You are on page 1of 1

9.30-10.

00 powitanie oraz słowo wstępne Agnieszka Zabłocka-Kos (Wrocław, Uniwersytet)


24.04.2009 r., piątek

10.00-10.30 referat inauguracyjny Lechosław Lameński (Lublin, KUL)


10.30-10.45 Zagadnienia badawcze dotyczące architektury I połowy XX w. na przykładzie Poznania
Hanna Grzeszczuk-Brendel (Poznań, Politechnika)
10.45-11.00 Stowarzyszenie Architektów Polskich, jego udział w kształtowaniu środowiska zawodo-
wego w II Rzeczypospolitej Ewa Perlińska (Warszawa, Uniwersytet)
11.00-11.15 Od form narodowych do architektury funkcjonalnej w wybranych realizacjach Bohdana
Kelles-Krauzego Elżbieta Błotnicka-Mazur (Lublin, KUL)
11.15-12.00 dyskusja i przerwa
12.00-12.15 Modernistyczne budynki letnisk nadmorskich w dwudziestoleciu międzywojennym na
przykładzie Jastarni i Jastrzębiej Góry Olga Baron, Małgorzata Marszałł (Gdańsk, Uniwersytet)
12.15-12.30 Projekt warszawskich Pól Mokotowskich w kontekście obrazu przemian urbanistycznych
Rzymu lat międzywojennych Rafał Ochęduszko (Kraków, UJ)
12.30-12.45 Romualda Millera droga do modernizmu. Od dworca kolejowego w Gdyni po warszawskie
realizacje lat 30. Karolina Tabak (Gdańsk, Uniwersytet)
12.45-13.00 Gdańskie realizacje architekta Martina Kiesslinga w latach 1927-1929 Karina Rojek
(Gdańsk, Uniwersytet)
13.00-13.15 Pierwotne założenie kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na
Azorach w Krakowie (lata 30. i 40. XX w.) Katarzyna Brzezina (Kraków, UJ)
13.15-13.30 Jedno osiedle, dwa modernizmy. Kościół ewangelicki imienia króla Gustawa Adolfa i ko-
ściół katolicki Świętej Rodziny na wrocławskim Sępolnie Joanna Jaszczak (Wrocław, Uniwersytet)
13.30-14.00 dyskusja
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.00-15.30 „Dyskretny urok totalitaryzmu” czyli o potrzebie ładu i porządku Krzysztof Stefański
(Łódź, Uniwersytet)
15.30-15.45 Chorzowskie szkoły okresu międzywojennego. Architektura trwała, użyteczna, piękna?
Anna Syska (Katowice, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego)
15.45-16.00 Łódzkie poniemieckie osiedla 1939-1945 w XXI w. Tomasz Bolanowski (Łódź, Politech-
nika)
16.00-16.15 Oblicza socrealizmu. Architektura między propagandą a rzeczywistością. Przegląd naj-
ważniejszych zagadnień na przykładzie łódzkiego budownictwa lat 1945-1955 Aleksandra Sumorok
(Łódź, Uniwersytet)
16.15-16.30 Między rekonstrukcją a interpretacją. O warszawskiej architekturze Zygmunta Stępiń-
skiego z lat 1946-1952 Aleksandra Stępień (Warszawa, Uniwersytet)
16.30-16.45 Łuk Zwycięstwa-Lublin 1954 Grażyna Stankiewicz (Lublin, KUL)
16.45-17.30 dyskusja i przerwa
17.30-17.45 Architektoniczne równanie Haliny Skibniewskiej Tomasz Fudala (Warszawa, Muzeum
Sztuki Nowoczesnej)
17.45-18.00 Nowa Biblia-postulaty Karty Ateńskiej a wrocławskie osiedla lat 1956-1970 Agata Gabiś
(Wrocław, Uniwersytet)
18.00-18.15 Powojenna architektura mieszkaniowa w Gdańsku na przykładzie osiedla Przymorze
Dorota Kucharczyk (Gdańsk, Uniwersytet)
18.15-18.30 Architektura mieszkaniowa o charakterze uzupełniającym lat 50. i 60. XX w. w kontek-
ście historycznych form urbanistycznych miasta końca XIX i początku XX w. na przykładzie Poznania
Adam Nadolny (Poznań, Politechnika)
18.30-19.00 dyskusja
19.00 spotkanie towarzyskie dla uczestników konferencji
25.04.2009 r., sobota

9.00-9.30 Odbudowa starówek Waldemar Baraniewski (Warszawa, Uniwersytet)


9.30-9.45 Przebudowa zespołów staromiejskich w Legnicy i Lwówku Śląskim po 1945 roku Dominik
Kunysz (Wrocław, Uniwersytet)
9.45-10.00 Marek Leykam. Architekt konsekwentny Mateusz Potempski, Leszek Włochyński (War-
szawa, Politechnika, KN Architektury Rodzimej)
10.00-10.15 Nowy wspaniały uniwersytet. Wizja wrocławskiego ośrodka akademickiego projektu
Krystyny i Mariana Barskich Krzysztof Ziental (Wrocław, Uniwersytet)
10.15-10.30 Dworzec kolejowy w Katowicach jako ikona nowoczesnego socjalistycznego miasta
Alicja Gzowska (Warszawa, Uniwersytet)
10.30-10.45 Architektura jako środek artystyczny polskiej wizualizacji pamięci o wydarzeniach II
wojny światowej Agnieszka Gębczyńska-Janowicz (Gdańsk, Politechnika)
10.45-11.30 dyskusja i przerwa
11.30-11.45 Polska architektura wnętrz w XX w.: dylematy historiografii Hubert Bilewicz (Gdańsk,
Uniwersytet i ASP)
11.45-12.00 Metodologia i problemy związane z badaniami nad architekturą II połowy XX w. w Po-
znaniu Piotr Marciniak (Poznań, Politechnika)
12.00-12.15 Piękno bezpowrotnie utracone. Stan zachowania architektury modernistycznej w Kato-
wicach na przykładzie wybranych obiektów Aneta Borowik (Katowice, UŚ)
12.15-12.30 Popularyzacja wiedzy o architekturze XX w. na przykładzie projektowanego Szlaku Za-
bytków Architektury Modernistycznej Województwa Śląskiego. Merytoryczna podpora komercyjnego
przedsięwzięcia Marta Ostrowska (Wrocław, Uniwersytet)
12.30-12.45 Prezentacja „białych kart” dla poznańskiej architektury XX w. Gabriela Klause (Poznań,
Politechnika)
12.45-14.00 dyskusja końcowa i zamknięcie obrad
14.00 spacer dla zainteresowanych po wrocławskim modernizmie