Mei 2013

                                                                                           

   

ZZP Barometer © 2013

Pagina 2 van 28

Mei 2013

Inhoudsopgave      Voorwoord ”Marktplaatsen”                Managementsamenvatting                  Themarapport “Marktplaatsen”        Marktplaatsen voor opdrachten               Kernvoordelen en aanbevelingen voor marktplaatsen        Marktleiders aan het woord               ‐ Rob Bergers van Freelance.nl  ‐ Rolf Mol van UWV Marktplaats  ‐ Lisette Hetzler van NS Inhuurdesk  ‐ Fleur Pennings van Marktplaats Gemeente Amsterdam  ‐ Annemarie Buitelaar van Marktplaats Diensten & Vakmensen    Verantwoording                                                           

Pagina 4 / 28  Pagina 5 / 28 

Pagina 6 / 28  Pagina 13 / 28  Pagina 14 / 28 

Pagina 27 / 28 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 3 van 28

Mei 2013

Voorwoord “Marktplaatsen”    Beste lezer,    Met  gepaste  trots  presenteren  wij  jou  hierbij  het    maandelijkse  rapport  van  de  ZZP  Barometer  –  het  structureel  zzp‐onderzoek  –  met  als  thema  “Marktplaatsen”,  geïnspireerd  op  de  trend  van  het  opzetten  van  marktplaatsen  voor  opdrachten  die  de  afgelopen  (en  komende)  tijd  zowel  bij  het  bedrijfsleven  als  bij  alle  onderdelen  van  de  overheid hoogtij viert. Heeft deze ook invloed op het succes van (z)zp’ers en freelancers  of zien we geen effect? Dit kwartaal is het onderzoek afgenomen onder 1.673 zelfstandig  professionals,  freelancers  en  eenmanszaken  in  Nederland.  ZZP  Barometer  is  een  initiatief  van  Victor  Mundi  en  heeft  met  zijn  mede‐initiatiefnemers  Freelance.nl,  ikwordzzper.nl,  IT‐Staffing  en  MarktEffect  als  doel  het  onafhankelijk  en  structureel  onderzoeken  van  de  zzp’er  en  het  inzichtelijk  maken  van  markt‐  en  benchmarkinformatie over/voor de zzp’er.    Marktplaatsen    Dit  keer  staat  de  ZZP  Barometer  in  het  teken  van  de  marktplaatsen  voor  opdrachten  waar (z)zp’ers, freelancers en eenmanszaken zich kunnen inschrijven in de hoop op het  binnenhalen van een mooie klant. Deze marktplaatsen zijn een mooie uitkomst voor de  eenpitter  tijdens  de  aanhoudende  crises.  Denken  (z)zp’ers,  freelancers  en  eenmanszaken er echter ook zo over? Lees verder voor enkele opzienbarende resultaten  die  jou  meer  inzicht verschaffen  in de wijze  waarop (mede)zzp’ers  en  ondernemers  in  Nederland  denken  over  het  onderzochte  thema  “Marktplaatsen”.  Bovendien  vind  je  in  deze ZZP Barometer enkele spraakmakende interviews met marktleiders en pioniers op  het gebied van marktplaatsen, waaronder Freelance.nl en UWV Marktplaats.    Ben  jij  zzp’er  en  heb  je  (nog)  niet  deelgenomen  aan  het  onderzoek?  Ga  dan  naar  www.zzpbarometer.nl  en  voeg  je  bij  het  zzp‐panel.  Ben  je  wel  aangesloten  bij  de  ZZP  Barometer  en  heb  je  deelgenomen  aan  ons  onderzoek:  hartelijk  dank  daarvoor!  Suggesties  voor  nieuwe,  actuele  thema’s  zijn  ook  welkom  en  door  te  geven  via  panel@zzpbarometer.nl. Nieuwe partners en/of sponsoren zijn bovendien altijd welkom  en  kunnen  op  eenzelfde  wijze  contact  opnemen.  Veel  plezier  bij  het  lezen  van  het  ZZP  Barometer‐rapport!    Ondernemende groet,    ZZP Barometer  Jeroen Sakkers  Initiatiefnemer    Jeroen Sakkers (1987) is samen met Robbie Sakkers (1989) oprichter van  Victor Mundi: het digitale kantoor bestaande uit marketing­, sales­,  administratie­ en officetools waarmee ondernemers 100% in de cloud  kunnen werken. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de ZZP Barometer. 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 4 van 28

Mei 2013

Managementsamenvatting    Marktplaatsen voor opdrachten    23,3%  van  de  zzp’ers  gebruikt  marktplaatsen  actief  om  opdrachten  te  genereren  en  maar liefst 79,8% (18,6% in totaal) van hen heeft in de afgelopen jaren één of meerdere  opdrachten via deze marktplaatsen gekregen. De helft van de zzp’ers (49,6%) geeft aan  bij één tot vijf marktplaatsen ingeschreven te staan, terwijl 6,2% van hen zelfs bij vijf of  meer staat ingeschreven. Marktleider tussen de marktplaatsen is Freelance.nl, dat door  27,6%  van  de  zzp’ers  wordt  gebruikt  –  daarmee  na  LinkedIn  (88,0%)  zelfs  groter  dan  Twitter (26,2%) en Facebook (19,6%) in het zakelijk gebruik door zzp’ers in Nederland.    Van de zzp’ers die marktplaatsen actief gebruikt om opdrachten te genereren, geeft de  meerderheid – 57,9% (in totaal: 13,5%) – aan voor het binnenhalen van opdrachten met  zijn  bedrijf  hiervan  afhankelijk  te  zijn.  De  meerderheid  (70,0%)  van  alle  zzp’ers  geeft  overigens aan op dit gebied niet of helemaal niet afhankelijk te zijn van marktplaatsen.  Bovendien ziet 31,6% van alle zzp’ers marktplaatsen als toegevoegde waarde voor zijn  bedrijf.  Tenslotte  is  de  zzp’er  zeer  verdeeld  over  het  wel  of  niet  betalen  voor  een  marktplaats  voor  opdrachten:  31,6%  is  bereid  te  betalen,  terwijl  44,4%  dat  niet  is  en  34,2% (nog) geen mening heeft.    Kernvoordelen en aanbevelingen voor marktplaatsen    Zzp’ers  hebben  aangegeven  dat  een  aantal  belangrijke  punten  niet  mag  ontbreken  bij  marktplaatsen  voor  opdrachten:  relevante  opdrachten,  transparantie,  focus  en  de  mogelijkheid  tot  het  invullen  van  relevante  profielinformatie  (beschikbaarheid,  toelichting  bij  sollicitatie,  minder  focus  op  prijs)  –  in  volgorde  van  belangrijkheid.  Daarnaast zijn persoonlijk contact – enigszins in tegenspraak met het digitale karakter  van de marktplaatsen – en gebruiksvriendelijkheid belangrijke punten die vaak gemist  worden  bij  de  huidige  generatie  marktplaatsen.  De  meerderheid  van  de  zzp’ers  zegt  bereid te zijn te betalen voor een marktplaats, mits dat op basis van no cure, no pay is, er  een  uitprobeermogelijkheid  bestaat  en  er  voldoende  relevante,  exclusieve  en  rechtstreekse  opdrachten  beschikbaar  zijn.  Betalen  op  basis  van  een  match  (€2  tot  €100),  een  percentage  van  het  uurtarief  (2%  tot  10%)  of  een  vast  bedrag  per  maand  (€25  tot  €100)  hebben  de  voorkeur.  Een  klein  gedeelte  van  de  zzp’ers  vindt  dat  de  opdrachtgever altijd zou moeten opdraaien voor eventuele kosten voor de marktplaats.    Marktleiders aan het woord    Tenslotte hebben wij enkele marktleiders in Nederland bereid gevonden hun verhaal te  vertellen over het ontstaan, de sterke punten, de missie en de doelstelling(en) van hun  initiatieven. Ook zijn ze bereid een tip te geven waarmee zzp,’ers, freelancers en andere  eenpitters (nog) succesvol(ler) kunnen worden op hun marktplaats of inhuurdesk. Rob  Bergers van Freelance.nl,  Annemarie Buitelaar van Marktplaats Diensten & Vakmensen,  Rolf Mol van UWV Marktplaats, Fleur Pennings van Marktplaats Gemeente Amsterdam  en Lisette Hetzler van de NS Inhuurdesk doen hun woord. 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 5 van 28

Mei 2013

Themarapport “Marktplaatsen”    Marktplaatsen voor opdrachten   

 

  1,6%  8,8%  8,2%  81,4% 

Ja, heel vaak:    Ja, enkele keren:  Ja, één keer:    Nee, nooit:           

ZZP Barometer © 2013

Pagina 6 van 28

Mei 2013

 

 

Geen enkele:  44,2%   1:    12,5%   2 tot 5:  37,1%  5 tot 10:  4,7%  10 of meer:  1,5%           

ZZP Barometer © 2013

Pagina 7 van 28

Mei 2013

  Volledig eens:    Gedeeltelijk eens:    Geen mening:     Gedeeltelijk oneens:   Volledig oneens:     

  6,7%  24,9%  34,2%  17,5%  16,7% 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 8 van 28

Mei 2013

  Volledig eens:    Gedeeltelijk eens:    Geen mening:     Gedeeltelijk oneens:   Volledig oneens:     

  2,2%  11,3%  16,5%  18,7%  51,3% 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 9 van 28

Mei 2013

  Volledig eens:    Gedeeltelijk eens:    Geen mening:     Gedeeltelijk oneens:   Volledig oneens:                                           

  4,5%  27,1%  24,0%  18,2%  26,2% 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 10 van 28

Mei 2013

    Bemiddelingsbureau:          Detacheerder:            Inhuursite/‐desk (profitsector):        Inhuursite/‐desk (overheid en publieke sector):   LinkedIn‐groep:            Marktplaats voor opdrachten:        Mobiele applicatie:            Online community:            Z(z)p‐pool:              Anders:               

  23,3%  12,4%  5,8%  7,4%  18,5%  10,1%  0,9%  5,1%  2,9%  13,5% 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 11 van 28

Mei 2013

  Facebook:  Google+:  Pinterest:  Anders:                                                 

          19,6%   9,3%    1,5%    11,3%  Freelance.nl:    LinkedIn:    Twitter:    27,6%  88,0%  26,2% 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 12 van 28

Mei 2013

Kernvoordelen en aanbevelingen voor marktplaatsen    Uit  enkele  kwalitatieve  interviews  en  open  vragen  die  door  de  ZZP  Barometer  in  het  afgelopen  kwartaal  aan  het  zzp‐panel  zijn  gesteld,  is  gebleken  dat  de  gebreken  van  marktplaatsen uiteenlopen voor de freelancer en zzp’er in Nederland. Het aanbieden en  genereren van (voldoende) opdrachten staat op de eerste plek, maar er is ook een aantal  andere  aspecten  dat  de  zzp’er  erg  belangrijk  vindt.  Een  deel  vindt  de  focus  van  marktplaatsen erg belangrijk (op twee na meest genoemde factor). De top‐6 ziet er als  volgt uit:    Wat mis jij in de bestaande marktplaatsen?    1. Opdrachten (meer, actueel, niet dubbel, van directe opdrachtgevers, geen  tussenpersonen, bandbreedte tarief, verwachte duur opdracht, zoeken op regio)  2. Transparantie (selectieproces/‐criteria, feedback, inzichtelijkheid reden(en)  afwijzing, tarieven, aantal concurrenten)  3. Focus (minder op tarieven, meer op kwaliteit/inhoud, minder op  bemiddelingsbureaus/detacheerders)  4. Profielinformatie (beschikbaarheid aangeven, toelichting bij sollicitatie op opdracht,  minder focus op prijs/tarief, vindbaarheid)  5. Persoonlijk contact (onpersoonlijk, alleen digitale match, inhoudelijke vra(a)g(en)  stellen vooraf aan het doen van een aanbieding)  6. Gebruiksvriendelijkheid (marktplaatsen zijn vaak ouderwets)    Bereidheid om voor marktplaatsen te betalen    Het  zzp‐panel  heeft  bovendien  in  groten  getale  aangegeven  wanneer  en  hoeveel  zij  zouden  willen  betalen  voor  toegang  tot  een  marktplaats  voor  opdrachten.  Het  meest  gehoorde  argument  is  dat  het  criterium  dat  er  voldoende  relevante,  exclusieve  en  rechtstreekse  opdrachten  beschikbaar  zijn.  De  meeste  zzp’ers  willen  alleen  betalen  bij  (garantie tot) een opdracht, met andere woorden: alleen als het effect oplevert. Ze geven  aan dat ze het liefst betalen op basis van “no cure, no pay”. Betalen willen zij per match  (€2 tot €100), op basis van een percentage van het uurtarief (2 tot 10%) of middels een  vast  bedrag  per  maand  (€20  tot  €25  en  in  sommige  segmenten  €50  tot  €100)  –  in  volgorde van meest gewenst.    Naast  deze  meest  genoemde  argumenten  wordt  nog  een  aantal  interessante  criteria  genoemd. Een klein gedeelte van de zzp’ers geeft aan nooit te willen betalen, omdat zij  vinden  dat  de  opdrachtgever  voor  eventuele  kosten  moeten  opdraaien.  Hieronder  een  aantal aandachtspunten voor marktplaatsen voor opdrachten:    ‐ Alleen betalen bij selectieve toelating gegadigden (preselectie)  ‐ Alleen betalen bij totaaloverzicht alle specifieke opdrachten (filtering)  ‐ Alleen betalen indien gezocht kan worden op vakgebied en regio  ‐ Alleen betalen na een proefperiode waarin toegevoegde waarde wordt bewezen  ‐ Niet betalen voor ingeschreven staan (zonder opdracht/match) 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 13 van 28

Mei 2013

Marktleiders aan het woord   

    1. Hoe is Freelance.nl ontstaan en wat is jouw rol?    “Een zelfstandige ICT’er heeft de prachtige URL www.freelance.nl in 2002 vastgelegd, de  basis gelegd voor de site zoals we die kennen en deze uitgebouwd tot een goede start‐ up.  Vier  jaar  geleden  hebben  wij  met  een  aantal  ondernemers,  allen  met  een  eigen  specialiteit,  de  site  overgenomen  en  sindsdien  werken  we  continu  aan  het  uitbouwen  van de site op een zo relevant mogelijke manier voor freelancers en opdrachtgevers. Ik  ben zelf één van die ondernemers en daarnaast één van de directieleden. Zelf ben ik als  ondernemer ruim 15 jaar betrokken geweest in de interimwereld.”    2. Wat zijn de voordelen van Freelance.nl voor freelancers, zzp’ers en andere eenpitters?    “Onze site is krachtig door zijn eenvoud en tevens volledig onafhankelijk. Het proces van  recruiting  en  financiële  afspraken  laten  wij  volledig  aan  de  marktpartijen  over.  Door  middel  van  afstemming  binnen  sectoren  en  met  toepassing  van  profiel  in  relatie  tot  opdracht worden freelancers geïnformeerd over een opdracht. Voor beide partijen is de  inschrijving gratis en indien men meer privileges en keuzes wilt dient men een, geringe,  vergoeding te betalen. Door het grote aantal opdrachten per dag – 150 per dag, 3000 per  maand  –  is  Freelance.nl  nummer  één  in  Nederland  voor  deze  doelgroep.  Bijna  alle  partijen die zoeken maken gebruik van onze site.”    3. Wat onderscheidt Freelance.nl van de concurrentie?    “Natuurlijk de omvang en het bewezen concept. Daarnaast de kennis en ervaring binnen  de  onderneming,  waardoor  inleving  mogelijk  is.  Onze  filosofie  is  de  freelancer  te 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 14 van 28

Mei 2013

ondersteunen in zijn acquisitietraject en tevens met relevante informatie iets extra’s te  bieden.  Freelance.nl  is  een  echte  werkmarktplaats  waar  opdrachten  en  freelancers  worden gekoppeld.  De enige kosten (kunnen) zijn een Pro abonnement van nog geen 5  euro  per  maand.  Bij  succes  is  er  geen  bemiddelingfee  en  zijn  er  nooit  andere  kosten.  Directe  opdrachtgevers  vinden  zo  snel  en  goedkoop  hun  specialist  en  freelancers  kunnen  (uur)tarieven  afspreken  zonder  de  verhoging  door  marges  van  intermediair.  Opdrachten die geplaatst worden door intermediairs  zorgen voor extra aanbod waarop  men desgewenst kan reageren.”    4. Wat was de grootste uitdaging van de afgelopen jaren bij Freelance.nl en (hoe) zijn jullie  deze aangegaan?    “De  kwalitatieve  groei  van  freelancers  en  opdrachtgevers  direct  via  Freelance.nl  hun  freelancers  of  zzp’ers  te  laten  vinden.  Door  het  aantrekken  van  goede  opdrachtgevers  middels  bedrijfsbezoeken  en  gerichte  marketing  naar  zowel  opdrachtgevers  als  wel   freelancers.  Tevens  werken  wij  samen  met  partners  die  extra’s  bieden  aan  beide  bloedgroepen  door  aanbod  van  extra  producten  en  diensten.  De  kwaliteit  van  de  freelancers  in  het  bestand  is  namelijk  zeer  hoog.  Opdrachtgevers  vinden  hierdoor  snel  de  juiste,  kwalitatief  goede,  tijdelijke  werkkracht.  Door  dit  op  de  juiste  wijze  te  doen  hebben wij onze positie verworven.”    5. Wat zien jullie bij Freelance.nl momenteel als de grootste uitdaging?    “De  wijze  waarop  mensen  zich  presenteren  richting  bedrijven  zal  steeds  meer  via  de  moderne  middelen  gaan  zoals  social  media  en  marktplaatsen.  Het  proces  via  intermediairs  zal  verder  afnemen.  HR‐afdelingen  zullen  steeds  meer  behoefte  hebben  aan  partners  die  voor  hen  de  aansluiting  richting  doelgroep  realiseren  en  het  recruitmentproces kwalitatief verbeteren en vereenvoudigen. Vanuit Freelance.nl willen  wij  als  werkmarktplaats  een  eerste  keus  zijn.  Door  verdere  ontzorging  van  opdrachtgevers    door  het  aanbieden  van  betrouwbare  en  onafhankelijke  referentiechecks,  certificering  van  freelancers,  verloningsopties  en  een  passende  API  voor  automatische  plaatsing  van  opdrachten  vanuit  het  eigen  HR‐syteem verwachten  wij  steeds  meer  directe  opdrachtgevers  op  de  site  te  krijgen  zodat  we  meer  en  betere  opdrachten  kunnen  aanbieden.  Daarnaast  breiden  we  uit  in  de  Benelux  met  Freelance.be.”    6. Wat is het doel van Freelance.nl voor het komend jaar?    “Verder  groeien  en  de  logische  partner  worden  voor  bedrijven als  ondersteuning  voor  HR‐afdelingen  voor  hun  factor  arbeid.  Tevens  willen  wij  steeds  relevanter  zijn  voor  freelancers  en  een  breed  pakket  als  diensten  aanbieden  voor  freelancers  als  wel  voor  opdrachtgevers.”         

ZZP Barometer © 2013

Pagina 15 van 28

Mei 2013

7. Welke tip heb je voor freelancers en zzp’ers die succesvol willen zijn op Freelance.nl?    “Join  us!  Schrijf  je in, vul je  profiel  goed in, wordt Pro  en  zorg  dat  het profiel  optimaal  wordt ingevuld op grond van de ervaring. Maak gebruik van aangeboden opdrachten (e‐ mailnotificaties)  en  de  extra  diensten.  Dat  wil  zeggen,  versmal  of  verbreed  de  selectie  door goede kernwoorden, het aangeven van expertise, het invullen van jouw sector en  door te vermelden in welke geografische gebieden je werk zoekt. Daarnaast vragen wij  jou als freelancer door middel van betrokkenheid mee te doen in ons forum en met de  factfinder, zodat wij met elkaar ieders behoefte kunnen invullen.”    Facts:  ‐ Bestaat sinds 2003  ‐ 230.000 inschrijvers  ‐ 35.000 opdrachten per jaar  ‐ Gratis gebruik opdrachtnemer mogelijk: ja, en ook voor de opdrachtgever  ‐ Maximale kosten opdrachtnemer: €60 per jaar  ‐ Belangrijkste redenen om betaald abonnement te nemen:   1. Als eerste reageren op opdrachten  2. Prioriteitspositie bij zoekopdrachten van opdrachtgevers  3. Feedback geven over opdrachtgevers en freelancers  ‐ Belangrijkste branches:  1. ICT;  2. Marketing en Management; en  3. Zakelijke dienstverlening en Finance.    Meer info? Ga naar www.freelance.nl                                         

ZZP Barometer © 2013

Pagina 16 van 28

Mei 2013

 

  1. Hoe is UWV Marktplaats ontstaan en wat is jouw rol?    “UWV  Marktplaats  is  ontstaan  in  2007,  vanuit  de  constatering  dat  a)  er  via   de  traditionele  aanbestedingen  moeilijk  te  voorzien  was  in  de   detacheringsbehoefte  (in  tijden  van  hoogconjunctuur  krijgen  we  niet  de   juiste  mensen,  in  tijden  van  laagconjunctuur betalen we al gauw te veel) en  b) er veel kwaliteit en innovatiekracht  zit bij de zzp’er en dat het  daardoor interessant is de groeiende zzp‐markt rechtstreeks  aan te boren en  zzp’ers ook rechtstreeks te contracteren.”    “Ik  stond  als  inkoopmanager  aan  de  wieg  van  UWV  Marktplaats  en  was  verantwoordelijk voor de implementatie en verdere ontwikkeling van UWV Marktplaats.  Momenteel ben ik als programmacoördinator MVO werkzaam bij Bestuurszaken UWV –  deze vragen zal ik dan ook op persoonlijke titel beantwoorden.”    “Het ging (en gaat) dus in de eerste plaats om de kwaliteit en in de tweede  plaats om de  tarieven, die gemiddeld met zo'n 30% zijn gedaald. De kunst is om te kunnen meeveren  met de markt en steeds de beste kwalitieit tegen de beste (dus reële) prijs uit de markt  te halen.”    2.  Wat  zijn  de  voordelen  van  UWV  Marktplaats  voor  freelancers,  zzp’ers  en  andere  eenpitters?    “Dankzij  de  marktplaatsmethodiek  kunnen  zij  daadwerkelijk  concurreren  met   grote  bedrijven. Een zzp’er maakt evenveel kans op een opdracht als een  multinational. In de  praktijk wordt ook meer dan de helft gegund aan  zzp’ers.”   

 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 17 van 28

Mei 2013

3.  Wat  was  de  grootste  uitdaging  van  de  afgelopen  jaren  bij  UWV  Marktplaats  en  (hoe)  zijn jullie deze aangegaan?    “De  grootste  uitdaging  was  te  bewijzen  dat  het  marktplaatsconcept  werkt,   juridisch  houdbaar is en toekomstbestendig. Na ruim 5 jaar succesvol  opereren, het winnen van  de Dutch Sourcing Award (2010; voor operational excellence) en tientallen volgers, zijn  we daar wel in geslaagd.”    4. Wat zien jullie bij UWV Marktplaats momenteel als de grootste uitdaging?    “Die  vraag  zou  je  aan  UWV  Inkoop  moeten  stellen.  In  z'n  algemeenheid:  zorgen   dat  je  blijft  doorontwikkelen.  Inzichten  en  techniek  schrijden  voort.  Speel   daar  op  in  met  marktplaats 2.0, 3.0 enzovoort. Gebruik marktplaats niet alleen  voor detachering, maar  ook als inkoopalternatief voor andersoortige  inkopen, zoals opleiding en training. UWV  heeft daarmee succesvol geëxperimenteerd.”    5.  Welke  tip  heb  je  voor  freelancers  en  zzp’ers  die  succesvol  willen  zijn  op  UWV  Marktplaats?    “Schrijf je in, speel goed in op de eisen. Goed lezen wat er gevraagd wordt.  Let daarbij op  knock‐outcriteria! Het is zonde om afgewezen te worden op  bijvoorbeeld de lengte van  het CV of ontbreken van een referentie. Voldoe je niet expliciet aan een eis, maar heb je  wel vergelijkbare kennis/ervaring? Vul ‘NEE’ in maak gebruik van de mogelijkheid een   toelichting te geven.”    Facts:  ‐ Bestaat sinds november 2007  ‐ Circa 12.000 gebruikers  ‐ Circa 500 opdrachten per jaar  ‐ Gratis gebruik opdrachtnemer mogelijk: ja  ‐ Maximale kosten opdrachtnemer: geen  ‐ Belangrijkste branches:  1. Medisch/arbeidskundig  2. ICT  3. HRM/management    Meer info? Ga naar www.uwv.nl/marktplaats                   

ZZP Barometer © 2013

Pagina 18 van 28

Mei 2013

  1. Hoe is NS Inhuurdesk ontstaan en wat is jouw rol?    “In  2008  is  de  afdeling  inkoop  begonnen  met  de  voorbereiding  van  een  aanbesteding.  Tijdens de gesprekken met de business en de markt kwamen we erachter dat het sluiten  van  grote  contracten  niet  de  oplossing  was  voor  de  invulling  van  de  behoefte  van  de  managers.  Door  de  opkomende  aantallen  zzp'ers  en  doordat  steeds  meer  kleine  niche  partijen  ontstonden  merkten  we  dat  de  grote  partijen  zelf  niet  voldoende  mensen  konden leveren en alleen als doorgeefluik fungeerden.”    “Daarnaast  merkten  we  dat  de  prijsafspraken  in  de  contracten  ook  niet  nageleefd  werden. In 2007 moesten we bijbetalen voor personeel omdat ze anders niet kwamen.  En  in  2008,  toen  de  prijzen  omlaag  gingen,  werden  we  wel  aan  de  contractprijzen  gehouden. We  wilden  zelf  meer  in  control  zijn.  Uiteindelijk  zijn  we  bij  de  Nederlandse  Spoorwegen (NS) in januari 2011 begonnen met de InhuurDesk ICT (HBO/WO‐niveau).”    2. Wat zijn de voordelen van NS Inhuurdesk voor freelancers, zzp’ers en andere eenpitters?    “Je onderhandelt rechtstreeks met NS. NS is je opdrachtgever en samen met ons doe je  de  klus.  Je  sluit  een  overeenkomst  zonder  allerlei  voorwaarden  op  gebied  van  exclusiviteit  of  dergelijke.  Je  blijft  je  eigen  baas.  Het  tarief  dat  je  onderhandeld  is  ook  jouw tarief.”    3. Wat onderscheidt NS Inhuurdesk van de concurrentie?    “We  vallen  onder  de  HR‐afdeling  en  werken  goed  samen  met  de  inkoopafdeling,  waardoor  we  de  grondbeginselen  van  Inkoop  combineren  met  de  menselijke  kant  van  HR.  Mijn   recruiters  houden  een  persoonlijke  intake  met  de  inhurende  managers.  Zij 

 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 19 van 28

Mei 2013

vertalen de wensen van de manager naar selectiecriteria en begeleiden het hele traject  voor de managers. Zij lezen persoonlijk de CV's en doen een voorstel aan de manager. De  manager  bepaalt  wie  op  gesprek  kan  komen  en  maakt  de  keuze.  Wij  ontzorgen  de  manager  in  het  vinden  van  de  juiste  kandidaat  en  het  regelen  van  alles  wat  eromheen  gebeurt.”    “Eigenlijk  nemen  wij  een  deel  van  de  rol  van  de  accountmanager  van  de  detacheringsbedrijven  en  de  secretaresses  over:  het  maken  van  afspraken,  het  regelen  van ruimtes, het (af)bellen van kandidaten en nog veel meer. Daarnaast willen we ook  toegankelijk  zijn  voor  leveranciers.  We  organiseren  één  keer  per  jaar  een  leveranciersdag  ‘Ontmoet  NS’.  Hier  vragen  we  verschillende  managers  om  aan  leveranciers  te  vertellen  wat  hen  bezig  houdt.  Alle  leveranciers  kunnen  zo  in  contact  komen met de inhurende managers.”    4.  Wat was de grootste uitdaging van de afgelopen jaren bij NS Inhuurdesk en (hoe) zijn  jullie deze aangegaan?    “Voor  het  opstarten  van  de  InhuurDesk  was  met  name  het  overtuigen  van  de  directie  een  van  de  grootste  uitdagingen.  Samen  met  de  projectleider  Leonard  de  Roos  ben  ik  gaan  praten  over  de  toegevoegde  waarde  van  een  InhuurDesk.  Je  hebt  de  steun  van  directie nodig om aan tafel te komen bij de stakeholders, zodat je je verhaal kunt doen.  Daarna was het vooral ervoor zorgen dat iedereen bekend werd met de inhuurDesk en  dat  men  er  niet  omheen  wil.  Persoonlijk  ben  ik  niet  voor  verplichte  winkelnering.  Je  moet iets doen, omdat je er het voordeel van inziet. Dat houdt in dat je als InhuurDesk  duidelijk je toegevoegde waarde moet laten zien.”    “De toegevoegde waarde van een InhuurDesk is niet dat je de laagste prijs uit de markt  haalt, maar dat je de beste persoon voor de beste prijs uit de markt haalt. Het gaat erom  dat de persoon die wordt ingehuurd de toegevoegde waarde levert die je nodig hebt. En  afhankelijk  van  die  meerwaarde  bepaal  je  de  prijs.  De  toegevoegde  waarde  zit  in  het  weghalen van de vervelende taken die bij het inhuren horen. Denk aan: het informeren  leveranciers,  het  lezen  en  voorslecteren  van  CV's,  het  maken  van  afspraken,  afbellen,  onderhandelen,  het  opstellen  van  contracten,  het  beantwoorden  van  lastige  vragen,  inzage geven in gemiddelde tarieven en nog veel meer.”    “Wij  zijn  begonnen  door  het  gesprek  aan  te  gaan  met  managers  en  te  vragen  waar  ze  behoefte aan hadden: waar liggen hun zorgen en waar vinden ze dat ze teveel onnodige  tijd kwijt zijn binnen het inhuurproces? In dat gat zijn wij gestapt. We zijn bij de diverse  MT's  langs  gegaan  om  te  vertellen  hoe  we  werken  en  wat  ze  kunnen  verwachten  van  ons.  We  hebben  collega's  die  positieve  ervaringen  hadden  gevraagd  hierover  aan  anderen te vertellen.”    5. Wat zien jullie bij NS Inhuurdesk momenteel als de grootste uitdaging?    “We hebben nu de bemiddeling van heel NS in onze portefeuille. De grootste uitdaging is  welke bijdrage ik nog meer kan leveren aan het totale inhuurproces. Op dit moment ben 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 20 van 28

Mei 2013

ik  alleen  voor  het  vinden  van  de  juiste  kandidaat  tegen  de  juiste  prijs.  Maar  om  echt  inzicht  en  overzicht  te  krijgen  op  inhuur  en  daarmee  grip,  zal  ook  nagedacht  moeten  gaan worden hoe de volgende stappen van het inhuurproces moeten worden ingericht.”    6. Wat is het doel van NS Inhuurdesk voor het komend jaar?    “Het  doel  voor  het  komend  jaar  is  om  aanspreekpunt  voor  heel  NS  te  worden,  zowel  intern  als  extern.  Wij  moeten  het  gezicht  naar  buiten  zijn,  zodat  inhuur  ons  weet  te  vinden en wij voor de beste match tussen mens en werk kunnen zorgen.”    7. Welke tip heb je voor freelancers en zzp’ers die succesvol willen zijn op NS Inhuurdesk?    “Wij stellen vooraf vragen over het CV, de zogenoemde selectiecriteria. Geef duidelijk in  je CV aan waar we die terug kunnen vinden. Gebruik daarnaast de motivatie om toe te  lichten wat hetgeen is dat je trekt aan de uitgevraagde opdracht. Tenslotte, zorg dat het  CV niet te lang is. Houd het kort en bondig, vertel vooral welke rol jij hebt gehad in het  project  en  wat  je  bijdrage  is  geweest.  Dit  hoeft  niet  alleen  vakinhoudelijk  te  zijn,  maar  kan ook op teamniveau zijn.”    Facts:  ‐ Bestaat sinds 1 januari 2011  ‐ 5.000+ leveranciers  ‐ 350 opdrachten in 2012, 400‐500 in 2013  ‐ Gratis gebruik opdrachtnemer mogelijk: ja  ‐ Belangrijkste branches:  1. ICT  2. Techniek  3. Finance    Meer info? Ga naar inhuur.ns.nl                                 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 21 van 28

Mei 2013

  1. Hoe is Marktplaats Gemeente Amsterdam ontstaan en wat is jouw rol?    “In navolging van de marktplaats van UWV is bij de gemeente Amsterdam onderzocht of  dit inkoopfenomeen mogelijk ook kon werken voor hen. Hiertoe is in oktober 2011 een  pilot  gestart  met  een  Site  Externe  Inhuur,  zoals  de   marktplaats  bij  de  gemeente  Amsterdam heet. Ik ben werkzaam als recruiter met mijn projectmatige benadering van  werving en selectie en inhuur externen via marktplaatsen. Eerder was ik betrokken bij  het  uitbouwen  van  UWV  Marktplaats,  en  tot  nu  toe  heb  ik  mijn  bijgedragen  aan  drie  succesvolle implementaties van marktplaatsen.”    2.  Wat zijn de voordelen van Marktplaats Gemeente Amsterdam voor freelancers, zzp’ers  en andere eenpitters?    “Het MKB, zzp’ers en andere eenpitters komen in ‘normale’ aanbestedingen moeilijk aan  bod bij (semi‐)overheid. Door deze inkoopmethodiek kunnen ook kleinere ondernemers  zaken  doen  met  de  gemeente  Amsterdam.  Omdat  alle   opdrachten  in  competitie  met  potentieel de gehele markt worden uitgezet,  maken zij evenveel kans op een opdracht  als een groot detacheringsbureau.  Vooral omdat vaak een specialist wordt uitgevraagd  en  er  geen  drempels   worden  opgeworpen  ten  aanzien  van  bijvoorbeeld  omzet  of  bedrijfsgrootte.”    3.  Wat  was  de  grootste  uitdaging  van  de  afgelopen  jaren  bij  Marktplaats  Gemeente  Amsterdam en (hoe) zijn jullie deze aangegaan?    “De  grootste  uitdaging  is  geweest  om  de  interne  opdrachtgevers  te  informeren   en  te  verleiden  tot  het  gebruik  van  de  Site  Externe  Inhuur,  ofwel  ‘Marktplaats  Gemeente 

 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 22 van 28

Mei 2013

Amsterdam’. Nu dat  de resultaten bekend zijn en deze positief tot zeer positief zijn, is  besloten tot verdere uitrol van de pilot over de rest van de stad.”    4.  Wat  zien  jullie  bij  Marktplaats  Gemeente  Amsterdam  momenteel  als  de  grootste  uitdaging?    “Momenteel  staat  de  gemeente  Amsterdam  voor  een  grote  veranderopgave,   waarbij  toenemende  mobiliteit  en  daarnaast  regelmatig  tijdelijke  behoefte   aan  (externe)  specialisten een evenwicht moeten vinden.”    5. Wat is het doel van Marktplaats Gemeente Amsterdam voor het komend jaar?    “Voor  2013  is  de  focus  op  continuering  van  de  dienstverlening,  naast  de   uitrol  van  dienstverlening  over  de  gehele  stad.  Daarnaast  wordt  op  deze   wijze  zo  veel  mogelijk  kleine opdrachtnemers bereikt.”    6.  Welke  tip  heb  je  voor  freelancers  en  zzp’ers  die  succesvol  willen  zijn  op  Marktplaats  Gemeente Amsterdam?    “Lever een duidelijk profiel/CV aan, waarbij je minimaal moet voldoen aan de  gestelde  knock‐outeisen.  Zonder  het  voldoen  aan  die  eisen  heeft  het   indienen  van  een  offerte  geen zin.”    Facts:  ‐ Bestaat sinds oktober 2011  ‐ 3.000+ gebruikers  ‐ 190 opdrachten  ‐ Gratis gebruik opdrachtnemer mogelijk: ja  ‐ Maximale kosten opdrachtnemer: geen  ‐ Belangrijkste branches:  1. (Bouw)technisch  2. Interim management  3. Organisatieadvies en –beleid    Meer info: www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop‐aanbesteden/externe‐inhuur/                      

ZZP Barometer © 2013

Pagina 23 van 28

Mei 2013

  1. Hoe is het segment “Diensten & Vakmensen” ontstaan binnen Marktplaats en wat is jouw  rol?    Oorspronkelijk is ‘Diensten & Vakmensen’ ontstaan zoals Marktplaats in 1999 zelf ook is  ontstaan: consumenten en ondernemers willen een vraag‐ of aanbodbehoefte vervullen.  Aanvankelijk  bestond  vraag  en  aanbod  omtrent  diensten  voornamelijk  uit  huishoudelijke  hulp,  oppas  en  dierenverzorging,  gevolgd  door  consumenten  die  een  extraatje verdienen als muzikant, klusjesman, thuiskapper of boekhouder. Na enige tijd  wisten  ook  steeds  meer  professionals  de  weg  naar  Marktplaats  te  vinden.  ’Diensten  &  Vakmensen’  is  met  de  jaren  verder  uitgegroeid  tot  ruim  1,5  miljoen  unieke  bezoekers  per  maand  die  de  keuze  hebben  uit  meer  dan  50.000  vakmensen  en  dienstverleners,  verdeeld over 90 categorieën. Ik ben als Hoofd MKB bij Marktplaats sinds februari 2013  verantwoordelijk voor dit gedeelte.”    2.  Wat zijn de voordelen van Marktplaats Diensten & Vakmensen voor freelancers, zzp’ers  en andere eenpitters?    “Marktplaats  Diensten  &  Vakmensen  is  een  zeer  laagdrempelig  platform  waar  een  ondernemer  op  het  internet  in  contact  kan  komen  met  potentiële  klanten.  Een  ondernemer  kan  zich  al  vanaf  €  4,50  per  maand  professioneel  presenteren  met  een  eigen  bedrijfspagina.  Daarin  is  naast  de  bedrijfsnaam,  ‐logo,  ‐omschrijving  en  kenmerken  van  de  dienstverlening  ook  ruimte  voor  foto’s  en  een  link  naar  de  eigen  website.  Tevens  kan  de  ondernemer  beoordeeld  worden  door  klanten  c.q.  opdrachtgevers.  Veel  goede  klantbeoordelingen  vergroten  de  betrouwbaarheid  en  daarmee  de  kans  op  het  werven  van  meer  opdrachten.  De  ondernemer  profiteert  daarnaast  van  de  landelijke  bekendheid  van  Marktplaats  met  maandelijks  meer  dan  6  miljoen unieke koopgerichte bezoekers.” 

 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 24 van 28

Mei 2013

  3. Wat onderscheidt Marktplaats Diensten & Vakmensen van de concurrentie?    “Er is geen ander platform waar maandelijks 1,5 miljoen unieke doelgerichte bezoekers  komen  die  op  zoek  zijn  naar  een  vakman  of  dienstverlener.  Diensten  en  Vakmensen  biedt  ruimte  aan  professionele  dienstverleners  die  actief  werkzaam  zijn  binnen  de  90  categorieën.  De  breedte  en  diversiteit  aan  rubrieken  is  kenmerkend  voor  Marktplaats.  De categorie Huis en Tuin vormt de grootste rubriek binnen Diensten & Vakmensen.”    4.  Wat  was  de  grootste  uitdaging  van  de  afgelopen  jaren  bij  Marktplaats  Diensten  &  Vakmensen en (hoe) zijn jullie deze aangegaan?    “Sinds begin 2012 is binnen Marktplaats een geheel vernieuwd platform voor Diensten  &  Vakmensen  ontwikkeld:  www.marktplaats.nl/vakmensen.  De  behoefte  van  adverteerders binnen Diensten & Vakmensen is namelijk anders dan binnen de overige  categorieën.  Een  dienstverlener  richt  zich  op  de  lange  termijn  met  het  oog  op  het  opbouwen  van  een  klantrelatie.  Dat  is  ook  terug  te  zien  in  de  klantbeoordelingen  die  tevreden  klanten  plaatsen  bij  de  advertentie  van  de  adverteerder.  Ook  blijven  wij  continu in contact met onze klanten inzake productverbeteringen aan onze site, dit geldt  trouwens voor heel Marktplaats.”    5.  Wat  zien  jullie  bij  Marktplaats  Diensten  &  Vakmensen  momenteel  als  de  grootste  uitdaging?    “Het is een mooie uitdaging om de balans te vinden tussen vraag en aanbod. De markt  van  Diensten  en  Vakmensen  is  enorm  en  Marktplaats  wil  de  bezoeker  graag  zoveel  mogelijk  keuze  bieden.  Uit  onderzoek  blijkt  dat  de  zoektocht  naar  het  vinden  van  een  vakman nog niet altijd start op Marktplaats. Terwijl de consument juist op zoek is naar  een  vakman  of  dienstverlener  binnen  zijn  of  haar  regio.  Hier  besteden  wij  momenteel  extra aandacht aan. Zo proberen we de groei in vraag en aanbod gelijk op te laten gaan.”    6. Wat is het doel van Marktplaats Diensten & Vakmensen voor het komend jaar?    “Groei in zowel vraag‐ als aanbodzijde willen we altijd blijven realiseren. Ook willen we  ervoor zorgen dat adverteerders hun klanten om meer beoordelingen vragen, zodat we  potentiële  nieuwe  klanten  een  nog  beter  inzicht  in  de  dienstverlening  van  de  adverteerder  kunnen  geven.  Zodat  vraag  en  aanbod  nog  beter  op  elkaar  kunnen  aansluiten.  Onderzoek  wijst  uit  dat  de  beoordelingen  als  doorslaggevend  worden  ervaren.  Daarnaast  willen  we  groeien  in  een  aantal  categorieën  –  denk  daarbij  aan  ‘Professionele diensten’.”    7.  Welke  tip  heb  je  voor  freelancers  en  zzp’ers  die  succesvol  willen  zijn  op  Marktplaats  Diensten & Vakmensen?    “Zorg dat je jezelf onderscheidt ten opzichte van concurrenten. Dat kan door de inhoud  van  de  advertentietekst,  de  foto’s  van  je  werk  (lees:  afgeronde  projecten),  maar  met 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 25 van 28

Mei 2013

name door veel goede beoordelingen van klanten te verzamelen. Potentiële klanten gaan  vaak  af  op  de  beoordelingen  van  andere  klanten  en  vaak  is  dit  doorslaggevend  in  het  maken  van  een  keuze.  Reageer  snel  en  adequaat  op  e‐mails  en  telefoontjes  van  potentiële  opdrachtgevers  en  zorg  dat  je  de  opdracht  goed  vervult.  Als  je  dat  allemaal  goed verzorgt kan het eigenlijk niet misgaan.    Facts:  ‐ Marktplaats bestaat sinds 1999  ‐ 1.500.000+ unieke bezoekers per maand in de rubriek “Diensten & Vakmensen”, meer  dan 50.000 vakmensen en dienstverleners actief  ‐ 50.000+ advertenties in de rubriek “Diensten & Vakmensen”  ‐ Adverteren kan vanaf €4,50 per maand (in sommige gevallen gratis)  ‐ Belangrijkste beroepen:  1. Oppas en kinderopvang;  2. Huishoudelijke hulp; en  3. Bijles, privéles en taalles.    Meer info? Ga naar www.marktplaats.nl/vakmensen 

                                           

ZZP Barometer © 2013

Pagina 26 van 28

Mei 2013

Verantwoording    De vragenlijst die heeft geleid tot de in dit rapport getoonde resultaten is uitgezet door  gerenommeerd  marktonderzoeksbureau  MarktEffect  uit  Eindhoven.  De  onderzoeksgegevens zijn na de verzamelperiode door de redactie van de ZZP Barometer  verzameld, geanalyseerd en gevisualiseerd.    Het zzp‐panel van de ZZP Barometer is inmiddels uitgegroeid tot 1.673 zzp’ers die actief  zijn  in  15  verschillende  branches  en  sectoren,  waarbij  de  branches  zakelijke  dienstverlening  (32,5%),  ICT  &  internet  (27,6%)  en  communicatie,  marketing  en  PR  (5,7%)  het  best  vertegenwoordigd  zijn.  Het  panel  is  opgebouwd  uit  59,2%  mannelijke  respondenten  en  40,8%  vrouwelijke  respondenten.  Van  het  panel  is  78,3%  hoogopgeleid (HBO of WO). Het panel is – in vergelijking met de definitie van zzp’ers die  het  CBS  hanteert  –  relatief  breed  in  het  segment  van  hoogopgeleide,  zelfstandige  ondernemers. De meeste panelleden zijn geboren in de jaren ’50 (25,3%), ’60 (37,1%)  en  ’70  (20,9%).  Het  grootste  gedeelte  van  het  zzp‐panel  is  meer  dan  5  jaar  actief  als  freelancer,  zelfstandig  ondernemer  of  zzp’er  (74%),  daarna  volgt  2  tot  5  jaar  in  die  hoedanigheid  actief  (19%)  en  minder  dan  2  jaar  actief  (7%).  Het  merendeel  van  het  panel noemt zichzelf het liefst “zelfstandige” (28,9%) of “ondernemer” (23,9%), gevolgd  door “zzp’er” (14,3%), “freelancer” (13,9%), “interimmer” (9,9%) en zp’er (3,8%).    Het is de bedoeling dat het zzp‐panel de komende jaren uitgroeit tot een panel met meer  dan  10.000  zzp’ers  die  actief  zijn  in  Nederland.  Zzp’ers  en  potentiële  partners  kunnen  zich  aanmelden  via  de  website  van  ZZP  Barometer  op  www.zzpbarometer.nl.  Indien  u  vragen  heeft  over  de  ZZP  Barometer,  kunt  u  contact  met  ons  opnemen  per  e‐mail  via  panel@zzpbarometer.nl of telefonisch met Jeroen Sakkers via (+31)29 967 53 03.   

 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 27 van 28

Mei 2013

 

 

             

 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 28 van 28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful