You are on page 1of 3

Page 1

1 of 1 DOCUMENT

De Gelderlander 18 mei 2013 zaterdag Rijk van Nijmegen

Barometer - 6,2-6,3 - NXP boort goudader aan


SECTION: _ON_BAROMETER LENGTH: 1457 woorden Het consumentenvertrouwen neemt toe en er zijn weer meer startende ondernemers. Het Barometerpanel durft het bijna niet te geloven, maar hebben we het ergste gehad? NXP wel: de Nijmeegse chipsgigant presenteerde flonkerende cijfers en neemt weer mensen aan. Guido Dierick: witte raaf Als ik terugkijk op het afgelopen kwartaal dan constateer ik dat veel bedrijven het nog steeds moeilijk hebben en de werkloosheid oploopt. NXP lijkt met de publicatie van relatief goede kwartaalcijfers op 23 april jl. haast een witte raaf te midden van sombere economische berichten. En ja de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar lagen met een omzet uit kernactiviteiten van $ 1.055 miljoen aan de bovenkant van de verwachting die we eind 2012 uitspraken. Bovendien verwacht NXP in het tweede kwartaal een omzetgroei van tussen de 6 en 12 procent. Maar dat NXP het nu vele kwartalen op rij beter doet dan onze concurrenten is het gevolg van de jaren eerder ingezette noodzakelijke hervormingen en concentratie op kernactiviteiten. Al in 2008 heeft NXP besloten zich alleen nog op die markten te concentreren waarin het marktleider is of kan worden. En die strategie begint nu zijn vruchten af te werpen. Zo hebben we met onze Identificatie Business het gaat dan om chips voor bijvoorbeeld mobiel betalen, paspoorten, toegangskaarten en OV-chipkaarten - een

echte goudader aangeboord. Maar ook over onze Automotive Business ben ik positief. De trend is immers dat nieuwe auto's steeds meer chips bevatten waarvan grofweg een derde uit onze fabriek in Nijmegen komt. Onze ICN8 fabriek in Nijmegen neemt zelfs weer mensen aan om de productie verder op te kunnen voeren. Hanno Littink: voorbode Het lijkt hier en daar wat beter te gaan. De huizenmarkt in de VS trekt aan, wellicht een voorbode voor verbetering in de Nederlandse bouw. Dit alles wordt natuurlijk bevorderd door al die geweldige stimulerende maatregelen voor innovatie en duurzaamheid. Duurzaam is hip! Ondernemers kunnen aanzienlijke voordelen realiseren door innovatief en duurzaam bezig te zijn en dat stimuleert wel. Roy Tilmann: grondprijs lager Volgens het onlangs door Cobouw gehouden onderzoek heeft de verlaging van de btw voor verbouw en renovatie geen extra werk voor de bouwsector opgeleverd. Een alternatief zou een verlaging van BTW voor nieuwbouw zijn. Het huidige bouwvolume is echter nog dermate groot dat de daarmee verlaagde belastinginkomsten de staat meer zou kosten dan de huidige kosten ten gevolge van de crisis in de bouw. Een alternatieve mogelijkheid zou een verlaging van de grondprijs door de gemeentes kunnen zijn. Hein van der Pasch: kostenpost Impulsen voor meer groei komen uit stijging van koopkracht in binnen- en buitenland. Voor Nederland zijn internationale handel en open grenzen onmisbaar om uit de crisis te geraken. Een kwestie van welbegrepen eigenbelang. Supermarkten weten wel dat hun omzetcijfers bepaald worden door de lonen en het vertrouwen van consumenten. Wereldwijd wordt arbeid vooral gezien als kostenpost. Dit leidt tot schrijnende situaties, met onlangs nog meer dan 1000 doden bij

Page 2 Barometer - 6,2-6,3 - NXP boort goudader aan De Gelderlander 18 mei 2013 zaterdag

illegale textielbedrijven in Bangladesh. Industrie en handel profiteren meer dan arbeiders van globalisering. Ed Velthuis: vertrouwen Democratie is gestoeld op wederkerig vertrouwen. Vertrouwen van burgers in hun overheid. Maar ook vertrouwen van de overheid in haar burgers. Alle publieke ambtsdragers, of ze nu gekozen zijn, benoemd of aangewezen, hebben aan dat vertrouwen hun bijdrage te leveren. De drang om onze grenzen te verkennen en liefst te verleggen heeft ons ver gebracht. Zo maar wat zinsneden uit de toespraak van onze nieuwe koning waarin duidelijk wordt waar in onze Nederlandse economie de schoen wringt: Vertrouwen. Daaraan voeg ik inmiddels direct het woord Zindelijkheid toe: Het vermogen om primitieve behoeften te beheersen. En dat is ver te zoeken in bijvoorbeeld de nieuwsbombardementen van de media, onze reacties via internet, in de krachttaal van volksvertegenwoordigers. Henk Berg: stageplekken Studenten MBO en HBO blijven langer studeren vanwege het onzekere economisch tij. En . er is een drastische afname van het aantal stageplekken in Nederland. Deze twee constateringen zijn de basis van een probleem voor onze toekomstige arbeidsmarkt terwijl er zo'n mooie kans onder ligt. Stagieres zijn niet alleen goedkope arbeidskrachten, in veel gevallen brengen ze ook nieuwe ideen en nieuwe energie mee. En het zet de zittende medewerkers nog eens op scherp omdat ze de stagieres volgens de regels van het vak (ongeacht of het nou om een lasser, een boekhouder of een verpleegster gaat) het vak gaan leren. Jan Jonker: toename markt zorg De markt voor gezondheidsproducten is enorm en zal de komende jaren alleen maar toenemen. Niet alleen door het stijgend aantal chronisch zieken en de vergrijzing van de samenleving. Maar ook doordat we als mens/consument in het dagelijks leven steeds meer gebruik maken van producten om onze gezondheid te ondersteunen. Om deze producten te kunnen maken zal een enorm beroep worden gedaan op bedrijven uit de maakindustrie, de metaal en de elektronica. Esther-Mirjam Sent: werkloosheid Het kabinet moet oppassen dat het de economie niet kapot bezuinigt door te veel vast te houden aan het halen van de Europese begrotingsnorm van 3 procent. Dat vindt een meerderheid van het economenpanel Me Judice. Een meerderheid vindt bovendien dat ook in de eurozone soepeler moet worden omgegaan met het

terugdringen van de tekorten. Voor de stabiliteit in Europa is het vooral van belang dat er iets wordt gedaan aan de werkloosheid. Het is veel belangrijker dat daar targets op worden gezet dan dat we vast houden aan een arbitrair cijfer van 3 procent. Annemarie van den Berg: export De exportgroei houdt aan, maar biedt nog onvoldoende tegenwicht aan de dalende binnenlandse bestedingen. De ongewoon lange en koude winter zorgde wel voor verhoogde productie en consumptie van aardgas, maar dit effect verdwijnt in het volgende kwartaal. Uiteindelijk zal de export Nederland langzaam maar zeker uit de recessie moeten trekken. Tegenvallende groeicijfers uit Duitsland, China en de VS duiden echter op een mogelijke vertraging van de groei van de wereldeconomie, waardoor het herstel in Nederland wellicht ook langer op zich laat wachten. Het risico bestaat dat de werkloosheid verder oploopt dan verwacht en begrotingsdoelstellingen niet worden gehaald. Ronald Migo: meer starters Ondanks veel opheffingen, faillissementen en een stijgende werkloosheid zijn er gelukkig ook positieve geluiden en lijken we uit de winterdip te komen. Er is een groei aan starters is er voor het eerst sinds lange tijd een stijging van het consumentenvertrouwen. Uit de bijeenkomsten die de kvk hield in het kader van 'Bouwen aan vertrouwen' gaven de ruim 600 ondernemers ook aan dat ze het 'doemdenken' beu zijn. Op 16 mei bleek dat ook bij het MKB congres in Papendal Theo Lemmen: welvarend Afgelopen week werd bekend, dat Nederland nog steeds een van de welvarendste landen in Europa is. En hoewel de recessie nog voortduurt, gloort er weer hoop op het herstel van vertrouwen. En dat vertrouwen kan pas volledig herstellen, als banken en overheid dat vertrouwen ook uitstralen. Helaas ontbreekt het daaraan. De banken zijn nog steeds niet op aarde om geld te bewaren en uit te lenen, maar vooral om bonussen uit te keren over de geweldige winsten die gemaakt worden. Ook de verzekeraars laten zich niet onbetuigd. Henk Dekker: maakindustrie Een land kan niet bestaan bij dienstverlening alleen. Daarom moeten we maakindustrie houden, patenten verwerven en de export stimuleren. Er is een tekort aan technisch personeel en die tekorten lopen snel op. Bij de Business 2 Business (B2B) beurs in hotel Duiven in oktober 2012 gaven de bedrijven al aan: Wat we aan maakindustrie hebben willen we behouden en versterken. Lindus is dan ook blij met het techniekpact Gelderland

Page 3 Barometer - 6,2-6,3 - NXP boort goudader aan De Gelderlander 18 mei 2013 zaterdag

dat inzet op kiezen, leren en werken in techniek en zal het techniekpact dan ook zeker ondertekenen! Naam Bedrijf Roy Tillman Chemische bouwstoffen 6,9-7,0 Henk Berg OSG 6,3-6,3 Ronald Migo KvK 6,7-6,8 Annemarie vd Berg Rabobank 5,5-5,5 Theo Lemmen Ondernemerscafe 6,4-6,6 Jan Blokland Cold Stores 5,5-5,5 Jacob Fontijne KEMA 6,3-6,3 Hein van der Pasch Mercator Incubator 6,5-6,5 Jan Jonker Health Valley 6,5-6,5 Ed Velthuis VNO-NCW 6,0-6,5 Hanno Littink Bax Advocaten 6,0-6,4 Esther-Mirjam Sent Radboud Universiteit 5,5-5,5 Henk Dekker Lindus 5,4-5,6

Eline Koers Weeghel Doppenberg Kamps 7,0-7,0 Bart van Meer Dirkzwager 6,0-6,0 Guido Dierick NXP 6,5-6,5 LOAD-DATE: 17 May 2013 LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS GRAPHIC: Hein van der Pasch: 'Arbeid wordt gezien als kostenpost'. PUBLICATION-TYPE: Krant JOURNAL-CODE: DG

Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved