krltte javtottk ki a falazatot tglval. A teherelhrt v s a modern tglafal felett a padlstrben jelenleg egy padka hzdik, amit hdfark cserepek fednek. E felett a falazat egy tglavastagsggal htra16 A k mg beptetlen helyzetben: Csemegi 1955. 21. kp

lp s vegyes falazatknt folytatdik tovbb. E falazaton, a padka felett, a kapu kzptengelyben egy tglval befalazott kismret, keret nlkli nyls figyelhet meg. A XIX. szzadi fnykpen a padka nem lthat, viszont ebben a magassgban egy magas tglakpenyezst lehet megfigyelni. Ezt a XIX. szzadban elbonthattk, gy kerlt felsznre a mgtte hzd kzpkori kls falsk a befalazott nylssal. A kapu blleteivel egybefaragott sarok-falpillrek s lflke-keret, valamint a nyugati sarok-falpillrrl indul boltozat s lflkezradk egyrtelmen bizonytjk, hogy a kapu eredetileg is egy elcsarnokkal egytt kszlt. Az elcsarnok falait 1878-ban meg is talltk.17 Schulek Frigyes az elcsarnok rekonstrult alaprajzt szaggatott vonalakkal fel is tntette a templomrl ksztett periodizlt alaprajzn.18 Itt csak rekonstrukciknt jelli az elcsarnok nyolcszg t oldalbl kpzett alaprajzt, tny17 Csemegi 1940. 128. Lers Pl 1878. jlius 24-n kelt jelentsre hivatkozva. 18 Csemegi 1955. 19. kp

11

Archaeologia - Altum Castrum Online

28. A Mria-kaputl dlre feltrt pince metszete (Schulek Frigyes felmrse, Csemegi 1955 nyomn)

valjban eredetileg a Mria kapu elcsarnoka dli falnak alapozsaknt plhetett. A nyugati pincefal s a templom dli fala szgletben egy ngyzetes falvastagods figyelhet meg, amelyen szintn krbefut az alapozsi padka. Ez, 27. Schlek Frigyes kutatsi alaprajza mivel nem esik egy vonalba a dli mellkhaj (Csemegi 1955. nyomn) falpillrvel, nem annyira a templom dli tmlegesen elkerlt alapfalat nem brzol. En- pillrnek, mint inkbb egy, a kapuelcsarnok nek az alaprajzi rekonstrukcinak ellentmond tetejre felviv csigalpcsnek az alapozsa lea fennmaradt boltozatindts tlsbordjnak hetett. 45o-os alaprajzi szge. Ilyen boltozat nem illeszthet egy nyolcszg hrom oldalval szerkesztett tr fl, hanem ngyzetes trre vall, olyanra amilyent Schulek aztn meg is ptett.19 A ngyzetes alaprajz kapuelcsarnok mellett szl Joseph de Hauy 1687-es trkpe is, amely a kifel ktnylsos kapuval megnyitott kapuelcsarnokot ilyen ngyzetes trknt brzolja, akkor mr a templom dli kpolnasorba beillesztve.20 A dli kpolnasort a XIX. szzadban feltrtk, s annak nyugati vgn, a Mria kapu mellett egy boltozott pinct talltak.21 Schulek Frigyes alaprajzbl kitnik, hogy a pince nyugati falnak alapozsi padkja benylott a pince terbe, teht a pinct ksbb stk ki az alapozsok mellett. E szerint a pince nyugati fala
19 20 Csemegi 1955. 124. 66. jegyzet. Csemegi 1955. 16. 4/a bra.

29. Joseph de Hauy 1687-es Buda trkpnek rszlete a templom alaprajzval (Csemegi 1955. nyomn)

21 Csemegi 1955. 49. 19. bra, 124-126. 33. kp, 68. jegyzet.

12

Archaeologia - Altum Castrum Online A kapu trtnete


a dli pillrsor s a dli mellkhaj ekkor mg valban befejezetlen volt, gy ez okozja lehetett a katasztrfnak: a mellkhaj s a fhaj boltozatai mg nem tmasztottk meg az dli tornyot, amelyet az 1360-as vekben festett Kpes Krnika plflben lvnek mutat, gy az pl torony alatt kimozdulhatott a kelet fell megtmaszts nlkl maradt szakkeleti szabadon ll pillre, gy a torony a hosszhz kzepe fel bedlt. Amennyibe mgis llt mr a mellkhaj s a fhaj boltozata, akkor is a torony szakkeleti sarka alatti pillr kidlse okozhatta a katasztrft, ez esetben viszont a ledl torony rombolhatta le a fhaj s a dli mellkhaj boltozatt illetve a dli pillrsor fels rszt. Egy ilyen omls azonban nem indokolna egy ilyen nagyarny puszttst, amely a mg a hosszhz legkeletebbre es pillrt is megronglta volna s a dli hosszhzfal jelents visszabontst kvnta volna meg, ezrt valsznbbnek tartom, az elb vzolt lehetsget, hogy a templom dli mellkhajja s fhajja ekkor mg befejezetlen volt. A toronybeomlst azonban mindenkppen slyos krokat okozott a dli mellkhajban s a fhajban, gy a templom hosszhznak szinte teljes tptse vlt szksgess. A katasztrft okoz dli tornyot az alapjaiig visszabontottk, s helyre vastag fal, zrt fldszint toronyal-

A XIII. szzad msodik felben plt budai Nagyboldogasszony plbniatemplomot eredetileg is tbb, taln mr akkor is t kapuval terveztk, m a ksbbi talaktsok utn csak hrom XIII. szzadi kapuzat maradt fenn: a fkapu, a dlkeleti kereszthz-kapu s az szaknyugati kis kapu. Mindegyik gazdag, oszlopos bllet, rizalitos, cscsves kikpzst kapott. A legnagyobb nyugati kapu mellett azonban feltn a dlkeleti kapu klnsen gazdag dsztse amely taln sszefggsben llhat a templom eredetileg kirlyi kpolnnak sznt szerepkrvel, s a taln a templom mellett keresend IV. Bla-kori budavri kirlyi krival. Ezt a krdst azonban csak a templom krzetnek alapos rgszeti kutatsval lehetne tisztzni. A XIV. szzadtl a templom dli oldaln mr a plbnia temetje terlt el, a kirlyi kria I. Kroly korban tvolabb, a Tncsics Mihly utca 7-9 terletre tevdtt t. Tbb jel arra mutat, hogy a XIII-XIV. szzadban a plbniatemplom hosszhznak ptse nem fejezdtt be teljesen, vagy a templom tornynak 1384-es beomlsakor pusztultak el a hosszhz fels rszei. Mg az szaki mellkhaj XIII. szzadi pillrei s boltozata igazolhatan elkszlt (fennmaradtak a XIII. szzadi pillrfejezetek s az szaknyugati torony keleti faln a XIX. szzadi tpts sorn kszlt fotkon lthat a XIII. szzadi mellkhaj-boltozat ksbb elfalazott homlokve s boltozatindtsa, addig ilyen nyomok a dli mellkhajban nem fedezhetek fel, s a dli mellkhajfalon sem maradt nyoma a XV. szzadnl korbbi, alacsonyabb, baziliklis elrendezshez tartoz falkoronnak. Itt csak a pillrlbazatok s a pillrtrzsek egy rsze, s taln dli fal, illetve a tmpillrek s falpillrek lbazata XIII. szzadi eredet. A ksbbi gtikus tpts sorn, mikor a mellkhajkat a fhaj magassgig megemeltk, a dli pillrek fejezete az szakiakkal ellenttben nem maradt meg, vagy mr eleve nem is lteztek. A templom nyugati toronyprja a XIII. szzadban rkdvekkel ttrt toronyaljakkal kszlt el. Az szaki torony alja fennmaradt, m 30. A dli toronyalj XV. szzadi ajtajnak proa dli torony alja mg a kzpkorban teljesen filja. (Schulek Frigyes felmrse alajn elpusztult. Ez a pusztuls az 1384-s toronyrajzolta Kri Istvn; Csemegi 1955. nyobeomls kvetkezmnye lehetett. Amennyiben mn) 13

Archaeologia - Altum Castrum Online

31. A dli torony els emeletnek DK-i sarka a levsett falpillr lbazatval a boltozati feltlts eltvoltsa utn

32. A dli toronyalj boltozati zrkvnek teteje az els emeleti helyisg padljnak felbontsa utn

ptmnyt emeltek. A bords keresztboltozattal fedett toronyaljba egy dszesen profillt kapu vezetett be szak fell. Az szaki toronyaljat is ilyen formban alaktottk t, m az ott pen ll DK-i sarokpillrt s rkdokat nem bontottk le, hanem egyszeren befalaztk. A dli oldalon a fldszinttel egytt megplt a torony els emelete is. Itt 2012-ben nylott alkalmunk megfigyelseket vgezni. A kutats eredmnyeknt megllapthattuk, hogy a torony fldszinti boltozata az in situ fennmaradt kzpkori gtikus bords keresztboltozat. Az els emelet a fldszinttel egytt, a XV. szzad elejn plhetett. Eredetileg egy kvderes falskokkal s faragott sarok-falpillrekkel kialaktott, minden bizonnyal bords boltozat, ignyes kialakts bels tr volt. A falpillrek alapozsait gondosan, lbazatszer tagozatokkal de elnagyolt felletmegmunklssal, valsznleg mg a fldszinti boltozat svegeinek megptse eltt, de eleve a tervezett boltozati feltlts mg rejtett helyzetbe sznva ptettk meg. A tornyok als szintjeinek tptsvel egyidejleg a hosszhz csarnokrendszerben val befejezst tztk ki clul. Befejeztk a dli fal ptst, s rajta kialaktottk az j DNy-i kaput: a Mria-kaput, annak elcsarnokt, valamint a nagymret gtikus ablakokat. Az szaki mellkhaj XIII. szzadi boltozatt lebontottk,

majd a mindkt pillrsort megemelve az egsz hosszhzat csarnokrendszerben beboltoztk. 22


22 Csemegi Jzsef gy vlte, hogy a fhaj boltozata mg a XIII. szzadban felplhetett, s ennek a XIII. szzadi boltozatnak egy rsze taln mg a XIX. szzadban is fennmaradt, s Schulek Frigyes bontotta le. Ebben befolysolhatta az a felttelezs, hogy a fhaj toronytl szmtott msodik boltszakaszban tallhat gyrs zrkvet Schulek mvnek tartotta, s felttelezte, hogy a Halszbstya-ktrban rztt, XIII. szzadi profilozs gyrs zrk tredk ennek az eredetijbl szrmazik. (Csemegi 1940. 153.; Csemegi 1955. 46/d. bra.) Azta a ktrban lv gyrs zrkrl kiderlt, hogy valjban a dominiknusok budai Szent Mikls kolostorbl szrmazik. (H. Gyrky 1981. 115., Abb. 136.). A fhaj hrom gtikus boltozata, a toronytl szmtott els, msodik s harmadik ma is ll. Svegtglik kzpkoriak. Schulek csak a toronytl szmtott els boltmez medzafejes zrkvt cserlte ki bizonyosan, ez ugyanis megtallhat a templom ktri anyagban. (Csemegi 1940. 138.) A karzat feletti szakasz s az egykori kereszthz, azaz a toronytl szmtott negyedik boltszakasz boltozatt azonban a szentlyszakaszok boltozataihoz hasonlan teljesen jjptette, ezek zrk vei ugyancsak fennmaradtak. A negyedik boltszakasz XIII. szzadi, (Csemegi 1940. 153-154; Csemegi 1955. 131. kp) az els viszont XV. szzadi: krtetagos bordkbl ll bordakeresztezds amelynek oldalt torzfej dszti. (Csemegi 1955. 62, 156. kpek.) A fhajhoz hasonlan a dli mellkhaj kzpkori boltozatai is llnak ebben a hrom szakaszban. Ezekbl a boltozatokbl nem is kerltek be kvek a ktrba. (Csemegi 1940. 154-155) Az szaki mellkhaj boltozatt azonban Schulek teljesen jjptette. Valsznleg ennek kvet-

14

Archaeologia - Altum Castrum Online


Az ptkezs sorn elsknt az rkdvek feletti falazatok kszltek el, amelyekre a fedlszk tmaszkodhatott. Majd, felteheten a fedlszk felptse utn ptettk meg elszr a mellkhajk, majd a fhaj boltozatt. Az j boltozatok magassgt a kereszthaj meghagyott XIII. szzadi boltozataihoz igaztottk.23 A Mria-kapu datlsa a magyar mvszettrtneti kutats fontos krdse, amelyet a trtneti, rgszeti, ptszet- s mvszettrtneti adatok egyttes vizsglatval lehet megoldani. A kaput Schulek Frigyes mg a Mtys cmerrel s vszmmal keltezett dlnyugati torony aljval val egybeptettsge miatt Mtys kirly korra datlta.24 Csemegi Jzsef ezt a datlst vltoztatta meg az 1370-es vekre.25 Ezt elssorban a nrnbergi Lorentzkirche 1350-es vekre datlt nyugati kapujnak alapjn tette. A nrnbergi kapu azonban csak igen ltalnos vonsaiban rokonthat a budaival, semmi esetre sem jogost fel annak ppen ilyen keltezsre. A budai kapu szerkezeti szempontbl sokkal kzelebbi rokonsgba hozhat a regensburgi dm (1385-1410) s az ulmi plbniatemplom (1392-1419) elcsarnokos nyugati kapuival. Csemegi Jzsef gy vlte, hogy az 1384-s toronybeomls nem oka volt a kapu tptsnek, hanem kvetkezmnye. Vilgos volt azonban, hogy a toronybeomlst nem vszelhette t psgben a kapu, gy a kapu befejezst is knytelen volt 1384 utnra keltezni, s megprblt kimutatni a kapu ptsben javtsokat, amelyek a toronybeomls utni jjptshez kthetett. Ilyeneknek tartotta kptlsokat, amelyek azonban minden kzpkori faragottk szerkezeten elfordulnak, mint a kszts sorn keletkezett hibk, srlsek azonnali javtsai,

33. Az szaki mellkhaj XIII. szzadi homlokve s a toronyalj XV. szzadi alfalazsa a bonts sorn (Csemegi 1955. nyomn)

gy ksbbi tptst nem bizonytanak. A kapurl a XIX. szzadban ksztett fotn olyan falelvlsokat s kanyag eltrseket prblt kimutatni, ami szintn a kapu tptst igazoln.26 E megfigyelsei azonban ellentmondsosak s semmilyen bizonyt ervel nem brnak.27 Pontosabb keltezst tesznek lehetv a rgszeti mdszerek. Br a Mtys templom dli falt s a Mria-kapu krnykt rgszetileg nem kutattk, e mdszerek alkalmazsra mgis lehetsg nylik. Ugyanis a kapun fellelhet kfargjelek, valamint a kapu rszletformi szoros kapcsolatokat mutatnak a budai kirlyi palota bizonyos rszleteivel. A kfaragjelek kzl hromnak, melyen bell kett egsz klnkeztben kszttetett kt zrkrl (a msodik boltsza- leges formt mutat, pontos prdarabjai a palota kasz XV. szzadi s a negyedik boltszakasz XIII. szzadi dli, kis, bels udvart hatrol keleti szrny, zrkvrl) gipszmsolatokat. (Csemegi 1940. 154-155; keleti, kvderes homlokzati faln s tmpillCsemegi 1955. 133, 134. kpek) rn tallhatak meg.28 Az satsok sorn a fal
23 Az ptkezs hrom fzist a klnbz mret tglk hasznlata jelzi. Az rkdvek feletti falazatban 11 cm szles s 5 cm vastag tglt hasznltak, a dli mellkhajk boltsvegeiben s hevedervek feletti harntfalaiban 20 cm szles s 5,5 cm vastag tglt, a fhaj boltsvegeiben s harntfalaiban 18 x 24 x 4,5 cm-es tglkat. 24 Csemegi 1955. 49-50. 25 Csemegi 1936; Csemegi 1940. 158; Csemegi 1955. 50, 90-94. 26 27 Csemegi 1955. 26. Buzs 1994. 120.

28 Gerevich 1966. 280; Csemegi 1955. 29. bra 22, 23, 25. jegyek egyeznek Vrnai 1955. 4. kp 56, 6. kp 85, 88, 97, 99, 102 s 7. kp 107. illetve ennek tkrkpes vltozatt mutat 109. jeggyel. Gerevich emlt egy jegyet amely a kvderfalon s a palotakpolna als tere hajboltozatnak dli homokvn is megtallhat, de

15

Archaeologia - Altum Castrum Online

35. In situ ablakkeret lbazata a budai kirlyi palota dli nagycsarnokbl

jnek peremn, profilja alul krtetaggal indul, amelyet homorlat vlaszt el a fels plcatagtl. Ennek a lbazati formnak a Mria-kapun kvl egyetlen eredeti formjban s helyzetben fennmaradt prdarabjt ismerjk Budrl, mg34. A Mria kapu lbazatnak rszlete

ptsi rtege alatti feltltsbl Zsigmond-kori klyhacsempk kerltek el,29 amelyek 1384 eltt semmikppen sem kszlhettek, s fldbekerlsk leginkbb egy Zsigmond-kori klyha lebontsa utn, legkorbban a XV. szzad els vtizedeiben valszn.30 A kapu jellegzetes rszletformja a plcatagok lbazati kikpzse. Ezek egy ktszintes bzison lnak, amelynek als rszt rzss lezrs, henger alak dob, fels rszt pedig kanellrozott elem kpezi. A kanellurkat alul s fell negyedgmb alak tagozatok zrjk le. Maga lbazat ersen tlnylik a bzis fels szintnem kzli, hogy milyen jelrl van sz, s palotakpolna boltozatrl jegyet Vrnai Dezs gyjtse nem tartalmaz, gy nehezen megtlhet, hogy a jel egyszer, gyakori vagy klnlegesebb, egyedi forma, gy jelentsgt sem tudjuk felmrni. 29 Gerevich 1966. 201. Gerevich azonban, mivel a Zsigmond-kori csempkbl kvetkez datls nem illett bele keltezsi koncepcijba, publikcijban megprblta ezek jelentsgt bagatellizlni. 30 Buzs 1994. 121.

36. Ablakkeret lbazata a budai kirlyi palota dli nagycsarnokbl

16

Archaeologia - Altum Castrum Online


pedig a palota dli nagytermnek egyik in situ ablakkeretkvrl. Fennmaradt azonban mg tbb faragvny a budai kirlyi palota leletanyagban, amely ezt a lbazati tpust viseli. A dli nagyteremhez kthetek mg tovbbi azonos lbazati megolds ablakkeretek. A dli nagyterem eltti barokkori vrfalbl egy cscsves ajtkeret darabjai kerltek el, amelynek plcatagjt szintn ilyen lbazat indtja.31 Ugyanerrl a lelhelyrl szrmazik egy nagymret kapukeret egy eleme. A hozztartoz msik elem a barokk palota dli (E) pletnek kzvetlenl a dli nagyteremtl szakra hzd dli falbl kerlt el. E kapukeret vltakozva plcatagos mrmprofilokbl s lemez, homorlat, plca tagozatsorral ksrt krtetagokbl pl fel.32 A mrmtagozatok plcatagjait lttk el a Mria-kapuval azonos lbazatokkal.33 A mrmtagozatok helyzete alapjn a fennmaradt darabok a kapu bels rszbl szrmaznak, ami azt jelenti, hogy egy nagy vastagsg kapuszerkezethez tartoztak, ami nem a templomkapuk,

38. A budai kirlyi palotbl elkerlt kaukeret lbazata s blletrtegkve (Gerevich 1966. nyomn), illetve a bllet profilja (Czagny 1964. nyomn)

37. A budai kirlyi palotbl elkerlt cscsves ajtkeret


31 Nagy 1987. 135-137 (kat. . 10.) A kzlt rajz nem brzolja rszletesen a lbazatot 32 33 Czagny 1964. 2/7. kp Gerevich 1966. 326. o. VI/1. kp.

inkbb a vrkapuk formjra emlkeztet.34 Ezek a faragvnyok lelhelyk alapjn nagy valsznsggel a kirlyi palota dli kis udvara krli pletekbl szrmaznak, amelyhez az Mriakapu kfaragjeleivel elltott, Zsigmond csempkkel datlt kvderfal is tartozik. Egy tovbbi tredk a Mria-kapuval azonos lbazati rszlettel a kirlyi palota szaki kls szrazrkbl kerlt el.35 Ez utbbi a Zsigmond-palota szaki homlokzatt dszt ablakcsoport egyik eleme.36 gy a Zsigmond-palotrl, mint a dli nagycsarnokrl a kutats ltalban azt felttele34 Hasonlan gazdagon profilllt kapuszerkezet maradt fenn pldul a pozsonyi bels vr kapujn. (Fiala 1987. 252.) 35 36 Nagy 1955. 126. 33. kp Buzs-Vgh 1991.

17

Archaeologia - Altum Castrum Online


pukeret-tredkek keltezsre is alkalmasnak tallta a ppai bcsengedlyt. Gerevich mg a palotabli kapu, s ezltal a Mria-kapu mestert is azonosthatnak vlte annak a Jnos kfaragnak a szemlyben, aki 1365-ben egy budai telket kapott I. Lajos kirlytl a kirlyi khzak ptsben szerzett rdemei miatt.41 A Gerevich ltal felptett elmlet azonban alapjaiban tbb hibval rendelkezett. Egyrszt az 1366-os bcsengedly nem a budai, hanem a visegrdi palotakpolnra vonatkozott,42 msrszt a budai palotbl elkerlt kapukeret-kvekrl a legkevsb sem llthat, hogy a vrkpolna kapujrl szrmaznnak, lelhelyk s formjuk alapjn inkbb a dli, kis, bels udvar krli pletek valamely dszes palotakapujaknt rtelmezhetjk ket. A kapu timpanonjnak dombormve egy sajtos ikonogrfiai tpust kpvisel.43 Mria itt nem gyban fekve szenderedik el, hanem az gy eltt, imapultjnl trdelve imdkozik, az apostolok ksretben. A timpanon fels rszn egy angyalfigura tredkei is fennmaradtak, ami arra vall, hogy Mria mennybe szll lelkt angyalok ksrtk. Mria utols imjnak brzolsa, mint Mria hallnak megjelentse a XIV. szzadi cseh festszetben szletett meg s Kzp-Eurpban terjedt el. A legkorbbi ismert brzols az 1365-70 kz datlhat Voraui vagy msnven Vysehrdi Antiphonale44 egyik iniciljban jelent meg.45 Itt Mria az gya eltt trdelve imdkozik, eltte egy olvas apostol l, a tbbi apostol pedig az gy mgtt ll. Mria felett korons gyermekknt brzolt lelkt Krisztus tartja a karjn. Kzelebb ll a budai brzolshoz az 1380-as vek els felre datlhat Opatovicei Brevirium,46 ahol mr megjelenik az imapult is Mria eltt. Ez, a budainak lnyegben megfelel brzolsi forma a cseh s lengyel festszetben 1400-ig tbb emlken is
41 42 Gerevich 1966. 277-282. rszegi 1992.

39. A voraui antiphonale inicilja Mria halla brzolssval, 1365-1370

zi, hogy a budai vr 1410-20-as vekben foly nagy Zsigmond-kori tptsnek elemei.37 Gerevich Lszl, a budai vrsatsok vezetje azonban ezeket a rgszeti megfigyelseket nem vette tekintetbe, mivel Csemegi keltezst fogadta el a Mria-kapura, s emiatt a palotabli kapukeret s a kvderes fal kort is I. Lajos korra tette.38 Fontos szerepet jtszott az ltala kidolgozott elmletben a kapukeret, amelyet a Mria kapuhoz hasonl mdon rekonstrult, s a rekonstrukci, alapveten nknyesen meghatrozott mretei s formlsa nyomn a budai vrkpolna kapujaknt azonostott.39 Ezutn a kaput sszekapcsolta egy 1366-ban kelt bcsengedllyel, amely I. Lajos kirly palotjban ptett Szz Mria kpolnnak lltott ki V. Orbn ppa. E bcsengedlyrl mr Kumorovitz L. Bernt tvesen gy gondolta, hogy a budai palotakpolna szmra kszlt,40 br a magyar kutats szmra akkor ismert szvegvltozatban nem szerepelt a helynv. Ezrt Kumorovitz a palotakpolna s emiatt Gerevich mr a ka37 Nagy 1987. 126. Gerevich Lszl azonban a Zsigmond kori ptsek kezdett az 1380-as vekre teszi (Gerevich 1954). Mindkt vlemny trtneti s mvszettrtneti megfontolsokra tmaszkodik, konkrt rgszeti rv egyik elmlet mellett sem merlt fel. 38 Furcsa mdon senki sem figyelt fel a tbbi palotabeli k lbazatnak formaazonossgra, gy azok Zsigmond kori datlst mindenki elfogadta (Nagy 1987.) 39 40 Gerevich 1966. 319. kp Kumorovitz 1963. 114-115.

43 Ezt az ikonogrfit ppen a budai Mria-kapu kapcsn Trk Gyngyi foglalta ssze: Trk 1973. 44 Vorau, gostonrendi prpostsg Cod. 265 (259). jabb datlsra: Suckale Fajt 2005. 42. Fig. 3.7. 45 Trk 1973. Abb. 1. 46 Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituy Katedralnej, Hlavkov 2002.

18

Archaeologia - Altum Castrum Online

40. A templom dli homlokzatnak kutatsi felmrse 1887-bl.

fennmaradt,47 1400 utn pedig egy olyan vltozata terjedt el, amelyben Mrit Szent Jnos evanglista tmogatja.48 A budai timpanon ikonogrfiai elkpei teht aligha szrmazhattak az 1380-as veknl korbbi idszakbl. Mint ltjuk teht, gy a rgszeti, mint a mvszettrtneti s a trtneti adatok az ptstrtneti megfigyelsekkel egybehangzan arra vallanak, hogy a Mria-kapu felptsre csak az 1384-es toronybeomlst kvet helyrellts sorn kerlt sor. Ez a helyrellts radsul aligha trtnhetett meg azonnal, inkbb a Zsigmond kirly ltal az XV. szzad els vtizednek a vgn megindtott nagy budai ptkezsek sorba tartozhatott. A kzpkor utols szzadban a budai Nagyboldogasszony templomon mg szmos tptst vgeztek. Ezek elssorban kls kpolnk felptst jelentettk, amelyek jelentsen rintettk a templom dli oldalt. A dli oldal legkorbbi bvtmnye a toronytl szm47 Frombork, szrnyasoltr (1380/1390), Boroszl, missale (1400 krl), Prga, hrsknyv (1395 krl) Trk 1973. 157-171. Abb. 8, 10, 15. 48 Trk 1973. 171-182.

tott negyedik boltszakasz a XIII. szzadi kereszthz dli kapuja el ptett kpolna volt. Az ptmnynek csak a keleti fala s dlkeleti tls tmpillre kerlt el a XIX. szzadi ku-

41. A dli hosszhzfalnak a Mria-kapu melett szakasza a bonts kzben (Csemegi 1955. nyomn)

19

Archaeologia - Altum Castrum Online


a templom jobb (azaz dli) oldalhoz volt hozzptve a Hromkirlyoknak szentelt kpolna. E kpolnrl egy 1433-as oklevl elmondja, hogy alaptja a nhai Ellenpeck Jnos budai polgr volt.52 Ellenpeck Jnosrl a 1394-bl,53 1402-bl s 1406-bl ismernk adatokat.54 Ez utbbi adat szerint akkor a Nagyboldogasszony plbniatemplom gondnoka volt. Ezek szerint kpolnaalaptsra minden bizonnyal a XV. szzad els vtizedben, gyakorlatilag a Nagyboldogasszony templom Zsigmond-kori tptse idejn kerlt sor. Mivel a toronytl szmtott negyedik boltszakaszhoz hozzptett fldszinti kpolnn kvl a templom sszes tbbi dli kpolnja, belertve e kpolna emeleti tert is, bizonyosan utlagos a csarnoktemplomm val kiptshez kpest, gy csak e fldszinti kpolnt azonosthatjuk a Hromkirlyok kpolnval. Ezt az azonostst vallotta Csemegi Jzsef is, m a kpolna alaptst 1370. el helyezte, abbl kiindulva, hogy e kpolna ptse zrta el a templom XIII. szzadi deli kapujt, s ezrt volt szksg az j deli kapu, a Mria -kapu felptsre. Mrpedig a Mria-kaput 1370 krlre datlta. 55 Ktsgtelenl lehet sszefggs a kpolna ltal elzrt rgi kapu s a Mria-kapu ptse kztt. Csakhogy a kpolnaalapt szemlyre vonatkoz forrsok az alapts 1370. eltti datlst nem engedik meg, az ezekbl a forrsokbl valsznstett XV. szzad eleji alaptsi idpont viszont ppen egybeesik a Mria-kapu ltalunk valsznstett datlsval. A Hromkirlyok kpolnhoz utlag pthettek hozz dl fell egy msik, klnll kpolnt, amelynek csak az K-i tls tmpillre kerlt el a XIX. szzadban a ksbbi DK-i kpolna DNy-i sarkba belefoglalva.56 A templomtl dlre elterl kzpkori temet terle52 53 54 55 Zolnay 1964. 382. Vgh 2006-2008. II. 46. 108. Zolnay 1964. 382., Vgh 2006-2008. II. 54. 152. Csemegi 1955. 51.

42. A templom dli homlokzatnak kzps szakasza bonts kzben (Csemegi 1955. nyomn)

tats sorn, a ksbbi, dlkeleti, ktszakaszos, ksgtikus kpolna falba befoglalva.49 A falszakaszt keletrl lezr XIII. szzadi tmpillrbe bevsve a XIX. szzadban megtalltk a kpolna fldszinti boltozatnak levsett homlokvt is.50 Az ptmnynek emelete is lehetett, ennek szintn levsett homlokvei jl lthatak a dli falkutatsrl kszlt XIX. szzadi fotn, a falszakasz nagy ksgtikus ablaka felett.51 Ez arra vall, hogy az emelet mr biztosan ksbb kszlt az ablak kialaktsnl. Az ablak, a hosszhz mr csarnokrendszerhez igaztott dli falnak tbbi ablakval tartozik egy rendszerbe, gy azokkal felteheten egykor, teht a kpolna emelete mr a templom hosszhznak tptst kveten kszlhetett, de a fldszint kronolgiai helyzetre nincs adatunk, az lehetett akr korbbi is. A kpolnra vonatkoztathat trtneti adatok alapjn mindenesetre ezt kell feltteleznnk. Egy 1517-es oklevl szerint
49 50 51 Csemegi 1955. 29. Csemegi 1955. 126. 35. bra Csemegi 1955. 27. kp

56 Csemegi 1955. 29. A templom falhoz plt kpolna DK-i tmpillrnek DNy-i falskjn fresk kerlt el, amit a szabadon ll kpolna tmpillre elfedett, gy bizonyosak lehetnk benne, hogy a szabadon ll kpolna ksbbi mint a templom oldalhoz ptett. (Csemegi 1955. 127. 75. jegyzet)

20

Archaeologia - Altum Castrum Online


homlokvei Schulek kutatsai sorn kerltek el. A homlokvek azt mutatjk, hogy a kpolna fldszintje hrom szakaszos boltozattal volt fedve, ezrt a templom dli msodik tmpill rt elvstk. A kpolna padlszintje a templom bels szintjhez igazodott, annl csak nhny lpcsfokkal lehetett magasabb, gy jval mlyebben helyezkedett el a kls jrszinthez igaztott Mria-kapunl. A fldszintinl sokkal magasabb emeleti tr a gtikus ablakok mreteihez igazodott, azokat minden bizonnyal oratriumnylsokknt hasznltk tovbb. Az ablakok felett a XIX. szzadi kutatsok sorn kszlt fotkon megfigyelhetek az emeleti boltozat cscsves homlokveinek bevsett fszkei, eszerint itt a fldszinti boltozattl eltren nem
43. A templom dli homlokzatnak dli szakasza a bonts eltt (Csemegi 1955. nyomn)

tn a kzpkori rott forrsok kt kpolnt emltenek. Az egyik a Wulwing comes ltal 1334 eltt alaptott Szt. Lszl kpolna. Errl egy 1519-es oklevl, mint a templomtl keletre ll kpolnrl tesz emltst. Ennek alapjn a Szt. Lszl kpolnt Vgh Andrs a halszbstya dli bstyjnak szaki gykamrjba befoglalt gtikus kpolnamaradvnnyal azonostotta.57 A msik kpolna amely a temetben llt az Ernuszt Jnos ltal alaptott s ptett Szz Mria Mennybemenetelnek szentelt kpolna, amely az alapt 1476-ban kszlt vgrendelete szerint mr lnyegben felplt, csak kisebb munkk voltak rajta mg htra.58 A jelenleg ismert adatok szerint leginkbb e kpolnt azonosthatjuk a Hromkirlyok kpolna el utlag ptett szabadon ll kpolnval. E klnll kpolna s a dli templomfal kz plhetett be a templom, toronytl szmtott msodik s harmadik boltszakasza mell egy ktszintes kpolna, melynek nyugati vge alatt egy harnthevederre boltozott ketts dongval fedett pince helyezkedett el.59 Bords boltozattal fedett, alacsony fldszintjnek levsett 44. A templom dli homlokzatnak tm pill
57 58 Vgh 2006-2008. I. 64-65. Zolnay 1964. 382.

59 A kpolna feltrt alapfalait s a pinct Schulek felmrte: Csemegi 1955. 27, 49. 19. bra, 124-126. 33. bra, 68. jegyzet.

rei, kutatsi felmrs. Jpbbra a dli keleti kaputl keletre ll tmpillr, rjta az oldalkpolna homlokvnek indtsa (Csemegi 1955. nyomn)

21

Archaeologia - Altum Castrum Online


alkalmaztak falbordkat, s ktszakaszos boltozatot ptettek.60 Az emeletnek, a fldszinttl eltr, ktszakaszos tagolsa minden bizonnyal a meghagyott dli templomablakokhoz val igazods miatt kszlt.61 Ez a nagymret, tbbszintes ptmny nem nylott be a Mria kapu el, hanem elcsarnoknak keleti falhoz tmaszkodott. E nagy ktszintes kpolnhoz hasonlan, az Ernuszt-kpolnnl ksbb plt hozz a templom szentlynek dli falhoz egy ktszakaszos, a mellkhajval azonos magassg, a mellkhaj fel ketts rkddal megnyitott kpolna. Ennek a XIX. szzadban feltrt DNy-i ablakkerete XV. szzad vgi, vagy mg inkbb XVI. szzad eleji formkat mutat,62 gy nagyjbl egykor lehet a msodik s a harmadik szakasz el, minden bizonnyal mr 1476 utn ptett ktszintes kpolnval. A trkkorban a dli kpolnk fels rszt egyenletes magassgban visszabontottk, a msodik, harmadik s negyedik szakaszban lv ktszintes kpolnk als szintjt megtartottk, emeleti oratriumablakaikat, az eredeti templomablakokat befalaztk, fels rszkben kisebb cscsves ablakokat, az emeleti megcsonktott oratriumtrbl nylan pedig kisebb ngyzetes ablakprokat nyitottak. A keleti kpolnban nem kszltek oratriumablakok, de a kpolnt itt is visszabontottk, s tetzete felett itt is kt cscsves ablakot nyitottak.63 Ezt az llapotot rkti meg Hauy 1687-ben kszlt trkpe.64 A trkkor utni barokk helyrellts sorn, a XVII. szzad vgn a ktszintes kpolnkat lebontottk, mindssze a keleti kpolnt hagytk meg, amelyet sekrestyv alaktottak. Ekkor szntettk meg a Mria-kapu elcsarnokt, s a helyn a jezsuita kolostor utcai szrnyt a templomhoz kapcsoltk. Magt a kaput befalaztk, s a befalazsba j ajtt, felette pedig az emeletrl egy ablakot nyitottak.65 Ezt az llapotot szntette meg Schulek Frigyes feltrsa s restaurlsa.

60 Csemegi 1955. 27, 124. 67-68. jegyzetek, 13, 16, 27. kpek. 61 Csemegi Jzsef e kpolna maradvnyait M. Takcs Mariannra hivatkozva (M. Takcs 1940. 16.) trkkorinak tartotta, s gy vlte egykorak azokkal az ablakokkal, amelyek mr a dli nagy gtikus templomablakok befalazsba lettek kialaktva. (Csemegi 1955. 27, 124-126. 68. jegyzet.) Valjban itt kt ptsi peridust kevert ssze: a gtikus ablakok befalazsban kialaktott, valban trkkori ablaksor mr csak akkor lteslhetett, amikor az oldalkpolna fels szintjt a boltozatval egytt flig visszabontottk, gy a fels ablaksor mr a szabadba nylhatott. Az als kpolnt sem tarthatjuk trkkorinak, ugyanis a XIX. szzadi felvteleken jl lthatak a boltozatnak levsett falbordi, ilyen bords boltozatszerkezetet pedig a trk ptszet nem alkalmazott. 62 Az 1500 krli vtizedekben elterjedt tagozatforma az ablak kls oldalnak szlt keretez fecskefark szer tagozat. (Csemegi 1955. 125. 34/1. bra.) 63 Csemegi 1955. 124. 67. jegyzet, 13. kp. 64 Csemegi 1955. 16. 4/a bra. 65 A bontsokra minden bizonnyal az 1688-1702 kztt a templom dli oldalhoz csatolt jezsuita rendhz ptse idejn kerlt sor. (Csemegi 1955. 15.)

22

Archaeologia - Altum Castrum Online Rvidtsek


Buzs 1994 Buzs Gergely: A budai kirlyi palota dli nagycsarnoka. In: Ger Lszl nyolcvantdik szletsnapjra: tanulmnyok. Szerk. Pmer Nra. Budapest, 1994. 109128. (Mvszettrtnet memlkvdelem; 6.) BuzsVgh 1991 Buzs Gergely Vgh Andrs: Adalkok a budai kirlyi vrban ll Zsigmond-palota homlokzatrekonstrukcijhoz. In: Vrak a kskzpkorban. Szerk. Juan Cabello. Budapest, 1992. 102123. (Castrum Bene 2, 1990). Czagny 1964 Czagny Istvn: A kzpkori krtetagos profiltpus emlkei a budai Vr terletn. Budapest Rgisgei XXI. (1964), 267285. Csemegi 1936 Csemegi Jzsef: A koronz ftemplom ptsnek trtnete. Magyar Mvszet 12 (1936), 277283. Csemegi 1940 Csemegi Jzsef: Adatok a budavri ftemplom kzpkori ptstrtnethez. Tanulmnyok Budapest Mltjbl 8. (1940), 118-167. Csemegi 1955 Csemegi Jzsef:A Budavri Ftemplom. Budapest, 1955. rszegi 1992 rszegi Gza: A Nagy Lajos-kori kirlyi kpolna krdshez. Castrum Bene 2. 1990. 94101. Fiala 1987 Andrej Fiala: A pozsonyi (Bratislava) vr. in: Mvszet Zsigmond kirly korban, 13871437. Budapest 1987. Szerk.: Beke Lszl, Marosi Ern, Wehli Tnde. I. 246260. Gerevich 1966 Gerevich Lszl: A budai vr feltrsa. Budapest, 1966. Hlavkov 2002 Hana Hlavkov, Herzogen burs kmoralia, inPro arte: Sbornk k poct Ivo Hlobila, ed. Dalibor Prix (Praha, 2002), 169174. Kumorovitz 1963 Kumorovitz L. Bernt: A budai vrkpolna s a Szent Zsigmond-prpostsg trtnethez. in: Tanulmnyok Budapest Mltjbl XV. (1963), 109151. M. Takcs 1940 M. Takcs Marianna: A Budavri Mtys templom. Budapest,1940. Nagy 1955 Nagy Emese:Zsigmond kirly budavri Friss-palotja. Budapest Rgisgei XVI. (1955), 105134. Nagy 1987 Nagy Emese: Buda, A kirlyi vr. in: Mvszet Zsigmond kirly korban 13871437. Budapest 1987. Szerk.: Beke Lszl, Marosi Ern, Wehli Tnde. II. 116-147. SuckaleFajt 2005 Robert Suckale Jir Fajt: The Example of Prague in Europe. In: Prague: the Crown of Bohemia, 13471437. Edited by Barbara Drake Boehm and Jiri Fajt. 4758. Trk 1973 Trk, Gyngyi: Die Ikonographie des letzten Gebetes Mari. Acta Historiae Artium XIX. (1973), 151205. Vrnai 1955 Vrnai Dezs: A budai vrpalota kzpkori kfaragjelei. Budapest Rgisgei, XVI. (1955), 325362. Vgh 20062008 Vgh Andrs: Buda vros kzpkori helyrajza I-II. Monument Historica Budapestinensia XVI. Budapest 20062008. Zolnay 1964 Zolnay Lszl: A kzpkori budavri Szent Lszl- s Szent Mihly-kpolna: adatok a Nagyboldog asszony-templom dli oldalkpolninak trtnethez Budapest Rgisgei XXI. (1964), 375388.

23