You are on page 1of 1

Persbericht 29 mei 2013

Tolken Select en Pulsar Partners introduceren een coöperatief model voor tolken en vertalers.
Huidige situatie Al geruime tijd heerst er grote onvrede in de markt bij > 1000 professionele tolken en vertalers die werken voor overheidsinstanties. Het huidige business model kenmerkt zich door een betaling van de overheid aan de bemiddelingsbureaus en een forse afroming van het tarief van de tolken en vertalers door diezelfde bureaus. Kwaliteit van de dienstverlening is ondergeschikt geworden aan een lage tariefstelling met alle gevolgen van dien. Vernieuwing Tolken Select heeft samen met Pulsar Partners een coöperatie opgericht voor tolken en vertalers met als naam Tolken Select Coöperatie U.A. Door de samenwerking in de vorm van een coöperatie zijn tolken en vertalers in staat om zelf als contractpartner van overheden op te treden en mee te dingen in aanbestedingen. De bemiddelaar valt weg in de keten en de financiële ruimte die hierdoor ontstaat komt ten goede aan de overheid en de individuele tolken en vertalers. Duurzaam en sociaal Overheden kunnen rekenen op een flinke daling van de kosten en gelijktijdig kunnen de vergoedingen voor tolken en vertalers stijgen naar een acceptabel niveau! De winst die de coöperatie maakt vloeit terug naar de deelnemende tolken en vertalers. De coöperatie biedt tolken en vertalers naast aantrekkelijke tarieven ook de mogelijkheid om (bij)scholing gezamenlijk te organiseren en te werken aan de verdere professionalisering van de aangesloten leden. De coöperatie heeft een solidariteitsfonds waar aangesloten tolken en vertalers (meestal zijn tolken immigranten) die in nood zitten aanspraak op kunnen maken. Door slimmer te organiseren vermijdt de coöperatie nodeloos transport voor tolken die op locatie moeten werken zodat een bijdrage wordt geleverd aan een beter milieu. Initiatiefnemers: Tolken Select is gestart als opleider en bijscholingsinstituut voor tolken en vertalers. De grote onvrede onder tolken vertalers en de onderwaardering voor dit belangrijke vak hebben geleid tot het initiatief voor de oprichting van de coöperatie Tolken Select U.A. onder het motto “Voor en Door tolken” Pulsar Partners ondersteunt ondernemers en organisaties die een waardevolle impact hebben voor de komende generaties. Pulsar Partners ontwikkelt samen met opdrachtgevers innovatieve zakelijke concepten waarin duurzaamheid, gelijkwaardigheid en ontwikkelen van het talent van mensen centraal staat. Contactpersoon Pulsar Partners: Aldo van Duivenboden aldo@pulsarpartners.nl 06 44476865 www.pulsarpartners.nl Contactpersoon Tolken Select Anita Meijer anita.meijer@tolkenselect.nl 036-5243110 www.tolkenselect.nl