You are on page 1of 3

Experter berättar om hot och möjligheter i utvecklingen av digital infrastruktur för kommunikation.

Hur man identifierar sig på ett säkert sätt över Internet vid kontakt med myndigheter eller när man handlar blir allt viktigare. Hur säkert är e-handel egentligen? På Kustbevakningen är man ansvarig för information om sjöinformation och sjöövervakning. Projektledaren för Sjöbasis berättar mer. Hos Försvarets Forskningsinstitut undersöker man tekniska och etiska frågor rörande digital övervakning. Hur säkra är våra övervakningskameror och hur mycket kan en kamera egentligen se?

Lektionsuppgift
Vi ser kortfilmen Internet, e-handel och infrastruktur.

Kurs och kursmål som behandlas i den här uppgiften Uppgift
 Svara på instuderingsfrågorna nedan. Datasäkerhet Internet, e-handel och infrastruktur Bengt Carlsson Hur ser Bengt Carlsson på datasäkerhet? – Vi är ett överlevnads djur. Det ligger i vår natur att skydda oss. Sverker Arvidson Vad är WPKI? – Ett sätt att säkra transaktioner med mobil. Vad är unikt med WPKI? Vad står WPKI för? Wireless Public Key Infrastructure Hur tänker Sverker kring användarvänlighet? Vi ska ha kontroller. Bättre effektiva ärenden. Fredrik Gjärdman Vilket medel menar Fredrik är lämpligast att använda när man handlar på nätet? Han påstår att det säkrare att handla över Internet än i butik Hur resonerar Fredrik kring hantering av kreditkortsuppgifter?

Fredrik pratar om vad man kallar för ”inre hot” när han pratar om hur hans företag hanterar kortuppgifter. Vilket är det han menar?

Mikko Hyppönen Hur förklarar Mikko att man generellt skall bete sig för att vaara på säkra sidan när man handlar på nätet? Att man ska använda sitt kreditkort. Om man betalar på något annat sätt så kan man inte ångra sitt köp och pengarna är borta. Hur resonerar Mikko kring personlig integritet? Att det är lättare att kolla användares sökhistorik, för att veta vad användaren har för intresse. Lena Klasén Lena poängterar att övervakning kan vara integritetskränkande. Hur förklarar Jörgen Ahlberg en lösning till det problemet? Vad finns det för brister i den lösning? Att innehållet ska spärras, det är bara dom som behöver se det som ska se det. Han tycker att ägaren inte ska se personernas ansikten ifall det varit ett inbrott, utan att det bara ska vara polisen som kan låsa upp filmen och se deras ansikten. Brister: Ifall inte ägaren får se rånarnas ansikten, då kan han inte identifiera dom (ifall han skulle veta vilka det var).

Allmänt Säkerhet, bekvämlighet, tillgänglighet och tillförlitlighet är viktiga faktorer i en bra säkerhetslösning. Förklara varför. För att en användare ska känna sig säker vid t.ex. en kreditkorts betalning i en mataffär. Kunden har tillit till affären och även bekväm med köpet.

Resultat
Inlämning sker på Fronter, döp det till dittnamn.doc.  Texten skall vara 11 punkter med typsnittet Calibri, enkelt radavstånd.

Tips!
Även om du inte har en aning om hur du skall börja bör du fundera ut andra frågeställningar än t.ex. Hur gör jag? Sådana frågeställningar blir tämligen menlösa - vem skall du fråga i verkligheten om det bara finns du själv där? En bättre frågeställning vore; Jag har surfat runt på nätet och läst lite olika versioner av installationsinstruktioner för Microsoft Windows 2000 Professional, men jag förstår inte riktigt vad BOOT-ordning innebär även om det också finns förklarat. Kan du förklara med andra ord vad som menas med BOOT-ordning? En sådan fråga innebär att du undersökt problemet närmare och fastnat på detaljer.

Värt att tänka på när man arbetar med sina inlämningsuppgifter
Har du tänkt på att en punktlista indikerar att man kan göra stegen i dem utan inbördes ordning? En numrerad lista indikerar en fast ordning. En bild säger mer än tusen ord; Skärmdumpar är ett sätta att fotografera skärmen. Tangenten PrintScr tar en bild på allt som visas, precis som det visas. Alt + PrintScr tar en bild på det aktiva fönstret. Bilden klistrar du enkelt in direkt i det program du vill ha den. Skriver du en berättelse eller instruktion? En instruktion hjälper andra efter dig att göra samma sak. Kan de det med din instruktion? Man skriver och talar olika. Tänk på ordningsföljden - kronologin. Du kan använda dig av fotnoter för att förklara knepiga uttryck och ord för att beskriva dem utanför din text så att du inte fråntar fokus på vad instruktionen handlar om. Tänk på att stava rätt. Det finns stavningshjälp i de flesta program - inte bara i ordbehandlare utan även i e-postprogram. I vilket land befinner du dig? Vilka landsmän skriver du för? Använd inte "svengelska". Uttryck som inte finns på svenska förekommer ofta i teknikvärlden - använd dem, men förklara dem i en fotnot. Tänk på att avgränsa dig. Sätt upp förutsättningar i din instruktion som du talar om vad som gäller för den. Kanske måste din läsare ha vissa förkunskaper eller viss teknisk utrustning. Ex. "Dela mapp i nätverk"; Kräver grundläggande kunskaper i Windows, operativsystemet Windows, två sammankopplade datorer osv. Illustrera; Om det inte finns någon illustrativ bild för situationen - rita den. Exemplifiera. Ge ett exempel när du känner att du själv har svårt att förklara något. Din läsare kommer ha svårt att förstå om du inte ens kan förklara.