1

Traductoare si senzori Traductoarele electronice transformă mărimea fizică de măsurat într-o mărime electrică, utilizând tehnici electronice. • Transformarea mărimii fizice de la intrare se face în două moduri: - prin transformare directă, într-un singur element; - prin transformare indirectă, dacă sunt necesare mai multe transformări succesive ale mărimii fizice de intrare. Criteriile de clasificare a traductoarelor electronice 1. După natura mărimii fizice neelectrice de intrare: - traductoare pentru semnale radiante, termice, chimice, mecanice, magnetice, etc. 2. După modul în care se face transformarea semnalului: - traductoare directe şi complexe. 3. După principiul de funcţionare: - traductoare parametrice (modulatoare) şi - traductoare energetice (generatoare). 4. După forma semnalului electric de ieşire: - traductoare analogice şi - traductoare numerice. Traductoarele parametrice transformă variaţia mărimii neelectrice de la intrare în variaţia unui parametru electric (rezistenţă, inductanţă mutuală, capacitate) şi necesită o sursă de energie auxiliară. Exemple de traductoare parametrice: - termorezistenţa, - marca tensometrică, - fotorezistenţa, - piezorezistenţa, - bolometrul, etc. • Traductoarele energetice sau generatoare transformă mărimea neelectrică de intrare într-o tensiune, curent sau sarcină electrică fără a avea nevoie de o sursă auxiliară de energie. Exemple: termopila, fotodioda, fotodetectorul piroelectric, traductorul piezoelectric, etc. SCHEMA BLOC A UNUI TRADUCTOR ELECTRONIC

.). -10 … + 10 V. eliminând sau reducând la minim influenţele celorlalte mărimi fizice existente în mediul respectiv. La ieşire.. debit.adaptare de impedanţă. se caracterizează printr-o mare diversificare.. nivel. specifice generării semnalelor electrice unificate şi care nu depind de tipul sau domeniul de valori al mărimii de intrare. efectuate asupra mai multor mărimi componente din traductor sau asupra semnalelor de ieşire de la mai multe traductoare cu structura din fig Senzorul (elementul sensibil) detector sau captor. Sub acţiunea mărimii de intrare. • Adaptorul electronic realizează: .. . ... adaptoarele electronice au elemente constructive comune. 10 mA. .tensiuni electrice între limitele: 0 . + 10 V.adaptare de nivel.2 X SENZOR Elemente de legătură şi transmisie Adaptor electronic Y Surse de alimentare Funcţiile blocurilor componente din structura generală a traductorului electronic Mărimea de intrare X este mărimea de măsurat (temperatură. 4 . etc.curenţii electrici între limitele: 2 . La intrare. în funcţie de aparatele sau sistemelor de achiziţii de semnale folosite în aplicaţie Pentru sistemele complexe. .. . +5 V. Senzorul detectează doar mărimea de intrare X.adaptare de putere sau . elementul sensibil se modifică iar la ieşirea senzorului apare un semnal electric. pentru a prelua diferitele forme ale semnalelor de la ieşirea senzorilor. 20 mA.. este specific fiecărui traductor şi are funcţia de a detecta mărimea fizică ce trebuie măsurată. caracterizarea procesului de transformare se face printr-o mărime de calitate rezultată din combinarea mai multor parametri. -5 . presiune. viteză. Mărimea de calitate se obţine prin operaţii specifice măsurătorilor indirecte.condiţionări de semnale. Mărimea de ieşire Y este un semnal electric unificat sau specializat.

în funcţie de cerinţele canalelor de transmisie. extractoare de radicali. se prevăd blocuri de liniarizare sub forma unor generatoare de funcţii. etc. optice. Uneori. Comparaţia se face cu o mărime elalon. mecanice. sumare. singura care se aplică din exterior (comparaţie succesivă). Modurile de comparaţie depind de metodele de măsurare aplicate şi determină diferenţieri structurale ale adaptoarelor.3 Converteşte variaţiile de stare ale senzorilor în semnale calibrate reprezentând valoarea mărimii de intrare. Adaptoarele electronice pentru senzori parametrici • Au la intrare circuite specifice mărimilor electrice R. Elemente auxiliare • La măsurarea temperaturilor ridicate. L. sunt necesare elemente de legătură pentru transmiterea semnalului de la senzor la adaptorul electronic. plasate fie pe legătura directă. elementele constructive memorează efectele şi le foloseşte în comparaţia cu mărimea de măsurat. • Dacă mărimea generată de senzor este neadecvată pentru transmisie (transmisiile la mare distanţă) elementele de transmisie au şi componente de conversie. sau C. • Pentru eliminarea influenţei perturbaţiilor. • Elementele de transmisie realizează conexiuni electrice. diferenţiere). Semnalul de dezechilibru obţinut este amplificat şi aplicat etajului de ieşire. Schema bloc a unui adaptor electronic pentru un senzor rezistiv . amplificare. Când senzorul sau schema de măsurare are neliniarităţi. comparaţia este nesimultană. ridicare la pătrat. filtrare. • Din categoria elementelor auxiliare fac parte şi sursele de alimentare (surse de tensiune sau curent continuu sau alternative) sau surse de referinţă de precizie. se foloseşte o reacţie negativă ce are în buclă cât mai multe din blocurile componente. Face comparaţia cu unitatea de măsură.operaţii de calcul liniare (atenuare. • Metoda de măsurare sau necesitatea eliminării semnalelor parazite impun folosirea blocurilor de condiţionare: multiplicatoare.funcţii neliniare particulare (compensare neliniarităţi asigurare liniaritate in / out). Adaptorul face: . ridicare la putere. care îl converteşte în semnalul unificat. integrare.operaţii de calcul neliniare (produs. senzorul nu poate fi langă adaptor. mediere. Mai utilizate sunt punţile de curent continuu sau de curent alternativ în regim dezechilibrat. logaritmare) sau . mărimea etalon se aplică din exterior iniţial în operaţia de calibrare. fie pe calea de reacţie. .

cu modulare-demodulare. • Pentru celelalte tipuri de senzori parametrici. .prin termoreglarea substratului. Blocul de liniarizare este un generator de funcţii. Amplificatoarele pentru tensiuni continui de nivel redus trebuie să aibă o mare stabilitate a parametrilor: .25 µV/ °C. acordate pe frecvenţa de alimentare a punţilor. realizat cu diode. • Schemele de măsurare sunt punţi de curent alternativ în regim dezechilibrat iar amplificatoarele sunt de curent alternativ selective. • Separarea galvanică se face prin transformator sau optic. cu derive sub 0. Deosebirile apar la blocurile componente. DZ sau tranzistoare şi introduce nelinearităţi de sens opus celor determinate de senzor sau de schema de măsurare. În locul schemei de măsurare poate fi un etaj adaptor de impedanţă.cu cuplare directă.4 ∆R Schema de măsurare Bloc de comparaţie - Amplificator de tensiune continuă Bloc de liniarizare U Ur Bloc de reacţie Amplificatorul de tensiune continuă poate fi: . dar lipseşte schema de măsurare: tensiunea de la senzor este similară cu tensiunea de dezechilibru a punţii. . Adaptorul electronic pentru senzori tip generator Este acelaşi ca pentru senzorii parametrici. Comparaţia cu semnalul de reacţie se face cu un amplificator diferenţial de tensiune. curenţi sau sarcini electrice continui sau alternative. inductivi şi capacitivi structura adaptorului electronic este similară. Pentru ieşire în curent se foloseşte un convertor U-I realizat cu AO. încât relaţia intrare – ieşire a traductorului este liniară. tranzistoare sau circuite specializate. Senzorii de tip generator dau la ieşire tensiuni.de instrumentaţie sau .cu izolaţie. .prin compensarea statică a derivei cu temperatura sau . Blocul de reacţie este un divizor rezistiv de tensiune sau de curent.

zeci de mii de MΩ).. comprimare sau torsiune.5 • Amplificatoarele de tensiune de bandă largă (1Hz … 1MHz) se folosesc la senzorii electromagnetici. în jurul unor poziţii de echilibru. NaCl).. magnetostrictivi. Dacă un astfel de cristal este supus unei deformări elastice de întindere. sunt oscilaţii elastice datorită vibraţiilor mecanice ale particulelor mediului. 100 GHz. Reţelele ionilor pozitivi şi ale celor negativi din dielectric se deplasează în direcţii opuse. Cristalele piezoelectrice sunt cristale naturale (cuarţ. Pe feţele opuse ale cristalului apar sarcini legate care creează un câmp electric şi o diferenţă de potenţial între aceste feţe. • Efectul piezoelectric invers nu trebuie confundat cu fenomenul de electrostricţiune. dipolii se rotesc şi cristalul se polarizează. spre deosebire de efectul piezoelectric.tartrat dublu de Na şi K) şi cristale artificiale (metatitanatul de Ba).. ca şi sunetele. de ordinul miilor de MΩ (la traductoarele de pH). • Domeniul de frecvenţă al ultrasunetelor este 16 kHz . • Efectul piezoelectric invers apare dacă se aplică o diferenţă de potenţial cristalului. trebuie să aibă rezistenţa de intrare foarte mare (sute de MΩ . de aceea folosesc la intrare tranzistoare TECMOS sau TECJ sau modulator cu diode varicap. piezoelectnci. compresiune sau torsiune. • Generatoarele şi receptoarele de ultrasunete se bazează pe efectul piezoelectric şi efectul piezomagnetic. • Amplificatoarele au cuplaje RC între etaje şi o puternică reacţie negativă pentru asigurarea liniarităţii pe întreaga bandă. • Amplificatoarele pentru senzori cu rezistenţă internă foarte mare. Datorită deplasării reciproce a particulelor electrice de semne contrare. La schimbarea sensului deformaţiei.. Cristalele se taie astfel încât câmpul electric şi deformaţia să fie reciproc perpendiculare (efect piezoelectric transversal) sau câmpul electric şi deformaţia să fie paralele (efect piezoelectric longitudinal). denumite amplificatoare electrometrice. • În gaze şi lichide se propagă un singur tip de unde elastice. producând o deformare. TRADUCTOARE CU ULTRASUNETE • Ultrasunetele. etc. Acestea se găsesc şi în solide mai mari decât lungimea de undă a oscilaţiilor elastice. nu depinde de sensul câmpului aplicat: . Ca urmare a rotirii dipolilor. sare Seignette . care apare la dielectricii cu legături ionice (ex. electrostricţiunea. Mărimea polarizării e proporţională cu deformaţia mecanică. apare o deformaţie de întindere. undele longitudinale. • Dielectricii formaţi din dipoli permanenţi care nu au centru de simetrie (substanţele feroelectrice) au efect piezoelectric direct. se schimbă şi semnul polarizării.

60 % Fe). . b) Traductoare cu senzori electrici: . Fe) şi . realizându-se astfel un termometru bazat pe dilatare. alifer (13 % Al. • Efectul magnetostrictiv este deformarea unui material feromagnetic sub acţiunea câmpului magnetic. .tipul senzorului. acurateţe ±2%. .starea de agregare şi de agitaţie a mediului. termometrele cu bimetal (–20°C. Etc • Când contactul traductorului cu obiectul măsurat nu e posibil (temperatură înaltă sau punctul de măsură inaccesibil). • Datorită inerţiei termice.termometre în IR. . . în timp ce efectul piezoelectric depinde liniar de câmp. Proprietăţile piezoelectrice şi piezomagnetice dispar când materialele respective sunt încălzite peste temperatura Curie a acestora.solidelor (metale). .bazate pe dilatarea: . unele ferite. permalloy (40 % Ni.joncţiuni p-n.400°C.termocupluri.aliaje ale acestora: permendur (75 % Co.. . Efectul este reversibil. independent de sensul acestuia şi depinzând doar de mărimea câmpului şi de natura materialului.captatoare de imagini în IR (scanere IR). 87 % Fe). alcool). constanta de timp a termometrelor depinde de: .rezistenţa termică dintre senzor şi obiectul de măsurare. Co. . 25 % Fe).metale feromagnetice (Ni.fără contact cu obiectul de măsurat.6 deformaţia prin electrostricţiune depinde pătratic de câmp.senzori cu FO. TRADUCTOARE DE TEMPERATURĂ • Traductoarele de temperatură se numesc termometre. Ex. . . • Materiale magnetostrictive: . timp răspuns 45 s). • Traductoarele cu contact cu obiectul de măsurare se împart la rândul lor în: a) Traductoare cu senzori neelectrici: . Sunt cu tijă sau cu bimetal. se folosesc: .cu senzori chimici: orice dilatare a unui corp e preluată de un traductor de deplasare.cu contact cu obiectul de măsurat şi . • Sunt de două tipuri: .lichidelor (mercur.. hipert (50 % Ni.pirometre. 50 % Fe).gazelor (manometre).termorezistoare. .

controlul frecvenţei de tact a unui microprocesor. termistoare şi termocupluri fără teacă de protecţie. au constante de timp de aprox. . unităţi de disc dur.cu teacă de protecţie (Cu.măsurarea temperaturii în calculatoare. . Termomtrele cu teacă metalică au constante de timp mai mari.bobinate sau .locul de montare al senzorului. OLC sau OL inox).fără teacă de protecţie. . pentru măsurători de laborator.7 . pentru a nu degrada semnalul prin erorile introduse de diferenţele de temperatură (instabilitatea temperaturii joncţiunii de referinţă. etc. traductoarele de temperatură sunt: .controlul vitezei unui ventilator. Variaţia rezistenţei RT a conductoarelor metalice creşte astfel cu temperatura mediului. 1s.pot avea încorporate linii de întârziere. . la termorezistoare). Ni (-60…150°C).miniatură. pe aceeaşi magistrală se transmit şi datele de la microcontroler la traductor.pentru monitorizarea proceselor .tipul adaptorului electronic folosit.repetabilitate şi stabilitate. Termometrele cu fotodetectoare cuantice în IR au constante de timp foarte mici . Aplicaţii: . . • Avantaje: . etc. • Adaptorul electronic trebuie fixat lângă punctul de măsură. . după o relaţie de forma: • Metalele tipice folosite: Pt (-200…850°C).cu ieşiri numerice . . prin depunere pe suport ceramic. .cu intrări şi ieşiri numerice . datele de ieşire fiind sub forma frecvenţei sau perioadei unui semnal logic. • După tipul ieşirii şi de modul de comandă. Cu (-50… 150°C). Termometrele cu termorezistoare. . la termocupiuri sau dezechilibrarea rezistenţei firelor de legătură.monitorizează tensiuni de alimentare sistem. termorezistoarele pot fi: .adăugând o referinţă de tensiune şi un comparator la un traductor analogic.analogice – tensiunea de ieşire depinde liniar de temperatură. . ieşirea se întrerupe la depăşirea unei temperaturi fixate. • Termorezistoarele se realizează în două variante: .au diverse tipuri de ieşiri numerice pe o singură linie. pentru a stabili limita de temperatură la care o ieşire numerică de la traductor va întrerupe microcontrolerul. Traductoare de temperatură cu termorezistoare RTD • Termorezistoarele (resistance temperature detector) funcţionează pe baza creşterii rezistivităţii la creşterea temperaturii. • Constructiv.datele numerice reprezentând temperatura sunt transmise la un microcontroler prin magistrală serie.

prelungirea firelor de legătură se face prin: .cu coeficient negativ de variaţie a rezistenţei cu temperatura (NTC) rezistenţa scade exponenţial cu creşterea temperaturii. Nil.m..folosesc fire de legătură de Cu şi nu necesită compensări suplimentare.cu coeficient pozitiv de variaţie a rezistenţei cu temperatura (PTC). . • Pt.sensibilitate mai mare decât termocuplurile.e. • În funcţie de curba de variaţie a rezistenţei cu temperatura. • Dependenţa tensiunii t. . Peltier şi Thomson). Pt.flexibilitate.e.m.conductoare de aceeaşi natură cu electrozii (termocupluri ieftine. • Prin încălzirea joncţiunii de calde. Cu. nu modifica legea de variaţie a t.gamă mare de temperaturi (-190 … 1820°C). • Avantajele termocuplurilor: .dimensiuni reduse şi .e. . Traductoare de temperatură cu termistoare • Termistoarele sunt rezistoare dependente de temperatură. sudate la un capăt. realizate din: . . . la capetele libere apare o t.oxizi metalici (Mn. erori mari) sau . • Sensibilitatea termistoarelor PTC este foarte mare.termorezistoarele de Pt şi Cu au răspuns mai liniar decât termocuplurile. de diferenţa de temperatură între joncţiunea caldă şi joncţiunea rece nu este liniară. măsurări de precizie. dată de termocuplu.m. proporţională cu diferenţa de temperatură între joncţiuni şi dependentă de materialul termoelectrozilor (efecte Seebeck. se ia din tabele speciale. Traductoare de temperatură cu termocupluri • Două fire de metale (aliaje) diferite. . . termistoarele sunt de două feluri: .timp mic de răspuns.prin conductoare cu proprietăţi apropiate de ale electrozilor şi compensarea temperaturii (erori mici). Fe) sau . 150°C la materiale semiconductoare).materiale semiconductoare.rezistenţă la şocuri şi vibraţii. formează joncţiunea de măsură (caldă).termometrul cu termorezistenţă Pt este folosit ca instrument standard.neliniantăţile se corectează prin proiectarea corespunzătoare a schemei.. 400°C la oxizi metalici şi -150 .8 . Co. dar domeniul temperaturii este limitat (-100 . . Celelalte două capete sunt joncţiunea de referinţă (rece). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful