PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

1.1 Definisi dan Pengertian Ekosistem

Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataanpernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993).

Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut :

(i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

(ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi

Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik.kehidupan dalam alam (Dephut. Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap. Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). (v). (vi). 1954 dalam Setiadi. iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum. Ekosistem. ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat. (iii). sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya. Ekosistem. iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto. saling mempengaruhi. Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan. dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam . (iv). memiliki kawasan ekologi secara lengkap. Ekosistem. serta terdapat proses ekologi secara lengkap. sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. 1983). 1993). (Woodbury. tumbuhan. 1997). 1983). dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh.

nitrogen. pengguna yang pelbagai dan penguraiKebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku.rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material 1.2 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahan-bahan. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. Air. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. karbon. .

1 Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan altitudnya masing-masing.1 Ekosistem Akuatik Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air. 2. Perbezaan ini merupakan faktor penentu kepada tahap biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. seperti hutan hujan tropika. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar . 2. Setiap ekosistem mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza. ekosistem diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau. Komuniti-komuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. ekosistem kolam dan agro ekosistem ekosistem sawah padi dan ekosistem ladang kelapa sawit. ekosistem ekosistem hutan gambut. . Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi.JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM 2.2 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama akuatik.2.

Ekosistem Akuatik Ekosistem Marin .

and sharks. salt marshes. dinoflagellates. Masalah alam sekitar yang berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. coral reefs (terumbu karang) ix. Ikkan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah brown algae. corals. cephalopods. oceanic (bahagian cetek) ii. intertidal (kawasan antara taid(tides) tinggi dan rendah ) v. echinoderms.2. profundal (dasar atau air dalam) iii. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. hydrothermal vents (dimana bakteria sulfur chemosynthetic membentuk makanan asas).2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia.2. . iv. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. vii. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. estuaries vi. Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin. Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :- i. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . benthic (dasar laut).

empangan. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis.3. Tanah Lembab (Wetlands). Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. 2.009% dari jumlah air dunia. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0.1.2. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. 3. .

2.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. .Ekosistem Air Tawar 2. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. Terdapat juga ular.3. kumbang air dan kura-kura.

Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada .2. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai.Ekosistem Kolam 2. Sebagai contoh kitar nutrien. penampung banjir. air bersih. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien.3. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar.

Factor Ini menjadikan kawasan ini sangat sesuai untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Faktor latitud adalah kawalan iklim utama di hutan hujan tropika.hidupan . Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi dan terletak di kawasan sekitar garisan hutan tanah pamah seperti Khatulistiwa. Di Malaysia kebanyakan kawasan di Hutan hujan tropika ini .2. dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C serta menerima lebih daripada 250 sm³ hujan setahun. 2. iklimnya adalah sangat panas. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama sepanjang tahun. .

5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. Dianggarkan terdapat seluas 1.54 ribu hektar tanah berair jenis ini masih . Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini.2. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid.Ekosistem hutan hujan tropika 2. Ia adalah ekosistem yang unik dengan ciriciri terendam air. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuh-tumbuhan setebal 20 meter.

kekal di Malaysia. Kompleksiti kepada biodiversiti sesuatu ekosistem . berapa terdapat di sesuatu ekosistem . di mana 70% daripadanya terdapat di Sarawak. lebih cepat ia kembali kepada keadaan sesuatu ekosistem itu. Satu cara adalah untuk mendefinisikan sebagai sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal asal lebih stabil selepas d iganggu. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. Ekosistem Paya gambut 2. Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan beberapa cara yang berbeza.3 Biodiversiti. . Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan banyak variasi genetik atau bilan gan jenis komuniti yang sesuatu ekosistem ber gantung spesies.

1 Biodiversiti.4. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. granuliferus yang berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. Sebagai contoh katak beracun dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Tumbuh-tum buhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta D. D. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. Ada haiwan yang hidup dilantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem hutan hujan tropika Hutan hujan tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan biojisim total. Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka.2. Serangga adalah .

Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. Proboscis Monkey.3.antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. Storm’s Stork and Wrinkled Hornbill. . Sumatran Rhinoceros.2 Biodiversiti. 2. gajah asia. harimau. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindunga n bagi lebih daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. Civet Otter. Hutan lembab ini juga berfun gsi sebagai bank gen semula jadi tumbuhan. Anai-anai adalah sangat penting sebagai pengurai di kawasan ini. Kerana kompleksiti ecosystem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful