MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

DOMENIUL : INDUSTRIE ALIMENTARĂ CALIFICAREA: OPERATOR ÎN INDUSTRIA ULEIULUI NIVELUL 2

2007

2

Calificarea: Operator în industria uleiului Nivel 2 Autori : Mirela BOJOGA inginer, profesor gradul didactic definitiv, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară”Dumitru Moţoc”, Bucureşti Ioana VLAD – inginer, profesor gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ‚”Dumitru Moţoc” , Bucureşti Elisabeta TACHE – inginer, profesor gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ‚”Dumitru Moţoc” , Bucureşti

Consultanţi: Catinca SCRIOŞTEANU Expert CNDIPT

3

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ ABILITĂŢI CHEIE 1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 4. ASIGURAREA CALITAŢII 5. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE 8. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR 9. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE 10.PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE 11.OBŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE 12. METODE MODERNE DE RAFINARE A ULEIULUI BRUT 13. FABRICAREA MARGARINEI ŞI A SHORTENINGURILOR 14. AMBALAREA ŞI DEPOZITAREA ULEIULUI, MARGARINEI ŞI SHORTENINGURILOR

4

COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2 ) 1. 1. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.0 Competenţe: 1. 4. 1. 1. 5 . Formulează opinii personale pe o temă dată. 3. 2 Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative. Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate. 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: 1.

reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei Probe de evaluare: Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema dată . Condiţii de aplicabilitate: Opinii personale: Expunere de motive Evaluarea intervenţiei: observaţii. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2) Formulează opinii personale pe o temă dată. Expunerea de motive în limbaj de specialitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. judecăţi de valoare. pe baza unui experiment realizat. notarea răspunsurilor primite. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 6 . Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi. Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată . în limbaj de specialitate. scurte informări documentare argumentări pe baza experienţei. preluări de motive din manuale şi articole de specialitate urmărirea reacţiilor participanţilor.Titlul unităţii : Competenţa 1. Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 1.

să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora si să prezinte materialul realizat aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 7 . grafice postere. aplicaţii grafice pe calculator indică sursele cercetate. schiţe. Condiţii de aplicabilitate: Imagini asociate: Modalităţi şi mijloace de ilustrare: Expunerea informaţiilor: desene. limbajul trupului. fotografii. vorbire clară tehnici de prezentare cu suport vizual Prezentare ilustrată: Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze.Titlul unităţii : Competenţa 1. să ordoneze informaţiile. diagrame.2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 1. accentuează ideile principale. foloseşte date. Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor. contact vizual cu audienţa. Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare . argumentează. diapozitive. filme. Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate. din surse variate. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2) Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative.

să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 8 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. corespondenţă oficiala. bonuri. formă structurată registre. studii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. articole. Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente. reviste. Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale . evidenţe simple. CVuri Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele. Condiţii de aplicabilitate: Surse specializate: Activităţi profesionale: Redactarea corectă: Documentaţie: manuale. punctuaţie.3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 1. documentaţii tehnice activităţi definite în cadrul calificării ortografie. Selectarea documentelor din surse specializate . Internet. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale. jurnale. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2) Citeşte si utilizează documente scrise in limbaj de specialitate.Titlul unităţii : Competenţa 1. Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru.

forma îngrijită. să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute. Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice. scheme tehnologice scară. legendă.Titlul unităţii : Competenţa 1. toleranţă condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi. hărţi. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Selectarea metodelor grafice adecvate. acurateţe. grafice. (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 9 . comparaţii cu valori.4: 1. probe etalon sau standarde Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze. algoritmi de calcul Mijloace grafice Reprezentare corectă: Interpretare: schiţe. diagrame. Condiţii de aplicabilitate : Calcule cu grad mediu de dificultate: formule de calcul. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2) Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată. Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor.

1.3. Comunică prin Internet. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI ( 2) 1. 2.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: 2. numere şi imagini. 2.0 Competenţe: 2. 10 .2. Prezintă informaţii incluzând text. Exploatează baze de date.

memo tabele (nume componente. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o bază de date aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. şir de caractere. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI (2) Exploatează baze de date. alfanumerice. actualizare. dimensiune) introducere şi validare date adăugare. Competenţa 2. date calendaristice. 11 . ştergere.Titlul unităţii : 2. tip. salvare. Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Încărcarea unei baze de date.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Ilustrarea tipurilor de date. consultarea documentaţiei auxiliare Probe de evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Prezentarea structurii unei baze de date. Întreţinerea unei baze de date. Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de date: Structura bazei de date: Încărcare: Întreţinerea bazei de date: numerice.

Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor. Prezentarea aplicaţiei.Titlul unităţii : 2. Realizarea unei expuneri adecvate temei alese. inserare imagini. animaţie Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare. sunet. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) . Condiţii de aplicabilitate: Formate de prezentare: Completare formate: Realizarea expunerii: tipuri predefinite. (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 12 . tabel înlănţuirea paginilor. UTILIZAREA CALCULATORULUI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI (2) ŞI Competenţa 2. numere şi imagini. numere şi imagini. crearea legăturilor Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat. să realizeze şi să prezinte o expunere. Completarea unui format cu text.(b) . manual). butoane de acţiune editare text.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezintă informaţii incluzând text.

fişiere de pe dischete. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) . UTILIZAREA CALCULATORULUI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI (2) Comunicare prin Internet. să extragă şi să facă schimb de informaţii. CD-ROM-uri motoare de căutare Internet. Folosirea metodelor de schimb a informaţiilor. Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: Tehnici de căutare: Metode de schimb: Internet. (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. liste de discuţie a informaţiilor Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare. forum. dezbatere on-line. cuvinte-cheie. 13 . dialog.3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii.Titlul unităţii : 2. grupuri de cuvinte e-mail. ŞI Competenţa 2. Extragerea informaţiilor relevante.

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) 1.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: 3. 14 .2 Receptează mesaje scrise.0 Competenţe: 3. 3.3 Exprimă mesaje orale.5 Participă la conversaţii .1 Receptează mesaje orale.4 Exprimă mesaje scrise. 3. 3. 3.

Titlul unităţii : Competenţa 3. expresii.1: Criterii de performanţă : (a) (b) (c) 3. sociale. petrecerea timpului liber). economice. Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă. propoziţii. culturale activitate/evenimente profesionale. Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene. Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate. Condiţii de aplicabilitate: Vorbire standard: Teme de actualitate: Propria experienţă: Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale. cuvinte. fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv-emoţionale dintr-un text aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene. interes personal/profesional. Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. trăire afectiv-emoţională 15 . COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) Receptează mesaje orale . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a ) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Condiţii de aplicabilitate: Limbaj uzual/specific: Prelucrarea informaţiei: Decodare: cuvinte. termeni specifici şi încadrare în context înţelegere. adaptare. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) Receptează mesaje scrise. scheme. utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului desprinderea sensului. Înţelegerea unor texte redactate într-un limbaj uzual sau specific personal/profesional. diagrame.Titlul unităţii : Competenţa 3. Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele. codurilor lingvistice Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii. 16 . expresii. Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 3. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor.

Condiţii de aplicabilitate: Proximitate: Activităţi Opinii: şcoală. 17 . COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) Exprimă mesaje orale. 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 3. Argumentarea opiniilor. Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 3. colegi. Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale. Prezentarea unei activităţi legate de profesiune. proiectelor personale şi profesionale. domeniu profesional specifice fiecărui domeniu profesional pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi. comunitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional. documente de evidenţă primară. programul zilnic. inventarieri. neâmpliniri profesionale. facturi pro-formă. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) Exprimă mesaje scrise. Condiţii de aplicabilitate: Teme familiare: Corespondenţă/ documente de lucru: Experienţe profesionale: descrierea familiei. relaţii în echipă.4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 3. (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. motivaţie. activităţi profesionale repetate scrisori personale. interese Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte. 18 .Titlul unităţii : Competenţa 3. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). facturi. o zi de lucru. CV-ul european realizări şi succese în activitate. să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile. Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale. Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru.

de interes personal şi profesional. Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate. Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare.5: Criterii de performanţă: (a) (b) 3. Condiţii de aplicabilitate: Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte limba sau limba este selectată convenţional. familie. despre timpul liber. metode de operare. operaţiuni de lucru. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) Participă la conversaţii.Titlul unităţii : Competenţa 3. interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori) Aspecte comune: Probe de evaluare: Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 19 .

1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.5 Competenţe: 4. ASIGURAREA CALITĂŢII (2) 0. 4.Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: 4. 20 .

Titlul unităţii : Competenţa 4. Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate. Probe orale prin care candidatul demonstreză că este capabil să prezinte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 21 . dezvoltare. ASIGURAREA CALITĂŢII (2) Aplică normele de calitate în domeniul de activitate. ieşiri) Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate. Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă. caiet de sarcini. Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă. europene şi internaţionale care reglementează activitatea ca proces (intrări. aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. norme interne.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 4. criterii şi indicatori naţionale. Condiţii de aplicabilitate: Norme de calitate: Cerinţe de calitate: instrucţiuni de lucru.

adoptate de modelul de management al calităţii în organizaţie Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare. ASIGURAREA CALITĂŢII (2) Competenţa 4. Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie. Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii . Condiţii de aplicabilitate: Metode standardizate: Aplicare: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat de organizaţie autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii din standardele internaţionale privind calitatea.2 : Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii.Titlul unităţii : 4. autoevaluare şi control – ordonate logic definite mai sus corespunzătoare metodelor standardizate Probe de evaluare: 22 .

1 Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei. 23 . (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice metode standardizate de asigurare a calităţii. (b).5 Competenţe: 5. 5. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI Nivel: Valoare credit: (2) 0.2 Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională . Titlul unităţii : 5. aşa cum este specificat în criteriile de performaţă (a).

(a) (b) (c) Identificarea progresului în dezvoltarea personală .Titlul unităţii 5 : 5. favorabili-nefavorabili.1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei. sociali. Condiţii de aplicabilitate: Factori: Potenţial de schimbare personală: Potenţial de schimbare profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială diferenţa dintre aspiraţii . interni-externi Probe de evaluare: Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei. 24 . interese şi posibilităţi personali. în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI (2) Competenţa 5. Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei . Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională.

metode. mijloace 1 an 2-3 ani Probe de evaluare: 25 . (c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu. (b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii . DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI (2) Competenţa 5. acţiuni. 2: Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională. Condiţii de aplicabilitate: Strategie: Termen scurt: Termen mediu: obiective. Titlul unităţii : 5.Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Criterii de performanţă : (a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare profesională .

1 Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.5 Competenţe: 6. în condiţiile criteriilor de performanţă (a) . IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (2) 0. Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit: 6. prevenirea şi stingerea incendiilor. ţinând cont de traseele posibile şi în corelare cu posibilităţile proprii. 6.Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu.(b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 26 .2 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă.

aplicarea normelor echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de protecţie. cască. prevenirea şi stingerea incendiilor . IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (2) _______________________________________________________________________ _ Competenţa 6. mănuşi) absenţa mijloacelor de protecţie.Titlul unităţii : 6. Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă. mască de gaz. 1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. acoperind aria de aplicabilitate specificată. respectarea. Criterii de performanţă: (a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii . echipament de protecţie însuşirea. integritatea mijloacelor de protecţie Situaţii: Probe de evaluare : Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) . (b) (c) Condiţii de aplicabilitate : Drepturi : Responsabilităţi: Mijloace de protecţie: instructaj periodic. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în 27 . şorţ. Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă .

pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) , (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată. Titlul unităţii : 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (2) _______________________________________________________________________ _ Competenţa 6. 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc .

_______________________________________________________________________ _ Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea factorilor de risc . Raportarea prezenţei factorilor de risc. Înlăturarea factorilor de risc.

Condiţii de aplicabilitate : Factori de risc : substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii orală sau scrisă remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie, respectarea normelor de protecţie

Raportare: Înlăturare:

Probe de evaluare : Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată. Probe scrise /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriului de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată. 28

Titlul unităţii : Nivel: Valoare credit:

7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2) 0,5

Competenţe: 7.1 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor. 7.2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă. 7.3 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

29

Titlul unităţii : Competenţa 7.1:

7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2) Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Obiective: Sarcini : Resurse : Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. informaţionale, organizatorice, acţionale profesionale, sociale informaţii, materiale, umane Identificarea obiectivelor lucrului în echipă. Descrierea sarcinilor de lucru în echipă. Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor.

30

Titlul unităţii :

7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2)

Competenţa 7.2:

Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Poziţia individuală: Atitudini: Acţiuni: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă, supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi. Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup. Iniţierea acţiunilor în grup.

Probe de evaluare: Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă (a), ( b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

31

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei. grad de motivare. recunoaşterea meritelor Măsuri: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare) . încadrare în timp. LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2) Competenţa 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei. poziţia faţă de grup.Titlul unităţii : 7. prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu 32 . corecţii şi adaptări ale planului comun. Condiţii de aplicabilitate: Competenţa: Corelare de sarcini: pregătire profesională. interese explicaţii de sarcini. negocierea sarcinilor verificări ale calităţii sarcinilor. asigurarea echilibrului de sarcini în echipă. Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă. atitudini. respectarea unui plan comun.

3 Prezintă rolul protidelor în alimentaţie 8.ale echipei. Probe scrise şi practice (tip exerciţiu).5 _____________________________________________________________________ Competenţe: 8. Titlul unităţii 8: Nivel : Valoare credit: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR 2 1.1 Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie 8.4 Descrie rolul biocatalizatorilor 33 . conform criteriilor de performanţă (a) şi ( b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.2 Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie 8.

fructoza. caloric. galactoza. lactoza.1: Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Modelarea structurii chimice a glucidelor Prezentarea proprietăţilor glucidelor Descrierea principalilor reprezentanţi ai glucidelor Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie _______________________________________________________________________ _ Condiţii de aplicabilitate: Structuri: Proprietăţi: Reprezentanţi: formule chimice (brute. maltoza. rol plastic şi funcţional _______________________________________________________ 34 . celuloza Descriere: aport răspândire.Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _______________________________________________________________________ _ Competenţa 8. zaharoza. ciclice) fizice şi chimice clasificare. liniare. amidonul. structură. glucoza. proprietăţi fizico – chimice.

steride. ceride. 3. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă (b). Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _______________________________________________________________________ _ Competenţa 8. fosfatide Modelarea structurii chimice a lipidelor Prezentarea proprietăţilor lipidelor Descrierea principalilor reprezentanţi ai lipidelor _______________________________________________________________________ 35 . 2:. 2. Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie _______________________________________________________________________ _ Criterii de performanţă : (a) (b) (c) _ Condiţii de aplicabilitate: Structuri: formule chimice (acizi graşi. respectând condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. lipide simple. gliceride.Probe de evaluare: 1. lipide complexe ) Proprietăţi: Reprezentanţi: fizice şi chimice clasificare. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă (a). Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai glucidelor conform criteriului de performanţă (c).

respectând condiţiile de aplicabilitate.Descriere: aport răspândire. 2. rol plastic şi funcţional _______________________________________________________________________ _ Probe de evaluare: 1. proprietăţi fizico – chimice. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă (a). scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă (b). utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. structură. peptide) 36 . Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE AALIMENTELOR (2) _______________________________________________________________________ _ Competenţa 8. Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai lipidelor conform criteriului de performanţă (c). Probe orale. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. Prezintă rolul protidelor în alimentaţie _______________________________________________________________________ _ Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Modelarea structurii chimice a protidelor Prezentarea proprietăţilor protidelor Descrierea principalilor reprezentanţi ai protidelor Condiţii de aplicabilitate: Structuri: formule chimice generale (aminoacizi. 3. 3:. caloric.

Probe orale.Proprietăţi: Reprezentanţi: fizice. respectând condiţiile de aplicabilitate.4: Descrie rolul biocatalizatorilor _______________________________________________________________________ _ Criterii de performanţă : (a) (b) vitaminelor (c) (d) Precizarea principalelor surse de vitamine Caracterizarea enzimelor 37 Clasificarea biocatalizatorilor Prezentarea proprietăţilor fizice şi biologice ale . proteine. proprietăţi fizico – chimice. Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _______________________________________________________________________ _ Competenţa 8. heteroproteide răspândire. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. aport rol plastic şi funcţional Descriere: caloric. 3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai protidelor conform criteriului de performanţă (c). Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă (a). _______________________________________________________________________ _ Probe de evaluare: 1. 2. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă (b). aminoacizi esenţiali. chimice şi biochimice ale aminoacizilor clasificare. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. peptide.

utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. vitamine liposolubile. 2. concentraţia ionică _______________________________________________________________________ _ Probe de evaluare: 1. pH. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze enzimele conform criteriului de performanţă (d). hipervitaminoza. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice biocatalizatorii conform criteriului de performanţă (a). hipovitaminoza. Titlul unităţii: 9. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.5 38 . PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ Nivel: Valoare credit: 2 1. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizice şi biologice ale vitaminelor conform criteriului de performanţă (b). 4. respectând condiţiile de aplicabilitate. 3. avitaminoza produse din regnul vegetal şi animal specificitatea. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze principalele surse de vitamine conform criteriului de performanţă (c). vitamine hidrosolubile. culoare._______________________________________________________________________ _ Condiţii de aplicabilitate: Biocatalizatori: enzime Proprietăţi fizice şi biologice: Surse de vitamine: Caracterizarea enzimelor: solubilitate. stare de agregare. acţiunea enzimelor în funcţie de temperatură.

Execută operaţia de uscare 9.3. Execută operaţia de rafinare Titlul unităţii: 9. Descrie modurile de transfer de căldură 9.2. Execută operaţiile bazate pe transfer de căldură 9.1.Competenţe: 9.4. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ (2) Descrie modurile de transfer de căldură Competenţa 9.5. Execută operaţia de extracţie 9.1: Criterii de performanţă: (a) Explicarea noţiunii de căldură 39 .

convecţie. 4. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. de răcire definire.Probe orale. prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice noţiunea de căldură. radiaţie. 3. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să enumere agenţii termici. mixt 40 . Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte modurile de transfer de căldură. scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice modurile de transfer de căldură din utilaje. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. de încălzire. 2. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.(b) (c) (d) Identificarea modurilor detransfer de căldură Prezentarea modurilor de transfer de căldură Enumerarea agenţilor termici Condiţii de aplicabilitate : Explicare: Moduri de transfer de căldură: Agenţi termici: Probe de evaluare: 1. Probe orale şi scrise de evaluare. caracterizare conducţie.

PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ (2) Execută operaţia de uscare Competenţa 9.Titlul unităţii: 9.2: Criterii de performanţă: (a) Prezentarea mecanismului operaţiei de uscare 41 .

Probe orale de evaluare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte mecanismul operaţiei de uscare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să deservească utilajele de uscare. Probe orale de evaluare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.3: Execută operaţiile bazate pe transfer de căldură _______________________________________________________________________ _ Criterii de performanţă: (a) Clasificarea operaţiilor bazate pe transfer de căldură 42 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie metodele de uscare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice utilajele de uscare. uscător rotativ alimentare.(b) (c) (d) Condiţii de aplicabilitate : Mecanism : Metode : Clasificare: Utilaje de uscare: Deservire : Descrierea metodelor de uscare Clasificarea utilajelor de uscare Deservirea utilajelor de uscare evaporarea şi difuzia apei după modul de realizare a transferului termic. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ (2) _______________________________________________________________________ _ Competenţa 9. Titlul unităţii: 9. 2. supraveghere parametrii tehnologici . după presiunea la care are loc după metoda de uscare uscător continuu. Probe orale de evaluare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. evacuare. Probe practice de evaluare. 3. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 4. igienizare Probe de evaluare: 1.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice aparatele şi instalaţiile care realizează operaţiile bazate pe transfer de căldură. tehnologic. de protecţie schimbătorul de căldură cu plăci. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 2. 3. după nivelul temperaturii şi acţiunea de conservare. pasteurizator bactericid. condensare economic. concentrare. Probe orale sau scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice efectele operaţiilor bazate pe transfer de căldură. cu manta. prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice operaţiile care realizează operaţiile bazate pe transfer de căldură. separare de compuşi 43 . scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte scopurile operaţiilor bazate pe transfer de căldură.(b) (c) (d) Prezentarea scopurilor operaţiilor bazate pe transfer de căldură Identificarea aparatelor şi instalaţiilor care realizează operaţiile bazate pe transfer de căldură Explicarea efectelor operaţiilor care asigură transferul de căldură Condiţii de aplicabilitate : Clasificare: Operaţii bazate pe transfer de căldură : Scop : Aparate: Efecte: Probe de evaluare: 1. multitubular. 4. Probe orale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise de evaluare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. bacteriostatic. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

4: Criterii de performanţă: (a) Prezentarea scopului operaţiei de extracţie 44 . PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ (2) Execută operaţia de extracţie Competenţa 9.Titlul unităţii: 9.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.5: Criterii de performanţă: (a) Prezentarea scopului operaţiei de rafinare 45 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale de evaluare. 3.(b) (c) Condiţii de aplicabilitate : Scop : Metode : Utilaje : Probe de evaluare: Descrierea metodelor de extracţie Identificarea utilajelor de extracţie tehnologic. de protecţie imersare. Titlul unităţii: 9. Probe orale de evaluare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie metodele de extracţie. 2. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ (2) Execută operaţia de rafinare Competenţa 9. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice utilajele de extracţie. mixtă instalaţia De Smet 1. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte scopul operaţiei de extracţie. stropire repetată.

PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE 2 0. de protecţie fizice. Probe practice de evaluare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte scopul operaţiei de rafinare. Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: 10. Probe orale de evaluare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale de evaluare.5 Competenţe: 46 .(b) (c) Condiţii de aplicabilitate : Scop : Metode : Utilaje : Probe de evaluare: Descrierea metodelor de rafinare Identificarea utilajelor de rafinare tehnologic. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice utilajele de rafinare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. fizico-chimice instalaţia de rafinare 1. chimice. 3. 2. prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie metodele de rafinare.

10.2.Dozează materiile prime şi auxiliare 10.3. PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME SI AUXILIARE (2) Competenţa 10. Recunoaşte materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricarea uleiului şi produselor din ulei 10. Realizează pregătirea materiilor prime şi auxiliare Titlul unităţii: 10.1 : Recunoaşte materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricarea uleiului şi produselor din ulei Criterii de performanţă: 47 .1.

etc. culoare. determinarea punctului de topire. aciditate. greutate hectolitrică. cu completarea buletinului de analiză sau certificatului de calitate Probe de evaluare 1. substanţe Caracteristici senzoriale: Caracteristici fizico-chimice: de desmucilaginare. identificarea săpunului. determinarea densităţii.ulei hidrogenat. determinarea indicelui de refracţie.ulei fluid. umiditate. scrise şi practice de evaluare prin care care să reflecte abilităţile candidaţilor de a identifica materiile prime şi auxiliare. lecitină. antispumanţi aspect. 48 . solvenţi de extracţie. aer. miros. fructe şi subproduse oleaginoase. substanţe de decolorare. apa. determinarea vâscozităţii. emulgatori. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. vitamine. sare coloranţi. aromatizanţi. zahăr. determinarea substanţei grase totale. Materii auxiliare: substanţe de neutralizare. Probe orale. antioxidanţi.(a) (b) (c) Identificarea materiilor prime şi auxiliare Descrierea caracteristicilor senzoriale ale materiilor prime şi auxiliare Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale materiilor prime şi auxiliare Condiţii de aplicabilitate: Materii prime : seminţe. gust.

Titlul unităţii :10. Probe orale. 2 : Dozează materiile prime şi auxiliare 49 . scrise şi practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să determine caracteristicile fizico-chimice ale materiilor prime si auxiliare. PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME SI AUXILIARE (2) Competenţa 10. scrise şi practice de evaluare prin care prin care candidatul să demonstreze că este capabil să descrie caracteristicile senzoriale ale materiilor prime şi auxiliare. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.2. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 3. Probe orale.

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea vaselor şi dozatoarelor pentru materii solide şi lichide Executarea operaţiei de dozare a materiilor prime şi auxiliare Igienizarea vaselor şi dozatoarelor utilizate pentru dozarea solidelor şi lichidelor Condiţii de aplicabilitate: Vase: Dozatoare: Executare: Igienizare: căni gradate. 2. sticlărie de laborator cântare. găleţi gradate. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 50 . pentru fluide cântărirea sau măsurarea unei anumite cantităţi curăţirea mecanică a vaselor sau dozatoarelor. Probe practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că poate executa operaţia de igienizare a vaselor şi dozatoarelor. cu respectarea normelor de igienă Probe de evaluare 1. folosind vase şi dozatoare aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. dozatoare pentru lichide.scrise şi practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că poate executa operaţia de dozare a materiilor prime si auxiliare.

3 : Realizează pregătirea materiilor prime şi auxiliare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea părţilor componente ale utilajelor pregătirea materiilor prime şi auxiliare Executarea operaţiilor de pregătire conform instrucţiunilor tehnologice Verificarea parametrilor de lucru pe parcursul executării operaţiei de pregătire instalaţiilor pentru Condiţii de aplicabilitate: Utilaje : vibroaspirator. PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE (2) Competenţa 10. reţetă. burat. cazane de inox. timp. instalaţii de captare a prafului. consumuri specifice. respectarea proporţiilor. vană de pasteurizare. verificare caracteristici fizico-chimice. proporţii. urmărire proporţii 51 . regim tehnologic temperatură.Titlul unităţii : 10. cisterne. Instalaţii: Executare: Pregătire: instalaţii de dizolvare conform instrucţiunilor tehnologice corespunzător instrucţiunilor tehnologice a fiecărei materii prime. respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă Instrucţiuni tehnologice: Parametrii de lucru: Verificare: definirea produsului. filtre. tarar aspirator. presiune citire valori ale parametrilor. uscătoare.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Probe de evaluare 1. 2. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute verificarea parametrilor de lucru pe parcursul executării operaţiei de pregătire a materiilor prime şi auxiliare. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de pregătire a materiilor prime şi auxiliare. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice părţile componente ale utilajelor si instalaţiilor pentru pregătirea materiilor prime şi auxiliare aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (a). 52 . 3. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

1. Deserveşte instalaţiile de rafinare 53 . Deserveşte utilajele de obţinere a uleiului brut 11. Prelucrează materiile prime 11. Realizează rafinarea diferitelor sortimente de uleiuri brute 11. OBŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE Nivel: Valoare credit: 2 2.0 Competenţe: 11.Titlul unităţii: 11.4.3.2.

1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Condiţii de aplicabilitate : Operaţii : Executare: Parametrii de lucru : Prelucrează materiile prime Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a materiilor prime oleaginoase Executarea operaţiilor din faza de prelucrare a materiilor prime oleaginoase Identificarea parametrilor de lucru din faza de prelucrare a materiilor prime oleaginoase Verificarea calităţii uleiului brut conform schemei tehnologice.culoare. umiditate. indice de peroxid). a solventului.gust) şi fizicochimice (aciditate. uscare. a semifabricatului. concentraţie Verificare : senzorială (aspect.miros. extracţie – durată. cu completarea buletinului de analiză sau certificatului de calitate Probe de evaluare: 54 . presiunea. cu remedierea defectelor de fabricaţie conform instrucţiunilor tehnologice temperatura agentului termic. OBŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE (2) Competenţa 11.Titlul unităţii: 11. prăjire.centrifugare.

Probe orale şi scrise de evaluare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 2. 4. prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a materiilor prime oleaginoase. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 55 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice calitatea uleiului brut. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de prelucrare a materiilor prime oleaginoase.1. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice parametrii de lucru din faza de prelucrare a materiilor prime oleaginoase. 3.

uscătoare. presiunea. durată. 56 . presă. debit de alimentare specifice fiecărei operaţii tehnologice 1.Titlul unităţii: 11. încărcare utilaje şi instalaţii valţ cu două perechi. instalaţie de extracţie ulei brut de presă sau de extracţie. OBŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE (2) Competenţa 11. prăjitoare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să alimenteze utilajele şi instalaţiile de prelucrare a materiilor prime oleaginoase. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise de evaluare. etc temperatura . centrifuge. filtre.2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate : Alimentare : Utilaje şi instalaţii: Semifabricate: Parametrii de lucru : Norme de securitate şi sănătate în muncă : Probe de evaluare: Deserveşte utilajele de obţinere a uleiului brut Alimentarea utilajelor şi instalaţiilor de prelucrare a materiilor prime Evacuarea semifabricatelor din utilaje sau instalaţii Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă pregătire. decantoare.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să evacueze semifabricatele din utilaje şi instalaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 3. 57 . Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă.2.

Titlul unităţii: 11. umiditate. cu remedierea defectelor de fabricaţie conform instrucţiunilor tehnologice temperatura semifabricatului.3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d ) Condiţii de aplicabilitate : Operaţii : Executare: Parametrii de lucru : Control: Realizează rafinarea diferitelor sortimente de uleiuri brute Prezentarea operaţiilor din faza de rafinare a uleiului brut Executarea operaţiilor din faza de rafinare a uleiului brut Verificarea parametrilor de lucru din faza de rafinare a uleiului brut Determinarea calităţii uleiului rafinat conform schemei tehnologice în funcţie de materia primă. cu completarea buletinului de analiză sau certificatului de calitate Probe de evaluare: 58 . concentraţia control senzorial (aspect.gust) şi fizicochimic (densitate.miros. aciditate. presiunea. indice de peroxid ). determinarea indicelui de refracţie. durată.culoare. OBŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE (2) Competenţa 11.

3. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 59 . Probe orale şi scrise de evaluare. 4. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice parametrii de lucru din faza de rafinare a uleiului brut.1. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 2. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de rafinare a uleiului brut. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să determine calitatea uleiului rafinat. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de rafinare a uleiului brut.

debit de alimentare specifice fiecărei operaţii tehnologice 1. 2. încărcare utilaje şi instalaţii instalaţii de rafinare De Smet temperatura . OBŢINEREA ULEIULUI DIN ALTE MATERII PRIME OLEAGINOASE (2) Competenţa 11. presiunea. 60 .4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate : Alimentare : Instalaţii : Parametrii de lucru : Norme de securitate şi sănătate în muncă : Probe de evaluare: Deserveşte utilajele de obţinere a uleiului rafinat Alimentarea utilajelor şi instalaţiilor de rafinare Evacuarea uleiului rafinat din instalaţii Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă pregătire. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. durată. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. prin care candidatul demonstrează că este capabil să alimenteze utilajele şi instalaţiile de rafinare. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să evacueze uleiul din utilaje şi instalaţii.Titlul unităţii: 11. Probe orale şi scrise de evaluare.

Deserveşte instalaţiile moderne de rafinare 61 . Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă.1.3. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Titlul unităţii: 12.3. METODE MODERNE DE RAFINARE A ULEIULUI BRUT Nivel: Valoare credit: 2 2.2. Identifică metodele specifice pentru rafinarea diferitelor sortimente de ulei 12. Pregăteşte diferite sortimente de ulei brut pentru rafinare 12.0 Competenţe: 12.

Titlul unităţii: 12. Probe orale şi scrise de evaluare. concentraţie 62 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.1: Pregăteşte diferitele sortimente de ulei brut pentru rafinare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea sortimentelor de ulei brut Executarea operaţiilor de pregătire Verificarea parametrilor de lucru cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă Condiţii de aplicabilitate : Sortimente : Executare : Pregătire : Parametrii de lucru : Norme de securitate şi sănătate în muncă : Probe de evaluare: 1. presiunea. debit. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice sortimentele de ulei brut. stabilizare temperatura . specifice fiecărei operaţii tehnologice în funcţie de materia primă conform instrucţiunilor tehnologice control analitic (senzorial şi fizico-chimic). METODE MODERNE DE RAFINARE A ULEIULUI BRUT (2) Competenţa 12. durată.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile de pregătire conform instrucţiunilor tehnologice. 3. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 63 .2. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să verificarea parametrilor de lucru pe parcursul executării operaţiile de pregătire.

durată.Titlul unităţii: 12. debit . prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice metodele moderne de rafinare. Probe orale şi scrise de evaluare. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să 64 specifice fiecărei operaţii tehnologice ultrafiltrare. schimbători de ioni conform instrucţiunilor tehnologice cu controlul caracteristicilor senzoriale şi fizico-chimice temperatura .2: Identifică metodele specifice pentru rafinarea diferitelor sortimente de ulei Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Clasificarea metodelor moderne de rafinare Descrierea metodelor moderne de rafinare Executarea rafinării uleiului brut Verificarea parametrilor de lucru cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă Condiţii de aplicabilitate : Metode moderne : Executare: Parametrii de lucru : Norme de securitate şi sănătate în muncă : Probe de evaluare: 1. presiunea. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 2. METODE MODERNE DE RAFINARE A ULEIULUI BRUT (2) Competenţa 12.

Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute rafinarea uleiului brut. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.descrie metodele moderne de rafinare. 3. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice parametrii de lucru pe parcursul executării operaţiile de pregătire. 4. 65 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să alimenteze utilajele şi instalaţiile.Titlul unităţii: 12.3: Deserveşte instalaţiile moderne de rafinare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Condiţii de aplicabilitate : Alimentare: Rafinare : Utilaje şi instalaţii: Parametri de lucru: Norme de securitate şi sănătate în muncă: Probe de evaluare: 1. debit. încărcarea fiecărei semifabricatelor tehnologice corespunzător materii prime. presiune. specifice fazei de rafinare pregătirea conform utilajelor schemei sau instalaţiilor. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. temperatură. răşini schimbătoare de ioni durată. instalaţii de rafinare De Smet. concentraţie Alimentarea utilajelor şi instalaţiilor de rafinare Rafinarea uleiului prin metode moderne Evacuarea uleiului din utilaje şi instalaţii de rafinare Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă 66 . METODE MODERNE DE RAFINARE A ULEIULUI BRUT (2) Competenţa 12. membrane filtrante.cu respectarea instrucţiunilor tehnologice hidrocicloane.

2. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să evacueze uleiul rafinat. 4. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice parametrii de lucru pe parcursul executării operaţiile de pregătire. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 3. 67 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să rafineze uleiul. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Obţine emulsia de margarină 13. Obţine shorteningurile 13. Deserveşte utilajele specifice obţinerii margarinei şi shorteningurilor 68 .4.1.3. FABRICAREA MARGARINEI ŞI A SHORTENINGURILOR 2 2.2. Prelucrează emulsia de margarină 13.Titlul unităţii: 13.0 Nivel: Valoare credit: Competenţe: 13.

de consistenţă. cu respectarea parametrilor tehnologici şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă Executare: Defecte : conform instrucţiunilor tehnologice neconcordanţe între indicii de calitate măsuraţi faţă de cei prevăzuţi în documentele care prescriu calitatea. de culoare. de miros. temperare 69 . Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 13. de gust. FABRICAREA MARGARINEI (2) Obţine emulsia de margarină Indicarea operaţiilor din faza de obţinere a emulsiei de margarină Descrierea operaţiilor din faza de obţinere a emulsiei de margarină Executarea operaţiilor din faza de obţinere a emulsiei de margarină Prezentarea defectelor şi a măsurilor de remediere la emulsia de margarină Condiţii de aplicabilitate: Operaţii obţinere a emulsiei: conform schemei tehnologice. de aspect.1. de aromă Remedierea defectelor : operaţii care se execută în scopul îmbunătăţirii calităţii realizate prin amestecare. tratament termic.Titlul unităţii: Competenţa 13.

conform criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 4. Probe orale. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de obţinere a emulsiei de margarină.Probe de evaluare: 1. scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte defectele ce pot apare la emulsia de margarină precum şi măsurile de remediere. Probe scrise şi orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice operaţiile din faza de obţinere a emulsiei de margarină. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile din faza de obţinere a emulsiei de margarină. 3. 2. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 70 .

plasticitate. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 13. onctuozitate. mirosul conform schemei tehnologice.2. FABRICAREA MARGARINEI (2) Prelucrează emulsia de margarină Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a emulsiei de margarină Executarea operaţiilor din faza de prelucrare a emulsiei de margarină Supravegherea parametrilor de lucru din faza de prelucrare a emulsiei de margarină Identificarea defectelor ce pot apare la emulsia de margarină şi a cauzelor care au dus la apariţia acestora Condiţii de aplicabilitate: Operaţii din faza de prelucrare a emulsiei de margarină: Supraveghere parametrii de lucru : Parametrii de lucru : Defecte : măsurare. cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă 71 . durată. reglare parametri cu ajutorul calculatorului temperatura sălii de fabricaţie. umiditatea relativă a aerului neconcordanţe între indicii de calitate măsuraţi faţă de cei prevăzuţi în documentele care prescriu calitatea legate de aspectul.Titlul unităţii: Competenţa 13.

Probe scrise şi orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a emulsiei de margarină. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d). nerespectării parametrilor tehnologici ai regimului operaţiilor de prelucrare Probe de evaluare: 1. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice defectele ce pot apărea la emulsia de margarină şi a cauzelor care au dus la apariţia acestora. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de prelucrare a emulsiei de margarină. 4. 3. 72 . aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c). Probe orale.Cauze : datorate realizării incorecte a operaţiilor tehnologice de prelucrare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. 2. scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze parametrii regimului tehnologic de prelucrare a emulsiei de margarină.

FABRICAREA MARGARINEI (2) Obţine shorteningurile Clasificarea shorteningurilor Descrierea operaţiilor din faza de obţinere a shorteningurilor Executarea operaţiilor din faza de obţinere a shorteningurilor Condiţii de aplicabilitate: Clasificare : Operaţii de obţinere a shorteningurlor : conform schemei tehnologice. cu respectarea parametrilor tehnologici şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă Probe de evaluare: 1.Titlul unităţii: Competenţa 13. conform criteriului de performanţă (a) după stare fizică. după proprietăţi funcţionale speciale. Probe scrise şi orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice shorteningurile. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 13. după forma de ambalare 73 .3. după utilizare.

şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile din faza de obţinere a shorteningurilor. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de obţinere a shorteningurilor. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 74 . 3. 2.

debit. rezervoare tampon durată. FABRICAREA MARGARINEI (2) Competenţa 13. 2. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. temperatoare. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să 75 specifice fiecărui produs pregătirea utilajelor sau . temperatură.Titlul unităţii: 13. prin care candidatul demonstrează că este capabil să alimenteze utilajele . Probe orale şi scrise de evaluare. încărcarea semifabricatelor cazane inox. cristalizatoare. presiune Alimentarea utilajelor pentru obţinerea margarinei şi shorteningurilor Evacuarea margarinei şi shorteningurilor din utilaje Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă .4: Deserveşte utilajele specifice obţinerii margarinei şi shorteningurilor Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate : Alimentare: Utilaje: Parametri de lucru: Norme de securitate şi sănătate în muncă: Probe de evaluare: 1.

3.Prezintă metodele de ambalare 14.0 Competenţe: 14.4. MARGARINEI ŞI SHORTENINGURILOR Nivel: Valoare credit: 2 1. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de sănătate şi securitate în muncă.evacueze produsele finite.1. Titlul unităţii: 14. Prezintă condiţiile de depozitare 76 .aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.2. Deserveşte maşinile şi instalaţiile de ambalare 14. Pregăteşte semifabricatele şi produsele finite pentru ambalare 14. AMBALAREA ŞI DEPOZITAREA ULEIULUI.3. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

AMBALAREA ŞI DEPOZITAREA ULEIULUI. margarină.1. ulei hidrogenat.Titlul unităţii: 14. grăsimi tari ulei rafinat (în funcţie de provenienţă). Pregăteşte semifabricatele şi produsele finite pentru ambalare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea tipurilor de semifabricate şi produse finite ce urmează a fi ambalate Prezentarea operaţiilor de pregătire a semifabricatelor şi produselor finite pentru ambalare Executarea operaţiilor de pregătire a semifabricatelor şi produselor finite pentru ambalare Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de semifabricate: Tipuri de produse : Operaţii de pregătire : ulei brut. cu respectarea normelor de securitate şi igienă în muncă Probe de evaluare: 1. shorteninguri în funcţie de semifabricat sau produs finit . Probe orale. scrise şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de semifabricate şi produse finite ce 77 . MARGARINEI ŞI SHORTENINGURILOR (2) Competenţa 14.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile de pregătire a semifabricatelor şi produselor finite pentru ambalare. 3. 78 . aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.urmează a fi ambalate. Probe orale. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile de pregătire a semifabricatelor şi produselor finite pentru ambalare. 2.

în funcţie de tipul de ambalaj. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Prezintă metodele de ambalare Identificarea tipurilor de ambalaje Enumerarea caracteristicilor ambalajelor Prezentarea modalităţilor de ambalare a semifabricatelor şi produselor finite Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de materiale : butoaie oţel . în cutii. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. hârtie acoperită cu pelicule subţiri de materiale (folie de aluminiu. cu caracterizarea lor în butoaie. dimensiuni. presiune internă.Titlul unităţii: 14. Probe scrise. prin învelire 79 . polietilenă). MARGARINEI ŞI SHORTENINGURILOR (2) Competenţa 14. materiale plastice de policlorură de vinil. Caracteristici: Modalităţi de ambalare: Probe de evaluare: 1.2. greutate. orale şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de ambalaje. celofan. AMBALAREA ŞI DEPOZITAREA ULEIULUI. capacitate.

Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să enumere caracteristicile ambalajelor. alimentare intermitentă cu materie primă şi material de ambalare Maşini şi instalaţii de ambalare : maşini de ambalat în vid. MARGARINEI ŞI SHORTENINGURILOR (2) Competenţa 14. orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte modalităţile de ambalare a semifabricatelor şi produselor finite.3. Criterii de performanţă: (a) Prezentarea principiului de funcţionare şi a părţilor componente ale maşinilor şi instalaţiilor de ambalare (b) (c) (d) Condiţii de aplicabilitate: Principiul de funcţionare: conform fişei tehnice a utilajului învelire. maşini de ambalat prin Executarea ambalarea semifabricatelor şi a produselor finite Prezentarea defecţiunilor ce pot apare la maşinile şi instalaţiile de ambalare Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă Deserveşte maşini le şi instalaţiile de ambalare . blocarea utilajului. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. AMBALAREA ŞI DEPOZITAREAULEIULUI. Probe scrise. 3. maşini de ambalat în cutii Defecţiuni : Norme de securitate 80 zgomote anormale. Titlul unităţii: 14.2.

Probe orale. scrise şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte principiul de funcţionare şi părţile componente ale maşinilor şi instalaţiilor de ambalare. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 2. Probe orale. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute ambalarea semifabricatelor şi produselor finite cu aplicarea normelor de protecţie a muncii.şi sănătate în muncă: specifice operaţiei de ambalare Probe de evaluare: 1. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de sănătate şi securitate în muncă.aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 81 . aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 4. scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte defecţiunile ce pot apărea la maşinile şi instalaţiile de ambalare. 3.

consistenţă specifice operaţiei de depozitare Probe de evaluare: 1. durată.Titlul unităţii: 14. MARGARINEI ŞI SHORTENINGURILOR (2) Competenţa 14. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Condiţii : Norme de securitate şi sănătate în muncă: Prezintă condiţiile de depozitare Descrierea condiţiilor de depozitare Depozitarea semifabricatelor şi produselor finite Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă se va ţine cont de temperatură. AMBALAREA ŞI DEPOZITAREAULEIULUI. Probe orale şi scrise de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie condiţiile de depozitare. umiditate relativă a aerului. 82 .4. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze depozitarea semifabricatelor şi produselor finite. 83 . aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.2. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful