You are on page 1of 41

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013

ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME


CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ROLLNO
161220160
161220205
130320005
130320004
070120015
161220179
030320061
161220082
161220039
060120019
070120052
120220013
060120015
010120058
161220081
161220084
161220057
150120037
090120010
010120050
140520166
161220301
140520167
140520055
161220168
161220180
140520165
010120065
120220042
190120012
180220011

CANDIDATE NAME
NEHA SHARMA
RADHIKA SHARMA
ALOKITA KRISHNA
AGNIDIPTO TARAFDER
GITANJALI GHOSH
PARUL SINHA
SMRITI BRAR
GUNJAN MALHOTRA
ANURADHA PRASADU
SWARNABH DUTTA
NAYANIKA BARUA
DEEPIKA SIVAKUMAR
RUCHIRA INDRAVADAN PARMAR
SUSHEN S
GITIKA KAPOOR
HEENA KAUSER
BHAVYA GUPTA
RASIKA GANESH WASKAR
ATUL BACHHAVATE
SAMIDHA PRADEEP WAINGANKAR
SHWETA SOLANKY
TULIKA SHREE
SIDDHARTH DUBEY
DEEPAK KAUSHIK
NISHTHA SIKRORIA
PAVNI PODDAR
SHUBHRA PATHAK
VARSHA DILIP HITTINHALLI
RHEA ROY MAMMEN
JUHI SOURAN
KUMAR SAURABH BHANU

DOB
GENDER PWD
25/12/1990
F
N
30/03/1988
F
N
16/04/1990
F
N
08/08/1989
M
N
17/2/1990
F
N
15/6/1989
F
N
20/02/1991
F
N
13/09/1989
F
N
07/04/1990
F
N
06/02/1991
M
N
27/12/1989
F
N
25/11/1990
F
N
08/01/1991
F
N
29/01/1989
M
N
6/11/1989
F
N
25/8/1988
F
N
11/3/1991
F
N
26/11/1988
F
N
2/2/1990
M
N
14/06/1990
F
N
05/07/1990
F
N
30/04/1989
F
N
20/2/1985
M
N
17/04/1989
M
N
14/01/1990
F
N
21/11/1989
F
N
5/5/1990
F
N
19/6/1990
F
N
27/07/1990
F
N
20/06/1990
F
N
15/12/1990
M
N
Page: 1 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
KERALA
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3

MARKS RANK
90.5
1
86.75
2
84
3
83
4
81.75
5
81.25
6
81.25
7
81.25
8
81.25
9
79.5
10
76.5
11
76.25
12
76.25
13
75.25
14
75
15
74.25
16
74.25
17
74
18
74
19
73.75
20
73.5
21
72.5
22
72.5
23
72.25
24
71.75
25
71.5
26
71.25
27
71
28
70.5
29
69.5
30
68.5
31

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ROLLNO
161220140
110220015
140520085
161220139
140520111
161220221
030320038
161220196
161220159
130320030
161220187
140520002
030320014
161220197
020520031
060120027
161220169
161220078
040120011
030320074
130320102
030320035
090120013
161220235
130320001
180220025
010120003
161220111
130320029
060120023
161220324

CANDIDATE NAME
MEETA PANDEY
ZARA FATHIMA KAISER
KUNWAR ARORA
MEENAKSHI SHARMA
PIYUSH RAJPUT
RITWIKA SHARMA
NAINA VASHISHT
PREETIKA SHARMA
NEHA GOYAL
DEBORISHA DUTTA
PRACHI PATEL
ABHIJEET RAJAN
DEVRATH SINGH
PRIYA ANURAGINI
NIDHI KHARE
SHATAKSHI JOHRI
NITESH KUMAR SINGH
GAUTAM GUPTA
SANGEETHA SRIRAAM
NANDITTA BATRA
SWARNENDU CHATTERJEE
MEERA HARI
DEEKSHA SHARMA
SANSKRITI RASTOGI
AARSEE SINGH
PUSHKAR ANAND
ANN ALEXANDER
KRITI AGGARWAL
DEBMITA MONDAL
VIJITA MOHANAN
ZOYA NAFIS

DOB
GENDER PWD
27/09/1989
F
N
11/11/1990
F
N
04/09/1988
M
N
04/08/1990
F
N
27/3/1989
M
N
31/3/1991
F
N
12/9/1991
F
N
20/3/1991
F
N
25/11/1989
F
N
20/08/1989
F
N
31/3/1989
F
N
26/1/1988
M
N
1/4/1990
M
N
5/5/1990
F
N
11/10/1989
F
N
21/12/1988
F
N
22/7/1988
M
N
07/03/1988
M
N
19/1/1990
F
N
11/05/1990
F
N
04/09/1988
M
N
14/4/1991
F
N
01/08/1988
F
N
19/4/1989
F
N
21/6/1990
F
N
05/08/1991
M
N
25/12/1990
F
N
08/07/1989
F
N
18/9/1989
F
N
14/05/1991
F
N
1/9/1991
F
N
Page: 2 of 41

CAT_V
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
OTHERS
1
3
2
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
U.P.
1
3

MARKS RANK
68.25
32
68
33
67.75
34
67.75
35
67.5
36
67.25
37
67
38
67
39
66.75
40
66.75
41
66
42
66
43
66
44
65.5
45
65.5
46
65.5
47
65.5
48
65.5
49
65.5
50
65.25
51
65.25
52
65.25
53
65
54
64.75
55
64.75
56
64.25
57
64
58
63.75
59
63.75
60
63.5
61
63.25
62

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ROLLNO
180220029
090120007
140520126
161220031
060120011
080120024
161220086
030320012
161220242
140520191
140520072
140520101
150120003
030320072
180220034
140520117
161220142
010120011
161220311
150120050
161220212
161220075
140520034
010120017
161220072
150120017
120220001
120220050
140520048
140520178
150120005

CANDIDATE NAME
RUCHI SINGH
ANJU KUMARI
PUNEET SAXENA
ANKITA VERMA
NISHANT SHARMA
SADHANA RASHMI PERUMAL
HIMANSHU GUPTA
CHIRAG BALYAN
SETU PRATEEK
VIDUSHI SHUKLA
GURU PRASAD SINGH
MOHSIN JAMEEL
ANKIT BHOJWANI
AARTI DEVI
SHAILESH KUMAR
PRATIBHA GANGWAR
MOHAMMAD NASIR
CHINMAY ARVIND DESHPANDE
VAIBHAV SRIVASTAVA
SHAHNAZ KAUSHAR
RAUNAQ ARVIND BAGADE
DIVYA SHARMA
ANSHUL AGARWAL
GEETA RAMAKRISHNA SHINDHE
DINESH
INDRAJEET ANANDRAO BHOSALE
AGNES K VARKEYCHEN
SHIYANA SEBASTIAN
ASTHA SRIVASTAVA
SWAPNIL VERMA
ARUN NATESSAN

DOB
GENDER PWD
28/3/1991
F
N
07/12/1989
F
N
10/01/1989
M
N
27/10/1988
F
N
12/1/1991
M
N
14/12/1988
F
N
10/7/1987
M
N
14/7/1990
M
N
17/1/1988
M
N
21/10/1990
F
N
17/09/1989
M
N
15/1/1987
M
N
29/03/1990
M
N
01/03/1990
F
N
04/10/1990
M
N
14/10/1989
F
N
4/6/1990
M
N
20/2/1991
M
N
18/12/1988
M
N
18/1/1991
F
N
28/8/1989
M
N
20/08/1990
F
N
30/11/1989
M
N
04/05/1990
F
N
14/04/1990
M
N
14/11/1990
M
N
26/05/1989
F
N
25/12/1990
F
N
24/08/1991
F
N
22/02/1991
M
N
12/12/1985
M
N
Page: 3 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
SC
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
2
OTHERS
1
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
2
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
KERALA
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3

MARKS RANK
63
63
62.75
64
62.5
65
62.5
66
62.5
67
62.5
68
62.25
69
62.25
70
62.25
71
62
72
62
73
61.75
74
61.5
75
61.5
76
61.25
77
61.25
78
61.25
79
61.25
80
61
81
61
82
61
83
61
84
61
85
60.75
86
60.5
87
60.5
88
60.5
89
60.5
90
60.25
91
60
92
60
93

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

ROLLNO
030320068
120220002
090120019
170120031
030320058
140520159
030320039
161220233
180220017
020520005
161220199
150120041
161220163
020520014
161220131
140520041
030320066
180220018
090120027
010120057
140520156
161220258
060120010
161220201
161220109
120220069
161220274
130320011
090120040
180220032
161220155

CANDIDATE NAME
VANDANA BAKSHI
AISWARYA T
JAYSHREE LAMORIA
NEHA JAIN
SHILPA SINGH
SHIVANGI SINGH
NARENDER KAUR KHALSA
SANJANA MITTAL
PALLAVI
ADITYA KUMAR
PRIYA PRIYADARSHINI
RUKMINI MURLIDHAR KHAIRNAR
NILABHA SHARMA
APOORVI SHRIVASTAVA
MANISHA MADHAV
ARPITA JAISWAL
TANMEET KAUR SAHIWAL
PRAGYA AISHWARYA
NAMANDEEP SINGH
SUHASINI S
SHIPRA DUBEY
SHIVAM GOEL
MITSU PRASHANT PARIKH
PRIYANK MALVIYA
KOMAL JAIN
YAMUNA VIJAYAGOPAL
SIDDHANT CHANDRA
ANITA PAUL
RUCHI SINHA
SANA KAZMI
NAVIN PAL SINGH

DOB
GENDER PWD
17/7/1990
F
N
26/11/1990
F
N
4/11/1991
F
N
12/12/1989
F
N
17/07/1990
F
N
7/7/1990
F
N
6/9/1992
F
N
11/10/1989
F
N
02/10/1988
F
N
23/6/1988
M
N
5/6/1986
F
N
25/08/1990
F
N
27/5/1989
F
N
1/7/1991
F
N
14/9/1990
F
N
26/3/1990
F
N
18/12/1990
F
N
16/10/1990
F
N
15/12/1988
M
N
09/05/1991
F
N
26/11/1990
F
N
27/5/1989
M
N
04/10/1989
F
N
10/7/1989
M
N
13/1/1990
F
Y
29/05/1990
F
N
21/8/1988
M
N
07/05/1986
F
N
28/8/1990
F
N
24/01/1989
F
N
24/8/1988
M
N
Page: 4 of 41

CAT_V
GENERAL
OBC
OBC
GENERAL
SC
OBC
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


2
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3

MARKS RANK
60
94
59.75
95
59.75
96
59.75
97
59.75
98
59.5
99
59.5
100
59.5
101
59.5
102
59.25 103
59
104
58.75 105
58.5
106
58.5
107
58.5
108
58.5
109
58.25 110
58.25 111
58
112
58
113
57.75 114
57.75 115
57.75 116
57.5
117
57.5
118
57.25 119
57.25 120
57.25 121
57
122
57
123
57
124

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

ROLLNO
120220045
050120025
161220332
161220314
030320047
040120003
020520043
060120008
161220035
110220011
070120012
140520078
161220002
161220273
161220225
030320016
161220303
161220134
090120038
020520038
161220087
130320047
161220074
140520014
120220064
010120013
161220165
070120032
180220020
150120029
161220015

CANDIDATE NAME
SANDEEP SUBRAMANIA IYER
TULIP SUMAN
SALONI
VIKAS PUNIA
POOJA THAKUR
GOWTHAMAN RANGANATHAN
RIDHIMA DIKSHIT
MANISHA SHARMA
ANSHUMAN SINGH
SAUMYA KUMAR
DIP JYOTI BEZ
KAPIL DEV
ABHINAV
SHYAMOLI SARKAR
RUKMINI SHANKAR SINHA
GARIMA CHUPHAL
UPAMA BHATTACHARJEE
MANJU LATA
RITUSHREE KHANDELWAL
PRADEETA MISHRA
HIMANSHU SINGH
LOKENATH CHATTERJEE
DIVYA UTKARSH
AJAY PRATAP SINGH
VIJAYANAND V A
DHRUTI SURESH PEDNEKAR
NISHA SHARMA
NEHA SAIKIA
PRITI KUMARI
MUGDHA VIJAY JOSHI
AKANKSHA

DOB
GENDER PWD
07/04/1989
M
N
1/4/1991
F
N
9/6/1990
F
N
11/3/1986
M
N
26/6/1991
F
N
28/4/1988
M
N
15/10/1989
F
N
27/6/1989
F
N
17/10/1989
M
N
23/5/1990
F
N
20/10/1988
M
N
10/02/1990
M
N
14/2/1990
M
N
15/03/1990
F
N
19/7/1990
F
N
02/09/1991
F
N
11/11/1988
F
N
31/12/1991
F
N
14/03/1990
F
N
30/04/1988
F
N
28/3/1990
M
N
10/05/1990
M
N
14/8/1990
M
N
02/12/1990
M
N
18/5/1991
M
N
29/03/1989
F
N
26/12/1989
F
N
10/10/1989
F
N
13/01/1988
F
N
14/03/1991
F
N
17/01/1991
F
N
Page: 5 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
ASSAM
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3

MARKS RANK
57
125
56.75 126
56.75 127
56.75 128
56.5
129
56.25 130
56.25 131
56
132
56
133
55.75 134
55.75 135
55.5
136
55.5
137
55.5
138
55.5
139
55.25 140
55.25 141
55.25 142
55.25 143
54.75 144
54.75 145
54.75 146
54.75 147
54.75 148
54.75 149
54.75 150
54.5
151
54
152
54
153
54
154
54
155

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

ROLLNO
010120023
140520158
020520003
020520029
170120005
010120049
030320051
161220026
140520133
161220275
030320043
161220080
161220030
161220047
130320080
120220068
050120009
120220046
070120039
070120021
100120010
150120004
170120015
190120022
180220023
140520163
150120012
161220204
140520065
030320042
130320103

CANDIDATE NAME
LUBNA FAIROZE
SHIVAM VERMA
ADIL KHAN
NEHA VYAS
DILDEEP KAUR SIDHU
S.N. AMOOLYA JAIN
PRIYANKA SHARMA
AMSHULY CHANDRAN
RASHMI SINGH
SIDDHARTH SINGH
NISHA THOMAS
GINNI SEHGAL
ANKITA PANDEY
ARPITA MISHRA
SAYAK CHANDRA
VISRUTH R S
HIRANMAYEE MISHRA
SANDHYA R NAIR
PRONAMI DUTTA
KAMREEN HAZARIKA
RIZWAN SADIQ WANI
ARCHANA S KUMAR
MOHIT ARORA
SNEHA KUMARI
PULAK SPARSHA
SHREYASI SAHAY
CHHAVI MAHENDRA AGARWAL
QURRATULAIN
GARIMA DWIVEDI
NEHA SHARMA
TAPASYA ROY

DOB
GENDER PWD
07/12/1989
F
N
25/02/1991
M
N
6/3/1989
M
N
10/01/1990
F
N
13/10/1988
F
N
24/9/1990
F
N
19/2/1989
F
N
1/3/1989
F
N
3/8/1990
F
N
3/6/1988
M
N
15/3/1990
F
N
26/5/1989
F
N
20/4/1990
F
N
5/3/1991
F
N
2/4/1987
M
N
19/06/1990
M
N
21/6/1990
F
N
12/2/1990
F
N
13/2/1990
F
N
1/2/1988
F
N
29/10/1987
M
N
28/1/1989
F
N
04/08/1989
M
N
25/8/1988
F
N
20/08/1991
F
N
15/12/1989
F
N
29/03/1991
F
N
29/7/1988
F
N
18/10/1991
F
N
11/01/1991
F
N
05/06/1990
F
N
Page: 6 of 41

CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
GENERAL
3
OTHERS
1
3
OBC
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
M.P.
1
3
GENERAL
3
M.P.
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
OBC
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
OBC
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
M.P.
1
3
GENERAL
3
A.P.
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
BC(KERALA)
3
KERALA
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
KERALA
1
3
OBC
3
ASSAM
1
3
GENERAL
3
ASSAM
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
KERALA
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3

MARKS RANK
54
156
54
157
53.75 158
53.75 159
53.75 160
53.75 161
53.5
162
53.5
163
53.5
164
53.25 165
53
166
53
167
53
168
53
169
53
170
52.75 171
52.75 172
52.75 173
52.75 174
52.5
175
52.5
176
52.5
177
52.25 178
52.25 179
52.25 180
52
181
52
182
52
183
52
184
51.75 185
51.75 186

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ROLLNO
161220032
161220318
161220188
020520058
161220113
090120052
140520057
080120017
161220056
010120054
120220031
130320106
140520064
030320027
130320073
161220104
180220031
030320001
150120009
161220025
161220198
120220004
150120057
130320055
010120029
020520012
010120069
161220055
020520057
010120006
020520045

CANDIDATE NAME
ANNIE
VISHNU SHARMA AS
PRADHUMAN SINGH BISHT
SONAL SINGH BAGHEL
KSHITIZ ASHOK ARYA
BHAVYA GANGWAL
DEEPALI SRIVASTAVA
NEEMA SURESH
BHAVIK OZA
SHRUTHI PRABHAKAR
MANEKA NAIR S
VANDANA JAISWAL
GARGI SHARMA
KANWARPAL SINGH
RUPAMA BANERJEE
KAVITA
SAMRIDDHI MISHRA
AARUSHI MITTAL
BHUSHAN CHANDRAKANT JOSHI
AMRIT SANDHU
PRIYA BHATNAGAR
AMMU CHARLES
TUHINA PANDEY
MONALISA SAHA
NADIM ALI HAIDER KHAN
ANKIT SINGH
PRIYA ATMARAM KELAGADE
BHANU PRATAP SINGH
SOMA GUPTA
ARCHANA JAYARAMAN
ROSHAN GHODAKI

DOB
GENDER PWD
3/11/1989
F
N
23/02/1990
M
N
29/03/1972
M
N
14/01/1988
F
N
2/8/1990
M
N
25/01/1990
F
N
28/01/1990
F
N
20/5/1989
F
N
25/1/1990
M
N
23/08/1989
F
N
13/10/1989
F
N
13/05/1990
F
N
24/10/1990
F
N
05/12/1990
M
N
07/09/1989
F
N
31/12/1989
F
N
03/09/1990
F
N
20/08/1990
F
N
23/3/1987
M
N
25/06/1989
F
N
23/3/1989
F
N
17/02/1991
F
N
6/12/1989
F
N
23/01/1990
F
N
13/09/1981
M
N
30/07/1988
M
N
05/06/1988
F
N
27/9/1990
M
N
01/03/1990
F
N
2/2/1989
F
N
30/9/1990
M
N
Page: 7 of 41

CAT_V
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
OBC
OBC

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
OTHERS
1
3
U.P.
1
3
3
KERALA
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
OTHERS
1
3
U.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3

MARKS RANK
51.75 187
51.75 188
51.5
189
51.5
190
51.5
191
51.5
192
51.25 193
51.25 194
51.25 195
51.25 196
51.25 197
51.25 198
51
199
51
200
51
201
51
202
50.75 203
50.75 204
50.75 205
50.75 206
50.75 207
50.75 208
50.75 209
50.75 210
50.5
211
50.5
212
50.5
213
50.5
214
50.25 215
50.25 216
50.25 217

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

ROLLNO
030320006
161220226
010120059
140520189
161220248
161220240
161220048
120220049
120220036
070120010
161220261
140520130
150120049
140520091
130320061
040120007
090120035
150120052
161220203
040120006
120220044
161220284
130320092
120220066
150120035
161220263
120220021
140520164
020520061
161220269
161220073

CANDIDATE NAME
ANMOL MEHTA
RUPESH CHANDRA MADHAV
SWAGATA KASHYAP
VERTIKA SHUBHANAND
SHAMBHAVI AWASTHI
SAURABH KUMAR GAUTAM
ARUSHI MALIK
SHINSA P MATHEW
PARVATHI S SHAJI
DEVID KUMAR BORAH
SHOBHIT PATHAK
RAMA SHANKAR
SAURABH VIVEK PATIL
MANORAM TIWARI
PARAMITA ROY
NIYATI OJHA
RAVI KANT MEENA
SHOBHIT SACHAN
PUNEET KUMAR
NARENDRAN M
ROSE MARIAM SIBY
SUDIPTO SIRCAR
SONAM BASU
VISHNU CHANDRAN
RAEES SHAIKH
SHREYAS MANI
HARI KISHAN PR
SHRUTIKIRTI SINGH
SURBHI SACKLECHA
SHRUTI THAKUR
DIVYA SHARMA

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
19/08/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
03/02/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
30/10/1989
F
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
28/01/1990
F
N
OBC
3
U.P.
1
3
3/12/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
01/01/1991
M
N
SC
3
U.P.
1
3
4/9/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
8/3/1991
F
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
11/12/1990
F
N
BC(KERALA)
3
KERALA
1
3
01/03/1990
M
N
OBC
3
ASSAM
1
3
23/4/1986
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
10/01/1991
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
15/11/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
1/7/1992
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
3/11/1987
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
31/7/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
25/2/1987
M
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
5/7/1990
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
2/6/1990
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
7/8/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
3/2/1991
F
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
14/9/1990
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
27/11/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
20/09/1990
M
N
OBC
3
KERALA
1
3
22/07/1988
M
N
OBC
3
M.P.
1
3
23/8/1988
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
20/01/1990
M
N
OBC
3
KERALA
1
3
02/08/1990
F
N
OBC
2
U.P.
1
3
30/11/1988
F
N
GENERAL
1
M.P.
1
3
12/11/1985
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
11/3/1986
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
Page: 8 of 41

MARKS RANK
50
218
50
219
50
220
50
221
50
222
49.75 223
49.75 224
49.5
225
49.5
226
49.5
227
49.5
228
49.5
229
49.25 230
49.25 231
49.25 232
49.25 233
49.25 234
49
235
49
236
49
237
48.75 238
48.75 239
48.75 240
48.75 241
48.75 242
48.5
243
48.5
244
48.5
245
48.5
246
48.25 247
48.25 248

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

ROLLNO
010120044
161220120
030320021
130320018
190120025
120220039
161220143
030320004
161220304
030320075
170120018
161220309
161220189
180220033
030320037
080120023
161220117
140520157
170120010
140520105
020520051
161220137
030320044
010120025
161220157
110220014
161220051
030320059
080120022
050120029
120220018

CANDIDATE NAME
PRIYANKA PARIDA
MADAN MOHAN BORA
ISHNOOR
ARKADEB BHATTACHARYA
STUTI BINAY NANDA
PRIYANKA PRAKASH
MOHAMMAD ADIL
AMARDEEP SINGH SHEORAN
UPMA SHREE
YASHIKA SHARMA
NAVPREET KAUR
VAGISHA KOCHAR
PRADHUMAN SINGH KHEECHI
SHAD RAZZAQUE
MONIKA GOYAT
S H R TEJA CHAKRAVARTHI MALLA
LAV JINDAL
SHIV SHRUTIKA
KSHITIJ BANSAL
NIDHI SINGH
SHENRA PRASAD
MATHEW NARJI
NISHTHA MALHOTRA
MANOJ P S
NEHA JAIN
VISHAL CHOUDHARY
ASHISH KUMAR TIWARI
SHINY CHOPRA
ROHAN CHERIAN THOMAS
VIDYA JOSHI
GIREESH P S

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
13/12/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/9/1987
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
29/04/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
20/12/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
19/2/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
11/8/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
3/7/1991
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
6/9/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
25/3/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
08/07/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
25/12/1988
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
12/2/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
2/4/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
05/12/1987
M
N
OBC
3
OTHERS
1
3
12/1/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
31/8/1988
M
N
OBC
3
A.P.
1
3
29/09/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
17/07/1988
F
N
OBC
3
U.P.
1
3
23/02/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
26/08/1990
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
2/11/1990
F
N
SC
3
M.P.
1
3
12/02/1986
M
N ST / ST PLAIN
3
U.P.
1
3
23/02/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
25/05/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
11/5/1988
F
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
10/04/1989
M
N
OBC
3
OTHERS
1
3
20/7/1986
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
13/07/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
14/10/1988
M
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
09/01/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
02/12/1989
M
N
OBC
3
KERALA
1
3
Page: 9 of 41

MARKS RANK
48.25 249
48
250
48
251
48
252
48
253
48
254
48
255
48
256
47.75 257
47.75 258
47.75 259
47.75 260
47.5
261
47.5
262
47.5
263
47.5
264
47.5
265
47.25 266
47.25 267
47.25 268
47.25 269
47.25 270
47.25 271
47.25 272
47.25 273
47
274
46.75 275
46.75 276
46.75 277
46.75 278
46.75 279

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

ROLLNO
150120045
161220251
150120020
161220005
010120064
150120028
100120009
120220030
161220320
161220250
010120047
161220043
161220329
161220107
180220008
030320057
180220028
080120018
120220056
161220103
161220280
161220217
030320026
140520168
140520007
161220028
030320054
050120017
150120010
161220090
100120012

CANDIDATE NAME
SANJANA SHRIVASTAVA
SHASHI KANT YADAV
KISHOREKUMAR VASANTRAO JADHAV
ABHISHEK KUMAR
THRIPURA V
MONICA MISHRA
RIMPI RANI
MALAVIKA J
YASHA RAO
SHASHANK SINGHAL
RITU APURVA
APOORVA GARG
PRACHI AGARWAL
KIRTIMAN KASHYAP
GAUTAM KUMAR
SAARTH DHINGRA
RISHABH KAMAL
PADMAKAR KASHINATHRAO DHONDGE
THOMAS JOSEPH
KATHYAYANI EJSS
SNIGDHA ANAND
RITESH NIMHORIA
JUGRAJ SINGH
SIDDHARTH SHANKER TEWARI
ABHISHEK PRAJAPATI
ANISHA RAMAN
ROHIT CHHIBBER
ROMABEN KOSARIA
BIDISHA SATPATHY
ISHA KHURANA
SAJID SHEIKH

DOB
GENDER PWD
4/9/1990
F
N
8/5/1989
M
N
3/6/1973
M
N
25/12/1987
M
N
09/08/1990
F
N
20/10/1990
F
N
18/03/1987
F
N
12/06/1990
F
N
02/10/1988
F
N
15/9/1990
M
N
02/18/1989
F
N
14/09/1990
F
N
25/03/1991
F
N
1/1/1988
M
N
15/10/1989
M
N
17/8/1989
M
N
28/11/1990
M
N
7/9/1988
M
N
26/05/1990
M
N
19/12/1990
F
N
25/08/1987
F
N
18/8/1988
M
N
24/01/1991
M
N
24/7/1989
M
N
02/07/1991
M
N
10/2/1990
F
N
09/03/1990
M
N
22/09/1989
F
N
21/5/1990
F
N
19/10/1990
F
N
25/11/1989
M
N
Page: 10 of 41

CAT_V
GENERAL
OBC
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
OBC
SC
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
A.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3

MARKS RANK
46.75 280
46.5
281
46.5
282
46.5
283
46.5
284
46.5
285
46.5
286
46.5
287
46.5
288
46.5
289
46.25 290
46.25 291
46.25 292
46.25 293
46.25 294
46.25 295
46.25 296
46.25 297
46.25 298
46
299
46
300
46
301
46
302
46
303
46
304
45.75 305
45.75 306
45.75 307
45.75 308
45.75 309
45.75 310

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

ROLLNO
140520061
150120051
190120028
120220048
020520015
130320014
070120036
130320044
120220020
140520021
090120015
030320067
161220308
010120001
180220016
161220178
190120020
161220227
030320030
020520034
050120010
130320091
130320056
130320013
010120026
161220170
140520046
161220062
161220114
070120007
161220173

CANDIDATE NAME
DHANANJAY PANDEY
SHAIL SUTA
VIVEK NETAM
SHARIKA M
DEEPASHRI SAHUKAR
ANKRIT MUKHERJEE
PARTHA PURBA BORDOLOI
KIRONJIT BANDHU MAJUMDER
GOUTAM SURESH TAMPI
ALO DUTT
DEEPANKAR SHARMA
TARUN WALIA
UTKARSHA VERMA
AKSHATA SHARMA
NISHTHA
PANKAJ DHIMAN
SAGAR ASHOK INGLEY
SAHIL KHANNA
LAKASHYA SAINI
PARNEE DWIVEDI
MANAS RANJAN PADHAN
SONALI BANERJEE
MOUSHUMI SARKAR
ANKITA DEY
MAYASHREE ACHARYA
NITI JAIN
ASHISH RANSOM
CHETAN KARNATAK
KUMARI NITIKA
BHASWATI TALUKDAR
NITIN KUMAR

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
12/7/1990
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
23/9/1990
F
N
GENERAL
2
U.P.
1
3
02/01/1988
M
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
31/07/1990
F
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
16/10/1988
F
N
OBC
3
M.P.
1
3
26/05/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
8/7/1986
M
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
20/8/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/02/1990
M
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
26/12/1988
F
N
GENERAL
2
U.P.
1
3
11/10/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
27/03/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/02/1989
F
N
SC
3
U.P.
1
3
12/09/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
12/02/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/12/1989
M
N
OBC
3
OTHERS
1
3
31/8/1989
M
N
OBC
3
OTHERS
1
3
12/10/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
18/4/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
16/02/1989
F
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
02/05/1991
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
17/10/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
15/5/1987
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
03/07/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
25/01/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
20/7/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
10/12/1990
M
N
SC
3
U.P.
1
3
13/5/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
17/4/1987
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
14/08/1989
F
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
04/07/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
Page: 11 of 41

MARKS RANK
45.75 311
45.5
312
45.5
313
45.5
314
45.5
315
45.5
316
45.5
317
45.5
318
45.25 319
45.25 320
45.25 321
45.25 322
45
323
45
324
45
325
45
326
44.75 327
44.75 328
44.5
329
44.5
330
44.5
331
44.5
332
44.5
333
44.5
334
44.5
335
44.5
336
44.25 337
44.25 338
44.25 339
44.25 340
44.25 341

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

ROLLNO
161220325
030320045
161220238
020520006
150120053
161220315
140520141
060120016
161220018
020520028
020520022
010120035
090120045
120220043
161220022
170120012
161220024
161220208
030320065
161220033
161220257
030320008
020520030
030320063
010120010
180220026
150120002
030320029
090120018
150120001
161220037

CANDIDATE NAME
ANUSHA OJHA
PARVINDER SINGH
SARTHAK KAPILA
AKARSH JAIN
SHRUTI NIGAM
VINEETA SINGH MALAN
RUPESH SINGH
SHUCHI KIRAN MEHTA
AKRITI SINGH
NAZNEEN KHAN
KAVLEEN KAUR DUGGAL
NISHA BEMMANCHERI
SHIPRA LAMBA
RINIE RAJAN MATHEWS
AMAN SINGH PORAS
MANDEEP KAUR
AMISH AGGARWALA
RAJESH GOYAL
SUMIT THAKUR
ANNU KRISHNA
SHIVALI SHRIVASTAVA
ATUL GOYAL
NIDHI VERMA
SRISHTI CHAUHAN
BHAVANA KANAKAPURA SUNDARARAJ
RAGHUBIR CHANDRAYAN
ANJALI MALHOTRA
LAKASHMI DEVI
HARSH ENANIYA
ABHIJIT BABASO SANAP
ANUKRITI GUPTA

DOB
GENDER PWD
04/02/1990
F
N
27/5/1988
M
N
15/09/1989
M
N
23/2/1990
M
N
14/12/1990
F
N
26/10/1989
F
N
09/12/1990
M
N
9/11/1989
F
N
11/6/1990
F
N
23/10/1985
F
N
16/06/1990
F
N
3/9/1975
F
N
31/5/1989
F
N
28/08/1989
F
N
14/3/1991
M
N
07/05/1987
F
N
14/9/1990
M
N
11/10/1991
M
N
15/3/1990
M
N
25/10/1990
F
N
09/10/1988
F
N
4/9/1989
M
N
5/8/1987
F
N
19/11/1987
F
N
31/5/1990
F
N
19/11/1986
M
N
29/3/1990
F
N
15/10/1987
F
N
31/10/1989
M
N
04/06/1988
M
N
07/11/1990
F
N
Page: 12 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
U.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
A.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3

MARKS RANK
44
342
44
343
44
344
44
345
44
346
44
347
44
348
44
349
44
350
43.75 351
43.75 352
43.75 353
43.75 354
43.5
355
43.5
356
43.5
357
43.5
358
43.25 359
43.25 360
43.25 361
43.25 362
43.25 363
43.25 364
43.25 365
43.25 366
43.25 367
43.25 368
43.25 369
43.25 370
43
371
43
372

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

ROLLNO
140520188
180220039
030320033
150120055
030320046
150120056
030320055
140520052
130320031
130320111
130320050
090120046
161220091
020520052
140520112
070120003
120220051
130320017
180220030
170120023
161220156
140520058
161220271
120220012
140520205
010120022
180220047
130320023
010120045
150120008
161220228

CANDIDATE NAME
VARUN MISHRA
SHOBHA
MANVEEN KAUR
SUJATA MUKHERJEE
POOJA DEVI
SUMIT KANHAIYAA PATIL
RUCHIKA GIRDHER
CHANDRA DEV KUSHWAHA
DEVDATTA MUKHERJEE
SUKANYA BANERJEE
MADHUBANTI SADHYA
SHUBINDER SINGH LOOMBA
ISHA MITAL
SHILPA PATEL
POOJA TIWARI
ANSHUMAN SIDDHARTHA
SINCY WILSON
ANWESHA PAL
SAKET KUMAR
SEERIT SIDHU
NEELAM BAJPAI
DEEPTI
SHWETA AMRAWANSHI
BILAL A NAZEER
NITIKA RAJAN
LAKSHMI V GANESH
SWATI PRAKASH
BIJETRI ROY
R SAHANA
AYODHYA SHRINIVAS PATKI
SAIM FAROOQI

DOB
GENDER PWD
19/10/1986
M
N
2/12/1988
F
N
4/11/1989
F
N
10/12/1989
F
N
30/6/1989
F
N
25/10/1985
M
N
29/10/1989
F
N
10/06/1990
M
N
3/10/1990
F
N
05/01/1990
F
N
26/07/1990
F
N
17/8/1990
M
N
21/6/1989
F
N
3/10/1989
F
N
10/6/1990
F
N
04/05/1990
M
N
30/05/1990
F
N
1/7/1988
F
N
07/02/1989
M
N
18/02/1990
F
N
9/9/1983
F
N
3/6/1988
F
N
19/5/1988
F
N
31/10/1990
M
N
25/08/1990
F
N
1/5/1990
F
N
15/12/1990
F
N
16/4/1990
F
N
24/02/1991
F
N
07/07/1990
F
N
30/10/1989
M
N
Page: 13 of 41

CAT_V
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
1
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
KERALA
1
3
3
U.P.
1
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3

MARKS RANK
43
373
43
374
43
375
43
376
43
377
42.75 378
42.75 379
42.75 380
42.75 381
42.75 382
42.75 383
42.75 384
42.75 385
42.5
386
42.5
387
42.5
388
42.5
389
42.5
390
42.5
391
42.5
392
42.5
393
42.5
394
42.25 395
42.25 396
42.25 397
42.25 398
42.25 399
42.25 400
42.25 401
42
402
42
403

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

ROLLNO
020520033
161220147
161220118
130320078
030320005
150120040
130320082
161220144
050120003
140520209
140520148
180220015
161220262
070120022
161220017
010120061
161220112
110220002
070120045
161220218
090120022
020520032
030320013
130320049
120220071
180220009
020520055
161220145
140520010
161220176
120220006

CANDIDATE NAME
NIKITA VAIDYA
MUFTEE NAHIDAH
LEELA
SARBANI SARKAR
AMBIKA GAUTAM
RITUPRIYA GURTOO
SEMANTI CHOUDHURY
MONIA MALIK
ANKUR MISHRA
SAIF ALI KHAN
SATISH CHANDRA CHAUDHARY
NAYAB EQUBAL
SHREY ASHAT
KANGKAN DEKA
AKANKSHA MEHRA
SYED MANSOOR AHMED
KRITIKA SHUKLA
ADITI SHUKLA
SARFARAJ AKHTAR ISLAM
RITU MEENA
LOKESH SUGANDH
NIHARIKA RAJAWAT
DEEPIKA KANWAR
MADHUBANTI CHATTOPADHYAY
LEKSHMI M
ISHITA MISHRA
SHWETA YADAV
MRINAL SHARMA
ABSAR AFTAB ABSAR
PALLAVI MAURYA
ANEESH S

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
19/8/1989
F
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
05/01/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
10/03/1989
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
1/10/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
16/08/1988
F
N
GENERAL
2
U.P.
1
3
02/03/1990
F
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
2/11/1985
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
20/4/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
15/07/1990
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
28/02/1990
M
N
GENERAL
U.P.
1
26/1/1990
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
04/02/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
24/1/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
06/04/1988
M
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
9/6/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
09/06/1987
M
N
OBC
3
OTHERS
1
3
25/2/1990
F
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
9/10/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
20/1/1989
M
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
7/5/1990
F
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
13/8/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
5/7/1989
F
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
12/3/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/11/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
18/05/1990
F
N
GENERAL
3
KERALA
1
20/11/1987
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
5/8/1989
F
N
OBC
3
M.P.
1
3
1/8/1990
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
13/10/1988
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
18/5/1990
F
N
OBC
3
U.P.
1
3
13/07/1990
M
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
Page: 14 of 41

MARKS RANK
42
404
42
405
42
406
42
407
41.75 408
41.75 409
41.75 410
41.75 411
41.75 412
41.75 413
41.75 414
41.75 415
41.5
416
41.5
417
41.5
418
41.5
419
41.5
420
41.5
421
41.5
422
41.25 423
41.25 424
41.25 425
41.25 426
41.25 427
41.25 428
41.25 429
41.25 430
41.25 431
41.25 432
41.25 433
41.25 434

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465

ROLLNO
090120042
090120023
130320036
140520035
180220021
070120034
130320077
140520051
170120014
190120004
140520009
030320062
120220053
130320104
150120038
100120001
020520004
161220007
130320035
180220040
161220219
020520027
030320022
140520197
161220149
030320071
140520012
130320085
070120049
080120034
140520152

CANDIDATE NAME
SAPNA KHITOLIYA
MAHIMA KIRORI
IPSHA JENA
ANURAG DEEPAK VERMA
PRIYANKA SINGH
PARAMITA DAS
SANANDA HAJRA
BHUMIKA INDOLIA
MITALI SRIVASTAVA
ANSHUL PAGARIYA
ABHIUDAY PRATAP SINGH
SRIJITA DAS
SWATHY V NAIR
TORAL BANERJEE
RISHABH RAVI GUPTA
AB BARI
ADITI RAGHUVANSHI
ABHISHEK TYAGI
HRITUPARNA DHAR
SIMAL SINGH
RITURAJ KASHYAP
NAMRATA JHINGAN
JASMINE CHEEMA
YAAMINI SHARMA
NAJMU SAKIB
YASMIN SIDHU
ADARSH AMOL
SHRUTI DAS
STEFFI MICHELLE WANNIANG
SWAROOP MAHESH
SHAMBHAVI UPADHYAY

DOB
GENDER PWD
18/11/1990
F
N
06/10/1989
F
N
08/02/1991
F
N
01/10/1991
M
N
26/03/1989
F
N
22/11/1986
F
N
04/06/1986
F
N
24/5/1989
F
N
15/9/1989
F
N
12/7/1985
F
N
30/8/1992
M
N
9/7/1990
F
N
3/10/1990
F
N
11/05/1990
F
N
15/11/1990
M
N
10/02/1991
M
N
08/11/1988
F
N
23/11/1988
M
N
21/05/1989
F
N
14/10/1990
M
N
14/09/1987
M
N
18/11/1990
F
N
27/1/1990
F
N
21/07/1990
F
N
16/2/1983
M
N
12/05/1990
F
N
13/07/1990
M
N
6/8/1990
F
N
22/10/1988
F
N
6/12/1990
M
N
18/08/1992
F
N
Page: 15 of 41

CAT_V
SC
GENERAL
GENERAL
OBC
OBC
SC
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
SC
SC
ST HILLS
OBC
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
2
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
2
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
U.P.
1
3

MARKS RANK
41.25 435
41.25 436
41.25 437
41.25 438
41.25 439
41
440
41
441
41
442
41
443
41
444
40.75 445
40.75 446
40.75 447
40.75 448
40.75 449
40.75 450
40.75 451
40.75 452
40.75 453
40.5
454
40.5
455
40.5
456
40.5
457
40.5
458
40.5
459
40.25 460
40.25 461
40.25 462
40.25 463
40.25 464
40.25 465

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

ROLLNO
060120017
030320073
120220060
020520063
161220098
090120031
170120016
030320020
130320041
161220064
170120008
120220027
150120042
170120024
070120011
161220223
140520053
161220133
140520082
120220034
200220006
010120051
020520010
010120014
140520103
140520142
161220213
020520035
170120033
140520063
120220052

CANDIDATE NAME
SIDDHI MILIND PATHAK
BHANUPRIYA SINGH THAKUR
UNNIKRISHNAN SREEDHARAN
TARANDEEP SINGH AJMANI
KAMNA SINGH
PAWAN NEHRA
NAVDEEP SINGH THIND
HOMA BANSAL
JULEKHA KHATUN
DEEPAK KUMAR
GAURAAN BHARDWAJ
LAKSHMY S
SAKKIR AHMED HUSSAIN
SHEREEN MALIK
DIMPEE CHUTIA
ROHIT SHARMA
CHETNA ANJUM
MANJEETA KUMARI
KM ANAMIKA CHAUHAN
NEENA JAMES
MILAN KUMAR
SARITHA MOHAN EK
ANADI MISHRA
ELUCKIAA A
NAYANSI SINGH
SAKSHI TEWARI
REBECCA VANLALMUANPUII
PARUL SONI
SHELLY GOYAL
FATIMA ANJUM QURAISHI
SMRITHI KRISHNA PRASAD

DOB
GENDER PWD
11/1/1989
F
N
03/06/1990
F
N
22/09/1988
M
N
17/08/1989
M
N
28/1/1990
F
N
11/7/1990
M
N
12/08/1986
M
N
29/04/1990
F
N
29/06/1988
F
N
20/11/1986
M
N
10/1/1991
F
N
21/4/1991
F
N
23/6/1990
M
N
07/01/1989
F
N
9/3/1990
F
N
1/5/1989
M
N
07/07/1988
F
N
23/04/1990
F
N
18/08/1990
F
N
04/01/1990
F
N
12/7/1984
M
N
15/5/1988
F
N
04/01/1989
M
N
27/03/1991
F
N
19/12/1991
F
N
10/8/1988
F
N
01/05/1986
F
N
24/8/1989
F
N
05/09/1986
F
N
1/9/1989
F
N
16/8/1989
F
N
Page: 16 of 41

CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
GENERAL
3
GUJARAT
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
BC(KERALA)
3
KERALA
1
3
GENERAL
3
M.P.
1
3
GENERAL
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
SC
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
KERALA
1
3
GENERAL
3
ASSAM
1
3
GENERAL
3
M.P.
1
3
OBC
3
ASSAM
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
OBC
3
U.P.
1
3
SC
3
OTHERS
1
3
OBC
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
KERALA
1
3
SC
3
OTHERS
1
3
OBC
3
KERALA
1
3
GENERAL
3
M.P.
1
3
OBC
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
U.P.
1
3
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
M.P.
1
3
GENERAL
3
OTHERS
1
3
GENERAL
3
U.P.
1
3
GENERAL
3
KERALA
1
3

MARKS RANK
40
466
40
467
40
468
40
469
40
470
40
471
40
472
40
473
40
474
40
475
39.75 476
39.75 477
39.75 478
39.75 479
39.75 480
39.75 481
39.5
482
39.5
483
39.5
484
39.5
485
39.5
486
39.5
487
39.5
488
39.5
489
39.25 490
39.25 491
39.25 492
39.25 493
39.25 494
39.25 495
39.25 496

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

ROLLNO
010120038
130320105
161220001
030320060
140520011
130320046
161220319
120220055
161220323
140520184
150120015
140520121
170120025
130320081
161220247
161220260
020520040
120220017
030320076
020520002
170120020
110220012
030320010
161220254
140520161
010120004
170120030
161220110
161220294
130320101
140520045

CANDIDATE NAME
OJASVI B
UPASANA SINGH
AAYUSHI GUPTA
SIMERPREET SEKHON
ACHLA SINGH
KRITI KARNANI
YAMINI SHARMA
TANYA JOY
YASHRAJ SINGH BUNDELA
TRIKALAGYA TIWARI
GAURAV VIJAY GOKHALE
PRITHU PRIYA
SUKHPINDER KAUR DHALIWAL
SAYANTAN ROY
SHALNI SINGH TOMAR
SHIVANI JOSHI
RICHA SHARMA
FATHIMA RAZAK
ARIESHA KALIA
ABHILASHA TIWARI
NAVREET KAUR
SHWETA SANKHLA
BHAWNA THAKUR
SHIKHA SHARMA
SHRABANTI MANDOL
ANUPAMA SHANKAR ARAHUNASHI
VISHVAJIT DHAWAN
KOMAL KAPOOR
TANVI KAKAR
SWARBHANU BHATTACHARYA
ASHISH KUMAR SHUKLA

DOB
GENDER PWD
30/04/1987
F
N
2/2/1989
F
N
6/8/1990
F
N
24/1/1990
F
N
01/11/1987
F
N
22/5/1990
F
N
07/09/1990
F
N
27/02/1991
F
N
9/7/1990
M
N
07/10/1989
M
N
9/9/1983
M
N
03/12/1984
F
N
12/01/1989
F
N
28/05/1989
M
N
11/12/1987
F
N
28/6/1989
F
N
21/4/1988
F
N
23/07/1990
F
N
16/08/1990
F
N
12/7/1989
F
N
4/6/1990
F
N
04/12/1989
F
N
12/1/1990
F
N
8/7/1991
F
N
20/10/1985
F
N
14/4/1988
F
N
14/12/1990
M
N
28/04/1990
F
N
03/09/1990
F
N
13/08/1990
M
N
16/3/1991
M
N
Page: 17 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
M.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3

MARKS RANK
39.25 497
39
498
39
499
39
500
39
501
39
502
39
503
39
504
39
505
39
506
38.75 507
38.75 508
38.75 509
38.75 510
38.75 511
38.5
512
38.5
513
38.5
514
38.5
515
38.5
516
38.5
517
38.25 518
38.25 519
38.25 520
38.25 521
38.25 522
38.25 523
38
524
38
525
38
526
38
527

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

ROLLNO
170120017
161220040
060120026
140520069
161220215
090120004
010120043
130320052
161220071
140520025
090120028
140520043
130320074
020520013
130320037
180220012
161220076
090120034
040120005
040120009
080120027
161220174
020520044
161220282
161220299
140520093
120220028
030320025
130320065
120220029
180220051

CANDIDATE NAME

DOB
GENDER PWD
NAVEEN
24/09/1990
M
N
ANURAG BHARDWAJ
16/11/1990
M
N
YASHVARDHAN NARESH KUMAR SHARMA 24/4/1990
M
N
GAURAV PANDEY
06/07/1988
M
N
RIDHIMA TANWAR
11/12/1990
F
N
AJAY KUMAR
1/7/1988
M
N
PRIYAKHEE KALITA
24/02/1990
F
N
MAYANK DEEP
13/11/1988
M
N
DIGVIJAY DHAMA
18/06/1989
M
N
ANAND KUMAR
01/07/1990
M
N
NARENDAA CHODHARY
08/10/1991
M
N
ASAD IRSHAD
23/05/1992
M
N
SABARNEE CHATTERJEE
16/04/1990
F
N
ANUSHA SHRIVASTAVA
31/8/1990
F
N
ISHIKA GANGULY
11/06/1990
F
N
KUMARI SUKRITI
27/8/1990
F
N
DOLLY GAUTAM
1/3/1990
F
N
RAM SWROOP KUMAWAT
10/6/1991
M
N
MARIYA JOSEPH
10/7/1990
F
N
ROSHAN B
31/08/1989
M
N
SATTI SUBHAKAR REDDY
30/05/1984
M
N
NUDRAT FATIMA
22/7/1986
F
N
ROHIT SHARMA
19/03/1989
M
N
SOURAV SAHA
25/12/1986
M
N
TENZIN METHO
24/12/1989
F
N
MARTINA THOMAS
13/01/1990
F
N
LEENU C PRABHAKARAN
13/04/1988
F
N
JITENDER KUMAR
26/1/1986
M
N
PRITAM MUKHERJEE
10/02/1989
M
N
MADHU S
2/9/1986
M
N
AMRITANSHA
24/04/1990
F
N
Page: 18 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
SC
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
ST HILLS
GENERAL
OBC
SC
GENERAL
GENERAL
OBC

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
A.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3

MARKS RANK
38
528
37.75 529
37.75 530
37.75 531
37.75 532
37.75 533
37.75 534
37.5
535
37.5
536
37.5
537
37.5
538
37.5
539
37.5
540
37.5
541
37.5
542
37.5
543
37.25 544
37.25 545
37.25 546
37.25 547
37.25 548
37.25 549
37.25 550
37.25 551
37.25 552
37.25 553
37.25 554
37
555
37
556
37
557
37
558

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

ROLLNO
030320028
200220005
060120014
180220003
120220007
170120027
120220015
161220249
161220267
050120005
130320008
130320110
020520037
130320075
150120044
120220047
070120009
150120058
140520100
200220002
161220194
130320016
140520056
161220270
161220100
200220003
150120025
140520006
020520050
150120016
140520022

CANDIDATE NAME
KARAN GARG
KUMAR ASHISH
PRANALI JIGNESH MUNSHAW
ADYA SURBHI
ANIMA M
TAPINDER KAUR
DILNA D B
SHARAD UPADHYAY
SHRUTI GUPTA
CHAINSUKH SOLANKI
ANANYA SARKAR
ZAIN SALEH
POOJA GUPTA
SAHANA PAL
SANDEEP KHATRI
SHAMNA M
DEEPAM BORAH
VAIBHAV SAXENA
MOHD SAYEM ANSARI
BHAVNA JHA
PREETI SHARMA
ANUBHUTI DUNGDUNG
DEEPAK SHUKLA
SHRUTI SARMA HAZARIKA
KANUPRIYA
DIYA SARKAR
MAMTA RANJITSINGH LEGHA
ABHISHEK BHARGAVA
SHEELA KORI
GHANSHYAM ASHIA
AMAN SHASTRI

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
18/08/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
23/4/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
18/10/1990
F
N
GENERAL
3
GUJARAT
1
3
24/1/1992
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
2/5/1989
F
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
21/08/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
16/5/1990
F
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
21/10/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
26/11/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
02/07/1989
M
N
OBC
3
OTHERS
1
3
8/12/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
17/9/1987
M
N
OBC
3
A.P.
1
3
14/1/1981
F
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
07/02/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
18/2/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
19/2/1990
F
N
OBC
3
KERALA
1
3
15/9/1983
M
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
09/12/1989
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
01/08/1990
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
10/5/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
24/8/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
13/04/1990
F
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
14/01/1991
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
02/08/1990
F
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
5/3/1990
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
17/7/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
22/03/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
09/03/1990
M
N
SC
3
U.P.
1
3
20/5/1988
F
N
SC
3
M.P.
1
3
15/08/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
09/06/1990
M
N
SC
3
U.P.
1
3
Page: 19 of 41

MARKS RANK
37
559
37
560
37
561
37
562
36.75 563
36.75 564
36.75 565
36.75 566
36.75 567
36.75 568
36.75 569
36.75 570
36.75 571
36.75 572
36.5
573
36.5
574
36.5
575
36.5
576
36.5
577
36.5
578
36.25 579
36.25 580
36.25 581
36.25 582
36.25 583
36.25 584
36.25 585
36
586
36
587
36
588
36
589

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620

ROLLNO
120220032
190120001
060120021
180220043
180220050
100120016
140520153
130320010
020520042
140520080
161220322
161220297
161220058
180220045
100120007
050120016
161220244
090120020
140520023
030320007
140520109
161220138
140520149
120220037
070120031
090120053
010120040
120220065
130320028
040120001
161220102

CANDIDATE NAME
MANU VYASAN PETER
AMIDHA PATHAK
TANVI UMESH GUPTE
SUMIT KUMAR
TULIKA SINGH
WASEEM RASOOL DAR
SHAMSHEER AHMAD
ANIRBAN GHOSH
RICHA DUBEY
KHAIRUN NISA
YASHITA MUNJAL
TARUNIKA SHARMA
BHAWANA GARG
SURUCHI KUMARI
MOOMIN AHAD WANI
RAZA SAMEER AHMED
SHAFAQ
KOMAL MOTYAR
AMRISHA TRIPATHI
ARUN KUMAR SHARMA
PALLAVI CHATURVEDI
MAYURI SHUKLA
SAUMYENDRA SINGH TOMAR
PARVATHY K
NAYANA PHUKAN
GOVIND YADAV
PARIKSHIT PRAKASHUANGADI
VISHNU P
DEBAYAN SEN
ABHISHEK PAITANDY
KARTHIK K R

DOB
GENDER PWD
30/10/1990
M
N
31/3/1988
F
N
21/09/1990
F
N
11/08/1988
M
N
7/12/1990
F
N
28/2/1989
M
N
09/06/1985
M
N
19/7/1984
M
N
21/12/1990
F
N
17/7/1988
F
N
23/1/1990
F
N
03/07/1990
F
N
6/1/1989
F
N
20/02/1987
F
N
02/10/1989
M
N
1/8/1990
M
N
7/2/1989
F
N
11/5/1990
F
N
01/09/1991
F
N
7/3/1986
M
N
24/09/1991
F
N
27/1/1990
F
N
4/12/1990
M
N
10/11/1990
F
N
17/8/1989
F
N
05/06/1992
M
N
11/07/1990
M
N
19/2/1989
M
N
18/01/1990
M
N
13/04/1989
M
N
10/12/1988
M
N
Page: 20 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
A.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
KERALA
1
3
3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3

MARKS RANK
36
590
36
591
36
592
36
593
36
594
36
595
36
596
36
597
35.75 598
35.75 599
35.75 600
35.75 601
35.75 602
35.75 603
35.75 604
35.5
605
35.5
606
35.5
607
35.5
608
35.5
609
35.5
610
35.5
611
35.5
612
35.25 613
35.25 614
35.25 615
35.25 616
35.25 617
35.25 618
35.25 619
35.25 620

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651

ROLLNO
140520024
020520060
180220038
010120009
140520202
090120024
010120055
070120028
010120018
130320084
190120016
180220024
030320056
010120030
161220135
140520087
140520015
161220161
120220040
170120004
161220106
130320059
070120006
090120006
120220011
161220003
010120024
161220175
161220020
120220035
110220004

CANDIDATE NAME
ANAMIKA SAGAR
SUPRIYA SINGH
SHIVANGI SINGH
AVINASH MALLIKARJUN ANGADI
ANKITA YADAV
MAMTA MEENA
SIDDHARTH U
MRIGANKA PATHAK
IGGU CHITTIYAPPA
SHREYA BHATTACHARJEE
PAYAL KISHORE LUNAWAT
PURUSHOTTAM KUMAR
RUPALI MEHTA
NAYEEMABBAS SALIM IDDALAGI
MANOJ KUMAR
MADHUR BHARATIYA
AJITESH KUMAR OJHA
NIIMISHA KAUL
RAJAN VISHNURAJ
DHIRAJ JINDAL
KHAZIN MUNIR
NATASHA ROY
BATAN MOYONG
ALISHA VERMA
ASWATHI SUKUMARAN
ABHINAV KAPOOR
MANASVIKA S
PALLAV PALIT
AKSHI VERMA
NIVEDITA A KAMATH
ANJALI BHATIA

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
15/07/1992
F
N
SC
3
U.P.
1
3
6/7/1990
F
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
23/11/1989
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
21/9/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/10/1989
F
N
OBC
3
U.P.
1
3/3/1990
F
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
08/09/1990
M
N
OBC
3
OTHERS
1
3
1/12/1988
M
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
9/3/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/08/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
23/8/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
23/05/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
22/4/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
29/7/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
6/1/1989
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
20/9/1990
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
5/7/1991
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
23/09/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
11/09/1983
M
N
OBC
3
KERALA
1
3
29/12/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
24/10/1988
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
28/9/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
26/1/1988
M
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
06/08/1992
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
01/03/1991
F
N
GENERAL
2
KERALA
1
3
18/5/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
31/5/1989
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
21/8/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
16/07/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
20/10/1985
F
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
6/6/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
Page: 21 of 41

MARKS RANK
35.25 621
35
622
35
623
35
624
35
625
35
626
35
627
35
628
35
629
35
630
35
631
35
632
34.75 633
34.75 634
34.75 635
34.75 636
34.75 637
34.75 638
34.75 639
34.75 640
34.75 641
34.75 642
34.75 643
34.5
644
34.5
645
34.5
646
34.5
647
34.5
648
34.5
649
34.5
650
34.25 651

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682

ROLLNO
200220001
140520155
130320095
050120008
020520046
150120046
120220026
120220059
140520135
161220327
020520041
140520008
070120029
030320002
150120018
140520177
080120026
070120047
161220108
040120002
161220191
120220061
070120046
161220183
140520206
161220038
140520154
030320040
170120006
010120002
140520127

CANDIDATE NAME
ALOK MURMU
SHILPIKA PANDEY
SOURAVMOY DAS
GIRISH CHANDRA MUDULI
SAHANGI BRAMHE
SANSKAR RAJENDRA NAGAR
LAKSHMI SANKARA MENON
UMMUL FIDA
RICHA MATHUR
GUNJAN MEHTA
RICHA TOMAR
ABHISHEKA SINGH
MUNI BORAH
AKANSHA RAJPUROHIT
JINAL PANKAJ SARVAIYA
SUSHRITA DEY
SARVAJEET KUMAR SINHA
SHAHZADI NISSAT RAFIQ
KM KANCHAN KISHOR RAWAT
FATHIMA AFREEN AZAD
PRASHANT GUPTA
VAISAKHI V
SARTHAK KUMAR GOSWAMI
PIYUSH KUMAR
PARTH SHARMA
ANUPAM SHANDILYA
SHASHANK DEEP
NAVDEEP KAUR
ESHU DATTA
AMAR RAJ BHUPAL
RAHUL TRIPATHI

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
14/5/1989
M
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
17/04/1991
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
22/01/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/11/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
02/01/1990
F
N
SC
3
M.P.
1
3
24/10/1990
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
9/2/1990
F
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
20/9/1990
F
N
OBC
3
KERALA
1
3
2/9/1987
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
13/10/1989
F
N
GENERAL
OTHERS
1
2/9/1990
F
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
05/08/1988
M
N
SC
3
U.P.
1
3
20/4/1987
F
N
OBC
3
ASSAM
1
3
2/11/1990
F
N
GENERAL
2
OTHERS
1
3
6/11/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
14/11/1990
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
29/6/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
12/08/1989
F
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
13/08/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
22/12/1990
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
11/12/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
04/06/1989
F
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
1/12/1986
M
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
10/2/1990
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
13/12/1991
M
N
GENERAL
1
U.P.
1
3
05/08/1983
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
23/09/1990
M
N
SC
3
U.P.
1
3
05/07/1991
F
N
SC
3
OTHERS
1
3
05/04/1986
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
3/12/1986
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
24/03/1991
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
Page: 22 of 41

MARKS RANK
34.25 652
34.25 653
34.25 654
34.25 655
34
656
34
657
34
658
34
659
34
660
34
661
34
662
34
663
33.75 664
33.75 665
33.75 666
33.75 667
33.75 668
33.75 669
33.75 670
33.75 671
33.5
672
33.5
673
33.5
674
33.5
675
33.5
676
33.5
677
33.5
678
33.25 679
33.25 680
33.25 681
33.25 682

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713

ROLLNO
140520125
130320067
140520031
140520115
120220014
090120017
140520181
050120011
150120022
161220285
010120067
030320049
090120009
190120024
161220123
100120002
161220152
120220057
020520011
090120021
130320009
140520092
161220184
130320076
161220253
010120008
140520079
130320020
130320021
130320098
180220052

CANDIDATE NAME
PRIYANKA SHASHIKANT MISHRA
PRIYANKA GHORAWAT
ANKITA SINGH
PRAKHAR SRIVASTAVA
DEVI P
HARSH SHARMA
SWETA RAJ
NEHA KACHHWAHA
KRITI PURANIK
SUMEYSH SRIVASTAVA
ZEBA NEHAR
PREMANSHU TIWARI
APURVA NAMA
SRISHTI SHARMA
MALLIKA MENDHIRATTA
AREEB ZEHRA
NANDITA NIKHIL
TINCY ANU PAUL
ANKIT GUPTA
KUMARI VINDHYAVASINI
ANIMESH DAS
MANSI SAHU
PIYUSH RAYAL
SAMALI GUPTA
SHEIKH RIZWAN JAVEED
ASHWINI ANNASAHEB SAVADI
KAPIL GUPTA
AYAN KUMAR DE
AYOTRI DE
SUDESHNA MUKHERJEE
PAWAN KUMAR SINGH

DOB
GENDER PWD
24/5/1992
F
N
17/10/1990
F
N
03/06/1990
F
N
15/12/1988
M
N
16/08/1990
F
N
15/3/1988
M
N
10/01/1990
F
N
5/1/1989
F
N
24/11/1989
F
N
19/9/1990
M
N
26/11/1990
F
N
28/1/1989
M
N
19/11/1990
F
N
22/1/1988
F
N
5/4/1990
F
N
26/7/1989
F
N
14/2/1989
F
N
30/09/1989
F
N
23/08/1989
M
N
8/1/1989
F
N
01/04/1990
M
N
03/11/1989
F
N
28/07/1982
M
N
5/10/1989
F
N
06/01/1988
M
N
4/6/1989
F
N
01/06/1987
M
N
26/06/1990
M
N
09/02/1990
F
N
28/11/1990
F
N
20/09/1975
M
N
Page: 23 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
OBC
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
2
U.P.
1

MARKS RANK
33.25 683
33.25 684
33.25 685
33.25 686
33
687
33
688
33
689
33
690
33
691
33
692
33
693
33
694
33
695
33
696
33
697
33
698
32.75 699
32.75 700
32.75 701
32.75 702
32.75 703
32.75 704
32.75 705
32.75 706
32.75 707
32.5
708
32.5
709
32.5
710
32.5
711
32.5
712
32.5
713

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744

ROLLNO
030320018
140520162
161220069
180220002
050120001
140520192
161220302
020520065
130320027
120220058
130320066
140520123
150120021
140520118
130320007
170120003
100120015
161220016
161220338
070120038
150120047
010120060
190120010
080120036
140520201
190120023
140520196
120220023
190120008
030320048
170120019

CANDIDATE NAME
HEMA RANI
SHREYA MISHRA
DHEERAJ KUMAR ASERI
ABHYODAYA SHARMA
ADITYA CHANAKYA BOXIPATRO
VIJAY KUMAR SHUKLA
ULFAT AAMINA BHATT
YASH SHARMA
DEBASREE DEBNATH
TOM GEORGE ABRAHAM
PRITI SINGH
PRIYA RANJAN
KRISHNAN BALAKRISHNAN NAIR
PRATIK KUMAR TRIPATHI
ANANDA GOPAL MUKHERJEE
DEEPAK KUMAR SHAHI
WASEEM AHMAD BHAT
AKANKSHA PRAKASH
ZINNEA MEHTA
POULAMI SIKDAR
SARAH THARIAN VARUGHESE
SWATI ROY CHOUDHURY
GARIMA RAI
VIPUL ANURAG SRIVASTAVA
ABHISHEK CHOUDHARY
SONAL SINGH DHRUW
VIVEK WILSON
JOBY K
BHAWANA NAYAK
PRATIMA PURI
NAVRATI DONGREY

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
4/5/1990
F
N
OBC
3
U.P.
1
3
10/09/1992
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
19/10/1987
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
06/09/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/10/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
15/08/1990
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
15/04/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
27/12/1989
M
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
2/2/1990
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
01/04/1988
M
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
06/09/1987
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
2/3/1988
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
7/1/1985
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
15/7/1990
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
03/08/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
5/6/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
28/4/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
9/9/1988
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
16/10/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
8/8/1988
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
28/10/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
20/01/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
31/12/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
28/10/1992
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
08/07/1992
M
N
SC
U.P.
1
26/05/1991
F
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
13/18/1991
M
N
SC
3
U.P.
1
3
19/05/1990
M
N
OBC
3
KERALA
1
3
03/08/1990
F
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
10/12/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
28/3/1990
F
N
SC
3
M.P.
1
3
Page: 24 of 41

MARKS RANK
32.25 714
32.25 715
32.25 716
32.25 717
32.25 718
32
719
32
720
31.75 721
31.75 722
31.75 723
31.75 724
31.75 725
31.75 726
31.75 727
31.75 728
31.75 729
31.75 730
31.75 731
31.5
732
31.5
733
31.5
734
31.5
735
31.5
736
31.5
737
31.5
738
31.25 739
31.25 740
31.25 741
31.25 742
31.25 743
31.25 744

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775

ROLLNO
161220307
020520016
130320025
010120053
161220021
161220127
140520036
150120039
140520047
140520132
150120034
010120039
140520140
140520108
161220326
161220192
010120070
070120024
161220252
140520124
060120018
161220128
161220321
130320034
180220046
140520131
050120015
120220067
070120050
130320090
130320060

CANDIDATE NAME
UTKARSHA
DEVIDKUMAR PRABHUDAS BORKAR
DEBANJAN MAZUMDAR
SHIVA KUMAR
AKSHITA GUPTA
MANISH KUMAR
APOORVA GAUTAM
RITIKA
ASHUJA GUPTA
RANJEET KUMAR GUPTA
PURNIMA LAKSHMANAN
PALLAVI PANDEY
ROHAN TRIPATHI
OMLATA RAJ
GAURAV VIKAS
PRATIBHA SINGH
SEEMA SMITI PATTJOSHI
MAYNIEL CH MARAK
SHEETAL CHAUHAN
PRIYANKA SAXENA
SNEHA AYACHIT
MANISH KUMAR ATTRY
YASHASVINI CHANDRA
GARGI CHAKRABORTY
SURYAMANI SINGH
RANI SAROJ
PRATIK PRIYADARSHI CHOUDHURY
VISHNU PRASAD
ZACHARIA M TETSEO
SOMDYUTI PAREKH
NEELANJANA SIKDAR

DOB
GENDER PWD
25/8/1990
F
N
20/8/1986
M
N
08/08/1989
M
N
28/12/1984
M
N
5/5/1991
F
N
16/12/1987
M
N
28/10/1988
F
N
22/8/1990
F
N
25/01/1989
F
N
22/12/1985
M
N
29/10/1990
F
N
18/07/1990
F
N
31/7/1990
M
N
13/07/1992
F
N
25/12/1989
M
N
25/2/1989
F
N
03/07/1989
F
N
05/05/1988
M
N
4/7/1991
F
N
10/4/1987
F
N
2/4/1990
F
N
17/8/1988
M
N
27/8/1988
F
N
2/1/1990
F
N
01/03/1982
M
N
06/03/1993
F
N
10/01/1989
M
N
05/03/1990
M
N
27/4/1986
M
N
02/09/1990
F
N
05/03/1990
F
N
Page: 25 of 41

CAT_V
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
SC
GENERAL
ST HILLS
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
OBC
SC
GENERAL
GENERAL
ST HILLS
GENERAL
SC

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
2
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
1
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3

MARKS RANK
31.25 745
31.25 746
31.25 747
31.25 748
31
749
31
750
31
751
31
752
30.75 753
30.75 754
30.75 755
30.75 756
30.75 757
30.75 758
30.75 759
30.5
760
30.5
761
30.5
762
30.5
763
30.5
764
30.5
765
30.5
766
30.5
767
30.5
768
30.5
769
30.25 770
30.25 771
30.25 772
30.25 773
30.25 774
30.25 775

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806

ROLLNO
070120018
010120032
020520001
150120007
161220036
161220202
110220010
161220130
070120041
161220092
040120008
110220016
130320100
150120063
090120044
140520210
130320042
090120012
100120008
140520032
161220265
080120019
140520067
070120035
161220052
161220210
120220070
170120029
161220121
110220013
140520098

CANDIDATE NAME
ISHWA HANDIQUE
NIBEDITA KALITA
ABHA VIJAY TIWARI
ASHITA ASHOK VASTANI
ANUBHUTI AGNIHOTRI
PRIYANKA DAYA RAM
PURAN PRATAP SINGH
MANISH RAJADWAL ROHILLA
RUKMANISHARMA
ISHA SINGH
PRASANTH S
ANKIT SINGHAL
SUPARNA SINHA
ADITYA UMAKANT BHARDWAJ
SHILPI SHARMA
SHAMBHAVI PANDEY
KARANDEEP KAUR
BHAWNA MEENA
RAASHID ANJUM WAFAI
ANKITA SINGH
SHRISHTI TIWARI
RAGHVENDRA NARHARRAO DEV
GAURAV PANDEY
PARTHA JYOTI DEKA
ASHISH RANA
RAMAN DEEP KAUR
DCRUZ ANISHA D
TEJINDER PAUL KAUR
MADHAVI
SNEHA RATANBALA UPADHYAY
MOHD SHARIQ

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
25/09/1989
F
N
OBC
3
ASSAM
1
3
18/02/1990
F
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
15/9/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
10/8/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
7/7/1988
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
31/05/1980
F
N
SC
3
OTHERS
1
3
31/7/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
4/9/1989
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
17/12/1989
F
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
28/12/1988
F
N
SC
3
U.P.
1
3
24/04/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
26/03/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
12/11/1990
F
N
SC
3
OTHERS
1
3
10/06/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
27/7/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
11/07/1991
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3/11/1989
F
N
GENERAL
2
OTHERS
1
3
15/7/1990
F
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
19/1/1991
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
15/11/1988
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
07/03/1992
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
11/8/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
12/12/1988
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
07/10/1990
M
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
17/09/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
15/11/1989
F
N
OBC
3
U.P.
1
3
02/01/1989
F
N
OBC
3
KERALA
1
29/11/1989
F
N
SC
3
OTHERS
1
3
18/8/1988
F
N
SC
3
OTHERS
1
3
24/11/1983
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
1/4/1986
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
Page: 26 of 41

MARKS RANK
30
776
30
777
30
778
30
779
29.75 780
29.75 781
29.75 782
29.75 783
29.75 784
29.75 785
29.75 786
29.75 787
29.75 788
29.5
789
29.5
790
29.5
791
29.5
792
29.5
793
29.5
794
29.5
795
29.5
796
29.5
797
29.5
798
29.25 799
29.25 800
29.25 801
29.25 802
29.25 803
29.25 804
29.25 805
29.25 806

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

ROLLNO
130320038
140520004
140520195
140520185
161220012
200220009
060120020
150120023
070120014
140520171
090120032
120220024
140520068
180220037
140520049
050120022
080120001
161220237
200220004
090120029
080120010
130320099
161220295
020520017
161220027
120220041
161220337
161220066
161220264
161220231
140520187

CANDIDATE NAME
JHILAM ADHIKARI
ABHINAV MANI TRIPATHI
VISHWA DEEPAK SINGH
TRISHALA YADAV
AJAY CHAND SHARMA
SOMNATH
GIRI
TABASSUM ALIHEYDAR PIRANAWALA
KUNAL KULBHASKAR
GAYATRI DEBI PRASAD
SONAL TANDON
POOJA SINGH
JYOTHISH A
GAURAV SINGH
SHILPI
BARJINDER SINGH
SOMALEEN PATTANAIK
ADITI MUKHERJEE
SANYA SONI
FIROJ ALAM
NAVNEET SINGH SHEKHAWAT
IMANDI SAI SREEVATHSAV
SUDIPTA KUMAR DEY
TANVI YADAV
DISHA SHARMA
ANAM KHAN
RANI KP
YAGYESH KUMAR SONKAR
DEEPTI
SHRIAMBHRA
SANCHITA KUMARI
VANDANA SINGH

DOB
GENDER PWD
03/12/1988
F
N
22/6/1991
M
N
13/07/1989
M
N
27/11/1989
F
N
24/8/1987
M
N
2/1/1989
M
Y
06/07/1989
F
N
2/10/1989
M
N
23/12/1987
F
N
13/09/1988
F
N
30/06/1992
F
N
07/04/1987
M
N
31/1/1990
M
N
26/05/1990
F
N
28/11/1989
M
N
08/01/1990
F
N
6/5/1990
F
N
26/10/1990
F
N
16/01/1982
M
N
2/2/1990
M
N
28/5/1990
M
N
15/11/1987
M
N
18/01/1990
F
N
2/8/1990
F
N
16/12/1990
F
N
13/8/1988
F
N
28/03/1990
M
N
20/8/1989
F
N
26/9/1989
F
N
4/8/1984
F
N
03/02/1990
F
N
Page: 27 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
SC
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
OBC
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
OBC
SC
OBC
SC
OBC
SC

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
M.P.
1
3
3
ASSAM
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
A.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
KERALA
1
3
U.P.
1
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3

MARKS RANK
29.25 807
29.25 808
29.25 809
29.25 810
29.25 811
29.25 812
29
813
29
814
29
815
29
816
29
817
29
818
29
819
28.75 820
28.75 821
28.75 822
28.75 823
28.75 824
28.75 825
28.75 826
28.75 827
28.75 828
28.75 829
28.5
830
28.5
831
28.5
832
28.5
833
28.5
834
28.5
835
28.5
836
28.25 837

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868

ROLLNO
090120036
140520060
100120005
161220093
070120048
030320031
130320086
130320026
090120005
140520113
190120026
150120062
050120021
120220009
080120005
190120009
161220336
130320057
130320033
120220062
130320079
070120019
030320017
020520021
080120004
070120017
161220272
010120062
130320083
161220049
140520182

CANDIDATE NAME
RICHA SHUKLA
DEVENDRA KUMAR
IQRA HAMID GURU
JAKAVYA SV
SNEHA PANGKIME SANGMA
MAHIMA SIKKA
SHUBHANKAR PAUL
DEBARATI BHATTACHARYA
AKSHAY AGARWAL
POONAM KUMARI CHAUHAN
SUMIT PRAMOD MUNDWAIK
YAYAATI HASMUKHRAY NADA
SMITA SATAPATHY
ARAVIND A R
DEEPAK MADHAVRAO KHANDAIT
EESHAN RAJEEV DEORAS
TARIQ AHMED
MOUSOMEE SHOME
ESEETA BISWAS
VARGHESE VINU C.J
SARMISTHA MANDAL
JEREMY ASHLEY MARAK
GURPREET KAUR
KARN GUPTA
DEBPARNA MUKHERJEE
HIMANGKANA BUZAR BARUAH
SHWETA KATIYAR
SYEDA BALQIS
SHANKHAJIT KAR
ASHISH DALAL
TANVEER AHMAD LARI

DOB
GENDER PWD
26/12/1986
F
N
12/04/1987
M
N
19/5/1988
F
N
1/5/1989
F
N
07/12/1989
F
N
20/09/1990
F
N
23/03/1991
M
N
20/11/1989
F
N
18/2/1990
M
N
10/07/1989
F
N
12/3/1991
M
N
30/11/1989
M
N
12/02/1991
F
N
6/9/1987
M
N
27/7/1989
M
N
1/6/1989
M
N
04/05/1990
M
N
19/02/1990
F
N
12/06/1990
F
N
1/4/1989
M
N
10/05/1990
F
N
6/1/1986
M
N
04/06/1989
F
N
16/12/1982
M
N
28/1/1989
F
N
13/11/1987
F
N
14/11/1986
F
N
22/9/1989
F
N
16/12/1989
M
N
22/08/1987
M
N
05/12/1983
M
N
Page: 28 of 41

CAT_V
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
ST HILLS
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
ST HILLS
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
A.P.
1
3
3
ASSAM
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3

MARKS RANK
28.25 838
28.25 839
28.25 840
28.25 841
28.25 842
28.25 843
28.25 844
28.25 845
28.25 846
28
847
28
848
28
849
28
850
28
851
28
852
28
853
28
854
28
855
28
856
27.75 857
27.75 858
27.75 859
27.75 860
27.75 861
27.75 862
27.75 863
27.75 864
27.75 865
27.75 866
27.5
867
27.5
868

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899

ROLLNO
010120016
150120036
090120051
140520186
140520038
161220101
140520194
150120033
140520028
130320043
161220277
020520023
120220025
161220207
010120066
130320022
161220136
090120048
010120033
130320089
140520198
161220097
140520139
140520172
161220193
161220124
120220033
140520096
140520151
080120006
010120036

CANDIDATE NAME
FALGUNI DAS
RASHMI PRAKASH HEGDE
YASMIN KHAN
VAIBHAV SWAROOP
APRA SHISHOO
KAPIL SHARMA
VINAY KUMAR YADAV
PRATIK KHIMJI GALA
ANISHA JAISWAL
KARMA NAMGYAL DENZONGPA
SMRUTI DATT
LALIT MUNI KABIRPANTHI
KRISHNA PRASAD S
RAJAT KUMAR JAIN
VIVEK BALAKRISHNAN
BABY KHAN
MANOJ YADAV
TILOTTMA PANDEY
NIDHI SHREE
SOHINI MUKHOPADHYAY
YAMA SINGH
KAMAL ARORA
RITWIKA TRIPATHI
SRISHTI DIKSHIT
PRAYAG SINGH PAWAR
MALVIKA SAINI
MUBARAKA BEEGUM MB
MEENAKSHI MITTAL
SHAKTI KUMAR SHARMA
G SASHEE
NIVEDITA RAJ

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
15/02/1990
F
N
SC
3
ASSAM
1
3
7/5/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
4/9/1988
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
27/1/1992
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
25/12/1989
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
13/10/1987
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
30/9/1991
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
18/1/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
27/8/1988
F
N
OBC
3
U.P.
1
3
2/11/1988
M
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
24/8/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
19/07/1987
M
N
SC
3
M.P.
1
3
17/4/1990
M
Y
GENERAL
3
KERALA
1
3
3/12/1989
M
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
30/11/1988
M
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
06/09/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
29/11/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
3/9/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
19/11/1988
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
14/09/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
30/01/1989
F
N
OBC
3
U.P.
1
3
20/04/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
10/11/1990
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
15/07/1990
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
9/7/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
7/10/1988
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
6/7/1988
F
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
20/3/1987
F
Y
GENERAL
3
U.P.
1
3
19/07/1988
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
10/03/1990
F
N ST / ST PLAIN
3
A.P.
1
3
01/09/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
Page: 29 of 41

MARKS RANK
27.5
869
27.5
870
27.5
871
27.5
872
27.5
873
27.5
874
27.5
875
27.5
876
27.5
877
27.25 878
27.25 879
27.25 880
27.25 881
27.25 882
27.25 883
27.25 884
27
885
27
886
27
887
27
888
27
889
27
890
27
891
27
892
26.75 893
26.75 894
26.75 895
26.75 896
26.75 897
26.5
898
26.5
899

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930

ROLLNO
020520054
161220287
020520056
090120033
130320019
161220125
130320087
020520048
150120032
140520173
140520207
110220001
130320058
070120030
170120028
180220001
030320015
130320012
010120041
170120026
140520102
140520042
150120019
140520120
140520114
030320036
050120026
161220122
130320015
020520066
110220008

CANDIDATE NAME
SHRUTI KESHARWANI
SWATI GUPTA
SMRUTI CHANDRASEN DONGRE
POONAM
ARUNDHATI IYER
MANAS SAINI
SIMANTINI RAY
SEEMA RAJPUT
PRABUDDHA SINGH GOUR
SUDHIR YADAV
PRABHANSHU YADAV
ABHIMANYU SINGH RATHORE
NAFISA MOLLAH
NAVNEET KASHYAP
TARUN JHATTA
ABHINAV
EESHA JARYAL
ANKITA DEB
PINKY BORAH
TANIKA GOYAL
NAILA JASEEM
ARVIND KUMAR
KARAMVEER SINGH GABADIA
PREETISINGH
PRAGYA SINGH
MINAKSHI GUPTA
TULISHREE PRADHAN
MAIHADI HASAN
ANNAPURNA CHAKRABORTY
ROBIN SURESH SOMKUWAR
LOKESH CHOUDHARY

DOB
GENDER PWD
12/01/1991
F
N
02/12/1989
F
N
05/05/1989
F
N
15/08/1991
F
N
18/07/1988
F
N
19/5/1989
M
N
31/3/1990
F
N
19/12/1988
F
N
24/8/1989
M
N
24/09/1988
M
N
31/12/1988
M
N
11/6/1989
M
N
09/11/1989
F
N
8/8/1990
M
N
25/10/1990
M
N
17/06/1989
M
N
23/9/1990
F
N
25/02/1991
F
N
08/10/1989
F
N
27/5/1991
F
N
08/11/1984
F
N
08/12/1988
M
N
21/9/1989
M
N
17/04/1988
F
N
05/07/1990
F
N
10/12/1988
F
N
27/06/1991
F
N
30/9/1988
M
N
8/11/1988
F
N
03/06/1987
M
N
01/06/1986
M
N
Page: 30 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
OBC
OBC
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
OBC
GENERAL
SC
OBC

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
OTHERS
1
3
OTHERS
1
3

MARKS RANK
26.5
900
26.5
901
26.5
902
26.5
903
26.5
904
26.5
905
26.5
906
26.25 907
26.25 908
26.25 909
26.25 910
26.25 911
26.25 912
26.25 913
26.25 914
26.25 915
26
916
26
917
26
918
26
919
26
920
26
921
26
922
26
923
26
924
26
925
25.75 926
25.75 927
25.75 928
25.75 929
25.75 930

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961

ROLLNO
161220085
170120011
070120040
130320002
040120010
070120001
100120018
130320040
161220200
150120054
161220151
161220236
050120020
140520001
130320064
140520147
010120020
130320068
010120037
190120006
050120027
080120035
060120001
190120003
100120017
161220041
020520024
020520059
030320009
090120016
050120007

CANDIDATE NAME
HILAL AHMAD GANAI
LOHIT GOYAL
RIMA KALITA
ABHIRUP MUKHOPADHYAY
S SANGEETHA
A THABA CHANU
SHAZIA CHOWDHARY
JOYANTIKA SINHA
PRIYAMBADA UMA SHANKAR SHARMA
SUDHANSHU TRIPATHI
NANDAN VOHRA
SANTVANA KUMAR
SHAINA SANTOSH DAS
ABDULLAH NASIR
PRERNA LEPCHA
SARANSH SINGH
KANGJAM MALEMNGANBI CHANU
RAKESH CHAKRABORTY
NONGMAITHEM ANAMIKA DEVI
ASHISH BHAI JIWA
VARSHA MOHANTY
SYED TALHA HASHMI
DEEPIKA DEEPENDRA GAUR
ANMOL SHARMA
SAJAD HUSSAIN TANTREY
ANUSHREE LAURA BERNARD
MONIKA KESHARWANI
SUMIT BABARAO PACHKHANDE
BARJINDER SINGH
GAURAV CHOUDHARY
ELISHA KANUNGO

DOB
GENDER PWD
07/11/1988
M
N
25/4/1990
M
Y
31/12/1987
F
N
21/11/1980
M
Y
6/6/1990
F
N
23/02/1986
F
N
31/08/1990
F
N
15/11/1989
F
N
1/1/1990
F
N
6/7/1991
M
N
21/12/1990
M
N
20/3/1988
F
N
12/02/1991
F
N
4/4/1987
M
N
18/1/1991
F
N
19/01/1990
M
N
01/04/1991
F
N
20/07/1988
M
N
2/3/1991
F
N
4/2/1982
M
N
23/11/1984
F
N
2/5/1989
M
N
6/6/1989
F
N
23/7/1990
M
N
20/06/1986
M
N
23/06/1988
F
N
26/11/1989
F
N
14/11/1988
M
N
14/12/1990
M
N
19/6/1991
M
N
01/10/1991
F
N
Page: 31 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
OBC
ST HILLS
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
OBC
ST HILLS
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
M.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3

MARKS RANK
25.75 931
25.75 932
25.75 933
25.75 934
25.75 935
25.5
936
25.5
937
25.25 938
25.25 939
25.25 940
25.25 941
25
942
25
943
25
944
25
945
25
946
24.75 947
24.75 948
24.75 949
24.75 950
24.75 951
24.75 952
24.75 953
24.75 954
24.75 955
24.5
956
24.5
957
24.5
958
24.5
959
24.5
960
24.25 961

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992

ROLLNO
070120004
190120014
070120013
050120019
161220310
030320070
170120007
070120043
120220019
090120002
161220164
140520136
060120013
010120071
140520005
040120014
180220044
120220010
180220036
161220034
090120050
161220023
090120047
140520089
020520049
161220105
130320024
161220266
161220089
161220063
080120003

CANDIDATE NAME
ANUPJYOTI DAS
NAZNIN NISHA
DIPANJALI DEKA
SANAIEKA DAS
VAIBHAV KUMAR
VIPANDEEP KAUR
GAGANDEEP KAUR
SANGITA DUARAH
GIRISH MANIYEDATH
ABHAY KUMAR
NILESH KUMAR
RICHA SAXENA
PATEL PRANSHULI ASHIT
SHWETA VERMA
ABHISHEK ANKUR CHAURASIA
SUJITH PHILIP MATHEW
SUNDRAM KUMARI PANDEY
ARUN RANJIT
SHALINI KUMARI
ANSHUL SHARMA
VIJAY LAXMI CHOUDHARY
AMARESH KUMAR SINGH
SUNIL KUMAR
MANISHA SINGH
SHASHANK SHRIVASTAVA
KAWALJOT KAUR
DARSHANA GURUNG
SHRUTI DATT
INSHA HAMID
DEEPA PANWAR
BOLLEPALLY MOUNIKA REDDY

DOB
GENDER PWD
1/3/1991
M
N
25/2/1988
F
N
19/4/1987
F
N
20/10/1989
F
N
15/8/1986
M
N
19/9/1991
F
N
10/9/1989
F
N
7/6/1988
F
N
21/5/1988
M
N
25/11/1988
M
N
17/12/1990
M
N
27/11/1987
F
N
22/12/1989
F
N
04/09/1989
F
N
12/11/1989
M
N
06/01/1991
M
N
21/10/1983
F
N
05/05/1989
M
N
03/07/1990
F
N
17/8/1987
F
N
1/5/1990
F
N
13/4/1989
M
N
1/7/1989
M
N
02/08/1987
F
N
15/6/1989
M
N
24/1/1988
F
N
22/4/1990
F
N
24/8/1990
F
N
14/08/1990
F
N
1/10/1991
F
N
8/12/1990
F
N
Page: 32 of 41

CAT_V
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
OBC
SC
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
2
ASSAM
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
OTHERS
1
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
ASSAM
1
3
3
KERALA
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
2
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
A.P.
1
3

MARKS RANK
24.25 962
24.25 963
24.25 964
24.25 965
24.25 966
24.25 967
24.25 968
24.25 969
24.25 970
24
971
24
972
24
973
24
974
24
975
24
976
24
977
23.75 978
23.75 979
23.75 980
23.75 981
23.75 982
23.75 983
23.75 984
23.5
985
23.5
986
23.5
987
23.5
988
23.5
989
23.5
990
23.5
991
23.25 992

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

ROLLNO
140520208
030320019
161220029
140520074
070120023
130320107
140520200
080120029
130320039
010120068
130320072
070120008
030320034
130320097
140520088
060120012
140520128
060120005
090120025
120220005
161220009
140520044
180220027
050120028
130320054
161220232
161220296
140520037
070120042
161220019
161220334

CANDIDATE NAME
RAGINEE
HIMANI NANDA
ANJUM DILSHAD
HEMANT TRIPATHI
LASUBON PHAWA
VIJAY LAXMI MOHAPATRA
ABHAY DIXIT
SIKATA SITIRATNA
JIT PRAMANICK
PREETA BRAHMA
ROHAN RAVINDRAN NAMBIAR
DAHUNMON MARY HADEM
MEENAKSHI DEVI
SUCHARITA TARAFDER
MANIKA GOSWAMY
PARITA RUKESH GOSAI
RAJDEEPAK SAXENA
HARSHAL NAVINCHANDRA SEVAK
MANISH SHARMA
AMRUTHA K
ADITYA KAPOOR
ASHISH KUMAR
RAM BABU KUMAR
VEEYENNA NAYAK
MONALISA BHATTACHARYYA
SANGRILA BRAHMA
TARUN KAUSHIK
APOORVA ROY
RUPA NYLLA KHARKONGOR
AKSHAY ALLAGH
SWATI SINGH

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
16/06/1989
F
N
SC
3
U.P.
1
06/01/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
18/06/1988
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
5/9/1988
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
03/11/1989
F
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
24/09/1988
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
04/06/1986
M
N
GENERAL
U.P.
1
3/6/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
9/10/1989
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
12/10/1989
F
N ST / ST PLAIN
ASSAM
1
9/4/1987
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
13/12/1989
F
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
11/06/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
30/04/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
07/11/1990
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
01/10/1989
F
N
GENERAL
3
GUJARAT
1
3
9/9/1987
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
6/12/1990
M
N
GENERAL
3
GUJARAT
1
3
11/08/1991
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
26/03/1989
F
N
BC(KERALA)
3
KERALA
1
3
12/07/1990
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
07/12/1990
M
N
SC
3
U.P.
1
3
16/3/1980
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
8/1/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
24/03/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
20/5/1987
F
N ST / ST PLAIN
3
ASSAM
1
3
20/08/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
24/06/1988
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
08/01/1990
F
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
22/9/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
09/11/1989
F
N
SC
3
U.P.
1
Page: 33 of 41

MARKS
23.25
23.25
23.25
23.25
23.25
23.25
23.25
23.25
23.25
23.25
23.25
23.25
23
23
23
23
23
22.75
22.75
22.75
22.75
22.75
22.75
22.75
22.75
22.75
22.5
22.25
22.25
22.25
22.25

RANK
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054

ROLLNO
200220007
140520193
140520097
130320094
070120027
161220044
100120003
130320003
161220141
070120020
090120030
161220245
170120001
130320108
020520009
140520016
190120017
140520075
140520137
150120024
161220206
161220116
150120059
161220256
161220286
080120020
140520110
190120018
161220335
161220046
140520143

CANDIDATE NAME
PRAGYA BHARTI
VIKAS KUMAR SINGH
MOHD SAJID
SOUMYAJIT NATH
MONICA KOCH
APPUN PATIR
BASHARAT MAJID KHANDY
AEROMEENA LEPCHA
MOHAMAD HUSSAIN LONE
JIMMY JAIN
PANKAJ DASHORA
SHAHEEN PARVEEN
AMRITPAL KAUR
VIKRAM KESHARI SOREN
AMIY KUMAR MISHRA
AKANKSHA JAIN
PRATIMA CHOUBEY
JAIPRIYA SWAPNIL
RISHIKESH SINGH FAUJDAR
LAXMAN VASUDEO WALAKE
RAHUL SHARMA
KUNAL DAS
VIKRAMSINH MANIKRAO PATIL
SHIPRA SHARMA
SWAPNIL TIWARI
RAMASWAMA ANNAM
PAWNESH TIWARI
RACHNA AARSEY
TANYA JOSHI
ARCHNA KUMARI
SALIL SRIVASTAVA

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
28/01/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
15/01/1989
M
N
SC
3
U.P.
1
3
25/12/1989
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
21/12/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
16/04/1986
F
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
20/5/1986
F
N ST / ST PLAIN
3
ASSAM
1
3
5/8/1986
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
23/04/1990
F
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
7/10/1987
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/06/1989
F
N
GENERAL
3
ASSAM
1
3
27/07/1991
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
5/7/1986
F
N
OBC
3
U.P.
1
3
10/10/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
27/6/1990
M
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
17/07/1988
M
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
01/09/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
5/10/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
10/09/1986
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
20/09/1989
M
N
SC
3
U.P.
1
3
8/11/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
22/2/1992
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
01/05/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
17/3/1989
M
N
OBC
3
OTHERS
1
3
13/11/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
18/3/1991
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
02/04/1962
M
N
GENERAL
3
A.P.
1
3
14/7/1992
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
29/4/1991
F
N
SC
3
M.P.
1
3
10/01/1992
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
10/10/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
1/1/1985
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
Page: 34 of 41

MARKS
22.25
22.25
22.25
22.25
22
22
22
22
22
22
21.75
21.75
21.75
21.75
21.75
21.5
21.5
21.5
21.5
21.25
21.25
21
21
21
21
21
21
21
20.75
20.75
20.75

RANK
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085

ROLLNO
150120031
190120013
140520190
161220186
161220115
170120009
130320071
130320032
161220096
030320032
161220065
170120013
140520203
140520054
080120009
190120021
150120048
161220300
150120043
200220008
161220061
161220171
050120018
161220167
050120006
161220259
170120021
140520170
190120030
130320070
130320088

CANDIDATE NAME
NAOMY SAL
MOHIT MILTON KUMAR
VIDHI MISHRA
POONAM
KUNAL YADAV
JAISHREE TANDON
RESHMA SHIREEN JAFFREY
DWAIPAYAN GHOSH
JITENDER SINGH
MANISH KUMAR
DEEPASHA CHOUDHARY
MANI PAL SINGH
APOORVA PATEL
DEEPA RAJ
GOKUL POTU
SAKET KESHARWANI
SAURABH SRIVASTAVA
TINZING TSOMO
SAMPADA GHATE
PRANAY ABHISHEK KHALKHO
CHANDA
NITIKA DIWAKER
SAMBIT SENAPATI
NISHANT SINGH
CHANDRA SEKHAR DAS
SHIVANI CHANDEL
PRABHJOT KAUR
SMRITI
ANKITA GUPTA
RANITA MONDAL
SK NASI ALI

DOB
GENDER PWD
18/08/1988
F
N
31/12/1987
M
N
21/3/1986
F
N
29/10/1986
F
N
12/10/1989
M
N
4/11/1976
F
N
10/11/1986
F
N
22/10/1989
M
N
14/8/1986
M
Y
15/6/1987
M
N
9/6/1988
F
N
18/07/1989
M
N
02/03/1991
F
N
12/12/1990
F
N
18/8/1985
M
N
28/6/1990
M
N
2/4/1989
M
N
20/11/1989
F
N
23/8/1990
F
N
2/2/1991
M
N
6/1/1992
F
N
17/12/1990
F
N
31/7/1989
M
N
20/08/1990
M
N
01/06/1988
M
N
28/10/1989
F
N
21/1/1990
F
N
21/03/1991
F
N
21/11/1988
F
N
23/02/1987
F
N
05/04/1988
M
N
Page: 35 of 41

CAT_V
ST HILLS
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
SC
SC
GENERAL
OBC
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
ST HILLS
GENERAL
ST HILLS
SC
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
OBC
SC
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
U.P.
1
3
3
A.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
OTHERS
1
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3

MARKS
20.75
20.75
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.25
20.25
20.25
20.25
20.25
20.25
20.25
20.25
20
20
20
20
20
19.75
19.75
19.75
19.75
19.75
19.75
19.75
19.75
19.75
19.75

RANK
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

ROLLNO
161220255
140520122
030320069
161220013
140520204
161220278
020520053
161220211
161220060
050120014
020520007
120220022
090120037
150120026
140520081
140520084
030320011
150120014
161220079
161220185
161220094
180220048
130320062
020520026
010120012
161220292
090120054
161220293
140520174
100120014
090120026

CANDIDATE NAME
SHILPI TYAGI
PRIYA GUPTA
VEDANT SHARMA
AJEET PRATAP SINGH
HIMANI SINGH
SNEHA BAKSHIRAM
SHIVA PARASHAR
RATNESH JAIN
CHAKITA SRIVASTAVA
PRADYUMNA BEHERA
AMBRISH KUMAR LODHI
JITHIN S
RITIKA CHANDAK
MANVI MRINALINI
KIRTI GOYAL
KRASHN KANT SINGH
CHARANJEET KAUR
DIPINTI RAJ
GAZALA SHARIEF
POOJA AGARWAL
JANENDRA KUMAR
SWATI SURENDRA
PARTHA SAHA
MONIS KIDWAI
DEEPZONA PAKHRIN TAMANG
TANUSHRI CHAUDHARY
NARENDRA SINGH MEENA
TANUSHRI MITTAL
SUDIPTA SRIVASTAVA
WAIZA HAMID GEELANI
MONIKA CHOUDHARY

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
20/12/1988
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
1/1/1990
F
N
OBC
3
U.P.
1
3
17/1/1992
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
12/4/1985
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
23/11/1989
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
1/11/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
14/11/1985
M
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
15/11/1988
M
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
13/1/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
25/7/1986
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
23/8/1989
M
N
OBC
3
M.P.
1
3
2/11/1992
M
N
GENERAL
3
KERALA
1
3
14/7/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
21/11/1987
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
4/12/1985
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
01/03/1991
M
Y
SC
3
U.P.
1
3
1/2/1989
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
22/10/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
12/04/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
27/8/1989
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
5/8/1990
M
N
SC
3
U.P.
1
3
03/12/1990
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
01/09/1987
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
20/06/1988
M
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
14/04/1989
F
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
27/10/1985
F
N
SC
3
OTHERS
1
3
11/01/1987
M
N ST / ST PLAIN
OTHERS
1
15/09/1988
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
30/12/1990
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
28/4/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
30/1/1990
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
Page: 36 of 41

MARKS
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.25
19.25
19.25
19.25
19.25
19.25
19.25
19
19
19
18.75
18.75
18.75
18.5
18.5
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18
18
17.75

RANK
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147

ROLLNO
130320048
070120033
070120025
110220009
161220045
150120061
080120028
161220331
080120033
140520026
140520027
140520029
060120003
161220229
060120002
080120038
190120002
040120012
140520086
190120027
190120007
140520183
020520018
140520144
180220014
060120007
190120019
161220068
140520099
010120028
020520036

CANDIDATE NAME
MADHU JANA
NIDAROI KHARSYAD
MICKY TERON
MEDHAVARI
APURVA SOOD
VISHAL VARDHAN
SIDDARTHA MARINGANTI
SADEEQ UR RAHMAN
SUNIL KOTHA
ANANDITA PATHAK
ANIRUDH KUSHAWAHA
ANJALI TRIPATHI
GHANSHYAM KISHORBHAI VAGHANI
SAKSHI NARANG
DEVANG GAUTAM
YESUPONGU KEERTHI
ANJU HARBANSH
SELVAM V
MADHULIKA MISHR
SUPRIYA UPASANE
ASHISH KUMAR SHARMA
TARIQ RAHMAN
GAURI DUTT TIWARI
SANDEEP KUMAR SAINI
MANISH KUMAR
MADHUR SHARMA
RUKHMANI DESHMUKH
DEVESH VERMA
MOHD AZAM KHAN
MONISHA DUTTA
PAYAL PATTA

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *
12/9/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
29/03/1990
F
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
18/4/1989
M
N
ST HILLS
3
ASSAM
1
3
07/09/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
8/11/1991
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
6/11/1990
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
1/8/1990
M
N
GENERAL
3
A.P.
1
3
03/11/1994
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
30/5/1987
M
N
GENERAL
3
A.P.
1
3
10/08/1990
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
5/5/1985
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
31/03/1990
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
6/9/1988
M
N
GENERAL
3
GUJARAT
1
3
6/8/1992
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
3/4/1990
M
N
GENERAL
3
GUJARAT
1
3
28/8/1996
F
N
SC
3
A.P.
1
3
10/10/1990
F
N
SC
3
OTHERS
1
3
03/05/1983
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
15/05/1989
F
Y
GENERAL
3
U.P.
1
3
19/10/1990
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
1/7/1987
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
4/7/1988
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
23/3/1990
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
16/2/1988
M
N
OBC
3
OTHERS
1
3
2/10/1988
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
16/04/1989
M
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
4/9/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
24/12/1995
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
1/7/1987
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
24/12/1989
F
N
OBC
1
ASSAM
1
3
19/6/1991
F
N ST / ST PLAIN
3
M.P.
1
3
Page: 37 of 41

MARKS
17.75
17.75
17.5
17.5
17.5
17.5
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17
17
17
16.75
16.75
16.75
16.75
16.75
16.75
16.5
16.5
16.5
16.5
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25

RANK
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178

ROLLNO
180220022
161220011
070120026
020520039
010120042
050120002
080120021
020520020
150120030
161220067
140520076
140520175
140520090
140520003
161220154
140520066
010120027
161220306
161220283
161220181
161220177
161220316
161220222
140520013
020520062
080120037
130320045
060120022
161220224
080120016
110220005

CANDIDATE NAME
PRIYANKA SINHA
AISHWARJYA BORBORA
MISBAHUL HAIDER LASKAR
RAJVENDRA KUMAR CHAUDHARI
PRADYAMNA MANJITTAYA
ANKITA MOHANTY
REVATI RAMESH TAYADE
ISHA YADAV
NAINEE JHA
DEEPTI RAWAT
JEET GYANI
SUKHVIR SINGH
MANOJ KUMAR
ABHILASHA GAUTAM
NAVDEEP DEV SINGH
GAURAV DWIVEDI
MEGHNA HARIDAS
URVASHI SAHAY
SUDEEP
PIEYUSH MATHUR
PALVIN KOUL
VINEETA SHARMA
ROHIT JANGIR
ADITI SRIVASTAVA
SWATI KORI
VISHNU UDHAVSINGH CHANDEL
KOUSHICK GHOSH
TORAL MAHENDRAKUMAR RATHOD
RUCHI SHARMA
MOKIRALA SRIVATHSAVA
HIMANSHU PUROHIT

DOB
GENDER PWD
30/12/1988
F
N
17/12/1989
M
N
07/10/1988
M
N
17/7/1991
M
N
18/07/1988
M
N
15/03/1991
F
N
2/9/1988
F
N
3/2/1990
F
N
10/9/1989
F
N
15/8/1990
F
N
27/6/1986
M
N
22/10/1989
M
N
19/10/1990
M
N
04/07/1991
F
N
29/8/1986
M
N
1/5/1990
M
N
05/07/1990
F
N
29/8/1994
F
N
15/12/1988
M
N
19/11/1990
M
N
10/03/1982
F
N
20/09/1989
F
N
3/11/1988
M
N
17/09/1991
F
N
4/6/1990
F
N
3/7/1989
M
N
02/09/1989
M
N
03/10/1989
F
N
15/04/1989
F
N
25/7/1986
M
N
15/12/1989
M
N
Page: 38 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
SC
SC
SC
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
OBC
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
ASSAM
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
2
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
M.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
OTHERS
1
3
3
A.P.
1
3
3
OTHERS
1
3

MARKS
16.25
16.25
16.25
16.25
16.25
16
16
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.25
15.25
15.25
15.25
15
15
15
15
14.75
14.75
14.5
14.5

RANK
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209

ROLLNO
080120030
161220004
140520062
090120049
190120005
180220042
140520145
080120012
150120013
090120001
030320041
140520146
140520030
161220088
161220246
010120015
140520019
140520104
110220007
190120015
090120003
161220158
140520070
060120006
080120015
161220126
060120025
180220049
150120060
070120037
140520077

CANDIDATE NAME
SNEHA VINOD KALEY
ABHINAV SWARUP
DHANSHREE
VAIBHAV PRAKASH RATAN
ASHISH NAG
SUFIYA NAHID
SANDEEP KUMAR VERMA
KARUNARAO GOPANABOINA
DHAMMADIP CHAITU RANGARI
ABHAY CHANYAL
NEERAJ KUMAR
SANKALP TRIPATHI
ANKITA GAUTAM
HRISHEK LAKHERA
SHALINI GUPTA
EMON AHMED
AKSHAT SINGH
NAZMEEN SIDDIQUI
KIRTI PANWAR
NILANJANI TANDON
ADITI CHANDEL
NEHA YADAV
GAURAV PRATAP SINGH
HARSHESH DIPAK PUROHIT
MADDIRALA AJAY
MANISH KUMAR
VIVEK RATANBHAI GADHAVI
SWETA MISHRA
VISHAKHA KAKASAHEB GADEKAR
POLI BARIK
KANDARP DWIVEDI

DOB
GENDER PWD
31/12/1987
F
N
26/7/1991
M
N
25/4/1989
F
N
19/6/1989
M
N
14/7/1984
M
N
28/2/1987
F
N
5/7/1988
M
Y
15/06/1984
M
N
18/06/1987
M
N
07/03/1996
M
N
23/6/1991
M
N
22/12/1987
M
N
29/12/1984
F
N
11/7/1991
M
N
29/03/1986
F
N
23/05/1989
F
N
30/1/1995
M
N
31/12/1989
F
N
06/03/1990
F
N
17/10/1985
F
N
3/2/1992
F
N
21/9/1987
F
N
12/12/1988
M
N
14/8/1985
M
N
7/7/1985
M
N
3/7/1987
M
N
20/07/1987
M
N
21/3/1988
F
N
12/04/1996
F
N
31/10/1992
F
N
17/11/1987
M
N
Page: 39 of 41

CAT_V
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
SC
SC
SC
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SC
SC
OBC
GENERAL
SC
OBC
GENERAL

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI *


3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
A.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
ASSAM
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
U.P.
1
3
3
U.P.
1
3
3
GUJARAT
1
3
3
A.P.
1
2
3
OTHERS
1
3
3
GUJARAT
1
3
2
OTHERS
1
3
3
OTHERS
1
3
3
ASSAM
1
3
3
U.P.
1
3

MARKS
14.25
14.25
14.25
14
13.75
13.5
13.5
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13
13
13
12.75
12.75
12.5
12.5
12.25
11.75
11.5
11.5
11.25
11.25
11
11
11
11
10.75
10.5

RANK
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No.
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240

ROLLNO
080120007
030320023
140520107
080120002
180220013
050120023
090120043
130320109
161220014
161220291
140520180
180220006
161220234
190120011
180220004
150120011
130320053
020520019
180220007
080120008
180220041
161220281
050120013
130320093
130320112
040120013
180220035
140520073
161220053
140520119
110220003

CANDIDATE NAME
GANGANAKURTHI VENKATA RAVIKANTH
JASVIR KAUR DHILLON
NUPUR AGNIHOTRI
BATHULA KISTAIAH
MANILA KUMARI
SUBHASHIS MURMU
SHEELVARDHANE
YOZNA SHANKER
AJEET KUMAR PANDEY
TANISHA
SWETA SONAM
DEEPTI BHARTI
SANKALP BRAJENDRA DUBEY
GAURAV MAURYA
ALKA KUMARI
BITCHRI SEKSO MEBITCHI R MARAK
MON MAYA SUBBA
HITESH KUMAR MISHRA
GANAUR PASWAN
GOGULA NAGA LAKSHMI
SONAM SINGH
SONIA MENDIRATTA
NIRAKAR MAHARANA
SONAM DIKI LEPCHA
SUMANA GUHA ROY
THULAS S
SHALINI
GYANENDRA KUMAR
ATUL CHANDRA SAKLANI
PREETEE SINGH
AMIT GAUTAM

DOB
GENDER PWD
CAT_V
CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI * MARKS RANK
9/5/1990
M
N
GENERAL
3
A.P.
1
3
10.5 1210
16/8/1993
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
10.25 1211
29/8/1988
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
10
1212
5/3/1985
M
N
OBC
3
A.P.
1
3
10
1213
10/10/1985
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
10
1214
17/3/1993
M
N ST / ST PLAIN
3
OTHERS
1
3
9.5
1215
2/1/1991
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
9.5
1216
7/4/1990
F
N
SC
3
OTHERS
1
3
9.25 1217
01/12/1988
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
9.25 1218
15/12/1989
F
N
GENERAL
3
A.P.
1
3
9.25 1219
31/7/1991
F
N
OBC
3
U.P.
1
3
9
1220
20/09/1989
F
N
SC
3
OTHERS
1
3
9
1221
9/10/1993
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
9
1222
22/1/1996
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
8.75 1223
29/11/1986
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
7.75 1224
22/12/1992
F
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
7.5
1225
8/5/1987
F
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
7.25 1226
2/3/1990
M
N
GENERAL
3
M.P.
1
3
7.25 1227
16/02/1983
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
7
1228
24/2/1991
F
N
OBC
3
A.P.
1
3
6.25 1229
19/12/1990
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
6.25 1230
17/6/1974
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
6
1231
29/09/1953
M
N
SC
3
OTHERS
1
3
5.75 1232
12/6/1989
F
N
ST HILLS
3
OTHERS
1
3
5.25 1233
15/08/1989
F
N
GENERAL
3
OTHERS
1
5.25 1234
10/3/1987
M
N
OBC
3
OTHERS
1
3
4.75 1235
31/12/1990
F
N
OBC
3
OTHERS
1
3
4.75 1236
02/08/1988
M
N
OBC
3
U.P.
1
3
4.25 1237
8/12/1989
M
N
GENERAL
3
OTHERS
1
3
3.5
1238
15/3/1986
F
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
2.5
1239
18/8/1990
M
N
GENERAL
3
U.P.
1
3
1.5
1240
Page: 40 of 41

COMMON LAW ADMISSION TEST 2013


ALL INDIA MERIT LIST FOR POST GRADUATE PROGRAMME
CAT_H* 1-DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTER ; 2- SON/DAUGHTER OF DEFENCE/PERSONNEL DEPLOYED IN UP OR DEFENCE PERSONNEL OF UP EITHER RETIRED OR
KILLED/DISABLED IN ACTION ; 3- NONE
Nationality* 1-INDIAN ; 2-FOREIGN
NRI * 1 - NRI ; 2 - NRI SPONSORED ; 3 - NONE

S.No. ROLLNO
CANDIDATE NAME
1241 180220010 KANCHAN KUMARI
1242 130320051 MALLIKA MALIK

DOB
GENDER PWD
3/1/1986
F
N
09/02/1990
F
N

Page: 41 of 41

CAT_V
GENERAL
SC

CAT_H* DOMICILE Nationality * NRI * MARKS RANK


3
OTHERS
1
3
0.75 1241
3
OTHERS
1
3
-1.5
1242