You are on page 1of 3

Experter berättar om hot och möjligheter i utvecklingen av digital infrastruktur för kommunikation.

Hur man identifierar sig på ett säkert sätt över Internet vid kontakt med myndigheter eller när man handlar blir allt viktigare. Hur säkert är e-handel egentligen? På Kustbevakningen är man ansvarig för information om sjöinformation och sjöövervakning. Projektledaren för Sjöbasis berättar mer. Hos Försvarets Forskningsinstitut undersöker man tekniska och etiska frågor rörande digital övervakning. Hur säkra är våra övervakningskameror och hur mycket kan en kamera egentligen se?

Lektionsuppgift
Vi ser kortfilmen Internet, e-handel och infrastruktur.

Kurs och kursmål som behandlas i den här uppgiften Uppgift
 Svara på instuderingsfrågorna nedan. Datasäkerhet Internet, e-handel och infrastruktur Bengt Carlsson Hur ser Bengt Carlsson på datasäkerhet? Det ligger i människans natur att skydda oss, vi är som djuren. Sverker Arvidson Vad är WPKI? En tvåfaktors autensiering Vad är unikt med WPKI? Vad står WPKI för? Wireless Public Key Infrastructure Hur tänker Sverker kring användarvänlighet? Fredrik Gjärdman Vilket medel menar Fredrik är lämpligast att använda när man handlar på nätet? SSL kryptering Hur resonerar Fredrik kring hantering av kreditkorts uppgifter? nästan omöjlig iochmed SSL kryptering Fredrik pratar om vad man kallar för ”inre hot” när han pratar om hur hans företag hanterar kortuppgifter. Vilket är det han menar? Om någon anställd har en sida som tex: har en gästbok så kan någon lägga in skadlig kod och genom där ta sig längre in i företaget Mikko Hyppönen Hur förklarar Mikko att man generellt skall bete sig för att vaara på säkra sidan när man handlar på nätet? Man ska inte betala med ”cash” använd kreditkortet. Hur resonerar Mikko kring personlig integritet? Internet gör att det blir mycket lättare att hitta folk, få reda på personlig information och människors personlighet

Lena Klasén Lena poängterar att övervakning kan vara integritetskränkande. Hur förklarar Jörgen Ahlberg en lösning till det problemet? Vad finns det för brister i den lösning? Det är bara dom viktigaste som får se det ( polisen) om åklagarbeslut säger så. Och alla andra som inte har begått brottet ska täckas över med en färg klump.

Allmänt Säkerhet, bekvämlighet, tillgänglighet och tillförlitlighet är viktiga faktorer i en bra säkerhetslösning. Förklara varför.

Resultat
Inlämning sker på Fronter, döp det till dittnamn.doc.  Texten skall vara 11 punkter med typsnittet Calibri, enkelt radavstånd.

Tips!
Även om du inte har en aning om hur du skall börja bör du fundera ut andra frågeställningar än t.ex. Hur gör jag? Sådana frågeställningar blir tämligen menlösa - vem skall du fråga i verkligheten om det bara finns du själv där? En bättre frågeställning vore; Jag har surfat runt på nätet och läst lite olika versioner av installationsinstruktioner för Microsoft Windows 2000 Professional, men jag förstår inte riktigt vad BOOT-ordning innebär även om det också finns förklarat. Kan du förklara med andra ord vad som menas med BOOT-ordning? En sådan fråga innebär att du undersökt problemet närmare och fastnat på detaljer.

Värt att tänka på när man arbetar med sina inlämningsuppgifter
Har du tänkt på att en punktlista indikerar att man kan göra stegen i dem utan inbördes ordning? En numrerad lista indikerar en fast ordning. En bild säger mer än tusen ord; Skärmdumpar är ett sätta att fotografera skärmen. Tangenten PrintScr tar en bild på allt som visas, precis som det visas. Alt + PrintScr tar en bild på det aktiva fönstret. Bilden klistrar du enkelt in direkt i det program du vill ha den. Skriver du en berättelse eller instruktion? En instruktion hjälper andra efter dig att göra samma sak. Kan de det med din instruktion? Man skriver och talar olika. Tänk på ordningsföljden - kronologin. Du kan använda dig av fotnoter för att förklara knepiga uttryck och ord för att beskriva dem utanför din text så att du inte fråntar fokus på vad instruktionen handlar om. Tänk på att stava rätt. Det finns stavningshjälp i de flesta program - inte bara i ordbehandlare utan även i e-postprogram. I vilket land befinner du dig? Vilka landsmän skriver du för? Använd inte "svengelska". Uttryck som inte finns på svenska förekommer ofta i teknikvärlden - använd dem, men förklara dem i en fotnot. Tänk på att avgränsa dig. Sätt upp förutsättningar i din instruktion som du talar om vad som gäller för den. Kanske måste din läsare ha vissa förkunskaper eller viss teknisk utrustning. Ex. "Dela mapp i nätverk"; Kräver grundläggande kunskaper i Windows, operativsystemet Windows, två sammankopplade datorer osv. Illustrera; Om det inte finns någon illustrativ bild för situationen - rita den. Exemplifiera. Ge ett exempel när du känner att du själv har svårt att förklara något. Din läsare kommer ha svårt att förstå om du inte ens kan förklara.