You are on page 1of 4

Aici și acum: Perspectiva mea Betty Joseph

[Int J Psychoanal (2013) 94:1-5] [Traducere Gabriela Romaneț]

În acest articol autoarea descrie perscpectiva ei în munca analitic ă. Pune accentul pe lucrul în aici și acum. De exemplu, făcând interpretări care se dezvoltă din ceea ce pacientul spune sau face în ședințe, păstrând istoria pacientului în minte, dar nel ăsând-o s ă conduc ă interpretările. Analiza încearcă să înțeleagă de ce ceva este spus acum, în acest fel și ce impact ar putea să aibă sau ar putea fi destinat să aibă în relația analitică. Termenul „aici” se referă la ceea ce se întâmplă între pacient și analist în cabinet, în timp ce exclude realitatea imediată a pacientului din lumea exterioară, viața lui de zi cu zi. Cuvântul „acum” implică conștientizarea faptului că timpul nu este doar trecutul și viitorul, ci și situația pacientului la momentul din analiză, care este în mod constant în schimbare. Autoarea crede că lucrând în primul rând în prezent, pacientul se va sim ți mai ancorat, iar atât pacientul cât și analistul pot observa ce se întâmpl ă, de exemplu, cum anxietatea cre ște sau descrește, cum apărările sunt mobilizate sau reduse. Atât analistul cât și pacientul mai curând experimentează mișcarea și schimarea decât să se bazeze pe explicații teoretice.

Dacă mă uit înapoi la cariera mea psihanalitică, realizez că munca mea a fost din ce în ce mai mult focalizată pe, sau mai corect, inițiată de la ceea ce se întâmplă în cabinet între pacient și analist. Aș vrea să reflectez pe scurt de ce este așa. Ceea ce este clar este faptul că această focalizare permite pacientului și analistului să se simtă mult mai ancorați. Prin lucrul în aici și acum mă refer la un mod larg, de ansamblu, dar și unul restrâns și este legat de înțelegerea mea asupra realității psihice a pacientului și a analistului. Îmi place în primul rând să fac interpretări care se dezvoltă din ceea ce pacientul spune sau face în ședință, cu fundalul lui istoric și cu lucrul nostru anterior undeva în spatele minții mele, și astfel să evite explicațiile generale. Pacienta îmi poate spune că mama ei a fost atât de fragilă încât chiar și atunci când ea era foarte mică simțea nevoia să fie foarte protectoare cu mama ei. Ar putea s ă par ă conform experienței anterioare că această afirmație se referă la mine, dar am motive să cred c ă aceasta nu îi este de real folos, și nici pe mine nu mă convinge, decât dacă ar fi exprimată într-un anumit fel în ședință. Dar mă atenționează să examinez, de exemplu, dacă am vorbit puțin mai grijuliu, dacă tonul meu a fost mai delicat etc. și dacă așa stau lucrurile, ca urmare, ea ar fi putut să mă perceapă, fie conștient sau nu, ca dându-i târcoale în loc să-i interpretez direct. Aceasta poate să-mi dea un punct de vedere mai de ansamblu - pot ajunge să înțeleg abia după o serie de ședin țe c ă pacienta și eu ne-am vorbit unei alteia „cu grijă” ca și cum fiecare s-a simțit mai confortabil în acest mod, astfel încât pacienta percepuse că interpretările erau doar „interpretări” și nu trebuie luate în serios și eu am fost complice la aceasta. Dar afirmația că mama era atât de fragilă poate să fie desigur formulat ă și din alte motive, de exemplu, să exprime înțelegerea ceea ce a câștigat din lucrul nostru anterior, de a controla analista și de a o împiedica să fie direct ă și clară. Posibilit ățile sunt nenumărate și întreprinderea noastră de a înțelege ceea ce se întâmplă în aici și acum înseamnă a încerca să înțelegem nu doar ceea ce se spune de fapt, ci și ceea ce se spune acum și se spune în acest mod, ce impact ar putea fi de așteptat s ă aib ă și ce impact realmente are.

1

astfel încât leg ăturile vor avea loc. astfel. Noțiunea de „aici” implică de asemenea faptul că există o lume externă. schimbare în percepția obiectului și schimbare în sentimentele față de obiect. Pentru el. de a m ăsura for țele care operează în pacient. între ceea ce este înțeles în cabinet și implicațiile acestei înțelegeri în viața de zi cu zi a pacientului. cabinetul meu a devenit un obiect de teroare. Văzut din acest unghi. decât să fim în contact cu acumularea sau evitarea acestora și pacientul s ă se confrunte apoi cu o mai mare anxietate sau mai târziu cu stări de panică. Unii pacienți se vor împotrivi cu fermitate să facă aceste legături și vor încerca. există desigur întotdeauna riscul de a-i lăsa pacientului sentimentul că e urmat prea îndeaproape sau chiar hărțuit și prins în capcană. când vorbim de aici și acum. Acum. pacientul răspunde. „aici”. presupune sensul de timp. forțele însă vor găsi reacții în analist. transmite relitatea imediată și de multe ori concretă a experienței individuale. a fost aproape în imposibilitate de a intra în camera de joacă. mâzgâlitura lua forme de cratere vulcanice /patimi înnăbușite care amenință să răbufnească/. fără a folosi noțiunile de progres sau regres . „aici” se referă în primul rând la ceea ce se întâmplă în cabinet între cei doi participanți. Așa cum analistul interpretează schimbările de situație. cu creșteri de anxietate și apărări noi sunt rapid mobilizate. care îl vor ajuta s ă înțeleagă. unde urmele neclare. din asociațiile pacientului și din reacția lui la interpretări.mai degrabă observând faptul că acesta este modul în care acest pacient func ționeaz ă în acest moment . ce se află în spatele ei. Aceasta în sine va avea nevoie de înțelegere și de interpretare. avem o șansă să vedem într-o mini-form ă conținutul care ar putea duce la o schimbare psihică reală și stabilă. niciodată static. care poate. moment care este dinamic. un pacient copil. cabinetul analistului .Când folosim expresia aici și acum. recunoscând exprimarea concisă a lui „acum”. Analistul este în poziția de a asista la mișcare și. analistul trebuie să încerce să fie conștient de posibilitatea acestui risc și să fie sensibil față de starea de spirit a pacientului și nevoia lui de spa țiu de 2 .corp. vagi ale mâzgâliturii unui alt copil au rămas permanent creionate pe perete. Tipul de mi șcare care avansează în ședință înseamnă schimbare constantă. Acest aspect este deosebit de viu la pacienții cu anxietăți psihotice puternice. de exemplu. nu doar trecutul și viitorul. schimbare în natura apărărilor sau în necesitatea lor. Un alt avantaj de a încerca să urmăm în detaliu și în prezent mișcarea pacientului și materialul lui din ședință este că ne permite mai degrabă să fim în contact cu cantit ățile mici de anxietate sau de bucurie așa cum apar și se schimbă și s ă începem să le în țelegem. de exemplu. sau va trebui să se facă. tensiunea se diminuează și se poate percepe că pacientul simte căldură față de analist. și îmi place să păstrez această conexiune undeva în străfundul minții. interesul analistului se va afla în încercarea de a înțelege dinamica schimbării. în analiza lui. ci o conștientizare a situației pacientului la acest moment. s ă țină mintea analistului fixată într-un fel de pas de deux emoțional. sau apare un moment de eliberare. În acest fel. Pentru a da un exemplu. în plus. la un moment dat. și atunci când el a reușit să intre. s ă fie focalizată pe corpul pacientului. Sunt foarte mult preocupată să încerc să urmez mișcarea din ședință.un fel de respect față de apărările lui și necesitatea lor. sau nu răspunde. Desigur. a fost extrem de anxios și ar fi stat lipit de peretele opus cât de mult timp ar fi fost posibil. dar. Subliniez aici importanța pe care o are pentru mine încercarea de a urma moment cu moment schimbările din ședință. probabil inconștient. Natura răspunsurilor ne poate ajuta să vedem ceva din anxietate. și faptul că se schimbă de la un moment la altul.

ci și că a vrut să preseze sau să forțeze pacientul s ă înțeleag ă. (Acest lucru îl voi discuta imediat în continuare. Melanie Klein preluat acest proces. în măsura în care este posibil. Și vedem cum copilul. schimbarea 3 . a r ăspuns cu fric ă și furie sau cu ostilitate. Dac ă acest tip de situație pare a fi repetat în diferite moduri în timp ce analiza merge mai departe și analistul este conștient de atracția față de acest tip de punere în act. Dac ă ceea ce am aflat despre trecutul lui îmi vine în minte și mi se pare relevant în acel moment.realitatea noastră psihică. este mai degrabă în partea din spatele minții mele. din rela ția cu pacienții noștri și cu înțelegerea noastră despre ei. ca analist al lui. atunci când analista a ajuns s ă recunoască faptul că i-a dat târcoale pacientei. fie așa a fost perceput. față de ceea ce este evocat în el însuși. ci și a ceea ce în mod necesar depinde de sensibilitatea analistului. ceva destul de fundamental va lipsi. să încerc să înțeleg ce se trăiește în afara situa ției analitice de pacient și rolul care mi se cere să-l joc. precum și un sentiment mai mare de integrare a lui însuși. atunci îmi place să îl conectez în interpretările mele. din acest motiv. putem începe să obținem o idee despre modul în care trecutul lui a fost construit. Acest lucru cred că are o semnificație importantă. Cred că acest lucru dă pacientului un sentiment c ă poate exista o oarecare flexibilitate în înțelegerea și interpretarea istoriei lui. Un cerc care se repetă în transfer. arătând suplimentar modul în care aspectele relației foarte timpurii a copilului cu părinții săi au fost internalizate și au construit lumea interioară a obiectelor. probabil. Este de asemenea important și pentru pacient deoarece el poate simți că analistul lui are un sentiment de continuitate și istoria lui în minte. Sugerez că așa cum urmăm moment cu moment schimbările din ședin ță. Pentru mine aceasta înseamnă c ă. Pentru mine. Înseamnă că istoria pacientului în măsura în care aceasta este cunoscută. un tată care fie într-adevăr a intimidat copilul sau a pus presiune pe el. dar reacția lui furioasă evocă în analistă o stare că nu numai că a fost greșit înțeleasă. și c ă aspectele acestor obiecte interne au fost proiectate în rela ția cu analistul formând transferul.analista dă ceea ce îi pare o interpretare direct ă. să zicem. Pentru a da un exemplu supra-simplificat . așa cum am ar ătat mai devreme. Aș dori. indiferent de cunoștințele noastre tehnice și teoretice. așa cum am arătat. sau presupus a fi cunoscută. pacientul răspunde cu anxietate și furie sugerând că el a sim țit c ă analista l-a mustrat și ridiculizat. așa cred. atât pentru pacient cât și pentru analist. deoarece putem vedea elemente ale acestuia reconstruindu-se în ședință. Am dat un exemplu în acest sens. implică desigur o conștientizare nu numai a ceea ce se întâmplă imediat în pacient. Dar pe termen lung.) Astfel. cu. În lipsa acestei capacități. Legătura prematur ă cu istoria poate cu ușurință să fie o mutare defensivă. nu este numai de mare interes pentru mine. sensul pentru pacient și implicarea lui în evenimentele trecute. trăim sau bănuim că se întâmplă în noi înșine . eu chiar simt că o înțelegere a ceea ce s-a întâmplat în trecut. transferate în relația cu analistul. în întreaga problemă a schimbărilor psihice. fragmente de istorie prind viață sub ochii noștri. Lucrul în aici și acum.elaborare și desfășurare psihică. decât cea care conduce așteptările mele. ne poate da o idee despre tipul de presiuni pe care pacientul le-a trăit foarte posibil în trecutul său. instrumentul nostru de bază este capacitatea noastră de a încerca să recunoaștem ceea ce într-adevăr simțim. Această reacție l-ar face pe tată mai enervat și mai ostil și cei doi ar fi prinși într-un cerc vicios. dar acolo putem începe s ă fim capabili să-l desfacem. Freud a văzut transferul ca fiind aspectele istoriei timpurii a pacientului care sunt repetate.

care trezește mai puțină anxietate și furie în pacient. Scopul meu este de a ne ajuta pe amândoi să observăm și să înțelegem mișcarea. cum. și. care se petrec în cadrul transferului și. prin urmare. Eu chiar nu cred. mai mult o imagine care are nevoie de afec țiune sau o imagine a Supraeului.psihică reală nu vine prin recunoașterea din partea pacientului a modului în care el repetă vechile paternuri de comportament și de relație. analistul. am subliniat importanța mișcării. în mintea lor. Așa cum pacientul resimte un obiect. dacă îl reconstituie în transfer. dar înțelegerea. din moment ce el este analistul. Schimbarea psihică cred că trebuie să depindă de capacitatea pacientului de a simți cum și de ce el a trăit sau a fost prins în anumite manevre. important este ca această conștientizare să poată exista. mai degrabă să verbalizeze ceea ce se întâmplă. au un loc în partea din spate a minții mele. cineva care vrea să-i schimbe.sau. în lumea internă a pacientului. moment cu moment. Procesul de reconstruc ție va avea un impact asupra analistului. mai precis. Dacă dăm pacienților noștri explicații generale sau le arătăm doar modul în care repetă trecutul lor. ce a fost realizat prin aceasta. decât să le pună în act. Ele. poate începe să se simt ă mai pu țin furios. care nu se lasă tras în intimidare. analistul va fi trăit ca fiind mai blând și internalizat ca un obiect mai blând. cercul vicios poate începe să-și slăbească strânsoarea. În acest fel. de exemplu. mai încrez ător. decât un analist care va încerca cu adev ărat s ă în țeleag ă starea lor psihică din acel moment. el trebuie să devină conștient de acest lucru. de exemplu. presupun c ă devenim. îmi place s ă încep de acolo și să pot apoi. s ă neutralizez acest lucru pe cât se poate. la fel ca istoria povestită a pacientului. de ce el folose ște o anumit ă apărare dacă pot vedea ce se întâmplă în transfer. Vreau să mă întorc la problema explicațiilor analitice. să înțeleg și să ajut pacientul să înțeleagă relevanța a ceea ce se întâmplă în cabinet în ceea ce se întâmplă în via ța lui din afara cabinetului și în principalele dificultăți și speranțe. anxietăți. pe care o propun. așa cum am și precizat.schimbări fine. astfel. sau poate mult mai târziu. apărări și această capacitate va veni doar dacă el repetă trecutul său. Am încercat să ilustrez acest lucru în exemplul copilului cu tatăl care îl intimida. în orice caz. de vreme ce el este atras în diferitele roluri care i se impun pentru a le pune în act . 4 . adăug importanța minții analistului care să fie capabilă să se miște de la ceea ce se întâmpl ă în cabinet la lumea exterioară și trecut. c ă interpretările noastre au doar legătură cu ceea ce se întâmplă în cabinet. trebuie s ă înceapă de la ceea ce se întâmplă aici și acum. Eu cred că acesta este un aspect important pentru realizarea schimbării psihice . În această scurtă contribuție. dar care pot fi constatate. el a devenit tăcut sau s-a retras și ce pare că a rezultat din aceasta. și nu s ă-i dau pacientul meu ceea ce este în esență o explicație mai teoretic ă. Nu-mi place s ă încerc să-i explic unui pacient în general.