POLITEKNIK

KOTA BHARU
UNDANG-UNDANG KOMERSAN (P2114)
-TUTORIAL 3-

DISEDIAKAN KEPADA : - Puan Norhayati. DISEDIAKAN OLEH : - Siti Norfazilah BT Che Hamid NO. PENDAFTARAN : - 04DAT06F578 KELAS : - CARRY <DAT3B>

SOALAN 1:-

Man meminjam wang daripada ben sebanyak rm1000.00 Dan berjanji akan membayar balik dua minggu lagi bersama wang tambahan rm100.00 jika perniagaannya mendapat untung yang baik sepanjang minggu itu. Man telah membayar balik rm1000.00 kepada ben. Ben ingin mengetahui sama ada beliau berhak untuk menuntut rm100.00 yang dijanjikan oleh man. Nasihatkan ben. Isu : samaada ben berhak menuntut wang tambahan yang dijanjikan oleh ben sebanyak rm100.00. Prinsip undang-undang : Seksyen 2(a) – menyatakan apabila seseorang itu telah menunjukkan kesanggupan kepada orang lain akan kesanggupannya untuk membuat sesuatu daripada membuat sesuatu dengan tujuan untuk mandapatkan persetujuan orang lain tentang perbuatan atau penahanan tersebut maka ia dikatakan telah membuat satu cadangan. Seksyen 9 – tawaran boleh dibuat sama ada dengan cara lisan atau tersurat. Kes Rujukan :- Guthing vs Lynn. Lynn menawarkan untuk membeli kuda daripada Guthing dengan syarat jika kuda itu mendatangkan nasib yang baik kepadanya, ia akan membuat bayaran tambahan kepada guthing sebanyak 5 pound lagi. KM : syarat tersebut terlalu kabur untuk dijadikan satu kontrak yang mengikat. Hubungkait :Dalam kes ini, perjanjian yang telah dibuat oleh man untuk membayar wang tambahan sebanyak RM100.00, jika beliau mendapat untung yang baik sepanjang minggu itu kepada ben terlalu kabur untuk menjadikan kontrak terikat diantara mereka. Mengikut prinsip, sebarang perjanjian yang dibuat mestilah jelas dan muktamad dan terperinci bagi mengelakkan sebarang keraguan. Sebarang pernyataan yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut tidaklah merupakan satu tawaran. Jadi, mengikut kes ini, tawaran itu terlalu kabur dan tidak muktamad. Merujuk kepada kes Guthing vs Lynn. Penawaran yang dibuat oleh Lynn untuk membayar wang tambahan sebanyak 5 pound jika kuda itu mendatangkan nasib yang baik kepadanya adalah kabur dan tidak muktamad. Dan mahkamah memutuskan bahawa syarat tambahan itu terlalu kabur dan tidak dapat dijadikan kontrak yang mengikat.

Begitu juga dengan kes man, perjanjian yang dibuat oleh man untuk menbayar wang tambahan adalah kabur dan tidak muktamad. Ia tidak dapat dijadikan kontrak yang mengikat dan perjanjian tambahan itu tidak dapat dikuat kuasakan oleh undang-undang. Kesimpulan :- ben tidak berhak untuk menuntut wang tambahan yang dijanjikan oleh ben sebanyak RM100.00 kerana syarat yang diberikan terlalu kabur dan tidak muktamad dan ia tidak dapat dikuat kuasakan olwh undangundang. Tawaran yang diberikan adalah tidak sah.

SOALAN 2.
Maya sedang membeli belah di pasaraya moon. Dia memilih 4 pasang baju dari rak pasaraya lalu meletakkannya ke dalam bakul. Apabila menghampiri kaunter pembayaran, maya menyedari bahawa dia telah terlupa membawa duit Dan cuba meletakkannya di tempat asal baju-baju tersebut. Pengurus pasaraya, encik mud menahannya Dan mendakwa maya telah terikat untuk membeli baju-baju tersebut. Encik mud telah memaksa maya untuk menbayar harga baju-baju tersebut. Nasihatkan encik mud. Isu :- Samaada wujud kontrak diantara maya dengan pihak Pasaraya Moon. Prinsip undang-undang :pelawaan adalah satu ajakan untuk membuat tawaran dan seterusnya mengikat kontrak. Pelawaan cadangan digambarakan dalam keadaan seperti PAMERAN BARANG-BARANG DI KEDAI LAYAN DIRI. Kontrak tidak wujud dalam cara ini sekirannya penerima dan pembeli tidak menyatakan persetujuan untuk membeli dan pencadang atau penjual bersetuju dengan tindakan penerima. Kes Rujukan :Pharmaceutical Society Of Great Britain Vs Boots Cash Chemist. Barang yang sudah siap dibungkus dan diletakkan harga dipamerkan dalam sebuah kedai layan diri. Penjualan barang tersebut dikawal di bawah akta ubat dan racun 1933. persoalannya samaada pemeran barang-barang tersebut merupakan satu tawaran ataupun pelawaan untuk membuat tawaran.

Km: pebuatan pemilik kedai mempamerkan barang-barang tersebut adalah satu pelawaan sahaja. Apabila pelanggan membawa barang itu ke kaunter juruwang untuk membuat pembayaran, tawaran oleh pelanggan tersebutboleh diterima atau boleh ditolak oleh pekedai. Hubungkait :Dalam kes ini, maya belum membuat pembayaran kepada juruwang kerana terlupa membawa duit bersama. Ini bermakna penjual belum mendapat apa-apa bayaran sebagai tanda penerimaan terhadap tawaran maya. Mengikut prinsip, kontrak hanya akan wujud apabila pembeli membayar kepada penjual dan penjual membuat penerimaan ataupun persetujuan. Merujuk kepada kes pharmaceutical society of great britain vs boots cash chemist. Pelawaan tidak boleh dianggap telah wujud kontrak. Tindakan mempamerkan barang yang sudah siap dibungkus adalah pelawaan sematamata dan masih belum wujud kontrak. Dalam kes ini juga menyatakan bahawa apabila pelanggan membawa barang itu ke kaunter dan membuat pembayaran dan pembayaran itu diterima di kaunter pembayaran barulah dianggap wujud kontrak. Begitu juga dengan kes maya. Maya belum membuat pembayaran dan maya berhak untuk membatalkan pembelian baju tersebut.

Kesimpulan :Tidak wujud kontrak diantara pasaraya Moon dengan maya dan maya tidak terikat untuk membayar harga baju tersebut.

SOALAN 3 :Ami menawarkan sebidang tanah kepada bibi. Harga bagi tanah tersebut belum lagi dapat ditentukan. Bibi terus membuat persetujuan. Sebulan kemudian, ami menyatakan harga tanah tersebut ialah RM170,000.00. bibi tidak mahu membelinya dengan alasan harga tanah tersebut terlalu mahal. Isu :- Samaada Bibi telah terikat dengan ami untuk membeli tanah yang ingin dijual oleh ami. Prinsip undang-undang :-

Kes rujukan :-

Hubungkait :

Keputusan mahkamah :-

POLITEKNIK
KOTA BHARU
UNDANG-UNDANG KOMERSAN (P2114)
TUTORIAL 4

DISEDIAKAN KEPADA : - Puan Norhayati. DISEDIAKAN OLEH : - Siti Norfazilah BT Che Hamid NO. PENDAFTARAN : - 04DAT06F578 KELAS : - CARRY <DAT3B> SOALAN 1:-

Seha telah memasuki Pasaraya Maju. Seha telah meletakkan satu set pinggan mangkuk ke dalam troli. Setelah membayar harga pinggan mangkuk tersebut, seha ingin membatalkan pembeliannya kerana menyedari harga barang tersebut lebih mahal daripada harga di kedai berhampiran pasaraya maju. Jurujual mangatakan bahawa kontrak telah wujud.

Isu : samaada seha boleh membatalkan pembelian yang dibuat olehnya dengan pihak pasaraya maju. Prinsip undang-undang :-

Kes rujukan :-

Hubungkait :-

Keputusan Mahkamah :seha tidak boleh membatalkan pembelian yang dibuatnya kerana telah wujud kontrak di antara seha dengan pasaraya Maju.

SOALAN 2.

Suzi telah menbuat tawaran kepada zana untuk menjual pasu bunga antiknya dengan harga RM300.00 pada 1/11/2007. cadangan tersebut terbuka sehingga 10/11/2007. suzi membatalkan cadangan tersebut dengan mengirim surat pembatalan pada 4/11/2007. surat pembatalan itu sampai kepada zana pada 7/11/2007. zana tidak membuat apa-apa penerimaan terhadap cadangan suzi. Berdasarkan situasi tersebut, nasihatkan suzi.

Isu : samaada wujud kontrak diantara suzi dengan zana. Prinsip undang-undang :elemen asas kontrak ;- cadangan, penerimaan,balasan, niat,keupayaan,kerelaan bebas dan keesahan kontrak. S2(a) cadangan merupakan satu akuanjanji oleh satu pihak kepada pihak yang lain bahawa dia akan melakukan sesuatu@ menahan diri daripada melakukan sesuatu jika pihak yang lain itu bersedia menerima atau mematuhi sepenuhnya segala syarat yang disebutkan oleh pihak yang menbuat janji itu. S2(b) tanda kesediaan seseorang yang telah menerima cadangan untuk menjalin suatu hubungan kontrak dengan pihak yang membuat cadangan.

Kes rujukan :-

Hubungkait :-

Keputusan mahkamah :

SOALAN 3:-

Hana mampunyai bukti yang kukuh terhadap rakan karibnya Joe yang telah menyalahgunakan wang berjumlah RM20,000.00 yang diamanahkan oleh firma Den & Rakan-Rakan. Hana kecewa dengan perbuatan Joe, telah mengancam untuk mandakwa joe kecuali bapa joe, encik kahar membayar balik wang sebanyak RM20,000.00 dan dimasukkan ke dalam akaun firma Den & Rakan-Rakan. Untuk menyelamatkan maruah anaknya, Encik Kahar berjanji secara bertulis untuk membayar RM20,000.00 kepada Firma Den & Rakan-Rakan. Setelah dua bulan berlalu, Encik Kahar masih belum menunaikan janjinya. Hana mendakwa kontrak telahpun wujud. Nasihatkan Encik Kahar berdasarkan undang-undang kontrak.

Isu :- Samaada Encik Kahar terikat untuk membayar RM20,000.00 kepada Firma Den & Rakan-Rakan bagi pihak anaknya.

Prinsip undang-undang :S16(1) Suatu pihak didorong oleh pengaruh tak berpatutan, di mana pertalian kedua belah pihak adalah sedemikian rupa sehingga satu pihak adalah dalam kedudukan boleh menguasai kemahuan pihak yang kain dan menggunakan kedudukan itu untuk memperolihi faedah tak saksama ke atas pihak yang lain. S20 : suatu kontrak yang disebabkan oleh PTB, mempunyai pilihan samaada untuk membatalkannya. S19 Pihak yang tidak bersalah atau teraniaya dengan salahnyataan boleh memilih sama ada (a)membatalkan kontrak serta merta. (b)menerima kontrak yang dibuat atas pernyataan yang salah itu dan ia terus berkuat kuasa seolah-olah tiada salahnyataan pernah berlaku.

Kes Rujukan :- Kaufman Vs Gerson. G telah menyalahgunakan wang yang telah diamanahkan kepadanya oleh K. K kemudian mengancam mengambil tidakan undang-undang terhadap G kecuali isteri G sanggup membayar semula wang yang disalahgunakan itu isteri G telah besetuju untuk membayar semula wang itu demi menjaga nama suaminya. KM:- kontrak yang dibuat diantara isteri G itu tidak boleh dikuatkuasakan terhadapnya kerana tiada kerelaan bebas dipihaknya.

Hubungkait :-

Keputusan mahkamah :- encik kahar boleh untuk tidak membayar wang tersebut kerana tiada kerelaan bebas dipihaknya kerana keputusannya dipengaruhi dengan hubungan yang terjalin diantara joe. Ia merupakan kontrak boleh batal. Mengikut prinsip,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful