You are on page 1of 4

SELMA

https://www.selma.uu.se/selma2 uu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=eng...

Syllabus Printed: 2013 04 03

Introduktion till vindkraft Introduction to Wind Energy
4.5 credits Course Code: 1GV066 Established: 21 March 2013 Established by: Teknisk naturvetenskapliga fakultetsnämnden Syllabus applies from: 2013, week 27 Responsible Department: Department of Earth Sciences National Subject Category: Energy Technology Main Field(s) of Study and In Depth Level: Energy Technology with focus on Wind Power: has only first cycle course/s as entry requirements Grading System: Fail (U), 3, 4, 5. Education Cycle: Second cycle

Entry Requirements
A Bachelor's degree of 180 Swedish credits points in engineering, natural or social science or equivalent knowledge. Mathematics C and English B.

Decisions and Guidelines Learning Outcomes
After approved course the student should be able to: give an account of energy sources and their sustainability give an account of aspects that influence wind energy development describe the process of wind energy utilization perform an oral and written presentation of an individual or group assignment

Content
This course provides a general introduction to wind energy terminology, history and development. Topics include turbine function, wind energy planning, environmental considerations, site planning and financial considerations. A site study visit to an operating wind farm is included.

Instruction
The course includes lectures, seminars, group and field work. Student attendance is compulsory at all scheduled events.

Assessment
Written hand in assignments and oral presentations.

Transitional Provisions Other Directives Reading List
Reading list valid from: 2013, week 27

Costanza, Robert
The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital Nature, 1997 URL: http://www.nature.com.ezproxy.its.uu.se/nature/journal/v387/n6630/pdf/387253a0.pdf

Mandatory

1 of 2

2013 04 03 14:15

. Rockström. Johan et al A safe operating space for humanity Institutionen för geovetenskaper..SELMA https://www.uu. 2010 Unit 1. 2010 Nature 461.selma. Mandatory 2 of 2 2013 04 03 14:15 . pages 472 – 475 Mandatory Cenifer Wind Energy Institutionen för geovetenskaper.se/selma2 uu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=eng. 17 pages Mandatory Kompletterande material Institutionen för geovetenskaper.

SELMA https://www.se/selma2 uu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=sve.pdf Obligatorisk 1 of 2 2013 04 03 14:14 . Utbildningsnivå: Avancerad nivå Behörighet En kandidatexamen i teknik. seminarier. 4.. natur eller samhällsvetenskap eller motsvarande. Examination Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. 3. vecka 27 Costanza. Studiebesök till en vindkraftpark ingår. Kursplan Uttagen: 2013 04 03 Introduktion till vindkraft Introduction to Wind Energy 4.. vecka 27 Ansvarig enhet: Institutionen för geovetenskaper SCB ämnesgrupp: Energiteknik Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Energiteknik med inriktning mot vindkraft: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Betygsskala: Underkänd (U). Kursen innehåller hur ett vindkraftverk fungerar.ezproxy. lokalisering och ekonomiska aspekter.its.selma.se/nature/journal/v387/n6630/pdf/387253a0. grupp och fältarbete.uu. planering för vindkraft. 5. Undervisning I kursen ingår föreläsningar. Matematik C och Engelska B. Närvaro är obligatorisk vid alla schemalagda aktiviteter.uu.com. historia och utveckling.nature. 1997 URL: http://www. Övergångsbestämmelser Övriga föreskrifter Kurslitteratur Litteraturlista giltig från: 2013. miljöhänsyn.5 högskolepoäng Kurskod: 1GV066 Inrättad: 2013 03 21 Inrättad av: Teknisk naturvetenskapliga fakultetsnämnden Kursplan gäller från: 2013. Robert The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital Nature. Beslut och riktlinjer Mål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: redogöra för energikällor och deras hållbarhet redogöra för faktorer som påverkar vindkraftsutbyggnaden beskriva processen för vindbruk genomföra en muntlig och skriftlig presentation av en individuell eller gruppuppgift Innehåll Kursen ger en allmän introduktion till vindkraftens terminologi.

2010 Unit 1.uu. Tillhandahålls vid kursstart.SELMA https://www. sidorna 472 – 475 Obligatorisk Cenifer Wind Energy Institutionen för geovetenskaper. 17 sidor Obligatorisk Kompletterande material Institutionen för geovetenskaper. 2010 Nature 461.. Johan et al A safe operating space for humanity Institutionen för geovetenskaper. Rockström.selma. 75 sidor Obligatorisk 2 of 2 2013 04 03 14:14 ..se/selma2 uu/selma2/AF0100/skrivut?sprak=sve.