caracterele jur ale transmisiunii succesorale

1. Mostenirile se defera doar prin moarte “mortis cauza” 2. Transmisiunea universala in sensul ca se transmit atat drepturile cat si obligatiile 3. Transmisiune unitara – transmit unitar dupa acelasi reguli Exceptie - La caracterul unitar, mostenitorii sezinari sunt persoanele foarte apropriate de defunt care au de drept posesia mostenirii fara un certificat de mostenitor

conditiile generale ale dr la mostenire
1. Capacitatea succesorala – orice persoana care s-a nascuta 2. Vocatie succesorala – reprezeinta aptitudinea unui grup de persoane (rude) de a fi chemate la mostenirea autorului lor  Sotul supravietuitor beneficiaza de vocatie legala desi nu este rude cu defuntul Vocatia poate fi : a. Vocatie generala – aceasta apartine tuturor rudelor si sotului supravietuitor b. Vocatia concreta – aceasta apartine doar acelor persoane care potrivit legii vor culege efectiv mostenirea 3. Conditia generala a nedemnitatii – este o conditie care nu trebuie indeplinita si are ca temei savarsirea faptelor de nedemnitate care are ca efect inlaturarea nedemnului atat de la mostenirea legala cat si de la mostenirea testamentara Cauzele de Nedemnitate sunt: a. Nedemnitatea de drept – 1. aceasta se refera la persoanele condamnate pt savarsirea unei infractiuni cu intentia de a-l ucide pe cel care lasa mostenirea 2. persoana condamnata penal pentru savarsirea infractiunii inainte de deschiderea mostenirii cu intentia de a-l ucide/inlatura pe un alt succesibil care l-ar fi inlaturat pe nedem sau ar fi restran vocatia succesorala a acestuia - nedemnitatea opereaza DEPLIN DREPT - in situatia in care nedemnul inceteaza din viata si in potriva sa nu se poate obtine o hotarare definitiva de condamnare, conditia va fi indeplinita daca acele fapte de nedemnitate au fost constatate printr-o hotarare judecatoreasca civila, definitiva. 3. Nedemnitatea de drept poate fi constata oricand, de catre orice persoana interesata sau de catre instanta de judecata din oficiu,sau de catre notarul public b. Nedemnitatea judiciara isis are temeiul in art 959 NCC – acestea sunt 1. Savarsirea cu intentie impotriva celui care lasa mostenirea a unor fapte grave de violenta (fizica sau morala) sau a unor fapte ce au avut ca urmare moartea victimei 2. Ascunderea ,alterarea ,distrugerea sau falsifidarea testamentului defuntului 3. Impiedicarea celui care lasa mostenirea prin dol sau violenta sa intocmeasca, sa modifice sau sa revoce testamentul.

stra stra bunicii. Clasa II . Clasa I . de la deschiderea succesiunii toata mostenirea legala I.denumita clasa mixta a ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati. II. fara limita de grad d.nepotii. ordinea culegerii mostenirii.acestea sunt : a. Clasa III – intitulata Ascendentii ordinari.stranepotii fara limita de grad b. Situatia in care defuntul dispunand prin legate de intreaga sa avere. PRINCIPIILE GENERALE ALE MOSTENIRII LEGALE : Principiul chemarii la mostenire in ordinea claselor Clasele de mostenitori reprezinta categorii de persoane. Defuntul nu a dispus prin act de ultima vointa de patrimoniul sau prin legate 2.intitulata clasa descendentilor este formata din COPII. fratii si surorile acesteia si descendentii lor pana la gradul 4 inclusiv c. precum si cotele in care mostenirea va fi culeasa Devolutiunea intervine : 1.Acesta arata ca vom prefera intodeauna mostenitorul mai apropriat in grad de defunt EXCEPTIE : .matusile. Clasa a IV – intitulata a colateralilor ordinari cuprinde Unchii. Devolutiunea legala reprezinta stabilirea de catre lege a persoanelor care culeg mostenirea lasata de defunt.verii primari si fratii si surorile bunicii EXCEPTIE – sotul supravietuitor ca desi nu este ruda cu defunctul este chemat la mostenire Principiul proximitatii gradului de rudenie . mostenitori rezervatari vor putea culege rezerva succesorala care este stabilita de lege.venirea la mostenire prin reprezentare a descendentilor copiilor lui decujus precum si a descendentilor din fratii si surorile lui decujus. Fie a dispus prin legate doar de o parte din averea sa (restul fata de care nu a despus prin legate se imparte conform legii) 3.aceasta cuprinde : parintii defuntului. - .stra bunicii. este compusa din Bunicii.- Termenul este de 1 an pentru introducerea actiunii de declarare a nedemnitatii.

Reprezentantul sa aibe vocatie proprie la mostenirea defuntului 5. Persoana reprezentata sa nu aibe capacitate succesorala (sa fie decedata sau sa fie nedemna) 2.nepotii. Efecte : Principalul efect este acela ca mostenirea lasa de defunt se va impartii intodeauna pe tulpini. Reguli speciale aplicabile fiecarei clase de mostenitori IV. eventual sub tulpini si nu pe capete. la care acesta ar fi avut dreptul daca nu erea PREDECEDAT sau NEDEMN Conditii : 1.Principiul egalitatii rudelor din aceasi clasa si acelasi grad EXCEPTIE : III. Reprezentantul sa fie mostenitor in linie directa fata de reprezentat EXCEPTIE:Art 967 alin 3 permite reprezentarea chiar in situatia in care reprezentantul fata de reprezentat ar fi nedem. indiferent de numarul lor Caracterele juridice : . Descendentii de gradul I vin la mostenire doar in nume propriu In concurs cu sotul supravietuitor. fara limita in grad si indiferent daca sunt din casatorie. Reprezentantul sa fie beneficiar al reprezentarii succesorale 4. care la data deschiderii succesiunii erea DECEDATA sau NEDEMNA. impartirea in cadrul ramurii se va face tot pe tulpini si nu pe capete.  Prin tulpina se intelege calea deschisa de descendentul reprezentat in relatie cu un alt descendent egal in grad Daca aceasi tulpina a produs mai multe ramuri.renuntator sau dezmostenit. Locul persoanei reprezentate sa fie util 3. locul si drepturile succesorale unei altei persoane numita REPREZENTAT. descendentii primesc o cota de 3/4. Clasa I – in aceasta clasa sunt cuprinsi Copiii. urca in gradul. pentru a culege mostenirea defuntului.sezinari si tinuti la raportul donatiilor In aceasta clasa mostenirea se imparte pe capete sau pe tulpini atunci cand descendentii vin la mostenire prin reprezentare. din afara casatoriei sau din adoptie. Sunt rezervatari. REPREZENTAREA LEGALA Reprezentarea reprezinta un beneficiul al legii prin care o persoana numita REPREZENTANT.

restul de 3/ 4 se imparte intre colateralii privilegiati  Daca la mostenire vin ambii parinti. acestea vor primii o parte din averea defuntului chiar daca acesta se opune Descendentii sunt mostenitori sezinari. bunici.strabunici etc Acestea vin la mostenire fara limita in grad.din casatorie. dar este posibila si imparteala pe lini atunci cand vin la mostenire frati vitregi Clasa a II . mostenirea se imparte pe capete sau pe tulpini. respectiv mama si tatal defuntului. in functie de numarul ascendentilor privilegiati.nu sunt sezinari In concurs cu sotul supravietuitor.Sunt mostenitori sezinari . acesta primeste 1/ 4 . doar in nume propriu.  Descendentii sunt mostenitori rezervatari. restu de 1/2 impartindu-se intre colatorali Asccendentii privilegiati vin la mostenire doar in nume propriu. acestea vor culege toata mostenirea In cazul in care vin doar colaterali privilegiati. din afara casatoriei sau din adoptie si din colateralii privilegiati respectiv fratii si surorile defuntului si descendentii din frati si surori pana la gradul 4 inclusiv din casatorie. sezina reprezinta posibilitatea unora dintre mostenitorii legali de a intra in posesia bunurilor mostenirii inaintea de eliberarea certificatului de mostenitor Clasa II – in aceasta clasa sunt cuprinsi ascendentii privilegiati. acestea primest ½. Vocatia asscendentilor privilegiati este conditionata de stabilirea filiatiei cu defuntul Colateralii privilegiati vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentant. din afara casatoriei sau din adoptie Exceptie : principiul proximitatii nu se aplica in cadrul acestei clase de mostenitori Imparteala mostenirii : In cazul in care vin doar ascendenti privilegiati. mostenirea se imparte pe capete Nu sunt rezervatari. unchi. mostenirea se imparte astfel :  Daca la mostenire vine un singur parinte. acestea vor culege toata mostenirea In cazul in care vin ascendenti privilegiati impreuna cu colaterali privilegiati. Nu sunt obligati la raportul donatiilor Clasa III – in aceasta clasa cuprindre ascendentii ordinari .matusa . sotul are 3/ 4 si acestea 1/4 Clasa IV – in aceasta clasa sunt cuprinsi coleterali ordinari .Nu sunt rezervatari .

Nu sunt rezervatari sau sezinari Vin la mostenire doar in nume propriu In concurs cu sotul iau 1/ 4 Sotul supravietuitor Art 963 NCC confera sotului sipravietuitor drepturi similare cu cele ale rudelor defunctului. Ptr a veni la mostenirea lui decujus. pe langa calitatea speciala de sot si conditiile generale ale chemarii la mostenire prevazute in art 957-962. Natura jur este legala si poate suferi restarngeri sau chiar inlocuirea obiectului locuintei cu altul corespunzator. fie: . Conditii dr de abitatie: imobilul sa faca parte din scuccesiune. In situatia in care sotul vine in concurs cu rude aflate in doua clase diferite. Cota acestuia imputa asupra partii celor cu care vine in concurs. . sa nu fie bun comun. Calitatea de sot supravietuitor este recunoscuta acelei persoane cu care defunctul a fost casatorit si fata de care. Cota sotului va stabilita si acordata cu prioritate. sa nu revina exclusiv sotului supravietuitor ca unic mostenitor.nu s-a pronuntat o hot jud de desfacere a casatoriei. Cota sotului supravietuitor se refera la bunurile care ii apartin efectiv exclusiv sotului deceedat indiferent regimul comunitatii de bunuri.clasa a doua separat. de abitaie nu poate fi inlocuit cu un alt dr cu titlu preca. Sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu fiecare clasa de mostenitori. .1/4 din masa succesorala daca vine in concurs cu clasa I.V.1/3 . sotul supravietuitor SS sa nu fie titularul vreunui alt dr real de folosinta al unei locuinte. cota acestuia se va stabili in raport cu clasa cea mai apropiata. 973 NCC si reprez dr acestuia de a folosi locuinta familiala. .1/2 . . cota sotului supravietuitor este: . sa fi fost locuinta comuna efectiva a celor doi.nu s-a constata desfacerea casatoriei prin eliberarea certificatului de divort.cl asele III sau IV. .in concurs cu clasa a II a mixta. sotul supravietuitor al acestuia trebuie sa indeplineasca.3/4 . ramasa definitiva. ci dora tot cu o abitatie. la cererea mostenitorilor defunctului. . Dr special de abitatie al sotului supravietuitor este reglementat prin art. Cota parte din bunurile comune ce apartine sotului supravietuitor nu intra in masa succesorala. Dr.

Clauza de preciput nu este supusa raportului donatiilor. Clauza de preciput Clauza de preciput – Reprezinta acordul de vointa al sotilor. 972). Criteriul obiectiv care stabileste daca aceste bunuri au fost afectate folosintei comune difera la caz la caz. defunctul sa nu fi dispus prin legat de locuinta comuna in defavoarea SS (SS nu este rezervatar cu privire la dr de abitatie). pot avea ca ob bunuri mobile si imobile si devin cadduce la incetarea comunitatii de bunuri. ci doar reductiunii. special asupra mobilierului si bunurilor casnice. Clauza de preciput reprezinta acordul de vointa al sotilor. Natura jur a clauzei de preciput este aceea de legat. Caracterele jur ale dr de mostenire al SS: SS vine la mostenire doar in nume propriu nu si prin reprezentare. dr izvorat din lege. dra nu mai devreme de 1 an de la data deschiderii succesiunii sau prin recasatorirea SS mai devreme de 1 an. este insesizabil si ianlienabil. sau dupa caz al viitorilor soti cuprins in conventia matrimoniala prin care acestea prevad ca sotul care supravietuieste celuilalt sa preia fara plata inainte de partajul succesoral unul sau mai multe bunuri comune detinute in DEVALMASIE sau in COPROPRIETATE . sau dupa caz al viitorilor soti. Prevederile pot fi unilaterale sau bilaterale. dr strict personal al SS si ai copiilor minori care locuiesc impreuna cu acesta.sa nu se recasatoreasca. este obligat la rap donatiilor cand vine in concurs cu cl I de mostenitori 1146 si urm. nu este sezinar. dr temporar. 1143 -1145. De regula are loc in natura. Caracterele jur ale dr special de abitatie: este un dr real . Acest dr subzista doar in masura in care defunctul nu a dispus prin liberalitati de aceste bunuri. adica de jumatate din cota care ii revine conform art. Incetarea dr de abitatie are loc prin partajul succesoral. Dr. In stransa legatura cu dr de mostenire al SS. cuprins in conventia matrimoniala prin care acestia prevad ca sotul care supravietuieste celuilalt sa preia fara plata inainte de partajul succesoral unul sau mai multe bunuri comune detinute in devalmasie sau in coproprietate. SS este mostenitor rezervatar (rezerva SS este o cota fixa dintr-o cota variabila. Acest dr poarta supra bunurilor care au fost afectate folosintei comune celor doi soti si reprez un beneficiu suplimentar ce se adauga peste cota primita in temeiul lui 972. dr gratuit.dezmembramant al dr de proprietate al defunctului supra locuintei. f rar in echivalent. se afla institutia clauzei de preciput. a decesului beneficiarului in cazul comorientei sau in cazul instrainarii bunurilor. art.

prenume sau alte elemente. deșemnarea legatarilor este supusa ad-validitatem urmatoarelor conditii: 1. Desemnarea Legatarilor: sub sanctiunea nulitatii absolute. cu sarcina pentru aceasta de a transmite beneficiarului obiectul liberalitatii indata ce va fi posibil. LEGATUL Reprezinta acea dispozitie testamentara prin care testatorul deșemneaza o persoana care sa dobandeasca la decesul dispunatorului cu titlu gratuit de intregul patrimoniu. .prenume ori prin alte elemente care sa permita individualizarea. testatorul poate impune in sarcina legatarului sa transmita o valoare sau un bun unei alte persoane aleasa de ea ori de un tert desemnat de catre testator. fiind un act mortiscauza. Nu este insa necesar ca desemnarea sa se faca prin nume. 3. o fractiune din acesta sau anumite bunuri determinate. insa poate fi lasata unei terte persoane posibilitatea aprecierii repartizarii bunurilor transmise prin legat unor persoane determinate de catre testator. Desemnarea trebuie sa fie facuta personal de catre testator. -Direct: Este o deșemnare directa atunci cand legatarul este individualizat prin nume. Prin exceptie. Legatarul trebuie sa fie desemnat prin testament ori sa cuprinda cel putin criterii de determinare a persoanei sale la data deschiderii mostenirii. Este valabil legatul facut in favoarea unei persoane care nu exista la momentul intocmirii testamentului daca legatul este facut in favoarea unei persoane existente.Prevederile clauzei de preciput pot fi unilaterale sau bilaterale pot avea ca obiect atat bunuri mobile cat si imobile devin caduce (nu se mai aplica)la  incetarea comunitatii de bunuri  a decesului beneficiarului  in cazul comorientei  in cazul instrainarii bunului Nu este supusa raporturilor donatilor ci numai reductiunii Executarea clauzei de preciput are loc in natura si prin exceptie in echivalent - toata mostenirea testamentara I. fiind suficient sa existe destule criterii pe baza carora legatarul sa poata fi identificat in mod cert. In ceea ce priveste legatul care are ca beneficiar o persoana care nu exista inca. Moduri de desemnare a legatarilor: 1. efectele acestuia trebuiesc analizate strict in momentul deschiderii succesiunii. 2.

. Transferul unei parti a patrimoniului sau. legatele se clasifica in Universale/Cu titlu universal/Cu titlu particular.2. -Proprietatea sau un dezmembramant al ei asupra unei cote parti din universalitatea bunurilor determinate dupa natura sau provienenta lor.Legatul cotitatii disponibile. Transferul intreguluimpatrimoniu. 1/4 etc. Indirect: Este o desemnare indirecta atunci cand sunt exheredati.Legatul nudei proprietati a tuturor bunurilor. Obiectul: Legea pune la dispozitia 3moduri in care poate organiza transferul averii sale: Transferul cu titlu particular al anumitor bunuri individuale. Sunt legate universale:Legatul tuturor bunurilor mobile si imobile. facute in favoarea altor persoane ar fi absorbite toate bunurile succesorale. Dupa cum sunt sau nu afectate de modalitati. Situatia lui se aseamama cu cea a mostenitorilor legali in sensul ca desi are vocatie la intreaga mostenire poate ajunge sa nu primeasca nimic. important este sa rezulte intentia testatorului de a naste in patrimoniul legataruli dreptul la intreaga universalitate. Legea nu impune o forma speciala pentru acest tip de legat. Legatul Universal: este acea dispozitie testamentara prin care se confera uneia sau mai multor persoane vocatie la intreaga mostenire. Cu sarcina. Legatl cu titlu universal Este acel legat care confera beneficiarului vocatie. Dupa obiectul lor. caci vocatia lui nu e conditionata de existenta sau inexistenta bunurilor succesorale. legatele pot fi: Pure si simple: Cu termen. Nu inseamna insa ca legatarul universal va primi intreaga mostenire.) -Dezmembramintele proprietatii asupra unei cote parti din mostenire sau a totalitatii acesteia. chemare la o cota in parte/ la o fractiune din mostenire. mostenitori legali cu efectul de a creste cota succesorala a celorlalti mostenitori. el beneficiaza doar de o vocatie in acest sens. legataul universal ramane succesor. Chiar daca prin alte legate cu titlu particular.Legatul ramasitei. Sub conditii. dezmosteniti. Legea enumera limitativ ce se intelege prin fractiune din mostenire: -Proprietatea unei cote parti din mostenire(ex: 1/2.

-Legatul lucrului altuia. deci orice alta determinare a unei fractiuni din patrimoniu nu va fi un legat cu titlu universal ci unul cu titlu particular. Mostenitorii nesezinar. pot dobandi sezina prin eliberarea certificatului de mostenitor. pentru ca intr-o atare situatie numai suntem in prezenta unui legat cu titlu particular. Daca din eroare a dispus asupra bunului. partaj imparteala de descendent petitia de erediatre .Legatul rentei viagere.-Soarta legatului lucrului altuia depinde de intentia lui decuius. legatul este anulabil.Legatul bunului indivizi. Determinarea nu poate fi facuta insa prin indicarea naturii bunului.Specific legatului cu titlu universal este ca el confera vocatie la o fractiune din mostenire.Legatul unui serviciu impus ca sarcina mostenitorilor sau legatarilor universali. daca a stiut ca nu este al sau legatul constituie practic o sarcina pentru succesorul universal sa dobandeasca acest bun si sa-l predea legatarului. Legea enumera limitativ tipurile de legate cu titlu universal.Iertarea unei datorii. sezina reprezinta dreptul mostenitorilor sezinari (descendentii si ascendentii privilegiati) pe langa stapanirea de fapt exercitata asupra patrimoniului succesoral si dreptul de a administra acest patrimoniu si de a exercita drepturile si actiunile defunctului.Legatul unor bunuri fungibile determinate prin gen.Legatul bunurilor incorporale. Legatul cu titlu particular Este acel legat care poarta asupra unor bunuri determinante.-Este acel legat facut printr-un singur testament mai multor legatari -Legatul alternativ. Sunt legate cu titlu particular :Legatul proprietatii unuia sau a mai multor bunuri individual determinate. -Legatul conjunctiv.(o creanta). crezand ca este al sau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful