Parteneriatul Romaniei Cu Mercosur

Capitolul 6

PARTENERIATUL ECONOMIC AL ROMÂNIEI CU ŢĂRILE MERCOSUR

6.1 Consideraţii generale Deşi Mercosur reprezintă o piaţă cu un potenţial imens, România nu are un acord comercial semnat cu această organizaţie, dar are acorduri bilaterale semnate cu toate statele membre ale Mercosur, atât cu cele care au statut de membru cu drepturi depline cât şi cu cele care au statut de asociate. Abia în ultimii ani România a inţeles imensa oportunitate a pieţei Mercosur care este în plină ascensiune şi, odată cu aderarea la UE, care are strânse legături cu Mercosur, relaţiile ţării noastre cu ţările Mercosur vor intra într-o nouă fază în care vor fi exploatate oportunităţile şi beneficiile pentru ambele părţi. Analizând relaţiile României cu ţările Mercosur, în contextul aderării ţării noastre la UE, care este un partener privilegiat al Mercosur, s-a ajuns la concluzia că această regiune a devenit una dintre cele mai dinamice pieţe ale exporturilor europene. La acest lucru a contribuit şi climatul politic favorabil care s-a realizat prin consolidarea statului de drept în regiune, precum şi democraţiei care s-a instaurat în ţările din zonă, aceste elemente creând climatul favorabil pentru dezvoltare şi creştere economică. România are semnate acorduri comerciale şi culturale cu Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay şi Chile, atât la nivel de stat, cât şi la nivel de organizaţii private şi societăţi mixte. Toate guvernele postdecembriste au elaborat politici structurale şi de macrostabilitate pentru dezvoltarea economică şi deschidere comercială cu ţările Mercosur, dar oportunităţile nu au fost pe deplin fructificate datorită dificultăţilor economice cu care s-au confruntat ţara noastră şi ţările din Mercosur. Totuşi, trecând peste aceste dificultăţi, s-au întărit relaţiile bilaterale cu aceste ţări, o contribuţie importantă având faptul că România se pregăteşte să devină membră a UE. Şi Parlamentul României este foarte preocupat de strângerea relaţiilor cu ţările Mercosur, acestea întocmind seturi de proiecte pentru formarea cadrului şi metodologiei necesare inserării României în aceste grupuri regionale, care de fapt constituie un pol de atracţie pentru toată lumea.
137

Încă din 1995 s-a organizat un seminar, care a reliefat perspectivele de colaborare dintre ţara noastră şi Mercosur. De atunci s-au semnalat similitudini în ceea ce priveşte evoluţia democratică şi scena politică asemănătoare, fapt care ne ajută să colaboram bilateral pentru găsirea unor soluţii de depăşire a barierelor vamale şi a celorlalte probleme economice cu care ne confruntăm. Din punct de vedere economic se încearcă întocmirea şi formarea unui acord de liber schimb pe modelul 4+1 între România şi ţările Mercosur, în acest sens purtându-se negocieri intense, ambele părţi fiind interesate ca acest acord să devină operaţional cât mai repede. 6.2. Cadrul juridic al relaţiilor de schimb, balanţa comercială precum şi alte forme de colaborare cu toate ţările din cadrul Mercosur Relaţiile economice ale României cu Argentina sunt de colaborare şi ajutor reciproc şi datează de foarte mult timp, şi au cunoscut fluctuaţii datorită dificultăţilor economice prin care au trecut ambele ţări. Acest fapt putem spune că a întărit relaţiile de colaborare şi cele de schimburi de informaţii în domeniul economic şi comercial, care au ajutat la crearea de societăţi mixte pentru a întări dezvoltarea economica şi schimburile. Volumul schimburilor comerciale: Tabel nr. 30 - milioane dolari 1995 Total Export Import 44,4 13,5 30,9 1996 85,0 35,3 49,7 1997 51,8 12,6 39,2 1998 56,4 21,4 35,0 1999 22,1 8,6 13,5 2000 14,3 4,6 9,7 2001 32,1 21,1 11,0 2002 20,46 3,97 16,49 2003 12,67 2,49 10,18 2004 37,39 14,66 22,73

Sursa: Comisia Naţională de Statistică

Balanţa comercială este defavorabilă României, care totuşi a reuşit să o echilibreze în ultimii ani, făcându-se eforturi considerabile pentru a se intra pe această piaţa cu un potenţial imens care este Mercosur, lucru care se vede şi din tabelul 30.

138

Firme cu capital mixt: 8 societăţi mixte cu participare de capital argentinian în valoare totală de 47,1 mii dolari. România exporta produse chimice, combustibili şi uleiuri minerale, îngrăşăminte chimice, produse farmaceutice şi cosmetice, maşini unelte, rulmenţi ,motoare electrice, echipamente de cale ferată, tractoare, automobile şi piese schimb pentru industria aeronautică, mobilă şi importă peşte, soia, seminţe şi fructe, produse zaharoase, piei de bovine, coloranţi şi materiale plastice. Cadrul juridic Acorduri în vigoare
• •

Tratat de prietenie şi cooperare (1974); Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina pentru cooperare în folosirea paşnică a energiei nucleare (1993); Acord de cooperare economică şi comercială între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina (1993); Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (1995); Acord de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ argentiniană. Relaţii culturale

Acord de cooperare în domeniile culturii şi educaţiei (1999), în curs de ratificare. Relaţii în domeniul tehnico-ştiinţific

Convenţie de cooperare ştiinţifică şi tehnologica între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina (1974). Înţelegere de cooperare între Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţii Nucleare din România şi Comisia pentru Energie Atomică din Argentina (1999). Relaţiile economice ale României cu Brazilia sunt foarte diverse acoperind

aproape toate domeniile de activitate, de la cel cultural până la cel al cercetării între cele

139

două ţări putem spune că există o adevărată punte pe care ambele părţi o dezvoltă continuu, cooperarea dintre ele cunoscând o perfecţionare continuă. Volumul schimburilor comerciale (milioane dolari) Tabel nr. 31 1998 Total Export Import 152,7 9,3 143,4 1999 131,9 4,5 127,4 2000 185,0 4,0 181,0 2001 231,6 15,7 215,9 2002 203,2 9,4 193,8 2003 260,6 5,5 255,1 2004 407,4 10,3 397,0

Sursa: Comisia Naţională de Statistică

România exportă produse chimice anorganice, materiale plastice, articole din cauciuc şi produse ale industriei petroliere, produse ale industriei metalurgice, maşini unelte, rulmenţi, articole din hârtie şi carton şi importă minereu de fier, zahăr şi produse zaharoase, produse din tutun în foi şi prelucrat, cafea boabe şi solubilă, cacao, piei brute şi prelucrate,maşini, instrumente şi aparate optice. Firme cu capital mixt În România sunt înregistrate 31 societăţi cu capital brazilian, în suma de 2,98 milioane dolari SUA. Cadrul juridic Comercial/economic
• • • •

Acord comercial şi de cooperare economică (1994); Acord guvernamental privind cooperarea în domeniul turismului (2000); Convenţie guvernamentală de cooperare în domeniul plantelor (2000).; Convenţie guvernamentală de cooperare în domeniul sanitar-veterinar (2000).

140

Consular

Schimb de note verbale referitoare la renunţarea la viza consulară în facturile comerciale (1970); Înţelegere privind scutirea reciprocă de taxe de viză, cu excepţia călătoriilor turistice şi pentru vizita la rude (1973); Acord privind scutirea, pe bază de reciprocitate, de taxe aeroportuare (1976); Acord privind ridicarea nivelului de reprezentare consulară a României la Rio de Janeiro, de la Serviciu Consular la Consulat (1991); Acord privind desfiinţarea reciprocă a vizelor pentru paşapoarte diplomatice şi de serviciu (1991); Acord privind înfiinţarea Consulatului general al României la Sao Paulo (1994); Acord privind desfiinţarea vizelor pe paşapoartele simple (semnat la 16 octombrie 2003). Cultural

• •

• •

• •

Acord cultural (1992); Acorduri de cooperare între Universitatea Bucureşti şi Universităţile din Brasilia şi Sao Paulo (2000), precum şi între Universitatea Craiova şi Universităţile din Brasilia, Anápolis, Goiânia, Manaus, Sao Paulo şi Foz de Iguaçu (2000);

Acord de cooperare între Fundaţia Culturală Română şi Fundaţia Naţională de Arta - FUNARTE din Brazilia (2000); Protocol de cooperare în domeniul radiodifuziunii între societăţile

guvernamentale din cele două ţări (2000);

Protocol de colaborare între ROMPRES şi RADIOBRAS (2000). Alte acorduri

• • •

Acord referitor la transferarea de tehnologie în domeniul farmaceutic (1975); Acord guvernamental privind transporturile maritime (1977); Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică (1983). Partea română a propus reactualizarea documentului printr-un nou Acord, dar partea braziliană a comunicat, în 2001, că ar prefera încheierea unui Memorandum, la nivel ministerial;

Memorandum de înţelegere pentru stabilirea unui mecanism de consultări între ministerele de externe român şi brazilian (1991).
141

Acord între Guvernul României şi Guvernul Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii, traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a folosirii inadecvate şi a farmacodependenţei (1999);

• •

Acord de extrădare (2003). Ratificat de partea română în 2004; Acord între EXIMBANK şi Banca Naţională de Dezvoltare Economică şi Socială - BNDES (oct. 2003); Acorduri de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi/sau Camerele de Comerţ din diferite judeţe ale României şi instituţiile braziliene similare din Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte etc. Acorduri în curs de negociere

Convenţie privind evitarea dublei impuneri. În octombrie 2003, au fost reluate negocierile; Acord privind promovarea şi garantarea investiţiilor; Acord de colaborare în domeniul arhivelor diplomatice; Program cultural pe anii 2005-2007 (remis părţii braziliene în octombrie 2004). Relaţiile economice ale României cu Chile Şi cu acest stat România a încercat sa îşi dezvolte relaţiile de cooperare şi

• • •

colaborare, atât economică, cât şi tehnico-ştiinţifică. Ţara noastră a ajutat Chile să-şi dezvolte industria de bază, cum ar fi cea constructoare de maşini, de minerit şi de neferoase, colaborarea fiind foarte avantajoasă pentru ambele părţi. Volumul schimburilor comerciale în ultimii cinci ani (milioane dolari SUA) Tabel nr. 32 1999 Total Export Import 6,6 6,1 0,5 2000 9,0 7,3 1,7 2001 11,7 10,8 0,9 2002 9,6 8,4 1,2 2003 5,15 3,19 1,96 2004 5,29 2,15 3,14

Sursa: Comisia Naţională de Statistică

142

Cu Chile, România a început de puţină vreme sa aibă relaţii comerciale intense, volumul acestora nefiind prea ridicat, balanţa comercială fiindu-ne favorabilă. România exportă confecţii şi tricotaje, maşini unelte, motoare electrice, produse ale industriei metalurgice, produse din sticlă, anvelope, piese de schimb pentru maşini agricole, maşini şi tractoare, şi importă făină de peşte, conserve de peşte, sulfat de cupru. Principalele obiective de cooperare economică: Din 1970 a funcţionat în Chile societatea mixtă de exploatare şi concentrare de minereuri neferoase COEMIN Ltda., cu participarea iniţială a ICE Geomin. După 1990 cedarea cotei de participare a părţii române în societatea COEMIN Ltda., a condus la stabilirea, între cei doi parteneri, a unor modalităţi de extindere şi diversificare a activităţii în domeniul minier. În domeniul construcţiilor de maşini: - carosarea în Chile de autobuze urbane şi interurbane folosind autoşasiuri de fabricaţie românească; - fabricarea în comun de componente de precizie pentru electrovalve, pompe şi distribuitoare hidraulice. Investiţiile chiliene în România: Firme cu capital mixt În România sunt înregistrate 7 firme româno-chiliene cu un capital străin de 40,8 mii dolari SUA. Cadrul juridic Tratate politice de bază: Acorduri comerciale/economice:

Acord comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile la 6 martie 1991, cu valabilitatea nelimitată, intrat în vigoare la 9 iunie 1992;

Acord de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile, la 6 martie 1991, cu valabilitate nelimitată, intrat în vigoare la 2 august 1993.
143

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile asupra promovării şi protejării reciproce a investiţiilor, semnat în iulie 1995, intrat în vigoare la 27 iulie 1997.

Acord de eliminare a vizelor, semnat la 12 septembrie 2004 şi intrat în vigoare la 15 februarie 2005. Acord de cooperare pentru combaterea narcotraficului, semnat la 12 septembrie 2004, în curs de ratificare. Relaţii culturale Cadrul juridic care defineşte relaţiile bilaterale:

Acord de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile, la 28 octombrie 1968, valabilitate nelimitată, intrat în vigoare la 20 martie 1970. Principalele acţiuni culturale realizate în ultimii ani:

în aprilie 1993, teatrul Nottara a participat la Festivalul Mondial al Teatrului Naţiunilor, desfăşurat la Santiago de Chile şi a prezentat piesa "Regele moare" de Eugen Ionescu;

în decembrie 1995, a apărut la Santiago de Chile volumul "Poeme" de Mihai Eminescu, în traducerea lui Omar Lara; în 1997 a fost înfiinţat la Santiago de Chile Institutul Cultural "Mihai Eminescu", care are ca principal obiectiv prezentarea valorilor culturii şi ştiinţei româneşti;

în 1998 a fost editat în Chile, în limba spaniolă Jurnalul de călătorie al biologului român Emil Racoviţă în Antarctica şi Patagonia sub titlul "Spre Sud: Prin Patagonia şi Spre Popul Sud". Relaţiile în domeniul tehnico-ştiinţific Cadrul juridic care defineşte relaţiile bilaterale:

Acord de Cooperare Tehnică, Ştiinţifică şi Tehnologică, semnat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998, urmează a fi ratificat de Parlamentele celor două ţări.

144

Relaţiile economice ale României cu Paraguayul Relaţiile dintre ţara noastră şi Paraguay sunt destul de modeste, dar se încearcă revigorarea lor, schimburile comerciale neavând cifre semnificative, dar făcând parte din Mercosur este foarte important ca ţara noastră să-şi dezvolte relaţiile şi cu aceasta ţară. Acordul comercial şi de cooperare economică; Acord de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ şi Bursa din Paraguay; Volumul schimburilor comerciale în ultimii cinci ani: dolari S.U.A. Tabel nr. 33 milioane dolari 2000 Total, din care: Export Import 0,023 0,011 0,012 2001 10,044 0,044 10,0 2002 0,088 0,020 0,068 2003 0,065 0,034 0,031 2004 0,04 0,02 0,02

Sursa: Comisia Naţională de Statistică

România exportă produse metalurgice, tractoare şi rulmenţi, şi importă carne, piei şi lână. Cadrul juridic - Acord comercial şi de cooperare economică; - Acord pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. Relaţiile culturale - Acord privind colaborarea în domeniile învăţământului, ştiinţei şi sportului; - Expoziţii de fotografii "România - română" (Asunción, noiembrie 1996); articole şi interviuri ale ambasadorului român în ziarele centrale şi la posturile naţionale de radio şi televiziune paraguayene; primiri la studii postuniversitare în România a unor tineri paraguayeni în anii 1994-1995.

145

Relaţiile economice ale României cu Uruguay Deşi sunt parteneri de foarte multa vreme, schimburile comerciale au cifre relativ modeste, asta în principal datorită lipsei unei strategii ce coordonare comercială cât şi a slabei susţineri a statului, Uruguay fiind o piaţă bună pentru produsele industriale romaneşti, dar care nu e nici pe departe suficient exploatată. Activitatea în acest domeniu este reglementată de:
• • •

Acordul general de cooperare (1994), Acordul comercial (1996). Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (1993). Volumul schimburilor comerciale Tabel nr. 34 (milioane dolari) 1995 1996 2,13 1,08 1,05 1997 2,14 1,20 0,94 1998 1,0 1,0 0 1999 0,7 0,5 0,2 2000 1,3 1,2 0,1 2001 0,80 0,20 0,60 2002 3,39 1,77 1,62 2003 3,81 1,25 2,56 2004 3,37 0,35 3,02

Total Export Import

2,9 1,7 1,2

Sursa: Comisia Naţională de Statistică

După cum o arată şi cifrele, schimburile comerciale sunt relativ echilibrate dar la un nivel inferior unui comerţ de anvergură care se poate face dacă este sprijinit corespunzător. România exportă autoturisme, tractoare, maşini unelte, rulmenţi, îngrăşăminte chimice, produse cosmetice şi importă concentrate de mangan, carne, citrice, piei, lână. Cooperarea economică s-a materializat în realizarea, în comun, a Centrului Piriavital (Uruguay) şi a hotelului turistic Mara, 5 stele, de la Sinaia (România). Firme cu capital mixt În România sunt înregistrate 4 firme româno-uruguayene, cu un capital străin de 16,1 mii dolari SUA.

146

Cadrul juridic
• • • •

Acorduri guvernamentale Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (1993); Acord general de cooperare (1994); Acord de cooperare între cele două guverne în luptă împotriva delincvenţei organizate şi a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (1995); Acord comercial (1997); Convenţia sanitar-veterinară (1998); Acord de cooperare antarctică (1998); Acord de cooperare turistică (1994); Acord privind serviciile aeriene (1999) Acord de colaborare culturala şi ştiinţifică (2004). Acord privind eliminarea vizelor (2004). Acorduri între instituţii Acord de colaborare între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Ministerul Industriei, Energiei şi Mineritului din Uruguay (2004); Acord de cooperare între Academia Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe şi Institutul Artigas pentru Serviciul Exterior al Uruguayului. Acord de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera Naţională de Comerţ a Uruguayului, semnat la 30 aprilie 1993, şi intrat în vigoare la data semnării;

• • • • • • •

Acord de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Uniunea Exportatorilor din Uruguay, semnat la 30 aprilie 1993, şi intrat în vigoare la data semnării;

Acord de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camera industriilor din Uruguay, semnat la 25 septembrie 2001 şi intrat în vigoare la data semnării;

Protocol de înfrăţire între portul Constanta şi Portul Montevideo încheiat între compania naţională de administrare a portului Constanta şi Administraţia naţională a porturilor din Uruguay, semnat la 18 iulie 2000 şi intrat în vigoare la data semnării;

147

Relaţii culturale şi tehnico-ştiinţifice

Acord de colaborare culturală şi ştiinţifică (1969). Programul de aplicare a acordului cultural (1996) pentru perioada 1996 - 1999. Relaţiile economice ale României cu Bolivia Relaţiile economice ale României cu Bolivia sunt de cooperare tehnică,

ştiinţifică şi tehnologică şi sunt animate de dorinţa de a întări relaţiile de cooperare, ambele părţi fiind convinse de avantajele care ar rezulta dintr-o colaborare reciprocă, recunoscând importanţa acestei multiple cooperări pentru intensificarea acţiunilor în domeniul economic şi social de ambele părţi, evidenţiind necesitatea de a stimula, de a concerta şi de a moderniza infrastructura ştiinţifică, tehnică şi tehnologică a celor două ţări, pentru a se adapta la cerinţele prezentului şi viitorului, într-o viziune globală. În acest sens a fost semnat Acordul de cooperare tehnică, ştiinţifică şi tehnologică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia în anul 1996, acesta fiind practic cel care a dezvoltat şi întărit cooperarea economică între cele doua ţări. Volumul schimburilor comerciale (milioane dolari) Tabel nr. 35 1996 TOTAL Export Import 0,6 0,1 0,5 1997 0,6 0,2 0,4 1998 3,8 0,1 3,7 1999 2,9 0,1 2,8 2000 0,1 0,1 2001 0,2 0,0 0,2 2002 2,7 0,2 2,5 2003 0,4 0,4 0,03 2004 0,36 0,25 0,11

Sursa: Comisia Naţională de Statistică

Şi cu această ţară schimburile comerciale sunt modeste, existând totuşi premize pentru ameliorarea lui odată cu intrarea Boliviei în Mercosur. Obiective de cooperare economică În mai 1999, a fost semnat contractul de cooperare pentru prima fază, reprezentând analize de laborator, între Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere – ICPM S.A. Cluj Napoca şi CEPROMIN Deva, reprezentând partea română, şi Fundaţia

148

pentru Asistenţă şi Dezvoltarea Micii Minerii – FADEMIN, reprezentând partea boliviană. Firme cu capital mixt În România sunt înregistrate 5 firme româno-boliviene, cu un capital străin investit de 11,7 mii dolari SUA. Cadrul juridic

Acord comercial şi de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia, semnat la 9 octombrie 1995, la Bucureşti. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 9 octombrie 1995, la Bucureşti.

Acord de cooperare tehnică, ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia semnat la 19 aprilie 1995, la Bucureşti. Acord de colaborare culturală şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia semnat la 18 aprilie 1995, la Bucureşti. Relaţiile culturale

Acord de colaborare culturală şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia în domeniul tehnico-ştiinţific, Acord de cooperare tehnică, ştiinţifică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia. Datorită schimbărilor socio-politice, atât din ţara noastră, cât şi din ţările

Mercosur, schimburile economice şi comerciale nu au fost exploatate suficient şi nici nu a fost creat cadrul necesar pentru aceasta, concluzia care se desprinde este ca ţara noastră să acţioneze şi să creeze pârghiile necesare prezenţei economice a României în zona Mercosur, precum şi de a întări colaborarea pe toate planurile. Pentru noi a devenit clar o prioritate în preajma aderării la UE, aceasta din urmă fiind un jucător foarte important în această zonă, care oferă oportunităţi comerciale foarte avantajoase. De aceea este necesar şi benefic ca eforturile României să se canalizeze pe încheierea unui acord cu Mercosur, negocierile pe această temă fiind demarate deja.

149

În ajunul aderării la UE, România este practic obligată să pătrundă pe această piaţă cu un potenţial imens, conform tendinţei EU, care vede în această piaţă de desfacere unul din principalii importatori ai săi. De aceea, România trebuie să facă eforturi pentru a nu deveni o piaţă pentru Mercosur, fiind necesar un acord cu acesta, în care sa fie reglementat comerţul dintre părţi, ceea ce ar duce la dezvoltarea comerţului. Sprijinirea firmelor romaneşti care exportă în aceste ţări ar fi o soluţie pentru ameliorarea exporturilor în această zonă, cum ar fi acordarea unor facilităţi la export, scutirea de unele taxe la materii prime, acordarea unor prime de export, ajutarea cu acordarea şi garantarea unor împrumuturi pentru retehnologizare. De asemenea, autorităţile româneşti ar trebui să organizeze schimburi de lucru cu omologii din aceste ţări în care să fie invitaţi oamenii de afaceri, pentru a negocia afaceri comune în folosul ambelor părţi. Cu puţin efort toate aceste lucruri se pot realiza, mai ales că acum primim şi sprijinul UE.

150

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful